Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2021 Polgármesteri határozatok, előterjesztések Polgármesteri határozatok, előterjesztések 28-34
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Polgármesteri határozatok, előterjesztések 28-34

There are no translations available.

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

28/2021.(II.15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró

Badacsonytomaj Város Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

a következő döntést hozom:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a Strandfejlesztés IV. ütem konstrukció keretében a kivitelező/szállító kiválasztására irányuló Kbt. 114.§ szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárások lebonyolításával megbízza a Hargittay és Tóth Ügyvédi Irodát

a) árubeszerzés eljárás – bruttó 762.000,- Ft

b) építési beruházás eljárás – bruttó 889.000,- Ft

összegben, melyet a 2021. évi pénzmaradvány terhére biztosítok.

 1. 2. a Strandfejlesztés IV. ütem konstrukció keretében a kivitelező kiválasztására irányuló az építési beruházásra vonatkozó Kbt. 114.§ szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan:

-          az eljárás megindítását és lefolytatását elrendelo.

-          a kivitelezés becsült értékét:

a)         I. rész (Badacsonytomaj Városi Strand – gyepszőnyeg) nettó 16 560 000 Ft

b)        II. rész (Badacsony Strand – járda, zuhanyzó) nettó 12 604 850 Ft

c)         III. rész (OPCIÓ - Badacsonytomaj Városi Strand) nettó 2 677 114 Ft

összegben határozza meg.

-          A szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet mértéke

a)         I. rész (Badacsonytomaj Városi Strand – gyepszőnyeg) nettó 16 560 000 Ft

b)        II. rész (Badacsony Strand – járda, zuhanyzó) nettó 12 290 000 Ft

c)         III. rész (OPCIÓ - Badacsonytomaj Városi Strand) nettó 3 325 755 Ft

-          a Bíráló Bizottság tagjai közé javasolja:

a)         közbeszerzési szakértelmet és jogi szakértelmet biztosító személy: Dr. Hargittay Szabolcs BB elnök

b)        pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

c)         a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személy: Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

-          az eljárás megindításához és lefolytatásához szükséges nyilatkozatok és dokumentációk aláírására felhatalmazza a polgármestert.


 1. 3. a Strandfejlesztés IV. ütem konstrukció keretében a szállító kiválasztására irányuló az árubeszerzésre vonatkozó Kbt. 114.§ szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan:

-       az eljárás megindítását és lefolytatását elrendeli.

-       a kivitelezés becsült értékét:

a)       I. rész (kültéri bútorok telepítése) nettó 9 137 100 Ft

b)      II. rész (úszóstég telepítése) nettó 6 625 000 Ft

c)       III. rész (Wifi eszközök telepítése) nettó 1 670 000 Ft

összegben határozza meg.

-          A szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet mértéke

a)       I. rész (kültéri bútorok telepítése) nettó 9 382 700 Ft

b)      II. rész (úszóstég telepítése) nettó 6 550 000 Ft

c)       III. rész (Wifi eszközök telepítése) nettó 1 620 000 Ft

-          a Bíráló Bizottság tagjai közé javasolja:

a)       közbeszerzési szakértelmet és jogi szakértelmet biztosító személy: Dr. Hargittay Szabolcs BB elnök

b)      pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

c)       a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személy: Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

-          az eljárás megindításához és lefolytatásához szükséges nyilatkozatok és dokumentációk aláírására felhatalmazza a polgármestert.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

BB tagok

 


BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

29/2021.(II.15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró

Badacsonytomaj Város Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

a következő döntést hozom:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az előterjesztés szerint elfogadja a településrendezési eszközök részleges módosítására vonatkozóan az előterjesztés szerinti partnerségi egyeztetésen és az államigazgatási szervekkel történt véleményezés után módosított bemutatott tervanyagot.
 2. a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény szerinti 15 napos kifüggesztés alatt nem érkezett javaslat, vélemény, így a partnerségi egyeztetést lezárja.
 3. a dokumentum végső szakmai véleményezésre való megküldéssel az állami főépítész felé egyetért.
 4. egyúttal nyilatkozza, hogy az államigazgatási szervekkel egyetértve a környezeti vizsgálat a módosított dokumentációban szereplő módosításokhoz nem szükséges. Az állami főépítész javaslataira az önkormányzati válaszokat mellékeli.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

30/2021.(II.15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró

Badacsonytomaj Város Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

a következő döntést hozom:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Badacsonytomaj, Római út egy szakaszának – Kápolna utca – Pöltenberg utca – Kossuth utca szennyvízcsatornázás kivitelezéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatása” tárgyában előkészített előterjesztést és annak mellékleteit megismerte.
 2. elrendeli a közbeszerzési eljárás előkészítéséhez kapcsolódó beszerzési eljárás megindítását és az ajánlattételi felhívás kiküldését.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

31/2021.(II.15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró

Badacsonytomaj Város Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

a következő döntést hozom:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Szakrális projekt háromoldalú megállapodás megkötése” tárgyában előkészített előterjesztést és szerződéstervezeteket megismerte.
 2. a B1-Szakrális Projekt keretében megvalósuló turisztikai beruházások megvalósítása érdekében a BTTF Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 8258 Badacsonytomaj, hrsz 120/1.; képviseli: Brájer Éva Mária vezérigazgató) – Badacsonytomaj Város Önkormányzata (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14., képviseli: Krisztin N. László polgármester) – Bakonyerdő Zrt. (8500 Pápa, Jókai út 46., képviseli: Varga László igazgató) közötti együttműködési megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtétele mellett.
 3. a B1-Szakrális Projekt keretében megvalósuló turisztikai beruházások megvalósítása érdekében a BTTF Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 8258 Badacsonytomaj, hrsz 120/1.; képviseli: Brájer Éva Mária vezérigazgató) – Badacsonytomaj Város Önkormányzata (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14., képviseli: Krisztin N. László polgármester) – Balaton-felvidéki Nemzeti Park (8229 Csopak, Kossuth utca 16., képviseli: Puskás Zoltán igazgató) közötti együttműködési megállapodást aláírására felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtétele mellett.
 4. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt a megállapodásokban rögzített intézkedések végrehajtására és a vállalt kötelezettségek teljesítésére.

Határidő: elfogadásra azonnal

a szerződés aláírására 5 munkanap

egyebekben szerződés szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

32/2021.(II.15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró

Badacsonytomaj Város Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

a következő döntést hozom:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Felső-bazársori 1. számú üzlet hasznosítására vonatkozó pályázati dokumentáció megismerte és a pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja. Petricevic Marko (1026 Budapest, Gábor áron utca 27.) és Tóth Ádám egyéni vállalkozó (8258 Badacsonytomaj, Szent Donát út 8.) pályázatát érvénytelennek nyilvánítja, a Juventas 365 Kft. (8258 Badacsonytomaj, Béke utca 24.; képviseli: Istvándy Gergely) pályázatát érvényesnek nyilvánítja.
 2. elrendeli az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadában levő Badacsonytomaj 1239 helyrajzi számú ingatlanon meglevő ún. Felső-bazársori 1. számú üzlet 1.224.000,- Ft + rezsiköltség/év összegen történő bérbeadását a Juventas 365 Kft. (8258 Badacsonytomaj, Béke utca 24.; képviseli: Istvándy Gergely) pályázó részére.
 3. felkéri a Sipos Ügyvédi Irodát a bérleti szerződés előkészítésére.
 4. a bérleti jogviszony időtartama az üzlethelyiség birtokbavételének napjától számított 5. év vége napjáig tartó, határozott időtartamban határozza meg.
 5. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a pályázót értesítse a döntésről.

 

Határidő:       azonnal

szerződéskötésre 10 nap

Felelős:          Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

33/2021.(II.15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró

Badacsonytomaj Város Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

a következő döntést hozom:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Felső-bazársori 2. számú üzlet hasznosítására vonatkozó pályázati dokumentáció megismerte és a pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja. Petricevic Marko (1026 Budapest, Gábor áron utca 27.) pályázatát érvényesnek nyilvánítja.
 2. elrendeli az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadában levő Badacsonytomaj 1239 helyrajzi számú ingatlanon meglevő ún. Felső-bazársori 2. számú üzlet 750.000,- Ft + rezsiköltség/év összegen történő bérbeadását a Petricevic Marko (1026 Budapest, Gábor áron utca 27.) pályázó részére.
 3. felkérei a Sipos Ügyvédi Irodát a bérleti szerződés előkészítésére.
 4. a bérleti jogviszony időtartama az üzlethelyiség birtokbavételének napjától számított 5. év vége napjáig tartó, határozott időtartamban határozza meg.
 5. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a pályázót értesítse a döntésről.

 

Határidő:       azonnal

szerződéskötésre 10 nap

Felelős:          Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 


BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

34/2021.(II.15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró

Badacsonytomaj Város Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

a következő döntést hozom:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Felső-bazársori 3. számú üzlet hasznosítására vonatkozó pályázati dokumentáció megismerte és a pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja. Petricevic Marko (1026 Budapest, Gábor áron utca 27.) pályázatát érvényesnek nyilvánítja.
 2. elrendeli az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadában levő Badacsonytomaj 1239 helyrajzi számú ingatlanon meglevő ún. Felső-bazársori 3. számú üzlet 750.000,- Ft + rezsiköltség/év összegen történő bérbeadását a Petricevic Marko (1026 Budapest, Gábor áron utca 27.) pályázó részére.
 3. felkéri a Sipos Ügyvédi Irodát a bérleti szerződés előkészítésére.
 4. a bérleti jogviszony időtartama az üzlethelyiség birtokbavételének napjától számított 5. év vége napjáig tartó, határozott időtartamban határozza meg.
 5. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a pályázót értesítse a döntésről.

 

Határidő:       azonnal

szerződéskötésre 10 nap

Felelős:          Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző