Információk a szennyvízcsatornázással kapcsolatban

There are no translations available.

Tájékoztatás

Badacsonytomaj Város szennyvíz-csatornázási programjának a IV. üteme 2007. május 15-én átadásra került.

Az Önkormányzat 30/2004. (IX.30.) sz. rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése előírja, hogy a kiépítésre kerülő csatornahálózatra az egyes, önállóan üzembe helyezhető szakaszok jogerős műszaki átadását követő 6 hónapon belül valamennyi ingatlantulajdonos köteles rácsatlakozni. Amennyiben az ingatlan tulajdonosa a fenti kötelezettségét nem teljesíti, a Jegyző hatósági eljárás keretében kötelezi az ingatlantulajdonost a rácsatlakozásra és az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére, továbbá ezzel egyidejűleg környezetterhelési díj kiszabására is sor kerül a 15/2007. (X. 12.) sz. rendelet alapján.