Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Önkormányzat Képviselő testület (jegyzőkönyvek, határozatok) Határozatok Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évben meghozott határozatai I.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évben meghozott határozatai I.

There are no translations available.

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK

116/2021.(VI.14.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró

Badacsonytomaj Város Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Zöld Város Kialakítása” című TOP-2.1.2-15 VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázattal kapcsolatban Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság (1026 Budapest, Riadó utca 5.) D.69/9/2021. iktatószámú határozatában foglaltakra figyelemmel felkérem

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és adóosztályát, hogy intézkedjen 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint összegű bírság átutalásáról a Közbeszerzési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01040360-00000000 számú központosított beszedési számlájára.
 2. az előirányzat módosításról intézkedjen az előző évi maradvány terhére.
 3. elrendelem a határozat ellen a Fővárosi Törvényszék előtt közigazgatási per megindítását, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül. A keresetlevél benyújtására felhatalmazza a Sipos Ügyvédi Irodát.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző117-184,2021. (VI.30.) KT határozat kivonatok


185- 398 KT 2021 07 08 NY ülés határozat kivonatok


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

416/2021.(VIII.11) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Forintos Ervin képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

417/2021.(VIII.11) képviselő-testületi határozat

Napirend levétele

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára a meghívó szerinti 4. napirendi pontot „Szakmai tevékenységet segítő szakértőről” illetve a meghívó szerinti 6. napirendi pontotKEHOP-1.2.1-18-2018-00095 „Badacsonytomaj települési klímastratégiájának kidolgozása klímatudatosságot erősítő szemlélet formálással pályázattal kapcsolatos döntés meghozataláról” a napirendről leveszi.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

418/2021.(VIII.11.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. augusztus 11-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 4 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete módosításáról, alpolgármesteri megbízás visszavonásáról, alpolgármester választásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 Mini bölcsőde bővítése - pótmunkákról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Szőke István FAKSZ, Horváth Béla műszaki ellenőr, Konzultax Kft. képviselője

 1. 3. Volt Intertourist üzlet ügye – megállapodás elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Végh József ügyvéd

 1. 4. Szebelédiné Szabó Enikő jogorvoslati kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

419/2021. (VIII.11.) Képviselő-testületi határozat

Szavazatszámláló bizottság megválasztása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának képviselő testülete a Szavazatszámláló Bizottság elnökének Forintos Ervin képviselőt, tagjainak Török Zoltán és Takács Lajos képviselőket választja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              3

tartózkodás szavazatok száma:    0

420/2021. (VIII.11.) Képviselő-testületi határozat

Hartai Béla alpolgármester megbízásának visszavonásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hartai Béla alpolgármesteri megbízását a polgármester javaslatára visszavonja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

421/2021. (VIII.11.) Képviselő-testületi határozat

Szavazatszámláló bizottság megválasztása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának képviselő testülete a Szavazatszámláló Bizottság elnökének Forintos Ervin képviselőt, tagjainak Mékli Bernadett és Takács Lajos képviselőket választja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              2

tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

422/2021.(VIII.11.) képviselő-testületi határozat

Alpolgármester választás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Török Zoltán képviselőt (Badacsonytomaj, Hársfa u. 5.) társadalmi megbízatású alpolgármesterré választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              1

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

423/2021. (VIII.11.) képviselő-testületi határozat

Alpolgármester választás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Török Zoltán alpolgármester tiszteletdíját 246.700,- Ft/hó összegben állapítja meg. Költségtérítést nem állapít meg, mivel arról az alpolgármester lemondott.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    1

 

 

424/2021.(VIII.11.) képviselő-testületi határozat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság tagságában változás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság tagjai közül Török Zoltán alpolgármestert törli, helyette Hartai Béla képviselőt választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:               1

tartózkodás szavazatok száma:    2

 

425/2021.(VIII.11.) képviselő-testületi határozat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság tagságában változás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság kültagjaként Vercz Attila személyét elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              1

tartózkodás szavazatok száma:    2

426/2021.(VIII.11.) képviselő-testületi határozat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság tagságában változás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság kültagjaként Rádulyné Halász Ibolya személyét elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    1

428/2021.(VIII.02.) képviselő-testületi határozat

TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 Mini bölcsőde bővítése - pótmunkákról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 Mini bölcsőde bővítése című pályázathoz kapcsolódóan a műszaki ellenőr által jóváhagyott pótmunkát - az előterjesztés szerinti tartalommal - 3.123.812 Ft +ÁFA összegben elfogadja.
 2. elrendeli a projekt költségvetésben szereplő 1.600.000 Ft összegű projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása (munkabér) és 275.000 Ft összegű projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása (foglalkoztatást terhelő adók, járulékok) költségek átcsoportosítását az építéshez kapcsolódó költségekhez.
 3. a fedezetet a projektben elszámolható keret terhére és az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítja. Felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét a projekt költségvetésének módosítására, melyet a KSZ felé kezdeményez, illetve felkéri az előirányzat módosítás előkészítésére.
 4. felhatalmazza a polgármestert a kivitelező Konzultax Kft-vel, a FAKSZ által előkészített vállalkozási szerződés módosítás aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
 5. felkéri a Badacsonytomaji KÖH illetékes ügyintézőjét, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szőke István FAKSZ

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    3

 

429/2021.(VIII.02.) képviselő-testületi határozat

Volt Intertourist üzlet ügye – megállapodás elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tárgyi ügyben egyelőre nem dönt. Az ülésen olyan információkhoz jutott, melyek miatt az ügyvéd urat megbízza, hogy az augusztusi soros ülésig teljeskörűen járjon utána az épület tulajdonjogának, készüljön egy előterjesztés, ami megszabja a további irányt az ügyben.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    2

430/2021.(VIII.02.) képviselő-testületi határozat

Szebelédiné Szabó Enikő jogorvoslati kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a „Szebelédiné Szabó Enikő jogorvoslat kérelme” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.

2. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármestere 5/965-11/2021. számú határozatát szabadtéri zeneszolgáltatás engedélyezése tárgyában hatályban tartja, Szebelédiné Szabó Enikő jogorvoslati kérelmét elutasítja.

3. felkéri és meghatalmazza dr. Végh József ügyvédet a Szebelédi Ferenc által benyújtott beadvány valamint a Korrekt-N. 2010. Kft. jogi képviselője által benyújtott megkeresés tekintetében a szükséges dokumentumok elkészítésére, válaszok megküldésére.

4. az előterjesztésben szereplő ügyvédi véleményt és válaszlevelet elfogadja, illetve annak elküldésére felhatalmazza teljes körűen az ügyvéd urat.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Végh József ügyvéd

Tóth Lászlóné ügyintéző
 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése

Önkormányzatunk pályázatai

Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

BaBi Badacsony
Ma 2021. September 20., Monday, Friderika napja van. Holnap Máté és Mirella napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!