Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2019. évi jegyzőkönyvek 2019.02.27 soros testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2019.02.27 soros testületi jk.

There are no translations available.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 5/2019.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 27-én 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                           polgármester

Orbán Péter                                     alpolgármester

Forintos Ervin                                 képviselő

Kun István                                      képviselő

Laposa Bence                                  képviselő

Nagy Lajos                                      képviselő

Nagy Miklós                                    képviselő                             (7 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                 jegyző

Tamás Lászlóné                              osztályvezető

Gerencsér Tamás                          ügyintéző

Bolla József                                   ügyvezető

Berecz Nikolett                              BVKI igazgató

Dr. Gáli Mihály                              ügyvéd

Horváth Gábor                              elnök

Cseh Ervinné                                elnök

Lukács Antalné                             elnök

Arany György                                ügyvezető elnök

Lesz Ferenc                                   elnök

Fekete Ferenc                                elnök

Part Andrásné                               jegyzőkönyvvezető               (13 fő)

 

Lakosság részéről megjelent:   0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a televízió nézőit. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Lajos képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

44/2019. (II.27.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 29 nyílt napirendi pont szerepel, melyhez két napirend felvételét javasolja az alábbiak szerint:

30./ Régi hivatal oldalfalának felújítása

31./ Badacsonytomaj Város Év Tűzoltója címről

 

Elmondja, hogy a Régi hivatal oldalfalának felújítása tárgyú napirendet a bizottság megtárgyalta, az Év Tűzoltója kitűntetésre a javaslat tegnap érkezett. Kéri, hogy aki a Régi hivatal oldalfalának felújítása tárgyú napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

45/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele/levétele

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. február 27-i soros ülésének napirendi pontjaihoz felveszi

„30. Régi hivatal oldalfalának felújítása”

című napirendet.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Badacsonytomaj Város Év Tűzoltója címről tárgyú napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

46/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele/levétele

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. február 27-i soros ülésének napirendi pontjaihoz felveszi

„31. Badacsonytomaj Város Év Tűzoltója címről”

című napirendet.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy sorrendi módosításra van-e javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a nyilvános ülés módosított napirendjét 31 napirendi ponttal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

47/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. február 27-i soros ülésének módosított napirendjét 31 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Horváth Gábor elnök

 1. 2. Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Cseh Ervinné kuratóriumi elnök

 1. 3. Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné elnök

 1. 4. Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Mórocz István elnök

 1. 5. Badacsonytomaji Sportegyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lesz Ferenc elnök

 1. 6. Badacsonyi Sporthorgász Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fekete Ferenc elnök

 1. 7. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye 2018-2022. évekre szóló képzési tervének éves felülvizsgálata, 2019. évi továbbképzési tervének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 1. 8. Városi Könyvtár 2018. évi beszámolójának, 2019. évi munkatervének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. BadacsonyBor7 2019. évi Részvételi Szabályzatának elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 1. 10. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsonytomaj turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című projekthez – beérkező ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében Közbringa rendszer (BABI), valamint csomagmegőrző és pihenők kialakítása” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 113. §. (1) bekezdése alapján induló nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. VP6-7.2.1.-7.4.1.3-17 kódszámú „Badacsonytomaj Város Önkormányzata által biztosított közétkeztetés fejlesztése” című pályázat - szerződésmódosításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Közvilágítási aktív berendezés eszköz üzemeltetési szerződés 2019. évre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésre a 2018. – 2019. évre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Badacsonyi strandi büfék bérbeadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd, Bolla József ügyvezető VN. Kft.

 1. 17. Intertourist 3000 Kft. földhasználati joga

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 18. Badacsonytomaj 0320. hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Badacsony posta ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Demjén Tamás önkormányzati út vásárlási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Balatoni Szövetséggel megállapodás 2019. évi szúnyoggyérítésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Levegőszennyezettség mérés lehetőségeiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Téli rezsicsökkentésről szóló 1602/2018. (XI.27.) Kormányhatározat végrehajtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Tájékoztató a peres ügyekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 26. Pályázatokról szóló beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 28. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 29. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 30. Régi hivatal oldalfalának felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 31. Badacsonytomaj Város Év Tűzoltója címről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Horváth Gábor elnök

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester köszönti Horváth Gábort, az egyesület elnökét. Elmondja, hogy 100 eFt támogatásról van szó, melyért az egyesület tagsága a város rendezvényeit színesíti részvételével.  Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítés tenni. Megállapítja, hogy nem.  Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

48/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület Badacsonytomaj támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület (székhely: 8300 Tapolca Dobó tér 1., képviselő: Horváth Gábor) részére 2019. évben egyösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít 100.000 Ft összegben, azaz egyszázezer forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: az Egyesület rendezvényei költségeinek támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2019. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2020. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

 

Határidő: a megállapodás megkötésére: 2019. március 15.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

2./ Napirendi pont

Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Cseh Ervinné kuratóriumi elnök

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester köszönti az egyesület elnökét, Cseh Ervinnét. Kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

49/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomajért Közalapítvány (székhely: 8256 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) részére 2019. évben egyösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít 1.000.000 Ft összegben, azaz Egymillió forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: működési kiadások támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2019. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2020. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

 

Határidő: a megállapodás megkötésére: 2019. március20.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

3./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné elnök

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja 350.000 Ft támogatási összeggel képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester köszönti Lukács Antalné egyesületi elnököt. Kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


50/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 23.) részére 2019. évben egyösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít 350.000 Ft összegben, azaz háromszázötvenezer forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: az Egyesület 2019. évi rendezvény kiadási költségeinek támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2019. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2020. január 31-ig köteles elszámolni.
  1. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
  2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
  3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
  4. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő: a megállapodás megkötésére: 2019. március 20.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

4./ Napirendi pont

Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Mórocz István elnök

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester köszönti Arany György ügyvezető elnököt. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Arany György ügyvezető elnök elmondja, hogy a támogatás nagyban elősegítené a vállalt feladatok teljesítését. Kéri a testület támogatását.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Mórocz István elnök úrnak jó egészséget kíván a Képviselő-testület nevében. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

51/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj (székhely: 8257 Badacsonyörs, Orgona utca 17.) részére 2019. évben egyösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít 350.000 Ft összegben, azaz háromszázötvenezer forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: működési kiadások támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2019. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2020. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő: a megállapodás megkötésére: 2019. március 20.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

5./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Sportegyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lesz Ferenc elnök

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek 5.260.000 Ft támogatási összeggel, melyből 3.000.000 Ft összeget a 2019. évi támogatási keret terhére, 2.260.000 Ft összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítson.

Krisztin N. László polgármester köszönti Lesz Ferencet, az SE elnökét. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Lesz Ferenc elnök elmondja, hogy a bizottság kérte, mondja el a televízió nyilvánossága előtt, hogy a felújított pálya mikor vehető igénybe. A tavaszi szezonban még Szigligeten fognak játszani, hogy a fű megerősödjön. A nyár elején ünnepélyes keretek között szeretnék átadni az új pályát. A jövő héten érkeznek meg az új kapuk egy egyéb eszközök, egy földmérő pontosan kiméri a pályát. Kéri, hogy a testület támogassa a bizottság javaslatát.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

52/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Sportegyesület támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomaji Sportegyesület (székhely: 8256 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) részére 2019. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 5.260.000 Ft összegben, azaz ötmillió-kettőszázhatvanezer forint összegben, melyből 3.000.000 Ft összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a támogatási keret terhére, 2.260.000 Ft összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítson
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése két részletben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára az alábbiak szerint:

a) a támogatás első részletének kifizetése: 2019. április 1.

b)   a támogatás második részletének kifizetése: 2019. július 1.

 1. a támogatás célja: működési kiadások támogatása
 2. a támogatás felhasználásának határideje: 2019. december 31.
 3. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2020. január 31-ig köteles elszámolni.
 4. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 6. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 7. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő: a megállapodás megkötésére: 2019. március 20.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

6./ Napirendi pont

Badacsonyi Sporthorgász Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fekete Ferenc elnök

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester köszönti Fekete Ferenc elnököt. Kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Elmondja, hogy 150 eFt vissza nem térítendő támogatást javasol a bizottság biztosítani a Sporthorgász Egyesület részére.  Az idén 60 éves az egyesület. Az új elnökség megválasztása után kerül kidolgozásra az az eseménysor, mellyel méltó módon lehet megemlékezni ezen időszakról.  Tájékoztatást kér arról, hogy ez hogyan kapcsolható majd hozzá az Önkormányzat és a Kulturális Intézmény egyéb programjaihoz. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

53/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Sporthorgász Egyesület Badacsonytomaj támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonyi Sporthorgász Egyesület (székhely: 8258 Badacsonytomaj József A.u.20., képviselő: Fekete Ferenc) részére 2019. évben egyösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít 150.000 Ft összegben, azaz egyszázötvenezer forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: Az egyesület működésével összefüggő kiadási költségeinek támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2019. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2020. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:   a megállapodás megkötésére: 2019. március 20.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

7./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye 2018-2022. évekre szóló képzési tervének éves felülvizsgálata, 2019. évi továbbképzési tervének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester köszönti Berecz Nikolett igazgatót. Kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

54/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye 2018-2022. évekre szóló képzési tervének éves felülvizsgálatáról, 2019. évi beiskolázási tervének elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye 2018-2022. évekre szóló képzési tervét felülvizsgálta és a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye 2019. évi továbbképzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
 3. Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az intézményvezetőt a döntésről értesítse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Berecz Nikolett intézményvezető

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

KÉPZÉSI TERV

 

a kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet alapján

 

I. Érintett időszak: 2018-2022.

 

II. Érintettek köre:

A kulturális intézmény közalkalmazotti vagy munkaviszony alapján, szakmai munkakörben, legalább 6 órában foglalkoztatott közép- és felsőfokú végzettségű szakemberei (kulturális szakemberek)

III. Az intézmény alapadatai

 

Intézmény megnevezése:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye

Intézmény székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.

Intézmény vezetőjének neve:

Berecz Nikolett Erika

Telefonszám:

+3687571115

E-mail cím:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Képzési terv összeállítójának neve:

Berecz Nikolett Erika

Képzési terv összeállítójának beosztása:

Intézményvezető

Telefonszám:

+36306934420

E-mail cím:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

IV. Az intézmény alaptevékenységeinek bemutatása

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye, mint nyilvános települési művelődési intézmény, az információs esélyegyenlőség és a demokrácia helye. A tudásalapú társadalom alapintézményeként feladata az, hogy mindenki számára biztosítsa a szabad, korlátozás nélküli hozzáférést a művelődéshez, a kultúrához, a szórakozáshoz, továbbá könyvtárán keresztül a dokumentumokhoz és az információkhoz. Célja, hogy minőségi és korszerű szolgáltatásaival, a város szellemi életének, közéletének információs központjává váljék, hogy tevékenységével egyszerre szólítsa meg a felnőtt és a gyermek korosztályt, programjaival gazdagítsa a város életét.

Objektumaink:

-          Városi Könyvtár (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 29.)

-          Egry József Művelődési Ház (8258 Badacsonytomaj, Római u. 69.)

-          Egry József Emlékmúzeum (8261 Badacsony, Egry Sétány 21.)

-          Tájház (8258 Badacsonytomaj, Kert u.25.)

-          Keresztúry Ház (8258 Badacsonytomaj, Római u. 69.)

-          Civil Ház (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 29.)

 

Az Egry József Művelődési Ház a helyi közösségi művelődést szervező, közművelődési alapszolgáltatást nyújtó közművelődési intézmény. Az Egry József Művelődési Ház kötelező alapszolgáltatási közé tartozik a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása. Ennek keretében a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja, a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt.

Az intézmény egyéb tervezett alapszolgáltatásai:

a)       a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése. A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a közösség- és társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az ifjúság, az idősek, a nemzetiségek és a külhoni magyarok közösségi művelődésének segítése, a szegénységben élők és kirekesztett csoportok társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenciós programok megvalósítása.

b)      az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása. A gyermekek olvasóvá nevelésének támogatása. A gazdaság, a kultúra, a tudomány és a művészet kérdéseiben való eligazodáshoz szükséges információk és tudásanyag közvetítése.

c)       a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása. Tradicionális kulturális rendezvények segítése, szervezése pl.: Badacsonyi Szüret.

 

V. Részletes képzési terv

(A táblázat sorokkal bővíthető.)

Ssz.

Továbbképzésben résztvevő neve

Továbbképzésben résztvevő munkaköre

Továbbképzésben résztvevő legmagasabb iskolai végzettsége

Továbbképzésben résztvevő szakképzettsége

Továbbképzés típusa [1]

Továbbképzés tervezett ütemezése (év/

negyedévben meghatározva)

Az intézmény alaptevékenységéhez való kapcsolódás indoklása

1. a.)

 

Berecz Nikolett Erika

intézményvezető

felsőfokú

Egyetem- főiskola-

Andragógia, Személyügyi szervező, Felnőttképzési szervező, Rendezvényszervező menedzser, Kulturális emberi erőforrás menedzser, Sportkommunikátor, Többfunkciós kulturális intézmények vezetői képzése

tanfolyam jellegű (KAB) szakmai továbbképzés-

ABPE továbbképzés I. (60 óra)

2018. II. negyedév

hatósági jellegű szakmai továbbképzés a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére

b.)

tanfolyam jellegű (KAB) szakmai továbbképzés-

Frontszemélyzeti képzés- a kulturális intézmények látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztéséhez

(30 óra)

2018. IV. negyedév

a kulturális intézmények látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztéséhez szükséges ismeretek

c.)

d.)

tanfolyam jellegű (KAB) szakmai továbbképzés-

Szolgáltató múzeum menedzsment képzés (60 óra)

2019. II. negyedév

szolgáltató múzeummenedzsment komplex ismerete

2. a.)

Kovács László Krisztián

könyvtárvezető

felsőfokú

Egyetem- főiskola

Informatikus könyvtáros

tanfolyam jellegű (KAB) szakmai továbbképzés- DJP mentorképzés

(70 óra)

2018. IV. negyedév

DJP mentor képzés- A digitális készségek elsajátítása és fejlesztése a DJP Pontokon.

b.)

tanfolyam jellegű (KAB) szakmai továbbképzés - Korszerű helyismereti munka alapja akkreditált továbbképzés (50 óra)

2019. II. negyedév

A képzés célja a könyvtári helyismereti tevékenység új, az infokommunikációs technológia fejlődéséből következő feladatainak és távlatainak bemutatása. A résztvevők elsajátítják az elektronikus helyismereti dokumentumok gyűjtésének módjait, feldolgozását és szolgáltatását; felkészülnek a digitalizálási feladatok végzésére, a vonatkozó szerzői jogszabályok alkalmazására.

3.)

Nagy László

művelődésszervező

felsőfokú

Főiskola-

Kulturális menedzser, Művelődésszervező

Nem releváns. A munkavállalónak a rá vonatkozó nyugdíjkorhatár betöltéséig kevesebb, mint öt év van hátra.

VI. Képzési terv felülvizsgálatára vonatkozó szabályok

 

A képzési tervet szükség esetén a kulturális szakemberek továbbképzéséről 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet 3§ (1) bekezdése alapján évente március 31-ig szükséges felülvizsgálni.

A felülvizsgálatról jegyzőkönyv (1. számú melléklet) készül, amelyet a felülvizsgáló személy, valamint az intézmény vezetőjének aláírása hitelesít.

 

Az elkészített jegyzőkönyv a képzési tervvel együtt érvényes.

 

Dátum:

Készült:

 

 

 

 

Képzési terv készítőjének aláírása

 

 

 

Dátum:

 

 

Jóváhagyva:

 

 

 

 

Intézmény vezetője

 

 

P.H.

 

1. számú melléklet

 

JEGYZŐKÖNYV

a év. hónap. nap –án/én jóváhagyott képzési terv felülvizsgálatáról

 

Felülvizsgáló személy neve:

Berecz Nikolett Erika

Felülvizsgáló személy beosztása:

intézményvezető

Telefonszám:

06306934420

E-mail cím:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Felülvizsgálat időpontja:

2019. február 12.

Felülvizsgálat indokoltsága:

éves felülvizsgálat, szükséges módosítások elvégzése

 

Változásjegyzék

Ssz.

Változással érintett rész

Változás

Változás indoklása

 1. c.)

Múzeumi kultúraközvetítés szakirányú továbbképzési szak

A képzés képzési tervből történő törlése

A képzés 2019 I. negyedévben nem került meghirdetésre.

 1. b.)

Frontszemélyzeti képzés- a kulturális intézmények látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztéséhez

A képzés képzési tervben történő rögzítése

A képzés az EFOP-3.3.3_VEKOP-16-2016-00001 projektnek köszönhetően, ingyenesen volt elvégezhető. A képzésre való felvételről a MOKK vezetése döntött.

 1. d.)

Szolgáltató múzeum menedzsment képzés

A képzés képzési tervben történő rögzítése.

A "Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001" projekt keretében kidolgozott szakmai továbbképzés ingyenesen végezhető el. A jelentkezéseket belső elbírálási folyamat során rangsorolják. A képzésre történő jelentkezés megtörtént, a jelentkezés elbírálás alatt van.

 

Dátum:

Készült:

 

 

 

 

Felülvizsgáló személy aláírása

Dátum:

 

 

Jóváhagyva:

 

 

 

 

Intézmény vezetője

 

 

P.H.

 

Jelen képzési tervet Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 54/2019. (II.27) határozatával jóváhagyta.

 

Badacsonytomaj, 2019. február 27.

Krisztin N. László

polgármester

 

BEISKOLÁZÁSI TERV

 

a kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet alapján

 

Érintett időszak:

2019. év

 

I. Az intézmény alapadatai

 

Intézmény megnevezése:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye

Intézmény székhelye:

8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.

Intézmény vezetőjének neve:

Berecz Nikolett Erika

Telefonszám:

+87571115

E-mail cím:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Beiskolázási terv összeállítójának neve:

Berecz Nikolett Erika

Beiskolázási terv összeállítójának beosztása:

intézményvezető

Telefonszám:

+36306934420

E-mail cím:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 


II. Részletes beiskolázási terv

A 2019. évben beiskolázásra kerülő alkalmazottakra/munkavállalókra, valamint az egyes képzésekre vonatkozó adatok részletezése

Ssz.

Továbbképzésben résztvevő neve

Továbbkép-zésben résztvevő szakmai munkaköre

Továbbkép-zésben résztvevő legmagasabb iskolai végzettsége

Továbbkép-zésben résztvevő szakképzett-sége

Továbbkép-zés típusa [2]

Továbbképzés neve/témája

Tovább-képzés óraszáma

Tovább-képzés kezdésének tervezett időpontja (év, hó)

Tovább-képzés befejezésének tervezett időpontja

(év, hó)

Képzés tandíja[3]

Vizsgadíj2

Képzés egyéb költségei2

A képzéssel összefüggésben biztosított munkaidő-kedvezmény időtartama2

1.

Berecz Nikolett Erika

intézményvezető

felsőfokú

Andragógia

tanfolyam jellegű (KAB) szakmai továbbképzés

Szolgáltató múzeum menedzsment képzés

60

2019. június

2019. június

Nem releváns

Nem releváns

Önkormányzat használatában, üzemeltetésében lévő gépjármű igénybevétele/ Útiköltség térítés

Konzultációk, vizsganapja

2.

Kovács László Krisztián

könyvtáros- könyvtárvezető

felsőfokú

informatikus- könyvtáros

tanfolyam jellegű (KAB) szakmai továbbképzés

Korszerű helyismereti munka alapja akkreditált továbbképzés

50

2019. június

2019. június

Nem releváns

Nem releváns

Önkormányzat használatában, üzemeltetésében lévő gépjármű igénybevétele/ Útiköltség térítés

Konzultációk, vizsganapja


III. Képzési költségek elszámolásának módja és határideje

 

III./1. A képzéshez kapcsolódó költségek elszámolásának módja:

 

III./2. A képzéshez kapcsolódó költségek elszámolásának ideje:

 

III./3. A képzés elvégzésének igazolására benyújtandó dokumentumok:

-       a képzést folytató szervezet és a képzésben részt vevő munkavállaló között létrejött felnőttképzési szerződés

-       a képzés elvégzését igazoló dokumentum

 

III./4. A költségvállalásról vagy költségmegosztásról szóló megállapodás másolata (amennyiben releváns) a Beiskolázási terv elválaszthatatlan melléklete.

 

 

Készült:

 

 

 

 

Beiskolázási terv készítőjének aláírása

 

 

 

 

 

 

Jóváhagyva:

 

 

 

 

Intézmény vezetője

 

 

P.H.

 

Jelen képzési tervet Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 54/2019. (II.27) határozatával jóváhagyta.

 

Badacsonytomaj, 2019. február 27.

Krisztin N. László

polgármester

 

 

MEGÁLLAPODÁS

 

Amely létrejött egyrészről Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14., képviseli: Berecz Nikolett Erika intézményvezető), mint munkáltató, másrészről

……………………… (született: ……………., …………….., anyja neve: ……………., …………….., …………………….. szám alatti lakos) a Badacsonytomaj Önkormányzat Kulturális Intézménye …………………… (munkakör megnevezése), mint közalkalmazott között a mai napon az alábbi feltételekkel.

 

1.) A szerződő felek rögzítik, hogy a közalkalmazott felvételt nyert a ……………………………. (intézmény megnevezése) ……………………………….. (intézmény székhelye),……………………………….(intézmény képviselője), mint képzésszervező által meghirdetett ………………………………………megnevezésű programba, mely képzés a közalkalmazott hivatali feladatának ellátását jelentős mértékben segíti.

2.) A szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a képzésben való részvétel térítésmentes.

3.) A közalkalmazott vállalja, hogy a képzés sikeres elvégzése érdekében a szakmai konzultációkon részt vesz és ………………... napjáig sikeres vizsgát tesz.

4.) A munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a képzés ideje alatt a közalkalmazott számára legalább 3 alkalommal, de szükség szerinti számban biztosítja a ……………… (helyszínen) személyes konzultáción való megjelenéssel járó közlekedési költség megtérítését/…………………………………………………….

5.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.

 

A felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után jóváhagyólag aláírták.

 

Badacsonytomaj, 20…év…hó…nap

 

 

munkáltató

közalkalmazott

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye

 

Berecz Nikolett intézményvezető

 

Ellenjegyezte:

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

8./ Napirendi pont

Városi Könyvtár 2018. évi beszámolójának, 2019. évi munkatervének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi az Intézmény igazgatóját, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy a 2018. évi beszámolót és a 2019. évi munkatervet miden évben meg kell küldeni az Eötvös József Megyei Könyvtár felé, a testület jóváhagyását követően. A Megyei Művelődési Intézet a Kulturális Intézményt gyakorlóhellyé minősítette, a jövőben főiskolai és egyetemi hallgatókat fogadhatnak szakmai gyakorlatra. Az LMI partnerszervezeteként a megújuló művelődési házba új informatikai eszközöket kaptunk, több számítógépet, nyomtatót és irodai bútorokat.

 

Kun István képviselő gratulál az elért eredményekhez. Elmondja, hogy a bizottsági ülésen felmerült, hogy a könyvtár működtetését gazdaságosabban kellene megoldani.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy a Megyei Könyvtárral folytatott egyeztetést. Írásbeli megkereséssel kell élni feléjük, ezután a helyszínen megvizsgálják a lehetőségeket. A KSZR-rel kapcsolatosan szintén egyeztetett, még ebben az évben nyilatkoznia kell a fenntartónak, hogy vissza szeretne-e kapcsolódni a könyvtári szolgáltató rendszerhez.  A könyvtári állomány gyarapításának költsége így nem jelentkezne, a további beszerzéseket a Megyei Könyvtár biztosítaná, minimum 4 könyvtári programot hoznának ide. Ebben az esetben nem feltétlenül szükséges felső fokú végzettségű könyvtárost alkalmazni, érettségivel is ellátható a munkakör. Negatívumként említhető, hogy a könyvtár, mint nyilvános könyvtár megszűnne, a Megyei Könyvtárhoz vagy a Tapolcai Járáshoz tartoznánk. A Kulturális Intézmény részt venne a könyvtár napi munkájában, de a szakmai részt a megye szolgáltatná. A nyilvános könyvtári státusz veszne el, illetve a nyitva tartás módosulhatna.

 

Kun István javasolja fenti lehetőség további vizsgálatát.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a márciusi testületi ülés napirendje lesz egy kulturális intézményt érintő csomag, melynek ez is a része lesz.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

55/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

Városi Könyvtár 2018. évi beszámolójának, 2019. évi munkatervének elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye (Városi Könyvtár) 2018. évi beszámolóját a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye (Városi Könyvtár) 2019. évi munkatervét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
 3. Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az intézményvezetőt a döntésről értesítse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető

Kovács László Krisztián könyvtárvezető

 

 

9./ Napirendi pont

BadacsonyBor7 2019. évi Részvételi Szabályzatának elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy a Részvételi Szabályzat elkészítéséhez a Badacsony Hegyközség, a Borút Egyesület és a Céh Turisztikai Egyesület képviselői küldték meg a javaslataikat. Elmondja, hogy a Szabályzat néhány pontban átdolgozásra került, a 22. pontot törölték, a 14/b. pontot kiegészítették. A beadási határidőt előbbre hozták. A borverseny áprilisban kerül megrendezésre, túljelentkezés esetén az ellenőrző bizottság dönt. Folyékony szerelem logóval ellátott poharak lesznek. A Badacsonyi Szüreten való felvonulással összefüggésben a 14/a. – j. pontot összevonták.

 

Orbán Péter alpolgármester 8.22 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

56/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsony Bor7 2019. évi Részvételi Szabályzatának

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. Badacsony Bor7 2019. évi Részvételi Szabályzatát felülvizsgálta és a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az intézményvezetőt a döntésről értesítse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető

10./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Elmondja, hogy a szokásos technikai jellegű módosításokról van szó. Kéri, hogy aki a rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló

2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

11./ Napirendi pont

GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsonytomaj turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című projekthez – beérkező ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című projekthez kapcsolódóan a

-     nyilvánosság biztosításához szükséges feladatok ellátása tárgyában az eljárást eredménytelennek javasolja nyilvánítani, mivel nem érkezett be 3 érvényes ajánlat.

-     közbeszerzés teljes körű lebonyolítása és projektmenedzseri feladatok ellátása tárgyában javasolja a döntés meghozatalát a képviselő-testületi ülésen.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy mintegy 2,5 milliárd forintos projektről van szó, melyhez a támogatási szerződést decemberben írták alá. A projekt elindult, a projektasszisztensek alkalmazása megtörtént. Több feladat miatt sürgőssé vált a közbeszerző, a projektmenedzser és a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó ajánlatkérés. Korábban a pályázat beadásához már indikatív ajánlatokat kértünk be, de a konzorciumnak az volt a véleménye, hogy új ajánlatokat kell bekérni. A műszaki ellenőr és műszaki munkatárs tekintetében még nem történt ajánlatkérés. Fontos lenne, hogy egy műszaki szakember már a tervezési folyamatokban is jelen legyen. Három témában kell véleményt formálni. A nyilvánosság biztosítására nem érkezett be 3 érvényes ajánlat, ezért itt új eljárás szükséges. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

57/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

GINOP -7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című projekthez kapcsolódó ajánlatok elbírálásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GINOP -7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című projekthez kapcsolódóan

 1. a nyilvánosság biztosításához szükséges feladatok ellátása tárgyában az eljárást eredménytelennek nyilvánítja, mivel nem érkezett be 3 érvényes ajánlat.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert új ajánlatok bekérésére.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Orbán Péter alpolgármester 8.28 órakor érkezett vissza a Képviselő-testületi ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a közbeszerzés és a projektmenedzser tekintetében a bizottság úgy foglalt állást, hogy döntsön a testület. A vita során elhangzott, hogy kerüljön sor új ajánlatok bekérésére, a meghívottak körének kibővítésére, stb. Viszonylag rendezett a közbeszerzés témaköre, ebben sürgősen dönteni kell.

 

Kun István képviselő szerint a legalacsonyabb 3,5 milliós és legmagasabb 18 milliós ajánlat közötti különbség megmagyarázhatatlan. Ezért javasolja a bizottság újabb ajánlatok bekérését rövid határidő megfogalmazásával.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy minimum 5 munkanapot adni kell az ajánlattevőknek. Az ajánlatokat postai úton vagy személyesen zárt borítékban kérjük leadni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy ha ez a javaslat kap többséget, akkor a képviselők ajánljanak olyan cégeket, melyeket meg lehet szólítani.  A megszólítottak már indikatív ajánlatot is adtak. Ha ismételt felkérést kapnak, nem biztos, hogy mindenki reagálni fog.

 

Laposa Bence képviselő kérdezi, hogy új ajánlatkérés esetén érvényesek maradnak-e a már beadott ajánlatok.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nem, a testületnek jelen eljárást eredménytelennek kell nyilvánítania. Az új ajánlati ár lesz az irányadó.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a pályázatban mekkora összeg áll rendelkezésre a közbeszerzésre.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy bruttó 4,6 millió forint. A költségvetés nyilvános, az ajánlattevők láthatják.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kiírásban egyértelműen az ajánlati ár lett meghatározva az eredményesség szempontjából, referenciákkal mindenki tud szolgálni. Már attól is óvták az önkormányzatot, hogy a második legjobb ajánlatot válasszák. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a már megszólítottak illetve az időközben javasolt új szereplők bevonásával kerüljön sor új ajánlat bekérésére azzal, hogy jelen eljárást a testület eredménytelenné nyilvánítja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Wolf Viktória jegyző megjegyzi, hogy az MTÜ-vel minden céget le kell egyeztetni, az új eljárás legkorábban pénteken írható ki, a döntésre legkorábban jövő hét végén rendkívüli ülés keretében kerülhet sor. Ebben az esetben a cégek vonatkozásában iránymutatást kér, hogy kik kapjanak meghívást.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki Jegyző asszony tájékoztatását figyelembe véve egyetért az új eljárás kiírásával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

58/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

GINOP -7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című projekthez kapcsolódó ajánlatok elbírálásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GINOP -7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című projekthez kapcsolódóan

 1. a közbeszerzés teljes körű lebonyolítása tárgyában az eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert új ajánlatok bekérésére.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy ma 16.00 óráig küldjék meg a képviselők a Jegyző asszonynak a javaslataikat. A projektmenedzser tekintetében várja a javaslatokat.

 

Forintos Ervin képviselő itt is új eljárás lefolytatását javasolja. Az ajánlati árak tekintetében nem kívánja a véleményét kibontani.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki ezen módosító indítvány elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

59/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

GINOP -7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című projekthez kapcsolódó ajánlatok elbírálásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GINOP -7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című projekthez kapcsolódóan

 1. a projektmenedzseri feladatok ellátása tárgyában az eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert új ajánlatok bekérésére.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Laposa Bence képviselő javasolja a rendkívüli ülés időpontját most meghatározni.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy március 8-án pénteken 8.00 órai kezdettel kerüljön sor a rendkívüli ülésre.

 

 

12./ Napirendi pont

„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében Közbringa rendszer (BABI), valamint csomagmegőrző és pihenők kialakítása” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 113. §. (1) bekezdése alapján induló nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a fenntartási időszakra milliós nagyságrendű üzemeltetési díjat kell fizetnünk.

 

Orbán Péter alpolgármester 8.41 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

Laposa Bence képviselő kérdezi, hogy az üzemeltetési megállapodásban a jogi garanciák megfelelőek-e. Ezt az ügyvéd úrral alaposan át kell vizsgálni.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a szerződésben lesznek ezek rögzítve, pld. bejelentést követően 8 órán belül javítják a hibákat.

 

Orbán Péter alpolgármester 8.43 órakor érkezett vissza az ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nyílt eljárás alapján érkeztek be a pályázatok.  Minden belefér a pályázati összegbe, egyedül az üzemeltetési díj merül fel pluszban. Nincs idő újabb eljárásra, nem lát más alternatívát. Esetleg határidő módosítás kérhető, de ha nem teljesül a projekt, akkor vissza kell fizetni a kerékpárúthoz kapott összeget is. Megjegyzi, hogy a strandi pályázatokkal együtt 6-8 programot bonyolítottunk le, ahol talán 2 fért bele az eredeti összegbe, sajnos előfordul, hogy saját önerőt kell hozzátenni. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.

 

Kun István képviselő 8.45 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy név szerinti szavazás szükséges.

 

Krisztin N. László polgármester felkéri Wolf Viktória jegyzőt a név szerinti szavazás lebonyolítására.

 

Wolf Viktória jegyző névsor szerint olvassa a jelenlévő képviselők nevét és jegyzőkönyvben rögzíti a szavazást:

 

Forintos Ervin képviselő                igen

Krisztin N. László polgármester      igen

Laposa Bence képviselő                  igen

Nagy Lajos képviselő                    igen

Nagy Miklós képviselő                  igen

Orbán Péter alpolgármester             igen

(A név szerinti szavazásról készített jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv melléklete.)

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal a határozat elfogadásáról döntött.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – név szerinti szavazással – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

Név szerinti szavazás:

Forintos Ervin               igen

Krisztin N. László         igen

Laposa Bence                 igen

Nagy Lajos                   igen

Nagy Miklós                 igen

Orbán Péter                   igen

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

60/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

„„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében Közbringa rendszer (BABI), valamint csomagmegőrző és pihenők kialakítása” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 113. § (1) bekezdése alapján induló nyílt közbeszerzési eljárást lezáró döntés tárgyában

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében Közbringa rendszer (BABI), valamint csomagmegőrző és pihenők kialakítása” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 113. § (1) bekezdése alapján indított közbeszerzési eljárásban meghozza az alábbi eljárást lezáró döntést.

1. Ajánlatkérő Badacsonytomaj Város Önkormányzata a T -Systems Magyarország Zrt. és a Cycleme Bérkerékpár Kft. által benyújtott igazolások alapján az alábbi végső megállapításokat teszi:

T-Systems Magyarország Zrt. (1097 Budapest Könyves Kálmán Körút 36.):

Ajánlattevő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően nyújtotta be az I. részfeladatra vonatkozó ajánlatát, a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében benyújtott igazolásai az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a kiegészítő dokumentumokban foglaltaknak megfelelnek, így ajánlata érvényes.

 

Cycleme Bérkerékpár Kft. (2500 Esztergom, Mátyás király u. 45.):

Ajánlattevő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően nyújtotta be a II. részfeladatra vonatkozó ajánlatát, a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében benyújtott igazolásai az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a kiegészítő dokumentumokban foglaltaknak megfelelnek, így ajánlata érvényes.

 

Az értékelés alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlatot:

-                 I. részfeladat tekintetében 60,00 ponttal a T -Systems Magyarország Zrt.

-                 II. részfeladat tekintetében 70,00 ponttal az Cycleme Bérkerékpár Kft. nyújtotta be.

 

 1. 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében Közbringa rendszer (BABI), valamint csomagmegőrző és pihenők kialakítása” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 113. § (1) bekezdése alapján indított közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét

-       az I. részfeladat tekintetében nettó 25 539 710 Ft összegben

-       a II. részfeladat tekintetében nettó 16 850 000 Ft összegben

határozza meg, mely összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a 2018. évi várható pénzmaradvány keret és a pályázatban elszámolható keret terhére biztosítja.

 1. 3. Fentiekre tekintettel ajánlatkérő a

-       az I. részfeladat tekintetében a T -Systems Magyarország Zrt. ajánlattevőt,

-       a II. részfeladat tekintetében a Cycleme Bérkerékpár Kft. ajánlattevőt

nevezi meg az eljárás nyerteseként és vele a szerződést megköti, tekintettel arra, hogy:

-       az ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel,

-       az ajánlattal kapcsolatban nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt,

-       az ajánlat az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető, a rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel is megfelelő, mivel ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez szükséges többletfedezetet biztosítja.

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a fentiek szerint eredményessé nyilvánítja.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Krisztin N. László polgármester és Laposa Bence képviselő 8.47 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 4 fő

Az ülés vezetését Orbán Péter alpolgármester veszi át.

13./ Napirendi pont

VP6-7.2.1.-7.4.1.3-17 kódszámú „Badacsonytomaj Város Önkormányzata által biztosított közétkeztetés fejlesztése” című pályázat - szerződésmódosításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

61/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú „Badacsonytomaj Város Önkormányzata által biztosított közétkeztetés fejlesztése” – építési beruházás szerződésmódosítás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú „Badacsonytomaj Város Önkormányzata által biztosított közétkeztetés fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó ajánlatokat megismerte és az építési projekt kivitelezési munkálatok ellátása tárgyában a GY-VILL Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel (8258 Badacsonytomaj, Hársfa utca 18.) 2018. november 14. napján létrejött szerződésmódosítását elfogadja és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az előterjesztés szerinti szerződésmódosítás aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

14./ Napirendi pont

Közvilágítási aktív berendezés eszköz üzemeltetési szerződés 2019. évre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a képviselő-testületi ülésen javasolja a döntés meghozatalát.

Kun István képviselő 8.48 órakor érkezett vissza a Képviselő-testületi ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a VILL-KORR Kft. ajánlatát összehasonlítottuk az EON eredeti ajánlatával. Az EON-nal 3.369.780 Ft-ért köthetünk szerződést, a VILL-KORR Kft ajánlata 3.641.842 Ft, melyhez 289.980 Ft hálózat használati díjat is fizetni kell. E tekintetben egyértelműen az EON a kedvezőbb szerződő partner.

 

Kun István képviselő kérdezi, hogy a műszaki tartalom, a hibaelhárítás határideje megegyezik-e. Nem feltétlenül az a legjobb, ami a legolcsóbb.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy ugyanaz. A változtatással nem lenne előbbre az önkormányzat, többe kerülne.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy milyen opcióra van lehetőség, ha pld. nem történik meg határidőre a hibaelhárítás.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy szerződésszegési opciók alkalmazhatók.

 

Laposa Bence képviselő 8.51 órakor érkezett vissza a Képviselő-testületi ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

Kun István képviselő kérdezi, hogy ha megkötnénk erre az évre a szerződést, közben pedig a közvilágítás fejlesztésére mód nyílna oly módon, hogy a korszerűsítést végrehajtó cég vállalja a garanciát és a helyreállításokat is, akkor mi várható. Tovább kell fizetni az EON-nak, vagy nem lehet a fejlesztést megcsinálni.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a korábbi kötelezettségvállalás köti az önkormányzatot, figyelemmel kell lenni arra, hogy a két szerződés ne ütközzön egymással.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy nem tudja elképzelni, hogy az idén a fejlesztés fizikailag is megvalósuljon.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a beszerzési eljárás kimenetele többesélyes. Január 1-től az önkormányzatnak nincs karbantartási szerződése, ez a feladat ellátatlan. Javasolja, hogy a lámpák karbantartására szeptember 30 – október 31-ig kössünk szerződést.

 

Kun István képviselő javasolja úgy megfogalmazni a szerződésben, hogy év végéig, vagy esetlegesen a fejlesztés időpontjáig.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja az EON megbízását 2019. december 31. napjáig azzal a kikötéssel, hogy a szerződés kerüljön felmondásra, ha a közvilágítás korszerűsítése a településen megtörténik. A szerződés megszűnésének időpontja az új közvilágítási rendszer műszaki átadás-átvételének napja.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

62/2019.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

Közvilágítási aktív berendezés eszköz üzemeltetési szerződés 2019. évre

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte a Közvilágítási aktív berendezés eszköz üzemeltetési szerződés 2019. évre tárgyú előterjesztést, továbbá annak részét képezően a Vill-Korr Kft. (9027 Győr, Berkenyefa sor 9.) által benyújtott ajánlatot.
 2. 2. az előzőekben benyújtott ajánlatot is figyelembe véve a költséghatékonyság érdekében az E.on Északi-Dunántúli Áramhálózati Zrt-t bízza meg a 2019. évre vonatkozó közvilágítási aktív berendezés eszköz üzemeltetésével 3.369.780,- Ft összegen 2019. december 31. napjáig azzal a kikötéssel, hogy a szerződés kerüljön felmondásra, ha a közvilágítás korszerűsítése a településen megtörténik. A szerződés megszűnésének időpontja ez esetben az új közvilágítási rendszer műszaki átadás-átvételéének napja.
 3. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet az üzemeltetési szerződés előkészítésére.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

Felelős:    Krisztin N. László polgármester,

dr. Gáli Mihály ügyvéd

T. Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

15./ Napirendi pont

Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésre a 2018. – 2019. évre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy a bizottsági ülésen felmerült, hogy szükség van egy kimutatásra az áramvételezési helyekről, mérők számáról, melyet össze kell vetni a fogyasztási helyekkel.  Fontos, hogy legyen erről egy egységes kép, ezt az EON sem tudja megadni, mivel náluk is kaotikus a rendszer.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a leltárt a kollégák elkészítették, felveszik a kapcsolatot az EON-nal. Ezt követően tisztán lehet látni ebben az ügyben.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

63/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésre a 2020-2021. évre

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata elrendeli az InFend Energy Kft. által szervezett -önkormányzati konzorciumi - villamos energia közbeszerzési csoporthoz való csatlakozást. A 2020-2021. villamos energia évre szóló villamos energia beszerzésre irányuló közbeszerzési eljárásban ajánlatkérőként kíván megjelenni.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, a megbízási szerződés és a szükséges nyilatkozatok aláírására.
 3. felhatalmazza a Krisztin N. László polgármestert a sikeres közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően az energia kereskedelmi szerződések aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

16./ Napirendi pont

Badacsonyi strandi büfék bérbeadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd, Bolla József ügyvezető VN. Kft.

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a képviselő-testület üléséig felkéri dr. Gáli Mihály ügyvéd urat, a napirendi vitában elhangzott módosítások elvégzésére.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy a bizottsági ülésen elhangzott javaslatok a szerződésbe beépítésre kerültek, melyet egységes szerkezetben az ügyvezető úrnak átadott.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy nem kíván kiegészítést tenni, de kéri az ügyvéd urat, hogy az első éves bérleti díj tekintetében foglalja össze a lehetőségeket.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy több variáció lehetséges. A tervezetben az a megoldás szerepel, hogy a bérlő fizesse meg a tárgyévre vonatkozó bérleti díjat. Ha csúszik a szerződésben kölcsönösen vállalt birtokbavételi határidő, akkor a megfizetett bérleti díj a következő évi bérleti díjba beszámításra kerül. Így a VN. Kft. tud gazdálkodni ebben az évben is a befizetett összeggel.

 

Nagy Miklós képviselő szerint ez a település szempontjából hasznos, de a vállalkozóknak sok pénzt kell fordítaniuk az üzletek berendezésére is, rövidebb szezon alatt kisebb lesz a megtérülésük. Úgy gondolja, hogy nagyon le fog szűkülni így a jelentkezők köre. Ezért az első évben napokra lebontva arányosítaná a bérleti díjat.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy minden az átadás időpontjából függ. A nyár végén már nincs értelme az arányosításnak sem.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy ezt a témát át kell gondolnia a testületnek. Reméli, hogy több jelentkező lesz, licittel valós versenyhelyzet alakul ki. Bérleti időszakként 5 + 1 évet javasol meghatározni úgy, hogy az első év töredék évként legyen számolva, mivel nem tudható az átadás időpontja.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy egy új infrastruktúra létrejöttekor fontos, hogy a bérlő milyen beépítést fog eszközölni, az hogyan illeszkedik az építészeti minőséghez. A pályázati kiírásba kerüljön bele az erre vonatkozó garancia és a testület ellenőrzési joga. A látványtervet a napvitorlákkal és igényes bútorokkal jónak tartja, ebből nem szabad engedni.

 

Nagy Miklós képviselő kérdezi, hogy az önkormányzat beleszólhat-e a bútorzat és az eszközök kiválasztásába.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a pályázati beruházásnak 5 éves fenntartási időszaka van, azt kell megvalósítani, ami a tervekben szerepel. A Városüzemeltetőnek vagyonkezelői joga van az egész ingatlan tekintetében. A pályázati kiírást ők teszik közzé, melyben meghatározható az eszközök minősége. Komoly műszaki tanulmány is készíthető, ezt a szerződési kötelemben rögzíteni kell.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy a kiírásba és a szerződésbe is belefoglalná, hogy bármilyen műtárgy felszerelése a tervező írásbeli engedélyéhez kötött. Csak így látja a folyamatot kezelhetőnek.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy nem szabható ilyen feltétel határozott idejű szerződés esetében, nem lehet szankcionálni.

 

Nagy Lajos képviselő úgy látja, hogy a beruházások egy része - pld. a badacsonyi strandon - nem halad megfelelő ütemben.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy az ütemtervet benyújtották, annak megfelelően végzik a munkát.

 

Kun István képviselő javasolja határozatlan időre megkötni a bérleti szerződést, kikötve, hogy időszakonként átvizsgáljuk a működést. Probléma esetén így könnyebb a felmondás.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy olyan üzemeltetési szerződést kell kötni például az önkormányzatnak, melyben garanciális biztosíték van. Meg kell határozni, hogy mire köteles a partner. Az önkormányzatnak a pályázatban leírt követelményeket produkálni kell.

 

Krisztin N. László polgármester 9.16 órakor érkezett vissza a Képviselő-testületi ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

 

Nagy Miklós képviselő javasolja a bérleti díjat arányosítani, illetve kiegészítő szerződésben szabályozni a folytatható üzleti kört, a bútorokat és berendezéseket, a nyitvatartást, stb.

 

Laposa Bence képviselő kéri kidolgozni a működési garanciákat, a tervező bevonásával történjen meg a berendezési tárgyak kiválasztása, illetve üzemeltetési szerződésben legyenek rögzítve a garanciák ennek betartására.

 

Wolf Viktória jegyző a határozati javaslatba javasolja belefoglalni, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést tudomásul veszi, felkéri a VN Kft. ügyvezetőjét és Dr. Gáli Mihály ügyvéd urat, hogy a napirendi vitában elhangzottak szerződésbe és pályázati kiírásba történő foglalása történjen meg.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

64/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi strandi büfék bérbeadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a badacsonyi strandi büfék bérbeadására vonatkozó előterjesztést, azt tudomásul veszi és felkéri a VN Kft. ügyvezetőjét és Dr. Gáli Mihály ügyvéd urat, hogy a napirendi vitában elhangzottak szerződésbe és pályázati kiírásba történő foglalása történjen meg, különös tekintettel:

-       legyen kidolgozva, hogy milyen működési garanciákat kell biztosítani, milyen garanciákat és ellenőrzési jogot kap a bérbeadó,

-       az önkormányzat által kijelölt tervező bevonásával történhessen meg az adott üzlethez a bútorok és egyéb eszközök kiválasztása,

-       üzemeltetési szerződésben legyenek rögzítve a garanciák ennek betartására,

-       készüljön látványterv igényes bútorokkal, napvitorlákkal, stb.

-       javasolt bármilyen műtárgy felhasználása a tervező írásbeli engedélyéhez és vele való egyeztetéshez kötve legyen.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Bolla József ügyvezető

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester az ülés vezetését visszaveszi.

 

17./ Napirendi pont

Intertourist 3000 Kft. földhasználati joga

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek földhasználati jog ellenértékét 10.728.000 Ft összegben határozza meg.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy a bizottsági ülésen rossz besorolást vettek alapul a földhasználati jog ellenértékének kiszámításához. A rendelet szerint ebben az esetben a 2800 Ft/m2-es árat kell figyelembe venni, így 20.025.600 Ft a fizetendő összeg. Úgy gondolja, hogy ez sem irreális.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy a kérelmező örökös földhasználati jogot kap, az épületet fel is újíthatja.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy arra kell figyelemmel lenni, hogy a másik fél a bírósághoz fordulhat, ha soknak tartja a kért összeget. Ebben az esetben a bíróság állapíthatja meg a földhasználati jog ellenértékét. A Ptk. kimondja, hogy az épület tulajdonosát megilleti ez a jog, az önkormányzat nem tagadhatja meg.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy mi a jogi gyakorlat, mit vesznek alapul. Több lehetőség van. Az épület tulajdonosa elfogadja és kifizeti a meghatározott összeget, nem fogadja el és lemond a földhasználati jog bejegyzéséről, vagy nem fogadja el és a bírósághoz fordul.

 

Nagy Miklós képviselő megjegyzi, hogy a közterülethasználati díjaknál az épület alatti terület 8.500 Ft/m2/év. Így 5 millió forint jönne ki.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy hogyan kell megfizetni a fölhasználati jog ellenértékét. Lehet-e ütemezve.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a szerződés aláírásakor egyösszegben kell megfizetni.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy végső esetben egy igazságügyi szakértő határozza meg.

 

Kun István képviselő a 2.800 Ft/m2/120 hónap alapján kiszámított 20.025.600 Ft földhasználati jog ellenértéket javasolja meghatározni.

 

Krisztin N. László polgármester ezt a módosító indítványt teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

65/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

Intertourist 3000 Kft. földhasználati joga

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. dr. Pardavi László ügyvéd, mint az Intertourist 3000 Kft. képviseletében eljáró ügyvéd földhasználati jogra, és ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre vonatkozó előterjesztés szerinti kérelmét megismerte.
 2. 2. hozzájárul a Badacsonytomaj 1239 helyrajzi számú és Badacsonytomaj Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanon fennálló építményre vonatkozó földhasználati jog bejegyzéséhez azzal, hogy a földhasználati jog ellenértékét 20.025.600,- Ft összegben határozza meg.
 3. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet a szükséges megállapodás elkészítésére, és ellenjegyzésére.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.
 5. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítse.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

18./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 0320. hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I.  határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

66/2019. (II.27.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 0320 hrsz-on levő, Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő 19 m2 beépített területű vendéglátóépület megnevezésű (MÁV ZRt. T0306602_VR leltári számú épületet) kereskedelmi, vendéglátó-ipari és információs pont üzemeltetése tevékenység végzése céljából pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
  1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)         8261 Badacsonytomaj, hrsz. 0320 hrsz-on lévő, Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő 19 m2 beépített területű vendéglátóépület

b)        területe: 19 m2

c)         megnevezése: ún. „Utasellátó”

d) műszaki állapota: rendeltetésszerű használatra alkalmas

e)         vagyon jellege: bérlemény

 1. 2. a hasznosítás módja: bérbeadás
 2. 3. a pályázati feltételek meghatározása:

a)         Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2019. március 18.  10,00 óra kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Utasellátó bérbeadása 2019. évre”)

b)        Pályázat bontásának helye, ideje: 2019. március 18. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)         Induló bérleti díj: 3.300.000,- Ft/szezon+rezsiköltség

d)        Licitösszeg emelésének mértéke: 50.000 Ft.

e)         Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

f)         Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

g)        A bérleti jogviszony időtartama: a következő Képviselő-testületi döntést követő 15. nap - 2019. december 31., határozott időtartamra.

h)        Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet.

i)          Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes kereskedelmi, vagy vendéglátó-ipari vagy információs pontot üzemeltet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázó ettől eltérő funkciókra nem pályázhat. Kizárólag vendéglátó-ipari pályázó esetén legfeljebb 40 m2 közterület használatát is biztosíthatja a kiíró, pályázó által jelezett előzetes igény és a térképi részlet szerint.

j)          Pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet.

k)        Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy az ingatlan bérleti díját a bérleti szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti.

l)          Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

m)      Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

 

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

 1. III. felkéri a Műszaki Osztályt a pályázati hirdetmény internetes portálokon való közzétételére.

Határidő: pályázat kiírására azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester,

Tomsics-Gyimes Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

19./ Napirendi pont

Badacsony posta ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a postát befogadó épületet a Magyar Posta Zrt. eladta, így a postai szolgáltatás ott megszűnik. Felajánlották az önkormányzatnak, hogy ha biztosítanak megfelelő helyiséget és a személyzetet, akkor a szakmai hátteret és havi 15 eFt támogatást adják hozzá. Éves szinten mintegy 200 eFt-tal támogatnák a szolgáltatást, a szakmai tevékenységet végző alkalmazott bére ezzel szemben kb. 3 millió forint, plusz a helyiség rezsiköltsége és egyéb költségek merülnek fel.

 

Kun István képviselő nem támogatja az együttműködési támogatás megkötését. A posta egy értékes épületet eladott, a feladat megoldását pedig az önkormányzatra kívánja áthárítani.

 

Laposa Bence képviselő javasolja a tárgyalások folytatását. A felső bazársori tervek minimális átdolgozásával kialakítható egy 4 m2-es helyiség postafiók céljára, melyet akár ingyenesen is felajánlana. De a személyi állományt és a rezsit fizesse a Posta Zrt. Úgy gondolja, hogy ez is egy nagy volumenű ajánlat az önkormányzat részéről.

 

Nagy Miklós képviselő elmondja, hogy az álláspontok nagyon eltérnek egymástól, de lehet folytatni a tárgyalást. Úgy látja, hogy a Badacsonyban élők igénybe veszik a helyi postát.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a badacsonytomaji postahivatal vezetője úgy tájékoztatta, hogy a kézbesítő továbbra is ellátja a badacsonyi településrészt, melyhez egy szolgálati motor is rendelkezésre áll. Egyetért a tárgyalások folytatásával, ha a Posta Zrt. részéről van fogadókészség, akkor a Felső bazársoron egy épületrészt fel tudunk ajánlani erre a célra. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a módosító indítványt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

67/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsony posta értékesítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) a Badacsony posta értékesítésével, és a további postai szolgáltatások ellátásával kapcsolatos előterjesztést.
 2. 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a Magyar Posta Zrt-vel folytasson további tárgyalásokat a posta jövőbeni üzemeltetésével kapcsolatosan és azzal, hogy az önkormányzat a Felső-bazársoron épületet ajánlana fel térítésmentes használattal.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben soron következő ülés

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

20./ Napirendi pont

Demjén Tamás önkormányzati út vásárlási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ajánlatot kell kérni a tervezőtől. Csak az ajánlati ár ismeretében tud nyilatkozni a kérelmező a költségek vállalását illetően.

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy további észrevétel nincs.  Kéri, hogy aki a fenti javaslattal kiegészített II. határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

68/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

Demjén Tamás önkormányzati út vásárlási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte Demjén Tamás (8258 Badacsonytomaj, Kiskör út 2.) kérelmező a Badacsonytomaj 673 helyrajzi számú 1/1 tulajdoni hányadban az önkormányzat tulajdonában álló közterületre vonatkozó vásárlási szándékát.
 2. felkéri a településtervezőt és a főépítészt, hogy vizsgálják meg Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 8/2010. (IX.30.) önkormányzati rendeletében előírtakat és fogalmazzák meg véleményüket a tárgybani kérelem ismeretében, hogy lehetséges-e a jogszabály módosítása.
 3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a főépítészi vélemény megérkezését követően és az esetben, ha a város hatályos településrendezési eszközeinek módosítása lehetséges, kérjen tervezési ajánlatot és egyben nyilatkoztassa meg a kérelmezőt, hogy a tervezési ajánlat elfogadása esetén vállalja-e a finanszírozás feltételeit is tartalmazó, 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-a szerinti településrendezési szerződés megkötését. A szerződéskötés az eljárás megindításának feltétele.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőt és egyben felhatalmazza a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: elfogadásra azonnal

főépítészi vélemény megkérésére 10 nap

tervezési ajánlat kérésére 10 nap

egyeztetésre folyamatos

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

21./ Napirendi pont

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

69/2019.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagja a jelen határozatban foglaltak szerint nyilatkozik arra, hogy a Társulás által fenntartott Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások előterjesztésben javasolt térítési díjakat elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Társulás elnökét a határozat megküldésével értesítse.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben 2019. március 10.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

22./ Napirendi pont

Balatoni Szövetséggel megállapodás 2019. évi szúnyoggyérítésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Elmondja, hogy 1.923 eFt-ot költünk a tervek szerint a szúnyoggyérítésre. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

70/2019. (II.27.) képviselő-testületi határozat

Balatoni Szövetséggel megállapodás 2019. évi szúnyoggyérítésről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli a Balatoni Szövetséggel (8230 Balatonfüred, Kossuth utca 3.) 201. évre megállapodás megkötését Badacsonytomaj Város területén légi és földi biológiai szúnyoggyérítés elvégzésére évi bruttó 1.923.000,- Ft összegben. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a megállapodás aláírására.
 2. a 2019. évi szúnyoggyérítés költségeit az önkormányzat 2019.évi költségvetésében a működési kiadások terhére 1.923.000,- Ft összegben biztosítja

 

Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné ügyintéző

Tamás Lászlóné Költségvetési és Adóosztályvezető

 

23./ Napirendi pont

Levegőszennyezettség mérés lehetőségeiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Laposa Bence képviselő szerint szemléletváltásra van szükség és a lakosság felvilágosítására, hogy javuljon a helyzet. Ez a fűtési kultúra, a téli időszakban okozott légszennyezés nagyon kártékony. Rossz a helyzet, pld. az iskola is a település mélyebb pontján helyezkedik el, a gyerekekre különösen veszélyes a szennyezett levegő.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

71/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

Levegőszennyezettség mérés lehetőségeiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte a Fejér Megyei Kormányhivatal tájékoztató levelét.
 2. 2. nem kívánja jelen fűtési szezonban levegőszennyezettségi mérés elvégzését megrendelni.

Határidő:  elfogadásra azonnal

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Nagy Miklós képviselő 9.41 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

24./ Napirendi pont

Téli rezsicsökkentésről szóló 1602/2018. (XI.27.) Kormányhatározat végrehajtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a tüzifa, szén, brikett, PB gázpalack tüzelőanyag beszerzésére a Tördemic Tüzép Kft-vel (8263 Badacsonytördemic, Szent István utca 77.) javasolja a szerződés megkötését.

Elmondja, hogy a bizottság a tüzelő házhozszállítását nem támogatta, azt minden kérelmező külön oldja meg.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez azt jelenti, hogy egy 12 eFt-os rezsicsökkentési bónnal 400 kg fát kap az, aki a badacsonytördemici tüzépre elmegy érte. A testület nem talált olyan megoldást, ami megfelelőbb és nem jelent további vitákat.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy 2.832 eFt összegben kerül kiosztásra a támogatás. 5 fő szenet, 194 fő tűzifát, 26 fő gázpalackot, 11 fő fabrikettet igényelt.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy továbbra is középkori megoldásnak tartja, hogy 2019-ben széntámogatást kapjanak a háztartások. Tisztában van azzal, hogy állami program, de elszomorító és felfoghatatlan az egész.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy nem tudunk napelemparkot vagy szélerőműveket építeni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy akinek kályhája van és nincs lehetősége változtatni ezen, az nem tud mással fűteni. Kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

72/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

Téli rezsicsökkentésről szóló 1602/2018.(XI.27.) Kormányhatározat végrehajtása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a téli rezsicsökkentésről szóló 1602/2018.(XI.27.) Kormányhatározat végrehajtása tárgyában készített előterjesztést és ajánlatokat megismerte.
 2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a tüzifa, szén, brikett, PB gázpalack tüzelőanyag beszerzése tekintetében a Tördemic Tüzép Kft-vel (8263 Badacsonytördemic, Szent István utca 77.) köt szerződést 2.832.000 összegben, mely összeget a Támogatási Okiratban foglalt támogatási keret terhére biztosít.
 3. utasítja a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a támogatások igénylőkhöz történő eljuttatása érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.

Határidő: elfogadásra azonnal

elszámolásra 2019. december 15.

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Cseh Dénesné pénzügyi ügyintéző

 

25./ Napirendi pont

Tájékoztató a peres ügyekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Dr. Gáli Mihály ügyvéd úrnak megköszöni a beszámoló elkészítését és elfogadásra ajánlja. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

73/2019.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

A peres ügyek állásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Gáli Mihály ügyvéd úr által a „Tájékoztató a peres ügyek állásáról” készített beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

26./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 26. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Elmondja, hogy a pályázati ügyintéző jelezte, hogy több dologban is dönteni kell.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az alsó bazársori projektben vannak plusz költséget jelentő feladatok, illetve olyanok is, melyek kevesebbe kerültek a tervezettnél. Erről a műszaki ellenőrtől a mai napra egy táblázat összeállítását kérte.

 

Krisztin N. László polgármester kéri meghívni a kivitelezőt a rendkívüli ülésre, addigra a táblázat is készüljön el. Akkor javasolja a döntést a műszaki tartalom és a pénzügyi háttér tekintetében.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy a műszaki ellenőrtől több munkát várna. Úgy látja, hogy igazából csak vitát generál, nem a megoldásokat szállítja, további kétségeket vet fel. A problémákat ne az alpolgármester és az ügyintéző oldja meg, hanem a műszaki ellenőr, a hivatali kollégákra már nagyon sok munkát rótt a testület.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az adatokat az tudja szolgáltatni, aki dolgozik velük. Egyetért azzal, hogy a műszaki ellenőrnek nagyobb sebességfokozatban kellene dolgoznia, de amikor így végezte a munkáját, akkor olyan pótmunka költségekbe sodort bennünket, melyek nem voltak leegyeztetve.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a pótmunkákról már kaptunk egy listát a projektmenedzser jelzése értelmében, ennek a részletes kidolgozását kértük a műszaki ellenőrtől és a kivitelezőtől. Szerda délig kéri a március 8-án reggel 8.00 órakor tartandó rendkívüli ülésre az előterjesztést a projektmenedzser, a műszaki ellenőr és a közbeszerzési szakértő jóváhagyó véleményével ellátva leadni. Az alap kivitelezési szerződést is módosítani kell.

 

Krisztin N. László polgármester az összes projektről kér egy ilyen táblázatot. Az elhangzottakkal kiegészített határozati javaslatot teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

74/2019. (II.27.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. a rendkívüli ülésre kéri előkészíteni a TOP projektek tekintetében a közbeszerzési szakértő, műszaki ellenőr és projektmenedzser véleményével és jóváhagyásával ellátott előterjesztéseket a pótmunkákra tekintettel.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben a testület rendkívüli ülése

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

27./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 27. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

75/2019 .(II.27.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

28./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 28. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Badacsonyban a Bíró féle üzletről kér tájékoztatást. Megjegyzi, hogy a Tátika üzletház bérbeadásáról döntött a testület. Többen érdeklődtek az alsó bazársori üzletek iránt is.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 3 millió forintos ajánlat érkezett a Bíró féle üzlet elbontására. Kéri a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy kérdezze meg Takács Zsolt vállalkozót, hogy mennyiért bontaná el és szállítaná el a hulladékot. A bérbeadásokkal a márciusi ülésen foglalkozik a testület, kéri kidolgozni az előterjesztésben ennek feltételrendszerét.

 

Bolla József ügyvezető megjegyzi, hogy veszélyes hulladék elhelyezésének komoly költségei vannak.

 

Wolf Viktória jegyző a pályázati kiírás előkészítésére javasolja felkérni az ügyvéd urat, mert ezzel mélyebben foglalkozni kell.

 

Kun István képviselő megjegyzi, hogy a Tátika eddig a strandi rendszerről kapta a vizet, ez a jövőben nem lenne célszerű.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy az épület felújítása során új vízbekötést alakítanak ki, a korábbi probléma így megoldódik.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával, az elhangzott kiegészítésekkel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

76/2019. (II.27.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja és kéri előkészíteni a Tátika bérbeadásával és az Alsó-bazársori üzletek bérbeadásával kapcsolatos előterjesztéseket.

Határidő: azonnal

egyebekben következő testületi ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

dr. Gáli Mihály ügyvéd

29./ Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 29. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester a beszámoló első pontjával kapcsolatban elmondja, hogy az önkormányzat megfogadta, hogy nem vesz fel hitelt, mivel az bonyolult folyamat, a Belügyminisztérium engedélye kell hozzá esetünkben.  A Veszprémi pénzintézetektől származó információ szerint nagyon beindult az önkormányzati hitelfelvétel, elsősorban a beruházások miatt. Részletes tájékoztatást kért. A folyószámlahitel például teljesen átalakult, érdemes lenne átgondolni.

 

Laposa Bence képviselő a 17. ponttal kapcsolatosan kér tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 5 útról van szó, ebből 4 nem adható át az önkormányzatnak, az 5.-et pedig semmi nem jelzi, csak útként használják. Az MNV. Zrt. képviselője elmondta, hogy ha az utak hozzájuk kerülnek, nem zárkóznak el a fejlesztés támogatásától. Az állami utak többféle kezelésben vannak. A Nemzeti Földalapnál is tárgyalt ebben a témakörben.  Az ügyintéző elmondta, hogy a 4 utat át tudja adni az MNV. Zrt. részére, onnan kerülhet majd az önkormányzathoz. Az MTÜ által szervezett megbeszélésen Bérczi úrtól elhangzott, hogy a kormányzat szerint III-IV. megkülönböztetés nincs, az egy csomagot képez. Közlekedésfejlesztésre is jelentős összeg áll rendelkezésre, erről Schmidt Balázzsal beszélt, aki azt javasolta, hogy az utak megújítására ezen csomag keretében találjunk forrást. Javasolja elküldeni az NFA-hoz azt a levelet, melyben kérjük, hogy adja át az MNV. Zrt. részére a jelzett ingatlanokat.

 

Orbán Péter alpolgármester arról kér tájékoztatást, hogy miről tárgyalt Csűri Róberttel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Csűri úr arról tájékoztatta, hogy a régi Zala-kerámia épületét eladta, az új tulajdonost érdekli a szőlőterület. Elmondta neki, hogy 80 millió forintért lett meghirdetve, ha érdekli az illetőt, nyújtson be írásos ajánlatot. Beszéltek arról is, hogy a Kutató Intézet alatt lévő épületre opciós elővételi joga van.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy az önkormányzatnak is elővételi joga van, de forrás hiányában nem tudott élni vele.

 

Nagy Lajos képviselő a beszámoló 12. pontjával összefüggésben kér tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy minden képviselő tudja, hogy az MNV. Zrt-nél az önkormányzat megigényelte a Szegedi Róza ház vagyonkezelői jogát és az épületet. Akkor is tudott volt, hogy Békássy Jánosnak lejár a szerződése. A háttérben zajló perek egy része lezárult. Békássy úr érdeklődött, hogy az önkormányzat mit tud a folyamatokról. A levelünkre nem kaptunk választ, ezért nem tudott érdemi információt adni. A Baharttal kapcsolatosan elmondja, hogy a testület határozata alapján a többi polgármesterrel együtt aláírta a szerződést, mely megnyugtatta azokat az önkormányzatokat, akiket a tőkejuttatási kötelezettség terhelt. Ennek elengedésének az az ára, hogy az állam üzletrészt szerzett, mintegy 30 %-ban.

 

Orbán Péter alpolgármester a 14. ponttal összefüggésben elmondja, hogy megérkezett a jogerős építési engedély az Iskola utcai 5 db lakásra.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy több lehetőség van. Ebben az állapotban értékesíthetők azoknak, akik megépítik, vagy az önkormányzat valamilyen forrásból megépíti saját beruházásban, majd bérbe adja vagy értékesíti azokat. Erről képviselői fórum keretében javasol egyeztetni. Komoly lakhatási problémák vannak a településen, sokan keresnek éves bérletre lakást, de nem találnak. Az ingatlanok árai növekedtek, a fiatalok inkább a szomszédos településeken vesznek ingatlant, a szolgáltatásokat viszont itt veszik igénybe vagy Tapolcán. Érdemes lenne elgondolkodni újra a lakóparkok létrehozásán, úgy gondolja, hogy 80-100 lakásra lenne szükség ebben a pillanatban. A Magyar Falvak programmal kapcsolatosan elmondja, hogy 750 millió forint körüli összeg áll rendelkezésre a választókerület vonatkozásában, mintegy 50 településre. Egy táblázaton kellett megjelölni az elképzeléseket azzal, hogy meg fogják próbálni az érdekeket és a lehetőségeket szinkronba hozni. Ez a program jövőre is meghirdetésre fog kerülni.

 

Laposa Bence képviselő 10.19 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további kérdés van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

77/2019. (II.27.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a két ülés között történt fontos eseményekről szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

30./ Napirendi pont

Régi hivatal oldalfalának felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 30. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a VN Kft. végezze el a felújítást úgy, hogy a vakolatot verje le tégláig, és szállítsa el, illetve a helyreállítással érintett területet állítsa helyre, valamint a mintegy 15 fm hosszúságon a bádogozással kapcsolatos javításokat is végezze el. Javasolja felkérni továbbá Dr. Gáli Mihály ügyvéd urat, hogy az érintett tulajdonossal a megállapodás tervezetét készítse elő.

Laposa Bence képviselő 10.21 órakor érkezett vissza a Képviselő-testületi ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a szomszédos ingatlan tulajdonosa ismét jelezte, hogy hullik a volt hivatali épületről a vakolat. Közel két éve kéri, hogy tegyünk valamit. Kéri a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy ad-hoc jellegű feladatként oldja meg önkormányzati megrendelésként. A bizottság nem ajánlja a vakolást, így jóval kevesebbe kerül a költségvetésben jelzett összegnél.

 

Wolf Viktória jegyző a kiértesítésre és a megállapodás megkötésére 15 nap, a kivitelezésre 60 nap határidőt javasol.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával a javasolt határidők mellett egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

78/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

Régi hivatal oldalfalának felújítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte a régi hivatal oldalfalának felújítására vonatkozó, és az előterjesztés mellékletét képező dokumentumokat, és elrendeli, hogy a VN Kft. végezze el a felújítást úgy, hogy a vakolatot verje le tégláig, és szállíttassa el, illetve a helyreállítással érintett területet állítsa helyre, valamint a mintegy 15 fm hosszúságon a bádogozással kapcsolatos javításokat is végezze el.
 2. felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvéd urat, hogy az érintett tulajdonossal a megállapodás tervezetét készítse elő.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre és megállapodás megkötésére 15 nap

kivitelezés elvégzésére 60 nap

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Bolla József ügyvezető VN Kft.

 

31./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Év Tűzoltója címről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 31. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a felettesei által ajánlott tűzoltót évek óta 50 eFt-tal és egy város borával jutalmazta az önkormányzat. Az idén a címet Vígh József tűzoltó zászlós, szerparancsnok kapja. Javasolja fenti összeget a tartalék terhére biztosítani. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

79/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Év Tűzoltója címről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság javaslatára Vígh József címzetes tűzoltó zászlóst Badacsonytomaj Város Év Tűzoltója címre javasolja és bruttó 50.000 Ft összegű jutalomban részesíti a település érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.
 2. a fedezetet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet általános tartaléka terhére biztosítja.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert az érintett értesítésére, és a kifizetés teljesítésére.

Határidő: elfogadásra azonnal

kifizetésre 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 1. III. NAPIRENDEK UTÁN

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén napirendek után bérfejlesztéssel összefüggésben egy javaslat hangzott el.

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a munkáltató polgármester felé, hogy a Badacsonytomaj VN Kft. ügyvezetőjének bérét emelje meg bruttó 450.000 Ft/hó összegű díjazással.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy a VN. Kft. ügyvezetője a feladatát maximálisan ellátja, érdemei elismeréseként mindenképpen javasolja a bérének rendezését.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy évek óta javasolja a Menü Kft. és a VN. Kft. esetében a premizálási feltételeket kidolgozni. Szívesen összeírja ehhez a szempontokat, melyekről majd lehet egyeztetni. Ha a testület úgy gondolja, külső szakembert is meg lehet bízni. Tény, hogy 3 éve nem emelkedett az ügyvezető bére.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy a többi intézményvezetőhöz nem hasonlító a munkája, inkább az elődjéhez lehetne mérni, aki nyugdíjba menetelekor már a javasolt összegnél többet keresett. A VN. Kft. jóval felülmúlja a mostani vezetéssel a korábbi működését.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja megvizsgálni a Menü Kft. ügyvezetőjének a bérét is.

 

Krisztin N. László polgármester a következő ülésre javasolja előkészíteni a bérfejlesztés témájában a két cég vonatkozásában az előterjesztést. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

80/2019.(II.27.) képviselő-testületi határozat

Önkormányzati tulajdonú cégek vezetőinek bérfejlesztéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy készüljön bérfejlesztési koncepció az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetői tekintetében.

Határidő: azonnal

soron következő testületi ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, a televízió nézőinek figyelmét, majd a nyilvános ülést 10.35 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                        Orbán Péter                             Nagy Lajos

polgármester                          alpolgármester                              képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző

 

 [1] tanfolyam jellegű (KAB) szakmai továbbképzés / nyelvvizsgával végződő nyelvi képzés / OKJ /  felsőoktatási alapképzés (BA)  /felsőoktatási mesterképzés (MA) / felsőoktatási osztatlan mesterképzés (OMA) / felsőfokú szakirányú továbbképzés / nemzetközi program alapján szervezett szakirányú továbbképzés / doktori képzés

[2] tanfolyam jellegű (KAB) szakmai továbbképzés/ nyelvvizsgával záruló nyelvi képzés/OKJ/felsőoktatási alapképzés (BA)/felsőoktatási mesterképzés (MA)/felsőoktatási osztatlan mestertanári képzés (OMA)/ felsőfokú szakirányú továbbképzés/nemzetközi program alapján szervezett szakirányú továbbképzés/doktori képzés

[3] Amennyiben releváns