Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap PÜB 2015. jegyzőkönyvek 2015. 03. 02. rendkívüli PÜB jk
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2015. 03. 02. rendkívüli PÜB jk

There are no translations available.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám:  5/2015.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2015. március 02-án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Forintos Ervin               elnök

Kun István                    bizottsági tag

Laposa Bence                bizottsági tag

Nagy Lajos                    bizottsági tag

Nagy Miklós                  bizottsági tag                                  (5 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László          polgármester

Orbán Péter                    alpolgármester

Wolf Viktória                 jegyző

Dr. Gáli Mihály              ügyvéd, Badacsonytomaj Város Önkormányzatának jogi

képviselője

Horváth Márta                Műszaki osztályvezető

Tóthné S. Zsuzsa           jegyzőkönyvvezető                        (5 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

Forintos Ervin elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun István bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné S. Zsuzsát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

61/2015. (III.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Kun István bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Forintos Ervin elnök kéri, hogy aki a meghívóban szereplő 4 nyilvános napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

62/2015. (III.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2015.03.02-i rendkívüli ülés meghívó szerinti napirendjét 4 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pontok:

  1. 1. 2015. évi fejlesztési programról tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 2. Állami ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 3. Bíró és Társai Bt. badacsonytomaji 2557/2 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos kártérítési ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 4. Közterület-használattal kapcsolatos tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

1./ Napirendi pont

2015. évi fejlesztési programról tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztés mellékleteként kiküldésre került a gazdasági program és annak néhány kiegészítő anyaga. Célszerűnek tartaná meghatározni, hogy milyen fejlesztéseket próbáljanak az idén megvalósítani. Alpolgármester úrral egyeztettek, ennek eredményét ismerteti:

Badacsonyörs:

-          folyamatos feladat a strand,

-          temető melletti parkoló,

-          buszmegállók,

 

Badacsonytomaj:

-          Városháza II. ütem 2016-ban, az idei évben az üzletek kivásárlása, amennyiben eladási szándék van, illetve az átterveztetés,

-          Zebra,

-          Fő utca és Kert utca közti járda,

-          József Attila utcai járda,

 

Badacsony:

-          ABC melletti parkoló (tervezése zajlik, megvalósítása önkormányzati forrást igényel)

-          Kempinghez vezető járda mellett közvilágítás.

 

Tervezés szintjén javaslat a Művelődési Ház, amely 1,8 m. Ft-tal van tervezve a költségvetésben.

Úgy véli, hogy ezek a realitások a Képviselő-testület működésének első évében.

A badacsonyörsi strandra visszautalva elmondja, hogy az külön téma, mert azt saját költségvetéséből az Önkormányzat nem tudja megoldani, de a lakosság igényli, hogy tartsák napirenden.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök megkérdezi, hogy mi lesz a VN. Kft. új telephelyre költöztetésével?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ahhoz pályázati forrást szeretnénk szerezni. Az előzőekben felsoroltak kb. 60-65 m. Ft. költséget jelentenek, úgy véli, hogy többet nem lehet bevállalni. A LED-es közvilágítással kapcsolatban tárgyaltak, sajnos olyan kevés az energiafogyasztása a településnek, hogy 18 éves megtérülési idővel kellene számolni, azt az állam nem vállalja. Próbál más cégekkel is tárgyalni az ügyben.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy a Badacsonyörsi Kisörshegyi ivóvízhálózat problémája nem szakad-e az Önkormányzat nyakába?

 

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, várhatóan igen. Az előzőekhez kapcsolódva elmondja, hogy nem idei feladat a Halászkert parkoló és a Városkapu, amelynek nem tudják az időbeni lefutását. Ezek a következő évi projektek lennének. A Képviselő-testületnek állást kellene foglalnia, hogy az egyes verziók közül melyiket választja, akár a mostani, vagy a következő testületi ülésen. Két javaslat fogalmazódott meg:

1.)    Kerüljön lebontásra az alsó-bazársori kis épület, felejtsék el a Haléttermet

2.)    Ha elkészül a Halétterem terve, akkor hirdessék meg, és ha valaki megépítené, akkor üzemeltesse. Amennyiben nem, akkor jövőre lebontanák.

 

Kun István bizottsági tag javasolja, hogy most foglalkozzanak ezzel a kérdéssel, tekintve a gyorslefolyású pályázati kiírásokra.

 

Orbán Péter alpolgármester tájékoztatást kér a badacsonyörsi strandra vonatkozóan.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a jobb oldali lekerített részt a tulajdonos el akarja adni. Kérte ez ügyben a találkozás lehetőségét a tulajdonosi körrel, hogy meg tudhassuk a pontos árat.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök elmondja, a Halétteremmel kapcsolatban az a véleménye, hogy a meglévő épületet is bontsák el és azon a területen valósuljon meg a Fonyódihoz hasonló rendezvény tér.

 

Nagy Miklós bizottsági tag egyetért a javaslattal.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy nem kevés pénzért megterveztették a Haléttermet. Úgy véli, hogy ez miatt egy pályáztatást le kellene folytatni. Hozzáteszi, hogy a másik épületrész lebontása is jelentős összegbe került.

 

Krisztin N. László polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy annak idején kiírtak egy pályázatot, amelynek eredményként megterveztették az épületet. A partner azonban nem reagál az e-mailjeinkre. Ha meg lesz a terv, véleménye szerint is megérne egy pályáztatási kísérletet.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint, ha bontásra kerül az épület, nyilvános illemhelyről gondoskodni kellene.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök visszatérve a badacsonyi strandbejárat témára elmondja, hogy sok fórumon vett részt, mindenhol az „A” verziót javasolták az emberek. Kérdezi a bizottsági tagok véleményét erről.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy azokon a fórumokon, ahol ő is jelen volt egyáltalán nem ez hangzott el. Úgy véli, akkor tudnak együtt dolgozni, ha tekintettel vannak egymás véleményére. Ő mindenhez megpróbál konstruktívan hozzáállni. Ez a dolog a település jövője és a Balaton part szempontjából nagyon kardinális kérdés. Akiket szakmailag megkérdeztek, a „B” verziót tartották a jobb megoldásnak, mert tisztább, szellősebb és rendezettebb parti sétány alakulna ki. Kéri, hogy akceptálják ezt a képviselők.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy először ő is támogatta a „B” verziót, de úgy látja, hogy mégis jobb lenne, ha a strand területe változatlanul maradna.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint a „B” és „C” verzió is jobb, mint az „A”.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy általa rendezett fórumon 46 emberből mindannyian az „A” verziót támogatták. Képtelenek voltak meggyőzni őket a másik verzióról, hogy a strand területét bármilyen módon is csökkentsék. A Halászkertes fórum eredményét nem tudja megmondani, de egy másik fórumon is 50 %-os volt a támogatottsága az egyes verzióknak. Kérdezi, hogy a „C” verzió azt feltételezi, hogy legalább 1 vizesblokkot le kell bontani és helyette újat létesíteni?

 

Kun István bizottsági tag szerint nem kellene lebontani, ami átalakításra kerülne, az a Platán Büfé.

 

Krisztin N. László polgármester tudomása szerint bele lógna a Platán Büfé épülete a vizesblokkba. Javaslata, hogy rajzoltassák, le mit tartalmazna a „C” verzió.

 

Forintos Ervin elnök javasolja a témát a márciusi soros ülésre bevinni.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint ezek a kérdések nem képviselői preferenciák, hanem tervezési feladatról van szó. Lehet olyan épületet tervezni, amely magában foglalja a vizesblokkot.

 

Krisztin N. László polgármester nem ért ezzel egyet, úgy gondolja, hogy ebből pénzügyi kérdés lesz. Meg kell a tervezőnek adni, hogy mihez nyúlhat hozzá.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök szerint elsődleges kérdés, hogy a jelenlegi helyén legyen a strand bejárat vagy sem. Kéri, hogy aki egyetért Polgármester úr által ismertetettek szerint a 2015. évi fejlesztési programokkal, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

63/2015. (III.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2015. évi fejlesztési programról tájékoztatás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a 2015. évet érintő fejlesztésekről és fejlesztési programra vonatkozóan az alábbi javaslatot teszi a Képviselő-testületnek:

Badacsonyörs:

-          folyamatos feladat a strand biztosítása,

-          temető melletti parkoló kialakítása,

-          buszmegálló létesítése.

 

Badacsonytomaj:

-          Városháza II. ütem 2016-ban, az idei évben az üzletek kivásárlása, amennyiben eladási szándék van, illetve az átterveztetés,

-          Zebra létesítése,

-          Fő utca és Kert utca közti járda kialakítása,

-          József A. utcai járda megújítása.

 

Badacsony:

-          ABC melletti parkoló (tervezése zajlik, megvalósítása önkormányzati forrást igényel),

-          Kempinghez vezető járda mellett közvilágítás kiépítése.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

Forintos Ervin bizottsági elnök kéri, hogy aki elfogadja ismételten a 2015-2019. gazdasági program fejlesztési részét, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

64/2015. (III.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2015. évi fejlesztési programról tájékoztatás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerint tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2015-2019. Gazdasági programjának fejlesztési részét.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős: Forintos Ervin bizottsági elnök

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

Forintos Ervin bizottsági elnök kéri kézfeltartással jelezze, aki egyetért azzal, hogy a Halétterem terveinek elkészültekor írjanak ki pályázatot, eredménytelen pályáztatás esetén kerüljön lebontásra a jelenlegi épületrész és a területen önkormányzati rendezvénytér kerüljön kialakításra.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

65/2015. (III.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2015. évi fejlesztési programról tájékoztatás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Halétterem terveinek elkészültekor írjanak ki pályázatot, eredménytelen pályáztatás esetén kerüljön lebontásra a jelenlegi épületrész és a területen önkormányzati rendezvénytér kerüljön kialakításra.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős: Forintos Ervin bizottsági elnök

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Forintos Ervin bizottsági elnök kéri, szavazzon, aki egyetért azzal, hogy a Műszaki Osztály a márciusi soros testületi ülésre készítsen egy vázrajzot az A, B és C verziókra vonatkozóan költségvonzattal.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

66/2015. (III.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2015. évi fejlesztési programról tájékoztatás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága kéri a Műszaki Osztály vezetőjét, hogy a márciusi soros testületi ülésre készítsen vázrajzot a Városkapu projekthez kapcsolódó A, B és C verziókról költségvonzattal.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős: Forintos Ervin bizottsági elnök

Horváth Márta műszaki osztályvezető

2./ Napirendi pont

Állami ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 2. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 2004 óta több alkalommal merült fel annak a lehetősége, hogy egy jogszabály alapján az önkormányzatok átvegyenek állami ingatlanokat. A Képviselő-testületnek majd egyesével kellene meghozni a határozatokat az egyes ingatlanokra vonatkozóan, megjelölve a hasznosítási célt. Kiválogatták az állami ingatlanvagyonból azokat, amelyekre az Önkormányzatnak szüksége lehet. Nem vállalnak túl nagy kockázatot a döntés mostani meghozatalával, mert ha az Állam úgy dönt, hogy átadja, de olyan feltételeket szab hozzá, akkor vissza lehet lépni.

 

Horváth Márta osztályvezető felhívja a figyelmet az előterjesztésben leírtakra, mely szerint 15 évig a megjelölt célt fent kell majd tartani.

A 2157/1 hrsz. a badacsonyörsi strand része. Ez az egy ingatlan az, amely nem tartozik a Nemzeti Park területébe, de előfordulhat, hogy a természeti értéket meg kell váltani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, szakmailag áttekintették az egyes ingatlanokat Bolla József ügyvezetővel és Horváth Márta osztályvezetővel, hogy melyek azok, amelyekre esély van, hogy megkapjuk. Kérdés, hogy vállalják-e az előterjesztésben szereplő feltételeket.

 

Nagy Miklós bizottsági tag véleménye szerint nincs olyan nagy költség, mindenképpen meg kell lépni, mert jól jár vele a település. Példaként említi a Volán Panziót, amely önkormányzati munkahelyeket, bevételt teremthetne.

 

Horváth Márta osztályvezető szerint az utolsó 2 határozati javaslattal lenne érdemes külön foglalkozni.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök tart az előterjesztés utolsó előtti bekezdésében leírt fizetési kötelezettségtől.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez abban az esetben lenne érvényes, ha majd aláírásra kerülne a vagyonkezelési szerződés.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat elfogadják, kezdeményezzék az önkormányzati tulajdonba kerülést, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

67/2015. (III.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Állami ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról

 

  1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezze és kérelmezze az alábbi ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adását az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatok alapján és aszerint:

-          2157/1 hrsz.

-          2551/8 hrsz.

-          2551/7 hrsz.

-          2551/10 hrsz.

-          2551/5 hrsz.

-          1297/2 hrsz.

-          2561/5 hrsz.

-          2561/8 hrsz.

-          0283/24 hrsz.

-          0270/2 hrsz.

-          0268/2 hrsz.

-          0267/7 hrsz.

-          0267/6 hrsz.

-          0267/2 hrsz.

-          1334 hrsz.

-          1012 hrsz.

-          1011 hrsz.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottsági elnök

 

3./ Napirendi pont

Bíró és Társai Bt. badacsonytomaji 2557/2 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos kártérítési ügye

Előterjesztő:      Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Simon Sándor ügyvéd, Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

(Előterjesztés 3. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti dr. Gáli Mihály ügyvédet. Megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd fenntartja az általa készített összefoglaló anyagot, amelyben egyezségi javaslatot tett a probléma megoldására. Két szerződés jogi sorsát, érvényességét, érvénytelenségét lehet firtatni. Az egyik a földhasználati jogot alapító szerződés, amely alapján jogot szerzett kérelmező, a másik az ezt követően létesült területbérleti szerződés, amely a problémát kiváltotta olyképpen, hogy sok évig fizették a bérleti díjat Bíróék az Önkormányzatnak, de jelezte az ellenfél, hogy a teljes összeget szeretnék visszakövetelni. Az tény, hogy a két szerződés üti egymást. Két megoldás létezik alapvetően: érdemben foglalkozni az egyezségre felhívó ellenféli nyilatkozattal, vagy érdemben nem foglalkozni azzal és arra bízni, hogy ők hogyan bírnak ebben az ügyben érvényesülni. Álláspontja, hogy annál nagyobb összeget, mint amit megajánlott az Önkormányzat 1 évvel ezelőtt, polgári perben véleménye szerint nem tudnak az Önkormányzattal szemben érvényesíteni, de az is lehet, hogy annál kevesebbet. Ha úgy gondolja a Testület, hogy ez a 2,5 m. Ft. egyelőre jó helyen van az Önkormányzatnál, dönthet úgy, hogy azt mondja, hogy a korábbi egyezségi ajánlatot nem fogadta el az ellenfél, új ajánlatot pedig nem tettek, ezért érdemben nincs ok arra, hogy ezt az álláspontot felülvizsgálják. Arra is van lehetőség, hogy azt mondja a Testület, hogy már nem aktuális és elutasítja ezt az egyezségi ajánlatot. A területbérleti szerződés azért üti a földhasználati jogot alapító szerződést, mert annak idején az aláírására át nem gondolt módon, ingyenesen került sor, nem kért értéket érte az Önkormányzat. Ezt utólag már nem lehet megtenni, ezt nem lehet kompenzálni területbérleti díj megfizettetésével. Az álláspontja, hogy a területbérleti jogviszonyt a Felek közös akarattal hozták létre, nem ért egyet az ellenfél jogi képviselőjének álláspontjával, hiszen jogukban állt volna azt nem elfogadni. Ez alapján volt a legkézenfekvőbb megoldás az 50 %-os kármegosztás. Az ellenfélnek joga van polgári pert indítani. Mai napon küldte meg az ellenérdekű fél ügyvédje azt a levelet, melyben azt írja, hogy a földhasználati bejegyzés nem egy egyszeri aktuson alapul. De igen, egy szerződésen alapul. Ennek nincs jelentősége a jogviszony szempontjából. Várja az üggyel kapcsolatban a bizottság tagjainak a kérdéseit.

 

Kun István bizottsági tag megkérdezi, hogy a földhasználati jog megszüntethető, semmissé tehető-e?

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd válaszában elmondja, hogy egyoldalúan nem lehet megszüntetni, csak szerződéssel.

 

Orbán Péter alpolgármester az előkeresett testületi határozat földbérleti szerződés megkötésére hatalmazta fel az akkori polgármestert. Mivel a korábbi egyezségi ajánlatot nem fogadták el, véleménye szerint a bíróságon fog kikötni az ügy.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, ha az akkori jegyző és polgármester testületi felhatalmazás nélkül kötötte meg a földhasználati jogot alapító szerződést, nem lehet semmissé tenni?

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy utána nézett a képviseleti jog szabályaira. Ha valaki túlterjeszkedett képviseleti jogán, akkor a Ptk. megoldást kínál akként, hogy ha az akinek nevében túlterjeszkedett jogán, vagy felhatalmazás hiányában járt el és az jóváhagyta ezt az eljárást, akkor gyakorlatilag a jóváhagyó vonatkozásában kártérítési jog nem áll fenn. A Képviselő-testület ezt annak idején nem kifogásolta.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy pont azt az iratot nem találjuk. A Képviselő-testület földbérleti szerződés megkötésére hatalmazta fel az akkori elöljárókat, földhasználati jog bejegyzéséről szó sincs.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, nincs jelentősége annak, hogy a törvényes képviselettel felruházott képviselő belülről befelé hatóan, milyen korlátozásokkal, felhatalmazás nélkül járt el, mert kifelé egyébként az Ötv. és Ptk. alapján képviseleti joggal a törvény erejénél fogva felruházott képviselő cselekménye az kifelé teljeskörű, és annak semmiféle korlátozása nem lesz hatályos. Ez miatt a szabály miatt nem lehet azt mondani, hogy kifelé egy érvénytelen jognyilatkozatot tett volna meg a képviselő. Természetesen nem lett volna akadálya, hogy befelé hatóan, a felhatalmazás nélkül eljáró képviselőt felelősségre vonja, számon kérje az a testület  akinek a nevében eljárt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy képviselő, amikor meghozza a döntést a konkrét aláírt szerződéssel a legritkább esetben találkozik. Tehát, ha ők abban a tudatban voltak, hogy bérleti szerződést kötnek, akkor ők már ellenőrizni nem nagyon tudják, ha csak nem kifejezetten utána járnak. Ez a jelenlegi helyzetben a dilemma, hogy egyáltalán egyezkedhetnek-e a közösség pénzén, egy olyan szituációban, amikor nem tudják bebizonyítani, hogy ez a szerződés létrejöhetett. Ha ezt egy bíróság mondja ki, hogy igen, ugyan az akkori vezető így és így járt el, de az ügy már elévült, mindenkinek egy kicsit igaza van, de az Önkormányzatnak pl. 2 m. Ft-ot kell fizetni. Ezt jobban el tudják fogadni, mint, hogy saját maguk döntsék el, hogy a 2,5 m. Ft. sok, vagy kevés ebben az ügyben. A képviselői székből az látszik, hogy nem a Képviselő-testület akarata szerinti szerződés köttetett, innentől kérdés, hogy szabad-e egyezkedni?

 

Forintos Ervin bizottsági elnök furcsának tartja, hogy az elmúlt 15 évben befizetett bérleti díj senkinek nem tűnt fel?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez az ellenérdekű félnek sem, pedig nekik kellett fizetni.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd emlékeztet, hogy a korábbi egyezséget nem fogadták el, ha kell, akkor érvénytelenségre hivatkozik majd az ügyben.

 

Laposa Bence bizottsági tag az elmondottakkal szemben azon az állásponton van, hogy ha a Testület megerősíti az egyezségi ajánlatot, akkor nem egyszemélyi felelősség. Úgy véli, ha már egyszer tettek egy egyezségi ajánlatot, akkor azt ne vonják vissza, a békés úton való rendezés érdekében.

 

Krisztin N. László polgármester Jegyző asszony véleményére kíváncsi annak ismeretében, hogy a jelenlegi képviselő-testület annak tudatában, hogy nincs irat, egy korábbi testületi teljesen más döntést hozott, mint amit az akkori polgármester végrehajtott. A  Földhivatal levéltárában sem találtak erre vonatkozó testületi határozatot. Ez az új fejlemény a korábbiakhoz képest, hogy kikértük tőlük az üggyel kapcsolatos iratokat.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha felhatalmazás nélkül kötötte meg a szerződést, az önmagában nem mondja ki a szerződés semmisségét. Kérdés az, hogy egyezségi ajánlat, vagy peres eljárás legyen? Hozzáteszi, hogy a peres eljárásban is lehet egyezségre törekedni, a Felek bármikor megegyezhetnek, és az ítélethirdetés előtt a döntést mindkét fél elfogadja. Ha az egyezségről döntenek, akkor az Önkormányzatnak fizetnie kell.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök szerint, ha ők akarnak egyezségi ajánlattal előjönni, akkor tegyék meg ajánlatukat.

 

Orbán Péter alpolgármester megkérdezi, hogy ha nem tettek Bíróék egyezségi ajánlatot, akkor miért tárgyalják most a napirendet?

 

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, hogy a napirend legutóbbi tárgyalásakor dr. Simon Sándor elhagyta az üléstermet, megszakadt az ügy, melyet most folytatnak.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja a korábbi egyezségi javaslat fenntartását.

 

Forintos Ervin bizottsági tag megkérdezi, hogy miért kellene az egyezségi ajánlatot fenntartani?

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a Bíróság nem állapította még meg, hogy üti egymást a két szerződés. Az biztos, hogy a 16 m. Ft. teljesen nem fog visszajárni, mert egy része az elévült.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy az egyezségi ajánlat a saját jogi képviselőnk által kiszámolt összegen alapszik, ami szerintünk reális eredménye lenne egy pernek, mínusz perköltség és két év.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy egyetlen dolgot nem hangsúlyozott eléggé, ha bebizonyosodik, hogy a földhasználati jogos szerződés érvénytelen, vagy adott esetben lehetőség van arra, hogy a Földhivatal törölje a földhasználati jogot, mert ingatlan nyilvántartási bejegyzés törlése iránti pert is lehet indítani semmisség címén, akkor gyakorlatilag megfordul minden. Akkor a földhasználati jog úgy fog tekintődni, mint ami nem is létezik, legfeljebb a bírósági tárgyalás időpontjáig érvényes, de a területbérleti szerződés előlép és onnantól kezdve már teljesen jogszerű, hogy egy érvényes területbérleti szerződés alapján a bérlő fizetett. Akkor előfordulhat, hogy még kedvezőbb lesz a bírósági döntés az Önkormányzat javára. A korábbi egyezségi ajánlatot ő fogalmazta meg annak idején a korábbi, nem teljes körű információk birtokában. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a bírósági tárgyalás során a semmisség előtérbe tud kerülni. Ez a korábbi javaslatának az átgondolására kényszeríti.

 

Kun István bizottsági tag megkérdezi, ha ez az ügy tovább húzódik, akkor kamattal növekedik a követelt összeg?

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd válaszában elmondja, hogy attól függ, milyen jogcímen ítélnek meg és valakinek megítélnek-e összeget. Ha a semmisség szóba kerülne a területbérleti szerződésnél, akkor ott az eredeti állapot helyreállítása, vagy egyéb szankcióknál nincs kamat, csak a tőke összeg.

 

Orbán Péter alpolgármester megkérdezi, ha az ellenfél elfogadja az 50 %-os megosztásra vonatkozó javaslatot, nem vádolhatják meg egyes emberek a Képviselő-testületet azzal, hogy elfogadták az egyezségi ajánlatot, pedig lehet, hogy nem is kellett volna?

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy ebben benne van a kockázat.

 

Krisztin N. László polgármester ezért mondta ő már az előzőekben, hogy a Bíróság mondja ki, hogy kell-e fizetnie az Önkormányzatnak.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy még a bírósági döntés után is át lehet gondolni, hogy az az az összeg, amit esetleg ki kellene fizetni, hogy miként érinti az Önkormányzatot.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti tájékoztatót és a szóban elhangzott kiegészítést tudomásul veszi, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

68/2015. (III.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Bíró és Társai Bt. badacsonytomaji 2557/2 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos kártérítési ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti tájékoztatót és a szóban elhangzott kiegészítés tudomásul vételét javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

4./ Napirendi pont

Közterület-használattal kapcsolatos tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 4. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés a napirendhez?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a közterület használatáról szóló rendeletről tárgyaltak vállalkozókkal, átlagemberekkel. Úgy véli, hogy ezt a folyamatot le kellene zárni. Ha Laposa Bence képviselő javaslata menne tovább, akkor neki – mint a közterület használati engedély kiadás jogosultjának - tudnia kellene, hogy mit tegyen, hiszen érkeznek be a kérelmek és a partnerek tudni akarják, hogyan vágjanak neki a szezonnak. A vállalkozók is érzik, hogy lépéseket kell tenni a közterületek rendje és a település közállapotának javítása érdekében. Szóba került pl. egy egységes árnyékoló rendszer kialakítása, üzletek felújítása, helyszíni egyeztetések. Az a véleménye, hogy a „nagy lépést” apróbb lépésekre kell váltani, hiszen, amíg pl. a parkot és az alsó részt nem teszik rendbe, addig jelentős lépést nem tudnak tenni ebben a kérdésben. Javasolja az ütemezését ezeknek a dolgoknak és zárják le ezt a folyamatot. Támogatja, hogy közterületet ne adjanak bérbe hagyományos módon (utal a műanyag fóliás pavilonokra), helyette a VN. Kft. vagy a BVÖKI szervezzen népművészeti vásárokat és ennek a formáját találja meg.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök szerint a IV. övezetet, bele kellene építeni egy másik övezetbe.

 

Horváth Márta osztályvezető emlékeztet arra, hogy a IV. övezetet tavaly hozta létre a Képviselő-testület a kérelmek alapján. A rendelet úgy készült, hogy az erre vonatkozó rész 2014 októberében fog életbe lépni. Javasolja ennek felülvizsgálatát.

 

Kun István bizottsági tag megkérdezi, hogy a megállító táblák paraméterei meg vannak-e határozva?

 

Horváth Márta osztályvezető válaszában elmondja, hogy nincs, azok mérete a rendelet szerint csak maximalizálható.

 

Laposa Bence bizottsági tag megkérdezi, miért nem jutnak el odáig, hogy a Képviselő-testület felvállal dolgokat? Tűzzenek ki célokat, hogy mit szeretnének, és e szerint hozzanak rendeletet.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja, hogy határozzák meg konkrétan az elképzeléseket.

 

Forintos Ervin bizottsági tag véleménye szerint a fórumokon elhangzottak szerint döntsenek.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy a fórumokon mindig az a vállalkozói kör jelenik meg, aki nem akar befektetni. Az egyik korábbi fórumon 5 pontot is felsorolt, ami alapján előre lehetne lépni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag 100 x 50 cm-es méretben javasolja meghatározni a megállító tábla méretét.

 

Laposa Bence bizottsági tag a javaslatot kiegészítve hozzáteszi, hogy üzletenként 1 db. tábla legyen kihelyezhető.

 

Nagy Miklós bizottsági tag javasolja, hogy szólítsák meg a Céh Turisztikai Egyesületet, mert náluk rendelkezésre áll arculati kézikönyv. A táblákon megjelenhetne pl. a Badacsony logó.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint azt kell eldönteni, hogy a közterületeket kiadják-e?

 

Laposa Bence bizottsági tag véleménye, hogy szűntessék meg a „Badacsonyi nyár” rendezvény sorozatot, ne adjanak ki alkalmi árusításra területet és ahol lehet, csökkentsék a kiadandó közterületek nagyságát. Javasolja, hogy a Bahart Zrt. és a MÁV képviselőivel rövid időn belül üljenek le tárgyalni.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök elmondja, hogy az említett 2 cég fogja kiadni a területeit azoknak a vállalkozóknak, akikkel az Önkormányzat nem köt területbérleti szerződést. Végig kell gondolni, hogy mekkora összegtől esik el az Önkormányzat ez miatt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a „Badacsonyi Nyár” rendezvénysorozat egyik célja az volt, hogy kibővített termékkört tudtak árulni a vállalkozók.

 

Nagy Lajos bizottsági tag javasolja, hogy menjenek ki, járják be a helyszíneket és egyeztessenek a kereskedőkkel.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy menjenek végig az egyes javaslatokon és hozzák meg az azzal kapcsolatos döntést.

 

Laposa Bence bizottsági tag véleménye szerint meg kellene határoznia a Képviselő-testületnek, hogy mit szeretnének megvalósítani és a Jegyző asszony a Műszaki Osztállyal dolgozza ki ennek a hátterét.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja a korábbi időszakban 20 hely volt a Rizlingsorral szemben 11 pedig a felső bazársori részen kiadva. Javasolja, hogy elsőként ezeknek a helyeknek a sorsáról beszéljenek.

 

Kun István javasolja, hogy a Rizlingsor támfala melletti helykiadásokat szűntessék meg, mert ott kulturált elárusítást nem lehet megvalósítani. Ha népművészeti vásárokat szeretnének a jövőben, akkor azok helye a Dísztéren legyen.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök kéri, hogy aki egyetért Kun István bizottsági tag javaslatával, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

69/2015. (III.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Közterület-használattal kapcsolatos tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a közterület-használattal kapcsolatos tájékoztató alapján a Közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 1/2014.(I.24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi szempontok figyelembe vétele mellett:

 

-          Badacsonyban a Rizlingsor támfala mellett közterület ne kerüljön kiadásra.

-          A népművészeti vásárok helye a Dísztéren legyen.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

Nagy Miklós bizottsági tag javasolja, hogy tegyék rendbe az ún. felső-bazársor területét ahol a gesztenye sorral együtt lehetne elárusító helyeket kialakítani. Véleménye szerint a korábban kiadott 31 hely helyett a gesztenye soron maradjon 10, 8-10 hely pedig legyen a felső-bazársori részen. Fontosnak tartja, hogy 2 hetente, havonta legyen népművészeti vásár.

 

Horváth Márta osztályvezető a IV. övezettel kapcsolatban kéri a bizottság állásfoglalását. A korábbiakban ott egy ICE’N GO elárusító hely volt, az újságos pavilon és vendéglátó pavilon.

 

Orbán Péter alpolgármester véleménye szerint, amíg nincs készen a Városkapura vonatkozó terv, addig maradhasson a 3 korábbi területbérlet.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, kézfeltartással jelezze, aki egyetért az alábbiakkal:

-A Műszaki Osztály vizsgálja meg, hogy a Felső-bazársorra és Gesztenye sorra vonatkozóan hány közterület lenne kiadható,

-a településrész más területein ne legyen közterület kiadás, csak főszezonban 2 hetente népművészeti vásárok idején, melyek a VN. Kft. és a BVÖKI szervezésébe valósuljanak meg.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

70/2015. (III.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Közterület-használattal kapcsolatos tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a közterület-használattal kapcsolatos tájékoztató alapján javasolja annak vizsgálatát a Műszaki Osztály bevonásával, hogy:

-          a Felső-bazársorra és Gesztenye sorra vonatkozóan hány közterület lenne kiadható,

-          a településrész más területein ne legyen közterület kiadás, csak főszezonban 2 hetente népművészeti vásárok idején, melyek a VN. Kft. és a BVÖKI szervezésébe valósuljanak meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

 

Forintos Ervin bizottsági elnök kéri, hogy aki egyetért a napirend tárgyalása során elhangzott javaslatokkal, mely szerint a megállító táblák mérete 50 x 100 cm. legyen, jelenjen meg rajta a Badacsony logó, és üzletenként 1 db. tábla legyen kihelyezhető, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

71/2015. (III.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Közterület-használattal kapcsolatos tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a közterület-használattal kapcsolatos tájékoztatót alapján a Közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 1/2014.(I.24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi szempontok figyelembe vétele mellett:

 

A megállító táblák legyenek szabványosítva:

-          mérete 50 x 100 cm. legyen,

-          a tábla alsó részén jelenjen meg a Badacsony logó,

-          a táblából üzletenként 1 db legyen kihelyezhető.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

 

 

Laposa Bence bizottsági tag 17,43 órakor kimegy az ülésteremből.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 4 fő

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy az üzletek előtti közterületek bérbeadásáról egyénileg tárgyaljanak mindenkivel, kevesebb közterület kerüljön bérbeadásra, egységes árnyékolással. Javasolja, hogy az elhangzott paraméterekkel terjessze be a rendeletet a következő soros testületi ülésre.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök kéri, hogy aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

72/2015. (III.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Közterület-használattal kapcsolatos tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a közterület-használattal kapcsolatos tájékoztató alapján a Közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 1/2014.(I.24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát javasolja a Képviselő-testületnek és javasolja a jegyzőt és a műszaki osztályvezetőt felkérni a rendelet módosításának előkészítésére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját. Több napirendi pont nem lévén az ülést 17,46 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

Forintos Ervin                                                     Kun István

elnök                                                   jegyzőkönyv hitelesítő