Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2014. évi jegyzőkönyvek 2014. 05. 07. soros együttes testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2014. 05. 07. soros együttes testületi jk.

There are no translations available.


Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének, Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Salföld Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. május 7-én 13.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Rózsakő termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott nyílt, együttes üléséről.

 

 

Jelen vannak:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Krisztin N. László                    polgármester

Orbán Péter                              alpolgármester

Dr. Magó Ágnes                       képviselő

Folly Péter                                képviselő                (4 fő)

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Vella Ferenc Zsolt                    polgármester

Kovács József                           alpolgármester

Gáspár József                           képviselő                                                     (3 fő)

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Vollmuth Péter                       polgármester

Kövesdi Sándor                     képviselő

Széllné Péber Szilvia              képviselő                                                        (3 fő)

 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Fuchs Henrik                          polgármester

Kuti Istvánné                         alpolgármester

Perger János                           képviselő

Csabáné Varga Ildikó            képviselő

Piros Zita                                képviselő                                                       (5 fő)

 

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Fábián Gusztáv                      polgármester

Mátraházi Zsuzsanna              alpolgármester

Somogyi Márk                        képviselő                                                       (3 fő)

 

MEGHÍVOTTAK:

Dr. Weller-Jakus Tamás         jegyző

Wolf Viktóra                          aljegyző

dr. Szabó Tímea                     jegyző

Lutár Mária                            jegyző

Szabó Gabriella

Pinterits Judit                         fogorvos                                                        (6 fő)

 

Lakosság részéről megjelent:

Dr. Pinterits Zsuzsanna

Kugler Tamás

Hoffmann György

Németh László                                                                                             (4fő)

 

 

I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent polgármester társait, az önkormányzatok Képviselő-testületeinek tagjait, a jegyzőket az együttes ülésen.

 

Megállapítja, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7 tagja közül 4 fő jelen van, így Badacsonytomaj Város Önkormányzata részéről az ülés határozatképes.

Vella Ferenc Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket.

 

Megállapítja, hogy Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagja közül 3 fő jelen van, így Ábrahámhegy Község Önkormányzata részéről az ülés határozatképes.

 

Vollmuth Péter polgármester köszönti a megjelenteket.

 

Megállapítja, hogy Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagja közül 3 fő jelen van, Badacsonytördemic Község Önkormányzata részéről az ülés határozatképes.

 

Fuchs Henrik polgármester köszönti a megjelenteket.

 

Megállapítja, hogy Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagja közül 5 fő jelen van, Balatonrendes Község Önkormányzata részéről az ülés határozatképes.

Fábián Gusztáv polgármester köszönti a megjelenteket.

 

Megállapítja, hogy Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3 tagja közül 3 fő jelen van, Salföld Község Önkormányzata részéről az ülés határozatképes.

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy az együttes ülés határozatképes.

Jegyzőkönyvvezetőnek Berecz Nikolettet javasolja. Kéri Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

295/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Berecz Nikolettet jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester jegyzőkönyv hitelesítőknek dr. Magó Ágnes képviselőt javasolja. Kéri Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, ha egyetértenek a javaslattal, kézfeltartással jelezzék.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

296/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testület Polgármesterének javaslatára dr. Magó Ágnes képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester jegyzőkönyvvezetőnek Berecz Nikolettet javasolja. Kéri Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

69/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről –

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Berecz Nikolettet jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Vella Ferenc Zsolt polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovács József alpolgármestert javasolja. Kéri Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, ha egyetértenek a javaslattal, kézfeltartással jelezzék.

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

70/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Kovács József alpolgármestert jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Vella Ferenc Zsolt polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

 

Vollmuth Péter polgármester: Jegyzőkönyvvezetőnek Berecz Nikolettet javasolja. Kéri Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

72/2014. (V.07.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről –

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Berecz Nikolettet jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Vollmuth Péter polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vollmuth Péter polgármester

Vollmuth Péter polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Kövesdi Sándor képviselőt javasolja. Kéri Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, ha egyetértenek a javaslattal, kézfeltartással jelezzék.

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

73/2014. (V.07.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Kövesdi Sándor képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Vollmuth Péter polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vollmuth Péter polgármester

Fuchs Henrik polgármester jegyzőkönyvvezetőnek Berecz Nikolettet javasolja. Kéri Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

45/2014. (V.07.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről –

 

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Berecz Nikolettet jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Fuchs Henrik polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Fuchs Henrik polgármester

Fuchs Henrik polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Piros Zita képviselőt javasolja. Kéri Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, ha egyetértenek a javaslattal, kézfeltartással jelezzék.

 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodással nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

46/2014. (V.07.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Piros Zita képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Fuchs Henrik polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Fuchs Henrik polgármester

Fábián Gusztáv polgármester jegyzőkönyvvezetőnek Berecz Nikolettet javasolja. Kéri Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

68/2014. (V.07.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről –

 

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Berecz Nikolettet jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Fábián Gusztáv polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester

Fábián Gusztáv polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Mátraházi Zsuzsanna képviselőt javasolja. Kéri Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, ha egyetértenek a javaslattal, kézfeltartással jelezzék.

 

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

69/2014. (V.07.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Mátraházi Zsuzsanna képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Fábián Gusztáv polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester

Simonné Visi Erzsébet képviselő 13.06 órakor érkezett meg a Képviselő-testület ülésére.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata részéről

a jelenlévő szavazásra jogosultak száma: 5 fő

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat, kéri a Képviselő- testületeket, ha a meghívóban szereplő napirendi pontokat el tudják fogadni az együttes ülés alapjául, szavazzanak.

 

Napirendi pontok:

 

  1. 1. Fogászati alapellátási körzet praxis jogának értékesítése

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

Meghívott: Szabó Gabriella az örökös törvényes képviselője és Dr. Pinterits Judit

  1. 2. Az Egészségügyi Alapellátás (fogorvosi illetve gyermekorvosi) tárgyi feltételeinek biztosításához történő hozzájárulás 2013. évi elszámolása

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

297/2014. (V.07.) Képviselő-testületi határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. május 7. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1. Fogászati alapellátási körzet praxis jogának értékesítése

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

Meghívott: Szabó Gabriella az örökös törvényes képviselője és Dr. Pinterits Judit

2. Az Egészségügyi Alapellátás (fogorvosi illetve gyermekorvosi) tárgyi feltételeinek biztosításához történő hozzájárulás 2013. évi elszámolása

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

71/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. május 7. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1. Fogászati alapellátási körzet praxis jogának értékesítése

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

Meghívott: Szabó Gabriella az örökös törvényes képviselője és Dr. Pinterits Judit

2. Az Egészségügyi Alapellátás (fogorvosi illetve gyermekorvosi) tárgyi feltételeinek biztosításához történő hozzájárulás 2013. évi elszámolása

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 

A Képviselő-testület utasítja Vella Ferenc Zsolt polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

74/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. május 07. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

1. Fogászati alapellátási körzet praxis jogának értékesítése

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

Meghívott: Szabó Gabriella az örökös törvényes képviselője és Dr. Pinterits Judit

2. Az Egészségügyi Alapellátás (fogorvosi illetve gyermekorvosi) tárgyi feltételeinek biztosításához történő hozzájárulás 2013. évi elszámolása

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

A Képviselő-testület utasítja Vollmuth Péter  polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vollmuth Péter polgármester

 

 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

47/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. május 07. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

1. Fogászati alapellátási körzet praxis jogának értékesítése

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

Meghívott: Szabó Gabriella az örökös törvényes képviselője és Dr. Pinterits Judit

2. Az Egészségügyi Alapellátás (fogorvosi illetve gyermekorvosi) tárgyi feltételeinek biztosításához történő hozzájárulás 2013. évi elszámolása

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

A Képviselő-testület utasítja Fuchs Henrik polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Fuchs Henrik polgármester

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

70/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. május 07. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

1. Fogászati alapellátási körzet praxis jogának értékesítése

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

Meghívott: Szabó Gabriella az örökös törvényes képviselője és Dr. Pinterits Judit

2. Az Egészségügyi Alapellátás (fogorvosi illetve gyermekorvosi) tárgyi feltételeinek biztosításához történő hozzájárulás 2013. évi elszámolása

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

A Képviselő-testület utasítja Fábián Gusztáv  polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont:

Fogászati alapellátási körzet praxis jogának értékesítése

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester köszönti Szabó Gabriellát, valamint Dr. Pinterits Juditot, akik a napirend kapcsán meghívást kaptak. Kérdezi Dr. Weller- Jakus Tamás jegyzőt, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának, mely bizottsága tárgyalta a napirendi pontot. Kéri, hogy ismertesse a bizottsági határozatokat.

 

Dr. Weller- Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága, valamint Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága2014. február 5. napján.

Ismerteti a 60/2014. (II.05.) HÜB határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán Ügyek bizottsága javasolja a Képviselő- testületnek, hogy Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Salföld, Balatonrendes településekre kiterjedő fogászati alapellátási körzetre vonatkozóan a praxisjogot megszerezni kívánó Dr. Pinterits Judit fogorvossal az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B §-a szerinti, az előterjesztés II. számú mellékletében foglalt tartalmú előszerződést is kösse meg, illetve az előterjesztést I. számú mellékletében foglalt tartalmú előszerződést is kösse meg.

A 62/2014. (II.05.) számú PÜB határozat, megegyezik a Humán Ügyek Bizottságának határozatával, azzal a kiegészítéssel, hogy Badacsonytomaj Város Képviselő- testülete hatalmazza fel a polgármestert- amennyiben az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtására kiadott 313/2011. (XII.23.) korm.rendelet 3. § (2) bekezdése szerinti- a praxisengedély kiadására jogosult egészségügyi államigazgatási szerv a praxisengedélyt jogerősen kiadta, a jelen előterjesztés II. számú feladat- ellátási szerződésének aláírására.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző kíván-e szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Dr. Weller- Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a kiküldött anyagot a Képviselő- testületek már több alkalommal tanulmányozhatták. Az eltérés ebben az anyagban csupán annyi, hogy Dr. Pinterits Judit került feltűntetésre, illetve a doktornővel történt egyeztetések kapcsán szeretné módosítani a kiküldött anyagot, az előterjesztés 1. számú mellékletét, az előszerződés tervezet. A doktornő nem, mint magánszemély szeretné a praxist üzemeltetni, hanem a H- MO MED KFT. lenne a praxis üzemeltetője, ennek a Kft.-nek a Dr. Pinterits Judit a képviselője. A másik módosító javaslat a szerződés 5. pontját érinti, a határidőt. Az 5. pontban az szerepel, hogy a felek 2014. május 30-ig megkötik a feladat- ellátási szerződést. Ez a rövid határidő miatt kivitelezhetetlen, 2014. július 1-ét javasolja helyette.

Elmondja, hogy a szerződés tervezet 9. pont e) bekezdéséhez a doktornő részéről módosító javaslat érkezett, mely pontosítás. Az előszerződés e) pontja az alábbiakat tartalmazza: Dr. Pinterits Judit fogorvos köteles gondoskodni a kizárólagos használatra átadott rendelő- és egyéb helyiségek, felszerelési tárgyak, eszközök, műszerek- A számviteli törvényben meghatározott tartalmú- mindennemű karbantartásról és viselni köteles annak költségét. A gesztor önkormányzat feladata a rendelőépület közös használatú váró-, mellék-, és egyéb helyiségei karbantartásának elvégeztetése.

A doktornő azt kéri, hogy az előszerződésben a rendelő és egyéb helyiségek helyett a rendelő és váróterem szerepeljen, mivel ezt a két helyiséget használja. A meghatározott tartalmú- mindennemű karbantartásról és viselni köteles annak költségeit részben, a mindennemű szó kivételét kéri, mivel a mindennemű sokkal szélesebb fogalom.

Elmondja, hogy még egy felvetés érkezett az e.) pont utolsó mondatával kapcsolatosan. Az orvosi rendelőben jelenleg is vannak olyan orvosi eszközök, amelyhez 2009-ben Badacsonytomaj Város Önkormányzata pályázat útján jutott hozzá. Ezeknek az eszközöknek a fenntartási ideje még nem telt le. Ezzel kapcsolatban olyan módosító indítvány merült fel, hogy ezeknek az eszközök a karbantartási kötelezettsége a fenntartási idő alatt az önkormányzatot terhelje, azt követően a doktornőt.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni a tájékoztatást. Kérdezi Szabó Gabriellát és Pinterits Juditot, hogy kívánnak-e a vita előtt valamit hozzáfűzni?

 

Szabó Gabriella és Pinterits Judit nem kívánnak hozzászólni az eddig elhangzottakhoz.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy minden kérés ellenére Dr. Folly Réka nem jelezte írásban, hogy ebből a helyzetből ki kíván hátrálni. Kéri Szabó Gabriellát, hogy jegyzőkönyvbe is mondja el, hogy nincs fennálló kötelezettsége Dr. Folly Réka felé, tehát részére a praxist nem kívánja értékesíteni.

 

Szabó Gabriella elmondja, hogy nincs fennálló kötelezettsége Dr. Folly Réka felé, részére a praxist nem kívánja értékesíteni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi a Képviselő-testületeket, hogy van-e kérdése valakinek. Megállapítja, hogy nincs. Kérdezi, hogy kíván-e valaki észrevételt tenni. Megállapítja, hogy nem. Elmondja, hogy három szavazás fog következni egy a helyzetről, kettő a szerződésről. Kéri, hogy aki ezt el tudja fogadja, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

298/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

–        Fogászati alapellátási praxis jogának értékesítése –

 

Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete 2014. július 1. napjával a Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Balatonrendes településekre kiterjedő fogászati alapellátási körzetre vonatkozóan, a praxisjogot megszerezni kívánó dr. Pinterits Judit 8360 Keszthely, Bástya utca 17. szám alatti lakos fogorvossal az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B § - a szerinti, a jelen előterjesztés II.  számú mellékletében szereplő feladat-ellátási szerződést kíván kötni, melyről az önkormányzat a jelen előterjesztés I. számú mellékletében foglalt tartalmú előszerződést köt a H-MO-MED Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel. (8296 Hegyesd, Petőfi utca 55.; Cg.: 19-09-510153; adószám: 14222241-2-19; képviseli: Dr. Pinterits Judit).

Határidő: 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

72/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

 

–          Fogászati alapellátási praxis jogának értékesítése –

Ábrahámhegy Község Képviselő-testülete 2014. július 1. napjával a Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Balatonrendes településekre kiterjedő fogászati alapellátási körzetre vonatkozóan, a praxisjogot megszerezni kívánó dr. Pinterits Judit 8360 Keszthely, Bástya utca 17. szám alatti lakos fogorvossal az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B § - a szerinti, a jelen előterjesztés II.  számú mellékletében szereplő feladat-ellátási szerződést kíván kötni, melyről az önkormányzat a jelen előterjesztés I. számú mellékletében foglalt tartalmú előszerződést köt a H-MO-MED Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel. (8296 Hegyesd, Petőfi utca 55.; Cg.: 19-09-510153; adószám: 14222241-2-19; képviseli: Dr. Pinterits Judit).

Határidő: 15 nap

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

75/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

 

–          Fogászati alapellátási praxis jogának értékesítése –

Badacsonytördemic Község Képviselő-testülete 2014. július 1. napjával a Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Balatonrendes településekre kiterjedő fogászati alapellátási körzetre vonatkozóan, a praxisjogot megszerezni kívánó dr. Pinterits Judit 8360 Keszthely, Bástya utca 17. szám alatti lakos fogorvossal az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B § - a szerinti, a jelen előterjesztés II.  számú mellékletében szereplő feladat-ellátási szerződést kíván kötni, melyről az önkormányzat a jelen előterjesztés I. számú mellékletében foglalt tartalmú előszerződést köt a H-MO-MED Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel. (8296 Hegyesd, Petőfi utca 55.; Cg.: 19-09-510153; adószám: 14222241-2-19; képviseli: Dr. Pinterits Judit).

Határidő: 15 nap

Felelős: Vollmuth Péter polgármester

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

48/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

 

–          Fogászati alapellátási praxis jogának értékesítése –

Balatonrendes Község Képviselő-testülete 2014. július 1. napjával a Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Balatonrendes településekre kiterjedő fogászati alapellátási körzetre vonatkozóan, a praxisjogot megszerezni kívánó dr. Pinterits Judit 8360 Keszthely, Bástya utca 17. szám alatti lakos fogorvossal az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B § - a szerinti, a jelen előterjesztés II.  számú mellékletében szereplő feladat-ellátási szerződést kíván kötni, melyről az önkormányzat a jelen előterjesztés I. számú mellékletében foglalt tartalmú előszerződést köt a H-MO-MED Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel. (8296 Hegyesd, Petőfi utca 55.; Cg.: 19-09-510153; adószám: 14222241-2-19; képviseli: Dr. Pinterits Judit).

Határidő: 15 nap

Felelős: Fuchs Henrik polgármester

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

71/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

 

–          Fogászati alapellátási praxis jogának értékesítése –

Salföld Község Képviselő-testülete 2014. július 1. napjával a Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Balatonrendes településekre kiterjedő fogászati alapellátási körzetre vonatkozóan, a praxisjogot megszerezni kívánó dr. Pinterits Judit 8360 Keszthely, Bástya utca 17. szám alatti lakos fogorvossal az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B § - a szerinti, a jelen előterjesztés II.  számú mellékletében szereplő feladat-ellátási szerződést kíván kötni, melyről az önkormányzat a jelen előterjesztés I. számú mellékletében foglalt tartalmú előszerződést köt a H-MO-MED Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel. (8296 Hegyesd, Petőfi utca 55.; Cg.: 19-09-510153; adószám: 14222241-2-19; képviseli: Dr. Pinterits Judit).

Határidő: 15 nap

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

299/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

–        Fogászati alapellátási praxis jogának értékesítése –

 

Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a feladat- ellátási szerződésre vonatkozó jelen előterjesztés szerinti tartalmú előszerződés aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

73/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

 

–          Fogászati alapellátási praxis jogának értékesítése –

Ábrahámhegy Község Képviselő- testülete felhatalmazza a polgármestert a feladat- ellátási szerződésre vonatkozó jelen előterjesztés szerinti tartalmú előszerződés aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Vella Ferenc Zsolt

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

76/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

 

–          Fogászati alapellátási praxis jogának értékesítése –

Badacsonytördemic Község Képviselő- testülete felhatalmazza a polgármestert a feladat- ellátási szerződésre vonatkozó jelen előterjesztés szerinti tartalmú előszerződés aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Vollmuth Péter

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

49/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

 

–          Fogászati alapellátási praxis jogának értékesítése –

 

Balatonrendes Község Képviselő- testülete felhatalmazza a polgármestert a feladat- ellátási szerződésre vonatkozó jelen előterjesztés szerinti tartalmú előszerződés aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Fuchs Henrik

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

72/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

 

–          Fogászati alapellátási praxis jogának értékesítése –

 

Salföld Község Képviselő- testülete felhatalmazza a polgármestert a feladat- ellátási szerződésre vonatkozó jelen előterjesztés szerinti tartalmú előszerződés aláírására.

 

Határidő: 15 nap

Felelős: Fábián Gusztáv

 

Dr. Weller- Jakus Tamás jegyző kérdezi dr. Pinterits Judittól, hogy a rendelési idővel kapcsolatosan tud- e nyilatkozni?

 

Mátraházi Zsuzsanna képviselő kérdezi, hogy nincs-e szükség még egy szavazásra, mert a többi település korábban elfogadta Dr. Folly Rékát fogorvosnak.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a jegyzőket, hogy nyilatkozzanak az ügyben.

 

Dr. Weller- Jakus Tamás jegyző válaszol, hogy nincs szükség visszavonó határozatra.

 

Dr. Pinterits Judit tájékoztatja a jelenlévőket a rendelési időről:

 

Hétfő: 7:00-12:00

Kedd: 15:00-20:00

Szerda: 9:00- 16:00

Csütörtök: 12:00-19:00

Péntek: 8:00- 14:00

 

Vollmuth Péter polgármester kérdezi, hogy mikortól veszi a kezdetét a rendelés.

 

Krisztin N. László polgármester válaszol, hogy pozitív esetben 2014. július 1-től. Ez engedély kérdés is.

 

Dr. Weller- Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a bürokrácia itt is jelen van. Egyszerre kettő dolgot kell a doktornőnek elintézni. Egyrészt a praxis kezelőhöz engedélyt kell benyújtani, az előszerződéssel és a praxisjog értékesítője és a doktornő között létrejött adás-vételi szerződés másolatával. Emellett párhuzamosan a működési engedélyt is meg kell kérni, ezt az önkormányzatok, ha visszaemlékeznek tavaly év végén megcsinálták. Elmondja, hogy ígéretet kaptak a tiszti-főorvostól, hogy amennyire lehetséges gyorsan lezajlódjon a folyamat. A folyamat gyors lefolyása az engedélyező hatóságoktól függ.

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester kérdezi, hogy a Dr. Borovszky Mártával június 30-ig van-e megkötve a szerződés.

 

Dr. Weller- Jakus Tamás jegyző válaszol, hogy nem, mert olyan a szerződés, hogy amint a testületek olyan döntés hoztak, hogy lesz fogorvos, a döntéstől számítva 60 napig él a szerződés.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy mivel a feladat-ellátási szerződés minden pontját már kitöltötték, szavazzanak.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

300/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

–        Fogászati alapellátási praxis jogának értékesítése –

 

Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert - amennyiben az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtására kiadott 313/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet 3.§ (2) bekezdése szerinti - a praxisengedély kiadására jogosult államigazgatási szerv a praxisengedélyt jogerősen kiadta, a jelen előterjesztés II. számú feladat-ellátási szerződésének aláírására.

 

Határidő: 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

74/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

–          Fogászati alapellátási praxis jogának értékesítése –

 

Ábrahámhegy Község Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert - amennyiben az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtására kiadott 313/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet 3.§ (2) bekezdése szerinti - a praxisengedély kiadására jogosult államigazgatási szerv a praxisengedélyt jogerősen kiadta, a jelen előterjesztés II. számú feladat- ellátási szerződésének aláírására.

 

Határidő: 15 nap

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

 

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

77/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

–        Fogászati alapellátási praxis jogának értékesítése –

Badacsonytördemic Község Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert - amennyiben az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtására kiadott 313/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet 3.§ (2) bekezdése szerinti - a praxisengedély kiadására jogosult államigazgatási szerv a praxisengedélyt jogerősen kiadta, a jelen előterjesztés II. számú feladat- ellátási szerződésének aláírására.

 

Határidő: 15 nap

Felelős: Vollmuth Péter polgármester

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

50/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

–        Fogászati alapellátási praxis jogának értékesítése –

 

Balatonrendes Község Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert - amennyiben az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtására kiadott 313/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet 3.§ (2) bekezdése szerinti - a praxisengedély kiadására jogosult államigazgatási szerv a praxisengedélyt jogerősen kiadta, a jelen előterjesztés II. számú feladat- ellátási szerződésének aláírására.

 

Határidő: 15 nap

Felelős: Fuchs Henrik polgármester

 

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

73/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

–        Fogászati alapellátási praxis jogának értékesítése –

 

Salföld Balatonrendes Község Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert - amennyiben az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtására kiadott 313/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet 3.§ (2) bekezdése szerinti - a praxisengedély kiadására jogosult államigazgatási szerv a praxisengedélyt jogerősen kiadta, a jelen előterjesztés II. számú feladat- ellátási szerződésének aláírására.

 

Határidő: 15 nap

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi Dr. Weller- Jakus Tamás jegyzőt, hogy van-e még a témában teendő.

 

Dr. Weller- Jakus Tamás jegyző válaszol, hogy nincs.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy az együttműködés véget értével dr. Borovszky Mártának az 5 önkormányzat nevében küldjenek köszönőlevelet, melyet mind az 5 polgármester aláír. Javasolja, hogy térjenek át a következő napirendre.

 

A képviselők a javaslattal egyhangúlag egyet értettek.

 

 

  1. NAPIREND

Az Egészségügyi Alapellátás (fogorvosi illetve gyermekorvosi) tárgyi feltételeinek biztosításához történő hozzájárulás 2013. évi elszámolása

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester érdeklődik, hogy ezt a napirendet tárgyalta-e a valamely bizottság?

Dr. Weller- Jakus Tamás jegyző válaszol, hogy a mai napon Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága tárgyalta a témát.

 

Wolf Viktória aljegyző tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a PÜB az I. határozatot hagyta jóvá, vagyis, hogy a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztálya a költségek számlázásáról az érintett önkormányzatoknak gondoskodjon.

 

Krisztin N. László polgármester érdeklődik, hogy kérdése van-e valakinek. Megállapítja, hogy nincs. Hozzászólása van-e valakinek? Megállapítja, hogy nincs. A témát lezárta, szavazás következik. Logikailag, az következik, hogy a partner önkormányzatok nyilatkozzanak először névsorrendben.

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

75/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

–        Az egészségügyi Alapellátás (fogorvosi illetve gyermekorvosi) tárgyi feltételeinek biztosításához történő hozzájárulás 2013. évi elszámolása –

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségház 2013. évi elszámolását elfogadja és az egészségügyi alapellátás tárgyi feltételeinek biztosításához az elszámolásban kimutatott és a fogorvosi rendelő ktg-vel csökkentett 115.686, Ft összeggel hozzájárul.

 

Határidő: 15 nap

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

51/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

–        Az egészségügyi Alapellátás (fogorvosi illetve gyermekorvosi) tárgyi feltételeinek biztosításához történő hozzájárulás 2013. évi elszámolása –

 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségház 2013. évi elszámolását elfogadja és az egészségügyi alapellátás tárgyi feltételeinek biztosításához az elszámolásban kimutatott és a fogorvosi rendelő ktg-vel csökkentett 37.653,- Ft összeggel hozzájárul.

 

Határidő: 15 nap

Felelős: Fuchs Henrik polgármester

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

78/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

–        Az egészségügyi Alapellátás (fogorvosi illetve gyermekorvosi) tárgyi feltételeinek biztosításához történő hozzájárulás 2013. évi elszámolása –

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségház 2013. évi elszámolását elfogadja és az egészségügyi alapellátás tárgyi feltételeinek biztosításához az elszámolásban kimutatott és a fogorvosi rendelő ktg-vel csökkentett 188 100 ,- Ft összeggel hozzájárul.

 

Határidő: 15 nap

Felelős: Vollmuth Péter polgármester

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

74/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

–        Az egészségügyi Alapellátás (fogorvosi illetve gyermekorvosi) tárgyi feltételeinek biztosításához történő hozzájárulás 2013. évi elszámolása –

 

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségház 2013. évi elszámolását elfogadja és az egészségügyi alapellátás tárgyi feltételeinek biztosításához az elszámolásban kimutatott és a fogorvosi rendelő ktg-vel csökkentett 22.919 ,- Ft összeggel hozzájárul.

Határidő: 15 nap

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

301/2014.(V.07.) Képviselő-testületi határozat

–        Az egészségügyi Alapellátás (fogorvosi illetve gyermekorvosi) tárgyi feltételeinek biztosításához történő hozzájárulás 2013. évi elszámolása –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségház 2013. évi elszámolását elfogadja és felkéri a hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a költségek számlázásáról az érintett önkormányzatoknak gondoskodjon.

 

Határidő: 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a mára tervezett feladatok végére érték. Köszöni a Képviselő-testületeknek, hogy rendelkezésre álltak, 13 óra 28 perckor az ülést lezárja.

 

K.m.f.

 

 

 

 

Krisztin N. László

Badacsonytomaj Város Önkormányzata

polgármester

Dr. Magó Ágnes

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Weller-Jakus Tamás

jegyző

Vella Ferenc Zsolt

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

polgármester

Kovács József

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Szabó Tímea

jegyző

Vollmuth Péter

Badacsonytördemic Község Önkormányzata

polgármester

Kövesdi Sándor

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Lutár Mária

jegyző

Fuchs Henrik

Baléatonrendes Község Önkormányzata

polgármester

Piros Zita

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Fábián Gusztáv

Salföld Község Önkormányzata

polgármester

Mátraházi Zsuzsanna

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő