Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Önkormányzat Képviselő testület (jegyzőkönyvek, határozatok) Határozatok Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évben meghozott határozatai IV.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évben meghozott határozatai IV.

There are no translations available.

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

402/2017.(X.25.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

403/2017.(X.25.) képviselő-testületi határozat

Napirendi pontok módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. október 25-i soros ülésének meghívó szerinti 25 nyilvános napirendjéhez felveszi

-          „26. A Tatay Sándor Általános Iskola 2018. 08. 15-én lejáró,  magasabb vezető pályázatával kapcsolatos megkeresésről” tárgyú napirendet és

-          a CÉH Turisztikai Egyesület támogatási kérelmét a 6. napirend keretében tárgyalja.

 

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

404/2017.(X.25.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. október 25-i soros ülésének módosított napirendjét 26 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” I. ütem pályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lantay Adrienn projektmenedzser Önkormányzati Fejlesztési- és Projektiroda Kft

 1. Műszaki szakértésről a Zöld Város projekthez kapcsolódóan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. MENÜ Kft. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló és támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető MENÜ Kft.

Vargáné Szőke Judit könyvelő VN. Kft.

 1. „Balatoni strandok fejlesztése” pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető VN. Kft.

Dr. Lajtai Bálint CORDICT Kft. ügyvezető

 1. Idegenforgalmi idényről beszámoló, tájékoztatás a strandok, parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól

Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület támogatási kérelméről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

Bolla József ügyvezető VN. Kft.

Illés Zoltán elnök CÉH Turisztikai Egyesület

Borókai Flóra ügyvezető AKCIÓ Kft.


 1. Badacsonytomaj VN. Kft. I-IX. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető VN. Kft.

Vargáné Szőke Judit könyvelő VN. Kft.

Székely István könyvvizsgáló, Fekete Ferenc FEB elnök

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által 2017. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése, valamint a BVÖKI szervezésében 2018-ban megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 1. Vagyongazdálkodásról tájékoztatás és javaslatok

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Megállapodás vérszállításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. „Kisfaludy Sándor utcai sétány létesítése” tervezési szerződés módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Jégpályáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj 2191/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Euro-Fém Kft. Badacsonytomaj 222, 223, 224. hrsz-ú vételi felajánlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tátika üzletház hasznosításáról - bérbeadásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj 988/1. hrsz. ingatlan hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. e-Mobi Kft-vel megállapodás megkötéséről elektromos töltőoszlop és kiszolgáló területének működtetése céljából

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonyörs Kiserdő utcai ivóvízről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


 1. KLIK 2017-2022. időszakra vonatkozó fejlesztési tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A 262/2017. (V.31.) képviselő-testületi határozat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A Tatay Sándor Általános Iskola 2018. 08. 15-én lejáró,  magasabb vezető pályázatával kapcsolatos megkeresésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

405/2017.(X.25.) képviselő-testületi határozat

„Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” I. ütem pályázatról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli a szerződéskötések során a tervezési díjak esetén 50%-os vállalkozási díj kifizetését az engedélyezési/kivitelezési szintű tervek leszállítása esetén, és az engedélyek megérkezését követően a 100%-os tervezési díj kifizetését.
 2. a TOP-2.1.2-15-VE1 kódszámú „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című pályázathoz kapcsolódóan a

a)                 Költséghaszon elemzés elkészítése

b)                Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv elkészítése

c)                 Horizontális szempontok érvényre juttatását bemutató dokumentum elkészítése

feladatok megvalósítása/elkészítése érdekében árajánlatok bekérését elrendeli.

 1. a TOP-2.1.2-15-VE1 kódszámú „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című pályázathoz kapcsolódóan a

a)     Nyilvánosság biztosításához szükséges kötelező tevékenységek elkészítését

b)    "Soft" költségek (kötelező lakossági akciók) lebonyolítását

c)     a beruházással érintett épület/épületrész vonatkozásában az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló energetikai tanúsítvány elkészítését

önkormányzati intézményi szinten valósítja meg.

 1. a TOP-2.1.2-15-VE1 kódszámú „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című pályázathoz kapcsolódóan a Városháza tér projekthelyszín tekintetében a bontási tervkiegészítés elkészítésére a MASSZI Építész Iroda Kft-vel (7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 8.) szerződést köt bruttó 349.250,- Ft (azaz bruttó háromszáznegyvenkilencezer-kettőszázötven forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a 24 pont megvalósításához kapcsolódó szerződést aláírja és a 2. pontban felsorolt feladatok körében az ajánlatokat bekérje.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

 

406/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Műszaki közreműködésről Zöld Város projekt

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ajánlattevő üzenete megérkezéséig a napirend tárgyalását felfüggeszti.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

407/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. I-IX. havi beszámolójáról és támogatási kérelméről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a MENÜ Kft. 2017. évi I-IX. havi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a MENÜ Kft. (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) – a továbbiakban: Támogatott – részére 2017. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít bérjellegű kiadásokhoz (munkabér+járulékai) 592.800 Ft összegben, azaz mindösszesen ötszázkilencvenkétezer-nyolcszáz forint összegben az önkormányzat 2017. évi költségvetésében az általános tartalék keret terhére.
 3. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy részletben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára
 1. a támogatás célja: bérjellegű kiadások (munkabér+járulékai)
 2. a támogatás felhasználásának határideje: 2017. december 31.
 3. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2018. január 31-ig köteles elszámolni.
 4. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Egyéb város- és községgazdálkodás
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 6. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 7. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő: elfogadásra azonnal; értesítésre 5 nap,

szerződéskötésre 30 nap; egyebekben szerződés szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné osztályvezető,

Földi Laura pénzügyi ügyintéző,

Molnárné Keller Csilla ügyvezető MENÜ Kft.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

408/2017.(X.25.) képviselő-testületi határozat

„Balatoni strandok fejlesztése” pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. A „Balatoni strandok fejlesztése” című pályázat keretében tervezett beruházások megvalósítása céljából lefolytatott „Vállalkozási szerződés keretében strandfejlesztési munkák kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére tekintettel a strandfejlesztési munkák megvalósítása érdekében többlet forrást biztosít az alábbiak szerint:

a)          1. rész – Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése:  nettó 3.790.681,- Ft forrást biztosít

b)         2. rész – Bányász strand fejlesztése: nettó 9.366.138,- Ft + ÁFA forrást biztosít

mely összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosít.

 1. javasolja megfontolásra a Bíráló Bizottságnak, hogy a közbeszerzési eljárást

a)     1. rész tekintetében eredményesnek,

b)    2. rész tekintetében eredményesnek

javasolja nyílvánítani a bíráló felé.

 1. A „Balatoni strandok fejlesztése” című pályázat keretében tervezett beruházások megvalósítása céljából lefolytatott „Vállalkozási szerződés keretében strandfejlesztési munkák kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére tekintettel a strandfejlesztési munkák megvalósítása érdekében többlet forrást nem biztosít a 3. rész – Badacsonyi Strand fejlesztése tekintetében. Javasolja a Badacsonytomaj VN. Kft-nek áttekinteni a beruházás műszaki tartalmát és a Badacsonyi Strandon tervezett fejlesztések megvalósítása érdekében új közbeszerzési eljárás lefolytatását.
 2. javasolja azon pályázatok tekintetében, ahol eredményesnek javasolta az eljárást nyilvánítani, hogy a vállalkozási szerződésekbe kerüljön rögzítésre, hogy a szerződés csak akkor hatályosul, ha a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól és/vagy az MTÜ-től a pályázó VN Kft. megkapja az engedélyt a megvalósítási határidő hosszabbítására.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben 15 nap

Felelős:            Bolla József ügyvezető VN Kft.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

.

409/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Idegenforgalmi idényről beszámoló, tájékoztatás a strandok, parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj VN Kft. által a 2017. évben az Idegenforgalmi idényről beszámoló, tájékoztatás a strandok, parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól” készített beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

tájékoztatásra 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Bolla József ügyvezető VN Kft.

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

.

410/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Idegenforgalmi idényről beszámoló, tájékoztatás a strandok, parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a CÉH Turisztikai Egyesület által a 2017. évben az Idegenforgalmi idényről beszámoló, tájékoztatás a strandok, parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól” készített beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

tájékoztatásra 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

Illés Zoltán elnök CÉH Egyesület

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

.

411/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Idegenforgalmi idényről beszámoló, tájékoztatás a strandok, parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az AKCIÓ Kft. által a 2017. évben az Idegenforgalmi idényről beszámoló, tájékoztatás a strandok, parkolók üzemeltetésének tapasztalatairól” készített beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

tájékoztatásra 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

Borókai Flóra ügyvezető AKCIÓ Kft.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

412/2017.(X.25.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi CÉH Egyesület támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonyi CÉH Egyesület (székhely: 8261 Badacsony, Park utca 6.) részére 2017. évben egyösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít mindösszesen 2.269.000 Ft összegben, azaz kettőmillió-kettőszázhatvankilencezer forint összegben, melyből a működési kiadások finanszírozását (bér + járulékai és közmű/rezsiköltség, irodaszerköltségek) 1.919 ezer Ft összeggel, a Márton napi Vígasságokat 280 ezer Ft-tal, az őszi-téli programajánló kiadványt 70 ezer Ft összeggel támogatja.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy összegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: Egyesület működési kiadásainak támogatása az 1. pontban rögzítettek szerint.
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2017. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2018. január 30-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

 

Határidő:          a megállapodás megkötésére: 2017. november 10.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

413/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

VN Kft. I-IX. havi beszámolójáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. 2017. évi I-IX. havi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: elfogadásra azonnal;

értesítésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné osztályvezető,

Bolla József ügyvezető VN Kft.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

.

414/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Műszaki közreműködésről Zöld Város projekt

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az APG Mérnökiroda Betéti Társasággal (székhely: 9022 Győr, Batthyány tér 23., képviseli: Gaál Arnold építészmérnök) a Zöld Város projekt műszaki ellenőri feladatok ellátása, az önkormányzat egyéb műszaki feladatainak ellátása és műszaki közreműködés céljából megállapodásokat köt határozatlan időre, illetve a műszaki ellenőri tevékenység esetén határozott időre a projekt megvalósítás időtartamára mindösszesen 525.000 Ft/hó összegben.
 2. a megállapodások előkészítésére felkéri dr. Gáli Mihály ügyvéd urat.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert megállapodás aláírására.
 4. az 1. pontban körülírt összeget a projektben elszámolható keret terhére, valamint az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a tartalék keret terhére, 2018. évben az önkormányzat működési kiadása keret terhére biztosítja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal;

szerződéskötésre 15 nap;

egyebekben szerződés szerint;

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Dr. Gáli Mihály ügyvéd


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

415/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

BVKI által 2017. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelése, valamint a BVKI szervezésében 2018-ban megvalósuló városi rendezvények helyének és idejének meghatározása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a BVÖKI által 2017. évben lebonyolított rendezvényeinek értékelését elfogadja.
 2. a BVÖKI szervezésében 2018-ban megvalósuló városi rendezvények helyszínét és időpontját előzetesen támogatja, az arra vonatkozó bevételi-kiadási előirányzatok kidolgozását a 2018. évi költségvetéshez előkészítésre elrendeli.
 3. javasolja valamennyi rendezvény tekintetében a BVKI intézményi gesztorságot.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben 2018. évi költségvetés

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Berecz Nikolett intézményvezető

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

416/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Vagyongazdálkodásról – ingatlanok hasznosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés napirendről történő levételét azzal, hogy 2017. november 9. napján 9,00 órakor informális ülésen egyeztet a továbbiakban az ingatlanok vonatkozásában.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző,

Tóth Lászlóné vagyongazdálkodó


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

417/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Vérszállításról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti megállapodást elfogadja és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné osztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

418/2017. (X.25.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

 

419/2017.(X.25.) képviselő-testületi határozat

TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00017

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00017 kódszámú „A badacsonytomaji Egészségház minőségi és energetikai fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a Támogatási szerződést aláírja és a projekt lebonyolítása során a szükséges nyilatkozatokat megtegye.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal

Felelős:            Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

420/2017.(X.25.) képviselő-testületi határozat

„Kisfaludy Sándor utcai sétány létesítése” tervezési szerződés módosítás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 kódszámú „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan a 2017. május 13. napján kelt, a Masszi Építész Iroda Kft-vel kötött tervezési szerződés módosításához hozzájárul az alábbiak szerint:

 1. hozzájárul, hogy a szerződés 3.2. pontjában lévő (kiviteli tervek elkészítése) határidő 2017. november 20. napjára módosításra kerüljön.
 2. elismeri a tervező által bejelentett pótmunka felmerülését, melyhez 1.330.000,- Ft + áfa = bruttó 1.689.100,- Ft fedezetet biztosít a 2017. évi általános tartalék terhére.
 3. felkéri a jegyzőt, hogy a szerződés módosítást készítse elő, felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy aláírja.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

421/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Jégpálya tulajdonba kerüléséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az AVIS IGNIS Kft. (1095 Budapest, Ipar utca 2/A szám C lépcsőház 1. emelet 6. ajtószám; képviseli: Hartai Béla ügyvezető; Cg.sz.: 01-09-206339) jégpályával kapcsolatos megkeresését megismerte és azt a jelen helyzetben nem tudja a felajánlott értéken megvásárolni, javasolja Hartai Béla úrral mint tulajdonossal a jégpálya további sorsával kapcsolatosan további egyeztetés lefolytatását, illetve felkéri Hartai Béla urat, hogy egyeztessen esetlegesen másik szereplővel, ha bevételt szeretne a jégpálya üzemeltetéséből, de azt az önkormányzaton kívül tegye meg. A képviselő-testület elvi támogatását adja az idei évhez hasonló üzemeltetéshez, hogy a gyermekek tudják a jégpályát használni.

 

Határidő: elfogadásra azonnal;

egyebekben folyamatosan

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Bolla József ügyvezető VN Kft.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

422/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

2191/2 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról – tulajdonjog

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, 2191/2 hrsz-ú, természetben Badacsonytomaj, Fűzfa utca 32. szám alatti ingatlan tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el az alábbiak szerint:
 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)       8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2191/2 – 8258 Badacsonytomaj, Fűzfa utca 32.

b)      területe: 3843 m2

c)       megnevezése: beépítetlen belterület

d)      műszaki állapota: Közművesítettsége: áramvezeték a telken, vízvezeték a telekhatár közelében, szennyvízvezeték a telken, gázvezeték a telekhatár közelében. HÉSZ szerinti besorolása VT-3 (településközponti vegyes)

e)       vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 540.000 Ft
 2. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 28.000.000 Ft
 3. A hasznosítás módja: értékesítés
 4. A versenyfelhívás feltételeinek meghatározása:

a)       Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2017. november 16. 16,00 óra kizárólag postai úton, zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat 2191/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése”)

b)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2017. november 17. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)       Kikiáltási ár: 28.000.000,-Ft

a)       Óvadék: kikiáltási díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a vételi összegbe beszámítandó.

b)      Szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

c)       Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

d)      Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

e)       A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

 

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztályt a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére

 

 1. III. felkéri a Műszaki osztályt a pályázati hirdetmény internetes portálokon való közzétételére.

 

Határidő:         azonnal,

egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

423/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat bérleményében (birtokában) lévő – a közhiteles ingatlan-nyilvántartás szerint a badacsonytomaji 0320 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa - 1/1 tulajdoni hányadban - a Magyar Állam, vagyonkezelője pedig a MNV ZRt. (székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.; telephelye: 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 2.), melynek alapján bérbeadó kijelentette, hogy mint az ingatlan vagyonkezelője, jogosult az önkormányzattal szerződés megkötésére és az ingatlant 2017. április 3. napján birtokba adta.
 2. II. az ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 0320 hrsz-on levő, Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő 19 m2 beépített területű vendéglátóépület megnevezésű (MÁV ZRt. T0306602_VR leltári számú épületet) kereskedelmi, vendéglátó-ipari és információs pont üzemeltetése tevékenység végzése céljából pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
  1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)       8261 Badacsonytomaj, hrsz. 0320 hrsz-on lévő, Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő 19 m2 beépített területű vendéglátóépület

b)      területe: 19 m2

c)       megnevezése: ún. „Utasellátó”

d) műszaki állapota: rendeltetésszerű használatra alkalmas

e)       vagyon jellege: bérlemény

 1. 2. a hasznosítás módja: bérbeadás
 2. 3. a pályázati feltételek meghatározása:

a)       Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2017. november 16. 16,00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Utasellátó bérbeadása 2018. évre”)

b)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2017. november 17. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)       Induló bérleti díj: 2.000.000,- Ft/szezon+rezsiköltség

d)      Licitösszeg emelésének mértéke: 50.000 Ft.

e)       Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

f)        Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

g)       A bérleti jogviszony időtartama: 2018. január 1.  -  2018. december 31., határozott időtartamra.

h)      Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet.

i)        Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes kereskedelmi, vagy vendéglátó-ipari vagy információs pontot üzemeltet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázó ettől eltérő funkciókra nem pályázhat. Kizárólag vendéglátó-ipari pályázó esetén legfeljebb 40 m2 közterület használatát is biztosíthatja a kiíró, pályázó által jelezett előzetes igény és a térképi részlet szerint.

j)        Pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet.

k)       Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy az ingatlan bérleti díját a bérleti szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti.

l)        Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

m)    Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

 

 1. III. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

 1. IV. felkéri a Műszaki osztályt a pályázati hirdetmény internetes portálokon való közzétételére.

 

Határidő:         pályázat kiírására azonnal,

egyebekben folyamatos

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Tomsics-Gyimes Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

424/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 222, 223, 224 hrsz-ú ingatlanok vételi ajánlatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az Euro-Fém Kft. (2220 Vecsés, Deák Ferenc utca 13.) ügyvezetője Kári József vételi felajánlását nem támogatja, nem kívánja megvásárolni a Badacsonytomaj 222, 223, 224 hrsz-ú beépítetlen területű ingatlanokat.
 2. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  6

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

425/2017.(X.25.) képviselő-testületi határozat

Tátika üzletház hasznosításáról - bérbeadásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az ún. „Tátika üzletház” Badacsonytomaj 2556 hrsz-ú ingatlanra pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)       8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2556 (ún. Tátika üzletház)

b)      területe: 1116 m2

c)       megnevezése: kivett vendéglő, udvar

d)      műszaki állapota: felújítandó

e)       vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. 2. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 88.500.000 Ft
 2. 3. a hasznosítás módja: bérbeadás
 3. 4. a pályázati feltételek meghatározása:

a)       Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2017. november 23. 16,00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Tátika üzletház bérbeadása”)

b)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2017. november 24. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)       Induló bérleti díj: 7.500.000-Ft/szezon+rezsiköltség.

d)      Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

e)       Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

f)        A bérleti jogviszony időtartama: 2018. április 1. – 2018. november 30. között

g)       Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

h)      Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes butiko(ka)t, éttermet, borbárt, kávézót, fagylaltozót, cukrászdát, zenés szórakozóhelyet üzemeltetet bérletben/albérlet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázónak az ettől eltérő funkciókat a pályázatban rögzíteni kell.

i)        Pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet.

j)        Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben

k)       Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

 1. III. a bérleti szerződésben – mely a pályázati kiírás mellékletét képezze – szerepeljen:

a) bérlő megtekintett állapotban veszi bérbe az ingatlant, a bérbeadó semminemű felújítást nem teljesít,

b) elővásárlási jog, előbérleti jog ne szerepeljen a szerződésben,

c) határidő hosszabbításra ne kerülhessen sor,

d) bérlő a strand felőli részen nem pakolhat ki, azt nem használhatja, rendkívüli felmondási okként szerepeljen a szerződésben, ha ezt a bérlő megszegi,

e) hulladékszállítási szerződéssel rendelkezzen üzletenként legalább heti egy alkalomra a bérlő.

A bérleti szerződés előkészítésére felkéri dr. Gáli Mihály ügyvéd urat.

 

Határidő:         azonnal,

egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

bérleti szerződés tervezetének előkészítésére 2 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

T. Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

dr. Gáli Mihály ügyvéd a bérleti szerződés előkészítésében


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

426/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 988/1 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. dönt arról, hogy a Badacsonytomaj 988/1 hrsz-ú kivett beépítetlen területű saját tulajdonú ingatlanát nem kívánja pályázati úton hasznosítani.
 2. elrendeli az ingatlanra vonatkozó – jelenleg hatályos – bérleti szerződés felülvizsgálatát, melyre felkéri dr. Gáli Mihály ügyvéd urat

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

dr. Gáli Mihály ügyvéd

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

427/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

e-Mobi Kft. – elektromos töltőoszlop kihelyezéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C.) elektromos töltőoszlop és kiszolgáló területének működtetése céljából megállapodást köt a Badacsonytomaj–Badacsony Alsó-parkoló MOL Kút felőli oldalán, a 2557/1 hrsz-ú területre vonatkozóan és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a megállapodás aláírására, azzal, hogy városfejlesztési célok esetén az önkormányzat vállalja a töltőoszlopok áthelyezését előre kialkudott és a megállapodásban rögzített áron, amennyiben az a projekt megvalósítását korlátozná.

Felkéri a szerződő partnert, hogy lehetőség szerint szervezzen a városban e-Mobilitás projektnapot a lakosság tájékoztatása céljából.

 

Határidő: elfogadásra azonnal;

szerződéskötésre 30 nap;

egyebekben szerződés szerint;

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Bolla József ügyvezető VN Kft.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  1

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

428/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörs Kiserdő utcai ivóvíz gerincvezeték építéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonyörs Kiserdő utcai lakosok kérelmét megtárgyalta és az ivóvíz gerincvezeték építéséhez kapcsolódó engedélyezési és kiviteli terv elkészítésével megbízza az AQUADROP Mérnöki Iroda Kft-t (székhely: 9730 Kőszeg, Szabóhegyi út 24.). A tervezési díjat bruttó 488.950 Ft összegben elfogadja, mely összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a tervezési szerződés aláírására.
 3. a Badacsonyörs, Kiserdő utcai ivóvíz gerincvezeték építés vízjogi létesítési engedélyezési eljárásának lefolytatását vállalja, melyhez szükséges egyéb forrásokat a 2017. évi költségvetésében biztosítja.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal,

tervezési szerződés aláírására 10 munkanap

tervezésre a szerződéskötéstől számított 75 nap

egyebekben folyamatos

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Sütő Árpád műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

429/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Balatonfüredi Tankerületi Központ 2017-2022 időszakra vonatkozó fejlesztési tervéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Balatonfüredi Tankerületi Központ 2017-2022 időszakra vonatkozó fejlesztési tervét megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Balatonfüredi Tankerületi Központ igazgatóját tájékoztassa.

 

Határidő: elfogadásra azonnal;

tájékoztatásra 2017. október 31.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

430/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

262/2017. (V.31.) képviselő-testületi határozat módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 262/2017.(V.31.) határozatát módosítja és

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 3/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva és figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglaltakra 245.970,- Ft összegen értékesíti az 1/1 tulajdonát képező és üzleti vagyonba tartozó Badacsonytomaj külterület 0135/1 hrsz-ú 1061 m2 nagyságú szőlő megnevezésű ingatlant, és 95.490 Ft összegen értékesíti a Badacsonytomaj külterület 0135/2 hrsz-ú 2733 m2 nagyságú szőlő megnevezésű ingatlant.
 2. dr. Sipos Balázs 1054 Budapest, Szemere utca 8. szám alatti lakos kérelmét és vételi ajánlatát elfogadja, adás-vételi szerződés keretében értékesíteni kívánja elsősorban a kérelmező, illetve a 60 napos kifüggesztési határidő alatt elővásárlásra jogosult jelentkező számára az 1. pontban körülírt ingatlanokat, a 0135/1 hrsz-ú ingatlant 245.970 Ft eladási áron, a 0135/2 hrsz-ú ingatlant 95.490 Ft eladási áron.
 3. felhatalmazza dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az adás-vételi szerződést készítse el, annak ellenjegyzésével megbízza és egyben felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adásvételi szerződés aláírására
 4. felkéri a jegyzőt, hogy az ingatlan-nyilvántartási átvezetést követően a vagyonrendelet módosítását készítse elő

 

Határidő:    azonnal,

szerződés előkészítésére 30 nap

egyebekben folyamatos

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

dr. Gáli Mihály ügyvéd

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

431/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

432/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját – az előterjesztés szerinti tartalommal és a napirendi vitában elhangzottakkal – elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

.

433/2017(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

434/2017(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Szavazásból kizárásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. Lászlót személyes érintettsége okán a szavazásból kizárja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

nem szavazott:                             1

435/2017.(X.25.) Képviselő-testületi határozat

Tatay Sándor Általános Iskola magasabb vezető pályázatával kapcsolatos megkeresésről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 83.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, és mint a Tatay Sándor Általános Iskola ingatlan tulajdonos önkormányzata, egyetért Krisztin N. Lászlóné nyilvános pályázat kiírása nélküli, ismételt, 2. ciklusos – újabb 5 évre szóló – intézményvezetői megbízásával a Tatay Sándor Általános Iskola magasabb vezetői posztjára.
 2. felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a Balatonfüredi Tankerületi Központ igazgatóját értesítse.

 

Határidő: azonnal

értesítésre 2017. november 10.

Felelős: Wolf Viktória jegyző

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

436/2017. (X.25.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

437/2017. (X.25.) Képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. október 25-én zárt ülésének napirendjét 3 napirendi ponttal az alábbiak szerint elfogadja.

 

 1. Badacsonytomaj 099/2 hrsz-ú ingatlan adás-vételével kapcsolatos Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai állásfoglalás ellen érkezett ügyféli kifogás elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj 099/3 és 099/4 hrsz-ú ingatlan adás-vételével kapcsolatos Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai állásfoglalás ellen érkezett ügyféli kifogás elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj 099/5 hrsz-ú ingatlan adás-vételével kapcsolatos Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai állásfoglalás ellen érkezett ügyféli kifogás elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

438/2017.(X.25.) képviselő-testületi határozat

Hermann Kamilla Orsolya Badacsonytomaj 099/2 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos kérelméről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Badacsonytomaj 099/2 hrsz-ú ingatlan adás-vételével kapcsolatos Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai állásfoglalás ellen érkezett ügyféli kifogás elbírálása ügyében meghozta az alábbi határozatot:

H A T Á R O Z A T

 

Badacsonytomaj Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint eljáró hatóság, Hermann Kamilla Orsolya  1118 Budapest Beregszász u. 67. szám alatti lakos, mint kifogást előterjesztő ügyfél vevő kérelmére,  a Badacsonytomaj 099/2 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának átruházására vonatkozó, a helyi földbizottság feladatkörében eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnöksége által meghozott VE01-03049-8/2017. iktatószámú állásfoglalása ellen benyújtott kifogása alapján úgy döntött, hogy a kifogásolt állásfoglalást megváltoztatja és Moncz Csaba (2521 Csolnok Radnóti utca 8.) és Börcsök Viktória (2521 Csolnok Radnóti Miklós utca 8.) eladók, valamint Hermann Kamilla  Orsolya (1118 Budapest Beregszász u. 67.), Jellinek Tibor ( 1036 Budapest Lajos utca 142. 6/30.) és Jellinekné Fodor Ágnes Veronika (1036 Budapest Lajos utca 142. 6/30) mint a szerződés szerinti szerző felek, vevőkkel történő jóváhagyását támogatja.

 

Határozatom ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. A határozattal szemben a határozat bíróság általi felülvizsgálatát kérheti, a határozat közlését követő 30 napon belül. A kérelmet a Veszprémi Munkaügyi és Közigazgatási Bíróságtól (8200 Veszprém, Vár utca 9.) címezve, az eljáró hatósághoz benyújtott keresettel kérheti. A pert a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ellen kell és lehet megindítani.

 

I N D O K O L Á S

A Badacsonytomaj 099/2 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozóan a terület tulajdonosa adásvételi szerződést nyújtott be dr. Pusztai József ügyvéd (2100 Gödöllő Ambrus köz 11. fszt. 2.) jogi képviselő útján, amely adásvételi szerződés a törvényben előírtaknak megfelelően került kifüggesztésre. A kifüggesztett adásvételi szerződés a törvényes határidő lejártát követően a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya részére megküldésre került.

 

A Badacsonytomaj 099/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnöksége 2017. szeptember 7.  napján kelt, VE01-03049-8/2017. iktatószámú állásfoglalásában a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés jóváhagyását Hermann Kamilla Orsolya 1118 Budapest Beregszász út 67.,  Jellinek Tibor 1036 Budapest Lajos utca 142. 6/30. és Jellinekné Fodor Ágnes Veronika 1118 Budapest Lajos utca 142. 6/30.  szám alatti lakosok szerző felek jogosultak esetében nem támogatta.

 

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnöksége a hivatkozott állásfoglalásában a szóban forgó ingatlanra vonatkozó szerződés szerinti fél esetében nem támogatja a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés jóváhagyását, melynek indokaként az alábbiakat fogalmazta meg állásfoglalásában:

A Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés d) pontja különös értékelési szempontként nevesíti azt, hogy az ellenérték a föld forgalmi értékével arányban áll-e, s ha nem, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától. A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24. § (2) bekezdés szerinti értékelése során arra a következtetésre jutott, hogy az adás-vételi szerződésben szereplő ellenérték a föld forgalmi értékével nem áll arányban, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától. A települési agrárgazdasági bizottság véleménye szerint az adásvételi szerződésben szántó művelési ágú terület hektár  ára 19.310.000,. Ft, amely közel 19-szerese, a településen kialakult azonos művelési ágú földterületek vételárának Ez az irreálisan magas ár távol tartja az elővásárlásra jogosult gazdákat az adásvételtől. „

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnökségének állásfoglalása 2017. szeptember 13. .napjától 2017. szeptember 19. napjáig (a törvény által előírt 5 napra) terjedő időtartamban a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján  kifüggesztésre került, illetve az ügyfelek értesítése postai úton is megtörtént.

A törvényes határidőn belül, 2017. október 5. napján Hermann Kamilla Orsolya vevő, és a törvényes határidőn túl 2017. október 5. napján Jellinek Tibor és Jellinekné Fodor Ágnes Veronika vevő kifogást nyújtottak be a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez a Kamara hivatkozott állásfoglalásával szemben. Az elkésett kifogást a képviselő-testület a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 103/A. § (2) bekezdése alapján elutasítja

A törvényes határidőn belül érkezett kifogásában Hermann Kamilla Orsolya vevő kérte, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete változtassa meg a Kamara állásfoglalását oly módon, hogy Hermann Kamilla Orsolya, Jellinek Tibor és Jellinekné Fodor Ágnes Veronika  vevőkel az adásvételi szerződés jóváhagyását támogassa.

 

Kifogásában az ügyfél az alábbiakat adta elő:

Hermann Kamilla Orsolya vevő:

„ Véleményem szerint a Moncz Csaba és Bőrcsök Viktória mint eladók valamint köztünk mint vevők között a Badacsonytomaj külterület 099/2 hrsz vonatkozásában létrejött adásvételi szerződésben szereplő ellenérték a föld forgalmi értékével arányban áll. Egy ingatlan árát a kereslet-kínálat valamint az eladó határozza meg, a felek megállapodását képezi és ezen kívül még sok tényező befolyásolja, így tehát nem lehet általánosításból kiindulni. Erre tekintettel az ingatlanok megfelelő piaci áron keltek el, ennek alátámasztására csatolunk egy szakértő által az ingatlan vonatkozásában készített értékbecslést. Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kifogással érintett állásfoglalást megváltoztatni szíveskedjék. „

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény – a továbbiakban: Földforgalmi törvény – 24.§-a kimondja, hogy:

„24. § (1) A helyi földbizottság - a mezőgazdasági igazgatási szerv megkeresésének a beérkezésétől számított - 15 napon belül adja ki az adás-vételi szerződés jóváhagyásának megtagadásához, vagy a jóváhagyás megadásához szükséges állásfoglalását.

(2) A helyi földbizottság az adás-vételi szerződést a köztudomású tények és legjobb ismeretei alapján, különösen a következő szempontok szerint értékeli:

a) az adás-vételi szerződés alkalmas-e a tulajdonszerzési korlátozás megkerülésére;

b) megállapítható-e, hogy a felek már e törvény hatálybalépése előtt megállapodtak a tulajdonjog átruházásában, de az adás-vételi szerződést csak a jelen eljárás keretében léptetnék egyikük nyilatkozatával, illetve harmadik személy jognyilatkozatának megtételével hatályba;

c) az adás-vételi szerződés jóváhagyása esetén az adás-vételi szerződés szerinti vevő, illetve a jegyzék szerinti, az első helyen álló elővásárlásra jogosult, vagy ha több elővásárlásra jogosult áll az első helyen, akkor valamennyi első helyen álló elvásárlásra jogosult

ca)   alkalmas-e az adás-vételi szerződés és a 13. §-ban, illetve a 15. §-ban meghatározott kötelezettségvállalások teljesítésére,

cb)   elnyer-e olyan jogi helyzetet, amelynek révén a jövőben az elővásárlási jogát visszaélésszerűen gyakorolhatja, vagy

cc)   indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld tulajdonjogát;

d) az ellenérték a föld forgalmi értékével arányban áll-e, s ha nem, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától.”

 

Előzőekben előadottakon és fentiekben ismertetetteken túl a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnöksége 2017. szeptember 7. napján kelt, VE01-03049-8/2017. iktatószámú állásfoglalásában előadta, hogy a helyi földbizottságként eljáró szerv a föld tulajdonjogának átruházásról szóló szerződést a köztudomású tények és legjobb ismeretei alapján hozta különösen Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdésében rögzített szempontok szerint értékelte.

A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdése szerinti értékelést azonos szempontok szerint az elővásárlásra jogosult és a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés szerinti fél vonatkozásában elvégezte.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kifogást 2017. október 25. napján megtartott ülésén megtárgyalta. Tudomásul vette az eladó által 2017. június 9. napján megkötött és a Badacsonytomaj 099/2 hrsz-ú ingatlan tárgyában elfogadott adásvételi szerződésben foglalt vételárat is, ugyanakkor vizsgálta, hogy a Földforgalmi törvény 24.§-a szerinti, a helyi földbizottságként eljáró szerv előző pontban ismertetett értékeléseket milyen szempontok, tények birtokában hozta meg a jelen eljárást érintő adásvétel tárgyában.

 

A Képviselő-testület vizsgálta továbbá a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény – a továbbiakban: Fétv. – 103/A.§ (2) bekezdésében foglaltakat, miszerint A képviselő-testület megváltoztatja a kifogással érintett állásfoglalást, ha annak kiadására a Földforgalmi törvény 23-25. §-a megsértésével került sor, egyébként a kifogást elutasítja. Az elkésett kifogást a képviselő-testület érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A képviselő–testület a kifogást 15 napon belül zárt ülésen bírálja el. A képviselő-testület a döntését jegyző útján közli.”

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény – a továbbiakban: Ket. – a következő rendelkezéseket tartalmazza:

„1.§ (3) A közigazgatási hatóság az ügyfél jogát és jogos érdekét csak a közérdek és az ellenérdekű ügyfél jogának, jogos érdekének védelméhez szükséges mértékben korlátozza.

50. § (1) A hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Ha ehhez nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, bizonyítási eljárást folytat le.

(4) A hatósági eljárásban olyan bizonyíték használható fel, amely alkalmas a tényállás tisztázásának megkönnyítésére. Bizonyíték különösen: az ügyfél nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemléről készült jegyzőkönyv, a szakértői vélemény, a hatósági ellenőrzésen készült jegyzőkönyv és a tárgyi bizonyíték.

(6) A hatóság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást.”

 

A hatóság megállapította, hogy a jogügyletben szereplő Hermann Kamilla Orsolya, Jellinek Tibor és Jellinekné Fodor Ágnes Veronika vevők, mint szerződés szerinti szerző felekkel a föld tulajdonjogának átruházását a helyi földbizottságként eljáró szerv nem támogatta a fentiekben ismertetett és szereplő indokkal.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy ítélte meg, hogy az eljárásban a földbizottságnak, illetve a feladatkörében eljáró szervnek a törvény szerinti értékelést olyan részletességgel kellett volna elvégeznie, hogy az a hatóság határozatának alapjául szolgálhasson, alkalmas legyen a tényállás tisztázása körében a tények valóságáról és az állásfoglalás okszerűségéről való meggyőződés kialakítására.

A földbizottság állásfoglalása ugyan köti a hatóságot, de nem mentesíti a tényállás tisztázásának kötelezettsége alól. A földbizottság állásfoglalása ténybeli alapjának, okszerűségének, az értékelés törvényességének ezért érdemben elbírálhatónak kell lennie a hatósági eljárásban.

 

A Ket. 1. § (3) bekezdése alapján a közigazgatási hatóság az ügyfél, így eladó szerződéskötési jogát is csak a közérdek és az ellenérdekű ügyfél jogának, jogos érdekének védelméhez szükséges mértékben korlátozhatja.

 

A Ket. 50. § (1) bekezdése alapján a hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Ha ehhez nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, bizonyítási eljárást kell lefolytatni. A Ket. 50. (4) bekezdése alapján a hatósági eljárásban olyan bizonyíték használható fel, amely alkalmas a tényállás tisztázásának megkönnyítésére. Bizonyíték különösen: az ügyfél nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemléről készült jegyzőkönyv, a szakértői vélemény, a hatósági ellenőrzésen készült jegyzőkönyv és a tárgyi bizonyíték.  Az eljáró hatóságnak a Ket. 50.§ (6) bekezdésének eleget téve, kötelezettsége a bizonyítékok egyenként és összességükben történő értékelésével a tényállás megállapítása.

 

Ugyanakkor a bizonyítási eljárás során érvényesül az állásfoglalás tartalmához és indokolásához kötöttség. Erre tekintettel a hatóság azt és csak azt vizsgálhatja, amire az állásfoglalás kiadója hivatkozott és a tényállást csak erre tekintettel állapíthatja meg. Amennyiben a tényállás megállapítása során a hatóság nem tud bizonyító erővel rendelkező olyan tényeket megállapítani, mely az állásfoglalásban hivatkozottak, tehát mely szempontok figyelembevétele és értékelése miatt nem támogatta a helyi földbizottság a vevő tulajdonszerzését, melyek megalapozhatnák a hatóság döntését, úgy az adásvételi szerződés jóváhagyásának megakadályozására nincs jogszerű lehetőség. Erre tekintettel a hatóságnak meg kell változtatnia a kifogásolt állásfoglalást és a határozati részben közölt támogató döntést kell meghoznia.

 

A tényállás megállapítása során a hatóság nem tud bizonyító erővel rendelkező olyan tényeket megállapítani, mely az állásfoglalásban hivatkozott, miszerint:

A Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés d) pontja különös értékelési szempontként nevesíti azt, hogy az ellenérték a föld forgalmi értékével arányban áll-e, s ha nem, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától. A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24. § (2) bekezdés szerinti értékelése során arra a következtetésre jutott, hogy az adás-vételi szerződésben szereplő ellenérték a föld forgalmi értékével nem áll arányban, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától. A települési agrárgazdasági bizottságtól kapott információk alapján a szerződésben magas vételár van megállapítva, mely meghaladja a hasonló adottságú szőlő és egyéb mezőgazdasági területek árát, távol tartva ezzel a földműves elővásárlásra jogosultakat.”, így a helyi földbizottságként eljáró szerv elutasító indoka.

 

Hermann Kamilla Orsolya vevő kifogásával egyidejűleg benyújtott okirati bizonyítékok alapján a vételár reális.

 

A helyi földbizottságként eljáró szerv állásfoglalásában nem bizonyította, nem indokolta és helytálló adatokkal sem támasztotta alá, hogy milyen indok alapján ítéli meg, hogy az adásvételi szerződésben szereplő ellenérték és a föld forgalmi értéke nem áll arányban, indokolása nem megalapozott, így a tényállás tisztázáshoz sem elégséges az előbbiekben előadottak ismeretében.

 

A Képviselő-testület álláspontja szerint az állásfoglalás nem alapozza meg a döntést, így kifogást előterjesztő szerződéses vevő, valamint eladók szerződéskötési jogát a hatóság nem korlátozhatja, így az adásvételi szerződés jóváhagyásának megakadályozására nincs jogszerű lehetőség.

 

Ezen állásfoglalást támasztja alá az is, hogy helyi földbizottságként eljáró Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Elnöksége a kifogás tárgyát képező állásfoglalásának kialakítása során figyelembe vett tényeket részletesen nem fejtette ki, csupán jogszabályi hivatkozással élt, amely a képviselő-testület szerint aggályos.

 

Erre tekintettel a képviselő-testületnek meg kell változtatnia a kifogásolt állásfoglalást és Moncz Csaba és Bőcsök Viktória eladók, valamint Hermann Kamilla Orsolya, Jellinek Tibor és Jellinekné Fodor Ágnes Veronika szerződés szerinti szerző fél, vevő tulajdonszerzése tekintetében támogató döntést kell hoznia.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnöksége által meghozott VE01- 03049-8/2017. iktatószámú állásfoglalása ellen benyújtott kifogása alapján úgy döntött, hogy a kifogásolt állásfoglalást megváltoztatja és Moncz Csaba 2521 Csolnok Radnóti Miklós utca 8. és Bőrcsök Viktória 2521 Csolnok Radnóti Miklós utca 8. szám alatti lakos eladók, valamint Hermann Kamilla Orsolya 1118 Budapest Beregszász út 67. Jellinek Tibor 1036 Budapest Lajos utca 142 VI.30. és Jellinekné Fodor Ágnes Veronika 1036 Budapest Lajos utca 142. VI. 30. szám alatti lakosok, vevők között, a Badacsonytomaj 099/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának átruházása tárgyában 2017. június 9. napján megkötött adásvételi szerződés szerinti vevőkkel történő jóváhagyását támogatja.

 

A képviselő-testület, mint hatóság hatásköre és illetékessége a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 103/A. § (2) bekezdésén alapul.

 

A fellebbezés jogát a Ket. 100.§ (1) bekezdés f) pontja kizárja, míg a bírósági felülvizsgálatot ugyanezen 100.§ (2) bekezdése teszi lehetővé.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat aláírására Krisztin N. László polgármestert a 438/2017. (X.25.) képviselő-testületi határozatában hatalmazta fel.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal

értesítésre 5 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné ügyintéző

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

439/2017.(X.25.) képviselő-testületi határozat

Jellinek Dániel Badacsonytomaj 099/3 és 099/4 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos kérelméről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Badacsonytomaj 099/3, és 099/4 hrsz-ú ingatlanok adás-vételével kapcsolatos Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai állásfoglalás ellen érkezett ügyféli kifogás elbírálása ügyében meghozta az alábbi határozatot:

 

H A T Á R O Z A T

 

Badacsonytomaj Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint eljáró hatóság, Jellinek Dániel  1148 Budapest Kerepesi út 52. szám alatti lakos, mint kifogást előterjesztő ügyfél vevő kérelmére,  a Badacsonytomaj 099/3 és 099/4 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának átruházására vonatkozó, a helyi földbizottság feladatkörében eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnöksége által meghozott VE01-03209-8/2017. iktatószámú állásfoglalása ellen benyújtott kifogása alapján úgy döntött, hogy a kifogásolt állásfoglalást megváltoztatja és Rakics Andrea (8258 Badacsonytomaj Petőfi utca 26.) eladó, valamint Jellinek Dániel (1148 Budapest Kerepesi út 52.),  mint a szerződés szerinti szerző fél, vevővel történő jóváhagyását támogatja.

 

Határozatom ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. A határozattal szemben a határozat bíróság általi felülvizsgálatát kérheti, a határozat közlését követő 30 napon belül. A kérelmet a Veszprémi Munkaügyi és Közigazgatási Bíróságtól (8200 Veszprém, Vár utca 9.) címezve, az eljáró hatósághoz benyújtott keresettel kérheti. A pert a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ellen kell és lehet megindítani.

 

I N D O K O L Á S

A Badacsonytomaj 099/3, és 099/4 hrsz. alatti ingatlanokra vonatkozóan a terület tulajdonosa adásvételi szerződést nyújtott be dr. Pusztai József ügyvéd (2100 Gödöllő Ambrus köz 11. fszt. 2.) jogi képviselő útján, amely adásvételi szerződés a törvényben előírtaknak megfelelően került kifüggesztésre. A kifüggesztett adásvételi szerződés a törvényes határidő lejártát követően a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya részére megküldésre került.

 

A Badacsonytomaj 099/3, és 099/4 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnöksége 2017. szeptember 21. napján kelt, VE01-03209-8/2017. iktatószámú állásfoglalásában a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés jóváhagyását Jellinek Dániel 1148 Budapest Kerepesi út 52. szám alatti lakos szerző felek jogosult esetében nem támogatta.

 

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnöksége a hivatkozott állásfoglalásában a szóban forgó ingatlanra vonatkozó szerződés szerinti fél esetében nem támogatja a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés jóváhagyását, melynek indokaként az alábbiakat fogalmazta meg állásfoglalásában:

A Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés d) pontja különös értékelési szempontként nevesíti azt, hogy az ellenérték a föld forgalmi értékével arányban áll-e, s ha nem, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától. A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24. § (2) bekezdés szerinti értékelése során arra a következtetésre jutott, hogy az adás-vételi szerződésben szereplő ellenérték a föld forgalmi értékével nem áll arányban, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától. A települési agrárgazdasági bizottságtól kapott információk alapján az átlagos minőségű szőlőnek alkalmas terület ára 10-400 Ft/m2, a kiváló állapotú ültetvények helyben kialakult átlagára 400-600 Ft/ m2, míg az érintett terület ára 1600 Ft/m2. A bizottság véleménye szerint a magas ár a környékbeli gazdák távoltartására irányul. „

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnökségének állásfoglalása 2017. szeptember 26. napjától 2017. október 3. napjáig (a törvény által előírt 5 napra) terjedő időtartamban a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztésre került, illetve az ügyfelek értesítése postai úton is megtörtént.

A törvényes határidőn belül, 2017. október 5. napján Jellinek Dániel vevő kifogást nyújtott be a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez a Kamara hivatkozott állásfoglalásával szemben.

A törvényes határidőn belül érkezett kifogásában Jellinek Dániel vevő kérte, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete változtassa meg a Kamara állásfoglalását oly módon, hogy Jellinek Dániel vevővel az adásvételi szerződés jóváhagyását támogassa.

 

Kifogásában az ügyfél az alábbiakat adta elő:

Jellinek Dániel vevő:

„ Véleményem szerint a Rakics Andrea mint eladó valamint köztem mint vevő között a Badacsonytomaj külterület 099/3, és 099/4 hrsz vonatkozásában létrejött adásvételi szerződésben szereplő ellenérték a föld forgalmi értékével arányban áll. Egy ingatlan árát a kereslet-kínálat valamint az eladó határozza meg, a felek megállapodását képezi és ezen kívül még sok tényező befolyásolja, így tehát nem lehet általánosításból kiindulni. Erre tekintettel az ingatlanok megfelelő piaci áron keltek el, ennek alátámasztására csatolunk egy szakértő által az ingatlan vonatkozásában készített értékbecslést. Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kifogással érintett állásfoglalást megváltoztatni szíveskedjék.”

 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény – a továbbiakban: Földforgalmi törvény – 24.§-a kimondja, hogy:

„24. § (1) A helyi földbizottság - a mezőgazdasági igazgatási szerv megkeresésének a beérkezésétől számított - 15 napon belül adja ki az adás-vételi szerződés jóváhagyásának megtagadásához, vagy a jóváhagyás megadásához szükséges állásfoglalását.

(2) A helyi földbizottság az adás-vételi szerződést a köztudomású tények és legjobb ismeretei alapján, különösen a következő szempontok szerint értékeli:

a) az adás-vételi szerződés alkalmas-e a tulajdonszerzési korlátozás megkerülésére;

b) megállapítható-e, hogy a felek már e törvény hatálybalépése előtt megállapodtak a tulajdonjog átruházásában, de az adás-vételi szerződést csak a jelen eljárás keretében léptetnék egyikük nyilatkozatával, illetve harmadik személy jognyilatkozatának megtételével hatályba;

c) az adás-vételi szerződés jóváhagyása esetén az adás-vételi szerződés szerinti vevő, illetve a jegyzék szerinti, az első helyen álló elővásárlásra jogosult, vagy ha több elővásárlásra jogosult áll az első helyen, akkor valamennyi első helyen álló elvásárlásra jogosult

ca)   alkalmas-e az adás-vételi szerződés és a 13. §-ban, illetve a 15. §-ban meghatározott kötelezettségvállalások teljesítésére,

cb)   elnyer-e olyan jogi helyzetet, amelynek révén a jövőben az elővásárlási jogát visszaélésszerűen gyakorolhatja, vagy

cc)   indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld tulajdonjogát;

d) az ellenérték a föld forgalmi értékével arányban áll-e, s ha nem, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától.”

 

Előzőekben előadottakon és fentiekben ismertetetteken túl a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnöksége 2017. szeptember 21. napján kelt, VE01-03209-8/2017. iktatószámú állásfoglalásában előadta, hogy a helyi földbizottságként eljáró szerv a föld tulajdonjogának átruházásról szóló szerződést a köztudomású tények és legjobb ismeretei alapján hozta különösen Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdésében rögzített szempontok szerint értékelte.

A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdése szerinti értékelést azonos szempontok szerint az elővásárlásra jogosult és a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés szerinti fél vonatkozásában elvégezte.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kifogást 2017. október 25. napján megtartott ülésén megtárgyalta. Tudomásul vette az eladó által 2017. június 22. napján megkötött és a Badacsonytomaj 099/3, és 099/4 hrsz-ú ingatlanok tárgyában elfogadott adásvételi szerződésben foglalt vételárat is, ugyanakkor vizsgálta, hogy a Földforgalmi törvény 24.§-a szerinti, a helyi földbizottságként eljáró szerv előző pontban ismertetett értékeléseket milyen szempontok, tények birtokában hozta meg a jelen eljárást érintő adásvétel tárgyában.

 

A Képviselő-testület vizsgálta továbbá a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény – a továbbiakban: Fétv. – 103/A.§ (2) bekezdésében foglaltakat, miszerint A képviselő-testület megváltoztatja a kifogással érintett állásfoglalást, ha annak kiadására a Földforgalmi törvény 23-25. §-a megsértésével került sor, egyébként a kifogást elutasítja. Az elkésett kifogást a képviselő-testület érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A képviselő–testület a kifogást 15 napon belül zárt ülésen bírálja el. A képviselő-testület a döntését jegyző útján közli.”

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény – a továbbiakban: Ket. – a következő rendelkezéseket tartalmazza:

„1.§ (3) A közigazgatási hatóság az ügyfél jogát és jogos érdekét csak a közérdek és az ellenérdekű ügyfél jogának, jogos érdekének védelméhez szükséges mértékben korlátozza.

50. § (1) A hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Ha ehhez nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, bizonyítási eljárást folytat le.

(4) A hatósági eljárásban olyan bizonyíték használható fel, amely alkalmas a tényállás tisztázásának megkönnyítésére. Bizonyíték különösen: az ügyfél nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemléről készült jegyzőkönyv, a szakértői vélemény, a hatósági ellenőrzésen készült jegyzőkönyv és a tárgyi bizonyíték.

(6) A hatóság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást.”

 

A hatóság megállapította, hogy a jogügyletben szereplő Jellinek Dániel vevő, mint szerződés szerinti szerző féllel a föld tulajdonjogának átruházását a helyi földbizottságként eljáró szerv nem támogatta a fentiekben ismertetett és szereplő indokkal.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy ítélte meg, hogy az eljárásban a földbizottságnak, illetve a feladatkörében eljáró szervnek a törvény szerinti értékelést olyan részletességgel kellett volna elvégeznie, hogy az a hatóság határozatának alapjául szolgálhasson, alkalmas legyen a tényállás tisztázása körében a tények valóságáról és az állásfoglalás okszerűségéről való meggyőződés kialakítására.

A földbizottság állásfoglalása ugyan köti a hatóságot, de nem mentesíti a tényállás tisztázásának kötelezettsége alól. A földbizottság állásfoglalása ténybeli alapjának, okszerűségének, az értékelés törvényességének ezért érdemben elbírálhatónak kell lennie a hatósági eljárásban.

 

A Ket. 1. § (3) bekezdése alapján a közigazgatási hatóság az ügyfél, így eladó szerződéskötési jogát is csak a közérdek és az ellenérdekű ügyfél jogának, jogos érdekének védelméhez szükséges mértékben korlátozhatja.

 

A Ket. 50. § (1) bekezdése alapján a hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Ha ehhez nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, bizonyítási eljárást kell lefolytatni. A Ket. 50. (4) bekezdése alapján a hatósági eljárásban olyan bizonyíték használható fel, amely alkalmas a tényállás tisztázásának megkönnyítésére. Bizonyíték különösen: az ügyfél nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemléről készült jegyzőkönyv, a szakértői vélemény, a hatósági ellenőrzésen készült jegyzőkönyv és a tárgyi bizonyíték.  Az eljáró hatóságnak a Ket. 50.§ (6) bekezdésének eleget téve, kötelezettsége a bizonyítékok egyenként és összességükben történő értékelésével a tényállás megállapítása.

 

Ugyanakkor a bizonyítási eljárás során érvényesül az állásfoglalás tartalmához és indokolásához kötöttség. Erre tekintettel a hatóság azt és csak azt vizsgálhatja, amire az állásfoglalás kiadója hivatkozott és a tényállást csak erre tekintettel állapíthatja meg. Amennyiben a tényállás megállapítása során a hatóság nem tud bizonyító erővel rendelkező olyan tényeket megállapítani, mely az állásfoglalásban hivatkozottak, tehát mely szempontok figyelembevétele és értékelése miatt nem támogatta a helyi földbizottság a vevő tulajdonszerzését, melyek megalapozhatnák a hatóság döntését, úgy az adásvételi szerződés jóváhagyásának megakadályozására nincs jogszerű lehetőség. Erre tekintettel a hatóságnak meg kell változtatnia a kifogásolt állásfoglalást és a határozati részben közölt támogató döntést kell meghoznia.

 

A tényállás megállapítása során a hatóság nem tud bizonyító erővel rendelkező olyan tényeket megállapítani, mely az állásfoglalásban hivatkozott, miszerint:

A Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés d) pontja különös értékelési szempontként nevesíti azt, hogy az ellenérték a föld forgalmi értékével arányban áll-e, s ha nem, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától. A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24. § (2) bekezdés szerinti értékelése során arra a következtetésre jutott, hogy az adás-vételi szerződésben szereplő ellenérték a föld forgalmi értékével nem áll arányban, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától. A települési agrárgazdasági bizottságtól kapott információk alapján a az átlagos minőségű szőlőnek alkalmas terület ára 100-400 Ft/m2, a kiváló állapotú ültetvények helyben kialakult átlagára 400-600 Ft/m2, míg az érintett terület ára 1600 Ft/m2. A bizottság véleménye szerint a magas ár a környékbeli gazdák távoltartására irányul.”, így a helyi földbizottságként eljáró szerv elutasító indoka.

 

Jellinek Dániel vevő kifogásával egyidejűleg benyújtott okirati bizonyítékok alapján a vételár reális.

 

A helyi földbizottságként eljáró szerv állásfoglalásában nem bizonyította, nem indokolta és helytálló adatokkal sem támasztotta alá, hogy milyen indok alapján ítéli meg, hogy az adásvételi szerződésben szereplő ellenérték és a föld forgalmi értéke nem áll arányban, indokolása nem megalapozott, így a tényállás tisztázáshoz sem elégséges az előbbiekben előadottak ismeretében.

 

A Képviselő-testület álláspontja szerint az állásfoglalás nem alapozza meg a döntést, így kifogást előterjesztő szerződéses vevő, valamint eladók szerződéskötési jogát a hatóság nem korlátozhatja, így az adásvételi szerződés jóváhagyásának megakadályozására nincs jogszerű lehetőség.

 

Ezen állásfoglalást támasztja alá az is, hogy helyi földbizottságként eljáró Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Elnöksége a kifogás tárgyát képező állásfoglalásának kialakítása során figyelembe vett tényeket részletesen nem fejtette ki, csupán jogszabályi hivatkozással élt, amely a képviselő-testület szerint aggályos.

 

Erre tekintettel a képviselő-testületnek meg kell változtatnia a kifogásolt állásfoglalást és Rakics Andrea eladó, valamint Jellinek Dániel szerződés szerinti szerző fél, vevő tulajdonszerzése tekintetében támogató döntést kell hoznia.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnöksége által meghozott VE01- 03209-8/2017. iktatószámú állásfoglalása ellen benyújtott kifogása alapján úgy döntött, hogy a kifogásolt állásfoglalást megváltoztatja és Rakics Andrea 8258 Badacsonytomaj Petőfi utca 26. szám alatti lakos eladó, valamint Jellinek Dániel 1148 Budapest Kerepesi út 52. szám alatti lakos vevő között, a Badacsonytomaj 099/3, és 099/4 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogának átruházása tárgyában 2017. június 22. napján megkötött adásvételi szerződés szerinti vevőkkel történő jóváhagyását támogatja.

 

A képviselő-testület, mint hatóság hatásköre és illetékessége a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 103/A. § (2) bekezdésén alapul.

 

A fellebbezés jogát a Ket. 100.§ (1) bekezdés f) pontja kizárja, míg a bírósági felülvizsgálatot ugyanezen 100.§ (2) bekezdése teszi lehetővé.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat aláírására Krisztin N. László polgármestert a 439/2017.(X.25.) képviselő-testületi határozatában hatalmazta fel.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal

értesítésre 5 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné ügyintéző

 

 

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

440/2017.(X.25.) képviselő-testületi határozat

Verseghi-Nagy Balázs, Hermann Kamilla Orsolya, Jellinek Dániel és Jellinek Tibor Badacsonytomaj 099/5 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos kérelméről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Badacsonytomaj 099/5 hrsz-ú ingatlan adás-vételével kapcsolatos Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai állásfoglalás ellen érkezett ügyféli kifogás elbírálása ügyében meghozta az alábbi határozatot:

 

H A T Á R O Z A T

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint eljáró hatóság, Verseghi-Nagy Balázs 1124 Budapest Dobsinai u. 17. szám alatti lakos eladó, és Hermann Kamilla Orsolya 1118 Budapest Beregszász u. 67. szám alatti lakos, Jellinek Dániel 1148 Budapest Kerepesi út 52. szám alatti lakos, továbbá Jellinek Tibor 1036 Budapest Lajos utca 142. VI./30., mint kifogást előterjesztő ügyfelek vevők kérelmére,  a Badacsonytomaj 099/5 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának átruházására vonatkozó, a helyi földbizottság feladatkörében eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnöksége által meghozott VE01-03153-14/2017. iktatószámú állásfoglalása ellen benyújtott kifogása alapján úgy döntött, hogy a kifogásolt állásfoglalást megváltoztatja és Verseghi – Nagy Balázs 1124 Budapest Dobsinai u. 17. eladó, valamint Hermann Kamilla Orsolya 1118 Budapest Beregszász u. 67., Jellinek Dániel 1148 Budapest Kerepesi út 52., és Jellinek Tibor 1036 Budapest Lajos utca 142. 6/30. mint a szerződés szerinti szerző felek, vevőkkel történő jóváhagyását támogatja.

 

Határozatom ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. A határozattal szemben a határozat bíróság általi felülvizsgálatát kérheti, a határozat közlését követő 30 napon belül. A kérelmet a Veszprémi Munkaügyi és Közigazgatási Bíróságtól (8200 Veszprém, Vár utca 9.) címezve, az eljáró hatósághoz benyújtott keresettel kérheti. A pert a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ellen kell és lehet megindítani.

 

I N D O K O L Á S

A Badacsonytomaj 099/5 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozóan a terület tulajdonosa adásvételi szerződést nyújtott be dr. Pusztai József ügyvéd (2100 Gödöllő Ambrus köz 11. fszt. 2.) jogi képviselő útján, amely adásvételi szerződés a törvényben előírtaknak megfelelően került kifüggesztésre. A kifüggesztett adásvételi szerződés a törvényes határidő lejártát követően a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya részére megküldésre került.

 

A Badacsonytomaj 099/5 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnöksége 2017. szeptember 21. napján kelt, VE01-03153-14/2017. iktatószámú állásfoglalásában a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés jóváhagyását Hermann Kamilla Orsolya 1118 Budapest Beregszász út 67., Jellinek Dániel 1148 Budapest Kerepesi út 52., és  Jellinek Tibor 1036 Budapest Lajos utca 142. 6/30. szám alatti lakosok szerző felek jogosultak esetében nem támogatta.

 

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnöksége a hivatkozott állásfoglalásában a szóban forgó ingatlanra vonatkozó szerződés szerinti fél esetében nem támogatja a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés jóváhagyását, melynek indokaként az alábbiakat fogalmazta meg állásfoglalásában:

A Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés d) pontja különös értékelési szempontként nevesíti azt, hogy az ellenérték a föld forgalmi értékével arányban áll-e, s ha nem, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától. A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24. § (2) bekezdés szerinti értékelése során arra a következtetésre jutott, hogy az adás-vételi szerződésben szereplő ellenérték a föld forgalmi értékével nem áll arányban, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától. A települési agrárgazdasági bizottságtól kapott információk alapján, a helyben kialakult átlagár szántó művelési ágú területeknél maximum 200-250 Ft/m2, míg az adásvételi szerződésben szereplő terület ára 1460 Ft/m2. A bizottság véleménye szerint a magas ár a környékbeli gazdák távoltartására irányul. „

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnökségének állásfoglalása 2017. szeptember 26. .napjától 2017. október 3. napjáig (a törvény által előírt 5 napra) terjedő időtartamban a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján  kifüggesztésre került, illetve az ügyfelek értesítése postai úton is megtörtént.

A törvényes határidőn belül, 2017. október 10. napján Verseghi-Nagy Balázs eladó, és 2017. október 5. napján Hermann Kamilla Orsolya, Jellinek Dániel, és Jellinek Tibor vevők kifogást nyújtottak be a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez a Kamara hivatkozott állásfoglalásával szemben. A törvényes határidőn belül érkezett kifogásában Verseghi – Nagy Balázs eladó, valamint Hermann Kamilla Orsolya, Jellinek Dániel és Jellinek Tibor vevők kérték, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete változtassa meg a Kamara állásfoglalását oly módon, hogy Hermann Kamilla Orsolya, Jellinek Dániel és Jellinek Tibor vevőkel az adásvételi szerződés jóváhagyását támogassa.

 

Kifogásában az ügyfél az alábbiakat adta elő:

Verseghi-Nagy Balázs eladó:

Véleményem szerint a köztem, mint eladó valamint Hermann Kamilla Orsolya, Jellinek Dániel, és Jellinek Tibor mint vevők között a Badacsonytomaj külterület 099/5 hrsz vonatkozásában létrejött adásvételi szerződés tekintetében a helyi földbizottságként eljáró szerv állásfoglalásának kiadására a Földforgalmi törvény (2013. évi CXXII. törvény 23-25. §-a megsértésével került sor, az alábbi okok miatt:

A bizottság a magas árra vonatkozó megállapításánál csak semmilyen módon nem vette figyelembe a konkrét ingatlan elhelyezkedését, paramétereit. A konkrét ingatlan árának véleményezése szóbeli információként kapott, települési átlagárakra történő hivatkozással szakmailag teljes mértékben megalapozatlan! A konkrét ingatlan vonatkozásában a szerződésben meghatározott négyzetméter ár teljes mértékben indokolt. Ennek alátámasztására mellékelem az általam, mint Vevő által 2007-ben ill. 2008-ban (!!) kötött adásvételi szerződéseket, melyekben az adott ingatlan átlagára 1.172 Ft/m2 !

Ezen felül a bizottság semmilyen módon nem igazolta azon állítását, hogy az ár a helyi gazdák távoltartására irányulna. A földforgalmi törvény 24.§(2) pontja szerint „a helyi földbizottság az adásvételi szerződést a köztudomású tények és legjobb ismeretei alapján, különösen a következő szempontok szerint értékeli” Semmilyen köztudomású tény, vagy bármilyen adat, információ, ismeret nem áll a bizottság rendelkezésére, hogy a szerződő felek szándéka a helyi gazdák távoltartása lenne, tekintettel arra, hogy ilyen adat, információ nem létezik. A szerződő felek szabad akaratukból, valós gazdasági szempontok alapján, kölcsönösen kialkudott vételárat állapítottak meg. Ennek bizottság általi megkérdőjelezése teljesen megalapozatlan, esetleges és jogszabálysértő!”

 

Hermann Kamilla Orsolya, Jellinek Dániel és Jellinek Tibor vevők:

„ Véleményünk  szerint a Verseghi-Nagy Balázs mint eladó valamint köztünk mint vevők között a Badacsonytomaj külterület 099/5 hrsz vonatkozásában létrejött adásvételi szerződésben szereplő ellenérték a föld forgalmi értékével arányban áll. Egy ingatlan árát a kereslet-kínálat valamint az eladó határozza meg, a felek megállapodását képezi és ezen kívül még sok tényező befolyásolja, így tehát nem lehet általánosításból kiindulni. Erre tekintettel az ingatlanok megfelelő piaci áron keltek el, ennek alátámasztására csatolunk egy szakértő által az ingatlan vonatkozásában készített értékbecslést. Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kifogással érintett állásfoglalást megváltoztatni szíveskedjék.”

 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény – a továbbiakban: Földforgalmi törvény – 24.§-a kimondja, hogy:

„24. § (1) A helyi földbizottság - a mezőgazdasági igazgatási szerv megkeresésének a beérkezésétől számított - 15 napon belül adja ki az adás-vételi szerződés jóváhagyásának megtagadásához, vagy a jóváhagyás megadásához szükséges állásfoglalását.

(2) A helyi földbizottság az adás-vételi szerződést a köztudomású tények és legjobb ismeretei alapján, különösen a következő szempontok szerint értékeli:

a) az adás-vételi szerződés alkalmas-e a tulajdonszerzési korlátozás megkerülésére;

b) megállapítható-e, hogy a felek már e törvény hatálybalépése előtt megállapodtak a tulajdonjog átruházásában, de az adás-vételi szerződést csak a jelen eljárás keretében léptetnék egyikük nyilatkozatával, illetve harmadik személy jognyilatkozatának megtételével hatályba;

c) az adás-vételi szerződés jóváhagyása esetén az adás-vételi szerződés szerinti vevő, illetve a jegyzék szerinti, az első helyen álló elővásárlásra jogosult, vagy ha több elővásárlásra jogosult áll az első helyen, akkor valamennyi első helyen álló elvásárlásra jogosult

ca)   alkalmas-e az adás-vételi szerződés és a 13. §-ban, illetve a 15. §-ban meghatározott kötelezettségvállalások teljesítésére,

cb)   elnyer-e olyan jogi helyzetet, amelynek révén a jövőben az elővásárlási jogát visszaélésszerűen gyakorolhatja, vagy

cc)   indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld tulajdonjogát;

d) az ellenérték a föld forgalmi értékével arányban áll-e, s ha nem, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától.”

 

Előzőekben előadottakon és fentiekben ismertetetteken túl a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnöksége 2017. szeptember 21. napján kelt, VE01-03153-14/2017. iktatószámú állásfoglalásában előadta, hogy a helyi földbizottságként eljáró szerv a föld tulajdonjogának átruházásról szóló szerződést a köztudomású tények és legjobb ismeretei alapján hozta különösen Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdésében rögzített szempontok szerint értékelte.

A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdése szerinti értékelést azonos szempontok szerint az elővásárlásra jogosult és a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés szerinti fél vonatkozásában elvégezte.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kifogást 2017. október 25. napján megtartott ülésén megtárgyalta. Tudomásul vette az eladó által 2017. június 14. napján megkötött és a Badacsonytomaj 099/5 hrsz-ú ingatlan tárgyában elfogadott adásvételi szerződésben foglalt vételárat is, ugyanakkor vizsgálta, hogy a Földforgalmi törvény 24.§-a szerinti, a helyi földbizottságként eljáró szerv előző pontban ismertetett értékeléseket milyen szempontok, tények birtokában hozta meg a jelen eljárást érintő adásvétel tárgyában.

 

A Képviselő-testület vizsgálta továbbá a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény – a továbbiakban: Fétv. – 103/A.§ (2) bekezdésében foglaltakat, miszerint A képviselő-testület megváltoztatja a kifogással érintett állásfoglalást, ha annak kiadására a Földforgalmi törvény 23-25. §-a megsértésével került sor, egyébként a kifogást elutasítja. Az elkésett kifogást a képviselő-testület érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A képviselő–testület a kifogást 15 napon belül zárt ülésen bírálja el. A képviselő-testület a döntését jegyző útján közli.”

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény – a továbbiakban: Ket. – a következő rendelkezéseket tartalmazza:

„1.§ (3) A közigazgatási hatóság az ügyfél jogát és jogos érdekét csak a közérdek és az ellenérdekű ügyfél jogának, jogos érdekének védelméhez szükséges mértékben korlátozza.

50. § (1) A hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Ha ehhez nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, bizonyítási eljárást folytat le.

(4) A hatósági eljárásban olyan bizonyíték használható fel, amely alkalmas a tényállás tisztázásának megkönnyítésére. Bizonyíték különösen: az ügyfél nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemléről készült jegyzőkönyv, a szakértői vélemény, a hatósági ellenőrzésen készült jegyzőkönyv és a tárgyi bizonyíték.

(6) A hatóság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást.”

 

A hatóság megállapította, hogy a jogügyletben szereplő Hermann Kamilla Orsolya, Jellinek Dániel és Jellinek Tibor vevők, mint szerződés szerinti szerző felekkel a föld tulajdonjogának átruházását a helyi földbizottságként eljáró szerv nem támogatta a fentiekben ismertetett és szereplő indokkal.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy ítélte meg, hogy az eljárásban a földbizottságnak, illetve a feladatkörében eljáró szervnek a törvény szerinti értékelést olyan részletességgel kellett volna elvégeznie, hogy az a hatóság határozatának alapjául szolgálhasson, alkalmas legyen a tényállás tisztázása körében a tények valóságáról és az állásfoglalás okszerűségéről való meggyőződés kialakítására.

A földbizottság állásfoglalása ugyan köti a hatóságot, de nem mentesíti a tényállás tisztázásának kötelezettsége alól. A földbizottság állásfoglalása ténybeli alapjának, okszerűségének, az értékelés törvényességének ezért érdemben elbírálhatónak kell lennie a hatósági eljárásban.

 

A Ket. 1. § (3) bekezdése alapján a közigazgatási hatóság az ügyfél, így eladó szerződéskötési jogát is csak a közérdek és az ellenérdekű ügyfél jogának, jogos érdekének védelméhez szükséges mértékben korlátozhatja.

 

A Ket. 50. § (1) bekezdése alapján a hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Ha ehhez nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, bizonyítási eljárást kell lefolytatni. A Ket. 50. (4) bekezdése alapján a hatósági eljárásban olyan bizonyíték használható fel, amely alkalmas a tényállás tisztázásának megkönnyítésére. Bizonyíték különösen: az ügyfél nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemléről készült jegyzőkönyv, a szakértői vélemény, a hatósági ellenőrzésen készült jegyzőkönyv és a tárgyi bizonyíték.  Az eljáró hatóságnak a Ket. 50.§ (6) bekezdésének eleget téve, kötelezettsége a bizonyítékok egyenként és összességükben történő értékelésével a tényállás megállapítása.

 

Ugyanakkor a bizonyítási eljárás során érvényesül az állásfoglalás tartalmához és indokolásához kötöttség. Erre tekintettel a hatóság azt és csak azt vizsgálhatja, amire az állásfoglalás kiadója hivatkozott és a tényállást csak erre tekintettel állapíthatja meg. Amennyiben a tényállás megállapítása során a hatóság nem tud bizonyító erővel rendelkező olyan tényeket megállapítani, mely az állásfoglalásban hivatkozottak, tehát mely szempontok figyelembevétele és értékelése miatt nem támogatta a helyi földbizottság a vevő tulajdonszerzését, melyek megalapozhatnák a hatóság döntését, úgy az adásvételi szerződés jóváhagyásának megakadályozására nincs jogszerű lehetőség. Erre tekintettel a hatóságnak meg kell változtatnia a kifogásolt állásfoglalást és a határozati részben közölt támogató döntést kell meghoznia.

 

A tényállás megállapítása során a hatóság nem tud bizonyító erővel rendelkező olyan tényeket megállapítani, mely az állásfoglalásban hivatkozott, miszerint:

A Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdés d) pontja különös értékelési szempontként nevesíti azt, hogy az ellenérték a föld forgalmi értékével arányban áll-e, s ha nem, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától. A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24. § (2) bekezdés szerinti értékelése során arra a következtetésre jutott, hogy az adás-vételi szerződésben szereplő ellenérték a föld forgalmi értékével nem áll arányban, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától. A települési agrárgazdasági bizottságtól kapott információk alapján a szerződésben magas vételár van megállapítva, mely meghaladja a hasonló adottságú szőlő és egyéb mezőgazdasági területek árát, távol tartva ezzel a földműves elővásárlásra jogosultakat.”, így a helyi földbizottságként eljáró szerv elutasító indoka.

 

Verseghi-Nagy Balázs eladó, valamint Hermann Kamilla Orsolya, Jellinek Dániel és Jellinek Tibor vevők kifogásával egyidejűleg benyújtott okirati bizonyítékok alapján a vételár reális.

 

A helyi földbizottságként eljáró szerv állásfoglalásában nem bizonyította, nem indokolta és helytálló adatokkal sem támasztotta alá, hogy milyen indok alapján ítéli meg, hogy az adásvételi szerződésben szereplő ellenérték és a föld forgalmi értéke nem áll arányban, indokolása nem megalapozott, így a tényállás tisztázáshoz sem elégséges az előbbiekben előadottak ismeretében.

 

A Képviselő-testület álláspontja szerint az állásfoglalás nem alapozza meg a döntést, így kifogást előterjesztő szerződéses vevők, valamint eladó szerződéskötési jogát a hatóság nem korlátozhatja, így az adásvételi szerződés jóváhagyásának megakadályozására nincs jogszerű lehetőség.

 

Ezen állásfoglalást támasztja alá az is, hogy helyi földbizottságként eljáró Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Elnöksége a kifogás tárgyát képező állásfoglalásának kialakítása során figyelembe vett tényeket részletesen nem fejtette ki, csupán jogszabályi hivatkozással élt, amely a képviselő-testület szerint aggályos.

 

Erre tekintettel a képviselő-testületnek meg kell változtatnia a kifogásolt állásfoglalást és Verseghi- Nagy Balázs eladó, valamint Hermann Kamilla Orsolya, Jellinek Dávid és  Jellinek Tibor szerződés szerinti szerző felek, vevők tulajdonszerzése tekintetében támogató döntést kell hoznia.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Elnöksége által meghozott VE01- 03153-14/2017. iktatószámú állásfoglalása ellen benyújtott kifogása alapján úgy döntött, hogy a kifogásolt állásfoglalást megváltoztatja és Verseghi-Nagy Balázs 1124 Budapest Dobsinai u. 17. szám alatti lakos eladó, valamint Hermann Kamilla Orsolya 1118 Budapest Beregszász út 67., Jellinek Dániel 1148 Budapest Kerepesi út 52. és Jellinek Tibor 1036 Budapest Lajos utca 142 VI.30.  szám alatti lakosok,  vevők között, a Badacsonytomaj 099/5 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának átruházása tárgyában 2017. június 14. napján megkötött adásvételi szerződés szerinti vevőkkel történő jóváhagyását támogatja.

 

A képviselő-testület, mint hatóság hatásköre és illetékessége a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 103/A. § (2) bekezdésén alapul.

 

A fellebbezés jogát a Ket. 100.§ (1) bekezdés f) pontja kizárja, míg a bírósági felülvizsgálatot ugyanezen 100.§ (2) bekezdése teszi lehetővé.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat aláírására Krisztin N. László polgármestert a 440/2017.(X.25.) képviselő-testületi határozatában hatalmazta fel.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal

értesítésre 5 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 


Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!
Ma 2017. December 15., Friday, Valér napja van. Holnap Etelka és Aletta napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

2015. évi Borbarangolás
2015. évi Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat