Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2016. évi jegyzőkönyvek 2016.02.24 soros testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2016.02.24 soros testületi jk.

There are no translations available.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 5/2016.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 24-én
8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Krisztin N. László         polgármester

Orbán Péter                 alpolgármester

Forintos Ervin               képviselő

Laposa Bence              képviselő

Nagy Lajos                   képviselő

Nagy Miklós                 képviselő                                       (6 fő)

Távolmaradását bejelentette:

Kun István                    képviselő                                       (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória          jegyző

Horváth Márta       műszaki osztályvezető

Tamás Lászlóné    pénzügyi osztályvezető

Berecz Nikolett      BVÖKI igazgató

Dr. Gáli Mihály      ügyvéd

Szőke Margit         elnök

Mórocz István        elnök

Koós Péter             elnök

Lesz Ferenc           elnök

Békássy János      elnök

Part Andrásné        jegyzőkönyvvezető                              (11 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a televízió nézőit. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Kun István képviselő jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Lajos képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

54/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester napirend előtt megköszöni mindenkinek, akik az elmúlt időszakban különböző önkormányzati rendezvényeken részt vettek, segítettek a szervezésben. Kiemeli a Forralt bor partit, ahol sok helyi lakos jelent meg, a közösségben jól érezve magát. Megköszöni azoknak a munkáját, akik a Képviselő-testület munkájának előkészítésében segédkeztek. Néhányan kérték -  amellett, hogy tetszik az a metódus, hogy a Pénzügyi Bizottság részleteiben megtárgyalja az adott napirendet, és a testületi ülésen már csak a lényeggel foglalkoznak a képviselők – hogy kerüljön összefoglalásra, hogy miről szól az előterjesztés, mert nem értik, hogy az egyes napirendeknél miről történik a szavazás. Tájékozatja a televízió nézőit, hogy a fonyódi kolbászfesztiválon Badacsonytomaj csapata eredményesen szerepelt, a Balaton-környéki önkormányzatok közül az első helyet érték el. Megköszöni a csapat munkáját és azt, hogy az egész napjukat a testvérvárosi kapcsolatok javítására áldozták.

Ezt követően a napirendi sor előkészítésére tesz javaslatot. A nyílt ülésen sürgősségi indítványként javasolja megtárgyalni az „Egry József Emlékmúzeumban kávézó kialakítása” és „Tájékoztató a polgármester szabadságáról” tárgyú napirendeket.  A zárt ülés napirendjéhez javasolja felvenni a Sürgősségi indítványként a „Kitüntetési javaslatok” tárgyú napirendet.

Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a nyilvános ülésre a fent jelzett két sürgősségi indítvány bekerüljön, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

55/2016.(II.24.) határozat

Napirendek módosítására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. február 24-i soros nyílt ülésének meghívó szerinti napirendjéhez felveszi

1./ Sürgősségi indítvány – Egry József Emlékmúzeumban kávézó kialakítása

2./  Sürgősségi indítvány – Tájékoztató a polgármester szabadságáról

tárgyú napirendeket.

 

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kíván-e valaki módosító indítvánnyal élni, illetve a napirendi sort módosítani. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki Badacsonytomaj Város Képviselő-testületének 2016. február 24-i soros, nyílt ülésének módosított napirendjét 32 napirendi ponttal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

56/2016.(II.24.) határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. február 24-i soros nyílt ülésének módosított napirendjét 32 napirendi ponttal az alábbiak szerint elfogadja.

 

1./ Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Cseh Ervinné elnök

 

2./ Nők a Balatonért Egyesület Badacsonytomaji Csoportja támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Farkas Éva csoportvezető

 

3./ Badacsonytomaji Kolping Család Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szőke Margit elnök

 

4./ Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Mórocz István elnök

 

5./ Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Koós Péter elnök

 

6./ Badacsonytomaji Sportegyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lesz Ferenc elnök

 

7./ Badacsonytomaj Város HÉSZ sajtóhiba, szabályozási terv rajzi hiba javítás jóváhagyása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szabó Zoltán főépítész

Klie Zoltán településrendező vezető tervező

8./  Badacsonyi Bor7 részvételi szabályzata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

Békássy János Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület elnöke

 

9./  BVÖKI 2016. évi továbbképzési tervének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

 

10./ MENÜ Kft. Alapító Okiratának módosításáról és a társaság törzstőkéjének emeléséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

11./ MENÜ Kft. ügyvezető választása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

12./ Tájékoztató a peres ügyek állásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

13./ Helyi egyedi védetté nyilvánításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

14./ A letelepedési támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

15./ A  nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

16./ A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 16/2013. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

17./ Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

18./ A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

19./ Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

20./ A Tapolcai Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

21./ Egry József Emlékmúzeum térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

22./ A Badacsonytomaj 1173. és 1174. hrsz-ú árok ingatlanok térítésmentes felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

23./ Forintos Ervin kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

24./ Bolf Sándor kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

25./ Szente Miklósné és Péntek Róbert kérelme a Badacsonytomaj 235. hrsz-ú ingatlan megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 

26./ Beépíthető önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

27./ Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

28./ Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

29./ Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

30./ Beszámoló a két ülés között történt legfontosabb eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

31./ Sürgősségi indítvány – Egry József Emlékmúzeumban kávézó kialakítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

32./ Sürgősségi indítvány – Tájékoztató a polgármester szabadságáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az első hat napirend a civil szervezetek támogatási kérelmét tartalmazza. A költségvetés vitájában a testület már látta a kérelmeket, ez alapján képezett egy civil alapot. Az alap azt a számot tartalmazza, – anélkül, hogy minősítette volna a kérelmet - melyet az adott szervezet kért. Most viszont komoly viták adódtak a képviselők között, de azért, hogy ne lehetetlenítsék el a szervezetek munkáját, befogadást nyertek a kérelmek. Kéri a Jegyző asszonyt, hogy a  költségvetés időszakára dolgozza ki annak rendszerét, hogy milyen jellegű támogatási kérelmek befogadására kerülhet sor.

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Cseh Ervinné elnök

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelmét az előterjesztés szerinti határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Közalapítvány 2 millió forintra nyújtotta be a  támogatási kérelmét, a Képviselő-testület a költségvetésben 1 millió forintot állított be. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

57/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomajért Közalapítvány  támogatásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomajért Közalapítvány (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) részére 2016. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 1.000 ezer Ft összegben, azaz egymillió  forint összegben az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  2/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletének 15. mellékletében,  ,,Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /K511/ rovatrenden szereplő összeg terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése két részletben, átutalással történjen a Badacsonytomajért Közalapítvány bankszámlájára az alábbiak szerint:

a)    500 ezer Ft 2016. március 31. napjáig,

b)    500 ezer Ft 2016. július 31. napjáig

 1. a támogatás célja: az Alapítvány működésének, az alapítványi célok teljesülésének támogatása
 2. a támogatás felhasználásának határideje: 2016. december 31.
 3. elrendeli, hogy az Egyesület a támogatásról 2017. január 31-ig köteles elszámolni.
 4. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Badacsonytomajért Közalapítvánnyal  az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 6. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 7. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő: a megállapodás megkötésére: 2016. március 4.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

 

2./ Napirendi pont

Nők a Balatonért Egyesület Badacsonytomaji Csoportja támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Farkas Éva csoportvezető

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a Nők a Balatonért Egyesület Badacsonytomaji Csoportja támogatási kérelmét az előterjesztés szerinti határozati javaslatnak megfelelően elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

58/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

A Nők a Balatonért Egyesület Badacsonytomaji Csoportja támogatásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva A Nők a Balatonért  Egyesület Badacsonytomaji Csoportja (székhely: 8229 Csopak Kőkorsó utca 2..) részére 2016. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 130 ezer Ft összegben, azaz egyszázharmincezer forint összegben az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  2/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletének 15. mellékletében,  ,,Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /K511/ rovatrenden szereplő összeg terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése két részletben, átutalással történjen a Nők a Balatonért Egyesület bankszámlájára az alábbiak szerint:

a)   65 ezer Ft 2016. március 31. napjáig,

b)   65 ezer Ft 2016. július 31. napjáig

 1. a támogatás célja: az egyesület kérelemben szereplő programjainak  támogatása
 2. a támogatás felhasználásának határideje: 2016. december 31.
 3. elrendeli, hogy az Egyesület a támogatásról 2017. január 31-ig köteles elszámolni.
 4. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást A Nők a Balatonért  Egyesülettel  az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 6. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 7. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő: a megállapodás megkötésére: 2016. március 4.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

 

3./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Kolping Család Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szőke Margit elnök

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a Badacsonytomaji Kolping Család Egyesület támogatási kérelmét előterjesztés szerinti határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

59/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Kolping Család Egyesület támogatásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomaji Kolping Család  Egyesület (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Hősök tere 2.) részére 2016. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 270 ezer Ft összegben, azaz kettőszázhetvenezer forint összegben az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  2/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletének 15. mellékletében,  ,,Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /K511/ rovatrenden szereplő összeg terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése két részletben, átutalással történjen a Kolping Család  Egyesület  bankszámlájára az alábbiak szerint:

a./ 135 ezer Ft 2016. április 31. napjáig,

b./ 135 ezer Ft 2016. július 31. napjáig

 1. a támogatás célja: az egyesület kérelemben szereplő programjainak  támogatása
 2. a támogatás felhasználásának határideje: 2016. december 31.
 3. elrendeli, hogy az Egyesület a támogatásról 2017. január 31-ig köteles elszámolni.
 4. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 5. 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Kolping Család  egyesülettel  az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 6. 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 7. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő: a megállapodás megkötésére: 2016. április 4.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

 

4./ Napirendi pont

Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Mórocz István elnök

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj részére 2016. évben 100 ezer Ft vissza nem térítendő támogatást biztosítson. A Polgárőr Egyesület  bankszámlájára az átutalás két részletben történjen meg, az alábbiak szerint:

c) 50 ezer Ft 2016. március 31. napjáig,

d) 50 ezer Ft 2016. július 31. napjáig

Amennyiben a Polgárőr Egyesület a tulajdonában lévő Suzuki Vitara típusú gépkocsit nem tudja eladni, szükség esetén ismételten keresse meg az önkormányzatot támogatási kérelmével.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Mórocz István az egyesület elnökeként elmondja, hogy nem ilyen döntésre számítottak. Tavaly az Országos és Megyei Polgárőr Parancsnokságtól munkájukért több elismerést kaptak, illetve 520 eFt támogatásban részesültek. A megyében kiemelten kezelik az egyesületet, minden fórumon elismeréssel szólnak róluk. Több mint 5.200 óra szolgálatot teljesítettek, ebből a rendőrséggel közösen 1.368 órát. A közgyűlésükön a polgármester és alpolgármester úr is részt vett, mindenki elismeréssel szólt a polgárőrök munkájáról.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem az egyesület munkájának elismerése képezte a vita tárgyát. Az új autó megjelenésével a régi autó értékesítése merült fel. A képviselők egy része úgy látja, hogy az autó eladásából befolyó összeg fedezetet nyújtana a működésre. Az autó kifizetésében a Képviselő-testület is részt vállalt. Időközben néhány képviselő véleménye megváltozott, ezért módosító indítványt tesz arra, hogy a támogatás összege 350 eFt legyen. Viszont a testület kéri, hogy az autó értékesítése gyorsuljon fel. Információja szerint több érdeklődő volt, de a szervezet nem mutatott elegendő rugalmasságot.  Ha sikerül az autót értékesíteni, ezt a jövő évi támogatásnál figyelembe vesszük.

 

Mórocz István elnök elmondja, hogy csak érdeklődők voltak, igyekeznek eladni az autót, de nagyon nehéz. Az eladási árat is lejjebb vitték, de elkótyavetyélni nem akarják, hiszen közpénzen lett véve. A Polgárőr Egyesület az Országos Polgárőr Napon megkapta a Megye Legjobb Polgárőr Egyesülete címet, a döntésnél ezt is kéri figyelembe venni.  Nem érti, hogy a bizottság ilyen előzmények után miért szavazott meg a kért összeg harmadánál is kevesebb támogatást. Ettől a döntéstől Badacsonytomaj hírneve nem erősödne.  Megjegyzi, hogy az ezévi támogatások még bizonytalanok, nem biztos, hogy máshonnan is megkapják azt az összeget, mint tavaly.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy a polgárőrök minden rendezvényen jelen vannak, ezt ezúton is megköszöni. Tavaly a gépjármű törlesztő részletének törlesztésében az önkormányzat részt vállalt, ezért volt annyi a támogatás. Most már nincs törlesztő részlet.

 

Mórocz István elnök megjegyzi, hogy tavaly januárban a törlesztő részlet lefogyott, a megmaradó  pénzből tudtak ruházatot venni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottság csökkentési javaslatát nem a szakmai munka kritikája miatt, hanem az autó értékesítése esetén keletkező többletbevétel miatt hozta meg. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki módosító indítvány és a határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

60/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj  támogatásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Polgárőr Egyesület  Badacsonytomaj (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Római u. 69.) részére 2016. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 350 ezer Ft összegben, azaz Háromszázötvenezer forint összegben az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  2/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletének 15. mellékletében,  ,,Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /K511/ rovatrenden szereplő összeg terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése két részletben, átutalással történjen a Polgárőr Egyesület bankszámlájára az alábbiak szerint:

a./ 175 ezer Ft 2016. március 31. napjáig,

b./ 175 ezer Ft 2016. július 31. napjáig

 1. a támogatás célja: az egyesület kérelemben szereplő programjainak  támogatása
 2. a támogatás felhasználásának határideje: 2016. december 31.
 3. elrendeli, hogy az Egyesület a támogatásról 2017. január 31-ig köteles elszámolni.
 4. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 5. 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Polgárőr  egyesülettel  az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 6. 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 7. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő: a megállapodás megkötésére: 2016. március  4.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

5./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Koós Péter elnök

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesület támogatási kérelmét az előterjesztés szerinti határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

61/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete  támogatásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Fő u.23 .) részére 2016. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 217 ezer Ft összegben, azaz kettőszáztizenhétezer forint összegben az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  2/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletének 15. mellékletében,  ,,Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /K511/ rovatrenden szereplő összeg terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése két részletben, átutalással történjen a Nyugdíjas Egyesület bankszámlájára az alábbiak szerint:

a./ 109 ezer Ft 2016. április 31. napjáig,

b./ 108 ezer Ft 2016. július 31. napjáig

 1. a támogatás célja: az egyesület működésének,  kiadásainak támogatása
 2. a támogatás felhasználásának határideje: 2016. december 31.
 3. elrendeli, hogy az Egyesület a támogatásról 2017. január 31-ig köteles elszámolni.
 4. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 5. 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Nyugdíjas egyesülettel  az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 6. 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 7. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő: a megállapodás megkötésére: 2016. április 4.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

 

6./  Napirendi pont

Badacsonytomaji Sportegyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lesz Ferenc elnök

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a Badacsonytomaji Sportegyesület támogatási kérelmét az előterjesztés szerinti határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

62/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Sportegyesület  támogatásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomaji Sportegyesület (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Sport u.8 .) részére 2016. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 1.700 ezer Ft összegben, azaz egymillió-hétszázezer forint összegben az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  2/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletének 15. mellékletében,  ,,Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /K511/ rovatrenden szereplő összeg terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése két részletben, átutalással történjen a Sportegyesület bankszámlájára az alábbiak szerint:

a./ 850 ezer Ft 2016. március 31. napjáig,

b./ 850 ezer Ft 2016. július 31. napjáig

 1. a támogatás célja: az egyesület működésének,  kiadásainak támogatása
 2. a támogatás felhasználásának határideje: 2016. december 31.
 3. elrendeli, hogy az Egyesület a támogatásról 2017. január 31-ig köteles elszámolni.
 4. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 5. 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Sportegyesülettel  az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 6. 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 7. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő: a megállapodás megkötésére: 2016. március 4.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tavaly azt kérte a testület a civil szervezetektől, hogy aki a működéséhez támogatást szeretne kérni, a költségvetési időszakra nyújtsa be a kérelmét. Ennek a legtöbb szervezet megfelelt, így ha rendkívüli esemény nem történik, a Képviselő-testület ezt a témát lezártnak tekinti. Elmondja, hogy a jövőre nézve szeretnék a támogatási rendszert átalakítani. Elhangzott már, hogy a kérelmeket harmonizálni kell a különböző tevékenységekre, a város érdekét és lehetőségét szem előtt tartva. Konkrétan egy civil szervezet akkor szervezzen saját programot a komoly pénzből fenntartott kulturális intézmény programjai mellé, ha ehhez a fedezetet saját maga ki tudja gazdálkodni.  Nem helyes, ha egy civil szervezet úgy szervez a tagjainak pld. színházi előadást, hogy azt teljes egészében az önkormányzattal finanszíroztatja le. A szervezet feladata, hogy tegyen javaslatot a kulturális intézmény felé, az vegye be a tervezetébe, aminek a támogatását a testület mérlegeli. Egyéb javaslatok is elhangoztak, melyeket a civil szervezetek vezetőivel meg kell beszélni. Nem arról van szó, hogy az önkormányzat nem kíván támogatást adni, de más irányt tart célszerűnek.

 

 

7./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város HÉSZ sajtóhiba, szabályozási terv rajzi hiba javítás jóváhagyása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szabó Zoltán főépítész

Klie Zoltán településrendező vezető tervező

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a rendelet-tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy az elfogadott HÉSZ-ben két hibát találtunk, melyek javítása megtörtént. Most kell véglegesen elfogadni, miután a felsőbb hatóságok jóváhagyása megérkezett. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a rendelet-tervezet elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

a Helyi Építési Szabályzatról szóló

8/2010. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló

6/2016. (III.09.) önkormányzati rendelete

8./ Napirendi pont

Badacsonyi Bor7 részvételi szabályzata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

Békássy János Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület elnöke

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága módosító indítványként a „Folyékony Szerelem” Badacsonyi Bor7 2016. évi Részvételi szabályzatának 14. ad./ pontjának törlését javasolja a Képviselő-testületnek.

A bizottság a „Folyékony Szerelem” Badacsonyi Bor7 2016. évi Részvételi Szabályzatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a Képviselő-testület korábban 3 éves megállapodást kötött a Céh Turisztikai Egyesülettel a Borhét szervezésére, mely az idén jár le. A rendezvény Részvételi Szabályzatát a korábbi Képviselő-testület fogadta el, melyet évente áttekintünk. Ehhez a Turisztikai Egyesület javaslatokat nyújtott be. Kéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse az önkormányzat álláspontját. A tavalyi Borhét kapcsán több felvetés fogalmazódott meg, mindenki egyetért abban, hogy megújulásra van szükség. Szó volt arról, hogy kell-e három hetes Borhetet tartani, legyen-e minden nap program vagy csak a hosszú hétvégékre kellene koncentrálni.  A rendezvényhez a közterületek jelentős részét az önkormányzat biztosítja. Az innen befolyó bevételt átengedi a Céh Turisztikai Egyesületnek mintegy 5 millió forint értékben, illetve direktben is 5 millió forint támogatást ad.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy Egyesület javasolja, hogy a 6. pontban a www.badacsony.com honlap kerüljön az első helyre, a 7. pontban a mindenkori elnök maradjon. A 6. pontra javasolt változtatást el tudja fogadni. A 7-es pontban szeretné, ha az elnök név szerint maradna megjelölve, személyi változás tudomása szerint nem történik. Az Egyesület a 11. pontban koordinációs bizottságot javasol, a javaslatot köszönettel vesszük. A 12. pontot kérik módosítani. Javasolja, hogy ne változzon az eredeti szabályozás. Bővült a kiadható közterületek száma a felső bazársor és a gesztenyesor vonatkozásában, így nincs túlzsúfoltság. A 14. pontból javaslat érkezett az ad. pont kivételére, ezt a bizottság is támogatta, a 17. pontot szintén. A 19. pont a nyitva tartásra tartalmaz konkrétabb javaslatot, melyet megfontolásra ajánl. Az 1-3. mellékleteknél a pontosítást megköszöni.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Békássy Jánost, a Céh Turisztikai Egyesület elnökét, a rendezvény felelősét. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Békássy János elnök elmondja, hogy a Borhét szervezése és megújítása megkezdődött.  Ennek egyik elemeként az Egyesület vezetése foglalkozott a zenei programok áttekintésével. Igyekeznek jobban kihangsúlyozni a helyi előadók lehetőségét és korábban meghatározni a résztvevők névsorát.  A többi megújulást igénylő pontról a napokban fognak tárgyalni.  Az Önkormányzat szerepét a finanszírozásban mindenütt kihangsúlyozzák. A szabályzat 12. pontjánál érdemi változtatást nem javasoltak, el tudják fogadni, ha a testület nem kíván rajta változtatni.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy mi lesz a rendezvény pontos időpontja.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy a Borhét július 15. és július 31. között kerül megrendezésre.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a 14. pontot alapvetően támogatja a Képviselő-testület, de lesz-e annyi jelentkező, hogy a tervezett férőhelyek megteljenek.

 

Békássy János elnök elmondja, hogy előzetes érdeklődéseket tekintve lesz. A változtatást azért javasolták, mert különben lehetőség lenne arra, hogy azok is megjelenjenek, akik nem rendelkeznek területtel, de ha igazoltan itt vásárolnak bort, jogcímet nyerhetnek a részvételre. A javasolt változtatás ezt kizárja, szőlőtulajdonosnak kell lennie a Borhéten résztvevőnek.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy ha az Ellenőrző bizottság helyett Koordinációs bizottság lesz, akkor a bizottság összetételét is meg kell változtatni. Ha a testület azt akarja, hogy legyen egy olyan operatív bizottság, aki a Borhét rendezésében a Turisztikai Egyesülettel közösen jelenik meg, adott esetben képviseli az önkormányzati gondolatokat vagy más irányú települési érdekeket, annak a tervezetben szereplő bizottság nem felel meg. Az Ellenőrző bizottság eddig inkább csak formális szerepet töltött be. Ha valódi tartalmat akar a testület, akkor más logika szerint kell a tagokat megválasztani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a javaslatokról külön történik a szavazás. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs, a vitát lezárja.  Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a 2016. évi Részvételi Szabályzat 6. pontjában a rendezvény hivatalos honlapjainál első helyen a www.badacsony.com jelenjen meg, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

63/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Bor7 Részvételi Szabályzatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Badacsony a „Folyékony Szerelem” Badacsonyi Bor7 2016. évi Részvételi Szabályzatának 6. pontjában a rendezvény hivatalos honlapjainál első helyen a www.badacsony.com jelenik meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Békássy János Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület elnök

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az Egyesület javaslatának megfelelően a Részvételi Szabályzat 7. pontjában szereplő szervezetek elnöke ne legyen nevesítve, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 ellenszavazattal, 1 tartózkodással és igen szavazat nélkül meghozza az alábbi:

64/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Bor7 Részvételi Szabályzatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja, hogy a Céh Turisztikai Egyesület javaslatának megfelelően a Részvételi Szabályzat 7. pontjában szereplő szervezetek elnöke ne legyen nevesítve.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Békássy János Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület elnök

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az Egyesület javaslatának megfelelően a Részvételi Szabályzat 11. pontjában szereplő Ellenőrző Bizottságot Koordinációs Bizottságnak nevezzük a jövőben, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

65/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Bor7 Részvételi Szabályzatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja, hogy a Céh Turisztikai Egyesület javaslatának megfelelően a Részvételi Szabályzat 11. pontjában szereplő Ellenőrző Bizottság helyett Koordinációs Bizottság legyen a jövőben.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Békássy János Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület elnök

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a 12. ponttal kapcsolatosan az önkormányzat azt javasolta, hogy a kiállítóhelyek száma ne változzon, ezt a park állapota is indokolná. Aki ennek ellenére a Céh Turisztikai Egyesület módosító indítványát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 ellenszavazattal, igen szavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

66/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Bor7 Részvételi Szabályzatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Céh Turisztikai Egyesület módosító indítványát a Részvételi Szabályzat 12. pontjának módosítására nem támogatja, azt az előterjesztés szerinti tartalommal javasolja elfogadásra.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Békássy János Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület elnök

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság javasolta a 14/ad. pont törlését. Kéri, hogy aki egyetért azzal, tehát csak az lehessen kiállító borász, aki szőlőterülettel rendelkezik, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

67/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Bor7 Részvételi Szabályzatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Részvételi Szabályzat 14/ad.) pontjának törlésével egyetért, tehát csak az vehet részt kiállító borászként a rendezvényen, aki szőlőterülettel rendelkezik.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Békássy János Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület elnök

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a 17. pontban megfogalmazott javaslatokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

68/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Bor7 Részvételi Szabályzatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Részvételi Szabályzat 17. pont módosítását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Békássy János Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület elnök

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a 19. pontban megfogalmazott javaslatokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

69/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Bor7 Részvételi Szabályzatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Részvételi Szabályzat 19. pontját a nyitvatartási idő tekintetében az javasolt tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Békássy János Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület elnök

 

Krisztin N. László elmondja, hogy az 1. számú mellékletben a működési engedély számot meg kell adni az adatoknál. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

70/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Bor7 Részvételi Szabályzatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Részvételi Szabályzat 1. számú mellékletét elfogadja azzal, hogy az adatoknál a működési engedély számot is meg kell adni.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Békássy János Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület elnök

Krisztin N. László kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a fejlécben a Borhétre bejegyzett palackos borok jellemzői legyenek feltűntetve és a javasoltakkal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

71/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Bor7 Részvételi Szabályzatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a fejlécben a Borhétre bejegyzett palackos borok jellemzői, illetve a javasolt módosítások legyenek feltűntetve.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Békássy János Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület elnök

Krisztin N. László kéri, hogy aki a Borhét Részvételi Szabályzatát ezek után globálisan el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

72/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Bor7 Részvételi Szabályzatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Folyékony Szerelem” Badacsonyi Bor7 2016. évi módosított Részvételi Szabályzatát elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Békássy János Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület elnök

 

Krisztin N. László polgármester kéri Békássy János elnököt, hogy a folyóvíz, szennyvíz, villanyáram és egyebek biztosítását a parkon keresztül kultúráltan oldják meg. Amennyire lehetséges, időben értesüljön a Képviselő-testület a tervezett programokról.

Szünet elrendelését javasolja. Kéri, hogy a szünetben beszéljék meg az „Egry József Múzeumban kávézó kialakítása” tárgyú sürgősségi indítványt, mivel annak tárgyalására csak a napirendek végén kerülhet sor. Az anyag előkészítője beteg, nem tudja megvárni az ülés végét.

 

Krisztin N. László polgármester 9.03 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testület ülése 9.20 órakor folytatódik.

Jelenlévő szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

9./ Napirendi pont

BVÖKI 2016. évi továbbképzési tervének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a BVKI 2016. évi továbbképzési tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy Nagy László képzettségét javítani kell művelődés szervezőre.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

73/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

BVKI 2016. évi továbbképzési tervének elfogadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye 2011-2018. évekre szóló továbbképzési tervét felülvizsgálta és a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az intézményvezetőt a döntésről értesítse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető

 

10./ Napirendi pont

MENÜ Kft. Alapító Okiratának módosításáról és a társaság törzstőkéjének emeléséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága

-       támogatja, hogy a Menü Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjét a Képviselő-testület 3 millió forintra megemelje és az előterjesztés szerinti határozati javaslatok elfogadását javasolja.

-       javasolja, hogy a törzstőke megemelésének napjától két ügyvezető működjön (kettős ügyvezetés) a társaságban.

-       javasolja független könyvvizsgáló vagy belső ellenőr felkérését, hogy a Menü Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság beszámolójában szereplő hiányosságokra és anomáliákra fogalmazzon meg intézkedési tervet 30 napos határidővel.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Dr. Gáli Mihály ügyvéd urat, az önkormányzat ügyvédjét, aki jelentős mértékben segítette az előterjesztés megalkotását. Arról van szó, hogy 2016. március 15-ig 3 millió forintra fel kell tőkésíteni azokat a cégeket, akik nem rendelkeznek ennyi törzstőkével.  A Menü Kft. 500 eFt-tal alakult meg, így a 2,5 millió forintot a tulajdonosnak kell biztosítani. Ez az alapjavaslat. A Pénzügyi bizottság javasolta még a kettős ügyvezetést illetve könyvvizsgáló és belső ellenőr felkérését a Kft-ben fellelt hiányosságok és anomáliák tisztázására.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd kiegészítésként elmondja, hogy a törzstőke emelés mellett 2016. március 15-ig az Alapító Okiratot is meg kell feleltetni az új Ptk. előírásainak.

 

Krisztin N. László polgármester a bizottság kettős ügyvezetésre vonatkozó javaslatával kapcsolatosan módosító indítványt terjeszt elő, mivel időközben ennek nehézségeit körbejárták. Javasolja, hogy maradjon a korábbi forgatókönyv szerint egy ügyvezető, vagyis április 5-én lépjen be munkakörébe az új ügyvezető.  Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

74/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. ügyvezetéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2016. április 5. napjától egy ügyvezető (egyes ügyvezetés) működjön a MENÜ Kft-nél új ügyvezető személyében.

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy független könyvvizsgáló vagy belső ellenőr vizsgálja meg a Menü Kft. beszámolójában szereplő hiányosságokat és anomáliákat, majd fogalmazzon meg intézkedési tervet 30 napos határidővel, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

75/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. vizsgálata

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottsága javaslatát elfogadva elrendeli független könyvvizsgáló vagy belső ellenőr felkérését, hogy a Menü Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság beszámolójában szereplő hiányosságokra és anomáliákra fogalmazzon meg intézkedési tervet 30 napos határidővel.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az I. határozati javaslat elfogadását támogatja, – mely alapvetően a törzstőke emeléséről szól -  kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

76/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. Alapító Okirat módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Menü Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjét (jegyzett tőkéjét) egyhangú határozatával, a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködés érdekében, illetve a Ptk. új rendelkezéseinek való megfelelés céljából a Ptk. 3:198 § (1) bekezdése alapján az alapító (egyedüli tag) Badacsonytomaj Város Önkormányzata részéről történő újabb vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával, vagyis 2 500 000 Ft. készpénznek a mai napon Badacsonytomaj Város Önkormányzata által a Menü Kft. részére történő megfizetésével 500 000 Ft.-ról 3 000 000 Ft.-ra felemeli azzal, hogy az alapító (egyedüli tag) törzsbetétjének névértéke ugyancsak 500 000 Ft.-ról 2 500 000 Ft.-tal, 3 000 000 Ft. készpénzbetétre nő.

 

A Képviselő-testület egyúttal a Menü Kft. alapító okiratát egyhangúlag akként módosítja, hogy az alapító okirat 6. és 7. pontjait törli és azok helyében az alábbi új 3. fejezetet lépteti:

 

3. A társaság törzstőkéje, a tag törzsbetétje

3.1 A társaság törzstőkéje (jegyzett tőkéje) 3 000 000 Ft., azaz Hárommillió forint, mely kizárólag és teljes mértékben pénzbeli betétből áll.

A társaság egyedüli tagjának törzsbetétje ugyancsak 3 000 000 Ft., azaz Hárommillió forint, mely ugyancsak teljes mértékben pénzbeli betétből áll.

3.2 A társaság alapítója (egyedüli tagja) a pénzbeli betét korábbi összegét, 500 000 Ft.-ot, azaz Ötszázezer forintot alapításkor, míg a további 2 500 000 Ft.-ot, azaz Kétmillió-ötszázezer forintot pedig a Ptk.-ban rögzített törvényes határidőben maradéktalanul befizette a társaságnak.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Társasági Szerződés átdolgozásáról szóló II. határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

77/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. Alapító Okirat módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Menü Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködés érdekében, illetve a Ptk. új rendelkezéseinek való megfelelés céljából hatályon kívül helyezi és az alapító okirat új, a Ptk. rendelkezéseivel mindenben összhangban álló, az előbbi módosításokat is tartalmazó, azokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a testületi ülés jegyzőkönyvéhez csatolt okirat tartalmával egyezően megállapítja, illetve elfogadja.

 

Határidő:azonnal

Felelős:Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

 

11./ Napirendi pont

MENÜ Kft. ügyvezető választása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. a Menü Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) másik ügyvezetőjének 2016. február 24. napjától 2021. február 23. napjáig terjedő határozott időtartamra Molnárné Keller Csilla 8257 Badacsonytomaj, Fűzfa utca 17. szám alatti lakost válassza meg (jelöli), díjazását havi 220.000 Ft-ban állapítsa meg. Az ügyvezető a társaság ügyvezetését munkaviszonyban lássa el.
 2. 2. a határozatokban foglalt, illetve az alapító okiraton végrehajtott változásokat a cégjegyzéken is át kell vezettetni. A határozatot haladéktalanul, illetve (a cégbírósági változás-bejegyzési eljárás tekintetében) a törvényes 30 napos határidőben kell végrehajtani.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Képviselő-testület egy ügyvezető tekintetében döntött, ezért javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását, mely az Alapító Okirat módosítását is magába foglalja.  A 2. pontot javítani kell, a 2019. december 31-i dátum 2021. április 4-re módosul.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy próbaidőt kell-e meghatározni. Javasolja, hogy annak letelte után határozza meg a testület az ügyvezető fizetését. Addig a jelenlegi összeg legyen.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a próbaidőről a törvény rendelkezik.

 

Krisztin N. László polgármester elfogadja a javaslatot. Másik út lehet a premizálási feltételek meghatározása, mely alapján egyértelműen mérhető a teljesítmény. A testület ennek alapján tud dönteni jutalom kifizetéséről. Megállapítja, hogy nincs több észrevétel. Az eredeti határozati javaslatot teszi fel szavazásra azzal, hogy az 1. pontban 220 eFt bruttó bér kerüljön megállapításra.  Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

78/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.) ügyvezetői feladatok ellátásával történő megbízásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

 1. a Menü Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) ügyvezetőjének 2016. április 5. napjától 2021. április 4. napjáig terjedő határozott időtartamra Molnárné Keller Csilla 8257 Badacsonytomaj, Fűzfa utca 17. szám alatti lakost megbízza, díjazását havi bruttó 220.000 Ft-ban állapítja meg. Az ügyvezető a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.
 2. a Menü Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát 2016. április 5. napjától kezdődő hatállyal akként módosítja, hogy az alapító okirat 8.2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„8.2.1. A társaság ügyvezetője 2016. április 5. napjától kezdődő 2021. április 4. napjáig terjedő határozott időtartamra: Molnárné Keller Csilla (születési családi és utóneve: Keller Csilla, születési helye és ideje: Tapolca, 1973. június 14., anyja születési családi és utóneve: Torma Gizella, adóazonosító jele: 8288804677) 8257 Badacsonytomaj, Fűzfa utca 17. szám alatti lakos.”

 1. a határozatokban foglalt, illetve az alapító okiraton végrehajtott változásokat a cégjegyzéken is át kell vezettetni. A határozatot haladéktalanul, illetve (a cégbírósági változás-bejegyzési eljárás tekintetében) a törvényes 30 napos határidőben kell végrehajtani.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben jogszabály szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd, az önkormányzat jogi képviselője

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki Orbán Péter alpolgármester javaslatát támogatja, - miszerint 3 hónap próbaidő után a testület értékelje az új ügyvezető teljesítményét, annak megfelelően vizsgálja felül a bérét - kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

79/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.) ügyvezetői feladatok ellátásával kapcsolatos értékelésről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Orbán Péter alpolgármester kiegészítő javaslatát elfogadva úgy határoz, hogy a Menü Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) új ügyvezetőjének próbaidejét követően értékeli a társaság tevékenységét és annak megfelelően, hogy az pozitív vagy negatív, felülvizsgálja az ügyvezető bérét.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben próbaidő lejártát követően

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

12./ Napirendi pont

Tájékoztató a peres ügyek állásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a Peres ügyek állásáról szóló tájékoztató elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a munkaterv szerint az ügyvéd úr évente egyszer beszámol az önkormányzat peres ügyeinek helyzetéről. A beszámolót a bizottság elfogadásra javasolja. Kiegészítésként elmondja, hogy a Tátika ügyében több lakossági észrevétel volt. Rendkívüli ülés keretében arról döntött a testület, miután a korábbi vevők megkerestek bennünket, hogy a további tárgyalásokat ahhoz köti, hogy 2016. február 25-én 10.00 óráig önként át kell adniuk az ingatlant a tulajdonos önkormányzatnak. Arról is döntött a testület, hogy ha nem kapjuk vissza birtokba az épületet, akkor pénteken 8.00 órakor birtokba vesszük. Ez megtörtént, melynek nyilván nem mindenki örült, de most az ingatlan az önkormányzat nevén és birtokában van. A per egy része első fokon folytatódik. A vevők az általuk beépített értéket szeretnék az önkormányzattól megkapni. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

80/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

A peres ügyek állásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Gáli Mihály ügyvéd úr által a „Tájékoztató a peres ügyek állásáról” készített beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

13./ Napirendi pont

Helyi egyedi védetté nyilvánításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a helyi egyedi védetté nyilvánításról szóló rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy az alábbi értékek kerüljenek be a jegyzékbe:

 1. 1. Wallovics kút
 2. 2. Hősök terén lévő I. világháborús katona szobra

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzatnak eddig nem volt helyi védetté nyilvánításról szóló rendelete. A javaslatot a főépítész, a jegyző és a műszaki osztályvezető készítette, melyet a bizottság két tétellel egészített ki. Kéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse a jegyzékben szereplő értékeket.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy a Szent Donát Kápolna, a Nepomuki Szent János szobor, az Ibos-ház – Kutatóintézet, a Szent Anna kápolna, Szent István kápolna, Hősi temető, világháborús emlékhely, Madonna szobor és Feszület, Udvardi Erzsébet Emlékház, Renner kereszt és a bizottság által javasolt Wallovics kút és a Hősök terén lévő I. világháborús katona szobra szerepel az értékek között.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Hősök terén korábban egy Szentháromság szobor ált. Javaslat érkezett ennek visszaállítására. Ha a testület úgy döntene, hogy a Fő utca rekonstrukciója kapcsán befogadja a kérést, erre lesz-e lehetőség, ha a jelenleg ott lévő szobor helyi védettség alá kerül. Áthelyezhető lenne-e pld. a Hősök kertjébe, vagy nem vihető el a jelenlegi helyéről.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy áthelyezhető.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

a helyi egyedi védetté nyilvánításáról szóló

7 /2016. (III.09.) önkormányzati rendelete

 

14./ Napirendi pont

A letelepedési támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága Kun István bizottsági tag módosító indítványát az alábbiak szerint elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek:

-       6.§ A kamatmentes kölcsön formájában nyújtott támogatást a támogatottnak havi egyenlő részletekben 10 év alatt kell visszafizetnie. A kölcsön visszafizetése alól felmentés nem adható.

A Pénzügyi Bizottság a letelepedési támogatásról szóló rendelettervezetet – a javasolt módosítással - elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testületben igény merült fel arra, hogy a településfejlesztési koncepció végrehajtása során a Badacsony hazavár program keretében segítse a helyben élő fiatalok letelepedését, lakáshoz jutását. A rendelettervezet elkészült, kéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse néhány szóban.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy vissza nem térítendő kölcsön és kamatmentes kölcsön igénylésére van lehetőség. Ismereti a rendelet főbb pontjait.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a bizottság javaslata szerint a kölcsön visszafizetése alól felmentés nem adható. Javasolja visszaállítani az eredeti verziót, hiszen bármi történhet.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az önkormányzat quázi egy hitelt/kölcsönt nyújt. A gazdálkodás biztonsága érdekében muszáj e kikötést megtenni, úgy véli. 1 milliós támogatás esetén 10 éves futamidővel havi 8 ezer forint a törlesztő részlet, ezt vállalhatónak tartja.  Az igénybevevő 3 hónapot meghaladóan nem tartozhat.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy igénybe veheti-e a támogatást az, akinek az állandó lakóhelye Badacsonytomajon van, de éves állásban külföldön dolgozik. Így nagyobb lenne az esély arra, hogy a család ne menjen ki a kint dolgozó után. Felmerült, hogy ha valaki olyan szakmát választ, ami a településen releváns, az elsőbbséget élvezzen.

 

Wolf Viktória jegyző ezt így nem fogalmazná meg, szabályozva van, hogy ki veheti igénybe a támogatást. A testület bírálja el a kérelmeket, rangsorolja, majd az elfogadott előirányzat keretéig átutalással biztosítja a támogatást Amennyiben külföldön dolgozik a kérelmező, de a feltételeknek megfelel, akkor igénybe veheti a támogatást.

 

Krisztin N. László polgármester felveti, hogy a támogatás legyen kompatibilis a CSOK-kal. Javasolja megvizsgálni, hogyan lehetne új utcát kialakítani, mert szerinte a legnagyobb támogatás a kedvezményes telek lenne. A tervezetben megfogalmazott 5 év helyett javasolja, amíg óvoda és iskolaköteles a gyermek, ide kell járatni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy szabad iskolaválasztás van, de a kölcsön futamidejének fennállásáig el tudná fogadni.  Az ingatlan 5 évig nem idegeníthető el, ehhez köthető esetleg a gyerekek helyi intézménybe járásának kötelezettsége is, ami a lakcímből lekövethető. Javasolja, hogy előzetesen maradjon az 5 év, de van lehetőség ennek módosítására.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a késedelmi kamat mértékét meghatározni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az a jogszabályhoz igazodik, a támogatói szerződésben kerül kikötésre.

 

Laposa Bence képviselő javasolja a futamidőhöz kötni a kötelezettséget, 10 év a maximum, de ha valaki ennél rövidebb időt vállalna, arra is legyen lehetőség.

 

Wolf Viktória jegyző a vissza nem térítendő támogatásnál minimum 5 évet javasol, a kamatmentes kölcsönnél a futamidőhöz kötve, egyebekben a támogatási szerződésben foglaltak szerint.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a legfőbb cél a fiatalok helyben tartása. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a kamatmentes kölcsönt legfeljebb 10 év alatt kelljen visszafizetni, addig tartsanak a kötelezettségek is, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

 

81/2016. (II.24.) Képviselő-testületi határozat

A letelepedési támogatásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a letelepedési támogatásról szóló önkormányzati rendelettervezetben a 6.§ A kamatmentes kölcsön formájában nyújtott támogatást a támogatottnak havi egyenlő részletekben 10 év alatt kell visszafizetnie. A kölcsön visszafizetése alól felmentés nem adható.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a vissza nem térítendő támogatás esetén a kötelezettség időtartama 10 év legyen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

 

82/2016. (II.24.) Képviselő-testületi határozat

A letelepedési támogatásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a letelepedési támogatásról szóló önkormányzati rendelettervezetben kéri szerepeltetni, hogy vissza nem térítendő támogatás felvétele esetén a kötelezettség időtartama 10 év.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

a letelepedési támogatásról szóló

8/2016. (III.09.) önkormányzati rendelete

 

 

15./ Napirendi pont

A  nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013.(IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelettervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a csatornára rá nem kötött ingatlanokról szippantó autó szállítja el a szennyvizet. A vállalkozót a Képviselő-testület pályázati úton választotta ki. Németh László egyéni vállalkozó 2.700 Ft/m3 árat határozott meg a díjkalkulációban, melyet részleteiben a rendelet tervezet 1. melléklete tartalmaz. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2016.(III.09.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013.(IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

16./ Napirendi pont

A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 16/2013. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a polgármestert, hogy folytasson tárgyalást a szolgáltatóval arról, hogy a szelektív gyűjtéshez a zsákok helyett edényzetet biztosítsanak.

A Pénzügyi bizottság a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 16/2013. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezet elfogadását nem támogatja.

Krisztin N. László polgármester köszönti az NHSZ képviseletében jelen lévő Illés Csabát. Kérdezi, hogy kíván-e kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy ki kíván hozzászólni.

 

Laposa Bence képviselő szerint – fenntartva az alulinformáltságának lehetőségét – a testület előtt lévő anyag maximum félmegoldást jelent, látszatmegoldásnak tűnik. Nem szolgálja sem a település, sem a szelektív gyűjtés érdekeit illetve a környezetvédelmi célokat sem.  A szolgáltató által kínált megoldás lehet, hogy a törvényi kötelezettségnek megfelel, de a valós céloknak és igényeknek nem.  A zsákos megoldás a településen nem működőképes, ez már többször bebizonyosodott.  Számára a szelektív hulladékokat egyben gyűjteni teljesen értelmetlen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a település része annak a több mint 150 települést magába foglaló rendszernek, mely a hulladékok gyűjtését, szállítását szolgálja. A korábbi testület folyamatosan kifejezte igényét a háztól menő szelektív gyűjtésre. Úgy tudja, hogy ez része annak a pályázatnak is, melyben a konzorcium részt vett. 12 településen már működik ez a szolgáltatás, most Badacsonytomaj is megkapta a lehetőséget. Czaun úr egy korábbi tárgyaláson azt a tájékoztatást adta, hogy az edényzet már be van tárolva, úgy gondoltuk, hogy minden ingatlanhoz a meglévő kuka mellé kerül másik 3 edényzet, ahogy ez már néhány városban látható. Ehelyett született a zsákos megoldás, melynek elindításában a problémák ellenére közreműködtünk.  A szolgáltató azt kérte, hogy a tájékoztató anyagot a Hivatal juttassa el a lakossághoz, illetve segédkezzen a zsákok kiosztásában. Kérdezi, hogy miért egy vékony zsákba kerül a különböző szelektíven gyűjtendő hulladék, miért csak az állandó lakosok részére biztosított a lehetőség.

 

Illés Csaba elmondja, hogy nincs annyi kukájuk, amennyire szükség lenne a településen. Azt tapasztalták, hogy ahol bevezették a kukát, ott zsákot szeretnének, mint pld. Veszprémben is. Tapolca egyes részein még helyeztek ki kukákat, de hozzák vissza.  12 faluban másfél éve gyűjtik így kísérleti jelleggel a hulladékot. Itt is így lenne, amíg a helyi rendelettel nem kerül bevezetésre.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy mi történik, ha a testület nem fogadja el a rendeletet.

 

Illés Csaba elmondja, hogy mindenképpen indul kísérleti jelleggel, havi egy alkalommal. Az edényzetbe kevesebb szelektív hulladék fér, mint a zsákokba, melyből akár 5 is megtölthető. A zsák azért ilyen vékony, hogy másra ne lehessen használni, ha lazán rakják bele a hulladékot, azt kibírja. A papírt mellé kell rakni. Azért átlátszó, mert ha más van benne, akkor nem viszik el. A zsákokba tisztán rakják be a különböző dobozokat az emberek, ha edényzetbe gyűjtenék a hulladékot, az a tisztaságnál visszaütne. A nyaralók nem tudnák megoldani a kezelését, hiszen havonta egyszer kerül elszállításra. Az önkormányzatnak sem jó, ha az ingatlanok előtt folyamatosan szemetes zsákok vannak.

 

Forintos Ervin képviselő szerint a szolgáltatónak a pályázat elszámolásához egy meghatározott mennyiséget kell produkálni. Megjegyzi, hogy ennek feltételrendszerét nem ismeri. Úgy gondolja, hogy a szelektív gyűjtésben nincs komoly nyereség. Kéri, hogy edényzetet biztosítson a szolgáltató.

 

Illés Csaba elmondja, hogy kísérleti jelleggel a rendelet elfogadásától függetlenül végzik a gyűjtést bármeddig, de jó lenne, ha lenne alapja a szolgáltatásuknak. Nincs meghatározva a pályázatban, hogy mennyi hulladékot kell beszállítaniuk, de lakossági és nemzeti érdek, hogy minél több legyen szétválogatva. A házhoz menő szelektív gyűjtést az egész konzorcium területén az NHSZ vezette be először, a 40 településből eddig 12 településen.

 

Laposa Bence képviselő kérdezi, hogy az üveghulladék miért nem gyűjthető szelektíven. Tudomása szerint az üveg az egyik legértékesebb hulladék.

 

Illés Csaba elmondja, hogy az üveg hulladékot kivették a házhoz menő szelektív gyűjtésből, de a szelektív szigeteken kint hagyják az erre szolgáló konténert. Az üveg gyűjtése a legveszteségesebb. Egyébként a szelektív gyűjtés még állami támogatással is veszteséges, nem mindig veszik át feldolgozásra, illetve sokat kell várni rá. A bevezetés próbaidejéből 4-5 hónap eltelik, amíg az emberek megszokják, de egyre többen gyakorolják a szelektív gyűjtést a falvakban is.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a szelektív szigeteken miért nem zárhatók az edények.

 

Illés Csaba elmondja, hogy a pályázati kiírás szerint zárhatóvá kellett tenni, de felfeszegetik a zárakat, mely bűncselekménynek számít. Újra le fogják zárni a konténereket, de mintegy ezer lakat kell hozzá.  Megjegyzi, hogy lehet tárgyalást kezdeményezni arról, hogy Badacsonytomajon edényzet legyen.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy milyen tapasztalatok vannak ott, ahol már bevezették a zsákos gyűjtést.

 

Illés Csaba elmondja, hogy folyamatosan több hulladékot szállítanak el, felfutóban van a rendszer. Többet válogatnak le, mint a kezdetekkor. Felajánlja, hogy a testületnek bemutatja, hogyan működik a szétválogatás.

 

Krisztin N. László polgármester szerint az el nem vitt zsákokat a lakosság a közterületekre fogja kidobni. Eddig is mintegy 5 millió forintot fizettünk a szemét elszállításáért a közterületekről. El tudja fogadni, hogy a rendszer próbajelleggel elinduljon, az előző testület sokat küzdött érte. Az is előfordult, hogy nem fogadott el egy díjemelést, mely miatt a szolgáltató mintegy 4 milliós tartozást tart nyilván az önkormányzatunk felé. Ezeknek a döntéseknek tehát van súlya.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy nem érti a 120 literes edényzet visszaállítását. Kérdezi, hogy meggyőződtek-e arról, hogy ki hány kuka után fizeti a díjat.

 

Illés Csaba elmondja, hogy ez arra az esetre vonatkoztatható, ha a tulajdonos bejelenti, hogy 60-80 literes edényzete van, de valójában a 120 literest rakja ki. Ha ezt a szolgáltató felfedezi, akkor értelemszerűen a 120 literes kukát számlázza ki. Szoktak ellenőrizni, de az egész területet folyamatosan nagyon nehéz vizsgálni. A méretváltásnál és a méltányossági mentesség kérésnél a cég formanyomtatványát kell használni, csak így tudják befogadni a kérelmeket.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy illegális hulladéklerakásnak minősül, ha valaki több kukát rak ki, mint amiért fizet. Javasolja, hogy ezt ellenőrizze le a szolgáltató, majd konzultáljanak a témában.

 

Laposa Bence képviselő kérdezi, hogy ha valaki saját edényzetet biztosít, elviszik-e szelektívként.

 

Illés Csaba elmondja, hogy havonta egy alkalommal igen, ha rá van írva, hogy szelektív. Megjegyzi, hogy háromszor kell ellenőrizni, hogy milyen méretű edényzetet rak ki az adott ingatlantulajdonos, csak utána lehet intézkedni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a településen a zsákok helyett a szolgáltató edényzettel oldja meg a szelektív gyűjtést, illetve ellenőrizze le, hogy az adott ingatlantulajdonos hány kukát tesz ki, és mennyit fizet, melynek eredményéről konzultáljon az önkormányzat és a szolgáltató, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 5 tartózkodással és ellenszavazat nélkül megalkotja:

 

83/2016. (II.24.) Képviselő-testületi határozat

A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 16/2013. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a településen a zsákok helyett a szolgáltató edényzettel oldja meg a szelektív gyűjtést, illetve konzultáljon az önkormányzat és a szolgáltató arról, hogy egy adott ingatlantulajdonos hány kukát tesz ki, és mennyit fizet érte.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2 igen szavazattal, 4 tartózkodással és ellenszavazat nélkül

a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 16/2013. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosítását nem fogadja el.

17./ Napirendi pont

Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú melléklete/

 

Laposa Bence képviselő 10.35 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy jogszabály írja elő, hogy az egészségügyi alapellátási körzeteket felül kell vizsgálni. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a rendelettervezet 4. §-ában az ügyeleti ellátás székhelyét javítani szükséges.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

84/2016. (II.24.) Képviselő-testületi határozat

az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelettervezetről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelettervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal és formában megtárgyalta és azt jóváhagyja azzal, hogy a rendelettervezet 4. §-ában az ügyeleti ellátás székhelyét javítani szükséges.
 2. felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt rendelettervezetet véleményezés céljából küldje meg az az alapellátást végző dr. Scheller György háziorvosnak, dr. Sellyei Ferenc házi gyermekorvosnak, dr. Pinterits Judit fogszakorvosnak és Poszlovszky Krisztina védőnőnek, valamint Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek (1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.).
 3. felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban foglaltak alapján véleményezett rendelettervezetet a képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő.

Határidő: 1. pontban azonnal

2. pontban 2016. március 5.

3. pontban soron következő testületi ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

 

18./ Napirendi pont

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2016. (II.29.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

28/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

19./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervét” a határozat melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá azzal, hogy amennyiben előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel, a közbeszerzési tervet a 2015. évi CXLIII. törvény 42.§ (3) bekezdése szerint módosítja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

85/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

2016. évi közbeszerzési tervről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervét” a határozat melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá azzal, hogy amennyiben előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel, a közbeszerzési tervet a 2015. évi CXLIII. törvény 42.§ (3) bekezdése szerint módosítja.

 

Határidő:       azonnal

közzétételre 5 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

 

20./ Napirendi pont

A Tapolcai Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról szóló előterjesztésben foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Társulás látja el többek között a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a család és gyermekjóléti feladatokat, támogató szolgáltatásokat, stb. A szociális étkeztetés tekintetében évente felül kell vizsgálni a térítési díjakat, a rendeletalkotásra kijelölt önkormányzat Ábrahámhegy Község Önkormányzata,. A Társulásban résztvevő önkormányzatok megvitatják a tervezetet.

 

Laposa Bence képviselő 10.42 órakor érkezett vissza a Képviselő-testület ülésére.

Jelenlévő szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj a szociális étkeztetésben és a házi segítségnyújtás vonatkozásában érintett. A szociális étkeztetés térítési díja 810 Ft/adag, a házi segítségnyújtás 1.125 Ft/óra. Megjegyzi, hogy előfordulhat, hogy teljesen ingyenes marad a házi segítségnyújtás, de rosszabb esetben 112,5 Ft óradíjat kell az igénybe vevőnek fizetnie az ellátásért a jogszabály módosítása okán. Részleteiben ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, ha a testület nem támogatja a módosítást, akkor felügyeleti észrevételt kaphatunk. Ha az önkormányzatok többsége elfogadja, akkor a Társulás minden tagjára kötelezővé válik. Itt nem arról van szó, hogy Badacsonytomaj Önkormányzata megemeli a díjakat.

 

Nagy Lajos képviselő kérdezi, hogy kell-e térítést fizetniük azoknak, akik az önkormányzati buszt igénybe veszik.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a busz igénybevétele nem ide kötődik, bár szociális téma. Bizonyos esetekben a helyi lakosok igénybe vehetik a buszt, pld. orvoshoz való bejutáshoz, stb. Ennek rendje szabályozva van, fizetni nem kell érte. Kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

86/2016. (II.24.) Képviselő-testületi határozat

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított alapellátások intézményi térítési díjairól

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztésben javasolt térítési díjakat elfogadja.
 2. tudomásul veszi, hogy a rendeletet Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete alkotja meg.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a határozatot a társulás elnökének további intézkedés végett küldje meg.

Határidő: azonnal, megküldésre 2016. március 7.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

21./ Napirendi pont

Egry József Emlékmúzeum térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az Egry Múzeum térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását az elmúlt 14 év alatt legalább három alkalommal kértük, jelenleg üzemeltetésre átadott az ingatlan. Vagyonkezelője a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, tulajdonosa a Magyar Állam. Az ingatlant szeretnénk tulajdonba kapni, majd felújítani.  Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

87/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Egry József Emlékmúzeum térítésmentes tulajdonba adásának kezdeményezéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.§ (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vagyonkezelésében lévő Badacsonytomaj, Egry sétány 21. szám alatti és 1334 helyrajzi számon felvett, kivett múzeum és udvar megnevezésű, 1584 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
 2. 2. az ingatlant az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és továbbra is múzeum működtetése céljára kívánja használni.
 3. vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
 4. tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan természetvédelmi védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a Badacsonytomaj, 1334 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
 6. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a Badacsonytomaj 1334 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

22./ Napirendi pont

A Badacsonytomaj 1173. és 1174. hrsz-ú árok ingatlanok térítésmentes felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

1.Udvarhelyiné dr. Reményi Krisztina (1068 Budapest, Városligeti fasor 8/b.) a badacsonytomaji 1174. és 1173. hrsz-ú árok ingatlanok tulajdonosai nevében tett felajánlását fogadja el és járuljon hozzá, hogy ajándékozás jogcímén a Badacsonytomaj 1174. és 1173. hrsz-ú kivett árok megnevezésű ingatlanok az önkormányzat tulajdonába kerüljenek.

2.Kérje fel dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az ajándékozási szerződést készítse elő.

3.Hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a tulajdoni lapon szereplő összes tulajdonos felajánlotta a tulajdonrészét.

 

Laposa Bence képviselő javasolja elfogadni a felajánlást. A településfejlesztési koncepció elfogadása során tárgyaltak arról, hogy a Római út és a Balaton-part összekötése fontos lenne. Az idelátogatók azt látják, hogy az árok gondozatlan, nem azt nézik, hogy ki a tulajdonosa.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért a felajánlott ingatlanok térítésmentes elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

88/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

A Badacsonytomaj 1173. és 1174. hrsz-ú árok ingatlanok térítésmentes felajánlása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. Udvarhelyiné dr. Reményi Krisztina (1068 Budapest, Városligeti fasor 8/b.) a 1174. és 1173. hrsz-ú árok ingatlanok tulajdonosai nevében tett felajánlását elfogadja és hozzájárul, hogy ajándékozás jogcímén a Badacsonytomaj 1174. és 1173. hrsz-ú kivett árok megnevezésű ingatlanok az önkormányzat tulajdonába kerüljenek.
 2. Felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az ajándékozási szerződést készítse elő.
 3. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására.

Határidő:elfogadásra azonnal, egyebekben 30 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

23./ Napirendi pont

Forintos Ervin kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága Forintos Ervin bizottság elnökét érintettsége okán a szavazásból kizárta.

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. Forintos Ervin (8258 Badacsonytomaj, Füge köz 7.) kérelmét támogassa, vételi ajánlatát fogadja el és Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező ingatlanokat adásvételi szerződés keretében értékesítse elsősorban a kérelmező, illetve a 60 napos kifüggesztési határidő alatt elővásárlásra jogosult jelentkező számára az alábbi ingatlanokat a megjelölt eladási áron:

a) Badacsonytomaj 0164. hrsz-ú 4634 m2 nagyságú legelő, községi mintatér megnevezésű ingatlant a ZÉTA Ingatlanözvetítő és Értékbecslő Iroda Böröcz Zsolt ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott 330.000 Ft eladási áron,

b) Badacsonytomaj 0163/51. hrsz-ú 3450 nm2 nagyságú szántó, legelő megjelölésű ingatlant a ZÉTA Ingatlanözvetítő és Értékbecslő Iroda Böröcz Zsolt ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott 300.000 Ft eladási áron.

 1. 2. hatalmazza fel dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az adásvételi szerződéseket készítse el, annak ellenjegyzésével bízza meg és egyben hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert az adásvételi szerződések aláírására.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin képviselő kéri a szavazásból történő kizárását.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

89/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Szavazásból történő kizárásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Forintos Ervin képviselőt személyes érintettsége okán a szavazásból kizárja.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy 60 napos kifüggesztési kötelezettség lesz, de pályázati eljárás lefolytatása nélkül dönthet a Képviselő-testület. Az értékbecslés költségét a vevő fizeti.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy elővásárlási jog a Magyar Államot illeti meg, mást nem.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat egy korábbi döntésénél észrevételt kapott azért, mert egy szerződésben döntött 5 ingatlanról, melyek között elővásárlási joggal érintett is volt.

 

Nagy Miklós elmondja, hogy a település érdeke, hogy a területek jó kézbe kerüljenek, kultúráltan nézzenek ki. Lehet azt gondolni, hogy az egyik képviselőnek próbálnak kedvezni, de kéri, hogy bátran jelentkezzen bárki, hiszen a település rendezettsége közös érdek.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki támogatja az ingatlanok adás-vételi szerződés keretében történő értékesítését különösen a kérelmező részére, illetve az esetleges elővásárlási joggal rendelkező részére az értékbecslő által megállapított eladási áron, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

90/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0164 és 0163/51 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1./ Forintos Ervin (8258 Badacsonytomaj, Füge köz 7.) vételi ajánlatát elfogadja és Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező ingatlanokat adásvételi szerződés keretében értékesíti elsősorban a kérelmező, illetve a 60 napos kifüggesztési határidő alatt elővásárlásra jogosult jelentkező számára az alábbi megjelölt eladási áron:

a./ Badacsonytomaj 0164. hrsz-ú 4634 m2 nagyságú legelő, községi mintatér megnevezésű ingatlant a ZÉTA Ingatlanözvetítő és Értékbecslő Iroda Böröcz Zsolt ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott 330.000 Ft eladási áron,

b./ Badacsonytomaj 0163/51. hrsz-ú 3450 nm2 nagyságú szántó, legelő megjelölésű ingatlant a ZÉTA Ingatlanözvetítő és Értékbecslő Iroda Böröcz Zsolt ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott 300.000 Ft eladási áron.

2./ felhatalmazza Dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az adásvételi szerződéseket készítse el, annak ellenjegyzésével megbízza, és egyben felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adásvételi szerződések aláírására.

 

Határidő:elfogadásra azonnal, egyebekben jogszabály szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

24./ Napirendi pont

Bolf Sándor kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy írjon ki nyílt pályázatot az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlanok értékesítése céljából:

a)   vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése:

8258 Badacsonytomaj, 0168/13 hrsz-ú és a 0173 hrsz-ú gyep, rét művelési ágú ingatlanok

b)   forgalmi értékének megjelölése:

0168/13 hrsz.-ú ingatlan esetén 900 eFt

0173 hrsz.-ú ingatlan esetén 650 eFt

c)   a hasznosítás módja: értékesítés

d)   a pályázati feltételek meghatározása:

A kikiáltási árat az értékbecslésben leírtak szerint határozza meg.

A pályázati óvadék összegét 10 %- ban határozza meg.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az értékbecslő itt alacsonyabb árat határozott meg, mint az ingatlan könyvszerinti értéke, ezért indokolt a pályázati felhívás közzététele.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

91/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0168/13 és 0173 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlanok értékesítése céljából:

a)   vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése:

8258 Badacsonytomaj, hrsz. 0168/13; és a 0173 gyep, rét művelési ágú ingatlanok

b)   forgalmi értékének megjelölése:

0168/13 hrsz.-ú ingatlan esetén: 900 ezer Ft

0173 hrsz.-ú ingatlan esetén: 650 ezer Ft

c)   a hasznosítás módja: értékesítés

d)   a pályázati feltételek meghatározása:

A kikiáltási árat az ingatlan forgalmi értékében (b) pont szerinti értéken) határozza meg.

A pályázati óvadék összegét 10% összegben határozza meg.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

25./ Napirendi pont

Szente Miklósné és Péntek Róbert kérelme a Badacsonytomaj 235. hrsz-ú ingatlan megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága

-       javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Szente Miklósné (8258 Badacsonytomaj, József A. u. 1.) és Péntek Róbert (8258 Badacsonytomaj, József A. u.3.) kérelmét ne támogassa, településrendezési célok megvalósítása érdekében ne értékesítse a Badacsonytomaj 235. hrsz-ú ingatlant.

-       A bizottság javasolja a hasznosítás tekintetében a két kérelmezővel tárgyalást folytatni, melynek eredményéről a soron következő ülésre készüljön előterjesztés.

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy Szentéék mellett a Petőfi utcáig van egy keskeny ösvény, melynek használatát és bérletét többször kérvényezték. Legutóbb kérték az értékesítését.  A korábbi testületek arra gondoltak, hogy itt utat alakítanak ki, ez nem valósult meg.  Mérlegelni kell a testületnek, hogy kíván-e valamikor átjárási lehetőséget biztosítani itt a Petőfi és a József Attila utca között. Ha nem, akkor érdemes eladni, mert ők rendben tartanák.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy úgy eladható-e, hogy ha az önkormányzat a visszavásárlás jogát fenntartja, ha az érdeke azt kívánja.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy jelenleg a Helyi Építési Szabályzatban útként nyilvántartott területről van szó.  Ha most értékesítenénk, akkor kisajátítási lehetőséggel kell számolni. Ha a testület nem akar utat kiszabályozni, akkor a következő HÉSZ módosításkor a szabályozást meg kell változtatni.

 

Nagy Lajos képviselő megjegyzi, hogy a felső részen van egy épület, a tulajdonos lekerítette az ösvény felső részét.

 

Wolf Viktória jegyző kéri, hogy ezt a műszaki osztály vezetője jegyezze fel és járjanak el az ügyben.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

92/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Szente Miklósné és Péntek Róbert kérelme a Badacsonytomaj 235. hrsz-ú ingatlan megvásárlására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság javaslatát nem fogadja el, miszerint

a) Szente Miklósné (8258 Badacsonytomaj, József A. u. 1.) és Péntek Róbert (8258 Badacsonytomaj, József A. u.3.) kérelmét ne támogassa, településrendezési célok megvalósítása érdekében ne értékesítse a Badacsonytomaj 235. hrsz-ú ingatlant.

b) a hasznosítás tekintetében a két kérelmezővel tárgyalást folytatni, melynek eredményéről a soron következő ülésre készüljön előterjesztés.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

 

26./ Napirendi pont

Beépíthető önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 26. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága

-       az önkormányzat tulajdonát képező Badacsonytomaj 1466. hrsz-ú ingatlan értékesítésére pályázat kiírását javasolja a Képviselő-testületnek. A kikiáltási árat 1.100 Ft/m2-ben, a pályázati óvadék összegét 10 %-ban javasolja meghatározni az előterjesztés szerinti határozati javaslat szerint.

-       javasolja 4 éves beépítési kötelezettséget előírni az eladott önkormányzati ingatlanokra.  Amennyiben az új tulajdonos nem építi be ezen idő alatt, az önkormányzat ugyanazon a vételáron visszavásárolhatja.

-       az önkormányzat tulajdonát képező Badacsonytomaj 988/3. hrsz-ú ingatlan értékesítésére versenytárgyalás kiírását javasolja a Képviselő-testületnek. A kikiáltási árat 60 millió forintban, a pályázati óvadék összegét 10 %-ban javasolja meghatározni az előterjesztés szerinti határozati javaslat szerint.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület elkezdte áttekinteni az önkormányzati vagyont, a vagyonelemeket külön vizsgálta. Egyetértés van abban, hogy a jelenleginél hatékonyabban kell hasznosítani azokat, amit nem kívánunk magunk működtetni, azt meg kell próbálni bérbe adni vagy értékesíteni. Az előterjesztésben szereplő két ingatlan gondozása csak költséget jelent, ezért azok értékesítését megkísérelné a testület.  Egyik ingatlan 8 ezer m2, 3 lakóingatlan alakítható ki belőle. A megosztást az önkormányzat elvégezteti. A másik ingatlan a Neptun felett bástyával a közúttól elhatárolt terület, mely hasonló kategóriába tartozik, mint annak idején a Szász Pál telek. Érdemes lenne behatárolni, hogy a turizmus érdekében hasznosuljon, a település javát szolgálhatja turisztikai vagy egyéb módon.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy versenyeztetni kell majd a 3 fenyő alatti területet.

 

Krisztin N. László polgármester szeretné, ha ott egy panzió vagy szálloda épülne, melyből az önkormányzatnak adóbevétele származna. A beépítési lehetőség 40 %-os.

 

Laposa Bence képviselő szerint elegendő, ha a testület meghatározza, hogy turisztikai, idegenforgalmi célokat kell szolgálni. Az a lényeg, hogy a közforgalom céljára nyitva álljon, és olyan működés valósuljon meg, melyből adóbevétel keletkezik.

 

Krisztin N. László polgármester az SCD ügyére hívja fel a figyelmet, ott a kötelezettségvállalás nem teljesült. Ha valaki magánházat építene, és látszólag fizetővendéglátást folytatna, akkor megfelel a meghatározott célnak. Erre oda kell figyelni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a hasznosítás célját meg lehet, de nem kötelező megjelölni. A javaslat szerint a kikiáltási ár 60 millió forint, minimum 15 napra ki kell függeszteni. Március 15. utáni hétre lehetne a licit időpontját megjelölni, a Rózsakő teremben 11.00 órára javasolja.

 

Laposa Bence képviselő 1 millió forintos licitlépcsőt javasol meghatározni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Elmondja, hogy két szavazásra kerül sor. Kéri, hogy aki egyetért a Pénzügyi bizottság Badacsonytomaj 1466. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó javaslatával, a 4 éves beépítési kötelezettség előírása mellett, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

93/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj, hrsz. 1466/2 ingatlan értékesítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben és az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján pályázatot ír ki az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlanok értékesítése céljából:

a)        vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése:

8258 Badacsonytomaj, 1466 hrsz-ú ingatlanok

b)        az ingatlan forgalmi értékének megjelölése: 1.100 Ft/m2

c)        a hasznosítás módja: értékesítés

d)        a pályázati feltételek meghatározása:

A kikiáltási árat 1.100 Ft/m2 összegben határozza meg.

A pályázati óvadék összegét 10 %-ban határozza meg.

A Képviselő-testület 4 éves beépítési kötelezettséget ír elő az eladott önkormányzati ingatlanokra.  Amennyiben az új tulajdonos nem építi be ezen idő alatt, az önkormányzat ugyanazon a vételáron visszavásárolhatja az ingatlant.

A Képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati felhívás közzétételére.

 

Határidő:azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester a Badacsonytomaj 988/3. hrsz-ú ingatlanra versenytárgyalás kiírását javasolja az alábbiak szerint: Kikiáltási ár 60 millió forint, óvadék 10 %, licitlépcső 1 millió forint. A tárgyalás ideje 2016. március 16. 10.00 óra, helye: Közös Önkormányzati Hivatal Badacsonytomaj, Rózsakő terem. Egyébként az előterjesztés szerinti tartalommal. A pályázati feltételek között szerepeltetni javasolja, hogy a pályázatnak tartalmaznia kell a terület turisztikai hasznosításának koncepcióját. A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg átutalással történik mindkét esetben. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

94/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj, hrsz. 988/3 ingatlan értékesítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben és az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján versenytárgyalást tart az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítése céljából:

a) vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése: 8258 Badacsonytomaj, 988/3 hrsz-ú ingatlan

b)    az ingatlan forgalmi értékének megjelölése: 60.000.000 Ft

c) a hasznosítás módja: értékesítés

d)    a pályázati feltételek meghatározása:

A kikiáltási árat 60 millió forintban határozza meg.

A pályázati óvadék összegét 10 %-ban határozza meg.

A licitlépcső: 1 millió forint.

A tárgyalás ideje 2016. március 16. 10.00 óra

helye: Közös Önkormányzati Hivatal Badacsonytomaj, Rózsakő terem.

Pályázatnak tartalmaznia kell a terület turisztikai hasznosításának koncepcióját.

A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg átutalással történik.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a felhívás közzétételére.

 

Határidő:       azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

Wolf Viktória jegyző 11.15 órakor távozott a teremből. Helyettesítését Horváth Márta osztályvezető látja el.

27./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 27. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

-       az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót vegye tudomásul.

-       Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye nevében az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK – 56P – 04 jelű „Sinkovits Imre” pályázati kiírásra pályázatot nyújtsa be a rendezvény megvalósítása céljából.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző elmondja, hogy az ipari parkok fejlesztése felhívásra a VN. Kft. telephely kialakítására be tudnánk nyújtani a pályázatot, melyhez külső pályázatíró cég bevonása lenne szükséges.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a TOP pályázatok esetében be kell adni egy megvalósíthatósági tanulmányt, majd ennek bírálata után 6 hónap áll rendelkezésre a pályázat kidolgozásához. A tanulmány elkészítéséhez javasolja külső megbízott bevonását, majd a pályázati munkával a jobb pénzügyi kondíciók miatt a VN. Kft. megbízását. A szabályozás megváltozott, 2,5 %-ig lehet elszámolni a pályázatban a költségeket, ha direktben külső megbízottal szerződünk, ennél magasabb százalékban, ha saját alkalmazott vagy saját tulajdonú cég végzi a tevékenységet. Másik út, hogy a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a legolcsóbb ajánlattevővel kösse meg a szerződést, így nem kell még egyszer visszahozni a testület elé.

 

Wolf Viktória jegyző 11.18 órakor érkezett vissza a terembe.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy Fabacsovics úrral történt tárgyalás után a megyéhez bekérték a projekt listát, melynek minden elemére reagáltak. Kérdésünkre a válasz,  - hogy a világörökségi várományosi listán szereplők pályázhatnak-e a turizmusban -,

a főjegyző úr leveléből nem derült ki. Ennek tisztázása fontos, ha nem pályázhatunk a TOP-ban, akkor a GINOP-ban kell pályázni, melyet még nem írtak ki. Bizonyos információkra várunk a vidékfejlesztési programmal kapcsolatosan is, melyet a Képviselő-testülettel meg fogunk osztani. Előfordulhat, hogy a Tátikával összefüggésben csak korlátozott módon tudunk pályázni, nagyrészt csak a külső helyreállításra vonatkozóan. Valószínű, hogy a márciusi ülésre végleges döntésre vissza kell hozni a testület elé.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző megjegyzi, hogy a belső felújítást nem támogatja a pályázat, esetleg a gépészet férhet bele majd az energetikai pályázati részhez.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a felújítást követően 5 évig nem lehetne bérbe adni a jelenlegi helyzet szerint. Most arra várunk választ, hogy önkormányzati szervezet üzemeltetheti-e az épületet. A tájékoztatás ijesztően lassú.

 

Laposa Bence képviselő szerint a külső felújítással a hasznosításhoz csak egy lépéssel kerül közelebb az önkormányzat.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ezért kell visszahozni a témát a testület elé. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a TOP 1.1.1.-15 pályázat benyújtásához a VN. Kft. ipari terület fejlesztése céljából a pályázat előkészítésére a felhatalmazás megadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

95/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

TOP 1.1.1.-15. pályázat előkészítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP 1.1.1.-15 pályázat benyújtásához a VN. Kft. ipari terület fejlesztése céljából a pályázat előkészítésére a felhatalmazást megadja.

 

Határidő:          azonnal

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság által javasolt pályázat benyújtását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

96/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK – 56P – 04 jelű „Sinkovits Imre” pályázatról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. felhatalmazza Berecz Nikolett intézményvezetőt, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye nevében az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK – 56P – 04 jelű „Sinkovits Imre” pályázati kiírásra pályázatot nyújtson be rendezvény megvalósítása céljából.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőt, hogy a pályázatot készítse elő.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

97/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatóról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót az tudomásul vette.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

28./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 28. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Felhívja a figyelmet arra, hogy a segélykérelmek száma nagymértékben növekedett, lehetséges, hogy a rendelkezésre álló keret nem lesz elegendő.  A szabályozáson módosítani kellene.

 

Wolf Viktória jegyző szerint minimális segély kifizetésének eleget lehet tenni a jogosultak körében, és komolyabban differenciálni kellene a segély mértékét.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a differenciálást nem tudja bevállalni, ehhez konkrétabban utána kellene járni a kérelmező valós anyagi helyzetének. Jelenleg a jogszabályi feltételeknek való megfelelést vizsgáljuk. Ha ez lenne az igény, akkor a jogosultságot vegye vissza a testület, vagy állapítson meg olyan szempontokat, melyek alapján dönteni lehet.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, ha valóban olyan mértékű pénzek mennek ki a segélyezésre havi szinten, ami súlyosan érinti a költségvetést, akkor mindenképpen szigorítani kell. Nem az a fontos, hogy kinél van a hatáskör. Ha nem lehet limitálni a segély éves mértékét, akkor közösen ki kell dolgozni a döntési folyamat segítésének módszerét.  Ha visszakerülne bizottsági hatáskörbe a döntés, akkor a kérelmezőket a bizottsági ülésen meg lehetne hallgatni, nem pedig csak a papírok alapján dönteni. Ha törvényileg járható, akkor a bizottság szánja rá az időt.

 

Nagy Lajos képviselő kérdezi, hogy mint szociális ügyekért felelős tanácsnok hogyan tudna ebben a témában segíteni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ennek rendszerét ki kell dolgozni. A személyiségi jogok védelme lehet itt probléma.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy borzasztó mértékű adminisztrációs terhet jelentene, ha a bizottsághoz kerülne a döntés joga. Korábban a bizottság havonta egy alkalommal tárgyalta a kérelmeket. Ez is indokolta, hogy átruházott hatáskörben maradjon. Az eljárási jogot is sérti, ha az ügyintézőn kívül más betekint az iratokba. Ezidáig ilyen eset nem történt. Megoldás lehet az 1 főre jutó jövedelemhatár megemelése, illetve eseti jelleggel rendkívüli indok alapján rendkívüli támogatás biztosítása.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy nem arról van szó, hogy a rászorulók nem kapnak támogatást, hiszen tavaly is több mint 5 millió forintot költöttünk erre a célra. Néhányan viszont visszaélnek a lehetőséggel, és szinte hetente kérelmet nyújtanak be, ez teremt kezelhetetlen helyzetet.

 

Laposa Bence képviselő szerint a havi egy alkalom arra adna lehetőséget, hogy ne kelljen szinte napi szinten foglalkozni a segélyekkel. Ha ez mindenki számára világossá válik, akkor előre tud készülni, időben be tudja adni a kérelmét, és tudja, hogy mikor várhatja a kifizetést. Megérti azt, hogy a Jegyző asszony a törvényeket be akarja tartatni, de a szociális tanácsnok egyfajta napi tapasztalattal rendelkezik a közösség helyzetéről. Véleménye szerint óriási hiba, ha ezt a segítséget kizárjuk és csak a beadott papírok alapján születik meg a döntés.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ad-hoc jelleggel is felmerülnek élethelyzetek, amit a havi ülésezéssel nem lehet kezelni. Kérdezi a Jegyző asszonyt, hogy ha valaki azonnali támogatást kér, azt a szociális ügyekért felelős tanácsnokkal átbeszélheti-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy erre jelenleg nincs felhatalmazás. A Pénzügyi bizottság helyett egy erre a célra létrehozott, állandó, mobilizálható 3 fős bizottság működtetését megfontolásra javasolja, akár külsős tag bevonásával.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a képviselők ezen gondolkodjanak el, majd a javaslatok megfogalmazása után kéri a márciusi soros ülésre a szociális rendelet felülvizsgálatát beterjeszteni.

 

Forintos Ervin képviselő a turisztikai távcső kihelyezésével kapcsolatosan elmondja, hogy információi szerint a környező településeken többszörösét kérik el az általunk kért összegnek, bérleti díj jogcímen.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a közterülettel kapcsolatos rendeletet a márciusi ülésre vissza fogjuk hozni. Várja a javaslatokat, melyeket a rendelet mellékletébe be fog építeni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a márciusi soros ülés napirendjét képezze a szociális rendelet felülvizsgálata, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

98/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy 2016. márciusi soros ülésén a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét felülvizsgálja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a rendelet felülvizsgálatához szükséges előterjesztést készítse elő.

 

Határidő: azonnal, egyebekben márciusi soros ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

99/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

29./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 29. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

A Céh Turisztikai Egyesület pályázatának részletes anyagát kéri megküldeni.

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy még nem találkozott vele.

 

Nagy Miklós képviselő elmondja, hogy a beadási határidő február 23. volt. Meg fogják küldeni a képviselők részére.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további kérdése, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

100/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

30./ Napirendi pont

Beszámoló a két ülés között történt legfontosabb eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 30. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a két ülés között történt legfontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

101/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a két ülés között történt legfontosabb eseményekről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester beszámolóját a két ülés között történt legfontosabb eseményekről az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

31./ Sürgősségi indítvány

Egry József Emlékmúzeumban kávézó kialakítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 31. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Wolf Viktória jegyző további tárgyalások lefolytatását javasolja, információgyűjtés céljából.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előkészítő kolléga betegsége miatt az ülést korábban megszakították, áttárgyalták a témát. Úgy gondolják, hogy jó lenne a kávézót kialakítani. Volt már erre egy pályázat is, de nem volt jelentkező az üzemeltetésére. Most Bubics Mariann kialakítaná a kávézót, de vannak nyitott kérdések. Ezért született az a javaslat, hogy a polgármester folytasson további tárgyalásokat a kérelmezővel, és ha vannak konkrét dolgok, akkor újra hozza a testület elé. Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az elmondottakat támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

102/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Sürgősségi indítvány - Egry József Emlékmúzeumban kávézó kialakítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy kezdeményezzen további tárgyalásokat Bubics Mariannnal az Egry Múzeumban kávézó kialakításával kapcsolatosan.

Konkrétumok birtokában az anyagot ismét terjessze a Képviselő-testület elé.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

32./ Sürgősségi indítvány

Tájékoztató a polgármester szabadságáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 32. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a napirendet kötelező jelleggel kell tárgyalnia a Képviselő-testületnek, a jogszabályi előírásoknak meg kell felelni.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

103/2016.(II.24.) Képviselő-testületi határozat

Sürgősségi indítvány – Krisztin N. László polgármester 2015. évi szabadságának igénybevételéről és 2016. évi szabadságának megállapításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester

 1. 2015. évi – előző évben igénybe vett – szabadságának mértékét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. §. (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján 39 munkanapban állapítja meg, melyből a ki nem adott szabadság mértéke 13 munkanap.
 2. 2016. évi szabadságát a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 25 munkanap alapszabadságban és 14 munkanap pótszabadságban állapítja meg. A 2016. évben ki nem adott szabadsággal együtt mindösszesen 52 munkanapban.
 3. 3. 2016. évi szabadságának ütemezését a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, a televízió nézőinek figyelmét, majd a nyilvános ülést 11.50 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                                                                             Nagy Lajos

polgármester                                                                                 képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző