Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Önkormányzat Képviselő testület (jegyzőkönyvek, határozatok) Határozatok Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évben meghozott határozatai I.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évben meghozott határozatai I.

There are no translations available.

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

1/2017. (I.13.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

2/2017. (I.13.) Képviselő-testületi határozat

Napirend elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. január 13-i nyílt rendkívüli ülésének napirendjét 6 napirendi ponttal elfogadja.


 1. 1. HÉSZ módosítási kérelmekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szabó Zoltán főépítész

 1. 2. Településmarketing és rendezvények jövőbeli szervezésének ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 1. 3. Jégpálya kialakítása (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. CÉH átmeneti finanszírozása (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. BAHART kerékpáros járatra vonatkozó szolgáltatási szerződés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


 1. 6. Egyebek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

3/2017. (I.13.) Képviselő-testületi határozat

HÉSZ módosítási kérelmekről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Varga Pincészet Kft. (8257 Badacsonytomaj, Füredi u. 49.) és a Folly Arborétum (8257 Badacsonyörs, Arborétum u.) – HÉSZ módosításra vonatkozó – kérelmét elviekben támogatja és befogadja, de a településrendezési eszközök soron következő felülvizsgálatát megelőzően csak akkor indítsa meg a részleges módosítási eljárást, amennyiben annak finanszírozását a kérelmezők teljes mértékben vállalják, és a módosítással az önkormányzatot új korlátozás miatti kártalanítási kötelezettség nem terheli.

A HÉSZ módosítási lehetőséget hirdetmény útján közzéteszi a településen, melyre várja az ingatlantulajdonosoktól a kérelmek benyújtását. A hirdetményben fel kell hívni a figyelmet, hogy az eljárás során felmerülő költségeket a kérelmezőnek kell vállalnia.

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert három tervezési árajánlat bekérésére, kéri a HÉSZ módosítását a következő soros ülésre döntéshozatalra előkészíteni.

Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőket a döntésről tájékoztassa.


Határidő:         azonnal

Felelős.            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Sütő Árpád műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

4/2017. (I.13.) Képviselő-testületi határozat

Településmarketing és rendezvények jövőbeli szervezésének ügye


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a képviselői fórumon megfogalmazottak és az előzetesen rögzítettek szerint a konkrét programokra minimum 3 cégtől kérjen be árajánlatot.
 2. a Borhét szervezésével a Céh Turisztikai Egyesületet javasolja megbízni, az Egyesület vezetésével a feltételek előzetes áttárgyalása után a februári soros ülésen javasolja a döntéshozatalt.
 3. a Badacsonyi Szüretet továbbra is a BVKI szervezze.
 4. a Rózsakő Fesztivál kerüljön megrendezésre a jövőben is, megváltozott feltételrendszerrel, melyhez a soros ülésre javaslatokat várnak.
 5. a marketinggel kapcsolatos kérdéskör újratárgyalását javasolja.


Határidő:         azonnal

Felelős.            Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett BVKI igazgatóSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


5/2017. (I.13.) Képviselő-testületi határozat

Jégpálya kialakítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Hartai Béla vállalkozó által felajánlott jégpályát a Tatay Sándor Általános Iskola udvarán állítatja fel,
 2. az áram kiépítésének 500 eFt-os költségét és a pálya üzemeltetésének havi áramdíját az önkormányzat 2017. évi költségvetésben biztosítja.
 3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a jégpálya üzemeltetésére a Badacsonytomaji Városüzemeltető Kft-vel maximum 180 napra megkösse a szerződést.


Határidő:         azonnal

Felelős.            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Gerencsér Tamás ügyintéző
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

6/2017. (I.13.) Képviselő-testületi határozat

CÉH átmeneti finanszírozása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a CÉH Turisztikai Egyesület vonatkozásában a dokumentumok benyújtását követően a soros ülésen hozza meg a döntését.


Határidő:         azonnal

Felelős.            Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

7/2017. (I.13.) Képviselő-testületi határozat

BAHART kerékpáros járatra vonatkozó szolgáltatási szerződés


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a BAHART Zrt. megkeresését a Kerékpáros járat beindításával kapcsolatosan támogatja.
 2. a Badacsonytomaj Város Önkormányzatot terhelő 231.207,- Ft-ot a 2017. évi költségvetésben a működési kiadások terhére biztosítsa.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a BAHART Zrt-t értesítse, és egyben felhatalmazza a szerződés aláírására


Határidő:         azonnal

Felelős.            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezetőSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0


8/2017. (I.13.) Képviselő-testületi határozat

2017. a Badacsonyi Szőlő és Bor Éve


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évet a „Badacsonyi Szőlő és Bor Éve”-nek nyilvánítja és elrendeli, hogy induljon meg ebben az ügyben a kommunikáció.


Határidő:         azonnal

Felelős.            Krisztin N. László polgármester

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

9/2017. (I.13.) Képviselő-testületi határozat

Fő utcai felújítás tervezése


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága támogatja, hogy a Badacsonytomaj, Fő utca érintett szakaszának felújítása, tanulmányterv elkészítése tárgyában az elkészült szakasztervre a teljesítésigazolást kiadja.


Határidő:         azonnal

Felelős.            Krisztin N. László polgármester
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

10/2017. (I.13.) Képviselő-testületi határozat

Fonyódi Kolbásztöltő Fesztivál


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fonyódi Kolbásztöltő Fesztiválon a település részvételét biztosítja.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a résztvevő csapat összeállítására intézkedjen.


Határidő:         azonnal,

Felelős.            Krisztin N. László polgármesterSzavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

11/2017. (I.13.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 988/4. hrsz-ú szőlő és út ingatlan hasznosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete


 1. I. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 988/4. hrsz-ú ingatlanra pályázati felhívás kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
 2. 1. vagyontárgy adatai:

a)     Badacsonytomaj, hrsz. 988/4. hrsz. szőlő ingatlan

b)    területe: 17.416 m2

c)     megnevezése: szőlő és út

d)    vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. 2. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 14.633.000,- Ft
 2. 3. a hasznosítás módja: bérbeadás
 3. 4. a pályázati feltételek meghatározása:

a)     Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2017. január 31. 10,00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Badacsonytomaj 988/4. hrsz. szőlő bérbeadása”)

b)    Pályázat bontásának helye, ideje: 2017. január 31. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)     Induló bérleti díj: 80.000,- Ft/év

d)    Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

e)     Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

f)      A bérleti jogviszony időtartama: a szerződéskötéstől számított 15. év utolsó napjáig, határozott időtartamra.

g)     Pályázó külön nyilatkozatában vállalja a kiírás mellékletét képező szerződésben foglaltak elfogadását.

h)    Licitösszeg emelésének mértéke: 10.000,- Ft.

Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a versenyeztetési felhívás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.


Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:     Krisztin N. László polgármester, Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

12/2017. (I.13.) Képviselő-testületi határozat

Hideg étel utalvány biztosítása


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzatának alkalmazásában álló 8 fő közmunkás részére 10.000 Ft-os hidegétel utalvány biztosításáról dönt. Az utalványok összegének és járulékainak fedezetét a 2017. évi költségvetésben a működési kiadások terhére biztosítja.


Határidő:         azonnal,

Felelős.            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető
Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

13/2017. (I.13.) Képviselő-testületi határozat

Polgárőr Egyesület kérelme tulajdonosi hozzájárulás megadására


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj kérelmét befogadja, a tulajdonában lévő 0190/6. hrsz-ú ingatlan 1/3 részére mobil garázs felállítására a tulajdonosi hozzájárulást megadja.

Határidő:         azonnal,

Felelős.            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

14/2017.(II.01.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

15/2017.(II.01.) képviselő-testületi határozat

Napirendi pontok módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. február 1-jei soros ülésének meghívó szerinti 26 napirendjéhez felveszi

 1. 27. napirendként „Badacsonytomaj város településrendezési eszközök foltszerű és részleges módosításának elhatározása”
 2. 28. napirendként „Balatonfüredi Tankerületi Központtal kötendő megállapodásról”

tárgyú napirendeket.

 

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

16/2017.(II.01.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. február 2-i soros ülésének módosított napirendjét 28 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Beszámoló Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Farkas László projektvezető

 1. 2. Tájékoztató Badacsonytomaj Város 2017. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról, a rendezvények részletes költségvetéséről, rendezvényterv elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 1. 3. BVÖKI 2017.évi továbbképzési tervének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 1. 4. Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bedő Lajos elnök

 1. 5. CÉH Turisztikai Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Békássy János egyesület elnöke

 1. 6. Badacsonytomaj VN KFT 2017. évi üzleti tervéhez igazodó támogatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető VN. Kft.

 1. 7. A települési adóról szóló 26/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Badacsonytomaj, Fő utca rekonstrukció – javaslat szerződésmódosításra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


 1. 9. 2017. évi rendezvények szervezése, valamint kommunikációs és stratégiai szaktanácsadás tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. MÁV Zrt-vel kötendő megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Badacsonytomaj város közvilágítás aktív eszköz használat elszámolása 2013-2015. évre vonatkozóan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésre a 2018-2019. évre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tátika üzletház hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. 988/3 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. 1467/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Polgármester, alpolgármester illetmény- és költségtérítésváltozásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Tájékoztató a polgármester szabadságáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Szúnyoggyérítésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Segítség nyújtása a Kommandó települési leégett iskola újjáépítéséhez

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


 1. 24. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj város településrendezési eszközök foltszerű és részleges módosításának elhatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Balatonfüredi Tankerületi Központtal kötendő megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

18/2017.(II.01.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal, tájékoztatásra 5 munkanap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

19/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

BVKI által 2017. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról, a rendezvények részletes költségvetéséről, rendezvényterv elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BVÖKI szervezésében 2017. évben megvalósuló városi rendezvények helyszínét, programtervét és időpontját az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben programterv szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Berecz Nikolett intézményvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

20/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

BVKI 2017. évi továbbképzési tervéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye 2011-2018. évekre szóló továbbképzési tervét felülvizsgálta és a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
 2. Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az intézményvezetőt a döntésről értesítse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető

Wolf Viktória jegyző


20/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat melléklete

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye

Hétéves Továbbképzési terv 2011-2018

Hivatkozással a nemzeti kulturális örökség minisztere 1/2000. (I.14.) NKÖM rendeletében foglaltakra, a BVÖKI állományában dolgozók közül az alábbi közalkalmazottak tartoznak a rendelet hatálya alá és a vesznek részt a kulturális szakemberek részére tervezett továbbképzésen

Név

Szakmai munkakör

Képzett-ségi szint

Beisko-lázás éve

Óraszám

Képzési típus

Kezdés

Befejezés

Megj.

Berecz Nikolett Erika

intézményvezető

Főiskola (andragógia) felsőfokú sportkommunikátor

2015

60

Többfunkciós kulturális intézmények vezetőinek képzése Felnőttképzési nyilvántartási száma: E- 000722/2014

2015

2016

akkreditált előírt továbbképzés

2015

120

Kulturális emberi erőforrás szakmenedzser 04-9-00000-10/2015

2015

2016

akkreditált továbbképzés

2017

60

ÁBPE továbbképzés I. (E-learning képzés)

2017

2017

akkreditált előírt továbbképzés

Nagy László

művelődésszervező

Főiskola, kulturális menedzser, művelődésszervező

Kovács László Krisztián

könyvtáros

Egyetem- főiskola- informatikus könyvtáros

2013.

88

E-tanácsadó, közösségi szolgáltató, felnőttképzési nyilvántartási szám: 00752-20092

2013.01.10.

2013.03.28.

E- Magyarország pont működtető. 2020-ig nem kötelezett

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

21/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Zalai Dombhátak Vulkánok Völgye Egyesület támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zalai Dombhátak Vulkánok Völgye Egyesület (székhely: 8300 Tapolca Nyárfa u. 3.) támogatási kérelmét támogatásra javasolja.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

22/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Zalai Dombhátak Vulkánok Völgye Egyesület támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Zalai Dombhátak Vulkánok Völgye Egyesület támogatási kérelme” tárgyú napirend tárgyalását felfüggeszti.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         1

23/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

CÉH Turisztikai Egyesület támogatásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület (székhely: 8261 Badacsony, Park utca 61.) részére 2017. évben visszatérítendő támogatást biztosít 2.887.500 Ft összegben, azaz kettőmillió-nyolcszányolcvanhétezer-ötszáz forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése három részletben, átutalással történjen az Egyesület. bankszámlájára az alábbiak szerint:

a)        962.500 Ft 2017. február 10. napjáig,

b)       962.500 Ft 2017. február 28. napjáig,

c)        962.500 Ft 2017. március 10. napjáig

 1. a támogatás célja: turisztikai feladatok ellátása, működési kiadások támogatása
 2. a támogatás felhasználásának határideje: 2017. március 31.
 3. elrendeli, hogy a Támogatott a visszatérítendő támogatás összegét legkésőbb 2017. április 30-ig köteles visszafizetni.
 4. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 6. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 7. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, a támogatási összeg visszafizetéséről, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:             a megállapodás megkötésére: 2017. február 8.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

visszafizetésre: 2017. április 30.

Felelős:                 Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

24/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

CÉH Turisztikai Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület (székhely: 8261 Badacsony, Park utca 61.) által kezdeményezett új együttműködési megállapodás előkészítésére 2017. február 15. napját határozza el.

 

Határidő:          elfogadásra azonnal,

együttműködési megállapodás előkészítésére 2017. február 15.

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Békássy János CÉH elnök


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

25/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN KFT 2017. évi üzleti tervéhez igazodó támogatásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) – a továbbiakban: VN Kft. – részére 2017. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 30.930ezer Ft összegben, azaz harmincmillió-kilencszázharmincezer forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése három részletben, átutalással történjen VN Kft. bankszámlájára az alábbiak szerint:

a)        10.310 ezer Ft 2017. február 8. napjáig,

b)       10.310 ezer Ft 2017. május 31. napjáig

c)        10.310 ezer Ft 2017. október 30. napjáig

 1. a támogatás célja: közhasznú feladatok ellátása, kiadásainak támogatása
 2. a támogatás felhasználásának határideje: 2017. december 31.
 3. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2018. január 31-ig köteles elszámolni.
 4. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a VN Kft.-vel az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 6. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 7. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:             a megállapodás megkötésére: 2017. február 20.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:                 Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Bolla József ügyvezető

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

26/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj, Fő utca rekonstrukció – javaslat szerződésmódosításra

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj, Fő utca érintett szakaszának felújítása, tanulmányterv és kiviteli terv készítése tárgyában a Masszi Építész Iroda Kft-vel (székhelye: 7625 Pécs, Aradi Vértanúk útja 8., adószám: 23023851-2-02; Cégjegyzékszám: 02-09-076533; bankszámla: OTP 11731001-20691752; képviseli: Masszi Pál DLA építész vezető tervező, ügyvezető) kötött szerződés 2. pontjának módosítását elrendeli, azzal, hogy a szerződés 2. pontja a következők szerint módosul: “2. Vállalás határideje: 2017. március 27.”. A szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.
 2. a szerződés aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, szerződésmódosításra 5 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

27/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

2017. évi rendezvények szervezése, valamint kommunikációs és stratégiai szaktanácsadás tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a 2017. évi rendezvények szervezése tárgyában beérkezett ajánlatok szerint az arra vonatkozó szerződéskötést elrendeli

a)       a Magyar Tenger.com-mal (8640 Fonyód, Jókai u. 14.) a „Keszegfesztivál” rendezvény szervezésével kapcsolatosan bruttó 3.200.000 Ft, azaz hárommillió-kettőszázezer forint összegben, mely összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésének előzetes pénzmaradvány keret terhére biztosítja

b)      az Akció Rendezvényszervező Kft-vel (1137 Bp., Szent István krt. 8.) a „Pincefeszt” rendezvény szervezésével kapcsolatosan bruttó 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint összegben, mely összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésének előzetes pénzmaradvány keret terhére biztosítja

c)       a Magyar Tenger.com-mal (8640 Fonyód, Jókai u. 14.) a „Gasztrofesztivál” rendezvény szervezésével kapcsolatosan bruttó 2.000.000 Ft, azaz kétmillió forint összegben, mely összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésének előzetes pénzmaradvány keret terhére biztosítja

d)      a Magyar Tenger.com-mal (8640 Fonyód, Jókai u. 14.) a „Disznólkodás” rendezvény szervezésével kapcsolatosan bruttó 2.000.000 Ft, azaz kétmillió forint összegben, mely összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésének előzetes pénzmaradvány keret terhére biztosítja.

 1. 2. a 2017. évi kommunikációs és stratégiai szaktanácsadás tárgyában beérkezett ajánlatok szerint az arra vonatkozó szerződéskötést javasolja az Akció Rendezvényszervező Kft-vel (1137 Bp., Szent István krt. 8.) bruttó 6.864.350 Ft, azaz hatmillió-nyolcszázhatvannégyezer-háromszázötven forint összegben, mely összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésének előzetes pénzmaradvány keret terhére biztosítja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, szerződéskötésre 8 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  3

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         2

28/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

MÁV ZRt-vel kötendő megállapodásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a badacsonytomaji, 0320hrsz-ú kivett közforgalmú vasút megnevezésű külterületi B228971_VR leltári számú, a természetben Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű, mellékletként csatolt helyszínrajzon vastag fekete vonallal megjelölt, 62,5 m2 burkoltterületet, és az ingatlanon lévő vastag piros vonallal megjelölt 19 m2 beépített területű vendéglátóépület  megnevezésű  T0306602_VR leltári számú épület/helyiség vonatkozásában előkészített bérleti szerződést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja és annak aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.
 2. a bérleti díj összegét 3.300.000 Ft/év + ÁFA összeget az önkormányzat költségvetésében biztosítja, 2017. évben a 2016. évi pénzmaradvány terhére.
 3. az ingatlankezelési szolgáltatások díját, 3.931 Ft/hó + ÁFA összeget, valamint a közműköltségeket (villamosenergia) az önkormányzat költségvetésében biztosítja, 2017. évben a 2016. évi pénzmaradvány terhére.
 4. a szerződés felek általi aláírásától számított 8 napon belül vállalja az önkormányzat valamennyi számlájára szóló beszedési megbízás megadását a MÁV ZRt. részére, valamint pénzügyi biztosítékként 1.062.727.-Ft, azaz Egymillió-hatvankettőezer-hétszázhuszonhét forint óvadékot a szerződés felek általi aláírásától számított 8 napon belül elrendeli megfizetni.
 5. vállalja továbbá a szerződésben foglaltak szerinti egyéb költségek megtérítését (közjegyzői okiratba foglalás, biztosítási szerződés)

Határidő:         a megállapodás megkötésére: 30 nap,

az összegek kifizetésére: megállapodás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

29/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

MÁV ZRt-vel kötendő megállapodásról – helyiség hasznosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Badacsonytomaji közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a MÁV ZRt-vel kötendő megállapodáshoz kapcsolódóan vizsgálja meg a Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő vastag piros vonallal megjelölt 19 m2 beépített területű vendéglátóépület  megnevezésű  épület/helyiség hasznosításra vonatkozó lehetőségeket és esetlegesen készítsen elő erre vonatkozó pályázati kiírást a képviselő-testület februári soros ülésére.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal,

előkészítésre 2017. februári soros ülés

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  1

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         4

30/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

MÁV ZRt-vel kötendő megállapodásról – helyiség hasznosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Badacsonytomaji közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a MÁV ZRt-vel kötendő megállapodáshoz kapcsolódóan a Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő - helyszínrajzon vastag fekete vonallal megjelölt - 62,5 m2 burkolt terület hasznosítását nem támogatja.

 

Határidő:         azonnal,

Felelős:            Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Sütő Árpád műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

31/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj város közvilágítás aktív eszköz használat elszámolása 2013-2015. évre vonatkozóan

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elismeri, hogy 2012-2015. évekre vonatkozóan az E.ON Zrt-t megillető közvilágítási aktív elem eszközhasználati díjtartozása keletkezett, melynek összege bruttó 1.087.774,- Ft.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező, Badacsonytomaj Város Önkormányzata és az E.ON Zrt. közötti Megállapodást aláírja.
 3. elrendeli a Megállapodás felek által történő aláírását követően az E.ON Zrt. által kiállított számla ellenértékének, bruttó 1.087.774,- Ft összegnek a kifizetését, mely összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a működési kiadások keret terhére biztosít

 

Határidő:         elfogadásra azonnal,

egyebekben 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

32/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésre a 2018-2019. évre

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. fenn kívánja tartani  Badacsonytomaj Város Önkormányzata és intézményei tagságát a Sourcing Hungary Kft., mint független energia-beszerzési szakértő által szervezett közös energia-beszerzési közösségben, azaz a feladatokat koordináló Isaszeg Város Önkormányzata mint Gesztor által képviselt csoportos, 2018-2019. villamos energia évre szóló villamos energia beszerzésre irányuló közbeszerzési eljárásban ajánlatkérőként kíván megjelenni.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.
 3. felhatalmazza a Krisztin N. László polgármestert a sikeres közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően az energia kereskedelmi szerződések aláírására.

 

Határidő:          elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

33/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdésére hivatkozással a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározása ügyében véleményezési jogkörében eljárva támogatja a Tatay Sándor Általános Iskola – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. – 2017/2018. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Badacsonytomaj település teljes közigazgatási területeire vonatkozóan
 2. javasolja a Tatay Sándor Általános Iskola – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. – 2017/2018. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Ábrahámhegy, Badacsonytördemic, Salföld és Káptalantóti település teljes közigazgatási területeire vonatkozóan kiterjeszteni és a körzethatár módosítás lehetőségét ennek megfelelően megvizsgálni.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalának vezetőjét értesítse.

Határidő:         azonnal;

értesítésre 5 munkanap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

34/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Tátika üzletház hasznosításáról - bérbeadásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az ún. „Tátika üzletház” Badacsonytomaj 2556 hrsz-ú ingatlanra pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
  1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)        8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2556 (ún. Tátika üzletház)

b)       területe: 1116 m2

c)        megnevezése: kivett vendéglő, udvar

d)       műszaki állapota: felújítandó

e)        vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. 2. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 88.500.000 Ft
 2. 3. a hasznosítás módja: bérbeadás
 3. 4. a pályázati feltételek meghatározása:

a)        Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2017. február 20. 16,00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Tátika üzletház bérbeadása”)

b)       Pályázat bontásának helye, ideje: 2017. február 21. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)        Induló bérleti díj: 5.000.000-Ft/év+rezsiköltség a második évtől kezdve

d)       Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

e)        Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

f)        A bérleti jogviszony időtartama: a szerződéskötéstől számított 15. év utolsó napjáig, határozott időtartamra.

g)       Pályázó külön nyilatkozatában vállalja a kiírás mellékletét képező szerződésben foglaltak elfogadását.

h)       Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

i)         Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes butiko(ka)t, éttermet, borbárt, kávézót, fagylaltozót, cukrászdát, zenés szórakozóhelyet üzemeltetet bérletben/albérlet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázónak az ettől eltérő funkciókat a pályázatban rögzíteni kell.

j)         Pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet.

k)       Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben

Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

Határidő:              azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:                  Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

VAGYONHASZNOSÍTÁSI SZERZŐDÉSSEL VEGYES BÉRLETI SZERZŐDÉS

 

Létrejött egyrészről Badacsonytomaj Város Önkormányzata (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14., adószáma: 15733940-2-19, képviseli: Krisztin N. László polgármester) mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó), másrészről

név/cégnév: ……………………………………………………………………………………..

székhely: …………………………………………………………………………………………

adószám, cégjegyzékszám: ……………………………………………………………………

törvényes képviselő neve és tisztsége: ……………………………………………………….

bankszámlaszám: ………………………………………………………………………………

mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő, a Bérbeadó és a Bérlő további együttes említésük esetén a továbbiakban: Szerződő felek) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

1.)       A Szerződő felek kölcsönösen és egybehangzóan kijelentik, a Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó a …./2016. (……...) számú Képviselő-testületi határozatával döntött a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező, a badacsonytomaji ……… helyrajzi számon ……. nm területtel felvett, ……………………………… megjelölésű, természetben a 8261 Badacsonytomaj, …………………………………………. szám alatti, úgynevezett „Tátika üzletház” elnevezésű ingatlannak a hozzá tartozó valamennyi alkotórésszel és tartozékkal együtt (a telek és a felépítmények, a hozzá tartozó valamennyi alkotórésszel és tartozékkal együtt a továbbiakban: Bérlemény) hosszú távú szerződés alapján történő hasznosításáról. A Szerződő felek ugyancsak kölcsönösen és egybehangzóan kijelentik, a Bérlő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Bérlemény mint a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező forgalomképtelen vagyontárgy, önkormányzati vagyon részeként a nemzeti vagyon része, ekként vonatkoznak rá a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) kötelező rendelkezései, különösen az annak 5. fejezet 11. §-ában foglalt rendelkezések, illetve, hogy a Szerződő felek jelen szerződésük (a továbbiakban: Szerződés) megkötése és alkalmazása során kötelesek az Nvtv. kógens rendelkezéseit a Szerződésben szerepeltetni, illetve Szerződésük során alkalmazni.

2.)       A Bérlő kijelenti, hogy az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek, továbbá a 11. pont szerint a nemzeti vagyon használójának minősül.

3.)       A Bérlő az Nvtv. 11. § (11) bekezdése alapján a Szerződés aláírásával feltétlen kötelezettséget vállal arra, hogy

a) beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeit maradéktalanul, a törvényes határidőben teljesíti,

b) a Bérleményt mint átengedett nemzeti vagyont a Szerződés előírásainak és a Bérbeadó mint a tulajdonosi joggyakorló rendelkezéseinek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

c) a hasznosításban, a Bérlővel mint hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként, kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.

4.)       A Bérlő a Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Szerződést a Bérbeadó mint a tulajdonosi joggyakorló (hasznosításba adó) a Bérlőnek járó kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Bérlemény mint nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely szervezet – a Bérlővel mint hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – a Szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek. Ezen körülményt a Szerződő felek az Nvtv. 11. § (12) bekezdése alapján a Bérbeadót mint hasznosításba adót megillető és a Bérlő érdekkörében felmerülő okból történő (a Bérlőnek felróható) rendkívüli felmondási okként rögzítik. Az ezen pontban hivatkozott átlátható szervezet tulajdonosi szerkezetében az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjától eltérő változást a Bérlő mint hasznosító által a Bérlemény mint nemzeti vagyon hasznosításában a Bérlővel mint hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik felekkel kötött szerződésekben a Bérlőt mint a hasznosításba adóval közvetlen jogviszonyban álló személyt megillető rendkívüli felmondási okként rögzíteni kell.

5.)       A Szerződő felek kölcsönösen és egybehangzóan megállapodnak, hogy a Szerződés két egymást követő, de egymást feltételező és egymásba kapcsolódó tartalmi és időbeli szakaszból áll. A Szerződés első tartalmi és időbeli szakaszában (felújítási szakasz) a Bérlő a Bérleményen jogosult és köteles a Szerződés alábbi rendelkezéseinek és egyéb okiratoknak, határozatoknak, illetve a külön meghatározottaknak megfelelően elvégezni a Szerződés szerinti felújítási-fejlesztési-beruházási munkálatokat teljes egészében, míg a Szerződés második tartalmi és időbeli szakaszában (bérleti szakasz) a Bérlő jogosulttá és kötelessé válik a Bérleményt rendeltetésének megfelelően üzemeltetni, működtetni.

6.)       A Szerződő felek az előzőekre tekintettel kölcsönösen és egybehangzóan megállapodnak, hogy a Szerződés feltételei szerint a Bérbeadó a felújítási szakaszban a felújítás céljaira birtokba bocsátja, majd a bérleti szakaszban bérbe adja, a Bérlő pedig bérbe veszi a Bérleményt, a felújítási szakaszban a felújítás teljes körű elvégzése, majd ezt követően a bérleti szakaszban az elsődleges rendeltetésének megfelelő, azaz üzletház tartós üzemeltetése céljára. A Szerződő felek kölcsönösen és egybehangzóan megállapodnak, hogy a Bérlő, a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően, jogosult és köteles a Bérlemény felújítására és azon a külön meghatározott különböző fejlesztések elvégzésére, azon a Szerződés szerinti beruházások megvalósítására. A Bérlő a Szerződés bérleti szakaszának időtartama alatt pedig jogosult a Bérleménnyel kapcsolatban a birtoklás, használat, hasznok szedése jogának gyakorlására, jogosult és köteles továbbá a Bérlemény fenntartásából és üzemeltetéséből adódó valamennyi tevékenység gyakorlására és kötelezettség teljesítésére. Mindezek alapján tehát a Bérlő együttes kötelezettséget vállal a Bérleményen a külön előírt felújítások, fejlesztések, beruházások megvalósítására, a Szerződésben rögzített határidőben, majd ezt követően a felújított Bérlemény tartós, folyamatos üzemeltetésére, működtetésére a Szerződés teljes időtartama alatt.

7.)       A Bérlő a Bérleménnyel kapcsolatos felújítások, fejlesztések, beruházások körében külön kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy legkésőbb 2017. (Kettőezer-tizenhetedik év) ….. (…) napjáig, azaz a Szerződés első tartalmi és időbeli szakaszában a Bérleményen elvégzi a külön meghatározott, összesen legalább 150 000 000 Ft (Egyszázötvenmillió forint) értékű felújítást, fejlesztést, beruházást olyképpen, hogy a Bérlemény a nagyközönség számára megnyitható legyen ezen időponttal. A Bérlő akkor teljesít szerződésszerűen, ha a Bérlemény a tervezett felújításokat stb., vagyis a szükséges teljes műszaki tartalmat maradéktalanul tartalmazza, eleget tesz továbbá a Szerződés 8. pontjában foglalt követelményeknek, végül a Bérleményt a Bérlő, valamennyi tervezett funkciójával, 2017. ….. napjával meg is nyitja a közönség számára.

8.)       A tervezett felújítás, fejlesztés, beruházás konkrét műszaki tartalmát tartalmazó terveket a Bérbeadó rendeli meg, és viseli ezen tervezési munkálatok, a szükséges tervek elkészítésének valamennyi költségét. A Bérlő az ezen pontban hivatkozott felújítási stb. munkálatokat a Bérleményre vonatkozólag a Bérbeadó által az előzőek szerint megrendelt tervek alapján, annak műszaki tartalmát teljes mértékben megvalósítva köteles elvégezni a Szerződés előző pontjában vállalt határidőben. A konkrét terveket és a beruházás összköltségét a Bérbeadó Képviselő-testülete határozattal hagyja jóvá. A felújítás, fejlesztés, beruházás kapcsán a Bérlemény, a Szerződést megelőző állapothoz képest, minőségileg magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtó egységként kell továbbá működjék. Ennek kapcsán a Bérlemény turisztikai attrakció jellegét is erősíteni, hangsúlyozni kell. Messzemenően figyelemmel kell lenni továbbá az épület műemlék jellegére, ezért a műemlékvédelmi kérdésekben illetékes hatóságok előírásainak betartása különösen fontos. Mindezek kapcsán a Szerződés létrehozását megelőző pályázati kiírás az irányadó. A Bérlő a Bérleménnyel kapcsolatos felújítások, fejlesztések, beruházások körében külön kifejezetten kötelezettséget vállal arra is, hogy a felújítás kapcsán az üzletház közfunkciót maximálisan fenntartja, vagyis a Bérlő kötelezettséget vállal arra is, hogy a felújítás kapcsán a Bérlemény elsődleges jellegén, üzletház közfunkcióján nem változtat.

9.)       A Szerződő felek kölcsönösen és egybehangzóan kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Szerződés bérleti szakasza kizárólag akkor lép életbe, ha a Bérlő a Szerződés felújítási szakaszában az általa vállalt valamennyi szerződéses kötelezettséget maradéktalanul teljesíti. Ennek megfelelően a Bérlő a Bérleményt a Szerződés felújítási szakaszának teljes megvalósulásáig kizárólag a külön meghatározott felújítási-átalakítási-beruházási munkálatok elvégzése céljából és érdekében veheti birtokba és használhatja, abban semmiféle üzleti vagy egyéb, hasznot hajtó tevékenységet nem végezhet és a Bérleményt más személy részére sem adhatja tovább albérletbe, használatba stb.

10.)     Amennyiben a Bérlő a Szerződés szerinti, általa vállalt valamennyi szerződéses kötelezettségét maradéktalanul és határidőben teljesíti, akkor a Szerződés bérleti szakasza életbe lép. Amennyiben a Bérlő nem teljesíti maradéktalanul valamennyi, általa vállalt szerződéses kötelezettségét, úgy a Szerződés második, bérleti szakasza nem lép életbe, hanem a Szerződés a 2017. …. napját követő nap végével megszűnik és a Szerződő felek egymással elszámolnak. Ennek keretében a Szerződésnek az idő előtti megszűnése esetére megszabott rendelkezéseit kell alkalmazni.

11.)    A Bérbeadó a polgári jog szabályai szerint szavatol (kellék- és jogszavatosság) azért, hogy a Bérlemény egésze -beleértve annak alkotórészeit és tartozékait is- per-, teher-és igénymentes tulajdonát képezi, és a Szerződés szabályai szerint a Bérlőnek bérbe adható, illetőleg harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Bérlőt a kizárólagos és zavartalan használatban akadályozná, korlátozná vagy kizárná.

12.)    A Bérbeadó külön kifejezetten kijelenti, illetve tájékoztatja a Bérlőt arról, hogy a Bérlemény területéhez a terasznak közvetlenül a Balaton déli partjáig tartó, azzal párhuzamosan elhelyezkedő része, mintegy 175 nm szárazulati terület a Magyar Állam kizárólagos tulajdonát képezi (melyet a Szerződés elválaszthatatlan részét képező helyszínrajz is kétséget kizáróan megjelöl), mely így nem képezi a Szerződés tárgyát, ezen szárazulati területre tehát a Szerződés egyáltalán nem terjed ki, azonban az ezen szárazulati területet is fedő, a Bérleményhez tartozó nagyobbik teraszrészhez átmenet nélkül kapcsolódó szóban forgó, mintegy 175 nm területű teraszrész használatához szükség van a tulajdonos Magyar Államot képviselő illetékes vízügyi szakigazgatási szerv hozzájárulására.

13.)    A Bérlő által gyakorolt tevékenységekhez szükséges valamennyi hatósági, önkormányzati stb. engedély beszerzésének kötelezettsége és azok költségei a Bérlőt terhelik, amelyeknek a Bérlő általi beszerzésében a Bérbeadó köteles a Bérlővel hatékonyan együttműködni. Az üzemeltetéshez szükséges eszközöket, felszerelési-berendezési tárgyakat -a jelen Szerződésben, illetve a birtokbaadási jegyzőkönyvben nevesített és a Bérlemény részét képező alkotórészek és tartozékok kivételével- a Bérlő köteles a maga számára biztosítani, ugyanígy a Bérlő folyamatosan köteles biztosítani a Szerződés bérleti szakaszában a folyamatos rendeltetésszerű működtetés valamennyi feltételét is.

14.)    A Szerződés hosszú távú, tartós együttműködést céloz meg, így az határozott időtartamra jön létre, a Szerződés aláírásának napján kezdődik, és amennyiben a Szerződés megszűnésére vagy megszüntetésére a határozott időtartam elteltét megelőzően (így különösen a Szerződés 10. pontjában foglaltak okából) nem kerül sor, akkor 2032. (Kettőezer-harminckettedik év) … hó 1. (Első) napjáig tart. A Szerződő felek a Szerződésben kikötött határozott időtartamot közös megegyezéssel az Nvtv. alapján további legfeljebb 5 (öt) évvel meghosszabbíthatják.

15.)    A Bérlemény éves bérleti díja (a továbbiakban: bérleti díj) …………….. Ft (…………………….. forint). mely a Szerződés következő pontjában foglaltakra is tekintettel kedvezményes bérleti díj. A Bérbeadó kijelenti és szavatolja, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA tv.) 88. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti adókötelessé tétel lehetőségével a Bérbeadó nem élt, így a Bérlemény jelen Szerződés szerinti Bérlő részére való bérbeadása az ÁFA tv. 86. § (1) bekezdése l) pontja alapján mentes az ÁFA alól.

A Bérlő kedvezményes bérletidíj-fizetési kötelezettsége a felújítás befejezésének évét (2018. évet) követő évtől, azaz 2019. évtől kezdődik, a Szerződés következő pontjában rögzítettekre is tekintettel. A kedvezményes bérleti díj adott tárgyévben fizetendő összege mindig az előző évben fizetett bérleti díj adott tárgyévi infláció mértékével (évente) növelt összege (vagyis a 2020. évben a 2019. évben fizetendő bérleti díj 2019. évi inflációval növelt összege és így tovább).

A Bérlő 2019. évtől kezdődően az esedékes éves kedvezményes bérleti díjat egy összegben, legkésőbb a tárgy év január hó 15-i (Tizenötödiki) határidővel köteles megfizetni a Bérbeadó részére.

16.)    A Bérlő a Szerződés felújítási szakaszában általa szerződésszerűen és határidőben elvégzett felújítás stb. teljes összegét, legfeljebb azonban évente …………………. Ft-ot (……………………………… forintot) a tárgy évi bérletidíj-fizetési kötelezettségébe a fizetési kötelezettség napjával beszámíthatja. Ennek megfelelően, az ezen pontban és a Szerződés egyéb pontjaiban írott feltételek együttes teljesülése esetén a Bérlő a tárgy évben legfeljebb az ezen pontban rögzített mértékkel, illetve összeggel a bérletidíj-fizetési kötelezettségét csökkentheti, legfeljebb ezen összeggel kevesebb bérleti díjat köteles fizetni.

17.)    A Bérlő a felújítási kötelezettsége teljesítését követő években évente mindaddig gyakorolhatja az előző pontban foglaltak szerinti összegben fennálló, vagyis évente legfeljebb …………………………… Ft-ig terjedő beszámítási jogát, ameddig az általa elvégzett felújítás teljes összegét maradéktalanul érvényesíteni tudja. Ezt követően a Bérlőt további beszámítási jog nem illeti meg.

18.)    A Szerződő felek kölcsönösen és egybehangzóan megállapodnak, a Bérlő külön kifejezetten is tudomásul veszi, hogy a Bérlő által a Szerződés első, felújítási szakaszában szerződésszerűen és határidőben elvégzett felújítási, fejlesztési, beruházási munkálatok a Bérleményen sem önálló, sem közös tulajdont egyáltalán nem keletkeztetnek, illetve a Bérleményre vonatkozólag a Bérlő ezen munkálatok kapcsán tulajdonjog iránti igényt sem ráépítés, sem egyéb polgári jogi jogcím alapján még részben sem, vagyis egyáltalán nem támaszthat. A Szerződés idő előtti megszűnése esetén, amennyiben arra nem a Bérlő érdekkörében felmerült okból kerül sor, továbbá, ha a Szerződés idő előtti megszűnése vagy a Bérlő esetleges szerződésszegése miatti szankció alkalmazásának feltételei nem állnak fenn, úgy a Bérlő a bérleti díjba történő beszámítással a Szerződés fennállása alatt meg nem térült felújítási, fejlesztési, beruházási költségeinek megtérítésére tarthat igényt. A meg nem térült összegek meghatározása vonatkozásában a Szerződés ….. pontja szerinti eljárás követendő.

19.)    Bármely fizetési határidő elmulasztása esetén a késedelmesen teljesítő Szerződő fél a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő összegű, de legfeljebb 10 (tíz)%-os mértékű, a késedelem napjaira számított késedelmi kamatot is tartozik fizetni a fizetésre jogosult Szerződő félnek. A késedelmi kamat összegét 365 (Háromszázhatvanöt) napos év figyelembevételével, a ténylegesen eltelt napok alapján és a késedelmesen megfizetett összegre számítják a Szerződő felek.

20.)    A Bérlő a Bérleményt a Szerződés aláírásának napját követő nappal jogosult és köteles birtokba venni, különös figyelemmel a Szerződésnek a felújítási stb. munkálatok miatti birtokba vételről szóló rendelkezéseire is. Az átadás-átvételről a Szerződő felek külön birtokbaadási jegyzőkönyvet vesznek fel. A Szerződő felek a birtokbaadási jegyzőkönyvben közösen rögzítik a Bérlemény állapotát, a közüzemi mérőórák állását, valamint a Szerződő felek, vagy azok bármelyike által lényegesnek minősített egyéb kérdést vagy körülményt.

21.)    A Bérlő a Szerződés egész időtartama alatt a Bérleményt rendeltetésének megfelelően (illetve a Szerződés első tartalmi és időbeli fázisában a felújítási stb. munkálatok által megkövetelt módon és mértékben), a jó gazda gondosságával köteles használni, továbbá köteles a Bérlemény állaga, épsége megtartásáról gondoskodni, károsodástól megóvni, illetve a kárral fenyegető veszélyt elhárítani és az esetleg bekövetkezett kár következményeit elhárítani és csökkenteni. A Bérlemény rendeltetésellenes használatából, és a Bérlemény szakszerűtlen kezeléséből eredő meghibásodások és károk a Bérlőt terhelik. Mindezen munkálatok engedélyeztetése és valamennyi költsége a Bérlőt terheli és azok ellenértéke, költsége a bérleti díjba még részben sem számítható be.

22.)     A Szerződés második, bérleti szakaszában a karbantartással kapcsolatos összes feladat a Bérlőt terheli, feltéve, ha az a rendeltetésszerű használathoz vagy a bérlemény üzemeltetéséhez szükséges. Eligazodási alapul a számviteli törvény tekintendő irányadónak.

A Bérleményhez tartozó terület tisztántartása a Bérlő feladata. A Bérlő köteles továbbá betartani a Bérleményre vonatkozó valamennyi törvényes rendelkezést és hatósági előírást, így különösen a tűz-, munka- (baleset), vagyon- és környezetvédelmi előírásokat – különösen az ingatlanon található gesztenyefasor tekintetében, teljesíteni a környezetvédelmi mérésekkel, a veszélyes és egyéb hulladékok tárolásával és elszállításával kapcsolatos kötelezettségeket, viselni az ezekkel kapcsolatos valamennyi költséget. A Bérlő köteles különösen betartani a Bérbeadó hatályos köztisztasági rendeletében foglaltakat. A Bérlő az e bekezdés rendelkezéseinek általa való megszegéséből eredő esetleges károkért teljes felelősséggel tartozik.

A Bérlő az ezen pontban rögzített kötelezettségétől függetlenül bármely meghibásodást, működési problémát haladéktalanul köteles a Bérbeadóval közölni.

Káresemény bekövetkezésekor a Bérlő köteles a munkát elvégeztetni.

23.)    A Bérbeadó köteles a Bérlő részére a Bérlemény kapcsán gondoskodni a víz-, a csatorna- és az áramhasználat (vételezés) biztosításáról. A bérleti díj nem foglalja magában a Bérlemény üzemeltetésével felmerülő közüzemi díjakat, amelyeket a Bérlemény birtokba vételétől kezdődően, a Bérbeadó 8 napos fizetési határidővel kiállított számlája alapján, amelyhez a Bérbeadó az egyes közműszolgáltatók által kibocsátott számlákat másolatban csatolta, a Bérlő köteles határidőben a Bérbeadó részére megfizetni. A Szerződés első, felújítási szakaszában a felújítás kapcsán elhasznált energia ellenértékét a 150 000 000 Ft-os felújítási költségbe be kell számítani, energiaköltség megtérítése ezen pénzügyi kereten felül a Bérbeadóval szemben nem érvényesíthető.

24.)    A Bérlő a Bérleményre vonatkozó, a Szerződés szerinti egyes részkötelezettségei teljesítésére a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával harmadik személyekkel szerződést köthet, annak során azonban mindenben és mindenkor teljesülnie kell az Nvtv. törvényben, valamint annak alapján a Szerződés 4.) pontjában támasztott követelményeknek, kötelezettségeknek és elvárásoknak. A Bérlő a Bérleményen (telek és épület, azok alkotórészeivel és tartozékaival együtt) a Szerződés második, bérleti szakaszában is, bármilyen átalakítási, javítási munkálatot, ha a jelen Szerződés eltérően nem rendelkezik, kizárólag a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével végezhet, kivéve azon munkákat, melyek elvégzésének elmaradása másként el nem hárítható károsodással vagy értékcsökkenéssel járna, vagy a működéshez azonnal szükségesek. A Bérlő az ilyen munkálatokról is lehetőség szerint haladéktalanul, illetve a legközelebbi időpontban köteles a Bérbeadót értesíteni, illetve jogosult a Bérbeadótól követelni az ilyen, károsodást megelőző-elhárító munkálatok ellenértékét. Az ezeken kívüli átalakítási-javítási munkálatok engedélyeztetése és valamennyi költsége a Bérlőt terheli és azok ellenértéke, költsége a bérleti díjba még részben sem számítható be.

25.)    A Bérlő a Bérleményt a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával harmadik személyeknek albérletbe, használatba adhatja, az albérlők, további használók stb. magatartásáért azonban a sajátjaként felel.

26.)    A Szerződő felek, a Szerződés tartós jellegére is figyelemmel, kölcsönösen és egybehangzóan megállapodnak, hogy a Szerződést a határozott időtartam eltelte előtt (beleértve a Szerződés bármely szakaszát is), ha a Szerződés másként nem rendelkezik, a Szerződő felek bármelyike kizárólag a másik Szerződő fél bizonyítható szerződésszegése esetén, a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartásával mondhatja fel, vagyis a Szerződés rendes felmondás útján való megszüntetésének a lehetőségét a Szerződő felek kifejezetten kizárják.

27.)    A Szerződést a Bérbeadó különösen akkor mondhatja fel írásban és azonnali hatállyal, ha a Bérlő már a Szerződés első, felújítási szakaszában előírt ütemezett munkálatok elvégzését olyan mértékben mulasztja el vagy olyan késedelemmel teljesíti, melyből nyilvánvaló, hogy az első, felújítási szakasz a vállalt határidőre nem vagy csak számottevő késedelemmel valósulhatna meg, továbbá, ha a Bérlő a második, bérleti szakaszban bármely fizetési határidőt elmulasztja, a Szerződés bármely szakaszában a Bérleményt vagy bármely részét rendeltetésellenesen használja, állagát rongálja vagy a Szerződésben vállalt bármely kötelezettségét a Bérbeadó írásbeli felszólítása, illetve az abban tűzött megfelelő határidő elteltével sem teljesíti.

Ugyancsak azonnali hatályú, rendkívüli felmondást gyakorolhat a Bérbeadó a Szerződés 4.) pontja szerint, valamint akkor, ha a felmondási ok bármely albérlő, további használó stb. vonatkozásában valósul meg.

28.)     A Bérlő jogosult arra, hogy egyoldalú írásbeli nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondja a Szerződést, ha:

a.)   a Bérbeadó a Szerződésben vállalt lényeges kötelezettségét, így bármely szavatosságvállalását megszegi és a kötelezettségszegését a Bérlő írásbeli felszólítása ellenére, a felszólítás Bérbeadó általi kézhezvételét követő 15 napon belül nem orvosolja, a 15 napos póthatáridő elteltét követően és legalább 15 napos felmondási idővel, de csak egy adott hónap utolsó napjára szólóan,

b.)   ha jogszabály így rendelkezik, a jogszabály rendelkezései szerint.

29.)    Amennyiben a Szerződés a határozott időtartam előtt a Bérlő érdekkörébe eső okból avagy a Bérlőnek felróható okból szűnik meg, a Bérbeadót meghiúsulási kötbér illeti meg. Ha a Szerződés a Bérlő felújítási, fejlesztési, beruházási kötelezettsége akár csak részbeni elmulasztása miatti megszűnés (vagy a Szerződés előző pontjában írott késedelem miatti felmondás) következménye, úgy a Bérbeadót a Bérlő által vállalt 150 000 000 Ft értékű munkálatok összegéből általa el nem végzett munkálatok ellenértékével egyező összegű kötbér illeti meg, a Szerződés megszűnésének időpontjában. Ha a Szerződés a Bérlő esedékes bérletidíj-fizetési kötelezettsége elmulasztása miatti felmondás következménye, úgy a Bérbeadót nem csupán a tárgy évi, megfizetni elmulasztott bérleti díjjal egyező összeg illeti meg kötbérként, hanem a Szerződés határozott időtartamából még hátralévő időre (évekre) a Bérbeadónak járó bérleti díj teljes összege is, a Szerződés megszűnésének időpontjában. Ha a Bérlő egyéb szerződéses kötelezettségének elmulasztása eredményezi a felmondást és a Szerződés megszűnését, a Bérbeadót a Bérlő általi kötelezettségszegéssel a Bérbeadó oldalán előállott kár vagy költség összegét kitevő összegű kötbér illeti meg. Végül, ha a Szerződés felmondására több okból kifolyólag kerül sor, akkor a Bérbeadót az ezen pontban rögzített egyes kötelezettségszegések folytán a Bérbeadót megillető kötbérösszegek együttesen illetik meg.

30.)    A Szerződő felek megállapodása értelmében a Bérlemény vagyonbiztosításáról a Szerződés fennállása alatt – figyelemmel a Bérlemény bérbeadására és jelen Szerződés hasznosítási céljára is – a Bérbeadó köteles saját költségére gondoskodni, amelynek elmulasztásából eredő minden költség és kár a Bérbeadót terheli, így nem követelheti a Bérlőtől azt a kárt, amely a vagyonbiztosítás fennállása esetén a Bérbeadó részére a biztosítótól megtérült volna. A Bérlőnek a Bérleménybe bevitt saját berendezési és vagyontárgyai biztonságáról saját magának kell gondoskodnia, illetőleg azok biztosítását megoldania, amelynek elmulasztásából eredő kárért a felelősség a Bérlőt terheli.

31.)    A Bérbeadó a Szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Bérlő a Bérleményt a bérleti jogviszony fennállásának idejére telephelyeként (fióktelepeként) a cégjegyzékben feltüntesse és a Bérlemény üzemeltetése kapcsán valamennyi szükséges bejelentést megtegyen. A Bérlő a Szerződés megszűnése esetén a Szerződés megszűnése napjáig köteles a Bérlemény telephelyeként (fióktelepeként) való feltüntetésének a cégjegyzékből való törlését kezdeményezni, amelynek a Bérlő határidőben eleget tesz, ha legkésőbb a Szerződés megszűnése napjáig az erre vonatkozó változásbejegyzési kérelmet az abban előírt alakban és formában a cégjegyzéket vezető illetékes cégbíróságnál előterjeszti.

32.)    A Szerződés bármilyen jogcímen is szűnik meg, ha a Szerződés másként nem rendelkezik, a Bérlő térítés és bármiféle elhelyezési igény, csereingatlan biztosítása nélkül köteles a Bérleményt a Szerződés megszűnésének időpontjára kiüríteni és ezen időponttal a Bérbeadó korlátlan és kizárólagos rendelkezésére és birtokába bocsátani, mégpedig a természetes elhasználódástól eltekintve rendeltetésszerű használatra, azonnali használatbavételre alkalmas állapotában. A birtokba visszaszolgáltatási kötelezettsége esetleges elmulasztása esetén a Bérlő a jogcím nélküli használat időtartamára napi 20 000 Ft (Húszezer forint) összegű használati díj Bérbeadó részére való megfizetésére köteles az ezen időszakra felmerülő közüzemi díjak viselése mellett. Ha a Bérlő ezen mulasztása a 30 (harminc) naptári napot meghaladja, úgy a Bérbeadót a mulasztás 31. (harmincegyedik) napjától 5 000 000 Ft összegű kötbér illeti meg.

33.)    A Szerződésre egyebekben, így különösen a használattal kapcsolatban a Szerződő felek által egymásnak vagy harmadik személynek okozott károk megtérítésére a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok az irányadók.

34.)     A Bérbeadó a Szerződés aláírásával külön szavatol azért is, hogy a Szerződés Bérbeadó oldaláról való megkötése és teljesítése nem sért semmilyen szerződést, vagy kötelezettséget, amelyben a Bérbeadó félként szerepel, avagy amely a Bérbeadó vagyonára vonatkozóan kötelező rendelkezést tartalmaz, valamint nem sért semmilyen jogszabályt vagy rendelkezést sem, amely a Bérbeadóra vonatkozik. A Bérbeadó ezen kijelentésére is figyelemmel a Bérbeadó Képviselő-testülete a Szerződést jóváhagyta és annak aláírására a Polgármestert a …………… határozatával felhatalmazta, amely határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonat a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

 

Badacsonytomaj, 2017…………………………..

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

35/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Tátika üzletház hasznosításáról – tulajdonjog

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, 2556 hrsz-ú, ún. „Tátika üzletház” tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el jelen határozat melléklete szerinti tartalommal és formában.
 2. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a versenyfelhívás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

Határidő:         azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően nyilvános versenyfelhívást tesz közzé az alábbi Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítésére:

 

 1. I. Vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)     8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2556 (ún. Tátika üzletház)

b)       területe: 1116 m2

c)        megnevezése: kivett vendéglő, udvar

d)       műszaki állapota: felújítandó

e)        vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. II. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 88.500.000 Ft
 2. III. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 119.300.000,- Ft
 3. IV. A hasznosítás módja: értékesítés
 4. V. A versenyfelhívás feltételei:

a)     A vagyontárgy kikiáltási ára: 119.300.000,- Ft

b)    A versenyeztetésen alkalmazott licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft

c)     A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

d)    Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

e)     Tulajdonos önkormányzat három éven belüli visszavásárlási opciót köt ki az eladáskori vételár szerinti értéken a feltételek nem teljesülése esetén, azzal, hogy a ráfordításokat meghiúsulás esetén az önkormányzat nem térít meg, hanem azokat kárátalányként (ún. meghiúsulási/nemteljesítési kötbérként) számítja fel.

f)      Pályázó az üzemeltetést jogerős használatba vételi engedély birtokában kezdheti meg.

g)     Pályázó (vevő) az eredeti állapot visszaállítására törekszik és kötelezettséget vállal az ingatlan teljes körű felújítására három éven belül.

h)    Pályázathoz csatolni kell a felújításra vonatkozó részletes koncepciótervet.

i)      Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

 

Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

Nem nyújthat be pályázatot az, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben állt illetve áll, keresetlevelet nyújtott be velük szemben.

 

 

 1. VI. Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

a)     Az ajánlatok benyújtásának helye: Badacsonytomaj Város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

b)    Az ajánlatok beérkezésének ideje: az ajánlatok beérkezésének ideje legkésőbb 2017. február 27. napján 16,00 óra.

c)     Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag postai úton, zárt borítékban lehet benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Pályázat Tátika üzletház értékesítése”. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

d)    Hiánypótlásra lehetőség nincs.

e)     Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján kell benyújtania.

f)      Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

g)     A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

h)    Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap.

i)      A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a minimális értékesítési ár 10%-a, 11.930.000 Ft összegű óvadékot kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben óvadékként kerül kikötésre.

j)      A pályázó elveszíti az óvadék összegét ha: ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, annak időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.

k)     Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható okból hiúsul meg, a pályázó az óvadékot elveszíti.

 

 1. VII. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
  1. A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a)     természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b)    átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

c)     jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.
 2. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár, valamint nyilatkozatát, hogy a vételárat az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.
 3. A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.
 4. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
 5. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.
 6. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.
 7. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.
 8. Pályázó nyilatkozatát, melyben elfogadja, hogy a tulajdonos önkormányzat három éven belüli visszavásárlási opciót köt ki az eladáskori vételár szerinti értéken a feltételek nem teljesülése esetén, azzal, hogy a ráfordításokat meghiúsulás esetén az önkormányzat nem térít meg, hanem azokat kárátalányként (ún. meghiúsulási/nemteljesítési kötbérként) számítja fel.

10.  Pályázó nyilatkozatát arról, hogy az üzemeltetést jogerős használatba vételi engedély birtokában kezdi meg.

11.  Pályázó (vevő) nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az eredeti állapot visszaállítására törekszik és kötelezettséget vállal az ingatlan teljes körű felújítására három éven belül.

12.  A felújításra vonatkozó részletes koncepciótervet.

13.  Pályázó nyilatkozatát arról, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát a pályázati kötöttség ideje alatt nem módosíthatja.

 

VIII.A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:

A kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

 1. IX. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja:

a)     Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2017. február 28. 10. napja 10,00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

b)    Az ajánlatok felbontásának módja: az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.

 

 1. X. Versenyeztetés szabályai:

a)   A versenyeztetést a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester –  (továbbiakban együttesen: levezető elnök) vezeti, aki felelős a tárgyalási szabályok megtartásáért.

b)   A levezető elnök a tárgyalás megkezdésekor megismétli a megbízás tartalmát, az induló licitet, ellenőrzi, hogy a tárgyaláson az ajánlattevők vagy meghatalmazottaik vannak e jelen. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja a meghatalmazott.

c)   A b) pontban foglaltak elvégzése után a levezető elnök közli az ajánlatokat.

A licitálást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, a levezető elnök a megajánlott legmagasabb összeget (vételárat, bérleti díjat, használati díjat) háromszor bejelenti és közli, hogy a licitet a legmagasabb ajánlatot tevő nyerte el.

d)   Ha az induló licitre nem érkezik ajánlat, a levezető elnök a versenyeztetést érvénytelennek nyilvánítja.

e)   A versenyeztetésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

-         a versenyeztetés helyét, idejét,

-         a megjelentek nevét, a megjelenés jogcímét,

-         a versenyeztetésre bocsátott vagyontárgy helyét (ingatlan esetén helyrajzi számát),

-         az induló licit mértékét,

-         a megtett ajánlatokat név és összeg megjelölésével,

-         a legmagasabb ajánlatot tevő nevét és a végleges ajánlatot,

-         a megjelentek aláírását,

-         a jelenléti ívet.

f)        A versenytárgyalás ideje: a versenytárgyalás idejéről a pályázatok értékelése és ellenőrzése után a pályázókat a kiíró írásban (email-, levél-, faxküldemény útján) értesíti.

g)       A versenytárgyalás helye: a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint).

h)       A versenytárgyalás módja: nyilvános

 1. XI. A pályázat és az ajánlatok elbírálása

a)     Az elbírálás ideje: a pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ajánlattételi kötöttség időtartamán belüli – 90 nap – rendes ülésén kerül sor.

b)    Az elbírálásra jogosult: a pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén kerül sor.

c)     Bírálati szempontok: az Nvtv. és a vagyonrendeletben foglaltak figyelembe vételével történik.

d)    Az eredményhirdetés módja: a pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

 1. XII. Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja

a)     A szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

b)    A szerződéskötés időpontja: A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk a szerződéskötés időpontjáról.

 

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben és a vagyonrendeletben foglaltak irányadók.

 

Pályázati dokumentáció díjköteles, amely 10.000 Ft-ért, azaz tízezer forintért a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályán (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. II. emelet) átvehető 2017. február 8. napján 8,00 órától 2017. február 24. napján 12,00 óráig.

 

 


Pályázati felhívás melléklete – (Kötelezően csatolandó)

Ajánlat magánszemély pályázó/átlátható szervezet esetén

(Nyomtatott nagybetűkkel és kék tintatollal, vagy számítógéppel kitöltendő)

 

Név:

…………………………………………………………………………………….

Születési név:

…………………………………………………………………………………….

Születési hely és idő:

…………………………………………………………………………………….

Anyja születési neve:

…………………………………………………………………………………….

Lakcím:

…………………………………………………………………………………….

Székhely:**

 

Adóazonosító jel:

…………………………………………………………………………………….

Adószám:**

…………………………………………………………………………………….

Cégjegyzékszám/

nyilvántartási szám:**

…………………………………………………………………………………….

Statisztikai azonosító:

…………………………………………………………………………………….

Képviselő neve:

…………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállalom:*

igen/nem

A pályázati feltételeket elfogadom:*

igen/nem

Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát csatolom:*

igen/nem

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ingatlan vételárát az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesítem:*

igen/nem

Elfogadom, hogy a tulajdonos önkormányzat három éven belüli visszavásárlási opciót köt ki az eladáskori vételár szerinti értéken a feltételek nem teljesülése esetén, azzal, hogy a ráfordításokat meghiúsulás esetén az önkormányzat nem térít meg, hanem azokat kárátalányként (ún. meghiúsulási/nemteljesítési kötbérként) számítja fel.*

igen/nem

Nyilatkozom, hogy az üzemeltetést jogerős használatba vételi engedély birtokában kezdem meg:*

igen/nem

Nyilatkozom, hogy az eredeti állapot visszaállítására törekszem és kötelezettséget vállalok az ingatlan teljes körű felújítására három éven belül:*

igen/nem

Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem álltam illetve nem állok, keresetlevelet sem nyújtottam be velük szemben.*

igen/nem

 

Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap

 

P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

 

*Kérjük aláhúzással jelölje

** Átlátható szervezet esetén


-          2 –

 

 

Mellékletek felsorolása:

 1. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár



 1. 2. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása



 1. 3. A felújításra vonatkozó részletes koncepcióterv



 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről**



 1. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolata



 1. Jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonat cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát**



Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap

 

 

P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

36/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 988/3. hrsz-ú (Három fenyő alatti) terület értékesítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, 988/3 hrsz-ú beépítetlen terület tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el jelen határozat melléklete szerinti tartalommal és formában.
 2. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a versenyfelhívás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

Határidő:         azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően nyilvános versenyfelhívást tesz közzé az alábbi Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítésére:

 

 1. I. Vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)     8258 Badacsonytomaj, hrsz. 988/3

b)    területe: 4.200 m2

c)     megnevezése: beépítetlen terület

d)    műszaki állapota: jó

e)     vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. II. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 33.500.000,- Ft
 2. III. A hasznosítás módja: értékesítés
 3. IV. A versenyfelhívás feltételei:

a)     A vagyontárgy kikiáltási ára: 45.000.000,- Ft

b)    A versenyeztetésen alkalmazott licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft

c)     A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

d)    Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

e)     Pályázathoz csatolni kell a terület turisztikai hasznosítására vonatkozó részletes koncepciótervet.

f)      Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

 

Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

Nem nyújthat be pályázatot az, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben állt illetve áll, keresetlevelet nyújtott be velük szemben.

 

 

 1. V. Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

a)     Az ajánlatok benyújtásának helye: Badacsonytomaj Város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

b)    Az ajánlatok beérkezésének ideje: az ajánlatok beérkezésének ideje legkésőbb 2017. február 27. napján 16,00 óra.

c)     Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag postai úton, zárt borítékban lehet benyújtani. A borítékra rá kell írni: Pályázat 988/3 hrsz-ú értékesítése”. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

d)    Hiánypótlásra lehetőség nincs.

e)     Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján kell benyújtania.

f)      Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

g)     A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

h)    Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap

i)      A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a minimális értékesítési ár 10%-a, 4.500.000 Ft összegű óvadékot kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben óvadékként kerül kikötésre.

j)      A pályázó elveszíti az óvadék összegét ha: ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, annak időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.

k)     Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható okból hiúsul meg, a pályázó az óvadékot elveszíti.

 

 1. VI. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
  1. A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a)     természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b)    átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

c)     jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.
 2. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár, valamint nyilatkozatát, hogy a vételárat az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.
 3. A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.
 4. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
 5. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.
 6. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.
 7. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.
 8. A terület turisztikai hasznosítására vonatkozó részletes koncepciótervet.

10.  Pályázó nyilatkozatát arról, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát a pályázati kötöttség ideje alatt nem módosíthatja.

 

 1. VII. A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:

A kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

VIII.Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja:

a)     Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2017. február 28. napja 10,00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

b)    Az ajánlatok felbontásának módja: az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.

 

 1. IX. Versenyeztetés szabályai:

a)   A versenyeztetést a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester –  (továbbiakban együttesen: levezető elnök) vezeti, aki felelős a tárgyalási szabályok megtartásáért.

b)   A levezető elnök a tárgyalás megkezdésekor megismétli a megbízás tartalmát, az induló licitet, ellenőrzi, hogy a tárgyaláson az ajánlattevők vagy meghatalmazottaik vannak e jelen. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja a meghatalmazott.

c)   A b) pontban foglaltak elvégzése után a levezető elnök közli az ajánlatokat.

A licitálást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, a levezető elnök a megajánlott legmagasabb összeget (vételárat, bérleti díjat, használati díjat) háromszor bejelenti és közli, hogy a licitet a legmagasabb ajánlatot tevő nyerte el.

d)   Ha az induló licitre nem érkezik ajánlat, a levezető elnök a versenyeztetést érvénytelennek nyilvánítja.

e)   A versenyeztetésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

-         a versenyeztetés helyét, idejét,

-         a megjelentek nevét, a megjelenés jogcímét,

-         a versenyeztetésre bocsátott vagyontárgy helyét (ingatlan esetén helyrajzi számát),

-         az induló licit mértékét,

-         a megtett ajánlatokat név és összeg megjelölésével,

-         a legmagasabb ajánlatot tevő nevét és a végleges ajánlatot,

-         a megjelentek aláírását,

-         a jelenléti ívet.

f)        A versenytárgyalás ideje: a versenytárgyalás idejéről a pályázatok értékelése és ellenőrzése után a pályázókat a kiíró írásban (email-, levél-, faxküldemény útján) értesíti.

g)       A versenytárgyalás helye: a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint).

h)       A versenytárgyalás módja: nyilvános

 1. X. A pályázat és az ajánlatok elbírálása

a)     Az elbírálás ideje: a pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ajánlattételi kötöttség időtartamán belüli – 90 nap – rendes ülésén kerül sor.

b)    Az elbírálásra jogosult: a pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén kerül sor.

c)     Bírálati szempontok: az Nvtv. és a vagyonrendeletben foglaltak figyelembe vételével történik.

d)    Az eredményhirdetés módja: a pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

 1. XI. Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja

a)     A szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

b)    A szerződéskötés időpontja: A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk a szerződéskötés időpontjáról.

 

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben és a vagyonrendeletben foglaltak irányadók.


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

37/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 1467/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben és az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján ismételt pályázati felhívást tesz közzé, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítése céljából:

 1. vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése: Badacsonytomaj, 1467/2 hrsz-ú ingatlan

a)       az ingatlan forgalmi értékének megjelölése: 4.012.800 Ft

b)      a hasznosítás módja: értékesítés

 1. a pályázati feltételek meghatározása:

A kikiáltási árat 4.012.800 Ft-ban határozza meg.

A pályázati óvadék összegét 10 %-ban határozza meg.

A licitlépcső: 100 000 forint.

A tárgyalás ideje, helye: 2017. február 27. 10:00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint) Rózsakő terem.

A képviselő-testület 4 éves beépítési kötelezettséget ír elő az ingatlanra. Amennyiben az új tulajdonos nem építi be ezen idő alatt, az önkormányzat ugyanazon vételáron visszavásárolhatja az ingatlant.

A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg átutalással történik.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a felhívás közzétételére.

 

Határidő:         azonnal,

egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

38/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Szavazásból történő kizárásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármestert személyes érintettsége okán a polgármesteri illetményre és költségtérítésre vonatkozó szavazásból kizárja.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

39/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Szavazásból történő kizárásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Orbán Péter alpolgármestert személyes érintettsége okán az alpolgármesteri illetményre és költségtérítésre vonatkozó szavazásból kizárja.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

nem szavazott:                             1

40/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester illetményéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (4) bekezdése alapján Krisztin N. László főállású polgármester illetményét 2017. január 1. napjától bruttó 548.400 Ft, azaz bruttó ötszáznegyvennyolcezer-négyszáz forint összegben állapítja meg
 2. az 1. pontban írt polgármesteri illetményt az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében a személyi juttatások terhére biztosítja.
 3. felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a MÁK illetékes irodáját értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Wolf Viktória jegyző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

nem szavazott:                             1

41/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester költségtérítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (6) foglaltaknak megfelelően Krisztin N. László főállású polgármester részére 2017. január 1. napjától bruttó illetménye 15%-ának megfelelő, bruttó 82.260 Ft, azaz nyolcvankettőezer-kettőszázhatvan forint költségtérítést állapít meg.
 2. az 1. pontban írt polgármesteri költségtérítést az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében a személyi juttatások terhére biztosítja.
 3. felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a MÁK illetékes irodáját értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Wolf Viktória jegyző

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

nem szavazott:                             1

 

 

42/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Alpolgármester illetményéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§ (1) és (1a) bekezdései alapján Orbán Péter főállású alpolgármester havi bruttó illetményét 2017. január 1. napjától bruttó 400.000,- Ft, azaz bruttó négyszázezer forint összegben állapítja meg.
 2. az 1. pontban írt alpolgármesteri illetményt az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében a személyi juttatások terhére biztosítja.
 3. felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a Magyar Államkincstár illetékes irodáját értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

nem szavazott:                             1

43/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Alpolgármester költségtérítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Orbán Péter főállású alpolgármester részére 2017. január 1. napjától bruttó illetménye 15%-ának megfelelő, bruttó 60.000,- Ft, azaz bruttó hatvanezer forint összegű költségtérítést állapít meg.
 2. az 1. pontban írt alpolgármesteri költségtérítést az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében a személyi juttatások terhére biztosítja.
 3. felkéri a jegyzőt, hogy a megállapított összegű költségtérítést visszamenőleges hatállyal biztosítsa az alpolgármester részére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Wolf Viktória jegyző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

44/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a polgármester szabadságáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester

 1. 2016. évi – előző évben igénybe vett – szabadságának mértékét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§ (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján 39 munkanapban állapítja meg, melyből a ki nem adott szabadság mértéke 3 munkanap.
 2. 2017. évi szabadságát a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 25 munkanap alapszabadságban és 14 munkanap pótszabadságban állapítja meg. A 2016. évben ki nem adott szabadsággal együtt mindösszesen 42 munkanapban.
 3. 2017. évi szabadságának ütemezését a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

45/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

2017. évi szúnyoggyérítésről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Balatoni Szövetséggel (8230 Balatonfüred, Kossuth utca 3.) 2017. évre a csípőszúnyog elleni védekezés finanszírozása tárgyában megállapodás megkötését rendeli el, melynek aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.
 2. a 2017. évi szúnyoggyérítés költségeit az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a működési kiadások terhére 946.000 Ft összegben biztosítja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

megállapodás megkötésére 10 munkanap

az összeg átutalására megállapodásban foglaltak szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

46/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Pénzeszköz átadása leégett iskola újjáépítéséhez

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Kovászna megyei Kommandó településen leégett iskola újjáépítéséhez 150.000 Ft, azaz egyszázötvenezer forint összegű pénzeszköz átadását elrendeli a Veszprém Megyei Közgyűlés által létrehozott 10048005-00319119-00000093 számlaszámra. Az összeget az önkormányzat 2016. évi várható pénzmaradványának terhére biztosítja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a megyei közgyűlés elnökét értesítse és a szükséges intézkedéseket megtegye, a szerződés aláírására felhatalmazza.

 

Határidő:          elfogadásra azonnal

értesítésre 8 munkanap

2. pontban foglaltakra 30 nap.

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Költségvetési és adóosztály vezető


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

47/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését a határozat 1-4. mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyja az alábbiak szerint:

a)        Kiadási főösszege                                                                               106.112.545 Ft, melyből

aa)     Működési kiadások                                                                      105.604.545 Ft

ebből:

1. személyi juttatások:                                                                 68.292.210 Ft

2. munkaadókat terhelő

járulékok és szociális hozzájárulási adó:                              15.362.335 Ft

3. dologi kiadások:                                                                      21.950.000 Ft

4. ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                  0 Ft

5. egyéb működési célú kiadások:                                             0 Ft

ab)   Felhalmozási kiadások                                                                508.000 Ft

ac)    Finanszírozási kiadások                                                              0 Ft

b)       Bevételi főösszege                                                                              106.112.545 Ft, melyből:

ba)   Költségvetési bevételek                                                              14.879.645 Ft

ebből:

 1. működési célú támogatások Áht. belül:                           13.679.645 Ft
 2. felhalmozási célú támogatások Áht. belülről:                  0 Ft
 3. közhatalmi bevételek:                                                         0 Ft
 4. működési bevételek:                                                            1.200.000 Ft
 5. felhalmozási bevételek:                                                       0 Ft
 6. működési célú átvett pénzeszközök:                                0 Ft
 7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                           0 Ft

bb)  Finanszírozási bevételek                                                             91.232.900 Ft.

 1. költségvetési engedélyezett létszámkeret:  24 fő, ebből

2 fő közszolgálati tisztviselő, 2 fő közterületfelügyelő, 2 fő Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló

 1. vállalja, hogy a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletébe beépíti.
 2. felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2017. februári ülésre készítsen elő arra vonatkozó tervezetet, hogy milyen módon oldható meg a közszférában dolgozó munkatársak jutalmazása.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Wolf Viktória jegyző

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

48/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-ában biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét az határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

 

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovatszám

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

 

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

 

 

 

 

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

 

 

 

 

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

 

 

 

 

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

 

 

 

 

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

 

 

 

 

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

 

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

 

 

 

 

ebből: befektetési jegyek

B8121

 

 

 

 

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

 

 

 

 

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

 

 

 

 

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

 

 

 

 

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

 

 

 

 

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

 

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

B821

 

 

 

 

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

 

 

 

 

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

 

 

 

 

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

 

 

 

 

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

 

 

 

 

ebből: más kormányok

B824

 

 

 

 

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

 

 

 

 

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

 

 

 

 

Rovat megnevezése

Rovat-szám

saját bevételek 2017.

saját bevételek 2018.

saját bevételek 2019.

saját bevételek 2020.

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

 

 

 

1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,

204 000 000

206 040 000

208 512 480

208 512 480

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

30 247 000

30 851 940

31 468 979

32 413 048

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

 

 

 

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

 

 

 

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,

2 100 000

2 121 000

2 152 815

2 195 871

6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

 

 

 

ÖSSZESEN:

236 347 000

239 012 940

242 134 274

243 121 399


A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

Rovat megnevezése

Rovatszám

kiadási eredeti előirányzat

ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás

ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/kölcsön/értékpapír

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

19674000

19674000

 

 

 

 

 

 

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

33226000

33226000

 

 

 

 

 

 

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

10124000

10124000

 

 

 

 

 

 

Részesedések beszerzése

K65

 

 

 

 

 

 

 

 

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

 

 

 

 

 

 

 

 

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

17016480

17016480

 

 

 

 

 

 

Beruházások

K6

80040480

80040480

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

14264311

14264311

 

 

 

 

 

 

Informatikai eszközök felújítása

K72

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

 

 

 

 

 

 

 

 

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

3851364

3851364

 

 

 

 

 

 

Felújítások

K7

18115675

18115675

0

0

0

0

0

0

Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ebből:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

49/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

A badacsonyi központi park turisztikai fejlesztése című pályázatról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balaton Fejlesztési Tanács által, településfejlesztési beruházások támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott „A badacsonyi központi park turisztikai fejlesztése” című pályázat tekintetében

-        a pályázat összköltsége (100%):            14.500.000 Ft

-        az igényelt támogatás (50%):                7.250.000 Ft

-        az önerő mértéke (50%):                        7.250.000 Ft

összegben határozza meg.

 

Az önerő összegét az önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosítja.

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

 

50/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

51/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

52/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

53/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  5

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

54/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj város településrendezési eszközök foltszerű és részleges módosításának elhatározása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elhatározza a város hatályos településrendezési eszközeinek a határozat mellékletét képező tervezési program szerinti módosítását. Az eljárás megindításának feltétele a kérelmezőkkel a finanszírozás feltételeit is tartalmazó, 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-a szerinti településrendezési szerződés megkötése. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az elfogadott tervezési program alapján három tervezési ajánlat bekérésére és azok ismeretében a legkedvezőbb ajánlat figyelembe vételével a településrendezési szerződések megkötésére. Ajánlat bekérése céljából az alábbi tervező szervezeteket javasolja a képviselő-testület megkeresni:

a)       Planner-T Kft. 1016 Budapest, Napfény u. 26. sz. (Horváth Gergely)

b)      Planteus Kft. 8273 Monoszló, Fő u. 23. sz. (Németh Ferenc)

c)       Tájoló-Terv Kft. 1074 Budapest, Rottenbiller u. 24. II/5. (Auer Jolán)

 

Határidő:           három tervezési ajánlat bekéréséhez: 2017. február 10.

településrendezési szerződés aláírásához: 2017. február 15.

módossítási eljárás megindításához: 2017. február 20.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

Melléklet 54/2017. (II.01.) Képviselő-testületi határozathoz

 

Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete a mai napon elhatározta településrendezési eszközeinek módosítását, melyet az alábbi tételes program szerint kíván megvalósítani:

 1. A településszerkezeti tervet, a HÉSZ normaszövegét és az annak mellékletét képező szabályozási terveket egyaránt érintő módosítások:

a)       a 116/5 hrsz-ú ingatlanon szabályozott közterület és településközpont-vegyes építési övezetbe sorolt terület kialakításának felülvizsgálata az időközben elkészített részletesebb tervek (alátámasztó munkarészek) figyelembe vételével

 1. A HÉSZ normaszövegét és az annak mellékletét képező szabályozási terveket egyaránt érintő módosítások:

a)       a Badacsonyörsön a 0264/23. hrsz-ú ingatlanon kijelölt Gksz* besorolású területen a "beültetési kötelezettséggel érintett terület" keretező jellegű korrekciója mellett a szabadtéri tárolás kedvezőtlen településképi hatásainak kiküszöbölése érdekében tába illeszthető tároló épületek (tárolószínek) létesítési lehetőségének megteremtése.

b)      a Badacsonyörsön a 2039. hrsz-ú ingatlanon kijelölt Gksz-k építési övezeten belül a "beültetési kötelezettséggel érintett terület" keretező jellegű korrekciója mellett a kiszabályozott közterület korrekciója a valós állapotok figyelembe vételével.

c)       Badacsonyörsön a Folly arborétum valós használat szerinti övezeti határainak megállapítása, ennek során a 0263/9. és 0263/12. hrsz-ú ingatlanok Mk-5 övezetből Mk-Ar övezetbe történő átsorolása, valamint az Mk-Ar övezeten belül az egységes területhasználat érdekében az építés feltételeként reális mértékű "minimális beépíthető telekterület" meghatározása.

 1. Csak a HÉSZ normaszövegét érintő módosítások:

a)       a "beültetési kötelezettséggel érintett területek" előírásainak pontosítása, az érintett területeken a beültetési kötelezettség teljesítése mellett esetlegesen létesíthető térszín alatti beépítés feltételrendszerének kidolgozása

 1. Csak a HÉSZ mellékletét képező szabályozási terveket érintő módosítások:

a)       a 0245. hrsz-ú általános mezőgazdasági területbe sorolt földrészlet (korábbi saját használatú út Badacsonyörs külterületén) érintett határain megszüntető jelek feltüntetése

b)      a 070/7 hrsz-ú út esetében a korábban beépítésre szánt terület kijelölése kapcsán tervezett szélesítés mértékének és pozíciójának korrekciója az ingatlan-nyilvántartási térképen nem jelölt meglévő pincék figyelembe vételével

 

A 2.a), 2.b), 2.c). és 4.b). programpontokban szereplő módosítások megindításának előfeltétele a kérelmezőkkel a településrendezési eszközök módosítási folyamatának finanszírozására is kiterjedő településrendezési szerződés megkötése.

A szükséges egyeztetéseket a vonatkozó 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 32. § (1) a) pontja szerinti "teljes" egyeztetési eljárás szabályai szerint folytatja le az önkormányzat.

A tervezési programban elhatározott módosítások lehetőségét megalapozta, hogy a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet záró rendelkezéseiben a 45. § (2) bekezdésében szereplő határidő 2018. december 31-re változott.

A módosításokat előzőek alapján az önkormányzat a jelenleg hatályos településrendezési eszközök foltszerű és részleges módosításával, az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával hajtja végre.

 


Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma:                  4

nem szavazatok száma:                  0

tartózkodás szavazatok száma:         0

55/2017.(II.01.) Képviselő-testületi határozat

Zalai Dombhátak Vulkánok Völgye Egyesület támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Zalai Dombhátak Vulkánok Völgye Egyesület (székhely: 8300 Tapolca Nyárfa u. 3.) – a továbbiakban: Zalai DVV Egyesület – részére 2017. évben visszatérítendő támogatást biztosít 1.500 ezer Ft összegben, azaz egymillió-ötszázezer forint összegben. Amennyiben az Egyesület helyzete tartósan nem rendeződik, akkor a képviselő-testület további támogatás megítélését megfontolja.
 2. elrendeli, hogy a visszatérítendő támogatás kifizetése átutalással történjen a Zalai DVV Egyesület bankszámlájára 2017. március 15. napjáig,
 3. a támogatás célja: az Egyesület működési, kiadásainak támogatása
 4. a támogatás visszafizetésének határideje: 2018. szeptember 30.
 5. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 6. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt visszatérítendő támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Zalai DVV Egyesülettel az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 7. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 8. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy a visszafizetés megtörténtéről, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:         a megállapodás megkötésére: 2017. február 28.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: a visszafizetés  illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Bedő Lajos Elnök

 

 


Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!


Ma 2017. March 23., Thursday, Emőke napja van. Holnap Gábor és Karina napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Kiadványaink
Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

2015. évi Borbarangolás
2015. évi Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat