Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2013. évi jegyzőkönyvek 2013.02.14. soros JKV
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2013.02.14. soros JKV

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szám: 7/2013.

 

Készült: 2 példányban

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének  2013. február 14-én 8.10 órai kezdettel  a Polgármesteri Hivatal Rózsakő termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott soros, nyilvános üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                    polgármester

dr. Magó Ágnes                      képviselő

Folly Péter                              képviselő

Forintos Ervin                         képviselő

Orbán Péter                           képviselő

Rajzó Ildikó                             képviselő

Simonné Visi Erzsébet           képviselő

(7 fő)

 

Meghívottként jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás         jegyző

Wolf Viktória                           aljegyző

Tamás Lászlóné                      Költségvetési- és adóosztály vezető

Horváth Márta                         Vagyongazd. és Ép. Hatósági oszt. vez.

Nagy Lászlóné                        óvodavezető

Fodor József                           igazgató

Kárpáti Lajos                           T.E.T.T. Fórum Egyesület

Csizmarik Béláné                    igazgató megbízásából

Krisztin N. Lászlóné

Békássy János

Part Andrásné                         jegyzőkönyvvezető                       (9 fő)

 

Lakosság részéről megjelent:  0 fő

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület nyilvános ülésén megjelent képviselőtársait, Jegyző urat, Aljegyző asszonyt, a munkájukat segítő alkalmazottakat és a meghívott vendégeket.

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel jelen van. Az ülés határozatképes, azt megnyitja.

 

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Part Andrásnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Simonné Visi Erzsébet és Orbán Péter képviselőtársait megválasztani.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


87/2013.(II.14.) határozat

-          Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja, Simonné Visi Erzsébet és Orbán Péter képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester  napirend előtt bejelenti, hogy  Udvardi Erzsébet Kossuth díjas festő, településünk díszpolgára örökre lehunyta szemét. Aktív, szeretetteljes személyiség volt. Köztiszteletnek örvendő tevékenységével, életével jelentősen hozzájárult Badacsonytomaj hírnevéhez, megbecsüléséhez. 1 perc néma vigyázzállással adózzunk emlékének.

Elmondja, hogy február 16-án szombaton 8.00 órakor a Szent Imre templomban emlékezünk,  temetése Baján 13.00 órakor gyászmisével kezdődik, utána helyezik örök nyugalomra.

Részvétünket fejezzük ki Dr. Magó Ágnes képviselő asszonynak, aki elveszítette az édesanyját. Sok erőt kíván neki az elkövetkezendő napokhoz.

Napirend előtt köszönetét fejezi ki azoknak, akik az elmúlt 1,5 hónapban a téli időjárás kapcsán helyt álltak. Mint a település polgárvédelmi vezetője a Badacsony Újságban felhívást tett közzé, melynek eredményeként többen jelentkeztek, hogy szükség esetén szívesen segítenek. Külön megköszöni Mórocz István Petőfi utcai lakos pozitív hozzáállását, aki egy idős nénin segített.  Kéri, hogy aki ilyen típusú felajánlást tud tenni, azt a jövőben is tegye meg.

 

Forintos Ervin képviselő 8.13 órakor megérkezik a Képviselő-testület ülésére.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 7 fő

 

 

Krisztin N. Lászlóné a tantestület nevében elmondja, hogy több településen kitűzik a székely zászlót, mivel a román kormány megpróbálja az ott élő magyarok székelységét megsemmisíteni. Ez részünkről egy jó jelzés lenne a székely emberek melletti együttérzésünkre.

 

Krisztin N. László polgármester hozzáteszi, hogy ezt a kérést Orbán Péter, Dr. Magó Ágnes is jelezte már felé. A zászló kb. 11 ezer forintba kerül, a zászlókészítők jelentették, hogy nagy az igény a székely zászlókra.

Kéri, hogy aki támogatja a székely zászló kihelyezését az önkormányzat épületére, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

88/2013.(II.14.) határozat

-          Székely zászló kihelyezéséről –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatalra a székely zászló megvásárlását és kihelyezését.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirendek tárgyalására kerül sor. Pásztor László a VN. KFT. ügyvezetője betegsége miatt nem tud részt venni a Képviselő-testület ülésén. Ez elgondolkodtató a városüzemeltetővel kapcsolatos napirendek okán, jelenléte fontos lenne.

Tekintettel a napirendek nagy számára, illetve fajsúlyosságára, a  meghívó szerinti 13. napirendet „Vagyongazdálkodás helyzete, feladatok. Vagyongazdálkodási tervből 2013. évben teljesítendő feladatok meghatározása” és 14. napirendet „Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Településfejlesztési koncepciójának elfogadására”, és a 26.  napirendet  „Menü BT. 2013. évi Üzleti tervéről”  és a 27. napirendet „Menü BT. további működtetésének felülvizsgálatára javaslat” visszavonásra javasolja. A Menü BT. ügyvezetője szintén beteg, illetve bizonyos kérdéseket szeretne még tisztázni a BT-vel kapcsolatosan, melyekre eddig nem volt idő.

Kérdezi, hogy a  25. napirend „VN. KFT. 2013. évi Üzleti tervéről, Karbantartási Tervéről és SZMSZ módosításáról” van-e olyan fázisban, hogy tárgyalni tudja az ügyvezető távollétében is a Képviselő-testület.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja levenni a napirendről.  A Menü BT. további működésének felülvizsgálatára javaslat tárgyú előterjesztést javasolja mégis tárgyalni, mivel a 1.700 eFt tagi kölcsön sorsáról dönteni kell.

 

Krisztin N. László polgármester elfogadja a javaslatot, a 27. napirendi pont levételét visszavonja, illetve a 25. napirendi pontot leveszi a napirendről.

Elmondja, hogy Fodor József igazgató az őt érintő napirendet az elsők között kéri megtárgyalni. A meghívóban 24. pontként szereplő „BVKI 2013. évi továbbképzési tervének elfogadásáról” előterjesztést 2. napirendként javasolja megtárgyalni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő a meghívó szerinti 28. napirendet „Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásban ellátott feladatok további sorsáról” a költségvetés előtt látja célszerűnek tárgyalni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki Fodor József igazgató kérését támogatja, szavazzon.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

89/2013.(II.14.) határozat

-          Napirendek sorrendiségének változtatására javaslat – Módosító indítvány

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester napirendek sorrendiségének módosítására tett indítványát elfogadja és a meghívó szerinti 24. napirendi pontot 2. napirendként BVKI 2013. évi továbbképzési tervének elfogadásáróltárgyalja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki Simonné Visi Erzsébet képviselő kérését támogatja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

90/2013.(II.14.) határozat

-          Napirendek sorrendiségének változtatására javaslat – Módosító indítvány

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Simonné Visi Erzsébet képviselő napirendek sorrendiségének módosítására tett indítványát elfogadja és a meghívó szerinti 28. napirendi pontot Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásban ellátott feladatok további sorsáról” a 2013. évi költségvetéséről megelőző napirendként tárgyalja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a 28 napirendet a mai munka alapjául elfogadja, szavazzon.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

91/2013.(II.14.) határozat

-          Napirendek elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14. napján megtartott nyílt ülésének – módosított – napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

Napirendi pontok:

 1. Javaslat Badacsonytomaj város alpolgármesterére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. BVKI 2013. évi továbbképzési tervének elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítésért felelős: Fodor József BVKI intézményvezető

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata ciklusprogramjának időarányos értékelése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 13/2010.(XII.04.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. Javaslat a közterület elnevezés és a házszámozás rendjéről szóló önkormányzati rendelet elfogadására

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. Javaslat Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzat önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásban ellátott feladatok további sorsáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10.  Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről – II. forduló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11.  Köztisztviselők cafetéria juttatásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12.  Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13.  Tájékoztató a peres ügyek állásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

14.  Badacsonytomaj város 2013. évi közbeszerzési terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15.  Egry József Múzeum állami vagyonból önkormányzati tulajdonba kerülésére javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16.  Club 67 Bt. Badacsony – ingatlan vételére ajánlat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

17.  Rieger Zoltán kérelme hosszú-távú területbérletre vonatkozóan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

18.  Belső ellenőrzési feladatok ellátásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

19.  Könyvvizsgálatról tájékoztatás és beérkezett ajánlatok megvitatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

20.  Újság és TV szerződések felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

21.  Adósságkonszolidációról és ÖNHIKI elszámolás tervezetéről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

22.  Óvodás gyermekek kísérete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

23.  Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatási kérelméről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

24.  Menü Bt. további működtetésének felülvizsgálatára javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

25.  Polgármester szabadságáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

26.  Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

27.  Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

28.  Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a felsorolt 4 napirend visszavonásával egyetért, szavazzon.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

92/2013.(II.14.) határozat

-          Napirendek visszavonásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Krisztin N. László polgármester javaslatát és a meghívó szerinti

13. Vagyongazdálkodás helyzete, feladatok. Vagyongazdálkodási tervből 2013. évben teljesítendő feladatok meghatározása

14. Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Településfejlesztési koncepciójának elfogadására

25. VN Kft. 2013. évi Üzleti tervéről, Karbantartási Tervéről és SZMSZ módosításáról

26. Menü Bt. 2013. évi Üzleti tervéről

napirendek visszavonását jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy mivel jelentős a napirendek száma, többek jelezték felé, hogy legyen határozottabb az ülés vezetése során, ne engedélyezzen meddő vitát, illetve a tárgyhoz nem kapcsolódó hozzászólásokat. Kéri, hogy mindenki maximum 3 percben foglalja össze a hozzászólását.

 

 1. II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

 1. 1. Napirendi pont

Javaslat Badacsonytomaj város alpolgármesterére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Kormányhivatal állásfoglalást a képviselők megkapták. Kérdezi a Jegyző urat, kíván-e kiegészítést tenni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy nem kíván hozzászólni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az a feladata, hogy minden ülésen tegyen javaslatot. Továbbra is megpróbálja elérni, hogy a testület fogadja el Orbán Péter képviselőt alpolgármesternek.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy véleménye szerint a rendkívüli üléseken is jelölni kell alpolgármestert.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ez akkor igaz, ha az SZMSZ-ben rögzítve van. Illetve az egy ülésen való többszöri jelölést is rögzíteni kell az SZMSZ-ben.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző pontosítja, hogy a Kormányhivatal állásfoglalása szerint minden ülésen kell jelölni, a rendkívüli üléseken is. Az egy ülésen való többszöri jelölést az SZMSZ-ben kell szabályozni, ilyen jelenleg nincs.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyző urat, hogy a jövőben a jogi előírásokra hívja fel a figyelmét.

 

Orbán Péter képviselő bejelenti, hogy érintettség okán nem kíván szavazni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy ebben az esetben szabad döntési lehetőség van.

 

Orbán Péter képviselő 8.24 órakor távozott a teremből.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6  fő

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy mivel a szavazatszámláló bizottság elnöke a jelölt, ezért a helyettese irányítsa a szavazatszámlálást és az ellenőrzést.

Krisztin N. László polgármester 8.25 órakor szünetet rendelt el.

Az ülés 8.30 órakor folytatódik.

 

 

Krisztin N. László polgármester felkéri Folly Péter képviselőt, a szavazat számláló bizottság elnökhelyettesét, ismertesse a titkos szavazás eredményét.

 

Folly Péter képviselő, a szavazat számláló bizottság elnökhelyetteseként elmondja, hogy a leadott szavazatok száma 6 db, érvényes szavazatok száma 6 db, érvénytelen szavazatok száma 0. Orbán Péter jelöltre 2  igen szavazat  és 4 nem szavazat érkezett.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

93/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Alpolgármester választásról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Krisztin N. László polgármester javaslatára, titkos szavazással elutasította Orbán Péter Badacsonytomaj város alpolgármesterré választását.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Napirendi pont

BVKI 2013. évi továbbképzési tervének elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítésért felelős: Fodor József BVKI intézményvezető

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Humán bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a  határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye továbbképzési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadásra javasolja.

 

Fodor József igazgató megjegyzi, hogy jelen költségvetést nem érinti a továbbképzési terv 2013. évi módosítása.

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy a napirendhez nem kíván hozzászólni senki. Kéri, hogy aki beszámolót elfogadásra javasolja, szavazzon.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

94/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          BVKI továbbképzési tervéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye továbbképzési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
 2. utasítja az intézmény vezetőjét az abban foglaltak betartására.
 3. 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Fodor József BVKI igazgató

 

 

3./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata ciklusprogramjának időarányos értékelése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a  Pénzügyi és a Humán bizottság, kéri az elnököket, ismertessék a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy a Humán Bizottság Badacsonytomaj Város Önkormányzata ciklusprogramjának időarányos értékelése tárgyú előterjesztést elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.

Folly Péter Pénzügyi Bizottság részéről ismerteti, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Badacsonytomaj Város Önkormányzata ciklusprogramjának időarányos értékelése című előterjesztést.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a táblázatból is kitűnik, hogy a ciklusprogram teljesítése 50 % feletti. Nagyobb volumenű fejlesztésekre nem kerülhetett sor, a korábbi pályázatok kifuttatása – mely nem volt kis feladat – megtörtént. Az anyagban a vállalt fejlesztéseket felsorolta. Két helyen módosítást, az 5.§ (3) és a 11.§ (1)-es bekezdések kivételét javasolja.  Megjelölte, hogy milyen problémák okozták a beruházások csúszását illetve elmaradását. Kéri a vita megkezdését az anyag felett.

Orbán Péter képviselő 8.38 órakor megérkezik a Képviselő-testület ülésére.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 7 fő

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja a 15.§ (4) pontjának kivételét.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a kártérítési igény miatt maradt benn ez a tétel. El tudja fogadni a kivételét, ha megjegyezzük, hogy a céggel még elszámolni valónk van.  Javasolja, hogy aki egyetért fenti pontok kivételével, szavazzon.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

95/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Ciklusprogramjának időarányos értékelése elfogadása –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatát elfogadja és a ciklusprogram 5.§ (3) bekezdését és 11.§ (1) bekezdését törli a programból.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

96/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Ciklusprogramjának időarányos értékelése elfogadása –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Simonné Visi Erzsébet képviselő javaslatát elfogadja és a ciklusprogram 15.§ (4) bekezdését törli a programból.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy a 3. §-ban ellentmondást lát. A rendelők állapotát látva a költségvetéshez szeretné megemlíteni néhány fontos feladat betervezését, melyek tovább már nem odázhatók el. Az épületen olyan hiányosságok vannak, melyek a dolgozók munkáját, a betegek komfortérzetét befolyásolják, többek között a világítás korszerűsítését is meg kell oldani.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy nem volt forrás a felújításokra, ezért maradtak el. A testület már két alkalommal betervezte. Kéri, hogy aki az elhangzott észrevételekkel a ciklusprogram értékelését el tudja fogadni, szavazzon.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

97/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Ciklusprogramjának időarányos értékelése és annak elfogadásról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester Badacsonytomaj Város Önkormányzata ciklusprogramjának időarányos értékeléséről szóló beszámolóját elfogadja a 95/2013. (II.14.) és 96/2013. (II.14.) képviselő-testületi határozatban foglaltakkal módosítva.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

4./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 13/2010.(XII.04.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv  4. számú melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta. Kéri a bizottságok elnökét, ismertessék a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy a Humán Bizottság Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 13/2010.(XII.04.) önkormányzati rendelet módosítására szóló javaslat elfogadását javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy a bizottság  elutasítja Horváth Ferenc kültag indítványát, miszerint a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításában a polgári védelmi szervezetbe beosztott személyek részére ne szerepeljen 5.000 Ft/év összegű adókedvezmény nyújtása.

Horváth Ferenc kültag indítványát elfogadja és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 0-tól 2.000.000 Ft-ig az iparűzési adó mértéke 0 % legyen

 

Krisztin N. László kérdezi, hogy úgy kell-e értelmeznie a Pénzügyi  Bizottság javaslatát, hogy a testület vonja vissza a korábbi döntését. Kérdezi, hogy mi indokolja ezt a kezdeményezést, mi változott meg.

 

Forintos Ervin képviselő kéri a testületet, hogy a javaslatot fontolja meg. A magánszemélyek és vállalkozások szabadidejükből áldoznak a polgárvédelmi feladatok ellátására. Például a vörösiszap katasztrófa idején is nagy segítséget nyújtottak a károsultak részére. Az emberi becsület 5 ezer forintnál többet ér.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a katasztrófavédelmi törvény lehetőséget ad az összeg biztosítására, a javaslat inkább gesztusértékű. Nem önként vállalt feladat, a polgármester, illetve a polgárvédelmi vezetés jelöli ki a személyeket. Személyes adatokat kell szolgáltatni, bejelentési kötelezettség áll fenn.

 

Rajzó Ildikó képviselő javasolja megfontolásra a kisvállalkozások segítését, 2 millió forint jövedelemhatárig.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy számára a felvetés az anyagot új megvilágításba helyezi. A gondolat nem azért vetődött fel, hogy segítsük a vállalkozásokat, hanem hogy munkahely teremtésére ösztönözzük. Ha a testület szándéka a kisvállalkozók ilyen irányú segítése, akkor támogatja. Ha a korábban megfogalmazott feladat a cél, akkor van megjegyzése. A 148 millió forintos bevétel több vállalkozót érint, egy vállalkozóra eső segély összege 18.385 Ft lenne. Ha a munkahely teremtést akarjuk fokozni, akkor ez nem igazán jelent segítséget. Elmondta már a Humán bizottság ülésén is, ha  munkahely teremtő célzatú a vállalkozást ösztönző program, akkor a saját VN. KFT-nket bízzuk meg munkák elvégzésével, vagy direkt helyi vállalkozásokat szólítunk fel. Javasolja az üzemeltetési szerződés felülvizsgálatát, ha helyben is van megfelelő szakember, akkor a szerződés velük kerüljön megkötésre abban az esetben is, ha 5 %-kal drágább az ajánlatuk. A beruházásokban a helyi vállalkozókra számítsunk.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint ha valaki saját magának akar vállalkozásában kifehérített munkahelyet teremteni, akkor számít a 18 ezer forint támogatás is. A javaslata nagyobb kört érint, jobb üzenetét látja az ilyenfajta támogatásnak.

 

Krisztin N. László polgármester hangsúlyozza, hogy ha ez segítséget jelent, akkor nem vitatkozik.

 

Forintos Ervin képviselő szerint a pályázatokon például egy fodrász nem tud részt venni. Úgy érzi, hogy mindenkit érintene az adókedvezmény.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy gyakorlatilag minden vállalkozás nehézségekkel küzd.  Nem választaná ketté élesen a két dolgot, mindenkinek segítséget jelentene a támogatás.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki támogatja Rajzó Ildikó képviselő javaslatát, szavazzon.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

98/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Adókedvezmények nyújtásáról - Helyi iparűzési adóra vonatkozó adómentességre javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bizottsági javaslatokat figyelembe véve elfogadja a helyi iparűzési adó vonatkozásában, hogy adómentes az a vállalkozás, amelynek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezései szerint számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2 millió forintot.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki támogatja  az 5 ezer forint adókedvezmény biztosítását a polgárvédelmi tevékenységet végző lakosok számára,  szavazzon.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 4 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

99/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Adókedvezmények nyújtásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja 5.000 Ft/év összegű adókedvezmény nyújtását a polgári védelmi szervezetbe beosztott személyek részére.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a 274/2012. (11.28.) számú önkormányzati határozat visszavonása válik szükségessé. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon. Megjegyzi, hogy azért szavaz igennel, mert innentől jogi kérdésről van szó.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

100/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          274/2012.(XI.28.) Képviselő-testületi határozat visszavonásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 274/2012.(XI.28.) határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester a rendelet elfogadására kéri a testület szavazatát.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 13/2010.(XII.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

5./ Napirendi pont

Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete/

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta. Kéri a bizottságok elnökét, ismertessék a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy a Humán Bizottság a Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására tárgyú előterjesztést elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzügyi bizottság javaslata szerint, az alábbi módosításokkal:

-     Mutatványosi tevékenység és a légvár, hinta berendezések elhelyezése csak a 2. övezetben legyen engedélyezve

-     A díjszámítás alapja hónap vagy egy alkalmi nap legyen.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Horváth Ferenc kültag indítványát elfogadja és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint fogadja el:

1. A közterületek kiadására vonatkozóan készüljön a Balatonfüredihez hasonló felépítésű táblázat.

2.  Közterület felbontása esetén forgalomtechnikai tervet kell készíteni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kinek van kérdése, hozzászólása. A javaslattal megtörténhet Badacsonyból a mutatványosi tevékenység kizárása.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy természetesen ez nem jelenti azt, hogy bizonyos alkalmakkor ne legyen engedélyezve ez a tevékenység. Csak azt korlátozza, hogy az egész nyár erről szóljon. Miután komoly idegenforgalmi és egyéb adóbevételektől esik el az önkormányzat, ha nem támogatja a testület a BonVino és a most épülő hoteleket.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a közérdekeket kell szolgálni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja a két bizottság véleményét összevonva meghozni a határozatot.

 

Forintos Ervin képviselő felveti, hogy meghallgatná azoknak a véleményét a döntés előtt,  akik eddig a bérleti díjakat becsülettel fizették, hiszen vállalkozások mehetnek tönkre.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előbb említett mutatványosi tevékenység magánterületen zajlik, ebben az összefüggésben nem érint senkit. Kérdezi a Jegyzőt, hogy a testület döntése vonatkozik-e a magánterületekre is.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy csak a közterületekről szól.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti az ülésen Békássy Jánost, a CÉH Turisztikai Egyesület elnökhelyettesét, aki korábban jelezte, hogy ennél a témánál szólni kíván. Megadja a szót számára.

 

Békássy János elmondja, hogy az egyesület tagjai között lévő borászok szándéknyilatkozatot juttattak el a testülethez a 2013. évi Borhéttel kapcsolatosan. Egyeztetéseket kérnek a kulturális intézmény által készített szabályzat kapcsán a közterületek kiadásáról.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy reggel kapott egy levelet, melyben több vállalkozó kéri, hogy a dísztér helyzetével kapcsolatosan foglaljon állást a testület. Ebbe jelen ülésen nem javasolja belemélyedni.  Elmondja, hogy az alsó bazársornál konténeres illemhely működtetésére került sor, melyet tavaly sikerült beszerezni, saját tulajdonban áll. Kérdezi, hogy ez megfelel-e a célnak.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy alkalmas.

 

Krisztin N. László polgármester hangsúlyozza, hogy a VN. KFT. üzemeltetési feladatainál erre ki kell térni.  Kéri a testületet, hogy az anyaggal kapcsolatosan tegyék meg kérdéseiket, hozzászólásaikat.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy minden évben komoly problémák vannak a szezonban. Meg kellene oldani, hogy szakemberek javaslata alapján a szezon elején dönthessen a testület arról, hogy hol, mekkora, mennyi területet ad ki, ez viszont legyen szentírás, a további káosz megelőzése érdekében. Nem hozhatók ad-hoc döntések, a szezon elején már legalább 90 %-ban tisztázni kell mindent.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy egyeztetni kell a témában a BAHART-tal is.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az egyeztetés többször megtörtént, de az önkormányzat nem befolyásolhatja a területükön elhelyezhető termékeket és vállalkozók számát, amíg mi ugyanazt tesszük a 71-es átkelőtől pár méterre.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a BAHART vezetésével a témát áttárgyalták, a tavaly felmerült problémák okán kérték egyetértésüket. Azt a vállalást tette, hogy a testület által elfogadott rendeletet a BAHART felé megküldi. A közterület felügyelő jogosult a BAHART területén is eljárni. Megegyezés született arról, hogy ha kiadnak egy területet, tájékoztatják a bérlőt az önkormányzat helyi rendeletében foglaltakról is. A közterületek bérbeadásáról a felek egymást kölcsönösen tájékoztatják.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő felveti, hogy újabb település bejárásra lenne szükség.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy a nyár folyamán a sátor miatt a vállalkozók még tűntetést is akartak szervezni.

 

Forintos Ervin képviselő szerint a vállalkozók üzletpolitikája nem a kívánt szinten tartja Badacsony küllemét, megítélését. A közterületekkel kapcsolatosan a MÁV-val is egyeztetni kell.

 

Folly Péter képviselő szerint az önkormányzatnak kell példát mutatnia a saját közterületein. Javasolja behatárolni, hogy milyen fórum dönthet a közterületek használatáról, hogyan szülessenek a döntések. A polgármesteren kívül a testületből mást is be kellene vonni az engedélyezésbe. Javasolja, hogy készüljön előterjesztés arról, hogy mely közterület milyen tevékenységre adható bérbe, legyen látható, hogy ebből az elmúlt években milyen bevétel származott.  Ha a testület szigorítani akar, lássa, hogy milyen összegű bevételektől esik el.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy örülne annak, ha ezt a jogkört valamelyik bizottság átvállalná. De a beérkezett kérelmekben azonnal dönteni kell, ezért mérlegelni kell a javaslatot.

 

Békássy János elmondja, hogy a rendelettervezet tartalmazza azt a kitételt, hogy módosító javaslatot, fellebbezést csak a Tapolcai Járásbíróságon lehet benyújtani. Ezzel véleménye szerint teljes mértékben megszűntethető az összes problémás ügy.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy nem ez szerepel a jelenlegi tervezetben, hanem arról van szó, hogy a polgármester adja ki az engedélyt. Ha döntésével nem értenek egyet a kérelmezők, akkor fordulhatnak a Képviselő-testülethez.

 

Folly Péter képviselő szerint ésszerűen kell szabályozni a kérdést, úgy kell megoldani, hogy működőképes legyen. Ha valaki csak egy napra szeretne területbérleti engedélyt kérni, akkor nem kell összehívni a bizottságot.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy az értelmező rendelkezésekben úgy szerepel, hogy a Badacsonyi nyár helyi ünnep. Kérdezi a Jegyző urat, hogy ez így rendben van-e.

 

Krisztin N. László polgármester 9.15 órakor távozott.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:6  fő

 

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy közterület használatról van szó, a termékek körét magasabb szintű jogszabály határozza meg, mely mindenre vonatkozik. 2011-ben az volt a követelmény a Hivatal felé, hogy a kereskedelemről szóló kormányrendeletet maximálisan érvényesíteni kell. 2012-ben az volt a követelmény, hogy a rendelet értelmében a lehető legtöbb bevételt kell elérni.

 

Krisztin N. László polgármester 9.17 órakor megérkezik a Képviselő-testület ülésére.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 7 fő

 

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy pontosan szerepel az értelmező rendelkezésekben, hogy a Badacsonyi nyár ideje alatt milyen termékek forgalmazására adható közterület használati engedély. Ha a testület ezt elfogadja, ez alapján a hivatal előkészíti az engedélyezést.

 

Fodor József igazgató javasolja a témát szorosan együtt tárgyalni a részvételi szabályzattal, mivel összefüggenek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a következő ülésre vissza fogja hozni a témát, mivel az önkormányzat üzleti érdekeit sértené, ha most ismertetné.

Összegezi az elhangzottakat, miszerint a testület javasolja a rendelet további átdolgozását és a márciusi ülésre való vissza hozatalát a tekintetben, hogy milyen, a jelenleginél hatékonyabb és egyszerűbb eljárásmóddal lehetne a közterületek igénybevételét megvalósítani. Kéri a testület szavazatát.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

101/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló önkormányzati rendelet átdolgozásáról –

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló önkormányzati rendelet tervezetét Krisztin N. László polgármester javaslatát elfogadva további átdolgozásra visszautalja a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal felé és kéri a 2013. márciusi ülésre ismételten előterjeszteni azzal, hogy milyen jelenleginél hatékonyabb és egyszerűbb eljárásmóddal lehetne a közterületek igénybevételét megvalósítani.

Határidő: elfogadásra azonnal

rendelettervezet előkészítésére 2013. márciusi soros ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

rendelettervezet előkészítésére Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Krisztin N. László polgármester a Humán Bizottság javaslatát teszi fel szavazásra, miszerint a mutatványosi és egyéb tevékenység csak a 2-es övezetben legyen lehetséges. Kéri a testület szavazatát.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

102/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-       a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló önkormányzati rendelet átdolgozásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló önkormányzati rendelet tervezetét további átdolgozásra visszautalja a Humán Ügyek Bizottságának javaslatát elfogadva azzal, hogy a “Mutatványosi tevékenység és a légvár, hinta berendezések elhelyezése csak a 2. övezetben legyen engedélyezve”.

Határidő: elfogadásra azonnal

rendelettervezet előkészítésére 2013. márciusi soros ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

rendelettervezet előkészítésére Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Krisztin N. László polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatát teszi fel a Balatonfüredi példa alapján történjen meg az átdolgozás.  Kéri a testület szavazatát.

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy a díjszámítás alapja hónap vagy 1 alkalom legyen az egyszerűsítés érdekében.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  ellenszavazat  és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

103/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló önkormányzati rendelet átdolgozásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló önkormányzati rendelet tervezetét további átdolgozásra visszautalja a Pénzügyi Bizottság javaslatát elfogadva azzal, hogy a hivatal vegye figyelembe az átdolgozás során Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott és kihirdetett rendeletét.

Felkéri a polgármestert, hogy a módosított rendelet tervezetét a márciusi testületi ülésre terjessze elő.

Határidő: elfogadásra azonnal

rendelettervezet előkészítésére 2013. márciusi soros ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

rendelettervezet előkészítésére Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

6./ Napirendi pont

Javaslat a közterület elnevezés és a házszámozás rendjéről szóló önkormányzati rendelet elfogadására

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú  melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta. Kéri a bizottságok elnökét, ismertessék a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy a Humán Bizottság a  Javaslat a közterület elnevezés és a házszámozás rendjéről szóló önkormányzati rendelet elfogadására tárgyú előterjesztést elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzügyi bizottság javaslata szerint, az alábbi módosításokkal:

-        A közterületek elnevezését megelőzően a lakosság véleményét ki kell kérni.

-        Udvardi Erzsébet festőművészről egy közterületet vagy épületet nevezzen el az önkormányzat.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló önkormányzati rendelet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek Folly Péter módosító indítványát elfogadva az alábbi kiegészítéssel:

„az érintett lakosság bevonása történjen meg a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályai során”

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy éveken keresztül szinte minden testületi ülésen felmerült, hogy sokan nem vették át a házszámtáblájukat, melyeket az önkormányzat 5 millió forint értékben, pályázati pénzből készíttetett. Jelenleg még 599 db van a hivatalban. Rendeletben javasolja megfogalmazni szankció alkalmazását azokkal szemben, akik április 30-ig nem veszik át, és nem helyezik  ki a táblát.  Egységes táblákról van szó a településkép javítása érdekében.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a január 24-i testületi ülésen a testület felkérte a Jegyzőt, hogy az idevonatkozó rendeletet készítse el a márciusi testületi ülésre.  Az elmúlt években megtörtént a településen a házak átszámozása, idegenek számára nehéz az eligazodás. Az idén ebben a témában is rendet kell tenni. Az át nem vett házszámtáblák esetében hatósági útra kell terelni az ügyet.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja, hogy az adóívek kiküldése során a borítékba kerüljön bele a táblák átvételére felszólító levél az érintettek részére. A Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület nevében felajánlja segítségét a nyaralótulajdonosok eléréséhez.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az adóívek jelentős része már kiküldésre került.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy jelenleg még nincs külön lista. A közterület felügyelő el fogja készíteni. Megköszöni a felajánlást. Amennyiben nincs több észrevétel, javasolja az elhangzott kiegészítéssel – az érintett lakosság véleményét a közterület elnevezés során figyelembe kell venni – a rendelet elfogadását. Javasolja, hogy Udvardi Erzsébetről akkor legyen elnevezve közterület, ha arra alkalmas utcát, vagy épületet talál a testület. Javasolja ezt majd külön előterjesztés formájában beterjeszteni, azonban erről most nem szükséges szavazni.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy egy meglévő utca, közterület átnevezését követően az iratok módosításával sok probléma van, a módosítást ezért továbbgondolásra javasolja.

 

Folly Péter képviselő szerint a Badacsony Újságban kellene kérni idevonatkozó javaslatokat, melyek mindenki számára elfogadhatók.

 

Krisztin N. László polgármester a felhívás megfogalmazására felkéri a Műszaki Osztály vezetőjét. A felhívás a következő számban, keretezett formában jelenjen meg. Erre külön szavazást nem tesz. A határozati javaslat része, hogy az át nem vett táblák esetében a rendelet hatályba lépésétől aszerint kell eljárni. Addig kérjük a civil szervezetek segítségét, hogy a táblák eljussanak az érintettekhez, akik még nem vették át, azt tegyék meg, és helyezzék ki.  A felhívást a Jegyző úr készíttesse el, és a még ki nem adott adóívekben szerepeltesse.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

104/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Javaslat a közterület elnevezés és a házszámozás rendjéről szóló önkormányzati rendelt elfogadására.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.  a közterület elnevezés és a házszámozás rendjéről szóló önkormányzati rendeletet a Pénzügyi Bizottság javaslatával módosítva, miszerint az érintett lakosság bevonása történjen meg a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályai során” elfogadja.

2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az át nem vett házszámtáblák ügyében a márciusi testületi ülésre terjessze elő az e tárgyra vonatkozó rendelet tervezetét és addig intézkedjen a Építéshatósági és Vagyongazdálkodási Osztály bevonásával felhívás közzétételével a házszámtáblák átvétele és kihelyezése ügyében.

Határidő: elfogadásra azonnal

rendelettervezet előkészítésére 2013. márciusi soros ülés

2. pont vonatkozásában a közzétételre 3 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

rendelettervezet előkészítésére Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

2. pont vonatkozásában Horváth Márta osztályvezető

Krisztin N. László polgármester kéri a testület szavazatát a rendelet megalkotására.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2013.(II.15.) önkormányzati rendelete

a közterület elnevezés és a házszámozás rendjéről

/A rendelet a jegyzőkönyv 7. számú melléklete./

7./ Napirendi pont

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta. Kéri a bizottságok elnökét, ismertessék a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy a Humán Bizottság „Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására” tárgyú rendelet tervezet elfogadását javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy a bizottság az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítását.

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy kiegészítés, kérdés illetve hozzászólás nincs. Kéri a testület szavazatát a rendelet tervezet elfogadására.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2013.(II.15.) önkormányzati rendelete

önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

/A rendelet a jegyzőkönyv 9. számú melléklete./

 

 

8./ Napirendi pont

Javaslat Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzat önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést a pénzügyi bizottság tárgyalta. Kéri a bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy a bizottság az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzat önkormányzati rendelet módosítását.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy egy átlagos építési engedély kiadásához valóban össze kell hívni a Tervtanácsot?

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy nem kell, javasolja ezt a tételt a rendeletből kivenni.

 

Krisztin N. László polgármester támogatja a javaslatot. Kéri, hogy aki a rendelet módosítást elfogadja, szavazzon.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2013.(II.15.) önkormányzati rendelete

Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzat önkormányzati rendelet módosításáról

 

/A rendelet a jegyzőkönyv 11. számú melléklete./

 

 

9./ Napirendi pont

Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásban ellátott feladatok további sorsáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás jövőjével kapcsolatosan hozott 198/2012. (IX.12.) határozat módosítását az alábbiak szerint:

Badacsonytomaj Város önkormányzatának képviselő-testülete

a./ gyermekjóléti- és családsegítés,

b./ szociális étkeztetés- és házi segítségnyújtás

c./ háziorvosi ügyelet

feladatokat továbbra is társulás útján lássa el.

A bizottság javasolja az irodaépületre vonatkozó közös tulajdon megszüntetésének kezdeményezését, az önkormányzat tulajdoni hányadának felajánlását a többi önkormányzat számára.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2013. június 30-i megszűnését követően Badacsonytomaj lássa el a társulással kapcsolatos gesztori feladatokat.

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés határozati javaslatában szereplő c) belső ellenőrzés és e) pedagógiai szakszolgálat pontok kerüljenek ki a kistérségi feladatellátásból, ezekkel a tételekkel csökkenjen a Kistérség felé fizetendő összeg

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásban lévő 1/33-ad tulajdonrészét ajánlja fel megvételre a társulásban részt vevő Önkormányzatoknak.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a belső ellenőrzést előzetes szándéknyilatkozat alapján a testület nem kívánta társulás keretén belül ellátni. A Humán bizottság is ezt javasolja.

 

Orbán Péter képviselő  9.34 órakor távozott.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:6  fő

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a társulástól kapott előzetes számadatok alapján nekik fizetendő díj meghaladja némely beérkezett ajánlatot. A TÁMASZ okán sok kritikát kapott a szomszédos önkormányzatoktól és a képviselőktől, ezért azt javasolta, hogy ilyen feladatot többé ne vállaljunk. A többcélú társulás megszűnt, de a társulás tovább él, és az ügyeit június 30-ig vinni kell tovább valakinek. Ezt a törvény erejénél fogva Tapolca város teszi meg, mivel más nem vállalta. Önkormányzatunk a testület döntése értelmében nem kívánja ezt felvállalni. Olyan információi vannak, hogy egy kistelepülés önként vállalná a feladatot, melynek vannak előnyei, hátrányait pedig egy törvényi változás teszi helyre. Az inkasszó kötelezettségként jelenik meg az ilyen típusú szerződésekben. Kéri, hogy a testület gondolja át, hogy változtatna-e az álláspontján, mivel választ kell adnia a jövő szerdán tartandó társulási ülésen a támogatását kérő polgármesternek.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy melyik önkormányzatról van szó.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Lesenceistvánd vállalná a gesztor szerepet.

 

Simoné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy a ki nem fizetett normatívával kapcsolatosan volt-e a társulásban felelősségre vonás.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a MÁK-tól és a Minisztériumtól kértek állásfoglalást, mely eltér egymástól. Az elvont összegek egy része nem jogos a Minisztérium szerint, a MÁK szerint viszont igen. A társulás pert helyezett kilátásba a MÁK-kal szemben, mely a szerdai ülésen megerősítésre vagy visszavonásra kerül.

 

Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy van-e remény az önkormányzatunk által kifizetett büntetés visszautalására. Tehetünk-e annak érdekében, hogy utólagosan a többi tagok felé visszavetítjük, hiszen kb. 22,5 millió forintról van szó.

 

 

Orbán Péter képviselő  9.38 órakor megérkezett a Képviselő-testületi ülésre.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:7  fő

 

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy korábban volt egy helyi társulás, 2009-ben a feladatokat a Kistérségi Társulás vette át. Ezen időszak alatt keletkezett 20 millió forint normatív visszafizetési kötelezettség. Megjegyzi, hogy ezzel kapcsolatosan van döntése a testületnek.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy az inkasszó jog gyakorlás tekintetében milyen folyamatok várhatók.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a következő testületi ülés napirendje lesz az önkormányzati törvény alapján  megkötött társulási megállapodások felülvizsgálata. Az új Ötv 19. §-a felsorolja, hogy mit kell tartalmaznia a megállapodásoknak. Ide tartozik az inkasszóra vonatkozó 9. pont, melyet ismertet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy azért sürgette személy szerint az anyag megtárgyalását, mert az önkormányzatunk által adott szándéknyilatkozatra alapozva a társulás döntött arról, hogy folytatja tevékenységét. A testületnek június 30-ig határozattal kell kimondani, hogy mit akar. Összefoglalva elmondja, hogy a két bizottság javaslatát összetéve a belső ellenőrzés és a pedagógiai szakszolgálat nélkül javasolják a feladatokat beemelni a társulás felé. Az állam átvállalta az épület vásárlás kapcsán a  Társulás mintegy 20 millió forintos hitelét is.  Az irodaépületben 1/33 rész tulajdona van Badacsonytomaj önkormányzatának, melyet be kell vezetni a könyveinkbe. A bizottság javaslata szerint értékesíteni szeretnénk valaki felé. Dönteni kell a gesztorszereppel kapcsolatosan is.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja a költségvetésbe beállítani az épület értékesítésének bevételi oldalát.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez közel sem biztos bevétel. Legfeljebb tartalékba lehet beemelni, azonban ha ilyen tartalékok képződnek, a testület könnyebben tervez rá kiadásokat is.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja Lesenceistvánd gesztori szerepével kapcsolatosan is dönteni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ha nem vállaljuk fel, akkor a támogatásáról kell szavazni.

Szavazásra teszi fel az elhangzottakat. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a belső ellenőrzést ne társulás útján lássuk el, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 2 ellenszavazattal meghozza a

 

 

 

105/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás jövőjével kapcsolatosan hozott 198/2012. (IX.12.) határozat módosításáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás jövőjével kapcsolatosan hozott 198/2012. (IX.12.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Badacsonytomaj város önkormányzatának képviselő – testülete a belső ellenőrzési feladatokat nem kívánja társulás útján ellátni.

A fentiek miatt Badacsonytomaj város önkormányzata a kistérségi társulás székhely önkormányzatánál kezdeményezi a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87 – 95.§-ainak megfelelően a jelenlegi társulási szerződés felülvizsgálatát, annak érdekében, hogy a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. számú melléklet kiegészítő szabályainak megfeleljen és a feladatok gazdaságos ellátásához szükséges kiegészítő normatívákra jogosult legyen a költségvetési év folyamán.

Határidő: 2013. március 30., illetve 2013. június 30.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a pedagógiai szakszolgálatot saját magunk lássuk el, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 tartózkodással, 6 ellenszavazattal, igen szavazat nélkül meghozza a

 

 

106/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás jövőjével kapcsolatosan hozott 198/2012. (IX.12.) határozat módosításáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás jövőjével kapcsolatosan hozott 198/2012. (IX.12.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Badacsonytomaj város önkormányzatának képviselő–testülete a pedagógiai szakszolgálat feladatokat továbbra is társulás útján kívánja ellátni.

A fentiek miatt Badacsonytomaj város önkormányzata a kistérségi társulás székhely önkormányzatánál kezdeményezi a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87 – 95.§-ainak megfelelően a jelenlegi társulási szerződés felülvizsgálatát, annak érdekében, hogy a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. számú melléklet kiegészítő szabályainak megfeleljen és a feladatok gazdaságos ellátásához szükséges kiegészítő normatívákra jogosult legyen a költségvetési év folyamán.

Határidő: 2013. március 30., illetve 2013. június 30.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az épület vonatkozásában a Társulásban lévő 1/33-ad tulajdonrészünket ajánljuk fel értékesítésre, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza a

107/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás jövőjével kapcsolatosan hozott 198/2012. (IX.12.) határozat módosításáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásban lévő 1/33-ad tulajdonrészét felajánlja értékesítésre a társulásban részt vevő Önkormányzatoknak.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket tájékoztassa.

Határidő: azonnal

tájékoztatásra a társulás soron következő ülése

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a korábbi határozatát felülvizsgálva a gesztorszerepet az önkormányzat felvállalja, amennyiben bizalmat kap, szavazzon.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza a

 

108/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás jövőjével kapcsolatosan hozott 198/2012. (IX.12.) határozat módosításáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2013. június 30-i megszűnését követően a társulással kapcsolatos gesztori feladatokat nem kívánja ellátni.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket tájékoztassa.

Határidő: azonnal

tájékoztatásra a társulás soron következő ülése

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Lesenceistvánd vállalását támogassa az önkormányzat, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza a

109/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás jövőjével kapcsolatosan hozott 198/2012. (IX.12.) határozat módosításáról - gesztori feladatok ellátására javaslat -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2013. június 30-i megszűnését követően a társulással kapcsolatos gesztori feladatok ellátására Lesenceistvánd települést javasolja a Társulási Tanács felé.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket tájékoztassa.

Határidő: azonnal

tájékoztatásra a társulás soron következő ülése

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

10./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről – II. forduló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete/

Hozzászólások

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta. Kéri a bizottságok elnökét, ismertessék a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy a Humán Bizottság önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadását (II. olvasatban) megtárgyalta.

A bizottság kéri, hogy a bizottsági üléseken, illetve a vezetői értekezleten elhangzottak beépítésével egy végleges anyag kerüljön a Képviselő-testület elé.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy a bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének II. olvasatát az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:

a) A 2013. évi költségvetésében ne szerepeltesse a Raiffeisen Bank ügynöki díját

b) Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesülettől kérjen be tájékoztatót a szponzori támogatások felhasználásáról.

c) A VN. Kft-től kérjen be tájékoztatást az 1,7 millió Ft-os sportpálya karbantartásról.

d)  A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület részére a 2013. évi költségvetésében a támogatás összegét 800.000 Ft-tal csökkentse.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy ki kíván kiegészítést tenni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az óvoda költségvetésében a belső ellenőrzésre is kell előirányzatot beállítani.

 

Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy a Céh Egyesület elszámolt-e a 2012. évben kapott támogatásról. Ennek a szerződés szerint december 31-ig meg kellett volna történnie.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a bizottsági ülésen az elszámolás megtörtént.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy a testületnek nem kell megtárgyalnia?

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy nem. Minden szervezet támogatása támogatási szerződés alapján történik, a testület által meghatározott célokra. Az Egyesülettel jelenleg is érvényes a megállapodásunk. Az államháztartási törvény 23. §-a szerint addig nem lehet a következő támogatást biztosítani, amíg az elszámolás meg nem történik. Ez 490 bizonylattal megtörtént, mindenki számára megtekinthető.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy a médiából értesült arról, hogy a tagok nem kívánnak eltérni a korábbi szerződés alapján fizetendő támogatási összegtől annak ellenére, hogy igazságosabb arányokat határoztunk volna meg. Egyedül Szigliget hajlandó valamennyivel többet fizetni, mely összeg levonható az önkormányzatunk által fizetendő támogatásból.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy ezt takarja a Pénzügyi Bizottság 800 eFt-ra vonatkozó javaslata.

 

Rajzó Ildikó képviselő javasolja Szigliget hozzájárulását megköszönni, illetve a többieket felkérni, hogy a következő években próbálják arányosabban kezelni ezt a témát.

 

Krisztin N. László polgármester úgy gondolja, hogy Szigliget nem tett további felajánlást.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy az együttes testületi ülésen elfogadták a módosított megállapodást, ennek ellenére az önkormányzat 11,5 millió forintot fizetett be. Az új számítási alapot kellett volna figyelembe venni, ezzel a beállított összeg ellentétes.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy szerződéses kötelezettség köt minket, a partnerek nem változtak, ezért az eredeti szerződés él. A korábbi határozatot módosítani kell.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy hivatalos tájékoztatás érkezett-e vagy csak sajtóhírről van szó. A Céh Egyesület javaslata a Borhét rendezésével kapcsolatosan érinti a költségvetést. Ezért érdemes lenne ezt a témát kivenni és teljesen új szerkezetben tárgyalni.  Véleménye szerint a költségvetés elfogadására ma nincs esély.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az együttes ülésen a tervezetet csak Badacsonytomaj Város Önkormányzata fogadta el, illetve utólag Szigliget támogatta. Badacsonytördemic hivatalosan is elutasította, illetve Ábrahámhegy további tárgyalásokat kezdeményezett. Így a tervezet nem lépett életbe, ezért minden önkormányzatnál a régebben megkötött megállapodás marad érvényben, mely szerint Badacsonytomajnak annyival kell kipótolnia az egyesület működési költségeit, ami fennmarad a 3 önkormányzat támogatásán túlmenően. Ismerteti, hogy az államháztartási törvény értelmében február 15-ig kell a polgármesternek a testület elé terjeszteni a költségvetést. 30 napon belül a MÁK felé adatot kell szolgáltatni, különben nem kapunk állami normatívát. Március 14-ig mindenképpen szükséges lesz a költségvetés elfogadása.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az intézményvezetői értekezleten kérdésként vetődött fel, hogy a testület március 15-ben határozta meg a  helyi rendezvény megtartását. Olyan kezdeményezés érkezett, hogy a gyerekek és a hosszú hétvége miatt a rendezvényt 14-én kellene megtartani. Ezt figyelembe véve olyan javaslat is érkezett, hogy a testületi ülés időpontja március 21-re módosuljon.

 

Forintos Ervin képviselő szerint önkormányzatunk megtette a közeledéshez szükséges lépéseket  a Céh Turisztikai Egyesület kapcsán. A társönkormányzatok bírálták az Egyesület tevékenységét, bírálatok érkeztek az alsó bazársor tekintetében is. Személy szerint a jövőben nem kíváncsi Ábrahámhegy turisztikai adataira. Szeretné, ha a közvilágítás önkormányzati kezelésbe történő visszakerüléséről tárgyalna a testület.  Kérdezi, hogy a büfék bérleti díja, az ÁFA kérdése hogyan alakul, ha átkerül az önkormányzathoz a feladat.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető megjegyzi, hogy az önkormányzat ÁFA mentes a bérleti díjak tekintetében.

 

Krisztin N. László polgármester a közvilágítással kapcsolatosan elmondja, hogy a jelenlegi tervezetben továbbra is a VN. KFT-hez tartozik. Támogatása 4.322 eFt-tal valósul meg, amit az ÖNHIKI keretében kifizettünk. Az üzleti tervben továbbra is 5 millió forint szerepel. Kezdeményezője volt annak, hogy a támogatási összeget valamilyen módon visszakapja az önkormányzat. Az ügyvezető nyilatkozata szerint a sportpálya üzemeltetést az üzleti tervük nem tartalmazza. A különbözetet fejlesztési célokra javasolja a költségvetésben tartani. Személyes véleménye a közvilágítással kapcsolatosan, hogy az önkormányzati feladatokhoz át kellene emelni, és kötelezni a VN. KFT-t arra, hogy ezen összeg erejéig akár önrészként vagy készpénzként felhasználva keressen új telephelyet. Ez is fejlesztésnek minősülő feladat.

 

Rajzó Ildikó képviselő felveti, hogy a Káptalantóti gyerekek szállításával kapcsolatosan javasolta a testület, hogy az illetékes osztály vizsgálja meg egy kisbusz vásárlásának hatását. A gépkocsivezető rendelkezésre áll, a szállítás költsége folyamatos, tehát megtérülő befektetésről lenne szó.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a javaslat a  bizottsági ülésen született, rövid idő állt rendelkezésre. A kisbusz vásárlására a két ünnep között lehetőség volt, 1 millió forintért, szemben a most jelzett 2,6 millióval. A 9 személyes használt peugeo vásárlását 3 képviselő társa elutasította, a többiek nem válaszoltak. Egy korábbi vélemény szerint a Káptalantóti polgármester asszonnyal egyetértve a Somló Volánt levélben keresték meg azért, hogy indítsanak menetrendszerű járatot a két település között. Válasz még nem érkezett. E tekintetben valami irányt ki kell jelölni, mert jelenleg eseti havi megrendelésekkel lehet a kérdést rendezni. A határidőt kéri meghatározni.

 

Békássy János elmondja, hogy meglepte a pénzügyi bizottság felvetése. Az egyesületekről szóló jogszabály szerint a szponzori bevételekről nem kötelesek beszámolni, és nem is kívánnak beszámolni. Az önkormányzat költségvetési helyzete megváltozott.  Partnerek voltak, amikor az önkormányzatnak komoly pénzügyi nehézségekkel küzdött, lényegesen csökkentett finanszírozással végezték a tevékenységüket.  Most nincs költségvetési hiány, - ez legutóbb 2003-ban fordult elő – az önkormányzat jelentős többletbevétellel rendelkezik és az együttműködést nem segíti a testület hozzáállása.  Kéri, hogy ha mód van rá, akkor a szerződés szerint finanszírozza a testület az egyesületet.  A munkát civilek végzik, szabadidejükben, kéri ezt értékeljék.  A turisztika komoly szerepet játszik a település életében. Nem lát olyan érdemi bejegyzést a költségvetésben, hogy a támogatáson túl bármilyen összeget szánna a testület e célra. Badacsony középületei megkívánnák a fejlesztést. A Balaton-parti települések egymással versenyben vannak. Javaslatait egy külön tárgyalás keretében szeretné elmondani, melyek segítenék az önkormányzat működését és növelné a bevételeket. El kellene indítani egy programot, mely lehetővé tenné, hogy más turisztikai termék is megjelenjen Badacsonyban a borászaton kívül.

 

Rajzó Ildikó képviselő ismerteti, hogy az óvoda karbantartási feladatait szerepeltetni kell a tervezetben, a Humán Bizottság javaslata szerint.

 

Orbán Péter képviselő javasolja, hogy a sportegyesület támogatása 1 millió forinttal, illetve a civil szervezetek, Polgárvédelem, Vöröskereszt, Nyugdíjas Klub és a NABE – 200 – 200 eFt támogatással kerüljenek be a költségvetésbe.

 

Folly Péter képviselő javasolja, hogy előzetesen kérjen a testület egy tervezetet, hogy mire kívánják a támogatottak fordítani a kapott összeget.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy nem ért egyet azzal, hogy a Turisztikai Egyesület igazából szobakiadások menedzselésével és borászattal foglalkozik. A vendéglátók és az üzlettulajdonosok más-más nyomvonalon haladnak, nem tudnak együtt dolgozni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi Orbán Pétertől, hogy mi alapján választotta ki a támogatandó civil szervezeteket. A többi szervezet, a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület is részt vesz a rendezvényeken. Nem javasolja a diszkriminációt, a támogatás legyen teljeskörű, ha a testület megszavazza. Megjegyzi, hogy a javasolt mértéket túlzottnak tartja.

 

Krisztin N. László polgármester szerint rendelkezünk olyan adatokkal, hogy melyik szervezet mit tett a településért, ez alapján lehet dönteni.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő is soknak tartja a 200 eFt-os támogatást, korábban sem kaptak ennyit a civil szervezetek. Akkor kell spórolni, ha van pénz. Javasolja kiegészíteni a listát a Kolping Egyesülettel.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy a hosszú távú fejlesztési koncepcióban van lehetősége meghatározni a testületnek, hogy milyen akciótervek készüljenek.  A pályázati önrész biztosítására most van lehetőség, így van remény az előrelépésre. Meg kell egyezni abban, hogy merre kívánunk elindulni, nincs értelme 100 eFt-okon vitatkozni és közben fontos dolgok mellett megyünk el.

 

Békássy János megjegyzi, hogy az egyesületi tagok között minden Badacsonyban jelenlévő ágazat képviseli magát, de többségében szállásadók. Az Egyesület rendelkezik éves cselekvési ütemtervvel, stratégiai tervvel, hosszú távú fejlesztési tervvel, melyeket az önkormányzat elfogadott. A gyakorlati megvalósításhoz viszont a költségvetésben is meg kellene jelentetni a szükséges fedezetet előirányzat szintjén.

 

Folly Péter képviselő hangsúlyozza, hogy konkrétumokról kell beszélni. Arra hívja fel a figyelmet, hogy az Egyesület nyisson a kisebb tagok felé is, és aktívabb legyen az együttműködés.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy arról volt szó, hogy a napirendhez szorosan nem kötődő témákat nem engedi felvetni, ez most nem így történt. Javasolja, hogy kezdődjön párbeszéd a szervezetek között.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető ismerteti, hogy korábban 500 eFt-os keret került beállításra az egyéb civil szervezetek támogatására. Nem volt nevesítve az elmúlt években, ezt így lehetne most is megoldani.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kéri a testületet, hogy az orvosi rendelő felújítására állítson be bizonyos keretösszeget. A bejárati ajtó javítása megtörtént, viszont a hátsó bejárati ajtó vagyonbiztonsági szempontból sem megfelelő. A rendelő ajtajának hangszigetelése, a világítás javítása indokolt. Ezért 1 millió forint betervezését javasolja.

 

Kárpáti Lajos T.E.T.T. Fórum képviseletében elmondja, hogy a turizmus egy húzóágazat. Tegnap megjelent egy felmérés az Észak-Balaton népszerűségéről. Gondot jelent az utak állapota, a szabad strandok és a kulturált illemhelyek hiánya. A szemléletünkön kell változtatni, Badacsonyban nem fogadható el a konténeres illemhely. Értelmezése szerint Szigliget akkor hajlandó a kért többlet támogatást biztosítani, ha Badacsonytomaj Önkormányzata az ott megnyílt irodát és az 1 fő illetményét beszámítja.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja azon szociálisan rászorulók, idősek, nagycsaládosok részére egy 2 millió forintos alap létrehozását, akik minimális eltéréssel nem férnek bele a törvény által meghatározott szociális keretbe. Javasolja a fiatalok továbbtanulását is támogatni, például a Bursa Hungarika ösztöndíj biztosításával. Felosztását a Humán Bizottság hatáskörébe javasolja helyezni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ilyen céllal lett létrehozva a Közalapítvány. Akkor tudja elfogadni a javaslatot, ha a testület megnevezi, hogy milyen többletbevételből, milyen összeggel tölthető meg az alap. A felhalmozásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatosan elmondja, hogy a tervezetben az összefoglaló táblázatban szerepel a fejlesztési, karbantartási alap. A sportalapban 800 eFt van. Az útalapnál – ha erre van szándék – több dolgot rendezni kellene.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja a nyári szezonban a közterület felügyeletet 1 fővel megerősíteni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy 4 órás foglalkoztatással erre javaslat található a tervezetben. Ha a testület úgy látja, a teljes munkaidős foglalkoztatást örömmel fogadja. A közterület felügyelő novemberben nyugdíjba vonul, az utódjáról gondoskodni kell.

 

Orbán Péter képviselő elmondja, hogy 15,5 fővel határozta meg a testület a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak létszámát. Ezt szeretné 16,5 főre módosítani.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az anyag 5. számú melléklete értelmében az engedélyezett keretszám 15 teljes munkaidős, és 1 fő részmunkaidős. A közterület felügyelő külön soron szerepel. Ha a testület plusz 1 főt szavaz meg, akkor bérét saját pénzből kell finanszírozni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy mindkét bizottság munkájában részt vett, sok jó javaslat hangzott el, a könyvvizsgáló, a belső ellenőr tekintetében.  Jelzi, hogy jelenleg nincs a hivatalnak autója, mellyel a helyszíni szemléket végezheti, amivel a közterület felügyelő közlekedhet. Minimum egy kismotor beszerzése szükséges.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az előterjesztésben sem az szerepel, hogy 1 főt fel kívánunk venni, hanem ha van rá lehetőség, akkor segédfelügyelői jogintézmény keretében látná el a feladatot egy dolgozó.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ebben vitában áll a Jegyző úrral, nem tartja célszerűnek és kivitelezhetőnek az általa elmondottakat.  Arról lenne szó, hogy a sofőr 4 órában látná el ezt a feladatot. A sofőr havi 80 – 100 eFt megtakarítást ért el a levelek kihordásával postaköltség tekintetében. Munkaidejében vért szállít, ebédet hord, idős embereknek segít, kollégákat szállítja a helyszíni szemlékre. Emellett fizikailag nehezen tudja elképzelni, hogy kapcsolt munkakörben dolgozzon.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy mennyi a munkabére.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 80 eFt körül.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy a levélkihordással megbízható a posta, és a munkaerő felszabadul.

 

Krisztin N. László polgármester ismét elmondja, hogy a postaköltségek nagy terhet jelentenek. Nagy eredmény, ha egy dolgozó megtermeli a bérét. A közterület felügyeletre ez nem mondható el.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy a  VN. KFT. említette, hogy a plusz 1 közterület felügyelő a parkolók ellenőrzése mellett a közterületi munkába is be tudna kapcsolódni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a közterület felügyelőnek köztisztviselőnek kell lennie, munkája mellett ellenőrizheti a parkolókat is. Tehát fordított helyzetről van szó. Akkor származna megtakarítás, ha a VN. KFT-vel közösen finanszírozná az önkormányzat a bérét.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás hangsúlyozza, hogy a közterület felügyelőnek a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában kell állnia. Azért merült fel a VN. KFT-vel az együttgondolkodás, mert a szezonban a parkoló őrrel több esetben agresszíven viselkedtek. Az egyenruhásokkal szemben talán más a fellépés. Tapasztalat, hogy a közterület felügyelő munkája nagyon kellemetlen lehet, nem igazán tudja bevállalni az, aki helyi illetőségű.

 

Forintos Ervin képviselő szerint a közterület felügyeletet egy megfelelő, karizmatikus egyénnek kellene ellátnia.

 

 

Krisztin N. László polgármester 10.55 órakor távozott.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:6  fő

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy az un. angol-ház hasznosítását újra kellene gondolni, termelhetne turisztikai bevételt is. Alkotó háznak is alkalmas lehet. Tavaly felmerült a művelődési ház büféjének a megpályáztatása is legalább a nyári időszakban. Javasolja erre visszatérni. A bizottsági üléseken felvetődött, hogy a kulturális intézmény lássa el az újság jövőbeni szerkesztését. Javasolja megkeresni a nyomdát, hogy milyen költséggel lehetne megoldani a finanszírozást.

 

 

Krisztin N. László polgármester 10.58 órakor megérkezett a Képviselő-testület ülésére.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 7 fő

 

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy a kulturális intézmény költségvetése 36 millió forint, ez 4 milliós növekedést jelent. Kérdezi, hogy ezt mi indokolja. Némelyik rendezvényhez kapcsolódó összeget irreálisnak tartja.

 

Fodor József igazgató ismerteti, hogy a művelődési ház büféjének pályáztatása megtörtént a képújságban és a Badacsony újságban is. Összesen két érdeklődő volt, hivatalos pályázat nem érkezett. Az újsággal kapcsolatosan elmondja, hogy az újság szerkesztéséhez komoly jogosítványokkal kell rendelkezni. Szükséges főszerkesztő, technikai háttér. Sajnos megfelelő számítógépek és a szükséges programok nincsenek meg. Az újság kiadásában a jelenleg is végzett feladatokat tudják felvállalni a jövőben. Költségvetésük 34.520 eFt, a költségek, az energia, a jogdíjak, stb. emelkedtek. Példaként említi a tüzijáték engedélyeztetését, mely eddig 50 eFt volt, most ennek költsége négyszeresére nőtt. A különböző programok megvalósítása, biztosítási díjak sokba kerülnek. A képviselő asszony által említett Alma együttestől két programra kért ajánlatot, egy előadásra engedményes díjuk 320 eFt + ÁFA. Hivatalosan egy koncert bruttó 800 eFt.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az Erzsébet utalvány az intézmények esetében is betervezésre került, 8 ezer forint/hó/fő  összegben, mely 800 eFt-os tételt jelent. Ezen túlmenően a személyi juttatásoknál a minimálbér emelkedéséből eredően a múzeumi dolgozók esetében pár 100 eFt-os tétel jelentkezik.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja felfüggeszteni a napirendet, mivel négy napirend is érinti a költségvetést. Ezeket javasolja a költségvetés előtt megtárgyalni. Javaslatával összefüggésben kéri a testület szavazatát.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza a

110/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése II. forduló –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről – II. forduló napirend tárgyalásának felfüggesztését elfogadja Krisztin N. László polgármester javaslatára és a 2013. évi költségvetést érintő napirendek tárgyalásával folytatja az ülést.

Határidő: azonnal

Felelős: azonnal

 

Krisztin N. László polgármester a Képviselő-testület ülését 11.10 órakor felfüggeszti.

A Képviselő-testület ülése 11.17 órakor folytatódik.

11./ Napirendi pont

Köztisztviselők cafetéria juttatásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete/

Hozzászólások

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést a pénzügyi bizottság tárgyalta. Kéri a bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.

 

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy a köztisztviselők cafeteria juttatását 200.000,- Ft/fő összegben javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy észrevétel, kérdés illetve hozzászólás nincs. Kéri a testület szavazatát.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza a

 

111/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-            Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők cafeteria juttatása –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére 2013. évben 200.000 Ft/fő/év, azaz kettőszázezer forint/fő/év keretösszegű cafeteria juttatást biztosít.

A juttatáshoz szükséges összeget a hivatal 2013. évi költségvetésében a működési kiadások jogcímen biztosítja.

A Képviselő-testület felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Határidő: 2013. február 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

12./ Napirendi pont

Club 67 Bt. Badacsony – ingatlan vételére ajánlat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a  határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Hergovits János igazságügyi szakértő által készített értékbecslés alapján, (1.520.000 Ft.) a Badacsonytomaj 1239 hrsz-ú ingatlanon álló, a CLUB 67. Bt. (9025 Győr, Temető u. 6.) tulajdonában lévő 38 m2 nagyságú üzlethelyiségre vonatkozóan vételi szándékát fejezze ki.

Nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Folly Péter módosító indítványa alapján  a Badacsonytomaj 1239 hrsz-ú ingatlanon álló, a CLUB 67. Bt. (9025 Győr, Temető u. 6.) tulajdonában lévő 38 m2 nagyságú üzlethelyiségért 3.000.000 Ft-ot vételárként ajánljon fel.

 

Krisztin N. László polgármester kiegészítésként elmondja, a Club 67 Bt. részéről érkezett egy megkeresés, hogy az értékbecslő egészítse ki becslését 15 – 20 év tekintetében a várható jövedelemtermelő képesség és megtérülés vonatkozásában. Horváth Ottó úr telefonon jelezte, hogy a testület ülésén részt kíván venni, de az útviszonyok miatt nem tudott eljönni. Évek óta jelzi, hogy megújítaná az üzletét, az is érdekelné, ha másutt adna helyet az önkormányzat az üzletének. Korábban a felső bazársor egész területére vonatkozóan volt hasznosítási ötlete, melyet meg is valósított volna. A jelenlegi helyzet a legrosszabb, hiszen a földhasználati kérelmét először támogatta majd visszavonta a testület, így a 2012. évi bérleti díjat még nem fizette be, ezzel fél millió forint körüli összegtől esett el az önkormányzat. Másik lehetőség, hogy korábbi kérelmének megfelelően az új bérleti szerződést méltányosabb áron kötjük meg.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő a jövedelemtermelő képességet szem előtt tartva kérdezi, hogy milyen összeg után fizet iparűzési adót a bérlő.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az összes bevétele nem itt keletkezik, alkalmazottja van, ezért meg kell osztani az iparűzési adóját.

 

Folly Péter képviselő szerint a jövedelemtermelő képességet úgy lehet elemezni, hogy a földtulajdon az önkormányzaté, a felépítmény a Bt. tulajdona.

 

Krisztin N. László polgármester az ügyvéd úr segítségét kéri a témában.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy az önkormányzatot nem köti semmi a vételár vonatkozásában. A másik oldal érdeke, hogy tudományosabb érveléssel az igénye alátámasztást kapjon. Véleménye szerint a piaci szempontokat kell figyelembe venni. Nem feltétlenül kell elfogadni az ellenérdekű fél érveit. Egy árat kell ajánlani számára, mindenféle tudományos alátámasztás nélkül.

 

Folly Péter képviselő javasolja a felső bazársor BonVino felőli részén biztosítani helyet számára, amennyiben elfogadja ilyen kondíciókkal.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy Horváth Ottó úr biztosan hosszú távú megoldásban gondolkodik. Az önkormányzat szeretné hasznosítani a felső bazársort. Valószínű, hogy a felújított felső bazársorban kérné a helyet. A mostani állapot elkeserítő, ezért hajlamos lenne elgondolkodni azon, hogyan lehetne másutt ajánlani üzlethelyiséget.

 

Folly Péter képviselő kérdezi, hogy a bérleti díj meg nem fizetése mennyire jogszerű.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy hasonló esetben a bérlő azért nem fizette a bérleti díjat, mert úgy vélte, neki van igaza. A bíróság méltányolt, és nem adta meg a teljes összeget az önkormányzatnak.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi az ügyvéd urat, hogy jól értelmezi-e, hogy nem kell elfogadni a 1.520 eFt-os értékbecslő által meghatározott díjat. Mondhat-e a testület ennél kisebb összeget.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy kisebbet igen, de a vagyonrendelet miatt magasabb összeget nem.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy Horváth Ottó időközben befizette a bérleti díjat 2012. évre vonatkozóan.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy korrekt üzleti partnerről van szó. Azon kellene a testületnek elgondolkodnia, hogy szerződés alapján tudunk-e elszámolni, vagy vizsgálni lehet, hogy a közterület használatra vonatkozó rendelet szerint nem ennyi lenne a bérleti díj. Javasolja további tárgyalások folytatását arról, hogy hol szeretne üzletet, milyen elképzelései vannak. Fontos lenne, hogy ne veszítse el az önkormányzat a korrekt partnerét.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem közterület, nem tartozik a rendelet hatálya alá.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja a következő bizottsági ülésre meghívni Horváth urat, és 720 eFt-os vételi ajánlatot tenni számára az ügyvéd úr által elmondott szempontok alapján.

 

Krisztin N. László polgármester Simonné Visi Erzsébet képviselő módosító indítványát teszi fel szavazásra.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza a

 

112/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          CLUB 67. Bt. Badacsony – ingatlan vételi ajánlat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Simonné Visi Erzsébet képviselői módosító indítványát elfogadja és a következő Pénzügyi Bizottsági ülésre meghívja a CLUB 67. Bt. (9025 Győr, Temető u. 6.) nyilatkozattételre jogosult képviselőjét és a Badacsonytomaj 1239. hrsz-ú önkormányzati ingatlanon álló CLUB 67. Bt. tulajdonát képező 38 m2 nagyságú üzlethelyiségre 720.000 Ft vételi értéket tegye ajánlat tárgyává.

 

Felkéri a Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az üzlettulajdonost értesítse.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

 

 

13./  Napirendi pont

Rieger Zoltán kérelme hosszú-távú területbérletre vonatkozóan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, a bizottság javasolja, hogy  Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva Rieger Zoltán (8300 Tapolca, Batthyány u. 9.) Badacsonyban a Bázis Büfé előtti virágágyás területéből 10 m2 bérbeadására irányuló kérelmét utasítsa el.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága Rieger Zoltán Badacsonyban a Bázis Büfé előtti virágágyás területéből 10 m2 bérbeadására irányuló kérelmének elutasítását javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester köszönti Rieger Zoltánt. Kérdezi, hogy kíván-e hozzászólni a napirendhez.

 

Rieger Zoltán elmondja, hogy leírta elképzelését, mely első hallásra lehet, hogy extrémnek tűnik. Elsősorban a kerékpáros turizmusra alapozva európai körülményeknek megfelelő színvonalat teremtene. Az üzletsor tulajdonosaival évek óta próbálnak egyezségre jutni az egységes megjelenés érdekében. Nem sikerült ezt elérni, azért is nyújtotta be a kérelmét.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Rieger Zoltán is egy korrekt partnere az önkormányzatnak, olyan többletszolgáltatásokat vállalt fel, melyet Badacsonyban hiányoztak.  A nyári szezonban ő szervezte az utcabálokat és zenés rendezvényeket. Ez megköszöni a nyilvánosság előtt is. Kérdezi, hogy azért kéri-e a megjelölt helyszínre a területbérletet, hogy az üzletével párhuzamosan történhessen a kiszolgálás.

 

Rieger Zoltán megjegyzi, hogy nem tud egyszerre két helyen helytállni. Így könnyebben koordinálható a munka és költséghatékonyabb ez a megoldás.

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület eddig nem foglalt állást a dísztér közterületként való kihasználása tekintetében. A bevételre szükség lenne. Ha a testület a későbbiekben úgy foglal állást, hogy hasznosítja a díszteret, ott a helyi vállalkozások megjelenhetnek. Kérdezi, hogy alkalmas lenne-e helyszínként számára. Véleménye szerint mindenféle új igény érzékeny érinti a már meglévő vállalkozásokat. Kérdezi, hogy a termékkört egyeztette a többi vállalkozóval.

 

Rieger Zoltán elmondja, hogy egy fémszerkezetekre épülő, mobil pavilont szeretne elhelyezni. A kőperem, a virágágyás jól néz ki, ezért gondolt erre a megoldásra. A tömegcikkeket nem preferálja. Salátákat, szendvicseket, biciklisek, gyermekek számára megfelelő ételeket, koktélokat szeretne árusítani. Ezek még Badacsonyban a tervezett formában nincsenek jelen.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy a kerékpárturizmusra alapuló ötletet jónak tartja, a Humán bizottságnak a helyszínnel volt gondja, mely a látképet is befolyásolja. Ha a testület engedélyezi, a többiek is hasonló kezdeményezést fognak tenni. Az alsó bazársoron tudja elképzelni ezt a funkciót.

 

Rieger Zoltán elmondja, hogy egy külső, távoli helyszín jelentős többletköltséggel jár számára. Hosszú távú megállapodás esetén komoly pénzt fektetne be. A Dísztéren már korábban elhelyezett egy kerékpártároló állványt, ezt megduplázná.  Kérdezi, hogy eshetne-e egyedi elbírálás alá.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy talán a felső bazársoron is el tudná képzelni a pavilont, hosszabb távú működtetés esetén az árból is engedhetne a testület.  Nagy terület áll rendelkezésre, ahol a biciklitárolók elhelyezhetők.

 

Rieger Zoltán szerint nem találnak oda az emberek. A borozósor, az üzletsor és a móló bejárat jöhet szóba a vendéglátás során, a többi helyen nem életképes az üzleti tevékenység. Az embereknek nagyon kevés pénzük van.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az önkormányzatnak kellett volna megoldani, hogy a kerékpárosok a centrumban tudjanak parkolni. Kérdezi, hogy az igénybevételt mennyi időre tervezi.

 

Rieger Zoltán elmondja, hogy az üzlete melletti magánterületen a kerékpáros parkolás megoldható. Neki jutott eszébe, hogy a kerékpárosokra alapozva próbáljon tevékenykedni, húsvéttól szeptember végéig, legalább 5 évre venné igénybe a területet.

 

Krisztin N. László polgármester szavazásra teszi fel, hogy a testület támogatja-e a vállalkozást a kért helyszínen. Amennyiben igen, a bérleti díj tekintetében kíván-e hozzányúlni annak mértékéhez.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 4 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza a

 

113/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Rieger Zoltán kérelme –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.  tulajdonosi jogkörében eljárva Rieger Zoltán (8300 Tapolca, Batthyány u. 9.) Badacsonyban a Bázis Büfé előtti virágágyás területéből 10 m2 bérbeadására irányuló kérelmét elutasítja.

2.  felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre 2013. február 21.

 

 

14,/ Napirendi pont

Belső ellenőrzési feladatok ellátásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a  határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy a bizottság nem tudott javaslatot tenni a Képviselő-testület felé a belső ellenőri feladatok ellátásával kapcsolatban.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a belső ellenőrzésre beadott ajánlatok tartalma nem megegyező. Van amelyikben a feladatok tételesen be vannak árazva, másik nincs részletekre bontva,  illetve van olyan, amely feladatokra bontott, de nincs hozzá tételes ajánlat. Olyan igény érkezett, hogy az egységes elbírálás érdekében az ajánlattevők feladatokra lebontva, beárazva adják meg újra az ajánlatukat.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az ajánlatok 490 eFt és 1.566 eFt közötti értéket képviselnek.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja az eredeti elgondolás módosítását, ne terjedjen ki mind a négy dologra a vizsgálat. Javasolja a költségvetés átfogó ellenőrzését kivenni. Javasolja a Lánczi KFT. megbízását.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy ez mennyiben csökkenti.

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy  így összesen  840 eFt lenne az ajánlat.

 

Orbán Péter képviselő megjegyzi, hogy ennél volt olcsóbb ajánlat is, személy szerint azt javasolja támogatni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy ha a testület Simonné Visi Erzsébet javaslatát fogadná el, módosítani kell a belső ellenőrzési ütemtervet is.

 

Krisztin N. László polgármester a pénzügyi bizottsági ülésen elhangzott javaslatot támogatja, miszerint a két szélső értékű ajánlatot hagyja figyelmen kívül a testület, és az utána következő legelőnyösebb ajánlattevőt bízza meg. Ez a Hungaro Tender KFT. Tapolca 580 eFt-os ajánlata. Egyik érv ezen ajánlattevő mellett, hogy a belső ellenőrzés társulási formája is pontosan ennyibe került. Nem érti, hogy miért vagyunk kihúzók a társulásból, ezt nehéz lesz megvédenie. Veszélyesnek látja azt a folyamatot, melyet az utóbbi időben képviselő társai tesznek, bevállalják, hogy különböző cégektől ajánlatokat hoznak, és az általuk hozott ajánlattevőt választják meg.  Ez veszélyes gondolatokat szülhet. Véleménye szerint jobban szolgálja az önkormányzat érdekeit az általa tett javaslat, hiszen megtakarítás mellett teljeskörűen végrehajtódik a közbeszerzési terv.

 

Forintos Ervin képviselő jobbnak tartaná, ha a hivatal által bekért ajánlatok közül választana a testület.

 

Krisztin N. László polgármester a belső ellenőrzési feladatok ellátására a Hungaro Tender Kft. megbízását támogatja. Kéri a testület szavazatát.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 3 ellenszavazattal meghozza a

114/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Belső ellenőri feladatok ellátásáról –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzési feladatainak ellátására tett javaslatát - Hungaro Tender Kft-t (Tapolca) 508.000 Ft összegben – elutasítja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: elfogadásra azonnal

Krisztin N. László polgármester Simoné Visi Erzsébet képviselő módosító javaslatát teszi fel szavazásra, a Lánczi KFt. Balatonfüred csökkentett ütemterv végrehajtással megvalósuló 840 eFt-os ajánlatát. Megjegyzi, hogy a döntést az önkormányzat érdekeivel ellentétesnek fogja nyilvánítani és újra fogja tárgyaltatni. Kéri a testület szavazatát.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 2 ellenszavazattal meghozza a

115/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Belső ellenőri feladatok ellátásáról -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.  Simonné Visi Erzsébet képviselő módosító indítványát elfogadja azzal, hogy a 2013. évi belső ellenőrzési tervében “Az önkormányzat költségvetésének megalapozottsága és a költségvetés teljesülésének átfogó ellenőrzése 2011-201. évekre pont ne szerepeljen az ellátandó feladatok között.

2.  az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzési feladatainak – 1. pont szerinti módosítással és csökkentett feladattervvel – elvégzésére a Lánczi Kft-t választja bruttó 840.000 Ft összegben. Az összeg elkülönítéséről 2013. évi költségvetési rendeleteiben gondoskodik a működési kiadási jogcímek között.

3.  felkéri  Krisztin N. László polgármestert, hogy érintetteket a döntésről tájékoztassa.

4.  felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt a szerződés előkészítésére és egyben felhatalmazza Krisztin N. Lászlót a szerződés aláírására.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: elfogadásra azonnal; szerződéskötésre 30 nap, egyebekben        folyamatos

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy módosítani kell a belső ellenőrzési  ütemtervet. Erre is tett javaslatot, mivel két nagyon hasonló téma van.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül  meghozza a

116/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Belső ellenőrzési terv módosításáról –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 216/2012.(X.11.) számú határozatával elfogadott Belső ellenőrzési tervét módosítja azzal, hogy Az önkormányzat költségvetésének megalapozottsága és a költségvetés teljesülésének átfogó ellenőrzése 2011-2012 évekre” pontot nem szerepelteti az ellenőrzés tárgyai között.
 2. 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a Belső ellenőrzési terv módosításáról az érintetteket tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

15./ Napirendi pont

Könyvvizsgálatról tájékoztatás és beérkezett ajánlatok megvitatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a  határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat és intézményei 2012. évi zárszámadása könyvvizsgálatának elvégzésére a Székely Könyvvizsgáló Kft-t bízza meg árajánlata szerinti 250.000,- Ft + ÁFA összegben. Nem javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben szereplő III. számú határozati javaslat elfogadását.

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat és intézményei folyamatos könyvvizsgálatát 2013. március 1-jétől kezdődően elrendelje el.

A folyamatos könyvvizsgálatra a Székely Könyvvizsgáló Kft. bízza meg.

Nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat és intézményei folyamatos könyvvizsgálatával 3 évre bízza meg a nyertes pályázót.

Nem javasolja, hogy az önkormányzat és intézményei folyamatos könyvvizsgálatával 1 évre bízza meg a nyertes pályázót.

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint a határozati javaslatban ellentmondás van.

 

Orbán Péter képviselő elmondja, hogy a bizottság nem tudott megegyezni a könyvvizsgálat idejében.

 

Krisztin N. László polgármester a legolcsóbb előnyös ajánlatot javasolja támogatni. A Székely Könyvvizsgáló KFT. ajánlata tartalmazza a zárszámadás vizsgálatát illetve a folyamatos könyvvizsgálatot, ők a legolcsóbbak. Kérdezi a Jegyző urat, hogy melyik verziót javasolja.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a 2012. évi zárszámadást kötelező könyvvizsgálóval megvizsgáltatni.  Szakmai véleménye az, hogy egész évben Székely István végezte ezt a feladatot, ő képben van. 2013. január 1-től az új Ötv. szerint nem kötelező a folyamatos könyvvizsgálat.

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint egész évben nem szükséges fenntartani.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a folyamatos könyvvizsgálatot választani.  Ugyan többe kerül, de a belső ellenőrzéssel nem szabad összevetni, mert ott kevesebb feladatot több pénzért végeztetünk el. Itt több feladat kerül ellenőrzésre, több pénzért.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint elsősorban a szakmai érveket kell támogatni.  Árkülönbözetként 150 eFt jelentkezik.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy pillanatnyilag két javaslat van, az egyik a beszámoló ellenőrzése, a másik a folyamatos könyvvizsgálat. A pénzügyi bizottság mindkét esetben a Székely Könyvvizsgáló Kft-t javasolta.  Kérdezi, hogy ki ért egyet azzal, hogy elegendő a zárszámadást ellenőrizni. Kéri a testület szavazatát.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza a

 

117/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          2012. évi zárszámadás könyvvizsgálata -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kizárólag a 2012. évi zárszámadás könyvvizsgálatát rendeli el.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a legolcsóbb erre a feladatra a Székely Könyvvizsgáló Kft. ajánlata. Kéri a testület szavazatát.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza a

 

118/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          2012. évi zárszámadás könyvvizsgálata – Székely Könyvvizsgáló Kft.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat és intézményei 2012. évi zárszámadása könyvvizsgálatának elvégzésére Székely Könyvvizsgáló Kft-t választja 250.000 Ft + áfa összegben. Az összeg elkülönítéséről 2013. évi költségvetési rendeleteiben gondoskodik a működési kiadási jogcímek között.
 2. felkéri  Krisztin N. László polgármestert, hogy érintetteket a döntésről tájékoztassa.
 3. 3. felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt a szerződés előkészítésére és egyben felhatalmazza Krisztin N. Lászlót a szerződés aláírására.

Határidő: elfogadásra azonnal; szerződéskötésre 30 nap, egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az „Újság és Tv. szerződések felülvizsgálatáról szóló” napirendet zárt ülés keretében szeretné tárgyaltatni.

Kérdezi a Jegyzőt, hogy van-e mód arra, hogy zárt üléssel folytatódjon a Képviselő-testület ülése.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy nem kötelező zárt ülést tartani az új Ötv. szerint, ha nem az önkormányzat érdekkörébe tartozik a napirend. Ha az érintett kéri, a testület dönti el, hogy befogadja-e a kérelmet.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a testület szavazatát a napirend zárt ülés keretében történő tárgyalásával kapcsolatosan.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással, 1 ellenszavazattal meghozza az alábbi

 

119/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az “Újság és TV szerződések felülvizsgálatáról szóló” napirend tárgyalásának zárt ülésen történő tárgyalását rendeli el.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

16./ Napirendi pont

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatási kérelméről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a  határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag javaslata alapján 100.000 Ft támogatást biztosítson a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Orbán Péter bizottsági elnök javaslata alapján 50.000 Ft támogatást biztosítson a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy évek óta igénybe vesszük a nyári időszakban a katasztrófavédelem szolgáltatását locsolás tekintetében. Tavaly már a megyei parancsnok engedélyezte ezt. Ezért egy gesztusértékű, 50 – 100 eFt-os hozzájárulás megítélését támogatja.

 

Orbán Péter képviselő elmondja, hogy a pénzügyi bizottságon is elhangzott ez a javaslat, de nem kapott többséget.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő 10 eFt-os támogatást javasol.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a belső ellenőrzésnél nem számított a plusz 300 eFt. Először a 100 eFt-os javaslatot teszi fel szavazásra. Kéri a testület szavazatát.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 4 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

 

120/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatási kérelme -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 8200 Veszprém, Dózsa Gy. U. 31. részére 100.000 Ft, azaz egyszázezer 00/100 forint vissza nem térítendő pénzügyi támogatását elutasítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester az 50.000 Ft-os javaslatot teszi fel szavazásra. Kéri a testület szavazatát.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

121/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatási kérelme -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.  Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 8200 Veszprém, Dózsa Gy. U. 31. részére 50.000 Ft, azaz ötvenezer 00/100 forint vissza nem térítendő pénzügyi támogatást biztosít a Katasztrófavédelmi megbízott, mint szervezeti elem tapolcai honvédelmi körzetet érintő működéséhez a katasztrófavédelmi feladatok színvonalas, a lakosság érdekét szolgáló ellátása érdekében.

2.  az 1. pontban körülírt támogatás összegét 2013. évi költségvetésében a támogatási keret terhére biztosítja.

3.  felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóosztályát, hogy a támogatás átutalásáról a 2013. évi költségvetés elfogadását követő 15 napon belül gondoskodjon támogatott 11748052-15429348 számú bankszámlájára.

4.  kiköti, hogy támogatott a támogatás felhasználásáról köteles számot adni és legkésőbb 2014. február 1. napjáig köteles írásban szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtani.

5.  felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a támogatási szerződés aláírására

 

Határidő: elfogadásra azonnal

a támogatási szerződés aláírására: 2013. évi költségvetés elfogadását követő 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester támogatási szerződés aláírását illetően szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtását illetően: támogatott

 

Krisztin N. László polgármester 12.10 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testület zárt ülése 13.10 órakor megkezdődik.

 

 

 

 

Zárt ülésen hozott döntések:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

122/2013.(II.14.) határozat

-          Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről – Zárt ülés

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára a 2013. február 14-i zárt ülésen Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Simonné Visi Erzsébet és Orbán Péter képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

123/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Napirendek elfogadásáról – Zárt ülés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14. napján megtartott zárt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pontok:

 1. Újság és TV szerződések felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi

124/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsony Újság és Badacsony Televízió pályázati kiírás – Zárt ülés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.  pályázat kiírását határozza el a Badacsony Újság és Badacsony Televízió feladatellátása tárgyában.

2.  a pályázati kiírást - Kalmár György jelenlegi szerkesztő utolsó ajánlatát figyelembe véve – előkészítéséhez kapcsolódó műszaki tartalom kerüljön meghatározásra adott határidőig és feltételekkel úgy, hogy a beérkező árajánlatokból a képviselő-testület választ.

3. felkéri a polgármestert, hogy a soron következő testületi ülésre terjessze elő a pályázati kiírást és feltételeket.

Határidő: 2013. márciusi soron következő ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi

125/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsony Újság – Zárt ülés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ad hoc bizottság létrehozását rendeli el Etikai kódex kidolgozása, szerződéses feltételek meghatározása céljából azzal, hogy az Etikai kódex melléklete a megállapodásnak és annak be nem tartása bontófeltételként kerüljön a szerződésben rögzítésre. Az ad hoc bizottság tagjait márciusi ülésén választja meg.

Határidő: 2013. márciusi soron következő ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2  tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

126/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsony Újság és Badacsony Televízió – Zárt ülés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.  a Badacsony Újság szerkesztésével és a Badacsony Televízió együttes ellátásával 2013. április 30. napjáig megbízza Kalmár Györgyöt (8300 Tapolca, Kazincy tér 13/C 10/33.) bruttó 302.310 Ft/hó összegben.

2.  rögzíti, hogy ha és amennyiben a beérkezett pályázatok elbírálását követően nem Kalmár György látja el a feladatot 2013. május 1-jétől, akkor visszamenőlegesen bruttó 62.000 Ft kifizetését vállalja az önkormányzat vállalkozó részére, nem nyertes pályázat esetén nem tart igényt az összegre.

3. felkéri a polgármestert, hogy a soron következő testületi ülésre terjessze elő a pályázati kiírást és feltételeket.

Határidő: 2013. márciusi soron következő ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület nyilvános ülése 14.22 órakor folytatódik.

Krisztin N. László polgármester a korábban felfüggesztett Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről – II. forduló napirend vitájának folytatását kéri. Kérdezi, hogy a TV. és Újság napirenddel kapcsolatos döntéseket átvezette-e a pénzügyi osztályvezető a költségvetésben.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető megjegyzi, hogy a belső ellenőrzésre megszavazott összeg érinti a költségvetést. Az  újság, Tv. napirenddel kapcsolatosan elmondja, hogy április 30-ig a jelenlegi konstrukcióban dolgozunk tovább, közben pályázatok kiírására kerül sor. A két hónap költsége 2 millió forintban szerepel, módosítás nem szükséges.

 

Krisztin N. László polgármester nehezményezi, hogy a költségvetést a bizottságok nem tárgyalták át megfelelően. Megállapítja, hogy jelentős számú módosító javaslat hangzott el, kéri ha valaki a saját javaslatát nem hallja vissza, jelezze és kérjen benne szavazást.

Szavazásra teszi fel, hogy a Raiffeisen Bankkal összefüggő 9 millió forintot a Pénzügyi Bizottság javaslata szerint vegyük ki a költségvetésből.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető szerint nem nevesítve, az általános tartalékban kérik szerepeltetni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő ismerteti, hogy a pénzügyi bizottság javaslatának az indoka az, hogy ebben az évben ezt az összeget semmiképpen nem kell kifizetni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javasolja, hogy a 20. oldalon ne szerepeljen elkülönített tartalékként, csak simán tartalékként jelenjen meg.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a végső javaslat az, hogy a nevesített, elkülönített tartalék címszó törlődjön és általános tartalékba kerüljön a 9 millió forint. Ehhez kéri a testület szavazatát.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

 

127/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése II. forduló -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezéséhez kapcsolódóan

a 2013. évi költségvetésében nem kívánja  szerepeltetni a Raiffeisen Bank ügynöki díját, annak összegét az általános tartalék jogcímre  javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a kulturális intézmény költségvetését 34.520 eFt-tal el tudja fogadni, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 4 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

128/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése II. forduló -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezéséhez kapcsolódóan

a Humán Ügyek Bizottságának azon javaslatát, hogy fogadja el a Kulturális Intézmény 2013. évi költségvetésének elfogadását 34.520 eFt összegben, elutasítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a karbantartás költsége kerüljön be a költségvetésbe, az üzleti tervbe és az intézmény költségvetésébe.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy mivel ez már elhangzott a bizottsági ülésen, a 480 eFt az intézmény költségvetésében szerepeltetve van.

 

Folly Péter képviselő kérdezi, hogy lehet-e külön felvételt készíteni a testület üléséről.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy mivel nyilvános ülés folyik, igen.

 

Orbán Péter képviselő szerint jelen ülésen nem lesz elfogadva a költségvetés, ezért nincs értelme tovább folytatni a tárgyalását.

 

Krisztin N. László szimpátia szavazást kér, melynek eredménye az, hogy végig kell tárgyalni.

Elmondja, hogy Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület támogatási összege a pénzügyi bizottság javaslata szerint 800 eFt-tal csökken, így valamivel kevesebb támogatást kell fizetnünk.  Ebben kéri a testület szavazatát.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

129/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése II. forduló -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezéséhez kapcsolódóan

a Pénzügyi Bizottság javaslatát elfogadja és a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület részére a 2013. évi költségvetésében a támogatás összegét 800.000 Ft-tal csökkent, így szerződés szerint 10.750.000 Ft-ot szerepeltet e kiadási jogcímen.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, elhangzott, hogy a közvilágítás önkormányzati feladat legyen. Ez számszerűsíteni nem tudjuk, de a tervezet kidolgozásáig megvalósítható.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy a Hivatal által a Minisztériumhoz írt levélre megérkezett-e a válasz.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy még nem. Abban reménykedhetünk, hogy a 2013-as költségvetés alapján a 2014. évi költségvetéshez több normatív támogatást kaphatunk, de ezt még több tényező befolyásolja.  A döntés végkifejlete még nem látható.  Kéri a testület szavazatát, hogy a közvilágítással tervezzünk-e önkormányzati oldalon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

 

130/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése II. forduló -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezéséhez kapcsolódóan a közvilágítási településüzemeltetési feladatok helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó és Badacsonytomaj város önkormányzata kötelezően ellátandó feladatok közötti ellátását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy így a KFT. részére ajándékozunk 25 millió forintot, melyhez valamilyen módon hozzá kellene jutni. Ennek módja lehet, hogy bérleti díjat kér az önkormányzat a strandok és parkolók üzemeltetéséért vagy ezen összeg terhére keressen új telephelyet. Ebben ma nem kell állást foglalni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a költségvetésben ezt a tételt a bevételi oldalon be kell állítani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tartalék van a költségvetésben, ebből  lehet ennek az ellenoldala. Elmondja, hogy Pásztor úr úgy tájékoztatta, hogy a sportpálya fenntartása nem szerepel az üzleti tervében. Önkormányzati vagyonról van szó, ezt üzemeltetni kell, ezért javasolja, hogy a következő ülésig ennek részleteit dolgozza ki. Ebben kéri a testület szavazatát.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

131/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése II. forduló -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezéséhez kapcsolódóan a Pénzügyi Bizottság javaslatára elrendeli a VN. Kft-től a sportpálya karbantartására vonatkozó tájékoztató anyag elkészítését.

Határidő: azonnal

előkészítésre következő testületi ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Pásztor László ügyvezető

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az újjáalakuló futball támogatására 1 millió forintos javaslat érkezett. Ennek pillanatnyilag többletfedezete nincs, a tartalékból biztosítható. A testület szavazhat erről most is, másik megoldás, hogy tájékoztatást kérünk további szándékaikról. Aki az 1 millió forintos támogatással egyetért, kéri szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 4 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

132/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése II. forduló -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezéséhez kapcsolódóan Orbán Péter képviselő a Sportegyesület újjá alakulni látszó futball támogatására 1.000.000,- Ft tartalék keret terhére történő biztosítása tárgyában megfogalmazott módosító indítványát elutasítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a civil szervezetek támogatásánál elhangzott, hogy nevesítve kapjanak támogatást, vagy egy maghatározott keretet hozzon létre a testület, melyre eseti pályázat adható be.

Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Nők a Balatonért Egyesület 200 eFt-os támogatásban részesüljön, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 4 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

133/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése II. forduló -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezéséhez kapcsolódóan

Orbán Péter képviselő a NABE támogatására 200.000,- Ft tartalék keret terhére történő biztosítása tárgyában megfogalmazott módosító indítványát elutasítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Vöröskereszt 200 eFt-os támogatásban részesüljön, szavazzon.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 4 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

134/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése II. forduló -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezéséhez kapcsolódóan Orbán Péter képviselő a Vöröskereszt támogatására 200.000,- Ft tartalék keret terhére történő biztosítása tárgyában megfogalmazott módosító indítványát elutasítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Nyugdíjas Egyesület 200 eFt-os támogatásban részesüljön, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 4 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

135/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése II. forduló -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezéséhez kapcsolódóan Orbán Péter képviselő a Nyugdíjasklub támogatására 200.000,- Ft tartalék keret terhére történő biztosítása tárgyában megfogalmazott módosító indítványát elutasítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester Folly Péter képviselő javaslatát teszi fel szavazásra, miszerint a civil szervezetek nyújtsák be azokat a célokat, melyekre a támogatást kérik.

Város Önkormányzat Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 5 tartózkodással és 1 ellenszavazattal meghozza az alábbi

136/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése II. forduló -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezéséhez kapcsolódóan Folly Péter képviselő a Civil szervezetek legfeljebb A4 oldal terjedelemben nyújtsanak be kérelmet arra vonatkozóan, hogy azt milyen célra kívánják felhasználni tárgyban megfogalmazott módosító indítványát elutasítja.

 

Krisztin N. László kérdezi, hogy ki ért egyet azzal, hogy egy pénzügyi alapot hozzunk létre a civil szervezetek támogatására a 2010-es minta szerint. Ennek mértéke 2010-ben 500 eFt volt. Kéri a testület szavazatát.

 

Város Önkormányzat Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

137/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése II. forduló -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezéséhez kapcsolódóan Pénzügyi alap létrehozását határozza el a civil szervezetek támogatása céljából.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

Dr. Magó Ágnes képviselő javasolja, hogy csak pályázat útján lehessen az alaphoz hozzáférni.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a pályázat feltételeit kidolgozni.

 

Forintos Ervin képviselő 1 millió forintot javasol az alapba helyezni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a településen 30 civil szervezet működik. A megszólítás során senkit nem lehet kihagyni. Kéri, hogy aki egyetért az 1 millió forintos alap létrehozásával, szavazzon.

 

Város Önkormányzat Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 4 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

 

138/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése II. forduló -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezéséhez kapcsolódóan Forintos Ervin képviselő a Civil szervezetek támogatására létrehozandó alap 1.000.000 Ft előirányzattal tárgyban megfogalmazott módosító indítványát elutasítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az 500 eFt-os alap létrehozásával ért egyet, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 6 igen szavazattal,  1  tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

139/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése II. forduló -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezéséhez kapcsolódóan Krisztin N. László polgármester a Civil szervezetek támogatására létrehozandó alap 500.000 Ft előirányzattal tárgyban megfogalmazott módosító indítványát elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az orvosi rendelő felújítási munkáira az 1 millió forintos keret beállítását elfogadja, szavazzon.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy az összegből a körzeti gyermek és háziorvosi rendelő világítását, a háziorvosi rendelő ajtószigetelését a váróhelyiség és a rendelő közötti ajtóra vonatkoztatva, illetve egy hátsó bejárati ajtó javítását kellene megoldani.

 

Krisztin N. László polgármester 14.48 órakor távozott a teremből.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6  fő

Dr. Magó Ágnes képviselő, korelnök veszi át a Képviselő-testületi ülés vezetését. Kéri, hogy aki egyetért az 1 millió forintos keret beállításával, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 6 igen szavazattal,  ellenszavazat  és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

140/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése II. forduló -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezéséhez kapcsolódóan Dr. Magó Ágnes képviselő az orvosi rendelő felújítására – különösen a  körzeti gyermek- és háziorvosi rendelő világításkorszerűsítése, háziorvosi rendelő ajtószigetelése és a váró és kezelt betegek közötti ajtó és hátsó bejárati ajtó cseréjére mindösszesen 1.000.000 Ft előirányzat elkülönítése tárgyban megfogalmazott módosító indítványát elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Dr. Magó Ágnes korelnök elmondja, hogy javaslat érkezett egy kismotor vásárlására.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy a robogóval a Hivatal nem lesz kisegítve. A helyszíni szemléken minimum két embernek kell részt vennie, rossz idő esetén is. Ez nem jó megoldás.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök úgy gondolta, hogy a robogó inkább a közterület felügyelő részére szükséges.

 

Krisztin N. László polgármester 14.50 órakor visszaérkezett a Képviselő-testület ülésére.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 7  fő

Orbán Péter képviselő 14.50 órakor távozott a teremből

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6  fő

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a robogó vásárlása többletforrást nem igényel, a költségvetésben tervezve van. Elhangzott egy javaslat a szociális és ifjúsági alapra, ami nem szerepel az összefoglaló táblázatban. Viszont ifjúságpolitikai alap van.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető ismerteti, hogy az ifjúságpolitikai alapban az Arany János program támogatása szerepel.

 

Orbán Péter képviselő 14.52 órakor visszaérkezett a Képviselő-testület ülésére.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 7  fő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem zárkózik el az alap létrehozásától, de igénybevételének feltételeit ki kell dolgozni. Jelenleg ezt a célt szolgálja a Badacsonytomajért Közalapítvány. Ezen el kell gondolkodni.  Addig a közterület felügyeletre tér át. A költségvetés személyi oldalán jelenleg 1 fő közterület felügyelő szerepel. A javaslat arra irányult, hogy a turisztikai szezonba, május 1-től szeptember 30-ig saját finanszírozással plusz 1 fő vagy fél munkaidős foglalkoztatott kerüljön beépítésre.

Kéri, hogy aki elfogadja a turisztikai szezonban saját finanszírozásban plusz 1 fő alkalmazását a közterület felügyelői feladatokra, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 3 igen szavazattal,  4 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

 

141/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése II. forduló -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezéséhez kapcsolódóan Forintos Ervin képviselő a Polgármesteri Hivatal saját költségvetése terhére közterület-felügyelő 1 fővel történő megerősítése legalább a turisztikai szezonban (V.1. – IX.30.) tárgyban megfogalmazott módosító indítványát elutasítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki elfogadja a turisztikai szezonban saját finanszírozásban plusz fél állású alkalmazott felvételét a közterület felügyelői feladatokra, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 3 igen szavazattal,  4 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

142/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése II. forduló -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezéséhez kapcsolódóan Forintos Ervin képviselő a Polgármesteri Hivatal saját költségvetése terhére közterület-felügyelő 1 fővel történő megerősítése legalább a turisztikai szezonban (V.1. – IX.30.) és napi 4 órában tárgyban megfogalmazott módosító indítványát elutasítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy a szociális és ifjúsági alap létrehozását támogatja oly módon, hogy a Badacsonytomajért Közalapítvány ilyen témakörben mentesüljön. Korábban már kérte a testület a Közalapítványt, hogy működjön együtt a Humán Bizottsággal az átláthatóság érdekében, azért, hogy a szociális célokra átadott pénzek jobb hatásfokkal tudjanak érvényesülni.  Ezt a feladatot a Humán Bizottság jobban tudja kezelni, más elbírálási szempontok kidolgozása kapcsán.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a Közalapítvány azért végzett ilyen irányú feladatot, mert többen csak 1-2 ezer forint miatt csúsztak le a törvény által szabályozott támogatási lehetőségekről. Kérdezi a Jegyzőt, hogy az alap miként működik, mi lesz a forrás oldala. Véleménye szerint az alapok létrehozásának akkor van értelme, ha abban többlettevékenység, ügyesebb gazdálkodás, kintlévőségek behajtásából származó bevétel termelődik. Egyetért a javaslatokkal, de megindult egyfajta osztogatás. Nem vitatja, hogy fordítani kell ezekre a célokra, az emberek nehéz helyzetben vannak.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a jogszabály szerint az önkormányzat bárkit támogathat a saját bevételeiből.  Meghatározhatja, hogy kinek, milyen célcsoportnak, milyen mértékű juttatást szán.

 

Krisztin N. László polgármester felveti, hogy az önkormányzat szociális rendeletében meghatározott összeg helyenként megalázó mértékű.  Ezen összegeket javasolja megemelni. Korábban 20 eFt volt a támogatás összege, mely 5 eFt-ra csökkent.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő javasolja, hogy a segélyezés kerüljön ki a Közalapítvány hatásköréből. Igazságosság szempontjából nem igazán egyeztethető össze a Humán Bizottság és a Közalapítvány gyakorlata.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az önkormányzat bármit meghatározathat rendeletében.

 

Krisztin N. László polgármester alapvetően egyetért az alap létrehozásával, javasolja, hogy a költségvetés következő tárgyalásáig mindenki tegye meg a javaslatát, határozza meg a fedezetet, melyből egy tervezet készül, ami megvitatható. Kéri, hogy aki az ifjúsági és szociális alap létrehozásával egyetért, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

143/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése II. forduló -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezéséhez kapcsolódóan Simonné Visi Erzsébet képviselő Ifjúsági és Szociális Alap - idősek, szociálisan rászorulók és fiatalok továbbtanulási lehetőségeinek támogatására – a Humán Ügyek Bizottsága hatáskörébe javasolt létrehozása tárgyban megfogalmazott módosító indítványát elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a belső ellenőrzésre az Óvoda költségvetésében tervezni szükséges.  Az óvodát közösen tartják fenn az önkormányzatok. Kötelező elem a társulási szerződések felülvizsgálata.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a címke kerüljön be az óvoda költségvetésébe. Kéri a testületet, hogy szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 7 igen szavazattal,  ellenszavazat  és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

144/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése II. forduló -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezéséhez kapcsolódóan Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző óvoda intézmény belső ellenőrzésére vonatkozó jogcím beállítása tárgyban megfogalmazott módosító indítványát elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

Rajzó Ildikó képviselő a Káptalantóti gyerekek szállítására hívja fel a figyelmet. Elmondja, hogy a busz vásárlására 2,3 millió forint áll rendelkezésre.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 1 millió forintért elutasította a testület a busz vásárlást, most 2 milliót áldozna rá. A 2,3 millióból ki kell fizetni az eddigi számlákat, a havi szállítási díj kb. 220 eFt.

 

Folly Péter képviselő nem javasolja a busz vásárlására fordítható összeg meghatározását, megjegyzi, hogy nem egy év alatt megtérülő beruházásról van szó. A gyerekek szállítása folyamatosan felmerülő költséget jelent.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a testület már hozott döntést ebben a témában, felolvassa az idevonatkozó határozatot.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a 3 hónapra vonatkozó szállítási díjat az összegből le kell vonni, mivel a határidő március.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy az óvoda esetében a karbantartási feladatok 480 eFt-os fedezetéről még nem szavazott a Képviselő-testület.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a testületet, hogy szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 7 igen szavazattal,  ellenszavazat  és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

145/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-       Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése II. forduló -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezéséhez kapcsolódóan Humán Ügyek Bizottsága javaslatát azon tárgyban, hogy az Óvoda karbantartási feladatait heti 10 órában a VN Kft. megbízási szerződés keretében lássa el, az ehhez szükséges 480 eFt-os fedezet a költségvetésbe kerüljön beépítésre a vásárolt szolgáltatások jogcímre elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri a testület szavazatát az elhangzott kiegészítő javaslatokkal a 2013. évi költségvetés tervezéséhez, a III. olvasat következő képviselő-testületi ülésre való előkészítéséhez.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

 

146/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése II. forduló -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezéséhez kapcsolódó kiegészítésekkel a következő képviselő-testületi ülésre III. olvasatban elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

18./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. számú melléklete/

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének HÜB bizottsága a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés szerinti formában és tartalommal 2013. március 1-i hatállyal jóváhagyásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Orbán Péter képviselő 15.13 órakor távozott a teremből

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6  fő

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a módosítás arról szól, hogy a Polgármesteri Hivatal átszervezése okán történt változásokat az SZMSZ-en át kell vezetni. Az ügyfélfogadási rend is módosul, szerdai napokon 17.00 óráig tart az ügyfélfogadás.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a polgármester ügyfélfogadási rendjének módosítását már két éve kéri. Többen megállították, hogy kevés az ügyfélfogadási idő, vagy az intervallumot kellene bővíteni vagy két hetente tartani ügyfélfogadást. Kérdezi, hogy a köztisztviselők kinevezéséhez, felmentéséhez egyetértési jogával kíván-e élni, ezt most hogyan működik.

 

Orbán Péter képviselő 15.16 órakor visszaérkezett a Képviselő-testület ülésére.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 7  fő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a fogadóórája a héten volt, nem jelent meg senki. A fogadóórát településrészenként is megtartaná, ha alkalmas helyiség áll rendelkezésre. Megjegyzi, hogy a Hivatalban a köztisztviselők segíteni tudják munkáját a fogadóórákon is.  Az SZMSZ előírja, hogy testületi ülést illetve lakossági fórumot településrészenként is tartani kell. Eddig ez azért teljesült, mert az Egyesület közgyűlésére meghívást kaptak. A köztisztviselőkkel kapcsolatosan elmondja, hogy törvény adta jogával élni szeretne, a Hivatal működéséért ő a felelős.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy a fogadóórán túl is fogadja-e a polgármester az ügyfeleket, telefonos egyeztetést követően.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy igen, természetesen. Megállapítja, hogy több hozzászólás nincs, a pénzügyi bizottság javaslatát teszi fel szavazásra.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 7 igen szavazattal,  ellenszavazat  és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

147/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés szerinti formában és tartalommal 2013. március 1-jei hatállyal jóváhagyja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

hatálybalépés 2013. március 1.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

 

19./ Napirendi pont

Tájékoztató a peres ügyek állásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. számú melléklete/

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének HÜB bizottsága a Dr. Gáli Mihály ügyvéd úr peres ügyek állásáról szóló tájékoztatójának elfogadását javasolja az előterjesztés szerinti formában és tartalommal Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a TÁMASZ ügyben Badacsonytomaj Város Önkormányzata felé keletkezett jelentős összegű anyagi kár miatt indítson pert az érintett társönkormányzatok ellen.

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az SCD ügy vonatkozásában a teljes jogi képviseletre kérjen árajánlatot Dr. Gáli Mihály ügyvédtől.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kinek van kérdése, hozzászólása.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy a bizottsági ülésen is feltette a kérdést, hogy van-e az önkormányzatnak további peres ügye. Azt a tájékoztatást kapta, hogy a Tátika ügy, mely Orbán ügyvéd úrnál van. Ennek állásáról kér tájékoztatást.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy Orbán ügyvéd úr által vezetett Tátika per, mely az ÉV. Kft.-vel szemben folyik. Ismerteti, hogy az önkormányzat értékesítette az ingatlant a Kft. felé a megtekintett állapotban.  Időközben kiderült, hogy a Balaton felőli terasz nem tartozik az ingatlanhoz, az a Balaton medre.  A Kft. szerint az ingatlan értéke a terasz nélkül 30 %-kal kevesebb, ezt az összeget követeli az önkormányzattól. Jelenleg az ügy úgy áll, hogy kérelemmel fordultunk az MNV. Zrt. felé, mivel a teraszra vonatkozóan az elbirtoklás is fennállhat. Kértük, hogy az ingatlanrészre az épület fennállásáig szorgalmi jog bejegyzéséhez járuljanak hozzá.

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint célszerű volna, ha az önkormányzat összes peres ügye egy kézbe kerülne.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy Orbán György ügyvéd tájékoztatóját megkapták.  Véleménye szerint nem kielégítő, a pernek van egy másik része is.  Az ÁFA kérdéskörében 17,5 millió forintról van szó, a másik része 2,8 millió forint.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a bíróság az ÁFA kérdésében az ellenérdekű fél keresetét elutasította. Az önkormányzat az OTP Factoringgal állt kapcsolatban, az ÁFA kérdésében nem volt jogalany az ÉV. Kft.

 

Forintos Ervin képviselő felveti, hogy a szerződés szerint a Kft.-nek évi 5 millió forintos fejlesztést kellene végrehajtania és ezt számlával igazolnia. Ez nem történt meg.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy emiatt az önkormányzat még nem kezdeményezett pert, de sor fog rá kerülni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő beszámoló 8. pontjában megnevezett üggyel kapcsolatosan érdeklődik.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd ismerteti, hogy három Szebellédi Ferenccel összefüggő üggyel van megbízva. A földhasználati díj ügyében a per megszűnt, a másik két ügy birtokvédelmi eljárás. A Veszprémi Bíróság előtt lévő jogerősen lezárult. A Tatabányai ügyben az eljárás szünetel. A két fél között számos jogvitás ügy van, az önkormányzat erős szándéka ezek lezárása.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy vannak nem peres, de idevonatkozó ügyek Szebellédi úrral kapcsolatosan. Az egyeztetés folyamatban van. Az önkormányzat érdeke, hogy ezek rendezve legyenek, ezért a következő testületi ülésre az ezzel kapcsolatos anyag beterjesztésre kerül.

 

Dr. Magó Ágnes megköszöni az ügyvéd úr munkáját, kéri a további képviseletet.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd megjegyzi, hogy a városháza beruházással kapcsolatosan készített egy anyagot a januári testületi határozat értelmében, ezt a testület egy későbbi ülésén tárgyalja.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a Nagy házaspár birtokvédelmi ügye már 8 éve húzódik. Kérdezi, hogy mikorra várható ebben döntés.

Krisztin N. László polgármester 15.33 órakor távozott a teremből.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6  fő

Dr. Gáli Mihály ügyvéd ismerteti, hogy a legutolsó tárgyalás berekesztésre került. Gyakorlatilag húzzák az időt és az érdemi döntést elodázzák. Biztos abban, hogy az önkormányzat számára a bíróság ki fogja nyitni a szűk utat. Reméli, hogy az idegenforgalmi szezon kezdetére az I. fokú határozat megszületik. Megjegyzi, hogy az ügyben azonnali végrehajtást kért. Kész arra, hogy a per jogerős lezárultát követően az önkormányzat illetve az érintett ingatlantulajdonosok érdekében kártérítési perben érvényesítse a veszteségeket a jelenlegi perbeli ellenféllel szemben.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő, korelnök elmondja, hogy a pénzügyi bizottság korábbi javaslata volt, hogy a TÁMASZ ügyben az ügyvéd urat kérje fel az önkormányzat ajánlattételre.

 

 

Krisztin N. László polgármester 15.36 órakor visszaérkezett a Képviselő-testület ülésére.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 7  fő

Orbán Péter képviselő felolvassa a Pénzügyi bizottság idevonatkozó javaslatát. Ismerteti az SCD ügyben is a bizottság javaslatát. Elmondja, hogy a polgármester jelezte, hogy ehhez komoly anyagi háttérre van szükség.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök szerint a TÁMASZ ügyben a jogi eljárás elindításáról a testületnek is szavaznia kell.  Megfontolás tárgyává tenné, hogyan alakul a társönkormányzatok korábbi hozzáállása után az önkormányzatunkhoz való viszony, az anyagi és erkölcsi oldalt is figyelembe kell venni. Kérdezi az ügyvéd urat, lát-e nyerési lehetőséget.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy 100 %-osan nem lehet megmondani egy pernek a kimenetelét.  Az önkormányzat illetékmentes az önkormányzati ügyekben, ezért ilyenfajta anyagi kockázatot nem vállal.  A jegyző úrral egyeztetett a kérdésben. A társönkormányzatok valószínűleg megszegték a társulási megállapodás közös teherviselési kötelezettségét.  A társulási megállapodás 7.5. pontjára hivatkozva érzései szerint van esély a per megnyerésére. Erkölcsi kérdésként viszont felmerül, hogy szabad-e perelni a társönkormányzatokat. Jogilag el lehetne indítani.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök szerint ez egy próbapernek is tekintethető lenne egy kistérségi társulással kapcsolatos hasonló témához.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy az ügyvéd úr által megfogalmazva nem olyan súlyú felelősségre vonásról lenne szó, mint egy kereset beadása. Az összes peres ügyet egy kézbe kellene adni, ennek költségvetést érintő oldala is van.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök szerint meggondolandó egy megkezdett ügy átadása. Az akkor megállapított díjat az ügy teljes végig vitelére kapta az ügyvéd. Kéri a testület szavazatát arra vonatkozóan, hogy egyetért-e a peres ügyek egy kézbe adásával.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi

 

148/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli minden peres ügy egy jogi képviselő (ügyvéd) általi képviseletét és ellátását.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy az igényérvényesítési határidőre 5 év az irányadó, ez még nem telt le. Az erkölcsi kérdéseket ő nem tudja eldönteni. Az SCD. ügyben a javaslat megtisztelő számára, de korrigáló javaslattal él. Fontos előzetesen olyan megalapozott szakértői vélemények beszerzése, amiből kiderül, van-e esély az SCD-től az 5 milliárd forint behajtására. A szakértői véleményekre 500 eFt-ot vagy 1 millió forintot el kellene különíteni.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök megjegyzi, hogy a költségvetésben van a peres ügyekre elkülönített összeg, kérdezi, hogy ebből fedezhetők-e a szakértői vélemények. Hogyan történhet a kifizetés.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a szakértő ajánlatát a testület elé fogja terjeszteni, ha túl drága, akkor nem szabad támogatni. Több szakértői véleményre van szükség a per megindításához. Tájékoztatja a testületet, hogy ismeretségi köréből két könyvvizsgáló irodát felkért a feladatra. Mindketten elutasító véleménnyel éltek, nem látják megalapozottan érvényesíthetőnek az igényt. Ez nem jelenti azt, hogy más szakértő is így látja, a bíróság is kér be szakértői véleményt. A per indításának feltétele a felperes és alperes 100 %-os megnevezése. Meg kell jelölni, hogy kit ért kár, erről több írásbeli anyagot készített.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy az SCD üggyel kapcsolatosan a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének kellene pert indítani, a mai napig ők állnak szerződésben. Az ügyvéd úr megkapta az ingatlan eladásáról szóló szerződést, melyben kötelezettséget vállalt az SCD nagy összegű fejlesztési beruházás megvalósítására. Két éve kéri az Egyesület a Megyei Önkormányzatot, hogy kérje számon a vállalást. Alapvetően a kérdésben a megyének kellene lépnie. Véleménye szerint ha az Önkormányzat kérné fel őket arra, hogy lépjenek, azt komolyabban vennék.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy januárban megkerestük a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Intézetet, benyújtottuk, hogy milyen kár érte a települést. Válaszukban leírták, hogy Veszprém Megyei Önkormányzat SCD-vel kötött szerződése júniusban jár le. Ha a vállalt fejlesztések nem valósulnak meg, akkor kötbérigénnyel fognak élni az SCD. felé.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök kéri a polgármestert, hogy a „Beszámoló a két ülés közötti eseményekről” napirend 25. pontjával (B.örs strand ügye, Kiss József Alapítvány hagyatéki ügye)  kapcsolatosan adjon tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy folyamatosan dolgozik, közvetítőkkel tárgyal a célból, hogy végleges megoldás szülessen. Van egy birtokvédelmen alapuló helyzet, a HÉSZ-t módosítani fogjuk. Ez keletkeztethet egy olyan helyzetet, hogy befektetői szándék esetén kialakulhat egyezség. Azért harcol, hogy a vízhez jutást biztosító területre az önkormányzat kapjon jogosultságot. Ezzel kapcsolatosan a bejárás lehetőségét, az utat rendezni kell. A tárgyalások során volt arról szó, hogy a vasúti sínek mellett kiszabályozásra kerül egy bejárat. Csak az érintettek együtt gondolkodása oldhatja meg ezt a kérdést. Ha a műszaki osztály segítségével egy elvi rajz készül, a közvetítő az írekkel felveszi a kapcsolatot és a megállapodás körvonalait megteremti.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök szerint az előző témakörhöz visszatérve célszerű megvárni a júniusi időpontot. Kérdezi, hogy az ügyvéd úr indítsa-e a szakértői vélemények beszerzését vagy halasszuk el ezt.

 

Orbán Péter képviselő elmondja, hogy az SCD sok kárt okozott Badacsonytomajnak. Csak az idegenforgalmi adókiesés is több millió forint. Javasolja felkérni az ügyvéd urat, hogy az ügyben érdeklődjön.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja, hogy az önkormányzat kérje fel a Megyei Közgyűlést, érvényesítse jogosítványát, hiszen eladták az egész északi partot. A megyének kötelessége lett volna lépni, a fejlesztések nem történtek meg, talán a révfülöpi kempinget kivéve.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök kéri a testület szavazatát arra vonatkozóan, hogy Dr. Gáli Mihály ügyvéd kérjen-e be szakértői véleményeket az SCD. ügy vonatkozásában.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 7 igen szavazattal,  ellenszavazat  és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

149/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          SCD ügy –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete SCD ügy vonatkozásában a szükséges szakértői véleményekre kérjen be árajánlatot Dr. Gáli Mihály ügyvédtől. Az árajánlatok bekérésére felhatalmazza dr. Gáli Mihály ügyvédet.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Határidő: azonnal

Dr. Magó Ágnes korelnök javasolja felkérni a polgármestert, hogy tájékoztassa az SCD ügy vonatozásában a testület határozatáról a Megyei Önkormányzatot. Kérjük, hogy támogassák Badacsonytomaj és a többi önkormányzat igényét. Kérjünk viszont tájékoztatást az ügy előrehaladtáról.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy Lasztovicza úr leírta, hogy az állam elvitte ezeket a jogokat és kötelezettségeket. Így az államot pereljük.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 7 igen szavazattal,  ellenszavazat  és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

150/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          SCD ügy tájékoztatás és viszont tájékoztatás kérése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete SCD ügy vonatkozásában meghozott határozatáról tájékoztassa a Veszprém Megyei Önkormányzatot és kérjen viszont tájékoztatást az ügy előrehaladtáról, melyet hozzon a képviselő-testület tudomására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: folyamatos

Simonné Visi Erzsébet képviselő felveti, hogy dönteni kell a TÁMASZ ügyben, illetve a Városháza ügyében is.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök elmondja, hogy két verzió van. Meg lehet kérni a kistérség perindításával kapcsolatos tapasztalatait, vagy mindentől függetlenül elindítható a per.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a MÁK-nak volt egy véleménye, a 20 millió forintot el akarják vonni. A Minisztérium állásfoglalása szerint a MÁK-nak nincs teljes mértékben igaza. Ezt a helyzetet akarja kihasználni a Kistérség.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy az eljárást a Kistérségnél tavaly folytatták le. Eltérés van a Minisztérium és a MÁK álláspontjában. A MÁK megállapítását senki nem vitatta, jogerőre emelkedett, így Badacsonytomaj kifizette a pénzt.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök felveti, hogy indítson az önkormányzat pert azokkal az önkormányzatokkal szemben, akik nem teljesítették felénk a kötelezettségüket.

 

Orbán Péter képviselő elmondja, hogy a társönkormányzatok azzal védekeznek, hogy nem hibáztak, úgy jártak el, mint Badacsonytomaj Önkormányzata. Véleménye szerint nem várhatják el, hogy csak Badacsonytomaj vállalja a felelősséget.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a rendőrség kivizsgálta az ügyet, nem arról van szó, hogy ki hibázott. A Társulási megállapodás egyik pontja tartalmazza, hogy milyen forrásból fogják működtetni az adott önkormányzatok a társulást. 2010. márciusában kiderült, hogy az pénzösszeg jogtalan volt, ezért kérték vissza az önkormányzatoktól.  Elsősorban az állami normatíva fedezte a társulás működését. Ha nem fedezi, akkor a különbözetet az önkormányzatoknak kell biztosítani.  A belső ellenőr leírta, hogy minden önkormányzat jegyzőjének tudnia kellett volna, hogy a kötelező önkormányzati feladatokat hogyan működtetik.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök javasolja, hogy a polgári peres eljárást az ügyvéd úr indítsa el. Kéri a testület szavazatát.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal  és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

151/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          TÁMASZ ügy –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TÁMASZ ügyben kötött Társulási Megállapodásban rögzítettek szerinti közös teherviselési kötelezettségüknek nem eleget tevő és társulásban részt vevő önkormányzatokkal szemben kártérítés tárgyában kereset benyújtását határozza el polgári peres eljárásban.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Határidő: folyamatos

 

Dr. Magó Ágnes korelnök ismerteti a Városháza beruházással kapcsolatos testületi határozatot. Kéri az ügyvéd urat, hogy pontosan ismertesse javaslatát, az ezzel kapcsolatos anyagot a testület megkapta.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a Városháza per kapcsán felperesi pozícióban a Neolit Kft., alperesi pozícióban az önkormányzat között gazdasági per volt folyamatban, melynek eredményét a testület ismeri. A kereset lényege a 30 milliós késedelmi kötbér követelés, melybe beszámítani kértük a vállalkozó általunk nem vitatott követelését és a különbözet megítélését kértük.  A műszaki szakértő megállapítása szerint az ügyben a beruházás során 52 nap késedelemből 49 nap késedelem az önkormányzatnak róható fel. A bíróság összesen 3 napot, 4.800 eFt-ot ítélt megtéríthetőnek.  Ekkor merült fel, hogy a be nem hajtható összeg keletkezéséért valaki felelőssé tehető. A műszaki szakértői vélemény meghatározza az önkormányzat oldalán megnyilvánuló magatartást, melyből a 49 napos késedelem adódott. Kéri meghatározni, hogy a megrendelő részéről kik mulasztottak, ehhez neki nincs joga.  Nem tudja egymaga eldönteni, hogy mely személyek működtek közre a károkozásban.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök szerint a műszaki szakértői véleményben meg vannak határozva a felelős státuszok, a műszaki osztálynál fellelhető dokumentációból ehhez emberek, személyek sorolhatók be.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd megjegyzi, hogy a műszaki szakértő részben határozta meg a szükséges pontokat. Meg lehet vizsgálni, hogy az adott személyek magatartása okozta-e a késedelmet. Nem tudja, hogy mely alperesek ellen adja be a keresetet.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök elmondja, hogy ez a testület nem látja a folyamatot a kezdetektől, mivel csak a végső stádiumban kapcsolódott be, amikor az udvarral kapcsolatos probléma felmerült.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint felelőtlenül nem szabad senkit megnevezni. Javasolja, hogy a műszaki szakértői véleményre alapozva az ügyvéd úr vizsgálja meg a lehetőségét a kereset indításának.

 

Orbán Péter képviselő elmondja, hogy az ügyvéd úr neveket kér, ha ez nem kapja meg, akkor nem tudja megindítani a pert. Véleménye szerint az önkormányzatnak a perben nem sok keresni valója van.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az ügyvéd úr szerint a szakértői véleményben vannak olyan részek, melyek kristálytisztán megmondják, hogy ki miben hibázott. Az ügyvéd úrnak az a kérése a testület felé, hogy nevezze meg azokat a személyeket, akik mulasztottak. Úgy gondolja, hogy ez a dokumentáció itt rendelkezésre áll. Volt megbízott műszaki ellenőr, különböző feladatokra megbízott személy, melyet az aktában meg lehet nézni.

 

Forintos Ervin képviselő szerint ez veszélyes játék lesz, a műszaki szakértőnek a továbbiakban nem lesz felelőssége, a testületnek viszont igen.  Felmerül benne, hogy a műszaki osztály által megnevezett személyeket a testület biztosan be akarja-e vonni az eljárásba.

 

Folly Péter képviselő helyesbítésként elmondja, hogy nem a műszaki osztály nevezi meg a személyeket, hanem a szakértői véleményben szerepel, hogy ki a felelős. Mint például a műszaki ellenőr.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a műszaki ellenőrt, a tervező céget nem kell megnevezni. Az önkormányzat, a megrendelő részéről kell a felelősöket megnevezni, ha a testület el kívánja indítani a kártérítési pert.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy két fő okra vezethető vissza a késedelem, a nem megfelelő kiviteli tervekre és a pótmunkák időszükségletére. Emögé kell embereket tenni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint a műszaki osztályon lévő dokumentumokból ez megállapítható. A dokumentumok áttanulmányozása után még van lehetőség annak eldöntésére, hogy induljon-e per.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy az anyagot gyorsan kellett összeállítania. 14 millióról ír előzetesen, ebből 4.800 eFt-ot nyert meg az önkormányzat. Tehát 8,5 millió forint kártérítési összegről van szó, erről kell dönteni, hogy érdemes-e perelni, tudunk-e megnevezni konkrét felelősöket. A műszaki ellenőr, a tervező megnevezése lehet hogy az önkormányzatot ért kárnak csak a 10 %-át jelenti.

 

Dr. Magó Ágnes korelnök javasolja lezárni ezt a vitát azzal, hogy az 55/2013. (I.24.) számú határozat határidejét a következő soros testületi ülésig toljuk ki, mert erről a témáról még beszélni kell.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat  nélkül meghozza az alábbi

152/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Gáli Mihály ügyvéd által a Képviselő-testület 55/2013.(I.24.) számú határozat határidejét módosítja a 2013. soron következő márciusi testületi ülésre.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Határidő: 2013. márciusi soron következő testületi ülés

Dr. Magó Ágnes korelnök kéri a testület szavazatát a peres ügyek állásáról szóló tájékoztató elfogadásáról.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 7 igen szavazattal,  ellenszavazat  és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

153/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Tájékoztató a peres ügyek állásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a peres ügyek állásáról szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Határidő: azonnal

 

Krisztin N. László polgármester 16.30 órakor szünetet rendel el.

A képviselő-testület ülése 16.35 órakor folytatódik.

20./ Napirendi pont

Badacsonytomaj város 2013. évi közbeszerzési terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. számú melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek Badacsonytomaj Város 2013. évi közbeszerzési tervét az előterjesztésben szereplő határozati javaslat szerint fogadja el.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e észrevétel, kérdés, hozzászólás.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kéri, hogy a következő soros ülésre hozza be tárgyalásra a Közbeszerzési szabályzatot a Jegyző úr, mivel több ponton nincs összhangban a hatályos előírásokkal.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a testület szavazatát az elhangzott javaslatról.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 7 igen szavazattal,  ellenszavazat  és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

154/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálatát kéri a hatályos jogszabályi előírások lekövetése mellett.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: azonnal

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri a testület szavazatát a Pénzügyi bizottság javaslata alapján Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési tervének elfogadására.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 7 igen szavazattal,  ellenszavazat  és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

155/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési tervéről -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.  „Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési tervét” az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy öt munkanapon belül intézkedjen a terv megjelentetéséről a város honlapján.

Határidő: elfogadásra azonnal

közzétételre 5 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

155/2013. (II.14.) képviselő-testületi határozat – 1. melléklet

 

Közbeszerzési terv

Ajánlatkérő neve:                          Badacsonytomaj Város Önkormányzata

székhelye:                  8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.

beszerzés éve:                       2013.

 

 

Megnevezés

Tervezett eljárás típusa

A beszerzés tervezett kezdete

Építési beruházások

Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések

Egyszerű

Pályázat elbírálásától függően

Közösségi értékhatár felét elérő, illetve meghaladó beszerzések

---

---

Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések

---

---

Árubeszerzések

Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések

---

---

Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések

---

---

Szolgáltatás beszerzések

Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések

---

---

Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések

---

---

 

 

21./ Napirendi pont

Egry József Múzeum állami vagyonból önkormányzati tulajdonba kerülésére javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének HÜB bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kezdeményezze a Veszprém Megyei Önkormányzatnál a 2007. április hónapban kötött használati jog alapítása tárgyában létrejött megállapodás módosítását a Badacsonytomaj 1334. hrsz-ú természetben 8258 Badacsonytomaj,Egry sétány 2. szám alatti, múzeum és udvar megnevezésű belterületi ingatlan vonatkozásában a vagyonkezelő személyében történő változás okán.

Hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kezdeményezze, hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. §. (2) bekezdés c./ pontja alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bekezdése szerinti helyi közszolgáltatási feladatai körében meglévő kötelező és a településfejlesztési, településrendezési, továbbá a kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása feladat megvalósítása érdekében a Badacsonytomaj 1334. hrsz-ú, jelenleg a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ 1/1 arányú vagyonkezelésében lévő ingatlan kerüljön a helyi önkormányzat tulajdonába, térítés nélküli vagyonátadással.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kezdeményezze a Veszprém Megyei Önkormányzatnál a 2007. április hónapban kötött használati jog alapítása tárgyában létrejött megállapodás módosítását a Badacsonytomaj 1334 hrsz-ú természetben 8258 Badacsonytomaj, Egry sétány 2. szám alatti, múzeum és udvar megnevezésű belterületi ingatlan vonatkozásában a vagyonkezelő személyében történő változás okán.

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kezdeményezze az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.§ (2) bekezdés c) pontja alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdése szerinti helyi közszolgáltatási feladatai körében meglévő kötelező és a településfejlesztési, településrendezési, továbbá az kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása feladat megvalósítása érdekében a Badacsonytomaj 1334 hrsz-ú jelenleg a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ 1/1 arányú vagyonkezelésében lévő ingatlan kerüljön a helyi önkormányzat tulajdonába, térítés nélküli vagyonátadással.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy észrevétel, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti első határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 7 igen szavazattal,  ellenszavazat  és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

156/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          8258 Badacsonytomaj, Egry sétány 2. szám alatti múzeum és udvar –

Megállapodás módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Veszprém Megyei Önkormányzatnál a 2007. április hónapban kötött használati jog alapítása tárgyában létrejött megállapodás módosítását a Badacsonytomaj 1334. hrsz-ú természetben 8258 Badacsonytomaj, Egry sétány 2. szám alatti, múzeum és udvar megnevezésű belterületi ingatlan vonatkozásában a vagyonkezelő személyében történő változás okán.

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: elfogadásra azonnal

Egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti második határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 7 igen szavazattal,  ellenszavazat  és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

157/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          8258 Badacsonytomaj, Egry sétány 2. szám alatti múzeum és udvar – Vagyonátadás ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.§ (2) bekezdés c) pontja alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdése szerinti helyi közszolgáltatási feladatai körében meglévő kötelező és a településfejlesztési, településrendezési, továbbá az kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása feladat megvalósítása érdekében a

 

Badacsonytomaj 1334 hrsz-ú

 

jelenleg a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ 1/1 arányú vagyonkezelésében lévő ingatlan kerüljön a helyi önkormányzat tulajdonába, térítés nélküli vagyonátadással.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

22./ Napirendi pont

Adósságkonszolidációról és ÖNHIKI elszámolás tervezetéről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a  határozati javaslatot.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az adósságkonszolidációról és ÖNHIKI elszámolásról szóló előterjesztést fogadja el.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy több olyan összeget is lát, mely a Menü BT. felé lett átutalva az ÖNHIKI keretében. Kérdezi, hogy ezek a december és január havi étkezési díjak-e. Kérdezi, hogy a Székely Könyvvizsgáló KFt. éves díja miért nem lett elszámolva az ÖNHIKI-ben.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy az óvoda és iskola étkezési díjai láthatók a tájékoztatóban. A könyvvizsgáló szerződése december 31-én lejárt, ezért csak a decemberi díj kerülhetett elszámolásra.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ÖNHIKI felhasználási határideje a MÁK-tól kapott levél szerint június 30-ra módosult. Még 3,4 millió forint elszámolására van lehetőség. Többen kérték, hogy mondja el, mit jelent az adósságkonszolidáció. Ismerteti a kamerák előtt, - az újságban is írni fog erről – hogy az állam átvállalta az önkormányzatoktól a fennálló tartozásokat. Ez azt jelenti, hogy a kötvénytartozásainkat, - melyek egy része le is volt kötve, értelemszerűen ezeket is elvitték -, illetve a folyószámla tartozásokat is átvállalta az állam, így az önkormányzatnak nincs hitele.

Kérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni a napirendhez. Megállapítja, hogy nem. Kéri a testületet, szavazzon az adósságkonszolidációról és az ÖNHIKI elszámolás tervezetéről szóló tájékoztatás elfogadásáról.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 7 igen szavazattal,  ellenszavazat  és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

158/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Adósságkonszolidációról és ÖNHIKI elszámolásról szóló tájékoztató –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az adósságkonszolidációról és ÖNHIKI elszámolásról szóló tájékoztató előterjesztést elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

23./ Napirendi pont

Óvodás gyermekek kísérete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 26. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy az Kovács Attila és a badacsonyörsi szülők óvodás gyermeke utaztatása tárgyában írt megkeresését megtárgyalta. A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 76. §. (7) bekezdésében rögzítettekre figyelemmel az önkormányzat saját bevételeinek terhére a badacsonyörsi gyermekek utaztatását önként vállalt feladatként nem javasolja felvállalni a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az Óvodás gyermekek kísérete tárgyában készített előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra.

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy erre a célra nincs külön normatíva, önként vállalt feladatként az önkormányzat nem tudja teljesíteni. Az óvodavezető asszony már elment, de mindent leírt részükről.

 

Rajzó Ildikó képviselő a Káptalantóti gyerekek szállításával kapcsolná össze a kérdést. Ha azt sikerül megoldania a testületnek egy busz vásárlásával, akkor ez a kérés is teljesíthető lesz.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy konkrétan hány gyerekről lenne szó. Úgy emlékszik, hogy ez a kérdés már egyszer megoldódott. A salföldi kisbusz is szállíthatná ezeket a gyerekeket.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy 2012-ben erre volt normatíva, 2013-ban viszont nincs. A kistérség megoldotta a feladatot, leigényelte gyerekenként a 80 eFt-os támogatást. Mivel most nincs kistérség, Salföld Önkormányzata meggondolja, hogy saját pénzükön működtetik-e a szállítást. El tudja képzelni, hogy náluk pénzügyi megfontolásból kihasználatlanná válik a jármű és valamiféle együttműködés valósul meg a két önkormányzat között.

 

Simonné Visi Erzsébet megjegyzi, hogy ha a salföldi testülettel lesz egy együttes ülés, akkor erre ki kell térni.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a szülők részéről érkezett a panaszbejelentés, akik a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz is elküldték levelüket. A Kormányhivatal illetékességből áttette az ügyet, melyet 30 napon belül ki kell vizsgálnunk. A határozati javaslat arról szól, hogy önként vállalt feladatként az önkormányzat nem köteles ellátni a gyerekek szállítását. Lehet tárgyalásokat kezdeményezni, de a panasz bejelentés végére pontot kell tenni határidőben.

 

Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy sokat foglalkozott a problémával. Az is gondot jelent, hogy a gyerekek kísérő nélkül nem utaztathatók. Az óvodavezető is leírja, hogy ez csak részben megoldott. A szülők úgy nyilatkoztak, hogy a kíséretet felváltva megoldják, az önkormányzat 1 db bérletet biztosított ehhez. Egy hónap után a szülők erre nem tartottak igényt.

 

Krisztin N. László polgármester jónak tartja Simonné Visi Erzsébet képviselő javaslatát. A 30 napos határidőt viszont tartani szükséges. Kéri a testület szavazatát az előterjesztésben szereplő határozati javaslatra vonatkozóan.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 6 tartózkodással, 1 ellenszavazattal, igen szavazat nélkül meghozza az alábbi

159/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Óvodás gyermekek kísérete -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács Attila és a badacsonyörsi szülők óvodás gyermekek utaztatása tárgyában készített előterjesztés szerinti határozati javaslatot elutasítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri a testület szavazatát arról, hogy a polgármester tárgyaljon a salföldi önkormányzattal a gyerekek szállítására vonatkozóan, az együttműködés érdekében.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal  és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

160/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Óvodás gyermekek kísérete -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács Attila és a badacsonyörsi szülők óvodás gyermekek utaztatása tárgyában írt megkereséséhez kapcsolódóan felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy folytasson tárgyalást Salföld község polgármesterével.

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben folyamatos, de legkésőbb a következő testületi ülés időpontja

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

24./ Napirendi pont

Menü Bt. további működtetésének felülvizsgálatára javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 27. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a  határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elutasítja a Menü Bt. működési formájának megváltoztatására vonatkozó javaslatot.

Javasolja a Képviselő-testület felé, hogy kerüljön megváltoztatásra a Társasági Szerződés, valamint készüljön a Bt. működésére vonatkozóan Szervezeti és Működési Szabályzat, hogy a kültag szavazat arányában tudjon lényeges kérdésekben döntést hozni, ne minden tag 1-1 szavazattal dönthessen az egyes kérdésekben.

Javasolja a Képviselő-testület felé, hogy az 1,7 m. Ft. kölcsönről készüljön tagi kölcsönszerződés.

Az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a Menü Bt. 2013. évi üzleti tervét.

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy tavaly az önkormányzat kipótolta a hiányzó összeget, 1.721 eFt értékben. Ez az államháztartási szabályoknak megfelelően kifizetésre került. A testület, mint többségi tulajdonos, nem döntött a pénzeszköz jogcímében. El kell dönteni, hogy ez tagi kölcsön vagy tőkeemelés legyen. Az anyagban a könyvvizsgálóval együttműködve a lehetőségek fel vannak sorolva. Ebben a testületnek, mint tulajdonosnak kell állást foglalni. A tagi kölcsön azt jelenti, hogy az összeget a Menü Bt-nek vissza kell fizetnie, a szerződéstervezet szerint az év végéig.  A másik lehetőség a törzstőke emelés, melyet arányaiban a kisebbségi tulajdonosnak is be kell fizetnie.  Lehet úgy is juttatni egy részét, hogy nem kell visszafizetni, de ez a törzstőke csökkenését jelenti és az önkormányzatnak is veszteségként jelentik meg.

 

Folly Péter képviselő a tagi kölcsönjuttatást javasolja, mivel egy működési anomália finanszírozásáról van szó.

 

Krisztin N. László polgármester a nevesített javaslatot teszi fel szavazásra, miszerint tagi kölcsön formájában történjen a támogatás, 1.731 eFt értékben, legfeljebb 2013. december 31. napjáig. Kéri a testület szavazatát.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 7 igen szavazattal,  ellenszavazat  és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

161/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          MENÜ Bt. részére tagi kölcsön nyújtása –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tagi kölcsön formájában történjen a támogatás nyújtása a MENÜ Bt. részére 1.731 ezer forint összegben legfeljebb 2013. december 31. napjáig.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos, de legkésőbb 2013. december 31.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

25./ Napirendi pont

Polgármester szabadságáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 28. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy Krisztin N. László polgármester 2013. évi szabadságának ütemezését ne hagyja jóvá.

Az új alpolgármester megválasztásáig 2 napon túli szabadság kivételét a testület ne engedélyezze.

Határozzon arra vonatkozóan, hogy az új alpolgármester megválasztását követő 30 napon belül az áthúzódó szabadságot ki kell venni.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Polgármester szabadságát az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy észrevétel, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy a Humán Bizottság ülésén felvetődött, hogy a polgármesterrel bármikor történhet olyan eset, hogy nem tudja a feladatát ellátni. Az utóbbi időben gyakran volt polgárvédelmi vezetőként is elfoglaltsága. Történhet katasztrófahelyet, akár a termálvíz kút kapcsán is, ezt többen jelezték felé.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az elmúlt 10 évben nem fordult elő, hogy a testület beleavatkozott volna a polgármester szabadságának ütemezésébe.  Ha ez a javaslat kap többséget, tudomásul fogja venni.

 

Forintos Ervin képviselő elgondolkodtatónak tartja a Humán bizottság állásfoglalását. Példaként említi, hogy egy nagyváros polgármesterének jóval több funkciója van, mégis ellátható a feladat.

 

Krisztin N. László polgármester először a Humán Bizottság javaslatát teszi fel szavazásra.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 2 ellenszavazattal meghozza az alábbi

162/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Polgármester szabadságáról -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester 2013. évi szabadságának ütemezése során az új alpolgármester megválasztásáig 2 napon túli szabadság kivételét nem engedélyezi. Az új alpolgármester megválasztását követő 30 napon belül az áthúzódó szabadságot kiadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

26./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 29. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Krisztin N. László polgármester lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja a 244/2012. (XI.16.) számú határozattal  kapcsolatosan, hogy az összefoglaló táblázatban egy állagmegóvási alap van megjelölve. Javasolja, hogy a testület a költségvetés következő tárgyalásáig gondolja át, hogy az alap feltöltése milyen szisztémával történjen.  A felső bazársorra az önkormányzat évek óta nem költött. Az önkormányzat az elmúlt két évben nem tudott jelentős fejlesztéseket végrehajtani forrás hiányában, de az önkormányzati vagyont megtartotta illetve kissé növelte.  Ha nem foglalkozunk az állagmegóvással, akkor hosszabb távon vagyonvesztés következik be. Feladata volt még a Jegyző teljesítményértékelése, ez megtörtént, közösen meghatározták a teljesítménycélokat.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy ez publikus-e.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy igen.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a teljesítménymutató alapvetően pozitív, másolatban megküldi a testületi tagok részére. Jegyző úr elkészítette a hivatali dolgozók teljesítményértékelését. Az iskola tekintetében elmondja, hogy három pályázat – az iskola felújítási pályázat, illetve két informatikai pályázat - fenntartási időszaka még nem járt le. Dönteni kell, hogy átadjuk az államnak, vagy megtartsuk.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy ez konkrétan mivel jár.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy évente egy előrehaladási jelentést kell készíteni. Az iskola felújítás esetében bizonyos mutatók kerültek meghatározásra, melyek be nem tartása bizonyos szankciókkal jár. Pld. pályázati pénz visszavonása. Ebből a megfontolásból javasolja a kötelezettséget átadni.

 

Wolf Viktória aljegyző felveti, hogy a TÁMOP pályázat is ebbe a körbe tartozik.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, amennyiben van fenntartási ideje, azt is adja át az önkormányzat. Kéri, hogy aki támogatja az átadást a 3 pályázat esetében, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 7 igen szavazattal,  ellenszavazat  és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

163/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Megvalósított EU pályázatok – Projektgazda feladatok átadása -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat fenntartási szakaszban lévő KDOP-5.1.1/2/2F-2f-2009-0007 és TIOP 1.1.1-09/1-20100171 és TIOP 1.1.1-07/1-2008-0543 számú infrastrukturális fejlesztés tartalmú és TÁMOP 3.1.4-08/2/2008-0004 számú infrastrukturális és tartalomfejlesztést egyaránt tartalmazó vegyes projektek esetén nem kíván projektgazda maradni, ebből következően a KIK vállalja a projekt eredmények fenntartását.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a KIK felé és a közreműködő szervezet felé a tájékoztatást és a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: elfogadásra azonnal

KIK tájékoztatására 3 nap

közreműködő szervezet felé 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás pályázati referens

 

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő a 185/2012. (IX.12.) számú határozattal kapcsolatosan elmondja, hogy a 71-es út melletti fakivágás során az önkormányzat közbenjárására sok fa megmenekült. A szemétszállítással kapcsolatosan elmondja, hogy a Remondis Kft. a településen 26 %-os emelést hajtott végre, kérdezi, hogy az emelésbe a Magyar Energia Hivatal be lett-e vonva. Tudomása szerint ha a szolgáltató 4,2 %-nál többet szeretne emelni, akkor erre 45 napos határidővel kellene engedélyt kapnia. Kérdezi, hogy a 271/2012. (XII.10.) számú határozattal kapcsolatosan mi történt. A lakosság a szemétszállításért súlyos összegeket fizet, nagyban befolyásolja a költségeket a társulás működése. Az önkormányzatnak nincs rálátása, hogyan működnek, milyen apparátust tartanak fenn.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző a 185/2012. számú határozattal kapcsolatosan elmondja, hogy a válasz megérkezett, a testület részére meg lesz küldve. A fákkal kapcsolatosan elmondja, hogy minden 4. fát vágják ki, tehát érdemes volt az önkormányzatnak beavatkoznia. A Remondis Kft-től megérkezett a levél. Leírták, hogy a nagy térség által meghatározott díjakkal kalkuláltak, és így 4,5 millió forintról nyújtották be számlájukat.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja, hogy a testület forduljon a Fogyasztóvédelemhez. Egy dolog az, hogy az önkormányzatnak nincs joga beleszólni a szemétdíjba. Nem engedhető meg, hogy az önkormányzat megkeresésére ilyen választ adjanak. Ebben az ügyben tovább kell lépni. A szemét nincs rendesen elszállítva, ha segítséget kérünk, nem segít a cég.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy igazat ad a képviselő asszonynak, de nem tudja, hová lehet fordulni.

 

Folly Péter képviselő szerint a Magyar Energia Hivatal törvényben határozza meg, hogy a szolgáltató mennyit emelhet.  A Remondis Kft. azt tekinti vitaalapnak, hogy a tavalyi szemétdíj alatta volt a társulás területén elfogadott díjnak. A törvény szerint az emelés 4,2 % lehet, nem pedig 26 %.

 

Orbán Péter képviselő 17.25 órakor távozott a teremből.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6  fő

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a 2012. évi ClXXXV. törvény, mely a hulladékgazdálkodásról szól, 4,2 %-ban határozza meg az emelés mértékét, melytől néhány esetben el lehet térni. A Remondis Kft-től érkezett levélben arra hivatkoznak, hogy a beruházás a kohéziós alapból készült, ebben az esetben a jogszabály lehetőséget ad a díj eltérítésére. Javasolja, hogy az önkormányzat közvetlenül keresse meg a Magyar Energia Hivatalt, és kérje állásfoglalásukat.

 

Orbán Péter képviselő 17.29 órakor visszaérkezett a Képviselő-testület ülésére.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 7  fő

Krisztin N. László polgármester egyetért a javaslattal, kéri a testület szavazatát.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 7 igen szavazattal,  ellenszavazat  és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

164/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          2013. évi hulladékszállítási díjak vonatkozásában állásfoglalás kérése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. január 1-jétől a szolgáltató által a hulladékgazdálkodási díj jelentős mértékű változtatása miatt felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy keresse meg a Magyar Energia Hivatalt és kérjen soron kívül állásfoglalást azzal kapcsolatosan, hogy a szolgáltató az alkalmazott árváltozást a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvénynek megfelelő módon hajtotta-e végre.

Határidő: elfogadásra azonnal

állásfoglalás megkérésére 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő a 110/2012. (V.24.) számú határozatról kéri a Polgármester tájékoztatóját. A testület kérte, hogy politikai úton próbáljon segítséget kérni a tervezett kisajátítás tekintetében.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy jelezte a testület kérését a Képviselő úrnak, aki azt ígérte, hogy tájékozódni fog. Eddig nem adott visszajelzést. A Balaton-törvény módosítás előtt áll, drasztikus változások várhatók, többek között adott sávban csak meghatározott építmények helyezhetők el. Rá fog kérdezni.

 

Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy a 15/2. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos ügyben történt-e változás. Többen megkeresték azzal, hogy mi lesz az un. Ranolder házzal. Jelen állapotában talán egy évet bír ki, utána össze fog roskadni. Javasolja felvenni a kapcsolatot a Műemlékvédelemmel. Elejét kell venni a termálvízkúttal kapcsolatos pletykáknak is. A TV. nézőket tájékoztatni kell arról, hogy a kút tömedékelése biztonságos.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja határozatba foglalni, hogy az un. Ranolder ház vonatkozásában kérjen a testület tájékoztatást a Kulturális Örökségvédelemtől arról, hogy az épülettel kapcsolatosan milyen információkkal bírnak. Javasolja a tulajdonos tekintetében is megtenni ezt. Kéri a testület szavazatát.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 7 igen szavazattal,  ellenszavazat  és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

165/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Ranolder-ház – Tájékoztatás kérése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.  felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy keresse meg a Ranolder-ház vonatkozásában, és kérjen tájékoztatást a KÖH-tól, mint felügyelő hatóságtól, hogy az épülettel kapcsolatosan és annak állapotára vonatkozóan milyen ismeretekkel bír.

2. az 1. pontban elfogadottakkal egyidejűleg javasolja a tulajdonos megkeresését is.

Határidő: elfogadásra azonnal

állásfoglalás megkérésére 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a Kormányhivatalban a héten volt egy tárgyalás a 15/2. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos ügyben, ahol az érintett ingatlantulajdonosok is megjelentek. Az egyik érintettel létrejött a megegyezés, a másik viszont semmit nem fogadott el. Vele ismételten egyeztetni kell, utána hozza meg döntését a Kormányhivatal.

 

Folly Péter 17.37 órakor távozott az ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6  fő

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni. Megállapítja, hogy nem, a vitát lezárja. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 6 igen szavazattal,  ellenszavazat  és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

166/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásában -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

27./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 30. számú melléklete/

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy a Humán Ügyek Bizottsága javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri a testület szavazatát.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 6 igen szavazattal,  ellenszavazat  és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

167/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

28./ Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 31. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Folly Péter képviselő 17.40 órakor visszaérkezett a Képviselő-testület ülésére.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 7  fő

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy elegendőnek látja, ha a polgármester a testületet érintő eseményekről ad tájékoztatás.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy beszámolójában leírtak hivatalos jellegűek.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő arról kér tájékoztatást, hogy a Felső-kolónia ügyét tovább viszi-e Földi atya.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Udvardi Erzsébet temetésével kapcsolatosan tárgyalt az atyával, illetve helyi eseményekről beszéltek. Kegyeleti okokból ezzel még nem foglalkoztak, a temetés után kerülhet erre sor.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy a Balaton FM rádiónak adott nyilatkozott miről szólt.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a rádió Fonyódról sugároz, és jól vehető a területünkön is. A rádió vezetője többek között kérdezte a Badacsonyi programokról, a fejlesztési elképzelésekről, a kompról.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy a Hegyközség elnökével miről tárgyalt a Polgármester.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Szabó úr részt vett a Hegyközségek Szabályzatával összefüggésben tartott megbeszélésen. Tárgyalásuk során kitért arra, hogyan látja a kisgazdák lehetőségeit, aggasztó a kis borászatok helyzete. A nagygazdák már nem vásárolják fel tőlük a szőlőt, vagy nagyon nyomott áron.  A Borhét szervezője még nincs véglegesítve, de a borászok jelezték, hogy partnerek abban, hogy 1 faházat felajánlanak rotációs formában a helyi kistermelők bemutatkozására. Egyetért azzal, hogy fontos lenne a szőlőterületek védelme, az elmúlt években 50 ha-ral csökkent a szőlőterületek mérete. Kéri, hogy a testület szavazzon a beszámoló elfogadásáról.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 7 igen szavazattal,  ellenszavazat  és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

168/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

-          Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri a testület véleményét arra vonatkozóan, hogy a jövőben a jegyzőkönyv vezetése megosztva történjen. A jegyzőkönyvvezető reggel 8-tól este 6-ig folyamatosan ír, legalább délelőtt illetve délután váltani kellene.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint ennek eldöntése a jegyző úrhoz tartozik. A megoldást saját hatáskörében keresse meg.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a testület véleményét abban, hogy a március 15-i ünnepség március 14-én kerüljön megrendezésre.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy hosszú hétvége lesz, a gyerekek műsort adnak elő. Javasolja a megemlékezést március 14-én megtartani.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a testület szavazatát.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 6 igen szavazattal,  ellenszavazat  és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

169/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Március 15. nemzeti ünnep megtartását 2013. március 14. napjára elrendeli.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Orbán Péter képviselő az ünnepségre megfelelő világítást kér.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a következő soros ülés időpontja március 14. Indokolt lenne egy héttel elhalasztani. Február rövid hónap, az előterjesztések leadási határidejét nehéz betartani. Az ünnepély kezdetéig be kellene fejezni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy minden hónapban 15-23-ig nem tud hiányozni a munkahelyéről, kéri ezt figyelembe venni. Szeretne a képviselői munkában részt venni.

 

Rajzó Ildikó képviselő javasolja az ülést az eredeti időpontban megtartani. Ha a testület nem tudja befejezni a napirendek tárgyalását, egy másik napon folytatja az ülést.

 

Orbán Péter képviselő szerint már más is hiányozott testületi ülésről. Simonné Visi Erzsébet képviselő nélkül is megtartható egy ülés.

 

Krisztin N. László polgármester szavazásra bocsátja a kérdést. Kéri, hogy aki el tudja fogadni, hogy a testületi ülés időpontja március 21-re módosuljon, szavazzon.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 2 igen szavazattal,  4 tartózkodással, 1 ellenszavazattal meghozza az alábbi

170/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester soron következő képviselő-testületi ülés időpontjára vonatkozó javaslatát - 2013. március 21. - elutasítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyzőt, hogy vezesse fel a rendkívüli ülés időpontját.

 

Wolf Viktória aljegyző február 27-re javasolja a rendkívüli ülés összehívását. Megjegyzi, hogy 4 képviselő aláírásával érkezett levélben kérik a levett napirendek rendkívüli ülés keretében, február végéig történő megtárgyalását.

 

Krisztin N. László polgármester nem ért egyet azzal, hogy amit korábban közvetítés mellett tervezett a testület, rendkívüli ülés keretében tárgyalja meg. A lakosság részéről olyan kritika fog érkezni, hogy a vagyonnal kapcsolatos napirendek tárgyalásával a testület elbújik a közvetítés nélküli ülésre. Javaslatot tesz a február 27-i napirendre az alábbiak szerint: Az óvoda költségvetése 9.00 órakor kerüljön megtárgyalásra együttes ülés keretében.  Utána pénzügyi bizottsági ülés, majd rendkívüli ülés legyen az alábbi napirenddel: önkormányzat 2013. évi költségvetése III. olvasatban, valamint a Településfejlesztési Koncepció elfogadása, a MENÜ Bt. 2013. évi Üzleti terve, a VN Kft. 2013. évi Üzleti terve, Karbantartási Terve és SZMSZ módosítása.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő felveti, hogy emlékei szerint a társönkormányzatoktól érkezett olyan kérés, hogy az együttes ülések ne délelőtt legyenek, mert a képviselők dolgoznak.

 

Krisztin N. László polgármester módosítja előző javaslatát az időpontok tekintetében. Február 27-én 13.00 órára javasolja a Pénzügyi Bizottság, 14.00 órára az együttes ülés, ezt követően a rendkívüli testületi ülés összehívását. Kéri a testület szavazatát.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

171/2013.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2013. február 27. 13,00 óra      Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság ülésének összehívására felkéri Orbán Péter elnököt a Pipitér Közös Fenntartású Óvoda 2013. évi költségvetésének elfogadása és a Társulási megállapodások felülvizsgálata napirendek tárgyalása ügyében.

2013. február 27. 14,00 óra      Pipitér Közös Fenntartású Óvoda 2013. évi költségvetésének elfogadása és a Társulási megállapodások felülvizsgálata tárgyában kezdeményezi a fenntartói kör összehívást együttes ülés keretében.

2013. február 27. napján          az együttes ülést követően  rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívását kezdeményezi az önkormányzat 2013. évi költségvetése tárgyában, valamint a Településfejlesztési Koncepciójának elfogadása, a MENÜ Bt. 2013. évi Üzleti tervéről és a VN Kft. 2013. évi Üzleti tervéről, Karbantartási Tervéről és SZMSZ módosításáról szóló napirendek előterjesztésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy további kérdés nincs. Megköszöni a Képviselő-testület és a jelenlévők munkáját, a televízió nézők kitartását. Az ülést 17.58 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                              Dr. Magó Ágnes                  dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                                      korelnök                                         jegyző

Orbán Péter

jegyzőkönyv hitelesítő

Simonné Visi Erzsébet

jegyzőkönyv hitelesítő

 Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Ma 2019. augusztus 21., szerda, Sámuel és Hajna napja van. Holnap Menyhért és Mirjam napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!