Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Közérdekű Hirdetmények 2/2019.(II.04.) HVI Határozat
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2/2019.(II.04.) HVI Határozat

There are no translations available.

2/2019.(II.04.) HVI Határozat

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Ve.) 306.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 4.§ b) pontja figyelembe vételével Ábrahámhegy településen – egyéni listás választási rendszerben – a képviselők által megszerezhető mandátumok számát 4 főben határozom meg.

 

A határozat közzétételének napja: 2019. február 4., a közzététel helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája, illetve Ábrahámhegy Község Önkormányzata hivatalos honlapja (www.abrahamhegy.hu)


A határozat ellen a Ve. 208.§-a és 209.§-a alapján a Helyi Választási Bizottsághoz címzett (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.), de a Badacsonytomaji Helyi Választási Irodához benyújtandó írásbeli kifogással lehet élni.

 

A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított 3 napon belül, azaz 2019. február 7. napján 16,00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) megérkezzen. A határidő jogvesztő.

 

A kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

 

A kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva - lehet benyújtani.

 

A kifogásnak tartalmaznia kell:

a)       a jogszabálysértés megjelölését,

b)      a jogszabálysértés bizonyítékait,

c)       a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

d)      a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A kifogás tartalmazhatja a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Indokolás

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Ve.) 306.§ (2) bekezdése szerint a helyi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztható tagjainak számát.

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 3.§-a kimondja, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni.

 

Ábrahámhegy település 2019. január 1-jei lakosságszáma a Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása alapján 559 fő.

 

Az Övjt. 4.§-a rögzíti, hogy „A 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település - egyéni listás választási rendszerben - egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:

a) 100 lakosig 2 fő,

b) 1000 lakosig 4 fő,

c) 5000 lakosig 6 fő,

d) 10 000 lakosig 8 fő.”

 

Előbbiekre tekintettel, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem és Ábrahámhegy településen a megválasztható önkormányzati képviselők számát 4 főben határoztam meg.

 

Határozatom alapja az Övjt. 3.§-a, 4.§ b) bekezdése és a Ve. 306.§ (2) bekezdése.

 

A jogorvoslati lehetőséget a Ve. 208.§-a, 209.§ (1) bekezdése, 210.§ (1) bekezdése és 212.§ (1)-(3) bekezdései alapján biztosítottam.

 

 

Badacsonytomaj, 2019. február 4.

 

 

 

Wolf Viktória

jegyző

HVI vezető


 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése

BaBi Badacsony

Önkormányzatunk pályázatai

Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Ma 2020. May 29., Friday, Magdolna napja van. Holnap Janka és Zsanett napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!