20130124 együttes iskola óvoda

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének, Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24-én (csütörtökön) 10.50 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Rózsakő termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott nyílt, együttes üléséről.

 

Jelen vannak:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Krisztin N. László                       polgármester

Dr. Magó Ágnes                          képviselő

Forintos Ervin                             képviselő

Folly Péter                                   képviselő

Orbán Péter                               képviselő

Rajzó Ildikó                                képviselő

Simonné Visi Erzsébet                 képviselő                                                                  (7 fő)

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Vella Ferenc Zsolt                      polgármester

Kovács József                            alpolgármester

Gáspár József                             képviselő                                                                  (3 fő)

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Vollmuth Péter                         polgármester

Potornai Edit                            képviselő

Széllné Péber Szilvia                 képviselő                                                                     (3 fő)

 

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Fábián Gusztáv                         polgármester

Somogyi Márk                          képviselő                                                                     (3 fő)

 

 

MEGHÍVOTTAK:

Dr. Weller-Jakus Tamás            jegyző

dr. Harkai Barbara                     jegyző

Takács Katalin                         körjegyző-helyettes

Nagy Lászlóné                          óvodavezető

Csizmarik Béláné                     iskolaigazgató

Tamás Lászlóné                           osztályvezető

Tóthné S. Zsuzsanna                    jkv. vezető                                                               (7 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent Önkormányzatok Képviselő-testületeinek tagjait és a meghívottakat az együttes ülésen.

 

Megállapítja, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7 tagja közül 7 fő jelen van, így Badacsonytomaj Város Önkormányzata részéről az ülés határozatképes.

Vella Ferenc Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket.

 

Megállapítja, hogy Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagja közül 3 fő jelen van, így Ábrahámhegy Község Önkormányzata részéről az ülés határozatképes.

 

Vollmuth Péter polgármester köszönti a megjelenteket.

 

Megállapítja, hogy Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagja közül 3 fő jelen van, így Badacsonytördemic Község Önkormányzata részéről az ülés határozatképes.

Fábián Gusztáv polgármester köszönti a megjelenteket.

 

Megállapítja, hogy Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3 tagja közül 2 fő jelen van, így Salföld Község Önkormányzata részéről az ülés határozatképes.

Krisztin N. László polgármester: Megállapítja, hogy az együttes ülés határozatképes.

Jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

8/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester: Jegyzőkönyv hitelesítőknek Folly Péter és Forintos Ervin képviselőket javasolja. Kéri Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, ha egyetértenek a javaslattal, kézfeltartással jelezzék.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

9/2013.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testület Polgármesterének javaslatára Folly Péter és Forintos Ervin képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester: Jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

……/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről –

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Vella Ferenc Zsolt polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Vella Ferenc Zsolt polgármester: Jegyzőkönyv hitelesítőnek Gáspár József képviselőt javasolja. Kéri Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, ha egyetértenek a javaslattal, kézfeltartással jelezzék.

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

…../2013.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Gáspár József  képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Vella Ferenc Zsolt polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

 

Vollmuth Péter polgármester: Jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

9/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről –

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Vollmuth Péter polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vollmuth Péter polgármester

Vollmuth Péter polgármester: Jegyzőkönyv hitelesítőnek Széllné Péber Szilvia képviselőt javasolja. Kéri Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, ha egyetértenek a javaslattal, kézfeltartással jelezzék.

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

10/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Széllné Péber Szilvia  képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Vollmuth Péter polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vollmuth Péter polgármester

Fábián Gusztáv polgármester: Jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

……/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről –

 

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Fábián Gusztáv polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester

Fábián Gusztáv polgármester: Jegyzőkönyv hitelesítőnek Somogyi Márk képviselőt javasolja. Kéri Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, ha egyetértenek a javaslattal, kézfeltartással jelezzék.

 

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

…../2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Somogyi Márk  képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Fábián Gusztáv polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester

 

Krisztin N. László polgármester: Elmondja, hogy a meghívóban 2 napirendi pont szerepel. Kéri a Képviselő-testületeket, ha a meghívóban szereplő napirendi pontokat el tudják fogadni az együttes ülés alapjául, szavazzanak.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

10/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. január 24. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

  1. Közösen fenntartott intézmények 2012. évi elszámolásáról

(előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere)

 

  1. Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezete

(előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere)

 

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

…../2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. január 24. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

  1. Közösen fenntartott intézmények 2012. évi elszámolásáról

(előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere)

 

  1. Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezete

(előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere)

 

 

A Képviselő-testület utasítja Vella Ferenc Zsolt  polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

 

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

11/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. január 24. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

1.   Közösen fenntartott intézmények 2012. évi elszámolásáról

(előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere)

 

2         Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezete

(előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere)

 

A Képviselő-testület utasítja Vollmuth Péter  polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vollmuth Péter polgármester

 

 

 

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

…../2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. január 24. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

  1. Közösen fenntartott intézmények 2012. évi elszámolásáról

(előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere)

 

  1. Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés

tervezete

(előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 

A Képviselő-testület utasítja Fábián Gusztáv  polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester

 

 

 

 


II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont:

Közösen fenntartott intézmények 2012. évi elszámolásáról

 

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 1-2. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Az érvényes társulási megállapodásban foglaltak szerint készült el az intézményekről az elmúlt évi beszámoló. Az anyaggal kapcsolatban felmerülő kérdésekre Tamás Lászlóné osztályvezető tud részletes tájékoztatást adni.

 

Krisztin N. László polgármester: Kéri Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnök-helyettesét, hogy ismertesse a bizottság határozatát.

 

Folly Péter bizottsági Püb elnök-helyettes: Ismerteti a bizottság 49/2013. (I.23.) számú határozatát Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Közösen fenntartott intézmények 2012. évi elszámolásáról:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a közösen fenntartott intézmények 2012. évi elszámolását a beszámoló szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.

 

Krisztin N. László polgármester: Az óvodával kapcsolatban Ábrahámhegy és Salföld Önkormányzata érintett. Megkérdezi, hogy a 2012. évi elszámolással kapcsolatban van-e hozzászólás a partner települések részéről. Megállapítja, hogy hozzászólás nincs. Ismerteti a határozati javaslatot: Az adott képviselő-testület a megismert előterjesztés alapján az óvoda 2012. évi elszámolását elfogadja. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

11/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

- Közösen fenntartott intézmények 2012. évi elszámolásáról (Óvoda)-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2012. évi beszámolóját a 2012. évi költségvetés teljesüléséről elfogadja.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester: Kéri Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, ha elfogadják az Óvoda 2012. évi költségvetésének teljesüléséről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal, kézfeltartással jelezzék.

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

…../2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

-  Közösen fenntartott intézmények 2012. évi elszámolásáról (Óvoda)-

  1. Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2012. évi beszámolóját a 2012. évi költségvetés teljesüléséről elfogadja.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester:

 

 

Fábián Gusztáv polgármester: Kéri Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, ha elfogadják az Óvoda 2012. évi költségvetésének teljesüléséről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal, kézfeltartással jelezzék.

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

……/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

- Közösen fenntartott intézmények 2012. évi elszámolásáról (Óvoda)-

  1. Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2012. évi beszámolóját a 2012. évi költségvetés teljesüléséről elfogadja.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester

Krisztin N. László polgármester: Az iskolával kapcsolatban Ábrahámhegy és Badacsonytördemic Önkormányzata érintett. Megkérdezi, hogy a 2012. évi elszámolással kapcsolatban van-e hozzászólás.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: A zárszámadással kapcsolatban elmondja, hogy mindkét intézményről részletes anyagot fog küldeni az Önkormányzatok részére.

 

Krisztin N. László polgármester: Kéri, hogy aki az iskola 2012. évi elszámolását az előterjesztés szerinti tartalommal és Tamás Lászlóné osztályvezető által tett kiegészítéssel el tudja fogadni, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

12/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

- Közösen fenntartott intézmények 2012. évi elszámolásáról (Iskola)-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola 2012. évi beszámolóját a 2012. évi költségvetés teljesüléséről elfogadja.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

…../2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

-  Közösen fenntartott intézmények 2012. évi elszámolásáról (Iskola)-

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola 2012. évi beszámolóját a 2012. évi költségvetés teljesüléséről elfogadja.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester:

 

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

12/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

-  Közösen fenntartott intézmények 2012. évi elszámolásáról (Iskola)-

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola 2012. évi beszámolóját a 2012. évi költségvetés teljesüléséről elfogadja.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester:

 

Krisztin N. László polgármester: Megköszöni Badacsonytördemic Képviselő-testületének a munkáját.

 

Badacsonytördemic Képviselő-testülete 11,08 órakor távozik az ülésről.

2. / Napirendi pont

Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezete

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester: Kéri Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozatának ismertetését.

 

Folly Péter Püb elnök-helyettes: Ismerteti a bizottság 50/2013.(I.23.) számú határozatát:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

  1. 1. a Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetési tervezet I. változatának elfogadását nem javasolja az előterjesztés szerinti formában és tartalommal a Képviselő-testületnek

  1. 2. Az intézmény 2013. évi költségvetésének továbbtervezéséhez az alábbi javaslatokat fogalmazza meg:

-          Létszámgazdálkodás vonatkozásában vizsgálja felül az intézményvezető a normatíva alakulásához való igazodást a konyhai kisegítő és a pedagógiai asszisztens foglalkoztatása esetén.

-          az Erzsébet utalványt 8.000 Ft/fő erejéig javasolja egységesen az intézmények költségvetésében tervezésre

-          javasolja a karbantartó részmunkaidőben történő foglalkoztatásának lehetőségét intézményen belül, vagy a VN. Kft-vel kötendő feladat-ellátási szerződés keretében, eseti jelleggel, előirányzat meghatározásával

-          bevételi és kiadási előirányzatokat a kötelező feladatokhoz viszonyítva felül kell vizsgálni a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető: Köszönti a megjelenteket. A Bizottság határozatával kapcsolatban elmondja, hogy felül fogja vizsgálni az óvoda költségvetését, törekszik a költségek csökkentésére. Elmondja, hogy szeptembertől 6 fő pedagógus, 4 technikai dolgozó (3 dajka és 1 pedagógiai asszisztens) lenne az intézményben. Az óvodában 3 csoporttal működnek, 62 gyermeket nevelnek. Ez a létszám várható jövőre is, tehát 100 %-os a kihasználtságuk. Az uniós pályázat miatt 5 éves fenntartási kötelezettségük van. Ez miatt szerkezeti változás nem megvalósítható. A konyhai kisegítő személyéről vita volt a bizottsági ülésen, mivel nem jár hozzá normatív támogatás. Költségvetésükből a gyermekétkeztetés az Önkormányzathoz került, de az ellátás továbbra is az óvodában történik. Nem tud azzal egyetérteni, hogy az óvoda nevelő-oktató környezete negatív irányba módosuljon. Akkor tudnak jól dolgozni, ha nem kell egymástól átvállalni feladatokat. Szeretné, ha 10 fővel tudnák elfogadni az óvoda személyi juttatásait.

 

Krisztin N. László polgármester: Kérdezi a partner települések képviselő-testületeit, hogy van-e hozzászólásuk az anyaggal kapcsolatban.

 

Fábián Gusztáv polgármester: A személyi juttatásoknál a Humán Bizottság által javasoltakat fogadná el 22.489.000 Ft. összeggel, amennyiben abban szerepel a konyhai kisegítő és 4 hónapra a pedagógiai asszisztens.

 

Krisztin N. László polgármester: A bizottsági javaslatban elhangzott, hogy a karbantartási feladatokat részmunkaidős foglalkoztatással az intézményen belül, vagy a VN. Kft-vel kötendő feladat-ellátási szerződés keretében kell megoldani. A Képviselő-testületek feladata, hogy ezzel a költséggel tervezzenek. A gyermekétkeztetés az Önkormányzat költségvetésébe került át. A szülők az étkezés után csak a nyersanyag díjat fizetik, a különbözetet az Önkormányzat tette hozzá eddig. Javasolja, gondolják át, hogy az adott településről járó gyermekek étkeztetése tekintetében, utólagos elszámolással ezt a különbözetet az érintett önkormányzat térítse meg. Természetesen az adott tanulókra vonatkozó normatámogatást figyelembe kell venni. Az étkeztetés a Menü Bt. által történik, a Képviselő-testület határozza meg a nyersanyagnorma összegét.

Megkérdezi, hogy van-e észrevétel az elmondottakhoz.

 

Kovács József alpolgármester: Az óvodavezetőt kérdezi, hogy mi a pedagógiai asszisztens feladata.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető: Válaszában elmondja, hogy középfokú végzettség szükséges a feladat ellátásához. Rá lehet bízni a gyermekek felügyeletét és az egyéb adminisztratív feladatokat.

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester: Kérdése, hogy a Menü Bt. számlázná ki a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos különbözetet feléjük?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: Tájékoztat arról, hogy a Menü Bt. által az Önkormányzathoz megküldött számla nincs kibontva. Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatala számlázna tovább az érintett Önkormányzatoknak.

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester:  Kérdése, hogy az elmúlt években a költségvetésben hol kapott ez helyet?

 

Krisztin N. László polgármester: A gyermekétkeztetésnél szerepel a kiadási oldalon, vásárolt szolgáltatásként.

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester:  Ábrahámhegy részéről ez rendben van, fizetni fogják.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A régebbi társulási szerződések felülvizsgálata miatt újabb együttes ülést kell tartani márciusban, amelyen véleménye szerint ezt a kérdést is tárgyalhatnák.

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester: Felveti, ha Badacsonytomaj Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján nem fogadja el az óvoda költségvetését, akkor nincs értelme a szavazásnak.

 

Rajzó Ildikó képviselő: Kérdése, hogy a gyerekek szállítása 2013-ban milyen módon lesz megoldva?

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester: Az érintett önkormányzatok tárgyalást folytatnak az iskolás gyermekek vonatkozásában a tankerület igazgatójával. Amennyiben nem kapnak támogatást az iskola busszal fognak járni a gyerekek nem az önkormányzati kisbusszal. Az óvodás gyerekekre nem adnak támogatást.

 

Krisztin N. László polgármester: Felhívja a figyelmet arra, hogy ezek a támogatások ott merülhetnek csak fel, ahol a beiskolázási körzetből érkeznek a gyerekek. Káptalantóti esetében ez nem áll fenn.

A Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslata, hogy egyelőre ne fogadják el az óvoda költségvetését, hanem az elhangzott javaslatokkal dolgozzák tovább.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Az óvoda vezető javaslata volt, hogy a dologi kiadások tekintetében áttekinti a mozgásterét.

 

Krisztin N. László polgármester: Ha ezt figyelembe akarják venni, akkor nem lehet másról dönteni, mint amit a Pénzügyi Bizottság javasolt. Határozati javaslat, hogy az óvodavezető a dologi kiadások tekintetében áttekinti az intézmény költségvetését. A konyhai kisegítő, karbantartó és Erzsébet utalvány tekintetében állást tudnak foglalni.

Kéri a Képviselő-testületek tagjait, kézfeltartással jelezzék, amennyiben egyetértenek azzal, hogy ne fogadják el az Óvoda 2013. évi költségvetését, hanem az egyes paraméterek átdolgozása alapján, a februári együttes ülés keretében hozzanak erről döntést.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

13/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

-Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezete-

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem javasolja elfogadásra a Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezetét. A Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság 50/2013. (I.23.) számú határozatában foglaltak, valamint az óvodavezető javaslata alapján a februári együttes ülés keretében újratárgyalják a napirendet.

 

Határidő: 2013. februári együttes ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

…../2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

-Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezete-

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem javasolja elfogadásra a Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezetét. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 50/2013. (I.23.) számú határozatában foglaltak, valamint az óvodavezető javaslata alapján a februári együttes ülés keretében újratárgyalják a napirendet.

 

Határidő: 2013. februári együttes ülés

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester:

 

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

…./2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

-Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezete-

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem javasolja elfogadásra a Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezetét. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 50/2013. (I.23.) számú határozatában foglaltak, valamint az óvodavezető javaslata alapján a februári együttes ülés keretében újratárgyalják a napirendet.

 

Határidő: 2013. februári együttes ülés

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy 2013. szeptember 01-ig a jelenleg meglévő, konyhai kisegítőt is tartalmazó létszámkerettel (10 fő) gazdálkodjon az óvoda, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

14/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

- Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezete - létszámról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezetében javasolja 2013. szeptember 01-ig a jelenlegi, 10 fős létszámkerettel történő gazdálkodást. (6 óvónő, 3 dajka, 1 konyhai kisegítő)

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

…../2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

- Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezete - létszámról

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezetében javasolja 2013. szeptember 01-ig a jelenlegi, 10 fős létszámkerettel történő gazdálkodást. (6 óvónő, 3 dajka, 1 konyhai kisegítő)

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

 

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

…/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

- Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezete - létszámról

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezetében javasolja 2013. szeptember 01-ig a jelenlegi, 10 fős létszámkerettel történő gazdálkodást. (6 óvónő, 3 dajka, 1 konyhai kisegítő)

 

Határidő: azonnal

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester

Krisztin N. László polgármester: Kéri, kézfeltartással jelezze, aki egyetért azzal, hogy 2013. szeptembertől az óvoda pedagógiai asszisztenst foglalkoztasson.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő: Kérdése, amennyiben most még nem fogadnák el a javaslatot, akkor év közben lehet-e változtatni?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Válaszában elmondja, hogy igen, a költségvetést lehet módosítani, az intézmény esetében együttes ülés keretében kell erről dönteni.

 

Krisztin N. László polgármester: Kéri, hogy aki úgy látja, hogy a pedagógiai asszisztens foglalkoztatására szükség van, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot.

15/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

- Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezete – pedagógiai asszisztens foglalkoztatása 2013. szeptembertől

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezetében nem javasolja szerepeltetni 2013. szeptembertől pedagógiai asszisztens foglalkoztatását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Kovács József alpolgármester: Kérdése, hogy a pedagógiai asszisztens foglalkoztatása államilag finanszírozott-e? A konyhai kisegítőre nem lehetne-e fordítani a pedagógiai asszisztensre kapott támogatást?

 

Krisztin N. László polgármester: Válaszában elmondja, hogy a pedagógiai asszisztensre adnak támogatást, a konyhai kisegítőre nem. A támogatást nem lehet a konyhai kisegítőre fordítani.

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester: Kéri Ábrahámhegy Képviselő-testületét, szavazzanak a pedagógiai asszisztens foglalkoztatásáról.

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot.

…../2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

- Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezete - pedagógiai asszisztens foglalkoztatása 2013. szeptembertől

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezetében nem javasolja szerepeltetni 2013. szeptembertől pedagógiai asszisztens foglalkoztatását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

 

Fábián Gusztáv polgármester: Kéri Salföld Képviselő-testületét, szavazzanak a pedagógiai asszisztens foglalkoztatásáról.

 

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

…../2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

- Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezete - pedagógiai asszisztens foglalkoztatása 2013. szeptembertől

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezetében javasolja szerepeltetni 2013. szeptembertől pedagógiai asszisztens foglalkoztatását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos elszámolást a márciusi együttes ülés keretében tárgyalandó társulási megállapodásban rögzítsék, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

16/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

- Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezete - gyermekétkeztetés

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja, hogy a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos elszámolás módját a márciusi ülésen tárgyalandó társulási megállapodásban rögzítsék.

 

Határidő: 2013. márciusi együttes ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester:

Ábrahámhegy Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

…../2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

- Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezete - gyermekétkeztetés

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja, hogy a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos elszámolás módját a márciusi ülésen tárgyalandó társulási megállapodásban rögzítsék.

 

Határidő: 2013. márciusi együttes ülés

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

…../2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

- Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezete - gyermekétkeztetés

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja, hogy a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos elszámolás módját a márciusi ülésen tárgyalandó társulási megállapodásban rögzítsék.

 

Határidő: 2013. márciusi együttes ülés

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester

Krisztin N. László polgármester: Az Erzsébet utalványra vonatkozóan a Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslata az volt, hogy egyelőre maradjon a költségvetésben és időközben meglátják, hogy tudják-e finanszírozni. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot.

17/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

- Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezete – Erzsébet utalványról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda költségvetésében az Erzsébet utalvány tervezését.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester:

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

…../2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

- Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezete - Erzsébet utalványról

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda költségvetésében az Erzsébet utalvány tervezését.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

…./2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

- Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetés tervezete - Erzsébet utalványról

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda költségvetésében az Erzsébet utalvány tervezését.

 

Határidő: 2013. márciusi együttes ülés

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester

Krisztin N. László polgármester: Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? Megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás a napirendre vonatkozóan nincs, a vitát lezárja.

Több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testületek és a meghívottak megjelenését, munkáját, az együttes ülést 11.45 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                                         dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                                                           jegyző

Vella Ferenc Zsolt                                                Takács Katalin

polgármester                                                körjegyző-helyettes

Vollmuth Péter                                               dr. Harkai Barbara

polgármester                                                           jegyző

Fábián Gusztáv

polgármester

 

Folly Péter

Forintos Ervin

Gáspár József

Széllné Péber Szilvia

Somogyi Márk

jegyzőkönyv-hitelesítők