Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Önkormányzat Képviselő testület (jegyzőkönyvek, határozatok) Határozatok Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évben meghozott határozatai I.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évben meghozott határozatai I.

There are no translations available.

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

126/2020. (III.18.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Mékli Bernadett képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0127/2020. (III.18.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. március 18-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 3 nyílt napirendi ponttal elfogadja.


 1. 1. A GINOP-7.1.9-17-2018-00018 „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” projekthez kapcsolódó döntések meghozataláról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Koronavírussal kapcsolatos intézkedésekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


128/2020.(III.18.) képviselő-testületi határozat

GINOP-7.1.9-17-2018-00018 projekt – közbeszerzés indításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című projekt keretében tervezési szolgáltatás megrendelése tárgyú, Kbt. 112. § (1)

bekezdés b) pont szerintihirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan

 1. az eljárás műszaki tartalmát

1.  részajánlat: A „Tátika” műemléki épület felújításának és funkcióváltásának tervezése

2.  részajánlat: Az „alsó bazársor” és környező területek megújításának tervezése

 1. A szolgáltatás becsült értéke összesen: nettó 52.750.000,- Ft, amelyből

I. részfeladat becsült értéke nettó 28.750.000,- Ft,

II. részfeladat becsült értéke nettó 24.000.000,- Ft.

 1. az ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentációt elfogadja, az eljárás megindítását és lefolytatását elrendeli.
 2. a Bíráló Bizottság tagjai közé javasolja:

a)    közbeszerzési szakértelmet és jogi szakértelmet biztosító személy: dr. Hargittay Szabolcs BB elnök

b)   pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

c)    a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személy: Gaál Arnold műszaki közreműködő

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az eljárás megindításához és lefolytatásához szükséges nyilatkozatok és dokumentációk aláírására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

129/2020.(III.18.) képviselő-testületi határozat

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagja a jelen határozatban foglaltak szerint nyilatkozik arra, hogy a Társulás által fenntartott Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgáltat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások előterjesztésben javasolt térítési díjakat elfogadja.
 2. Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet-tervezetét jóváhagyja.
 3. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Társulás elnökét tájékoztassa és a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője részére (jegyző@badacsonytomaj.hu) határozatot küldje meg.

Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre 2020. március 30.

Felelős: Krisztin N László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

130/2020.(III.18.) Képviselő-testületi határozat

Koronavírussal kapcsolatos intézkedésekről – strandok lezárása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a közigazgatási területén lévő strandokat 2020. március 18. napjától határozatlan időre bezárja.


Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

130/2020.(III.18.) Képviselő-testületi határozat

Koronavírussal kapcsolatos tájékoztatás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a koronavírussal kapcsolatos tájékoztatót a napirend kapcsán elhangzott részintézkedésekkel az alábbiak szerint elfogadja:

-                        ivóvíz és fontosabb dolgok betárolása

-                        víztisztító berendezés

-                        tájékoztató újság eljuttatása a háztartásokba

-                        intézményeknél és gazdasági társaságoknál a kifizetés csak engedéllyel történhet

-                        Kultkikötő ajánlatának elutasítása

Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

131/2020. (III.27.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Forintos Ervin képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Wolf Viktória jegyzőt jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0132/2020. (III.27.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. március 27-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 2 nyílt napirendi ponttal elfogadja.


 1. 1. Koronavírus járvánnyal kapcsolatos egyeztetésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. A GINOP-7.1.6-16-2017-0004 „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében a kiállítás tartalom beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárást lezáró döntés tárgyában

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


133/2020.(III.27.) képviselő-testületi határozat

Koronavírus járvánnyal kapcsolatos egyeztetésről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a veszélyhelyzetben foganatosított intézkedéseket – különös tekintettel az óvoda és bölcsőde esetében a rendkívüli szünet elrendelésére – hatályban tartja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Név szerinti szavazás eredménye:

Borbélyné Galambos Gabriella képviselő     igen

Forintos Ervin képviselő                         igen

Hartai Béla alpolgármester                      igen

Krisztin N. László polgármester               igen

Mékli Bernadett képviselő                        igen

Takács Lajos képviselő                           igen

Török Zoltán képviselő                           igen

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               7

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

134/2020.(III.27.) képviselő-testületi határozat

a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében a kiállítás tartalom beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárást lezáró döntés tárgyában

 1. I. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyi közbeszerzési eljárásban meghozza az alábbi eljárást lezáró döntést.

 1. II. Badacsonytomaj Város Önkormányzata (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) által a Kbt. 117. § szerint a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében a kiállítás tartalom beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás tárgyában indított közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja.


Az ajánlattételi határidő lejártáig, 2020. 03. 23. 10:00 óráig összesen 2 ajánlattevő nyújtott be ajánlatot

1. Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve: Geanat Kft

Székhelye: 1114 Budapest Bartók Béla út 35.

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 21 431 500

A telepített eszközökre vállalt többlet jótállás időtartama (hónap): 12

2. Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve: Tó-Art Medic Kft

Székhelye: 1215 Budapest Árpád Utca 8/a

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 23 180 000

A telepített eszközökre vállalt többlet jótállás időtartama (hónap): 12

Az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők:

Geanat Kft (1114 Budapest Bartók Béla út 35.)


A közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot tett ajánlattevők:

Geanat Kft (1114 Budapest Bartók Béla út 35.)


Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti értékelése:

A Geanat Kft (1114 Budapest Bartók Béla út 35.) ajánlattevő ajánlata tartalmazta a legmagasabb összpontszámot, így az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető.

Fentiekre tekintettel ajánlatkérő a Geanat Kft (1114 Budapest Bartók Béla út 35.) ajánlattevőt nevezi meg az eljárás nyerteseként és vele a szerződést megköti, tekintettel arra, hogy:

-            az ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel,

-            az ajánlattal kapcsolatban nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt,

-            az ajánlat az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető, a rendelkezésre álló fedezet összege rendelkezésre áll.

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a fentiek szerint eredményessé nyilvánítja.

 1. III. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.


Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnalSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

194/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Takács Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

195/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. június 24-i nyílt ülésének napirendi pontjaihoz felveszi „20. Volt Intertourist üzlet ügye” című napirendet.


A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

196/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Napirendek levétele


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. június 24-i nyílt ülésének napirendjéről a Pénzügyi Bizottság javaslatára a „8. Felső-bazársori üzletek hasznosítása” című napirendet leveszi.


A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

197/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. június 24-i soros nyílt ülésének módosított napirendjét 19 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Az önkormányzat 2019. évi költségvetés előirányzat módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzéséről szóló beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Az önkormányzat 2019. évi költségvetés teljesüléséről szóló beszámolójának és pénzmaradványának elfogadása (zárszámadás)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Az önkormányzat 2019. évi pénzmaradványának elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Az önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatása a vagyonállapotról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Személyszállító szolgáltatást nyújtó járművek és parkolás rendjéről szóló önkormányzati rendeletek módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról VII.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Badacsonytomaj 120/4. hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Badacsonytomaji Szörfklub Egyesület –Szörftároló ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. „Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciójának megvalósítása” című projekthez kapcsolódó „Műszaki ellenőri feladatok ellátása” tárgyú beszerzési eljárásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Kodály Zoltán utca telekrendezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Első Magyar Borház Szeremley Birtok Kft. kérelme „lakó-pihenő övezet” közlekedési tábla hatálya alóli felmentés tárgyában

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Szoják Miklós kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Pályázatokról tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Beszámoló a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Volt Intertourist üzlet ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    1

198/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzési feladatok ellátására megbízott SZAHK - ÉRTELEM Bt. által készített „Éves ellenőrzési jelentés 2019.” beszámolót – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

199/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadási beszámolójáról – nyilatkozatok és mérlegek elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (2) bekezdése alapján - az előterjesztés mellékleteként - bemutatott mérlegeket és kimutatásokat az előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja.
 2. a polgármester által készített, a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát, melynek tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadja.
 3. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal vezetője által készített, a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát, melynek tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadja.
 4. a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye vezetője által készített, a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát, melynek tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadja

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Nagy László mb. intézményvezető BVKI

Tamás Lászlóné osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

200/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2019. évi pénzmaradványának felosztásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

az önkormányzat és intézményei 2019. évi pénzmaradvány felosztását – az előterjesztés szerinti tartalommal – az alábbiak szerint elfogadja

Tárgyévi pénzmaradvány:

- önkormányzat                                                    1 750 235 743,-Ft

- Kulturális Intézmény                                               14 217 630,-Ft

- Közös Önkormányzati Hivatal                                 26 224 383,-Ft

A pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt

- önkormányzat                                                    1 711 341 842,-Ft

- Kulturális Intézmény                                                   461 564,-Ft

- Közös Önkormányzati Hivatal                                     425 516,-Ft

Szabad pénzmaradvány:

- önkormányzat                                                        38 893 901,-Ft

- Kulturális Intézmény                                               13 756 056,-Ft

- Közös Önkormányzati Hivatal                                 25 798 867,-Ft

a)       az önkormányzat pénzmaradványából az előző évi kötelezettségekre és a 2020. évi kötelezettségekre a fedezetet biztosítja, az ezen felül megmaradt szabad pénzmaradványt 38 893 901,- Ft-ot az önkormányzat az általános tartalékba helyezi.

b)      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye részére a szállítói kötelezettségre a fedezetet biztosítja, a szabad pénzmaradványt az intézménytől elvonja, és az önkormányzati tartalékba helyezi.

c)       Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal szállítói kötelezettségeire a fedezetet biztosítja, a szabad pénzmaradvány: 25 798 867,- Ft összegét az intézménytől elvonja és az önkormányzati tartalékba helyezi.

d)      felkéri a jegyzőt, hogy a döntésnek megfelelően az előirányzat módosítást és a rendelettervezetet készítse elő.

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben következő rendelet módosítás

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Költségvetési és adóosztály vezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

201/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2019. évi évi vagyonkimutatása a vagyonállapotról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását, – az előterjesztés szerinti melléklettel – elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

201/A/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

ún. BABU rendelet-tervezet módosításához kapcsolódó módosításokról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati rendeletben az önkormányzat által biztosított matricát valamennyi személyszállító szolgáltatást nyújtó jármű szélvédőjén, a belső visszapillantó tükör mögött rendelei el elhelyezni és az ehhez kapcsolódó módosítást a tervezet szerinti módosító normaszövegben kéri átvezetni.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

202/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

ún. BABU rendelet-tervezet módosításához kapcsolódó módosításokról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati rendeletben valamennyi személyszállító szolgáltatást nyújtó jármű esetében az útvonalengedélyt kiköti és az ehhez kapcsolódó módosítást a tervezet szerinti módosító normaszövegben kéri átvezetni.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

203/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Közterülethasználatról szóló rendelet-tervezet módosításához kapcsolódó módosításokról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati rendelet-tervezet mellékletében a 17. sorban kéri szerepeltetni a különleges személyszállító szolgáltatást nyújtó járműre vonatkozó díjazást 500.000 Ft/várakozóhely/év összegben a C és D oszlopokban és az ehhez kapcsolódó módosítást a tervezet szerinti módosító normaszövegben kéri átvezetni.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

204/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Közterülethasználatról szóló rendelet-tervezet módosításához kapcsolódó módosításokról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati rendelet-tervezet mellékletében a 18. sorban kéri szerepeltetni a személygépkocsis személyszállító szolgáltatást végző járműre vonatkozó díjazást 400.000 Ft/várakozóhely/év összegben a C és D oszlopokban és az ehhez kapcsolódó módosítást a tervezet szerinti módosító normaszövegben kéri átvezetni.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

205/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Közterülethasználatról szóló rendelet-tervezet módosításához kapcsolódó módosításokról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati rendelet-tervezet mellékletében a 19. sorban kéri szerepeltetni a személytaxira vonatkozó díjazást 400.000 Ft/várakozóhely/év összegben a C és D oszlopokban és az ehhez kapcsolódó módosítást a tervezet szerinti módosító normaszövegben kéri átvezetni.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

206/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról VII.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 120/2 helyrajzi számú ingatlanon levő ún. Tájház udvari 1. sz. üzletet, és a hozzátartozó helyiségekre vonatkozóan ismételten pályázat kiírását rendelem el az alábbiak szerint:
  1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)       8258 Badacsonytomaj, hrsz. 120/2 (Tájház udvari 1. sz. üzlet)

b)      területe: 26,23

c)       megnevezése: kivett bolt, udvar

d)      műszaki állapota: új

e)       vagyon jellege: forgalomképtelen

 1. 2. a hasznosítás módja: bérbeadás
 2. 3. a pályázati feltételek meghatározása:

a)       Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2020. július 13. napja 16,00 óra, személyesen, vagy postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni („Pályázat Tájház udvari 1. sz. üzlet bérbeadására”)

b)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2020. július 13. napja 16,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)       Induló bérleti díj: 540.000,-Ft/év+rezsiköltség, melynek megfizetése havonta egyenlő részletben történik (45.000,- Ft/hó).

d)      Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

e)       A bérleti jogviszony időtartama: kezdete a döntést követően legkésőbb a 15. napig – a birtokbavétel napjától számított 5. év vége

f)       Licitösszeg emelésének mértéke: 20.000,- Ft

g)      NAV adóigazolás, hogy pályázó adótartozással nem rendelkezik.

h)      Helyi önkormányzati igazolás, hogy pályázónak az önkormányzattal szemben (székhely, telephely, fióktelep szerint illetékes önkormányzati igazolás) fennálló tartozása nincs.

i)        Nyilatkozat az egy évre megajánlott bérleti díj összegéről, mely nem lehet kevesebb 540.000,- Ft/év (45.000,-Ft/hó) bérleti díj + rezsiköltség összegnél.

j)        Nyilatkozat, hogy pályázó a bérleti díj összegét havonta egyenlő részletben (45.000,-Ft/hó) Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú számlájára átutalással határidőben teljesíti.

k)      A pályázaton résztvevőknek kauciót kell fizetni. A kaució összege három havi bérleti díj. A kauciót Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú számlájára átutalással kell megfizetni, legkésőbb a pályázat leadásának napjáig. Az igazoló szelvény másolatát a pályázathoz kell csatolni. A pályázati tárgyaláson eredményt el nem érő pályázók részére a kaució az elbírálást követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. A kaució összege sikeres pályázat esetén az Önkormányzatnál óvadék címén letétbe helyezésre kerül, mely a bérleti jogviszony megszűnésekor – amennyiben bérbeadónak bérlő felé követelése nincs – visszajár a bérlőnek egyösszegben.

Az óvadék értéke a bérleti jogviszony időtartama alatt kielégítési alapot biztosít bérbeadó számára arra az esetre, ha a bérlő a bérleti szerződésben vállalt bérleti díj vagy vele azonos elbírálás alá eső fizetési kötelezettségét felhívás ellenére nem teljesíti.

l)        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.

m)    A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához

n)      Pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul, hogy személyes adatainak kezeléséhez és annak a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal számítógépes adatbázisában történő rögzítéséhez.

 • o)      Pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a pályázat benyújtásával egyidejűleg az üzlet működésére vonatkozó koncepcióterv benyújtását (működésre, vagy működtetésre vonatkozó koncepcióterv).

p)      Pályázó nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tevékenysége gyakorlásához szükséges átalakításokat az önkormányzat előzetes engedélye alapján saját költségén végzi el, ahhoz az önkormányzat bérleti díj beszámítását nem engedélyezi és forrást nem biztosít.

 1. II. felkérem a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályát, hogy a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.
 2. III. a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.


Határidő:       azonnal

Felelős:          Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző - közterületfelügyelő


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

207/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 120/4 helyrajzi számú ingatlan hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a Badacsonytomaj 120/4 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítom annak okán, hogy a pályázat beadására nyitva álló határidőn belül érvényes pályázat nem érkezett be.
 2. II. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 120/4 helyrajzi számú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra vonatkozóan ismételten pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
 3. 1. Vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)    8258 Badacsonytomaj, hrsz. 120/4

b)      területe: 103 m2

c)       megnevezése: kivett beépítetlen terület

d)      műszaki állapota: -

e)       vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. 2. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 5.350.000,- Ft
 2. 3. A hasznosítás módja: értékesítés
 3. 4. A versenyfelhívás feltételei:

a)    A vagyontárgy kikiáltási ára: 5.350.000,- Ft

b)   A versenyeztetésen alkalmazott licitösszeg emelésének mértéke: 500.000 Ft

c)    A pénzügyi teljesítés az adásvételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

d)   Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

e)    Tulajdonos önkormányzat 3 éven belüli visszavásárlási opciót köt ki az eladáskori vételár szerinti értéken a feltételek nem teljesülése esetén, azzal, hogy a ráfordítások meghiúsulás esetére történő megtérítésére és az alkalmazható hátrányos jogkövetkezményekre a pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képező adásvételiszerződés-tervezet alapján megkötött végleges adásvételi szerződés tartalmazza

f)     Pályázó az üzemeltetést jogerős használatba vételi engedély birtokában kezdheti meg.

g)    A Pályázathoz csatolni kell a beépítésre vonatkozó részletes koncepciótervet, melynek tartalmilag meg kell egyeznie az építési engedéllyel.

h)   Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet vagy fizetési meghagyást, sem nyújtott be velük szemben és adósságrendezési eljárást sem kezdeményezett.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen eltelte.


Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó), aki megfelel az előző h) pontban rögzített feltételeknek is.


 1. 5. Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

a)    Az ajánlatok benyújtásának helye: Badacsonytomaj Város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

b)   Az ajánlatok beérkezésének ideje: az ajánlatok beérkezésének ideje legkésőbb 2020. július 28. napja 10,00 óra

c)    Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag postai úton, zárt borítékban lehet benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Pályázat Badacsonytomaj 120/4 hrsz. ingatlan hasznosítására”. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

d)   Hiánypótlásra lehetőség nincs.

e)    Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján kell benyújtania.

f)     Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

g)    A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

h)   Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap.

i)      A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a minimális értékesítési ár 10%-a, 535.000 Ft összegű óvadékot kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben óvadékként kerül kikötésre és a teljes vételárba beszámít.

j)      A pályázó elveszíti az óvadék összegét, ha: ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, annak időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.

k)    Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható okból hiúsul meg, a pályázóval szemben a kiíró önkormányzat, mint eladó a pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képező adásvételiszerződés-tervezet tartalma alapján megkötött végleges adásvételi szerződésben kikötött jogkövetkezményeket alkalmazhatja.


 1. 6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
  1. 1. A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a)    természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b)   átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

c)    jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát, aláírás-mintáját vagy annak hitelesített másolatát.

 1. 2. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.
 2. 3. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár, valamint nyilatkozatát, hogy a vételárat az adásvételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.
 3. 4. A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.
 4. 5. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket és az adásvételiszerződés-tervezetben foglalt tartalmakat elfogadja.
 5. 6. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.
 6. 7. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben hozzájárul.
 7. 8. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.
 8. 9. Pályázó nyilatkozatát, melyben elfogadja, hogy a tulajdonos önkormányzat 3 éven belüli visszavásárlási opciót köt ki az eladáskori vételár szerinti értéken a feltételek nem teljesülése esetén, valamint tudomásul veszi és elfogadja, hogy a ráfordítások megtérítésére, meghiúsulás esetén, valamint a meghiúsulás esetén alkalmazandó hátrányos jogkövetkezményekre a végleges adásvételi szerződésben foglaltak az irányadók.

10. Pályázó nyilatkozatát arról, hogy az üzemeltetést jogerős használatba vételi engedély birtokában kezdi meg.

11. A megépítésre vonatkozó részletes koncepciótervet.

12. A Pályázó nyilatkozatát arról, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt, illetve nem áll, keresetlevelet vagy fizetési meghagyást sem nyújtott be velük szemben és adósságrendezési eljárást sem kezdeményezett.

13. A nyertes pályázó a beépítési kötelezettség adásvételi szerződés ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésétől számított 3. év végéig jogerős használatba vételi engedélyt köteles benyújtani a pályáztató felé.

14. A nyertes pályázó 15 napon belül adásvételi szerződést köteles aláírni, ellenkező esetben a pályázatot semmisnek tekinti.

15. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy az ingatlan tervdokumentációjában foglaltak szerinti megépítést vállalja.


Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó az ajánlatát a pályázati kötöttség ideje alatt nem módosíthatja.

 1. 7. A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:

A kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

 1. 8. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja:

a)    Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2020. július 28. napja 10,00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

b)   Az ajánlatok felbontásának módja: az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.

 1. 9. Versenyeztetés szabályai:

a) A versenyeztetést a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester –  (továbbiakban együttesen: levezető elnök) vezeti, aki felelős a tárgyalási szabályok megtartásáért.

b) A levezető elnök a tárgyalás megkezdésekor megismétli a megbízás tartalmát, az induló licitet, ellenőrzi, hogy a tárgyaláson az ajánlattevők vagy meghatalmazottaik vannak e jelen. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja a meghatalmazott.

c) A b) pontban foglaltak elvégzése után a levezető elnök közli az ajánlatokat.

A licitálást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, a levezető elnök a megajánlott legmagasabb összeget (vételárat, bérleti díjat, használati díjat) háromszor bejelenti és közli, hogy a licitet a legmagasabb ajánlatot tevő nyerte el.

d) Ha az induló licitre nem érkezik ajánlat, a levezető elnök a versenyeztetést érvénytelennek nyilvánítja.

e)  A versenyeztetésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

-        a versenyeztetés helyét, idejét,

-        a megjelentek nevét, a megjelenés jogcímét,

-        a versenyeztetésre bocsátott vagyontárgy helyét (ingatlan esetén helyrajzi számát),

-        az induló licit mértékét,

-        a megtett ajánlatokat név és összeg megjelölésével,

-        a legmagasabb ajánlatot tevő nevét és a végleges ajánlatot,

-        a megjelentek aláírását,

-        a jelenléti ívet.

f)       A versenytárgyalás ideje: a versenytárgyalás idejéről a pályázatok értékelése és ellenőrzése után a pályázókat a kiíró írásban (email-, levél-, faxküldemény útján) értesíti.

g)      A versenytárgyalás helye: a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint).

h)      A versenytárgyalás módja: nyilvános

 1. 10. A pályázat és az ajánlatok elbírálása

a)    Az elbírálás ideje: a pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ajánlattételi kötöttség időtartamán belüli – 90 nap – rendes ülésén kerül sor.

b)   Az elbírálásra jogosult: a pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén kerül sor.

c)    Bírálati szempontok: az Nvtv. és a vagyonrendeletben foglaltak figyelembe vételével történik.

d)   Az eredményhirdetés módja: a pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

 1. 11. Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja

a)    A szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

b)   A szerződéskötés időpontja: A nyertes pályázóval a pályázat elbírálásától számított 15 napon belül adásvételi szerződés kerül megkötésre.


A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben és a vagyonrendeletben, valamint a végleges adásvételi szerződésben foglaltak az irányadók.


A pályázati dokumentáció díjköteles, amely 10.000 Ft-ért, azaz tízezer forintért a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályán (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. II. emelet) átvehető 2020. június 25. napján 08,00 órától 2020. július 27. napján 16,00 óráig.


 1. 12. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályát, hogy a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.
 2. 13. a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.


Határidő:       azonnal

Felelős:          Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző – közterületfelügyelő


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

208/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

TAK és TKR felülvizsgálatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a TAK és TKR felülvizsgálatát a korcolt lemez és trapéz/hullámlemez és lemezfedés tekintetében a tetőfedésnél használt anyaghasználat okán.


Határidő:       azonnal

Felelős:          Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző – közterületfelügyelő


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

209/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Szörfklub Egyesület – Tomaji strand klubház felújításának megvalósítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Badacsonytomaji Szörfklub Egyesület – Tomaji strand klubház felújításának megvalósítása” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. javasolja Szabó Zoltán önkormányzati főépítész véleményének figyelembevételével új eljárást kezdeményezni a tárgyi ingatlanon fennálló építmény településképi szempontból való megfelelősége érdekében.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület (1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. 2. emelet 17.) képviseletében Kruchina Károlyt értesítse a döntésről.


Határidő:       elfogadásra azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Rakics Anna VN Kft. ügyvezető

Szabó Zoltán önkormányzati főépítészSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

210/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXIX. törvény 3. melléklet II.2. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására meghirdetett pályázatra vonatkozóan nem rendeli el pályázat előkészítését és benyújtását.


Határidő: azonnal

Felelős: Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    2

211/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

„Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciójának megvalósítása” című projekthez kapcsolódó „Műszaki ellenőri feladatok ellátása” tárgyú beszerzési eljárásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciójának megvalósítása” című projekthez kapcsolódóan a

 1. a „Műszaki ellenőri feladatok ellátása” tárgyában Multi Act Kft-vel (1119 Budapest, Ormay udvar 1.) szerződést köt bruttó 2.438.400,- Ft (azaz bruttó kettőmillió-négyszázharmincnyolcezer-négyszáz forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.


Határidő:         azonnal

Felelős:                       Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

212/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Kodály Zoltán utca telekrendezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyeztető megbeszélést kezdeményezését az érintettekkel szeptember hónapban a Kodály Zoltán utca telekrendezése ügyében.


Határidő:       azonnal

Felelős:          Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző – közterületfelügyelő


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

213/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Első Magyar Borház Szeremley Birtok Kft. kérelme „lakó-pihenő övezet” közlekedési tábla hatálya alóli felmentés tárgyában

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az Első Magyar Borház Szeremley Birtok Kft. kérelme „lakó-pihenő övezet” közlekedési tábla hatálya alóli felmentés tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, és a Kisfaludy Sándor utca és a Római út közlekedési rendjét fenntartja, különös figyelemmel a (GINOP-7.1.6-16-2017-00004 projekthez kapcsolódó) területre elkészült forgalomtechnikai tervben foglaltakra és tervezői javaslatokra.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.
 3. felkéri a hivatalt, hogy a rendőrséggel egyeztetve gondoskodjon kiegészítő tábla kihelyezéséről akként, hogy hétfőtől – csütörtök 7-11 óra között használható az útszakasz az érintett ingatlanok megművelésével összefüggő tevékenység végzéséhez, munkagépek részére.

Határidő:       elfogadásra azonnal,

egyebekben folyamatos

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Part Andrásné igazgatási ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

214/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Szoják Miklós kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Szoják Miklós kérelme” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. felkéri a Hivatalt, hogy a Tapolcai Rendőrkapitányságtól kérjen állásfoglalást és a Magyar Közút Nonprofit Kft-vel vegye fel a kapcsolatot.
 3. felkéri a Hivatalt, hogy a közlekedési rend felülvizsgálatára vonatkozóan a szakértő bevonásához kapcsolódó ajánlattételi eljárást készítse elő és azokat küldje ki. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az ajánlattételi felhívás aláírására és kiküldésére.
 4. felkéri a Hivatal Költségvetési- és adóosztály vezetőjét, hogy vizsgálja meg, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosítható-e a felülvizsgálat pénzügyi forrása.
 5. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.


Határidő:       elfogadásra azonnal

ajánlattételi felhívás kiküldésére és értesítésre 5 munkanap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

215/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. elrendeli, hogy a 120/4 hrsz-ú üzlet ügyét a tervezővel egyeztetni kell.


Határidő: azonnal

2. pont szerinti egyeztetésre 3 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

216/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

217/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Polgármesterének az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország Kormánya által a 40/2020.(III.11.) Kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva meghozott döntéseit (135/2020.(IV.01.) – 193/2020.(VI.16.) számú polgármesteri határozatait és 7/2020.(IV.10.) – 13/2020.(VI.05.) polgármesteri rendeleteket) megerősíti.
 2. 2. a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

218/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

2020. évi Bor7vége

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a 2020. évi Borhét helyett Bor7végék szervezését javasolja a BVKI felé, továbbá felkéri, hogy az intézmény a 2020. évi költségvetésében rendelkezésre álló előirányzatokat vizsgálja meg.
 2. 2. a rendezvény helyszínéül javasolja az Alsó park területét,
 3. 3. borászatok vonatkozásában meghívást javasol 10 helyre,
 4. 4. folyamatos tájékoztatást kér az intézmény vezetőjétől.

Határidő: azonnal

egyeztetésre és rendezvényszervezésre folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Nagy László BVKI intézményvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

219/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              1

tartózkodás szavazatok száma:    1

220/2020. (VI.24.) képviselő-testületi határozat

Volt Intertourist üzlet ügye


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a volt Intertourist épülete vonatkozásában megállapodást köt a felépítmény tulajdonosával a következők figyelembevételével:

a)       a jelenlegi tulajdonos 2021.05.31-ig az általa készíttetett egyedi terv és engedély alapján újjáépítteti az építményt és vállalja, hogy a végleges terv előtt a képviselő-testület hozzájárulását kikéri,

b)      az ingatlanhoz kapcsolódó földhasználati jog ellenértékét 7.000.000 Ft összegben állapítja meg

A képviselő-testület felkéri dr. Sipos Balázs ügyvédet a szerződés(ek) előkészítésére és annak ellenjegyzésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               4

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

221/2020. (VII.06.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Borbélyné Galambos Gabriella képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Wolf Viktória jegyzőt jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

222/2020. (VII.06.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. július 6-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 1 nyílt napirendi ponttal elfogadja.


 1. 1. Polgármester által kezdeményezett napirendek újratárgyalásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


223/2020. (VII.06.) képviselő-testületi határozat

Polgármester által kezdeményezett napirendek újratárgyalásáról

Első Magyar Borház Szeremley Birtok Kft. kérelme „lakó-pihenő övezet” közlekedési tábla hatálya alóli felmentés tárgyában


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 213/2020.(VI.24.) képviselő-testület határozatának 3. pontját a következők szerint módosítja:

„3. felkéri a hivatalt, hogy a rendőrséggel egyeztetve gondoskodjon kiegészítő tábla kihelyezéséről július 10. – augusztus 20. napja között akként, hogy hétfőtől – péntekig 6-11 óra között használható az útszakasz az érintett ingatlanok megművelésével összefüggő tevékenység végzéséhez, munkagépek részére.”


Az alaphatározat egyéb vonatkozásban változatlanul marad.


Határidő:       elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Part Andrásné igazgatási ügyintézőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               6

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0


224/2020. (VII.06.) képviselő-testületi határozat

Polgármester által kezdeményezett napirendek újratárgyalásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hableány melletti területen a KRESZ szabályainak figyelembevételével 4 db 9 személyes személyszállító jármű részére várakozóhely kijelöléséről dönt.

Felkéri a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy a megállóhelyek kijelölésére intézkedjen.

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               0

nem szavazatok száma:              5

tartózkodás szavazatok száma:    1225/2020. (VII.06.) képviselő-testületi határozat

Polgármester által kezdeményezett napirendek újratárgyalásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egry Múzeummal szemben a 9 személyes személyszállító járművek részére várakozóhely kijelölését nem támogatja.

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    1


226/2020. (VII.06.) képviselő-testületi határozat

Polgármester által kezdeményezett napirendek újratárgyalásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Katica vendéglő előtti parkolóhelyen a 9 személyes személyszállító járművek részére 4 db várakozóhely kijelöléséről dönt.

Felkéri a VN. KFt. ügyvezetőjét, hogy a megállóhelyek kijelölésére intézkedjen.

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Rakics Anna VN. Kft. ügyvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

227/2020. (VII.10.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Forintos Ervin képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Wolf Viktória jegyzőt jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

228/2020. (VII.10.) képviselő-testületi határozat

Napirend elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. július 10-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 1 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. Badacsonyörsi strand ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

229/2020. (VII.10.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi strand ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Badacsonytomaj 2157/3. hrsz-ú, 3.2248 m2 térmértékű ingatlant bruttó 1.584.197 Ft összegen bérbe veszi, mely összeget a 2020. évi költségvetésben a tartalék keret terhére biztosítja.

A bérleti jogviszony időtartamát 2020. július 11. – 2020. augusztus 31.-ig terjedő határozott időtartamban állapítja meg, a bérleti szerződést ennek megfelelően megköti.

A közösségi térként bérbe vett ingatlan fürdőhelyként történő üzemeltetésére a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesülettel üzemeltetési szerződést köt, melyben az egyesület az üzemeltetéssel kapcsolatosan felmerülő költségeket, illetve a bérleti díjból 500.000 Ft kifizetését átvállalja, mely összeg tovább számlázásra kerül az Egyesület felé.

A Képviselő-testület felkéri Dr. Sipos Balázs ügyvédet a szerződések előkészítésére és ellenjegyzésére, a polgármestert felhatalmazza a szerződések aláírására.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ingatlan tulajdonosát és a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület elnökét értesítse.

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Tóth Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintéző

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

230/2020. (VII.22.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Mékli Bernadett képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

231/2020. (VII.22.) képviselő-testületi határozat

Napirend elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. július 22-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 3 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. Badacsonytomaj VN. Kft. Alapító Okirat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Tájház udvari 1. sz. üzlet pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Vegyes ügyek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

232/2020. (VII.22.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN Kft. Alapító Okiratáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) Alapító Okiratát a módosítással egységes szerkezetbe foglalja és annak szövegét a testületi ülés jegyzőkönyvéhez csatolt okirat tartalmával egyezően megállapítja, illetve elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Rakics Anna ügyvezető VN Kft.

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               3

nem szavazatok száma:              2

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

 

233/2020. (VII.22.) képviselő-testületi határozat

Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról - pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadában lévő Badacsonytomaj 120/2 helyrajzi számú ingatlanon levő ún. Tájház udvari 1. sz. üzletet 540.000 Ft + rezsiköltségért (45.000,- Ft/hó + rezsiköltség) bérbe adja Tarjáni László 3860 Encs, Bethlen Gábor u. 16. szám alatti pályázónak.
 2. 2. dönt arról, hogy a bérleti jogviszony időartamát az üzlethelyiség birtokbevételének napjától számított 5. év vége napjáig tartó, határozott időtartamban határozza meg.
 3. 3. felkéri a Sipos Ügyvédi Irodát a bérleti szerződés előkészítésére és egyben felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
 4. 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a pályázót értesítse.

Határidő:       azonnal

szerződéskötésre 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Sipos Ügyvédi Iroda

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:               5

nem szavazatok száma:              0

tartózkodás szavazatok száma:    0

 

234/2020. (VII.22.) képviselő-testületi határozat

66/2020. (II.26.) számú képviselő-testületi határozat módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 66/2020. (II.26.) képviselő-testületi határozatát módosítja oly módon, hogy az 1.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás összegét megemeli és mindösszesen 1.885.497,- Ft-ot biztosít a Badacsonytomaji Közalapítvány (képviseli: Cseh Ervinné elnök, székhely: 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) – továbbiakban Közalapítvány -  részére, ebből 885.497 Ft-ot a Közalapítvány keretében létrehozott Járványügyi Alapba.

A támogatás célja: (885.497 Ft összegben) járványügyi feladatokhoz kapcsolódó kiadások támogatása.

Az alaphatározatot egyebekben változatlanul hagyja és egyben felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés módosítására és annak aláírására.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Cseh Dénesné pénzügyi ügyintéző

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése

Önkormányzatunk pályázatai

Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

BaBi Badacsony
Ma 2020. August 15., Saturday, Mária napja van. Holnap Ábrahám napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!