Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Közérdekű Hirdetmények választási hirdetmény
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

választási hirdetmény

There are no translations available.

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK

2019. ÉVI VÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ

 

Tisztelt Választópolgárok!

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII. 29.) IM rendelet alapján az alábbiakra hívom fel a Tisztelt Választópolgárok figyelmét:

Névjegyzék

Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2019. augusztus 23-ig kell megküldeni.

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához.

Kérelem benyújtható online Ügyfélkapun keresztül vagy személyesen, illetve postán beküldött Kérelem nyomtatványon. A Kérelem nyomtatvány beszerezhető a HVI-ban vagy letölthető a település honlapjáról.

Az átjelentkező választópolgár

-        levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,

-        személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 11-én 16.00 óráig

visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha legkésőbb 2019. október 11-én tartózkodási helyét megszünteti.

 

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet

a)       a Helyi Választási Irodához

-        levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,

-         személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. október 11-én 16.00 óráig vagy

-        2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. október 13-án 12.00 óráig,

b)      az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án legkésőbb 12.00 óráig

nyújthat be.

 

Kérelem benyújtható online Ügyfélkapun keresztül vagy személyesen, illetve postán beküldött Kérelem nyomtatványon. A Kérelem nyomtatvány beszerezhető a HVI-ban vagy letölthető a település honlapjáról.

 

 

 

Választási Bizottság

A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2019. október 4-én 16.00 óráig lehet bejelenteni.

A szavazatszámláló bizottság, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság tagjai 2019. október 14-én mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól.

A munkáltató a szavazatszámláló bizottság tagját, az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság tagját megillető bér és járulékai megtérítését 2019. október 14-től 2019. október 18-án 16.00 óráig igényelheti a helyi választási irodától.

Kampány

A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig tart.

2019. október 13-án nem folytatható kampánytevékenység

a)       a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,

b)      a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen,

c)       a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon.

2019. október 13-án választási gyűlés nem tartható.

2019. október 13-án politikai reklámot nem lehet közzétenni.

2019. október 13-án a közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, nem léphet be.

Helyi Választási Iroda

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet 5.§ (1) bekezdés g) pontja gb) alpontja alapján a Badacsonytomaji Helyi Választási Irodáról (a továbbiakban: HVI) az alábbi tájékoztatást adom:

A HVI vezetője: Wolf Viktória jegyző

A HVI vezető jogi helyettese: Illésné Rácz Andrea ügyintéző

Tel.: 87/571 270 vagy 87/571 109

Fax: 87/471 289

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

A HVI hivatali helyisége:        8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.

Badacsonytomaj, 2019. augusztus 5.

Wolf Viktória

jegyző, HVI vezető

 

 

 

 Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Ma 2019. August 21., Wednesday, Sámuel és Hajna napja van. Holnap Menyhért és Mirjam napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!