Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2013. évi jegyzőkönyvek 2013. 04. 29. soros PÜB
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2013. 04. 29. soros PÜB

There are no translations available.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

Szám: 11/2013.

 

Készült: 2 példányban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és

Városfejlesztési Bizottságának 2013. április 29-én 8.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Ranolder termében (8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.) megtartott rendkívüli üléséről.

 

Jelen vannak: Orbán Péter                    elnök

Folly Péter                      bizottsági elnök-helyettes

Forintos Ervin                 bizottsági tag

Vargáné Szőke Judit       bizottsági kültag                               (4 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

 

Krisztin N. László            polgármester

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Wolf Viktória                  aljegyző

Horváth Márta                 Műszaki Osztály vezető

Tamás Lászlóné               Költségvetési és Adóosztály vezető

Borbélyné G. Gabriella    Badacsonyi Borvidéki Borút Egyesület elnöke

Flamis Mihály                  Nyugdíjas Egyesület elnöke

Tótné Sáfár Zsuzsanna     jegyzőkönyvvezető                         (8 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Orbán Péter elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Forintos Ervin bizottsági kültagot, jegyzőkönyvvezetésre Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

269/2013.(IV.29.) PüB határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnökének javaslatára Forintos Ervint jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes javasolja a 7. napirendi pont levételét, tekintettel arra, hogy információja szerint a Nyugdíjas Egyesület elnöke nem tudott a kérelemről, illetve az nem a Képviselő-testület által meghatározott szabályoknak megfelelően került benyújtásra.

 

Orbán Péter elnök kérdése, hogy egy Egyesület nevében csak az elnök nyújthat be kérelmet?

 

Wolf Viktória aljegyző válaszában elmondja, hogy a hivatal a kérelmet előkészítette, azt nem vizsgálhatja, hogy annak benyújtására ki rendelkezik jogosítvánnyal, ezt az Egyesület belső szabályzata határozza meg.

 

Forintos Ervin bizottsági tag megkérdezi Flamis Mihályt, a Badacsonytomaji Nyugdíjas Egyesület elnökét, hogy ellenzi-e a beadványt?

 

Flamis Mihály BNYE elnöke elmondja, a tegnapi nap folyamán tudta meg, hogy ilyen beadvány készült. Az alelnök az Egyesület elnöke nevében, csak külön megbízással járhat el az ügyrendi szabályzatukban megfogalmazottak szerint. A beadványt az egyesület elnökségének meg kellett volna tárgyalnia a múlt heti taggyűlésén, de szó sem volt róla. Szükség lesz majd az egyesület támogatására, de nem most, mert jelenleg nincs pénzügyi nehézségük.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja, hogy a Nyugdíjas Egyesület elnökségi ülését követően hozzon a bizottság döntést a kérelemmel kapcsolatban.

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért Folly Péter javaslatával, mely szerint ne tárgyalják a meghívóban szereplő 7. napirendi pontot, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 1 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot.

270/2013.(IV.29.) PüB határozat

- Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága nem fogadja el Folly Péter bizottsági elnök-helyettes javaslatát a 7. napirendi pont levételére vonatkozóan.

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: OrbánPéter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök: Borbélyné Galambos Gabriella a Badacsonyi Borvidéki Borút Egyesület elnökének kérése, hogy a meghívóban 4. napirendként szereplő kérelmet 1. napirendként tárgyalja a bizottság. Kéri, hogy aki a napirendi sorrendmódosításra vonatkozó kérést elfogadja, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,  meghozza az alábbi határozatot.

271/2013.(IV.29.) PüB határozat

- Napirendi pontok sorrendjéről –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. 04.29. napján megtartott rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint módosítja:

 

1. A meghívóban 4. napirendi pontként szereplő Borút Egyesület támogatási kérelmét 1. napirendi pontként tárgyalja a bizottság.

2. A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: OrbánPéter PüB elnök

Orbán Péter elnök: Kéri, hogy aki a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

272/2013.(IV.29.) PüB határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. 04.29. napján megtartott rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

 1. 1. Fogorvosi praxis értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról – Törvényességi felhívás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Pályázat benyújtásáról a 8/2013.(III.29.) BM rendelet szerint

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Borút Egyesület támogatási kérelme – támogatási összeg módosítására javaslat bizottsági átruházott hatáskörben

Előterjesztő: Orbán Péter alpolgármester PüB elnök

Megívott: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 1. 5. Rizling sori nyilvános illemhely és a Csiki ABC előtti parkoló felújításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Kolumé Bt. kérelme – ICE’N’GO pavilon elhelyezése ügyében

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Nyugdíjas Egyesület támogatási kérelme – támogatási összeg módosítására javaslat bizottsági átruházott hatáskörben

Előterjesztő: Orbán Péter alpolgármester PüB elnök

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: OrbánPéter PüB elnök

II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont:

Borút Egyesület támogatási kérelme – támogatási összeg módosítására javaslat bizottsági átruházott hatáskörben

 

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Borbélyné Galambos Gabriella B.B.B.E. elnöke köszönetét fejezi ki, hogy a bizottság legutóbbi ülésén 50.000 Ft. támogatást biztosított a táblák pótlásához, felújításához, azonban kéri, hogy e döntést bírálják felül, mivel csak Badacsonytomajon 450.000 Ft. az okozott rongálási, lopási kár. A táblarendszer pályázat segítségével valósulhatott meg, az 5 éves fenntartási időszak még nem járt le, bármikor érkezhetnek ellenőrizni azok meglétét. Sajnos az Egyesület tagdíjakból származó bevétele nagyon minimális, újabb pályázatot pedig a jelenlegi lezárultáig nem adhatnak be. Kérelmükkel fordultak a Hegyközség felé is, de az ott zajló átalakulások miatt nem tudnak segíteni. Szeretnék, ha a táblák a szezon kezdetére újra állnának, ehhez kéri a Tisztelt Bizottság támogatását.

 

Folly Péter elnök-helyettes véleménye szerint újra kellene gondolni a táblák pótlását, hogy a jövőben ez ne jelentsen minden évben visszatérő problémát.

 

Borbélyné Galambos Gabriella B.B.B.E. elnöke: Ha a jövőben pályázatot nyújtanak be ilyen témában, akkor mindenképpen fém oszlopokon kerülnének elhelyezésre a táblák.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag javasolja, hogy a táblákat csak a szezonban hagyják fent az oszlopokon.

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a bizottsági tagok részéről? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Javasolja, hogy a bizottság az elmúlt ülésen hozott határozatát, melyben 50.000 Ft. támogatást ítéltek meg, további 50.000 Ft-tal, mindösszesen 100.000 Ft-ra emeljék meg. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,  meghozza az alábbi határozatot:

 

 

273/2013.(IV.29.) PüB határozat

- Borút Egyesület támogatási kérelme – támogatási összeg módosítására javaslat bizottsági átruházott hatáskörben -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 

 1. 1. 251/2013.(IV.03.) PüB határozatát visszavonja és átruházott hatáskörében eljárva a Badacsonyi Borvidéki Borút Egyesület részére egységes táblarendszerének pótlásához 100.000 Ft. vissza nem térítendő támogatást biztosít a 2013. évi egyéb civil szervezetek támogatási keret terhére.

 

 1. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási szerződést készítse elő, a kifizetést eszközölje.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

2./ Napirendi pont:

Fogorvosi praxis értékesítéséről

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Folly Péter bizottsági elnökhelyettes elfogultságot jelent be, melyet a bizottság tagjai tudomásul vesznek.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs kérdés a napirenddel kapcsolatban. Javasolja az „A” határozati javaslat elfogadását. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

274/2013.(IV.29.) PüB határozat

- Fogorvosi praxis értékesítéséről -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 

 1. elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti  „A” határozati javaslatban foglaltakat.

 

 1. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

3./ Napirendi pont:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról – Törvényességi felhívás

 

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy tudomása szerint, miután a Képviselő-testület alpolgármesternek megválasztotta, nem lehet a Pénzügyi Bizottság elnöke, szeretné, ha valamelyik bizottsági tag vállalná ezt a feladatot.

 

Krisztin N. László polgármester: Az SZMSZ-ben rögzítve vannak a bizottságok tagjai, ha ebben változást akar elnök úr, akkor az SZMSZ módosítása szükséges. dr. Weller-Jakus Tamás jegyző tájékoztatása szerint csak a Polgármester nem lehet bizottsági elnök.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a Mötv. szerint amennyiben le kíván mondani az elnöki tisztségről, akkor azt írásban, Polgármester úrnak kell benyújtania. Idézi a jogszabály ide vonatkozó részét.

 

Folly Péter elnök-helyettes nyilatkozik, hogy nem szeretné vállalni a feladatot. Javasolja kérdezzék meg a Képviselő-testület többi tagját arról, hogy mi a véleményük erről.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag úgy gondolja, hogy Orbán Péter elnöknek kellene elsőként meghozni az ezzel kapcsolatos döntését, hogy benyújtja-e az elnöki tisztségről való lemondását és majd csak azt követően kellene tárgyaljanak a kérdésről.

 

Folly Péter elnök-helyettes kérdése, hogy a bizottságok tagjai között nem lehet-e átcsoportosítani?

 

Wolf Viktória aljegyző tájékoztatja a bizottság tagjait arról, hogy Polgármester úr előterjesztésére lehet változtatni a bizottságok személyi összetételén, illetve létszámán.

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Javasolja az előterjesztésben foglaltak szerint a rendelet módosítás elfogadását. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

275/2013.(IV.29.) PüB határozat

- Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról – Törvényességi felhívás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 

1. elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztésben foglalt tartalommal a rendelet módosítását.

 

2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

 

 

 

4./ Napirendi pont:

Pályázat benyújtásáról a 8/2013.(III.29.) BM rendelet szerint

 

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdése, hogy az árajánlatban szereplő rendszer a hálózati melegvizes ellátás mellett a fűtésre alkalmas-e?

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető válaszában elmondja, hogy az ajánlat kimondottan a fűtés felújítására szól. Az óvoda hőszigetelésére vonatkozóan három lehetőség van. El kellene dönteni, hogy az anyagban szereplő lehetőségek közül melyik pályázatot kívánja a Testület benyújtani. Véleménye szerint az óvoda hőszigetelése lenne a legfontosabb. Gerencsér Tamás pályázati referens tájékoztatta a képviselőket, hogy az óvoda energetikai korszerűsítésére benyújtott pályázat elutasításra került. Kérdés, hogy ez ügyben történjen-e fellebbezés?

 

Forintos Ervin bizottsági tag a vállalkozási díjnál szerepel egy szivattyú típus, és mellette az szerepel, hogy vagy azzal egyenértékű szivattyú. Ő ezt így nem tudja elfogadni.

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető: A közbeszerzési törvény ezt írja elő.

Orbán Péter elnök: Nagyon fontosnak tartja az óvoda hőszigetelését. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért az óvoda hőszigetelési pályázat benyújtásával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

276/2013.(IV.29.) PüB határozat

-- Pályázat benyújtásáról a 8/2013.(III.29.) BM rendelet szerint óvoda hőszigetelésére -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 

 1. 1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 8/2013. (III.29.) BM rendelet „kötelező önkormányzati   feladatot ellátó intézmények fejlesztése felújítása”  pályázaton vegyen részt.

 

 1. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

Folly Péter elnök-helyettes kérdése, hogy van-e a fellebbezésnek költsége?

 

Wolf Viktória aljegyző válaszában elmondja, hogy nincs.

 

Folly Péter elnök-helyettes javasolja, hogy nyújtsanak be fellebbezést a pályázat elutasítása miatt.

 

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért Folly Péter javaslatával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással  meghozza az alábbi határozatot:

 

277/2013.(IV.29.) PüB határozat

-- fellebbezés az óvoda energetikai korszerűsítésére benyújtott pályázat elutasítása miatt -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 

1./ javasolja a Képviselő-testületnek, hogy nyújtson be fellebbezést az óvoda energetikai korszerűsítésére benyújtott KEOP pályázat elutasítása miatt.

 

2./ felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

5./ Napirendi pont:

Rizling sori nyilvános illemhely és a Csiki ABC előtti parkoló felújításáról

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 5. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

Horváth Márta műszaki osztályvezető a nyilvános illemhely felújításával kapcsolatban elmondja, hogy ezzel a rövid határidővel a vállalkozók 1 kivételével nem tudtak ajánlatot tenni. Ezen kívül egy monostorapáti vállalkozás nyújtott be ajánlatot. Az ajánlatok között jelentős a különbség. A Csiki ABC előtti parkoló felújítására 2 ajánlat érkezett be, melyek között nincs jelentősebb különbség.

 

Orbán Péter elnök javasolja, hogy először az illemhely felújításáról döntsön a bizottság.

 

Folly Péter elnök-helyettes elmondja, hogy jó lett volna látni az árajánlat bekérő levelet, hogy milyen műszaki tartalom lett meghatározva. (szaniterek, vízvezeték cső, csempe, stb.)

 

Orbán Péter elnök az ajánlatok közül az NL Építési Vállalkozás ajánlata általános, a helyi vállalkozó ajánlata részletesebb tartalmú.

 

Folly Péter elnök-helyettes mivel a helyi vállalkozóról eddig nem hallott, szeretne referenciát látni.

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető: Tevékenységi körükben szerepel az építőipari kivitelezés.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Legalább a bevonandó vállalkozók listáját szeretné látni, de el tudja fogadni az ajánlatot, ha a műszaki osztály ezt nem tartja fontosnak. Kéri, hogy a következő megkeresésben, ami ilyen munkáknál lenne, szerepeljen az ajánlatkérés határideje.  Van egy olyan érzése, amikor meglát két ajánlatot, melyek közül az egyik beérkezett április 16-án a másik 23-án, hogy amellett, hogy az ember támogatja a helyi vállalkozókat, a nem helyi vállalkozóval szemben inkorrekt lenne, ha netán valaki vagy valakik az önkormányzattól az ún. helyi vállalkozók felé információt juttatnának ki, hogy milyen árak alá kell lemenni, hogy elnyerjék a munkát. Bármilyen munkát pályáztatunk, úgy korrekt, hogy ezeket a játékszabályokat betartsuk. Amennyiben a helyi vállalkozó mellett döntenek, de bármelyik vállalkozó esetében is, napi 100.000 Ft. kötbért javasol meghatározni.

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető kikéri magának a célozgatást. Nem pályázatról volt szó, hirtelen kellett bekérni ajánlatokat. Elmondja, hogy a helyi vállalkozó a Városüzemeltető Kft. ügyvezetőjével beszélt és ezt követően vitte be a műszaki osztályra az ajánlatát.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdése, hogy melyik képviselő javaslatára került be az NL Építőipari Vállalkozás ajánlata?

 

Folly Péter elnök-helyettes tudomása szerint dr. Magó Ágnes képviselő javaslatára. Tájékoztatásul elmondja, hogy ezt megelőzően őt is felhívta Horváth Márta osztályvezető, hogy segítsen ez ügyben, mert nem talál vállalkozót, aki tudná vállalni a feladatot. Ő pontosan azért nem javasolt senkit, hogy az ilyen problémákat elkerülje. Ezért kell a dolgokat leszabályozni, hogy ezek a kérdések ne merülhessenek fel.

 

Forintos Ervin bizottsági tag felkéri Polgármester urat, hogy legközelebb, ha bármilyen munka lesz, akinek bármilyen jogosultsága van építőipari kivitelezés területén a településen, küldjünk ki részükre levelet, mert tudomása szerint 10 feletti azon vállalkozóknak a száma, akik ebbe a munkába be tudtak volna avatkozni. Tudomása szerint az NL vállalkozás ügyvezetője sem kőműves, nem végez kivitelezési munkát, valószínű ők is alvállalkozót vonnának be. Továbbá nem rendelkeznek a nyílászáróknál CE minősítéssel.

 

Folly Péter elnök-helyettes elmondja, hogy aki eddig az Önkormányzatnak dolgozott mindannyian kaptak támadást. Ezzel mindenkinek szembe kell nézni, de kötelességük az, hogy igazságos és korrekt döntést hozzanak, ami nem az egyéni érdekeket veszi figyelembe. Két ajánlatról van most szó a napirendnél. Azt szeretné megtudni, hogy a 2 ajánlatot tevő közül az a cég, amely helyi vállalkozó, képes-e a munkát elvégezni.  Az Önkormányzat dolgozóinak az a kötelességük, hogy igazságos döntést hozzanak.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag elmondja, az előterjesztésen az szerepel, hogy ez a munka nem szerepel a költségvetésben, a feladathoz szükséges forrást biztosítani kell. Kérdés, hogy a pénzmaradvány terhére gondolja-e a bizottság? El kell dönteni, hogy a május 3-tól június 15-ig tervezett munkát érdemes-e elkezdeni, vagy a szezon végére tolják-e át, mert az elmúlt hétvégén olyan tömeg volt már Badacsonyban, mint a főszezonban.

 

Folly Péter elnök-helyettes:  Ha elhalasztják a felújítást, akkor most határozzák meg a kezdés és befejezés időpontját, és dönteni kellene arról, hogy akkor legyen-e újabb pályáztatás.

 

Krisztin N. László polgármester véleménye szerint Badacsonyban nem a WC a legnagyobb probléma pillanatnyilag, hanem a gondozatlanság, virág nélküliség, a szemét, stb., ami eddig ismeretlen volt. Kéri Vargáné Szőke Juditot, hogy ezt tolmácsolja a Kft. ügyvezetője felé, mert rengeteg támadást kap emiatt, mivel soha nem néztek így ki május elején a közterületek.

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető elmondja, hogy a többi helyi vállalkozó az őszi időszakban már be tudná ütemezni a munkát, a rövid határidő miatt nem tudtak ajánlatot tenni, nem azért mert ő nem kért tőlük.

 

Wolf Viktória aljegyző: Folly Péter képviselő felvetése egy beruházási szabályzatban leszabályozható. A pályázatokat, ajánlati felhívásokat úgy kell kiírni, bekérni, hogy azt megadott határidőn belül zárt borítékban kell postai úton megküldeni. Úgy véli akkor elkerülhetők ezek a viták.

 

Folly Péter elnök-helyettes: A zárt pályáztatás tökéletes megoldást jelentene számára.

 

Forintos Ervin bizottsági tag véleménye szerint, ha új pályáztatás lesz, akkor adjuk meg konkrétan, hogy milyen műszaki paramétereket várunk el, mert a benyújtott pályázat a valóságtól elrugaszkodott.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy az árajánlatokat a Hivatal nem vitathatja, azokat döntés előkészítésre terjesztették a Pénzügyi Bizottság elé, hogy a Képviselő-testület felé javaslatot tehessen. Magunkat „védjük meg”, ha ezeket a kérdéseket pontosan leszabályozzuk.

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy nagyon jól működött régebben, amikor az ügyvezető felváltva adta a helyi vállalkozóknak a munkát.

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető tájékoztat arról, hogy jelen esetben nem pályáztatásról volt szó, hanem egy döntés előkészítésről. A testületi határozat úgy szól, hogy a VN. Kft. oldja meg a WC felújítását, ha szükséges helyi vállalkozók bevonásával.

 

Forintos Ervin bizottsági tag véleménye szerint ne hozzon a bizottság most döntést, hanem készüljön egy új részletes kiírás, a kivitelezést pedig halasszák el a szezon végére. A bérlőt a döntésről tájékoztatni kell.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki támogatja Forintos Ervin javaslatát, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

278/2013.(IV.29.) PüB határozat

- Rizling sori nyilvános felújításáról -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. 1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsony, Rizling sori nyilvános illemhely felújítását halassza a szezon végére, a kivitelezésre készüljön új, részletes pályázati kiírás.

 1. 2. javasolja a Képviselő-testület felé, hogy döntéséről a Bérlőt tájékoztassa.

 

 1. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök: A napirend 2. része, az ún. Csiki ABC előtt parkoló felújítása ügyében javaslatot kell tennie a bizottságnak. Van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, felvetés?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület nem döntötte el, hogy mit is akar a területtel. Időközben kiderült, hogy a terület nem is parkolóként van nyilvántartva. Ha parkolót akarunk, akkor meg kell terveztetni, és azt engedélyeztetni kell. Amennyiben nem parkolóként tekintenének rá, egy nagyon kellemes kis tér lehetne padokkal, virággal. A településszemlén az volt a vélemény, hogy a területnek meg kell újulnia. Ha az lesz a döntés, hogy egyszerű burkolás történjen, akkor erre szólnak a benyújtott árajánlatok. Ha ennél többet akarnak a város központjában, akkor nem arra vonatkoznak az ajánlatok.

 

Orbán Péter elnök véleménye szerint, ha nem parkoló lesz ott, akkor az üzlettulajdonosok sérelmezni fogják.

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes véleménye szerint, ha a Fő utca felújítására pályázati forrást tudna szerezni az Önkormányzat, javasolja, hogy készüljön egy terv a terület megújítására. Úgy gondolja, hogy mivel a terület kicsi, a zöld felületet fák ültetésével kellene megoldani, továbbá át kellene gondolni a burkolatot, hogy a településünkre jellemző bazalt milyen formában jelenjen meg.

 

Orbán Péter elnök kérdése, hogy ki készítse el a tervet és mikorra?

 

 

 

Folly Péter elnök-helyettes közli, hogy nem kiviteli tervre gondolt, hanem csak egy koncepcióra, ami mentén tovább lehet lépni majd. A terv elkészítésére az internetről lehet kertépítő cégeket keresni.

 

Orbán Péter elnök úgy gondolja, ha változtatnak a testületi határozaton, akkor ebben a kérdésben sem tud a bizottság döntést hozni.

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető megkérdezi, hogy burkolati tervet készítessen?

 

Folly Péter elnök-helyettes válaszában elmondja, hogy igen, továbbá kérjen be a műszaki osztály szóbeli véleményeket.

 

Orbán Péter elnök úgy gondolja, hogy Folly Péter képviselő a témában illetékes, mondjon ő véleményt.

 

Krisztin N. László polgármester véleménye szerint elég lenne, ha egy szakember lerajzolná az elképzelését. Ha tárgyalásos eljárás keretében meg lehetne állapodni, hogy mit akar az Önkormányzat, akkor lehetne május közepére köztér.

 

Folly Péter elnök-helyettes meg kell bízni egy táj- és kertépítő mérnököt a feladattal.

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető:  A VN. Kft-nél tudomása szerint van erre szakember Rakics Anna személyében.

 

Folly Péter elnök-helyettes elmondja, hogy Rakics Annának nem ez a végzettsége.

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy képviselőként ő is végzett térítésmentesen munkát az Önkormányzatnak, ilyen formában javasolja Folly Péter képviselőt, -aki rendelkezik a szükséges végzettséggel-, a feladattal megbízni. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

279/2013.(IV.29.) PüB határozat

- Csiki ABC előtti parkoló felújítása -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Folly Péter képviselőt kérje fel a Csiki ABC előtti terület megújítására vonatkozó vázlatterv elkészítésére térítésmentesen.

 

2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök megkérdezi a bizottság tagjait, hogy az árajánlattal kapcsolatban van-e javaslatuk.

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető: Amennyiben terv készül a zöldfelületekre, akkor új műszaki tartalomnak kell majd megvalósulnia.

 

Krisztin N. László polgármester: Támogatja a helyi vállalkozók bevonását, mert ők nem tudnak „elmenekülni” a munka elvégzését követően, mint az idegenek.

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető javasolja Farkas János ajánlatához hozzá venni, hogy CKT ágyazatra legyen a burkolat.

 

Krisztin N. László polgármester véleménye szerint a benyújtott ajánlatokhoz adják hozzá a CKT ágyazat költségét, és amelyik ajánlat olcsóbb, azt fogadják el.

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető elmondja, hogy az ajánlatok más műszaki tartalomra vonatkoznak, nem lehet őket összevetni.

 

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki Farkas János ajánlatát javasolja elfogadásra, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 1 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

280/2013.(IV.29.) PüB határozat

- Csiki ABC előtti parkoló felújítása -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1. nem javasolja a Képviselő-testületnek Farkas János vállalkozó Csiki ABC előtti parkoló felújítására vonatkozó árajánlatának elfogadását.

 

2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki Fedő Róbert ajánlatát javasolja elfogadásra, kézfeltartással jelezze.

 

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 1 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

281/2013.(IV.29.) PüB határozat

- Csiki ABC előtti parkoló felújítása -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1. nem javasolja a Képviselő-testületnek Fedő Róbert vállalkozó Csiki ABC előtti parkoló felújítására vonatkozó árajánlatának elfogadását.

 

2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök megállapítja, hogy a bizottság nem tudott kivitelezőt választani.

 

Krisztin N. László polgármester felhívja a figyelmet, hogy testületi ülésen módosítani kell a Rizling sori nyilvános illemhely felújítására vonatkozó testületi határozatot.

 

 

6./ Napirendi pont:

Kolumé Bt. kérelme – ICE’N’GO pavilon elhelyezése ügyében

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 6. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

Krisztin N. László polgármester tájékoztatja a bizottság tagjait arról, hogy az április 11-i testületi ülés napján érkezett a kérelem, amikor a közterületek kérdését is tárgyalták.

 

Orbán Péter elnök elmondja a testület úgy döntött, hogy a korábbi helyen nem kaphat engedélyt a vállalkozó. Javasolja, hogy az ún. Gomba üzlethelyiség és a Bíróék féle üzlet közé kerüljön elhelyezésre a pavilon.

 

Forintos Ervin bizottsági tag szerint kérdés, hogy a vállalkozó egyáltalán hajlandó lenne-e ott elhelyezni. Beszélt több helyi vállalkozókkal, véleményük szerint jó helye lenne a pavilonnak a régi helyen, ezzel egyetért ő is.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért azzal a javaslattal, hogy az Alsó-bazársoron a Gomba és a Bíró üzletek között kerüljön elhelyezésre a pavilon, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 1 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

282/2013.(IV.29.) PüB határozat

- Kolumé Bt. kérelme – ICE’N’GO pavilon elhelyezése ügyében-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az ICE’N’GO pavilon az Alsó bazársoron a Gomba üzlethelyiség és a Bíró-féle üzlet közé kerüljön elhelyezésre.

 

 1. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért Forintos Ervin javaslatával, mely szerint az eredeti helyén maradjon a pavilon, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

283/2013.(IV.03.) PüB határozat

- Kolumé Bt. kérelme – ICE’N’GO pavilon elhelyezése ügyében-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1./ javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Kolumé Bt. kérelmét támogassa és adja bérbe az eredeti helyen a közterületet a pavilon elhelyezésére.

 

2./ felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

 

7./ Napirendi pont:

Nyugdíjas Egyesület támogatási kérelme – támogatási összeg módosítására javaslat bizottsági átruházott hatáskörben

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 7. melléklete tartalmazza/

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

284/2013.(IV.29.) PüB határozat

- Nyugdíjas Egyesület támogatási kérelme – támogatási összeg módosítására javaslat bizottsági átruházott hatáskörben -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

1./ nem javasol a Nyugdíjas Egyesület részére támogatási összeg megállapítást.

 

2./ felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

 

Orbán Péter elnök megköszöni a bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, több napirendi pont nem lévén az ülést 9.09  órakor bezárja.

 

 

 

K.m.f.

 

 

Orbán Péter                                                     Forintos Ervin

elnök                                                    jegyzőkönyv hitelesítő

 

Önkormányzatunk pályázatai

Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

BaBi Badacsony
Ma 2020. July 04., Saturday, Ulrik napja van. Holnap Emese és Sarolta napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!