Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2013. évi jegyzőkönyvek 2013. 05. 29. együttes testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2013. 05. 29. együttes testületi jk.

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

Badacsonytomaj Város  Önkormányzata

Badacsonytördemic Község  Önkormányzata

 

Balatonrendes Község

Önkormányzata

Salföld Község

Önkormányzata

Sorszám: 24/2013.

Készült:  10 példányban

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének, Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én (szerdán) 8.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Rózsakő termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott nyílt, együttes üléséről.

 

Jelen vannak:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Krisztin N. László                       polgármester

Dr. Magó Ágnes                          képviselő

Forintos Ervin                             képviselő

Folly Péter                                   képviselő

Orbán Péter                                képviselő

Rajzó Ildikó                                képviselő

Simonné Visi Erzsébet                 képviselő                                                              (7 fő)

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Vella Ferenc Zsolt                        polgármester

Kovács József                             alpolgármester

Gáspár József                             képviselő

Zavari Judit                                 képviselő                                                                (4 fő)

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Horváth István                            alpolgármester

Kövesdi Sándor                          képviselő                                                                  (2 fő)

 

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:                                (0 fő)

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:                    (1 fő)

MEGHÍVOTTAK:

Wolf Viktória                                 aljegyző

Lutár Mária                                    jegyző

dr. Szabó Tímea                             jegyző

Szabó Gabriella                             dr. Szörtsey Zoltán fogorvos képviseletében és meghatalmazásából

Dr. Folly Réka                               fogorvos

Tóthné S. Zsuzsanna                      jkv. vezető                                                             (6 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent Önkormányzatok Képviselő-testületeinek tagjait és a meghívottakat az együttes ülésen. Megköszöni, hogy a kialakult helyzet ellenére a partner önkormányzatok aláírták az együttes ülés meghívóját.

 

Megállapítja, hogy

-          Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7 tagja közül 7 fő jelen van, így Badacsonytomaj Város Önkormányzata részéről az ülés határozatképes.

-          Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 fővel nem határozatképes.

-          Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 fővel nem határozatképes.

-          Salföld Község Önkormányzata nem vesz részt az együttes ülésen.

Vella Ferenc Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket.

Megállapítja, hogy Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagja közül 3 fő van jelen, így Önkormányzatuk részéről az ülés határozatképes.

 

Krisztin N. László polgármester: Jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné Sáfár Zsuzsannát, jegyzőkönyv hitelesítőknek Badacsonytomaj részéről Folly Péter és Orbán Péter képviselőket javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

510/2013.(V.29.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről és jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára a 2013.05.29-i együttes ülésen Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek, Folly Péter és Orbán Péter képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Vella Zsolt polgármester: Jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné Sáfár Zsuzsannát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovács József képviselőt javasolja. Kéri Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.


84/2013.(V.29.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről  és jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek, Kovács József képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Vella Zsolt polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Zsolt polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester: Elmondja, hogy a meghívóban 1 napirendi pont szerepel. Kéri, aki a meghívóban szereplő napirendi pontot el tudja fogadni az együttes ülés alapjául, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

511/2013.(V.29.) Képviselő-testületi határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. május 29. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

NAPIRENDI PONT:

 

  1. 1. Fogorvosi praxis értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület  utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Vella Zsolt polgármester kéri Ábrahámhegy Község Önkormányzatának tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pont elfogadásáról.

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

85/2013.(V.29.) Képviselő-testületi határozat

-        Napirendi pontok elfogadásáról –

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. május 29. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

NAPIRENDI PONT:

 

  1. 1. Fogorvosi praxis értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A Képviselő-testület utasítja Vella Zsolt polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Zsolt polgármester

 

 

Zavari Judit, Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagja 8,15 órakor megérkezik az együttes ülésre.

Ábrahámhegy Képviselő-testület együttes ülésen jelenlévő szavazóinak száma: 4 fő

 

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont:

Fogorvosi praxis értékesítéséről

 

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester összefoglalja az előzményeket. Együttes ülés keretében tárgyalták már ezt a témát. Voltak olyan önkormányzatok, amelyek akkor nem tudtak helyben döntést hozni, azt mondták, hogy saját testületi ülésükön hozzák meg a döntést. Az az információnk, hogy dr. Folly Rékát 4 település támogatta testületi határozatával. Egyedül Badacsonytomaj döntött másként. Egyre több sürgetést kapunk, hogy az 5 önkormányzat próbáljon közös álláspontra helyezkedni, elsősorban a család részéről, de az utca emberétől is. Az emberek megértőek, egészen addig, amíg nem fáj a foguk. A település és minden szereplő érdeke, hogy ez a helyzet végre lezáruljon, és egységes döntés alakuljon ki. Kérdezi, hogy az általa elmondottakat szeretné-e valaki kiegészíteni, ahhoz hozzászólni?

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint komoly problémát jelent a településen ennek az egészségügyi szaknak az ellátatlansága, azonban más vélemények is megfogalmazódnak. Az egészségügyről beszélnek és nem egy akármilyen hivatali állás betöltéséről, ahol egy esetleges tévedés egy szemétkosárba dobott aktát jelent. A Badacsonytomaji Képviselő-testület igyekezett szakmai megalapozottsággal meghozni a döntését. Más képviselő-testületek részéről és a lakosság részéről is ennek ellenkezője, egy hecckampány rajzolódik ki a téma körül. Két szerencsétlen érv esik egybe a szakmai oldal és a család helyzete. A település érdekében egy nagyon hosszú távú döntést hoznak. A környező képviselő-testületeket nem érti olyan szempontból, ha csak lecsupaszítva vennék, hogy hány lakos ellátása történik, mekkora Badacsonytomaj és a többi ellátott terület. Majdnem megfeleződik. Nagyon úgy látszik, hogy Badacsonytomaj néhány képviselőjének a nyakába akarják varrni ezt a megoldatlan helyzetet, amit nagyon erkölcstelennek tart, mert abból a szempontból kellene átgondolni, ahogy a tények mutatják.

 

Krisztin N. László polgármester: Badacsonytomaj Képviselő-testülete is hosszú ideje küzd azzal saját berkeiben, hogy ha már öten együtt vannak és mindenkinek a szava számít, akkor a másik szavát is tiszteletben kell tartani. Pillanatnyilag úgy akarunk együttműködni, hogy okoljuk a többieket, hogy ők mást gondolnak. Ez nem helyes. Többször elhangzott, hogy szakmai alapon hozzanak döntést. Ő maga nem tud szakmai alapon döntést hozni, mert nem fogászati szakember. Bizonyos információkat az emberek be tudnak gyűjteni és azokat próbálja értékelni. A köztisztviselői állással kapcsolatban elmondottakra utalva elmondja, hogy az nagyon komoly felelősséggel járó feladat.

 

Csabáné Varga Anikó képviselő elmondja, hogy annyit tudott meg dr. Tóth Attiláról, hogy a 17 év alatt 7 munkahelye volt. Kérdése, hogy mennyivel lehet esetleg jobb, mint aki kezdő? Ha valaki pl. új képviselő, akkor annak a szavazata is csak fél szavazatot jelent?

 

Forintos Ervin képviselő furcsának tartja dr. Magó Ágnes mondatában az erkölcstelen szót. Emlékeztet arra, hogy amikor a VN. Kft. ügyvezető igazgatójának a választásakor beszéltek a szavazás után, akkor Képviselő asszony azt mondta, hogy mindenkinek meg kell adni a lehetőséget. A 8 pályázó közül volt olyan, aki potenciálisan megfelelőbb lett volna, mint a jelenlegi, mert látható, hogy a település hogyan néz ki. Azt kéri Badacsonytomaj Város Képviselő-testületének tagjaitól, olvasva az előterjesztést, és dr. Szörtsey Zoltán édesanyjának a levelét, hogy felül kell kerekedni bizonyos dolgokon és egy empatikus döntést kellene hozni.

 

Dr. Szabó Tímea jegyző elmondja, hogy a Balatonrendes polgármestere, Fuchs Henrik mivel elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen, ezért is gondolkodott azon, hogy aláírja-e az együttes ülésre szóló meghívót. Ezt a közös munka érdekében megtette. A kiküldött előterjesztéshez kérdéseket írt, kérte, hogy ezeket tolmácsolja.

  1. A kiküldött előterjesztés miért nem tartalmazza dr. Szörtsey Zoltán megkeresését, melyben azt közölné, hogy a praxisjog megvásárlására van másik jelentkező? Volt-e ilyen megkeresés?
  2. Miért döntött Badacsonytomaj Képviselő-testülete 05.22-én rendkívüli ülésen praxisjog megvásárlásáról egy olyan személy vonatkozásban, aki nem dr. Szörtsey Zoltán kérésére került Badacsonytomaj Testülete elé?
  3. Badacsonytomaj Város Önkormányzata kereste-e meg dr. Tóth Attilát?
  4. Lehet-e tudni azt, hogy dr. Tóth Attila mennyi időre tervezi badacsonytomaji praxisát, mivel 17 év alatt 7 helyen dolgozott, melyek többségénél kb. 1 évet töltött el?
  5. Az előterjesztés miért nem tartalmazza azt, hogy a mai együttes ülés időpontjában az érintett 5 településből 4 önkormányzat döntése alapján dr. Folly Rékával képzeli el a feladatellátást, míg Badacsonytomaj döntése alapján dr. Tóth Attilával kívánja ellátni a feladatot.

 

Salföld polgármestere azt kérte, mondja el, hogy Képviselő-testületük tartja magát a korábban hozott döntéséhez.

Krisztin N. László polgármester ismeretei szerint Badacsonytomaj hivatalosan nem kereste meg dr. Tóth Attilát, nem tudja, hogy került ő képbe. Szörtsey úr részéről nem tudja, hogy érkezett-e ilyen levél.

 

Szabó Gabriella elmondja, hogy dr. Tóth Attilát – mint második jelöltet – ő kereste meg, mivel látta, hogy Dr. Folly Rékát nem fogadják el az önkormányzatok. Ezzel is akarta segíteni a döntést, hogy az önkormányzatok végre 5 igent mondjanak.

Krisztin N. László polgármester: A május 22-i üléssel kapcsolatban elmondja, mivel jöttek az információk, hogy a többi településen dr. Folly Rékát választották meg, ezért került összehívásra rendkívüli ülés, hogy ezt a helyzetet próbálják átgondolni. Véleménye szerint ez jó szándék volt Badacsonytomaj részéről. Dr. Folly Rékát Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatta. A rendkívüli összehívásának másik indoka, hogy megjelent dr. Tóth Attila személye. Ezen a rendkívüli ülésen a többség dr. Tóth Attilát támogatta.

Wolf Viktória aljegyző kiegészítésül elmondja, hogy dr. Szörtsey Zoltán részéről feleségén keresztül kaptak értesítést a május 22-i ülésen, hogy a praxisjog értékesítése bármelyik jelölt részére fennáll. Az együttes ülés összehívását továbbá az indokolta, hogy amíg az 5 önkormányzat együttesen nem mondja ki támogatás szintjén egy orvos nevét, addig a praxisjog nem kerülhet eladásra, illetve praxisengedélyt az érintett nem kaphat. A helyettesítés vonatkozásában a Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat módosító határozatát már kibocsátotta, helyettesítéssel van ellátva az ellátási körzet.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy képviselőként a lakosság és a település érdekét kell szolgálniuk, erre esküdtek fel. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete egy szakmai döntést hozott. A mérleg két serpenyőjébe helyezte az orvost, illetve a fogszakorvost. Az egyik olyan orvos, akinek nincs egy szakvizsgája sem, a másik orvosnak pedig több vizsgája van. Kiemeli az implantátumot, ami az egyik legfejlettebb technika. Az egyik orvos gyakorlata hónapokban mérhető, a másik orvosnak gyakorlata van. Kiment a településre a hír, hogy a praxis váltásra vár. Azt mondja az utca embere, hogy a gyakorlottabb orvos székébe ülnének be szívesebben. Ezek után úgy érzi, hogy Badacsonytomaj ezeket az érveket vette figyelembe. Mivel az egyik orvos helyi, ennek az 1 családnak nem járnak a kedvében, de a másik oldalon ott van 700 család Badacsonytomaj esetében, akiknek az érdekeit képviselik. Ezek után úgy érzi, hogy a mérleg két serpenyőjéről nincs mit beszélni.

 

Kovács József alpolgármester elmondja, az hangzott el az előzőekben, hogy a döntés felelősségét a kisebb települések próbálják áttolni Badacsonytomajra. Amikor meghozták a döntésüket arról lehetett dönteniük, hogy támogatják-e dr. Folly Rékát vagy nem, mivel másik jelölt akkor még nem volt. Döntésüket meghozták, segítve ezzel a családot, hiszen semmi olyat nem találtak, ami alapján ne támogathatták volna. Meghívták Képviselő-testületi ülésükre, kérdéseiket feltehették részére. Úgy gondolja, hogy az azóta eltelt időszakban nem történt semmi olyan dolog, ami miatt ezt a döntésüket visszavonnák.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szomorúan állapította meg, hogy nem jött el az együttes ülésre az összes település, amikor ilyen fontos kérdésről van szó. Badacsonytomaj jelenleg és a múlt héten is teljes létszámmal jelen volt a napirend tárgyalása során. Próbálkozás volt már a múlt héten az együttes ülés összehívására, sajnos nem sikerült. Ábrahámhegy polgármesterével, Vella Zsolttal beszélt az ügyben, mindenki tudja, hogy egy család sorsáról van szó. Ezt is nagyon fontos szempontnak kellene venni. Arról beszéltek akkor, ha van más alternatíva, akkor tárgyaljanak róla. Nem tudja, hogy azóta mi változott? Milyen szempontok alapján nem jött el, aki nem jött el? Milyen szempontok alapján hozták meg a döntést?

 

Vella Zsolt polgármester elmondja, hogy többször elolvasta az előterjesztést. Úgy gondolja, hogy az élet nagyon rövid, ha egymással marakodnak, az nem visz előbbre. Senki nem szeretne a doktor úr családjának a helyzetében lenni. Szörtsey doktor édesanyjától érkezett egy levél, mely véleménye szerint Badacsonytomajnak szól, ami még jobban erősíti azt a hitet benne, hogy ma csak akkor tudnak felállni nyugodt szívvel, ha döntést hoznak.  Ezt mindenki számára megfontolásra ajánlja. Nem csak Simonné Visi Erzsébet képviselővel, hanem Rajzó Ildikó képviselővel is beszélt, ismertették döntésük indokait. Ezeket elfogadja, meg is érti. Amikor Képviselő-testületük a döntést meghozta ezt még nem volt számukra ismert. Időközben dr. Tóth Attila megkereste őt személyesen, elmondta jövőbeni terveit. A Képviselő-testületek beszéltek egymással, a Polgármesterek jelezték, hogy nem kívánják megváltoztatni döntésüket. Elismeri, hogy a társönkormányzatok 4 településének lakossága töredéke Badacsonytomajénak, de úgy gondolja, hogy ebben a döntésben nem ez a mérvadó. Nekik az utca emberének véleményét kell ismerni. 2010. október 3-án a lakosság átruházta a döntését azokra a képviselőkre, akik ma itt ülnek. Nekik kell meghozni a döntést, ami biztosan nem lesz szimpatikus mindenki számára. Az édesanya levelére visszatérve elmondja, hogy mélyen megérintette, nem szeretne a felelősség alól kibújni. Alpolgármester úrra visszautalva elmondja, hogy Ábrahámhegy Képviselő-testülete továbbra is fenntartja határozatát.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy Badacsonytomaj Képviselő-testülete ezt a döntést szakmai alapon meg tudta hozni. Kérdezi a társönkormányzatokat, mivel tudnák ellensúlyozni az előbbiekben az általa felvázolt mérlegserpenyős felállását. Elsősorban szakmai érveket szeretne hallani.

 

Vella Zsolt polgármester véleménye szerint a szakmai tényeket a jelenlévő képviselők nem tudják megítélni, mert egyikük sem ült dr. Folly Réka és dr. Tóth Attila székében. Csabáné Varga Anikó utalt már arra, nem biztos, hogy jó, ha valaki ilyen sűrűn váltogatja a munkahelyét. Kérdés, hogy dr. Tóth Attila ténylegesen mennyi időt kíván Badacsonytomajon tölteni. Tudomása szerint Dr. Szörtsey Zoltán is Badacsonytomajon kezdett el dolgozni.

 

Szabó Gabriella elmondja, hogy annak idején volt még rezidensképzés, de a szakmai munkát dr. Szörtsey Zoltán Badacsonytomajon kezdte.

 

Dr. Folly Réka elmondja, hogy szakmai szemmel senki nem nézheti ezt a kérdést. Jogszabályban van lefektetve, hogy ki az, aki ma Magyarországon praxisjogot vásárolhat. Ezeknek a kitételeknek dr. Tóth Attila és ő maga is megfelel. Azt nézhetik, hogy melyikük hány évet töltött fogászati tevékenységgel. Mindkettejükben birtokában van az a tudás és gyakorlat, ami szükséges ennek a praxisnak az ellátásához. A Humán Bizottság ülésén is elmondta, hogy az 5 településen nem implantátumokat kell betenni, külföldi betegeket ellátni, mert ez egy OEP finanszírozott körzet. Fogászati alapellátás zajlik az ellátási körzetben. Tévedés van abban, amit elmondtak a badacsonytomaji Képviselők.

 

Krisztin N. László polgármester mivel 4 Képviselő-testület megerősítette, hogy nem kíván döntésén változtatni, ezért módosító indítványt tesz Badacsonytomaj Képviselő-testülete felé, hogy próbáljanak igazodni a másik 4 településhez és tegyék le voksukat dr. Folly Réka mellett. Ha nem változik a Képviselő-testület véleménye, akkor azt fogja kérni, hogy a társönkormányzatok változtassanak döntésükön. Ez reálisan a mai alkalommal Ábrahámhegy részéről következhet be jogilag. Így megint lesz egy időszak, ami kénytelen eltelni azzal, hogy üléseznek a Képviselő-testületek. Ezt követően talán közelednek az álláspontok. Ha módosító indítványa nem kap többséget, akkor javasolja, hogy próbáljanak még beszélni erről a témáról.

Folly Péter képviselő személyes érintettség miatt mentesítését kéri a szavazás alól.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki tudomásul veszi Folly Péter bejelentését és kizárását, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot.

512/2013.(V.29.) Képviselő-testületi határozat

-        Kizárás döntéshozatalból –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Folly Péter képviselőt személyes érintettsége okán – közeli hozzátartozó miatt – a napirendhez kapcsolódóan a szavazásból kizárja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal Badacsonytomaj részéről, átgondolva a korábbi döntést, mégis dr. Folly Rékát támogatja, emelje fel a kezét.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot.

 

513/2013.(V.29.) határozat

-        Fogorvosi praxis értékesítéséről –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Salföld, Balatonrendes településekre kiterjedő fogászati alapellátási körzetre vonatkozóan, a praxisjogot megszerezni kívánó dr. Folly Réka (8261 Badacsonytomaj, Római u. 143.) szám alatti lakos fogorvossal az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B.§-a szerinti feladat-ellátási szerződést nem köt.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez azt jelenti, hogy Badacsonytomaj részéről továbbra is érvényben van a korábbi döntés. Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e hajlandóság az új szavazást látva, bármelyik Képviselő-testületben a döntés megváltoztatására.

 

Csabáné Varga Anikó képviselő elmondja, hogy ő maga biztosan nem fogja megváltoztatni a döntését. Úgy gondolja, hogy Képviselő-testületük egy fordulóban is tudott dönteni.

 

Horváth István alpolgármester elmondja, hogy Badacsonytördemic Képviselő-testülete biztosan nem fogja megváltoztatni a döntését.

 

Vella Zsolt polgármester: Kéri Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a 79/2013. (V.09.) számú határozattal továbbra is egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot

96/2013. (V.29.) Képviselő-testületi határozat

-        Fogorvosi praxis értékesítéséről -

 

Ábrahámhegy Község Képviselő-testülete továbbra is érvényben tartja 79/2013.(V.09.) számú határozatát a fogorvosi praxis értékesítésével kapcsolatban.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Vella Zsolt polgármester

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy tekintsék át közösen a lehetséges végkifejleteket a jelenlévő jegyzőkkel, aljegyzővel.

 

Vella Zsolt polgármester idéz dr. Szörtsey Zoltán fogorvos édesanyjának a leveléből, melyben kéri a gyorsított döntés meghozatalát.

Orbán Péter és Forintos Ervin képviselők 8,49 órakor távoznak az ülésről.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete szavazóinak száma az együttes ülésen: 5 fő

Krisztin N. László polgármester kérdése mi történik akkor, ha 1-2 napon belül bekövetkezik a haláleset?

 

Wolf Viktória aljegyző válaszában elmondja, hogy első körben egy hagyatéki eljárás kezdődik meg. A törvényes örökös jelen esetben egy kiskorú, aki jelenleg 4 éves. A hagyatékátadó végzés, mire a közjegyzőhöz kerül kb. 3-4 hónap. Kiskorú lévén a Gyámhatóság is közbelép. A jogszabály rögzíti, hogy a praxisjogot a jogosult halála esetén házastársa vagy egyenesági leszármazottja jogosult a praxisjog folytatására a meghatározott feltételek fennállása esetén. Ez esetben, mivel a kiskorú a folytatására nem jogosult, a praxisjogot a halálesettől számított 1 éven belül ingyenesen vagy visszterhesen elidegenítheti.

 

Krisztin N. László polgármester azt szeretné, ha a térség ellátása oldaláról közelítenék meg a kérdést. Ki fog ide orvost jelölni, küldeni? Hogyan történik a térség ellátása? Mikor kerülhet ide orvos végleges státuszba? A praxis ügy az megy a maga útján, az Önkormányzat pedig felvesz egy orvost közalkalmazotti állásba?

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a praxisjog bizonyos idő eltelte után megszűnik. Az önkormányzatoknak területi ellátási kötelezettsége van a fogorvosi ellátás tekintetében. Praxisjog jogoultja csak meghatározott feltételek fennállása esetén kap működési engedélyt, és feladat-ellátási szerződés nélkül nem kaphatja meg a Tisztiorvosi Szolgálattól, így addig helyettesítéssel történik a körzet ellátása, melynek szintén jogszabályban rögzített feltételei vannak.

 

Krisztin N. László polgármester kérdése, hogy elméletileg az a lehetőség adott, hogy közalkalmazottat foglalkoztatna az Önkormányzat?

 

Wolf Viktória aljegyző válaszában elmondja, hogy eljuthatnak addig, de ez egy hosszabb folyamat.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megkérdezi a társönkormányzatokat, hogy miért ennyire merev az álláspontjuk. Ha mindannyian átérzik a helyzetet, akkor miért nem hajlandóak semmilyen szinten újra gondolni ezt a kérdést. Azért ültek ma össze, hogy ezt a kérdést megoldják.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi a jelenlévőket, hogy látnak-e arra esélyt, hogy az ülés során szavazással ebből a helyzetből ki tudnak kerülni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő arra kíváncsi, ha az együttes ülésen nem lesz döntés, akkor a következő napon lesz-e más döntés.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezzel a kérdéssel Képviselő asszonyt azt kérdezi a társönkormányzatoktól, ami ők is kérdezhetnek a badacsonytomaji Képviselő-testülettől.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy nem merült fel az a kérdés, hogy a társönkormányzatok a másik orvost támogatnák-e. Van két alternatíva a testületek előtt.

 

 

Krisztin N. László polgármester 8,56 órakor szünetet rendel el.

9,30 órakor Badacsonytördemic Képviselő-testületének jelenlévő tagjai, Kövesdi Sándor, Horváth István, valamint Lutár Mária körjegyző távozik az ülésről.

9,36 órakor Folly Péter képviselő távozik az ülésről.

Badacsonytomaj Képviselő-testület együttes ülésen jelenlévő szavazóinak száma: 4 fő

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy az együttes testületi ülést zárják le azzal, hogy június 05-ig minden Képviselő-testület gondolja át a dolgot. Aki változtatni akar, hozza meg a döntését. Június 06-án reggel úgy tekintik, hogy ezt a problémát nem tudják megoldani és megy a dolog a maga útján. Elég sok alkalommal tárgyalták a témát, fel kell vállalni annak minden következményét, hogy nem tudtak egyezségre jutni az érintett települések. Saját véleményét ismerteti, mely szerint ő dr. Folly Réka mellett áll. Lehet valakinek több diplomája is, ha nem jól végzi a tevékenységét. Nem ismeri dr. Tóth Attilát, nem beszélt vele. Rossz érzése van vele kapcsolatban, hogy miért ad fel egy praxist. Véleménye szerint egy bástyaszerzés történne részéről, a praxisát átadná másnak. Attól tart, hogy olyan helyzetbe kerülünk, hogy nem is ő látná el itt a feladatot, hanem delegálna egy megfelelő végzettségű orvost. Ő maga is hisz abban, hogy a helyieket olyan helyzetben is előnyben kell részesíteni, amikor nem ők tűnnek papíron a legalkalmasabbnak. Bízik benne, hogy a jövőben ilyen irányba fognak döntéseik születni. Véleménye szerint 5.-énél tovább nem érdemes húzni a döntést. Meg fogja kérdezi dr. Folly Rékát, hogy a helyben történő helyettesítést tudná-e vállalni. Kéri, hogy a társönkormányzatok 06.05-éig juttassák el határozataikat Badacsonytomajra.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy a feladat ellátási szerződés szövegét át kell tekinteni, mert a praxis jog jogosultjának a feladatát személyesen kell ellátni.

 

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy Képviselők részéről van-e hozzászólás. Megállapítja, hogy további hozzászólás nincs. Több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testületek és a meghívottak megjelenését, munkáját, az együttes ülést 9.45 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

Krisztin N. László

polgármester

 

Dr. Weller-Jakus Tamás

jegyző

 

Wolf Viktória

aljegyző

Vella Ferenc Zsolt

polgármester

dr. Szabó Tímea

jegyző

Lutár Mária

jegyző

Folly Péter                                                       Kovács József

Orbán Péter

jegyzőkönyv hitelesítők

 Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Ma 2019. augusztus 21., szerda, Sámuel és Hajna napja van. Holnap Menyhért és Mirjam napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!