Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2015. évi jegyzőkönyvek 2015. 07. 20. rendkívüli testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2015. 07. 20. rendkívüli testületi jk.

There are no translations available.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 18/2015.

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20-án 10,50 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Krisztin N. László         polgármester

Orbán Péter                alpolgármester

Forintos Ervin              képviselő

Kun István                   képviselő

Laposa Bence             képviselő

Nagy Miklós                képviselő

Nagy Lajos                  képviselő                                       (7 fő)

 

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                  jegyző

Horváth Márta                osztályvezető

Bolla József                   VN. Kft. ügyvezető

Berecz Nikolett              BVÖKI igazgató

Greznár Attila                 Happy New World Kft. ügyvezető

Tóthné S. Zsuzsa           jegyzőkönyvvezető                       (6 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent Képviselőket, a meghívottakat. Megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testület 7 fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun István képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné S. Zsuzsát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

284/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének a javaslatára Kun István bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné Sáfár Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e módosító javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki nyilvános ülés meghívó szerinti 7 napirendjét elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

285/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.07.20-i rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét 7 napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pontok:

 1. 1. Szolgalmi jogot alapító szerződésről – Badacsony, Rizling sor

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 2. Önkormányzati projektek előkészítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. 2015. évi Badacsonyi Szüret rendezvény miatti előirányzat módosítási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. A Happy New World Kft. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. VN. Kft. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésre 2016-2017. évben

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

1./ Napirendi pont

Szolgalmi jogot alapító szerződésről – Badacsony, Rizling sor

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság a mai napon 8.00-tól 10,45 óráig tárgyalta ugyanezen napirendeket, hosszas vitára nincs szükség, tekintettel arra, hogy azon minden képviselő jelen volt.

Kéri Forintos Ervint a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság napirenddel kapcsolatos határozatát.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy:

 1. 1. a Badacsonytomaj belterület 1289/11 hrsz-ú „közpark” megnevezésű, 7235 m2 térmértékű ingatlan terhére a Badacsonytomaj belterület

a) 1289/2. hrsz-ú, „áruház, udvar” megnevezésű, 147 m2 térmértékű ingatlannak,

b) 1289/3. hrsz-ú, „bolt, udvar” megnevezésű, 112 m2 térmértékű ingatlannak

c) 1289/4. hrsz-ú, „bolt, udvar” megnevezésű, 133 m2 térmértékű ingatlannak

d) 1289/6. hrsz-ú, „bolt, udvar” megnevezésű, 115 m2 térmértékű ingatlannak,

e) 1289/8. hrsz-ú, „bolt, udvar” megnevezésű, 72 m2 térmértékű ingatlannak,

f) 1289/9. hrsz-ú, „bolt, udvar” megnevezésű, 51 m2 térmértékű ingatlannak,

g) 1290. hrsz-ú, „áruház, udvar” megnevezésű, 119 m2 térmértékű ingatlannak,

h) 1291. hrsz-ú, „áruház, udvar” megnevezésű, 151 m2 térmértékű ingatlannak

i) 1293 hrsz-ú, „áruház, udvar” megnevezésű, 144 m2 térmértékű ingatlanok,

j) 1292 hrsz-ú, „áruház, udvar” megnevezésű, 119 m2 térmértékű ingatlannak

javára gyalogosan és gépjárművel történő átjárási szolgalmi jog alapításához kapcsolódóan a Dr. Simon Sándor ügyvéd által készített „Szolgalmi jogot alapító szerződés” tervezet alapján kérje fel Dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy a szerződéstervezetben szabályozott jogosítványok vonatkozásában további egyeztetéseket folytasson le.

 1. 2. a 1289/11 hrsz-ú közterület határait méresse fel és jelöltesse ki az önkormányzat.

 

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendhez? Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a Pénzügyi Bizottság határozatát, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

286/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

Szolgalmi jogot alapító szerződésről – Badacsony, Rizling sor

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj belterület 1289/11 hrsz-ú „közpark” megnevezésű, 7235 m2 térmértékű ingatlan terhére a Badacsonytomaj belterület

a)  1289/2. hrsz-ú, „áruház, udvar” megnevezésű, 147 m2 térmértékű ingatlannak,

b)  1289/3. hrsz-ú, „bolt, udvar” megnevezésű, 112 m2 térmértékű ingatlannak

c)  1289/4. hrsz-ú, „bolt, udvar” megnevezésű, 133 m2 térmértékű ingatlannak

d)  1289/6. hrsz-ú, „bolt, udvar” megnevezésű, 115 m2 térmértékű ingatlannak,

e)  1289/8. hrsz-ú, „bolt, udvar” megnevezésű, 72 m2 térmértékű ingatlannak,

f)   1289/9. hrsz-ú, „bolt, udvar” megnevezésű, 51 m2 térmértékű ingatlannak,

g)  1290. hrsz-ú, „áruház, udvar” megnevezésű, 119 m2 térmértékű ingatlannak,

h)  1291. hrsz-ú, „áruház, udvar” megnevezésű, 151 m2 térmértékű ingatlannak

i)    1293 hrsz-ú, „áruház, udvar” megnevezésű, 144 m2 térmértékű ingatlanok,

j)    1292 hrsz-ú, „áruház, udvar” megnevezésű, 119 m2 térmértékű ingatlannak

javára gyalogosan és gépjárművel történő átjárási szolgalmi jog alapításához kapcsolódóan a Dr. Simon Sándor ügyvéd által készített „Szolgalmi jogot alapító szerződés” tervezet alapján felkéri és egyben felhatalmazza Dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy a szerződéstervezetben szabályozott jogosítványok vonatkozásában további egyeztetéseket folytasson le.

 

 1. elrendeli a 1289/11 hrsz-ú közterület határainak kimérettetését és azok kijelölését.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Horváth Márta osztályvezető

2./ Napirendi pont

Önkormányzati projektek előkészítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 2. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy várhatóan szeptembertől megindulnak a pályázati kiírások. Háttér információk szerint Önkormányzatunknak több területen lesz lehetősége pályázatra. Ahhoz, hogy Önkormányzatunk eredményesen tudjon pályázni, terveztetéssel kell megalapozni ezeket a fejlesztéseket. Így a Képviselő-testületnek az erre vonatkozó döntéseket meg kell hoznia:

1./ Művelődési Ház tervezési feladatai

2./ Fő utca tervezési feladatai

3./ Badacsony Városkapu projekt:

- park terveztetése,

- felső bazársor terveztetése,

- strandbejárat tekintetében dönteni kell, hogy „A” vagy „D” verziót javasolja a Testület.

4./ A VN. Kft. új telephelyével kapcsolatban a felújítás ütemezés szükséges.

5./ Dönteni kell a Halászkert parkoló és Tájház udvar vonatkozásában.

6./ Döntés szükséges a komp fogadórészének terveztetésével kapcsolatban.

Javasolja, hogy egyesével haladjanak végig a feladatokon. Kéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatokat.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy:

 1. 1. az új Művelődési Ház tervezésével a beérkezett árajánlatok alapján, a legkedvezőbb ajánlatot tevő Masszi Építész Iroda Kft-t bízza meg 1.750.000 Ft + Áfa összegért.
 2. 2. tervezési díj kifizetéséhez szükséges fedezetet a 2015. évi költségvetés tartalékának terhére biztosítsa.
 3. 3. hatalmazza fel a Polgármestert a tervezői szerződés aláírására.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirenddel kapcsolatban már volt egy pályázati eljárás, a benyújtott tervezői ajánlatok közül most kell kiválasztani a legjobb ajánlattevőt. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Felhívja a figyelmet arra, hogy a tervezői munkának a Kulturális Tanácsnak, illetve BVÖKI igazgatójának bevonásával kell történnie. Kéri, hogy aki elfogadja a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

287/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzati projektek előkészítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az új Művelődési Ház tervezésével a beérkezett árajánlatok alapján, a legkedvezőbb ajánlatot tevő Masszi Építész Iroda Kft-t bízza meg 1.750.000 Ft + Áfa összegért.
  1. tervezési díj kifizetéséhez szükséges fedezetet a 2015. évi költségvetés tartalékának terhére biztosítja.
  2. felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

szerződéskötésre 2015. augusztus 15.

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri a Fő utcára vonatkozó bizottsági határozat ismertetését.

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Fő utca rekonstrukció projekthez szükséges tervezéshez hirdetmény közzététele nélkül indított eljárás kerüljön kiírásra, a Kbt. 122/a §-a alapján. A tervezési munkára vonatkozó képviselői javaslatokat a bizottsági ülést követő 3 napon belül kell megküldeni a Polgármester részére.

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a Fő utcai fejlesztéssel kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Kéri Horváth Márta osztályvezetőt, hogy a Fő utca tervezésével kapcsolatban a korábbi időszakban született határozatokat szedje össze, hogy az kiindulási alap lehessen a tervezők számára.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentáció részre. Ezt továbbítani fogja a Képviselők részére, módosító javaslatokat lehet hozzá tenni.

Krisztin N. László polgármester kéri a badacsonyi park tervezésével kapcsolatos bizottsági határozat ismertetését.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a badacsonyi Alsó bazársoron lévő park tervezésére vonatkozóan árajánlatokat kérjen be, köztük a Bahart tervezőjétől is.

A tervező cégre vonatkozó képviselői javaslatokat a bizottsági ülést követő 3 napon belül kell megküldeni a Polgármester részére.

A Bizottság javasolja továbbá, hogy amennyiben a tervezésre vonatkozó árajánlatok meghaladják a közbeszerzési értékhatárt, akkor hirdetmény közzététele nélkül indított eljárás kerüljön kiírásra a Kbt. 122/a §-a alapján.

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki el tudja fogadni a Pénzügyi Bizottság határozatát, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

288/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzati projektek előkészítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. felkéri a Műszaki Osztályt, hogy a badacsonyi Alsó bazársoron lévő park tervezésére vonatkozóan árajánlatokat kérjen be, köztük a Bahart tervezőjétől is.
 2. elhatározza, hogy a tervező cégre vonatkozó képviselői javaslatokat a bizottsági ülést követő 3 napon belül kell megküldeni a polgármester részére
 3. felkéri a Műszaki Osztályt, hogy amennyiben a tervezésre vonatkozó árajánlatok meghaladják a közbeszerzési értékhatárt, akkor hirdetmény közzététele nélkül indított eljárás kerüljön kiírásra a Kbt. 122/a §-a alapján.

 

Határidő:           elfogadásra azonnal

javaslatok megküldésére 2015. július 23.

egyebekben folyamatos

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

javaslatok megtételére a települési képviselők

Horváth Márta osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri a badacsonyi Felső bazársor terveztetésére vonatkozó bizottsági határozat ismertetését.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a badacsonyi Felső bazársoron lévő ingatlan fejlesztésére vonatkozóan kérjen be tervezői árajánlatokat azzal a kiegészítéssel, hogy a tervezési folyamat „nulladik” lépése egy koncepcióterv készítése legyen.

A tervező cégre vonatkozó képviselői javaslatokat a bizottsági ülést követő 3 napon belül kell megküldeni a Polgármester részére.

A Bizottság javasolja továbbá, hogy amennyiben a tervezésre vonatkozó árajánlatok meghaladják a közbeszerzési értékhatárt, akkor hirdetmény közzététele nélkül indított eljárás kerüljön kiírásra a Kbt. 122/a §-a alapján.

 

Laposa Bence képviselő javasolja, hogy gazdasági koncepciót kérjenek.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy további kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e a képviselők részéről. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a Pénzügyi Bizottság határozatát, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

289/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzati projektek előkészítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. felkéri a Műszaki Osztályt, a badacsonyi Felső bazársoron lévő ingatlan fejlesztésére vonatkozóan kérjen be tervezői árajánlatokat azzal a kiegészítéssel, hogy a tervezési folyamat „nulladik” lépése egy koncepcióterv/gazdasági koncepció készítése legyen.
 2. elhatározza, hogy a tervező cégre vonatkozó képviselői javaslatokat a bizottsági ülést követő 3 napon belül kell megküldeni a polgármester részére.
 3. felkéri a Műszaki Osztályt hogy amennyiben a tervezésre vonatkozó árajánlatok meghaladják a közbeszerzési értékhatárt, akkor hirdetmény közzététele nélkül indított eljárás kerüljön kiírásra a Kbt. 122/a §-a alapján.

 

Határidő:           elfogadásra azonnal

javaslatok megküldésére 2015. július 23.

egyebekben folyamatos

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

javaslatok megtételére a települési képviselők

Horváth Márta osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri a badacsonyi strandbejáratra vonatkozó bizottsági határozat ismertetését.

Forintos Ervin bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága az „A” verziót a bizottság 2 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 3 ellenszavazattal nem fogadta el. A „D” verziót 5 igen szavazattal javasolta a bizottság. A tervező cégre a képviselői javaslatokat a bizottsági ülést követő 3 napon belül kell megküldeni a Polgármester részére.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy amennyiben a „D” verzió kap többséget, szükséges egy új terveztetés megindítása. Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés, kérdés, hozzászólás?

 

Bolla József VN. Kft. ügyvezető elmondja, hogy a vendégek jelzik, hogy a badacsonytomaji strand mennyivel látványosabb azáltal, hogy a bejáratnál megnyílt a tér. Úgy gondolja, hogy ha ez Badacsonyban is megvalósulhatna, a strand látogatottságát, a vendégek megelégedettségét növelné.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tartózkodni fog a kérdésben, mivel ő mindkét verziót el tudja fogadni, természetesen mindegyik mellett vannak érvek és ellenérvek, Az „A” verzió melletti érv a költség, illetve a fórumokon szerzett tapasztalat. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás?

 

Forintos Ervin képviselő javasolja, hogy amennyiben nem sikerül pályázati forrást szerezni, akkor jövőre saját forrásból a jelenlegi állapotokat meg kell szüntetni, el kell dózerolni a büféket, bejáratot.

 

Krisztin N. László polgármester a Pénzügyi Bizottság határozatát teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki a badacsonyi strandbejáratra vonatkozó „D” verziót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

290/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzati projektek előkészítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el, hogy a badacsonyi strandbejárat az „D” verzió szerint kerüljön megvalósításra.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a badacsonyi strandbejáratra vonatkozó „A” verziót fogadja el, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

291/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzati projektek előkészítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a badacsonyi strandbejárat az „A” verzió szerint kerüljön megvalósításra.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a napirendi pont badacsonyi strandbejáratra vonatkozó  tárgyalásának felfüggesztésével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

292/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzati projektek előkészítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a badacsonyi strandbejárat témában felfüggeszti a napirend tárgyalását.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri a VN. Kft. új telephelyére vonatkozó bizottsági határozat ismertetését.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök elmondja, hogy Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja, hogy a Badacsonytomaj VN. Kft. új telephelyére vonatkozóan készíttessen terveket, javasolja továbbá, hogy ha a Badacsonytomaj VN. Kft. új telephelyének felújítása építési engedélyezési eljárást von maga után, akkor arra vonatkozóan kérjen be árajánlatot a VN. Kft., amennyiben nem, akkor felújítási terv alapján ütemezze a munkát.

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a Képviselő-testület kérje fel a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy az új telephelyére vonatkozóan kezdje meg az előkészítő munkát és ennek első fázisát tárja az augusztusi soros ülésen a Képviselő-testület elé, amelynek az a lényege, hogy döntsék el milyen funkciók szükségesek az épületben, ezekhez szükséges-e építési engedélyt szerezni. Amennyiben nem, akkor felmérési terv alapján ütemezze a munkát és számoljon be. Továbbá kérjen a terveztetéshez ajánlatokat, melyeket szintén tárjon az augusztusi ülésen a Képviselő-testület elé. Kéri, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

293/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzati projektek előkészítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy a VN Kft. új telephelyére vonatkozóan kezdje meg az előkészítő munkát és ennek első fázisáról számoljon be az augusztusi soros ülésen a Képviselő-testületnek:

 1. milyen funkciók szükségesek az épületben,
 2. ezekhez szükséges-e építési engedélyezési eljárás lefolytatása.
 3. amennyiben engedélyköteles, akkor a terveztetésre kérjen be árajánlatokat, amennyiben nem engedélyköteles, akkor felújítási terv alapján ütemezze a munkát.

Határidő: azonnal, egyebekben 2015. augusztusi soros ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri a Halászkert parkoló és Tájház udvarra vonatkozó bizottsági határozat ismertetését.

Forintos Ervin bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a badacsonyi Halászkert parkoló és Tájház udvar terveztetésére kérjen be árajánlatokat.

A tervező cégére vonatkozóan a Képviselők 3 napon belül tegyék meg javaslataikat a Polgármester részére.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a beérkezett árajánlatok alapján derül majd ki, hogy kell-e közbeszerzés. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság határozatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

294/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzati projektek előkészítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Műszaki Osztályt, hogy a badacsonyi Halászkert parkoló és Tájház udvar terveztetésére kérjen be árajánlatokat azzal, hogy a tervező cégre vonatkozóan a képviselők 3 napon belül tegyék meg javaslataikat a polgármester részére.

Határidő:           elfogadásra azonnal

javaslatok megküldésére 2015. július 23.

egyebekben folyamatos

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

javaslatok megtételére a települési képviselők

Horváth Márta osztályvezető

Krisztin N. László polgármester kéri a komp fogadórészével kapcsolatban meghozott bizottsági határozatot.

Forintos Ervin bizottság elnök elmondja, hogy Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Komp badacsonyi fogadórészének tervezésére vonatkozóan árajánlat kérés szintjén külső szervezet kerüljön megkeresésre. Ha ez nem jár eredménnyel, akkor a program eredeti tervezője kerüljön megkeresésre.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság határozatát elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

295/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzati projektek előkészítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Komp badacsonyi fogadórészének tervezésére vonatkozóan elrendeli árajánlat bekérését azzal, hogy külső szervezet kerüljön megkeresésre. Ha ez nem jár eredménnyel, akkor a program eredeti tervezője kerüljön megkeresésre.

Határidő:           elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

3./ Napirendi pont

2015. évi Badacsonyi Szüret rendezvény miatti előirányzat módosítási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 3. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester kéri Forintos Ervint, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság határozatát.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök elmondja, hogy Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye készítsen javaslatokat 2 héten belül arra vonatkozóan, hogy a Badacsonyi Szüret rendezvény koncertjeire belépőjegyet lehessen szedni.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendi ponthoz? Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a Pénzügyi Bizottság határozatát, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

296/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

2015. évi Badacsonyi Szüret rendezvény miatti előirányzat módosítási kérelem

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményének intézményvezetőjét, készítsen javaslatokat 2 héten belül arra vonatkozóan, hogy a Badacsonyi Szüret rendezvény koncertjeire belépőjegyet lehessen szedni.

Határidő: azonnal

egyebekben 2015. augusztus 3.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett BVÖKI intézményvezető

4./ Napirendi pont

A Happy New World Kft. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 4. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester köszönti a Happy New World Kft. ügyvezetőjét Greznár Attilát, aki évek óta mentorkodik ezen program felett. Kéri a bizottság határozatának ismertetését.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök elmondja, hogy Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy:

 1. 1. a Happy New World Kft., az Önkormányzat Kulturális Intézménye és a Céh Egyesület együttes kérelme alapján a Rózsakő fesztivál megrendezéséhez a Happy New World Kft. részére a 2015. évi tartalék terhére 2.000.000,- Ft támogatást biztosítson.
 2. 2. A rendezvény lebonyolításának helyszínéül a badacsonyi Díszteret jelölje ki.
 3. 3. A rendezvény ideje alatt a közterületeket az Önkormányzat adja bérbe.
 4. 4. A költségek csökkentése érdekében amennyiben lehetséges az Önkormányzat színpadát használja a szervező.
 5. 5. A Támogatott a rendezvény lebonyolítását követő 1 hónapon belül a támogatással köteles elszámolni.
 6. 6. A támogatási szerződés előkészítését a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e kiegészítés, hozzászólás a napirendhez?

 

Greznár Attila vállalkozó amennyiben a Képviselő-testület támogatja a rendezvényre vonatkozó támogatási kérelmet, szeretné kérni a rendezvényt megelőzően a támogatási összeg felét, majd a rendezvényt követően a másik felét. Szeretnék, ha a rendezvény helyszíne a Dísztér lenne, ahol kérnék, hogy a borászok is megjelenhessenek. Elmondja, hogy a Borhét jelenlegi területén szeretnének majd elhelyezni egy kisebb dobogót, hogy ott is legyen műsor.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás? Megállapítja, hogy nincs. A bizottság határozata és az elhangzottak alapján javasolja, hogy engedélyezze a Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság által javasolt 2 m. Ft. támogatás 50 %-át a támogatási szerződés megkötésekor átadni a szervező részére a másik 50 %-ot a rendezvényt követően. Engedélyezze továbbá, hogy a rendezvény helyszíne a Dísztér legyen, ahol a jelentkező borászatok is helyet kaphassanak, valamint a Központi parkban dobogó felállítását. A rendezvény ideje alatt a közterületeket az Önkormányzat adja bérbe. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

297/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

A Happy New World Kft. támogatási kérelme Rózsakő Fesztivál megrendezéséhez

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Happy New World Kft., az Önkormányzat Kulturális Intézménye és a Céh Egyesület együttes kérelme alapján a Rózsakő fesztivál megrendezéséhez a Happy New World Kft. részére a 2015. évi tartalék terhére 2.000.000,- Ft támogatást biztosít az alábbiak szerint:

 1. a támogatás 50 %-át (azaz 1.000.000 Ft-ot) a támogatási szerződés aláírásakor átutalja a szervező részére, a fennmaradó 50 %-ot (azaz 1.000.000 Ft-ot) a rendezvény megtartását követően.
 2. a rendezvény lebonyolításának helyszínéül a badacsonyi Díszteret jelöli ki, ahol engedélyezi a jelentkező borászatok részvételét.
 3. a rendezvény ideje alatt a közterületeket az Önkormányzat adja bérbe.
 4. a költségek csökkentése érdekében amennyiben lehetséges az önkormányzat színpadát használja a szervező.
 5. a Támogatott a rendezvény lebonyolítását követő 1 hónapon belül a támogatással köteles elszámolni.
 6. a támogatási szerződés előkészítésére felkéri a Költségvetési- és adóosztályt a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.
 7. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 8 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

5./ Napirendi pont

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 5. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester kéri a Pénzügyi Bizottság határozatának ismertetését.

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a nyári üdültetés eddig beérkezett nettó bevételének terhére engedélyezze 10 db faágy és 10 db ágynemű garnitúra és lepedő vásárlását a szálláskiadás előzetes tervezetében foglaltaknak megfelelően.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban? Megállapítja, hogy nincs. Javasolja a bizottság határozatának elfogadását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

298/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tatay Sándor Általános Iskola nyári üdültetés eddig beérkezett nettó bevételének terhére engedélyezi 10 db faágy és 10 db ágynemű garnitúra és lepedő vásárlását a szálláskiadás előzetes tervezetében foglaltaknak megfelelően.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

6./ Napirendi pont

VN. Kft. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 6. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester kéri Forintos Ervint, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság határozatát.

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. Badacsonytomaj VN. Kft. kérelmét támogassa és a strandi kerékpár tároló építési költségeihez illetve a működési feladatokhoz 8.215.806,- Ft támogatást nyújtson az önkormányzat 2015. évi tartalék keret terhére.
 2. 2. Hatalmazza fel a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az előző támogatással való elszámolást követően írja alá.
 3. 3. Kérje fel a költségvetési és adóosztályt, hogy a kifizetésről a kérelemben szereplő ütemezésben, három részletben, gondoskodjék az alábbiak szerint
  1. I. támogatási részösszeg 2015. július 31-ig 3.000.000 Ft.

II. támogatási részösszeg 2015. augusztus 15-ig 3.000.000 Ft.

III. támogatási részösszeg 2015. augusztus 31-ig 2.215.806 Ft.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kiegészítés van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? Megállapítja, hogy nincs. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Megállapítja, hogy nincs. Javasolja a Pénzügyi Bizottság határozatának elfogadását, kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

299/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

VN. Kft. támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

 1. Badacsonytomaj VN. Kft. kérelmét támogatja és a strandi kerékpár tároló építési költségeihez illetve a működési feladatokhoz 8.215.806,- Ft támogatást nyújt az önkormányzat 2015. évi tartalék keret terhére.
  1. felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az előző támogatással való elszámolást követően írja alá.
  2. felkéri a költségvetési és adóosztályt, hogy a kifizetésről a kérelemben szereplő ütemezésben, három részletben, gondoskodjék az alábbiak szerint
   1. támogatási részösszeg 2015. július 31-ig 3.000.000 Ft.

II. támogatási részösszeg 2015. augusztus 15-ig 3.000.000 Ft.

III. támogatási részösszeg 2015. augusztus 31-ig 2.215.806 Ft.

Határidő: elfogadásra azonnal, szerződéskötés 8 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Bolla József ügyvezető

7./ Napirendi pont

Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésre 2016-2017. évben

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 7. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester kéri a Forintos Ervint, hogy ismertesse a bizottság határozatát.

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy bízza meg a polgármestert, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában 2016. – 2017. villamos energia évre az előterjesztéshez mellékelt ajánlatok elfogadásaként az elfogadó nyilatkozatokat aláírására.  Ezt követően hatalmazza fel a Polgármestert az energia kereskedelmi szerződések aláírására.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? Megállapítja, hogy nincs. Javasolja a Pénzügyi Bizottság határozatának elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

300/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésre 2016-2017. évben

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert Badacsonytomaj Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában 2016. – 2017. villamos energia évre az előterjesztéshez mellékelt ajánlatok elfogadásaként az elfogadó nyilatkozatok aláírására.

Ezt követően felhatalmazza a Polgármestert az energia kereskedelmi szerződések aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a benyújtott pályázat alapján az Önkormányzat Opel Vivaro buszt nyert, melyhez szükséges lesz a Képviselő-testületnek az önerő támogatása.  A gépjármű funkciója: helyi állampolgárokkal kapcsolatos feladatok ellátása. A Badacsonytomajért Közalapítvány is sikeresen pályázott, ők egy terepjárót nyertek.

Elmondja, hogy a védőnői álláshelyre végre érkezett be pályázat. A jelentkező meghallgatása megtörtént, augusztus 20-a után tud munkába állni.

A beérkezett óvodavezető pályázatot a Társulási Tanács meg fogja tárgyalni.

 

Krisztin N. László polgármester 11,20 órakor két perces szünetet rendel el.

11,22 órakor a Képviselő-testület ülése folytatódik.

Az ülésen jelenlévő szavazók száma: 7 fő

 

2./ Napirendi pont tárgyalásának folytatása

Önkormányzati projektek előkészítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az Önkormányzati projektek előkészítése napirendnél felfüggesztett badacsonyi strandbejárat téma tárgyalását indítja meg újra, s abban új szavazást kezdeményez.

Tekintettel arra, hogy a Pénzügyi Bizottság a „D” verziót javasolta, ezért kéri, kézfelemeléssel jelezze, aki egyetért azzal, hogy a badacsonyi strandbejárat „D” verziójának terveztetésére vonatkozóan kérjenek be árajánlatokat, azokkal a paraméterekkel, amelyeket az előzetes fórumokon megvitattak, kiegészítve azzal, hogy a tervező cégre vonatkozóan a Képviselők 3 napon belül tegyék meg javaslataikat a Polgármester részére.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

301/2015. (VII.20.) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzati projektek előkészítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Műszaki Osztályt, hogy a badacsonyi strandbejárat „D” verziójának terveztetésére kérjen be árajánlatokat azokkal a paraméterekkel, amelyeket az előzetes fórumokon megvitattak.

A tervező cégére vonatkozóan a Képviselők 3 napon belül tegyék meg javaslataikat a Polgármester részére.

 

Határidő:           elfogadásra azonnal

javaslatok megküldésére 2015. július 23.

egyebekben folyamatos

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

javaslatok megtételére a települési képviselők

Horváth Márta osztályvezető

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 11,30 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László                                                  Kun István

polgármester                                            jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző