Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Önkormányzat Pályázati felhívások 116/3 helyrajzi számon felvett üzlet bérbeadása 2.0
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

116/3 helyrajzi számon felvett üzlet bérbeadása 2.0

There are no translations available.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben, az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletében, valamint a Képviselő-testület 211/2017.(IV.26.) határozata alapján pályázati felhívást tesz közzé az önkormányzat 1/1 arányú tulajdoni hányadú tulajdonát képező 116/3 helyrajzi számon felvett üzlet elnevezésű ingatlan hasznosítása céljából. A hasznosítás módja: bérbeadás.

 

Az ingatlan Badacsonytomaj központjában, ún. Tájház-udvar területén található. A bérlemény 44 m2 területű, víz-csatorna illetve villany közművekkel ellátott.

Pályázaton részt vehet minden természetes és jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki az előírt határidőben a kiírási feltételeknek megfelelő érvényes pályázatot nyújtott be.

 

A pályázó a pályázat benyújtási határidejének letelte előtt az ingatlant bármikor megtekintheti, vagy arról információt kérhet.

 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  1. A pályázó nevét, cégnevét
  2. a pályázó címét, székhelyét,
  3. a pályázó adószámát,
  4. az eljáró (nyilatkozattételre jogosult) képviselő nevét,
  5. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat feltételeit elfogadja,
  6. igazolást arról, hogy a pályázónak a helyi önkormányzattal szemben nincs lejárt esedékességű tartozása,

 

Amennyiben több ajánlat érkezik versenyeztetési tárgyalást folytat le a kiíró, mely tárgyaláson az ajánlattevőnek a vagyontárgy bérleti díjára kell licitálni.

 

A pályázat nyertese az a pályázó lesz, aki a versenyeztetési tárgyalás során a legmagasabb bérleti díj ajánlatot teszi.

 

A versenyeztetési tárgyalást a pályázat beérkezését követően, 2017. május 19. napján 10,00 órakor tartjuk, melyről külön értesítést nem küldünk.

 

A bérleti díj legalacsonyabb mértéke: 20.000.- Ft/hó + rezsiköltség (ez alatt benyújtott pályázat érvénytelen)

 

A bérleti jogviszony időtartama: 2017. június 1-től határozatlan ideig, de legfeljebb az üzlet fennállásának napjáig.

 

A pályázaton résztvevőknek óvadékot kell fizetni. A pályázati óvadék összege: 24.000 Ft. A pályázat nyertesénél, illetve akivel szerződéses jogviszony jön létre, a befizetett óvadékot a pályázat kiírója kaucióként kezeli, a többi pályázónak a befizetett óvadék összegét 5 napon belül visszautaljuk.

 

Az első bérleti díj összegét szerződéskötéskor a továbbiakat, a tárgyhót megelőző hó 10. napjáig kell megfizetni.

A nyertes pályázóval a pályázati tárgyalás napját követően 15 napon belül szerződést kötünk.

Ha a nyertes ajánlattevő a szerződést saját hibájából az eredményhirdetést követő tizenötödik napig nem írja alá, a versenyeztetés eredménytelenné válik és a pályázati felhívást 15 napon belül újból közzé tesszük.

 

A pályázatot a fentieknek megfelelő tartalommal, zárt borítékban, postai úton kell megküldeni a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal részére. A borítékra fel kell tüntetni, hogy „116/3 hrsz-ú üzlet hasznosításának pályázata”.

 

A pályázat beérkezésének határideje: 2017. május 18. 16,00 óra

A pályázat bontásának időpontja: 2017. május 19. 10,00 óra

 

További információ a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal, Badacsonytomaj Fő utca 14. Műszaki osztályon. Telefon: +3687/571-270

 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

 

 

Badacsonytomaj, 2017. április 26.

 

 

 

Krisztin N. László

polgármester

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése

BaBi Badacsony

Önkormányzatunk pályázatai

Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Ma 2020. May 30., Saturday, Janka és Zsanett napja van. Holnap Angéla és Petronella napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!