Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Önkormányzat Képviselő testület (jegyzőkönyvek, határozatok) Határozatok Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évben meghozott határozatai I.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évben meghozott határozatai I.

There are no translations available.

1/2011. (I.14.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete egyetért a korábbi 154/2010. (VIII.12.) sz. határozat 3. pontjában foglaltakkal, mely szerint:
A Közösségi ház és Rendezvénytér I. ütem megnevezésű pályázat teljesítésével kapcsolatban a késedelmes teljesítés miatt a vállalkozó részére bejelentett, igazságügyi szakértő által megállapított 30.240.000 Ft.  késedelmi kötbér mértékét elfogadja és a vállalkozó által teljesített, a műszaki ellenőr által elfogadott és meghatározott 16.755.106 Ft.+ÁFA összegű pótmunkát abba kívánja beszámítani.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Marton Istvánné mb. jegyző

Határidő: azonnal, illetve folyamatos


2/2011. (I.14.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a jelenleg rendelkezésre álló 30.000.000,- Ft összegű 1 év időtartamú folyószámla hitelkeretet nem kívánja felemelni.

Felelős: Krisztin N László polgármester

Határidő: 15 nap


 

3/2011. (I.17.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a jelenleg rendelkezésre álló 30.000.000,- Ft összegű 1 év időtartamú folyószámla hitel 70.000.000,-Ft-ra történő megemelésével  az OTP Bank Nyrt-től, úgy hogy 2011. május 31-e után a hitelkeret visszaállításra kerül az eredeti 30.000.000,- Ft-ra.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésében a hitel és járulékainak visszafizetésére a fedezetet a saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyatja és  biztosítja.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés megkötésére az OTP Bank Rt-vel

Felelős: Krisztin N László polgármester
Marton Istvánné mb. jegyző

Határidő: 15 nap


 

4/2011. (I.17.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a megbízott Jegyzőt, hogy
-    az első félévre vonatkozó adókivetésekre intézkedjen
-    a kintlévőségek behajtására vonatkozóan 3 napon belül készüljön ütemterv és behajtási javaslat
-    az önkormányzat intézményei vezetőinek figyelmét  hívja fel a takarékos gazdálkodásra a dologi kiadások tekintetében
-    a Városüzemeltető Kft. ügyvezetőjével együtt intézkedjen a szemétszállítással kapcsolatos kintlévőségek behajtására

Felelős: Marton Istvánné mb. Jegyző
Tamás Lászlóné Költségvetési –és adóosztályvezető
Bolla József Városüzemeltető Kft. ügyvezető

Határidő: 3 nap, illetve azonnal


 

5/2011. (I.17.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Polgármester kérje fel az alpolgármestert, hogy a pénzügyi osztályvezetővel a nagyobb összegű számlák kifizetésének átütemezésével kapcsolatban folytasson tárgyalásokat a szolgáltatókkal, továbbá az osztályvezető adjon tájékoztatást minden hónapban a soros testületi ülés alkalmával az önkormányzati számla egyenlegéről és a folyószámlahitel állásáról.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Marton Istvánné mb. Jegyző

Határidő: folyamatos


 

6/2011. (I.17.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szita Máriával és Szita Lászlóval kötendő együttműködési megállapodás aláírását támogatja az alábbi feltételek mellett:
- a városháza udvarszintjének rendezéséhez kapcsolódó ügyvédi letéti összeg 50 %-a, a   munka 50 %-os készültségi fokánál felszabadítható legyen
- a letéti szerződés 4. pontja kerüljön módosításra
- a vállalkozási szerződésben szereplő határidővel azonos legyen a letéti szerződésben szereplő határidő, mely május 31.

Felkéri a Polgármestert a szerződés aláírására

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal


7/2011. (I.17.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete meghatalmazza  dr. Gáli Mihály  ügyvédet a városháza projekt esetében felmerült kötbér és pótmunka elszámolásával kapcsolatos tárgyalások lebonyolítására a kivitelező Neolit Kft-vel.

Felkéri a Polgármestert a meghatalmazás aláírására.

Felelős: Krisztin N. László  polgármester

Határidő: azonnal


 

8/2011. (II.04.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a településen a horgászati lehetőségeket az alábbiak szerint határozza meg:
Badacsonytomaji strand területén május 1.-szeptember 15.-ig tilos a horgászat. A badacsonyi strandon egész évben tilos a horgászat.
-    A Badacsonytomaji strandon a tiltott időszakon kívül horgászat idejére a VN KFT 3 db szemétgyűjtésre alkalmas tárolót biztosít, - amelynek ürítéséről gondoskodik – és 1 db vizesblokkrészt nyitva tart, amennyiben annak felügyeletéről a Sporthorgász egyesület részéről un. Strandgondnokot biztosít.
-    A stég önkormányzati tulajdonban marad, kezelésre, üzemeltetésre átadja a Badacsonytomaj VN KFT-nek, (2011. április 1.-ig) betartva a felépítményre vonatkozó hatósági előírásokat.
-    A víziállások bérbevételéről igénylők bérleti díjat fizetnek, melynek ügykezelését a strandpénztáros oldja meg.
-    1 db stég megépítésével, kivitelezésével, beépítésével megbízza a Badacsonytomaj VN KFT-t, biztosítva rá a korábban megszavazott  1 millió Ft-os fedezetet, a VN KFT saját bevétele terhére vállalja, hogy 200.000.-Ft-tal kiegészíti ezt az összeget  és felhasználásáról elszámol.
-    Az 1 db stég a badacsonytomaji strand nyugati részén a strandkerítésen kívüli bejáróval legyen felépítve.
-    A Badacsonytomaj VN KFT a Badacsonytomaji Sporthorgász Egyesület rendezvényeihez a badacsonytomaji strandot rendezvények helyszínéül biztosítja a tiltott időszakon kívüli időpontokban.
-    Éves mederbérleti díját a VN KFT fizeti a Vízügyi Igazgatóság felé.

Felelős: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

Határidő: Folyamatos


9/2011. (II.04.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2011. évi kulturális  rendezvénytervének elfogadásáról az Önkormányzat és Intézményei 2011. évi költségvetésének elfogadásával egy időben dönt.


10/2011. (II.04.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat kulturális koncepció elkészítésének tematikus tervezetét 2011-2018-ig terjedő időszakra megtárgyalta és a koncepció részletes kidolgozásának alapjául elfogadja.
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az egészség- és a sportkultúra is legyen nevesítve a tervezetben és a Közművelődési Tanács 2011. április 1-ig, kerüljön felállításra. A tervezetben felsorolt személyek – civil szervezetek, intézmények megbízott tagjai – vegyenek részt a koncepció részletes kidolgozásában. A Közművelődési Tanács a munkájáról a 2011. augusztusi soros testületi ülésen számoljon be.
Felkéri a polgármestert, hogy a város kulturális koncepcióját 2011. november hónapban terjessze a képviselő-testület ülésére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Fodor József Művelődési Központ igazgatója

Határidő:
2011. november 30.


11/2011. (II.04.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház terembérlet és egyéb berendezések díját az alábbiak szerint határozza meg:

Helyiség megnevezése

Télen

Nyáron


Egry József Műv. Ház-össz.

40.000 Ft/ 12 óra

25.000 Ft/ 12 óra


- Kiállító terem

3000 Ft / óra

2000 Ft / óra


- Klub-szoba

3000 Ft / óra

2000 Ft / óra


- Színházterem

30.000 Ft /6óra

20.000 Ft / 6 óra


Közösségi Ház előadóterem

3.000 Ft/óra

2.000 Ft./óra


 

Előcsarnok díjai

6 órára

12 órára


Télen fűtéssel

20.000 Ft

25.000 Ft


Télen fűtés nélkül

15.000 Ft

20.000 Ft


Nyáron

15.000 Ft

20.000 Ft


Hangosítási rendszer bérleti díjai 2 napra:

2x1000watt-ig

10.000 Ft


2x2500watt-ig

20.000 Ft


Szabadtéri színpad bérleti díjai 2 napra:

Lefedve 8m  x 6m

30.000 Ft


Fedél nélkül 8m x 6m

20.000 Ft


Fedél nélkül 6m x 4m

15.000 Ft


 

Az árak az építés és a szállítás díját nem tartalmazzák.

Kiegészítő eszközök bérleti díjai:

Eszközök megnevezése

Ár


Asztal 80 x 80

200 Ft / db / nap


Asztal 180 x 80

400 Ft / db / nap


Szék

60 Ft / db / nap


Gázmelegítő ( gázpalack nélkül)

4000 Ft /min. megk.3nap. / db


Kivetítő projektor

5000 Ft / óra


Vászon

1000 Ft / óra


Sörpad

1.500 Ft /min. megk.3nap. / db.


A Képviselő-testület felhatalmazza a Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatóját, hogy a megállapított díjaktól az alábbi esetekben eltérjen:
- képviselő -  testület, polgármester, alpolgármester által meghatározott
kedvezményezettek, városi civil szervezetek, önkormányzati intézmények,
- jótékonysági estek, jótékonysági rendezvények, (céltól függően)
- együttműködési megállapodással rendelkező települések önkormányzatai, intézményei.
A nem gazdasági tevékenységet végző rendszeres bérlőknek, tanfolyamszervezőknek 10-30% között kedvezmény adható (a tevékenységi körtől függően)!

A hangosítási rendszer bérbeadásából származó bevételt az Önkormányzat külön kezeli és a befolyt összeget az eszközök pótlására, javítására kell fordítani.

Felelős:
Fodor József Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgató

Határidő:
Folyamatos


12/2011. (II.04.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a Városi Művelődési Központ és Könyvtár kulturális koncepciójának 2011-2018-ig terjedő időszakra vonatkozó tervét a február 15-én tartandó közmeghallgatáson elhangzottak figyelembevételével és az Önkormányzat 2011. évi költségvetési tervének ismerete után fogadja el.


13/2011. (II.04.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete – „Badacsonytomaj, Szénégető dűlői Szennyvízürítő Rekultiváció” című projekt építési műszaki ellenőrének Juhász János (8360 Keszthely, Meggyfa u. 42.) személyt választja.

Felkéri a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felkéri a mb. Jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket, tegye meg.

Felelős:
Krisztin N. László polgármester
Marton Istvánné mb. jegyző

Határidő: 2011. február 15.


14/2011. (II.04.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Szénégető-dűlői Szennyvízürítő Rekultivációja projekt állásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta. Az önrész előlegére vonatkozó döntését nem hozza meg addig, amíg a következő felmerült kérdések nem tisztázódnak és az erre vonatkozó állásfoglalás nem érkezik meg:

  • Közbeszerzések Tanácsa állásfoglalása az alvállalkozók bevonására vonatkozóan
  • A támogató szervezet állásfoglalása az alvállalkozók bevonására
  • Részletes finanszírozási terv a kivitelező VN Kft. részéről.

15/2011. (II.04.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hoffer és Fiai Kft. (8265 Hegymagas, Szigligeti u. 4.) kérelmét megtárgyalta, s az alábbiak szerint járul hozzá ahhoz, hogy 2011. február 1-től Hoffer Péter egyéni vállalkozóval kösse meg az Önkormányzat és intézményei a számítástechnikai és rendszergazdai feladatokra vonatkozó átalánydíjas karbantartási szerződést:
-    Az iskola bővített informatikai rendszerének teljeskörű ellátása (105 + 5 laptop, 5 interaktív tábla + 5 laptoppal, kompetencia alapú oktatáshoz 10 laptop, nyelvi labor)    vállalkozó feladata.
A havi átalánydíj összege: 120.000,- Ft./hó
Felkéri a mb. Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Marton Istvánné mb. jegyző

Határidő: 2011. február 20.


16/2011. (II.04.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező 0160/30, 0160/34, 0160/65, 0163/14 0163/15, 0163/16, 0163/17, 0163/19, 0163/20, 0163/21, 0163/22, 0163/23, 0163/24, 0163/63, 0163/64 hrsz-ú összesen 30974 m2 területű külterületi gyep, rét, szántó,út és erdő megnevezésű ingatlan használati jogát, a Badacsonytomaj VN. Kft részére átadja és az átadásra vonatkozó szerződést, jóváhagyja az alábbi kiegészítésekkel:
-    A szerződés 8. pontjában a taggyűlés szót tulajdonosra kell módosítani.
-    Megszűnik a szerződés, ha az átvevő nem szerzi meg a szerződés 2. pontjában foglalt hatósági engedélyeket.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlanok használati jogának átengedésére vonatkozó szerződés aláírására.

Felhatalmazza a Badacsonytomaj VN. Kft. ügyvezetőjét a fenti ingatlanok összevonásának előkészítésére az alábbiak szerint:
A 0163/14 hrsz-ú, erdő, út művelési ágú, 20.253 m2 térmértékű ingatlan összevonását nem engedélyezi.

Felelős: Krisztin N László polgármester, Marton Istvánné mb. jegyző
Határidő: Folyamatos


17/2011. (II.04.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete – „Egy jobb kilátásért! Új kilátó létesítése a Badacsony hegyen” turista útvonal felújítása kivitelezésérea Folly Arborétum és Faiskola Bt.  ajánlatát 9.055.998,- Ft. ajánlati árral elfogadja.
A Bujdosók lépcsőjén lévő pihenőhelyek információs táblái és a Hertelendy-kilátó emléktábla is legyen a projekt része, amennyiben a közreműködő szervezet a műszaki tartalom módosításához hozzájárul.

Felkéri a mb. jegyzőt, hogy a vállalkozói szerződést készítse elő.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Marton Istvánné mb. jegyző

Határidő: folyamatos


18/2011. (II.04.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja azzal, hogy az interaktív táblák beszerzésénél addig ne kerüljön sor közbeszerzési eljárás lebonyolítására, amíg a közbeszerzési terv elfogadásra nem kerül.

Felelős: Marton Istvánné mb. jegyző

Határidő: 2011. március 3.


19/2011. (II.04.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata képviselő-testülete a Badacsony hegyen építendő Kilátó támogatására Támogatói jegyet bocsát ki az alábbiak szerint:
A Támogatói jegy formátuma: téglalap alakú, baloldalon a kilátó grafikájával,  középen a támogatói jegy megnevezés alatt az érték, a támogató nevének feltüntetésére a hely kipontozása.
1.     A Támogatói jegyek címletei:     1.000,- Ft, 5.000,- Ft., 10.000,- Ft, 50.000,- Ft
2.    A Támogatói jegyek darabszáma:
-   1.000,- Ft-os jegyből     4.000 db
-   5.000,- Ft-os jegyből        600 db
- 10.000,- Ft-os jegyből        200 db
- 50.000,- Ft-os jegyből          20 db

3.    A támogatói jegyhez tartozó ajándék jellege: a kiemelt támogatók nevének réztáblán való szerepeltetése.

A képviselő-testület a célok teljesülése érdekében közérdekű kötelezettségvállalást alapít, amelyet készpénzben fogad el és a közérdekű támogatók nevét megörökíti.

A Magyar Postától jubileumi bélyeg készítésére, vagy első napi bélyegző használatára vonatkozóan ajánlatot kér.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: folyamatos


20/2011. (II.04.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bitter Sándorné 1105 Budapest Ihász u. 29 szám alatti lakos tulajdonát képező badacsonytomaji 389 hrsz-ú ingatlant nem vásárolja meg.
Felkéri a mb. Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.

Felelős: Marton Istvánné mb. jegyző

Határidő: Folyamatos


21/2011. (II.04.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bakos István 6060 Tiszakécske, Szabolcska Mihály u. 41.szám alatti lakos kérelmének helyt ad, fennálló viziközmű hozzájárulását – 50.000 Ft – méltányosságból törli, egyúttal a befizetett 200.000 Ft visszafizetését rendeli el.

Felkéri a megbízott jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse, az átutalásra vonatkozó intézkedést tegye meg.  

Felelős: Marton Istvánné mb. Jegyző

Határidő: 2011. február 28.


22/2011. (II.04.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete – Dr. Juhász- Laczik Lászlóné ügyvéd, Viosz Judit (8261 Badacsonytomaj, Római u.183.) képviseletében tett kérelmét megtárgyalta, és további egyeztetéseket tart szükségesnek az ügy rendezése érdekében. Felkéri a mb. jegyzőt, hogy az épület forgalmi értékének megállapítására a szükséges intézkedést tegye meg. A forgalmi érték megállapításának díját az Önkormányzat viseli.

Felkéri a mb. Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: Marton Istvánné mb. jegyző

Határidő: folyamatos


23/2011. (II.04.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Badacsonyi Borvidék arculati kézikönyvében szereplő logó megjelenjen pecsét formájában, a település turisztikai kiadványain, hirdetményein, plakátjain, honlapján, az önkormányzati levelezés láblécében, az intézmények levelezéseiben a Badacsonyi Borvidék népszerűsítése érdekében.


24/2011. (II.04.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete,  a Badacsonyörs, 1930, 1931/3, 1932 hrsz-ú ingatlanok vízellátása és szennyvízelvezetése ügyében műszakilag elfogadott és kivitelezett új közművet tulajdonba veszi, ezt követően a kezelői jogot a területileg illetékes DRV Zrt-nek átadja.
Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete köszönetét fejezi ki Avedik Tamás úrnak a beruházás megvalósításáért.

Felkéri a mb. Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.

Felelős: Marton Istvánné mb. jegyző

Határidő: Folyamatos


25/2011. (II.04.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.


26/2011. (II.04.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.


27/2011. (II.04.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. üzleti tervét először képviselői fórum, majd képviselő-testületi ülés keretében tárgyalja meg.


28/2011. (II.04.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2011. évi költségvetési tervének I olvasatát megtárgyalta és az elhangzott javaslatok figyelembe vételével kéri a költségvetés további átdolgozását.


29/2011. (II.10.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal 04/177-1/2011. sz. törvényességi felhívásában foglaltakkal egyetért.


30/2011. (II.10.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2010. december 11-i kezdeményezésére a jegyzői állásra érkezett pályázatok elbírálására, a jegyző kinevezésére vonatkozó napirend során hozott döntést újratárgyalta és azt megerősíti.


31/2011. (II.10.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2011. évi költségvetési rendelettervezetét megtárgyalta és az elhangzott javaslatokat figyelembe véve a költségvetési tervezetet a soros ülésén tárgyalja.


32/2011. (II.10.) számú határozat:
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Megyei József  (1201 Budapest Baross u. 66/C. II/9. szám alatti lakos) kérelmét támogatja és a 15.890.- Ft szemétszállítási díjhátralékát méltányossági alapon törli.  
Felkéri a megbízott Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt és a Badacsonytomaj VN kft-t értesítse.

Felelős: Marton Istvánné mb. jegyző

Határidő:
Folyamatos


 

33/2011. (II.17.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tájház jövőjével kapcsolatos döntés meghozatalához kikéri a település lakosságának véleményét.
-    A véleménynyilvánítás és javaslattétel céljából a Badacsony újság februári számában és a település honlapján válaszlap csatolásával felhívást tesz közzé.
-    A beérkezett javaslatok megtárgyalása után a márciusi soros képviselő-testületi ülésen hoz döntést a Tájház további működtetésével kapcsolatban.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2011. márciusi soros ülés időpontja


34/2011. (II.17.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a Művelődési ház jövőbeni működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalához kikéri a település lakosságának véleményét.
-    A véleménynyilvánítás és javaslattétel céljából a Badacsony újság februári számában és a település honlapján válaszlap csatolásával felhívást tesz közzé.
-    A beérkezett javaslatok megtárgyalása után a márciusi soros képviselő-testületi ülésen hoz döntést a Művelődési ház további működtetésével kapcsolatban.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2011. márciusi soros ülés időpontja


35/2011. (II.17.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a hulladékgyűjtéssel, elszállítással kapcsolatban a következőket határozza meg:
o    Felül kell vizsgálni a településen található portaszámokat, rendeltetésük szerint
o    A portaszámok ismeretében felül kell vizsgálni és módosítani az Önkormányzat köztisztasági rendeletét
o    Biztosítani kell a  településről elszállított hulladék mennyiségének mérhetőségét
o    Dr. Bősze Ferenc ügyvéddel felveszi a kapcsolatot
o    Felkéri a Remondis Kft-t, hogy a szelektív hulladékgyűjtés költségét külön határozza meg
o    Felkéri a Remondis Kft-t, hogy az árképzés tekintetében készítsen kimutatást az önkormányzat részére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: folyamatos


36/2011. (II. 18.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közös fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2011. évi költségvetését 36.870.000 Ft. bevétellel és 36.870.000 Ft. kiadással elfogadja.


37/2011. (II.18.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor  Közös fenntartású Általános Iskola 2011. évi költségvetési megtárgyalta és az alábbi feladatokat határozza meg:

-    Készüljön felmérés arra vonatkozóan, hogy Ábrahámhegyről, Badacsonytördemicről, Salföldről hány tanuló jár más településre iskolába és ennek mi az oka.
-    Jogi állásfoglalás kérése a gyógypedagógus tanítói alkalmazásával kapcsolatban és a 7. osztály csoportbontásának jogszerűségéről
-    Káptalantóti önkormányzat megkeresése a badacsonytomaji iskolába járó tanulók után hozzájárulás fizetése tárgyában, esetlegesen társulási csatlakozással.
-    Pályázati források keresése az önként vállalt feladatok megvalósítására, ezzel is csökkentve az e célokra biztosított előirányzatot.
-    Készüljön számítás arra vonatkozóan, mennyi megtakarítást jelentene ha szeptember 1-étől a csoportbontás megszűnne.


38/2011. (II.18.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Badacsonytördemic Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011. évben a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola működtetéséhez 3.000.000 Ft. támogatást biztosít.


39/2011. (III. 03.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a dr. Kocsis József ügyvéd peres ügyek állásáról szóló tájékoztatóját elfogadja.


40/2011. (III. 03.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város településrendezési eszközeinek helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:
-    A HÉSZ kerüljön felülvizsgálatra
-    A rendezési terv kisebb javításai, pontosításai kerüljenek a rendelettervezetbe, amely a soron következő testületi ülésre kerüljön előterjesztésre
-    A Ranolder villa jövőbeni fejlesztésével kapcsolatban a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal állásfoglalását kéri.

Felkéri a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtásáról intézkedjen.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: soron következő képviselő- testületi ülés


 

41/2011. (III. 03.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a www.badacsony.hu weboldal működtetése tárgyában egyeztetéseket folytat a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület elnökségével. Az egyeztetés eredményét követően az ajánlatot a képviselő-testület soron következő testületi ülésén újra tárgyalja.

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés


42/2011. (III. 03.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 12.000.000 Ft összköltségvetésű pályázatot nyújtson be a Nemzeti Kulturális Alap Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégiumának felhívására
a Badacsonyi Borhét és Szüret rendezvényeire.
A megvalósulás érdekében a Képviselő-testület 6.000.000 Ft támogatást céltartalékként biztosít a költségvetésben, illetve a rendezvény során a befolyó többletbevételt – várhatóan 2.400.000 Ft-ot – a rendezvényhez felhasználhatja.


43/2011. (III. 03.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a Magyar Turizmus Zrt-vel kötendő névhasználati szerződés módosítást megtárgyalta.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Az alap-megállapodás áttekintéses során,  kiegészíti egy ponttal, hogy amennyiben a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület bármely okból nem működteti tovább a Tourinform Irodát, úgy a középtávú együttműködési megállapodásban rögzített 13 M. Ft. hozzájárulást a Tourinform Iroda költségvetési intézményként működő valamennyi fenntartási kiadásával csökkenti.

Felelős : Krisztin N. László polgármester

Határidő: 15 nap


44/2011. (III. 03.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete, úgy dönt, hogy a  temetőgondnoki feladatokat saját hatáskörben látja el, mely feladatokkal megbízza a Badacsonytomaj Városüzemeltető Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-t 2011. április 1-től.

Felhatalmazza a VN Kft. ügyvezetőjét, hogy vásárolja meg az eddig használt kataszteri nyilvántartást, valamint kataszteri térképeket, melyeket az előző Temetőgondnok készített.
A már meglévő dolgozói állományból egy fő adminisztrátor kerüljön megbízásra a temető     üzemeltetési feladatok ellátására, munkakörét e szerint bővítse ki ( díjak beszedése, számítógépes nyilvántartás ), valamint kerüljön alkalmazásra 1 fő gondnok (rehabilitációs foglalkoztatott), aki a helyszíni bejárásokat (sírhely kijelölés, temetők ellenőrzése stb.), takarítást, fűnyírást végzi napi 6 órában, éves foglalkoztatásban.

A képviselő-testület a köztemetők rendjéről, használatuknak, igénybevételüknek szabályairól szóló rendeletét a soron következő képviselő-testületi ülésén felülvizsgálja.

Felkéri a jegyzőt a rendelet felülvizsgálatának előkészítésére.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Bolla József VN Kft. ügyvezető igazgató

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés, illetve 2011. április 1.


45/2011. (III. 03.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tihany község által felajánlott  BAHART részvényekből nem kíván vásárolni.  
A Szindikátusi Szerződés 16. pontjában foglalt  elővásárlási jogáról lemond.
Felkéri a polgármestert a döntésről Tihany Község Önkormányzat polgármesterét  értesítse.

Felelős: Krisztin N László polgármester

Határidő: 15 nap


46/2011. (III. 03.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kötvény futamidejére továbbra is működteti a korábban létrehozott Bizottságot, amelynek tag összetétele a következő:   

1.       a mindenkori polgármester, elnök

2.      a mindenkori jegyző

3.      a mindenkori  Pénzügyi bizottság elnöke

4.       a mindenkori költségvetés- és adóosztály vezető

5.       Forintos Ervin képviselő, pénzügyi bizottság tagja


Felelős: Krisztin N László polgármester

Határidő: 15 nap


47/2011. (III. 03.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat 4 éves ciklusprogramjának elkészítése érdekében a következőket határozza meg:
-    A képviselő-testület a 4 éves ciklusprogramját és a hosszú távú fejlesztési stratégiára vonatkozó javaslatait képviselő fórum keretében tárgyalja meg és meghatározza a fő stratégiai pontokat.
-    A fentiek ismeretében közös kapcsolódási pontok esetén felkeresi a Badacsony Régió településeit egy közös koncepció kidolgozásának lehetőségével, felvetésével.
-    A márciusi soros ülésre konkrét árajánlatok kér térségfejlesztő cégektől a koncepció kidolgozására és előterjesztés formájában ezt a soros ülésen megtárgyalja.

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt az intézkedések megtételére

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr Weller – Jakus Tamás jegyző

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés


48/2011. (III.03.) sz. határozat:

1./ Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetgazdasági  Minisztérium 2011/6.sz Vasút-tisztasági – idegenforgalmi Közfoglalkoztatási Program pályázatán részt kíván venni és felhatalmazza Balatonfüred  Város Önkormányzatát a pályázat benyújtására.

2./ A Képviselő-testület a  konzorciális szerződést jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
A  szükséges önrészt : 1.983.398,-Ft összegben biztosítja.

3./ 1 havi támogatást, amely 1.836.480- Ft., előfinanszíroz  a Probio Zrt részére. Az utolsó havi elszámolást követően, a támogatás jóváírásakor a Probio Zrt ezt az összeget visszautalja.

Felelős: Krisztin N László polgármester

Határidő: 2011. március 7.


49/2011. (III.03.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a megépült közösségi ház és rendezvénytér városháza épület esetében a telefonalközpontok kiépítésére a KábelsatNet Kft. árajánlatát elfogadja, 550.000 Ft. fedezetet biztosít annak megvalósítására 36 hónapig havi 15.000 Ft-os részletekben.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: 2011. március 30.


50/2011. (III. 03.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a beruházások és felújítások helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.


51/2011. (III. 03.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. hitelfelvételéhez 10.000.000 Ft. összeg határig kézfizető kezességet vállal.
Továbbá javasolja az alapítói ülésen a hitelfelvételéről dönteni.

Felkéri a jegyzőt az alapítói ülés összehívására, előkészítésére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: 2011. március 10.


52/2011. (III. 03.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja.


53/2011. (III. 03.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete Bolf Gabriella Badacsonyörs, Arborétum u. 4. sz. alatti lakos kérelmét megtárgyalta és részére támogatást nem biztosít.
Felkéri a jegyzőt, hogy kérelmezőt a döntésről értesítse.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás  jegyző

Határidő: 2011. március 20.


54/2011. (III.10.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor  Közös fenntartású Általános Iskola 2011. évi költségvetését 83.509.000 Ft. bevétellel és 83.509.000 Ft. kiadással elfogadja.


55/2011. (III.10.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete felkéri
dr. Weller - Jakus Tamás jegyzőt,
Forintos Ervin Gyula,
Rajzó Ildikó,
Simonné Visi Erzsébet képviselőket, hogy további tárgyalásokat folytassanak a szemétszállítás ügyében a Remondis Kft-vel és a tárgyalások eredményéről tájékoztassák a képviselő-testületet

Felelős: dr. Weller - Jakus Tamás jegyző
Forintos Ervin képviselő
Rajzó Ildikó képviselő
Simonné Visi Erzsébet képviselő

Határidő: 2011. március 30.


56/2011. (III. 30.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni a 7/2011. (III.09.) BM rendelet alapján  kiírt „A társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására” című pályázaton a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda felújítása, hőszigetelése céljából.
A pályázat összköltségvetésének önerejét 3.000.000 Ft-ban maximálja és biztosítja a 2011. évi költségvetés általános tartaléka terhére.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
dr. Weller - Jakus Tamás jegyző

Határidő: azonnal


57/2011. (III.30.) sz. határozatot:

1.) Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a Szabályozási Tervben szereplő helyi közút kialakításának előkészítésére és a kialakítandó közút területével kapcsolatos kártalanításra (15/2 hrsz-ú ingatlan és környezete) az önkormányzat 2011. évi költségvetésében 2.000.000 Ft. összeget biztosít az általános tartalék terhére.

2.) Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a közút kialakításával kapcsolatosan a kártalanítás összegére vonatkozóan az ingatlan tulajdonosával folytasson tárgyalásokat az egyezség meghozatala érdekében, abban az esetben ha az egyezséget nem sikerül létrehozni, a képviselő-testület az 1997. évi LXXVIII. Tv. 29 § alapján közút céljára történő útbejegyzést megindítja.

Felelős: dr. Weller - Jakus Tamás jegyző

Határidő: Folyamatos


58/2011. (III.30.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településszemle tapasztalatairól, az idegenforgalmi idényre való felkészülésről szóló beszámolót elfogadja azzal, hogy
•    a Badacsonytomaj VN. Kft. igazgatója a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági osztály vezetőjével a Badacsony településrészen lévő szökőkút 2,5 millió forint összegű javítási költségét vizsgálja felül.  
•    A Vagyongazdálkodási és Építéshatósági osztály vezetője a Művelődési Központ igazgatójával közösen a móló melletti park rendbetételére vonatkozóan a beérkező árajánlatok figyelembevételével tegyen javaslatot.
•    A továbbiakban a település bejárásokra a bizottságok kültagjai is kapjanak meghívót.
•    A következő településszemle időpontját június hónapjára tűzi ki.

Felelős: dr. Weller - Jakus Tamás jegyző
Horváth Márta osztályvezető
Bolla József VN Kft. ügyvezető
Fodor József VMKK igazgató

Határidő:  2011. június 30.


59/2011. (III.30.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete az idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, a Badacsony kártya igénylésének felhasználásának szabályairól szóló rendelettervezetet további tárgyalásokra alkalmasnak találja és a további részletek kidolgozásával együtt az előterjesztést a következő rendkívüli ülésen újra tárgyalja.

Felelős: dr. Weller - Jakus Tamás jegyző

Határidő: 2011. április 15.


60/2011. (III.30.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  Badacsony Tv működtetésével kapcsolatban a következőket határozza meg:
o    a Kábelszat-Net Kft-vel egyeztetést kezdeményez a Badacsony TV. működtetési feltételeinek biztosításával kapcsolatban
o    a hirdetési árakat az előző négy évi inflációs ráta összesítésének megfelelően megemeli
o    a színes megjelenésű hirdetések hirdetési díját a kétszeresére emeli
o    a Badacsony újság nyomtatására pályázatot ír ki és a beérkezett pályázatokat értékeli
o    az internet közvetítés lehetőségét megvizsgálja  és a feltételeit megteremti.

Felelős: dr. Weller-Jakus tamás jegyző

Határidő: folyamatos


61/2011. (III.30.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat  Képviselő-testülete a www.badacsony.hu weboldal működtetésére szóló együttműködési ajánlatot nem fogadja el, a  2012. évi költségvetési koncepcióban visszatér az ajánlatra.


62/2011. (III.30.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, - Greznár Attila a Happy New World Kft (1239 Budapest Szitás utca 156) képviseletében tett kérelmére, - a Felső-bazársoron szórakoztató berendezés (hinta) céljára területet nem biztosít.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: Dr. Weller- Jakus Tamás jegyző

Határidő: Folyamatos


63/2011. (III.30.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  2011. évben megrendezésre kerülő Borhét és rendezvénysorozat megrendezéséhez az ún. alsó bazársoron (eredeti helyszín) biztosít helyet.
Felkéri a Badacsonytomaj VN. Kft-t és a Művelődési Központot, hogy a kérelmezővel közösen, az előző évben történtek szerint bonyolítsa le a rendezvényt.
Vizsgálja meg az alsó bazársor, mint árusítóhely bérbe adhatóságát a további évekre vonatkozóan a Borhéten résztvevő borászok számára úgy, hogy a borászok által beinvesztált összeg beszámításra kerüljön a bérleti díjba.

Felelős:  dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Fodor József igazgató

Határidő: Folyamatos


64/2011. (III.30.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2011. évi rendezvénytervét elfogadja. Hozzájárul hogy a rendezvényen beszedett bérleti díjakból befolyó többlet bevételt az intézmény a rendezvényekre fordítsa.

Felelős: Fodor József igazgató

Határidő: Folyamatos


 

65/2011. (III.30.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az őstermelői elárusítóhelyekkel kapcsolatban felmérést készít, hogy az őstermelők részéről van-e igény arra, hogy termékeikkel megjelenhessenek.  
A Malatinszky kúria esetében megvizsgálja az őstermelői helyek kialakításának lehetőségét.
A beérkezett igények alapján dönt az őstermelői elárusítóhelyek kijelöléséről.

Felelős: Dr. Weller Jakus Tamás jegyző

Határidő: folyamatos


 

66/2011. (III.30.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete a további tárgyalások során a Remondis Kft-vel nem kíván a zsákos szemétszállítási megoldásról tárgyalni, elfogadja a többféle edényméret lehetőségét.


67/2011. (III.30.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodással kapcsolatban a következőket vizsgálja meg:
o    a Remondis Kft. által kibocsátott számla jogszerűségét
o    a portaszámonkénti kompenzációt
o    április hónapban felülvizsgálja a portaszámokat, majd ennek ismeretében dönt a további díjakról 05.01.-től -12.31-ig.


68/2011. (III.30.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Lajos Tamás és Kruchina Károly a Bányász strand megvásárlására vonatkozó kérelmét nem támogatja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőket értesítse.

Felelős: Dr. Weller- Jakus Tamás jegyző

Határidő: Folyamatos


 

69/2011. (III.30.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  az 1 év időtartamú folyószámla hitel 78.000.000,-Ft-ra történő megemelését kérelmezi az OTP Bank Nyrt-től, 2011. december 31-ig.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésében a hitel és járulékainak visszafizetésére a fedezetet a saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyatja és  biztosítja.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés megkötésére az OTP Bank Rt-vel.

Felelős: Krisztin N László polgármester

Határidő: 15 nap


70/2011. (III.30.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete az ÉV Kft.ú elleni perben az önkormányzat képviseletére dr. Orbán György ügyvédet bízza meg.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a meghatalmazás aláírására.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: azonnal


 

71/2011. (IV.05.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Felső-bazársor hasznosítására nyílt pályázatot ír ki az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2004. (VII.14.) számú önkormányzati rendelet alapján.

Megbízza a Jegyzőt a pályázati kiírás közzétételére és a beérkezett pályázatok Képviselő-testület elé terjesztésére.
Megbízza továbbá a Jegyzőt, hogy a döntésről Török Péter és Greznár Attila ajánlattevőket értesítse.

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: folyamatos, illetve a kérelmezők értesítésére 2011.04.20.


 

72/2011. (IV.05.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a csatornázási program teljesítéséről, feladatairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi azzal a kiegészítéssel, hogy a talajterhelési díjról szóló rendelet kerüljön felülvizsgálatra.

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: a Képviselő-testület májusi ülése


 

73/2011. (IV.05.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vagyongazdálkodás tapasztalatairól és feladatairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi Az alsó-bazársori illemhely működtetésének feltételeit szakhatóság bevonásával kell megvizsgálni.

Megbízza a Jegyzőt, hogy a Szegedy Róza ház 2010.11.30-tól 2011.10.31-ig szóló bérletére vonatkozó szerződés megkötésének körülményeit vizsgálja meg és arról tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Megbízza továbbá a Jegyzőt, hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2004. (VII.14.) számú rendeletet felülvizsgálatára vonatkozó javaslatát, valamint a helyi közutak használatával kapcsolatos rendelettervezetet terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő:-     a bérleti szerződés körülményeinek megvizsgálása: a Képviselő-testület soron következő ülése
-    a rendelet felülvizsgálata, valamint rendelettervezet készítésére: a Képviselő-testület májusi ülése


 

74/2011. (IV.05.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Rajzó Ildikó képviselői indítványát megtárgyalta és az arra adott válaszokat elfogadja.


75/2011. (IV.05.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda vezetői álláshelyének határozatlan időtartamra szóló közalkalmazotti jogviszony keretében történő betöltésére pályázatot ír ki 2011. augusztus 1. napjától kezdődő 5 év időtartamra 2016. július 31-ig az alábbi feltételekkel:
-    felsőfokú óvodapedagógusi végzettség
-    5 év szakmai gyakorlat
-    magyar állampolgárság
-    pedagógus szakvizsga
-    vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
-    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázathoz csatolni kell:
-    iskolai végzettséget igazoló oklevél másolatot
-    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
-    szakmai önéletrajzot
-    vezetői programot
-    a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel együtt
-    a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A pályázatokat Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármesterének címére (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) kell megküldeni az Oktatási és Kulturális Közlönyben való megjelenéstől számított 30 napon belül.
A pályázók részére felvilágosítást Badacsonytomaj Város Önkormányzat Jegyzője ad személyesen vagy a 87/571-270 begin_of_the_skype_highlighting 87/571-270 end_of_the_skype_highlighting telefonszámon.

A pályázatok elbírálása az előzetes véleménynyilvánítási eljárást követően a pályázók meghallgatása után a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületeinek együttes ülésén történik.

Illetmény: az 1992. évi XXXIII. tv. vonatkozó szabályai alapján
Juttatás: a vezetői pótlék a pótlékalap 230%-a.

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a pályázati felhívást az Oktatási és Kulturális Közlönyben, a KSZK internetes oldalán, a fenntartó önkormányzatok székhelyén a helyben szokásos módon tegye közzé.

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2011. április 15.


76/2011. (IV.05.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi Közbeszerzési Tervet elfogadja.


77/2011. (IV.05.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzata, valamint önállóan működő, és részben önállóan működő és gazdálkodó intézményei Közbeszerzési Szabályzatát elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a Badacsonytomaj VN Kft. visszakerül a Szabályzat tárgyi hatálya alá.

Megbízza a Jegyzőt a Szabályzat közzétételére.

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: folyamatos


 

78/2011. (IV.05.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biró és Társai Bt. (8300 Tapolca Bányász u. 29.) képviseletében Biró Istvánné új területbérleti díj megállapítására vonatkozó kérelmét nem támogatja. Továbbra is a 14008/2000. iktatószámú Területbérleti szerződést tartja hatályban.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 2011. április 20.


 

79/2011. (IV.05.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tóthné Varga Szilvia 8693 Lengyeltóti, Zrínyi M. út 32 szám alatti lakos 464 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítésére vonatkozó kérelméhez a terület pontos térmértékének és értékének megállapítását követően hozzájárul azzal, hogy a területértékesítéssel járó költségek a kérelmezőt terhelik.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse, valamint a 464 hrsz-ú ingatlan értékének, területének jelen állapot szerinti megállapításához, a közút tulajdonjogának rendezéséhez, és a földhivatali ingatlan-nyilvántartási térképen való megjelenítéséhez szakembert kérjen fel, melynek költségei vevőt terhelik.

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: folyamatos


 

80/2011. (IV.05.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Deli János 1029 Budapest, Zsolt Fejedelem u. 98. szám alatti lakos kérelmét a Badacsonytomaj 2191 hrsz-ú önkormányzati ingatlan bérbevételével kapcsolatban, nem támogatja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: folyamatos


 

81/2011. (IV.05.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 167/2010. (VIII.25.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A rendőrség részére átadásra kerülő épület alapterülete: 217,9 m2, így a bérleti díj mértéke 12.850,-Ft/m2/év  mértékkel számítva:  2.800.015,-Ft/év.
Az épület átadása, átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján, 2011. április 11-én történik.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2011. április 11.


 

82/2011. (IV.05.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a 256/2000. (XII.26.) Kormány rendeletben foglaltakra, valamint a közigazgatás várható átalakítására, önálló okmányiroda létesítéséről dönt.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a hivatkozott jogszabályban rögzített szervezeteknél ismételten kezdeményezzék a szükséges nyilatkozatok beszerzését.

Felelős: Krisztin N. László polgármester és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: folyamatos


83/2011. (IV.05.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2004. évi CVII. Tv. 1. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a (9) bek. b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján dönt Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosításának, kiegészítésének jóváhagyásáról
.
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás tagtelepülése a lakosság szolgáltatási színvonalának javítására, az önkormányzatok kapcsolat és együttműködési rendszere feltételeinek biztosítására, a feladatellátás összehangolására törekszik.

A Képviselő-testület a célok elérése érdekében a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, kiegészítését  - a módosításokkal, kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglaltan -  az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert azzal, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: folyamatos


 

84/2011. (IV.05.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt abban, hogy az Önkormányzat a Badacsonyörs, Kisörshegyi vízügy rendezéséhez gesztori szerepet tölt be annak érdekében, hogy ott a jogi helyzet rendeződjön.


85/2011. (IV.05.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület soron következő ülésére készüljön beszámoló a Vulkán kötvény kibocsátásáról és az ülésre kerüljön meghívásra a Raiffeisen Bank képviselője, aki a feltett kérdésekre válaszolni tud.

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése


 

86/2011. (IV.05.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat peres ügyeinek képviseletére átalánydíjas megbízási szerződést köt Dr. Gáli Mihály ügyvéddel (5400 Mezőtúr, Garibaldi út 5.) 2011. április 1. és 2012. március 31. közötti időtartamra. A megbízás díja 1.500.000.- Ft/év, melyből a 2011. évben az önkormányzat és intézményei költségvetésében szereplő előirányzat még fel nem használt összege kerül kifizetésre.

Megbízza a Jegyzőt, hogy megbízási szerződést készítse elő, továbbá megbízza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat képviseletében a szerződést írja alá.

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző és Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2011. április 15.


87/2011. (IV.05.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kínált lehetőséggel élni kíván, mely szerint igény esetén alkalomszerűen fogadóórát tartanak a településen.


 

88/2011. (IV.05.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a kiegészítésekkel együtt elfogadja.


 

89/2011. (IV.05.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.


 

90/2011. (IV.05.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Greznár Attila, a Happy New World Kft. (1239 Budapest, Szitás u. 156.) képviseletében tett kérelmére a Felső-bazársoron 30 m2 területet biztosít szórakoztató berendezés (hinta) elhelyezésének céljára a Bonvino Hotel (szálloda) megnyitásáig.
A terület bérleti díját a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 10/2011. (III.31.) számú önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében meghatározott 15.630.- Ft/m2/idény összegben határozza meg. A bérleti díjat a szerződés megkötésekor egyösszegben kell megfizetni az Önkormányzat számlájára.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse, valamint a Terület-bérleti Szerződést készítse elő.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző, Krisztin N. László polgármester
Határidő: folyamatos


91/2011. (IV.05.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Mórocz István Polgárőr Egyesület elnököt, hogy a Közútkezelő Zrt. felhívása alapján, a Föld Napjához (2011.04.22.) kapcsolódó szemétgyűjtés lebonyolítását szervezze meg a településen, fogja össze a programra jelentkező civil szervezeteket.


 

92/2011. (IV.05.) számú határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács László 8258 Badacsonytomaj, Kodály Z. u. 20. szám alatti lakos fellebbezését elutasítja, a Humán Ügyek Bizottsága 27/2011. (II.23.) számú határozatát helybenhagyja.

A Képviselő-testület határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Veszprém Megyei Bírósághoz nyújtható be kereset.


93/2011. (IV.13.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottságának +tagjává Orbán Péter bizottsági tag lemondása miatt Simonné Visi Erzsébet képviselőt választja meg.


94/2011. (IV.13.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2557/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon a mellékelt helyszínrajzon jelölt árusító helyek valamint a jelölt bemutató helyek, kiadását támogatja, azzal a kikötéssel, hogy közterületen csak a 210/2009 (IX.29.)  kormányrendeletben meghatározott termékeket lehet árusítani.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a meghatározott (hatályos rendelet szerint) bérleti díjat és helyet a kérelmezőknek ajánlja fel. Elfogadása esetén a területbérleti szerződéseket, készítse el és a polgármester, azt írja alá.

Felelős: Dr. Weller- Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos


95/2011. (IV.13.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Sportegyesület Elnökének kérelmét megtárgyalta.

A Badacsonytomaji Sportegyesület részére az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (III.16.) rendeletében biztosított 3.700.000 Ft. támogatást az egyesület működéséhez biztosítja hat havi ütemezéssel.
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a 2011. évi költségvetésében szereplő 1.700.000 Ft. pályafenntartásra biztosított összeg a Sportegyesület működési kiadásaira kerüljön felhasználásra, azzal a feltétellel, hogy a sportpálya közüzemi számlái maradéktalanul kifizetésre kerülnek.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről kérelmezőt értesítse.

Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: 2011. április 30.


96/2011. (IV.13.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Badacsonytomaj Sportegyesület és a Tapolca Sportegyesület további közös együttműködéséről és a bajnokságokban való szereplésekről további tárgyalásokat folytasson.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2011. május 31.


97/2011. (IV.27.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről szóló beszámolót elfogadja.
A családsegítő-, illetve a gyermekjóléti szolgálat fogadóórájának helyszínét a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskolából az egészségházba, a védőnői szolgálat helyiségébe – annak fogadóórájától időben elkülönítve teszi át.

Felelős: Dr. Weller- Jakus Tamás jegyző

Határidő: Folyamatos


98/2011. (IV.27.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a 2010. évben végzett belsőellenőrzésről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.
Felkéri a belső ellenőrt, hogy  a 2011. évre vonatkozóan az ellenőrzés lejártát követően a lehető legrövidebb időn belül terjessze belső ellenőrzési jelentését a Képviselő-testület elé.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Kövessiné Müller Katalin belső ellenőr

Határidő: folyamatos


99/2011. (IV.27.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete,  az Önkormányzat és Intézményei 2010. évi pénzmaradványát 238.550 e/Ft-tal elfogadja.
Ebből
Badacsonytomaj Város Önkormányzat    224.239 eFt
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság      14.311 eFt

A pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt:

  • Önkormányzat                                 2.998 eFt
  • Művelődési Ház és Könyvtár                                225 eFt
  • Tourinform Iroda – Tájház                              60 eFt
  • Óvoda                            522 eFt
  • Általános Iskola                         1.435 eFt
  • Tűzoltóság                            396 eFt
  • Összesen:                         5.636 eFt

Szabad pénzmaradvány összesen:         232.914 eFt
Ebből:
•    Badacsonytomaj Város Önkormányzat     218.999 eFt
•    Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság       13.915 eFt

A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság pénzmaradványát a felosztási javaslat szerint elfogadja, az önállóan működő intézményeinek előirányzat maradványát elvonja és az Önkormányzat szabad pénzmaradványával együtt céltartalékba helyezi, úgy, hogy az óvadéki betétnek megfelelő 190.262 e/Ft az elkülönített céltartalékba kerüljön.
Az elkülönített céltartalékból 32.500 e/Ft már eredeti előirányzatként szerepeljen a költségvetésben.
A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság gépjárműparkját felülvizsgálja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a rendelet módosítását, a döntésnek megfelelően a következő testületi ülésre készítse elő.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés


100/2011. (IV.27.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete,  az elmaradt gázellátás megvalósulása és lehetőségeiről szóló tájékoztatót elfogadja azzal, hogy felkéri a Jegyzőt az elmaradt gázbekötések indokainak kivizsgálásával az érintettekkel együtt.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: folyamatos

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése

Önkormányzatunk pályázatai

Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

BaBi Badacsony
Ma 2020. July 04., Saturday, Ulrik napja van. Holnap Emese és Sarolta napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!