Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2012. évi jegyzőkönyvek 2012. október 03. rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyv
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2012. október 03. rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyv

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Sorszám:34/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült:  Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 03.-án 13.13 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak:

dr. Magó Ágnes                       képviselő

Orbán Péter                             képviselő

Rajzó Ildikó                             képviselő

Simonné Visi Erzsébet              képviselő

 

Meghívottként jelen vannak:

 

Dr. Weller-Jakus Tamás           jegyző

 

Távolmaradását bejelentette:

Krisztin N. László polgármester

Csanádi Csanád alpolgármester

Forintos Ervin képviselő

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

dr. Magó Ágnes korelnök tisztelettel köszönti a Képviselő-testület nyilvános rendkívüli ülésén megjelent képviselőtársait és Jegyző urat. Elmondja, hogy az 1990. évi LXV. Törvény 12. § (2) bekezdése alapján rendkívüli ülést hívott össze a Polgármester úr. Távollétében, mint korelnök az SZMSZ 13.§ (1) értelmében az ő feladata az ülés levezetése.

 

Megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő Képviselő-testületi tagból 4 fő jelen van. Az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Krisztin N. László polgármester, Csanádi Csanád alpolgármester és Forintos Ervin képviselő távolmaradását bejelentette.

 

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Tóth Lászlónét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Rajzó Ildikó és Simonné Visi Erzsébet  képviselőket megválasztani.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a személyekre vonatkozó javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.

dr. Magó Ágnes korelnök elmondja, hogy a meghívóban egy napirendi pont szerepel.

 

Napirendi javaslat:

  1. Balatoni Hajózási Zrt. ingyenes részvény átruházási szerződés módosítása

 

Aki egyetért a napirendi pont tárgyalásával, kéri, szavazzon:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja a napirendre vonatkozó javaslatot.

  1. Napirendi pont: Balatoni Hajózási Zrt. ingyenes részvény átruházási szerződés módosítása (előterjesztés: 1. sz. melléklet)

dr. Magó Ágnes korelnök: Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, kéri az elnököt, ismertesse határozati javaslatukat.

 

Simonné Visi Erzsébet Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a BAHART részvény átruházási szerződés módosítására vonatkozó tervezetet fogadja el azzal, hogy a vagyontárgy értékesítése esetén fokozott figyelemmel kell lenni az 1. Kötelezettségvállalások b) bb) pontjában foglaltakra.

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy Kormányhatározat alapján kerül sor ennek a szerződésnek a módosítására. Badacsonytomajnak nincs egyetlen részvénye sem ebben a 2 sz. részvénycsomagban, amire a tőkeemelés vonatkozik. De jelen esetben résztulajdonosa a BAHART Zrt.-nek. Ha az elkövetkezendő 5 évben valamelyik társtulajdonos önkormányzat nem tenne eleget a fizetési kötelezettségének, ezért az egyetemlegesség alapján érintheti Badacsonytomajt is. Ennek okán került a Testület elé a szerződésmódosítás. A Pénzügyi Bizottság is javasolta a tervezet szerinti szerződésmódosítást elfogadni.

 

dr. Magó Ágnes korelnök kérdezi, hogy akkor ez azt jelenti, hogy az ötödik év végéig ezt valaki nem teljesíti, akkor nekik kell kifizetni?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy ilyenkor jön be az egyetemleges felelősség, tőlük is kérhetik, hiába nem jogosultak. Utána majd rendezik polgárjogi alapon, visszakapják ezt a pénzt. A Kormányhatározat arról rendelkezett, hogy 5 év alatt kell azon résztulajdonos önkormányzatoknak megfizetni ezt az önrészt, akik ezzel az állam által juttatott részvénnyel rendelkeznek. Ezt meg lehet fizetni ingatlannal, pénzzel, ahogy választanak. De ez a badacsonytomaji Önkormányzatra nem vonatkozik.

 

dr. Magó Ágnes korelnök megkérdezi, hogy kérdése van-e valakinek? Hozzászólása? Amennyiben nincs, az előterjesztés szerinti A. Határozati javaslatot teszi fel szavazásra: Aki ezt el tudja fogadni, kéri, szavazzon most:

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartozkodás nélkül meghozza az alábbi:

211/2012. (X.03.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatoni Hajózási Zrt ingyenes részvény-átruházási megállapodás módosítását a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt (1133 Budapest, Pozsonyi u.56.) sz. alatti szervezettel, elfogadja. Az előterjesztéssel azonos tartalmú, ingyenes részvény-átruházási megállapodás módosításának aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármester urat.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 15 nap

 

dr. Magó Ágnes korelnök megköszöni képviselőtársai munkáját, több napirendi pont nem lévén a nyilvános rendkívüli ülést 13.20 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

 

 

dr. Magó Ágnes                                                               dr. Weller-Jakus Tamás

korelnök                                                                                    jegyző

Rajzó Ildikó

Simonné Visi Erzsébet

jegyzőkönyv hitelesítő

 Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Ma 2019. augusztus 19., hétfő, Huba napja van. Holnap István napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!