Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Önkormányzat Álláshirdetések Jegyzői pályázati kiírás
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Jegyzői pályázati kiírás

There are no translations available.

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő


A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.


A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

Veszprém megye, 8256 Ábrahámhegy Badacsonyi út 13.

Veszprém megye, 8255 Balatonrendes, Fő utca 1.


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában folglaltak szerint a jegyző hatáskörébe tartozó feladatok ellátása, a "Magyarország helyi önkormányzatairól" szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 81. § (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása. A hivatalhoz tartozó települések: Badacsonytomaj város, Ábrahámhegy és Balatonrendes községek

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 25 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, igazgatásszervezői vagy közigazgatásszervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi

mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,

 • Közigazgatási szakvizsga,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási

jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés

 • legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • közigazgatásban szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Jegyzői vagy aljegyzői feladatok ellátása során szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 87/2019. (IV23.) Korm.rendelet 9. § (1) bekezdése alapján készített önéletrajz
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte
  • Hozzájárulás a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez
  • közigazgatási szakmai gyakorlat, a közigazgatási vezetői tapasztalat hitelt érdemlő igazolása
  • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a) nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, b) kinevezés esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, c) nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható, d) a 2007. évi CLII. törvény szerint vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja.
  • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
   • összeférhetetlenségi nyilatkozat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXIX törvény 84-87. §, illetve a 251. § s zerint
   • nyilatkozat a 6 hónapos próbaidő kikötésének vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 6. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Krisztin N. László polgármester nyújt, a 87/571-270 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8258

Badacsonytomaj, Fő utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/623/2021 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

 • Személyesen: Tóthné Sáfár Zsuzsanna, Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Fő út 14. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján - Mötv 83.§ b) pontja alapján - a kiválasztásról a Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó önkormányzatok polgármesterei döntenek. Az eredménytelenül pályázókat írás ban értes ítjük. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilváníts a.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 31.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Badacsonytomaj Város Önkormányzata honlapja - 2021. augusztus 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. augusztus 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése

Önkormányzatunk pályázatai

Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

BaBi Badacsony
Ma 2021. September 20., Monday, Friderika napja van. Holnap Máté és Mirella napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!