Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Településrendezési eszközök módosításának partnerségi egyeztetése
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

településrendezési eszközök módosításának partnerségi egyeztetése

There are no translations available.

Badacsonytomaj 294/2020 KT


Badacsonytomaj 028/9 hrsz. településrendezési eszközök módosítása


294.2020 KT határozat, és anygaok


2018. április. 17. 15:00 meghívó (pdf) -> kapcsolódó anyagok letöltése

2018. április. 17. 16:00 meghívó (pdf) -> kapcsolódó anyagok letöltéseMEGHÍVÓ

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

tisztelettel meghívja Önt

2017. augusztus 21-én ( hétfőn) 14.00 órakor

az Badacsonytomaj Város Önkormányzata

(Badacsonytomaj, Fő u. 14.)  Rózsakő termében tartandó

lakossági fórumra,

melynek témája:


Badacsonytomaj város településrendezési eszközök módosítási eljárása.

Anyagok letöltése egyben

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete 54/2017 (II.01.) határozatával elfogadta a Város településrendezési eszközeinek módosítására, vonatkozó tervezési programot, mely programot 75/2017 (III.01) és 322/2017 (VII.25) határozatával módosított, elhatározta az eljárás megindítását, az alábbi módosítások tekintetében.

1. SZ. MÓDOSÍTÁS

Az 54/2017.(II.1.) sz. határozat mellékletének 1. pontjában elhatározott módosítás a 301/2017.(VII.5.) sz. határozat 2. pontja szerint hatályát vesztette.

2. SZ. MÓDOSÍTÁS :

Az 54/2017.(II.1.) határozat mellékletének 2.a) pontja szerint Badacsonyörsön a 0264/23. hrsz-ú ingatlanon kijelölt Gksz* besorolású területen a „beültetési kötelezettséggel érintett terület” keretező jellegű korrekciója mellett a szabadtéri tárolás kedvezőtlen településképi hatásainak kiküszöbölése érdekében tájba illeszthető tároló épületek (tárolószínek) létesítési lehetőségének megteremtése.

A módosítás a HÉSZ előírásait és a szabályozási tervet érinti.

3. SZ. MÓDOSÍTÁS :

Az 54/2017.(II.1.) határozat mellékletének 2.b) pontja szerint Badacsonyörsön a 2039 hrsz-ú ingatlanon kijelölt Gksz-k építési övezeten belül a „beültetési kötelezettséggel érintett terület” keretező jellegű korrekciója mellett a kiszabályozott közterület korrekciója a valós állapotok figyelembe vételével. A 301/2017.(VII.5.) határozat 1. pontja szerint az ingatlanon a legnagyobb beépítettség 40%-ra emelése, a legnagyobb építménymagasság 10 méterre emelése, valamint a minimális zöldfelület 30%-ra mérséklése a folyamatban lévő és a tervezett fejlesztések támogatására.

A módosítás a HÉSZ előírásait és a szabályozási tervet érinti.

4. SZ. MÓDOSÍTÁS :

Az 54/2017.(II.1.) határozat mellékletének 2.c) pontja szerint Badacsonyörsön a Folly arborétum valós használat szerinti övezeti határainak megállapítása, ennek során a 0263/9 és 0263/12 hrsz-ú ingatlanok Mk-5 övezetből Mk-Ar övezetbe történő átsorolás, valamint az Mk-Ar övezeten belül az egységes területhasználat érekében az építés feltételeként reális mértékű „minimális beépíthető telekterület” meghatározása.

A módosítás a HÉSZ előírásait és a szabályozási tervet érinti.

5. SZ. MÓDOSÍTÁS :

A 75/2017.(III.1.) határozat szerint Badacsonytomaj strand terület beépíthetőségének 10 %-ra emelése, és bel-, külterület határának módosítása, Badacsonytomaj vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 10/2005 (IV.14.) TNM rendelet melléklete szerinti különleges terület és tómeder terület határára történő módosítással.

A módosítás a településszerkezeti tervlapot, a HÉSZ előírásait és a szabályozási tervet érinti.

6. SZ. MÓDOSÍTÁS :

Az 54/2017.(II.1.) határozat mellékletének 3.a) pontja szerint a „beültetési kötelezettséggel érintett területek” előírásainak pontosítása, az érintett területeken a beültetési kötelezettség teljesítése mellett esetlegesen létesíthető térszín alatti beépítés feltételrendszerének kidolgozása.

A módosítás a HÉSZ normaszövegét érinti.

7. SZ. MÓDOSÍTÁS :

Az 54/2017.(II.1.) határozat mellékletének 4.a) pontja szerint a 0245 hrsz-ú általános mezőgazdasági területbe sorolt földrészlet (korábbi saját használatú út Badacsonyörs külterületén) érintett határain megszüntető jelek feltüntetése.

A szabályozási tervet érintő módosítás.

8. SZ. MÓDOSÍTÁS :

Az 54/2017.(II.1.) határozat mellékletének 4.b) pontja szerint a 070/7 hrsz-ú út esetében a korábban beépítésre szánt terület kijelölése kapcsán tervezett szélesítés mértékének és pozíciójának korrekciója az ingatlan-nyilvántartási térképen nem jelölt meglévő pincék figyelembe vételével.

A szabályozási tervet érintő módosítás.

9. SZ. MÓDOSÍTÁS :

A 75/2017.(III.1.) határozat szerint Badacsonytomaj 02/27, 02/26, 02/25, 02/20, 02/4 hrsz-ú ingatlanokat tartalmazó K-tuk* övezetben az építési hely és beültetési kötelezettséggel érintett terület módosítása.

A szabályozási tervet érintő módosítás.

10. SZ. MÓDOSÍTÁS :

A 322/2017.(VII.25.) határozat szerint Badacsonytomaj 02/1 hrsz-ú Kifaludy utca szabályozási szélességének növelése, KöU övezet növelése egyoldali gyalogos közlekedés biztosítása céljából

A szabályozási tervet érintő módosítás.


A szükséges egyeztetéseket a vonatkozó 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 32. § (1) a) pontja szerinti "teljes" egyeztetési eljárás szabályai szerint folytatja le az önkormányzat.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 15/2017.(VII.14.) önkormányzati rendelete szerint jelen meghívóval egy időben a dokumentációt megtekinthetővé teszi. A program anyaga előzetes időpont egyeztetést követően ügyfélfogadási időben Sütő Árpád műszaki ügyintézőnél a hivatalban papíralapon is megtekinthető.Tájékoztatom, hogy a tervvel kapcsolatos javaslatait, észrevételeit, a lakossági fórumon szóban, továbbá legkésőbb a lakossági fórumot követő 8 napon belül papír alapon a polgármesternek címezve, Badacsonytomaj Város Önkormányzatának címére (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.), vagy elektronikus levélben az This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it e-mail címre történő megküldéssel teheti meg.

Az eljárás további szakaszában fenti határidőn belül véleményt nem nyilvánított, javaslatot nem tett, a határidő leteltét követően hozzájáruló partnernek tekinti Badacsonytomaj Város Önkormányzata.

Badacsonytomaj, 2017. augusztus 14.

Krisztin N. László

Polgármester