Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2013. évi jegyzőkönyvek 2013. 02. 22. rendkívüli JKV
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2013. 02. 22. rendkívüli JKV

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 9/2013.

 

Készült: 2 példányban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február

22-én 13.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Ranolder termében (8258

Badacsonytomaj, Fő út 14.) megtartott, rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László         polgármester

Folly Péter                     képviselő

Forintos Ervin               képviselő

Orbán Péter                   képviselő                          (4 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

 

Wolf Viktória                 aljegyző

Horváth Márta               Müszaki Osztály vezetője

Gerencsér Tamás           pályázati referens

Tótné Sáfár Zsuzsanna   jegyzőkönyvvezető            (4 fő)

 

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 

I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat. Megállapítja, hogy 7 képviselő-testületi tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítésre Folly Péter és Forintos Ervin képviselőket, jegyzőkönyvvezetésre Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

172/2013.(II.22.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Tóthné Sáfár Zsuzsanna jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja, Folly Péter és Forintos Ervin képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester: Elmondja, hogy a testületi ülés 1 napirendi pontból fog állni: Javaslat a KEOP-2012-4.10.0/a pályázati lehetőség keretében az Egészségház épületére telepítendő napelemes rendszer kiépítésére. Kéri, hogy aki a napirendi javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

173/2013.(II.22.) Képviselő-testületi határozat

–        Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 22. napján megtartott nyílt ülésének  napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

Napirendi pontok:

1.  Javaslat KEOP-2012-4.10.0/A pályázati lehetőség keretében az Egészségház épületére telepítendő napelemes rendszer kiépítésére

Előterjesztő: Krisztin N. László

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

 

 

1./ Napirendi pont:

Javaslat a KEOP-2012-4.10.0/a pályázati lehetőség keretében az Egészségház épületére telepítendő napelemes rendszer kiépítésére

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Krisztin N. László polgármester: A napirend felvezetéseként elmondja, hogy hosszan, régóta foglalkoznak ezzel a kérdéssel. A Képviselő-testület döntései közös döntések. Az utolsó fejlemény ebben a témában az, hogy szerdán Gerencsér Tamás pályázati referens jelezte feléje, hogy a pályázattal kapcsolatban a Vanessia Kft. újabb ajánlatot küldött, és ezzel kapcsolatban újabb testületi döntésre lenne szükség. Megnézték, hogy van élő testületi határozat, azt mondta Gerencsér Tamásnak, hogy ne ugráltassák a Képviselőket feleslegesen, hiszen a Vanessia Kft-vel kapcsolatban némely képviselőkben averziók voltak. Ezért kérte, hogy küldje ki e-mailben az anyagot és kérje a Képviselők reagálását, hogy igénylik-e e témában testületi ülés összehívását. Erre egy írásos válasz érkezett, amely arról szólt, hogy miért a Vanessia Kft. Ezen kívül Orbán Péterrel és Folly Péter képviselőkkel beszélt telefonon, akik azt mondták, hogy ha kell rendelkezésre állnak. Tegnapi napon szabadságon volt. Ma reggel  Gerencsér Tamással,  Wolf Viktória aljegyzővel és Horváth Márta Műszaki osztályvezetővel a felvetődött kérdéseket megbeszélték, és úgy döntöttek, hogy kérik a Képviselő-testület véleményét még a mai napon. Bennük is felmerült a hétfői nap, de mivel 25.-én lehet beadni a pályázatot és  beérkezési sorrend van, ezért úgy gondolták, hogy nem lenne baj, ha már pénteken rendelkezésre állna ez a döntés. Ezért kezdeményezték a rendkívüli bizottsági és testületi ülés összehívását. Bizonyos hatásköri kérdéseket is átbeszéltek, hogy miért került a Vanessia Kft. a képbe, miért egyedül került képbe, stb. Ettől függetlenül úgy gondolták, ha ezen a pályázaton részt akarnak venni, akkor a Képviselő-testület had hozzon ebben döntést. Ha nem akarja az is egy döntés lesz.

Folyamatosan másfél éve jelzi, hogy hiába van most pénzügyi tartalékunk, csak egy kitörési pontja lehet az Önkormányzatnak, a pályázatokon való indulás. Ehhez pedig a pályázati munkánkat meg kell erősíteni:

-A megerősítés lehet az is, hogy pályázat keretében kiválasztunk egy pályázatírót, akivel folyamatosan, keretszerződés szerint együttműködünk.

- Egy korábbi időszakban a piaci árnál kevesebbért, munkaidőn kívül a hivatali dolgozók megcsinálták ezt a feladatot.

- Személyileg meg lehetne erősíteni a pályázati csoportot, amely jelenleg egy félállású munkaidős kollégával van feltöltve, akkor ezek a feladatok munkaidőben is elvégezhetőek lennének.

Ezekben a kérdésekben a Képviselő-testületnek állást kellene foglalnia. A kialakult helyzet oka a rendszeren belüli hiba, nem a képviselők tehetnek róla elsősorban. Nincs jó döntés, mert aki nem szavazza meg, az ellehetetlenít egy olyan programot, amely milliós megtakarítással járna az Önkormányzatnak.

Kéri Orbán Pétert, a Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság határozati javaslatát.

 

Orbán Péter PüB elnök: A Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság a pályázat beadását javasolja, de arra vonatkozóan nem tett javaslatot, hogy milyen módon.

 

Krisztin N. László polgármester: Kérdezi Horváth Márta osztályvezetőt, hogy van-e az apparátus abban a helyzetben, hogy a hétvégét rászánva, hétfőre maga megalkossa ezt a pályázatot az audit mellett?

 

Horváth Márta osztályvezető: Az a probléma, hogy nem adják oda az auditot, csak pályázatírással együtt. Anélkül pedig nincs értelme, mert csak azzal együtt lehet benyújtani a pályázatot.

 

Folly Péter képviselő: Véleménye szerint nyugodtan megszavazhatják ezek után a pályázat beadását, az anomáliát elmondta a Pénzügyi Bizottság ülésén, de összességében az Önkormányzat érdekét szolgálja, hogy induljanak ezen a pályázaton. Az, hogy ez a pályázat többe fog kerülni pár százezer forinttal, mint amennyibe kerülhetne, az önmagában nem indokolja, hogy ne szavazzák meg.

 

Orbán Péter képviselő: Nem érti, hogy akkor a Pénzügyi Bizottság ülésén miért tartózkodott.

 

Folly Péter képviselő: Azért, hogy értsék meg, hogy ez így nem mehet. Akkor is elmondta, hogy önmagában a tartózkodása támogatást jelent.

 

Krisztin N. László polgármester: Nem is ment eddig sem így, bekértünk ajánlatokat. A mostani nem érti, hogyan került ide, lehet, hogy az időzavar miatt.

 

Horváth Márta osztályvezető: Emlékeztet arra, hogy először a Képviselő-testület szavazott bizalmat a Vanessia Kft-nek.

 

Krisztin N. László polgármester: A Vanessia Kft. a közbeszerzési bizottság ülésén veszítette el a bizalmat. Igaza van Horváth Mártának, először megszavazta a Képviselő-testület, nem egyhangú döntéssel, de bizalmat kapott a cég, elindultak a munkálatok. A közbeszerzési bizottság ülésén Jegyző úr megnézett egy honlapot, ahol kiderült, hogy drágábban vannak beárazva egyes elemek. Ott akkor megbicsaklott a rendszer. Maga sem érti miért, hiszen azon az ülésen világosan elmondta a cég, hogy az ő rendszerük hogyan működik. Azt is lehetett tudni, ha eltér a benyújtandó maximális összegtől, az 1 forinttal lesz. Ő maga ezen nem lepődött meg. Azon lepődött meg, hogy akkor első alkalommal átment a program, amikor megismerték a feltételeit a cégnek.

 

Orbán Péter képviselő:  Ő maga akkor és most is támogatja a pályázat benyújtását. A feltételeket akkor elmondta a cég. Az előző testület esetében is többször előfordult, hogy azonnal kellett döntést hozni. Ha nem döntenek, akkor lemaradnak, ami nem jó a településnek. Az első döntéskor kellett volna azt mondani, hogy keressenek meg más cégeket is.

 

Krisztin N. László polgármester: Ezt a Képviselő-testület nem mondta, a határozatba nincs belefoglalva. Az sincs a határozatban, hogy a Polgármesteri Hivatalnak kell megírnia a pályázatot. A közbeszerzési bizottsági ülésen volt ilyen polémia. Amiből Simonné Visi Erzsébet képviselő annyit jelzett a testületi ülésen, hogy szembesült azzal az anomáliával, hogy ő nem szavazhat a testületi ülésen, amennyiben a közbeszerzési bizottsági ülésen szavaz. Ezért majd módosítani is kell a közbeszerzési szabályzatot. Nem emlékszik, hogy ez testületi határozatban rögzítésre került volna.

 

Folly Péter képviselő: Egy korábbi ülést megelőzően Polgármester úrnak azt a választ írta e-mailben, hogy csak és kizárólag abban az esetben tudja támogatni, ha a pályázati rész terhére van elszámolva. A problémája azzal van, hogy a testület által elfogadott önrész összege megemelkedik. Valóban nem mondták, hogy a Vanessia Kft. ne legyen, ugyanakkor a határozathoz képest az önrészünk megemelkedett, amit ki kell fizetnie az Önkormányzatnak.

 

Krisztin N. László polgármester: Ezt tartja ő maga is problémának.

 

Orbán Péter elnök:  Amikor erről szavaztak, miért nem mondták, hogy keressenek másik céget?

 

Wolf Viktória aljegyző: A Képviselő-testület arról döntött a 86/2013. sz. határozatában, hogy ezt a pályázatot az Egészségház épületére 1.024.000 Ft-os önerővel be kívánja adni.

 

Krisztin N. László polgármester: Az audit tekintetében voltak problémáink.

 

Horváth Márta osztályvezető: Elmondja, hogy az az óvoda hőszigetelési pályázatára vonatkozott.

 

Krisztin N. László polgármester: Ezek szerint Folly Péter is a másik pályázatról beszélt.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Ő tisztában volt azzal, hogy a másik pályázatról beszélt. A két dolog között az a különbség, hogy az óvoda esetében a pályázati önrész terhére el tudjuk elszámolni.

 

Krisztin N. László polgármester: Kérdezi, hogy a Képviselők át tudták-e tekinteni a megbízási szerződés tervezetet?

 

Folly Péter képviselő: Részben tudta csak áttekinteni.

 

Wolf Viktória aljegyző: Elmondja, hogy a kiküldött megbízási szerződéstervezetet át kell még dolgozni. Ha az 500 e. Ft. + Áfa összegű ajánlat elfogadásáról dönt a Képviselő-testület, akkor munkát a Képviselő-testület megrendeli, felhatalmazza a Polgármestert a munka megrendelésére. (pályázat elkészítése audittal a támogatási szerződés megkötéséig), bele lehet írni, hogy 500.000 Ft. + Áfa sikerdíj összegben.

 

Krisztin N. László polgármester: Összefoglalja az elhangzottakat. Van egy 15 %-os önerőnk, ami 1.035.368 Ft. Ezt mindenképpen biztosítani kell. Ez belefér a határozatban biztosított 1.524.000 Ft-ba, tehát ezzel nincs baj. Innen 2 irányba mennek az események:

1.)    500.000 Ft. + Áfa összegért a cég megírja a pályázatot, benyújtja audittal együtt. Amikor meg van a támogatási szerződés, onnantól a mi csapatunk viszi tovább az ügyet. Ha nem nyerünk a pályázaton, akkor ez az összeg nem jár a pályázat készítőjének.

2.)    650.000 Ft. + Áfa díjas szerződés, mely magában foglalja az auditot, a pályázat benyújtását és a fenntartási időszakban szükséges monitoring jelentéseket, elszámolásokat.

 

Kérdezi, hogy az 500.000. Ft. + Áfa milyen bruttó összeget jelent? Kéri, hogy a jövőben szerepeljen az előterjesztésekben a bruttó összeg, hiszen nem tudnak áfát visszaigényelni.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens: Az 500.000 Ft. + Áfa bruttó 635.000 Ft. összeget jelent.

 

Krisztin N. László polgármester: Az 1.670.000 Ft. már túl lép a testületi határozatban meghatározott 1.524.000 Ft-on egy picivel. Mennyi a 650.000 Ft. + Áfa?

 

Gerencsér Tamás pályázati referens: A 650.000 + Áfa bruttó 825.500 Ft. összeget jelent.

 

Krisztin N. László polgármester: Megkérdezi, hogy mennyi a projekt összege?

 

Gerencsér Tamás pályázati referens: Válaszában elmondja, hogy bruttó 6.902.450,- Ft. a projekt összege.

 

Krisztin N. László polgármester: Megkérdezi, hogy ez közbeszerzés köteles?

 

Horváth Márta osztályvezető: Válaszában elmondja, hogy nem közbeszerzés köteles 15 m. Ft. alatt.

 

Krisztin N. László polgármester: Tehát elegendő 3 meghívásos árajánlat.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens: A kötelező érvényű árajánlatok megvannak. Ha a pályázatba bele lesz írva, hogy a legolcsóbbat választjuk ki, akkor csak azt a pályázót kell meghívni.

 

Krisztin N. László polgármester: Van-e a képviselő-testületi tagok részéről javaslat?

 

Orbán Péter képviselő: Úgy gondolja, hogy amennyiben eredményesen fognak pályázni, az idővel az Önkormányzat számára befektetett önerő meg fog térülni.

 

Krisztin N. László polgármester: Több javaslat is elhangzott abba az irányba, hogy a legalacsonyabb ajánlatot tevő céget vegyék ki a rendszerből és a következő legjobb ajánlatot tevőt, -akinek komoly referenciái vannak, hiszen az Önkormányzatnak több projektben partnere volt-, a GYVILL Kft. által megadott összeget válasszák, és ehhez igazítsák az önerőt.

 

Horváth Márta osztályvezető: Elmondja, hogy a hivatal dolgozói képesek elvégezni a pályázattal kapcsolatos elszámolást.

 

Krisztin N. László polgármester: További észrevétel van-e a Képviselők részéről? Megállapítja, hogy észrevétel nincs.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens: Ismerteti, hogy bruttó 7.714.615 Ft. a pályázat, az önerő bruttó 1.157.192 Ft.

 

Krisztin N. László polgármester: Ez azt jelenti, hogy kb. 120.000 Ft-tal több az önrész, mint eredetileg volt. Aki elfogadja azt az érvelést, hogy a legalacsonyabb ajánlattevőt vegyék ki a rendszerből és a 2. legalacsonyabb ajánlatot tevő ajánlatát vegyék figyelembe, amely bruttó 7.714.615 Ft., ez keletkeztet 1.157.192 Ft. önerőt, és javasolja a pályázat beadását, kéri, hogy szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

174/2013.(II.22.) Képviselő-testületi határozat

- KEOP-2012-4.10.0/A jelű pályázat beadásáról -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a legalacsonyabb árajánlatot tevő Alfasolar Kft. árajánlatát nem veszi figyelembe, hanem a GY-VILL Kft. árajánlatát elfogadva (bruttó 5.909.500,- Ft összeggel) pályázatot kíván benyújtani az „Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című KEOP-2012-4.10.0/A jelű pályázati kiírás keretében, az Egészségház épületére napelemes rendszer kiépítése céljából, az alábbi tartalommal:

 

1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 18.

2. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Badacsonytomaj 2471. hrsz.

3. A projekt megnevezése: Napelemes rendszer telepítése a badacsonytomaji Egészségház épületére

4. A pályázati konstrukció száma: KEOP-2012-4.10.0/A

5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 7.714.615 Ft

6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: 7.714.615 Ft

7. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai: 1.157.192 Ft, saját forrás

8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 6.557.423 Ft

Az önerő összegét, az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeleteiben biztosítja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos a pályázati kiíráshoz igazodóan

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás pályázati referens

 

Krisztin N. László polgármester: Innentől 2 opció van: 1.) 500.000 + Áfa = 635.000 Ft. sikerdíjért a Vanessia Kft.-vel íratjuk  a pályázatot és ő szállítja az auditot is a támogatási szerződés megkötéséig. Aki ezt el tudja fogadni kéri, hogy szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

175/2013.(II.22.) Képviselő-testületi határozat

- KEOP-2012-4.10.0/A jelű pályázat beadásáról -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című KEOP-2012-4.10.0/A jelű pályázati kiírás keretében az Egészségház épületére napelemes rendszer kiépítése céljából benyújtandó pályázat megírását és az előaudit elkészítését megrendeli 500.000,- Ft + ÁFA sikerdíj összegben, azaz bruttó 635.000 Ft összegben 2013. február 25-i 24,00 órai beadási határidővel a Vanessia Magyarország Kft-től (1118 Budapest, Maléter Pál utca 4. G. ép. 2. lház IV.em.3.).

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a munkát megrendelje.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

pályázati beadásra 2013. február 25. 24,00 óra

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás pályázati referens

 

 

Krisztin N. László polgármester: Kéri Wolf Viktória aljegyzőt, hogy a megbízási szerződést pontosítsák dr. Weller-Jakus Tamás jegyző úrral. A mai Képviselő-testületi döntés arra elég, hogy a cég be tudja adni a pályázatot.

 

A Képviselő-testület 86/2013. számú határozatát részben pontosítani kell. Addig rendben van, hogy beadjuk a pályázatot, viszont az önerő összegét 1.157.192 Ft-ban kell meghatározni. Kéri, hogy aki ezt elfogadja, szavazza meg.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

176/2013.(II.22.) Képviselő-testületi határozat

- 86/2013.(II.06.) határozat módosításáról -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 86/2013.(II.06.) határozatát módosítja és az

önkormányzati saját erő számszerű összegét 1.157.192 Ft-ban határozza meg.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás pályázati referens

 

 

Krisztin N. László polgármester: megköszöni a bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, több napirendi pont nem lévén az ülést 13.35 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző távollétében:

 

 

 

Krisztin N. László                                                Wolf Viktória

polgármester                                                         aljegyző

Folly Péter

Forintos Ervin

jegyzőkönyv hitelesítők

 Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Ma 2019. július 20., szombat, Illés napja van. Holnap Dániel és Daniella napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!