Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Humán Ügyek Bizottsága 2013. évi jegyzőkönyvek 2013. 04. 29. soros HÜB
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2013. 04. 29. soros HÜB

There are no translations available.

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottságának 2013. április 29-én 8.00 órai kezdettel a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Rózsakő termében (8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.) megtartott nyilvános üléséről.

 

 

Jelen vannak: Rajzó Ildikó                  bizottság elnöke

Dr. Magó Ágnes                           bizottsági tag

Simonné Visi Erzsébet                bizottsági tag              (3 fő)

 

 

Távolmaradását bejelentette:

Scheller György                            bizottsági tag

Vastag Gábor                               bizottsági tag              (2 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás             jegyző

Part Andrásné                              jegyzőkönyvvezető

(2 fő)

 

 

  1. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke tisztelettel köszönti a bizottsági tagokat és a tanácskozási joggal meghívottakat.

Megállapítja, hogy a megválasztott 5 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Simonné Visi Erzsébet bizottsági tagot, jegyzőkönyv vezetésére felkéri Part Andrásnét.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

125/2013.(IV.29.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága elnökének javaslatára jegyzőkönyv hitelesítőnek Simonné Visi Erzsébetet  és jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja a 7. napirendi pontot előrehozni, melynek kérelmezője az ülésen jelen van.

Kéri, hogy aki az elhangzott módosítással a napirendet elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

126/2013.(IV.29.) HüB határozat

– Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága 2013. április 29. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének – módosított – napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1./ Támogatási kérelem sportrendezvényekhez – támogatási összeg meghatározása bizottsági átruházott hatáskörben.

Előterjesztő: Rajzó Ildikó elnök

2./ Fogorvosi praxis értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

3./ Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirat módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

4./ Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzethatárainak felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

5./ Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról – Törvényességi felhívás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

6./ Ad-hoc Bizottság létrehozása a 125/2013. (II.14.) képviselő-testületi határozat szerint

Előterjesztő: Rajzó Ildikó elnök

7./ Pályázat benyújtásáról a 8/2013. (III.29.) BM rendelet szerint

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Bizottság utasítja Rajzó Ildikó elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó HüB elnöke

 

  1. II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1./  Napirendi pont

Támogatási kérelem sportrendezvényekhez – támogatási összeg meghatározása bizottsági átruházott hatáskörben.

Előterjesztő: Rajzó Ildikó elnök

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke köszönti Berecz Nikolett ifjúsági és sportreferenst. Kérdezi, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Berecz Nikolett ifjúsági és sportreferens ismerteti a támogatási kérelemben foglaltakat. Elmondja, hogy a kért összegből elsősorban a rendezvényeken résztvevő gyerekek számára szeretne csokoládét, illetve gyümölcsöt vásárolni, műanyag poharakra is szükség van. A meghirdetett sakkversenyre eddig 6 fő helyi és 3 fő vidéki jelentkező van.  A kért támogatás mértéke 38 ezer forint. A résztvevők oklevéldíjazásban részesülnek.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megköszöni a részletes előterjesztést. Javasolja a két rendezvényt szétválasztani. A kézilabdára 30 eFt, a sakkversenyre 8 eFt támogatás biztosítását javasolja.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megjegyzi, hogy a támogatás nem adható a civil szervezetek támogatási keretének terhére, mivel itt nincs szó civil szervezetekről. A 2013. évi sportcélú támogatások terhére megfogalmazást javasolja. A támogatás megbontásával egyetért.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző a határozati javaslatban a következő megfogalmazást javasolja: „1. … támogatást biztosít a 2013. évi sportcélú támogatási keret terhére. „2. … Költségvetési és Adóosztályát, hogy a 2013. évi költségvetési rendelet módosítását készítse elő.”

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy az iskola igazgatójától is érkezett egy 50 eFt-os támogatási kérelem a Tatay-kupa rendezvényhez. Javasolja a két kérelmet együtt tárgyalni.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy a sportreferens is részt vesz-e a rendezvény lebonyolításában.

 

Berecz Nikolett ifjúsági és sportreferens elmondja, hogy az induló csapatok között megtalálhatók azok a gyerekek, akikkel ő foglalkozik. Segíteni fog a rendezvény lebonyolításában, de elsősorban a gyerekekkel kell foglalkoznia.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a sportrendezvények támogatásával – kézilabda 30.000 Ft, sakkverseny 8.000 Ft – egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

127/2013.(IV.29.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága  - átruházott hatáskörében eljárva – a Kézilabda Dzsembori (2013.04.30.) sportrendezvény megtartásához 30.000,- Ft és Badacsonytomaj Sportpálya Sportmajális sakkverseny (2013.05.01.) sportrendezvény megtartásához 8.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a 2013. évi sportcélú támogatási keret terhére.

Felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóosztályát, hogy a 2013. évi költségvetési rendelet módosítását készítse elő.

Határidő: elfogadásra azonnal

költségvetési rendelet módosítására 3 nap

kifizetésre a költségvetési rendelet módosítását követő 3 nap

Felelős:  Rajzó Ildikó HüB elnök

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke a Tatay kupa rendezvényhez kért támogatással kapcsolatosan kéri a bizottság véleményét.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottság tag hiányolja, hogy a kérelemben nincs konkrétan kibontva, hogy a támogatást mire fordítják. Ezért 30 eFt biztosítását támogatja.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javasolja a határozati javaslat 2. pontjának pontosítását a következőképpen: „2… a támogatási szerződést készítse elő a Tatay Sándor Általános Iskolával és a kifizetést eszközölje.”

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag 30.000 Ft-ra vonatkozó javaslatát támogatja, szavazzon.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

128/2013.(IV.29.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága  - átruházott hatáskörében eljárva – a Tatay-kupa sportrendezvény megtartásához 30.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a 2013. évi települési sportfeladatok támogatási keret terhére.

Felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóosztályát, hogy a támogatási szerződést készítse elő, a kifizetést eszközölje.

Határidő: elfogadásra azonnal

támogatási szerződés megkötésére 3 nap

kifizetésre a támogatási szerződés aláírását követő 3 nap

Felelős:  Rajzó Ildikó HüB elnök

Tamás Lászlóné osztályvezető

Elszámolásért Csizmarik Béláné iskola igazgató

 

2./  Napirendi pont

Fogorvosi praxis értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 2. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi Dr. Folly Réka fogorvost, hogy kíván-e hozzászólni a napirendhez.

 

Dr. Folly Réka elmondja, hogy az előterjesztésben rosszul szerepel, ő nem fogszakorvos, hanem fogorvos. Szakvizsgája nincs, fogorvosi diplomával rendelkezik, mely a praxis megvásárlásához elegendő.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy van-e gyakorlata, dolgozott-e fogorvosként.

 

Dr. Folly Réka elmondja, hogy dolgozott fogorvosként egy magánklinikán. Megjegyzi, hogy a fogorvosoknak nem kötelező szakvizsgát tenni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy az elmúlt években elsősorban anyaszerepben látta illetve a Folly Arborétum ügyeit intézte. Kérdezi, hogy emellett jut-e ideje a fogorvosi munkára, fontosnak tartja a megszerzett gyakorlatot. A testületnek előtérbe kell helyeznie a helyi emberek igényeit, érdekeit illetve a turisztikai szempontokat is. Sok helyütt egy jó fogorvos turisztikai vonzerőt is jelent. Jónak tartaná, ha több jelentkező lenne, és a testület egy gyakorlott fogorvost választhatna.

 

Dr. Folly Réka elmondja, hogy ez az OEP által finanszírozott praxis. Mielőtt édesapja beteg lett, Budapesten dolgozott a Dentál Magánklinikán. Általános orvosi és fogorvosi diplomával is rendelkezik. Jelenleg Balatonedericsen dolgozik az ottani fogorvossal együtt, egy hónapja Szörtsey doktor úr betegeit ő látja el. A praxis tulajdonjogának átvezetése több hónapot vesz igénybe, októbertől tudná betölteni az álláshelyet. Akkor vásárolja meg a praxist, ha a település és a testületek szívesen látják. Először itt próbált helyettesíteni, de ebbe nem egyeztek bele, Balatonedericsen viszont a kolléganő készségesen fogadta.

 

Rajzó Ildikó bizottsági elnöke kéri az előterjesztésben a fogszakorvost fogorvosra javítani, illetve az előszerződés 11. pontját október 30-ra módosítani.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző kérdezi, hogy a praxist magánvállalkozóként kívánja-e ellátni.

 

Dr. Folly Réka megjegyzi, hogy erre még nem tud válaszolni.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy egy pályáztatással esetlegesen nem lehetne-e hamarabb fogorvoshoz juttatni a település lakosságát.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy tudomása szerint Szörtsey doktor úr meghirdette a praxis jogot, melyre Dr. Folly Réka jelentkezett. Vagyonértékű jogról van szó, melyről a tulajdonos dönt a körzetbe tartozó önkormányzatok hozzájárulásával. Úgy értesült, hogy több érdeklődő is volt, de a döntés joga a praxis tulajdonosáé. Véleménye szerint nem jelent problémát, ha októberben tudna munkába állni, mivel a tartós helyettesítés megoldott.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag szerint fontos, hogy a fogorvos helyben dolgozzon. Így tapasztalatot gyűjthet az orvos és a lakosság is. Olyan szerződést kellene kötni, hogy itt helyben dolgozzon, ez akár egy próbaidőnek is felfogható lenne. Nem kellene másik településre járnia, a lakosságnak pedig helyben lenne a szolgáltatás.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a doktor úr nem engedi, hogy a gépeit használja az új orvos, amíg kötelmi jogviszonyba nem kerül. Szerződéskötést követően nincs akadálya a helyben történő rendelésnek. A próbaidős dolgot esetleg egy feladat ellátási szerződésbe lehetne kikötni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy ez már kizárná a próbaidő lehetőségét.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kérdezi, hogy a rendelő felszerelésében milyen arányban tulajdonos az önkormányzat. Tudomása szerint a praxisjog bérbe nem adható, szigorú kötelmek vannak érvényben.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy 2008-ban az önkormányzat pályázatot adott be  fogorvosi eszközökre 20 millió forint értékben, melynek önerő részét 299.675 Ft-ot a doktor úr állta. A fenntartási idő 5 év, ezt követően az eszközök a doktor úr tulajdonába kerülnek.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag szerint az lehet az előrelépés alapja annak érdekében, hogy a helyettesítés helyben történjen, hogy az önkormányzat pályázott, ezzel gyarapítva a praxisjog tulajdonosának a vagyonát.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a feladat ellátási szerződés szerint a fenntartási időt követően az eszközöket térítésmentesen az önkormányzat a doktor úr tulajdonába adja. Ezek jelenleg az önkormányzat leltárában szerepelnek, viszont a többi eszközhöz nincs közünk.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag szerint meg kell keresni az utat a megállapodáshoz. Véleménye szerint a doktor úr az egészségügyi ellátás érdekében köteles átadni a lehetőséget egy leltár keretében.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag szerint a bizottsági ülésen, sőt a testületi ülésen sem tudnak olyan döntést hozni, ami a lakosság részére megnyugtató. A testületnek tiszta képet kell látnia.

 

Dr. Folly Réka elmondja, hogy akkor lép tovább az ügyben, ha az önkormányzat szívesen fogadja a munkáját.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a szerződés értelmében a praxisjog jogosultjának kell gondoskodnia a helyettesítésről, viszont a helyszínt nem határozza meg. A Szörtsey doktor úrnak korábban kellett volna már intézkednie. Sok panasz érkezik a lakosságtól, az emberek alapellátáshoz fűződő jogai sérülnek.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megjegyzi, hogy a háziorvost szabadsága idején Badacsonytomajon helyettesítik. Nem ért egyet azzal, hogy Edericsre kelljen járni fogorvoshoz.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy törvény írja elő, hogy mit kell azonnal ellátni, és milyen esetben kell időpontot adni. A feladat ellátási szerződésbe bele lehetne írni, hogy a helyettesítést a helyi rendelőben köteles megoldani az orvos.

 

Dr. Folly Réka elmondja, hogy Balatonedericsen is így működik a fogorvos. Valóban kicsit többet kell várni az időpontot kérőknek. De a helyettesítés Badacsonytomajon nem oldható meg.

 

Rajzi Ildikó bizottság elnöke javasolja, hogy tárgyaljon még erről a bizottság, ne hozzon döntést. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

129/2013.(IV.29.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Salföld, Balatonrendes fogászati alapellátási körzet praxis jogának értékesítésével összefüggésben Dr. Folly Réka fogorvossal a feladat ellátási szerződés megkötésére vonatkozóan döntést nem hoz, további tárgyalásokat, egyeztetéseket tart szükségesnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős:  Rajzó Ildikó HüB elnök

 

3./  Napirendi pont

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirat módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 3. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy kíván-e valaki a napirendhez hozzászólni. Megállapítja, hogy nem. Javasolja az Alapító Okiratot és a Módosító Okiratot a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadni.  Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

130/2013.(IV.29.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratát és Módosító Okiratát a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadásra javasolja.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testületek együttes ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős:  Rajzó Ildikó HüB elnök

 

 

4./  Napirendi pont

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzethatárainak felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 4. számú melléklete)

 

 

Hozzászólások:

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kérdezi, hogy a pályázatok miatt kellett-e így meghatározni a körzethatárt.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a körzetbe tartozó gyermeket az óvoda köteles felvenni, ha viszont kívülről van jelentkező, akkor mérlegelhet, akár indoklás nélkül is elutasíthatja a felvételt.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

131/2013.(IV.29.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága  az alapításában és Badacsonytomaj Város, Ábrahámhegy, Salföld Községek napközi otthonos óvoda ellátást biztosító Intézményi Társulás fenntartásában működő köznevelési intézmény, a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda felvételi körzethatárát az alábbiak szerint javasolja megállapítani: Badacsonytomaj, Ábrahámhegy és Salföld települések közigazgatási területe.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős:  Rajzó Ildikó HüB elnök

 

 

5./  Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról – Törvényességi felhívás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 5. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke a Pénzügyi bizottság elnökének Simonné Visi Erzsébet képviselőt javasolja megválasztani, aki korábban a Pénzügyi bizottság tagjaként tevékenykedett. Javasolja, hogy helyette Orbán Péter alpolgármester kerüljön át a Humán bizottságba.  Kérdezi Simonné Visi Erzsébetet, hogy elfogadná-e a bizottsági elnöki tisztet.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag elmondja, hogy igen.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a javaslatát támogatja, szavazzon.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

132/2013. (IV.29.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Pénzügyi bizottság elnökének Simonné Visi Erzsébet képviselőt javasolja megválasztani.

A bizottság javasolja, hogy helyette Orbán Péter alpolgármester kerüljön át a Humán Bizottságba.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős:  Rajzó Ildikó HüB elnök

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag nem tudja elfogadni a Kormányhivatal törvényességi észrevételének azon részét, hogy az alpolgármester választásnál a polgármesteri jogkört nem befolyásolhatja a Képviselő-testület. Nem tud azonosulni azzal, amit a polgármester úr csinált. A Kormányhivatal állásfoglalásaiban nem bízik meg, ha a bíróság is kimondja egy jogszabály törvényellenességét, akkor fogadja el. Szeretné, ha a Törvényszéken is megfuttatná a testület ezt a kérdést.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a Képviselő-testület nem köteles elfogadni a Kormányhivatal állásfoglalását. Ha vitatja annak törvényességét, akkor a Törvényszékhez felterjeszthető, aki döntést hoz az ügyben.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javaslatát támogatja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

133/2013. (IV.29.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Kormányhivatal törvényességi észrevételének alpolgármester választással kapcsolatos részét nem fogadja el. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy terjessze a Törvényszék elé.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős:  Rajzó Ildikó HüB elnök

 

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy a pénzügyi bizottság hatásköreinél miért került be az m. pont „a polgármester illetményének emelésére javaslat előterjesztése.”. A polgármester úr bére jelenleg a maximumon van.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a Kormányhivatal törvényességi észrevételében leírta, hogy nincs szabályozva, hogy ki javasolhatja a polgármester illetményének emelését. Jelenleg nincs jelentősége, azonban ha a későbbiekben másik polgármestert választana a település, a bérét alacsonyabb szinten is meg lehet határozni.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag javasolja a megfogalmazás módosítását a következőképpen: „a polgármester illetményének meghatározására javaslat előterjesztése.”

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, szavazzon.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

134/2013. (IV.29.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja, hogy 6. §. Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottságra vonatkozó részének m./ pontja az alábbiak szerint kerüljön megfogalmazásra: „a polgármester illetményének meghatározására javaslat előterjesztése.”

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős:  Rajzó Ildikó HüB elnök

 

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag a Pénzügyi bizottság hatáskörében lévő „300.000,- Ft-ot meg nem haladó értékű támogatás és/vagy pénzeszköz átadási kérelem elbírálása, kivéve a sportcélú támogatási keretet” 100.000,- Ft-ra javasolja csökkenteni. Véleménye szerint nehéz tartani egy szoros költségvetést, ha a bizottság 300 eFt-onként osztogatja a támogatást.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy a forrás sincs meghatározva, ezért ő sem tartja jónak a c./ pont szerinti meghatározást.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság akkor tud támogatást adni, ha a költségvetés tartalmazza a szükséges előirányzatot. Átcsoportosításhoz nincs jogosultsága.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a támogatás mértékének 100.000,- Ft-ra történő csökkentésével egyetért, szavazzon.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

135/2013. (IV.29.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja, hogy 6. §. Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottságra vonatkozó részének c./ pontja az alábbiak szerint módosuljon: „100.000,- Ft-ot meg nem haladó értékű támogatás és/vagy pénzeszköz átadási kérelem elbírálása, kivéve a sportcélú támogatási keretet.”

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős:  Rajzó Ildikó HüB elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki az elhangzott módosításokkal a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

136/2013. (IV.29.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadásra javasolja az alábbiak szerint:

-       A Pénzügyi bizottság elnökének Simonné Visi Erzsébet képviselőt javasolja megválasztani. Helyette Orbán Péter alpolgármester kerüljön át a Humán Bizottságba.

-       Kormányhivatal törvényességi észrevételének alpolgármester választással kapcsolatos részét a bizottság nem fogadja el. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy terjessze a Törvényszék elé.

-       6. §. Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottságra vonatkozó részének m./ pontja az alábbiak szerint kerüljön megfogalmazásra: „a polgármester illetményének meghatáro-zására javaslat előterjesztése.”

-       6. §. Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottságra vonatkozó részének c./ pontja az alábbiak szerint módosuljon: „100.000,- Ft-ot meg nem haladó értékű támogatás és/vagy pénzeszköz átadási kérelem elbírálása, kivéve a sportcélú támogatási keretet.”

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős:  Rajzó Ildikó HüB elnök

 

6./  Napirendi pont

Ad-hoc Bizottság létrehozása a 125/2013. (II.14.) képviselő-testületi határozat szerint

Előterjesztő: Rajzó Ildikó elnök

(Előterjesztés 6. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag szerint ezt a témát a soros ülésen kellene megtárgyalni, mivel az esetleges jelöltektől az elfogadó nyilatkozatok nem állnak rendelkezésre.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javaslatát támogatja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

137/2013.(IV.29.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 125/2013. (II.14.) képviselő-testületi határozat értelmében az Ad hoc bizottság létrehozásáról  a soros ülés keretében tárgyaljon, mivel az elfogadó nyilatkozatok még nem állnak rendelkezésre.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős:  Rajzó Ildikó HüB elnök

7./  Napirendi pont

Pályázat benyújtásáról a 8/2013. (III.29.) BM rendelet szerint

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 7. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy ő szívesebben támogatná a bevételt termelő beruházásokat.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag elmondja, hogy egy órája kapott levelet a pályázati referenstől, aki újabb és újabb leveleket küld, de ez így nem biztos, hogy jól működik. Kérdezi az óvoda hőszigetelésével kapcsolatosan, hogy a pályázat támogatása esetén a társönkormányzatoknak is dönteni kell-e, hiszen a költségvetésükben szerepel az óvoda, nem csak a mi gyermekeink járnak ide.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy mivel az épület Badacsonytomaj Város Önkormányzatának a tulajdonában áll, ezért alaphelyzetben nem. A Társulási Megállapodásban úgy szerepel, hogy a fejlesztési céloknál tárgyalási alapot képez.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javasolja, hogy az önrészt tekintetében tárgyaljunk a társönkormányzatokkal. Az óvoda hőszigetelését támogatja.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag javasolja az óvodára vonatkozó pályázat benyújtását, mivel az jelentős megtakarítást hozhat. Akkor is javasolja a pályázat benyújtását, ha a társönkormányzatok elzárkóznak az önrész fizetésétől.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag elmondja, hogy az előterjesztések nincsenek megfelelően előkészítve, kidolgozva. Nem látható például a pályázatok esetében, hogy milyen vonzata van egy-egy pályázat benyújtásának, milyen pozitívumokkal jár. A révfülöpi előterjesztések másként néznek ki.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző szerint a bizottság előtt lévő előterjesztésnél már nem jobbak a révfülöpi előterjesztések.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki  egyetért az óvoda felújítására, hőszigetelésére vonatkozó pályázat benyújtásával oly módon, hogy az önrészt a társönkormányzatok együttesen vállalják fel, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal  és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

138/2013.(IV.29.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek  Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól 8/2013. (III.29.) BM. rendelet Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása pályázaton vegyen részt és rendelje el a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda fejlesztése, felújítása című pályázati dokumentáció és ahhoz szükséges mellékletek elkészítését.

A bizottság javasolja tárgyalások lefolytatását a társönkormányzatokkal az önrész közös vállalásáról.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős:  Rajzó Ildikó HüB elnök

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag a térfigyelő kamerák megvalósítását nem javasolja.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért a javaslattal, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

139/2013.(IV.29.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek  Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása - térfigyelő kamerák kiépítése – pályázaton ne vegyen részt.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős:  Rajzó Ildikó HüB elnök

 

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megköszöni a bizottsági ülésen való részvételt és az ülést 9.15 órakor bezárja.

 

 

Önkormányzatunk pályázatai

Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

BaBi Badacsony
Ma 2020. July 12., Sunday, Izabella és Dalma napja van. Holnap Jenő napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!