Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2013. évi jegyzőkönyvek 2013. 02. 06. rendkívüli JKV
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2013. 02. 06. rendkívüli JKV

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szám: 6/2013.

 

Készült: 2 példányban

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án 13.50 órai kezdettel  a Polgármesteri Hivatal Ranolder termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                   polgármester

dr. Magó Ágnes                      képviselő

Folly Péter                              képviselő

Forintos Ervin                         képviselő

Orbán Péter                           képviselő

Rajzó Ildikó                             képviselő

(6 fő)

Távolmaradását bejelentette:

Simonné Visi Erzsébet          képviselő                           (1 fő)

 

Meghívottként jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás        jegyző

Wolf Viktória                            aljegyző

Tamás Lászlóné                     Költségvetési- és adóosztály vezető

Horváth Márta                          osztályvezető

Part Andrásné                         jegyzőkönyvvezető

 

(5 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülésén megjelent képviselőtársait, Jegyző urat, Aljegyző asszonyt, a munkájukat segítő alkalmazottakat.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel jelen van. Simonné Visi Erzsébet képviselő bejelentette távolmaradását. Az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Part Andrásnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Dr. Magó Ágnes és Rajzó Ildikó képviselőtársait megválasztani.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

79/2013.(II.06.) határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

80/2013.(II.09.)  határozat

– Jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Krisztin N. László polgármester javaslatára Dr. Magó Ágnes és Rajzó Ildikó képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a meghívóban szereplő  napirend elfogadásáról szavazzon.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

81/2013.(II.09.) határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 6. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

  1. 1. Javaslat a KEOP-2012-5.5.0 pályázati lehetőség keretében a PIPITÉR Óvoda épületének energetikai korszerűsítésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 2. Javaslat a KEOP-2012-4.10.0/A pályázati lehetőség keretében napelemes rendszer telepítésére a Városháza vagy az Egészségház épületekre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

  1. II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

  1. 1. Napirendi pont

Javaslat a KEOP-2012-5.5.0 pályázati lehetőség keretében a PIPITÉR Óvoda épületének energetikai korszerűsítésére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirendet tárgyalta a pénzügyi bizottság. Kéri a bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter bizottság elnöke elmondja, hogy a pénzügyi bizottság a napelemes pályázat benyújtását támogatta.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőket, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy ki kíván hozzászólni.

 

Forintos Ervin képviselő felveti, hogy a nyílászárókkal kapcsolatosan van egy olyan megjegyzés, hogy szélvédő fólia szükséges.  Elmondja, hogy a nyílászárók olyan üveggel készülnek, hogy a belső felületükön van egy láthatatlan fémréteg. A három rétegű üveget javasolná, ez a legköltségtakarékosabb. Esetleg valamiféle árnyékolást javasol a nyílászárókra, ezzel a fűtésen is lehetne spórolni.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a pályázat keretében nem lehet a nyílászárókat korszerűsíteni, az árnyékolást sem támogatja a pályázat.  Itt szigetelésről van szó. Az auditor javasolta a fóliázást, mivel a nyári betűző nap az épületet nagyon felmelegíti. A beadási határidő rövid, február 11.

 

Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy mennyi a pályázati önrész. Tegnap már nem tudta az anyagot áttanulmányozni.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy két verzió szerepel az előterjesztésben, napelemmel vagy anélkül van meghatározva.  Az önerő napelem esetén 6.038.354 forint. Napelem nélkül 4.304.804 Ft. A megtérülés 3 illetve 2,7 év a számítások szerint. Megállapítja, hogy további hozzászólás nincs. Kéri a testületet, hogy aki egyetért a pénzügyi bizottság javaslatával, a napelemmel együtt történő megvalósítással, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 3 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

82/2013.(II.06.) határozat

- Javaslat a KEOP-2012-5.5.0 pályázati lehetőség keretében a PIPITÉR Óvoda épületének energetikai korszerűsítésére -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című KEOP-2012-5.5.0/B jelű pályázati kiírás keretében, a PIPITÉR Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda épületének energetikai korszerűsítése céljából a pályázat beadását elutasítja.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri a testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy  a PIPITÉR Óvoda épületének energetikai korszerűsítése napelem nélkül kerüljön megvalósításra, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 3 tartózkodással, 1 ellenszavazattal meghozza az alábbi

83/2013.(II.06.) határozat

- Javaslat a KEOP-2012-5.5.0 pályázati lehetőség keretében a PIPITÉR Óvoda épületének energetikai korszerűsítésére -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című KEOP-2012-5.5.0/A jelű pályázati kiírás keretében, a PIPITÉR Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda épületének energetikai korszerűsítése céljából pályázat beadását elutasítja.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester 14.10 órakor szünetet rendel el.

Az ülés 14.12 perckor folytatódik.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy az előterjesztés költségvetéshez kapcsolódásáról nem hangzott el tájékoztatás.  Nem várható el, hogy információk nélkül döntsenek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önerőt biztosítani kell. A költségvetésben 30 millió plusz van jelenleg. Kérdezi, hogy a tegnapi vezetői értekezlet módosító anyaga eljutott-e a képviselőkhöz.  Elmondja, hogy személy szerint azért tartózkodott, mert véleménye szerint helyi vállalkozókkal kellene megoldani a feladatot. Az önerő biztosításához a fedezet rendelkezésre áll, de a kisebb költség miatt a napelem nélküli megoldásra szavazott.

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint az önrész maga komoly összeg. Ebből talán pályázat igénybevétele nélkül is megoldható lenne az épület szigetelése. Az anyag megvehető az önrészből, a munkát pedig a VN. KFT. el tudná végezni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy több helyi vállalkozó áttekintette az anyagot, kiszámolta a költségeket. Az épület nagy, az anyagköltséget nem fedezi az önerő. A VN. KFT. nem rendelkezik a munkához szükséges szakmai kapacitással.  Első körben a pénzügyi helyzetre való tekintettel a napelem nélküli megoldást javasolja, egy későbbi időpontban pedig egy másik pályázat keretében, a megfelelő anyagi kondíciók ismeretében a napelem is megvalósítható.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy az auditor költségbecslését áttekintve akár a napelemes megoldásra is elegendő lehet a 4,3 milliós önerő. Javasolja az önrészt 5 millió forintban meghatározni, ha elegendő a napelemes megoldásra, akkor azt, ha nem, akkor a másik verziót lehet megvalósítani.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a napelem nélküli megoldást helyi vállalkozókkal, a másikat csak idegen vállalkozó bevonásával lehet megépíteni.

 

Horváth Márta osztályvezető javasolja megvizsgálni, hogy az egybeszámítási szabály vonatkozik-e a gépészeti részre és a hőszigetelésre.

 

Folly Péter képviselő javasolja újraszavazásra feltenni a napirendet, mivel a költségvetés helyzetét nem ismerte pontosan a testület.

 

Krisztin N. László polgármester módosító indítványként javasolja 5 millió forintban meghatározni az önerő maximumát. Ha ezen belül megvalósítható a napelem beépítése, akkor azzal együtt, ha nem, akkor nélküle kell megoldani az óvoda épületének energetikai korszerűsítését.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

84/2013.(II.06.) határozat

- Javaslat a KEOP-2012-5.5.0 pályázati lehetőség keretében a PIPITÉR Óvoda épületének energetikai korszerűsítésére -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

  1. 1. pályázatot kíván benyújtani az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című KEOP-2012-5.5.0/B jelű pályázati kiírás keretében, a PIPITÉR Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda épületének energetikai korszerűsítése céljából legfeljebb 5.000.000 Ft önerő biztosítása mellett.
  2. 2. kikötésként rögzíti, ha és amennyiben a KEOP-2012-5.5.0/B jelű pályázati kiíráshoz igazodó és Varga Perke András szakértő auditor által készített költségbecslés alapján az önerő mértéke a bruttó 5.000.000 Ft-ot meghaladja, a pályázat beadását kizárólagosan csak a KEOP-2012-5.5.0/A jelű pályázati kiírás keretében, a PIPITÉR Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda épületének energetikai korszerűsítése céljából engedélyezi és adja be.
  3. 3. az önerő összegét – legfeljebb bruttó 5.000.000 Ft-ot – az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeleteiben biztosítja.
  4. 4. felkéri Gerencsér Tamás pályázati referenst a pályázati dokumentáció elkészítésére.
  5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt a pályázati dokumentáció aláírására.

Határidő:       elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos a pályázati kiíráshoz igazodóan

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás pályázati referens

2./        Napirendi pont

Javaslat a KEOP-2012-4.10.0/A pályázati lehetőség keretében napelemes rendszer telepítésére a Városháza vagy az Egészségház épületekre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a PüB bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy a pénzügyi bizottság az Egészségház épületére javasolja a napelemes rendszer telepítését.

 

Krisztin N. László polgármester felveti, hogy Gémesi úr nyilatkozatából úgy érezte, hogy az állam az egészségházakat is visszavenné.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a szakellátásokra vonatkozott a nyilatkozat, itt alapellátásról beszélünk.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző megjegyzi, hogy a Városháza fogyasztása 32.000 kW, az Egészségházé pedig 20.000 kW egy évben. Azonban az Egészségházra több napelem fér fel.

 

Orbán Péter képviselő elmondja, hogy a Városházán nem mutatnának jó a napelemek, ezért nem támogatja. Mindegy, hogy hol keletkezik a megtakarítás.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető ismerteti, hogy az Egészségház esetében az önrész 1.524 eFt, a Városháza esetében 914 eFt.

 

Folly Péter képviselő az Egészségházra javasolja a napelemes rendszer telepítését, mivel ott több megtakarítás érhető el. A megtérülés durván 3 év, ezt jónak tartja.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy mennyire biztos az, hogy a rendszert az EON átveszi.

 

Orbán Péter képviselő szerint kötelesek átvenni. Ha a napelem több energiát termel, mint az elhasznált mennyiség, akkor maximum a különbözetet nem adják vissza.

 

Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy a rendszert hány évig kell fenntartani.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a garancia 20 évre szól. Eddig karbantartás mentesnek kell lennie.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy ki szavaz arra, hogy a Városháza épületére legyen a napelemes rendszer telepítve.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 3 tartózkodással, 2 ellenszavazattal meghozza az alábbi

85/2013.(II.06.) határozat

- Javaslat a KEOP-2012-4.10.0/A pályázati lehetőség keretében napelemes rendszer telepítésére a Városháza épületére -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című KEOP-2012-4.10.0/A jelű pályázati kiírás keretében a Városháza (Badacsonytomaj, Fő út 54.) épületére napelemes rendszer telepítése céljából pályázat beadását elutasítja.

Határidő:         azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy ki szavaz arra, hogy az Egészségház épületére legyen a napelemes rendszer telepítve.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozza az alábbi

86/2013.(II.06.) határozat

- Javaslat a KEOP-2012-4.10.0/A pályázati lehetőség keretében napelemes rendszer telepítésére az Egészségház épületére -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a „Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című KEOP-2012-4.10.0/A jelű pályázati kiírás keretében az Egészségház épületére napelemes rendszer telepítése céljából.

Az önerő összegét 1.524.000 Ft összegben az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeleteiben biztosítja.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos, a pályázati kiírás szerint

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás pályázati referens

 

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni a Képviselő-testület és a jelenlévők munkáját és az ülést 14.25 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                                                                Dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                                                                           jegyző

Dr. Magó Ágnes

jegyzőkönyv hitelesítő

Rajzó Ildikó

jegyzőkönyv hitelesítő

 Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Ma 2019. augusztus 18., vasárnap, Ilona napja van. Holnap Huba napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!