Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2013. évi jegyzőkönyvek 2013. 05. 16. soros testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2013. 05. 16. soros testületi jk.

There are no translations available.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szám: 20/2013.

 

Készült: 2 példányban

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 16-án 8.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Rózsakő termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott soros, nyilvános üléséről.

 

Jelen vannak:

Orbán Péter                              alpolgármester

dr. Magó Ágnes                        képviselő

Folly Péter                                képviselő

Forintos Ervin                          képviselő

Rajzó Ildikó                              képviselő

Simonné Visi Erzsébet               képviselő                             (6 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Krisztin N. László                      polgármester                        (1 fő)

 

Meghívottként jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás              jegyző

Wolf Viktória                            aljegyző

Tamás Lászlóné                         Költségvetési- és adóosztály vezető

Horváth Márta                           műszaki osztályvezető

Pásztor László                           ügyvezető

Fodor József                             igazgató

Krausz Noémi                           családgondozó

Békássy János                            Céh Egyesület képviseletében

Székely István                            könyvvizsgáló

Nagy Miklós                              vállalkozó

Part Andrásné                            jegyzőkönyvvezető                (11 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

Orbán Péter alpolgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület nyilvános ülésén megjelent képviselőtársait, Jegyző urat, Aljegyző asszonyt, a munkájukat segítő alkalmazottakat és a meghívott vendégeket.

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 fővel jelen van. Krisztin N. László polgármester jelezte távolmaradását, Forintos Ervin képviselő késni fog. Az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Part Andrásnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Dr. Magó Ágnes és Folly Péter képviselőtársait megválasztani.

Forintos Ervin képviselő 8.13 órakor érkezett meg az ülésre.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6 fő

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

436/2013.(V.16.) határozat

-     Jegyzőkönyvvezetőről -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Orbán Péter alpolgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Dr. Magó Ágnes és Folly Péter képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester polgármester

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

437/2013.(V.16.) határozat

-     Jegyzőkönyv hitelesítőkről -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Orbán Péter alpolgármester javaslatára Dr. Magó Ágnes és Folly Péter képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester polgármester

 

Orbán Péter alpolgármester köszönti a felső bazársor fejlesztésével kapcsolatosan megjelent Erdős Miklós és János György urakat, kéri a testületet, hogy elsőként hallgassa meg őket.

 

Erdős Miklós vállalkozó elmondja, hogy Balatonfüredről érkeztek, ott végeznek 2004-től építőipari beruházásokat saját cégükkel. Rövidtávú fejlesztésben nem tudnak részt venni cégük felépítése miatt, viszont hosszú távú elképzelésük lenne a BonVino szálloda alatti önkormányzati területre vonatkozóan, amennyiben a város vezetése bizalmat szavaz számukra.  Ott az idegenforgalomra és a turizmusra alapozva üzlethelyiségeket és szálláshelyeket szeretnének létrehozni.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő bővebb tájékoztatást kér az elképzelésekről. Jelenleg folyik a HÉSZ módosítása, ebben ez az ingatlan stratégiai területként szerepel, részletesebb szabályozással.

 

Erdős Miklós vállalkozó elmondja, hogy konkrétumokat egyenlőre nem tud mondani, ehhez a város illetve a testület egyirányú döntése szükséges. Kéri a rendezési tervet a beruházás megvalósításához igazítani.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy a település a minőségi turizmus felé szeretne nyitni, ezt jelzi, hogy megjelentek a hotelek, szállodák. Szeretné, ha készülne egy látványterv a befektető részéről. A műszaki osztályvezető tájékoztatást tud adni arról, hogy jelenleg milyen szabályozás vonatkozik a területre.

 

Jónás György vállalkozó elmondja, hogy a terület tulajdonviszonyai nem tisztázottak, az önkormányzati tulajdon mellett több kisebb terület magánkézben van. A tervezés megkezdéséhez tiszta képre van szükségük, a rendezett területet az önkormányzatnak kell megteremtenie. A látványterv elkészítése már pénzbe kerül.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy az önkormányzat a területet legrosszabb eseten is résztulajdon átruházással szeretné fejleszteni. Jelenleg zöldterület, ezért nem igazán lát lehetőséget arra, hogy ott jelentős szálláshely biztosítását szolgáló épület építésére kerüljön sor. Az önkormányzat részéről – ha saját erőből nem tudja előteremteni a fedezetet – szerencsésebb lenne, ha vegyes rendszer valósulna meg. Olyan megoldást kell keresni, hogy az önkormányzat részben tulajdonosa maradhasson a területnek. A HÉSZ-ben javasolja kiemelten kezelni az ingatlant, a fejlesztésekhez igazítva a paramétereket. Esetlegesen szóba került a település bejáráson a szomszédos területek kisajátítása is.  Tárgyalásokon kell felmérni a rendelkezésre álló lehetőségeket. Ez a saját véleménye, a testületnek jelenleg még egységes álláspontja nincs.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy az álláspontok nem állnak messze egymástól.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi Jónás urat, hogy milyen kapcsolata van jelenleg a volt munkásőr bázissal.

 

Jónás György vállalkozó elmondja, hogy a szálloda a MAZSÖK tulajdonában áll, a karbantartást végzi a cége. A kuratóriumi ülésen május 20-án történik döntés az ez évi hasznosítással kapcsolatosan.

 

Orbán Péter alpolgármester megköszöni a tájékoztatást. Elmondja, hogy a testület a későbbiek során fog dönteni a továbbiakról.

 

Jónás György vállalkozó megköszöni a bemutatkozás lehetőségét, és az ajánlatot tevő vállalkozók távoznak az ülésről.

 

Orbán Péter alpolgármester visszatérve a napirendhez, a következő sorrendiségi javaslatokat teszi:

-            A meghívóban felsorolt napirendi pontokon túl Simonné Visi Erzsébet sürgősségi indítványát javasolja megtárgyalni a Badacsonyi Kemping megvásárlására kiírt pályázattal kapcsolatosan.

-            A Céh Egyesület kérelmeit összevonva az Egyesület 2012. évi szakmai munkájáról szóló beszámolóval javasolja első napirendként megtárgyalni.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a napirendi pontok tárgyalásával, az elhangzott módosításokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

438/2013.(V.16.) határozat

- Napirendek módosítására javaslat –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. CÉH Turisztikai Egyesület kérelme 30. napirendként felveszi.
 2. Simonné Visi Erzsébet képviselő által a Badacsony Kemping pályázata tárgyában benyújtott sürgősségi indítványát a napirendek közé 31. napirendként felveszi.
 3. Simonné Visi Erzsébet képviselő által a Régi Major út újbóli megnyitása iránti kérelem sürgősségi indítványt 32. napirendként felveszi.
 4. a módosított napirendet 32 nyilvános és 2 zárt ülési napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pontok:

 1. 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának kulturális koncepciójának elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fodor József BVKI igazgató

 1. 2. NKA rendezvénypályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fodor József BVKI igazgató

 1. 3. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Testnevelés és Sportkoncepciója 2013-2017

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. VN Kft. 2013. I. negyedév gazdálkodásról beszámoló és 2012. évi mérlegbeszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 1. 5. Tájékoztató VN Kft. településszemlén feltárt és elrendelt feladatok elvégzéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 1. 6. VN. Kft. könyvvizsgálatára beérkezett árajánlatok

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 1. 7. Menü Bt. 2012. évi mérlegbeszámolójáról, a 2013. évi térítési díjak megállapításáról és halasztási kérelem megvitatásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné üzletvezető MENÜ Bt.

 1. 8. CÉH Turisztikai Egyesület 2012. évi szakmai munkájáról beszámoló benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Part Imre elnök CÉH Turisztikai Egyesület

 1. 9. NABE támogatási kérelméről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Farkas Éva elnök NABE

 1. 10. Badacsonyi Kör kezdeményezése Városképvédelmi Bizottság megalakítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Laposa Bence

 1. 11. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. 12. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 17/2007.(X.12.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. 13. A szociális és ellátásokról szóló önkormányzati rendelet elfogadására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti szolgálat beszámolója éves tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Meghívott: Krausz Noémi családgondozó

 1. 15. Badacsonytomaj Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Az önkormányzat létszámcsökkentés kiadásai támogatásáról szóló pályázat benyújtásához a 43/2013.(I.24.)  határozat módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Közterület-felügyelet működtetése a 2013. évi szezonban

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Badacsony Herczeg Ferenc utca úthibáinak javítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Felső Bazársor pályázati elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Közbeszerzési Szabályzat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Önkormányzati ingatlanok értékbecsléséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. A BAL-AND 2006 Bt. képviseletében Németh Balázs kérelme az Alsó Bazársoron lévő helyiség bérletére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. BAHART Részvényre elővásárlási jog gyakorlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Energetikai audit 2013.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Ad hoc Bizottság létrehozása a 125/2013.(II.14.) képviselő-testületi határozat szerint

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 28. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 29. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 30. CÉH Turisztikai Egyesület kérelme
 2. 31. Simonné Visi Erzsébet képviselő sürgősségi indítványa – Badacsony Kemping pályázat
 3. 32. Simonné Visi Erzsébet képviselő sürgősségi indítványa – Régi Major út újbóli megnyitása iránti kérelem

 

ZÁRT ülés

 1. 1. Leszner Pince ingatlan együttes önkormányzati megvételre felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Farkas Erzsébet kérelme bérleti jogviszony visszaállítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. a sorrendiségének módosítása 30. és a 8. napirendi pontot – összevontan – 1. napirendként tárgyalja
 2. utasítja az alpolgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester

 1. II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

 1. 1. Napirendi pont

Céh Turisztikai Egyesület kérelme Rizling sori nyilvános illemhely szezon előtti felújítására

Támogatási kérelem Szegedy Róza Ház rendezvényéhez

CÉH Turisztikai Egyesület 2012. évi szakmai munkájáról beszámoló benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Part Imre elnök CÉH Turisztikai Egyesület

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága

-     a CÉH Turisztikai Egyesület 2012. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta. Kéri, hogy a képviselő-testület ülésére az egyesület a 2012. évben nyújtott 11,5 millió forintos önkormányzati támogatás szakmai felhasználásáról készítse el a beszámolót.

-     A bizottság javasolja a Badacsonyi Rizling sori illemhely felújítására vonatkozó korábbi képviselő-testületi határozat visszavonását. Javasolja, hogy a VN. KFT. az illemhely felújítására kérjen újabb ajánlatokat - nem csak a településen élő vállalkozóktól -  a műszaki tartalom ésszerűsítése mellett, nem luxus feltételekkel. A bizottság a felújítást a szezon kezdete előtt, a Borhétig bezáróan javasolja elvégezni.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

-  nem javasolja a Képviselő-testületnek a Badacsony, Rizling soron lévő nyilvános illemhely szezon előtti felújítását.

- javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonyi Borhetek részvételi szabályzatában a jelentkezési határidőt módosítsa 06.09-re.

-   javasolja, hogy Békássy János kérelmére a Szegedy Róza Házban megrendezendő színdarab technikai feltételeinek megteremtéséhez 250.000 Ft. vissza nem térítendő támogatást biztosítson az általános tartalék terhére.

Békássy János a Céh Egyesület képviseletében elmondja, hogy a Borhetek jelentkezési határidejének módosítását azért kérik, mert a borverseny időpontja megváltozott. Az illemhely felújítása azért is kiemelten szükséges, mert az új koncepció szerint megrendezésre kerülő Borhét környezetéhez WC nem maradhat jelen állapotában.  A rendezvény minősége szempontjából fontos a mellékhelyiség illetve a játszótér állapota, mely balesetveszélyes.  A beszámolóval kapcsolatosan elmondja, hogy a jegyző úrral egyeztette azt. Az egyesület a törvényi kötelezettségének eleget tett, a jogszabályi előírásokat teljesítette, mert alapvetően a pénzügyi osztály felé kell elszámolniuk. De a rendkívüli ülésre be fogják nyújtani a kért tartalommal a beszámolójukat. A Szegedy Róza házzal kapcsolatosan elmondja, hogy 1958-ban ott forgatták a Liliomfi című nagy sikerű filmet. A látogatók felvetésére elhatározta, hogy színdarabként előadják, az ehhez szükséges infrastruktúra létrehozásához kéri a testület támogatását. A színpad a későbbiek során alkalmas lenne egyéb előadásokhoz is.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy valóban életveszélyesek a játszóterek, erre oda kell figyelni, új játékokat kell beszerezni. A Szegedy Róza háznál kialakítandó színpad és a szükséges technikai feltételek műszaki tartalmáról, költségvetéséről tájékoztatást kér. Amennyiben az önkormányzat a kért 1.500 eFt-ot támogatásként biztosítja, kéri, hogy a helyi lakosok ingyen nézhessék majd meg a Liliomfi című színdarabot.

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint nem lehet elvárni a szervezőktől, hogy a teljes lakosság ingyen belépőt kapjon az előadásra.

 

Pásztor László ügyvezető megjegyzi, hogy a Rizling sori illemhelyre vonatkozó bérleti szerződést a WC üzemeltetőjével az előző testületi döntés alapján a szezon végéig megkötötték.

 

Orbán Péter alpolgármester szavazásra teszi fel a bizottsági javaslatokat. Kéri, hogy aki a Rizling sori illemhelyre vonatkozó Humán bizottsági javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

439/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-        Céh Turisztikai Egyesület kérelme Rizling sori nyilvános illemhely szezon előtti felújítására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottságának a Badacsonyi Rizling sori illemhely felújítására vonatkozó javaslatát elutasítja, korábban e tárgykörben elfogadott képviselő-testületi határozat visszavonását nem támogatja.

Határidő: azonnal

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

 

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a Rizling sori illemhelyre vonatkozó Pénzügyi bizottsági javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

440/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-        Céh Turisztikai Egyesület kérelme Rizling sori nyilvános illemhely szezon előtti felújítására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottságának javaslatát – nem javasolja a Képviselő-testületnek a Badacsony, Rizling soron lévő nyilvános illemhely szezon előtti felújítását – elutasítja.

Határidő: azonnal

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy mivel nincs döntés, a korábbi határozat marad érvényben.

Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság a Szegedy Róza Házban megrendezendő színdarab technikai feltételeinek megteremtéséhez 250.000 Ft vissza nem térítendő támogatás általános tartalék terhére történő biztosítására vonatkozó javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Folly Péter képviselő kéri, hogy a támogatás felhasználásáról a pénzügyi osztály felé számoljon be az egyesület.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő a költségek csökkentése érdekében javasolja, hogy a rendezvényekhez a Kulturális intézmény biztosítsa a színpadot.

 

Békássy János elmondja, hogy ahová fel kívánják építeni a színpadot, ott nem egyenletes a talaj, az alapja nem megfelelő. Meg fogják vizsgálni a felvetést, ha megoldható más formában, akkor nem fogják felhasználni a támogatást.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő felveti, hogy ha mégis szükséges egy új színpad, akkor az önkormányzat rendezvényeire is legyen hasznosítható.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy ez természetes, az egyesület anyagában is szerepel. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

441/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-        Támogatási kérelem Szegedy Róza Ház rendezvényéhez

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Békássy János kérelmére a Szegedy Róza Házban megrendezendő színdarab technikai feltételeinek megteremtéséhez 250.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a 2013.  évi általános tartalék keret terhére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási szerződést készítse elő, a kifizetést eszközölje.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

támogatási szerződés megkötésére 3 nap

kifizetésre a támogatási szerződés aláírását követő 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Elszámolásért: Pusztai Lászlóné pénztáros

 

Orbán Péter alpolgármester a Badacsonyi Borhetek részvételi szabályzatában a jelentkezési határidő módosítására vonatkozó bizottsági javaslatot ismerteti. Kéri, hogy aki el tudja fogadni 06.09-re történő határidő módosítást, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

442/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-        Badacsonyi Borhetek részvételi szabályzatának módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonyi Borhetek részvételi szabályzatában a jelentkezési határidőt módosítja 2013. június 9. napjára. Utasítja a jegyzőt, hogy a dokumentációt készítse elő.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

szabályzat módosítására 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy a CÉH Turisztikai Egyesület 2012. évi szakmai munkájáról szóló beszámolóval kapcsolatosan kíván-e valaki hozzászólni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy most sem kapta meg a testület a beszámolót azzal a tartalommal, melyre vonatkozóan a határozatát meghozta. A 11,5 milliós támogatással a testületnek a lakosság felé is el kell számolnia. Nem érti, hogy miért nem tartják be az érintettek a határozatokban foglaltakat.

 

Békássy János elmondja, hogy az anyag elkészült, a mai napon a jegyző úr gépén lesz.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja, hogy a következő ülésén tárgyaljon erről a képviselő-testület.  Kéri, hogy aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

443/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

CÉH Turisztikai Egyesület 2012. évi szakmai munkájáról beszámoló

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a CÉH Turisztikai Egyesület 2012. évi munkájáról szóló beszámolójának újratárgyalását soron következő ülésén. Felkéri az egyesület elnökét, hogy a 2012. évben nyújtott 11,5 millió forintos önkormányzati támogatás szakmai felhasználásáról készítse el a beszámolót.

Határidő: elfogadásra azonnal

szakmai beszámoló előterjesztésére 2013. május 29.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Part Imre elnök CÉH Turisztikai Egyesület


 1. 2. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának kulturális koncepciójának elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fodor József BVKI igazgató

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Humán bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a  határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Kulturális Koncepcióját az előterjesztést szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Fodor József igazgató elmondja, hogy a koncepció elkészítésében 2-3 év munkája fekszik, legalább olyan fontos, mint a HÉSZ, azzal szorosan összefügg. Tartalmazza a település összes civil szervezetének, egyesületének jövőbe vetett hitét és múltját. Javasolja a mindenkori testületnek a koncepció időközönkénti újragondolását, átbeszélését.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő felveti, hogy a koncepció 3 művelődésszervező alkalmazásával számol. Kérdezi, hogy a testület elfogadja-e ezt a létszámot.

 

Fodor József igazgató elmondja, hogy a hosszú távú tervezet pénzügyi és egyéb viszonyok függvénye, ezért mondta, hogy akár minden évben elő kell venni.

 

Wolf Viktória aljegyző ismerteti, hogy a költségvetési rendelet minden évben leszabályozza ezt a kérdéskört, a létszámgazdálkodásról a testület dönt.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő felveti, hogy a civil szervezetek között nem szerepel a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület, aki a településrész összes rendezvényét bonyolítja.

 

Fodor József igazgató elnézést kér, véletlenül maradt ki az egyesület, javítani fogja.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja az elhangzottak figyelembevételével a Humán bizottság javaslatának elfogadását. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

444/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-        Badacsonytomaj Város Önkormányzatának kulturális koncepciójának elfogadása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Kulturális Koncepcióját az előterjesztés szerinti tartalommal – kiegészítve a BÖÉE civil szervezet tevékenységével – elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.
 3. felkéri a koncepció végrehajtására és végrehajtásának megszervezésére Fodor József igazgatót.

Határidő: azonnal

egyebekben koncepció szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Fodor József igazgató BVKI

3./ Napirendi pont

NKA rendezvénypályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fodor József BVKI igazgató

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületének, hogy hatalmazza fel Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményét a pályázaton való részvételre. Nyertes pályázat esetén a kérelemben szereplő összeget finanszírozza elő az intézmény részére.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben szereplő „A” határozati javaslat elfogadását.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a Humán bizottság ülésén elhangzott, miszerint 1 héten belül várható ebben a kérdéskörben fejlemény. Erről kéri az igazgató úr tájékoztatóját.

 

Fodor József igazgató ismerteti, hogy a pályázaton 5 millió forint feletti rendezvény esetén lehet részt venni. Utalt egy várható eseményre a bizottság ülésén. Tavaly 4 millió forint összegre nyújtott be az intézmény pályázatot, azonban a testület nem tudta biztosítani az 1,5 millió forint + ÁFA önerőt. Múlt héten érkezett meg a határozat arról, hogy az önkormányzat illetve az intézmény 3.459.255 Ft-ot nyert el. Kéri a testületet, hogy ezen összeget olyan formában biztosítsa a Kulturális intézmény részére, hogy 2 millió forintot ad az idei rendezvényhez, 1 millió forintot a jövő évi 10. jubileumi városnapra kössön le, a fennmaradó 459.255 Ft-ot pedig egy laptop, egy kivetítő és egy vászon vásárlására fordíthassák.

 

Forintos Ervin képviselő soknak tartja a laptop vásárlásához kért összeget. Kérdezi, hogy a megjelölt eszközökkel az önkormányzat rendelkezik-e.

 

Fodor József igazgató ismerteti, hogy egy laptop 180 eFt, kivetítő 200 eFt, egy vászon pedig 80 eFt-ba kerül, mely a céljaikhoz megfelel. Elmondja, hogy az önkormányzat illetve egyéb intézmények, civil szervezetek részére is a kulturális intézmény biztosítja az eszközöket, melyek rossz állapotban vannak. Használatuk folyamatos, a nyugdíjasklub rendezvényén, a lakossági fórumon használták legutóbb. Megjegyzi, hogy jelenleg saját tulajdonú számítógépét hozta be a munkahelyére, azt használja.

 

Orbán Péter alpolgármester a 2 millió forintot az „őszi rendezvényekhez” megfogalmazással javasolja biztosítani.

 

Folly Péter képviselő kérdezi, hogy az önkormányzat költségvetésében milyen összegek szerepelnek az adott rendezvényekhez.

 

Fodor József igazgató ismerteti, hogy augusztus 20-ra 100 eFt, a szüreti rendezvényre 3 millió forint, az összes többi rendezvényre kisebb összegek vannak beállítva.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az összes rendezvény 8.369 eFt előirányzattal szerepel a költségvetésben.

 

Folly Péter képviselő kérdezi, hogy az elnyert összeg költhető-e egyéb infrastrukturális dolgokra.  Kérdezi, hogy ha jóval magasabb összeget nyernének, akkor az is teljes mértékben a rendezvényekre lenne visszaforgatva.

 

Fodor József igazgató elmondja, hogy így biztonsággal megtartható a rendezvény. A pályázathoz a rendezvénytervet meg kellett csinálni, ez 5 millió forintra vonatkoztatva készült el. Nyertes pályázattal a pénz a jövő évben bejön, tehát nem vagylagosan kell hozzátenni a 2 milliót.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy alapvetően a határozati javaslat a hiányzó 2 millió forintot biztosítja.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy igen. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a 2 millió forintot az őszi rendezvényekre fordítsa a testület, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

445/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-      Leader pályázat felhasználásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előzetesen a BVKI által pályázaton elnyert 3.459.255 Ft-ból 2.000.000 Ft-ot a 2013. évi őszi rendezvényekhez biztosít. Felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt és a Költségvetési- és Adóosztályt, hogy a 2013. évi költségvetési rendelet ennek megfelelő módosítását készítse elő.

Határidő: azonnal

egyebekben elszámolás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Fodor József igazgató BVKI

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy 1 millió forint legyen zárolva a jövő évi jubileumi városnapi rendezvényre, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

446/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-      Leader pályázat felhasználásáról –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előzetesen a BVKI által pályázaton elnyert 3.459.255 Ft-ból 1.000.000 Ft-ot 2014. évi jubileumi városnapra zárol. Felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt és a Költségvetési- és Adóosztályt, hogy a 2014. évi költségvetés tervezésekor és előkészítésekor a testület határozatát vegye figyelembe.

Határidő: azonnal

egyebekben elszámolás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Fodor József igazgató BVKI

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Kulturális intézmény az NK pályázaton részt vegyen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

447/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-      NKA rendezvénypályázatról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményét az NKA pályázaton való részvételre és nyertes pályázat esetén a kérelemben szereplő összeget előfinanszírozza az intézmény részére.

Határidő: azonnal

egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Fodor József igazgató BVKI

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a 459.255 Ft-ból a Kulturális intézmény laptopot, kivetítőt és vetítő vásznat vásároljon, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

448/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-      Leader pályázat felhasználásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előzetesen a BVKI által pályázaton elnyert 3.459.255 Ft-ból 459.255 Ft-ot laptop, kivetítő és vetítő vászon beszerzéséhez biztosít. Felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt és a Költségvetési- és Adóosztályt, hogy a 2013. évi költségvetési rendelet ennek megfelelő módosítását készítse elő.

Határidő: azonnal

egyebekben elszámolás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Fodor József igazgató BVKI

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Fodor József igazgató meghívja a jelenlévőket a holnapi napon tartandó Ranolder emléktúrára, a 17.00 órakor kezdődő Foltvarró Klub kiállítás megnyitójára, 18.00 órakor pedig egy zenés kávéházi estre. Megjegyzi, hogy Pünkösd hétfőn keszegsütés lesz a badacsonyi mólón.

 

Orbán Péter alpolgármester a napirendi pontok sorrendiségére tesz módosító indítványt. Javasolja a meghívóban szereplő 20. napirendi pont „Felső bazársor pályázati elbírálása” előrehozatalát. Kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

449/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-      Napirendek sorrendiségére vonatkozó indítvány

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20. napirendi pontot „Felső Bazársor pályázati elbírálása” előrehozott napirendként 4. napirendi pontként tárgyalja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester

 

 

4./ Napirendi pont

Felső Bazársor pályázati elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, ismerteti a  határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága abban az esetben javasolja a Képviselő-testületnek a bérleti szerződés megkötését, amennyiben a pályázó be tudja mutatni a 05.16-i testületi ülésig a pályázati kiírásban szereplő igazolásokat.

 

Nagy Miklós pályázó megköszöni, hogy a testület előrevette a napirendet. Elmondja, hogy sajnos a NAV igazolása még nincs meg, az önkormányzatnak pedig mintegy 400 eFt késedelmi kamattal tartoznak. Minden rossz érzés nélkül el tudja fogadni, ha a testület nem támogatja a pályázatát, rövid távon nem szeretné mindenáron megtenni a fejlesztést. Viszont ha bizalmat kapna a testülettől, két hét alatt beszerzi a szükséges igazolásokat. Örül annak, hogy a felső bazársorra más befektetők is érdeklődnek, de az átgondoltságra szükség van.  A terület egy komoly szállodaprojektre alkalmatlan, az önkormányzatnak inkább a meglévők kiszolgálásához az egyéb infrastruktúrát kellene ott megteremteni. Egy nem túl magas léptékű építményt tud elképzelni, hiányzik egy komoly bazársor, kiépített zöldterülettel. Sok kritikát kapnak azért, hogy a megépített szálloda túl nagy a területhez viszonyítva.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy az érdeklődő befektetők egy bazársort szeretnének szálláshelyekkel kombinálva megépíteni, természetesen a HÉSZ előírásait betartva.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy a közelben épült egy újabb szálloda, a volt Hableány épületét is felújítják. Reméli, hogy az épület szép mozaikdíszítését megtartják valamilyen formában. Egyetért azzal, hogy a felső bazársor területén egy kiszolgáló építményeket tartalmazó objektum jöjjön létre, szükség lenne Badacsonyban egy hagyományos cukrászdára is. Megjegyzi, hogy a BonVino építésekor volt korábban a területre vonatkozóan egy látványterv, mely találkozhat a testület elképzelésével.

 

Nagy Miklós pályázó megjegyzi, hogy számításaik szerint a mostani viszonyok szerint nem állja meg a helyét, komoly rizikót jelentene a beruházás. A tulajdonviszonyok terén az önkormányzatnak kell  tiszta helyeztet teremtenie.

 

Folly Péter képviselő véleménye szerint nem szabad a területre szállodát építeni, a teret egyben, bazársorral és a zöldfelülettel kell kezelni.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi a jegyző urat, hogy van-e lehetőség az igazolásokat a szerződéskötés előtt behozni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy nincs. A pályázati kiírás szerint a pályázathoz kell mellékelni azokat. Új pályázat kiírására lenne lehetőség.

 

Folly Péter képviselő javasolja ugyanezen szöveggel új pályázat kiírását, tekintettel arra, hogy amennyiben nem lesz bérlője a területnek, az önkormányzat 500 eFt bevételtől esik el.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a pályázat újbóli kiírása holnap megtörténhet. Ettől számított 15 nap a benyújtási határidő.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a pályázat újbóli kiírásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

450/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-      Felső Bazársor pályázati elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felső Bazársor hasznosítása tárgyában elrendeli új pályázat kiírását – az eredeti pályázati kiírás szerinti tartalommal – 2013. május 17-i megjelentetéssel 15 napos benyújtási határidővel a hatályos jogszabályi előírások betartása mellett.

 

Határidő: azonnal

kiírásra 2013. május 17.

elbírálásra pályázat szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki jelen pályázat eredménytelenné nyilvánításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

451/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-       Felső Bazársorra benyújtott pályázat eredménytelenné nyilvánítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felső Bazársor hasznosítása tárgyában kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

Felkéri a Műszaki Osztályt, hogy a pályázókat a döntésről értesítse.

 

Határidő: azonnal

értesítésre 5 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

5./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Testnevelés és Sportkoncepciója

2013-2017

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete/

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Humán bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága

-     Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013-2017-évre vonatkozó Testnevelés és Sportkoncepcióját elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

-     Javasolja felkérni az ifjúsági és sportreferenst, hogy derítsen fel számlaképes edzőket a különböző sportágakhoz, szeptembertől javasolja létrehozni az iskolában a sportszakköröket.

-               Javasolja legalább ifjúsági és amatőr szinten a futball beindítását.

-     A sportágak működtetéséhez a következő soros ülésre készüljön el a terv és a költségvetés.

 

Folly Péter képviselő kérdezi, hogy miért nem az ifjúsági és sportreferens az előterjesztő.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a sportreferens nem köztisztviselő, pályázat útján foglalkoztatja az önkormányzat. Nincs előterjesztési joga.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint egyre nagyobb az igény a kézilabda felnőtt és ifjúsági szinten való rendszerességére, versenyeztetésére. Kérdezi a sportreferenstől, hogy ebben az irányban milyen előrelépési lehetőséget lát. A futball felélesztésére érdektelenség miatt nem sok esélyt lát. Véleménye szerint a tömegsport felé kell nyitni, a lakosság minden rétegét bevonva.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy az iskolai sportszakkörök működtetéséhez számlaképes edzőkre van szükség. A finanszírozásukat szeptembertől a sportcélra elkülönített pénzeszközökből lehet megoldani, a Humán bizottság hatáskörében. Erre a célra kifizetendő összeg nem terhelné külön a költségvetést.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy okai vannak annak, hogy a labdarúgás ilyen helyzetben van a településen.  Véleménye szerint nem az a fő gond, hogy nincs játékos, hanem nincs olyan személy, aki felvállalná a feladatot, és a testület és a játékosok bizalmát is élvezné.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy megkereste Forintos Ervin és Rajzó Ildikó képviselőket azzal, hogy segítsék újjászervezni a sportéletet.

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint a futball újraszervezését is az utánpótlásnál kell elkezdeni. A futballedző fenntartása akár iskola sportszakkör keretében, direkt módon is történhet. Véleménye szerint a sportegyesület sok pénzbe kerül, ezért hozta a Humán bizottság a javaslatát az edzők megkeresésére, többféle sportszakkör beindítására iskolai keretek között. A versenyző és élsportolóvá válás adottság kérdése. Az edzők szerepe az, hogy a sportot megszerettessék, és egészségmegőrző hatását előtérbe helyezve, hobbi szintén minél többen vegyenek részt benne.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az önkormányzat tavaly és az idén is támogatta a sportéletet, a pálya fenntartása is 1,2 millió forintba került. Tudomása szerint a sportegyesület nem oszlott fel, a lakosság részéről kell az akarat a sportban való részvételre.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy a testület valóban támogatta az állagmegóvást, de egyetlen mérkőzés sem volt a pályán. Nem feltétlenül az utánpótlásról van szó, az is kérdés, hogy a helyi fiatalok indulhatnak-e az őszi bajnokságon, lesz-e olyan ember, aki összefogja a csapatot, felvállalja az összes feladatot.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy ezért próbálnak egy újabb sportelnökséget alakítani, aki a sportszakosztályt létrehozza.

 

Folly Péter képviselő szerint a tömegsportot kellene erősíteni a versenysport helyett. Az a fő cél, hogy az emberek mozogjanak, és ezt az iskolában már el kell kezdeni. Egy elkötelezett edzőre van szükség. Fontosnak tartja, hogy a helyiek használhassák a sportpályát.

 

Berecz Nikolett ifjúsági és sportreferens elmondja, hogy a következő soros ülésre kidolgozza, hogy 5 edző finanszírozása olyan sportágak vonatkozásában, melyekhez a feltételek adottak, mennyibe kerülne. A sportpályát javasolja nyáron bérbe adni különböző sportrendezvényekhez, labdarúgó akadémiák részére, a bevételből a későbbiek során a sportegyesület támogatható.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy a versenyeztetés többféleképpen értelmezhető. A gyerekek a későbbiek során versenyzővé válhatnak, a nézők száma is jelentős.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a sportpályát a VN. KFT. adhatja bérbe. A sportegyesületet nem kell létrehozni, az él. Javasolta a kézlabdázókat szakosztályként beépíteni a meglévő sportegyesületbe, így támogatásokhoz is juthatnak. Az alapszabály módosítást tavaly decemberben már elkészítette, de az azóta történtekről nincs tudomása. Az egyesület bármilyen sportággal bővíthető, amire igény van. A sporttelepet a VN. KFT. a vagyonkezelési szerződés alapján az ingatlan funkciója szerint hasznosíthatja.

 

Folly Péter képviselő kérdezi, hogy ha a lakosság szeretné a pályát használni, hol kell ezt bejelenteniük.

 

Pásztor László ügyvezető ismerteti, hogy az edzőpálya nyitva van, minden bejelentés nélkül használni lehet. A pálya mellett egy faházat helyeztek el. A nagy pálya aszfaltozott része szintén használható, a füves részt bejelentés alapján nyitják meg.

 

Orbán Péter alpolgármester a Humán bizottság javaslatát teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki az abban foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

452/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-       Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Testnevelés és Sportkoncepciója 2013-2017

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Testnevelés és Sportkoncepcióját 2013-2017. az előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a Sportkoncepció időtartama alatti években gondoskodjon az abban szereplő feladatok végrehajtásához szükséges előirányzatok az önkormányzati éves költségvetésébe történő betervezéséről.
 3. 3. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javaslatát elfogadva az ifjúsági és sportreferenst felkéri, hogy derítsen fel számlaképes edzőket a különböző sportágakhoz, szeptembertől javasolja létrehozni az iskolában a sportszakköröket.
 4. 4. a koncepcionális megvalósításához javasolja legalább ifjúsági és amatőr szinten a futball beindítását.
 5. elrendeli a sportágak működtetéséhez a következő soros ülésre készüljön el a terv és a költségvetés.
 6. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.

Határidő: azonnal

3-5. pontban folyamatos

egyebekben koncepció szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett ifjúsági- és sportreferens

Folly Péter képviselő 9.34 órakor távozott a teremből.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 5 fő

6./ Napirendi pont

VN Kft. 2013. I. negyedév gazdálkodásról beszámoló és 2012. évi mérlegbeszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető VN Kft.

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete/

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Badacsonytomaj VN. KFT. 2012. évi mérlegbeszámolóját – Közhasznúsági jelentés 2012.01.01. – 2012.12.31. – az alábbi kiegészítésekkel elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek:

-     A munka intenzitásának javítása

-     Munkaszervezés javítása

-     Bizonyos munkák normaidejének meghatározása

-     Dolgozók ösztönzési lehetőségeinek kidolgozása

-     Strandokon papír és szappanadagoló eszközök alkalmazása

-     Badacsonyi strandon a büfésor felújítása építész tervező bevonásával

-     A közhasznúsági jelentés 5. oldalán elírás történt, a 988 eFt eredményt 908 eFt-re kell javítani.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága

-     az I. sz. határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

-     javasolja, hogy a Képviselő-testület 05.16-i ülésére a VN. Kft. készítsen tájékoztatást a strandi üzletek, illetve üzlet előtti területek bérleti szerződéseiről.

-  elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő II. sz. határozati javaslatot az alábbi kiegészítéssel: az elért eredmény, 980.000 Ft. a közhasznú feladatok ellátására lett fordítva.

 

Folly Péter képviselő 9.37  órakor érkezett meg az ülésre.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6 fő

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy az SZMSZ szerint először az előkészítőt kell megkérdezni, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a felsorolt feladatok egy része megtörtént. Badacsonyban a büfésoron két szerződés lejárt, ezeket az év végéig hosszabbították meg. Ebben az évben minden szerződés érvényét veszti, így lehetőség lesz az épületegyüttes lebontására illetve felújítására.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a VN. Kft.  dolgozója saját traktorral végzi a munkát, mert a Kft-nek nincs megfelelő eszköze. El kellene gondolkodni azon, hogy a szükséges eszközt a Kft. vásárolhassa meg például a kivetítő helyett.

 

Székely István könyvvizsgáló elmondja, hogy elvégezte a könyvvizsgálatot. A beszámoló megbízható és valós állapotot mutat a VN. Kft. 2012. december 31-én fennálló vagyoni helyzetéről.

 

Orbán Péter alpolgármester a Humán bizottság határozati javaslatát teszi fel szavazásra, kéri, hogy aki az abban foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

453/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-     VN Kft. 2012. évi mérlegbeszámoló

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottságának javaslatát elfogadva a Badacsonytomaj VN. KFT. 2012. évi mérlegbeszámolóját – Közhasznúsági jelentés 2012.01.01. – 2012.12.31. – az alábbi kiegészítésekkel elfogadja:

a) A munka intenzitásának javítása

b) Munkaszervezés javítása

c) Bizonyos munkák normaidejének meghatározása

d) Dolgozók ösztönzési lehetőségeinek kidolgozása

e) Strandokon papír és szappanadagoló eszközök alkalmazása

f) Badacsonyi strandon a büfésor felújítása építész tervező bevonásával

g) A közhasznúsági jelentés 5. oldalán az elírási hiba miatti 988 eFt eredmény javítása 908 eFt-ra történő javítása.

A Képviselő-testületnek elfogadja továbbá, hogy az elért 980.000 Ft eredmény a közhasznú feladatok ellátására legyen fordítva.

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Pásztor László ügyvezető

Forintos Ervin képviselő kéri, hogy a lejáró üzletbérleti és területbérleti szerződések helyett újak ne kerüljenek aláírásra.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki Forintos Ervin képviselő indítványát el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

454/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-                           Üzletbérleti szerződésekkel kapcsolatban –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Forintos Ervin képviselő módosító indítványát elfogadja és elrendeli, hogy a strandi üzletek, illetve üzlet előtti területek bérleti szerződéseket (határidejét tekintve lejáró üzletbérleti szerződéseket) a Pénzügyi Bizottság soros ülésén tárgyalja meg és az új üzlet bérleti szerződések addig ne kerüljenek aláírásra.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 2013. június PüB ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Pásztor László ügyvezető

 

Wolf Viktória aljegyző megjegyzi, hogy a közhasznúsági jelentésről is dönteni kell.

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a VN Kft. 2013. I. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

455/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-     VN. Kft. 2013. I. negyedévi gazdálkodásáról beszámoló -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj VN Kft. VN. Kft. 2013. évi I. negyedév gazdálkodásáról szóló beszámolót jóváhagyólag az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felhatalmazza a Krisztin N. László polgármester, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.

 

Határidő:  elfogadásra azonnal

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Pásztor László VN Kft. ügyvezető

Vargáné Szőke Judit könyvelő kéri a határozatba belefoglalni, hogy a 2012. évi beszámoló vonatkozásában elért 908 eFt-os eredmény közhasznú feladatokra fordítandó.

 

Wolf Viktória aljegyző megjegyzi, hogy benne van.

 

 

 1. 7. Napirendi pont

Tájékoztató VN Kft. településszemlén feltárt és elrendelt feladatok elvégzéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető VN Kft.

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete/

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a VN. Kft. településszemlén feltárt és elrendelt feladatok elvégzéséről szóló tájékoztatójának elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

A bizottság javasolja, hogy a badacsonyörsi fahidat a VN. KFT. saját hatáskörben újítsa fel.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a településszemlén feltárt és elrendelt feladatok elvégzéséről szóló tájékoztatót.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a fahíd rossz állapotban van, felújításához szakértő bevonása is szükséges a szigorú előírások miatt.

A településszemlén kitisztításra kijelölt területek pontos fizikai meghatározása szükséges.  A 6 db terület több 100 m-es erdősávban helyezkedik el, nem tudni pontosan, hogy melyik az önkormányzat területe. A fakivágásokhoz az engedélyeket is be kell szerezni.

 

Forintos Ervin képviselő szeretné, ha a fahíd javítását erre jogosult cég végezné, statikus és szakértő bevonása szükséges véleménye szerint. Amennyiben ott baleset történne, annak súlyos következményei lehetnek az önkormányzatra nézve is.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy a régi örsi temető rendbetétele mikor történik meg.

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy tegnap a területet kitisztították.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a fahíd az önkormányzat tulajdonában áll. Korábbi döntés értelmében a VN. Kft. saját hatáskörben újítsa fel. Forintos Ervin képviselő javaslata szerint szakcég végezze el a munkát. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

456/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-     VN. Kft. településszemlén feltárt és elrendelt feladatok elvégzéséről tájékoztató -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Humán Ügyek Bizottságának javaslatát elfogadva elrendeli a badacsonyörsi fahíd felújítását a VN Kft. saját hatáskörében.
 2. Forintos Ervin képviselő javaslatát elfogadja és elrendeli, hogy a felújítás szakértők bevonásával történjen és a kivitelezést az erre jogosult és szakosodott cég végezze el.
 3. felhatalmazza a Krisztin N. László polgármester, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.

 

Határidő:  elfogadásra azonnal

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Pásztor László VN Kft. ügyvezető

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a településszemlén feltárt és elrendelt feladatok elvégzéséről szóló tájékoztatót el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

457/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-     VN. Kft. településszemlén feltárt és elrendelt feladatok elvégzéséről tájékoztató -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj VN Kft. településszemlén feltárt és elrendelt feladatok elvégzéséről szóló tájékoztatóját elfogadja.
 2. felhatalmazza a Krisztin N. László polgármester, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.

 

Határidő:  elfogadásra azonnal

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Pásztor László VN Kft. ügyvezető

8./ Napirendi pont

VN. Kft. könyvvizsgálatára beérkezett árajánlatok

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető VN Kft.

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete/

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Badacsonytomaj VN. KFT. könyvvizsgálatával a Székely Könyvvizsgáló KFT-t (8300 Tapolca, Bányász u. 21.) javasolja megbízni.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a VN. Kft. könyvvizsgálati feladatainak ellátására a Székely Könyvvizsgáló Kft. bízza meg.

 

Pásztor László ügyvezető megjegyzi, hogy a Felügyelő Bizottság szintén ezt javasolja.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy kimaradt a határozati javaslatból a könyvvizsgálati feladatok elvégzésének időszaka. Ezt meg kell határozni.

 

Vargáné Szőke Judit könyvelő ismerteti, hogy az előterjesztésben 2013. június 1-től 2016. május 31-ig tartó időszak szerepel.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja az időszakot egy évre, 2013. június 1-től 2014. május 31-ig megkötni, mivel változhat a jogszabályi környezet is.

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki Simonné Visi Erzsébet módosító indítványát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

458/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-     VN. Kft. könyvvizsgálatáról -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Simonné Visi Erzsébet módosító indítványát elfogadja és a VN Kft. könyvvizsgálatát 2013. június 1-től 2014. május 31-ig tartó időintervallumban határozza meg.
 2. felhatalmazza a Krisztin N. László polgármester, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.

 

Határidő:  elfogadásra azonnal

egyebekben 2014. május 31.

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Pásztor László VN Kft. ügyvezető

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a Székely Könyvvizsgáló Kft-t  megbízását javasolja a feladat elvégzésére, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

459/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-     VN. Kft. könyvvizsgálatáról -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a VN Kft. könyvvizsgálatával a Székely Könyvvizsgáló Kft-t (8300 Tapolca, Bányász utca 21.) bízza meg.
 2. felhatalmazza a Krisztin N. László polgármester, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.

 

Határidő:  elfogadásra azonnal, egyebekbe 15 nap

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Pásztor László VN Kft. ügyvezető

9./ Napirendi pont

Menü Bt. 2012. évi mérlegbeszámolójáról, a 2013. évi térítési díjak megállapításáról és halasztási kérelem megvitatásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné üzletvezető MENÜ Bt.

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete/

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Menü Bt. 2012. évi mérlegbeszámolóját – Egyszerűsített éves beszámoló a 2012. üzleti évről – fogadja el.

A Menü Bt. 1.764 eFt támogatás visszafizetésének halasztására vonatozó kérelméről rendkívüli ülés keretében döntsön.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

-            a Menü Bt. 2012. évi mérlegbeszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

-            a Menü Bt. támogatás visszafizetési határidő 2014. december 31-ig történő halasztásra vonatkozó kérelmét fogadja el.

-            a Menü Bt. 2013. évi térítési díjainak megállapításáról akkor hozzon döntést, amikor a Bt. további sorsa tisztázódik.

-            a Menü Bt. 2013. I. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót fogadja el.

Folly Péter képviselő elmondja, hogy rendkívüli ülésen döntött a testület a Menü Bt. átalakítása mellett. Ezért érdemesnek tartaná elhalasztani a tagi hitel kérdésének ügyét. A vagyonmérleget el kell készíteni, a kül és beltag arányát fel kell térképezni, a tagi hitelt beemelve kell vizsgálni ezt a kérdést.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a mérlegbeszámolóról kell dönteni, illetve a térítési díjak megállapítására vonatkozó javaslatról.

 

Forintos Ervin képviselő szerint tájékozódni kellene a térítési díjakról való döntés előtt, hogy másutt hogyan működnek az étkeztetést végző Kft-k.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja a következő testületi ülésen dönteni a térítési díjakról.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő a Kft. átalakításának megfelelően, 3 hónapon belül javasolja a térítési díjak témájában a döntést.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy az új térítési díjak az előterjesztés szerint 2013. szeptember 1-jén lépnének életbe. Eddig javasolja a döntéshozatalt.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Menü Bt. 2013. évi térítési díjainak megállapításáról a képviselő testület az augusztusi ülésén határozzon, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

460/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-                     Menü Bt. 2013. évi térítési díjak megállapításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Menü Bt. 2013. évi térítési díjak megállapítását a Kft. átalakítása folyamatában javasolja újratárgyalni.
 2. felhatalmazza a Krisztin N. László polgármester, hogy a döntésről az üzletvezetőt értesítse.

Határidő:         elfogadásra azonnal

2013. augusztusi soros képviselő-testületi ülés

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Lukács Antalné üzletvezető

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a Menü Bt. 2012. évi mérlegbeszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

461/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-           Menü Bt. 2012. évi mérlegbeszámolójáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Menü Bt. 2012. évi mérlegbeszámolóját – Egyszerűsített éves beszámoló a 2012. üzleti évről – jóváhagyólag, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felhatalmazza a Krisztin N. László polgármester, hogy a döntésről az üzletvezetőt értesítse.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Lukács Antalné üzletvezető

Orbán Péter alpolgármester 9.56 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testület ülése 10.15 órakor folytatódik.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6 fő

10./ Napirendi pont

NABE támogatási kérelméről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Farkas Éva elnök NABE

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete/

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, ismerteti a határozati javaslatot.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága nem javasolja a Nők a Balatonért Egyesület kérelmének támogatását.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi Farkas Éva NABE elnököt, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Farkas Éva elnök elmondja, hogy a NABE énekkarát Badacsonytomaj lengyelországi testvérvárosa meghívta. Úgy gondolták, hogy egy adventi koncerten méltóképpen képviselhetnék a települést. Azért fordultak az önkormányzathoz segítségért, mert tagságuk többségének nincs anyagi lehetősége a tetemes buszköltség kifizetésére. Az énekkar tagjai amatőrök, sok gyakorlásra van szükségük ahhoz, hogy megfelelő színvonalat érjenek el. Csak akkor utaznak el, ha a kórusvezető úgy ítéli meg, hogy alkalmasak a színvonalas előadásra. A NABE régóta részt vesz a település programjain, a tagok a közcélokra saját pénzükből is áldoznak. Fenntartásukra – postaköltség, irodaszer, utazási költség - eddig semmiféle önkormányzati támogatást nem kaptak. Kéri, hogy amennyiben a testületnek lehetősége van rá, támogassák kérésüket.

 

Forintos Ervin képviselő 10.18 órakor távozott a teremből.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 5 fő

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy tudomása szerint, ha a csoport meghívásra érkezik, akkor a meghívó állja a felmerülő költségeket. Saját részéről egy helyben megvalósuló programhoz szívesebben adna támogatást. Ha a testület a lengyelországi utazást támogatja, ezzel a költségvetésben a civil szervezetekre szánt összeg ki is merülne.

 

Farkas Éva elnök elmondja, hogy megtisztelve érzik magukat a meghívás miatt és azzal, hogy kinti tartózkodásuk teljes ellátását átvállalják. Ezért az utazási költség átvállalását nem szorgalmazná. Nem tudta, hogy mekkora keretösszeg áll rendelkezésre ilyen célokra az önkormányzat költségvetésében. Ha kisebb összeggel tudná támogatni a csoportot a testület, azt is szívesen fogadnák és megköszönnék.

 

Folly Péter képviselő szerint ebben később is dönthet a testület, akkor, ha a karvezető asszony az utazás mellett dönt. Mivel a rendelkezésre álló teljes keret 250 eFt, 125 eFt-os támogatást tudna elfogadni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, ha egy civil szervezet meghívást kap, akkor azt viszonozni illik. Ehhez szintén támogatásra lesz szükség. Ezért nem tudja a lengyel testvérvárosi kapcsolatot már a kezdetek óta támogatni, nagyon messze van, nem tud igazán élő kapcsolat kialakulni.

 

Farkas Éva elnök elmondja, hogy a lengyelországi testvérvárosból már több ízben voltak itt, saját pénzükön, így került sor a visszahívásukra. Nem várnak viszonzást, de ha erre kerül sor, a NABE tagjai közül sokan foglalkoznak szálláskiadással, működtetnek vendéglátó egységet. Ellátásukat meg tudnák oldani.

 

Folly Péter képviselő kérdezi, hogy más forrásból próbáltak-e pénzt szerezni.

 

Farkas Éva elnök elmondja, hogy erre nem tettek kísérletet, a vállalkozókat már sok mindennel megkeresték. Pályázatokat sem keresett, maga részéről egy EU-s pályázat összeállítására és elszámolására nem vállalkozik. Ha megvalósul a kiutazás, akkor akár saját pénzükön fogják megoldani.

 

Forintos Ervin képviselő 10.25 órakor visszaérkezett az ülésre.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6 fő

 

Forintos Ervin képviselő szerint meg kell vizsgálni, hogy egy kisebb busz, alacsonyabb költséggel elegendő lenne-e. Ettől függetlenül javasolja a kért támogatás biztosítását.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő 100 eFt támogatás megítélését tudná támogatni, hiszen más civil szervezetek is rá fognak szorulni az önkormányzat segítségére.

 

Orbán Péter alpolgármester szavazásra teszi fel az elhangzott összegeket. Kéri, hogy aki a 100 eFt-os támogatással ért egyet, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással meghozza az alábbi:

462/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-       NABE támogatási kérelméről

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a NABE kérelmére a Lengyel Czempin városba történő utazáshoz Simonné Visi Erzsébet képviselő módosító indítványát 100.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás biztosítása vonatkozásában elutasítja.

Határidő:         elfogadásra azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a 125 eFt-os támogatással ért egyet, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással meghozza az alábbi:

463/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-       NABE támogatási kérelméről

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a NABE kérelmére a Lengyel Czempin városba történő utazáshoz Folly Péter képviselő módosító indítványát 125.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás biztosítása vonatkozásában elutasítja.

Határidő:         elfogadásra azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a 250 eFt-os támogatással ért egyet, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 4 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

464/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-       NABE támogatási kérelméről

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a NABE kérelmére a Lengyel Czempin városba történő utazáshoz Forintos Ervin képviselő módosító indítványát 250.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás biztosítása vonatkozásában elutasítja.

Határidő:         elfogadásra azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki az eredeti kérelemben szereplő 500 eFt támogatással ért egyet, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 2 ellenszavazattal meghozza az alábbi:

465/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-       NABE támogatási kérelméről

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a NABE kérelmét, a Lengyel Czempin városba történő utazáshoz 500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás biztosítása vonatkozásában elutasítja.

Határidő:         elfogadásra azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Orbán Péter alpolgármester módosító indítványként 200 eFt-os támogatást javasol.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy segíteni szeretne, ezért 124 eFt-ot vagy 101 eFt-ot javasol meghatározni.

 

Forintos Ervin képviselő felveti, hogy a Szegedy Róza házban a Liliomfi előadásával kapcsolatosan a testület nem gondolkodott a támogatás mértékén. A testület döntésképtelenségét az egyesület ellen irányuló magatartásnak minősíti.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy elsősorban helyben megvalósuló programok támogatásával ért egyet, ezek bevételt hoznak a településnek. Ezért tartózkodott a szavazás során, illetve nem lett végigjárva a lehetséges támogatók köre és a meghívó fél megkérdezése az  utazási költségek átvállalásáról sem történt meg.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy a településen több olyan civil szervezet, egyesület működik, aki nem kapott semmiféle támogatást még közcélokra sem, mint például a BÖÉE. A testület döntése nem a NABE ellen irányul, hanem a költségvetés stabilitását szolgálja.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a NABE minden települési rendezvényen részt vesz, ezért javasolja a 200 eFt-os támogatás biztosítását. Kéri, hogy aki a javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 4 tartózkodással és  ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

466/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-       NABE támogatási kérelméről

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a NABE kérelmére a Lengyel Czempin városba történő utazáshoz Orbán Péter alpolgármester módosító indítványát 200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás biztosítása vonatkozásában elutasítja.

Határidő:         elfogadásra azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

 

Farkas Éva elnök kérdezi, hogy ha az utazás megvalósul és a költségvetés lehetővé teszi, akkor benyújthatja-e újból a kérelmet.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy igen.

11./ Napirendi pont

Badacsonyi Kör kezdeményezése Városképvédelmi Bizottság megalakítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Laposa Bence

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete/

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Laposa Bence (8261 Badacsonytomaj, Római u. 197.) a Badacsonyi Kör képviseletében tett kérelmét nem támogatja, a Városképvédelmi Bizottság létrehozását nem javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek Városképvédelmi Bizottság megalakítását. A Badacsonyi KÖR HÉSZ-re vonatkozó elképzeléseit, javaslatait nyújtsa be az Önkormányzathoz.

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy a településfejlesztési koncepcióban utalás van arra, hogy a városképet az önkormányzat szabályozza.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság azt javasolja, hogy a Badacsonyi Kör HÉSZ-re vonatkozó elképzeléseit nyújtsa be az önkormányzathoz.

 

Orbán Péter alpolgármester a Pénzügyi bizottság javaslatát teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

467/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-        Badacsonyi Kör kezdeményezése Városképvédelmi Bizottság megalakítására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Laposa Bence (8261 Badacsonytomaj, Római út 197.) a Badacsonyi Kör képviseletében tett kérelmét elutasítja és nem kívánja megalakítani a Városképvédelmi Bizottságot.
 2. felkéri Laposa Bencét, hogy a Badacsonyi KÖR HÉSZ-re vonatkozó elképzeléseit, javaslatait nyújtsa be az Önkormányzathoz.
 3. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos, de legkésőbb a HÉSZ elfogadásáig

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

12./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete/

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadásra  javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben foglaltak szerint az SZMSZ rendelet módosítását

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy már régóta gondolkodik a testület azon, hogy a reggel 8 órakor kezdődő ülések mindenkinek a munkából való kiesést eredményezik. A Munka törvénykönyve január 1-től változott. Ez annyiban érinti őt, hogy ha hiányzik illetve igazoltan van távol, a szabadsága csökken. Ezért javasolja, hogy a Hivatal másként szervezze az ülések időpontját, azok 14.00 órakor kezdődjenek.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki támogatja a javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

468/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-        SZMSZ módosítás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Simonné Visi Erzsébet módosító indítványát elfogadja, mely szerint a rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A rendes ülések minden hónap második hetének csütörtöki napján 14,00 órai kezdéssel tartandók, amennyiben külső körülmény mást nem indokol..”

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja a

Badacsonytomaj Önkormányzat képviselő - testületének

23/2013.(V.17.) önkormányzati r e n d e l e t e t

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I.25.)

önkormányzati rendelet módosításáról

 

Orbán Péter alpolgármester tisztelettel köszönti Dr. Tóth Attila fogorvost és Dr Szörtsey Zoltánnét. Kéri Dr. Tóth Attilát, hogy mutatkozzon be, adjon tájékoztatást szakmai munkájáról, végzettségéről.

 

Dr. Tóth Attila fogorvos elmondja, hogy Mosonmagyaróvárról érkezett, szeretné a fogászati praxist megpályázni. Tárgyalt a praxis eladójával, aki hajlandó erre, azonban ehhez az önkormányzat belegyezése is szükséges. 1996-ban végzett a Pécsi Tudományegyetemen. Többek között Szakály községben, Várpalotán majd Győrben az alapellátásban dolgozott. Ezen kívül több vállalkozásban alkalmazottként dolgozott, illetve magánvállalkozása is volt. Általános fog és szájbetegségekből, protetikából szakvizsgával rendelkezik, dolgozott is e területen. Dolgozott a konzerváló fogászat, a fogmegtartó, fogpótló tevékenységek területén is. Szájsebészeti tevékenységet is végzett, inplantológiai vizsgával is rendelkezik. Alkalmazhatna rezidenseket is, ehhez szükséges végzettsége meg van.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző kérdezi Szörtsey doktor úr képviselőjét, hogy amennyiben az érintett önkormányzatok elfogadják Dr. Tóth Attila pályázatát, akkor a praxist értékesítik-e felé.

 

Dr. Szörtsey Zoltán képviselője elmondja, hogy igen, de kéri, hogy mielőbb hozzon döntést a testület.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy mivel a mai ülésen nem volt napirend, ezért most nem hozhatnak döntést. Megjegyzi, hogy az ellátási körzetbe tartozó 5 településnek meg kell szerezni a támogatását.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy a lejárt határozatok között a Humán bizottság foglalkozott ezzel a témával. Ismerteti a bizottság javaslatát.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy sürgősségi indítvány nem érkezett erre az ülésre, nincs napirenden. De bármikor, rendkívüli ülés keretében lehet dönteni a kérdésben.

 

Folly Péter képviselő kérdezi, hogy szimpátia szavazásra van-e lehetőség, mely a közös döntést befolyásolhatja.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy igen.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy ki ért egyet azzal, hogy Dr. Tóth Attila fogorvos vásárolja meg a fogorvosi praxist, ő lássa el a körzetben a fogorvosi feladatokat.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül egyetért abban, hogy Dr. Tóth Attila fogorvos a fogorvosi praxist megvásárolja, a fogorvosi körzetben ő lássa el ezeket a feladatokat.

Rajzó Ildikó, Simonné Visi Erzsébet képviselők, Orbán Péter alpolgármester együttes ülés keretében javasolja a döntéshozatalt.

 

Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy pozitív döntés esetén mikor tudna leghamarabb munkába állni a doktor úr.

 

Dr. Tóth Attila fogorvos elmondja, hogy a nyári hónapokban már szeretne dolgozni. A lakhatás kérdését kell megoldani. Nem tudja, hogy erre átmenetileg, - amíg jelenlegi otthonát értékesíti - milyen lehetőség van.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az önkormányzat szolgálati lakás biztosítani nem tud, azonban megfelelő lakást biztosan lehet bérelni. A munkába állás a település részéről sürgős lenne.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kéri, hogy a Hivatal próbálja meg a testületi ülés alatt az együttes ülést összehívni, ha ma nincs lehetőség rá, akkor holnap fél 8-kor meghozni az együttes döntést.

 

Orbán Péter alpolgármester megköszöni a tájékoztatást és a megjelenést.

13./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 17/2007.(X.12.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete/

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a talajterhelési díjról szóló 17/2007.(X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a talajterhelési díjról szóló 17/2007.(X.12.) önkormányzati rendelet módosítását.

 

Rajzó Ildikó képviselő javasolja, hogy a lakossági fórum idevonatkozó javaslataival legyen kiegészítve a rendelet tervezet, majd a következő soros ülésen a módosított tervezetet tárgyalja meg a képviselő-testület. Az elfogyasztott víz és a szippantós autóval elszállított szennyvíz különbözete is terhelve van a talajterhelési díjjal.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megjegyzi, hogy a javaslatok nem erre a rendeletre vonatkoztak. A lakossági fórumon is elmondta, hogy ahol talajterhelési díjra kötelezett az ingatlantulajdonos és különbözet merül fel az elhasznált víz és szennyvíz között, ott talajterhelési díjat kell fizetni. Ha az elszámolásban különbözet van, akkor környezetvédelmi bírságra is számítani kell.

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a talajterhelési díjról szóló 17/2007. (X.12.) sz. önkormányzati rendelet módosítását el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja a

Badacsonytomaj Önkormányzat képviselő - testületének

24/2013. (V.17.) önkormányzati r e n d e l e t é t

a talajterhelési díjról szóló 17/2007. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

14./ Napirendi pont

A szociális és ellátásokról szóló önkormányzati rendelet elfogadására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete/

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati rendelet elfogadását a javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet tervezetet.

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi a Jegyző urat, hogy ebbe a rendeletbe kell-e beledolgozni azokat a feltételeket, hogy milyen rászorultsági alapon kívánja a testület a szociális alapot felhasználni. Van-e javaslata erre vonatkozóan.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy ez szerepel az anyagban. Felül kellett vizsgálni a szociális rendeletet, illetve a testület döntése értelmében létrehozta a szociális alapot olyan személyek részére, akik a meglévő segélyezési formába nem fértek bele. Így a helyi szociális háló bővül, melynek feltételeit a 10. pont tartalmazza. Ismerteti az idevonatkozó részt.  Megjegyzi, hogy a tervezet bővíthető.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint valamiféle visszacsatolást is ki kell dolgozni. Például ha a testület egy nyelvvizsgához ad támogatást, akkor le kellene ellenőrizni, hogy valóban arra került-e felhasználásra.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás javasolja a 23. §. (2) bekezdését kiegészíteni azzal, hogy a megítélt támogatás célszerinti felhasználásáról a támogatott köteles elszámolni.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

469/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-        Szociális rendelet módosítására indítvány

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző módosító indítványát elfogadja, mely szerint a rendelet egészüljön ki a 23.§ (2) bekezdéssel „A megítélt támogatások cél szerinti felhasználásáról a támogatott köteles elszámolni.”

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a kiegészített rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja a

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

25/2013.(V.17.) önkormányzati r e n d e l e t é t

a szociális igazgatásról és ellátásokról

15./ Napirendi pont

Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti szolgálat beszámolója éves tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Meghívott: Krausz Noémi családgondozó

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15.  számú melléklete/

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Humán bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a jegyző által elkészített gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót és átfogó értékelést és a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás Gyermekjóléti Szolgálata által elkészített gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a Humán bizottság javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

470/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a jegyző által elkészített gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót és átfogó értékelést elfogadja.
 2. Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás Gyermekjóléti Szolgálata által elkészített gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.
 4. felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére az értékelést 30 napon belül küldje meg.

Határidő: azonnal

Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére megküldésre 30 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

16./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete/

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Humán bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a  határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Badacsonytomaj Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója felülvizsgálatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

A bizottság újabb szociális segítségnyújtásként javasolja bevezetni, hogy az önkormányzati busszal az embereknek legyen lehetőségük Tapolcán a bevásárlásra. Az igénybevétel szabályait a testületi ülésre kéri kidolgozni.

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy a feladatellátás társulás keretében történik. Fontos lenne, hogy a területen illetékes gondozónők a munkájuk során felmerült problémákat ne csak a központ felé jelezzék, hanem  arról a Humán bizottság is kapjon jelzést.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javaslatként fogalmazza meg a Társulás felé, hogy a szociális ellátásokról a gondozónők negyedévente tájékoztassák a Humán bizottságot, ha probléma merül fel, akár azonnal is.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a Humán bizottsági ülésen tárgyaltak arról, hogy a közgyógyellátásra jogosultak szabályozásán módosítani kellene. Nagyon korlátozott a jogosultak száma, az időseknek a gyógyszerköltsége túl magas.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a szociális rendelet keretében kellett volna ezt szabályozni. A bizottsági ülésen is elmondta, hogy a méltányossági közgyógyellátás esetében két tényező határozza meg a jogosultságot. Az igénylő jövedelme, itt a jogszabály a minimumot határozza meg, ezt felfelé lehetne bővíteni. A gyógyszerköltség összegét pedig lefelé lehetne elmozdítani. Így az ellátandók köre nőhet, azonban ez az ellátási forma az önkormányzat költségvetését érinti, ezért óvatosan kell kezelni. Fel kellene mérni, hogy egy bizonyos változtatással hányan lennének jogosultak.

 

 

Forintos Ervin képviselő 11.10 órakor távozott a teremből.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 5 fő

 

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő további átdolgozásra javasolja ezt a kérdéskört azzal, hogy a doktor úr mérje fel, hogy egy meghatározott módosítás a betegek mekkora körét érintené.

 

Orbán Péter alpolgármester mindezt a szociális ellátásokról szóló rendelet keretében javasolja megtenni.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy tudomása van számos olyan rendszeres orvosi kezelésre szoruló betegről, akiknek a tömegközlekedési eszközzel való szállítása gondot jelent. Ezt is javasolja belefoglalni a szabályozásba.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az önkormányzati busz vásárlási célokra történő hasznosítását, a rászoruló idősek szállításának feltételeit nem tudta kidolgozni jelen ülésre. A szolgáltatást a szociális rendeletbe is bele kell foglalni, illetve módosítani kell a gépjármű használatáról szóló szabályozást is.

 

Orbán Péter alpolgármester az augusztusi testületi ülésre javasolja kidolgozni a szabályozást.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy újabb szociális segítségnyújtásként a testület vezesse be az önkormányzati busszal történő bevásárlás és betegszállítás lehetőségét, kézfelemeléssel jelezze. Ennek feltételeit, a szükséges rendeletmódosításokat az augusztusi testületi ülésre javasolja kidolgozni.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

471/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-     Önkormányzati busz szociális célú hasznosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottságának javaslatát elfogadva elrendeli annak kidolgozását, hogy újabb szociális segítségnyújtásként kerüljön bevezetésre, hogy az önkormányzati busszal az embereknek legyen lehetőségük Tapolcán a bevásárlásra, a szociálisan rászorulóknak az orvosi kezelésekre. Felkéri a jegyzőt, hogy az igénybevétel szabályait az augusztusi soros ülésre dolgozza ki az önkormányzati rendelet és szabályzatok módosítása mellett.

Határidő: azonnal, egyebekben augusztusi soros ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, javaslatként hangzott el, hogy a házi szociális gondozás területén a szorosabb együttműködés érdekében az önkormányzat forduljon a feladatot ellátó Társulás felé azzal a kéréssel, hogy a házi szociális gondozásról a Humán bizottságot negyedévente tájékoztassák.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

472/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-     Házi szociális gondozásról tájékoztatás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottságának javaslatát elfogadva elrendeli, hogy a házi szociális gondozás területén a szorosabb együttműködés érdekében az önkormányzat forduljon a feladatot ellátó Társulás felé azzal a kéréssel, hogy a házi szociális gondozásról a Humán Ügyek Bizottságát negyedévente tájékoztassák.

Határidő: azonnal, egyebekben augusztusi soros ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát az elhangzottakkal kiegészítve elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

473/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-                        Badacsonytomaj Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója felülvizsgálatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját felülvizsgálta, azt az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a koncepciót a szociális igazgatásról és szociális ellátások szabályozásáról 1993. évi III. törvény előírásainak megfelelően az illetékes szervek részére küldje meg.

Határidő: elfogadásra azonnal

2. pont 2013. június 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

17./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin képviselő 11.18 órakor érkezett vissza az ülésre.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6 fő

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek

-        az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadását

-        a Badacsonytomaj Polgármesteri Hivatal létszám előirányzatának módosítását 2 fő határozott idejű munkavállaló bértámogatással megvalósuló foglalkoztatásával Az egyik személyt javasolja a bizottság közterület segédfelügyelőként alkalmazni, megosztott 4 órás munkaidőben.

-        javasolja egy kétkerekű járgány beszerzését  100 eFt összeghatárig a közterület felügyelettel összefüggő feladatokhoz illetve helyszíni szemlékhez.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

-        elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a bértámogatással megvalósuló foglalkoztatást az előterjesztésben foglaltak szerint.

-        elfogadásra javasolja az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítását.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a pénzügyi osztályvezető a Humán bizottság ülésén azt az ígéretet tette, hogy a testületi ülésig az önkormányzat anyagi helyzetéről szóló beszámolót elkészíti. A bizottsági és testületi határozat egy kötelező elvárás a hivatal felé. Kérdezi, hogy az osztályvezető miért nem tudja elvégezni a munkáját.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elnézést kér, elfelejtette a kért anyagot elkészíteni. A jövőben a testület döntéseit igyekszik végrehajtani. Reggel a banki kivonatokat kikérte. Tájékoztatja a testületet, hogy a 75 millió forint erejéig lekötött pénzeszközhöz nem kellett hozzányúlni. Az iparűzési adóból és inkasszó behajtásból jelenleg 11 millió forint van, mely még nem került átvezetésre. Az önkormányzat számláján jelenleg 10 millió forint van, az intézmények finanszírozása, a számlák kifizetése, a szociális juttatások folyamatosan megvalósulnak. Elmaradásunk nincs, fizetési kötelezettségeinket teljesítettük.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy az említett összegre rövid időn belül szüksége lesz-e az önkormányzatnak. Ha nem, akkor célszerű lenne lekötni a pénzeket.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy ezek a pénzek le vannak kötve. Az önkormányzat csak olyan pénzügyi tranzakciókat vállalhat fel, melyek kockázata be van határolva.

 

Folly Péter képviselő soknak tartja a számlán lévő összegeket. Mérlegelni kell, hogyan jár jobban az önkormányzat, ha leköti vagy sem.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy természetesen a felszabaduló pénzeszközöket lekötjük.

 

Orbán Péter képviselő 11.23 órakor távozott a teremből.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 5 fő

 

Dr. Magó Ágnes képviselő átveszi az ülés vezetését. Kéri, a testületet, hogy aki ezt a javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

474/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-                        Pénzeszközök lekötéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az önkormányzati szabad pénzeszközök folyamatos lekötését.

Határidő: elfogadásra azonnal

Egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a bértámogatással megvalósuló foglalkoztatásról a döntés április 29-i rendkívüli ülésen megszületett.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő az ülés levezető elnöke kéri, hogy aki a rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja

Badacsonytomaj Önkormányzat képviselő - testületének

26/2013. (V.17.) önkormányzati r e n d e l e t e t

az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II.28.) önkormányzati  rendelet módosításáról

18./ Napirendi pont

Az önkormányzat létszámcsökkentés kiadásai támogatásáról szóló pályázat benyújtásához a 43/2013.(I.24.)  határozat módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú melléklete/

Hozzászólások

Dr. Magó Ágnes levezető elnök elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri a bizottság alelnökét, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Folly Péter Pénzügyi Bizottság alelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a pályázat benyújtását.

 

Dr. Magó Ágnes levezető elnök kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

475/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-     Az önkormányzat létszámcsökkentés kiadásai támogatásáról szóló pályázat benyújtásához a 43/2013.(I.24.)  határozat módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 43/2013. (I.24)  sz határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2013.(III.14.) BM rendelet   alapján pályázatot nyújt be létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére 1 főre.

Az önkormányzatokat érintő átszervezés és feladatcsökkenés miatt,  az alábbi álláshelyek megszüntetését határozta el.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

8258 Badacsonytomaj Fő u. 14.

A Polgármesteri Hivatal + Közterület felügyelet létszámcsökkentés előtti létszámkerete : 18 fő köztisztviselő

A 2013. évi költségvetésben a létszámcsökkentéssel  jóváhagyott létszámkeret: 16 fő köztisztviselő

mely az alábbiak szerint alakult:  1 fő (igazgatási ügyintéző) átszervezés miatt a Kormányhivatalhoz került,  és egy fő (építéshatósági ügyintéző) feladatcsökkenés miatti  létszámcsökkentés (megszüntető okirat kiállításának dátuma: 2012. december 27.)

 

 

Létszámcsökkentés előtt engedélyezett létszám: (fő)

Létszámcsökkentés után engedélyezett létszám: (fő)

Óvoda

10

10

Polgármesteri Hivatal

17

15

Közterület felügyelet

1

1

Önkormányzati Igazgatás

3

3

Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye

5

5

Védőnői Szolgálat

1

1

Háziorvosi szolgálat

1

1

Mindösszesen: (fő)

38

36

 

A Képviselő-testület az önkormányzat ,,intézményei létszámhelyzetének és az intézmények között tervezhető létszám és álláshely –átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében  hozta meg döntését, amely szerint  az önkormányzat (igénylő)  fenntartói körén belül a költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken,  illetve szervezeti változás feladatátadás következtében  az önkormányzat ( igénylő) fenntartói körén kívüli munkáltatónál  a a létszámcsökkentéssel  érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli- továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség.

A megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem állítható vissza, kivéve, hogy az önkormányzati rendeleten, illetve Társulási határozaton kívüli, jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. Amennyiben az önkormányzat mégis visszaállítja az álláshelyet, köteles a támogatásról lemondani, illetve azt visszafizetni.

Felkéri a jegyzőt az igénybejelentés elkészítésére és benyújtására.

 

Határidő: 2013. augusztus 8.

Felelős: Dr. Weller – Jakus Tamás jegyző

19./ Napirendi pont

Közterület-felügyelet működtetése a 2013. évi szezonban

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. számú melléklete/

Hozzászólások

Dr. Magó Ágnes levezető elnök elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a bértámogatással megvalósuló foglalkoztatás keretében felvett egyik személyt közterület segédfelügyelőként alkalmazni, megosztott munkakörben, 4 órás munkaidőben. Javasolja egy kétkerekű járgány beszerzését  100 eFt összeghatárig a közterület felügyelettel összefüggő feladatokhoz illetve helyszíni szemlékhez.

Folly Péter Pénzügyi Bizottság alelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a közterület-felügyelet létszámát 2013. évben 1 fő 8 órás köztisztviselő foglalkoztatásával bővítse 6 hónap időtartamban, az általános tartalék terhére.

 

Dr. Magó Ágnes levezető elnök kérdezi a Jegyző urat, hogy a Humán bizottság javaslata szerint megvalósítható-e a közterület-felügyelet működtetése. A Pénzügyi bizottság 8 órás foglalkoztatást javasol az általános tartalék terhére, a Humán bizottság pedig bértámogatottként 4 órás foglalkoztatást.

 

Forintos Ervin képviselő pályázat kiírását javasolja az álláshelyre és a közterület felügyelet hatékonyságának jogszabályi hátterét meg kell teremteni. Szükség van a 8 órás közterület felügyelőre, nyáron még kevés is. A település bejáráson is kiderült, hogy a hatékonyság a pénzügyi oldalt tekintve nem megfelelő.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy mindenki egyetért azzal, hogy 1 közterület felügyelő nem elegendő. A testület döntése értelmében a sofőr 4 órában és a bértámogatással megvalósuló létszámnövekedés kapcsán az egyik fő szintén 4 órában ezt a feladatot végzi. Így az általános tartalék megmaradhat.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy ha az önkormányzat közterület felügyelőt alkalmaz, azt csak közszolgálati tisztségviselő láthatja el, pályázat útján tölthető be az állás. A segédfelügyelőnek nem kötelező köztisztviselőnek lennie, a feladatot csak a közterület felügyelővel együtt láthatja el, egyedül nem intézkedhet, csak tanúként lehet jelen. Az erősítésre mindenképpen szükség van, mivel az intézkedéseknél minimum két főre lenne szükség. Eddig vagy polgárőrrel vagy rendőrrel együtt tudta az intézkedéseket megtenni.

 

Orbán Péter alpolgármester 11.32 órakor érkezett vissza a terembe.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6  fő

 

Dr. Magó Ágnes levezető elnök elmondja,hogy a Humán bizottság javaslata szerint 2 fő 4 órában segédfelügyelőként, 1 fő 8 órában közterület felügyelőként dolgozna. Így biztosított egyidőben a két fő jelenléte, a feltétel teljesül.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző szerint a közterület felügyelet hatékonyan úgy oldható meg, ha nem helyi végzi a feladatot. A jelenlegi közterület felügyelő mindenkit ismert, ez a pártatlan eljárását nehezíti. A rendőrség is erősítést kap a nyári időszakban. A Humán bizottság javaslata szerint a hatékonyság érdekében egy jármű vásárlása is szükséges.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a sofőr munkaidejébe nem fér bele a segédfelügyelői feladatkör, egy szabad perce sincs. Ő szállítja a Káptalantóti gyerekeket is.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy az iskolai szünet egybeesik a turisztikai szezonnal, így nem látja a kapcsolt munkakör akadályát.

 

Forintos Ervin képviselő 11.40 órakor távozott az ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 5  fő

 

Folly Péter képviselő kérdezi, hogy a közterület felügyelet fennállása óta hány alkalommal kellett bármilyen fegyelmező eszközt használni. Véleménye szerint el tudja látni a feladatot segédfelügyelővel is. Kérdezi, hogy mi a minőségi különbség.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy amióta itt dolgozik, nem került sor kényszerítő eszköz alkalmazására.  A közterület felügyelő teljes jogkörrel jár el, a segédfelügyelő nem.  Fontos lenne, hogy több intézkedést tegyen a közterület felügyelő, ezért egy nem helybéli közterület felügyelő vagy segédfelügyelő alkalmazását tartaná jobb megoldásnak.

 

Rajzó Ildikó képviselő az idei szezonban a Humán bizottság javaslatát tudja támogatni, mely nem terheli a költségvetést.  Ha a tapasztalatok alapján nem válik be a rendszer, akkor javasolja, hogy a következő évben mindkét közterület felügyelő idegen, nem helyben lakó legyen.

 

Forintos Ervin képviselő 11.43 órakor visszaérkezett a terembe.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6  fő

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő egyetért azzal, hogy idegen személy lássa el a feladatot. Javasolja, hogy 4 hónapra írjon ki az önkormányzat pályázatot, hiszen szeptemberben vége van a szezonnak. Soknak tartja a felszerelés költségét, ha olyan jelentkező lenne, aki már közterület felügyelőként dolgozott, ez a költség nem jelentkezik, az általa javasolt megoldással a költségek 300 eFt-tal csökkennek. A pályázat kiírását ennek megfelelően, nagyon rövid határidővel javasolja. A pályázatokat a testület bírálja el.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a közszolgálati tisztviselő kiválasztása a jegyző feladata a polgármester egyetértése mellett.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy a testület szeretné meghallgatni a pályázókat, és javaslataival segíteni a választást.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy ennek nincs akadálya.

 

Dr. Magó Ágnes levezető elnök összefoglalja az elhangzottakat. A testület javasolja pályázat kiírását 4 hónap időtartamra, 8 órás foglalkoztatásra. A pályázókat a képviselő-testület is meghallgatja. Ha nincs megfelelő pályázó, a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítható.

Kéri, hogy aki fentiekkel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

476/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-        Közterület-felügyelet működtetése a 2013. évi szezonban

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a közterület-felügyelet létszámának bővítését 2013. évben 1 fő 8 órás köztisztviselő foglalkoztatásával bővíti és engedélyezi a létszámkeret módosítását 4 hónap időtartamban. A kiadási jogcímeket az általános tartalék terhére 2013. évi költségvetésében biztosítja.
 2. felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt és Tamás Lászlóné osztályvezetőt, hogy a 2013. évi költségvetés módosítását készítsék elő és felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a rendelet-módosítást terjessze a testület soron következő ülésére elő.

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben 2013. június 20.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Dr. Magó Ágnes levezető elnök elmondja, hogy a Humán bizottság javasolta a közterület felügyelői feladatok ellátásához és szükség esetén a helyszíni szemlékhez egy jármű vásárlását 100 eFt összeghatárig. Kérdezi a hozzáértőket, hogy ebből az összegből milyen jármű vásárolható.

 

Folly Péter képviselő megjegyzi, hogy egy kisrobogó is 200 eFt-ba kerül. Kéri figyelembe venni az előző határozatban azt a javaslatot is, hogy a Hivatal ne helyi munkavállalót alkalmazzon.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja útiköltség térítéssel, saját járművel megoldani.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy erre nincs lehetőség a köztisztviselői törvény miatt, csak a munkába járás számolható el 9 Ft-tal, vagy a tömegközlekedési eszköz költsége meghatározott százalékban.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy sürgős esetben az önkormányzati gépkocsi igénybe vehető. Egyébként pedig egy kerékpár is megfelelő. A kismotort veszélyes bárki kezébe odaadni.

 

Dr. Magó Ágnes levezető elnök kéri, hogy aki max. 100 eFt-ig bármilyen közlekedési eszköz vásárlásával – közterület felügyelet céljára – egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

477/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-     Közterület-felügyelet működtetése a 2013. évi szezonban - Közlekedési eszköz vásárlása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelője részére 100.000 Ft összeghatárig közlekedési eszköz vásárlását engedélyezi.

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben 2013. június 20.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Dr. Magó Ágnes levezető elnök az eszközvásárlást a dologi kiadások terhére javasolja, a munkabért pedig az általános tartalék terhére. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

478/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-     Közterület-felügyelet működtetése a 2013. évi szezonban - Közlekedési eszköz vásárlása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeletének bővítéséhez kapcsolódó 100.000 Ft összeghatárig történő közlekedési eszköz vásárlását a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak terhére biztosítja, a köztisztviselő munkabérét az általános tartalék terhére rendeli. Felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt és Tamás Lászlóné osztályvezetőt, hogy a 2013. évi költségvetés módosítását készítsék elő és felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a rendelet-módosítást terjessze a testület soron következő ülésére elő

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben 2013. június 20.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Orbán Péter alpolgármester az ülés vezetését visszaveszi.

20./ Napirendi pont

Badacsony Herczeg Ferenc utca úthibáinak javítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. számú melléklete/

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, ismerteti a határozati javaslatot.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Herczeg F. utca kátyúzása történjen meg, ne a teljes útszakasz felújítása.

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy nem a kátyúzás a legnagyobb probléma, hanem az út szintje, magasabban fekszik az ingatlanoknál és bevezeti azokra a csapadékvizet. A településen sokkal rosszabb állapotú utak is vannak, például az Ibos Ferenc utca beszakadása a költségvetést jelentősen meg fogja terhelni, mivel támfalat kell építeni a balesetveszély elhárítása miatt. A korlátok is be vannak ott dőlve. A Herczeg Ferenc utcában az út szélét kellene megmagasítani, hogy ne folyjon be a víz az ingatlanokra. Aszfaltozással kellene kiegyenlíteni, az előterjesztés szerint 480 eFt-ba kerülne.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy az útalapban milyen összeg van jelenleg.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy 2.666 eFt, de az újonnan érkezett befizetéseket ez még nem tartalmazza.

 

Rajzó Ildikó képviselő javasolja az egyéb munkákból megmaradó anyag felhasználásával a javítást elvégezni.

 

Forintos Ervin képviselő 11.58 órakor távozott az ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 5  fő

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy ez túl nagy mennyiség, így nem oldható meg.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy az útfelület javítása nem aszfaltozást jelent, az árajánlatot reálisnak tartja.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy vannak nagyobb problémák is. Kéri, hogy aki javasolja a Herczeg Ferenc utca javítását, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 tartózkodással, igen szavazattal és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

479/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-     Herczeg Ferenc utca úthibáinak javítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsony, Herczeg Ferenc utca úthibáinak javítását 95 m2 területen elutasítja.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal,

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

21./ Napirendi pont

Közbeszerzési Szabályzat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. számú melléklete/

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, ismerteti a határozati javaslatot.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben foglaltak szerint a Közbeszerzési Szabályzatot.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a közbeszerzési bizottság ülésein jelen szokott lenni. Kérdezi, hogy jogszabály változás miatt kell-e a bizottság összetételén változtatni, esetleg a testületből kíván-e más valaki bekerülni a bizottságba.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy erről az anyag 3. pontja ad tájékoztatást. A közbeszerzési törvény módosult annyiban, hogy aki a döntésben részt vesz, az a bíráló bizottságban nem vehet részt.  Ha ez elfogadásra kerül, a régebbi szabályozás megszűnik.  Ha lesz az önkormányzatnak közbeszerzés köteles beruházása, akkor ennek megfelelően kell összeállítani a bíráló bizottságot.

 

Horváth Márta osztályvezető ismerteti, hogy a Kbt. két lehetőséget ad, ha polgármesteri hatáskörbe utaljuk, akkor lehet a bíráló bizottság tagja képviselő is. Ha a testület saját maga kívánja meghozni a döntést, akkor aki részt vesz a döntéshozatalban, a bírálatból kizárja magát.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a bíráló bizottság minimális létszáma 3 fő. Ez mit jelent.

 

Horváth Márta osztályvezető ismerteti, hogy a Kbt. írja elő, hogy a tagok között lenni kell egy szakmai szakértőnek a közbeszerzés tárgyát illetően, egy jogi szakembernek és egy gazdasági szakembernek.

 

Orbán Péter alpolgármester az előterjesztésben szereplő javaslatot teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

480/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-       Közbeszerzési Szabályzat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22.§-a alapján az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát a mellékletben foglalt tartalommal változtatás nélkül jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

22./ Napirendi pont

Önkormányzati ingatlanok értékbecsléséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. számú melléklete/

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, ismerteti a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben szereplő ingatlanokra vonatkozó értékbecslést bruttó 270.000 Ft.-ért Somlyai Szilárd (Hévíz) értékbecslőtől rendelje meg.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki a határozati javaslatban foglaltakkal illetve a Pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

481/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-       Önkormányzati ingatlanok értékbecsléséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/1 tulajdonát képező

 

Hrsz

Rész

Müv. ág

Hrsz

Rész

Müv. ág

248/1

1/1

Gazd ép és udvar

012/24

1/1

Gyep, legelő,rom

712

1/1

Beépítetlen ter.

0185/2

1/1

Gyep,rét.árok

718

1/1

Beépítetlen ter.

0186/19

1/1

Gyep, rét, árok

720

1/1

Udvar

0214/1

2/10

Szántó

722

1/1

Udvar

0214/3

20/24

Szántó

734

1/1

Gazd ép.és udvar

0214/4

6/24

Szántó

1466/2

1/1

Beépítetlen ter.

0214/50

1/1

Szántó

2469/2

1/1

Lakóház udvar

0214/53

1/1

Szántó és árok

843

1/1

Hétvégi ház

0263/2

3/24

Szőlő és lakóház

 

ingatlanok vonatkozásában az értékbecslést Somlyai Szilárdtól (Hévíz) 270.000 Ft összegben megrendeli 45 napos határidővel.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal, szerződés megkötésére 8 nap

Értékbecslés elkészítésére 45 nap

Felelős:                       Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Orbán Péter alpolgármester 12.06 órakor szünetet rendel el.

Az ülés 12.17 órakor folytatódik.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6  fő

23./ Napirendi pont

A BAL-AND 2006 Bt. képviseletében Németh Balázs kérelme az Alsó Bazársoron lévő helyiség bérletére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. számú melléklete/

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, ismerteti a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága  javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsony Alsó-bazársoron lévő ún. volt „parkolóőr pihenőhelyiséget”  5000 Ft/m2/szezon áron, raktározás céljából 2013.09.30-ig adja bérbe a BAL-AND Bt. részére.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy jelentkezett egy főtt kukoricát árusító vállalkozó, aki a volt óriáspalacsintázó helyiséget szeretné raktározási célokra bérbe venni.

 

Forintos Ervin képviselő a bérbeadást szeptember 30-ig javasolja.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a két helyiség raktározási célokra történő bérbeadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

482/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-       A BAL-AND 2006 Bt. képviseletében Németh Balázs kérelme az Alsó Bazársoron lévő helyiség bérletére, illetve a volt óriáspalacsintázó bérletére vonatkozó kérelem raktározási célokra

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2004.(VII.14.) önkormányzati rendelet 12.§ (2) bekezdésében biztosított tulajdonosi jogkörében eljárva

 1. a BAL-AND Bt. (8253 Révfülöp, Táncsics M. út 10.;  képviseli:  Németh Balázs) részére bérbe adja az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsony Alsó Bazársoron lévő ún. volt „parkolóőr pihenőhelyiséget”, 5000 Ft/m2/szezon áron raktározás céljából 2013. szeptember 30. napjáig tartó bérleti szerződés keretében.
 2. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsony Alsó Bazársoron lévő ún. volt „óriáspalacsintázó” helyiséget 5000 Ft/m2/szezon áron raktározás céljából 2013. szeptember 30. napjáig tartó bérleti szerződés keretében

 

A képviselő-testület felhatalmazza a Krisztin N. László polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal, szerződés megkötésére 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző a bérleti szerződés előkészítésére

 

 

24./ Napirendi pont

BAHART Részvényre elővásárlási jog gyakorlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. számú melléklete/

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, ismerteti a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Keszthely Város Önkormányzata által felajánlott BAHART részvények elővásárlási jogáról mondjon le.

Orbán Péter alpolgármester véleménye szerint aki a részvényvásárlást támogatja, azt is mondja meg, hogy miből vásárolja meg az önkormányzat.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

483/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-       BAHART Részvényre elővásárlási jog gyakorlása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Keszthely Város Önkormányzata által felajánlott 7920 db 238.184.000,- Ft vételár értékű BAHART részvények Szindikátusi Szerződés 16. pontja szerinti elővásárlási jogáról lemond, vásárlási szándékát nem fejezi ki.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről Keszthely Város Önkormányzatának polgármesterét értesítse.

 

Határidő:         azonnal

Felelős: Krisztin N László polgármester

25./ Napirendi pont

Energetikai audit 2013.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. számú melléklete/

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, ismerteti a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési nem javasolja a Képviselő-testületnek energetikai audit céljából vállalkozási szerződés megkötését.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

484/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az Új Energetikai Kft-vel (1094 Bp., Túzoltó út 59.; Cgjsz.: 01-09-735806; adószám: 13450577-2-43; képviseli: Bihari Zoltán) vállalkozási szerződést nem köt az előterjesztés szerinti tartalommal energetikai audit elvégeztetése céljából az önkormányzat és fenntartásában működő intézményei vonatkozásában.
 2. felkéri a Krisztin N. László polgármester, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

 

Határidő:         elfogadásra azonnal, szerződés megkötésére 15 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

26./ Napirendi pont

Ad hoc Bizottság létrehozása a 125/2013.(II.14.) képviselő-testületi határozat szerint

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 26. számú melléklete/

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Humán bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága az Ad-hoc bizottságba Csiszka Antal, Csanádi Csanád, Kalmár László, Vízkeleti Dóra  és Kovács Krisztián jelölését javasolja.

A jelöltektől a testületi ülésig elfogadó nyilatkozatot kell kérni.

Simonné  Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy a jelöltektől az elfogadó nyilatkozatokat sikerült-e megkérni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy Kovács Krisztián elfogadta a felkérést. Kalmár Lászlót és Csiszka Antalt nem sikerült elérni. Csanádi Csanád és Vízkeleti Dóra nem vállalták a feladatot.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy Csiszka Antal vállalja a megbízatást. Harmadikként Rajzó Ildikó képviselőt javasolja. Kérdezi, hogy vállalja-e.

 

Rajzó Ildikó képviselő megköszöni a felkérést, azt elvállalja.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki az Ad-Hoc Bizottság tagjaként Csiszka Antalt, Rajzó Ildikót és Kovács Krisztiánt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

485/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-       Ad hoc Bizottság létrehozása a 125/2013.(II.14.) képviselő-testületi határozat szerint

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javaslatát elfogadva az Ad-hoc bizottságba Csiszka Antal, Kovács Krisztián és Rajzó Ildikó képviselő jelölését javasolja.

Felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.

Határidő:         elfogadásra azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

 

27./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 27. számú melléklete/

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

486/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat – 6 igen

-        Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

28./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 28. számú melléklete/

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

-        a fogorvosi praxis megvásárlására az újabb érdeklődőket a testületi ülésen hallgassa meg, és ha lehetőség van rá, hozza meg döntését.

-        kérje fel a Hivatalt, hogy a gázt befizető, de rákötni nem tudó lakosok ügyében kezdeményezzen tárgyalást a MAGÁZ KFT-vel annak érdekében, hogy a rákötéseket tegyék lehetővé. Ahol ez nem megoldható, a közműfejlesztési hozzájárulást a KFT. utalja vissza a befizető részére.

-        a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága  javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

-        a 357/2013. (IV.11.) számú határozatában foglaltak határidőben történő megvalósítása érdekében a 417/2013. (IV.29) határozatát módosítsa, a nyertes vállalkozó végezze el a Csiki ABC előtti parkoló felújítását az árajánlatában foglaltak szerint.

-        lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a testület kérésére tegnap behívta a Csiki ÁBC előtti parkoló felújításával összefüggésben a vállalkozót. Kérte, hogy a műszaki tartalomnak megfelelően pontosítsa az árajánlatot. A burkolat teherbírása miatt indokoltnak tartja a CKT. alapot.

 

Folly Péter képviselő kérdezi, hogy az 1 millió forintos földmunka mit tartalmaz.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy mindent, ami földmunkával kapcsolatos.

 

Orbán Péter alpolgármester részleteiben ismerteti az árajánlatot, melynek bruttó összege 1.771 eFt.

 

Rajzó Ildikó képviselő nem tudja elfogadni a gépi földmunka összegét, ezért javasolja más vállalkozók megkeresését is.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a kivitelező a VN. Kft. lesz. Javasolja, hogy a Kft. szerezzen a földmunkához kivitelezőt, mivel nincs megfelelő földmunkagépe. Kérjen be három árajánlatot. Kérdezi, hogy a szerződéskötés mikorra várható.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy ha ma dönt a testület, akkor a vállalási határidő június 15. Ha nem, akkor a határidő kitolódik, és a szezon közepébe is belenyúlhat.

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint a földmunka levonásával az ajánlat elfogadható és az anyagokat meg lehet rendelni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy a bizottsági javaslat nem helyénvaló, mivel akkor még nem volt tudatában a bizottság, hogy Farkas János visszalépett.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy a helyszínt megtekintette és betervezte 3-4 fa ültetését, illetve az ABC. felőli oldalon egy bazaltkő nagykocka raszter kialakítását. Az autók parkolóhelyét 45º-os dőléssel 1-1 eltérő színű sáv jelöli.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja megbízni Folly Péter képviselőt a helyszíni tervezéssel és a felújítás levezénylésével.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy miért kell oda fát ültetni.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy a meglévő hársfát meghagyná. A járda és a parkoló határára 3-4 gömbfát ültetne, közéjük beállhatnak az autók.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy a környező vállalkozók támogatják-e a beruházást.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a vállalkozóval megbeszélte a műszaki megoldást, munkadíjban nem jelent többletköltséget. A fák beültetését a VN. Kft. elvégzi, az anyagköltség pluszban jelentkezik.

 

Rajzó Ildikó képviselő javasolja a helyszínről kikerülő kavicsos földdel a felső kolóniához vezető út rossz állapotú szakaszát megjavítani. Javasolja a lakossági fórumon elhangzott, idevonatkozó javaslatok határozati formába építését.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő javasolja, hogy a törvény rengeteg hibáját jelezze a testület az országgyűlési képviselő felé, és kérje, hogy képviselje a testület szándékát.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja, hogy mint részvényes, az önkormányzat forduljon a DRV. felé.

 

Orbán Péter alpolgármester szavazásra teszi fel az elhangzott javaslatokat. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a testület forduljon a DRV-hez, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

487/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-       DRV ZRt. megkeresése -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Simonné Visi Erzsébet képviselő indítványát elfogadja és felkéri Krisztin N. László polgármestert és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy éljenek megkereséssel a DRV ZRt. felé a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás bevezetésével kapcsolatos panaszok okán.

 

Határidő:         azonnal,

megkeresésre 30 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki egyetért az országgyűlési képviselő megkeresésével, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

488/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-       Országgyűlési képviselő megkeresése -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Magó Ágnes képviselő indítványát elfogadja és felkéri Krisztin N. László polgármestert és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy éljenek megkereséssel az országgyűlési képviselő felé a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás bevezetésével kapcsolatos panaszok okán.

 

Határidő:         azonnal,

megkeresésre 30 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki egyetért a lakossági fórumon elhangzott döntések határozati formába foglalásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

489/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-       Lakossági fórumon elhangzott döntések -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás bevezetésével kapcsolatos panaszok okán és a lakossági fórumon elhangzottak figyelembe vételével a rendeletet dolgozza át.

 

Határidő:         azonnal,

egyebekben folyamatos

Felelős:            Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Csiki ÁBC előtti parkolóból kikerülő kavicsos földdel a felső kolóniához vezető út legyen megjavítva, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

490/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-       Felső kolóniához vezető út javítása -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a a Csiki ABC előtti parkolóból kikerülő kavicsos földdel a Felső kolóniához vezető út javítását a VN Kft. végezze el.

Határidő:         azonnal

egyebekben folyamatos, de szerződés szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Pásztor László ügyvezető

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a Csiki ABC előtti parkolóval kapcsolatosan Forintos Ervin képviselő javaslatát - viacolor és egyéb anyagok beszerzése a VN Kft. feladata, a VN Kft. kérjen 3 árajánlatot a földmunkára és a legolcsóbbal kössön szerződést, a kivitelezést Fedő Róberttel végeztesse el 715 ezer + 40 ezer + 140 ezer forint munkarészenkénti összegben, azaz összesen 895.000 Ft bruttó végösszegben és 1 db bazalt nagykocka raszter + 4 db fa beültetését végezze el a VN Kft., kiskockakőből pedig 45 fokos dőléssel fusson a Sörpatika felé döntve - támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

491/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-       Csiki ABC előtti parkoló felújítása -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Csiki ABC előtti parkoló felújítását a 417/2013.(IV.29.) és 357/2013.(IV.11.) határozatainak egyidejű módosítása mellett az alábbiak szerint:

a)       viacolor és egyéb anyagok beszerzése a VN Kft. feladata,

b)      a VN Kft. kérjen 3 árajánlatot a földmunkára és a legolcsóbbal kössön szerződést,

c)       a kivitelezést Fedő Róberttel végeztesse el 715 ezer + 40 ezer + 140 ezer forint munkarészenkénti összegben, azaz összesen 895.000 Ft bruttó végösszegben

d)      1 db bazalt nagykocka raszter + 4 db fa beültetését végezze el a VN Kft.

e)       kiskockakőből pedig 45 fokos dőléssel fusson a Sörpatika felé döntve a kockakő

Határidő:         azonnal,

egyebekben folyamatos, de szerződés szerint

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Pásztor László ügyvezető

 

Dr. Magó Ágnes képviselő 12.40 órakor távozott az ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 5  fő

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a Humán bizottság MAGÁZ KFT-vel kapcsolatos javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

492/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-       MAGÁZ KFT. megkeresése -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottságának javaslatát elfogadva felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatalt, hogy a gázt befizető, de rákötni nem tudó lakosok ügyében kezdeményezzen tárgyalást a MAGÁZ Kft-vel annak érdekében, hogy a rákötéseket tegyék lehetővé. Ahol ez nem megoldható, a közműfejlesztési hozzájárulást a Kft. utalja vissza a befizető részére.

Határidő:         azonnal,

egyebekben folyamatos

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Dr. Magó Ágnes képviselő 12.41 órakor visszaérkezett a terembe.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma:  6  fő

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a HÉSZ tervezési programmal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a HÉSZ-t a főépítész javaslataival kiegészítve javasolja elfogadásra.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

493/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-       HÉSZ  -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a HÉSZ Tervezési Programját Szabó Zoltán főépítész javaslataival kiegészítve jóváhagyólag elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

Határidő:         elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a pénzügyi bizottság javasolta, hogy a HÉSZ mellékletét képező kérelmekről a képviselő-testület kapjon tájékoztatást.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ígéretet tesz ara, hogy a mai nap folyamán a tájékoztatást megküldi a képviselőknek.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a lejárt határidő határozatokról szóló beszámolót az elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

494/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-       Lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló  -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

29./ Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 29. számú melléklete/

Hozzászólások

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja, hogy a tájékoztatót ne tárgyalja meg a testület, mivel a polgármester úr nincs jelen. A napirendet a fogorvosi praxis miatt összehívandó együttes ülést követően javasolja megtárgyalni.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

495/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-       Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolóját a fogorvosi praxis miatt összehívandó együttes ülést követően tárgyalja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 


30./ Napirendi pont

- Régi Major út újbóli megnyitása iránti kérelem-

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 30. számú melléklete/

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, ismerteti a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a badacsonyörsi régi Major út helyreállítását.

 

Orbán Péter alpolgármester ismerteti, hogy az út felújítására 3 ajánlatot kértünk be, abból egy érkezett be zárt borítékban.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy nem látta a helyszínt, nem tudja, hogy milyen munkát kell elvégezni. Így nehéz dönteni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző felbontja a zárt borítékot. Ismerteti, hogy a Szorgos Fuvar KFT. tett ajánlatot, bruttó 2.245.360 Ft összegben. Véleménye szerint a földmunkán lehetne spórolni, a nagy szintkülönbség miatt nem biztos, hogy el kell szállítani a földet. A munka megkezdése előtt szükséges földmérő bevonása is az ingatlanhatárok pontos meghatározásához.

 

Horváth Márta osztályvezető egyetért a földmérő megkeresésével. Az árajánlatot már megkérte, 180 eFt-ért végeznék el a kimérést. Sok pontot kell meghatározni, bozótos, nehéz terepen.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja a VN. Kft-t bevonni a bozótirtásba, ezzel csökkenthetők a költségek.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy az árajánlat kérésben ez a tétel is szerepelt, a vállalkozó így állította össze az ajánlatát.

 

Folly Péter képviselő megjegyzi, hogy 1 ajánlat alapján nehéz dönteni.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy a Csiki parkoló esetében 1 millió forintos ajánlatot kapott a testület a földmunkára. Itt jóval nagyobb területről van szó, így már nem is olyan irreális az ajánlat. Véleménye szerint az a piaci árakhoz igazodik.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő azért tartja fontosnak, hogy ezzel a testület foglalkozzon, mert már történt egy tragédia, a Barcza féle pince beomlott. Megjegyzi, hogy az út hosszabb szakasza egyenletes, az L alakú szakasz állapota viszont katasztrofális.

 

Folly Péter képviselő javasolja a terület kitűzését, ezt követően a VN. Kft. tisztítsa ki a területet. Ha tiszta képet lehet látni, akkor lehet konkretizálni a feladatot.

 

Orbán Péter alpolgármester Folly Péter képviselő javaslatát teszi fel szavazásra azzal, hogy a műszaki tartalmat pontosítani kell. A földmérő tűzze ki a területet, a VN. Kft. tisztítsa ki, utána állapítható meg a pontos műszaki tartalom. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

496/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

- Régi Major út újbóli megnyitása iránti kérelem-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Folly Péter képviselő javaslatát elfogadja és a Régi Major út műszaki tartalmának pontosítását és földmérő általi kitűzését elrendeli. Elrendeli továbbá, hogy a VN. Kft. tisztítsa ki a területet a pontos műszaki paraméterek tisztázása érdekében.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

31./ Napirendi pont

Badacsony Kemping megvásárlása

Előterjesztő: Simonné Visi Erzsébet képviselő sürgősségi indítványa

Hozzászólások

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a Badacsonyi Kemping eladásával kapcsolatosan pályázati kiírás jelent meg 57 millió forint értékben. A településnek véleménye szerint nagy szüksége van arra, hogy a kempingek újra nyílhassanak, illetve az önkormányzat tulajdonában legyenek. A pályázat benyújtásának határideje május 31. Az ügyvéd úr javasolta az elővásárlási jog bejelentését.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy lesz pénze az önkormányzatnak a megvásárlására.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy jelenleg 75 millió forint van lekötve. A határozati javaslatot javasolja oly módon szavazásra feltenni, az elővásárlási jogra vonatkozóan haladéktalanul tegyen bejelentést az önkormányzat a felszámoló felé.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

497/2013.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

-     Badacsony Kemping

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj 0303/1 és 0303/2 hrsz-ú ingatlanok értékesítése vonatkozásában a pályázati felhíváshoz kapcsolódóan elrendeli

 1. a Tender füzet haladéktal megvásárlását, melyhez szükséges fedezetet a fejlesztési tartalékból biztosítja.
 2. a Tender füzet megvásárlását követően a körülmények ismeretében rendkívüli ülésen történő megtárgyalását és a pályázaton történő indulás feltételeit.
 3. a Badacsony Kemping értékesítésére kiírt nyilvános pályázat kapcsán az Önkormányzat elővásárlási jogának bejelentését a felszámoló felé azzal, hogy az Önkormányzat ezen jogát gyakorolni kívánja.
 4. az 1-3 pontok tekintetében, hogy a jogilag szükséges egyeztetéseket az Önkormányzat jogi képviselőjével kell végrehajtani.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

 

 

Forintos Ervin képviselő felveti, hogy a holnapi rendkívüli ülésen a játszóterekkel kapcsolatosan sürgősen meg kell hozni a döntést.

 

Folly Péter képviselő 12.56 órakor távozott az ülésről.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 5  fő

 

Wolf Viktória aljegyző ismerteti, hogy az együttes ülésre Badacsonytördemic részéről legkorábban a május 21-22-i időpont felel meg.

 

Orbán Péter alpolgármester megállapítja, hogy további hozzászólás nincs. Megköszöni a Képviselő-testület és a jelenlévők munkáját. Az ülést 13.00  órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László polgármester távollététben:

 

 

Orbán Péter                                                                                  dr. Weller-Jakus Tamás

alpolgármester                                                                                                    jegyző

Dr. Magó Ágnes

jegyzőkönyv hitelesítő

Folly Péter

jegyzőkönyv hitelesítő

Mötv. 52.§ (2) bekezdése értelmében:

Krisztin N. László

polgármester

 

Önkormányzatunk pályázatai

Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

BaBi Badacsony
Ma 2020. July 04., Saturday, Ulrik napja van. Holnap Emese és Sarolta napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!