Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2016. évi jegyzőkönyvek 2016.03.30 soros testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2016.03.30 soros testületi jk.

There are no translations available.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 7/2016.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 30-án 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Krisztin N. László         polgármester

Orbán Péter                 alpolgármester

Forintos Ervin               képviselő

Kun István                    képviselő

Laposa Bence              képviselő

Nagy Lajos                   képviselő

Nagy Miklós                 képviselő                                       (7 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória          jegyző

Horváth Márta       műszaki osztályvezető

Tamás Lászlóné    pénzügyi osztályvezető

Bolla József           VN. Kft. ügyvezető

Perger János         munka-, tűz-, és balesetvédelmi megbízott

Part Andrásné        jegyzőkönyvvezető                            (6 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a televízió nézőit. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun István képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

117/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester a napirendi sor előkészítésére tesz javaslatot. A nyílt ülésen sürgősségi indítványként javasolja megtárgyalni a Badacsonytomaj 2553. hrsz-on lévő (strand bejárat előtt) divatáru üzlet hasznosítása és a Tátika üzletház hasznosítása tárgyú napirendeket.

Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a nyilvános ülésre a fent jelzett két sürgősségi indítvány bekerüljön, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

118/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Napirendek módosítására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. március 30-i soros nyílt ülésének meghívó szerinti napirendjéhez felveszi

1./ Sürgősségi indítvány – Badacsonytomaj 2553. hrsz-on lévő (strand bejárat előtt) divatáru üzlet hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

2./  Sürgősségi indítvány Tátika üzletház hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

tárgyú napirendeket.

 

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kíván-e valaki módosító indítvánnyal élni, illetve a napirendi sort módosítani. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki Badacsonytomaj Város Képviselő-testületének 2016. március 30-i soros, nyílt ülésének módosított napirendjét 30 napirendi ponttal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

119/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. március 30-i soros nyílt ülésének módosított napirendjét 30 napirendi ponttal az alábbiak szerint elfogadja.

 

1./ Az önkormányzat és intézményeinek munka-, tűz és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatai

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Perger János munka-, tűz-, és környezetvédelmi megbízott

2./ Idegenforgalmi idényre való felkészülésről, település szemléről beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

 

3./ Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

4./ Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

5./ A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

6./ Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

7./ Tájékoztató a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

8./ Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulása területéről bejáró Óvodás gyermekek szállítására vonatkozó megállapodás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

9./ Összefoglaló tájékoztatás a civil szervezetek 2015. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

10./ Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért című pályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11./  0168/13. és 0173.  hrsz-ú ingatlanok hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

12./ 116/3. hrsz-ú üzlet bérleti szerződésével kapcsolatos kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13./  116/4. hrsz-ú fodrászüzlet hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14./ 1466/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

15./ Befektetői füzetre beérkezett árajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

16./ Takács Csaba kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

17./ Medicopter Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

18./ Balatoni Futár támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

19./ Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

20./ Rákóczi Szövetség támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

21./ Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

22./ Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

23./ Beszámoló a két ülés között történt legfontosabb eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

24./ Tájékoztató a Menü Kft. új ügyvezetőjének munkakör átadás-átvétele előkészítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

25./ Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának jogalkotói értelmezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

26./ Badacsonytomaj Város Önkormányzat 988/3. hrsz-ú (Három fenyő alatti) terület értékesítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

27./ Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

28./ Bahart terület bérbeadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

29./ Sürgősségi indítvány – Badacsonytomaj  2553. hrsz-on lévő (strand bejárat előtt) divatáru üzlet hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

30./  Sürgősségi indítvány - Tátika üzletház hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Az önkormányzat és intézményeinek munka-, tűz és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatai

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Perger János munka-, tűz-, és környezetvédelmi megbízott

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága az önkormányzat és intézményeinek munka-, tűz és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatairól szóló tájékoztatás tudomásulvételét javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

120/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Az önkormányzat és intézményeinek munka-, tűz és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatai

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményeinek munka-, tűz és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatairól szóló tájékoztatást jóváhagyólag tudomásul veszi.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Perger János munka-,tűz és környezetvédelmi megbízott

 

2./ Napirendi pont

Idegenforgalmi idényre való felkészülésről, település szemléről beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a Badacsonytomaj VN Kft. által készített „Idegenforgalmi idényre való felkészülésről, település szemléről beszámoló” tárgyú előterjesztés tudomásulvételét javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy egy kiegészítő anyag érkezett a Céh Turisztikai Egyesülettől. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

121/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Idegenforgalmi idényre való felkészülésről, település szemléről beszámoló

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. által készített Idegenforgalmi idényre való felkészülésről, település szemléről beszámoló” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és azt jóváhagyólag tudomásul veszi.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető VN Kft.

 

 

3./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

122/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését a határozat 1-2. mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyja az alábbiak szerint:

a)    Kiadási főösszege                                              107.671 ezer Ft, melyből

aa)        Működési kiadások                                   107.060 ezer Ft

ebből:

1. személyi juttatások:                                  65.937 ezer Ft

2. munkaadókat terhelő

járulékok és szociális hozzájárulási adó:     18.143 ezer Ft

3. dologi kiadások:                                        22.817 ezer Ft

4. ellátottak pénzbeli juttatásai:                                    0 Ft

5. egyéb működési célú kiadások:                                0 Ft

ab)    Felhalmozási kiadások                                      774 ezer Ft

ac)    Finanszírozási kiadások                                               0 Ft

b)                        Bevételi főösszege                                                107.671 ezer Ft melyből:

ba)      Költségvetési bevételek                             22.309 ezer Ft

ebből:

 1. működési célú támogatások Áht. belül: 20.503 ezer Ft
 2. felhalmozási célú támogatások Áht. Belülről          0 Ft
 3. közhatalmi bevételek:                                             0 Ft
 4. működési bevételek:                                1.696 ezer Ft
 5. felhalmozási bevételek:                                          0 Ft
 6. működési célú átvett pénzeszközök:                      0 Ft
 7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                 0 Ft

bb)      Finanszírozási bevételek                            85.362 ezer Ft

 

 1. költségvetési engedélyezett létszámkeret:   24 fő, ebből

20 fő közszolgálati tisztviselő,

2 fő közterületfelügyelő

2 fő Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló

 

 1. vállalja, hogy a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítását Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításakor abba beépíti.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné ktgv. osztályvezető

 

 

4./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2016.(IV.12.) önkormányzati

r e n d e l e t e

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

 

5./ Napirendi pont

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2016. (IV.12.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

28/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

6./ Napirendi pont

Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága az Egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelettervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a rendelet tervezetet a háziorvos, a gyermekorvos, a fogorvos, a védőnő és a NEFI jogosult véleményezni, javasolták a rendelet tervezet elfogadását. Változás az ellátási körzetben nincs. A körzet székhelyét Kert u. 32-ről Kert u. 18-ra kell javítani.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2016. (IV.12.) önkormányzati rendelettervezete

az egészségügyi alapellátási körzetekről

 

7./ Napirendi pont

Tájékoztató a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról szóló tájékoztató tudomásulvételét javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

123/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal tudomásul veszi.

 

Határidő:    azonnal

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

8./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulása területéről bejáró Óvodás gyermekek szállítására vonatkozó megállapodás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulása területéről bejáró óvodás gyermekek szállítására vonatkozóan  - az előterjesztés mellékletét képező formában és tartalommal – Ábrahámhegy Község Önkormányzatával és Salföld Községek Önkormányzatával a megállapodást kösse meg.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

124/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulása területéről bejáró Óvodás gyermekek szállítására vonatkozó megállapodás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulása területéről bejáró óvodás gyermekek szállítására vonatkozó  - előterjesztés mellékletét képező formában és tartalommal – Ábrahámhegy Község Önkormányzatával és Salföld Községek Önkormányzatával megállapodást köt.

Határidő:     elfogadásra azonnal, támogatás megkötésére az elfogadást  követő 10 munkanap

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

9./ Napirendi pont

Összefoglaló tájékoztatás a civil szervezetek 2015. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a civil szervezetek 2015. évi tevékenységéről szóló összefoglaló tájékoztató elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Elmondja, hogy a beszámolókból megállapítható, hogy a civil szervezetek sokrétű és színes életet élnek, néhány csoport nagyon aktív. Megköszöni a munkájukat azzal, hogy a jövőben is számítunk rájuk. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

125/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Civil szervezetek 2015. évi tevékenységéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnali

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

 

10./ Napirendi pont

Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért című pályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a 2014-2016. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram keretében meghirdetett Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért című pályázat benyújtását javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a pályázat keretében az óvodás és általános iskolás gyerekek részére közlekedési védőfelszerelések és eszközök beszerzésére, a közlekedésbiztonsággal összefüggésben tudatformáló programokra és előadásokra, Mini KRESZ pálya kiépítésére kerülhet sor. Fontos az együttműködés kialakítása ezen intézményekkel.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

126/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért című pályázatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli pályázat benyújtását a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a 2014-2016. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram keretében meghirdetett Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért című pályázati lehetőségre.

 

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő: benyújtásra 2016. április 20.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

 

11./ Napirendi pont

0168/13. és 0173.  hrsz-ú ingatlanok hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága Bolf Sándor (8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti u. 41.) kérelmének támogatását, az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző kéri, hogy ha a testület támogatja a kérelmet, akkor a határozati javaslat az előterjesztés szerinti formában kerüljön elfogadásra.

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy további hozzászólás nincs.  Kéri, hogy aki a határozati javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

127/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

0168/13. és 0173.  hrsz-ú ingatlanok hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete

 1. Bolf Sándor (Badacsonytomaj, Csigáskúti u. 41.) kérelmét támogatja, vételi ajánlatát elfogadja és Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező ingatlanokat adás-vételi szerződés keretében értékesíti elsősorban a kérelmező, illetve a 60 napos kifüggesztési határidő alatt elővásárlásra jogosult jelentkező számára az alábbi  megjelölt eladási áron:

a./ Badacsonytomaj 0163/13. hrsz-ú gyep, rét megjelölésű ingatlant a ZÉTA Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda Böröcz Zsolt ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott 900.000,- Ft eladás áron,

b./ Badacsonytomaj 0173. hrsz-ú gyep, rét megjelölésű ingatlant a ZÉTA Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda Böröcz Zsolt ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott 650.000,- Ft eladási áron.

2. Felhatalmazza Dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az adás-vételi szerződéseket készítse el, annak ellenjegyzésével megbízza, és egyben felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adás-vételi szerződések aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben jogszabály szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

 

12./ Napirendi pont

116/3. hrsz-ú üzlet bérleti szerződésével kapcsolatos kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

1./ Mejlinger Anita egyéni vállalkozó kérelmét ne támogassa, a bérleti szerződésben foglalt 60 napos felmondási időtől ne tekintsen el.

2./ Az Önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj 116/3. hrsz-ú üzlet hasznosítására 2016. május 9-től határozatlan időre, de legfeljebb az üzlet fennállásának napjáig írjon ki pályázatot az előterjesztésben foglalt határozati javaslatnak megfelelően.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a bérlő felmondta a szerződést. A bizottság azt javasolta, hogy a testület ne tekintsen el a felmondási időtől.  Kérdezi, hogy ha az a döntés születne, hogy mégis eltekint, akkor a mai ülést követően meghirdethető-e az ingatlan.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy igen. A pályázati kiírást elkészítettük, az üzlethelyiség egy újabb időponttól meghirdethető. A szerződés május 9-el szűnik meg, május 10-től újra hasznosítható az ingatlan. Kéri, hogy a Képviselő-testület külön szavazzon a felmondási idő elengedéséről illetve a pályázati kiírásról.

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy további hozzászólás nincs.  Kéri, hogy aki azt támogatja, hogy a felmondási idő illetve a bérleti díj ne legyen elengedve, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

128/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

116/3. hrsz-ú üzlet bérleti szerződésével kapcsolatos kérelem

 

Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete Mejlinger Anita egyéni vállalkozó kérelmét nem támogatja, a 2015. december 15. napján aláírt bérleti szerződés 10./ pontjában foglalt 60 napos felmondási időtől, valamint a bérleti díj megfizetésétől nem tekint el.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az üzlet meghirdetésével kapcsolatos pályázat kiírását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

129/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

116/3. hrsz-ú üzlet meghirdetése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából:

a)  vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése:

8258 Badacsonytomaj, hrsz. 116/3 (üzlet)

b)  forgalmi értékének megjelölése: 3.750.000 Ft

c)  a hasznosítás módja: bérbeadás

d)  a pályázati feltételek meghatározása:

A bérleti díj legalacsonyabb mértékét 20.000.-Ft/hó+rezsiköltség bérleti díjban határozza meg.

A bérleti jogviszony időtartamát: 2016 május 9-től határozatlan ideig, de legfeljebb az üzlet fennállásának napjáig jelöli ki.

A pályázati óvadék összegét 24.000 Ft összegben határozza meg.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

13./ Napirendi pont

116/4. hrsz-ú fodrászüzlet hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj 116/4. hrsz. alatt található un. „Fodrászüzletet” Pál Balázs egyéni vállalkozó – pályázó – részére adja bérbe a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy az iskola felé eső üzletet is sikerült az önkormányzatnak megvásárolni. Ennek bérletére írtunk ki pályázatot, melyre egy pályázat érkezett, Pál Balázs részéről. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

130/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

„Tájház-udvar” 116/4 helyrajzi számú Fodrász üzlet bérleti jogának megszerzéséről

és pályázat elbírálásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező, Badacsonytomaj 116/4. hrsz. alatt található ún. „Fodrászüzletet” 30.000 Ft/hó + rezsiköltségért bérbe adja Pál Balázs egyéni vállalkozó (Badacsonytomaj, Széchenyi u. 6.) pályázónak. A bérleti jogviszony időtartamát 2016. április 01. napjától határozatlan ideig, de legfeljebb az üzlet fennállásáig határozza meg.
 2. felkéri a jegyzőt a bérleti szerződés előkészítésére és egyben felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal, szerződéskötésre 2 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

14./ Napirendi pont

1466/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

1./ az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező, Badacsonytomaj 1467/4. hrsz-ú beépítetlen művelési ágú ingatlant az 1466/2. helyrajzi számú ingatlan megosztását követő földhivatali bejegyzés megtörténte után értékesítse Dr. Koczor Gábor Lajos Kőszeg, Bezerédy Imre u. 6. szám alatti pályázónak a határozati javaslatban megfogalmazottaknak megfelelően.

Javasolja az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzését, illetve amennyiben határidőben nem építi be az ingatlant, annak visszavételét.

2/ A bizottság a még kialakításra kerülő két telket a szokásos módon,  illetve egyéb internetes portálokon is javasolja meghirdetni.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha a testület támogatja a bizottság javaslatát, akkor a két pontot külön határozati javaslatban kéri szerepeltetni. Megjegyzi, hogy az értékbecslés költségét a pályázó köteles megfizetni.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy az értékbecslésnek megfelelő összegen történik-e az ingatlan értékesítése, vagy attól eltérített értéken.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy az értékbecslésben szereplő összegben.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a Jegyző asszonynak jelezni kell, ha nem a jogszabályoknak megfelelően tesz valamit a Képviselő-testület, az osztályvezető pedig szakmailag szintén jelzésre köteles.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy 1 pályázat érkezett. Ha több pályázó van, akkor kerülhet sor licitre.

 

Laposa Bence képviselő ismerteti, hogy érkezett egy levél a vételi ajánlat mellett. A pályázó háziorvosként dolgozik, a jövőben ide költözne a településre, pályázót szimpatikusnak találja. Az ingatlanra 4 éves beépítési kötelezettség van. A pályázat elfogadását támogatja.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Badacsonytomaj 1467/4. hrsz-ú beépítetlen területet az önkormányzat értékesítse a pályázónak az értékbecslő által meghatározott értéken, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

131/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

1466/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező, Badacsonytomaj 1467/4 hrsz.-ú beépítetlen terület művelési ágú ingatlant az 1466/2 helyrajzi számú ingatlan megosztását követő földhivatali bejegyzés megtörténte után értékesíti 2.046.000 Ft eladási áron, Dr. Koczor Gábor Lajos Kőszeg, Bezerédy Imre u. 6. szám alatti pályázónak.
 2. kötelezi a pályázót az ingatlan értékbecslési költségének, azaz 30.000 Ft-nak megfizetésére.
 3. felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az adásvételi szerződést készítse el, annak ellenjegyzésével megbízza és egyben felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal, szerződéskötésre 45 nap

Felelős:Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a 8.000 m2-es ingatlanból 3 telek kialakítására kerül sor, melyből egyre érkezett ajánlat. A bizottság javasolja a másik két ingatlant ismételten meghirdetni.

 

Laposa Bence képviselő kérdezi, hogy a megosztás költségei átháríthatók-e a vevőkre.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy megosztási vázrajz elkészítése pár 10 eFt-os költséget jelent, ez elkészült. A földhivatali átvezetés díja 6.600 Ft, ez a vevőt terheli.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy akkor alkalmazzuk a Képviselő úr által mondottakat, ha valaki bejelenti azon igényét, hogy meg szeretne vásárolni egy önkormányzati ingatlant.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatának 2. pontját támogatja a pályázati kiírás mellett, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

132/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

1466/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező 1466/2 helyrajzi számú ingatlan megosztását követően a még kialakításra kerülő két telket a szokásos módon, illetve egyéb internetes portálokon is kéri meghirdetni, illetve az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján pályázatot ír ki az ingatlanok értékesítése céljából:

a)         vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése:

8258 Badacsonytomaj, 1466 hrsz-ú ingatlanok

b)         az ingatlan forgalmi értékének megjelölése: … Ft

c)         a hasznosítás módja: értékesítés

d)         a pályázati feltételek meghatározása:

A kikiáltási árat 1100,- Ft/m2-ban határozza meg.

A pályázati óvadék összegét 10% összegben határozza meg.

A Képviselő-testület 4 éves beépítési kötelezettséget ír elő az eladott önkormányzati ingatlanokra.  Amennyiben az új tulajdonos nem építi be ezen idő alatt, az önkormányzat ugyanazon a vételáron visszavásárolhatja az ingatlant

A Képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati felhívás közzétételére.

 

Határidő: azonnal, egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős:Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

 

15./ Napirendi pont

Befektetői füzetre beérkezett árajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Befektetői tájékoztató füzet elkészítésével a Lipócia Kft.-t (1137 Budapest, Szent I. Park 26.) bízza meg bruttó 1.892.300 Ft értéken, mely összeget az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítsa.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Chrome-Soft Kft. bruttó ajánlatában számítási hiba van, az előterjesztésben már a helyes összeg szerepel.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a költségvetés készítésének időszakában forrást biztosított a testület e célra. Kérdezi, hogy elegendő-e a biztosított keret.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a rendeletben külön soron szereplő összeg elegendő.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a Kalmár Média Kft. miért nem kapott megkeresést. A három beérkezett ajánlatban a Polgármester úr neve egyformán hibásan szerepel, nem tudja támogatni az ajánlatuk elfogadását.

 

Krisztin N. László polgármester módosító indítványt tesz oly módon, hogy a testület egyik ajánlatot se fogadja el, hanem újabb ajánlatok bekérésére kerüljön sor. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a módosító indítvány elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

133/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Befektetői füzetre beérkezett árajánlatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester módosító indítványára a Befektetői tájékoztató füzetre beérkezett árajánlatokat nem fogadja el.

Felkéri a Hivatalt, hogy kérjen be újabb ajánlatokat.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

 

16./ Napirendi pont

Takács Csaba kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj 078/1. hrsz-ú ingatlant Takács Csaba (8258 Badacsonytomaj, József A. u. 27.) kérelmező részére értékesítse, az értékbecslő által meghatározott  bruttó 190 eFt-ért.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az előterjesztés készítésekor még nem volt a birtokunkban az értékbecslés, ezért szólt a két határozati javaslat másról. Időközben az értékbecslést megkaptuk, a könyvszerinti értéknél alacsonyabb árat határoz meg. Elkészítésének költsége a vevőt terheli.  Nincs szükség pályázati eljárásra, ezért javasolja a termőföld törvény értelmében felkérni az ügyvéd urat a szükséges nyilatkozatok bekérésére, a szerződés előkészítésére.

 

Nagy Lajos képviselő kérdezi, hogy hol található a telek.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy az edzőpálya alatt van a szántó művelési ágú, erősen lápos, elbokrosodott ingatlan.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tisztázódott, hogy az önkormányzat elképzelését a szabadidős központ kialakításával kapcsolatosan nem akadályozza az ingatlan eladása. Kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Badacsonytomaj 078/1. hrsz-ú ingatlan eladását támogatja a kérelmező részére, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

134/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Takács Csaba kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlására

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. Takács Csaba (8258 Badacsonytomaj, József A u. 27.) kérelmét a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának tulajdonát képező, Badacsonytomaj 078/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlására vonatkozóan - a Zéta Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda által meghatározott 190 eFt-ért - támogatja.
 2. kötelezi a kérelmezőt az ingatlan értékbecslési költségének megfizetésére.
 3. felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az adásvételi szerződést készítse el, annak ellenjegyzésével megbízza és egyben felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: azonnal, szerződéskötésre 45 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

17./ Napirendi pont

Medicopter Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Medicopter Alapítvány (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi u. 51/1.) kérelmét – tekintettel arra, hogy a 2016. évre az önkormányzat költségvetésében a támogatásokra tervezett összeg kimerült -  utasítsa el.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

135/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

A Medicopter Alapítvány támogatásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő - testülete

 1. az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – valamint figyelemmel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásaira, valamint arra, hogy 2016. évre az önkormányzat költségvetésében a támogatásokra tervezett összeg kimerült a Medicopter Alapítvány (székhely: 1088 Budapest Rákóczi út 51/1. ) kérelmét elutasítja.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az érintettet a döntésről értesítse.

Határidő: 2016. április 15.

Felelős: Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

18./ Napirendi pont

Balatoni Futár támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Balaton Futár Bt. (1088 Budapest, Vas u. 2/b.) kérelmét - tekintettel arra, hogy a 2016. évre az önkormányzat költségvetésében a támogatásokra tervezett összeg kimerült -, utasítsa el.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy fontos célra lehet támogatást biztosítani, de az előzetesen támogatásokra tervezett összeg elfogyott, a tartalékból lehet átcsoportosítani. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

136/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Balatoni Futár támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő - testülete

1. a Balatoni Futár Bt. kérelmét nem támogatja, tekintettel arra, hogy a 2016. évre az önkormányzat költségvetésében a támogatásokra tervezett összeg kimerült.

2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a döntésről az érintettet tájékoztassa.

 

Határidő: 15 nap

Felelős: Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

 

19./ Napirendi pont

Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelmét – mivel a szükséges mellékleteket nem csatolták, illetve 2016. évre az önkormányzat költségvetésében a támogatásokra tervezett összeg kimerült -, utasítsa el.

 

Orbán Péter alpolgármester úgy gondolja, hogy a Mentőszolgálatot legalább egy kisebb összeggel támogatni kell. 50 eFt-ot javasol részükre biztosítani.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az előterjesztésben is leírta, hogy a támogatáshoz szükséges dokumentációkat nem nyújtották be, azok határidőben nem érkeztek meg.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

137/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az

1. Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelmét – tekintettel az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – valamint figyelemmel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásaira, illetve arra, hogy kérelmező a szükséges mellékleteket határidőben nem csatolta be, és az önkormányzat költségvetésében a 2016. évi támogatásokra tervezett összeg kimerült -, elutasítja.

2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az érintettet a döntésről értesítse.

Határidő:             2016. április 15.

Felelős:    Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

 

20./ Napirendi pont

Rákóczi Szövetség támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Rákóczi Szövetség támogatási kérelmét – mivel 2016. évre az önkormányzat költségvetésében a támogatásokra tervezett összeg kimerült -, utasítsa el.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

138/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Rákóczi Szövetség támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő - testülete

 1. az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – valamint figyelemmel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásaira, valamint arra, hogy az önkormányzat költségvetésében a 2016. évi támogatásokra tervezett összeg kimerült, a Rákóczi Szövetség (székhely: 1027 Budapest Szász Károly u 1. IV.em. 1.) kérelmét elutasítja.
 2. 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az érintettet a döntésről értesítse.

Határidő: 2016. április 15.

Felelős: Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

21./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

139/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

22./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága

 1. 1. Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

2. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 98/2016. (II.24.) számú képviselő-testületi határozatát a „Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata” vonja vissza.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a Céh Turisztikai Egyesület úgy tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a régiós pályázatában szereplő 5 millió forintból ráeső 1.250 eFt befizetését az érintett önkormányzatok vállalták, csak arra várnak, hogy Badacsonytomaj is hozzátegye a negyedik szeletet. Reméli, hogy nem tévesztettek meg bennünket. A négy önkormányzat ebben a témában ülésezni fog.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ábrahámhegyi polgármester kezdeményezni fogja a négy települést érintő egyeztetést. Minden megbeszélésnek van értelme, egészen a támogatási szerződés aláírásáig. Jelenlétében hangzott el, hogy a négy önkormányzat egységesen vállalja ennek a pénznek a befizetését, de ez nem teljesült. Javasolja, hogy ebben a témában ne most intézkedjen a testület, hanem az együttes testületi ülésen rendezzék a kérdést. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását támogatja azzal a kiegészítéssel, hogy a Céh Turisztikai Egyesület pályázatával kapcsolatosan az együttes testületi ülésen történjen intézkedés, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

140/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a Céh Turisztikai Egyesület pályázatával kapcsolatosan az együttes testületi ülésen történjen intézkedés.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a 98/2016. (II.24.) számú képviselő-testületi határozat visszavonására vonatkozó határozati javaslattal kapcsolatosan van-e észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

141/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

98/2016. (II.24.) Képviselő-testületi határozat visszavonása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 98/2016. (II.24.) számú képviselő-testületi határozatát a „Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata” visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

23./ Napirendi pont

Beszámoló a két ülés között történt legfontosabb eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kinek van kérdése a beszámolóval kapcsolatosan.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy Jászai Gellérttel hogyan sikerült az egyeztetés.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy Jászai Gellértnek Badacsonyörsön van ingatlana. A településrész ivóvíz helyzetével kapcsolatosan illetve a badacsonyörsi strand kialakításával összefüggésben próbál segíteni, forrást szerezni. Holnap a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban fog tárgyalni a csatorna és ivóvíz programról, ezért a 10 órás tárgyalás levezetésére felkéri Orbán Péter alpolgármestert.

 

Nagy Lajos képviselő kérdezi, hogy Viosz Judittal miről tárgyalt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Viosz Juditnak több olyan területe van, melyben az önkormányzat is tulajdonosként szerepel. Három ingatlan tekintetében vételi ajánlatot tett az önkormányzati rész kivásárlására.  Van egy olyan önkormányzati téma, amit szintén fontosnak tartott átbeszélni vele. Úgy gondolta, hogy amíg ebben nem jutnak döntéshez közeli állapotba, addig az ingatlanvásárlási kérelmeket nem hozza a testület elé.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy a 6 ha-os terület hasznosításával kapcsolatosan milyen eredménnyel tárgyalt Rasztovics Dáviddal és munkatársaival.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a rendelkezésre álló dokumentumokat átadták részükre azzal, hogy magas csillagszámú szállodában vagy attrakció jellegű fejlesztésben gondolkodik a testület. Megállapodtak abban, hogy abban az esetben kíván az önkormányzat együttműködni velük, ha saját kockázatukra előkészítenek egy fejlesztési koncepciót, díjazásukra akkor kerülhet sor, ha ahhoz befektetőt is szereznek. Az erre vonatkozó szerződés a későbbiekben kerül a testület elé. A következő tárgyalásra jövő szerdán kerül sor, addigra valamiféle koncepciót kidolgoznak.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy Folly Rékával és Werner Péterrel milyen közös pályázatról tárgyalt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy korábban a VN. Kft. közreműködésével szerettek volna egy 100 milliós pályázatot benyújtani, de az akkori testület többsége ezt nem támogatta. A tapolcai önkormányzat közreműködésével vitték végig a projektet, a beruházást már átadták. Most hasonló konstrukciót szerettek volna a TOP turisztikai pályázat keretében. A megbeszélésen elmondta, hogy Világörökség várományosi helyszínként a pályázaton nem vehetünk részt, viszont a GINOP turisztikai részében igen. Werner Péter visszajelzésében megerősítette, hogy valóban nem tudnak indulni a kívánt pályázaton, ezért nem került kérelmük a testület elé.

Elmondja, hogy Hoffmann Györggyel a Libegő projekt kapcsán tárgyalt, a témában rendkívüli ülést fog kezdeményezni. Javasolja, hogy a Képviselő-testület zárt ülésen tárgyaljon a libegőről, vállalja fel, hogy megtervezteti a legkedvezőbb nyomvonalat. Tárgyalásokat kell folytatni az érintett ingatlanok tulajdonosaival is. Az előkészítő véleménye az, hogy egy terv birtokában a forrásszerzés is könnyebb, illetve kiderülhetnek azok a problémák, melyekkel most nem számolunk. Reméli, hogy a tervet a hatóságok elfogadják, a forrás megszerzéséhez komoly biztatást kaptunk.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a 6 ha-os terület egy részét a testület korábban a VN. Kft. jövőbeni telephelyeként jelölte meg, a felújítási terv elkészült. Kérdezi, hogy a 6 ha-os terület tervezett hasznosítása érinti-e a telephely területét, számolhat-e vele a továbbiakban.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy megfelelő ajánlat esetén a döntést revidiálni kell, komoly összegeket ne költsön rá.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy előfordulhat-e, hogy a badacsonyörsi ivóvíz hálózaton olyan ingatlanok is vannak, melyek rendelkeznek csatornabekötéssel. Ők hogyan fizetik ezt a szolgáltatást.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy vannak ilyen ingatlanok, de nem fizetnek csatornadíjat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy visszautasítja azt a hangnemet, mellyel a tulajdonosi közösség képviselője igyekszik az önkormányzatra nyomást gyakorolni a felmerülő hibák költségének viselésére. Ezzel párhuzamosan a tulajdonosi közösség semmit nem tesz a helyzet javítására. Kötelesek lennének kialakítani egy olyan jogi egységet, mely a be és kifizetéseket, illetve felmerülő problémákat kezelni tudná. Erről az országgyűlési képviselő részvételével februárban volt egy egyeztetés, melynek jegyzőkönyvét megküldte a képviselők részére.  Közben ismét megnőtt a vízfogyasztás, egyelőre nem látható okból.  Egyesek szerint csőtörés van, a szivattyú is rossz volt, melyet az önkormányzat költségén megjavítottunk. Most a hidrofor tartály membránja ment tönkre, a cseréje problémát jelent.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy nem lehet ilyen membránt kapni, a tágulási tartályt ki kell cserélni. A hét végén két helyen csőtörés volt, ezek helyreállítását is kérték. Mivel nem a DRV. hálózata, a hibát nem tudták kijavítani. Újabb információi nincsenek. A DRV. a diagnosztikai felmérés elkészítését kapacitás hiányában nem vállalta. Az egyik tulajdonostárs is intézkedett az ügyben, 320 eFt-os ajánlatot kapott.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az új rendszer kiépítése lenne a legjobb megoldás. A korábbi véleményt felülvizsgáltattuk, és újra elküldtük az Energetikai Hivatalhoz abban a reményben, hogy az állam átveszi. Közben történt egy feljelentés valamelyik érintett ingatlantulajdonos által, melyben a Fővárosi Főügyészség folytatott vizsgálatot, eredményéről nincs információnk. Az ivóvíz hálózat képviselőitől a tagok nem kapnak megfelelő tájékoztatást az önkormányzat valós közreműködéséről, inkább csak arról, hogy nem hajlandó segíteni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az önkormányzat folytatta le a vízjogi létesítési engedélyeztetést is annak ellenére, hogy csak a belterület vonatkozásában van ellátási kötelezettsége. Nemcsak engedélyezési tervek, hanem jogerős vízjogi engedélyezési tervek birtokában is vagyunk. Ha mód nyílna rá, a tulajdonostársak együttműködése nélkül pályázatot sem lehet benyújtani, hiszen a 159 ingatlant érintő vízhálózati rendszer vonatkozásában minden érintett nyilatkozata szükséges. Az önkormányzat csak egy a tulajdonostársak közül.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a tájékoztató tudomásulvételét támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

142/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a két ülés között történt legfontosabb eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt legfontosabb eseményekről szóló beszámolót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

24./ Napirendi pont

Tájékoztató a Menü Kft. új ügyvezetőjének munkakör átadás-átvétele előkészítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Menü Kft. részére – a jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilatkozatok becsatolása mellett – 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosítson működési kiadásokhoz, a 2016. évi költségvetésének általános tartaléka terhére.

Krisztin N. László polgármester a televízió nyilvánosságát kihasználva elmondja, hogy Lukács Antalnénak április 4-én 40 éves munkaviszonya lesz, nyugdíjba vonulásának lehetőségével élni kíván.  Jelenleg már jogilag nem dolgozik, szabadságát tölti, de ügyvezetői feladatát ellátja. A testület februári ülésén kinevezte az új ügyvezetőnek Molnárné Keller Csillát, aki április 5-én lép munkába. A leendő ügyvezető próbálja áttekinteni a helyzetet, többször fordult a testülethez és a jegyző asszonyhoz segítséget kérve.  Jelezte, hogy bizonyos feladatok merülnek fel, melyhez a bizottság 2,5 millió forint támogatás biztosításához tett javaslatot. Egy alapos takarítás is szükséges, ehhez árajánlatokat kértünk be, a megrendelésről dönteni kell. A belső ellenőri vizsgálat lezajlott, olyan jellegű intézkedés nem látszik, ami akadályozhatná az átadás-átvételt. A részletes jelentést a hét közepére ígérték, azt a képviselők részére továbbítani fogjuk. A zökkenőmentes átadás-átvételhez a lista elkészült.  Ha a takarítást a testület megrendeli, akkor annak meg kell előznie az átadás-átvételt.  Kérdezi, hogy ez jogilag hogyan lehetséges.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha vissza nem térítendő támogatást ad a takarításhoz a Képviselő-testület, akkor április 4-ig a jelenlegi ügyvezető felelőssége a takarítás elvégzése, ő rendelheti meg. Ha április 5-ét követően dotálódik, akkor az új ügyvezetőnek kell ezt megtennie. Nem javasolja, hogy a Képviselő-testület rendelje meg a takarítást, a Menü Kft. felel a konyháért.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a Pénzügyi bizottság által javasolt kereten felül a takarítás költségét is biztosítani a Menü Kft. részére.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja megadni a bizalmat az új ügyvezetőnek, véleménye szerint nem fognak csalódni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Menü Kft. bruttó 2.855.600 Ft pénzügyi támogatásban részesüljön, - mely tartalmazza a takarítás költségét is - kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

143/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Pénzügyi támogatás a Menü Kft. részére

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Menü Kft. részére 2.855.600,- forint vissza nem térítendő támogatást biztosít a működési kiadásokhoz, illetve a takarítás költségeire, az önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal, egyebekben szerződés szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

25./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának jogalkotói értelmezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának jogalkotói értelmezéséről szóló határozati javaslatot az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

144/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának jogalkotói értelmezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. A Helyi Építési Szabályzatról szóló 8/2010. (IX.30.) önkormányzati rendelet 9. §. (1) bekezdésében szereplő, Lfk építési övezetek részletes építési övezeti előírásait tartalmazó táblázatához csatlakozó „Jelmagyarázat” szövegrészét Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint jogalkotó, az alábbiak szerint kéri értelmezni Szabó Zoltán főépítész szakmai állásfoglalását figyelembe véve:

Oldalhatáron álló beépítési mód esetén az Lfk építési övezetekben az előírt minimális oldalkert mérete általános esetben az építési övezetben megengedett maximális építménymagassággal azonos méret, tehát 4,5 m. Amennyiben a kialakult állapot miatt ez az érték nem tartható, akkor a kötelező minimális oldalkert méret a kialakult állapotnak megfelelően csökkenthető, de nem lehet kisebb, mint 3,00 m.

2.  Felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályát, hogy a döntésről a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Építéshatóságát értesítse.

 

Határidő: azonnal, értesítésre 5 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

 

26./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 988/3. hrsz-ú (Három fenyő alatti) terület értékesítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 26. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező, Badacsonytomaj 988/3. hrsz-ú ingatlan értékesítése céljából írjon ki ismételt versenytárgyalást, a 94/2016. (II.24.) Képviselő-testületi határozatban megfogalmazott pályázati feltételekkel.

A kiírás jelenjen meg országos szintű internetes felületeken és befektetői fórumokon is.

Krisztin N. László polgármester kéri rögzíteni, hogy a megjelenés ingyenes portálokon történjen, mert korábban súlyos pénzeket költöttünk hasonló célokra, aminek nem volt sok eredménye. Kérdezi, hogy az újbóli meghirdetés milyen áron történjen meg. Megjegyzi, hogy a turisztikai hasznosítási koncepciót most is szükségesnek tartja a pályázathoz csatolni.

 

Kun István képviselő ugyanazon feltételekkel javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja az elhangzott kiegészítéssel, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

145/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 988/3. hrsz-ú (Három fenyő alatti) terület értékesítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben és az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján ismételt versenytárgyalást tart az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítése céljából:

a) vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése: 8258 Badacsonytomaj, 988/3 hrsz-ú ingatlan

b)    az ingatlan forgalmi értékének megjelölése: 60.000.000 Ft

c) a hasznosítás módja: értékesítés

d)    a pályázati feltételek meghatározása:

A kikiáltási árat 60 millió forintban határozza meg.

A pályázati óvadék összegét 10 %-ban határozza meg.

A licitlépcső: 1 millió forint.

A tárgyalás ideje 2016. április 20.

helye: Közös Önkormányzati Hivatal Badacsonytomaj, Rózsakő terem.

Pályázatnak tartalmaznia kell a terület turisztikai hasznosításának koncepcióját.

A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg átutalással történik.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a felhívás közzétételére.

A kiírás jelenjen meg ingyenes országos szintű internetes felületeken és befektetői fórumokon is.

 

Határidő:       azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

 

27./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 27. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

1./ az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót vegye tudomásul.

2./ a TOP 3.1.1. projektre vonatkozóan kössön együttműködési megállapodást a Veszprém Megyei Önkormányzattal.

Krisztin N. László polgármester kéri a pályázati ügyintézőt, hogy a megyei pályázatról mondjon néhány szót.

 

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző elmondja, hogy pályázat benyújtásának határideje március 31. A megyei kapcsolattartóval folyamatosan egyeztet, a pályázat aláírás alatt van. Összköltségvetése 96.900 eFt, ebből megvalósul a József Attila utcán a kerékpárút és az iskola melletti területen a kerékpárút közvilágítással. Tervezünk csomagmegőrzőt, fedett kerékpártárolót a Felső bazársoron, kerékpáros pihenőhelyeket, egységes kerékpár tárolókat, forgalomlassítást a Kert utcában és a közbringa rendszer bevezetését mindhárom településrészen egy-egy egységponttal, ahol bicikliket lehetne bérelni. Ehhez jön a közbeszerzés, a projektmenedzsment, a nyilvánosság és rendezvények a szemléletformáláshoz.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az együttműködési megállapodás megkötéséhez a pályázat összköltségét pontosan ismerni kell. Nyertes pályázat esetén elszámolható a projekt előkészítés. Ha a pályázat nem nyer, akkor az 1 %-ot az önkormányzatnak kell megfizetnie. A TOP 3.1.1.15 pályázat tekintetében dönteni kell az együttműködési megállapodás és a konzorciumi szerződés megkötéséről azzal, hogy a projekt összegét 96.900 eFt-tal a Képviselő-testület tudomásul veszi, az aláírásra felhatalmazza a Polgármester urat.

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni mindazoknak, akik a kerékpáros témában a kiküldött anyagra reagáltak.  A javaslatok jelentős része beépítésre került. Kéri, hogy aki a pályázati tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

146/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Jegyző asszony által a TOP 3.1.1.15 pályázattal kapcsolatosan elmondottakat támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

147/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

TOP 3.1.1.15 pályázat benyújtása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a TOP 3.1.1.15 pályázat tekintetében az együttműködési megállapodás és a konzorciumi szerződés megkötéséről dönt.
 2. 2. tudomásul veszi, hogy a pályázat teljes költsége 96.900 eFt.
 3. 3. az együttműködési megállapodás és a konzorciumi szerződés aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző

 

 

28./ Napirendi pont

BAHART Zrt.  terület bérbeadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 28. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat a bérleti díjat biztosítsa az általános tartalék terhére. 3 millió forint + ÁFA összegért vegye bérbe a Bahart területét, majd a BVKI és a Turisztikai Egyesülettel együttműködve, szakmai ajánlásaikat kikérve hasznosítsa azt.

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy tavaly a mólófej előtti parkban áldatlan állapotok voltak. A testület úgy érezte, hogy ez nem méltó Badacsonyhoz. A BAHART Zrt. új vezetőjével tárgyalt erről, aki elmondta, hogy rendelkezik a tulajdonukat képező terület bérbevételére egy nettó 3 millió forintos ajánlattal. Felajánlotta, hogy ezen az áron Badacsonytomaj önkormányzata vagy egy badacsonyi szervezet is bérbe veheti a területüket, majd olyanoknak adhatja tovább, akiket eltűr Badacsony imázsának érdekében. A Céh Turisztikai Egyesület ezt jogi akadályok miatt nem tudja bevállalni, de szakmai segítségüket felajánlották. Ha pozitív döntést hoz a testület, akkor a lakosságot tájékoztatni kell a bérbevétel lehetőségéről, kikötve, hogy a területet kultúrált formában lehet csak hasznosítani.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy a kiadandó területek bérleti díját úgy kell meghatározni, hogy az önkormányzat részére megtérüljön a BAHART-nak átadott összeg.

 

Nagy Miklós képviselő elmondja, hogy a kerékpáros projektet 100 %-ban támogatja az Unió. Nagyon jó lehetőségnek tartja az önkormányzat számára. Javasolja a BAHART-tal további egyeztetést folytatni arról, hogy egyéb területeket is bérbe adnának-e.

 

Wolf Viktória jegyző megjegyzi, hogy ennek törvényi akadálya nincs.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a mólófejnél lévő BAHART Zrt. tulajdonában álló terület nettó 3 millió forintért történő bérbevételét támogatja, illetve az egyéb BAHART területek vonatkozásában a további egyeztetéssel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

148/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Bahart terület bérbeadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Önkormányzat 3 millió forint + ÁFA összegért bérbe veszi a Bahart területét, a bérleti díjat az általános tartalék terhére biztosítja, majd a BVKI-vel és a Turisztikai Egyesülettel együttműködve, szakmai ajánlásaikat kikérve hasznosítsa azt.

Felhatalmazza a további egyeztetések lefolytatására Krisztin N. László polgármestert.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

 

29. Napirendi pont

Sürgősségi indítvány – Badacsonytomaj  2553. hrsz-on lévő (strand bejárat előtt) divatáru üzlet hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 29. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Badacsonyban az un. Amaczán féle üzlet bérlőjének az 5 évre szóló bérleti szerződése lejárt. A Zöld Város pályázatot április 22-ig lehet első alkalommal benyújtani, így jó esetben november körül tudja az önkormányzat a fejlesztést megkezdeni. Ezt követően a megújult környezetben már a hasonló stílusú üzletek további működtetése nem kívánatos. A terv az üzlet elbontásával számol, de addig a bérleti díjra szükségünk lehet. Javasolja az üzlet hasznosítására pályázat kiírását erre a szezonra vonatkozóan. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

149/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj  2553. hrsz-on lévő (strand bejárat előtt) divatáru üzlet hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából:

a)   vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése:

8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2553 (Divatáru üzlet)

b)   forgalmi értékének megjelölése: -

c)   a hasznosítás módja: bérbeadás

d)   a pályázati feltételek meghatározása:

A bérleti díj legalacsonyabb mértékét 410.000.-Ft/szezon+rezsiköltség bérleti díjban határozza meg.

A bérleti jogviszony időtartamát: 2016. május 01- 2016. október 31.

A pályázati óvadék összegét 41.000 Ft összegben határozza meg.

 

Határidő:    azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

 

30. Napirendi pont

Sürgősségi indítvány - Tátika üzletház hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 30. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy folyamatosan érkeznek megkeresések az üzletház bérbevételére. A korábbi bérlők korrekt partnerek voltak, közben pár évre más kezébe került az ingatlan. A képviselőkkel egyeztettek a témában, javasolják pályázat kiírását erre a szezonra az egész épület hasznosítására. Problémát okozhat, hogy az épületrészeket nem lehet elhatárolni. Kéri, hogy ezzel párhuzamosan az áprilisi ülésre kerüljön előterjesztésre egy pályázati kiírás az épület középtávú hasznosítására, szélesebb körű tartalommal.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a bérleti díj előre történő befizetése kötelező elem vagy előnyt jelenthet az elbírálásnál.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy kötelező elem lesz.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a strandot a VN. Kft. üzemelteti. Visszatérő probléma volt, hogy az üzletház bérlője szabad bejárást biztosított a strandra, néhány vendéglátó egység fogyasztás ellenében a vendégeit beengedte. Kéri a testület hozzájárulását, hogy az épületet a strandtól lekeríthessék, mert a most fennálló rendszer jelentős bevételkiesést okoz. A kerítés kiépítését vállalnák.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ez annyira akut kérdés, hogy van olyan érdeklődő, aki kifejezetten kéri, hogy a strand felé is kiszolgálhasson. Ha a többség támogatja a felvetést, akkor a pályázati kiírásba így fog bekerülni.

 

Kun István képviselő megjegyzi, hogy a Kft-nek a strandi büfékből is származik bevétele. Ha az üzletház felől is lesz kiszolgálás a strandra, az hátrányt jelenthet a strandi büfék és a VN. Kft. részére is.

 

Horváth László vállalkozó elmondja, hogy Badacsonyban több éve bérlők. Árujuk bent van az épületben, már nem tudnak máshová menni. Van-e mód arra, hogy ha az egész ingatlanra beadják a pályázatukat, elsőbbséget élvezzenek az elbírálás során.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy direktben nem az önkormányzattal voltak jogviszonyban, ezért ez a lehetőség nem adott.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy jelenleg illegálisan van jelen Horváth László és a többi bérlő a Tátika üzletházban. Előnyt jelentő tényezőként megfogalmazhatja a Képviselő-testület, hogy pld. valaki több éve hasonló működést végez Badacsonyban.  Ezt alkalmaztuk a tájházi üzletek esetében is. Viszont a pályázati feltételeknek minden vonatkozásban meg kell felelni.

 

Horváth László vállalkozó megjegyzi, hogy a bérleti szerződést ügyvéd közreműködésével kötötték, az önkormányzat most megnyerte a pert.  Ő egy jóhiszemű bérlő volt csupán.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a pályázati kiírásba belefogalmazni, hogy előnyt élvez az, aki korábban bérleménnyel rendelkezett Badacsonyban, azt igazolni tudja, valami bérleti jogviszonyával semmilyen probléma nem volt.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy azt kell igazolni, hogy a bérleti szerződésben foglaltakat maradéktalanul betartották. Kérdezi, hogy kivel voltak szerződésben.

 

Horváth László vállalkozó elmondja, hogy 10 évig, a szálloda megépüléséig a Szász Pál telken béreltek önkormányzati területet, soha nem volt velük semmilyen probléma.

 

Laposa Bence képviselő maximum a Jegyző asszony által elmondottakat tudja támogatni oly módon, hogy ha valaki ugyanannyi bérleti díj megfizetésére tesz ajánlatot, akkor a Badacsonyban hosszabb ideje működő vállalkozó előnyt élvezzen. A testület azt szeretné elérni, hogy Badacsonyban változzon a jelenlegi áldatlan helyzet.

 

Nagy Lajos képviselő a kerítés elhelyezését támogatja, hiszen tapasztalta, hogy sokan belépő nélkül az üzletház felől mentek be a strandra.

 

Krisztin N. László polgármester azt a megfogalmazást javasolja, hogy a Képviselő-testület utasítja a VN. Kft.-t, hogy vagyonvédelmi szempontból az ingatlant tegye zárttá, kerítse be. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

150/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Sürgősségi indítvány - Tátika üzletház hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a VN. Kft-t, hogy vagyonvédelmi szempontból a Badacsonyi strand megnevezésű ingatlant tegye zárttá, kerítse be.

 

Határidő:    azonnal

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető

 

 

Krisztin N. László polgármester javasolja komplex pályázat kiírását a Tátika üzletház bérbevételére a határozati javaslatban foglaltak szerint. Javasolja, hogy a pályázatba kerüljön be, hogy az elbírálásnál előnyt jelent, ha valaki hitelt érdemlően igazolni tudja, hogy Badacsonytomaj közigazgatási területén kereskedői minőségben legalább 5 évig vállalkozói tevékenységet folytatott, az önkormányzattal e tekintetben harmonikus volt az együttműködése. A bérleti díjat befizette, perben, jogvitában nem állt, illetve nem áll, illetve keresetlevelet sem nyújtott be az önkormányzat illetve az általa tulajdonolt vagy ügyvezetett cégekkel szemben. Javasolja a szerződést közjegyzői okiratba foglalni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy jogszabály kimondja a köztartozás mentességet is. Pályázati feltételként meghatározható, hogy a pályázat kiírójával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival szemben sem áll perben a pályázó illetve keresetlevelet sem nyújtott be az önkormányzat ellen. Javasolja a pályázatba belefoglalni, hogy az üzletből október 31-ig ki kell pakolni.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy az üzletház terasz részén lehetne-e kerékpárkölcsönzőt működtetni.

 

Nagy Miklós képviselő javasolja, hogy a pályázótól kérjen be a Képviselő-testület hasznosítási koncepciót, legyen előzetes egyeztetési kötelezettsége a bérlőnek.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az elhangzott feltételekkel támogatja a Tátikai üzletházra a pályázati kiírás megjelentetését, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

151/2016.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

Sürgősségi indítvány - Tátika üzletház hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából:

a)  vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése: 8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2556 (Tátika üzletház)

b)  forgalmi értékének megjelölése: 88.500.000.-Ft

c)  a hasznosítás módja: bérbeadás

d)  a pályázati feltételek meghatározása:

A bérleti díj legalacsonyabb mértékét 6.000.000.-Ft/szezon

+rezsiköltség bérleti díjban határozza meg.

A bérleti jogviszony időtartamát: 2016. május 01- 2016. október 31. között (az üzletből 2016. október 31-ig ki kell pakolni) határozza meg.

A pályázati óvadék összegét 600.000 Ft összegben határozza meg.

Az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben

A pályázathoz hasznosítási koncepciót kell csatolni, a bérlőnek előzetes egyeztetési kötelezettsége van

e)  Az elbírálásnál előnyt jelent, ha a pályázó hitelt érdemlően igazolni tudja, hogy Badacsonytomaj közigazgatási területén kereskedői minőségben legalább 5 évig vállalkozói tevékenységet folytatott,

f)     A szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

 

 

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, a televízió nézőinek figyelmét, majd a nyilvános ülést 9.55 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                                                                              Kun István

polgármester                                                                                 képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző