Meghívó Képviselő-testületi ülésre

There are no translations available.

Az 1990. évi LXV. Törvény 12. § (2) bekezdése alapján Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülését 2011. február 4-én (pénteken ) 8.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termébe összehívom.

Napirendi javaslat:

1. tourinform iroda névhasználati szerződés módosítása
2. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának kulturális koncepció elkészítésének tematikus tervezete 2011-2018.
3. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár terem és eszközbérleti díjainak módosítása
4. Városi Művelődési Központ és Könyvtár kulturális koncepciója 2011-2018.
5. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2011. évi kulturális rendezvényterve
6. Horgászati lehetőségek megteremtéséről tájékoztató
7. A helyi adókról szóló 13/2010. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat
8. Az elismerő címek és helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről rendelet tervezet
9. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról rendelettervezet
10. A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2/2009. (III.03.) rendelet módosítására javaslat
11. Hoffer és Fiai Kft. szerződésmódosítási kérelme
12. Badacsonytomaj Szénégető dűlői szennyvízürítő rekultivációjának műszaki ellenőri feladatainak ellátására személy kiválasztása
13. Tájékoztató a Szénégető dűlői projekt állásáról
14. Hulladéklerakó rekultiváció és utógondozására további megbízás a Badacsonytomaj VN Kft. részére
15. „Egy jobb kilátásért” új Kilátó létesítése a Badacsony hegyen, turistaútvonal felújítása kivitelezőjének kiválasztása
16. Pályázatokról tájékoztatás
17. A Badacsony hegyen építendő Kilátó támogatására téglajegy kibocsátása
18. Bitter Sándorné ingatlan felajánlása megvételre
19. AZ É-V Kft. és a Vasi-Kapacitás Kft. által az önkormányzat ellen indított perekben jogi képviselet változás
20. Bakos István viziközmű hozzájárulási ügye
21. Takács Mária viziközmű hozzájárulási ügye
22. Viosz Judit kérelme és a telekrendezésre vonatkozó javaslata
23. Badacsonyi Borvidék logó használatához hozzájárulás kérése
24. Badacsonyörs Rizling úti ingatlanok víz és szennyízvezeték hálózat tulajdonba vételének előzetes hozzájárulása
25. Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
26. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
27. Az Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési tervezete

Kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjen.

Badacsonytomaj 2011. január 27.            

Krisztin N. László
polgármester