Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2014. évi jegyzőkönyvek 2014. 04. 22. rendkivüli PÜB jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2014. 04. 22. rendkivüli PÜB jk.

There are no translations available.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

Szám: 11/2014.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. április 22-én 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Orbán Péter                   elnök

Folly Péter                      bizottsági elnök-helyettes

Vargáné Szőke Judit       bizottsági kültag                      (3 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

 

Krisztin N. László          polgármester

dr. Weller-Jakus Tamás  jegyző

dr. Magó Ágnes            képviselő

Horváth Márta                műszaki osztályvezető

Berecz Nikolett              jegyzőkönyvvezető             (5 fő)

 

Lakosság részéről nem jelent meg érdeklődő.

 

I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Orbán Péter elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Vargáné Szőke Judit bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetésre Berecz Nikolettet javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

220/2014. (IV.22.) PüB határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnökének javaslatára Vargáné Szőke Judit bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Berecz Nikolettet jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontot kéri, hogy aki azt elfogadja, kézfeltartással jelezze.

Napirendi pontok:

  1. Kisfaludy- ház hasznosítására pályázat kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő:      Krisztin N. László polgármester

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

221/2014. (IV.22.) PüB határozat

–        Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2014. 04.22. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

  1. 1. Kisfaludy-ház hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő:      Krisztin N. László polgármester

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

Kisfaludy-ház hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

 

Orbán Péter elnök a beérkezett pályázatok számáról érdeklődik.

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető elmondja, hogy nem érkezett be pályázat.

 

dr. Magó Ágnes képviselő arról tájékozódik, hogy volt-e érdeklődő a pályázati kiírás kapcsán.

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető elmondja, hogy volt érdeklődő, reggel 9. 00 órakor Török Péter és Nagy Miklós megtekintették a Kisfaludy-házat.

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy nem érkezett be pályázat, kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e további hozzászólás? Megállapítja, hogy hozzászólás nincs. Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőtől kérdezi, hogy mi a teendő ilyen esetekben?

Dr. Weller- Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a pályázatot eredménytelennek kell nyilvánítani.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért a pályázati kiírás eredménytelenné nyilvánításával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

222/2014. (IV.22.) Püb határozat

-          Kisfaludy-ház hasznosítására kiírt pályázat elbírálása -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Képviselő-testületnek javasolja, hogy a Kisfaludy-ház hasznosítására kiírt pályázatot nyilvánítsa eredménytelennek, mivel a pályázati kiírásra pályázat nem érkezett be.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök megköszöni a bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, több napirendi pont nem lévén az ülést 16,04 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

 

Orbán Péter                                               Vargáné Szőke Judit

elnök                                                           bizottsági tag

jegyzőkönyv hitelesítő