Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Badacsonytomaj - International City of Grapes and Vine

Tátika üzletház pályázati felhívás 2021.05.

There are no translations available.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Badacsonytomaj Város Önkormányzata az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 3/2016. (II.01.) számú rendelete, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint Badacsonytomaj Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonát képező 2556 helyrajzi számon felvett, ún. „Tátika üzletház” elnevezésű üzlet ingatlan hasznosítása céljából. A hasznosítás módja: bérbeadás.


<<<LETÖLTÉS>>>


Az ingatlan Badacsony településrész központjában, közvetlen a Balaton part mellett található.


Pályázaton részt vehet minden természetes és jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki az előírt határidőben a kiírási feltételeknek megfelelő érvényes pályázatot nyújtott be.

Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

 

Read more...

 

Ügyfélfogadás 2021.03.22-től

There are no translations available.

KÖZLEMÉNY


A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban és az Ábrahámhegyi Kirendeltségen a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021.(III.5.) Kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel és az ügyfelek, a munkavállalók egészségének védelme érdekében a személyes ügyfélfogadást 2021. március 22. napjától szüneteltetjük.


Az ügyintézés a fentiek értelmében 2021. március 22. napjától kizárólag elektronikus vagy postai úton történik a következő elérhetőségek valamelyikén:


Hivatali Kapu:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

Balatonrendes Község ÖnkormányzataBTOMAJ

AHEGY8256

BRENDES


Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Levelezési cím:

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.


Telefonos elérhetőségeink:

hétfőtől-csütörtökig 8-16 óráig, pénteken 8-13 óráig

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal:

06 (87) 571-270Kérjük és köszönjük Tisztelt Ügyfeleink együttműködését!

Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymás egészségére és életére!


Badacsonytomaj, 2021. március 22.Wolf Viktória sk.

jegyző


 

MENÜ Kft. ügyvezetői feladatok ellátására pályázat

There are no translations available.

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

27/2021.(II.08.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró

Badacsonytomaj Város Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

a következő döntést hozom:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MENÜ Kft. ügyvezetői feladatok ellátására a pályázat kiírását a melléklet szerinti tartalommal elrendeli.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Illésné Rácz Andrea igazgatási ügyintéző

 

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

27/2021.(II.08.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MELLÉKLETE

Pályázati kiírás ügyvezetői feladatok ellátására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) pályázatot ír ki, a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő MENÜ Kft. ügyvezetői tisztség betöltésére munkaviszony keretében.

 

Az ügyvezető feladata: A kft. ügyvezetői feladatok ellátása.

 

Feladatai különösen:

-          a társaság hatályos jogszabályoknak, az SZMSZ-nek és a belső szabályzatoknak megfelelő gazdaságos és hatékony működtetése,

-          a társaság képviselete harmadik személlyel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt,

-          a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása.

 

Pályázati feltételek:

-          magyar állampolgárság,

-          B kategóriás jogosítvány,

-          cselekvőképesség,

-          büntetlen előélet,

-          középfokú végzettség és 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet 16.§ (3) bekezdése szerinti végzettség, élelmezésvezető szakképesítés.

 


Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-          önkormányzati vagy közétkeztetési területen megszerzett legalább 2 éves vezetői gyakorlat,

-          vendéglátóipari szakképzettség (szakács, üzletvezető)

-          felhasználói szintű számítástechnikai ismeret.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

-          részletes szakmai önéletrajz,

-          iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,

-          szakmai vezetői program,

-          3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

-          nyilatkozat arról, hogy a pályázatával kapcsolatban a képviselő-testületi ülés keretében kéri-e zárt ülés tartását,

-          hozzájáruló nyilatkozatot a személyes adatok bírálók általi megismeréséhez,

-          nyilatkozat a 2013. évi V. törvényben előírt kizáró feltételekre (összeférhetetlenségre) vonatkozóan,

-          bérigényre vonatkozó nyilatkozat.

 

A vezetői megbízás időtartama: határozatlan idejű próbaidő kikötésével.

 

Bérezés: pályázó bérigénye alapján, megegyezés szerint.

 

A pályázat közzétételének helye: www.badacsonytomaj.hu és Badacsonytomaj Város Önkormányzatának közösségi felülete, www.kozigallas.gov.hu

 

Pályázat beérkezésének ideje és helye:

A pályázatoknak legkésőbb 2021. március 5. napján 12,00 óráig zárt borítékban Badacsonytomaj Város Polgármesteréhez (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) címezve „MENÜ Kft. ügyvezetői pályázat jeligével ellátva kell beérkezniük.

Benyújtani személyesen vagy ajánlott postai küldeményként lehet.

 

Érdeklődni Krisztin N. László polgármesternél lehet (87/571-270).

 

A pályázat elbírálásának módja: a Képviselő-testület a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első ülésén bírálja el a pályázatokat.

 

A munkakör 2021. április 5. napjától betölthető.

 

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. Minden pályázó saját kockázatára pályázik, a kiíró semmilyen pályázói kárt vagy a pályázat elkészítésével kapcsolatosan esetlegesen felmerülő költséget nem térít meg. A pályázat beadásával a pályázó egyúttal minden, az előbbiekben meghatározott feltételt magára nézve kötelezőnek elfogad.

 

Lomtalanítás 2021.

There are no translations available.

LOMTALANÍTÁSI FELHÍVÁS

 

Társaságunk az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft külön díjazás nélküli lomtalanítási szolgáltatását a nagydarabos hulladékok elhelyezésére az alábbiakban megadott időben házhoz menő gyűjtés keretén belül, koncentráltan, megfelelő kapacitás biztosításával a kikészített lomokat átveszi, elszállítja, csökkentve ezzel a lakosságnak okozott kellemetlenséget. Ennek keretében lehetőség van megválni a háztartásokban keletkezett nagydarabos hulladékoktól.


Badacsonytomaj 2021. április 16.

Badacsony 2021. április 12.

Badacsonyörs 2021. április 12.


Kihelyezés szabályai:

Lomhulladéknak kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos hulladék minősül.

A gyűjtőpontokon leadható hulladékok:

ü  elhasznált, megunt bútorok

ü  edények

ü  szőnyegek

ü  játékok

ü  ruhanemű

 

TILOS a gyűjtőpontokon elhelyezni:

 

û  építési és bontási törmelék (ajtók, ablakok, szaniterek)

û  háztartási kis- és nagygépek;

û  távközlési berendezések;

û  számítástechnikai, szórakoztató elektronikai cikkek;

û  elektromos barkácsgépek, sportfelszerelések;

û  csomagoló anyagok (hungarocell, nylon zsákok, fóliák, papír, karton)

û  tehergépjármű gumiabroncs

û  veszélyes hulladék (festék, hígító, vegyszer, fénycső, elem, akkumulátor)

û  háztartásokban keletkező települési hulladék,

û  szelektív hulladék,

û  zöldhulladék.

 

Az átvett nagydarabos hulladék mennyisége az egy háztarásban egy év alatt keletkezett mennyiség, maximum 2 m3 lehet.

A lomhulladék átvétele, elszállítása az alábbi kitételek szerint történik:

  • egyedi, ingatlanonként történő bejelentés alapján (családi házak és Társasházak esetében egyaránt szükséges)
  • a regisztráció a lomhulladék elszállításához Társaságunk ügyfélszolgálatán személyesen, levélben, e-mailben vagy telefonon történt bejelentés alapján legkésőbb a lomtalanítási napot megelőző 7. napon 12 óráig kell, hogy megtörténjen (logisztikai előkészületek és a megfelelő kapacitás megteremtése miatt a megadott időponton túl nem áll módunkban regisztrációt fogadni)
  • családi házak esetében, illetve nem 1100 literes BOBR-t használó Társasházak esetében az átvétel nem közterületről, hanem közvetlenül az ingatlanokról (kerítésen belül, illetve a magánterület a közúthoz legközelebb eső részén történő elhelyezéssel)
  • gyűjtőpontra kihelyezett konténerek esetében, Társasházaknál a lomtalanítási hulladékot közterületre kihelyezni tilos.
  • az átadás az ingatlan tulajdonos vagy megbízott által személyesen
  • lomok átvételének és elszállításának pontos időpontja: lomtalanítási napokon március 31-ig reggel 7-től délután 15 óráig, április 1-től pedig reggel 6-tól délután 14 óráig

Aki a lomtalanítási hulladékát a közterületen helyezi el, vagy nem a Közszolgáltató NHSZ Tapolca Nonprofit Kft dolgozóinak adja át a kihelyezett gyűjtőpontokon, az szabálysértést követ el.

 

Bővebb tájékoztatást Társaságunk ügyfélszolgálatán, illetve honlapján talál:

 

Ügyfélszolgálat helye: NHSZ Tapolca Nonprofit Kft., 8300 Tapolca, Halápi u. 33.

Személyesen és telefonon (87/321-567):

Hétfő:              8-12

Kedd:              Nincs

Szerda:            7-19

Csütörtök:       Nincs

Péntek:            8-12

Telefax (87/321-567): hétfőtől vasárnapig 0-24


Levelezési cím: NHSZ Tapolca Nonprofit Kft., 8300 Tapolca, Halápi u. 33.

E-mail cím: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Honlap cím: www.nhsztapolca.hu

 

Továbbá egyes hulladék fajták elhelyezéséhez igénybe veheti Társaságunk által üzemeltetett Hulladékgyűjtő udvarunkat.

Hulladékgyűjtő udvar helye: 8308 Zalahaláp, 010/42 hrsz.

 

Hétfő:                          7:00 – 15:00

Kedd:                          7:00 – 15:00

Szerda:                        7:00 – 18:00

Csütörtök:                    7:00 – 15:00

Péntek:                        7:00 – 15:00

Telefonszám: 06-87/709-831

E-mail cím: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Honlap cím: www.nhsztapolca.hu

 

 

Kérjük együttműködésüket a környezetünk tisztaságának megóvása érdekében!

NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.

 

TÁRSASHÁZAK KÉMÉNYSEPRŐIPARI SORMUNKA ÜTEMTERVE 2021.

There are no translations available.

TÁRSASHÁZAK

KÉMÉNYSEPRŐIPARI SORMUNKA ÜTEMTERVE 2021.

TELEPÜLÉS

MÁJUS

JÚNIUS

Ábrahámhegy

MÁJUS 23. – JÚNIUS 18.

Badacsony


MÁJUS 2. – MÁJUS 22.


Badacsonyörs


BadacsonytomajRészletes információ: www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu

Telefon: 1818

BM. KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

KÉMÉNYSEPRŐIPARI TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ IGAZGATÓHELYETTESI SZERVEZET

 

TÁJÉKOZTATÓ

There are no translations available.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,

2020. december 21-től december 31-ig

anyakönyvi ügyben (haláleset miatt) az alábbi telefonszám

hívható:

06-30/531-68-59


Tisztelettel:

WolfViktória

jegyző

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése

Önkormányzatunk pályázatai

Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

BaBi Badacsony
Ma 2021. June 23., Wednesday, Zoltán napja van. Holnap Iván napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!