Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2013. évi jegyzőkönyvek 2013. 06. 13. soros testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2013. 06. 13. soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szám: 26/2013.

 

Készült: 2 példányban

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 13-án 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Rózsakő termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott soros, nyilvános üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                   polgármester

Orbán Péter                           alpolgármester

dr. Magó Ágnes                      képviselő

Folly Péter                              képviselő

Forintos Ervin                         képviselő

Rajzó Ildikó                             képviselő

Simonné Visi Erzsébet          képviselő                           (7 fő)

 

Meghívottként jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás        jegyző

Wolf Viktória                            aljegyző

Tamás Lászlóné                     Költségvetési- és adóosztály vezető

Horváth Márta                          műszaki osztályvezető

Pásztor László                        ügyvezető

Molnár Péter László                tü. százados tűzoltóparancsnok

Ifj. Mózer Károly                      vállalkozó

Part Andrásné                         jegyzőkönyvvezető                        (8 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület nyilvános ülésén megjelent képviselőtársait, Jegyző urat, Aljegyző asszonyt, a munkájukat segítő alkalmazottakat és a meghívott vendégeket.

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel jelen van, Forintos Ervin képviselő késni fog. Az ülés határozatképes, azt megnyitja.

 

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Part Andrásnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Orbán Péter és Folly Péter képviselőtársait megválasztani.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

514/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-          Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Orbán Péter és Folly Péter képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Magó Ágnes képviselő kéri, hogy képviselőtársai gondolják át az árvízkárosultak részére egy jelképes felajánlás tételét az önkormányzat részéről. Miután a városnak kialakult kapcsolata van Baja városával, ottani bajba jutott családok támogatását javasolja. Véleménye szerint ezzel erkölcsi kötelességüknek tettének eleget.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a felvetés átgondolását, majd az ülés végén történő megtárgyalását. Megállapítja, hogy nincs több napirend előtti hozzászólás.

A meghívóban szereplő 17 napirendhez 3 napirendi felvételét javasolja, az alábbiak szerint:

18./ Nyári napközi szervezési költségének biztosítása

19./ Badacsonytomaj VN. KFT. likviditása, sürgősségi indítványként

20./ Fogászati alapellátási körzet praxis jogának értékesítése, sürgősségi indítványként

Ezt követően a zárt ülésre kerülne sor, 1 napirendi ponttal.

Kéri, hogy aki egyetért az ismertetett napirendek felvételével, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

515/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendek módosítására javaslat –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

 1. 1. „Nyári napközi szervezési költségének biztosítása” napirendet 18. napirendként felveszi, valamint
 2. „Badacsonytomaj VN. Kft. likviditása” sürgősségi indítványt a napirendek közé 19. napirendként felveszi.
 3. utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

516/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendek módosítására javaslat –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Fogászati alapellátási körzet praxis jogának értékesítése” sürgősségi indítványt a napirendek közé nem veszi fel.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy Folly Péter képviselő a szavazásban nem vett részt, érintettsége miatt. Elmondja, hogy a döntés értelmében a mai munkában a Fogászati alapellátási körzet praxis jogának értékesítése napirend nem lesz tárgyalva.

Kéri, hogy aki az elhangzottak szerint módosult napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

 

517/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendek elfogadása –

 

Badacsonytomaj Vátos Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-i soros ülés módosított napirendjét 19. nyílt és 1. zárt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. CÉH Turisztikai Egyesület részére 2012. évben nyújtott 11,5 millió forintos önkormányzati támogatás szakmai felhasználásáról szóló beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Tájékoztató a Hivatásos Tűzoltóparancsnokság munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnár Péter László tű.százados tűzoltóparancsnok

 1. 3. VN Kft. Felügyelő Bizottságának Ügyrendjéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Flamis Mihály FEB elnök

 1. 4. MENÜ Bt. átalakulásához kapcsolódóan könyvvizsgáló kiválasztásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné üzletvezető

 1. 5. Kérelem Dr. Scheller György háziorvos magánrendelés bérleti díjának felfüggesztésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Scheller György háziorvos

 1. 6. Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Tájékoztató az önkormányzat által létrehozott Alapok működéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Beszámoló a település szociális helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó megvalósítási terv és költségvetés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről – Pályázati felhívások

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11. Játszóterek felújításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12. Pályázatokról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati tárulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14. Ifj. Mózer Károly kérelme közterület bérletre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Part Imre elnök, CÉH Turisztikai Egyesület

15. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

17. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

18. Nyári napközi szervezési és költségének biztosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

19. Badacsonytomaj VN. Kft. likviditása Sürgősségi indítvány

ZÁRT ülés

20. Leszner Pince ingatlan együttes önkormányzati megvételre felajánlása – tájékoztató forgalmi értékről és helyszíni bejárásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester javasolja elsőként a Tájékoztató a Hivatásos Tűzoltóparancsnokság munkájáról tárgyú napirend, majd Ifj. Mózer Károly kérelme közterület bérletre napirend megtárgyalását, mivel érintettek az ülésen jelen vannak.

 

Pásztor László ügyvezető kéri a VN. KFT. két napirendjét egymás után tárgyalni.

 

Forintos Ervin képviselő 14.09 órakor érkezett meg az ülésre.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 7 fő

 

Krisztin N. László polgármester javasolja az eredeti 3. napirendet 18.-ként tárgyalni, mivel a sürgősségi indítvány nem hozható előre. Kéri, hogy aki a napirendek sorrendiségére tett javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

518/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat sorrendiség

- Napirendek sorrendiségének változtatása –

 

Badacsonytomaj Vátos Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-i soros ülésének módosított napirendek sorrendiségét elfogadja és a 2. napirendi pontot „Tájékoztató a Hivatásos Tűzoltóparancsnokság munkájáról” 1. napirendi pontként tárgyalja, a 14. napirendi pontot „Ifj. Mózer Károly kérelme közterület bérletre” 2. napirendi pontként tárgyalja és a 3. napirendi pontot „VN Kft. Felügyelő Bizottságának Ügyrendjéről” 18. napirendi pontként tárgyalja.

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Rajzó Ildikó képviselő kéri Forintos Ervin képviselőt, hogy a legutóbbi együttes ülésen válogatás nélkül tett szavait vonja vissza és kérjen bocsánatot a három hölgy képviselőtársától.

 

Forintos Ervin képviselő elnézést kér ebben a teremben tett azon megjegyzéséért, amivel valakit megsértett.

 

 1. II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

 1. 1. Napirendi pont

Tájékoztató a Hivatásos Tűzoltóparancsnokság munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnár Péter László tü. százados tűzoltóparancsnok

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester köszönti a tűzoltóparancsnok urat. Elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Humán bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság munkájáról szóló tájékoztatást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi Molnár Péter László tűzoltó századost, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Molnár Péter László tűzoltó százados elmondja, hogy 14-en vettek részt az árvízi védekezésben, Győrnél végezték a munkát. Addig az itt maradt kollégák teljesítettek szolgálatot a védekezésben résztvevők helyett is. Ez az időszak mindenki számára nagy megterhelést jelentett.

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy az anyaggal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nincs. Megköszöni a tűzoltók tevékenységét, kéri, hogy a jó együttműködés a jövőben is maradjon meg. A szokásoknak megfelelően a nyári locsolási feladatokban kéri a segítségüket.

 

Molnár Péter László tűzoltó százados elmondja, hogy természetesen segítenek, de az igazgatóságtól kell kérvényezni, jóváhagyásuk szükséges hozzá.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a tűzoltóság munkájáról szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

519/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-          Tájékoztató a Hivatásos Tűzoltóparancsnokság munkájáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság munkájáról szóló tájékoztatást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző a fogászati praxis tárgyalására vonatkozóan történt szavazással kapcsolatosan elmondja, hogy a szavazás aránya 3 : 2 volt. A kizárt képviselőt jelenlévőnek kell tekinteni, tehát a napirend tárgyalható.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a képviselőt nem zárta ki a Képviselő-testület a szavazásból, a képviselő nem szavazott. Sajnálja, hogy nem lett napirend az indítványból, de ez így tény.

 


 

2./ NAPIRENDI PONT

Ifj. Mózer Károly kérelme közterület bérletre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kéri a kérelmezőt, hogy a napirend tárgyalásának idejére foglaljon helyet az asztalnál. Elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012.(VII.14.) önkormányzati rendelet 12.§ (2) bekezdésében biztosított tulajdonosi jogkörében eljárva a ifj. Mózer Károly (8300 Tapolca, Barackvirág u. 20.) kérelmét támogassa és részére

a) adja bérbe az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsony Alsó Bazársoron lévő ún. volt „játékterem üzlethelyiséget”, 5.000 Ft/m2/szezon áron raktározás céljából 2013. szeptember 30. napjáig tartó bérleti szerződés keretében.

b) az 1. a) pontban körülírt üzlethelyiség előtti területből 30 m2-t játék póni lovakkal történő lovagoltatás céljából közterület használatát engedélyezze  2.800 Ft/hó/m2 x 30 m2 x 3 hó összegben, azaz 252.000,- Ft-értéken.

Krisztin N. László polgármester kérdezi Ifj. Mózer Károly vállalkozót, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Ifj. Mózer Károly vállalkozó elmondja, hogy kérését az előterjesztés tartalmazza. Kéri a testület kedvező döntését.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint a szerződésben szabályozni kellene, hogy csak egy bizonyos területet használhasson a kérelmező, hogy a tavalyi helyzet ne ismétlődhessen meg.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a testület tegyen konkrét javaslatot, hogy mi kerüljön a szerződésbe.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint a móló sétány teljes területén ne engedélyezze a lovagolást a testület, talán az alsó bazársor lebitumenezett területén zavar bárkit is legkevésbé ez a tevékenység.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő hangsúlyozza, ha ez nem így történik, akkor az szerződésszegésnek minősüljön.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az elhangzott feltételekkel a közterület bérletére vonatkozó kérelmet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

520/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-          Ifj. Mózer Károly kérelme közterület bérletre

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012.(VII.14.) önkormányzati rendelet 12.§ (2) bekezdésében biztosított tulajdonosi jogkörében eljárva ifj. Mózer Károly (8300 Tapolca, Barackvirág u. 20.) kérelmét támogatja és részére

a)    bérbe adja az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsony Alsó Bazársoron lévő ún. volt „játékterem üzlethelyiséget”, 5000 Ft/m2/szezon áron raktározás céljából 2013. szeptember 30. napjáig tartó bérleti szerződés keretében.

b)    az 1. a) pontban körülírt üzlethelyiség előtti területből 30 m2-t játék póni lovakkal történő lovagoltatás céljából közterület használatát tudomásul veszi 2.800 Ft/hó/m2 x 30 m2 x 3 hó összegben, azaz 252.000,- Ft-értéken.

c)    Felkéri kizárólag az Alsó Bazársor előtt lebitumenezett részen engedélyezze a közterület használatot. Ezen pont be nem tartása magával vonja a szerződés azonnali felmondását.

 1. felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti bérleti szerződés aláírására, a jegyzőt az ellenjegyzésre.
 2. felkéri a polgármestert, hogy átruházott hatáskörében eljárva (SZMSZ 1/2013.(I.25.) 1. melléklet b) pontja szerinti) a közterület használatot engedélyezze.

Határidő:  elfogadásra azonnal; szerződés megkötésére 15 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző a bérleti szerződés előkészítésére

 

3./ NAPIRENDI PONT

CÉH Turisztikai Egyesület részére 2012. évben nyújtott 11,5 millió forintos önkormányzati támogatás szakmai felhasználásáról szóló beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Part Imre elnök CÉH Turisztikai Egyesület

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv  3. számú melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Humán bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a CÉH Turisztikai Egyesület (8261 Badacsony, Park u. 14.) részére 2012. évben nyújtott 11,5 millió forintos önkormányzati támogatás szakmai felhasználásáról szóló beszámolóját elfogadásra javasolja a Képviselő testületnek azzal, hogy az egyesület egyetértése mellett a Badacsony Újságban kerüljön közzétételre.

Simonné Visi Erzsébet képviselő nehezményezi, hogy a CÉH Turisztikai Egyesület képviselője nem jelent meg a bizottsági üléseken illetve a testületi ülésen sem. Kérdezi, hogy kaptak-e meghívót.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy igen, tértivevénnyel át is vették.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

521/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-          CÉH Turisztikai Egyesület részére 2012. évben nyújtott 11,5 millió forintos önkormányzati támogatás szakmai felhasználásáról szóló beszámoló

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület (8261 Badacsony, Park utca 14.) 2012. évben nyújtott 11,5 millió forintos önkormányzati támogatás szakmai felhasználásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja azzal, hogy az egyesület egyetértése mellett a Badacsony Újságban kerüljön közzétételre.

Felkéri Krisztin N: László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

4./ NAPIRENDI PONT

MENÜ Bt. átalakulásához kapcsolódóan könyvvizsgáló kiválasztásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné üzletvezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv  4. számú melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a MENÜ Bt. átalakítása vonatkozásában a könyvvizsgálattal a PIKO és TÁRSA Kft-t (Csopak) bízza meg, 80.000 Ft. + áfa értéken, mely összeget a 2013. évi általános tartalék terhére biztosítsa.

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy kért-e a Hivatal referenciát az ajánlatkéréskor. Speciális átalakulás előtt áll a MENÜ Bt, ehhez megfelelően képzett szakember szükséges. Véleménye szerint a referenciát kérni kellett volna.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy olyan könyvvizsgáló került kiválasztásra, aki a kamaránál be van jegyezve, és társaságok könyvvizsgálatával foglalkozik. Az ajánlatkéréskor tájékoztatva lettek a jelentkezők arról, hogy mit kell ellátniuk, ennek tudatában adták meg árajánlatukat.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ez a probléma kezelhető, az átszervezés anyaga még a testület elé fog kerülni. Amíg a testület el nem fogadja az anyagot, a könyvvizsgáló nem lesz kifizetve. Kéri, hogy aki elfogadja a Pénzügyi bizottság javaslatát, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

522/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-          MENÜ Bt. átalakulásához kapcsolódóan könyvvizsgáló kiválasztásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a MENÜ Bt átalakítása vonatkozásában a könyvvizsgálattal PIKO és TÁRSA Kft-t (Csopak) bízza meg 80.000 Ft + Áfa Ft értéken, mely összeget a 2013. évi általános tartalék terhére biztosítja.
 2. felhatalmazza a Krisztin N. László polgármester, hogy a döntésről az érintettet értesítse és a szerződést megkösse.

Határidő:        elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

5./ NAPIRENDI PONT

Kérelem Dr. Scheller György háziorvos magánrendelés bérleti díjának felfüggesztésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Scheller György háziorvos

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „Badacsony-Med” Egészségügyi Bt-t a magánrendelés tényleges megkezdéséig mentesítse a bérleti díj megfizetése alól.

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy a napirendhez kérdés, hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

523/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-          Kérelem Dr. Scheller György háziorvos magánrendelés bérleti díjának felfüggesztésére

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a ”Badacsony-Med” Egészségügyi Bt.-t a rendelés tényleges megkezdéséig mentesíti a bérleti díjfizetés alól és elrendeli a 213/2012.(X.11.) számú határozatával jóváhagyott bérleti szerződésének módosítását akként, hogy az eddig kiszámlázott és befizetett bérleti díj a rendelés tényleges megkezdésétől beszámításra kerül.
 2. felhívja Dr. Scheller György háziorvos bérlőt, hogy az engedélyek beszerzéséről, illetve a magánrendelés megkezdéséről a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát értesítse.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármester a bérleti szerződés módosításának aláírására, utasítja Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt annak ellenjegyzésére.

Határidő:        elfogadásra azonnal

Szerződésmódosításra 15 nap

Egyebekben folyamatos, de a tényleges magánrendelés meg-kezdésétől

Felelős: Krisztin N: László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Számlázásért: Bíró Imréné pénzügyi előadó

6./ NAPIRENDI PONT

Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítását.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a kötelező jelleggel beterjesztett előterjesztés az időközben bekövetkezett változásokat tartalmazza. Megállapítja, hogy a napirendhez kérdés, hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki a két bizottság egybehangzó javaslata alapján a rendelet módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja a

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

27/2013. (VI.14.) önkormányzati rendelete

 

Az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló

8/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

7./ NAPIRENDI PONT

Tájékoztató az önkormányzat által létrehozott Alapok működéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága az önkormányzat által létrehozott alapok működéséről szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

A bizottság a Major út felújításával kapcsolatosan elhangzott bizottsági javaslatokat a Lejárt határidejű határozatoknál kéri feltűntetni.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat által létrehozott Alapok működéséről szóló beszámolót.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a témához részben kapcsolódóan egy anyagot adott közre. Kéri, hogy az ülés végéig a testület gondolkozzon el azon, hogy saját hatáskörében engedélyezze-e a kérelemben foglaltakat. Megállapítja, hogy a napirendhez kérdés, hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki a bizottságok javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

524/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-          Tájékoztató az önkormányzat által létrehozott Alapok működéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által létrehozott alapok működéséről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

8./ NAPIRENDI PONT

Beszámoló a település szociális helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Humán bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja, hogy

-   a Családsegítő Szolgálatnál a szociális területen dolgozók készítsenek egy átfogó beszámolót az első félév vonatkozásában az augusztusi bizottsági, illetve testületi ülésre.

- a település szociális helyzetéről és a foglalkoztatási lehetőségekről szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy felvetődött a bizottsági ülésen is, hogy a gondozónőkkel szorosabbra kellene fűzni a kapcsolattartást, miután a kistérség foglalkozik az irányításukkal. Folyamatosan szeretne rövid tájékoztatást kapni tőlük tevékenységükről, problémáikról.

 

Krisztin N. László polgármester szerint a munkatervben negyedévenkénti beszámolás lenne reális, az augusztusi testületi ülésen, majd az ősz folyamán kérhetünk még egy tájékoztatást.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy ez nem elsősorban az ő problémája. A gondozónők inkább a kistérséghez juttatják el az információkat, a képviselők nem mindig tudnak bizonyos szociális helyzetekről. Egyetért azzal, hogy nem lehet kötelezővé tenni a rendszeres beszámolást, ez csak egy kérés lehet feléjük.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja meghívni a Humán bizottság üléseire a Szolgálat vezetőjét, egy közvetlenebb kapcsolat fenntartása érdekében. A Humán bizottság javaslatát teszi fel szavazásra, miszerint a szociális területen dolgozók készítsenek az augusztusi ülésre egy beszámolót, majd ezt követően negyedévente számoljanak be tevékenységükről. Kéri, hogy aki az elhangzott javaslatokkal kiegészítve a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

525/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-          Beszámoló a település szociális helyzetéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a település szociális helyzetéről és a foglakoztatási lehetőségekről szóló beszámolót elfogadja azzal, hogy a Családsegítő Szolgálatnál a szociális területen dolgozók készítsenek egy átfogó beszámolót az első félév vonatkozásában az augusztusi bizottsági, illetve testületi ülésre és azt követően kéri, hogy negyedévente a Humán Ügyek Bizottsága ülésén – akár szóbeli – tájékoztatást kér és felkéri az aljegyzőt, hogy a szolgálatvezető meghívásáról gondoskodjon a Humán Ügyek Bizottsága soros üléseire.

 

Határidő: azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

9./  NAPIRENDI PONT

Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó megvalósítási terv és költségvetés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó megvalósítási tervet és költségvetést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

A bizottság javasolja felkérni a sportreferenst, hogy a lakosságot tájékoztassa a Badacsony Újságban a helyi sport helyzetéről.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó – előterjesztés szerinti – megvalósítási terv elfogadását.

Simonné Visi Erzsébet képviselő a sportreferens jelenlétét hiányolja. Megnyugtatónak látná, ha lenne a testület előtt egy részletes költségvetési kimutatás. Nem látja a fiatalok valós igényeit, a koncepcióból hiányolja a kosárlabda sportágat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a sportreferens folyamatosan tartja a kapcsolatot azon fiatalokkal, akik hajlandóak véleményt nyilvánítani és segíteni a tervező munkát. A koncepció tartalmazza a többségi akaratként megjelenő véleményeket és elképzeléseket. A költségkimutatás elkészítésével egyetért.

 

Rajzó Ildikó képviselő hiányolja az alapozó sportágakat, a harcművészet irányvonalát. A sportágak bevezetése szempontjából a költségvetés készítésekor az iskolai évet javasolja figyelembe venni, mivel a koncepció elsősorban az alapozás és utánpótlás miatt az iskola tanulóira épül.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság ülésén elhangzott, hogy a költségvetést az őszi hónapokban tárgyalná a Képviselő-testület.

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy további kérdés, hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a koncepciót, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

526/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-          Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó megvalósítási terv és költségvetés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. megtárgyalta és elfogadja a Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó – előterjesztés szerinti – megvalósítási tervet.
 2. a Humán Ügyek Bizottságának javaslatát elfogadva felkérni a sportreferenst, hogy a lakosságot tájékoztassa a Badacsony Újságban a helyi sport helyzetéről.

 

Határidő: azonnal

2013. szeptember 30.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

10./ NAPIRENDI PONT

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről – Pályázati felhívások

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

-        az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kerüljenek közzétételre – a jogszabályi előírások megtartása mellett – országos hirdetési portálokon és a település honlapján. Felelősként kéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt megjelölni.

-        a 23/2012.(VI.24.) önkormányzati rendelet alapján az előterjesztésben szereplő ingatlanok értékesítésére a pályázati felhívásokat írja ki.

Simonné Visi Erzsébet képviselő felveti, hogy érkezett egy másik kérelem is ingatlanvásárlásra vonatkozóan, melyet a Pénzügyi bizottság megtárgyalt.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a Lejárt határidejű határozatok között szerepel az említett téma.

 

Orbán Péter alpolgármester ismerteti, hogy a Római úton álló Molnár-Szombathelyi féle házat korábban felajánlották az önkormányzatnak megvételre, a terület majdani parkolóként szerepel a HÉSZ-ben.  Most potenciális vevő jelentkezett az ingatlanra. Az ingatlan tulajdonosai kérik, hogy ha az önkormányzat igényt tart a rá, vásárolja meg. Ha nem kívánja megvenni, akkor nyilatkozzon erről, és vegye ki a jelenleg meghatározott övezetből, mert a vevő csak ebben az esetben fizeti ki a vételárat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kérelem hónapokkal ezelőtt érkezett. A Képviselő-testület úgy foglalt állást, hogy a HÉSZ felülvizsgálata során fogja tárgyalni illetve annak eredménye lesz, hogy mit fog az ingatlannal kezdeni.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy őt is megkeresték, és sürgették a testület döntését. Az ingatlan frekventált helyen van, gazdátlan, gondozatlan jelenleg. Jó lenne megnyugtató módon rendezni ezt a kérdést.

 

Krisztin N. László polgármester szerint a testületben meglenne a segítő szándék, de a szakhatóságok nyilatkozata is szükséges a HÉSZ módosításához. Nem biztos abban, hogy a testület az esetlegesen meghozott döntését emiatt be tudja tartani. Ha egyetlen szakhatóság nem adja meg a hozzájárulását, akkor az önkormányzat olyan helyzetbe kerül, mely miatt most a HÉSZ módosítását végig kell csinálni.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja, hogy a testület hozza meg döntését, majd ennek birtokában a tulajdonos keresse meg a szakhatóságokat és kérje ki a véleményüket. Így a vevővel meg tud állapodni.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy 27 szakhatóság működik közre.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy nincs teljes mértékben tisztában az üggyel, de a megnövekedett turistaforgalom miatt évtizedek óta akadályozza az épület a biztonságos közlekedést. Ha az ingatlan gazdát cserél, akkor is megmarad ez a probléma. Többeknek az a véleménye, hogy valamit kezdeni kell az épülettel, a közlekedés számára helyet kell teremteni. Ezzel egyetért. Meg kell vizsgálni, hogy ebben milyen lehetőségei vannak az önkormányzatnak, és mi lehet a következménye, ha ebben szerepet vállal.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzatnak két lehetősége van. Az egyik, hogy megvásárolja az ingatlant, lebontja vagy átépíti az épületet, parkolót alakít ki, stb.  A másik lehetőség, melyet a tulajdonosok kérnek, hogy előzetesen mondjon le szándékáról az önkormányzat, és tegyen ígéretet arra, hogy a közlekedési terület megnevezést feloldja, melyhez a hatóságok előzetes hozzájárulása szükséges.

 

Orbán Péter alpolgármester felolvassa a kérelmet. Megjegyzi, hogy a testületnek döntenie kell az ingatlan jövőjéről. A tulajdonosok szeretnék értékesíteni, de a szabályozás sújtja őket.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő megérti az elmondottakat, de véleménye szerint jobban át kell gondolni az ügyet, nem javasolja az azonnali döntést.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a június 28-i rendkívüli ülésre egy előterjesztés előkészítését, mely tartalmazza a HÉSZ módosítást végző cég véleményét illetve az ingatlan értékbecslését. Az elhangzottakat szavazásra teszi fel. Kéri, hogy aki egyetért az önkormányzati tulajdonú ingatlanok közzétételével, - országos hirdetési portálokon illetve a település honlapján – kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

527/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről – Pályázati felhívások

 

Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete elrendeli, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséhez kapcsolódóan az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kerüljenek közzétételre – a jogszabályi előírások megtartása mellett – országos hirdetési portálokon és a település honlapján. Felelősként kéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt megjelölni.

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

Krisztin  N. László polgármester kéri, hogy aki a 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet alapján az előterjesztésben szereplő ingatlanok értékesítésére a pályázati felhívás kiírását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

528/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről – Pályázati felhívások

 

Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet alapján az előterjesztésben szereplő ingatlanok értékesítésére a pályázati felhívásokat írja ki.

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

Krisztin  N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Molnár Sándor és Szombathelyi Ferenc ingatlan eladási ügyében a témát alaposan körüljáró előterjesztés készüljön a 2013. június 28-i rendkívüli testületi ülésre, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

529/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-          Szombathelyi Ferenc és Molnár Sándor kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Molnár Sándor és Szombathelyi Ferenc 2013. június 12. napján benyújtott kérelmére elrendeli a témát alaposan körüljáró előterjesztés előkészítését a 2013. június 28-i rendkívüli képviselő-testületi ülésre.

 

Határidő:  2013. június 28.

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető az előterjesztés előkészítésére

Krisztin  N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséhez kapcsolódó előterjesztésben az ingatlanok minimum alapára a szakértői véleményben meghatározott összegben, a bánatpénz pedig az induló alapár 10 %-ában kerüljön megállapításra, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

530/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-          Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről – Pályázati felhívások

Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete a 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséhez kapcsolódó előterjesztésben szereplő ingatlanok induló minimum alapárát a szakértői véleményben meghatározott összegben, a bánatpénz összegét pedig az induló alapár 10%-ában jelöli meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy a testületnek kell meghatározni az összegeket.

 

 

11./ NAPIRENDI PONT

Játszóterek felújításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. az árajánlatban szereplő ugráló-domb és homokozó ne kerüljön megrendelésre,
 2. 2. a megmaradt játszótéri eszközöket a VN Kft. azonnali hatállyal és a szakértői vélemény szerint újítsa fel a vagyonkezelésre átadott ingatlanokról szóló szerződésben foglaltak alapján,
 3. 3. a 2. helyszínen a homokozót készítse el a VN Kft.,
  1. 4. megvalósításra 2013. június 30-al szerződjön bruttó 6.700.000 Ft összegben azzal, hogy a játékok minősítését a kivitelező az árajánlatban elfogadott költségértéken (saját költségén) végeztesse el és az összeget az önkormányzat a 2013. évi fejlesztési tartalék terhére biztosítsa.

Folly Péter képviselő 14.47órakor távozott az ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6 fő

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a játszóterek állapotát megvizsgálták. Tervet készítettek arról, hogyan lehetne néhány játékot megmenteni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a Pénzügyi bizottság javaslata szerint szakértői vélemény alapján kell a játékokat felújítani.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint célszerű lenne átgondolni a játszóterek létét és az ott elhelyezett játékok számát. A játszóterek igénybevételének megfelelően javasolja a felújítást. Véleménye szerint célszerűbb lenne az óvodai játékkínálatot bővíteni, illetve az iskola udvarára szabadtéri játékokat, sporteszközöket kihelyezni, melyek a hosszabb szünetekben a gyerekeket mozgásra ösztönöznék.

 

Forintos Ervin  képviselő 14.49 órakor távozott az ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 5 fő

Dr. Magó Ágnes képviselő saját tapasztalata alapján elmondja, hogy a játékok rossz állapotban vannak, nem tudja megítélni, hogy javíthatók-e vagy el kell bontani őket.

 

Forintos Ervin képviselő 14.51 órakor érkezett meg az ülésre.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6 fő

 

Rajzó Ildikó képviselő a strandokon lévő játszóterek illetve a Kert utcai játszótér fejlesztését javasolja. Így Badacsonyban is lenne egy plusz vonzerő. Véleménye szerint a 3 játszótér kielégíti az igényeket.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy az előterjesztésben ez van leírva. Ha a testület akar foglalkozni a kérdéssel, akkor a Pénzügyi bizottság ülésén tett felajánlását fenntartja, a megmenthető játékokhoz szükséges anyagot átadja a VN. KFT. részére.

 

Pásztor László ügyvezető megjegyzi, hogy a rossz idő ellenére egész busznyi gyerek vette igénybe a központi parki játszóteret. A strandokon belépőt kell fizetni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület sok időt szánt a játszóterek végigjárására, szakemberek mérték fel azok állapotát. Az árajánlatok magasak, ezért a terveket nem lehet megvalósítani. Az előterjesztésben az első lépés szerepel, melyhez felajánlás is érkezett. Az előterjesztésben olvasható, hogy milyen játékok beszerzése és felújítása valósulna meg. Egyetért a képviselő asszonnyal abban, hogy szükséges lesz egy második ütem is, de az előterjesztésben szereplő pontokban javasolja megtenni az első lépést, támogatva a VN. KFT-t illetve a saját feladatellátást.

 

Forintos Ervin képviselő támogatja a pénzügyi bizottság kiegészítő javaslatát, az ellenőrzési jegyzőkönyvet el kell készíttetni. A két strandon június 30. legyen a felújítás határideje, a Kert utcai játszótér esetében július 15-i határidőt javasol meghatározni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő fontosnak tartja, hogy a VN. KFT. az életveszélyes játszótéri elemeket azonnali hatállyal bontsa el.

 

Krisztin N. László polgármester a pénzügyi bizottság javaslatát teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki az abban foglaltakat támogatja azzal a módosítással, hogy a Kert utcai játszótér vonatkozásában a határidő július 15-re változzon, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

531/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-          Játszóterek felújításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatát és a képviselői indítványokat jóváhagyva elfogadja, hogy

 1. az árajánlatban szereplő ugráló-domb és homokozó ne kerüljön megrendelésre,
 2. a megmaradt játszótéri eszközöket a VN Kft. azonnali hatállyal és a szakértői vélemény szerint újítsa fel a vagyonkezelésre átadott ingatlanokról szóló szerződésben foglaltak alapján, illetve az életveszélyesnek minősített játékokat azonnali hatállyal bonntsa el
 3. a 2. helyszínen a homokozót készítse el a VN Kft.,
 4. két strand vonatkozásában megvalósításra 2013. június 30-cal szerződjön, a Kert utcai játszótér vonatkozásában július 15-tel szerződjön bruttó 6.700.000 Ft összegben azzal, hogy a játékok minősítését a kivitelező az árajánlatban elfogadott költségértéken (saját költségén) végeztesse el és az összeget az önkormányzat a 2013. évi fejlesztési tartalék terhére biztosítsa.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben határidő szerint

2. pont azonnal, 3-4. pont 2013. június 30. és július 15.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 

 

12./   NAPIRENDI PONT

Pályázatokról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága

1./ a Leader pályázatok közül a 2. számú intézkedésre (Hagyományokkal rendelkező, országosan ismert rendezvény megvalósítására) javasolja a pályázat benyújtását a Képviselő-testületnek, az alábbi tartalommal:

a./ területrendezés, parkosítás, burkolás, Alsó-bazársor Balatonnal párhuzamos részének elbontása 10 millió forint és

b./   rendezvény megvalósítás 5 millió forint értéken.

2./ a Leader pályázatok közül az 1. számú intézkedésre (Helyi rendezvények megvalósítására) javasolja maximum 800 ezer Ft értéken a pályázat benyújtását a Képviselő-testületnek.

3./ a Leader pályázatok közül a 7. számú intézkedésre (Közösségi tér kialakítására) javasolja maximum 8.000.000 Ft értéken a pályázat benyújtását a Képviselő-testületnek.

A bizottság az aktuális pályázati lehetőségekről szóló tájékoztatót elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a LEADER 2013. pályázat benyújtását.

 

Krisztin N. László polgármester néhány pontosítást tesz. Úgy értesült, miután a Pénzügyi bizottság ülésén nem tudott részt venni, hogy az 1. számú intézkedésnél nevesítve lett a Városnap. Elmondja, hogy a 7. számú intézkedésre a pályázatot nem tudtuk beadni. Ilyen rövid idő alatt nem volt olyan tervező, aki vállalta volna a tervek elkészítését. Azt az ígéretet teszi, hogy tájékozódik a benyújtott pályázatok számáról. Amennyiben marad még forrás, megpróbál egy második ütemet képeztetni, melyre igyekszünk felkészülni. Ezt figyelmeztetésként is felfoghatja a testület, hogy a tervek elkészítését időben meg kell tenni. Javasolja, hogy a fejlesztési tartalék egy részét - bizonyos összeghatárig - tervezési feladatokra használja fel a Képviselő-testület. A 2. számú intézkedéshez a bontási tervet megrendeltük. Ez elkötelezettséget jelent, de miután a bizottságok egyöntetűen támogatták, a megrendelésre szükség volt a pályázati határidő – június 25. – betartása miatt. Javasolja a Tájház udvar rendezéséhez a tervezési munka megrendelését.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint a Városháza építésekor a közösségi térre is készültek tervek, melyek része a Tájház udvar rendezése, a meglévő egyik fa épületsor bontása. Ha most csak szinte a burkolat felújításának a tervezése történne meg, az egész tér hangulata nem változna. Javasolja jobban átgondolni a tervezést.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a komplett, kész terven a Tájház udvara parkolóként szerepel. Ebben a pályázatban a közösségi tér kialakítására lehetett volna pályázni, melyhez a meglévő terv nem megfelelő. Közben érkezett egy javaslat a Badacsonyi ÁBC parkoló felújítására, melyre rendelkezünk tervvel, de a terület parkolóként van bejegyezve. A Halászkert előtti parkolónak nevezett terület nem parkoló bejegyzéssel szerepel, ezért esetleg szóba jöhetett volna, de nem volt terv. A Tájházra vonatkozó tervből ki lehetne szabályozni azt a területet, mely a műszaki bolt tűzfalával együtt van. Oda két üzlet és két lakás van tervezve. A korábbi években volt érdeklődő, aki megépítette volna, de a terület osztatlan közös tulajdonban van. 150 m2 kiszabályozásával a területet meg lehetne hirdetni, és a központi rész megújulhatna.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy az Alsó bazársor megmaradó részére is kellene terveket készíttetni. Szükség lenne nyilvános illemhelyre, egy cukrászdára, melyeket az újonnan épült szállodák vendégköre is egyre jobban igényelne.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy felvetődött az ICE’N GO pavilon volt helyének a rendbetétele pályázat útján, ezt a 8 millió forint fedezte volna. De a környező terület maradt volna a jelen állapotában, ezért ezt a gondolatot elvetették. A teljes alsó rész tervezése lenne aktuális, így egy alkalmas pályázat esetén lehetne előrelépni. A park illetve az alsó bazársor megújulása nem érinti a tervezett kompátkelőt.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy tudomása szerint Nemzetközi kapcsolatok címén van lehetőség pályázat benyújtására. Kéri a Hivatalt, hogy ezt készítse elő, többek között a Nők a Balatonért Egyesületnek is segítséget jelenthetne.  Kérdezi a műszaki osztályvezetőt, hogy az előterjesztés készítése óta történt-e előrelépés az óvoda energetikai pályázatával kapcsolatosan.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy fellebbezést nyújtottunk be, de választ még nem kaptunk.

 

Krisztin N. László polgármester a bizottságok által tett javaslatokat teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki egyetért a 2. sz. intézkedésre (Hagyományokkal rendelkező, országosan ismert rendezvény megvalósítására) a pályázat benyújtásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

532/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-          LEADER 2013 pályázat -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013.(V.22.) VM rendelet alapján szabályozott és megfogalmazott célok elérése érdekében pályázatot nyújt be a HVS 2. számú intézkedésre (Hagyományokkal rendelkező, országosan ismert rendezvény megvalósítására) az alábbi tartalommal:

 1. területrendezés, parkosítás, burkolás, Alsó-bazársor Balatonnal párhuzamos részének elbontása 10 millió forint és
 2. rendezvény megvalósítás 5 millió forint értéken.

Határidő: azonnal

pályázat beadására IH közlemény szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki üi.

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért az 1. sz. intézkedésre  (helyi rendezvények megvalósítására) a pályázat benyújtásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

533/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-          LEADER 2013 pályázat -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013.(V.22.) VM rendelet alapján szabályozott és megfogalmazott célok elérése érdekében pályázatot nyújt be a HVS 1. számú intézkedésre (Helyi rendezvények megvalósítására) maximum 800 ezer Ft értéken a 2014. évi Városnap vonatkozásában.

Határidő:   azonnal

pályázat beadására IH közlemény szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki üi.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 7. számú intézkedésre nem tudja az önkormányzat a pályázatot benyújtani, az előbb tárgyaltak miatt. Kéri, hogy aki egyetért a Nemzetközi kapcsolatok pályázat újbóli előkészítésével, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

534/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-          Nemzetközi kapcsolatok pályázatról -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Nemzetközi kapcsolatok pályázat újbóli előkészítését.

Határidő:   azonnal

pályázati útmutató és kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki üi.

Rajzó Ildikó képviselő javasolja a tervek elkészíttetését az Alsó bazársorra.

 

Krisztin N. László polgármester szerint ezt át kell gondolni. Javasolja, hogy a műszaki osztály kérjen be árajánlatokat erre vonatkozóan, és a testület a számok ismeretében vállaljon kötelezettséget.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy tervpályázat kiírására is van lehetőség. Aki megnyeri, annak kell kifizetni a tervezést, mely milliós nagyságrendű.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja ezen gondolatmenet alapján, hogy a műszaki osztály készítse elő a tervpályázati felhívás tervezetét, melyet a következő testületi ülésre nyújtson be.

 

Rajzó Ildikó képviselő ezt a Felső bazársorra is javasolja előkészíteni.

 

Wolf Viktória aljegyző javasolja egyesével előkészíteni a tervpályázatokat.

 

Horváth Márta osztályvezető szerint el kell döntenie a testületnek, hogy az alsó bazársori épületekre vagy az egész városkapura vonatkozóan kéri-e a tervpályázat kiírását.

 

Krisztin N. László polgármester szerint komplex megoldásban kell gondolkodni.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő a tervezést ütemekre bontva javasolja elvégezni.

 

Krisztin N. László polgármester a tervpályázat tartalmát ezen paraméterek mentén javasolja a következő ülésen meghatározni. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

535/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-          Tervpályázat előkészítése Alsó Bazársor -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Műszaki Osztályt, hogy az Alsó Bazársor terveztetésére tervpályázati felhívás tervezetét készítse elő a képviselő-testület következő ülésére.

 

Határidő:   elfogadásra azonnal

következő képviselő-testületi ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a pályázatokról szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

536/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-          Pályázati lehetőségekről szóló tájékoztató elfogadása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az aktuális pályázati lehetőségekről szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

13./ NAPIRENDI PONT

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati tárulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati tárulás Társulási Megállapodásának módosítása előterjesztés szerinti tartalommal ne kerüljön elfogadásra, mivel a hulladék szállítására, begyűjtésére, díjfizetési kötelezettségre, a díjmegállapításra, a Tanács feladat- és hatáskörére vonatkozó rendelkezéseivel nem ért egyet. Felkéri dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a módosító okirattal kapcsolatos álláspontját összegezve azt készítse elő és a 157 tagtelepülés részére küldje meg.

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság  a Társulási Megállapodás kizárólagos feladatait és  hatásköreit tartalmazó pontokkal nem értett egyet. Nemcsak Badacsonytomajon voltak személyi kérdésekkel kapcsolatos problémák az elmúlt időszakban, hanem más településeken is, ezért született a javaslat, hogy a 7 pont ne kerüljön bele a megállapodásba, ezzel az alapelvek nem sérülnek.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy megbízható forrásból hallotta, hogy a Remondis KFT. kivonul a szemétszállításból, felszámolás közeli állapotban van. Badacsonytomaj gondolhatna arra, hogy saját cégével oldja meg ezt a feladatot. Javasolja az ügyben tájékozódni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy erről nem hallott. Fodor úr kapott egy levelet a KFT. új igazgatójától, melyben leírta, hogy a rezsicsökkentésre vonatkozó kormányzati döntés a cégnél 80 milliós veszteséget keletkeztetett, és ez sodorja a felszámolás felé a céget. Utána fog nézni az információnak. Javasolja, hogy a jegyző úr a jogi részt nézze át, ő pedig a Remondis KFT. jövőjéről tájékozódik, melynek eredményéről emailben tájékoztatja a képviselőket.

 

Rajzó Ildikó képviselő javasolja fokozott figyelmet fordítani a szelektív gyűjtésre, ezzel jelentősen csökkenthető az elszállítandó hulladék mennyisége.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő azonnali határidővel kéri megküldeni a 157 település részére a testület módosító okirattal kapcsolatos álláspontját, az összefogás érdekében.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megjegyzi, hogy a borítékok már elő vannak készítve, a levél küldésére a hivatal felkészült.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért a Pénzügyi bizottság szövegszerű javaslatával azzal a kiegészítéssel, hogy azonnali végrehajtású feladat legyen az állásfoglalás megküldése, kézfelemeléssel jelezze. Aki támogatja, hogy a  Remondis KFT. helyzetével kapcsolatosan a polgármester tájékozódjon és tájékoztassa az eredményről a képviselőket, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

537/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-          Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati tárulás Társulási Megállapodásának módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati tárulás Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal nem fogadja el, mivel a hulladék szállítására, begyűjtésére, díjfizetési kötelezettségre, a díjmegállapításra, a Tanács feladat- és hatáskörére vonatkozó rendelkezéseivel nem ért egyet. Felkéri dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy javaslatát a 157 tagtelepülés részére küldje meg azonnal. Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy tájékozódjon a REMONDIS ZRt. helyzetéről és arról a képviselő-testületet tájékoztassa.

Határidő: elfogadásra azonnal

jegyzőkönyvi kivonat és jegyzői javaslatok megküldésére azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Krisztin N. László polgármester 15.21 órakor távozott az ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6 fő

A testületi ülés vezetését Orbán Péter alpolgármester veszi át.

14./ NAPIRENDI PONT

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja, hogy a

 1. 1. lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolóban a jövőben ne szerepeljenek az azonnali végrehajtású határozatok, kizárólag az eljárási kérdésekben elfogadott döntések.
 2. 2. a honlap megújításához egy versenypályázat kiírását  javasolja fiatalok részére, minimális – 5-10-15 ezer forintos – díjazással. A bizottság javasolja, hogy az elbírálás szempontrendszere, a díjak meghatározása rendkívüli ülés keretében kerüljenek kidolgozásra, majd a beérkezett munkákat a Humán Bizottság saját hatáskörben bírálja el.
 3. 3. Hoffer Péter szerződésének módosítását, a honlap szerkesztésének kivételével.
 4. 4. a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy

 1. 1. a VN Kft. az önkormányzat által szerződésben átruházott vagyonkezelői jogkörében eljárva kössön szerződést Csík-Vastag Tímeával az ÖKO játszótér üzemeltetése tárgyában a tulajdonos egyidejű tájékoztatása mellett.
 2. 2. Stimmel üzlet előtti járdaburkolat pótlására a Polgármesteri Hivatal kérjen be árajánlatot,
 3. 3. Dr. Tóth Regina megbízott ügyvéd által Várnai Tamás és neje kérelmét megtárgyalva a Polgármesteri Hivatal készítesse el a 0249/12 hrsz-ú – szőlő, árok megnevezésű Badacsonyörs, Orgona utca – ingatlan értékbecslését. Az ingatlan értékesítését kizárólag azzal a feltétellel támogassa, hogyha a vevő adó- és közműtartozással nem rendelkezik és azt hitelt érdemlően bizonyítani tudja,
 4. 4. a Városháza és a Tájház közötti terület virágosítása történjen meg,
 5. 5. Csiki ABC előtti közterület pótmunkáit bruttó 393 ezer Ft értéken a VN Kft. rendelje meg és a hársfák kerüljenek kivágásra veszélyességük okán.
 6. 6. Badacsonytomaj város Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a képviselő – testület felé javasolja, mint a Badacsonyörs, Kisörshegyi ivóvízhálózat résztulajdonosa, a DRV Zrt. által az ivóvízhálózat átvételével kapcsolatosan leírt technikai feltételeket nem kívánja megvalósítani, mivel a vízi létesítmény megfelel a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben (továbbiakban: Vksztv.) leírt követelményeknek.

A javasolja továbbá, hogy a Vksztv. 6.§ (1) bekezdése alapján – tulajdon átadáshoz szükséges – a rendszer jelenlegi piaci forgalmi értékének megállapításához kötelező vagyonértékelésnél az ivóvíz hálózat megvalósításkori bekerülési költségének - a tulajdonosi közösség számára kedvezőbb - az inflációval vagy az ipari árindexxel növelt értékét vegye figyelembe.

Javasolja továbbá, hogy a képviselő – testület kérje az ellátásra kötelezettet – a Magyar Állam képviseletében eljáró – MNV Zrt-t, hogy a jelen határozat 6.1. pontjában megfogalmazottak szerint a Vksztv. 6.§ (6) bekezdése értelmében a Badacsonyörs, Kisörshegyi ivóvíz hálózatnak a viziközművekre vonatkozó minősítésének a kérdésében forduljon kérelemmel a Magyar Energetikai- és Közmű szabályozási Hivatal felé, hogy az külön eljárás keretében állapítsa meg a vízilétesítmény besorolását, amennyiben vitatja a rendszernek a Vksztv. szerinti megfelelését vagy annak értékét.

7.  elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy a Csiki ÁBC előtti közterület pótmunkái 393 eFt értékben pontosan mit takarnak.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a testület Folly Péter képviselőt bízta meg a művezetéssel, kéri adjon választ a kérdésre.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy a kivitelező kicserélte a parkoló és az úttest közötti kiemelt szegélyt mintegy 22 méter hosszban. Burkolatként bazalt kockakövet épített be 70 méter hosszban. Ez egy bruttó tétel, melyből nincs levonva az a térkő mennyiség, amit nem építettek be.

 

Pásztor László ügyvezető megjegyzi, hogy így sem lesz maradék burkolat. A 393 eFt tartalmazza a munkadíjat illetve a kő árát.

 

Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy a környező vállalkozókat, üzlettulajdonosokat sikerült-e bevonni a munkába, hozzájárultak-e a költségekhez.

 

Folly Péter képviselő ismerteti, hogy Szita László úrral felvette a kapcsolatot, kérte, hogy járuljon hozzá legalább jelképes összeggel a felújításhoz. Ettől elzárkózott.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a Csiki ABC üzemeltetője 3 db parkolót váltott meg, ezért nem javasolja, hogy pénzt kérjünk tőle.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy a vállalkozótól árajánlatot kért a Római út kezdetén, a Fogadó előtti terület szegélyének pótlására 20 méter hosszban. A munka elvégzésével közvetlen balesetveszély hárulna el. A kivitelező ígéretet tett arra, hogy az árajánlatot a műszaki osztályra beviszi.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy még nem érkezett meg az árajánlat.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy a Sörpatika által elkészített burkolat és az úttest között megáll a víz. A vendéglátó épület tulajdonosa jelezte, hogy szeretné az út szintjét rendezni. Javasolta neki, hogy keresse meg a műszaki osztályvezetőt, és a költségekben vállaljon részt. A vállalkozó ettől nem zárkózott el.  A közterület végleges burkolása előtt a csapadékvíz elvezetést meg kell oldani, javasolja a csatornába belevezetni.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri a műszaki osztály vezetőjét, hogy egyeztessen a Sörpatika tulajdonosával ebben a kérdésben.

 

Folly Péter képviselő felveti, hogy a Stimmel bolt lépcsője a járda 70 %-át elfoglalja, ez nem szabályos, változtatni kell a lépcső elhelyezésén.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy az OTÉK szerint a minimális járdaszélesség 1,5 méter, ezt szabadon kell hagyni.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja felszólítani a Stimmel bolt tulajdonosát, hogy a szabálytalan helyzetet szűntesse meg.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kéri, hogy a Hivatal munkatársa rendszeresen kísérje figyelemmel a pályázati kiírásokat, különös figyelemmel a Badacsony Kempingre. A médiában megjelent, hogy a többi kempingre sem érkezett ajánlat. Javasolja megkeresni a kempingek visszaszerzésében érintett önkormányzatokat. Véleménye szerint közös erővel előbbre lehet jutni. A régi Major út újbóli megnyitásával kapcsolatosan tájékoztatja a lakosságot, hogy a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület felajánlást tett, hogy önkéntes munkával az út megnyitását, a terület kitisztítását segítik. Szombaton 10.00 órára várják azokat, akik ebben a nemes feladatban segíteni kívánnak. Kérdezi, hogy a MAGÁZ KFT-től érkezett-e válasz a megkeresésre.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a levelet elküldtük, válasz még nem érkezett.

 

Forintos Ervin képviselő kéri, hogy a járdaszegély kérdésében döntsön a testület, a járdaszegélyt újítsuk fel vagy aszfaltozás legyen. A járda felületét is rendbe kell hozni. Jelezték felé, hogy Badacsonyban a MOL kút mögötti vízelvezető árokba valaki beleengedi a szennyvizet, gyors beavatkozásra van szükség.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy az ügyben a közterület felügyelő mielőbb intézkedjen.

 

Rajzó Ildikó képviselő kéri a Jegyző urat, adjon tájékoztatást a két útlezárás témájában. Felveti, hogy a Ranolder ház állapota rohamosan romlik. Kéri a hivatalt, hogy próbálja meg nyomatékosabban, felsőbb szinten a megmentését szorgalmazni.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a polgármester tárgyalt az épület tulajdonosával, aki egyenlőre nem kívánja folytatni a felújítást.

 

Folly Péter képviselő kérdezi, hogy mi a felújítás befejezésének, a használatbavételi engedély megkérésének a határideje. Volt-e bontási engedélyük.

 

Horváth Márta osztályvezető ismerteti, hogy az építési engedély különböző okok miatt a közelmúltban lett jogerős. Az ügyben a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal járt el,  bontási engedéllyel is rendelkeztek. Az építési engedély korlátlan ideig hosszabbítható.

 

Krisztin N. László polgármester 15.42 órakor érkezett vissza a terembe.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 7 fő

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a Római úton lévő közzel kapcsolatosan továbbra is folyamatban van a bírósági eljárás. A 15/2. hrsz-ú útlejegyzéssel kapcsolatosan az új tulajdonossal a tárgyalást június hónapra tűzte ki a Kormányhivatal. A Ranolder házat azért bontotta le a tulajdonos, mert európai uniós pályázatot nyújtott be. Az építési engedélyt viszont nem kapta meg időben, ezért a pályázaton nem nyert támogatást. Most nincs megfelelő pályázati lehetőség. A Műemlékvédelmi Hatóság figyelmét lenne célszerű felhívni a fennálló helyzetre, mivel országos jelentőségű műemlékről van szó. A lejárt határozatokkal kapcsolatosan ismerteti, hogy a közterület felügyelői pályázatra 1 jelentkező volt, akinek a pályázata érvénytelen, az iskola végzettsége nem megfelelő. A pályázat június 27-i határidővel újból kiírásra került.  A nem közművel összegyűjtött szennyvízzel kapcsolatosan elmondja, hogy az összes Veszprém megyei országgyűlési képviselőt megkerestük, a törvénymódosítás kezdeményezését kérve. Várjuk az aktív együttműködésüket.  A DRV-t is megkerestük a kezelési díj különbözet miatt azzal, hogy adjanak magyarázatot arra, hogy mi okozza a különbséget a vezetéken illetve az autóval elszállított szennyvíz kezelésének árában. Megkerestük a MAGÁZ KFT-t is a gázbekötések ügyében. Mórocz István volt alpolgármester rendelkezik egy adatbázissal arra vonatkozóan, hogy a közműfejlesztési hozzájárulás befizetésének ellenére hol nem történt meg a gázcsonk kiépítése.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő egy konkrét ütemterv kidolgozását javasolja az újszülöttekkel összefüggésben a Hársfa utcai fásításhoz. A fákat ősszel lehet elültetni. Ezzel kapcsolatosan a Badacsony újságban egy tájékoztatást javasol leközölni.

 

Krisztin N. László polgármester 15.46 órakor távozott az ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6 fő

 

Rajzó Ildikó képviselő hársfákat javasol ültetni a Hársfa utcában. Felveti, hogy a Humán bizottság 453/2013.(V.16.) számú határozatával kapcsolatosan több megkeresést kapott.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi a VN. KFT. ügyvezetőjét, hogy a dolgozók munkavégzésével összefüggésben milyen intézkedéseket tett. Kéri a bejelentések kivizsgálását.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a lakossági észrevételek egy része jogos, a másik része a szokásos egyéb vélemények kategóriájába sorolható, személyes ellentétek is közrejátszanak. Keresi a megoldást a munka intenzitásának javítására.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a strandi üzletek bérlői kulccsal rendelkeznek a strandokhoz. Ez véleménye szerint nem engedhető meg.  A portaszolgálatot teljesítő személynél illetve a pénztárosnál legyen a kulcs, ő engedje be az áruszállítókat illetve a büfék dolgozóit. A badacsonyi strandon a frissen telepített füvön a zenekar autója is végigment, a tomaji strandon bárhol be lehet menni.

 

Folly Péter képviselő megjegyzi, hogy parkolóhely van a strandi üzletek előtt a 71-es útszakaszon. A strandok területén is ritka eset, ha nem parkolnak autók. A bérleti szerződés nem tartalmazza, hogy a dolgozók a strandon parkolhatnak.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy ez a VN. KFT. ügyvezetőjének hatáskörébe tartozik, kéri intézkedését.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a VN. KFT. dolgozói reggel 6 órától a strandokon tartózkodnak. Nem javasolja, hogy a büféseknél kulcs legyen, illetve az sem engedhető meg, hogy a strandokon az autókkal ki – bejárkálás legyen.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a büfé üzemeltetők hozzáállása nem megfelelő, a képviselők segítséget ígértek számára. A badacsonyi büfések a stranddal szembeni parkolóba ingyenesen beállhatnak. A szabad bejutás megakadályozására a kerítést – kitűzés után – meg fogják csinálni, a kulcs pedig a KFT. dolgozójánál lesz.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a 0249/12. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan vételi ajánlat érkezett. Az értékbecslés elkészült, 3.150 eFt-ban meghatározva az ingatlan értékét. Az ingatlan csak pályázat útján értékesíthető. Kérdezi, hogy kiírják-e a pályázatot. Ebben az eseten az induló árat és a bánatpénzt meg kell határozni.

 

Folly Péter képviselő 15.53 órakor távozott az ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 5 fő

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja, hogy a vételi ajánlat témájára a későbbiekben térjen vissza a testület. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a strandkulcs kizárólag csak a VN. KFT-nél legyen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

538/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-          Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy strandkulcs kizárólag csak VN Kft. birtokában legyen.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Pásztor László ügyvezető VN Kft.

Orbán Péter alpolgármester  kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy gyerekek születésénél a Hársfa utcai hársfák ültetéséről a Badacsony újságban kapjon tájékoztatást a lakosság, illetve ehhez kapcsolódóan készüljön egy menetrend, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

539/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-          Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy gyerekek születésénél a hársfák ültetéséről a Badacsony újságban kapjon tájékoztatást a lakosság, melyhez kapcsolódóan egy menetrend elkészítését írja elő.

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Rajzó Ildikó HüB elnök

Orbán Péter alpolgármester  kéri, hogy aki egyetért a Stimmel üzlet előtti járdaburkolat pótlásához árajánlat bekérésével, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

540/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-          Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Stimmel üzlet előtti járdaburkolat pótlására vonatkozóan  árajánlat bekérését.

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

Folly Péter képviselő 15.56 órakor érkezett vissza a terembe.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6 fő

 

Orbán Péter alpolgármester  kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Hivatal illetékes dolgozója  a Badacsony Kemping pályázati kiírását folyamatosan kísérje figyelemmel és keresse meg a hasonló helyzetben lévő önkormányzatokat, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

541/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-          Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatalt, hogy a Badacsony Kemping pályázati kiírását folyamatosan kísérjék figyelemmel és keressék meg a hasonló helyzetben lévő önkormányzatokat és képviselőiket.

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Wolf  Viktória aljegyző ismerteti, hogy a Badacsony Kempingre vonatkozó pályázat június 27-én kerül újból kiírásra.

 

Orbán Péter alpolgármester a Humán bizottság javaslatait teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki a bizottság határozati javaslatában foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

542/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-          Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottságának javaslatát elfogadva

 1. elrendeli, hogy lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolóban a jövőben ne szerepeljenek az azonnali végrehajtású határozatok, kizárólag az eljárási kérdésekben elfogadott döntések.
 2. elrendeli, hogy a honlap megújításához készüljön versenypályázati kiírás fiatalok részére, minimális – 5-10-15 ezer forintos – díjazással. Az elbírálás szempontrendszerének és a díjak meghatározásának kidolgozására felkéri  a Humán Ügyek Bizottságát rendkívüli ülés keretében,  a beérkezett munkák elbírálására úgyszintén.
 3. elrendeli Hoffer Péter szerződésének módosítását, a honlap szerkesztésének kivételével.

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Orbán Péter alpolgármester a Pénzügyi bizottság Kisörshegyi ivóvízhálózatra vonatkozó javaslatát teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki az abban foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

543/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-          Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Badacsonyörs, Kisörshegyi ivóvízhálózat résztulajdonosa, a DRV Zrt. által az ivóvízhálózat átvételével kapcsolatosan leírt technikai feltételeket nem kívánja megvalósítani, mivel a vízi létesítmény megfelel a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben (továbbiakban: Vksztv.) leírt követelményeknek.

A Vksztv. 6.§ (1) bekezdése alapján – tulajdon átadáshoz szükséges – a rendszer jelenlegi piaci forgalmi értékének megállapításához kötelező vagyonértékelésnél az ivóvíz hálózat megvalósításkori bekerülési költségének - a tulajdonosi közösség számára kedvezőbb - az inflációval vagy az ipari árindexxel növelt értékét vegye figyelembe.

A képviselő – testület kéri az ellátásra kötelezettet – a Magyar Állam képviseletében eljáró – MNV Zrt-t, hogy a jelen határozat 6.1. pontjában megfogalmazottak szerint a Vksztv. 6.§ (6) bekezdése értelmében a Badacsonyörs, kisörshegyi ivóvíz hálózatnak a viziközművekre vonatkozó minősítésének a kérdésében forduljon kérelemmel a Magyar Energetikai- és Közmű szabályozási Hivatal felé, hogy az külön eljárás keretében állapítsa meg a vízilétesítmény besorolását, amennyiben vitatja a rendszernek a Vksztv. szerinti megfelelését vagy annak értékét.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

Krisztin N. László polgármester 16.00  órakor érkezett vissza a terembe.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 7 fő

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki az alábbiakat támogatja, kézfelemeléssel jelezze:

-          a Csiki ABC előtti közterület pótmunkáinak elfogadása, bruttó 393.000,- Ft értéken azzal, hogy a VN Kft. rendelje meg és a hársfa balesetveszély miatt kerüljön kivágásra.

-          A Városháza és a Tájház közötti terület virágosítása történjen meg.

-          Dr. Tóth Regina megbízott ügyvéd által Várnai Tamás és neje kérelmét támogatja, amennyiben a vevő adó- és közműtartozással nem rendelkezik és azt hitelt érdemlően bizonyítani tudja. A 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzati tulajdonú ingatlan induló minimum alapárát – a szakértői véleményben meghatározott összegben –3.150.000,- Ft-ban határozza meg, a bánatpénz összegét pedig az induló alapár 10%-ában jelöli meg. Az ingatlan értékesítésére a pályázati felhívást ki kell írni.

-          A VN Kft. kössön szerződést Csík-Vastag Tímeával az ÖKO játszótér üzemeltetésére.

-          Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

544/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-          Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli a Csiki ABC előtti közterület pótmunkáit bruttó 393 ezer Ft értéken azzal, hogy a VN Kft. rendelje meg és a hársfa kerüljön kivágásra veszélyessége okán.
 2. elrendeli, hogy a Városháza és a Tájház közötti terület virágosítása történjen meg.
 3. Dr. Tóth Regina megbízott ügyvéd által Várnai Tamás és neje kérelmét megtárgyalva a Polgármesteri Hivatal a 0249/12 hrsz-ú – szőlő, árok megnevezésű Badacsonyörs, Orgona utca – ingatlan értékbecslésének birtokában az ingatlan értékesítését kizárólag azzal a feltétellel támogatja, hogyha a vevő adó- és közműtartozással nem rendelkezik és azt hitelt érdemlően bizonyítani tudja. A 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzati tulajdonú ingatlan induló minimum alapárát – a szakértői véleményben meghatározott összegben –3.150.000,- Ft-ban határozza meg, a bánatpénz összegét pedig az induló alapár 10%-ában jelöli meg. Felkéri a Krisztin N. László polgármestert, hogy az ingatlan értékesítésére a pályázati felhívást írja ki.
 4. elrendeli, hogy a VN Kft. az önkormányzat által szerződésben átruházott vagyonkezelői jogkörében eljárva kössön szerződést Csík-Vastag Tímeával az ÖKO játszótér üzemeltetése tárgyában a tulajdonos egyidejű tájékoztatása mellett.
 5. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester tájékoztatásra

Pásztor László VN Kft ügyvezető 1-2., 4. pontban

Horváth Márta osztályvezető 3. pontban

 

Krisztin N. László polgármester a Képviselő-testület ülésének vezetését

16.02órakor visszaveszi.

 

 

15./ NAPIRENDI PONT

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót.

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

545/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-          Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

16./ NAPIRENDI PONT

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a beszámoló az utolsó napok történéseit is tartalmazza, a bizottságok nem tárgyalták.

 

Orbán Péter alpolgármester 16.04 órakor távozott az ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6 fő

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy Csikós Nagy Zsuzsannával miről tárgyalt a Polgármester úr.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy Csikós Nagy Zsuzsanna a települést 10-12 millió forinttal támogatta oly módon, hogy 3-4 éven keresztül a gyűjteményét térítésmentesen a múzeum rendelkezésére bocsátotta.  Attól függetlenül, hogy tavaly a múzeumban herendi termékek voltak kiállítva, a kapcsolatot tartani kell. Csikós Nagy Zsuzsanna gyűjteményéből 2009-ben, a kiállítás ideje alatt egy Miro aláírását tartalmazó anyag eltűnt. Erre igényt tart, bízik abban, hogy a múzeumban elő fog kerülni. Felajánlotta segítségét művészeti, kulturális vonatkozásban a jövőre vonatkozóan is a település számára. Ritkán jön Magyarországra, most tudtak találkozni.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy a tájékoztató 14.-15. pontja érdekelné.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a BonVino szálloda kapcsán per van folyamatban a beépítési százalék, építménymagasság, stb. miatt a megjelölt személy és társai illetve a BonVino tulajdonosai között a Győri Bíróság előtt. Ebben az ügyben keletkezett egy szakértői anyag, melyet a bíróság még nem foglalt írásba. A megegyezés érdekében kereste fel az említett személyeket. Úgy tűnt, hogy a felek részéről van hajlandóság a megegyezésre.

 

Orbán Péter alpolgármester 16.07 órakor visszaérkezett a terembe.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  7  fő

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy Dr. Újhelyi Istvánnal mi történt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Dr. Újhelyi István a parlament alelnöke, a kompról tárgyaltak. Már korábban is kérte segítségét. Azt az információt kapta, hogy pillanatnyilag áll az ügy azokon a pontokon, ahol döntési helyzet lehetséges.  Olyan előrelépés történt, hogy találkozót szervezett számára az önkormányzati előterjesztések készítőjével. Ezt az urat meghívta Badacsonyba, közösen megtekintették a helyszínt.  Fontos lenne a válasz a komp létesítése ügyében – a nem válasz is válasz lenne - , melyre régóta várunk.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy a Volán képviselőjével miről tárgyaltak, illetve a Duna TV. felvétele mit takar.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Káptalantóti vonatkozásában a testület rendszeres buszjárat indítását kérte. Arra lenne lehetőség, hogy az iskola járatok bemennek Káptalantótiba is, hogy ne kelljen külön egy buszt beállítani. Ennek mentén megpróbálják a pontos menetrendet kidolgozni. Lehetséges, hogy támogatásért az önkormányzathoz fordulnak, pld. Salföld önkormányzata is támogatást fizet részükre. Kezdeményezte, hogy 2014-től a beiskolázási körzethatárok módosításával tegyék lehetővé, hogy a gyerekek támogatottan utazhassanak. A fejleményekről a testületet tájékoztatni fogja. A Duna TV. közvetítéssel kapcsolatosan elmondja, hogy hónapokkal ezelőtt kaptunk egy megkeresést az Ízőrzők című műsortól, két napot forgatnak – július 1-2-án -  a településen ingyenesen, az ételek bemutatásán túl helytörténeti felvételeket is készítenek, bemutatják a település értékeit. A turisztikai szakemberek nem az elvárt módon fogadták a kezdeményezést, ezért az önkormányzat próbálja megszervezni az előkészületeket. A szervezői munkát nehezíti, hogy semmiféle reklám nem jelenhet meg az adásban. Az Istvándi család felajánlotta, hogy birodalmukban forgathatnak, többen felajánlották, hogy elkészítenek egy-egy ételt.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy a tömegközlekedés Tapolca, Veszprém és Füred irányába is nehézkes. Egy órában 2-3 tömegközeledési eszköz is elmegy, utána pedig semmi. El kellene érni, hogy a Volán és a MÁV egyeztessen, megkönnyítve a tömegközlekedést igénybe vevők helyzetét.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a Volán illetve a MÁV vezetőivel illetve kistérségi szinten is voltak ilyen egyeztetések. Ott rajta kívül más települések polgármesterei is szóvá tették ezt az ügyet. Bízik abban, hogy Simonné Visi Erzsébet képviselőtársunk is segíti a felvetés megoldását.

 

Rajzó Ildikó képviselő  kérdezi, hogy a 29. pontnak mi lett az eredménye.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a focimeccsen a diákok 1-0-ra győztek. Több kérdés nem lévén, kéri a beszámoló elfogadását.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

546/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-          Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a polgármester két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

17./ NAPIRENDI PONT

Nyári napközi szervezési és költségének biztosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester köszönti az iskola igazgatóját, kéri, hogy a napirend tárgyalásának idejére foglaljon helyet az asztalnál. Elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a nyári napközi biztosítását 2013. június 17. – 2013. július 31. napja közötti időtartamban a KLIK és a Családsegítő Szolgálat bevonásával. A megbízási díjak tekintetében a minimál órabért javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi az igazgató asszonyt, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Csizmarik Béláné igazgató elmondja, hogy az előterjesztésben nem az átlag pedagógus díjjal számolt. Az iskolában az átlag óradíj 2.000 Ft, így 14.000,- Ft + munkáltatói költség igénye lenne a nyári napközi megtartásának. Ezzel szemben kevesebb, mint a fele díjjal számolva mindösszesen 20.000 Ft költség jelentkezne. Évtizedeken át ingyenesen, a szabadságuk terhére látták el ezt a feladatot a pedagógusok. Sok helyütt nincs nyári napközi, Badacsonytomajon 1 év kivételével mindig megszervezésre került. Jelenleg a KLIK állományába tartoznak, mindenütt most kerül kiosztásra az elmaradt cafetéria juttatás. Ezt itt nem kaphatják meg a pedagógusok, mert tavaly nem kapták meg az önkormányzattól sem. Úgy érzik, hogy ez a helyzet nagyon igazságtalan, hiszen becsülettel végezték munkájukat.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy másik településről is jelezték-e napközi igényüket a gyerekek illetve a szülők. Ha igen, akkor járuljanak hozzá a költségekhez.

 

Csizmarik Béláné igazgató elmondja, hogy 1 fő kivételével helyi gyerekek jelentkeztek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a nyári napközi biztosítása kötelező önkormányzati feladat. Ahol nem szervezik meg, ott nincs jelentkező, talán lebeszélik a gyerekeket, de ez nem bizonyítható. Általános tapasztalat, hogy a napközi nagy létszámmal indul, és az idő múlásával jelentősen csökken a gyerekek száma. Az is tapasztalható, hogy olyanok is igénybe veszik, akiknek a szülője otthon van.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző kiegészítésként elmondja, hogy a Gyermekek védelméről szóló törvény írja elő az iskolás korú gyerekek napközbeni ellátását. Az óvodások esetében az óvodának kell ezt a feladatot ellátni. A törvény meghatározza, hogy mely gyerekeket lehet bevenni a napközibe. A GYED-en lévő szülők gyerekei nem vehetik igénybe, a napközi ellátást a dolgozó szülők elfoglaltságának idejére kell biztosítani.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a településen viszonylag jelentős azon szülők száma, akik a nyári időszakban kapnak csak munkát, tehát munkavállalásukhoz szükséges a gyerekek biztonságos elhelyezése.

 

Csizmarik Béláné igazgató elmondja, hogy többnyire nagyobb városok kénytelenek ezt a szolgáltatást nyújtani, de ott legtöbbször megpályáztatják az iskolákat. Jászberény például erre a célra 1,5 millió forintot biztosít, tehát az iskolák harcolnak azért, hogy a feladatot elláthassák.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő felveti, hogy az iskola elnyert egy 42 millió forintos pályázatot, melyet táboroztatásra, rendezvényekre, pedagógusok bérköltségére lehet felhasználni.

 

Csizmarik Béláné igazgató ismerteti, hogy az összeget előre megtervezett tevékenységekhez lehet felhasználni, erre a célra nem.  A tankerület igazgató asszonya egyértelműen kihangsúlyozta, hogy a nyári feladatok az önkormányzat hatáskörébe tartoznak, a táborok szervezése is. A sport és idegennyelvi táborokat pályázatok segítségével tudják finanszírozni ebben az évben, de hosszú távon ez is önkormányzati feladat lesz.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az anyagban szereplő két pontos határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

547/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-          Nyári napközi szervezési és költségének biztosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Nyári napközi megszervezéséhez 2013. június 17. – július 31. közötti időszakra, 11 főre hozzájárul és egy fő pedagógus foglalkoztatásának költségeit maximum 245.000,- Ft erejéig az általános tartalék terhére biztosítja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Tatay Sándor Általános Iskola igazgatóját értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Rajzó Ildikó és Dr. Magó Ágnes képviselők 16.27 órakor távoztak az ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  5  fő

18./ NAPIRENDI PONT

Badacsonytomaj VN. Kft. likviditása – sürgősségi indítvány

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő 16.28 órakor érkezett vissza a terembe.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  6  fő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy elterjedt egy olyan pletyka, miszerint a VN. KFT. dolgozói fizetés nélküli szabadságon vannak, így próbálja a cég a szezon kezdetén megvalósítani a költségtakarékosságot. Amennyiben ez igaz, erről beszélni kell. A 9 millió forintos folyószámla hitel majdnem elfogyott. Zavart okozhat, hogy a fejlesztési tartalék az üzleti tervben maradt. Egy korábbi megállapodás keretében bizonyos munkákat a cég köteles elvégezni az önkormányzatnak, melyhez a fedezetnek rendelkezésére kellene állni.

 

Pásztor László ügyvezető ismerteti, hogy a hitelkeret valójában még nem merült ki, de a közeljövőben felmerülő költségek miatt ez hamarosan meg fog történni. Az időjárás egész évben a KFT. ellen volt. Áprilisban a havat  kellett eltakarítani, júniusban fűteni kellett. Csak olyan tételek vannak a gazdálkodásukban, melyekre muszáj volt költeni. Strandi fejlesztésekre nem maradt pénzük. A Csiki ÁBC. előtti közterület felújításának nincs meg a fedezete. Előfordulhat, hogy a náluk hagyott fejlesztési tartalék sem valósul meg.  Ha az idő megjavul, akkor átmeneti lesz a problémájuk, kéri a testület segítségét likviditási problémájuk áthidalásához.

 

Rajzó Ildikó képviselő 16.31 órakor érkezett vissza a terembe.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  7  fő

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az anyag szerint a Csiki ÁBC előtti közterület felújítása kapcsán az ÁFÁT a cég nem tudta visszaigényelni.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a közterület felújítását csak közhasznú munka számra tudják lekönyvelni, így az ÁFA nem igényelhető vissza. Amennyiben az önkormányzat megrendeli a munkát tőlük, akkor az a vállalkozási feladatokba besorolható lett volna és az ÁFA visszaigényelhető. A felújítást a Takarékszövetkezet által biztosított kölcsönből fizetik, mely után még kamatot is fizetniük kell.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a megoldást egyeztették. A döntés születésekor úgy értelmezte, hogy az ÁFÁ-t megnyerjük, a kő árát viszont az önkormányzat kifizeti a cégnek.

 

Folly Péter képviselő szerint a megrendelő az önkormányzat.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a papírok szerint nem, ez jelenti a gondot.

 

Vargáné Szőke Judit könyvelő elmondja, hogy a gondolatmenet lehet hogy jó volt, de a határozat szerint a Csiki ABC. előtti közterület felújítása során a VN. KFT. valósítja meg az anyagot beszerzését.  Nincs ráutalás az önkormányzati megrendelésre.  A másik pont szerint a VN. KFT. kérjen árajánlatot a földmunkára és a legolcsóbb ajánlattevővel kösse meg a szerződést. A kivitelező ennek megfelelően Fedő Róbert vállalkozó lett.

 

Folly Péter képviselő szerint a 491/2013. (V.16.) számú határozatot módosítani kell.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a két jogi szakembert, hogy segítsen a határozat megfogalmazásában.

 

Wolf Viktória aljegyző ismerteti az eredeti határozatot. A VN. KFT-nek a saját költsége terhére kellett megvalósítania a beszerzést.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezzel a testület belekényszerítette a céget egy, az üzleti tervétől eltérő feladatba, melynek nem volt meg a pénzügyi fedezete. Ezt viszont az ügyvezetőnek jeleznie kellett volna. Fontos, hogy pontos határozatok szülessenek. A testületnek az lehetett a szándéka, hogy az ÁFA miatt átfuttatja a cégen a felújítást.

 

Folly Péter képviselő szerint ha plusz munkát rendel az önkormányzat, akkor meg kell jelölnie a forrását. Egyértelmű számára, hogy az önkormányzat biztosítja a munka fedezetét, hiszen az az üzleti tervben nem szerepelt.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a határozat meghozatalakor arról volt szó, hogy a fejlesztési tartalék terhére fogják a felújítást megcsinálni. A testület nem tudhatta, hogy nincs pénzük.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja egy összeg meghatározását a likviditási konszolidáció első lépéseként a VN. KFT. részére.

 

Pásztor László ügyvezető ismerteti a felújítás részösszegeit az alábbiak szerint: a viacolor burkolat 822.000 Ft, 393.000 Ft a szegélykő és a bazaltkő, 180.000 Ft a sóder, Fedő Róbertnek 895.000 + 393.000 Ft-ot fizettek, a földmunka és egyéb szállítási munkák 651.000 Ft-ba kerültek.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy azért kérik minden testületi ülésre egy pénzügyi tájékoztató elkészítését a KFT-től is, hogy tisztában legyenek a pénzügyi helyzettel. Mint tulajdonosnak, jobban bele kellene látniuk a gazdálkodásukba.  A jövőben a határozatnak megfelelően kéri a tájékoztatást a pénzforgalomról.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a közvilágítás konszolidációs részétől eltekintve egy fillérrel sem támogatta az önkormányzat a cégét, bevételei nem voltak, így nem volt nehéz kitalálni, hogy nincs pénzük.

 

Pásztor László ügyvezető kérdezi, hogy a játszótéri játékok felújítását hogyan kell értelmezni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az üzleti terv ezt a tételt tartalmazza, más kérdés, hogy fizikailag rendelkezésre áll-e a szükséges fedezet. Kérdezi, hogy a KFT. tesz-e bevételnövelő intézkedéseket. Ha a strandszezon nem hozza a várt eredményeket, milyen tevékenységek segíthetik a túlélést.  Kérdezi, hogy most ilyen összegű támogatásra van szükségük.

 

Pásztor László ügyvezető megjegyzi, hogy az éves tervben nincs szó a játszótéri játékok felújításáról.

 

Wolf Viktória aljegyző megjegyzi, hogy az ügyvezető úr a vagyonkezelési szerződést aláírta.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság ülésén beszéltek arról, hogy gondot jelent a felújítás és karbantartás körébe tartozó feladatok elválasztása. A rendezvénysátor bérleteket sorban mondják vissza, nehéz olyan bevételteremtő megoldást találni, melyhez nincs szükség beruházásra.  Nagy erőfeszítést jelent a kötelező feladatok végrehajtása is. A strandokon az előkészítő munkák nagy része lezajlott, szükség lenne az innen származó bevételekre.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy milyen összegű támogatásra van szüksége a cégnek a következő két hónapban.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja a napirend felfüggesztését.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

548/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj VN. Kft. likviditása – sürgősségi indítvány

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirend tárgyalását felfüggeszti.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

19./ NAPIRENDI PONT

VN Kft. Felügyelő Bizottságának Ügyrendjéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Flamis Mihály FEB elnök

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. számú melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. nem javasolja a Képviselő-testületnek a VN. Kft. Felügyelő Bizottság ügyrendjében a 6. pont elfogadását.
 2. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a VN. Kft. Felügyelő Bizottság ügyrendje egészüljön ki az alábbiak szerint:

-            a FEB ülések összehívását a tagok mellett kezdeményezhesse a VN. Kft. is.

-            a FEB ülések napirendjére tehessen javaslatot a VN. Kft.

 1. 3. nem javasolja a VN. Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének elfogadását.

Krisztin N. László polgármester köszönti Flamis Mihályt, a FEB elnökét, kéri, hogy a napirend tárgyalásának idejére foglaljon helyet az asztalnál. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Flamis Mihály FEB elnöke elmondja, hogy a bizottság a 6. pont kihagyását javasolja. Ezt el tudja fogadni, bár véleménye szerint nem ellenkezik a szövegrésszel. A technikai fejlődésével számítógépen is meg lehet tartani egy-egy ülést, szükség esetén. Az így hozott határozatot a következő FEB ülésen jegyzőkönyvben rögzíteni lehet. Javasolja,  hogy  az ügyvezető is kezdeményezhesse a Felügyelő Bizottság összehívását. Megjegyzi, hogy a kiemelten közhasznú minősítést törölni kell, mert időközben ez megváltozott.

 

Folly Péter képviselő szerint ha a FEB ily módon megvalósíthatónak ítéli a munkavégzést, a testületnek kár lenne ez elé akadályt gördíteni. Jogszabályi akadálya nincs, kéri a jegyző úr megerősítését.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy ez a megoldás nagyon sürgős esetben jönne számításba, jogszabályi akadálya nincs.

 

Orbán Péter alpolgármester aggályosnak tartja az ülés nélküli határozathozatalt, annak ellenére, hogy a következő alkalommal írásban rögzítik. Fontos, hogy az ülésekről készüljön jegyzőkönyv.

 

Forintos Ervin képviselő szerint a FEB tagjai úgy vállalták a megbízatást, hogy bármikor rendelkezésre tudnak állnak. A Felügyelő bizottság a VN. KFT. szabályszerű működését ellenőrzi, azokat a kritikus pontokat, melyek nagyobb odafigyelést igényelnek.  Javasolja a 6. pontot kivenni az anyagból.

 

Folly Péter képviselő megjegyzi, hogy a javaslat csak rendkívüli esetben élne. De nem vitatkozik, egyetért a 6. pont kivételével. Módosító indítványként javasolja, hogy a Felügyelő Bizottság ügyrendjét a Képviselő-testület a 6. pont kivétele után fogadja el.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a FEB adjon ötleteket a cég tevékenységének kibővítéséhez, hogy kiszolgáltatottsága csökkenjen. Kéri, hogy aki Folly Péter módosító indítványát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

549/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-          VN Kft. Felügyelő Bizottságának Ügyrendjéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Folly Péter képviselő módosító indítványát elfogadva a VN Kft. Felügyelő Bizottságának Ügyrendjét a 6. pont kivétele után elfogadja.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester a Pénzügyi bizottság szövegszerű javaslatát teszi fel szavazásra, melyet a FEB elnöke is elfogadhatónak tartott. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a FEB ülések összehívását a tagok mellett a cég és az ügyvezető is megtehesse, illetve a napirendre is tehessenek javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

550/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-          VN Kft. Felügyelő Bizottságának Ügyrendjéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete VN Kft. Felügyelő Bizottságának Ügyrendjének módosítását kezdeményezi azzal, hogy a

 1. FEB ülések összehívását a tagok mellett kezdeményezhesse a VN. Kft. és az ügyvezetés,
 2. a FEB ülések napirendjére tehessen javaslatot a VN. Kft. és az ügyvezetés is.

 

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy a FEB elnökének volt egy javaslata arra vonatkozóan, hogy törölni kell a kiemelten közhasznú megnevezést.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy ez egyértelmű, nincs szükség szavazásra, mivel jogszabály ellentétes lenne.

 

Ezt követően a felfüggesztett napirend folytatására kerül sor.

 

Vargáné Szőke Judit könyvelő ismerteti a Csiki ABC előtti közterület felújításának költségeit az alábbiak szerint: kőműves munkák 1.083.000 Ft, anyagköltség 1.950.100 Ft, földmunka 651.510 Ft, összesen bruttó 3.684.610 Ft. Javasolja a határozat módosítását oly módon, hogy a megrendelő az önkormányzat.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ebből a KFT. 1,5 millió forintot visszakap.

 

Vargáné Szőke Judit könyvelő elmondja, hogy a 9 milliós hitelkeretből jelenleg 1.968 eFt áll rendelkezésre. A 3,6 millió forinton felül 3 millió forint támogatásra van szükségük.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a Csiki ÁBC parkolóval kapcsolatosan több határozat született, április 29-én az elkülönített fejlesztési tartalék terhére került megrendelésre a munka.  A 491/2013. számú határozat módosítása szükséges oly módon, hogy a határozatban foglalt egyéb feltételek fenntartása mellett az önkormányzat megrendeli a VN. KFT-től a munka elvégzését 3.684.610 Ft összegben.  Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére, a VN. KFT. fejlesztési tartalékát pedig ezen összeggel csökkenti, ezt kéri az üzleti tervben is átvezetni.  Elmondja, hogy a számviteli törvény pontosan leírja, hogy mi tartozik a felújítás, karbantartás, beruházás körébe. Problémát okoz a vagyonkezelés témaköre, melyre vonatkozóan a szerződés megköttetett a VN. KFT-vel.  A szerződés része a karbantartási terv, a költségeket az üzleti tervben ingatlanonként szerepeltetni kell. Ebben az évben ez nem volt teljeskörű, hiszen év közben derül ki, hogy az üzleti tervben nem szerepel több dolog.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a fejlesztési tartalék átvezetésével nem ért egyet, a 18 millió forint nem áll rendelkezésükre. Ez a szám egyenlőre egy virtuális szám. Abban kéri a testület szavazatát, hogy holnap utaljuk-e a ténylegesen felhasznált 3.685 eFt-ot, ezen felül pedig a kért 3 millió forintot.  A Csiki parkoló felújítására az önkormányzat és a VN. KFT. között vállalkozói szerződést kell kötni, 0 forint vállalkozói haszonnal.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető kéri a forrást meghatározni a határozatban. Az önkormányzati fejlesztési tartalék terhére javasolja.

 

Folly  Péter képviselő fontosnak tartja, hogy a VN. KFT.-nek legyenek tervei arra az esetre, ha a hűvös, csapadékos nyár miatt a várt bevétel elmarad. Rendelkeznie kell egy vész forgatókönyvvel.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő javasolja, hogy az önkormányzat illetve a KFT. pénzügyi szakembere készítsen egy olyan anyagot, melyből kiderül, hogy hogyan járunk jobban, ha átadja a kért 3 millió forintot az önkormányzat vagy ha kölcsönként veszi fel a KFT. a banktól.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő nem ért egyet azzal, hogy az önkormányzatnak van lekötött pénze, a KFT. pedig a felvett hitele után kamatot fizet.   A tagi hitelt javasolja, hiszen a kamatok is valahol az önkormányzatot terhelik.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a lekötött pénz jelentős része felhasználásra vár, feladatok vannak hozzárendelve. Ha a cég bizonyos okok miatt nem tudja visszaadni az önkormányzatnak az átadott pénzösszeget, akkor az önkormányzat nem tudja a feladatait finanszírozni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint érdemes átgondolni ebben a helyzetben, hogy érdemes-e az illemhelyet felújítani.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy összesen mintegy 50 millió forint fejlesztési tartalék áll rendelkezésre.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja a kért összeget szeptember 30-ig átadni kölcsönként a VN. KFT. részére. Ha rossz lesz a nyár, akkor támogatásként kapják.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző szerint érdemes lenne átgondolni egy tagi kölcsön biztosítását. Ha az önkormányzatnak anyagilag lehetősége van a 9 millió forint kiegyenlítésére illetve egyéb likvidítás megelőlegezésére, akkor ez lenne a jobb megoldás.

 

Folly Péter képviselő javasolja, hogy az önkormányzat biztosítsa kölcsönként a szükséges összeget a KFT-nek, a lekötött betét terhére. Ha a KFT-nek bevétele keletkezik, adja vissza.

 

Krisztin N. László polgármester szerint a likvidítási terv kezelné ezt a problémát. Kéri, hogy ezt a pénzügyi szakemberek záros határidőn belül készítsék el.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy ha az önkormányzat záros határidőn belül nem kívánja felhasználni a pénzét, érdemes lenne meggondolni a 9 millió forintos folyószámla hitel kiváltását illetve a likvidítást megelőlegezni éven belül. Tehát ne a banktól kérjenek kölcsönt. Így nem kell az üzleti tervet módosítani, hanem a tagi kölcsön szerződésbe bele kell fogalmazni, hogy legkésőbb év végéig – ha a bevételek lehetővé teszik – vissza kell adnia a pénzt.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy a 700 eFt ÁFA visszaigényelhető-e.

 

Krisztin N. László polgármester 17.27 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testület ülése 17.37 órakor folytatódik.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  6  fő

Hiányzik Forintos Ervin képviselő

 

Vargáné Szőke Judit könyvelő elmondja, hogy ha az önkormányzat támogatásként adja át az összeget, akkor az utak, hidak karbantartására tudja könyvelni, közhasznú feladatként, ott nincs ÁFA. Szerződéskötés esetén vállalkozási tevékenységbe megy át, befizetés után visszaigényelhető az ÁFA.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a 3 millió forint tagi kölcsönként történő biztosítását azzal, hogy folyamatosan vizsgálni kell a likvidítási helyzetet, hogy ha szükséges, a megfelelő döntést  az év lejárta előtt a testület meg tudja hozni. Javasolja, hogy készüljön egy vész forgatókönyv, ha az előre jelzett hűvös, csapadékos nyár bekövetkezne. Ezzel párhuzamosan a KFT. és az önkormányzat pénzügyi szakembere készítsen likvidítási tervet, mely a lehető leggyorsabban kerüljön a testület elé.  Kéri, hogy aki az elhangzottakat támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

551/2013.(VI.13.) Képviselő-testületi határozat

-        VN Kft. likviditása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 491/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozatát módosítja és megrendeli a VN Kft-től a Badacsonytomaj Csiki ABC előtti közterület beruházását mindösszesen bruttó 3.684.610 Ft költségen, a vállalkozói szerződés – a kivitelezési munkálatokra – aláírására felhatalmazza a polgármestert, a pénzügyi teljesítésre 2013. június 14-vel utasítja a Polgármesteri Hivatalt, mely összeget az önkormányzat 2013. évi fejlesztési tartaléka terhére biztosítja.
 2. tulajdonosi jogkörében eljárva 3.000.000 Ft-ot, azaz három-millió forintot tagi kölcsönként biztosít a VN Kft. részére azzal, hogy folyamatosan vizsgálni kell a társaság likviditási helyzetét és ha erre szükség van a megfelelő döntést az év lejárta előtt meghozza.
 3. elrendeli, hogy készüljön vészforgatókönyv a meteorológia által előre jelzett csapadékos és hűvös nyár esetére, ezzel párhuzamosan egy likviditási terv, melyen a VN Kft. és az önkormányzat  pénzügyi szakembere tevékenykedjen és az a lehető leggyorsabban kerüljön a képviselő-testület elé bemutatásra.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy több határozat módosítására került sor. Javasolja, hogy azokat az érintett szakemberek nézzék át, hogy ez a pénzügyi megoldás teljes egészében megfelelő legyen.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy az árvízi károsultak támogatására van-e valakinek számszaki javaslata. Megjegyzi, hogy hasonló esetben legutóbb edelényi gyerekek nyaraltak a településen, így segített az önkormányzat. Ezt a megoldást el tudná képzelni most is, számára ez lenne a szimpatikusabb. Elmondja, hogy holnap egyeztet a bajai polgármesterrel, melynek eredményéről a képviselőket emailben tájékoztatni fogja.

 

Rajzó Ildikó képviselő ismerteti, hogy június 20-án 18.00 órakor képviselői fórumot tartanak a művelődési házban.  Úgy gondolták, hogy minden alkalommal másik képviselő vezeti le, bármilyen kérdéssel lehet fordulni a képviselőkhöz.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy milyen célja van a fórumnak.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy a Hivatalba tartott lakossági fórumra kevesen jöttek el. A képviselői fórumra – mint legutóbb is kiderült – nagyobb igény mutatkozott.

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy további hozzászólás nincs. Megköszöni a Képviselő-testület és a jelenlévők munkáját. Az ülést 17.45  órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                                                                    dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                                                                                       jegyző

Orbán Péter

jegyzőkönyv hitelesítő

Folly Péter

jegyzőkönyv hitelesítő

 Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Ma 2019. augusztus 21., szerda, Sámuel és Hajna napja van. Holnap Menyhért és Mirjam napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!