Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2014. évi jegyzőkönyvek 2014. 02. 10. rendkivüli tetületi jk
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2014. 02. 10. rendkivüli tetületi jk

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szám: 6/2014.


Készült: 2 példánybanJ E G Y Z Ő K Ö N Y

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 10-én 14.10 órai kezdettel  a Polgármesteri Hivatal Ranolder termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről.


Jelen vannak: Krisztin N. László                   polgármester

Orbán Péter                           alpolgármester

Dr. Magó Ágnes                     képviselő

Folly Péter                              képviselő

Forintos Ervin                         képviselő

Rajzó Ildikó                             képviselő

Simonné  Visi Erzsébet          képviselő                           (7  fő)


Meghívottként jelen vannak:

Wolf Viktória                           aljegyző

Horváth Márta                         osztályvezető

Tamás Lászlóné                      osztályvezető

Part Andrásné                         jegyzőkönyvvezető             (4 fő)


Lakosság részéről megjelent: 2 fő  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülésén megjelent képviselőtársait, aljegyző asszonyt, a munkát segítő alkalmazottakat és a lakosság részéről megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Part Andrásnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Dr. Magó Ágnes és Forintos Ervin képviselőket megválasztani. Aki egyetért a személyi javaslatokkal, kéri kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


62/2014. (II.10.) számú határozatot

-          Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja, Dr. Magó Ágnes és Forintos Ervin képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Krisztin N. László polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat az alábbiak szerint:

1./  Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezése – újratárgyalás

2./ Pályázatokról szóló beszámoló keretében Óvoda hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, napelem pályázat benyújtása.

Megjegyzi, hogy mindkét napirendet korábban tárgyalta már bizottság, ezért jelen ülés előtt nem volt indokolt. Kéri, hogy aki a napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

63/2014. (II.10.) számú határozatot

–      Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 10. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pontok:


  1. 1. Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezése – újratárgyalás
  2. 2. Pályázatokról szóló beszámoló - Óvoda hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, napelem pályázat benyújtása


A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester  1. I. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezése – újratárgyalás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete/

Hozzászólások


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy István atya felhívta a csütörtöki testületi ülést követően, és felháborodottan kérte számon, hogy ebben az ügyben ő miért nem nyilatkozhatott. Kérte tőle, hogy írja le a véleményét. Amikor az megérkezett, a képviselők részére megküldte. Mivel az Atya komoly aggályokat vet fel, kezdeményezte a téma újbóli tárgyalását. A jogszabály értelmében a testületet a kezdeményezéstől számított 15 napon belül kell összehívni. A múlt alkalommal a jelenlévő képviselők többsége nem szavazta meg ennek a témának a napirendre emelését, ezért ma, a 15. napon kerül újratárgyalásra.  A véleményét a testületi ülésen ismertette. Azóta rosszabb lett a helyzet, sok megkeresés érkezett hozzá telefonon és személyesen is, melyben a lakosság felháborodásának adott hangot. Véleményük szerint nem az a legfontosabb feladat a településen, hogy azt sem tudjuk hová, de 8 millióért szobrot csináltassunk. Ez a lakosság véleménye, saját véleményét a múltkori testületi ülésen kifejtette. Kérdezi Rajzó Ildikó képviselőt, mint a gondolat megtestesítőjét, hogy kíván-e kiegészítést tenni, van-e újabb információja.


Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy az Atya korábban felvetett problémái egyes szimbólumok megjelenítésére vonatkoztak a szobor tekintetében. Személyes egyeztetés keretében az Atya és a szobrászművész megbeszélték ezeket, melynek következményeként a testületnek ki lett küldve egy új anyag. A Római Katolikus Szentegyház nem fogadja el azt, hogy állapotosan legyen ábrázolva a Nagyboldogasszony, a kisdednek a karján kell ülnie.  Az új megjelenítésben már így szerepel.  Az Atya ezen kívül kéri a napkorong oválisabbá tételét.  Úgy ítéli meg, hogy az Atya és az alkotó közötti egyeztetést követően a napirend újratárgyalása okafogyottá vált.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nagy örömére szombaton közel 6 millió forintba kerülő orgona avatása történt a templomban, melynek fedezetét a Leader program keretében a Római Katolikus Egyház nyerte el.  Ezután volt alkalma az Atyával beszélni, aki az elmondott információt közölte vele is. Ezért korrektnek tartja a tájékoztatást. Azonban végleges megegyezés nincs a művész és az Atya között, aki további finomításokat javasol a szobor kinézetét illetően.


Folly Péter képviselő 14.15 órakor érkezett meg a Képviselő-testület ülésére.

A  szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő


Orbán Péter alpolgármester kéri képviselőtársát, hogy vonja vissza az indítványát, nagyon nagy a felháborodás, most ne építsünk szobrot. Az elmondottakkal finoman fejezte ki magát.


Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy sokáig támogatta az elképzelést, a korábbi szavazata is ezt bizonyítja. Nem tud az érveléssel azonosulni, bármennyire is komolyan veszi a költségvetési kérdéseket és az önkormányzat anyagi helyzetének szilárdan tartását.  Nem ért egyet a gondolat elvetésével, soha nem lesz egyetlen város sem, aki azt mondja hasonló esetben, hogy nem kell. Ilyen helyzet biztos nem adódik az életünkben, csupán elhatározás kérdése a megvalósítás. Eltekintve ettől a szobortól, azt várja, hogy mikor határozza el a város vezetése ilyen jellegű közterületet felemelő, közérzetet javító, idegenforgalmat jó irányba befolyásoló alkotás megjelenítését. Nem ért egyet vele és felháborodik egy olyan kérdésen, hogy szobor vagy járda készüljön, ez nem kapcsolható össze. Ebben az ügyben minden benne van, ami Badacsonytomaj közéletét jellemzi. Nagyon sajnálja, hogy így alakult, de most rendkívül méltatlan körülmények között születne meg ez a szobor.


Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint a szobor témával kapcsolatosan az első negatív kritika igazából egy tévedés miatt érkezett. Az előterjesztésben az volt olvasható, hogy a szobor a Dísztéren kapna helyet. Ez az elképzelés időközben teljesen megváltozott. Nem látja értelmét annak, hogy egy ilyen szobrot a bányák környékére dugjunk el, oda kell tenni, ahol mindenki láthatja. A szobor állítás témáját támogatja, szükség lenne a településen rá, de ez a környezet jelenleg nem alkalmas arra, hogy ebbe így belemenjünk.


Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy Badacsonytomajnak egységre és a közélet megtisztítására van a legnagyobb szüksége. Ezt szimbolizálja ez a szobor, az egységet közvetíti, ezért kavart ekkora ellenállást. Óriási kérdés, hogy megteremthető-e a visszaút a jelenlegi helyzetből. A szobor szimbólum lehetne, hogy van lehetőségünk azt megtalálni, akkor ér valamit, ha hiszünk benne. Úgy látja, hogy Badacsonytomajon már a reményét is elveszítette ez a testület annak, hogy meg lehet teremteni a változást, azt a jövőt, mely majd kivezet a jelen helyzetből.


Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy nem olyan megközelítésben vitte ki a híreket az utcára, hogy járda vagy szobor készül.  Továbbra is azt tartja, hogy társadalmi egyeztetésre van szükség, akkor ez a történet nem jutott volna idáig. Ez egy önhatalmú kezdeményezés volt, melyet a testület három tagján kívül mással nem egyeztetett Rajzó Ildikó képviselő. Az Atya elmondta neki, hogy azért nem mondott először semmit a Képviselő asszonynak, mert nem tudta konkrétan, hogy miről van szó. Az Atya véleményét igazából ő most sem ismeri. Amíg nem történik társadalmi egyeztetés egy ügyben, addig a testületi tagok nem mehetnek a saját fejük után.  A testület nem tehet olyat, amit a település nem akar.  A lakosság részéről alá kell támasztani, hogy igen is szükség van az adott dologra.  Ő is ki tudna találni olyan felvetéseket, melyre a testület egy része azt mondja, hogy ez hülyeség.  Nincs értelme olyan kezdeményezésnek, ami nincs alátámasztva.


Krisztin N. László polgármester néhány gondolatát szeretné ismertetni, hogy helyére kerüljenek bizonyos dolgok. Személy szerint nincs semmi kifogása az ellen, ha a közterületek felújításában szerepet kapnak művészeti alkotások is.  Azonban ilyen esetben van egy sorrend.  Meg kell találni azt a közterületet, melynek felújításában egy művészeti alkotásnak szerepet szánunk, ahogy arra javaslat érkezett, építészek megkérdezése mellett.  Ezt követően a művészeti alkotás megpályáztatására kerül sor.  Nem keverendő össze ez a pályázat azzal a pályázattal, mely a finanszírozáshoz szükséges fedezetet próbálja megteremteni.  A művészek meghívásos alapon vagy szélesebb körben jelentkezhetnek a már zsűrizett alkotásaikkal. Ez a szobor tudomása szerint még nincs zsűriztetve. Innentől csupán pénzügyi kérdés, hogy a kiválasztott alkotás az adott közterületre kerülhet-e.  A másik gondolatában nem ért teljesen egyet Forintos képviselő úrral. A képviselői demokrácia alapja az, hogy nem fordulnak minden üggyel az emberekhez. Vannak, akik a civil kontrolt szinte minden ügyben alkalmazni kívánják. Ugyanakkor örül annak, hogy a Badacsony kapuja projekt, az alsó bazársor és strandi bejárat felújítása kapcsán egy civil fórumra kerül sor. Hozzáteszi, hogy ezzel lelassul a folyamat, a ciklus végéig még a tervek sem fognak elkészülni, de ebben az esetben egyetért a lakosság megkérdezésével. A képviselő feladata az adott ügy megítélésének begyűjtése és a lakosság véleményének szavazatával való megjelenítése. A rendszeres aláírás gyűjtést az emberek is megunják.  Nem ért egyet azzal, hogy a szóban forgó alkotás az egység megjelenítését szimbolizálja. Valóban ősmagyar elemeket tartalmaz. A mai magyar történelemtudomány erősen megoszlik arról, hogy mi volt a múltunk. Inkább úgy mondaná, hogy a szobor alapjaiban megoszt. Az ország Alkotmánya a kereszténységet mint alapértéket jeleníti meg, ez kevés európai alkotmányról mondható el. István atyának a szoborról negatív véleménye van, az ronthatja a település és a Képviselő-testület megítélését.


Folly Péter képviselő 11.28 órakor távozott a teremből.

A szavazásra jogosultak száma: 6 fő

Krisztin N. László polgármester szerint a Szent István kápolna építéséhez nyújtott önkormányzati támogatás – az Atyától kapott információ szerint nincs meg a teljes összeg a befejezéshez -, a turisztikai és kulturális programokkal kapcsolatos anyagi vállalás a testület részéről túlzott mértékű.


Folly Péter képviselő 11.29 órakor érkezett vissza a Képviselő-testület ülésére.

A szavazásra jogosultak száma: 7 fő


Simonné Visi Erzsébet képviselő megvédené ezt a testületet. Ha társadalmi egyeztetés lett volna a badacsonyörsi kemping elővásárlási jogáról, egy-egy magán lakosra hallgatott volna az akkori testület, akkor a kemping nem zár be. Nem lehet elfelejteni, hogy a kútfúrás kapcsán 80 millió forint ment el, eredmény nélkül. Javasolja, hogy ha megjelenik a pályázat a köztéri szobrokkal összefüggésben, a testület kapjon róla tájékoztatást. Addigra jobban látható lesz a bevételek alakulása, a Bahart részvények eladásának folyamata. Ha pályázati támogatással 2 millió forintból megvalósítható a köztéri szobor, ezt a lakosság jobban megértené és elfogadná.


Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy a kútfúrás idején nem volt döntéshozó pozícióban. A későbbiekben testületi tagként pedig mindent megtett, amit abban a helyzetben lehetett.


Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy a testületi tagok maradjanak a szoborral kapcsolatos témakör tárgyalásánál. Javasolja a szavazásra rátérni.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a következő testület előtt meg kell védeni a döntéseinket. Lesznek olyan tételek, melyeket a jelenlegi képviselők szemére fognak hányni.  Határozati javaslatként összefoglalja, hogy az alapvetően két részre bontható. A megismételt tárgyalás kapcsán véleménye szerint szavazni kell abban, hogy a múltkori határozat érvényben marad-e vagy megváltoztatja a Képviselő-testület. Az újratárgyalás a határozat megváltoztatására vonatkozik, ez a módosító indítvány, ezért ezt teszi fel szavazásra először. A határozat arra vonatkozik, hogy Raffay Dávid szobrát a testület megrendeli, majd egy későbbiekben meghatározott közterületen elhelyezi. Kéri, hogy aki ennek visszavonását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1  tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi


64/2014. (II.10.) számú határozatot

Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezése – újratárgyalás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 39/2014.(I.23.) számú határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N: László polgármester

Krisztin N. László polgármester másik javaslata, hogy a Képviselő-testület vizsgálja meg, hogy mely közterületünk van olyan állapotban, illetve tehető olyan állapotba, hogy egy művészeti alkotást be tud fogadni.

Rajzó Ildikó képviselő javasolja a FormaTerv Kft. mérnökeinek bevonását a megfelelő helyszín megkereséséhez. Jelenleg több tervet készítenek, ismerik a települést, az építészeti terv része minden esetben egy kertterv is.


Krisztin N. László polgármester egyetért a javaslattal. Kérdéses, hogy elvárhatjuk-e azt, hogy az egyéb tervezések mellett ezt ingyen megtegyék.


Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy tudomása szerint Udvardi Erzsébet művésznő örökösei múzeummá szeretnék alakítani a műtermet. Elképzelhető-e, hogy az önkormányzat anyagi helyzetétől függően ott egy emléktáblát, domborművet, mellszobrot helyeztessen el, mely a művésznő megbecsülését és egy önkormányzati gesztust jelenthetne.  Itt a város lakói bármikor leróhatnák tiszteletüket.  A korábban működő múzeum helyénél fogva nem igazán látogatható, de ez egy újabb vonzerő lehetne a turizmus terén Badacsonytomajon.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy többen kritikaként fogalmazták meg, hogy miért nem azzal foglalkozik a Képviselő-testület, hogy Udvardi Erzsébethez kötődően készüljön valami.  Az elhangzottakat szavazásra teszi fel, három pontban megfogalmazva a határozati javaslatot. A Formaterv KFt. bevonásával történjen meg a közterületek vizsgálata abból a szempontból, hogy hol helyezhető el művészeti alkotás. Tudomásunk szerint több pályázati lehetőség lesz közterületen elhelyezhető szobrok témájában, ezek megjelenéséről a Képviselő-testület kapjon tájékoztatást.  Ha a pályázati feltételek kedvezőek, akkor ennek keretében fogjuk megpályáztatni az adott közterületre vonatkozóan a művészeti alkotást, biztosítva a szükséges önkormányzati részt is. Esetlegesen belefoglalható a határozatba, hogy ha a testület tudja, hogy melyik közterületen, milyen pályázati feltételekkel képzelhető el a megvalósítás, kerüljön sor a civilek bevonására, megkérdezésére.


Simonné Visi Erzsébet képviselő kéri Dr. Magó Ágnes képviselő által elmondottakat is belefoglalni a határozatba.


Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy a hagyatéki eljárás lezárultáig nincs rá lehetőség, jövőre is lesz pályázat.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy több örökös van. Akit az önkormányzat ért örökösnek, annak minden idejét leköti egy idős személy ápolása, úgy látja, hogy nem tud most erre energiát áldozni. Bár olyan ígéretet tett, hogy a héten fel fogja keresni.  Udvardi Erzsébet emlékére a korábbi javaslatban közterület elnevezés szerepelt, de ez most részletkérdés. A határozati javaslatba javasolja belefoglalni, hogy Udvardi Erzsébet emlékének ápolásával foglalkozni kell. Kéri, hogy aki a felsorolt pontok szerint a határozati javaslatot el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1  tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi


65/2014. (II.10.) számú határozatot

Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezése – újratárgyalás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy

  1. a  Formaterv ZRt. bevonásával történjen meg a közterületek vizsgálata abból a szempontból, hogy hol helyezhető el művészeti alkotás.
  2. a közterületen elhelyezhető szobrok finanszírozására megjelenő pályázatokról a Képviselő-testület kapjon tájékoztatást. Amennyiben a forrás megteremtéséhez a pályázati feltételek kedvezőek, az önkormányzat az elhelyezendő művészeti alkotásra pályázatot ír ki.
  3. előbbit követően társadalmi egyeztetésre kerül sor.
  4. Udvardi Erzsébet festőművész emlékének ápolásával foglalkozni kell.


Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben pályázati források igénybevételének figyelembe vételével

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


2./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló beszámoló keretében Óvoda hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, napelem pályázat benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egyszer már benyújtottuk a pályázatot, sajnos eredménytelen volt. Az Egészségházra vonatkozó pályázat viszont nyert. Kérdezi a műszaki osztályvezetőt, kíván-e kiegészítést tenni.


Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a pályázatból korábban ki lett véve a napelem, most ismét tartalmazza.


Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy közbeszerzés köteles-e az eljárás. Mi történik, ha a Norvég pályázattal kapcsolatosan döntés születik. Megjegyzi, hogy csak egy ajánlat érkezett.


Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy most csak a pályázat benyújtásáról van szó. Ha támogatást nyer, utána kell a közbeszerzést kiírni, amennyiben eléri a nettó 15 milliós értékhatárt.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy egybeszámítási kötelezettség van érvényben, ha értesítést kapunk a Norvég pályázatról, akkor minden ügyben közbeszerzést kell lefolytatni.


Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a közbeszerzési terv bármikor módosítható.


Rajzó Ildikó képviselő úgy látja, hogy tavaly is volt ilyen pályázat, az idén is van, jobb feltételekkel.  Azt javasolja, hogy ennek az óvodai beruházásnak a problémája legyen a következő Képviselő-testület gondja, hiszen ők aratják le ennek a gyümölcsét. A projekt önereje 6,4 millió forint. Ez a testület összpontosítsa az erejét a strandi beruházás terveinek elkészítésére, hogy szeptemberben a szezont követően elkezdődhessen a kivitelezés. Minden fillérre szükség van. Az idén kevés gyermek született, előfordulhat, hogy az elkövetkező években csoportösszevonásra kerül sor.


Krisztin N. László polgármester egyetért a hozzászólás egy részével, de véleménye szerint nem a testület learatható babérja a lényeges, hanem az, hogy a településnek mennyibe kerül az adott objektum energia ellátása.


Forintos Ervin képviselő szeretné látni, hogy a hővédő fólia felhelyezése megalapozott-e. Nem látja értelmét az alkalmazásának. Javasolja 3-4 ajánlat bekérését olyan kivitelezőktől, akik garanciában vállalnák a kivitelezést.


Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy tavalyi árajánlat van.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egyelőre a pályázat benyújtásának van az ideje. Ha lenne megfelelő program a műszaki osztályon, ők is elkészíthetnék a költségbecslést.


Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint – az óvodavezetőt hallgatva – nagyobb szükség van egy kazánra, a fűtést kell megoldani. Ilyen módon nem tudja a pályázat beadását támogatni.


Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a fűtéskorszerűsítés egy része a pályázatnak, mely az óvoda hőszigeteléséből, a fűtéskorszerűsítésből és a napelemből tevődik össze.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a kazán maga 11,8 millió forint. Az a kérdés, hogy ezt a pályázat segítségével, 80 %-os támogatottsággal, vagy saját erőből szerezzük-e be. Vizsgálni kell azt is, hogy külső szigetelés nélkül történik-e valós előrelépés.


Dr. Magó Ágnes képviselő a kazán árát túlzottnak tartja. Ő ennél nagyobb légtér fűtésére, korszerű kondenzációs kazánt szereltetett fel, tervezési költséggel, mindennel együtt 2 millió forintért.


Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy az a rendszer nem energiatakarékos.


Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy a 6,4 milliós önrész sok, a bizottsági ülésen rosszak voltak az információi, azért támogatta. Olyan dolgokra szabad csak költeni, ami célravezető. Pénteken a strandi bejáráson láttak olyan ötleteket, melyek megvalósítására érdemes lenne áldozni.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy többen javasolják, hogy jó lenne a 2013-ban összerakott pénzeszközöket pályázati alapként hasznosítani. A strandi fejlesztések terén egyelőre nincs ilyen lehetőség, ott zsebbe kell nyúlni.


Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy ha 3 millióért venne az önkormányzat egy gázkazánt, az nem biztos, hogy energiát takarítana meg, illetve az épület sem szigetelt. Az anyagban kimutatásra került, hogy mennyi villamos energiát lehet megspórolni, ehhez viszonyítva az önrész csak 6,4 millió forint.


Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy az árajánlatot adó vállalkozó nem ért minden munkafázishoz. Megfelelő szakemberektől kellene egy iránymutató árat kérni, ugyanis nem mindegy, hogy 11 milliót vagy 4 milliót írunk be a pályázatba. Az itt lévő árajánlat nem biztos, hogy fedi a valóságot.


Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a Belügyminisztérium által kiírt pályázatok aránylag gyorsan lefutnak. A pályázatot február 13-ig kell benyújtani és hamarosan megtörténik az elbírálása. Nyáron már megvalósításról beszélhetnénk, a likviditásunk szempontjából ezt tudni kell.  Különösen abból kiindulva, hogy a Jegyző úr írásbeli véleményét ismét kikérte a Bahart részvényekkel kapcsolatosan. A Jegyző úr szerint újra meg kell járatni az összes önkormányzatnál, mely 1 – 1,5 hónappal meghosszabbítja az önkormányzat pénzhez jutásának idejét.


Forintos Ervin képviselő szerint az árajánlatok bekérése a műszaki osztály feladata, egy nap alatt lebonyolítható. A pályázat benyújtása előtt árajánlatokat kell kérni megfelelő szakemberektől.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az értékbecslést adó vállalkozó – Gyécsek Norbert – biztosan felelősen tette az ajánlatot, utánanézett a dolgoknak.  Ez a kerete a pályázatnak, de elképzelhető, hogy csak a fele lesz a valós összeg.


Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy elsősorban helyi vállalkozókkal dolgoztat az önkormányzat. Ezért kapott felkérést Gyécsek Norbert, aki segített nekünk a pályázat összeállításában.


Folly Péter képviselő szerint maga a kazán tényleg magas áron szerepel. De ha pályázat nélkül valósítjuk meg a beruházást, akkor sem kerül kevesebbe, mint az önrész. A hőszigetelés viszont elengedhetetlen. Ezért támogatja a pályázat benyújtását.


Simonné Visi Erzsébet képviselő a február 13-i ülésre javasolja a műszaki tartalmat jobban kibontani.


Rajzó Ildikó képviselő 15.00 órakor távozott a bizottság üléséről.

A szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő


Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a vállalkozó csak segített abban, hogy a pályázaton részt tudjon az önkormányzat venni. Ez egy költségvetés segédlet a pályázati anyaghoz. Itt másról nincs szó. Megköszöni a helyi vállalkozó által nyújtott segítséget.


Dr. Magó Ágnes képviselő szerint egy ajánlatkérés a vállalkozó érdekét szolgálja, ezt az Alpolgármester úrnak tudnia kellene.  Hogy megköszönjük vagy nem, az egy dolog. Az előzetes információk és ez az anyag nem cseng össze. Attól fél az elmúlt évek folyamatát tekintve, hogy az óvoda is állami kézbe kerül az iskolához hasonlóan.

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az óvoda épülete az önkormányzaté marad. A vállalkozó pedig fél napját itt töltötte.


Dr. Magó Ágnes képviselő csökkentett műszaki tartalommal javasolja a pályázatot beadni.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a hővédő fólia 2.132 eFt. Igényli-e a testület, hogy ez bekerüljön a pályázatba. Az óvoda vezetője azért kérte, mert a betűző erős napfény zavaró.


Orbán Péter alpolgármester kéri átgondolni, hogy a 2 millió forintnak mennyi az önrésze.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy 15 %.


Dr. Magó Ágnes képviselő hangsúlyozza, hogy az egész projektet más műszaki tartalommal kéri.


Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja, hogy 3 millióra csökkenjen az önrész, ennek megfelelően történjen meg az átdolgozás a műszaki osztály részéről. Nehezményezi, hogy a többi önkormányzat nem vállal részt annak ellenére, hogy a gyerekek idejárnak. Ez 4 éve minden hasonló esetben felmerül benne.


Orbán Péter alpolgármester elmondja, ha az önrész 3 millió forint, akkor 15 milliós beruházásban lehet gondolkodni. Ez csak a hőszigetelésre elegendő, a fűtéskorszerűsítés és a villamos energia csökkentése nincs megoldva.  Az óvoda rezsiszámlája jóval kevesebb lenne.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy tudható, hogy ez a későbbiekben már senkit nem fog érdekelni.


Horváth Márta osztályvezető szerint, ha az önrész 3 millió, akkor el kell dönteni, hogy melyik tételek maradjanak ki. A hőszigetelés kerül 15 millióba, mindegyik munkarésznek biztosítani kell a megfelelő műszaki tartalmát és technológiáját. Mindhárom tétel nem maradhat.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a pályázatnak 3 logikai része van. Az épület hőszigetelése és padlásfödém, hővédő fólia, a második a fűtéskorszerűsítés, a harmadik pedig a napelem, mely az energia költséget tudja csökkenteni. Így komplex az egész.


Horváth Márta osztályvezető pontosítja, miszerint így energia hatékony, így tud gazdaságosan működni.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az óvodai csoportok számától függetlenül az épületet működtetni kell. Ha két csoport lenne, akkor megoldódna az óvodában a hiányzó tornaszoba. Ismerteti, hogy ezzel a konstrukcióval 25.663.115,- Ft a kért támogatás. Kéri, hogy aki egyetért Simonné Visi Erzsébet képviselő javaslatával, miszerint a február 13-i testületi ülésre a műszaki osztály készítsen alternatív javaslatokat emellé az anyag mellé, esetleg technológiai részek elhagyásával, más típusú, olcsóbb eszközök alkalmazásával, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi


66/2014. (II.10.) számú határozatot

Pályázatokról szóló beszámoló keretében Óvoda hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, napelem pályázat benyújtása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Simonné Visi Erzsébet képviselő javaslatával, és felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályát, hogy a képviselő-testület 2014. február 13-i ülésére az „Óvoda hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, napelem pályázat benyújtása”-hoz kapcsolódóan készítsen alternatív javaslatokat, esetleg technológiai részek elhagyásával, más típusú, olcsóbb eszközök alkalmazásával.


Határidő: 2014. február 13. képviselő-testületi ülés

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy napirendeket áttekintve egyetért-e a Képviselő-testület azzal, hogy a február 13-i testületi ülés reggel 8.00 órakor kezdődjön.  Elmondja, hogy a Kisfaludy-ház témáját zárt ülés keretében tárgyalták.  A döntés értelmében az épületben található összes dolog szinte teljes körűen felmérésre került, szakértő bevonása mellett. A listát holnap kapjuk meg, az értékeléssel együtt, melyet a testület részére emailben továbbítunk.  Ennek alapján kéri a testület tagjait, hogy a 13-i zárt ülésen történő döntésre készüljenek fel.  A Bíró és Társa ügyben elvileg a Pénzügyi bizottság partner abban a megoldásban, melyet a feljegyzés B. pontja részletez.  A jelenlegi épület elbontásával, csereobjektum felajánlásával lehet kezelni a helyzetet.  Kéri, hogy ezen még gondolkodjanak a testület tagjai az ülésig. Vélelmezhető, hogy ez nem lesz értékarányos. A lejárt határidejű határozatoknál be fogja hozni a Nyugdíjas Egyesület második levelét, melyben kérik, hogy visszamehessenek a régi helyükre. Február 17-én kerül sor a Világörökségi helyszínek megtekintésére. Ismerteti, hogy Magyarországon jelenleg mi tartozik a Világörökséghez. Javasolja ezek közül a Tokaj-hegy Aljai Borvidék és Hollókő meglátogatását. Ez egy nap alatt megoldható, ha van fogadókészség részükről. Megjegyzi, hogy a Világörökségi várólistán valóban rajta vagyunk. Fabacsovics úrtól érkezett egy levél, melyben megdicséri a településrendezési koncepciót azzal, hogy jó lenne, ha foglalkozna azzal is, hogy Badacsony Világörökség várományos. A korábbi testületeknek két olyan döntése is volt, hogy nem kívánnak a világörökség részévé válni, elsősorban a nemzeti parki szigorú előírásokra hivatkozva. Azonban a felsőbb szervek nem vették figyelembe a testület döntését. Az a javaslat született, hogy Heinrich István úr együttműködésével járjuk végig a helyszínek közül azokat, melyektől megtudhatjuk, hogy milyen előnyei és hátrányai vannak a csatlakozásnak. Kérdezi, hogy ki tud részt venni ezen az utazáson. Megállapítja, hogy 1 képviselő jelentkezik, így Heinrich úrral hárman fogják megnézni a helyszíneket. Kérdezi, hogy a február 13-i testületi ülés 8.00 órakor vagy 14.00 órakor kezdődjön.


Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja, hogy 9.00 órakor kezdődjön az ülés. Kérdezi, hogy a testületi tagok megkapták-e a levelét.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ülés után zárt körben szeretne arra reagálni. Megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás nincs. Megköszöni a Képviselő-testület és a jelenlévők munkáját és az ülést 15.20 órakor bezárja.


K.m.f.

Krisztin N. László

polgármester

dr. Weller-Jakus Tamás

jegyző

Dr. Magó Ágnes

jegyzőkönyv hitelesítő

képviselő

Forintos Ervin

jegyzőkönyv hitelesítő

képviselő