Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Önkormányzat Pályázati felhívások Tátika üzletház hasznosításának pályázata
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

Tátika üzletház hasznosításának pályázata

There are no translations available.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Badacsonytomaj Város Önkormányzata az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 3/2016. (II.01.) számú rendelete, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint a 92/2017.(III.01.) számú határozata alapján pályázatot hirdet a tulajdonát képező 2556. helyrajzi számon felvett, ún. „Tátika üzletház” elnevezésű üzlet ingatlan hasznosítása céljából. A hasznosítás módja: bérbeadás.

 

Az ingatlan Badacsony településrész központjában, közvetlen a Balaton part mellett található.

 

Pályázaton részt vehet minden természetes és jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki az előírt határidőben a kiírási feltételeknek megfelelő érvényes pályázatot nyújtott be.

Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

 

A pályázó a pályázat benyújtási határidejének letelte előtt az ingatlant bármikor megtekintheti, vagy arról információt kérhet.

  1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)       8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2556 (ún. Tátika üzletház)

b)      területe: 1116 m2

c)       megnevezése: kivett vendéglő, udvar

d)      műszaki állapota: felújítandó

e)       vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

  1. 2. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 88.500.000 Ft
  2. 3. a hasznosítás módja: bérbeadás
  3. 4. a pályázati feltételek meghatározása:

a)       Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2017. március 22. 16,00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Tátika üzletház bérbeadása”)

b)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2017. március 23. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)       Induló bérleti díj: 7.500.000,- Ft/szezon+rezsiköltség

d)      Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

e)       Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

f)        A bérleti jogviszony időtartama: 2017. április 10. (hétfő) - 2017. október 10. (kedd), határozott időtartamra.

g)       Pályázó külön nyilatkozatában vállalja a kiírás mellékletét képező szerződésben foglaltak elfogadását.

h)      Licitösszeg emelésének mértéke: 300.000,- Ft.

i)        Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes butiko(ka)t, éttermet, borbárt, kávézót, fagylaltozót, cukrászdát, zenés szórakozóhelyet üzemeltetet bérletben/albérlet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázónak az ettől eltérő funkciókat a pályázatban rögzíteni kell.

j)        Pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet.

k)       Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben

 

Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

-          A pályázó nevét, cégnevét

-          a pályázó címét, székhelyét,

-          a pályázó adószámát,

-          az eljáró képviselő nevét,

-          nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat feltételeit elfogadja,

-          nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy legkésőbb a bérleti szerződés lejárta napján, azaz 2017. október 10. napján az ingatlant kiüríti és az önkormányzat birtokába adja

-          igazolást arról, hogy a gazdasági társaság és egyéni vállalkozó pályázónak a helyi önkormányzattal szemben nincs tartozása

-          igazolást arra vonatkozóan, hogy a pályázó köztartozásmentes

-          az ingatlan hasznosítására vonatkozó koncepciót

 

Amennyiben több ajánlat érkezik versenyeztetési tárgyalást folytat le a kiíró, mely tárgyaláson az ajánlattevőnek a vagyontárgy bérleti díjára kell licitálni.

A pályázat nyertese az a pályázó lesz, aki a versenyeztetési tárgyalás során a legmagasabb bérleti díj ajánlatot teszi.

 

A versenyeztetési tárgyalást a pályázat beérkezésétől számított 10 napon belül tartjuk, melyről az érintetteket külön értesítjük.

 

A pályázaton résztvevőknek óvadékot kell fizetni. A pályázati óvadék összege: 750.000- Ft. A pályázat nyertesénél, illetve akivel szerződéses jogviszony jön létre, a befizetett óvadékot a pályázat kiírója kaucióként kezeli, a többi pályázónak a befizetett óvadék összegét 5 napon belül visszautaljuk.

A bérleti díj összegét szerződéskötéskor kell megfizetni.

 

A nyertes pályázóval a pályázati tárgyalás napját követő 15 napon belül szerződést kötünk, melyet közjegyző általi közokiratba foglaltatunk.

Ha a nyertes ajánlattevő a szerződést saját hibájából az eredményhirdetést követő tizenötödik napig nem írja alá, a versenyeztetés eredménytelenné válik és a pályázati felhívást 15 napon belül újból közzé tesszük.

További információ a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Badacsonytomaj, Fő u. 14. Műszaki osztályon Telefon: +36-87/571-274.

 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

 

 

 

 

Badacsonytomaj, 2017. március 6.

 

Krisztin N. László

polgármester

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése

Önkormányzatunk pályázatai

Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

BaBi Badacsony
Ma 2020. July 04., Saturday, Ulrik napja van. Holnap Emese és Sarolta napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!