Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2015. évi jegyzőkönyvek 2015. 02. 03. együttes testületi jk
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2015. 02. 03. együttes testületi jk

There are no translations available.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 3-án 09,32 órai kezdettel a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott nyílt, együttes üléséről.

 

Jelen vannak:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Krisztin N. László                     polgármester

Orbán Péter                             alpolgármester

Forintos Ervin                         képviselő

Laposa Bence                           képviselő

Nagy Lajos                              képviselő

Kun István                               képviselő

Nagy Miklós                            képviselő          (7 fő)

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Vella Ferenc Zsolt                       polgármester

Kovács József                             alpolgármester

Gáspár József                             képviselő

Homonnay Zsombor                  képviselő                                                                                                     (4 fő)

 

Távolmaradását előre jelezte:

Zavari Judit Andrea                  képviselő                                                                                             (1 fő)

Meghívottak:

Wolf Viktória                           jegyző

Nagy Lászlóné                          óvodavezető

Farkas Éva                               óvodavezető-helyettes                                                                          (3 fő)

 

Jegyzőkönyvvezető:

Tomsics-Gyimesi Mónika                                                                                                                   (1 fő)


I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti az együttes ülésen a megjelenteket, az önkormányzatok Képviselő-testületeinek tagjait, és jegyző asszonyt, a hivatal munkatársait.

 

Megállapítja, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7 tagja közül 7 fő jelen van, így Badacsonytomaj Város Önkormányzata részéről az ülés határozatképes.

Vella Ferenc Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket.

 

Megállapítja, hogy Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagja közül 4 fő jelen van, így Ábrahámhegy Község Önkormányzata részéről az ülés határozatképes.

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy az együttes ülés határozatképes.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun Istvánt képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Tomsics-Gyimesi Mónikát javasolja. Kéri Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

4/2015. (II.03.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről és jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Kun Istvánt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tomsics-Gyimesi Mónikát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester jegyzőkönyvvezetőnek Tomsics-Gyimesi Mónikát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovács József képviselőt javasolja. Kéri Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

1/2015. (II.03.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről és hitelesítőről –

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Tomsics-Gyimesi Mónikát jegyzőkönyvvezetőnek, Kovács József képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Vella Ferenc Zsolt polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy négy napirendi pontról lesz szó az ülésen, ismerteti azokat. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a napirendeket már megtárgyalta. Kéri Badacsonytomaj Város Képviselő-testületét, ha az ismertetett napirendi pontokat el tudják fogadni az együttes ülés alapjául, szavazzanak.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

5/2015. (II.03.) Képviselő-testületi határozat

–        Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. február 3. napján megtartott együttes, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

 1. 1. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előterjesztő:        Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 1. 2. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetéséről

Előterjesztő:        Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 1. 3. Javaslat a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról önkormányzati rendelet megalkotására.

Előterjesztő:        Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

Vella Zsolt Ábrahámhegy község polgármestere

 1. 4. Javaslat a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2015. évi illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő:        Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

Vella Zsolt Ábrahámhegy község polgármestere

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Vella Zsolt polgármester kéri Ábrahámhegy Képviselő-testületének tagjait, szavazzanak a napirendek elfogadásáról.

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

2/2015.(II.03.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendi pont elfogadásáról –

 1. 1. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előterjesztő:        Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 1. 2. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetéséről

Előterjesztő:        Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 1. 3. Javaslat a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról önkormányzati rendelet megalkotására.

Előterjesztő:        Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

Vella Zsolt Ábrahámhegy község polgármestere

 1. 4. Javaslat a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2015. évi illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő:        Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

Vella Zsolt Ábrahámhegy község polgármestere

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Zsolt polgármester

 

 

II. NAPIRENDEK MEGTÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont:

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester köszönti Wolf Viktória jegyző asszonyt, aki 2015. január 1-től a közös  önkormányzati hivatal jegyzője. Jó egészséget, kitartást, sikert kíván ehhez a munkához. Ezek után az 1. napirendi ponttal folytatja, mely a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. Kérdezi a Jegyző asszonyt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni ehhez a ponthoz.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy vizsgálat alá került a 2013. március óta bevezetett szerdai 17,00 óráig, és pénteken a 12,30-ig tartó ügyfélfogadási idő és munkarend. Az elmúlt másfél év tapasztalatai azt mutatták, hogy a szerdai napon 16,00 óra után már nem nagyon van ügyfél, ezért javaslatot tettek arra vonatkozóan, hogy a szerdai ügyfélfogadási idő 17,00 óráról 16,00 órára módosuljon, és ehhez igazodóan a szerdai munkarend 16,00 óráig, a pénteki munkarend 13,30-ig tartson.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdése, hozzászólása van-e valakinek.

 

Homonnay Zsombor István képviselő elmondja, hogy ő környezetgazdálkodási kérdésekkel foglalkozik, mely tevékenység szorosan szövődött a képviselői jelöltségéhez, bemutatkozásához is. A jövőben szívesen foglalkozna mind Badacsonytomaj, mind Ábrahámhegy tekintetében ezzel a feladattal. Javasolja, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatba képviselőnként kibontva szerepeljenek tanácsnoki feladatok.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez önkormányzati feladat, melyet ebben az esetben az Ábrahámhegyi önkormányzatnak kell eldöntenie, hozzáteszi, hogy a badacsonytomaji képviselők már ebben a szerkezetben dolgoznak, melyeket név, és feladatkör szerint fel is sorol.

 

Nagy Lajos képviselő kérdezi, mi az oka, hogy a polgármester, alpolgármester, jegyző fogadóórája le van rögzítve az SZMSZ-ben, de a képviselőké nincs.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatába nem kerül bele sem a képviselők fogadóórája, se a jövőben kialakuló tanácsnoki rendszer. Ezek a kérdések mindkét esetben az önkormányzatok saját SZMSZ-be fognak tartozni. További kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra szólít fel.

 

Orbán Péter 9:52-kor elhagyja a termet, így Badacsonytomaj részéről a szavazásra jogosultak száma 6 fő.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

6/2015. (II.03.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 32.§ (1) bekezdését és 33.§-át az alábbiak szerint módosítja:

 

„32.§    (1) A Hivatal dolgozóinak munkarendje:

a) hétfő, kedd, csütörtökön 730-1600 óráig, amely magában foglalja a munkaközi szünetet is (időtartama: 30 perc)

b) szerdán 0730 – 16.00 óráig

c) pénteken 730-1330 óráig tart.

33.§      A Hivatal és kirendeltsége ügyfélfogadási rendje:

a) Hétfő:         12,30 – 16,00 óráig

b) Kedd:          -

c) Szerda:        13,00 – 16,00 óráig

d) Csütörtök:    -

e) Péntek:        8,00 – 12,00 óráig”

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Vella Zsolt polgármester megkéri Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy aki a napirend során elhangzott módosítást elfogadja, szavazzon.

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

3/2015. (II.03.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 32.§ (1) bekezdését és 33.§-át az alábbiak szerint módosítja:

 

„32.§    (1) A Hivatal dolgozóinak munkarendje:

a) hétfő, kedd, csütörtökön 730-1600 óráig, amely magában foglalja a munkaközi szünetet is (időtartama: 30 perc)

b) szerdán 0730 – 16.00 óráig

c) pénteken 730-1330 óráig tart.

33.§      A Hivatal és kirendeltsége ügyfélfogadási rendje:

a) Hétfő:         12,30 – 16,00 óráig

b) Kedd:          -

c) Szerda:       13,00 – 16,00 óráig

d) Csütörtök:    -

e) Péntek:        8,00 – 12,00 óráig”

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Zsolt polgármester

 

 

Orbán Péter 9:55-kor visszatér a terembe, így Badacsonytomaj részéről a szavazásra jogosultak száma 7 fő.

Krisztin N. László polgármester következő pontként a 3. napirendet javasolja tárgyalni, tekintve, hogy a következő napirendek egymással szoros összefüggésben vannak.

A képviselők a javaslattal határozathozatal nélkül egyhangúlag egyet értettek.

 

2./ Napirendi pont:

Javaslat a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról önkormányzati rendelet megalkotására.

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Hozzászólások

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a napirenden levő két rendeletalkotási jogkört szeretné most összevonni egy rövid egyeztetés, tájékoztatás kapcsán, mert ugyan összetartoznak, de muszáj két külön rendeletben szabályozni. A köztisztviselőket megillető juttatásokra a törvény lehetőséget biztosít, mely viszonylag szűken szabályozott, ezt a mindenkori költségvetésbe kell beépíteni. A 2015. évi illetménykiegészítés esetében az előterjesztés indoklással tartalmazza a köztisztviselői törvény alapján, hogy milyen mértékű eltérítésre van mód.

 

Krisztin N. László polgármester hozzáteszi, hogy a jegyző asszony a 4. napirendi pontról is szólt az előbb. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása az elhangzottakhoz, mivel nincs, így szavazásra teszi fel a 3. napirendet.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2015.(II.05.) önkormányzati rendelete

a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

Vella Zsolt polgármester kéri Ábrahámhegy Község Képviselő-testületének tagjait, hogy aki egyetért a napirend tárgyalása során elhangzottakkal, szavazzon.

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet.

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2015.(II.05.) önkormányzati rendelete

a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

 

 

3./ Napirendi pont:

Javaslat a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2015. évi illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, a korábbi Ábrahámhegyi Hivatal esetében a köztisztviselőket érintő illetménykiegészítés megállapításra került, ugyanakkor a Közös Hivatal indokolttá teszi, hogy Badacsonytomaj esetében is javaslatot tegyünk ennek a kiegészítésnek az eszközlésére. Megkéri az Ábrahámhegyi testületi tagokat, hogy támogassák 2015. évre ezt a 20%-os eltérítést. Ennek kapcsán még megemlíti, hogy a kiírt aljegyzői pályázat eredménytelen lett, ugyan újra kiírásra került, de a 2015. évben aljegyzői bért ez idáig még nem terveztek, ezért ezen feladatkört is Wolf Viktória jegyző asszony fogja ellátni az aljegyző kinevezéséig. Felteszi, van-e valakinek kérdése.

 

Nagy Lajos képviselő kérdezi, hogy a 20%-os illetménykiegészítésbe a gépkocsivezető is beletartozik-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a gépkocsivezető, a takarítónő, és a munkatörvénykönyves foglalkoztatottak sem tartoznak bele, de nem is képezik részét a közös hivatalnak. Ha viszont erre igény van, akkor azt saját költségvetésből kell rendezni. Kérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása, javaslata, mivel nincs, szavazásra bocsátja a kérdést.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2015.(II.05.) önkormányzati rendelete

a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők

2015. évi illetménykiegészítéséről

Vella Zsolt polgármester kéri Ábrahámhegy Község Képviselő-testületének tagjait, hogy aki egyetért az előbb elhangzottakkal, szavazzon.

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet.

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2015.(II.05.) önkormányzati rendelete

a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők

2015. évi illetménykiegészítéséről

4./ Napirendi pont:

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetéséről

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Hozzászólások:

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a közös önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetését. Megköszöni a Képviselő-testületeknek, hogy a 20%-os kiegészítést biztosítják a 2015. évi költségvetési évben. A költségvetés vonatkozásában a polgármesterek között megtörtént az egyeztetés, melyet jegyzőkönyvben rögzítettek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Laposa Bence képviselő javaslatára egy budapesti cég lett megbízva azzal, hogy a hivatal informatikai eszközeit, rendszerét, és a programokat megvizsgálja. Ez a cég kb. 7 millió Ft-os fejlesztést javasol, mely azt eredményezné, hogy a legkorszerűbb gépparkkal legyünk felszerelve. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy az idei évben vagy illetmény-kiegészítésre vagy az informatikai korszerűsítésre lenne keret, a kettő együtt nem megy. Hozzáteszi, hogy mivel az előbbi javaslatot fogadták el, így az informatika szempontjából szakaszos korszerűsítésre kerülhet csak sor. Időközben a közös hivatal által foglalkoztatott rendszergazdától olyan információ érkezett, hogy az ábrahámhegyi géppark fejlettsége jócskán a badacsonytomaji mögött áll. Javaslata, hogy az Ábrahámhegyi hivatal gondolkodjon el azon, milyen formában szeretne részt venni ennek megoldásában. A bizottsági ülésen a jegyző asszony és a rendszergazda azt a feladatot kapta, hogy egy 2 milliós Ft-os összeghatárig tegyen javaslatot annak informatikai tartalmára. Ez lenne az első lépés a megújítás érdekében. Kérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása.

 

Gáspár József képviselő szerint az elsődleges mindkét hivatal estében a közös programok használata lenne. Ezután következhet csak a technikai feltételek biztosítása, korszerűsítés, fejlesztések.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a programok egységesítése megtörtént. A könyvelés tekintetében különböző rendszert használ a két hivatal, de idővel megoldható, hogy Badacsonytomaj térjen át az Eperrendszerre, melyet Ábrahámhegy az önkormányzati könyvelés tekintetében használ. Hozzáteszi, hogy a géppark valóban elöregedett, ezért javasolja az informatikai fejlesztést ezen a téren.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, javaslata, hozzászólása. Szavazásra bocsátja a 2015. évi költségvetést.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

7/2015. (II.03.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését a határozat 1-2. mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyja az alábbiak szerint:

a)       Kiadási főösszege                                            104.442 ezer Ft, melyből

aa)    Működési kiadások                                    104.442 ezer Ft

ebből:

1. személyi juttatások:                                  65.381 ezer Ft

2. munkaadókat terhelő

járulékok és szociális hozzájárulási adó:     17.911 ezer Ft

3. dologi kiadások:                                     21.150 ezer Ft

4. ellátottak pénzbeli juttatásai:                     0 Ft

5. egyéb működési célú kiadások:                0 Ft

ab) Felhalmozási kiadások                                0 Ft

ac)   Finanszírozási kiadások                              0 Ft

 

b)      Bevételi főösszege                                                       104.442 ezer Ft, melyből:

ba)  Költségvetési bevételek                                          20.080 ezer Ft

ebből:

 1. működési célú támogatások Áht. belül:              18.610 ezer Ft
 2. felhalmozási célú támogatások Áht. belülről:      0 Ft
 3. közhatalmi bevételek:                                       0 Ft
 4. működési bevételek:                                         1.470 ezer Ft
 5. felhalmozási bevételek:                                     0 Ft
 6. működési célú átvett pénzeszközök:                  0 Ft
 7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök:              0 Ft

bb) Finanszírozási bevételek                                         84.362 ezer Ft.

 

II.         költségvetési engedélyezett létszámkeret:       24 fő, ebből

20 fő közszolgálati tisztviselő,

2 fő közterületfelügyelő

2 fő Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló

 

III.        vállalja, hogy a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletébe beépíti.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Vella Zsolt polgármester kéri Ábrahámhegy Község Képviselő-testületének tagjait, hogy aki egyetért a 2015. évi költségvetéssel, szavazzon.

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

4/2015. (II.03.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetéséről

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését a határozat 1-2. mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyja az alábbiak szerint:

a)       Kiadási főösszege                                            104.442 ezer Ft, melyből

bb)  Működési kiadások                                    104.442 ezer Ft

ebből:

1. személyi juttatások:                                  65.381 ezer Ft

2. munkaadókat terhelő

járulékok és szociális hozzájárulási adó:     17.911 ezer Ft

3. dologi kiadások:                                     21.150 ezer Ft

4. ellátottak pénzbeli juttatásai:                     0 Ft

5. egyéb működési célú kiadások:                0 Ft

ab) Felhalmozási kiadások                                0 Ft

ac)   Finanszírozási kiadások                              0 Ft

b)      Bevételi főösszege                                                       104.442 ezer Ft, melyből:

ba)  Költségvetési bevételek                                          20.080 ezer Ft

ebből:

 1. működési célú támogatások Áht. belül:              18.610 ezer Ft
 2. felhalmozási célú támogatások Áht. belülről:      0 Ft
 3. közhatalmi bevételek:                                       0 Ft
 4. működési bevételek:                                         1.470 ezer Ft
 5. felhalmozási bevételek:                                     0 Ft
 6. működési célú átvett pénzeszközök:                  0 Ft
 7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök:              0 Ft

bb) Finanszírozási bevételek                                         84.362 ezer Ft.

 

II.         költségvetési engedélyezett létszámkeret:       24 fő, ebből

20 fő közszolgálati tisztviselő,

2 fő közterületfelügyelő

2 fő Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Zsolt polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a közös hivatal kapcsán melyek az első tapasztalatok. Pozitív, negatív véleményekre is kíváncsi.

 

Kovács József alpolgármester elmondja, hogy ő úgy tapasztalta, hogy az Ábrahámhegyi Kirendeltségre visszakerült dolgozók megnyugodtak, jobb a kedélyállapotuk. Megjegyzi, hogy a közös munka eredményessége mindenki közös érdeke, tenni kell érte, pozitív szemlélettel tekint a jövőben levő feladatokra.

 

Krisztin N. László polgármester több hozzászólás nem lévén, megköszöni mindenkinek a munkáját, és az ülést 10,27 órakor bezárja.

 

K.m.f.

Krisztin N. László

polgármester

Vella Ferenc Zsolt

polgármester

Wolf Viktória

jegyző

Kovács József

képviselő

jegyzőkönyvhitelesítő

Kun István

képviselő

jegyzőkönyvhitelesítő