Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2014. évi jegyzőkönyvek 2014. 02. 26. rendkívüli PÜB
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2014. 02. 26. rendkívüli PÜB

There are no translations available.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

Szám: 6/2014.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és

Városfejlesztési Bizottságának 2014. február 26-án 8.00 órai kezdettel megtartott

rendkívüli üléséről.

 

 

Jelen vannak: Orbán Péter                   elnök

Folly Péter                     bizottsági elnök-helyettes

Forintos Ervin               bizottsági tag

Horváth Ferenc             bizottsági kültag

Vargáné Szőke Judit      bizottsági kültag                      (5 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

 

Krisztin N. László          polgármester

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Simonné Visi Erzsébet   képviselő

dr. Magó Ágnes             képviselő

Tamás Lászlóné              osztályvezető

Horváth Márta                osztályvezető

Gerencsér Tamás            pályázati referens

Pásztor László                VN. Kft. ügyvezető

Jerszli Judit                     BVÖKI igazgató

Nagy Lászlóné                óvodavezető

Krisztin N. Lászlóné      iskola igazgató

Lukács Antalné              Menü Kft. ügyvezető               (12 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 5 fő

 

 

I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Orbán Péter elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Folly Péter bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetésre Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

102/2014. (II.26.) PüB határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnökének javaslatára Folly Péter bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök ismerteti a meghívóban szereplő 3 napirendi pontot kéri, hogy aki azokat elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Napirendi pontok:

  1. Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezése - Pályázati lehetőségek bevonásával

Előterjesztő:      Krisztin N. László polgármester

 

  1. VN Kft. likviditási helyzete

Előterjesztő:      Krisztin N. László polgármester

Meghívottak:     Pásztor László ügyvezető VN Kft.

  1. Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása III. forduló

Előterjesztő:      Krisztin N. László polgármester

Meghívottak:     Jerszli Judit BVKI intézményvezető, Nagy Lászlóné óvodavezető, Lukács Antalné ügyvezető MENÜ Kft., Pásztor László ügyvezető VN Kft.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

103/2014. (II.26.) PüB határozat

–        Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2014. 02.26. napján megtartott rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

1.) Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezése - Pályázati lehetőségek bevonásával

 

2.) VN Kft. likviditási helyzete

3.)    Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása III. forduló

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA II.

1./ Napirendi pont

Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezése - Pályázati lehetőségek bevonásával

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy mivel nincs jelen az ülésen a javaslattevő, megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy a napirend második része a Fő téri szobor felújításról szól.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes elmondja, hogy a napirend második részében a badacsonytomaji Fő téren álló I. Világháborús Emlékmű felújításáról van szó. 5 m. Ft-ot lehet pályázni erre a célra. Ha pályázatból ez megvalósítható, úgy véli, hogy ez támogatható.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e további hozzászólás?

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag megkérdezi, hogy ez az 5 m. Ft-os pályázati lehetőség csak a Fő téri szoborra vonatkozik?

 

Gerencsér Tamás pályázati referens tájékoztat arról, hogy a pályázat csak az I. Világháborús szoborra vonatkozik.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a pályázat abból az okból került kiírásra, mert az idén van a 100 éves évfordulója az I. Világháború kitörésének.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e további hozzászólás? Megállapítja, hogy hozzászólás nincs.

 

Kéri, hogy aki támogatja a Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezését, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága  igen szavazat nélkül, 4 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

104/2014. (II.26.) számú Püb határozat

- Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezése - Pályázati lehetőségek bevonásával-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága  nem javasolja a Képviselő-testületnek a Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezését.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki támogatja a Fő téren található I. Világháborús szobor pályázati úton történő felújítását, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

105/2014. (II.26.) számú Püb határozat

- Badacsonytomaj, Fő téri I. Világháborús szobor felújítása pályázati lehetőségek bevonásával-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága  javasolja a Képviselő-testületnek a badacsonytomaji Fő téren található I. Világháborús szobor pályázati úton történő felújítását.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a vagyonrendelet szerint kell eljárni. A pályázatban meg kell majd nevezni az együttműködő restaurátort. A pályázat benyújtása előtt kérni kell erre vonatkozóan 3 árajánlatot és onnantól élhet a Testület döntése, a legalacsonyabb ajánlattevővel lehetne benyújtani a pályázatot.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a bizottság javasolhatja, hogy a beérkezett árajánlatok közül a legalacsonyabbat támogatja. Egyebekben az Önkormányzat beruházási szabályzata szerint kell eljárni.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javaslatával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága  4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

106/2014. (II.26.) számú Püb határozat

- Badacsonytomaj, Fő téri I. Világháborús szobor felújítása pályázati lehetőségek bevonásával-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága  javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a badacsonytomaji Fő téren található I. Világháborús szobor pályázati úton történő felújítására kérjen be 3 árajánlatot szakemberektől.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

2. Napirendi pont:

VN Kft. likviditási helyzete

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete)

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Pásztor László ügyvezető szeretné, ha külön választanák a dolgokat. Az első a Kft. 2013. év értékelése pénzügyi szempontból. Úgy érzi, hogy nem volt sikertelen ez az év. Az elmúlt évek legkisebb összegével csinálták végig az évet, a feladatok el lettek végezve a sok probléma (rendkívüli hóhelyzet, stb.) mellett. Szeretné, ha a VN. Kft. működésével kapcsolatos problémák és a pénzügyi rész külön lenne választva. A pénzügyi részről annyit szeretne mondani, hogy a tavalyi évhez képest semmi extra nem történt, se többlet se felesleges kiadásaik nem keletkeztek. Minden hónapban jönnek a közüzemi számlák, mint egy háztartás költségvetésében. Mivel jó idő van, lehetne felkészülni a szezonra, korábban el lehetne kezdeni különböző munkákat, - erre vonatkozó javaslataik le vannak adva, hozzávetőlegesen költségelve - ebben a vonatkozásban döntés kellene, hogy mi az, amit el lehetne kezdeni. A másik rész az, hogy értékelik és elfogadják azokat a kritikákat, amelyek érték őket, mert egy része jogos. Jogos abból a szempontból, hogy a működés lehetne jobb, hatékonyabb, zökkenő mentesebb. Azonban az a struktúra, ami eddig volt, kiderült, hogy nem jól működik. Ha a céget úgy képzelik el, mint egy piramist, a csúcsán van a vezetőség, ügyvezetővel, főkönyvelővel. A második vonalban vannak, akik a munkát elosztják, irányítják, adminisztrálják. A harmadik vonal, maguk a dolgozók. Ez a struktúra több okból nem működik. Egyrészt, mert nagyon szerteágazó a tevékenységük, amit végezniük kell földrajzilag egymástól távol lévő helyeken. Van, hogy egyszerre 8 helyen dolgoznak, amelyet 1 vagy 2 ember nem tud ellenőrizni. Gyakorlatilag nem lehet ott állni mindenki mögött és sajnos vannak olyan részei ennek a társaságnak (közmunka programban részt vevők) akiket kézen kell fogni és irányítani. Megemlíti, hogy eszköz sincs hozzá, vagy saját autóval, vagy gyalog kell megoldani ezeket a dolgokat. Született egy testületi határozat, hogy a VN. Kft.-t az Önkormányzat a szükséges mértékig támogatni fogja, ők csak ezt az átmeneti segítséget kérik.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy akinek kérdése van a napirenddel kapcsolatban, tegye fel.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag kérdezi, hogy jelen pillanatban hány főállású és hány határozott idejű foglalkoztatású dolgozója van a Kft-nek?

 

Pásztor László ügyvezető válaszában elmondja, hogy:

- 9 fő határozatlan idejű szerződéses fizikai dolgozó,

- 2 fő határozatlan idejű vegyes szellemi és fizikai dolgozó,

- 2 fő határozatlan idejű szellemi dolgozó.

- 6 fő határozott idejű szerződéses dolgozó jelenleg, márciustól átmenetileg csak 1 fő,

- 14 közfoglalkoztatott van náluk áprilisig

- 3 rehabilitációs foglalkoztatottjuk van.

 

Van 3 gépjárművük, amit vezetni kell (Renault, traktor, Multicar) ez a 9 főből 3 főt érint. Amikor szemetet szednek, akkor még egy fő megy a teherautókkal. Amikor karbantartási-javítási munkák vannak, akkor a műhelyben dolgozik 1 vagy 2 fő. Kint az utcán dolgoznak az emberek, saját dolgozók és közfoglalkoztatottak vegyesen. Nagyon sok feladatuk van. Tegnap készítette el a márciusi soros ülésre az idegenforgalmi szezonra való felkészülésről szóló előterjesztést. Valaki mindig szabadságon vagy csúszón van, mert dolgozóik 1 nap alatt majdnem 2 napot dolgoznak le.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag megkérdezi, hogy igaz-e, hogy a legutóbbi testületi ülést követően az ügyvezető a dolgozóit összehívta és azt a tájékoztatást adta nekik, hogy a VN. Kft. megszüntetése fog bekövetkezni, mert az Önkormányzat nem támogatta pénzügyileg a Kft.-t?

 

Pásztor László ügyvezető ha jól emlékszik, szó szerint a következőt mondta: Miután sem a támogatásukat sem a folyószámlahitel igénybevételét a Képviselő-testület nem támogatta, ezért a márciusban esedékes februári béreket még ki tudják fizetni, a járulékokat már nem, ha így marad a helyzet, akkor fizetésképtelenek lesznek. Egy vezető attól vezető, hogy vannak dolgozói. Ő a legnagyobb galádságnak tartja azt, ha egy vezető a beosztottjait becsapja. A valós helyzetről valós tájékoztatást adott. Ezt megadták a Felügyelő Bizottságnak, Polgármester úrnak és a dolgozóknak, mert igenis rájuk is tartozik.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes kérdezi, hogy amennyiben a mai ülésen a Kft. kap pénzügyi injekciót, akkor megvalósul az, amit az ügyvezető az dolgozóinak mondott? A VN. Kft. megszűnik és fizetésképtelen lesz?

 

Pásztor László ügyvezető szerint ő nem mondott olyat, hogy a Kft. megszűnik. Ő azt mondta, hogy a bérek kifizetésére lesz pénzük, a járulékokra már nem és így fizetésképtelenség áll fenn.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes megkérdezi, hogy az Ügyvezető szerint mi köze van ehhez a munkavállalóknak?

 

Pásztor László ügyvezető válaszában elmondja, többek között annyi, hogy a jövő hónapban is jönnének dolgozni és nem tudja, hogy tud-e fizetést adni, ezzel a kérdéssel tisztában kell lenniük. Meggyőződése, hogy ennek ellenkezőjéről senki nem tudja őt meggyőzni.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes elmondja, hogy ő ezt teljesen másként gondolja. A Kft-ről szeretne egy pár szót szólni, különös tekintettel arra, hogy Rakics Anna írt egy nyílt levelet. A kérdést át kell, hogy beszéljék, mert az összes fenntartott intézménnyel kapcsolatban voltak és vannak ezek a problémák. A VN. Kft. 2008, 2009, 2010. években durván 50 m. Ft. önkormányzati támogatást kapott. Ez azt jelenti, hogy az Önkormányzat a Kft. működéséhez ennyivel járult hozzá. Ez a 2013. évben durván 9 m. Ft. volt. Ilyen tekintetben sikeres a működés, a közel azonos feladatot elvégezték egy 40 m. Ft-os forrás különbséggel a korábbi évekhez képest. Az kellene elsősorban megérteni az ügyvezetőnek, hogy globálisan, hogy a Kft.-ben van olyan ember, aki teszi a dolgát, és olyan is, aki nem. Ezt ők is tudják. A VN. Kft. van az Önkormányzatért és nem fordítva. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a Kft.-n, vagy bármilyen közintézményén az önkormányzat úgy tud megspórolni pénzt, hogy hatékonyabb működéssel olcsóbb fenntartást tud elérni, akkor a megspórolt pénzt nem úgy kell tekinteni, hogy megmarad, hanem egy jól működő Önkormányzatnál, egy jól működő Műszaki Osztálynál ez pályázati önrész lehetne. Ha 20 m. Ft-ot megfognak, az azt jelenti, hogy durván egy 100 m. Ft-os pályázatnak az önrésze. Az emberek többségének nem az az érdeke, hogy a Kft-nél 2-3 ember munkája megmaradjon, hanem az a város érdeke, hogy a Kft. jól működjön és minél költséghatékonyabban. Ez elsősorban az ügyvezetés feladata, az ügyvezetésnek kell jelezni azokat a problémákat (személy, műszaki), hogy ezek a feltételek teljesüljenek. Két éve két kérést intézett az ügyvezetőhöz:

1./ A kamerákra vonatkozóan kérjen be árajánlatot. Ezt a mai napig nem látta.

2./ Készítsen egy ütemtervet, hogy alakul a munkaerő felhasználás a cégnél. Mikor hány személyre van szükség a cégnél, hogy vannak a közfoglalkoztatottak kihasználva. Az Önkormányzatnak lényegesen kevesebb ráfordítást jelent egy közfoglalkoztatott, mint egy határozatlan idejű munkaszerződéses dolgozó. Ezeket nem a Képviselő-testületnek kell átgondolnia, hanem az ügyvezető feladata. Ha azt mondják, hogy a Kft. az elmúlt 6-8 évben hibátlanul működött, akkor valami nincs rendben. Rengeteg problémát lát, amit helyre kellene tenni. Úgy véli, hogy a Kft. dolgozóinak nem az a feladata, hogy a Testülethez levelet írjanak, hanem pl. Rakics Annának az lenne a feladata, hogy a Dísz teret végig járja és megnézze, hogy mik azok a száraz ágak, amik a fákon vannak 5 éve és azokat levágassa, vagy az egynyári virágágyásokat hogyan lehetne átalakítani, szebbé tenni, úgy hogy olcsóbb legyen a fenntartása. Számon kéri rajtuk ebben a nyílt levélben, hogy az Önkormányzat miért veszi meg a Kisfaludy Házat. Szívesen tájékoztatja erről, de minden jegyzőkönyvben benne van, megindokolta, hogy ennek milyen pénzügyi racionalitása van. Jobb lett volna, ha az Önkormányzat ezt a pénzt átutalta volna a Kft-nek, akkor biztosan Rakics Anna elégedett lenne. Ő úgy gondolja, hogy a közérdek nem ez. Az irány, az elképzelés más az ügyvezetés fejében, mint amit ő gondol erről. Ezeket a gondolatokat kellene közelíteni. Név nélkül sokan vádolják meg őt azzal, hogy a VN. Kft-t meg akarja szerezni. Az elképzelés reális gazdasági hátterét abszolút nem látja, hogy gondolják ezt. Reméli, hogy elhiszik neki azt, hogy nincs szüksége azokra a munkákra, amelyeket a Kft. végez. Elmondja, ha a Kft-t meg akarták volna szüntetni, akkor azt bármelyik testületi ülésen meg tudta volna csinálni. Ez egy absztrakt vád, amit a választásokhoz közeledve megérti, hogy sok ember érdeke, hogy még többször elhangozzon, de úgy gondolja, hogy ez övön aluli játék és senkinek nem érdeke, hogy ebbe az irányba menjenek előre.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag kérdése az ügyvezetőhöz, hogy tudja-e hogy a mai napon hány embere dolgozik, ezek az emberek hol találhatók a város területén belül?

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy nem érti Folly Péter képviselő miért rá nézett, amikor valakinek a magánjellegű véleményéről beszélt, miért neki címezte azokat a mondatokat, amelyek a városban terjedő mendemondákra vonatkozik. Egyiket sem ő terjeszti. Rakics Anna vele közölte, hogy szétküldött egy levelet magánemberként. Az egy másik kérdés, hogy ő egyetért-e vele vagy nem. Ez nem a VN. Kft. és nem az ő levele volt, hanem Rakics Annáé, amit valaki vagy tiszteletben tart, vagy nem. Véleménye van a dolgokról de ez nem ide tartozik.

Minden nap készül egy lista, hogy mikor, ki hol dolgozik. A munka szempontjából készül egy lista, pl. szeméthordás és mellette a dolgozó neve. Ma szabadságon, vagy csúszón van Visi Bálint, a többiek dolgoznak, a munkák ki vannak osztva. Az önkormányzati udvaron 4 nap alatt 10 m 2-t burkolatot sikerült lerakniuk. A Szénégető dűlőben kerítést kell javítaniuk. Badacsonyban takarítanak, szemetet szednek össze. A műholdas nyomkövetővel meg tudják nézni, hogy melyik autó merre van. Ma reggel ide jött be az ülés miatt, hogy kinyomtassa a munkaerő gazdálkodási tervet, a januári feladatokat, stb.

A Felügyelő Bizottság megfogalmazott egy véleményt, miszerint a Képviselő-testület és a Kft. nem folytat kellő intenzitású párbeszédet. Ezt igaz, hiszen a bizottsági és testületi üléseken kívül szinte semmilyen párbeszéd nincs. Hallotta már többektől, hogy rengeteg javaslat, ötlet született, hogy ne itt kelljen azokkal a dolgokkal megismerkedni, hogy hány dolgozója van a Kft-nek, milyen napi munkákat végez, hanem egy megbeszélt időpontban, akár hétvégén is, akit érdekel a működésük jöjjön be hozzájuk. Bármikor, bármilyen adatot be tudnak mutatni. Ne az legyen, hogy hallottak valamit. A dolgozókkal beszélve mindegyikük azt mondja, hogy a többiek nem dolgoznak, csak ő. Egy vagy két dolgozó véleménye alapján teljesen felesleges általánosítani. Sajnálja, hogy bizottsági ülésen ilyenekről kell beszélni.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy ma reggel végig nézte Badacsonytomajt a Szénégető dűlőtől kezdve. Badacsonyba senki nincs, nem dolgozik. A közmunkások közül 10 fő dolgozik a Fő utcán és az iskola környékén. A Szénégető dűlőben 3 fő dolgozik. Kérdése, hogy az előzőekben felsorolt létszámból a többi ember merre található?

 

Pásztor László ügyvezető válaszában elmondja, hogy Rakics Annát behívja és megkérdezik tőle.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy tanúja is van arra, hogy nem találták a VN. Kft. dolgozóit. Kíváncsi lenne arra, hogy hol dolgoznak az emberek?

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kivel volt Horváth Ferenc?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag válaszában elmondja, hogy Simonné Visi Erzsébettel.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes kb. egy hónapos történetet ismertet, amikor is egy helyi lakos betelefonált a Kft-hez és megkérdezte, hogy az ő utcájukat mikor tolják ki. A Kft. irodájában lévő hölgy erre azt válaszolta, hogy sajnos nincs kapacitásuk, mert a Képviselő-testület nem ad elég pénzt a működésükre. Nem szó szerint, de kb. ez hangzott el. Egy 100 %-os önkormányzati tulajdonú cégben, egy alkalmazott, hogy veszi magának a bátorságot ahhoz, hogy ilyet mondjon a telefonba? Ez számára egy olyan jelzés, hogy bármit megtehetnek következmény nélkül. Ennek nagyon súlyos fegyelmi következményének kellett volna lenni. Egy dátumot szeretne, hogy mikor láthatja a már 1,5 éve kért kamerarendszerre vonatkozó 3 árajánlatot.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy azonnal be tudja mutatni az árajánlatokat.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes kérdezi, hogy a munkaerő gazdálkodásra vonatkozóan mikor láthat egy olyan ütemtervet, amiből láthatják, hogy kb. módon kívánja a Kft. gazdaságosan felhasználni a rendelkezésére álló munkaerőt, különös tekintettel arra, hogy a téli időszakban a közfoglalkoztatottak alkalmazása lényegesen olcsóbb, mint a határozatlan idejű munkaszerződéses foglalkoztatottaké. A költséghatékonyság okán megkérdezte, egy ilyen Kft-nek egy professzionális könyvelő cég egy évben 1,2 m. Ft. + áfa összegért elvégzi a teljes pénzügyi munkálatait. Lehet osztani, szorozni. A szociális foglalkoztatást és a városüzemeltetést az Önkormányzatnak külön kell majd választani, mert ebben a kérdésben versenyt futnak a környező önkormányzatokkal. Abban vagyunk érdekeltek, hogy a rendszer minél hatékonyabban működjön, ne választási célokra használják a közcélú cégeket, hanem arra, hogy az állampolgárok érdekeit segítsék.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e kérdés az elhangzottakra vonatkozóan?

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag elmondja, hogy Folly Péter szerint 9 m. Ft. támogatást kapott a Kft. 2013. évben az Önkormányzattól. A múltkori ülésen is elmondta már, hogy 4.322.000 Ft., plusz 100.000 Ft-ot kaptak a hóeltakarításra 2012. december, illetve 2013. januári közvilágításra az Önhiki támogatásból. Aszfaltozásra az év folyamán 1.566.000 Ft-ot kaptak, amelyet kifizettek az aszfaltozó cégnek, nekik abból egy fillér eredményük nem volt. dr. Magó Ágnes felajánlotta 2 havi tiszteletdíját a Petőfi út kátyúzására 86.000 Ft. értékben. 3 m. Ft. tehát az az összeg, ami a VN. Kft. támogatására az Önkormányzat költségvetéséből átkerült.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy Folly Péter képviselő által említett telefon valóban megtörtént. Próbált utána járni a dolognak. Azzal szemben, ami Folly úr szerint elhangzott ő az alábbiakról tud. Betelefonált valaki, és nem hótolásról volt szó, hogy legyen felszórva az út, hanem arról, hogy mivel legyen felszórva az úttest. A betelefonáló meghatározta azt, hogy mivel szórják fel az utat, ahhoz ragaszkodott. Erre a kolléganője azt mondta, hogy erre nincs pénze a Kft-nek. Van egyfajta szóróanyaguk, amit a Közútkezelőtől kapnak, ha az elfogy, akkor darálékot használnak. Nem hallotta a beszélgetést, hozzá ez így érkezett vissza. Ő a saját kolléganőjéről nem tudja elképzelni, hogy ilyet mondott volna, ami elhangzott.

 

Orbán Péter elnök megjegyzi, hogy valami sántít a dologban, mert hó tolásról volt szó az elején, most meg szórásról beszélnek.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes az előterjesztés 4. 5. során az szerepel, hogy önkormányzati támogatás és egyéb önkormányzati támogatás. Ezt a két számot vette alapul, amikor a 9 m. Ft-os támogatásról beszélt.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag elmondja, hogy az előbb általa ismertetettek szerint a 6 m. Ft-ot mind célfeladatra kapta a Kft.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes szerint, amikor az Önkormányzat megrendel egy munkát a VN. Kft-től, tekintve, hogy a cég nonprofit Kft., egy 500.000 Ft. értékű munkát úgy kellene érteni, hogy ez a Kft-nek tokkal, vonóval 500.000 Ft-ba került. Tehát a Kft-nek az Önkormányzattal szemben nem a profit elérése a cél. Az Önkormányzat nem azért tartja fent a Kft., hogy hasznot termeljen, hanem elsősorban a közcélú feladatok ellátására. A vállalkozási tevékenység arra van, hogy az Önkormányzatnak olcsóbbá tegye a cég fenntartását. A vagyonkezelést a cég vállalkozói tevékenységként tartja számon. Ez nem releváns szerinte, mert az Önkormányzat vagyont ad át a Kft-nek működtetésre, de az nem vállalkozói tevékenység.

 

Pásztor László ügyvezető a témával kapcsolatban elmondja, ha az önkormányzat felé végeznek munkát, annak van anyag- és bérköltsége. Ha leszámlázzák a tényleges költségeiket, üzemanyag költség, vagy pl. vásárolni kell alkatrészt, akkor tulajdonképpen veszteségük van rajta. Régen ezt úgy hívták, hogy anyagigazgatási költség. Rakics Annát behívta az ülésre és kéri, hogy adjon tájékoztatást az emberek a mai napon hol dolgoznak.

 

Rakics Anna elmondja, hogy 4 fő takarítja a Kert utcát, 6 fő a Fő utcát, a Szénégető dűlőben 3 fő készíti elő a villanypásztornak a nyomvonalat, 2 ember a hivatal udvarában rakja a térkövet, illetve a Renault gépjárművel Badacsonyból hordják be a falevelet, a többiek szabadságon és csúszón vannak.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy Badacsonyban nem dolgozik senki, a gépjármű bent áll a telephelyen.

 

Rakics Anna elmondja, hogy reggeliznek az emberek.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag megkérdezi, hogy mikor reggeliznek?

 

Rakics Anna válaszában elmondja, hogy 8,30-9,00 óra között.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag megkérdezi, hogy akkor hol voltak 7.00 órakor?

 

Rakics Anna elmondja, hogy hordták Badacsonyból a falevelet.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy azért kérdezte ezeket, mert kint járt és nem hordták a levelet. Reagál a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban Pásztor úr által elmondottakra. Vállalkozási tevékenység önkormányzati egyedi megrendelésre 1 m. Ft., ráfordítás 537.000 Ft. A ráfordítás azt jelenti, hogy bérrel, anyaggal együtt. Nem az Önkormányzaton kellene a Kft-nek gazdagodnia, csak a ráfordítást kellett volna számolniuk. A különbözet önkormányzati támogatás. Ha ez így történik, akkor miért rendel meg az Önkormányzat a VN. Kft-nél? Egyszerűbb megrendelni egy vállalkozónál. Nagyon figyelni kell arra, hogy ezeket hogyan kommunikálják, hogy szerepelnek ezek a kimutatásokban. Emlékeztet arra, hogy a mai nap témája a likviditási helyzet, nem tudja, hogy Pásztor úr miért vitte el ezt a múltkori ülés témájával kapcsolatos beszámolóra és az eredmények értékelésére.

 

Orbán Péter elnök kéri a Kft. likviditásával kapcsolatos hozzászólásokat.

 

Krisztin N. László polgármester szerint 2 lehetőség van. Egyiket képviselő társai közül vetették fel néhányan az elmúlt időszakban, hogy az átmeneti likviditási problémák kezelésére ne folyószámla hitel felvételéhez adjanak hozzájárulást, hanem önkormányzati tagi hitelt biztosítsanak, mert annak jobbak a paraméterei, hiszen az önkormányzatnak van pénze és ezt meg tudja tenni. A mai helyzetben úgy érzi, hogy már csak a folyószámla hitel az, ami reális. Ismeretei szerint 2-300.000 Ft. volt a kamatköltsége éves szinten a folyószámla hitelnek. Úgy gondolja, hogy ez kezelhető költség, ráadásul magától a cégtől várják, hogy ezt termelje meg. Ezt azért mondta el, mert az Önkormányzat költségvetése az utóbbi másfél hónapban jelentősen átalakult. Muszáj gondolkozást váltaniuk, a Kisfaludy Ház megvásárlásával, azok a tartalékok, amelyekkel rendelkeztek, kimerültek és pillanatnyilag azt még nem tudták pótolni a Bahart részvényekből, hiszen az az üzlet még nem ment teljesedésbe, várhatóan hónapokat vesz igénybe. A felhalmozási oldalon elhatározott a Testület olyan fejlesztéseket, amelyeket napokon belül kezdeni szeretne. (járdaépítés, közvilágítás fejlesztés, stb.) Úgy gondolja, hogy nincs is pénze jelenleg az Önkormányzatnak, hogy a Kft-t direktbe finanszírozza, legalábbis nagyon nehezen teremthető ez meg.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e további hozzászólás?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag szerint, tekintettel arra, hogy maga az ügyvezető is elismeri, hogy a cég rosszul működik, illetve a dolgozók nem úgy végzik a tevékenységet, ahogy rájuk van bízva, ezért nem tudja elfogadni, hogy az önkormányzat adjon kezességet egy folyószámla hitelhez. Ellenben javasolja, hogy a Kft. havi kimutatásban mutassa be, hogy mennyi pénzre van szükséges és az önkormányzat csak és kizárólag annyi pénzzel támogassa a Kft-t amennyit indokolni tud, hogy valóban a város fenntartásra fogja költeni. A munkavállalókkal kapcsolatban javasolja, hogy a munkáltatást vizsgálják felül, és csak és kizárólag annyi munkavállalót alkalmazzon, amennyire abban az időszakban szükség van. Elfogadhatatlannak tartja, hogy egy önkormányzati cég vezetője a dolgozókat felbújtja arra vonatkozóan, hogy még fizetésük sem lesz, mert az önkormányzat nem szavazta meg, és ezért olyan hangulatot kelt, ami az önkormányzattal illetve a képviselőkkel szembeni, ezért ezt véleménye szerint szankcionálni szükséges és kell, ezért javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az ügyvezetőt azonnali hatállyal mentse fel a munkájából.

 

Pásztor László ügyvezető ezt visszautasítja, elmondja, hogy ez a szavainak az elferdítése.

 

Szebellédi Ferenc Horváth Ferenc által elmondottakra reagálva elmondja, hogy a Kft. tudvalevőleg zömében, szezonális munkát végez, és menet közben tudja ellátni azokat a feladatait, amelyek a téli üzemből adódóan rá hárulnak. Nincs olyan vállalkozás, amely meg tudja tenni azt, hogy 2-3 hónapra olyan munkavállalót vesz fel, akiben meg tud bízni, és alkalmas a feladatra. A Kft. bevételének zöme nyáron keletkezik. Ne képzelje Horváth úr, hogy nyárra 3 ember oda megy megfelelő szakképzettséggel és a feladatot ellátja. Azt gondolja, hogy az a magatartás, amelyet a bizottsági ülésen tanúsítanak az a településnek a kárára szolgál. Nem a VN. Kft. ügyvezetőjét kell felmenteni, hanem el kell gondolkodni azon, hogy a Felügyelő Bizottságot kell átalakítani.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag elhangzott, hogy határozott munkaszerződéssel is vannak dolgozók alkalmazva. Ez úgy történik, hogy havonta, 2-3 havonta ugyan azokkal a dolgozókkal ismételten megkötik a szerződést, tehát nem igaz, amit Szebellédi úr állított.

 

Kárpáti Lajos T.E.T.T. fórum elnöke a VN. Kft. ügyvezetője védelmében mondja, hogy a maga részéről is felelősséget érez a kialakult helyzetért. Azért, mert abból a civil egyesületből, amelyet ő vezet 4 képviselő alapító tag, jelenleg a városvezetés tagja a Képviselő-testületben. Eljutottak odáig, hogy egy alapbérért dolgozó ügyvezetőt felelősségre akarnak vonni azért, amit saját maguk csináltak. Adott pénzt az Önkormányzat, adott folyószámla hitel felvételhez kezességvállalást? Nem adott. Ezzel szemben olyan elvárásokat kívánnak érvényesíteni, mintha nem tudnák, hogy az ügyvezetőnek, aki ezt szinte szívességből csinálja, saját kocsijával, hozott anyagból kell dolgoznia. Egy vállalatnak, egy cégnek mindenképpen figyelembe kell venni a munka termelékenysége mellett a humán politikai oldalt is. Ezeket az embereket, ha kirugdossák, a megélhetésükbe kerül. Nem beszélhet egyik képviselő sem atyaúristenként, nem döntheti el egyes emberek sorsát. A Városházán mindenki arról beszél, Polgármester úr is tudja, amit ő most felolvas. Kapott egy e-mailt Pásztor Lászlótól: Vasárnap a badacsonyi strandon feleségemmel találkoztunk Bettikével és közölte, fizetésemelést kapok, ha megszabadulok Kőműves Attilától és Rakics Annától. Ha ez így igaz, akkor ebből a Képviselő-testületnek kell levonnia –különösen egy tagjának- a következtetéseket. Folytatja az e-mail felolvasását: Erre ő azt válaszolta, hogy ne nyugtalankodj Laci, biztosan megoldódik a gondod, túl lesz a cég ezen is, nem olyannak ismerlek, hogy bárkit is kirúgnál, bárki kérésére. Az erre kapott válasz: A gondom megoldódik, erről biztosítottak néhányan. Szombaton Visi János hívott, a lényeg az volt, hogy passzoljam át neki a badacsonyörsi állomásépületet, majd ők családi vállalkozásban megcsinálják a bringa szervizt, ő meg már úgy sem lesz sokáig ügyvezető. Ezek tények, ezeket hallották. Eddig arra volt büszke, hogy a négyek akármilyen rosszul dolgoznak, és rossz döntéseket hoznak, legalább tisztességesek és nem apellálnak városházi pénzekre. És nem a személyes érdekeiket nyomják. Ugyanis, ha az egyik képviselő apja, az ötletet el akarja venni, amit ő maga is jónak talált. Amikor sétált az örsi bakterház környékén, amelyet a VN. Kft. akkor vakolt, megkérdezte Visi Bálintot, hogy mi ez a tevékenység, aki elmondta, hogy ott bringa szerviz lesz. Legközelebb, amikor találkozott Pásztor úrral megdicsérte, azt mondta neki, hogy jó gondolatnak tartja. Akkor Pásztor úr kifejtette, hogy ez még nem minden a MÁV-val szerződtek, szeretné hozzá kivenni a Rózsa büfét, ami már kihelyezett mozgó büféként is üzemelhetne ezen a részen. Ragyogó ötletnek tartotta, egy kis pénzt hoz a városnak. Úgy látszik, hogy Visi Bálint is jónak találta, mert elmondta Pásztor Lászlónak, hogy ő a MÁV-nál el tudja azt intézni a jogászoknál, hogy ezt az ő nevére átírják. Egyetlen dolga van, hogy menjen be vele a MÁV Igazgatóságára és mondjon le róla az ő nevére. Erről mindenki tud az Önkormányzatnál, csak nem beszélnek róla. Nem szabad finomkodni, ha már felvetődnek azok a kérdések, hogy az ügyvezetőt azért kellene felmenteni, mert nem jól végzi a dolgát.

Horváth Ferenc bizottsági tag elmondja, hogy olyan állítások hangzottak el, amelyek a rágalmazás kategóriájába tartoznak. Nagyon vigyázni kell ezzel a kérdéssel, mert az érintettek, illetve akikről ez elhangzott, feljelentéssel élhetnek és a rágalmazás miatt eljárás indulhat. Szeretné kérni, hogy ez szó szerint legyen a jegyzőkönyvben, mert nem szabad ilyen hangulatkeltéssel foglalkozni. A hozott anyaggal kapcsolatban elmondottakra reagálva elmondja, hogy van egy kinevezett megbízási szerződéssel alkalmazott ügyvezető, aki ha bekerül egy céghez a hozott anyaggal kapcsolatban megfelelő intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy azokat a feladatokat, amiket rábíztak, megfelelően el tudja látni. Ha nem megfelelő a hozott anyag, akkor nem lehet azt mondani, hogy ezt a munkát csak így tudjuk elvégezni, ahogy el is hangzott. A másik kérdése, hogy a dolgozókkal, amikor közölte, hogy nincs fizetés, mikor is zajlott? Fizetésnapkor, vagy fizetésnap előtt? Nem, a hónap közepén. A fizetés az elvégzett munka után a következő hónap elején történik. Nagyon jól tudta mindenki, hogy lesz még rendkívüli ülés. Ilyen nyilatkozatokat tenni nem szabad a dolgozók előtt, amikor ők is tudják, hogy a testület össze fog ülni, és addig nem döntöttek olyanról, hogy a céget semmilyen formában nem fogják támogatni. Az örsi állomással és a többivel kapcsolatban elmondja, hogy nagyon vigyázni kell arra, hogy ki, mit és hogyan akar átvenni, kivenni, mert ezek olyan állítások, amiket, ha nem tudnak dokumentummal bizonyítani, a rágalmazás kategóriájába tartoznak, és a Képviselők sem kötelesek már ezt a dolgot eltűrni mert ez már túl megy azon a dolgon, gyakorlatilag korrupcióra vonatkozó állítások.

 

Forintos Ervin bizottsági tag a hangulatkeltéssel kapcsolatban elmondja, hogy azt majd a Törvényszék, vagy a Bíróság eldönti, mert azon a találkozón sem Horváth úr, sem ő maga nem volt ott, csak a VN. Kft. dolgozói. Ő Pásztor úr mellett nem tette le a voksát, amikor a pályáztatás történt, de elfogadta a négyek döntését és továbbra is támogatja Pásztor Lászlót, mint ügyvezetőt. A költséghatékonyságban hogy miként tudnak előre lépni az az ő feladatuk. Nem az a cél, hogy bárkit anyagilag ellehetetlenítsenek, hanem, hogy a cég működését költséghatékonnyá tegyék.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes megkérdezi Forintos Ervint, hogy egyetért-e általában azokkal a dolgokkal, amiket ő elmondott? Egyetért-e azzal, hogy az Önkormányzatnak az az érdeke, hogy a Kft. minél gazdaságosabban és minél kevesebb önkormányzati támogatással működjön? Az a baj, hogy Forintos Ervin mindegyik irányba beszél. Szeretné, ha tisztán látna ebben a kérdésben.

 

Forintos Ervin bizottsági tag visszakérdez, megkérdezi, hogy milyen javaslatokat tettek?

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes válaszában elmondja, hogy jópár javaslatot tettek, ő 2 konkrét javaslatot tett –amire nem kapott választ-, de a munkaerő gazdálkodásra is tudna javaslatokat tenni, de akkor fel fog állni Kárpáti úr, vagy bárki más, hogy ő ki akar rúgatni mindenkit a VN. Kft-ből. Nyilván nem erről van szó. Próbálja megértetni azt, hogy mi lenne a cél. A 30 fős létszámból jelenleg 15 dolgozik, mert azt mondják, csúszón van a többi 15 ember.

Forintos Ervin bizottsági tag úgy gondolja, hogy amikor Pásztor úr mellett döntöttek az egyes Képviselők, valószínű azért tették, mert az előző ügyvezető nem azt a feladatot látta el, vagy nem olyan költséghatékonysággal, ahogy ők szerették volna. Most olyanért akarják felelősségre vonni az ügyvezetőt, amely helyzetet ők okoztak a döntéseikkel és most visszamutatnak, mintha nem ők lennének bármiért a felelősek. Annak idején kellett volna dönteni, hogy milyen ügyvezetőt választanak a cégnek.

 

Forintos Ervin bizottsági tag 9,05 órakor kimegy az ülésről.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 4 fő

Horváth Ferenc bizottsági kültag szerint azért lett ügyvezető váltás, mert amikor az Önkormányzat adott 23 m. Ft. támogatást, majd a Kft. ügyvezetője kijelentette, hogy 15 m. Ft. nyereséget csinált. Nyilvánvaló, hogy nem 23 m. Ft. támogatás kellett volna, hanem 15 m. Ft. támogatással kevesebb, és mindez akkor történt, amikor az Önkormányzat fizetési nehézségekkel küzdött.

 

Orbán Péter elnök javasolja, hogy múltbeli dolgok tárgyalását fejezzék be, az akkori ügyvezető el lett távolítva. Megkérdezi, hogy van-e további hozzászólás a napirendhez?

 

Krisztin N. László polgármester nem akarja eltagadni amiről Kárpáti úr beszélt, hogy tudomása van róla, Pásztor úr neki elmesélte. Ő azért nem hozta szóba, mert bizonyítani nem tudja.

Orbán Péter elnök megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e további hozzászólásuk? Megállapítja, hogy további hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki Horváth Ferencnek a VN. Kft. ügyvezetőjének azonnali felmentésére vonatkozó javaslatával egyetért, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága  2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

107/2014. (II.26.) számú Püb határozat

- VN Kft. likviditási helyzete -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága  nem fogadja el Horváth Ferenc bizottsági kültag a VN. Kft. ügyvezetőjének azonnali visszahívására vonatkozó javaslatát.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök elmondja, hogy következő javaslat az volt, hogy a munkákhoz feltétlenül szükséges munkaerő kerüljön csak alkalmazásra.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy ezt nem kellene feltenni szavazásra, mert az előző ülésen elfogadta a Testület Folly Péter képviselő azon javaslatát, hogy készüljön egy munkaerő gazdálkodási terv. Ez az anyag ezt fogja tartalmazni.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag elmondja, hogy mivel a Kft-nek nincs elfogadott üzleti terve, a kiegészítésekkel együtt a soros márciusi ülésen fogja tárgyalni a Testület, készen van hozzá a munkaerő gazdálkodási terv.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy emlékezete szerint a Kft. üzleti terve el lett fogadva, a karbantartási tervet nem fogadták el.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy egyik sem lett elfogadva.

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag elmondja, hogy azért sem fogadhatták el az üzleti tervüket, mert abban nem volt még benne a januárban adott 5 m. Ft. támogatás.

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy Horváth Ferenc javaslata volt még, hogy a VN. Kft. havi kimutatás alapján kapjon csak pénzösszeget. Aki ezzel egyetért, kéri szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága  2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

108/2014. (II.26.) számú Püb határozat

- VN Kft. likviditási helyzete -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága  nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a VN. Kft-nek havi kimutatás alapján biztosítson támogatást.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök ismerteti az előterjesztésben szereplő „B” határozati javaslatot: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a VN Kft részére a közhasznú feladatok ellátása érdekében  a 2014. évi költségvetés terhére … Ft tagi kölcsönt nyújt , amely visszafizetési határideje 2014. szeptember 30. Kérdezi, hogy az összegre vonatkozóan van-e javaslat a bizottsági tagok részéről?

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag elmondja, hogy elkészítette a múltkori ülésre azt a táblázatot, amelyben júniusig le van vezetve, hogy a Kft. működéséhez mennyi pénzre van szükség. Ezt a táblázatot a Képviselők, bizottsági tagok megkapták.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy mondják meg összegszerűen, hogy mekkora tagi kölcsönre van szükségük.

 

Forintos Ervin bizottsági tag 9,11 órakor visszaérkezik az ülésre.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 5 fő

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag elmondja, hogy áprilisra és májusra már terveztek bevételt, mivel a strandok esetében az üzletek bérleti szerződései úgy vannak megkötve, hogy április 30-ig egy összegben a bérleti díjat ki kell fizetni. A korábbi években ez sajnos nem valósult meg, mert a büfések is részletfizetést szoktak kérni. A vezetőség majd eldönti, hogy tud-e erre lehetőséget biztosítani, vagy nem. A március, április hónapra 6.200.000 Ft. lenne szükséges a Kft. részére.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a VN. Kft. részére március és április hónapokra 6.200.000 Ft. tagi kölcsönt nyújtson az Önkormányzat, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága  3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

109/2014. (II.26.) számú Püb határozat

- VN Kft. likviditási helyzete, tagi kölcsön március és április hónapra -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága  javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a VN Kft részére a közhasznú feladatok ellátása érdekében  a 2014. évi költségvetés terhére március és április hónapokra 6.200.000 Ft. tagi kölcsönt nyújtson.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy amennyiben a Képviselő-testület nem fogadná el az előbbi határozati javaslatot, az előterjesztésben szerepel egy „C” határozati javaslat: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a VN Kft részére a közhasznú feladatok ellátása  érdekében  maximum 9.000.000,- Ft erejéig, engedélyezi folyószámla hitel felvételét, az önkormányzat kezesség vállalása mellett, 2014. december 31.-ig. Aki ezzel egyetért, kéri szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága  3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

110/2014. (II.26.) számú Püb határozat

- VN Kft. likviditási helyzete, folyószámla hitel felvételhez önkormányzati kezességvállalás-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága  javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a VN Kft részére a közhasznú feladatok ellátása  érdekében  maximum 9.000.000,- Ft erejéig, engedélyezze folyószámla hitel felvételét, az önkormányzat kezesség vállalása mellett, 2014. december 31.-ig

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Horváth Ferenc bizottsági kültag felhívja a figyelmet, hogy a kimutatás szerint 11 m. Ft-ra van szükség, de csak 9 m. folyószámlahitelt szeretnének. Ez hogyan fog finanszírozódni?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy addig lesz még testületi ülés.

 

 

3./ Napirendi pont:

Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása III. forduló

Orbán Péter elnök megkérdezi Tamás Lászlónét, a Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy van-e szóbeli kiegészítése a napirendi ponthoz?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy nincs.

 

Krisztin N. László polgármester jelzi, hogy szeretne szóbeli kiegészítést tenni. Elmondja, hogy a legutóbbi alkalommal döntéseket hoztak. Ezek elsősorban felhalmozási jellegű döntések voltak, amelyek azt eredményezték, hogy közel 40 m. Ft-os mínusz keletkezett a költségvetésben, amelynek a kezelése történt most meg. Az Önkormányzat költségvetését nullára hozták. Az előterjesztésből világosan kiderül, hogy mi adott ehhez segítséget. Muszáj elmondania, hogy annak ellenére, hogy a közel 300 m. Ft. értékű felhalmozás örömmel tölti el, (ennek egy része teljesedésbe is ment, hiszen a 135 m. Ft.-ot kifizették a Kisfaludy Házra) amellett, hogy vannak olyan bizonytalan tételek benne, mint a Norvég Alap pályázat 17 m. Ft-os önrésze, (ami szabad pénzeszköznek tekinthető, ha nem valósul meg a pályázat), mégis az mondja, hogy felhalmozás tekintetében ez egy erőltetett ütem. Az Önkormányzat alapvető feladata a kötelező feladatok ellátása és szabad pénzeszközeivel hajthat végre fejlesztéseket. Az összköltségvetés 28,4 %-a a felhalmozás a Kisfaludy Házat is beleértve. Javasolja, hogy még egyszer gondolják végig a felhalmozási kiadásokat. Elmondja, hogy amire nem volt kötelezettség vállalást, azt a Pénzügyi Osztály vezetője ki is vette. További bizonytalanságot jelent a költségvetésben, hogy nagy volumenű perek zajlanak. Általános és fejlesztési tartalékra is 10-10 m. Ft.-ot terveztek. Azt mondja, hogy ennél jelentősebb tartalékkal kellene rendelkezni, mert akkor járnának el jól, és még akkor is kerülhetnek bajba, ha minden egyes forintot pályázati önerőként meg tudják többszörözni. Ha elnyerünk egy projektet, azt meg kell finanszírozni, a fordított áfáját ki kell fizetni. Ő egy 30-50 m. Ft. fejlesztési tartalék nélkül nehezen tudja elfogadni ezt a költségvetést, különösen azért, mert az év közepén, végén megjelennek azok a pályázatokat, amelyeket már hosszabb ideje hallani a médiákban. A Balaton parti önkormányzati vezetők is arról nyilatkoznak, hogy fejlesztési tartalékokat képeznek a pályázatokra. Javasolja, hogy még egyszer nézzék át a felhalmozási kiadásokat, mert az első és legfontosabb az Önkormányzat működőképességének a biztosítása és vezetői értekezleten az hangzott el az egyik hozzáértő kollégától, hogy 2-3 éven belül likviditási problémái lesznek az Önkormányzatnak, ha ezen költségvetési irányok szerint haladnak tovább.

Forintos Ervin bizottsági tag a badacsonyörsi közvilágítással kapcsolatban úgy véli, ha az előző ülésen ismertetett LED-es rendszer kiépítésre kerülne, akkor az erre tervezett 24 m. Ft. jelentősen csökkenhetne.

 

Orbán Péter elnök úgy véli, hogy nem biztos, hogy a tervezett fejlesztéseket saját önerőből megoldani, hanem azokhoz pályázat útján kellene pénzt szerezni.

 

Krisztin N. László polgármester felhívja a figyelmet arra a bizonytalansági tényezőre, hogy nem olyan pályázatot adunk be, amit szeretnénk, hanem amit majd kiírnak.

Orbán Péter elnök szerint azt sem lehet, hogy ciklus végén neki állnak fejleszteni és 2 év múlva a következő testület rágja a körmét, hogy hogyan tovább.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag kérdése, tudható-e, hogy a Tátika perben kb. mikorra várható ítélet?

 

Krisztin N. László polgármester az idei évben, ha várható is ítélet, az I. fokú lesz.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag megkérdezi, hogy szükség van-e a Munkaügyi Központ által május hónapig támogatott 2 személy éves foglalkoztatására?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az egyik fő informatikus végzettségű. A megújult honlap feltöltésére havi 50 e. Ft-os díjat kért volna a pályázó. A hivatalban olyan programok futnak, melyek indokolják egy informatikus folyamatos jelenlétét. Úgy gondolták, hogy ezek indokolhatják ennek a dolgozónak az éves foglalkoztatását. Mindkét személy esetén indok volt, hogy nyugdíjazások várhatóak az idei esztendőben, tehát egyfajta helyi munkaerőpótlás is lenne. A másik személy főiskolai végzettségű, igazgatási vonalon számítanak az ő tevékenységére, szeretnék beiskolázni, közép és hosszú távon számíthatna rá az Önkormányzat.

 

dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy a pénzügyi osztályról nyugdíjba menő dolgozó helyettesítése hogyan fog megoldódni?

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy a pénzügyi osztály dolgozójának munkakörét, csak szakember veheti át.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy amíg nincs állományba valaki, a beiskolázására nem tudnak intézkedni, főként, hogy közfoglalkoztatott.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy a Kulturális Intézmény létszámát 5 főben határozta meg a Testület. Kérdése, hogy ez igaz-e a mai állapotban is?

 

Jerszli Judit BVÖKI igazgató válaszában elmondja, hogy jelen pillanatban 6 fő van. Az 1 fő, aki elküldésre kerül, táppénzen van, mert sajnos baleset érte. Szóban közölte vele, hogy ez fog történni. A felmentési idejét a táppénz után tudja megkezdeni.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy akkor a költségvetést módosítani kell, mert nem 5, hanem 6 fő van.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a költségvetés készítésekor még nem tudták, hogy táppénzen lesz a dolgozó.

 

Jerszli Judit BVÖKI igazgató elmondja, hogy 3 hónap felmentési idő és 2 hónap végkielégítés jár a dolgozónak, plusz a táppénz. Ez utóbbi kivételével a többi költség szerepel a költségvetésben.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a számokat tekintve enyhe megtakarítás lett volna, ha megtartják ezt a dolgozót ebben a jubileumi évben, ahhoz képest, ami abból származik, hogy el kell bocsátani.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag kérdése, hogy mi az indoka annak, hogy kevesebbet terveztek az építményadóra, telekadóra, iparűzési adóra, mint a tavalyi tény adat?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető válaszában elmondja, hogy a tavalyi évben az iparűzési adónál többlet befizetések voltak, továbbá évközben kintlévőség behajtások történtek. Ez lesz az első év, amikor jelentkezni fog, hogy a 2 m. Ft. alatti bevétellel rendelkezőknek nem kell iparűzési adót fizetnie. Ezek alapján nem mertek többet tervezni.

Az építményadónál is voltak kintlévőség behajtások. A Testület kérésére külön soron szerepel a kintlévőség behajtása, amely 5 m. Ft. Az idegenforgalmi adót tényszerűen állapították meg. A telekadónál jelentős (1 m. Ft-os) behajtás történt.

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy nem tudható, számolhatnak-e az új szálloda részéről bevétellel.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a tulajdonos megkapta a jogerős fennmaradási engedélyt az épületre.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy nem szerepel az anyagban a Kisfaludy Ház bérbeadásából származó bevétel sem.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a költségvetés tervezésekor ezekkel a bizonytalan tételekkel nem számoltak.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megkérdezi, hogy a Bíró-Mányai Kft. részéről megérkezett-e a nyilatkozat a Földhivatali bejegyzéshez? Javasolja, hogy a kiadási oldalon tervezzenek egy összeget a Kisfaludy Ház felújítására is.

 

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, hogy érkezett egy fajta nyilatkozat, melyet az Önkormányzat ügyvédje, dr. Gáli Mihály nem tartott megfelelőnek. Átfogalmazta azt és visszaküldte a cég ügyvédjének. Várjuk a mai napon a számlával együtt a nyilatkozatot.

Még egy bizonytalansági tényező a költségvetésben a Turisztikai Alapnak az a passzusa, amely visszaigénylésre ad lehetőséget. Nem lehet előre tervezni, hogy mennyi lesz az igény. A befizetett idegenforgalmi adó 50 %-áig adható.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy 4 m. Ft. keretösszeggel számolt erre vonatkozóan.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag kérdése, hogy a tavalyi 12 m. Ft.-tal szemben az idén miért 22 m. Ft. van tervezve a közvilágítás soron?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy ennek az oka, hogy a kifizetés egy része még a VN. Kft-nél zajlott, viszont erre normatívát kaptunk ilyen összegben, melyet a kiadási oldalra mindenképpen be kellett állítani. Ha megtakarítás lesz, akkor elképzelhető, hogy vissza kell majd fizetni.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag az energia, víz- és csatornadíjakkal kapcsolatban kérdezi, hogy mi az indoka a tavalyi évhez képest a drasztikus emelésnek?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető válaszában elmondja, hogy amikor a Képviselő-testület kérte, hogy a tényadatokat tegyék mellé a költségvetésben, akkor is elmondta, hogy teljesen más szisztéma szerint működik a könyvelés az idei évben. A nagy eltéréseknek az oka, hogy a jelenlegi költségvetésben teljesen máshova kerülnek az egyes tételek. Nem lesz olyan, hogy egyéb város, község szakfeladat. Egy adott kormányzati funkcióra fog kerülni. 10-11 %-os emelkedéssel számoltak azon tételeknél, ami nem tervezhető, üres üzletek, egyéb közüzemi díjak.

 

Forintos Ervin bizottsági tag jelzi, hogy nem látja a bevételeknél a Badacsonyi Szüret 15 m. Ft-ját.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető válaszában elmondja, hogy mivel a rendezvény ősszel fog megvalósulni, azt követően kerülhet csak sor az elszámolás benyújtására. Ha decemberben nem érkezik meg a támogatás, akkor az likviditási problémát okozna.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag tájékoztatást kér a „Közmű és útalap”-ra vonatkozóan.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző röviden ismerteti az erre vonatkozó rendelet tartalmát. Ha van olyan közterület, ahol közműfejlesztés, útfelújítás szükséges és az ott élők egy bizonyos mértékű vállalást tennének a megvalósítás érdekében, akkor az önkormányzat támogatást nyújtana ehhez.

Elmondja, hogy a Turisztikai Alap nem rizikófaktor, mert a mindenkori költségvetésben megállapított alap terhére lehet csak pályázni. A Képviselő-testület tudja szabályozni, hogy mennyit kíván e célra fordítani.

Tájékoztat arról, hogy az iparűzési adó tekintetében olyan ciklusnak értünk a végére, amikor 5 évre visszamenőleg az összes bevallás ellenőrzése megtörtént, illetve az utolsó ellenőrzések zajlanak. Önellenőrzések alapján nagyon sok egyszeri befizetés történt, amelyet az idei évre nem tudunk tervezni.

Felhívja a figyelmet arra, hogy március 17-ig célszerű lenne a Képviselő-testületnek költségvetési rendeletet alkotni, mert amennyiben ez nem történik meg a MÁK a normatívák folyósítását felfüggeszti.

 

Szebellédi Ferenc elmondja, hogy az egyszeri befizetések kapcsán tavaly ő is 1.340.000 Ft-ot fizetett be. A Badacsonyi Szüreti rendezvénnyel kapcsolatban elmondja, hogy a kiadást be kell tervezni, de a pénzt lehet, hogy nem kapja meg az Önkormányzat.

 

Horváth Ferenc bizottsági tag megkérdezi a közös fenntartású óvoda 38 m. Ft-os költségvetésével kapcsolatban, hogy mikor, milyen testületi ülésen jelezte az intézményvezető, hogy az előirányzott összegből nem tud kijönni és több, mint 5 m. Ft-ra van szükséges a működéshez?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az eredeti költségvetéshez képest év közben többször került sor az intézmény költségvetésének módosítására, amelyet a Képviselő-testület elfogadott. A módosítás oka, hogy év közben jelentős mértékű pedagógus béremelés valósult meg, ami többletet okozott a személyi juttatásoknál és a járulékok terén is.

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy ezek már az előző ülések során elhangzottak. Megkérdezi, hogy hozzászólás van-e a költségvetéssel kapcsolatban?

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy az elhangzott kérdések, és az arra adott válaszok alapján a bevételi oldalt növelni. A pályázati önerőt meg kell jeleníteni a kiadási oldalon, mert jeleztük a megye felé, hogy a Szegedy Róza Ház mellett a Kisfaludy Házat is kiemelt objektumnak tekintjük és arra pályázati forrást várunk.

A kiadási oldalon az előbbiek okán át kell gondolni, hogy a 24 m. Ft-os közvilágítást bevállalják-e az idén. Véleménye szerint nem szabad. Ezt az összeget fejlesztési tartalékba kell helyezni. A felhalmozási programot 3 oszlopra lehet bontani: 1.) azonnali feladatok (Kisfaludy ház, járda program és néhány apró megújítás, nyilvános illemhely) 2.) középtávú dolgok azok, amelyeket már terveztet a Testület. 3.) vannak egészen hosszútávra mutató dolgok is. A Kisfaludy Ház megvásárlása mellett véleménye szerint csak a kisebb csomag fér bele a költségvetésbe. A közvilágítás és a járda program egyszerre nem vállalható.

Egy sor beiktatását javasolja, a kiadási oldalon a VN. Kft. 6,2 m. Ft. támogatására.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes úgy véli, hogy a beruházásaik volumenét azért, mert megvették a Kisfaludy Házat, nem kell csökkenteniük, kivéve azt a részt, hogy megfelelő döntés esetén a Kisfaludy Házra valamennyi pénzt ráköltsenek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy dolog a költségvetés és egy másik dolog a likviditás. Ez utóbbi területén lehetnek bajban, mert nem tudni, hogy a Bahart pénz mikor tud visszatérülni. Ha valaki azt mondaná, hogy holnap kezdjék el a járda programot, nem biztos, hogy el tudnák kezdeni fizikailag, mert nincs annyi pénzük. Ha azt mondják, hogy a 6,2 m. Ft-ot át kell utalni, megint el kell kezdeni a számlatologatást, kivárást, azt a típusú munkát, ami igényli a likviditási helyzet rendezését. Ha 1 hónapon belül itt van a Bahart pénzt, az megint más helyzet lenne, de ettől függetlenül áll az a javaslata, hogy igyekezni kellene minden forintot pályázati önerővel megtöbbszörözni. A rendelkezésre álló összeget semmiképpen nem tartaná célszerűnek elkölteni direkt fejlesztésre.

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy Simonné Visi Erzsébet javaslata volt, hogy a Kisfaludy Ház felújítására tervezzenek be összeget.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy pályázati önerőt tervezzenek be a költségvetésbe.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes a Kisfaludy Ház vonatkozásában javasolja megvizsgálni, hogy mi a helyzet akkor, ha:

a) az Önkormányzat bérleti jogviszonyban üzemelteti,

b) saját maga üzemelteti

a pályázati források tekintetében, az önerő mértékét illetően, hogy járunk jobban.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy alaphelyzetben külön válik az üzemeltetés és a felújítás. Az üzemeltetésre pályázatot kell kiírni, (azt az elméleti lehetőséget kizárja, hogy az Önkormányzat dolgozókat vesz fel az üzemeltetésre). Remélhetőleg találnak egy korrekt partnert, aki 10 m. Ft-ért bérbe veszi. A felújítási pénzekre biztos, hogy az önkormányzatok tudnak a legjobb pozícióban pályázni, 20-30 %-kal biztosan többet, mintha vállalkozó pályázik.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes elmondja, hogy mindenképpen az Önkormányzatnak kell pályáznia. Ő arra kíváncsi, ha az Önkormányzat bérleti jogviszonyban működteti a létesítményt, akkor már másak a felújításra vonatkozó pályázati feltételek, mintha saját maga működtetné? Ha pl. 100 m. Ft-os fejlesztési forrást nyerne az Önkormányzat, és bérleti jogviszonyban működteti a házat, ennek lenne egy 50 m. Ft-os önrésze, amennyiben ő üzemelteti, akkor nulla önrész.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ő ilyen feltétellel nem találkozott még. Olyannal találkozott, hogy a bérlő a tulajdonos engedélyével benyújtott pályázatot, 5 évig fenntartja, majd utána elszámolnak egymással. Nem találkozott olyannal, hogy mivel albérletbe van adva az kizáró ok. Az épületre pályázunk, tulajdonosként. Arra kell figyelni, hogy a leendő bérlővel olyan szerződést kössenek, nehogy elmaradt hasznot kérjen, ha a megcsúszott beruházás miatt nem tud kinyitni, a felújítást tűrni köteles.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag javasolja a tervezési költségek megemelését legalább 3 m. Ft-tal, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a vagyontárgyait nem jól kezeli. Utal a régi önkormányzati épületre, az Angol házra. Meg kell terveztetni ezeknek az épületeknek a funkcióját, pl. apartmanokat, lakásokat kialakítani, amelyek később értékesíthetőek lennének. Az Angol ház nem értékesíthető, be kellene fejezni, szálláshelyként üzemeltetni. Elengedhetetlen, hogy a tervezés irányába elinduljon az Önkormányzat, mert az épületek állaga csak romlik.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes kéri, hogy a Kulturális Intézmény igazgatója vizsgálja meg mi az oka, hogy az Egry Múzeum bevétele 2011-ben 4,4 m. Ft., 2013-ben pedig 2,6 m. Ft.

Tamás Lászlóné osztályvezetőt kérdezi, hogy Polgármester úr költségtérítése korrekt módon lett-e kikalkulálva, mert ő neki nem ez jön ki, s ha tévedett nem tudja, hogy miben.

Javasolja az önkormányzati reprezentációs költségre tervezett 1 m. Ft-ot módosítani a tavalyi megvalósulásra, 700 e. Ft-ra.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az előző ülésen kérte a Testület, hogy erre az összegre emeljék meg.

 

Krisztin N. László polgármester tájékoztat arról, hogy arról, hogy 2007-ben vette át az Önkormányzat a múzeumot mínusz 8 m. Ft-os költségvetéssel. Ekkor az volt a Testület kérése, hogy eseti kiállításokat is szervezzenek, amelyekkel többlet bevételt tudnak elérni. Ez volt a Csikós-Nagy Zsuzsa féle támogatási program, amellyel néhány milliós többlet támogatást sikerült beszedni. Két éve volt egy javaslat, hogy ez az irány ne menjen tovább, inkább pl. Herendi kiállítás legyen, de sajnos ennek a kiállításnak a látogatottsága nem volt jelentős, sőt esik a bevétel. Az új vezetőnek új gondolatot kell majd kitalálni, mert különben nehezen fenntarthatóvá válik ez a dolog még akkor is, ha közalkalmazottakat foglalkoztatnak.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag emlékezete szerint az elmúlt évben többször döntöttek arról, hogy milyen feladatokat hajlandó a Képviselő-testület finanszírozni az önkormányzati társulásban. Sokallja az 1,2 m. Ft-ot, kérdezi, hogy mit takar ez? Csak elvégzett szolgáltatásért fizessen az Önkormányzat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem sikerült átvinni azt a javaslatot, hogy azzal lehetne csökkenteni a ránk eső több százezer forintos támogatást, ha a szociális szférában dolgozók nem kapnának cafeteriát szeptemberig.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy azokat a tételeket tartalmazza, amelyeket a Képviselő-testület elfogadott. Az 1,2 m. Ft. az általános költség, ennyit közöltek ki.

 

Krisztin N. László polgármester nem egyszerű a dolog, mert benne van az orvosi ügyelet, szociális társulás, stb. Időközben történt egy jelentős változás, megszűntek a kistérségek és átalakult az államilag elég jól dotált rendszer, melyet az önkormányzatok saját erőből tartanak fenn. Viszonylag kevés feladat maradt, amiben együtt tudnak működni az önkormányzatok, de mégis úgy döntöttek annak idején, hogy próbálják ezt a társulást fenntartani. Az új elnök vezetésével nagyon komoly racionalizálási program indult, amelynek a célja, hogy a normatívákból ki lehessen hozni középtávon ezt az együttműködést. Jelenleg nem lehet, támogatni kell. Van egy elmaradt kifizetésünk a Pedagógiai Szakszolgálattal kapcsolatban már 3 éve, ígéret van arra, hogy a megye eltekint ettől. Van egy 16 m. Ft-os normatíva visszafizetési kötelezettség a szociális szférában, mellyel kapcsolatban, ha meg lesz az ítélet a napokban tárgyalnak arról, hogy mi legyen ennek az összegnek az elosztási alapja.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy ez 3 m. Ft. plusz kiadást jelent az Önkormányzatnak.

 

Krisztin N. László polgármester emlékeztet arra, hogy a szociális feladat kötelező, azt az Önkormányzatnak amúgy is el kellene látnia. Ez nem jelenti azt, hogy ne vizsgáljuk folyamatosan, hogy el tudnánk-e látni olcsóbban magunk.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy a költségvetéssel kapcsolatban van-e további javaslat? Megállapítja, hogy nincs több javaslat. Elmondja, hogy az elhangzott javaslatok szavazására kerül sor.

 

1./ Kéri, hogy aki egyetért Folly Péter javaslatával, mely szerint az Önkormányzat reprezentációs költségeire 700.000 Ft. szerepeljen a költségvetésben, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága  2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

111/2014. (II.26.) számú Püb határozat

- Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása III. forduló-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága  javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat reprezentációs költségeire 700.000 Ft. szerepeljen a költségvetésben.

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

2./ Kéri, hogy aki egyetért Horváth Ferenc javaslatával, mely szerint a tervezési költséget 5 m. Ft-ról emeljék 8 m. Ft-ra, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

112/2014. (II.26.) számú Püb határozat

- Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása III. forduló-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága  javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a költségvetésben szereplő tervezési költséget 5 m. Ft-ról emeljék 8 m. Ft-ra a régi önkormányzati épület és az ún. Angol ház funkciójának megtervezése céljából.

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

3./ Kéri, aki támogatja, hogy a VN. Kft. 6,2 m. Ft-os tagi kölcsönét építsék be az önkormányzat költségvetésébe, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

113/2014. (II.26.) számú Püb határozat

- Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása III. forduló-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága  javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a VN. Kft. 6,2 m. Ft-os tagi kölcsönét építsék be az önkormányzat költségvetésébe.

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

4./ Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a 24 m. Ft.-os közvilágítás fejlesztést vegyék ki a felhalmozási kiadásokból és tegyék a fejlesztési tartalékba, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

114/2014. (II.26.) számú Püb határozat

- Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása III. forduló-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága  javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 24 m. Ft.-os közvilágítás fejlesztést vegyék ki a felhalmozási kiadásokból és tegyék a fejlesztési tartalékba.

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

5./ Kéri, hogy aki egyetért Polgármester úr javaslatával, hogy a bevételi oldalt növeljék meg 15 m. Ft. adó és egyéb bérleti díj bevételekkel, (a bevétel pályázati önerő legyen a Kisfaludy Ház felújítására) szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága  3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

115/2014. (II.26.) számú Püb határozat

- Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása III. forduló-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága  javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a költségvetés bevételi oldalát növeljék meg 15 m. Ft. adó és egyéb bérleti díj bevételekkel, a bevétel pályázati önerő legyen a Kisfaludy Ház felújítására.

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki a költségvetést ezekkel a módosításokkal el tudja fogadni, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága  3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

116/2014. (II.26.) számú Püb határozat

- Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása III. forduló-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága  javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetési rendeletet tervezetét (III. forduló) az alábbiak módosításokkal fogadja el:

- az Önkormányzat reprezentációs költségeire 700.000 Ft. szerepeljen a költségvetésben

- a költségvetésben szereplő tervezési költséget 5 m. Ft-ról emeljék 8 m. Ft-ra a régi önkormányzati épület és az ún. Angol ház funkciójának megtervezése céljából

- a VN. Kft. 6,2 m. Ft-os tagi kölcsönét építsék be az önkormányzat költségvetésébe.

- a 24 m. Ft.-os közvilágítás fejlesztést vegyék ki a felhalmozási kiadásokból és tegyék a fejlesztési tartalékba

- a költségvetés bevételi oldalát növeljék meg 15 m. Ft. adó és egyéb bérleti díj bevételekkel, a bevétel pályázati önerő legyen a Kisfaludy Ház felújítására.

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes 10.10 órakor kimegy az ülésteremből.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 4 fő

Horváth Ferenc bizottsági tag elmondja, hogy nem tudják, hogy milyen lett ezek következtében a költségvetés, mínuszos, nullás, vagy pluszos.

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy 15 m. Ft-tal növelték az adóbevételt, fejlesztési tartalékba tették a 24 m. Ft-os közvilágítás fejlesztést és 6,2 m. Ft-ot betettek a kiadási oldalra.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy így 9 m. Ft. pluszban kell lennie a költségvetésnek.

Orbán Péter elnök megköszöni a bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, több napirendi pont nem lévén az ülést 10,12 órakor bezárja.

 

K.m.f.

Orbán Péter                                                       Folly Péter

elnök                                                bizottsági elnök-helyettes