Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2021 Polgármesteri határozatok, előterjesztések Polgármesteri határozatok, előterjesztések 8-26
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Polgármesteri határozatok, előterjesztések 8-26

There are no translations available.

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2021.(II.08.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró

Badacsonytomaj Város Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

a következő döntést hozom:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők és főállású Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére 2021. évben bruttó 450.000 Ft/fő/év (azaz bruttó négyszázötvenezer forint/fő/év) keretösszegű cafeteria juttatást biztosít, mely előbbiekben részletezett juttatásokhoz szükséges összeget a Badacsonytomaji KÖH 2021. évi költségvetésében a működési kiadások jogcímen biztosít.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2021.(II.08.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró

Badacsonytomaj Város Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

a következő döntést hozom:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét az határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovatszám

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

 

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

 

 

 

 

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

 

 

 

 

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

 

 

 

 

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

 

 

 

 

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

 

 

 

 

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

 

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

 

 

 

 

ebből: befektetési jegyek

B8121

 

 

 

 

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

 

 

 

 

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

 

 

 

 

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

 

 

 

 

 

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

 

 

 

 

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

 

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

B821

 

 

 

 

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

 

 

 

 

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

 

 

 

 

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

 

 

 

 

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

 

 

 

 

ebből: más kormányok

B824

 

 

 

 

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

 

 

 

 

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

 

 

 

Rovat megnevezése

Rovat-szám

saját bevételek 2020.

saját bevételek 2021

saját bevételek 2022.

saját bevételek 2023.

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

 

 

 

1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,

216 000 000

216 845 000

219 687 140

219 687 140

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

 

0

 

40 513 982

41 324 261

42 563 989

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

 

 

 

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

 

 

 

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,

200 000

1 414 000

1 435 210

1 463 914

6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

 

 

 

ÖSSZESEN:

216 200 000

258 772 982

262 446 611

263 715 043


 

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

Rovat megnevezése

Rovatszám

kiadási eredeti előirányzat

ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás

ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/kölcsön/értékpapír

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

89031298

89031298

 

 

 

 

 

 

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1588559032

1588559032

 

 

 

 

 

 

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

2362000

2362000

 

 

 

 

 

 

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

19626535

19626535

 

 

 

 

 

 

Részesedések beszerzése

K65

 

 

 

 

 

 

 

 

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

 

 

 

 

 

 

 

 

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

329109911

329109911

 

 

 

 

 

 

Beruházások

K6

2028688776

2028688776

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

445756000

445756000

 

 

 

 

 

 

Informatikai eszközök felújítása

K72

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

 

 

 

 

 

 

 

 

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

120353330

120353330

 

 

 

 

 

 

Felújítások

K7

566109330

566109330

0

0

0

0

0

0

Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ebből:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2021.(II.08.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró

Badacsonytomaj Város Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

a következő döntést hozom:

A veszélyhelyzet ideje alatt a polgármesteri feladatok ellátásának egyes kérdéseiről szóló 15/2021.(I.22.) Kormányrendelet 3.§ (4) bekezdésében rögzítettekre figyelemmel (az Mötv. 39.§-a szerinti bizottság, a vagyonnyilatkozatokat vizsgáló bizottság feladat- és hatáskörét a polgármester vagy az 1.§ szerint a polgármester feladat- és hatásköreit gyakorló személy gyakorolja) megállapítom, hogy a 2021. évi vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének határidőben

-          Borbélyné Galambos Gabriella

-          Forintos Ervin

-          Hartai Béla

-          Krisztin N. László

-          Mékli Bernadett

-          Takács Lajos

-          Török Zoltán

települési képviselő tett eleget.

A vagyonnyilatkozatokat őrzéséről a Közös Önkormányzati Hivatal helyben gondoskodik.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/2021.(II.08.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró

Badacsonytomaj Város Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

a következő döntést hozom:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését a határozat 1-4. mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyja az alábbiak szerint:

a)       Kiadási főösszege                                                       122.082.073 Ft, melyből

aa)   Működési kiadások                                               120.939.073 Ft

ebből:

1. személyi juttatások:                                           85.181.102 Ft

2. munkaadókat terhelő

járulékok és szociális hozzájárulási adó:             11.277.971 Ft

3. dologi kiadások:                                                24.480.000 Ft

4. ellátottak pénzbeli juttatásai:                            0 Ft

5. egyéb működési célú kiadások:                         0 Ft

ab) Felhalmozási kiadások                                         1.143.000 Ft

ac)  Finanszírozási kiadások                                       0 Ft

 

b)      Bevételi főösszege                                                      122.082.073 Ft, melyből:

ba) Költségvetési bevételek                                          18.297.750 Ft

ebből:

 1. működési célú támogatások Áht. belül:          16.097.750 Ft
 2. felhalmozási célú támogatások Áht. belülről: 0 Ft
 3. közhatalmi bevételek:                                    0 Ft
 4. működési bevételek:                                      2.200.000 Ft
 5. felhalmozási bevételek:                                  0 Ft
 6. működési célú átvett pénzeszközök:              0 Ft
 7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök:          0 Ft

bb) Finanszírozási bevételek                                     103.784.323 Ft.

 

II.        költségvetési engedélyezett létszámkeret: 21 fő, ebből

18 fő közszolgálati tisztviselő,

3 fő Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló

 

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének melléklete.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2021.(II.08.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró

Badacsonytomaj Város Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

a következő döntést hozom:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által elkészített 2021. évi Rendezvénytervet Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és a megvalósításhoz szükséges összeg tekintetében az önkormányzat 2021. évi költségvetéséhez igazodóan további egyeztetésekre felkéri az intézmény vezetőjét.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Nagy László mb.intézményvezető

Tamás Lászlóné osztályvezető

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

közművelődésért felelős munkatársak BVKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2021.(II.08.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró

Badacsonytomaj Város Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

a következő döntést hozom:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az „Alsó-bazársori üzletek bérleti díj mérséklése” tárgyában előkészített előterjesztést és annak mellékleteit megismerte.
 2. nem támogatja az Alsó-bazársori 1. és Alsó-bazársori 2. számú üzletek vonatkozásában a Bérlővel való szerződés meghosszabbítását. a 2019. november 15. napján megkötött bérleti és üzemeltetési szerződés 4. pontja alapján.
 3. támogatja a Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Bérlő között 2019. november 15. napján az Alsó-bazársori 1. és 2. számú üzletre létrejött bérleti és üzemeltetési szerződésbe foglalt 18. pont szerinti bérleti díj mérséklést, és elrendeli a vonatkozó szerződés 5. pontjának alábbiak szerinti módosítását:

„A Bérleménynek a Szerződés 4. pontjában rögzített határozott időtartamra a Bérbeadó részére járó éves bérleti díja (a továbbiakban: éves bérleti díj) az épületre és a telekre együttesen és összesen …………, azaz ………… forint. A Bérbeadó kijelenti és szavatolja, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA tv.) 88. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti adókötelessé tétel lehetőségével a Bérbeadó nem élt, így a Bérlemény jelen Szerződés szerinti Bérlő részére való bérbeadása az ÁFA tv. 86. § (1) bekezdése l) pontja alapján mentes az ÁFA alól.”

 1. felkéri a Sipos Ügyvédi Irodát a szerződés módosításának előkészítésére, és ellenjegyzésére, melynem aláírására a polgármestert felhatalmazza a további szükséges intézkedések megtétele mellett.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a Bérlőt és az ügyvédi irodát értesítse a döntésről.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Sipos Ügyvédi Iroda

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14/2021.(II.08.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró

Badacsonytomaj Város Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

a következő döntést hozom:

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Badacsonytomaj 673 helyrajzi számú ingatlan vétele” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
 2. a Badacsonytomaj 673 helyrajzi számú, az önkormányzat 1/1 kizárólagos tulajdoni hányadában levő forgalomképtelen törzsvagyon vagyonhasznosításához (értékesítéséhez) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 3/2016. (II.01.) önkormányzati rendelete 1. melléklete alapján nem járulok hozzá.
 3. felkérem a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

Határidő: azonnal

Felelős: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

15/2021.(II.08.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró

Badacsonytomaj Város Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

a következő döntést hozom:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hillside International Kft. (1024 Budapest, Ady Endre utca 19.) Badacsonytomaj (Badacsonyörs) 2157-3/9 hrsz-ú területeket érintő fejlesztéshez kapcsolódó szabályozási vizsgálat és javaslat  tárgyában készített anyagát megismerte és a további együttműködés érdekében a szükséges egyeztetések, tárgyalások lefolytatására felhatalmazza az alpolgármestert, továbbá a tárgyalásokra delegálja dr. Sipos Balázs ügyvédet, Szabó Zoltán főépítészt, Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnököt.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Hartai Béla alpolgármester

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

16/2021.(II.08.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró

Badacsonytomaj Város Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

a következő döntést hozom:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciója” című projekthez kapcsolódóan a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás vonatkozásában

 1. az eljárást eredményesnek nyilvánítja.
 2. az MRK-STRUKTÚRA Szerkezetépítő Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő és az Alpok Terra Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő által benyújtott ajánlatokat érvénytelennek nyilvánítja.
 3. az "SZ-L" BAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
 4. az "SZ-L" BAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot az eljárás nyertesének nyilvánítja.
 5. nyertes Ajánlattevővel az "SZ-L" BAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal a 2/2021.(I.26.) Képviselő-testületi határozatban biztosított fedezet alapján a nettó 363.999.564 Ft ajánlati áron a vállalkozási szerződés aláírására felhatalmazást ad a polgármesternek.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

BB tagok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2021.(II.08.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró

Badacsonytomaj Város Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

a következő döntést hozom:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester

 1. 1. 2020. évi szabadságát a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 25 munkanap alapszabadságban, 14 munkanap pótszabadságban, és a 2019. december 31. napjáig ki nem adott 5 munkanap szabadságban, mindösszesen 44 munkanap szabadságban állapította meg, melyből 2020. december 31. napján a ki nem adott szabadság mértéke 13 munkanap.
 2. 2021. évi szabadságát a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 25 munkanap alapszabadságban és 14 munkanap pótszabadságban, összesen 39 munkanapban állapítja meg.
 3. 2021. évi mindösszesen 52 munkanap szabadságának ütemezését a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Hartai Béla alpolgármester

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

18/2021.(II.08.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró

Badacsonytomaj Város Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

a következő döntést hozom:

 1. az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadom.
 2. a döntésről az érintetteket tájékoztatom.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

19/2021.(II.08.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró

Badacsonytomaj Város Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

a következő döntést hozom:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 6. a „Közvilágítási aktív berendezés eszköz üzemeltetési szerződés 2021-2023. évre” tárgyú előterjesztést és szerződés tervezetét megismerte.
 2. 7. az E.on Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. által küldött 2021. február 1. napja és 2023. január 31. napja közötti időtartamra vonatkozó, a közvilágítási aktív berendezés eszköz üzemeltetési szerződés aláírására a felhatalmazást megadja a polgármester részére.

Határidő: azonnal

szerződéskötésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

20/2021.(II.08.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró

Badacsonytomaj Város Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

a következő döntést hozom:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a MENÜ Kft. 2021. évi Üzleti Tervét az előterjesztés szerinti tartalommal megismerte, azt elfogadja.
 2. az étkezési térítési díjakról szóló tájékoztatást tudomásul veszi, figyelemmel a hatályos, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendeletben foglaltakra.
 3. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a MENÜ Kft. (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.; képviseli: Molnárné Keller Csilla ügyvezető) részére 2021. évben egyösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít 5.805.000 Ft  Ft összegben, azaz ötmillió-nyolcszázötezer forint összegben a működési kiadások pénzeszközátadások keret terhére.
 4. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 5. a támogatás célja: MENÜ Kft. működési kiadások támogatása
 6. a támogatás felhasználásának határideje: 2021. december 31.
 7. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2021. január 31-ig köteles elszámolni.
 8. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 9. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 10. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 11. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal,

egyebekben a 2021. évi költségvetés elfogadása

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Hartai Béla alpolgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető

Molnárné Keller Csilla ügyvezető

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

21/2021.(II.08.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró

Badacsonytomaj Város Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

a következő döntést hozom:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében MFP-KTF/2020 kódszámú 3084201620 azonosító számú „Egry József Művelődési Ház belső rekonstrukciója” című projekthez kapcsolódó „színházterem hang –és fénytechnika kivitelezése tárgyában a Hangadó Produceri Iroda Bt-vel (9700 Szombathely, Fátra utca 2.; képviseli: Kovács János ügyvezető) szerződést köt bruttó 7.152.005,- Ft (azaz bruttó hétmillió-egyszázötvenkettőezer-öt forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható keret mértékéig. A vállalkozási szerződést aláírására s a szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza a polgármestert.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 10 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

22/2021.(II.08.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró

Badacsonytomaj Város Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

a következő döntést hozom:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi Munkatervét az előterjesztés szerinti formában és tartalommal jóváhagyja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Munkatervben megjelölt felelősök

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

23/2021.(II.08.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró

Badacsonytomaj Város Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

a következő döntést hozom:

a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. nemzetközi horgászversenyekről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal megismertem és felkérem a strandüzemeltető Badacsonytomaj VN Kft-t a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző, Rakics Anna ügyvezető VN Kft.

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

24/2021.(II.08.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró

Badacsonytomaj Város Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

a következő döntést hozom:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakossági használt sütőolaj begyűjtésről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja és a támogatási szerződés és a szolgáltatási szerződés aláírására a felhatalmazást a polgármester részére megadja, valamint hozzájárul a tárgybani ügyhöz kapcsolódó szükséges intézkedések megtételéhez.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző, Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

25/2021.(II.08.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró

Badacsonytomaj Város Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

a következő döntést hozom:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) 2021. évi Karbantartási Tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal,

Felelős:          Krisztin N. László polgármester, Hartai Béla alpolgármester, Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető, Rakics Anna ügyvezető

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

26/2021.(II.08.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró

Badacsonytomaj Város Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben

a következő döntést hozom:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2021. évi Üzleti Tervét az előterjesztés szerinti tartalommal megismerte, azt elfogadja.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.; képviseli: Rakics Anna ügyvezető) részére 2021. évben egyösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít 38.309.000 Ft összegben, azaz harmincnyolcmillió-háromszázkilencezer forint összegben a működési kiadások pénzeszközátadások keret terhére.
 3. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 4. a támogatás célja: Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. működési kiadások támogatása
 5. a támogatás felhasználásának határideje: 2021. december 31.
 6. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2021. január 31-ig köteles elszámolni.
 7. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 8. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 9. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 10. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

 

Határidő:       elfogadásra azonnal,

egyebekben a 2021. évi költségvetés elfogadása

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Hartai Béla alpolgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető

Rakics Anna ügyvezető