Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2016. évi jegyzőkönyvek 2016.04.27 együttes testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2016.04.27 együttes testületi jk.

There are no translations available.

 

 

 

 

 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SZIGLIGET KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZATA

 

 

Sorszám: 11/2016.

Készült: 4 példányban

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének, Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének, és Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 27.-én 8.00 órai kezdettel a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14. földszint) megtartott nyílt, együttes üléséről.

 

Jelen vannak:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről:

Krisztin N. László                       polgármester

Orbán Péter                                 alpolgármester

Forintos Ervin                            képviselő

Kun István                                  képviselő

Nagy Miklós                               képviselő

Laposa Bence                             képviselő                                                       (6 fő)

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről:

Vella Ferenc Zsolt                       polgármester

Kovács József                             alpolgármester

Gáspár József                              képviselő                                                      (3 fő)

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről:

Kövesdi Anett                            alpolgármester

Szabó Imre                                 alpolgármester

Kövesdi Sándor                                        képviselő                                                                  (3 fő)

 

Szigliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről:

Balassa Balázs                              polgármester

Szabó Tibor                                alpolgármester

dr. Karasszon Diána                     képviselő

Szalainé Bárány Éva                     képviselő                                                         (4.fő)

 

MEGHÍVOTTAK:

Wolf Viktória                                  jegyző

Lutár Mária                                  jegyző

Békássy János                              Céh Turisztikai Egyesület elnöke

Tamás Lászlóné                           Költségvetési és adóosztály vezetője

Tóthné Sáfár Zsuzsanna               jegyzőkönyvvezető                                       (4 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 0. fő

 

 

I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent polgármester társait, az önkormányzatok képviselő-testületeinek tagjait, a jegyzőket, a Céh Turisztikai Egyesület elnökét az együttes ülésen.

 

Megállapítja, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7 tagja közül 6 fő jelen van, így Badacsonytomaj Város Önkormányzata részéről az ülés határozatképes. Egy képviselő betegség miatt előzetesen jelezte távolmaradását.

Vella Ferenc Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket.

 

Megállapítja, hogy Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagja közül 3 fő jelen van, így Ábrahámhegy Község Önkormányzata részéről az ülés határozatképes.

 

Szabó Imre alpolgármester köszönti a megjelenteket.

 

Megállapítja, hogy Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagja közül 3 fő jelen van, Badacsonytördemic Község Önkormányzata részéről az ülés határozatképes.

 

Balassa Balázs polgármester köszönti a megjelenteket.

 

Megállapítja, hogy Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagja közül 4fő jelen van, Szigliget Község Önkormányzata részéről az ülés határozatképes.

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy az együttes ülés határozatképes.

Jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné Sáfár Zsuzsannát, Badacsonytomaj részéről jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós képviselőt javasolja. Kéri Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

168/2016. (IV.27.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Tóthné Sáfár Zsuzsanna jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Vella Ferenc Zsolt polgármester jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné Sáfár Zsuzsannát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Gáspár József képviselőt javasolja. Kéri Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

61/2016. (IV.27.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gáspár József képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Tóthné Sáfár Zsuzsanna jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

Szabó Imre alpolgármester jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. A jegyzőkönyvet Vollmuth Péter polgármester fogja aláírni. Kéri Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

66/2016. (IV.27.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete alpolgármesterének javaslatára Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó Imre alpolgármester

Balassa Balázs polgármester jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja, megjegyzi, hogy a jegyzőkönyvet ő maga fogja aláírni. Kéri Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a javaslatait elfogadja, szavazzon.

 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

56/2016. (IV.27.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete polgármesterének javaslatára Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Balassa Balázs polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban a Céh Turisztikai Egyesület TDM pályázata (GINOP-1.3.4-15) című napirendi pont szerepel. Kéri a Képviselő-testületeket, ha a meghívóban szereplő napirendi pontot el tudják fogadni az együttes ülés alapjául, kézfelemeléssel jelezzék.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.


169/2016. (IV.27.) Képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. április 27-i együttes ülésének napirendjét 1 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

  1. 1. CÉH Turisztikai Egyesület TDM pályázatáról (GINOP-1.3.4-15)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester kéri Ábrahámhegy Önkormányzatának Képviselő-testületét, szavazzanak a napirendi pont elfogadásáról.

 

62/2016. (IV.27.) Képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. április 27-i együttes nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

Napirendi pontok:

  1. 1. CÉH Turisztikai Egyesület TDM pályázatáról (GINOP-1.3.4-15)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja Vella Ferenc Zsolt polgármestert a határozat végrehajtására.

Felelős:           Vella Ferenc Zsolt polgármester

Határidő:        azonnal

 

 

Szabó Imre alpolgármester kéri Badacsonytördemic Önkormányzatának Képviselő-testületét, szavazzanak a napirendi pont elfogadásáról.

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

67/2016. (IV.27.) Képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadásáról

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. április 27. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

  1. 1. CÉH Turisztikai Egyesület TDM pályázatáról (GINOP-1.3.4-15)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A Képviselő-testület utasítja Szabó Imre alpolgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó Imre alpolgármester

 

 

Balassa Balázs polgármester kéri Szigliget Önkormányzatának Képviselő-testületét, szavazzanak a napirendi pont elfogadásáról.

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

57/2016. (IV.27.) Képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadásáról

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. április 27. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

  1. 1. CÉH Turisztikai Egyesület TDM pályázatáról (GINOP-1.3.4-15)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A Képviselő-testület utasítja Balassa Balázs polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Balassa Balázs polgármester

 

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont:

CÉH Turisztikai Egyesület TDM pályázatáról (GINOP-1.3.4-15)

(előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj Város polgármestere)

 

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az együttes ülés összehívását Ábrahámhegy Képviselő-testülete kezdeményezte a napirenddel érintett pályázat önerejének biztosítása tárgyban, illetve, hogy kezdődjön el egy egyeztetés a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület jövőjével kapcsolatban.

Az ülést megelőző informális megbeszélésen eljutottak arra, hogy jó eséllyel minden önkormányzat elfogadja az önrész 4 egyenlő részben történő támogatását. Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e további kérdés, hozzászólás, javaslat? Megállapítja, hogy nincs.

Kéri Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testületét, aki elfogadja, hogy a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület TDM pályázatának (GINOP-1.3.4-15) 5 millió Ft-os pályázati önrészhez a 2016. évi pénzmaradvány terhére, a településre eső 25 %-ot, 1.250.000 Ft.-ot biztosítsák, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

170/2016.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat

CÉH Egyesület „Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése” pályázat önrészéhez támogatásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesületnek a GINOP-1.3.4-15 kódszámú, a „Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése” tárgyában kiírt pályázathoz szükséges önrész településre eső 25%-át, azaz 1.250.000 Ft-ot az önkormányzat 2016. évi költségvetésének pénzmaradványa terhére biztosítja.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben támogatási szerződés szerint

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester kéri Ábrahámhegy Képviselő-testületének tagjait, kézfelemeléssel jelezze, aki támogatja, hogy a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület pályázatához a szükséges önrész településre eső 25 %-át, 1.250.000 Ft-ot az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítsák..

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

63/2016. (IV.27.) Képviselő-testületi határozat

CÉH Egyesület „Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése” pályázat önrészéhez támogatásról

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesületnek a GINOP-1.3.4-15 kódszámú, a „Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése” tárgyában kiírt pályázathoz szükséges önrész településre eső 25%át, azaz 1.250.000 Ft-ot az önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben támogatási szerződés szerint

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

Szabó Imre alpolgármester kéri Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagjait, kézfelemeléssel jelezze, aki támogatja, hogy a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület pályázatához a szükséges önrész településre eső 25 %-át, 1.250.000 Ft-ot az Önkormányzat a 2016. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítsa.

 

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

68/2016. (IV.27.) Képviselő-testületi határozat

CÉH Egyesület „Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése” pályázat önrészéhez támogatásról

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesületnek a GINOP-1.3.4-15 kódszámú, a „Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése” tárgyában kiírt pályázathoz szükséges önrész településre eső 25%-át, azaz 1.250.000 Ft-ot az önkormányzat a 2016. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.

Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben támogatási szerződés szerint

Felelős:            Vollmuth Péter polgármester

Balassa Balázs polgármester megjegyzi, hogy Szigliget Község Önkormányzata e tárgyban már döntött, de javasolja az elfogadott határozat megerősítését. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy kézfelemeléssel szavazzanak.

 

Szigliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

 

 

58/2016. (IV.27.) Képviselő-testületi határozat

CÉH Egyesület „Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése” pályázat önrészéhez támogatásról

 

Szigliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesületnek a GINOP-1.3.4-15 kódszámú, a „Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése” tárgyában kiírt pályázathoz szükséges önrész településre eső 25%-át, azaz 1.250.000 Ft-ot biztosítja, e tárgyban hozott határozatát jelen határozatával megerősíti.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Balassa Balázs polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy a pályázat tekintetében van-e olyan pont, ami vitás lehetne?

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester elmondja, hogy amivel kapcsolatban kérdésük volt megbeszélték. Javasolja a pályázati célok ismertetését, amelyből kiderül, hogy milyen haszna lesz nyertes pályázat esetén a településeknek.

 

Békássy János BCTE elnök elmondja, hogy a TDM pályázatok közül ez az első, amelyik turisztikai fejlesztésekre van kihegyezve, kötelező tartalmi elemek nélkül, annak érdekében, hogy azok az egyesületek tudjanak rajta részt venni, amelyek valódi működést produkálnak. Ezért keresték meg a Képviselő-testületeket, hogy az önkormányzatok kívánságait és terveit is figyelembe tudják venni. Szigliget részéről felmerült a mobil lelátó igénye, Badacsonytomajról korlátok, továbbá jó minőségű sörpad garnitúrák beszerzése, buszjárat fejlesztése (TV, hangosítás, hűtött italok), települések határán olyan tartószerkezetek kihelyezése melyen az éves nagyrendezvényeket reklámoznák, mivel a hatóság már nem engedélyezi az úttest felett molinók kihelyezését. Része a pályázatnak egy digitális fejlesztés, az Egyesület honlapjának, szolgáltatásainak, informatikai rendszerének, illetve az iroda felszereltségének a növelése is.

 

Balassa Balázs polgármester elmondja, azért is merült fel, hogy egyenlő arányban járuljanak az önkormányzatok a pályázati önrészhez, hiszen a megvalósuló fejlesztésekből minden település tud részesülni.

 

Laposa Bence képviselő megkérdezi, hogy az eszközök elosztása hogyan fog működni? A piaci szereplők is igénybe vehetik-e, bérelhetik-e az eszközöket?

 

Békássy János BCTE elnök válaszában elmondja, hogy minden település rendezvényének időpontja előzetesen ismert. Ha az önkormányzati igényeket nem sérti, akkor véleménye szerint a piaci szereplők részére is biztosíthatóak lesznek az eszközök.  Azok tárolása és karbantartása külön kérdés lesz majd.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e további kérdés, észrevétel? Megállapítja, hogy nincs. Tájékoztat arról, hogy Badacsonytomaj részéről az elmúlt 3 hónapban több alkalommal is egyeztettek az Egyesület vezetésével, mert nem tartják 100 %-osnak az együttműködést. Mindkét részről javaslatokat fogalmaztak meg a kapcsolat javítására. Az alapszerződésben is szerepel, hogy az IFA növelése az egyik fontos célja az együttműködésnek. Az utóbbi 3 évben, amióta ellenőrzés van, stagnálás mutatkozik, azt leszámítva, hogy új piaci szereplők léptek be. Tehát ezen a terület van teendő. Évek óta kérés, hogy a szálláshelyek minősítési rendszerét dolgozza ki az Egyesület, mert reményeink szerint ezzel segíthetnék ezt a folyamatot. Örökös téma Badacsonytomajon, hogy túlságosan elment az Egyesület a borászok képviselete irányába, pedig az alapkoncepció szerint minden szolgáltatás részese lehet a tevékenységüknek. Az erre adott válasz az volt, hogy egy borvidéken, ahol a bor turisztikai termék, ennek prioritást kell élveznie, illetve, hogy a borászok a legaktívabbak, amikor munkáról van szó. Szeretnénk, ha az új szerződésbe új pontok is belekerülhetnek, lennének garanciák azokra a kötelezettségekre, amelyeket az Egyesület vállalt.

 

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester elmondja, az elmúlt években Ábrahámhegy Önkormányzata 250.000 Ft-ot fizetett az Egyesületnek, ennek megfelelő szolgáltatást is kaptak érte. Rendezvényeiket segítették, kiadványokat biztosítottak, bevezették a strandi beléptető rendszert, ahol használhatják a vendégek a Badacsony kártyát. Az évi rendezvényeikre 7 m. Ft-ot költöttek eddig, ehhez most hozzájön az 1.250.000 Ft önrész támogatás az Egyesület felé. Bízik abban, hogy a települések részéről nem kidobott pénz lesz ez az összeg, hiszen a pályázat révén eszközökhöz juthatnak. Felhívja az Egyesület elnökének a figyelmét arra, hogy vannak olyan alapszolgáltatások, amelyek nélkül a turizmus nem működik. Javasolja, hogy az Egyesület vezetőségébe egy iparos személy is bekerülhessen. Ábrahámhegy a jövőben is támogatja az együttműködést, de javasolja a szorosabb kapcsolatot. Bízik a pályázat sikerességében.

 

Szalainé Bárány Éva képviselő megkérdezi, hogy a pályázat mikor realizálódhat?

 

Békássy János BCTE elnök válaszában elmondja, hogy júniusban várható a pályázat eredménye. A beszerzések vélhetően őszre tudnának megvalósulni.

Az IFA-val kapcsolatban elmondja, valóban cél annak növekedése mindegyik településen. Amikor az előző Badacsony Kártya megszűnt, akkor 2 év alatt 7-8 m Ft-ra esett le, jelenleg 28-29 m Ft., mert ahogy Krisztin N. László polgármester is említette több piaci szereplő belépett, illetve úgy érzi, hogy az Egyesület is hozzájárult ehhez.

A szálláshelyek minősítési rendszere készen van, a szabályzata elkészült. 30-40.000 Ft.-ot jelentene egy-egy szálláshelynek a minősítése. Amikor erről szó volt, akkor merült fel, hogy országos szinten bevezetésre fog kerülni a korona rendszer. Mivel nem akartak a szállásadókra kettős költséget terhelni ezért ezzel leálltak. Ha a közeljövőben a koronarendszert nem vezetik be, akkor ők továbblépnek az ügyben. Illetve abban az esetben is, ha pl. az Önkormányzat azokat a szobakiadókat támogatná, akik ezt vállalnák.

 

Balassa Balázs polgármester megkérdezi, hogy mivel lesz egy következő fenntartási időszak a pályázat kapcsán, csökkenni vagy növekedni fog az önkormányzatok támogatása?

 

Békássy János BCTE elnök válaszában elmondja, Ábrahámhegy és Badacsonytördemic esetében növekszik, Szigliget esetében nem változik, Badacsonytomaj részéről csökkenni fog.

 

Balassa Balázs polgármester megkérdezi, hogy a BCTE akkor tudomásul veszi, hogy ebből kell működnie és meg tudja oldani?

 

Békássy János BCTE elnök válaszában elmondja, hogy igen.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás? Megállapítja, hogy nincs, a vitát lezárja. Javasolja, hogy mindegyik Képviselő-testület gondolja át, hogy az Egyesülettel kapcsolatban milyen elvárásai, javaslatai vannak. Ősszel, az idegenforgalmi szezont követően találkozzanak újra és az új szerződés kereteit beszéljék meg, amelyik 2017.01.01-től biztosítaná az együttműködést. Kéri, hogy aki ezt a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

171/2016.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat

CÉH Egyesület és önkormányzatok további együttműködésének támogatásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesületnek jövőbeni működésével kapcsolatosan elvárásokat és javaslatokat fogalmaz meg az együttműködő önkormányzatokkal együttesen és a szezont követően az érintettek újra találkoznak annak érdekében, hogy a szerződés kereteit megteremtsék, ami biztosítja az együttműködést.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben 2016. évi szezont követően (szeptember-október-november hónapokban)

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester kéri Ábrahámhegy Képviselő-testületének tagjait, hogy aki elfogadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze.

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

64/2016.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat

CÉH Egyesület és önkormányzatok további együttműködésének támogatásról

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesületnek jövőbeni működésével kapcsolatosan elvárásokat és javaslatokat fogalmaz meg az együttműködő önkormányzatokkal együttesen és a szezont követően az érintettek újra találkoznak annak érdekében, hogy a szerződés kereteit megteremtsék, ami biztosítja az együttműködést.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben 2016. évi szezont követően (szeptember-október-november hónapokban)

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

Szabó Imre alpolgármester kéri Badacsonytördemic Képviselő-testületének tagjait, hogy aki elfogadja a javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

69/2016.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat

CÉH Egyesület és önkormányzatok további együttműködésének támogatásról

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesületnek jövőbeni működésével kapcsolatosan elvárásokat és javaslatokat fogalmaz meg az együttműködő önkormányzatokkal együttesen és a szezont követően az érintettek újra találkoznak annak érdekében, hogy a szerződés kereteit megteremtsék, ami biztosítja az együttműködést.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben 2016. évi szezont követően

(szeptember-október-november hónapokban)

Felelős:     Vollmuth Péter polgármester

Balassa Balázs polgármester kéri Szigliget Képviselő-testületének tagjait, hogy aki elfogadja a javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

59/2016.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat

CÉH Egyesület és önkormányzatok további együttműködésének támogatásról

 

Szigliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesületnek jövőbeni működésével kapcsolatosan elvárásokat és javaslatokat fogalmaz meg az együttműködő önkormányzatokkal együttesen és a szezont követően az érintettek újra találkoznak annak érdekében, hogy a szerződés kereteit megteremtsék, ami biztosítja az együttműködést.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal

egyebekben 2016. évi szezont követően (szeptember-október-november hónapokban)

Felelős:            Balassa Balázs polgármester

Balassa Balázs polgármester véleménye szerint nagyon fontos, hogy a Tourinform Iroda Badacsonyban központi helyen legyen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, azt nem tudja Badacsonytomaj Önkormányzata vállalni, hogy a 3 egységből az összeset biztosítja, mivel egy pályázatot tervezünk benyújtani a terület megújítására. A tanulmányterv úgy számol, hogy a Tourinform Iroda tud tovább működni, lehet, hogy nem pont a jelenlegi helyén, de máshol biztosítjuk a helyet. Megkérdezi, hogy van-e egyéb felvetés. Megállapítja, hogy nincs. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Menü Kft. élén változás történt, az előző vezető nyugdíjba vonult. Az új vezető, Molnárné Keller Csilla irányítja a konyhát. Szeretettel várjuk a környékbeli szociális és egyéb étkezőket.

Megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás a napirendre vonatkozóan nincs, a vitát lezárja. Megköszöni a Képviselő-testületek, a Céh Turisztikai Egyesület elnökének és a meghívottaknak a megjelenését, hogy segítették a munkát, az együttes ülést 8,55 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László

Badacsonytomaj város polgármestere

 

 

Balassa Balázs

Szigliget község polgármestere

 

Vella Ferenc Zsolt

Ábrahámhegy község polgármestere

Vollmuth Péter

Badacsonytördemic község polgármestere

Szabó Imre

Badacsonytördemic község alpolgármestere

Wolf Viktória

jegyző

Lutár Mária

jegyző

Nagy Miklós

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Gáspár József

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő