Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2013. évi jegyzőkönyvek 2013. 04. 11. soros testületi
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2013. 04. 11. soros testületi

There are no translations available.

Szám: 14/2013. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületeKészült: 2 példányban
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 11-én 8.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Rózsakő termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott soros, nyilvános üléséről.  (7 fő) Simonné Visi Erzsébet  képviselő Rajzó Ildikó  képviselő Orbán Péter képviselő Forintos Ervin képviselő Folly Péter képviselő dr. Magó Ágnes  képviselő Krisztin N. László polgármesterJelen vannak: Part Andrásné jegyzőkönyvvezető (16 fő) Borbélyné Galambos Gabriella Borút Egyesület elnöke Czaun János  Észak-Balatoni Térség Társ. elnöke Kiss Nándor Remondis KFT. Tapolca Horváth József osztályvezető r.zászlós Rausz István alezredes rendőrkapitány Székely István könyvvizsgáló Perger János munkavédelmi megbízott Békássy János Céh Egyesület képviseletében Mórocz István Polgárőr Egyesület képviseletében Pásztor László ügyvezető Csizmarik Béláné igazgató Horváth Márta műszaki osztályvezető Tamás Lászlóné Költségvetési- és adóosztály vezető Wolf Viktória aljegyző Dr. Weller-Jakus Tamás  jegyzőMeghívottként jelen vannak:Lakosság részéről megjelent: 2 fő
Krisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület nyilvános ülésén megjelent képviselőtársait, Jegyző urat, Aljegyző asszonyt, a munkájukat segítő alkalmazottakat és a meghívott vendégeket. I. NAPIRENDEK ELŐTTMegállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 fővel jelen van. Az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Part Andrásnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Rajzó Ildikó és Simonné Visi Erzsébet képviselőtársait megválasztani.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:- Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről - 327/2013.(IV.11.) határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Rajzó Ildikó és Simonné Visi Erzsébet képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.Felelős:  Krisztin N. László polgármesterHatáridő:  azonnalTájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a pályázatokról szóló beszámoló azért nem szerepel a napirendek között, mivel nincs olyan információ, mely indokolná a napirend kialakítását.- „Badacsonytomaj VN. KFT. ügyvezetői állásának betöltésére pályázati kiírás” tárgyú napirendet sürgősségi indítványként javasolja felvenni.- „Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása – létszámcsökkentéssel kapcsolatos határozat” tárgyú napirendet sürgősségi indítványként javasolja felvenni.- A meghívóban szereplő 13. napirendi pontot „Badacsonyi Borvidék Borút Egyesület támogatási kérelme” javasolja levenni a napirendről, mivel azt a Pénzügyi Bizottság saját hatáskörben tárgyalta meg. Krisztin N. László polgármester a következő sorrendiségi javaslatokat teszi:Borbélyné Galambos Gabriella  a Borút Egyesület elnökeként kéri, hogy kaphasson szót.Krisztin N. László polgármester a kérést befogadja, a napirendek előtt szót fog adni számára.Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a jegyző úrnak írt egy levelet a Bányász strandi fák gallyazásával kapcsolatosan. Lakossági megkeresés miatt tekintette meg a helyszínt, nem pedig azért, hogy feljelentést tegyen. Utánajárt az ügynek, nem működött közre olyan szakember, aki hivatalosan megállapította, hogy melyik fák balesetveszélyesek.  Kérdezi, hogy a kitermelt ipari fának minősülő faanyag kit illet meg, ugyanis a fa eltűnt a helyszínről.Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a fa az ingatlan tulajdonosát illeti. Ki fogja vizsgáltatni az ügyet. Simonné Visi Erzsébet képviselő felveti, hogy a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztésre vonatkozó pályázat benyújtásának határideje május 2. Ebben a múltkori ülésen nem született határozat, ezért jelen ülésen kell dönteni. Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a lejárt határidejű napirendek között van erre lehetőség.Békássy János Céh Egyesület részéről kéri a borhéttel kapcsolatos napirend előrehozatalát.Krisztin N. László polgármester javasolja a napirend tárgyalását beemelni a negyedik napirend után, amennyiben addigra a rendőrségi meghívott nem érkezik meg.Mórocz István PEB elnöke megjegyzi, hogy nem kapott tájékoztatást arról az új módszerről, hogy a meghívottak érkezési időpontot kapnak. Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez az ésszerűsítés a tapasztalatok alapján, jó szándékkal történt.  Kéri, hogy aki az elhangzott módosításokkal a napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.Dr. Magó Ágnes képviselő jelzi hogy ez nem testületi döntés volt. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:- Napirendek módosítására javaslat – 328/2013.(IV.11.) határozat5. utasítja a Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.27. Badacsonytomaj VN. Kft. ügyvezetői állásának betöltésére pályázati kiírás” sürgősségi indítványt 26. Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása – létszámcsökkentéssel kapcsolatos határozat sürgősségi indítványt Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester25. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekrőlElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester24. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseirőlElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester23. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásárólElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester22. Alpolgármester választás Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester21. Káptalantóti gyermekek utaztatása és óvodás gyermekek szállítása – kisbusz vásárlásáról tájékoztatás üzemeltetési költségek meghatározásávalElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester20. Jóna János kérelme a 896. hrsz-ú közterület lezárása ügyébenElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester19. 2014. évi költségvetési koncepcióról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (1) bekezdése értelmébenElőterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző18. Javaslat a járművek elhelyezéséről, parkolóhelyek biztosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadásáraElőterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző17. Javaslat a társadalmi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet-tervezet elfogadásáraElőterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző16. Javaslat a 2013. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet-tervezet elfogadásáraElőterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző 15. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet elfogadásáraElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester14. Badacsony Újság és TV pályázatok elbírálásaMeghívott: Pásztor László VN Kft. ügyvezető, Part Imre elnök CÉH Turisztikai Egyesület részérőlElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester13. Beszámoló településszemléről és az idegenforgalmi idényre való felkészülésről. Badacsonyörsi strand üzemeltetésének meghatározása.Meghívott: Part Imre elnök CÉH Turisztikai Egyesület részéről és Laposa BenceElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester12. Badacsonyi Borhetek együttműködési megállapodás és költségvetési terv                         Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester11. Alsó bazársor – volt óriáspalacsintázó elnevezésű – üzlethelyiség bérleteElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester10. A közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról – 242/2013.(III.18.) Képviselő-testületi határozat alapjánElőterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző9.  Javaslat a helyben képződő hulladék kezeléséről szóló rendelet-tervezet elfogadásáraMeghívottak: Czaun János elnök Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás részéről és Kiss Nándor ügyvezető Remondis Kft. részérőlElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester8. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás (Veszprém, Házgyári u. 1.) tájékoztatójaElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester7. Beszámoló a közterületek felügyeletével kapcsolatos tevékenységérőlMeghívott: Mórocz István PEB elnökElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester6. Beszámoló a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület tevékenységérőlMeghívott: Rausz István alezredes rendőrkapitány Tapolcai Rendőrkapitányság                       Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester5. Beszámoló Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről Előterjesztő: Krisztin N. László polgármesterJavaslat a 2013. évi Belső Ellenőrzési Terv módosítására4. Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzata és szervei 2012. évi belső ellenőrzéséről, megtett intézkedésekről. Meghívott: Székely István könyvvizsgálóElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester3. Badacsonytomaj Város önkormányzata képviselő-testülete és szervei 2012. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadása. Pénzmaradvány elszámolás.Meghívott: Csizmarik Béláné igazgatóElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester2. Büféüzemeltetés és nyári táboroztatás miatt KIK-el kötött megállapodás módosítására javaslatMeghívott: Perger János munkavédelmi megbízottElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester1. Az intézmények munka- és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatai 4. a módosított napirendet 27. napirendi ponttal elfogadja 3. „Badacsonytomaj VN. Kft. ügyvezetői állásának betöltésére pályázati kiírás” sürgősségi indítványt a napirendek közé 27. napirendként felveszi.2. „Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása – létszámcsökkentéssel kapcsolatos határozat” sürgősségi indítványt a napirendek közé 26. napirendként felveszi, valamint a 1. a meghívó szerinti napirendek közül a „13. Badacsonyi Borvidék Borút Egyesület támogatási kérelme” napirendet napirendjéről leveszi, mert a Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörében a támogatási kérelemről a döntést meghozta.Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Felelős:  Krisztin N. László polgármesterHatáridő: azonnalKrisztin N. László polgármester Borbélyné Galambos Gabriellának, a Borút Egyesület elnökének adja meg a szót.Borbélyné Galambos Gabriella Borút Egyesület Elnöke elmondja, hogy az egyesület nevében levélben fordult a hivatalhoz. Elmondja, hogy 4 évvel ezelőtt egy pályázat segítségével kiépítették a táblarendszert a Badacsonyi Borvidéken. A táblák fele mára eltűnt, a vandalizmus illetve a téli időjárás következtében. Többek között a templom elől, a Kisfaludy házhoz vezető útról, a település Nemesgulács felőli bejáratától. A rendőrség eredmény nélkül lezárta a nyomozást. Egy-egy tábla 100 eFt nagyságrendű, összesen mintegy 1 millió forintra lenne szükség. Az egyesület minimális tagdíjból tartja fenn magát, a hegyközségek is átalakulóban vannak. A szezonra szeretnék a táblarendszert visszaállítani. Megköszöni a pénzügyi bizottság által megszavazott 50 eFt-ot, de kéri a testületet, hogy pótolják ki ezt az összeget. Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy erre a mai ülés keretében nem lesz lehetőség. Kéri a Pénzügyi bizottság elnökét, hogy a következő ülésen újra tárgyalják meg a kérelmet. A lopásokkal kapcsolatosan megjegyzi, hogy 5 garnitúra zászló is eltűnt, a köztéri virágok szintén, a rendőrség tehetetlen. Kéri a lakosság segítségét, hogy a közösségi tulajdon védelme érdekében jelezzék, ha tudomásukra jut, hogy valaki közterületen lévő dolgokat eltulajdonít.II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
Meghívott: Perger János munkavédelmi megbízottElőterjesztő: Krisztin N. László polgármesterAz intézmények munka- és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatai 1. Napirendi pont/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/HozzászólásokKrisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.-  „Az intézmények munka- és balesetvédelmi vizsgálatainak tapasztalatai” tárgyú beszámoló elfogadását a Képviselő-testületnek.  -  a kulturális intézményben a beázások megszűntetéséhez szükséges anyagi fedezet felmérésére szakember bevonásával felkérni az igazgató urat, majd ezt követően a VN. KFT-t megbízni a munka elvégzésével. - a dohányzóhelyek kijelölésével kapcsolatosan a szükséges táblák mielőbbi kihelyezését, a technikai eszközök – csikkekhez edényzet - biztosítását. -  a Polgármesteri Hivatalban illetve Intézményeiben – amennyiben valahol hiányosság tapasztalható -  történjen meg a mentők, tűzoltók és a rendőrség telefonszámának, illetve azon személyek nevének azonnali kifüggesztése, akik katasztrófahelyzetben értesítendők. Felelős az adott intézmény vezetője. Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasoljaOrbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az intézmények munka- és  balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatairól szóló beszámolót.Krisztin N. László polgármester köszönti Perger János munkavédelmi megbízottat, kéri, hogy foglaljon helyet az asztalnál a napirend tárgyalásának idejére. Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:- Az intézmények munka- és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatairól beszámoló -329/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatc) a kulturális intézményben a beázások megszűntetéséhez szükséges anyagi fedezet felmérésére szakember bevonásával, melyhez felkéri az igazgató urat, majd ezt követően a VN. KFT-t megbízza a munka elvégzésével. b) szükséges a dohányzóhelyek kijelölésével kapcsolatosan a szükséges táblák mielőbbi kihelyezése, a technikai eszközök biztosítása. a) a Polgármesteri Hivatalban illetve Intézményeiben – amennyiben valahol hiányosság tapasztalható -  történjen meg a mentők, tűzoltók és a rendőrség telefonszámának, illetve azon személyek nevének azonnali kifüggesztése, akik katasztrófahelyzetben értesítendők. Felelős az adott intézmény vezetője. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az intézmények munka- és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatai”-ról szóló beszámolót elfogadja a Humán Ügyek Bizottsága határozataiban elfogadott javaslataival kiegészítve az alábbiak szerint:Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.Felelős: Krisztin N. László polgármesterHatáridő: azonnal

Meghívott: Csizmarik Béláné igazgatóElőterjesztő: Krisztin N. László polgármesterBüféüzemeltetés és nyári táboroztatás miatt KIK-el kötött megállapodás módosítására javaslat2. Napirendi pont/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/HozzászólásokKrisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.Javasolja a határozatba belefoglalni, hogy amennyiben a Központ a kezdeményezést előzetes nyilatkozatával ellentétben nem támogatja, akkor a szerződés érvényét veszti. Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a büfé üzemeltetés és nyári táboroztatás miatt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötött megállapodás módosítását a Képviselő-testületnek. b) a nyári táboroztatásra Badacsonytomaj Város Önkormányzata köthessen szerződést.a) az iskolai büfé bérbeadására Badacsonytomaj Város Önkormányzata köthessen szerződést a vállalkozóval,Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal az általános iskolára vonatkozóan megkötött vagyonkezelési szerződés módosítását kezdeményezze az alábbiak szerint: Krisztin N. László polgármester köszönti Csizmarik Béláné igazgatót, kéri, hogy foglaljon helyet az asztalnál a napirend tárgyalásának idejére. Kérdezi, hogy kíván-e kiegészítést tenni.Csizmarik Béláné igazgató elmondja, hogy a tegnapi napon sor került a szerződés megkötésére a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a büfé üzemeltetője között június 15-ig tartó időszakra.  Szeptembertől lesz lehetőség arra, hogy az önkormányzattal kössön szerződést a büfé üzemeltetője. A gyerekek igénylik a büfé nyitva tartását, ezért szükség volt a szerződés mielőbbi aláírására.  Így a nyári táborozásra is tudják fogadni a gyerekeket. Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztésben foglaltakat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:- Büféüzemeltetés és nyári táboroztatás miatt KIK-el kötött megállapodás módosítására javaslat -330/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozat3. felhatalmazza a Krisztin N. László polgármestert a megállapodás módosításának aláírására, Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt az ellenjegyzésre.2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.d) a nyári táboroztatásra Badacsonytomaj Város Önkormányzata köthessen szerződéstc) az iskolai büfé bérbeadására Badacsonytomaj Város Önkormányzata köthessen szerződést a vállalkozóval,1. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal az általános iskolára vonatkozóan megkötött vagyonkezelési szerződés módosítását kezdeményezi az alábbiak szerint: Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőFelelős:        Krisztin N. László polgármesterHatáridő:  azonnalMeghívott: Székely István könyvvizsgálóElőterjesztő: Krisztin N. László polgármesterBadacsonytomaj Város önkormányzata képviselő-testülete és szervei 2012. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadása. Pénzmaradvány elszámolás.3. Napirendi pont/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/HozzászólásokKöszönti Székely István könyvvizsgáló urat, kéri, hogy foglaljon helyet az asztalnál a személyéhez kapcsolódó napirendek tárgyalásának idejére. Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.- Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2012. évi költségvetésének záró módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.- a kulturális intézmény pénzmaradvány terhére történő állagmegóvását javasolja - az óvodában az érintésvédelmi felülvizsgálat pénzmaradvány terhére történő elvégzését javasolja - a hivatali dolgozók jutalmazását nem javasolja- a pénzmaradvány fejlesztési alapba helyezését javasolja - a Badacsonytomaj Város Önkormányzat és OM intézményei 2012. évi költségvetési tervének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását javasoljaRajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága  - elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei költségvetésének 2012. évi költségvetési tervének végrehajtásáról szóló rendelet tervezetet. - elfogadásra javasolja a Badacsonytomaj Város Önkormányzat és OM intézményei 2012. évi költségvetési tervének teljesítéséről szóló beszámolót (kiegészítő melléklet).- Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményeinek 2012. évi szabad pénzmaradványából képezzen egy közös önkormányzati kasszát, melynek egy részéből jutalmazási keretet képezzen a Képviselő-testület, a fennmaradó összeg pedig kerüljön egy fejlesztési alapba. - Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményeinek 2012. évi szabad pénzmaradványa terhére a Polgármesteri Hivatal Rózsakő termének nyílászáróira kerüljön függöny beszerzésre. Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogyDr. Weller-Jakus Tamás jegyző kiegészítésként elmondja, hogy a napirend három részből áll, mindháromban dönteni szükséges.Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a 2012. évi költségvetés záró módosítására vonatkozó javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Székely István könyvvizsgáló ismerteti, hogy a 2012. évi zárszámadási rendelet tervezet vizsgálatát elvégezte. A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet  tervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel, rendeletalkotásra alkalmas.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja 4/2012. (III. 09.) önkormányzati rendelet módosításárólaz Önkormányzat és Intézményei 2012. évi költségvetéséről szólór e n d e l e t e 14/2013. (IV.12.) önkormányzatiBadacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének/A rendelet a jegyzőkönyv  4. számú melléklete./A Pénzügyi bizottság javasolta, hogy a  Polgármesteri Hivatal Rózsakő termének nyílászáróira kerüljön függöny beszerzésre. Amikor az épület készült, 900 eFt-os tétel volt beállítva a teljes épületre vonatkozóan erre a célra.  Forráshiány miatt azonban csak a napsütésnek legjobban kitett, utcafronti két irodára készült el a szalagfüggöny. A határozatot nem javasolja végrehajtani addig, amíg a szükséges összeg pontosan nincs meghatározva. Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a 2012. évi pénzmaradvány felosztásáról a bizottsági javaslatok alapján történik a döntéshozatal. Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy más árnyékolástechnikai megoldás felmerült-e.Kéri, hogy aki egyetért azzal a javaslattal, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményeinek 2012. évi szabad pénzmaradványa terhére a Polgármesteri Hivatal Rózsakő termének nyílászáróira kerüljön függöny beszerzésre - előtte variációk legyenek felállítva és beköltségelve - kézfelemeléssel jelezze. Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy függönyről van szó. Akinek más javaslata van, tegye meg a műszaki osztályvezető felé, a költségek kidolgozására lehetőség van. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:- Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2012. évi pénzmaradvány felosztására javaslat – 331/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozat Költségvetési tervet követően és az összeg meghatározását követően kerül jelen határozat végrehajtásra.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményeinek 2012. évi szabad pénzmaradványa terhére a Polgármesteri Hivatal Rózsakő termének nyílászáróira kerüljön függöny beszerzésre.  Horváth Márta osztályvezető Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző újratárgyalásra soron következő képviselő-testületi ülés(ek) árnyékoló/függöny ajánlatbeszerezésre folyamatosHatáridő: elfogadásra azonnalKrisztin N. László polgármester elmondja, hogy javaslat született arra, hogy egy jutalmazási keretet képezzen a Képviselő-testület, melynek pontos összege nem került meghatározásra. A Humán bizottság a javaslatot nem támogatta. Elmondja, hogy az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak 2,5 éves munkájának valamilyen szintű elismeréséről lenne szó.  Kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 4 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:- Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2012. évi pénzmaradvány felosztására javaslat -332/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozat Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményeinek 2012. évi szabad pénzmaradványa terhére nem képez jutalmazási keretet. Tamás Lászlóné osztályvezetőFelelős:  Krisztin N. László polgármesterHatáridő: azonnalKrisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Humán bizottság javasolta az óvodában az érintésvédelmi felülvizsgálat pénzmaradvány terhére történő elvégzését. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodás nélkül meghozza az alábbi: - Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2012. évi pénzmaradvány felosztására javaslat -333/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozat 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse és a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal útján a határozat végrehajtásáról gondoskodjon.1. a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvodában az érintésvédelmi felülvizsgálat – 2012. évi pénzmaradvány terhére történő - elvégzését elrendeli.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete  Horváth Márta osztályvezető Nagy Lászlóné óvodavezetőFelelős: Krisztin N. László polgármester egyebekben folyamatosHatáridő: azonnalKrisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Humán bizottság javasolja a kulturális intézmény pénzmaradvány terhére történő állagmegóvását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:- Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2012. évi pénzmaradvány felosztására javaslat -334/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozat 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse és a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal útján a határozat végrehajtásáról gondoskodjon.1. a kulturális intézmény pénzmaradvány terhére történő állagmegóvását elrendeli.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete  Horváth Márta osztályvezető Fodor József BVKI igazgatóFelelős:  Krisztin N. László polgármester egyebekben folyamatosHatáridő:  azonnalKrisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért a bizottságok azon javaslatával, hogy a további pénzmaradványokat a Képviselő-testület vonja el, helyezze fejlesztési alapba, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:- Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2012. évi pénzmaradvány felosztására javaslat -335/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozat Felkéri a Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy az önkormányzati rendelet módosítását a döntésnek megfelelően a  következő képviselő-testületi ülésre készítse elő.Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és önállóan működő intézményeinek pénzmaradványából a kötelezettségekre a fedezetet biztosítja, a szabad pénzmaradvány felhasználására vonatkozóan azt intézményeitől elvonja és annak teljes összegét a 2013. évi fejlesztési alapba helyezi. Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az Önkormányzat és OM intézményei 2012. évi költségvetési tervének teljesítéséről szóló beszámolót mellékleteivel együtt elfogadja, szavazzon.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2012. évi költségvetési tervének végrehajtásárólr e n d e l e t e 15/2013. (IV.12.) önkormányzatiBadacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének /A rendelet a jegyzőkönyv  5. számú melléklete./Simonné Visi Erzsébet képviselő megköszöni Székely István könyvvizsgáló tevékenységét, további jó munkát kíván számára.Székely István könyvvizsgáló elhagyja az üléstermet.Előterjesztő: Krisztin N. László polgármesterJavaslat a 2013. évi Belső Ellenőrzési Terv módosításáraBeszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzata és szervei 2012. évi belső ellenőrzéséről, megtett intézkedésekről. 4. Napirendi pont/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete/HozzászólásokKrisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.- a Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési tervének elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek oly módon, hogy 2010-2011-2012. évekre vonatkozóan történjen meg az önkormányzat gépkocsi használatának vizsgálata, illetve a VN. KFT. szerződés kötéseinek vizsgálata. - a Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzata és szervei 2012. évi belső ellenőrzéséről, megtett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága - a VN. Kft. szerződéskötéseinek vizsgálata- az önkormányzat gépkocsi használatának vizsgálata,- nem javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra Horváth Ferenc bizottsági kültag javaslatát, mely szerint 2013. évben két belsőellenőrzési tevékenységet rendeljen meg az Önkormányzat a Lánczi Kft. ajánlata alapján, bruttó 609.600 Ft. értékben és az alábbi tárgyban:- elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2012. évi belsőellenőrzéséről szóló beszámolót.Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a belső ellenőrzés a gépkocsi használat illetve a VN. KFT. szerződéskötéseire vonatkozóan eredetileg 5 évre volt tervezve, a Humán bizottság 3 évre javasolja módosítani. A Pénzügyi bizottság általában javasolja a gépkocsi használat vizsgálatát. Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy tudomása szerint a Humán ülésen az a javaslat született, hogy mivel az összegek nem stimmeltek, a gépjárművel kapcsolatosan a bizottság nem javasolt változtatást, a VN. KFT. szerződéseinek vizsgálatát javasolta kibővíteni egy évvel.Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja megrendelni 2010. évre is a VN. KFT. szerződésének felülvizsgálatát, az ellenőrzés összegét 840 eFt –ban meghatározva.  Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy a jegyzőkönyvben leírtaknak megfelelően történt a döntés. De a módosító javaslatot el tudja fogadni. Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a 2012. évi belső ellenőrzésről szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:- 2012. évi belsőellenőrzésről szóló beszámoló -336/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2012. évi belsőellenőrzésről szóló beszámolót elfogadja. Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy módosító indítvány érkezett arra vonatkozóan, hogy a gépkocsi használat tekintetében az eredeti tervnek megfelelően 2008-2012. közötti időszakban kerüljön sor a vizsgálatra. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.Felelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőHatáridő: azonnalBadacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 2 ellenszavazattal meghozza az alábbi:- 2013. évi belsőellenőrzés –337/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Simonné Visi Erzsébet módosító indítványát elfogadja és a 2013. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja oly módon, hogy 2008-2012. évekre vonatkozóan történjen meg az önkormányzat gépkocsi használatának vizsgálata.Tamás Lászlóné osztályvezetőFelelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző egyebekben 2013. évi belső ellenőrzési terv alapjánHatáridő: elfogadásra azonnalKrisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a VN. KFT. szerződéskötéseinek felülvizsgálata 2010. – 2011. – 2012. évre vonatkozóan történjen meg, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 2 ellenszavazattal  meghozza az alábbi:

- 2013. évi belsőellenőrzés –338/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Simonné Visi Erzsébet módosító indítványát elfogadja és a 2013. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja oly módon, hogy 2010-2012. évekre vonatkozóan történjen meg a VN. Kft. szerződéskötéseinek vizsgálata. Tamás Lászlóné osztályvezetőFelelős: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző egyebekben 2013. évi belső ellenőrzési terv alapjánHatáridő: elfogadásra azonnal
Meghívott: Rausz István alezredes rendőrkapitány Tapolcai Rendőrkapitányság        Előterjesztő: Krisztin N. László polgármesterBeszámoló Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről 5. Napirendi pont/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete/HozzászólásokKrisztin N. László polgármester köszönti Rausz István alezredes rendőrkapitányt és Horváth József r.zászlós osztályvezetőt, kéri, hogy a napirend tárgyalásának idejére foglaljanak helyet az asztalnál. Elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző  8.42 órakor távozott az ülésről.- Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. - a további vadkárok elkerülése érdekében az illetékes Nemzeti Park Igazgatósággal való kapcsolatfelvételt javasolja a Képviselő-testületnek. Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága 
Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Badacsonytomaj Város Közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót.Krisztin N. László polgármester kérdezi Rausz István alezredes urat, hogy kíván-e kiegészítést tenni. Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző 8.45 órakor érkezett vissza a terembe.Rausz István alezredes rendőrkapitány elmondja, hogy az éves beszámolót minden településen meg kell tartaniuk. A rendőrkapitányság erői nem változtak, a pénzügyi helyzet miatt talán némi csökkenés tudható be. A közbiztonság jónak mondható, csökkent a jogsértések száma a körzetben. A város közbiztonsága az első harmadba került országos szinten, ez annak tudható be, hogy a lakosság is másként áll ehhez a témához, illetve jó az együttműködés a polgárőrséggel, a civil szervezetekkel és az önkormányzattal.  Negatív tapasztalatként említi, hogy azok a települések, melyek idegenforgalomból élnek, a fejlesztésekhez befektetőt várnak, de nem fogadták szívesen és nem támogatták anyagiakkal sem pld. a strandokon a rendőri jelenlétet. Újra meg fogják keresni a különböző szervezeteket, illetve üzleteket, felajánlva segítségüket annak érdekében, hogy az idelátogató turisták legalább a közbiztonság terén kapjanak meg mindent.  Kéri, ha van rá lehetőség, akkor minimális befektetéssel csatlakozzanak a kezdeményezésükhöz. A bűncselekmények száma csökkent a térségben, gépkocsi lopás nem történt Tapolca illetékességi területén. Magas szintű tettenérést tudtak produkálni, a körözött személyek elfogási mutatói jók. Kéri a település vezetőségét, hogy prezentálja a lakosság felé, hogy a rendőrség nyitott mindenre. A szabálysértések szankcionálásától nem tudnak eltekinteni, de az a feladatuk, hogy a lakosságnak szolgáltassanak. Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy a településen ismét megjelentek az utánfutós autóval járó ún. portyázók. Kéri erre fokozottan odafigyelni és az illetékes szerveket értesíteni. Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy jelentkezik-e a kábítószerrel való visszaélés a településen. A közmeghallgatáson elhangzott, vadkárokkal kapcsolatos kérdésre kér választ. Kérdezi, hogy badacsonytomaji rendőrőrssel összefüggésben a közüzemi számlákkal kapcsolatos problémák rendeződtek-e. Rausz István alezredes rendőrkapitány elmondja, hogy már ¾ éve rendeződtek a számlákkal kapcsolatos anomáliák. A vadkárokban az illetékes szervek mélyen hallgatnak. A rendőrség legfeljebb a jelenlétet tudja biztosítani a szőlőterületek környékén, vadat nem lőhet. A környező országokban a gazdák védik a birtokaikat a vadaktól, nem másokra mutogatnak. A problémát jelezték a Nemzeti Park és a Vadásztársaság felé, azonban pozitív, valós segítséget nem kaptak. Sajnos többszörösére nőtt a vadállomány, a baleset megelőzés terén van a rendőrségnek feladata ezzel összefüggésben. A kábítószeres bűnözők ellen megkezdett eljárás 70 százaléka bűncselekmény hiányában kerül megszűntetésre, mivel az interneten árusított illetve kézről-kézre adott szerek jelentős része nem minősül drognak.  Badacsonytomajon nem volt drog, Tapolcán előfordult ilyen eset. A kiskorúak védelme fontos, illetve a terjesztők eljárás alá vonása. A vásárolók általában kiskorúak, kis mennyiséget birtokolnak. Ha a településen megjelennek az idegen un. portyázók, kéri, hogy azonnal értesítse a lakosság a rendőrséget. Folly Péter képviselő kérdezi, hogy statisztikai adatokkal alátámasztható-e, hogy a térfigyelő kamerával ellátott területeken csökken a bűncselekmények száma. Az önkormányzatnak lehetősége van ilyen irányú pályázat benyújtására. Rausz István  alezredes, rendőrkapitány szerint statisztikailag és életérzés szempontjából is kimutatható az eredményessége a kameráknak.  A bűncselekmények nagyobb számban deríthetők fel, ha a köztudatba beépül, jelentős a bűnmegelőzési szerepe is. A rendőrséget tehermentesíti. A jogsértések rögzítésre kerülnek, a megfelelő adatvédelmi szabályok betartása mellett egy adott eseményre rá lehet keresni. Veszprémben több helyen van térfigyelő kamera, Tapolcán júniustól fog működni. Fontos, hogy a rendszer megfelelő minőségben, a megfelelő helyre kerüljön kialakításra. Ehhez szakember véleményét kell kikérni és segítséget ígér.Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy Tapolcán egyre több panasz van a kisebbségre. A gyerekek védelmét hogyan tudja a rendőrség biztosítani. Rausz István alezredes ismerteti, hogy valóban ezen személyek nem tartják be a szabályokat, zavarják, megsértik, felháborítják a többieket. Elsősorban a fiatalkorúakról beszél, a felnőttek megfékezésére vannak lehetőségeik. El kellene érni a szülők illetve az iskola segítségével, hogy a frekventált helyekről ezek a csoportok szoruljanak ki. A folyamatos igazoltatás, szűrés rettentheti el őket. Forintos Ervin képviselő gratulál az év rendészeti tevékenységét elismerő kitűntetéshez, és további jó munkát kíván. Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egyik kezdeményezője volt a helyi rendőrörs kialakításának. Kérdezi, hogy van-e mód arra, hogy megkülönböztető jelzést kapjanak az ide tartozó autók. Megjegyzi, hogy több olyan jelzés érkezett felé, hogy gyakran történik közúti ellenőrzés, főként a badacsonytomaji buszmegálló mellett. A történtek rontják a rendőrség megítélését az állampolgárok szemében. Amikor ezt szóvá tette a helyi rendőrörs vezetőjének, azt a választ kapta, hogy nem helyiek voltak. Rausz István alezredes elmondja, hogy nincs lehetőség az autók megjelölésére. Igyekezni fognak, hogy ahol nem szükséges, ne történjen fokozott ellenőrzés a szabálysértők kiszűrésére. Nem adhatja ki a rendőri alegységek vezetőinek, hogy ezt a területet kerüljék el.   Elvárása, célja a közúti rendőrök felé, hogy szálljanak ki az autóból és kezdeményezzenek személyes kapcsolatot az állampolgárokkal. Tapolcán működik gyalogos járőr szolgálat, a szezonban ezt Badacsonyban is szeretnék elérni. Krisztin N. László polgármester megköszöni az előkészítők munkáját, a kérdésekre adott válaszokat. A testület nevében gratulál az elért jó eredményekhez és további sikeres munkát kíván. Elmondja, hogy a köztudatban úgy él, hogy Horváth József a helyi rendőrörs parancsnoka. Kéri, hogy a változásról az alezredes úr tájékoztassa a lakosságot.Rausz József alezredes ismerteti, hogy átszervezés kapcsán Horváth József a Tapolcai Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának a vezetője lett. Így helyi parancsnok jelenleg nincs, pénzügyi fedezet hiányában nem lehet új embert felvenni. A későbbiek során a helyi igényeknek megfelelő személyt fog választani a pozícióra, egyeztetve a település vezetőségével. Addig ezt a korábbi feladatát Horváth József az osztály vezetőjeként is ellátja.  Krisztin N. László polgármester gratulál Horváth Józsefnek a kinevezéséhez. Kéri, hogy aki a beszámolót a Humán bizottság által tett kiegészítéssel együtt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:- Beszámoló Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről -339/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatFelkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tapolcai Rendőrkapitányság által Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és feladatokról szóló beszámolót elfogadja a Humán Ügyek Bizottsága javaslatával kiegészítve, mely a további vadkárok elkerülése érdekében az illetékes Nemzeti Park Igazgatósággal való kapcsolatfelvételt javasolja a Tapolcai Rendőrkapitányság felé.Felelős: Krisztin N. László polgármesterHatáridő: azonnal

Meghívott: Mórocz István PEB elnökElőterjesztő: Krisztin N. László polgármesterBeszámoló a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület tevékenységéről6. Napirendi pont/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete/HozzászólásokKrisztin N. László polgármester köszönti Mórocz István PEB elnökét, kéri, hogy a napirend tárgyalásának idejére foglaljanak helyet az asztalnál. Elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló beszámolót.- a CÉH Turisztikai Egyesület szakmai beszámolójának tárgyalását javasolja előrehozni a Képviselő-testület májusi soros ülésére.- a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága Mórocz István PEB elnöke elmondja, hogy együttműködésük az önkormányzattal és a rendőrséggel példamutató. Felajánlja segítségüket a térfigyelő rendszerhez is. Elmondja, hogy a riasztó 54 lakásba van bekötve. A terepjáró gépkocsi törlesztő részlete kifizetésre került, éves szinten 700 eFt-ot kellett törleszteniük. Tevékenységükben a karitatív vonal, az idősekről való gondoskodás nagyobb hangsúlyt kapott. Alapszabályukat módosították, a törvényi változásnak megfelelően a polgárőröket új igazolvánnyal látták el. Az elnyert pályázatok elszámolása megtörtént. A március 14-15-i rendkívüli időjárásban a polgárőrök biztosították a rendet, segítettek a lakosságnak, amikor országos szinten is lebénult a közlekedés, betegeket szállítottak a kórházba. Az árvízvédelemben Nemesgörzsönyben szintén jelen voltak a képviselőik. A Balaton körüli bringa találkozó biztosításában a felkérésnek eleget tesznek, segíteni fognak. Elmondja, hogy tevékenységüket önként vállalták, évi 1200 Ft tagdíjak fizetnek a polgárőrök, munkájukért semmiféle térítést nem kapnak. Az elmúlt időszakban Csizmazia Pál polgárőr a Polgárőr Érdemkereszt bronz fokozatát kapta, Takács Ákos, Berkes Zoltán és Pintér Imre polgárőrök oklevelet kaptak munkájukért. Megköszöni az önkormányzatnak, a vállalkozóknak és a lakosságnak az egyesület működéséhez nyújtott támogatását, melyre a jövőben is szükségük lesz.Krisztin N. László polgármester megköszöni az előkészített anyagot és a polgárőrök munkáját azzal, hogy a jó együttműködés további fenntartására kell törekedni. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:- Beszámoló a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület tevékenységéről -340/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatFelkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület 2012. évi tevékenységéről szóló – előterjesztés mellékletét képező - „Az elnökség 2012. évi beszámolója” című beszámolót elfogadja.Felelős: Krisztin N. László polgármesterHatáridő: azonnalSimonné Visi Erzsébet képviselő kéri a Humán bizottság ülésén elhangzott második javaslat szavazásra történő feltételét.Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az nem tartozik a napirendhez.
Előterjesztő: Krisztin N. László polgármesterBeszámoló a közterületek felügyeletével kapcsolatos tevékenységről7. Napirendi pont/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete/HozzászólásokKrisztin N. László polgármester kéri az önkormányzat közterület felügyelőjét, hogy a napirend tárgyalásának idejére foglaljon helyet az asztalnál. Elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.
- Horváth Ferenc bizottsági kültag módosító indítványa alapján készüljön előterjesztés a májusi soros ülésre a közterület-felügyelői tevékenység ellátásával kapcsolatban, amely tartalmazza a felmerült problémákat, és megoldási javaslatot fogalmaz meg, összefüggésben a polgármesteri hivatal létszámával. Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a közterületek felügyeletével kapcsolatos tevékenységről szóló beszámolót az alábbi kiegészítéssel:Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a közterületek felügyeletével kapcsolatos tevékenységről szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.Forintos Ervin képviselő javasolja megfontolni, hogy legalább a nyár folyamán plusz 1 fővel bővüljön a közterület felügyelet, hiszen nagy szükség lenne erre.Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy a korábbi tárgyalások során elhangzott, hogy a VN.Kft.-vel együttműködve megoldhatók a közterület felügyelői feladatok.Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a feladatot csak köztisztviselő végezheti. Jelenleg egy fő végezi ezt a tevékenységet, illetve a sofőr munkaköre került bővítésre a segédfelügyelői feladatokkal.  Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a májusi ülésre a Pénzügyi bizottság javaslatának értelmében a tevékenység ellátásával kapcsolatban problémafeltáró megoldási javaslatot megfogalmazó előterjesztés kerüljön kidolgozásra, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:
- Beszámoló a közterületek felügyeletével kapcsolatos tevékenységéről -341/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterületek felügyeletével kapcsolatos tevékenységekről szóló beszámolóhoz kapcsolódóan a Pénzügyi Bizottság javaslatát elfogadja, miszerint: készüljön előterjesztés a májusi soros ülésre a közterület-felügyelői tevékenység ellátásával kapcsolatban, amely tartalmazza a felmerült problémákat, és megoldási javaslatot fogalmaz meg, összefüggésben a polgármesteri hivatal létszámával. Sipos Ferenc közterület-felügyelőFelelős:  Krisztin N. László polgármester előterjesztés előkészítésére 2013. májusi testületi ülésHatáridő:  elfogadásra azonnalKrisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a beszámolót el tudja fogadni, szavazzon.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:- Beszámoló a közterületek felügyeletével kapcsolatos tevékenységéről -    342/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterületek felügyeletével kapcsolatos tevékenységekről szóló beszámolót elfogadja.Felelős:  Krisztin N. László polgármesterHatáridő:  azonnalKrisztin N. László polgármester a következő, meghívó szerinti 8. napirendi pont halasztását javasolja, mivel a meghívottak még nincsenek jelen. Simonné Visi Erzsébet képviselő felveti, hogy az ülés elején ígéret hangzott el a Badacsonyi Borhetek együttműködési megállapodás és költségvetési terv tárgyú napirend előrehozatalára.Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a napirend előrehozatalát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:- Napirendek sorrendiségének módosítása -343/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatFelelős:  Krisztin N. László polgármesterHatáridő:  azonnalBadacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az elfogadott napirendek sorrendiségének módosítására tett polgármesteri javaslatot elfogadja és a 12. napirendet – meghívottak képviselőjének kérését helyben hagyva – „Badacsonyi Borhetek együttműködési megállapodás és költségvetési terv” 8. napirendként tárgyalja.
Meghívott: Part Imre elnök CÉH Turisztikai Egyesület részéről és Laposa BenceElőterjesztő: Krisztin N. László polgármesterBadacsonyi Borhetek együttműködési megállapodás és költségvetési terv                         8. Napirendi pont/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete/HozzászólásokA Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6 főFolly Péter képviselő 9.35 órakor távozott a teremből.Krisztin N. László polgármester köszönti Békássy Jánost, a Céh Turisztikai Egyesület elnökhelyettesét és Borbélyné Galambos Gabriellát, a Badacsonyi Borvidék Borút Egyesületének elnökét. Kéri, hogy a napirend tárgyalásának idejére foglaljanak helyet az asztalnál. Elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.- a rendezvény lebonyolítását követően az elszámolást a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.- a szerződés 2.6 pontjában 5 m. Ft. támogatás szerepeljen a százalékban meghatározott támogatás helyett.Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Badacsonyi Borhetek rendezvényszervezői szerződés tervezetét az alábbi kiegészítéssel:- az elhangzott módosításokkal a Badacsonytomaji Borhetek együttműködési megállapodás tervezetének elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.- a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesületnél a Borhetek 2013. évi költségvetés-tervezetében a marketing jellegű költségek csökkentését kezdeményezését javasolja- a beszedett közterület használati díj bevételeinek százalékos meghatározása helyett egyösszegű, 5 millió forintos támogatás biztosítását javasolja Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága 
Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a CÉH Egyesülettől érkezett-e a műszaki tartalomra vonatkozó anyag. Véleménye szerint a testület nem vállalhat kötelezettséget úgy, hogy a fedezetet nem látja. Javasolja ezt a szerződésbe belefoglalni. A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 7 főFolly Péter képviselő 9.37 órakor érkezett vissza a terembe.Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez az Egyesület számára indifferens. Arról van szó, hogy az általános tartalékból, vagy egyéb forrásból a testület biztosítja a fedezetet, ami vagy befolyik, vagy nem.  A javaslat szerint a szerződés úgy kerüljön megkötésre, hogy a befolyt összeget biztosítja az önkormányzat. Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja csökkenteni a marketing tevékenység költségeit.  Az önkormányzat támogatja az egyesületet 11 millió forinttal, ezen összeg is a település marketingjére fordítandó támogatás. Békássy János elnökhelyettes elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság ülésén a részletesen kidolgozott költségvetésüket a bizottság áttekintette. Részletesebb kibontására a későbbiekben lesz lehetőség.  A korábbiaktól eltérően nem a rendezvény köré szerveződik a Borhét, hanem a rendezvényhez a hangulatot, a zenei hátteret szeretnék megteremteni. Az Egyesület szervezővé lépett elő, így nagyobb összeget kell fordítania a marketingre. A Balaton körüli települések közötti versenyben erre nagy szükség van annak érdekében, hogy a rendezvény rentábilis legyen. Véleménye szerint itt nem szabad a költségeket csökkenteni. A Képviselő-testület a közterület bérleti díjak beszedésének jogát magához vonta. Ehhez a költségvetés bevételi oldalát rendezni szükséges, illetve létre kell hozni azt a fedezetet, hogy a finanszírozásnál ne legyenek problémák. A következő ülésen az önkormányzat költségvetésében a bevételi és kiadási oldalt módosítani kell. Forintos Ervin képviselő kéri, hogy a faházak bérletére és szerelésére vonatkozó árajánlat is kerüljön be a testület elé. Borbélyné Galambos Gabriella elnök megjegyzi, hogy nyilván a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozó árai lettek beépítve.  Véleménye szerint nem kell megpályáztatni, természetesen próbálnak a legköltséghatékonyabban működni.  A testület előtt lévő tervezet szerint egyfajta minőségibb megjelenést szeretnének a borászatok, kisebb háttér programokkal kiegészítve a szolgáltatásukat.  A költségekkel el fognak számolni. Kéri az 5 millió forintos támogatás biztosítását. Megjegyzi, hogy a borászatok is több hozzájárulást kell hogy adjanak. Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a szerződésben csak egy általános mondat található a helyreállítással kapcsolatosan, miszerint az Egyesület kötelezettséget vállal a helyreállításra. Tavaly is komoly vita alakult ki ebben a témában, annak ellenére, hogy egy keretösszeg, letét volt meghatározva. Békássy János elnökhelyettes szerint a rendezvény előtti állapotot közterület átadás-átvételi jegyzőkönyvben lehet rögzíteni.  A szerződés szerint megállapított összeg a rekultiváció költségeit is tartalmazza, melyet a borászatok előre befizetnek.  A műszaki osztállyal közös bejáráson rögzítve lesz, hogy mely elvárásoknak kell megfelelni a helyreállításnál. Borbélyné Galambos Gabriella elnök szerint tavaly a borászatok teljesítették vállalásaikat az önkormányzattal szemben. A 280 eFt-on felül 100 eFt-ot fizettek be a terület via colorral történő burkolásához illetve a vízelvezetés megoldásához.  Néhányan mondták csupán, hogy ez nem a borászok feladata.  Mivel pontrendszer szerint kerülnek be a Borhét rendezvényre, nem biztosított senki számára a biztos bekerülés. Emiatt fordultak elő anomáliák. Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző  javasolja a szerződés 2.6. pontját kibővíteni oly módon, hogy a támogatási összeg 10 %-ának kifizetésére a terület visszaadását követően kerüljön sor, 5 napon belül. Így biztosított az önkormányzat számára a közpark eredeti állapotban történő visszaadása, a terület átadását lezáró jegyzőkönyv aláírása mellett. Borbélyné Galambos Gabriella megjegyzi, hogy a javaslatot el tudja fogadni. Elmondja, hogy az elmúlt évben a nagy forróság miatt lett később megoldva a füvesítés, illetve a Rózsakő fesztivál is ugyanazon a helyszínen került megrendezésre.Simonné Visi Erzsébet képviselő kéri a Humán bizottság azon határozatát feltenni szavazásra, mely a Céh Egyesület támogatásával összefüggésben a szakmai beszámoló előrehozatalára vonatkozott.A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6 főOrbán Péter képviselő 9.53 órakor távozott a teremből.Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a Polgárőrség beszámolójának vitája során a Humán bizottság a Céh Egyesület szakmai beszámolójának májusi ülésre történő előrehozataláról hozott határozatot. Békássy János elnökhelyettes elmondja, hogy az Egyesület 2012. évi beszámolóját a testület elfogadta az ősz folyamán. Ha a 2013. évre gondoltak, akkor kéri pontosan meghatározni, hogy mit várnak az Egyesülettől. Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy az Egyesületnek az önkormányzat is tagja, évi 11 millió forint támogatást utal át számukra.  Azért került szóba a Polgárőrség beszámolójának napirendjénél, mert egy olyan szakmai beszámolót szeretne látni a bizottság, mint amit a Polgárőrség készített. A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 7 főOrbán Péter képviselő 9.57 órakor visszaérkezett a terembe.Borbélyné Galambos Gabriella elnök nem érti a kérést, a 2012. évi beszámoló elhangzott a közgyűlésen, illetve a 2013. évi tervekről is számot adtak.Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy egyértelműen elmondta a képviselő asszony a kérést.  Kéri, hogy aki a jegyző úr által elmondott kiegészítéssel a szerződést el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:3. A képviselő – testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a fenti rendezvényszerződés valamint az ahhoz kapcsolódó támogatási szerződés aláírására. 2. A képviselő - testület dr. Weller – Jakus Tamás jegyzőt felkéri, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek az államháztartáson kívül juttatott támogatásokra vonatkozó szabályok figyelembevételével készítse el a CÉH Turisztikai Egyesületnek a rendezvény megrendezésével kapcsolatos támogatási szerződést.- Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző 2.6. pontra vonatkozó kiegészítésével: a támogatási összeg 10 %–át visszatartja azzal, hogy a közpark eredeti állapotban történő átadását lezáró jegyzőkönyv aláírását követő 5 napon belül átutalja;- a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesületnél a Borhetek 2013. évi költségvetés-tervezetében a marketing jellegű költségek csökkentését javasolja a Humán Ügyek Bizottság határozata szerint;- a rendezvény lebonyolítását követően az elszámolást a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a Pénzügyi Bizottság javaslata szerint;- 2.6. pontban 5.000.000 Ft támogatási összeg kerüljön rögzítésre a Pénzügyi Bizottság javaslata szerint;1. Badacsonytomaj város önkormányzatának képviselő-testülete a „Badacsonyi Borhetek” 2013. július 19 – 2013. augusztus 4. között megrendezendő turisztikai rendezvény szervezésére vonatkozó rendezvényszervezői szerződést az alábbi módosításokkal elfogadja            - Badacsonyi Borhetek együttműködési megállapodás és költségvetési terv -         344/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozat Dr. Weller – Jakus Tamás jegyzőFelelős:  Krisztin N. László polgármesterHatáridő: 2013. április 30.Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Céh Egyesület az önkormányzati támogatásokról készült pénzügyi beszámolót a szakmai beszámolóval is kiegészítse, szavazzon. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottságának – 119/2013.(IV.03.) határozata szerinti – javaslatát elfogadja és a CÉH Turisztikai Egyesületet felkéri, hogy benyújtott pénzügyi beszámolóját kiegészítve 2012. évre vonatkozó szakmai beszámolóját a 2013. májusi soros ülésre terjessze be. - CÉH Egyesület szakmai beszámolójának megtárgyalására vonatkozó javaslat –345/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozat Part Imre CÉH Turisztikai Egyesület elnökeFelelős:  Krisztin N. László polgármester beszámoló benyújtására 2013. májusi soros ülésHatáridő:  elfogadásra azonnal
Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőJavaslat a helyben képződő hulladék kezeléséről szóló rendelet-tervezet elfogadására9. Napirendi pont/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete/HozzászólásokKrisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a helyben képződő hulladék kezeléséről szóló rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a helyben képződő hulladék kezelésről szóló rendelet tervezetet.Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy jogszabályi változás miatt kellett az önkormányzatnak felülvizsgálni a hulladékkezelésről szóló rendeletét. A rendelettervezetet elfogadásra javasolja. Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy van-e lehetősége az önkormányzatnak arra, hogy a díjtétel 1 illetve 2 tényezős voltáról döntsön, illetve azt önkormányzati rendeletben szabályozza.Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy erre jelenleg nincs lehetőség. Több alkalommal is elhangzott, hogy az önkormányzat a többi 155 településsel együtt tagja a Nagytérségi Társulásnak. A Társulás alapító okiratában rögzítésre került, hogy a díjpolitika a Társulási Tanács átruházott hatáskörében van. A Képviselő-testület határozata értelmében a társulási megállapodás módosítását kezdeményezzük, ez folyamatban van. Elmondja, hogy jogszabályi változás miatt a közszolgáltatási szerződést újra kell kötni. Jelenleg nincs módja az önkormányzatnak arra, hogy egy tényezős díjra váltson át. Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy a hulladékszállítási díjak változása a lakosság számára elfogadhatatlan. Javasolja, hogy a Képviselő-testület forduljon a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez. Kérdezi, hogy a Magyar Energetikai Hivatal válaszolt-e a megkeresésre. Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a javaslatot a lejárt határidejű határozatok tárgyalása során a képviselő asszony ismételje meg, mivel ez jelen rendelettel nem áll összefüggésben. Kéri, hogy aki a rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül megalkotja a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásrólr e n d e l e t e 16/2013. (IV.12.) önkormányzati Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének/A rendelet a jegyzőkönyv  12. számú melléklete./A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6 főOrbán Péter képviselő 10.05 órakor távozott az ülésről.Előterjesztő: Krisztin N. László polgármesterA közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról – 242/2013.(III.18.) Képviselő-testületi határozat alapján10. Napirendi pont/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete/HozzászólásokKrisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.- a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosítását az elhangzott kiegészítésekkel elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.- a jelenlegi megállító táblákat a Dísztérre és a Mólóra ne engedélyezze kihelyezni.- a 71-es út alatti, a móló panorámáját érintő közterületeken megfelelő színvonalú virágágyások kerüljenek kialakításra, a közterületek korzó része ne legyen árusításra kiadva. A közterület felügyelő fokozottan figyeljen oda arra, hogy a magántulajdonban lévő területeken milyen árusítás folyik. - az ICE’N GO üzlet – a tulajdonossal történő egyeztetés után – az Alsó bazársor előtt kapjon helyet. - 2013. évben az I. övezetre vonatkozó pályáztatási rendszer elhagyását javasolja.- a rendelet 1.§ ((2) bek. módosítását javasolja az alábbiak szerint: „a rendelet hatálya kiterjed továbbá az Önkormányzat tulajdonában nem álló, magánszemély, jogi személy illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság tulajdonában, használatában lévő közhasználatra, illetve gyalogos forgalom részére megnyitott területekre is. Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy a bizottság az anyag megtárgyalása során több ponton figyelembe vette a Badacsony Kör által megfogalmazott kívánalmakat is. - nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsony 71-es főközlekedési út alatti közterületek ne kerüljenek kiadásra.- elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosítását.Krisztin N. László polgármester Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke távollétében ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem adja ki a közterületeket, ez milyen bevétel kiesést eredményez. A Borhéten a jelenlegi árképzés alapján adható ki közterület. Az 5 millió forint átadása miből valósulhat meg. Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogyha minden nap, minden helyet kiadunk a táblázatban szereplő emelt összeggel, 30 hellyel számolva 4,2 millió forint származna a közterületek bérbeadásából. Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megjegyzi, hogy a közterületek kiadásának szabályait a helyi rendelet szabályozza, attól eltérni nem lehet. Folly Péter képviselő szerint a közterületek ki nem adása esetén a bevétel kiesés 3 millió forint körül lenne az alsó bazársori és a dísztéri közterületekkel számolva. Sok negatív jelzés érkezett a centrális részeken kialakult „zsibvásár” miatt, nemcsak a társönkormányzatok részéről is. A Borhetek helyszínét évekre kell megtalálni, állandóságot biztosítva a rendezvény magas szintű megrendezésére. Olyan állapotot kell kialakítani, mely a többség megelégedésére fenntartható és a település jó hírnevét öregbíti. Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a környező önkormányzatokkal összefüggésben nekünk is vannak negatív tapasztalataink, pénzügyi hozzáállásuk, támogatásuk nem az elvártnak megfelelő.  Folly Péter képviselő szerint a konszenzus megteremtésére kell törekedni. Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy az elmúlt évben az önkormányzatnak minden fillérre szüksége volt, de mindenkiben meg van az igény Badacsony képének szebbé tételére. Véleménye szerint nem szabad az elmúlt évi bevételeket célul tűzni. Badacsony képének megváltoztatása egy sajátos befektetés, melynek következményeit nem tudhatjuk igazán objektíven lemérni, de biztos abban, hogy lesz eredménye. Át kell gondolni, hogy a 71-es úttal párhuzamos épületek bontását megvalósítja-e a testület. Fontos a közterület felügyelet illetve a hivatal munkája a nyári ellenőrzések terén. Fokozottan figyelni kell arra, hogy az állandó üzlettel rendelkezők ne pakoljanak ki a közterületekre, illetve az árusított termékek köre, színvonala javuljon. A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 7 főOrbán Péter képviselő 10.14 órakor érkezett vissza az ülésre.Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: a Polgármesteri hivatal mindig a képviselő-testület elvárásának megfelelően járt el. Amilyen döntést hoz a testület, azt figyelembe fogják venni.Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az alsó bazársor bontására vonatkozó határozat felfüggesztésre került.Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy olyan visszajelzések érkeznek a lakosságtól, hogy a testület nem tesz meg mindent a fejlesztések érdekében. Badacsonyban az un. Korzó burkolatát feltétlenül javítani kell, a Bányász strandon az épületeket el kellene dózerolni.  Meg kellene nézni pld. a lábdi strandot, ott úgy döntött a testület, hogy a bevételekre szükség van.Folly Péter képviselő szerint ezeket a témákat a bizottsági üléseken kellene megbeszélni, ott is részt kellene venni. Krisztin N. László polgármester a Pénzügyi bizottság javaslatát teszi fel szavazásra, miszerint a 71-es út alatti közterületek kerüljenek kiadásra. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az - Badacsony 71-es főközlekedési út alatti közterületek bérbeadása –346/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Badacsony 71-es főközlekedési út alatti közterületek 2013. évben ne kerüljenek kiadásra.Felelős:  Krisztin N. László polgármesterHatáridő:  azonnal
Krisztin N. László polgármester a Humán bizottság javaslatát teszi fel szavazásra, miszerint „a rendelet hatálya terjedjen ki továbbá az Önkormányzat tulajdonában nem álló, magánszemély, jogi személy illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság tulajdonában, használatában lévő közhasználatra, illetve gyalogos forgalom részére megnyitott területekre is.” A szövegezés jogszerű, a jegyző úr nem jelezte ennek ellenkezőjét. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az - A közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról –347/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozat„a rendelet hatálya kiterjed továbbá az Önkormányzat tulajdonában nem álló, magánszemély, jogi személy illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság tulajdonában, használatában lévő közhasználatra, illetve gyalogos forgalom részére megnyitott területekre is.”Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottsága javaslatát elfogadja és a rendelet-tervezet 1.§ (2) bekezdésének módosítását javasolja az alábbiak szerint: Felelős:  Krisztin N. László polgármester és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőHatáridő:  azonnalKrisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy 2013. évben az I. övezetre vonatkozó pályáztatási rendszer kerüljön elhagyásra, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az - A közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról –348/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottsága javaslatát figyelembe veszi és 2013. évben az I. övezetre vonatkozó pályáztatási rendszer elhagyását elfogadja.Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőFelelős:  Krisztin N. László polgármester és Határidő:  azonnalKrisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, az ICE’N GO üzlet – a tulajdonossal történő egyeztetés után – az Alsó bazársor előtt kapjon helyet, kézfelemeléssel jelezze. Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az előbb történt szavazás arra vonatkozóan, hogy az alsó bazársor előtt nem lehet közterületet értékesíteni.Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem a móló hosszabbításán lévő részen. A javaslat arról szól, hogy hol legyen az új helye. Aki támogatja az elképzelést, kéri szavazzon.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 4 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az - ICE’N GO közterület használata –349/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozat Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a Humán Ügyek Bizottsága 137/2013.(IV.03.) számú határozatban megfogalmazott javaslatát, miszerint az ICE’N GO üzlet – a tulajdonossal történő egyeztetés után – az Alsó bazársor előtt kapjon helyet.Felelős:  Krisztin N. László polgármesterHatáridő:  azonnalKrisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy – a 71-es út alatti, a móló panorámáját érintő közterületeken megfelelő színvonalú virágágyások kerüljenek kialakításra, a közterületek korzó része ne legyen árusításra kiadva, a közterület felügyelő fokozottan figyeljen oda arra, hogy a magántulajdonban lévő területeken milyen árusítás folyik – kézfelemeléssel jelezze. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az - Közterület kialakítása 2013. évi szezonban –350/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatFelkéri a közterület felügyelőt, hogy fokozottan figyeljen oda arra, hogy a magántulajdonban lévő területeken milyen árusítás folyik. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottsága javaslatát elfogadja, miszerint a 71-es út alatti, a móló panorámáját érintő közterületeken megfelelő színvonalú virágágyások kerüljenek kialakításra, a közterületek korzó része ne legyen árusításra kiadva.  VN Kft. ügyvezető Sipos Ferenc közterület felügyelő Horváth Márta osztályvezetőFelelős:  Krisztin N. László polgármester          egyebekben 2013. évi szezonbanHatáridő:  elfogadásra azonnal, Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a jelenlegi megállító táblákat a Dísztérre és a Mólóra a Képviselő-testület ne engedélyezze kihelyezni, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az - Megállító reklámtáblák kihelyezéséről – 351/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottságának javaslatát elfogadva 2013. évben nem engedélyezi megállító – reklám – táblák kihelyezését a Dísztérre és a Móló önkormányzati közterületekre. Sipos Ferenc közterület felügyelő Horváth Márta osztályvezetőFelelős:  Krisztin N. László polgármesteregyebekben 2013. évi szezonbanHatáridő:  elfogadásra azonnal; 
Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért a komplett rendelet tervezet elfogadásával az előbbiekben megszavazottak szerint, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 2 ellenszavazattal megalkotja  
a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról17/2013. (IV.12.) önkormányzati rendeleteBadacsonytomaj Önkormányzat képviselő - testületének/A rendelet a jegyzőkönyv  14. számú melléklete./

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester      Alsó bazársor – volt óriáspalacsintázó elnevezésű – üzlethelyiség bérlete11. Napirendi pont/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete/HozzászólásokKrisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága nem javasolja az 5.000 Ft/m2/szezon előterjesztés szerinti díjtétel elfogadását a badacsonyi Alsó-bazársori üzlethelyiségek bérleti díjára vonatkozóan. Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága az Alsó bazársor – volt óriáspalacsintázó elnevezésű – üzlethelyiség bérleti díját 1.000 Ft/m2/hó összegben javasolja meghatározni a Képviselő-testületnek.Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az alsó bazársoron az üzlethelyiség kiadásra kerüljön, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 4 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:Alsó bazársor – volt óriáspalacsintázó elnevezésű – üzlethelyiség bérlete352/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alsó Bazársoron Badacsonytomaj 2557/2 hrsz-ú üzlethelyiségeket 2013. évben bérbeadással nem hasznosítja.Felelős:  Krisztin N. László polgármesterHatáridő:  azonnal


Meghívott: Pásztor László VN Kft. ügyvezető, Part Imre elnök CÉH Turisztikai Egyesület részérőlElőterjesztő: Krisztin N. László polgármesterBeszámoló településszemléről és az idegenforgalmi idényre való felkészülésről. Badacsonyörsi strand üzemeltetésének meghatározása.12. Napirendi pont/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete/HozzászólásokKrisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.- elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a településszemle tapasztalatai, idegenforgalmi idényre való felkészülésről szóló beszámolót.- Horváth Ferenc bizottsági kültag módosító indítványa alapján javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata és a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület keresse meg a tulajdonost hivatalos levélben, hogy a badacsonyörsi fürdőhelyen az illemhely üzemeltetése érdekében a szennyvízelvezetéssel kapcsolatos műszaki problémákat próbálják meg rendezni. Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága - az elhangzott javaslatokkal kiegészítve a településszemle tapasztalatai, idegenforgalmi idényre való felkészülés tárgyú előterjesztés elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.- javasolja kezdeményezni, hogy a Badacsonyban lévő játszótér területén májustól a szüreti rendezvényig bezárólag ÖKO játszótér üzemeljen. A terület bérleti díjára – amennyiben Vastag Tímea igényt tart rá – vissza kell térni.- a Műszaki Osztály 2013. május 15-ig vizsgálja meg a Hársfa utcai be nem épített ingatlanok beépíthetőségének, illetve eladásának lehetőségét.- a Csiki ABC előtti parkoló felújítását a VN. KFT. 2013. május 15-ig végezze el.- a településszemlén feltárt feladatokat a VN. KFT. ütemezze be, és mielőbb végezze el a hatáskörébe tartozókat.- javasolja a fahíd felújítását, melyhez a szükséges faanyagot a volt sírkertből javasolja kitermelni. - a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület május 15-i határidővel folytasson tárgyalásokat a MÁV-val a badacsonyörsi MÁV épület jelképes összegért történő átadásáról. A felelős Krisztin N. László polgármester legyen.- a településszemlén megállapított feladatok elvégzésének határidejét május 15-ben meghatározni. A szükséges egyeztetéseket, tárgyalásokat Krisztin N. László polgármester folytassa le, e gy-egy képviselő bevonásával.Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasoljaOrbán Péter képviselő szerint korábban kellett volna foglalkozni a badacsonyörsi strand szennyvízhálózatának problémájával. A szezon hamarosan kezdődik, miért most kerül a testület elé ez a téma. Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a fürdőhely csatornázási problémája a tél derekán derült ki. A település is bejáráson észlelték, hogy a talajvíz folyik a női WC-ből. Az önkormányzat tudott arról, hogy az elzárt területen új csatornarendszer épül. Nem volt tudomásuk azonban arról, hogy ez azt jelenti, hogy a strandi vizesblokknak nem lesz csatornaellátottsága. Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az Érdekvédelmi Egyesület részére csak javaslatot tehet a testület. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát támogatja, szavazzon.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:- Badacsonyörsi fürdőhelyen illemhely működése -353/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatával együttesen keresse meg a tulajdonost hivatalos levélben, hogy a badacsonyörsi fürdőhelyen az illemhely üzemeltetése érdekében a szennyvízelvezetéssel kapcsolatos műszaki problémákat próbálják meg rendezni.  Horváth Márta osztályvezető Krisztin N. László polgármesterFelelős: BÖÉE elnöke, elnökségi tagokHatáridő: azonnal, egyebekben folyamatosKrisztin N. László polgármester elmondja, hogy a május 15-i határidőket nagyon rövidnek tartja, illetve hiányzik a feltárt feladatok fedezete. Milliós nagyságrendű feladatokról van szó. A Humán bizottság javasolja, hogy a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület május 15-i határidővel folytasson tárgyalásokat a MÁV-val a badacsonyörsi MÁV épület jelképes összegért történő átadásáról. A felelős Krisztin N. László polgármester legyen. Ez így nem helyes, vagy az Egyesületé vagy a polgármesteré a feladat. Javasolja, hogy ennek az Egyesület elnöke legyen a címzettje. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:- BÖÉE egyeztető tárgyalások MÁV ZRt-vel -354/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatFelkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a BÖÉE-t a döntésről tájékoztassa.Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesületet, hogy 2013. május 15-i határidővel folytasson tárgyalásokat a MÁV-val a badacsonyörsi MÁV épület jelképes összegért történő átadásáról. Felelős: BÖÉE elnöke, elnökségi tagokHatáridő: azonnal, egyebekben folyamatosKrisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Humán bizottság javasolja a fahíd felújítását, melyhez a szükséges faanyagot a volt sírkertből javasolja kitermelni. Kéri, hogy aki ezt támogatja, szavazzon.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:- Fahíd felújítása - 355/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottságának javaslatát elfogadva elrendeli a fahíd felújítását, melyhez a szükséges faanyagot a volt sírkertből javasolja kitermelni.  VN Kft. ügyvezetőFelelős:  Krisztin N. László polgármesteregyebekben folyamatosHatáridő:  elfogadásra azonnal; Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Humán bizottság javasolja, hogy a településszemlén feltárt feladatokat a VN. KFT. ütemezze be, és mielőbb végezze el a hatáskörébe tartozókat. Kéri, hogy aki ezt támogatja, szavazzon.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:- Településszemlén megfogalmazott feladatok elvégeztetéséről -356/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottságának javaslatát elfogadva elrendeli a településszemlén feltárt feladatok elvégzését úgy, hogy azt a VN. Kft. ütemezze be és mielőbb végezze el a hatáskörébe tartozókat. VN Kft. ügyvezetőFelelős:  Krisztin N. László polgármester2013. május 15.Határidő:  elfogadásra azonnal; Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Humán bizottság javasolja, hogy a Csiki ABC előtti parkoló felújítását a VN. KFT. 2013. május 15-ig végezze el. Kérdezi, hogy ez építési engedély köteles tevékenység-e.Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy ez attól függ, milyen felújításra gondol a testület.  Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, szavazzon.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:- Csiki ABC előtti parkoló felújítása -357/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatFelkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottságának javaslatát elfogadva elrendeli a Csiki ABC előtti parkoló felújítását a VN. Kft. által 2013. május 15-i határidővel. VN Kft. ügyvezetőFelelős:  Krisztin N. László polgármester2013. május 15.Határidő:  elfogadásra azonnal; Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Humán bizottság javasolja, hogy a Műszaki Osztály 2013. május 15-ig vizsgálja meg a Hársfa utcai be nem épített ingatlanok beépíthetőségének, illetve eladásának lehetőségét. Megjegyzi, hogy ez csak az önkormányzati ingatlanokra vonatkozhat. Kéri, hogy aki a pontosítással támogatja a javaslatot, szavazzon.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:- Hársfa utca önkormányzati ingatlanok hasznosítási lehetőségei -358/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottságának javaslatát elfogadva felkéri a Műszaki Osztályt, hogy 2013. május 15-ig vizsgálja meg a Hársfa utcai önkormányzati tulajdonú ingatlanokra vonatkozóan a be nem épített ingatlanok beépíthetőségének, illetve értékesítésének lehetőségét. Horváth Márta osztályvezetőFelelős:  Krisztin N. László polgármester2013. május 15.Határidő:  elfogadásra azonnal; Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Humán bizottság javasolja kezdeményezni, hogy a Badacsonyban lévő játszótér területén májustól a szüreti rendezvényig bezárólag ÖKO játszótér üzemeljen. A terület bérleti díjára – amennyiben Vastag Tímea igényt tart rá – vissza kell térni. Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy az ÖKO játszótér szóhasználat a bizottsági ülésen fogalmazódott meg, nem biztos, hogy így pontos. ÖKO fajátékok megfogalmazást javasol. Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki támogatja a javaslatot, szavazzon.
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:- Badacsonyban lévő játszótér - 359/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottságának javaslatát elfogadva kezdeményezi, hogy a Badacsonyban lévő játszótér területén májustól a szüreti rendezvényig bezárólag ÖKO fajátékokból álló játékokkal felszerelt játszótér üzemeljen azzal, hogy a terület bérleti díjára – amennyiben Vastag Tímea igényt tart rá – a képviselő-testület visszatér. Felelős:  Krisztin N. László polgármester.egyebekben folyamatosHatáridő:  elfogadásra azonnal; Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az elhangzott javaslatokkal kiegészítve a településszemle tapasztalatai, idegenforgalmi idényre való felkészülés tárgyú előterjesztés elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:
- Településszemléről és az idegenforgalmi idényre való felkészülésről szóló beszámolót elfogadásáról -360/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településszemléről és az idegenforgalmi idényre való felkészülésről szóló beszámolót elfogadja.Felelős: Krisztin N. László polgármesterHatáridő: azonnalSimonné Visi Erzsébet képviselő kéri a jegyzőkönyvvezetőre is tekintettel szünet elrendelését.Krisztin N. László polgármester többször kezdeményezte, hogy ne egy személy legyen a jegyzőkönyvvezető, ezt a hivatal szűkebb vezetése nem támogatta. Javasolja, haladjanak tovább.Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy ez képviselői kérés volt.Krisztin N. László polgármester 10.42 órakor szünetet rendel el.A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 7 főA Képviselő-testület ülése 10.50 órakor folytatódik.
Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester      Badacsony Újság és TV pályázatok elbírálása13. Napirendi pont/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú melléklete/HozzászólásokKrisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága nem javasolja Kalmár György pályázóval szerződés megkötését a Badacsony Újság és TV működtetése tárgyban. - A testületi ülések jelen formában való közvetítése szűnjön meg.  - Javasolja továbbá, hogy a következő Humán Bizottsági ülésen folytatódjon a megkezdett munka, a kulturális intézmény és a Céh Egyesület bevonásával legyenek megtárgyalva az írásban rögzített javaslatok a TV. műsorának megreformálására. - a Badacsony Újság szerkesztésére és TV. üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötését javasolja Kalmár György egyéni vállalkozóval a Képviselő-testületnek.Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek BizottságaDr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy meghívásos pályázat került kiírásra. Összesen öt árajánlatot kértünk, melyből a pályázati határidőn belül 3 érkezett meg. Az ÖBÖl TV. jelezte, hogy a távolság miatt nem kíván részt venni a pályázaton. Pályázatot nyújtott be a Tapolcai Média Kft. és Kalmár György egyéni vállalkozó.  A Tapolcai Média Kft. a kiírásban meghatározott mellékleteket nem csatolta be, ezért pályázata érvénytelen. Így 1 érvényes pályázat van,  Kalmár György egyéni vállalkozó pályázata. Folly Péter képviselő kérdezi, hogy ha nem nyilvánítja a testület eredménytelenné az eljárást, akkor módosítható-e Kalmár úr által csatolt megbízási szerződés.Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a pályázati kiírás nem lényegi elemei módosíthatók.  Közös megegyezéssel akkor lehet módosítani valamit, ha már megkötésre került. Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a pályázati eljárás eredményessé nyilvánításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:- Badacsony Újság és TV pályázatok elbírálása361/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsony Újság és TV működtetése tárgyában kiírt pályázatot eredményesnek minősíti.Felelős: Krisztin N. László polgármesterHatáridő: azonnalKrisztin N. László polgármester kéri, hogy aki támogatja, hogy az eredményes pályázatot benyújtó Kalmár György egyéni vállalkozóval történjen meg a szerződéskötés, kézfelemeléssel jelezze. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 2 ellenszavazattal meghozza az alábbi:- Badacsony Újság és TV pályázatok elbírálása362/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsony Újság és TV működtetése tárgyában kiírt pályázatra érvényesen beérkezett pályázat alapján az ajánlattevővel – Kalmár György vállalkozóval – a szerződés megkötését elrendeli.  Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőFelelős: Krisztin N. László polgármester szerződéskötésre 15 napHatáridő: azonnalKrisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Humán Bizottság javaslatával egyetért, miszerint folytatódjon a megkezdett munka, a kulturális intézmény és a Céh Egyesület bevonásával legyenek megtárgyalva az írásban rögzített javaslatok a TV. műsorának megreformálására, kézfelemeléssel jelezze. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:- TV műsorok megreformálásáról – 363/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottsága javaslatát elfogadva felkéri a Humán Ügyek Bizottságát, hogy a 2013. április 3-i ülésén rögzített javaslatok és a megkezdett munka mentén kerüljenek megreformálásra a TV műsorok. Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőFelelős: Krisztin N. László polgármester szerződéskötésre 15 napHatáridő: azonnal
Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Humán Bizottság javaslatával egyetért, miszerint a testületi ülések jelen formában való közvetítése szűnjön meg, kézfelemeléssel jelezze. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:- Képviselő-testületi ülésekről közvetítés megszüntetése -364/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottsága javaslata alapján elrendeli, hogy a képviselő-testületi ülések jelen formában való közvetítése szűnjön meg.  Felelős: Krisztin N. László polgármesterHatáridő: azonnalKrisztin N. László polgármester egyetért azzal, hogy az a testületi munka, ami zajlik, nem a TV. elé tartozik, de bejelenti, hogy ennek a kérdésnek az újratárgyalását fogja kezdeményezni. 
Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet elfogadására14. Napirendi pont/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú melléklete/HozzászólásokKrisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.         - elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben szereplő tartalommal, a nem közművel összegyújtott háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés tervezetet.- javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben szereplő tartalommal, a nem közművel összegyújtott háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására Németh László egyéni vállalkozóval 2 év időtartamra kössön közszolgáltatási szerződést. - javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben szereplő tartalommal, a nem közművel összegyújtott háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására Németh László egyéni vállalkozóval kössön közszolgáltatási szerződést. - A tervezet 8. § (9) bekezdése kerüljön módosításra: az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai az önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást kötelesek igénybe venni, kivéve, ha az adott ingatlanon nem keletkezik szennyvíz. - A záró rendelkezések 11.§ (4) bekezdésében: a 30/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3.§ (13) bekezdés rendelkezése kerüljön hatályon kívül helyezésre.- a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek:Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága - a közszolgáltatási szerződés alapján a közszolgáltatásra a vállalkozó 2015. december 31-ig legyen jogosult.- a rendelet 2013. július 1-től lépjen hatályba, előtte lakossági fórumon kapjanak tájékoztatást az érintettek.- a közszolgáltatási szerződést Németh László egyéni vállalkozóval kösse meg.Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbiak szerint:Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy jogszabály változás miatt kell a rendeletet módosítani. Elmondja, hogy mintegy 600 ingatlanon nincs kiépítve a csatorna, ezeken az ingatlanokon egyedi szennyvízkezelés folyik. A jövőben a megbízott közszolgáltatóval lehet a háztartási szennyvizet elszállíttatni, melyről a tárgyévet követően minden ingatlan tulajdonos köteles elszámolni.  A lakossági tájékoztatást a rendelet életbe lépése előtt meg kell tartani.  Kéri, hogy akinek lehetősége van rá, mielőbb kössön rá a csatornára. Akinek nincs, kéri, hogy a fórumra jöjjenek el, ott kaphatnak részletes tájékoztatást a jövőre nézve. Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy sok a nyaralóingatlan a településen. Tisztában van-e a vállalkozó a várható terheléssel, fel tudja-e vállalni azt. Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a nem csatornázott ingatlanok jelentős része nyaraló, ahol nem keletkezik nagyobb mennyiségű háztartási szennyvíz. A szerződéstervezet szerint ha a közszolgáltató nem tudja ellátni a feladatot, akkor segítséget vonhat be. Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja a díjakat csökkenteni a közszolgáltatás ellátásához biztosított támogatással. Kérdezi, hogy az ingatlantulajdonos hogyan kapja meg ezt a pénzt, hiszen a lakosság és a közszolgáltató között áll fenn a jogviszony.Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a 2013. évi költségvetésről szóló törvényben található egy olyan tétel, hogy a szervezett közszolgáltatás során 1 m3 szennyvíz után kompenzációt lehet igényelni.  A következő évi díjakat ennek levonásával kell kialakítania a közszolgáltatónak.  Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a záró rendelkezések 11.§ (4) bekezdésében: a 30/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3.§ (13) bekezdés rendelkezése kerüljön hatályon kívül helyezésre, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet -365/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozata záró rendelkezések 11.§ (4) bekezdésében: a 30/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3.§ (13) bekezdés rendelkezése kerüljön hatályon kívül helyezésre.Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet módosítását elrendeli az alábbiak szerint Felelős: Krisztin N. László polgármester és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőHatáridő: azonnal
Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a tervezet 8. § (9) bekezdése kerüljön módosításra oly módon, hogy az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai az önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást kötelesek igénybe venni, kivéve, ha az adott ingatlanon nem keletkezik szennyvíz, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet -366/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozat8. § (9) bekezdés: az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai az önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást kötelesek igénybe venni, kivéve, ha az adott ingatlanon nem keletkezik szennyvíz. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet módosítását elrendeli az alábbiak szerint Felelős: Krisztin N. László polgármesterHatáridő: azonnal
Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a nem közművel összegyújtott háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására Németh László egyéni vállalkozóval kerüljön megkötésre a közszolgáltatási szerződés, kézfelemeléssel jelezze. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatás – közszolgáltatási szerződés -367/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozat2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az előterjesztés mellékletét képező közszolgáltatási szerződés aláírására. 1. a város területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C.§ (1) bekezdésére figyelemmel  úgy dönt, hogy az önkormányzat az előterjesztéshez csatolt tartalommal a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására Németh László egyéni vállalkozóval - 8300 Tapolca, Venoeki u. 25. - közszolgáltatási szerződést köt 2013. május 1-től kezdődően. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Felelős: Krisztin N. László polgármesterHatáridő: 2013. április 30.  
Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a nem közművel összegyújtott háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására Németh László egyéni vállalkozóval 2 év időtartamra kerüljön megkötésre a közszolgáltatási szerződés kézfelemeléssel jelezze. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatás – közszolgáltatási szerződés időtartamáról -368/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Németh László egyéni vállalkozóval két éves időtartamra köt közszolgálati szerződést a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására.Felelős:  Krisztin N. László polgármesterHatáridő:  2013. április 30.  
Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a rendelet életbe lépése előtt  lakossági fórumon kapjanak tájékoztatást az érintettek, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:
- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatás – lakossági fórum megtartása 369/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli  a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szól önkormányzati rendelet 2013. július 1-től történő hatályba lépését és előtte lakossági fórumon történő tájékoztatását az érintett körnek.Felelős:  Krisztin N. László polgármesterHatáridő: 2013. április 30.  
Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a nem közművel összegyújtott háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül megalkotja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásrólr e n d e l e t e18/2013.(IV.23.) önkormányzati Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő - testületének/A rendelet a jegyzőkönyv  19. számú melléklete./Krisztin N. László polgármester javasolja az eredeti forgatókönyv szerint az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás (Veszprém, Házgyári u. 1.) tájékoztatója tárgyú napirend tárgyalását. Köszönti Czaun Jánost, az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás elnökét és Kiss Nándort, a Remondis Kft. ügyvezetőjét. Kéri, hogy foglaljanak helyet az asztalnál.
Meghívottak: Czaun János elnök Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás részéről és Kiss Nándor ügyvezető Remondis Kft. részérőlElőterjesztő: Krisztin N. László polgármesterÉszak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás (Veszprém, Házgyári u. 1.) tájékoztatója15. Napirendi pont
HozzászólásokKrisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottságok nem tárgyalták az anyagot. A Társulás elnöke telefonon jelezte, hogy a szokásos évi beszámolót elkészítették, ehhez képest új elemeket nem tud megfogalmazni.  A felmerült kérdéseket megküldte a Társulás részére, hogy megfelelő felkészülés után válaszait az elnök úr meg tudja adni. Czaun János elnök ismerteti, hogy 2012. június 2-án megkezdődött a királyszentistváni rendszer működése. 158 település hordja ide a hulladékot, ezzel párhuzamosan 3-3,5 milliárd forint értékű pályázattal a rekultivációk is megkezdődtek. Az első évben a szolgáltató alkalmasságáról és engedélyeiről kell meggyőződniük az önkormányzatoknak.  Ha nem felel meg számukra, akkor 6 hónapos határidővel felmondhatnak. 2014. január 1-től új szolgáltatót lehet választani. Kiemeli, hogy jövő hónapban befejeződik a tűzben megsérült csarnok helyreállítása.Simonné Visi Erzsébet képviselő arra kér választ előzetesen elektronikusan megküldött kérdéseit kiegészítve, hogyan működik a Társulási Tanács, milyen működési költségek jelentkeznek. Hogyan képviselik a lakosság érdekeit. A lakosság számára elfogadhatatlan a szemétdíj emelése. Kérdezi, hogy milyen módon értesül a lakosság a döntésekről. A díjak megállapítása, behajtása hogyan történik, milyen az információáramlás.Czaun János elnök elmondja, hogy a Társulási Tanács úgy képviseli a 300.000 lakos érdekét, hogy biztosítja számukra a hulladékártalmatlanítás lehetőségét, mely kötelező közszolgáltatás. Ezt magas szinten, zavartalanul látja el. A 33 darab régi, környezetszennyező lerakókat rekultiválják, az európai elvárásoknak megfelelő hulladékgazdálkodást folytatnak a térségben. Az 5 tagú Társulási Tanácsnak nagyobb városok polgármesterei, vezetői a tagjai. A fenntartott munkaszervezet 1 fő pénzügyi szakemberből áll, átlagfizetéssel. A Társulásnak van egy saját tulajdonú Kft-je, két főállású emberrel, a Kft. teljes működési költségét pályázati forrásból fedezi. Az önkormányzatok a társulási megállapodásban 2004. körül megbízták a Társulási Tanácsot azzal, hogy képviseljék az adott gyűjtőkörzet érdekeit. Ha egy testület úgy gondolja, hogy szeretne beleszólni a döntésekbe, akkor ezt az érintett tanácstagnak kell jeleznie. Évente egy alkalommal eleget tesznek beszámolási kötelezettségüknek.  Ha egy döntés kifejezetten érint egy-egy önkormányzatot, - mint például a rekultiváció – akkor a település minden esetben külön értesítést kap, kérik a segítségét, bevonják a tárgyalásokba. A díjképzés módszereit a társulási megállapodás alapjaiban kezeli, a szolgáltatói szerződés pedig rendelkezik róla, meghatározza, hogy milyen módon képezték és alkalmazzák a díjakat. Jelenleg a 2009-ben megállapított díjnak a 12 %-kal csökkentett részét számlázzák ki, mely a Társulási Tanács lobbi erejének köszönhető. Minimális költséggel dolgoznak, ezt várják el a szolgáltatóktól is. 158 önkormányzatból 156 minden vita nélkül elfogadta a díjakat és alkalmazzák. A lakosság is belátta ennek szükségességét. Tudomásul kell venni, ha a szolgáltatást igénybe veszi valaki, akkor a díját ki kell fizetni. A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6 főOrbán Péter képviselő 11.21 órakor távozott az ülésről.Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a hulladékgazdálkodási törvény szerint 2015-től a hulladékot szelektíven szállítják el a háztartásoktól. A 158 település a pályázatban vállalta a 30 ezer tonna szemét termelését. Nem tudja elfogadni, hogy egy uniós pályázat eszerint szeméttermelésre ösztönöz. A szelektív gyűjtésnek a fizetendő díjban is meg kellene látszania, csökkentve a díjakat. A pályázat európaiságát kérdőjelezi meg. Czaun János elnök megjegyzi, hogy nem érti az elmondottakat. A rendszer a depóniára irányuló hulladékmennyiség maximális csökkentésére van kiépítve. A lakosságtól begyűjtött évi 100 ezer tonnából csak 30 ezer tonna kerül a depóniára, a többi másként lesz hasznosítva. Kiemeli, hogy különösen fontos a társulás által lehetőségként kínált komposztáló edények használata a térségben. A szelektív gyűjtéssel csak az újrahasznosíthatatlan hulladékok kerülhetnek a kukába, így olcsóbbá tehető a rendszer. Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy nagy igény mutatkozott a településen a komposztáló edényzetre. Megköszöni, hogy a pályázat kapcsán ezt biztosította a Társulás a lakosság részére. Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint az elmondottak alapján kevesebb hulladék keletkezne és ezért kevesebbet kellene fizetni.  Ezzel ellentétben a díj kötelező, ha kevesebb szemét képződik, akkor is a teljes összeget kell megfizetni.  Nem látja az ösztönző erőt, ezért az elmondottak véleménye szerint ebben a formában nem igazak. Czaun János elnök ismerteti, hogy a szolgáltatói szerződésben rögzítettek értelmében 60-80-120 literes edényzetet is elfogadnak, így tehető olcsóbbá a szolgáltatás. Az alapdíjat minden esetben ki kell fizetni, a 60 literes edényzetre való áttéréssel ennek megfelelően 70 %-ra mérsékelhető a kifizetés. Kéri, hogy ne szemétről beszéljünk, hanem hulladékról.Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hozzon egy határozatot, melyben a díjpolitika vizsgálatát kezdeményezi a Társulási Tanács felé. Javasolja, hogy Badacsonytomaj Önkormányzata hatodikként lépjen be a Tanácsba. Czaun János elnök megjegyzi, hogy ez már felmerült más önkormányzat részéről is, azonban a Társulási megállapodás évtizedes szövegezésén nem kívánnak változtatni, mivel 1-2 éven belül vagyonkezelővé válnak, éves felügyeleti joggal fognak rendelkezni. Az Ellenőrző Bizottság tagja Badacsonytomaj polgármestere. Holnap lesz a bizottság ülése, ahol bizonyára fel fogja tenni a kérdéseit. A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 7 főOrbán Péter képviselő 11.29 órakor érkezett vissza az ülésre.Czaun János elnök elmondja, hogy a megállapított díjak mögött számos dolog húzódik. Tartalmazza a szolgáltatás minőségét, mennyiségét, módját, az évi egyszeri lomtalanítást, szelektív gyűjtés rendszerét. Az ellenőrző hatóságok, a közreműködő szervezetek, az Európai Unió bizottsága által elfogadott. El kell fogadni, hogy ez a rendszer működik. Ki kell tekinteni Magyarország egyéb területeire, ahol ezek a rendszerek szintén életbe lépnek a közeljövőben, az itt lévő felső középkategóriás árak kezdenek lejjebb csúszni. Összegezve, ezen nem szeretnének változtatni. Az önkormányzatoknak a Társulás irataiba betekintési joguk van, az előzetes hatástanulmány, melyre a díjmegállapítás alapul, több 100 oldalas anyag, áttekintése komoly munkát igényel. Dr. Magó Ágnes képviselő felveti, hogy a 2015. évi változásig mindössze 1,5 év van hátra. A háztól történő szelektív gyűjtésben az önkormányzatnak is vannak feladatai, egy új együttműködési megállapodás fog születni. Ki fogja megszervezni a feladatokat. Czaun János elnök elmondja, hogy már az idéntől bevezetik a házhoz menő szelektív gyűjtést az arra alkalmas településeken. Rekultivációs és eszközbeszerzésre irányuló pályázatokon az ehhez szükséges forrást elnyerték.  A Társulási megállapodásban az önkormányzat megbízta a Társulást, hogy ezzel foglalkozzon. Jogilag nem tud válaszolni arra, hogy 2015-től hogyan fog ez kinézni, ha szükséges, újabb megállapodást kötnek az önkormányzatokkal. Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a több 10 ezer új szelektív edényzet elosztása milyen alapon fog megtörténni. Czaun János elnök ismerteti, hogy 110-120 ezer háztartásuk van, ennek jelentős része nem alkalmas a szelektív gyűjtésre. Kifejezetten családi házas övezetekre koncentrálnak.  Nem 3-4 edényzetet kap a lakosság, hanem egyet, melybe vegyesen rakható be a szelektív hulladék. A rendszerük alkalmas arra, hogy ezeket különválassza egymástól. Ha valaki nem az elfogadott és megengedett hulladékot helyezi a tárolóba, azt szankcionálni fogják. Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy gondoltak-e arra, hogy az elszállított hulladék mennyisége mérhető legyen, mint például Győrben.Czaun János elnök megjegyzi, hogy Győrben valóban bevezették kísérleti jelleggel, de meg is szűnt, mivel nem vált be. Bécsben is próbálkoztak ezzel, ott egymás kukájába dobálták az emberek a szemetet. A Társulás nem kívánja bevállalni ezt a konfliktust. Meg kell előzni azt is, hogy az emberek alternatív megoldásokat keressenek a hulladék elhelyezésére. Az alapszolgáltatást biztosítani kell, és annak költségeit ki kell fizetni.Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a hatósági árakról kevés információval rendelkezünk. Kérdezi, hogy feltételezve, hogy a jelen árak korrekt piaci árak, milyen irányban várható az elmozdulás, csökkenhetnek-e a díjak.Czaun János elnök ismerteti, hogy hamarosan sor kerül a hulladék ártalmatlanítási díj 10 %-os csökkentésére. A Társulás erősen lobbizik azirányban, hogy mivel az alkalmazott díjaknál 12 %-kal olcsóbbak pillanatnyilag, ezért a Nemzeti Energetikai Hivatal ismerje el ezt a 12 %-ot. Úgy tudja elképzelni a csökkentést, hogy mivel 90 %-ban önkormányzati tulajdonú szolgáltatókról van szó, lehetőség van állami kompenzációért folyamodni. Ha nem kapnak segítséget, a 10 %-os csökkentést csak minőségromlással tudnák bevezetni. Kiss Nándor ügyvezető ismerteti, hogy a szolgáltatókra vonatkozóan hármas kötelezettség van ebben az évben. Meg kell szerezniük az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt illetve az Országos Hulladék Ügynökség általi szolgáltatói minősítést június 30-ig. 2014-től csak többségi önkormányzati tulajdonú vagy állami tulajdonú cég lehet közszolgáltató. A közszolgáltatási engedély dokumentációjának kérelme az illetékes hatóság, az Országos Környezetvédelmi Felügyelőség felé márciusban benyújtásra került. A másik feltételhez a szabályozási törvényt még nem alkották meg. A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6 főOrbán Péter képviselő 11.47 órakor távozott a teremből.Kiss Nándor ügyvezető elmondja, hogy a Remondis Kft. 96 %-os többségi német tulajdonban van, 4 %-ban az önkormányzaté.  Reméli, hogy 1-2 hónapon belül a megállapodás létrejön, az önkormányzat részaránya növekszik. Ismerteti, hogy a konzorciumi ülésen egyeztettek arról, hogy 60-80-120 literes edényzet használható. Az inflációt három éven keresztül nem érvényesítették, a próbaüzem illetve a királyszentistváni telep leégése miatt 88 %-os díjat alkalmaznak. A díjakat az illetékes miniszter fogja megállapítani a Magyar Energetikai Hivatal javaslatára, mivel ez az önkormányzatok illetve a szolgáltató hatásköréből kikerül.  A 158 településen 400 szigetből álló szelektív rendszert működtetnek. Most áll megvalósítás előtt újabb 90 sziget kialakítása. Ezek alapvetően a lakótömbös övezetekben szolgálják a gyűjtést.  Ebben a keretben 30 ezer 240 literes szelektív edény lesz forgalomba hozva és kihelyezve alapvetően a lakóingatlanok elé.  Elképzelhető, hogy ezt kiegészítendő, esetlegesen zsákos rendszert is be tudnak vezetni. Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy az új rendszer életbelépését megelőzően szükséges-e új közbeszerzés lefolytatása, vagy a jelenlegi szolgáltatóval kell az önkormányzatnak szerződést kötni. Czaun János elnök ismerteti, hogy a jelenlegi szolgáltatók a Társulás megbízása alapján gyűjtik a hulladékot. A házhozmenő rendszer bevezetése elvárás feléjük. A szolgáltatói szerződés az önkormányzatok felé kiküldésre került, kéri, hogy a testület részére – ha igény van rá – a Hivatal küldje meg. Szigorú szabályok vonatkoznak a szolgáltatóra illetve az igénybevevőkre is. Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a Képviselő-testület azért kezdeményezte a napirendet, mivel nagy változások várhatók a hulladékgazdálkodás terén a törvényi változások miatt. Ismerteti a várható módosításokat. Elmondja, hogy mindenképpen szükséges egy új közszolgáltatási szerződés megkötése. Viszont fennáll az a kötelezettség, hogy ahol élő szerződés van érvényben, a korábbi szolgáltatóval kell megkötni az újabb szerződést, amennyiben a törvényben meghatározott feltételeket teljesíti. Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a téli útviszonyok miatt több esetben nem szállították el a hulladékot, erről jegyzőkönyvek is készültek, illetve levelet is írt a szolgáltató felé. A szolgáltató levelében leírta, hogy plusz egy zsákot biztosítottak azok részére, ahonnan nem tudták elszállítani a hulladékot. Elvárná, hogy a következő alkalomkor automatikusan kapjanak zsákot az érintett lakosok. Kiss Nándor ügyvezető megjegyzi, hogy rendben van, így fognak eljárni. Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint Badacsonyörsön a tél folyamán 5 héten keresztül csak részben, talán kétszer valósult meg a szemétszállítás annak ellenére, hogy az utak többsége járható volt. Nem ért egyet azzal, hogy az el nem végzett szolgáltatásért fizetni kell. Az elmaradt 3 szolgáltatást nem pótolták be. Kiss Nándor ügyvezető ismerteti, hogy az elmaradt szolgáltatás két módon pótolható a helyi rendelet szerint. A szolgáltató vagy kimegy külön költséggel összegyűjteni a hulladékot, vagy ingyenes zsákot biztosít. Olyan utasítást adott a gépkocsivezetőknek, hogy bizonytalan utakra nem mehetnek be a 15-18 millió forintos gépjárművekkel. Ha az önkormányzat mindig biztosítja a megfelelő útviszonyokat, akkor nincs gond. Illés Csaba ügyintéző elmondja, hogy bizonyos helyekre 2 alkalommal nem tudtak eljutni. A lakosság ilyenkor bármilyen zsákot kitehet, a szolgáltató a következő alkalommal el fogja vinni. A keskeny utcákban nem lehet a havat elszórni, a hegyről való lejutás jelenti a nagyobb gondot. Simonné Visi Erzsébet képviselő hangsúlyozza, hogy kimaradt szállításokról beszél, amik nem lettek pótolva. Badacsonyörsön nem volt a kukák mellé téve külön zsák. Elfogadhatatlannak tartja, hogy el nem végzett szolgáltatásért fizessen bárki. Kiss Nándor ügyvezető ismét elmondja, hogy az ingatlantulajdonos ilyenkor kitehet külön zsákot a kukája mellé, így a szolgáltató kötelezettsége teljesítve van. Az elhangzottak alapján kéri a testület szavazatát arra vonatkozóan, hogy a Társulási Tanács tapolcai tagja küldje meg az önkormányzat számára a Társulási Tanács ülésére készített előterjesztést.Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem biztos, hogy erről a lehetőségről tudtak az érintettek, hiszen mindig az hangzott el, hogy csak emblémával ellátott zsák rakható ki. A következő téli időszak előtt a megfelelő tájékoztatásra oda kell figyelni, a képújságban közölni kell, hogy havária helyzet esetén joga van a lakosságnak bármilyen zsák kihelyezésére. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:- Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa előterjesztéséről370/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács Tapolcai tagját felkéri, hogy a Társulási tanács ülésére készített előterjesztéseket küldje meg Badacsonytomaj Város Önkormányzatának  Horváth Márta osztályvezetőFelelős: Krisztin N. László polgármesterHatáridő: azonnalKrisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület kezdeményezze, hogy Badacsonytomaj is tagja legyen a Társulási Tanácsnak, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:- Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács tagjai közé felvétel kérelme -371/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy Badacsonytomaj is tagja legyen az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsnak. Horváth Márta osztályvezetőFelelős: Krisztin N. László polgármesterHatáridő: azonnalKrisztin N. László polgármester kéri, hogy ha valakinek van olyan kérdése, melyre nem kapott megnyugtató választ, illetve újabb kérdés merül fel, holnap reggel 8 óráig juttassa el számára, hogy az Ellenőrző Bizottság ülésén fel tudja tenni. Megköszöni a meghívott vendégek megjelenését.Krisztin N. László polgármester 12.06 órakor szünetet rendel el.Hiányzik Forintos Ervin képviselő.A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6 főAz  ülés 13.13 órakor folytatódik.
Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőJavaslat a 2013. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet-tervezet elfogadására16. Napirendi pont/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. számú melléklete/HozzászólásokKrisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a 2013. évre vonatkozóan az igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet-tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2013. évre vonatkozóan az igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet-tervezetet.Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja a 2013. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről r e n d e l e t e19/2013. (IV.12.) önkormányzatiBadacsonytomaj Város Önkormányzata képviselő – testületének /A rendelet a jegyzőkönyv  22. számú melléklete./Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőJavaslat a társadalmi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet-tervezet elfogadására17. Napirendi pont/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. számú melléklete/HozzászólásokKrisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.- elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint. - elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a társadalmi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet-tervezetet.Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága - Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítását elfogadásra a javasolja a Képviselő-testületnek.- a társadalmi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy az SZMSZ módosításával kapcsolatosan a Kormányhivatal által tett törvényességi észrevételre nem született határozat.  A jegyző úr tegnap küldte ki az anyagot, ezért a bizottságok nem tárgyalták.Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy április 4-én érkezett meg az anyag, azért került kiküldésre, mivel napirendként szerepel az SZMSZ módosítása. Ezért nem kell külön napirendre tenni. Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy kiterjesztően értelmezve a napirendet, ebben az értelemben az SZMSZ módosítása is zajlik, illetve ezzel összefüggésben a Kormányhivatal állásfoglalásának a vitája is. Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja, hogy a következő testületi ülésre kerüljön be a Kormányhivatal törvényességi észrevétele, külön előterjesztés formájában. A törvényességi észrevétel határideje május 31., tehát a határidőbe belefér. Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért a módosító indítvánnyal, kézfelemeléssel jelezze. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat  nélkül meghozza az alábbi:- Törvényességi felhívás -372/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Simonné Visi Erzsébet képviselő módosító indítványát elfogadja, miszerint a Veszprém Megyei Kormányhivatal VE-B-004/820-2/2013. számú törvényességi felhívását a képviselő-testület soron következő ülésen előterjesztés formájában tárgyalja.   Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőFelelős:    Krisztin N. László polgármester          előterjesztés előkészítésére 2013. májusi soron következő ülés, de legkésőbb május 31.Határidő: azonnal, Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a napirend kapcsán tárgyalt apró SZMSZ módosítást el tudja fogadni, szavazzon. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül megalkotja önkormányzati rendelet módosításáróla Képviselő–testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.)r e n d e l e t e20/2013. (IV.12)önkormányzati Badacsonytomaj város Önkormányzat képviselő - testületének/A rendelet a jegyzőkönyv  24. számú melléklete./Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző azt a módosító javaslatot teszi, hogy a rendelet 20. §. 3. bek. bővüljön ki az alábbiak szerint: „a jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről szóló 42/2011.(X.27.) önkormányzati rendelet 7.§(3) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján kiszabott közigazgatási bírságok összege”Krisztin N. László a módosító javaslatot teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki egyetért vele, szavazzon.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi 373/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozat20.§ (3) bekezdés: „a jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről szóló 42/2011.(X.27.) önkormányzati rendelet 7.§(3) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján kiszabott közigazgatási bírságok összege”Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző módosító javaslatát elfogadja és a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet tervezetét kiegészíti az alábbiak szerint: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőFelelős: Krisztin N. László polgármesterHatáridő: azonnal, Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a rendelet tervezetet a bizottsági javaslatokkal kiegészítve elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja a közösségi együttélés alapvető szabályairólr e n d e l e t e21/2013.(IV.12.) önkormányzati Badacsonytomaj város Önkormányzat képviselő - testületének/A rendelet a jegyzőkönyv  25. számú melléklete./
Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőJavaslat a járművek elhelyezéséről, parkolóhelyek biztosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadására18. Napirendi pont/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 26. számú melléklete/HozzászólásokKrisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a járművek elhelyezéséről, parkolóhelyek biztosításáról szóló rendelet tervezetet. Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a járművek elhelyezéséről, parkolóhelyek biztosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül megalkotja a járművek elhelyezéséről, parkolóhelyek biztosításáról r e n d e l e t e22/2013.(IV.12.) önkormányzati Badacsonytomaj város Önkormányzat képviselő - testületének/A rendelet a jegyzőkönyv  27. számú melléklete./
Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester2014. évi költségvetési koncepcióról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (1) bekezdése értelmében19. Napirendi pont/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 28. számú melléklete/HozzászólásokKrisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése alapján a 2014. évi költségvetési koncepciót.Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a 2014. évi költségvetési koncepciót az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a 2014. évi költségvetés tervezésének irányelveit a tervezés alapjául fogadja el és a költségvetési koncepcióban megfogalmazott irányelvek alapján rendelje el Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi részletes költségvetési előirányzatainak kidolgozását. Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki 2014. évi költségvetési koncepciót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:- 2014. évi költségvetési koncepcióról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (1) bekezdése értelmében374/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2014. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés szerint elfogadja, a 2014. évi költségvetés tervezésének irányelveit a tervezés alapjául elfogadja és a költségvetési koncepcióban megfogalmazott irányelvek alapján elrendeli Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi részletes költségvetési előirányzatainak kidolgozását.Határidő:  Áht.24.§ (2) bekezdése szerint Tamás Lászlóné osztályvezetőDr. Weller-Jakus Tamás jegyzőFelelős:  Krisztin N. László polgármester
Előterjesztő: Krisztin N. László polgármesterJóna János kérelme a 896. hrsz-ú közterület lezárása ügyében20. Napirendi pont/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 29. számú melléklete/HozzászólásokKrisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztés szerinti II. számú határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. Javasolja, hogy a területet  -  értékbecslés után  - ajánlja fel megvételre kérelmező részére. Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Badacsonytomaj 896. hrsz-ú közterület megnevezésű ingatlan tulajdonviszonyának rendezését javasolja a Képviselő-testületnek. Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a jelzett út a forgalomképtelen törzsvagyon része, nem elidegeníthető.Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy valóban útként van nyilvántartva az ingatlan, de nem ezt a funkciót tölti be. Jelenlegi állapotában rendezetlen, valamit tenni kell vele.Rajzó Ildikó képviselő ismerteti, hogy ismeri a helyszínt, régóta szőlőterületként művelik. Kis részét gyalogos forgalom céljára használják, két utca közötti átjárást szolgálja. Javasolja megszűntetni a jelen állapotot, azonban a Péntek árok oda eső részét nem szabad feltölteni. Az út egy magánterületre vezet, az un. Zabó féle házhoz. Ha megoldaná ezt a kérdést az önkormányzat, több ingatlantulajdonos nyugalmához járulna hozzá.A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 7 főForintos Ervin képviselő 13.25 órakor érkezett vissza a terembe.Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy megoldást jelenthet, ha az önkormányzat a közutat az ingatlan nyilvántartásban átminősítteti, majd telekrendezés után felajánlja az érintett ingatlantulajdonosnak megvételre vagy tartós használatra.Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy a területet évtizedek óta használja kérelmező. A bizottság tartós használatba javasolja adni az ingatlant, ezzel a tulajdonjog az önkormányzatnál marad, és nem jelentkezik a földhivatali költség. Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a Pénzügyi bizottság a 2. számú határozati javaslatot, a kapu elbontását támogatja. A Humán bizottság a tulajdonviszonyok rendezését javasolja művelési ágváltással, eladással vagy tartós használatba adással. Kéri, hogy aki  a kapu elbontásával ért egyet, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi:- Jóna János kérelme a 896. hrsz-ú közterület lezárása ügyében375/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatFelkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse és felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.” ) elfogadását elutasítja.Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jóna János kérelme a 896. hrsz-ú közterület lezárása ügyében tárgyú napirendhez kapcsolódóan az előterjesztés II. határozati javaslatának („Jóna János (9343 Beled, Rákóczi u. 160.) kérelmét elutasítja és felszólítja, hogy a 896. hrsz-ú közterületen engedély nélkül felállított kaput bontsa el, az önkormányzati közterületet tegye szabaddá a döntéstől számított 15 napon belül. A Képviselő-testület tájékoztatja a kérelmezőt, hogy az esetben ha jelen döntésnek a megadott határidőben nem tesz eleget, úgy a hatályos jogszabályok értelmében birtokvédelmi eljárást kezdeményez az ügyben. Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző és Horváth Márta osztályvezetőFelelős:  Krisztin N. László polgármester Kapu elbontására 15 napHatáridő: azonnal
Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy ki ért egyet a Badacsonytomaj 896. hrsz-ú közterület megnevezésű ingatlan tulajdonviszonyának rendezésével, művelési ágváltozással majd értékbecslés után a terület megvételre történő felajánlásával a kérelmező részére.  Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:
- 896. hrsz-ú közterület hasznosítása -376/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatFelkéri a Műszaki Osztályt az előterjesztés kidolgozására.Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottságának javaslatára a Badacsonytomaj 896. hrsz-ú közterület megnevezésű ingatlan tulajdonviszonyának rendezését kezdeményezi művelési ág megváltoztatása mellett.  A területet - értékbecslés után - megvételre felajánlja kérelmező részére.  Horváth Márta osztályvezetőFelelős: Krisztin N. László polgármester                   egyebekben folyamatosHatáridő:  elfogadásra azonnal

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármesterKáptalantóti gyermekek utaztatása és óvodás gyermekek szállítása – kisbusz vásárlásáról tájékoztatás üzemeltetési költségek meghatározásával21. Napirendi pont/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 30. számú melléklete/HozzászólásokKrisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.- javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Káptalantóti gyermekek szállítását a tanév hátralévő részében a jelenlegi vállalkozóval lássa el. - javasolja a Képviselő-testületnek, hogy vásárolja meg a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás tulajdonában lévő Peugeot Expert gépjárművet bruttó 950.000 Ft. vételárért.Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Tapolca és Környéke Kistérség tulajdonában lévő Peugeot Expert típusú gépjármű megvásárlását javasolja – 950 eFt-os vételi áron – a Képviselő-testületnek. Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy a jelenlegi szállítási szerződés meddig érvényes. Ha május 1-ig szól, utána megoldható a szállítás a saját járművel, ha egyéb szerződés nem akadályozza. Krisztin N. László polgármester a válaszadásig felfüggeszti a napirendet. A járművásárlással kapcsolatos témában várja a hozzászólásokat. Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság javaslatával ért egyet, az önkormányzat szeptembertől kezdje meg a gyerekek szállítását, év közben a változás zavaró lenne számukra. Wolf Viktória aljegyző ismerteti, hogy a határozat szerint „a jelenlegi vállalkozói megbízás a végleges döntés meghozataláig tartson”. Orbán Péter képviselő elmondja, hogy a gépjármű tulajdonba kerülését követően egy műszaki felülvizsgálatra szükség lesz. Ezért javasolja, hogy a tanév végéig a vállalkozó végezze a gyerekek szállítását.Krisztin N. László polgármester kérdezi Dr. Magó Ágnes képviselő asszonyt, hogy módosító indítványként kívánja-e kezelni a javaslatát. Dr. Magó Ágnes képviselő szerint a műszaki felülvizsgálat 1 napot vesz igénybe. Kéri a javaslatát módosító indítványként kezelni. Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért a Tapolca és Környéke Kistérség tulajdonában lévő Peugeot Expert típusú gépjármű 950 eFt-os vételáron történő megvásárlásával, kézfelemeléssel jelezze. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:- Káptalantóti gyermekek utaztatása és óvodás gyermekek szállítása – kisbusz vásárlásáról tájékoztatás üzemeltetési költségek meghatározásával - Peugeot Expert típusú gépjármű megvásárlása -377/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozat Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tapolca és Környéke Kistérség tulajdonában lévő Peugeot Expert típusú gépjárművet megvásárolja bruttó 950.000,- Ft-os vételi áron.Felelős: Krisztin N. László polgármester                     egyebekben 2013. április 30.Határidő:  elfogadásra azonnalKrisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Káptalantóti gyerekek szállításával összefüggésben Dr. Magó Ágnes képviselő módosító indítványát támogatja, miszerint a gyerekeket május 1-től az önkormányzat szállítja, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:- Káptalantóti gyermekek utaztatása és óvodás gyermekek szállítása – 378/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Magó Ágnes képviselő módosító indítványát elfogadja és 2013. május 1-jétől elrendeli a káptalantóti gyermekek szállítását az önkormányzat által a megvásárolt Peugeot Expert típusú gépjárművel.Felelős: Krisztin N. László polgármesterHatáridő:  elfogadásra azonnal
Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester      Alpolgármester választás 22. Napirendi pont/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 31. számú melléklete/HozzászólásokKrisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezt a napirendet a bizottságok nem tárgyalták. Elmondja, hogy a jelenlévők számára ismert, hogy az elmúlt alkalommal egy SZMSZ módosítást hajtott végre a testület, mely után levéllel fordultunk a Kormányhivatalhoz. Kértük az állásfoglalásukat a tekintetben, hogy más jogszabályokkal szinkronban van-e a határozat. Állásfoglalásukban törvényességi felhívással éltek, ez a passzus nem törvényes illetve az SZMSZ-szel kapcsolatban is tettek néhány kiigazítási javaslatot május 31-i határidővel. Ezzel összefüggésben az a határozat született az előbb, hogy önálló napirendként a májusi ülésen kerüljön sor az SZMSZ módosításokra. Kérdezi a Jegyző urat, hogy most mi a teendő. Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a Kormányhivatal törvényességi észrevételt tett az elmúlt ülésen elfogadott SZMSZ módosítás tárgyában. Jogilag ezzel azt a helyzetet teremtette meg, hogy az SZMSZ hatályban van, még senki nem helyezte hatályon kívül, viszont érkezett rá egy törvényességi észrevétel. Ezért tartotta volna célszerűnek, ha a testület megtárgyalta volna.  Ha bármilyen irányban született volna rendeletmódosítás, a mai napon még akkor sem lenne érvényes.  Jogilag az a helyzet, hogy jelen pillanatban az alpolgármester választás esetében az előző ülésen meghozott szabályok szerint kell a jelölést megtenni. Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy ennek az SZMSZ passzusnak a hatályát felfüggesztheti-e a testület a következő testületi ülésig e napirend keretében.  Egy korábbi kormányhivatali állásfoglalásban az szerepel, hogy ilyen esetben a gyakorlatban az utasítást nem lehet végrehajtani. Folly Péter képviselő szerint a Kormányhivatal állásfoglalása nem kötelező érvényű ilyen formában a testületre, az SZMSZ hatályosnak tekinthető. A Törvényszék állásfoglalását kellene figyelembe venniük. Elmondta már, hogy ebben a kérdéskörben jobb lenne, ha a polgármester jelölne másik személyt is az alpolgármesteri posztra.  Hosszú távon az az érdeke a településnek, hogy legyen alpolgármestere. Ezzel kapcsolatosan a polgármester úr tájékozódó elbeszélgetést is tartott. Véleménye szerint a jelölt többséget kapna.  Ha nem tudnak együtt dolgozni, akkor lehetősége van megtenni azokat a lépéseket, melyeket az előző alpolgármesterrel szemben alkalmazott. Orbán Péter képviselő elmondja, hogy 1 éve azt javasolta, hogy Dr. Magó Ágnes képviselő legyen az alpolgármester. Akkor a képviselő asszony nem fogadta el a jelölést. A testület láthatóan nem tud együtt dolgozni, ezért javasolja, hogy ne legyen alpolgármester. Nem javasol senkit a „négyek” közül jelölni.Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint ez nem igaz. Többször egyhangú szavazás történt, több olyan kérdésben egyetértettek, melyek a település érdekét hosszú távon befolyásolják. Tudunk együtt dolgozni, mondja.Folly Péter képviselő elmondja, hogy a testületnek nem feladata, hogy egyetértsen. Az a dolguk, hogy a város érdekében jó döntéseket hozzanak. Mindenkinek önkorlátozást kell gyakorolni, ha nem képes rá, akkor az a legjobb megoldás, ha lemond a tagságáról.Orbán Péter képviselő szerint főként annak a két képviselőnek kellene lemondania, akik a VN. Kft. vezetőjét ilyen helyzetbe hozták. A település érdekében semmit nem tett a képviselő-testület, a négyek csak adót emeltek a településen, fontos dolgokban nincs egyetértés. Nem hajlandó részt venni a szavazásban, mert feleslegesnek, tartja, mondván úgysem tudnak egyet érteni.Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy ezeket a megfogalmazásokat túlzottan erősnek tartja, itt elsősorban a két képviselőre tett kijelentésre gondol. Ezeket a súlyos vádakat bizonyítani kell. Véleménye szerint mindenkinek meg kell értenie, hogy nem az a jó testület, ahol mindenki ellenvetés nélkül felemeli a kezét. Bizonyítani kell a vádakat, hogy ki és mikor szavazott a település ellenére. A képviselőket emberi méltóságukban éri sérelem, ezért mérlegelni kell a vádaskodásokat. Elhangzott, hogy a testület oszlassa fel magát. Ha a következő választáskor megint nem a megfelelően tetsző 7 ember kerül megválasztásra, akkor újra ez fog történni.  Ehelyett meg kell tanulni kezelni a helyzetet. A megtett kijelentések nagy bátorságra és önteltségre utalnak.  Orbán Péter képviselő megjegyzi, hogy számára is kényelmetlen, ha a polgármester rendszeresen őt jelöli, mert a testület 4 tagja felé nincs bizalommal.Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tárgyalt egyik képviselőtársával, útkeresés céljából. Kérte, hogy ne szolgáltasson ki információt. Elhangzott az előbb Folly Pétertől, hogy a polgármester egyeztetést folytatott. A bizalom kérdése itt kezdődik.Folly Péter képviselő szerint közügyekről van szó, ezért erről beszélni kell.  Elfogadja, hogy a polgármester úr nincs bizalommal 4 képviselő társa felé, viszont a többségi akarat miatt célszerű lenne korlátoznia saját jogait. A VN. Kft. ügyében véleménye szerint kötelessége a képviselőnek megtenni a rendőrségi feljelentést. Ha ilyen eset jut tudomására, akkor ő megtette volna a büntetőjogi feljelentést, ezt el is várja képviselő-társától. Orbán Péter képviselő kérdezi, hogy válaszolhat-e.Krisztin N. László polgármester nem adja meg a szót. Ismételten elmondja, hogy az Ötv. szerint a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére választja az alpolgármestert. Az a probléma, hogy munkáját nem segítette, hanem gátolta az előző alpolgármester.  A polgármester említett széleskörű jogköre annyit jelent, hogy elvonhatja a hatáskörét, de ettől még Badacsonytomaj alpolgármestere marad.  Ez megtisztelő feladat, hiszen ha helyettesíti a polgármestert, ő az első ember a településen.  A törvényességi felhívás arra utal, hogy ezt a jogot nem lehet logikai és érzelmi alapon sem korlátozni. Valóban megosztott a település, de úgy érzékeli, abban egyre inkább egyetért a lakosság, hogy sajnos a testület nem jól dolgozik, nem látják a település előremozdulását.  Ezért próbált megoldást keresni a képviselő társával folytatott megbeszélés során. De azt az egyszerű vállalást sem sikerült teljesíteni, miszerint a javaslattal ő fog előállni.  Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a polgármester nem próbálta meg az együttműködést közülük senkivel, pedig nem biztos, hogy csalódna. Folly Péter képviselővel véleménye szerint az együttműködés megvalósulhatna, segítené a munkáját, hiszen nem szükséges az alpolgármesternek barátnak is lenni. Az előítélet számára nem elfogadható, a település érdekeit kell nézni.Krisztin N. László polgármester egyetért azzal, hogy sok településen meg van a bizalmi viszony barátság nélkül is. Balatonfüreden például a jobb oldali polgármester és a bal oldali alpolgármester jól együttműködnek, de a szögesen eltérő politikai nézetek ellenére az emberi bizalom meg van a két ember között. A település érdekeit és a jogszabályokat tartja szem előtt ebben az ügyben.Forintos Ervin képviselő felveti, hogy számos politikai döntés született, - többek között a VN. Kft. Felügyelő Bizottságának összeállítása -, melyek nem biztos, hogy a település érdekeit képviselik. Az ügyvezető lemondása is elgondolkodtató. Krisztin N. László polgármester ismerteti a Veszprém Megyei Kormányhivatal Igazgatójától február 6-án érkezett szakmai vélemény 3. oldalán található bekezdést. Ezt úgy fordítja le, hogy mivel a Törvényszék nem mondta ki, hogy kinek van igaza, az SZMSZ életben van, azonban törvénytelen. A három szavazás kötelező, viszont a második tagmondat törvénysértő, azért azt nem köteles végrehajtani.Orbán Péter képviselő szerint felesleges még másfél éven keresztül ezzel a kérdéssel foglalkozni. Javasolja, hogy ne legyen alpolgármester, ha a polgármester nem kíván mást jelölni, mert nem bízik meg a testület többi tagjában. Ha mégis megválasztásra kerül valaki, és a polgármester megvonja tőle a bizalmat, akkor ismét rá, mint Pénzügyi bizottsági elnökre, fog hárulni minden.Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy mivel továbbra is azt gondolja, hogy döntés született arról, hogy ezt a témát önálló előterjesztés formájában a következő ülésen tárgyalja a testület, ezért kérdezte, hogy felfüggeszthető-e az előző passzus. Akkor nem kell végrehajtani, amit az előbb elmondott. Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy fel lehet függeszteni. Lehet a rendeletet módosítani, de az legkorábban a kihirdetést követő napon, azaz holnap léphet életbe.  Tehát háromszor kell jelölni valakit. Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Orbán Péter képviselőt jelöli alpolgármesternek. Felkéri a Pénzügyi bizottság alelnökét, hogy bonyolítsa le a szavazást, az aljegyzőt, hogy a technikai feltételeket teremtse meg. Orbán Péter képviselő elmondja, hogy nem kíván szavazni, legfeljebb menjenek el kávézni.Hiányzik Orbán Péter képviselőA Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6 főAz ülés 14.08  órakor folytatódik.Krisztin N. László polgármester 14.03 órakor szünetet rendelt el.Krisztin N. László polgármester felkéri Folly Péter képviselőt, a szavazat számláló bizottság elnökhelyettesét, ismertesse a titkos szavazás eredményét.Folly Péter képviselő, a szavazat számláló bizottság elnökhelyetteseként elmondja, hogy a leadott szavazatok száma 6 db, érvényes szavazatok száma 6 db, érvénytelen szavazatok száma 0. Orbán Péter jelöltre 2 igen szavazat és 4 nem szavazat érkezett. Az alpolgármester választás eredménytelen.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi - Alpolgármester választás – I. forduló379/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Krisztin N. László polgármester javaslatára, titkos szavazással Orbán Pétert Badacsonytomaj város alpolgármesterének nem választja meg.Felelős:  Krisztin N. László polgármesterHatáridő:  azonnal
Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az SZMSZ szerinti második javaslattétel következik. Orbán Péter alpolgármesteri megbízását javasolja. Felkéri a Pénzügyi bizottság alelnökét, hogy bonyolítsa le a szavazást, az aljegyzőt, hogy a technikai feltételeket teremtse meg. A Képviselő-testület ülésén jelenlévők száma: 7 főAz ülés 14.15  órakor folytatódik.Krisztin N. László polgármester 14.10 órakor szünetet rendelt el.Krisztin N. László polgármester felkéri Folly Péter képviselőt, a szavazat számláló bizottság elnökhelyettesét, ismertesse a titkos szavazás eredményét.Folly Péter képviselő, a szavazat számláló bizottság elnökhelyetteseként elmondja, hogy a leadott szavazatok száma 6 db, érvényes szavazatok száma 6 db, érvénytelen szavazatok száma 0. Orbán Péter jelöltre 4 igen szavazat és 2 nem szavazat érkezett. Az alpolgármester választás eredményes. Elmondja, hogy személy szerint azért szavazott igennel, mert úgy gondolja, hogy Badacsonytomajnak az az érdeke, hogy legyen alpolgármestere, függetlenül attól, hogy személyével mennyiben ért egyet. Ezért helyezte revízió alá az eddigi álláspontját. Orbán Péter képviselő megjegyzi, hogy valaki biztosan elrontotta a szavazaást, ő nem akart alpolgármester lenni. Kérdezi a polgármestert, hogy vonja-e vissza?Krisztin N. László polgármester szerint ilyenkor örülni kell.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi - Alpolgármester választás – II. forduló380/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatBadacsonytomaj város alpolgármesterének választja.Orbán PétertBadacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Krisztin N. László polgármester javaslatára, titkos szavazással Felelős:  Krisztin N. László polgármesterHatáridő:  azonnal
Krisztin N. László polgármester gratulál a megválasztott alpolgármesternek, jó egészséget és jó munkát kívánva. A tiszteletdíját és költségtérítését előterjesztésben javasolja meghatározni. Ebben kéri a jegyző úr vagy aljegyző asszony segítését.Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az 1994. évi LXIV. Törvény mondja ki az alpolgármestert illetményére és költségtérítésére vonatkozó szabályokat. Kéri az aljegyzőt, hogy a keretösszegek meghatározásában segítsen.Wolf Viktória aljegyző ismerteti, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja 173.925 Ft és 251.225 Ft között állapítható meg. A költségtérítés az illetményalap maximum 30 %-a lehet. A költségtérítés igénybevételéről nyilatkozni kell. Nyilatkozni kell arról is, hogy költségátalányt vagy tételes elszámolást választja-e az alpolgármester. Javasolja, hogy a testület először a tiszteletdíjat állapítsa meg.Dr. Magó Ágnes képviselő a korábbi alpolgármester tiszteletdíjának megfelelő összeget javasolja.Wolf Viktória aljegyző Tamás Lászlóné osztályvezető tájékoztatása szerint elmondja, hogy az előző alpolgármester a minimumot kapta, 173.925 Ft tiszteletdíjban részesült.Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi - Alpolgármesteri tiszteletdíjról - 381/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatFelkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételére a Költségvetési- és Adóosztályon keresztül gondoskodjon.Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Orbán Péter Badacsonytomaj város társadalmi megbízatású alpolgármesterének 2013. április 11. napjától a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 4.§ (2) bekezdése alapján – 4,5 szorzószámmal és 38.650 Ft illetményalappal számított - tiszteletdíját összegszerűen 173.925 Ft/hó, azaz százhetvenháromezer-kilencszázhuszonöt 00/100 forint/hó összegben határozza meg.  Tamás Lászlóné osztályvezetőFelelős:  Krisztin N. László polgármesteregyebekben 2013. április 30.Határidő:  elfogadásra azonnalKrisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a költségtérítés vonatkozásában van-e javaslat. Kérdezi az alpolgármestert, hogy igényt tart-e a költségtérítésre a tiszteletdíjon felül.Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy nem tart igényt költségtérítésre. Krisztin N. László polgármester javasolja a következő napirend megtárgyalását.Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy a megválasztott alpolgármesternek nem kellene-e esküt tennie.Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a megválasztott alpolgármesternek le kell tennie az esküt. Ezt követően a hivatalos eskütételre kerül sor.Isten engem úgy segéljen!”„Én, Orbán Péter becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; (a tisztség megnevezése) tisztségemből eredő feladataimat a (megye vagy település vagy kerület) fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 7 főAz ülés 14.33  órakor folytatódik.Krisztin N. László polgármester 14.25 órakor szünetet rendelt el.Simonné Visi Erzsébet képviselő gratulál Orbán Péter képviselő társának az alpolgármesteri megbízatásához. Elmondja, hogy ez a döntés bizonyítja – bárki volt aki megszavazta – hogy a sokat szidott 4 emberben igen is van kompromisszumkészség és a személyes ellentétek elé tudják a település érdekét helyezni. Kéri az alpolgármestert, hogy minden megnyilatkozása a jövőben a település érdekében történjen. Orbán Péter képviselő elmondja, hogy nem számított a megválasztására. Ha valóban az együttműködés a célja a testületnek, akkor szeretne ő lenni a kapocs a testületben a település érdekében. Megígéri, hogy félreteszi ő is a személyes ellentéteket.Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy Orbán Péter alpolgármesterként felolvashatja-e a hátralévő napirendekben a Pénzügyi bizottság javaslatait.Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy igen. 
Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester      Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról23. Napirendi pont/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 32. számú melléklete/HozzászólásokKrisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.- elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek dr. Szörtsey Zoltán fogorvos kérelmét a magánrendelés szüneteltetésére.- elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a lejárt határidejű önkormányzati döntésekről szóló beszámolót.Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága- a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását.- a fogorvos magánrendelésének és internet használatának 2013. április 1-től történő lemondására irányuló kérelmének elfogadását - Pusztai professzor úr kérelmét befogadni.- feleleveníteni azt a korábbi próbálkozást, hogy minden  újszülöttnek egy fát ültet az önkormányzat. Az ültetés helyszínéül a bizottság a Hársfa utcát javasolja.- a Badacsonyi Rizling sori illemhely felújításának ütemezését azzal, hogy azt a szezon kezdetére be kell fejezni. - a 319/2013. (III.14.) sz. képviselő-testületi határozat – Menü BT. átalakítása – határidejét 2013. május 15-re módosítsa.Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a Badacsonyi Rizling sori illemhely ügyében történt-e előrelépés.Pásztor László ügyvezető ismerteti, hogy az árakat elkezdték kigyűjteni a mai igényeknek megfelelő, de nem luxus kivitelű illemhely kialakításához. Véleménye szerint vandálbiztos szanitereket kell beépíteni, melyek nagyon drágák. Nagyon rövid idő áll rendelkezésre, ha csúszás lesz a munkálatokban, ezzel a borozó sor működése is veszélybe kerülhet. Ezért szükségmegoldásról mindenképpen gondoskodni kell, mely pluszköltséget jelent.Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy jó lett volna, ha a mai ülésre kész anyag kerül a testület elé. Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy a költségvetés tárgyalása során 3 millió forintról biztosításáról beszéltek. Az illemhely a város szégyene, a szezonra fel kell újítani. Általában mindenütt alföldi fajansz szerelvényekkel találkozik. Jó megoldásnak látja a keszthelyi kastélyban alkalmazott pénzgyűjtő automatával ellátott rendszert. Javasolja a vállalkozókkal egyeztetni arról, hogy az esti órákban időközönként ellenőrizzenek a működtetést érintően. Forintos Ervin képviselő szerint a bérbeadás mellett kellene dönteni a nagyobb biztonság érdekében.Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy ezt a bérbeadás mellett gondolta.Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy az illemhely jelenleg is bérbe van adva. A pályáztatás megtörtént, a nyertes pályázóval azonban a szerződés még nem került aláírásra.Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy mi az a reális határidő, melyre a munkát be lehetne fejezni. Elmondja, hogy május 1-én több ezres tömeg van Badacsonyban, szükség van az illemhelyre. A munkaterület átadását ezért május 1-ét követően, pénteki napra javasolja kitűzni. Folly Péter képviselő szerint másfél hónap alatt megoldható a felújítás, de a költségeket most kellene meghatározni.  Két mobil WC-t javasol felállítani, közben a soron lévő vállalkozókkal az egyeztetést a Jegyző úr vagy a műszaki osztályvezető folytassa le, támogatásukat kérve. A munkát a piacon javasolja meghirdetni, a határidőket keményen betartatni. Javasolja keretösszeg meghatározása helyett a műszaki tartalomról döntsön a testület, így kedvezőbb ajánlatok várhatók. A műszaki tartalom pontosítása után két hét van az ajánlatok bekérésére. Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy nem kíván a munkálatokban részt venni.Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy az irányítás maradjon a VN. Kft. kezében, vonjon be alvállalkozókat. Javasolja, hogy a hónap végén rendkívüli ülésen tárgyalja meg a testület az előzetesen bekért ajánlatok alapján a komplett anyagot. Összefoglalja az elhangzottakat, miszerint a VN. Kft. ügyvezetője készítsen előterjesztést az illemhely felújítására vonatkozóan, mely feltételezi, hogy a felújítás május 3-tól június 15-ig elkészül. Ha szükséges, kérjen a helyi alvállalkozóktól ajánlatot, készítse el a pontos költségvetés tervezetét is. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Folly Péter képviselő kéri pontosítani a határozatot azzal, hogy a feladattal a műszaki osztályt bízza meg a testület.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:- Lejárt határidejű határozatokról beszámoló - 382/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Műszaki Osztály vezetőjét a VN Kft. ügyvezetőjének bevonása mellett előterjesztés előkészítésére a Badacsonyi Rizling sori illemhely felújítása vonatkozásában, ha szükséges helyi vállalkozók bevonásával és elrendeli összegszerűen kimunkált költségvetési tervezet benyújtását úgy, hogy a kivitelezés május 3-i munkaterület átadással és június 15-i befejezéssel megvalósulhasson.  VN Kft. ügyvezető Horváth Márta osztályvezető Felelős: Krisztin N. László polgármesterelőterjesztés előkészítésére rendkívüli testületi ülés               2013 április 30. Határidő: azonnalSimonné Visi Erzsébet képviselő javasolja, hogy a hulladékszállítás problémakörével kapcsolatosan legkésőbb május 15-i határidővel levélben forduljon a Képviselő-testület az illetékes Fogyasztóvédelemhez. Kifogásolja meg az áremelés mértékét illetve térjen ki az egyéb anomáliákra is.Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, szavazzon.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:- Lejárt határidejű határozatokról beszámoló - Fogyasztóvédelmi Felügyelőségtől állásfoglalás kérése383/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Simonné Visi Erzsébet képviselő módosító indítványát elfogadja, mely szerint a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez forduljon a Polgármesteri Hivatal megkereséssel, a Remondis Kft. és az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás által megállapított hulladékszállítási díjaival kapcsolatban, kiemelt figyelemmel a 2013. évi áremelés mértékére. A megkeresés 2013. május 15-ig történjen meg. Horváth Márta osztályvezetőFelelős: Krisztin N. László polgármesterHatáridő: 2013. május 15.Rajzó Ildikó képviselő kéri a jegyző urat, hogy a 15/2. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatosan és Götli Edit féle gyalogút lezárása ügyében tájékoztassa a lakosságot.Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a 15/2. hrsz-ú ingatlan esetében az ingatlantulajdonos értékesítette az ingatlant.  Az új ingatlantulajdonos a házastárs, vele szemben is le kell folytatni az eljárást. A másik ügyben még nem született döntés. Simonné Visi Erzsébet képviselő felveti, hogy a 125/2013. számú testületi határozattal ad-hoc bizottság létrehozásáról döntött a testület az újsággal összefüggésben, etikai kódex kidolgozására.  Kéri a határozatban foglaltak betartását, a bizottság létrehozását a következő testületi ülésre. Az újságot szeretné a testület megreformálni, szeretné ha másként működne a jövőben. Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy ez a téma is a rendkívüli ülésre kerüljön be. Kéri a jegyző urat és az aljegyző asszonyt, hogy jegyezzék fel. Simonné Visi Erzsébet képviselő a Club 67 Bt. ügyében kér tájékoztatást. Kéri, hogy a következő pénzügyi bizottsági ülésre jöjjön el az érintett. Kérdezi a polgármester urat, hogy a kempingek ügyében a területek kisajátítására tudott-e lépéseket tenni.A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6 főOrbán Péter képviselő 14.55 órakor távozott a teremből.Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a vezetői értekezleten megállapították, hogy ebben az évben már annyi határozat született, mint tavaly egész évben. A határozatok 90 %-ának a polgármester a felelőse. Lasztovicza úrral tárgyalt erről, hasznos lenne bejelenteni az igényünket a Badacsonyi kemping vonatkozásában, ahol egy felszámolási eljárás zajlik. Lehet, hogy jogi lépésre lenne szükség.  A képviselő úr azt ígérte, hogy a háttérben próbálja ezt a gondolatot továbbvinni a Balaton Törvény módosításának időszakában. Simonné Visi Erzsébet képviselő a jegyző urat kérdezi a Club 67 Bt. ügyében. Kérdezi, hogy a komp kérdésében van-e fejlemény. Elmondja, hogy tudomása szerint a településünkön fogják kezdeni az illegális stégek felszámolását. Fontosnak tartaná legális csónakkikötők létesítését a helyi horgászok és a horgász turizmus érdekében.Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy semmiféle állami marketing tervben nem szerepel a horgászturizmus, csak mi tartjuk fontosnak a nagyszámú helyi horgász miatt. A nyílt vízen történő csónaktárolás tiltott, de azt a tájékoztatást kapta az illetékes szervektől, hogy egyelőre nem ellenőrzik. A HÉSZ készítése kapcsán a tervező feladatul kapta a csónakkikötő kialakításának vizsgálatát. A település három részből áll, ezért szinte megvalósíthatatlan egy központi csónakkikötő kialakítása pld. a Bányász strandon. Az engedélyeztetés is gondot jelent. 2014. január 1-jétől a Megyei Közgyűlés komoly területfejlesztési összeg felett fog diszponálni. Kérte Lasztovicza urat, hogy a pénzek elosztása során vegye figyelembe a csónakkikötők kialakításának igényét, illetve a mederkotrást.  A komppal kapcsolatosan nincs információja. Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a Club 67 BT. megkapta a vételi ajánlatot, nem reagált rá. Folly Péter képviselő kérdezi a Jegyző urat, hogy a felső bazársor használatával kapcsolatban van-e előrelépés.  Határozat született a bérbeadásáról, pályázat kiírásáról. Az idei szezonban várhatóan nem fog ott fejlesztés elindulni. Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a határozatban az szerepel, hogy Folly Péter képviselő javaslatára projektterv készüljön. Nem született döntés pályázat kiírásáról. Folly Péter képviselő elmondja, hogy tudomása szerint Bíró úr próbálta bérelni a helyiséget. Egy szezonra javasolja bérbe adni, ha igényt tart rá. Krisztin N. László polgármester támogatja a kezdeményezést. A területtel foglalkozni kell, mint projekttel. Legutóbb a testület úgy nyilatkozott, hogy nem kívánja értékesíteni, projekt szinten gondolkodik.  A tervhez próbál vagy befektetőt keresni, vagy a meglévő források átgondolásával a finanszírozást megteremi a követező szezonra való elkészüléssel. A képviselői fórumon is hosszasan tárgyaltak erről, de végleges állásfoglalás nem született.  Ha a pályázat meggyorsítja az eseményeket, akkor támogatja a következő évi megújulás érdekében.  A tervpályázat kiírását határozattal javasolja megerősíteni.  Javasolja, hogy forrás biztosítása mellett a műszaki osztály hirdesse meg, úgy érzi, hogy a terület hasznosítására viszonylag egységes a testület szándéka. A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 7 főOrbán Péter  képviselő 15.04 órakor érkezett vissza a terembe.Dr. Magó Ágnes képviselő szerint a tervezést, a felmérést nem zavarná, ha minimális parkosítással rendeznék a területet. Ember közelibbé válna, és legalább a rendezvények idejére javasolja árusításra meghirdetni. Az alsó bazársor tekintetében is határozni kell. Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy számára fontos információ lesz, ha kiderül, hogy mi lesz a komppal. Voltak olyan gazdasági szakemberek, akik szerint a komp megépítésével az üzletek forgalma jelentősen javulna. Ezért nehéz végleges döntést hozni, előfordulhat, hogy fontos lehetőségeket szalaszt el a testület. Rajzó Ildikó képviselő szerint meg kell fontolni a döntést, mert ha lebontásra kerül az épület, akkor nem építhető újra. Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy el kell dönteni, hogy a városkép javítására vagy a bevétel növelésére törekszik-e a testület. Példaként említi Fonyódot, ahol a móló és park környékéről elvitték a zavaró körülményeket, gyönyörű lett  a környezet. Krisztin N. László polgármester szerint ez a két dolog nem zárja ki egymást. A középtávú érdekek miatt nehéz állást foglalni. Simonné Visi Erzsébet képviselő ezt a témát is javasolja a rendkívüli ülésen megtárgyalni. Véleménye szerint a bontás költsége nem jelentős, a szezon előtt is elvégezhető.Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy milliós tételről van szó, ha az épületekben lévő bazaltkövet meg akarjuk menteni. Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy a városkép a település lakóinak egy része szerint nem egyenlő a mező látképével.  A korzó mellé kiszolgáló épületekre is szükség van. Javasolja, hogy ebben a kérdésben legyen türelmes a testület, várja ki a megfelelő pályázati lehetőséget.  Nem szabad olyan döntést hozni, ami később nem változtatható meg.Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy korábban arról volt szó, hogy 2013. első felében pályázati dömping várható. Ez tolódik, de ha nincsenek tervek és engedélyek, akkor nem fog hozzájutni az önkormányzat a forrásokhoz.  A vitát most lezárja, a fórumon javasolja az elképzeléseket megbeszélni. Folly Péter képviselő javasolja a felső bazársorra kiírni a pályázatot, olyan tartalommal, mint ősszel. Krisztin N. László polgármester támogatja a javaslatot. Kéri, hogy aki egyetért a felső bazársor hasznosítására vonatkozó pályázat 1 évre történő kiírásával – a korábbi pályázati feltételekkel – kézfelemeléssel jelezze. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:- Lejárt határidejű határozatokról beszámoló – Pályázati kiírás Felső Bazársor384/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felső Bazársor hasznosítása vonatkozásában egy éves időtartamra pályázatot ír ki - 2012. november 16-i ülésen elfogadottak szerint -, melynek előkészítésére felkéri Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályát. Horváth Márta osztályvezetőFelelős: Krisztin N. László polgármesterHatáridő: 2013. május 15.Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy képviselői fórum keretében legyenek tisztázva ezek a fontos településképet javító kérdések – kézfelemeléssel jelezze. 385/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozat Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat  nélkül meghozza az alábbi:Badacsonytomaj város önkormányzatának képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatát elfogadva képviselői fórumon tisztázza/egyezteti a település arculatát, településképet javító intézkedésekre vonatkozó koncepcionális elképzeléseit.Felelős: Krisztin N. László polgármesterHatáridő: azonnal
Krisztin N. László polgármester a közvilágítással kapcsolatosan elmondja, hogy az áramdíjra, a rendszerhasználati díjra és a karbantartási díjra külön érkeznek a számlák. A VN. Kft. szakemberének javaslata az, hogy a közvilágítás fizetését az önkormányzat 2013. február 1-től vegye át a VN. Kft-től, az ügyfélváltozás bejelentése mellett. A karbantartásra a VN. Kft. helyi vállalkozóval kössön szerződést. Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy ki ez a szakember.Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Lukács László, akitől ezt a tájékoztatást kérte. A Kft-nek jelenleg nincs ügyvezetője. Viszont a lejárt határidejű határozatok tárgyalása során ebben dönteni kell. Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy ügyvezető van, csak 60 napos felmondási idejét tölti, nehogy az ügyvezető tudta nélkül döntsön valaki.Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a kötelező karbantartási szerződés lejár. Kedvezően megköthető a helyi vállalkozóval. Az anyagot Lukács Lászlóval közösen készítették elő. Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy az elmúlt hónapokban hetekig nem volt közvilágítás, ennek a számlában meg kell jelennie. Krisztin N. László polgármester felolvassa a négy pontból álló javaslatot. Kéri, hogy aki el tudja fogadni, szavazzon.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat  és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:- Közvilágítási csomag – önkormányzati finanszírozás386/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatA képviselő-testület felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályát a VN Kft-vel együttműködésben a határozat végrehajtására.4. a karbantartásra a VN Kft. kössön szerződést.3. a VN Kft.-nél tárgyi eszközön lévő közvilágítási rendszerek kerüljenek át az Badacsonytomaj Város Önkormányzata vagyonába és 2. az ügyfélváltozást bejeleni az E.ON és az MVM Partner ZRt. felé;1. A közvilágítás fizetését Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013. február 1. napjától átveszi a VN Kft.-től;Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közvilágítás 2013. évi finanszírozása tárgyában az alábbi döntést hozza: Horváth Márta osztályvezető Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőFelelős: Krisztin N. László polgármester     egyebekben folyamatosHatáridő: elfogadásra azonnal, Az ülés vezetését Orbán Péter alpolgármester veszi át.A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6 főKrisztin N. László polgármester 15.28 órakor távozott a teremből.Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja a lejárt határidejű határozatoknál a bizottsági döntések egyenként történő szavaztatását.Orbán Péter alpolgármester Dr. Szörtsey Zoltán fogorvos kérelmét teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki a fogorvos magánrendelésének és internet használatának 2013. április 1-től történő lemondására irányuló kérelmét el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat  és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:- Lejárt határidejű határozatokról beszámoló - Dr. Szörtsey Zoltán kérelme fogorvosi magánrendelés szüneteltetésére -387/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Szörtsey Zoltán fogorvos kérelmét a magánrendelés szüneteltetésére és internet használatának 2013. április 1-től történő lemondására.Felelős:  Krisztin N. László polgármesterHatáridő:  azonnal
Orbán Péter alpolgármester a 319/2013. (III.14.) sz. képviselő-testületi határozat – Menü BT. átalakítása – határidejének  2013. május 15-re történő módosítására kéri a testület szavazatát.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal  és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:- Lejárt határidejű határozatokról beszámoló - Menü Bt. átalakítása388/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozat 
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 319/2013. (III.14.) sz. képviselő-testületi határozat – Menü Bt. átalakítása – határidejét 2013. május 15-re módosítsa.Felelős:  Krisztin N. László polgármesterHatáridő: azonnalOrbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy minden újszülöttnek egy fát ültessen az önkormányzat a Hársfa utcában, kézfelemeléssel jelezze. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:- Lejárt határidejű határozatokról beszámoló – faültetés az újszülötteknek389/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete minden újszülöttnek egy fa ültetését elrendeli. Az ültetés helyszínéül a Hársfa utcát javasolja.Felelős:  Krisztin N. László polgármesterHatáridő:  azonnalDr. Magó Ágnes képviselő felveti, hogy elhangzott olyan megjegyzés, hogy csak meghatározott fajták ültethetők.Horváth Márta osztályvezető ismerteti, hogy a HÉSZ tartalmazza az alkalmazható fajtákat, tájidegen fák nem ültethetők. Rajzó Ildikó képviselő javasolja, hogy a Hársfa utcákban hársfák legyenek ültetve. Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:- Lejárt határidejű határozatokról beszámoló – Hársfa utca kizárólag hársfával történő beültetéséről a 389/2013. számú határozatához kapcsolódóan - 390/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozat - Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hársfa utca kizárólag hársfával történő beültetését engedélyezi a 389/2013. számú határozatához kapcsolódóanFelelős: Krisztin N. László polgármesterHatáridő: azonnalOrbán Péter alpolgármester Pusztai professzor úr kérelmének befogadásáról kéri a testület döntését.Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy nem látta a kérelmet. Kéri a Jegyző urat, adjon tájékoztatást az ügyben.Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a szerződés határozatlan időre szól, a bérleti díj lelakási része augusztusban jár le.  Utána a szerződésben megállapított 100 eFt-os bérleti díjat kell fizetni. A professzor úr jelezte, hogy egy alapítványt kívánnak létrehozni, azonban eddig nem tudták, hogy melyik minisztériumhoz fognak tartozni. Ez most tisztázódott, az egyeztetést lefolytatják, kérik a testület türelmét. Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy mivel élő szerződés van, kell-e szavazni a témában.Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy döntés született a szerződés közös módosítására oly módon, hogy 2013. március 31-ig a szerződés felmondásra kerül, majd az alapítvánnyal új szerződéskötésre kerül sor. A februári testületi ülésen hozott határozat értelmében levélben fordult a Hivatal a professzor úrhoz. A válaszlevelet ismerteti.  A szerződést közös megegyezéssel bármikor lehet módosítani. Orbán Péter alpolgármester javasolja a határozatot visszavonni és döntést hozni arra vonatkozóan, hogy az új szerződés megkötésének határidejét augusztus 31-re módosítja a testület.  Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint nem kell a határozatot visszavonni. Javasolja a Humán bizottság javaslatának befogadását, miszerint a testület legyen türelemmel. Az ülés vezetését Krisztin N. László polgármester visszaveszi.A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 7 főKrisztin N. László polgármester 15.37 órakor érkezett vissza a terembe..Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki Pusztai professzor kérelmét tudomásul veszi, de a szerződést hatályban javasolja hagyni, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:- Lejárt határidejű határozatokról beszámoló – Pusztai professzor kérelme391/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozat - Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pusztai professzor úr kérelmét tudomásul veszi, de a szerződést hatályban tartja.Felelős:  Krisztin N. László polgármesterHatáridő:  2013. augusztus 30.Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót egységében elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.- Lejárt határidejű határozatokról beszámoló – 392/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.Felelős:  Krisztin N. László polgármesterHatáridő:  azonnal
Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester      Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről24. Napirendi pontHozzászólások/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 33. számú melléklete/Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót. Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:- Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről393/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozat Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja. Felelős:  Krisztin N. László polgármesterHatáridő:  azonnal
Előterjesztő: Krisztin N. László polgármesterTájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről25. Napirendi pont/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 34. számú melléklete/HozzászólásokDr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy sikeres volt-e a badacsonyi bor bemutató a New York Kávéházban.Krisztin N. László polgármester sikeresnek ítéli, a Képviselő-testület nevében köszönetét fejezi ki a szervezőknek, illetve a résztvevőknek. Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogyan alakult Dr. Folly Rékával a fogászati ellátással összefüggésben tartott megbeszélés. Kérdezi, hogy miről tárgyalt a polgármester Eke Ferenccel és Szencz Lajosnéval.Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Dr. Folly Réka azért kereste meg, mert szeretné megvásárolni a fogászati praxist. A kötelezően ellátandó feladat címzettje az önkormányzat. Részletkérdés, hogy vállalkozó orvossal, vagy közalkalmazotti keretben működő orvossal látja-e el a feladatot. A településen vállalkozói formában látják el a feladatot az orvosok, az önkormányzat egyetértésével. Ha valaki meg akarja vásárolni a praxist, akkor az ellátási körzetbe tartozó valamennyi önkormányzat támogatását bírnia kell. Ebben együttes ülés keretében kell majd állást foglalni. Elmondja, hogy Eke Ferenccel két kérdésben tárgyalt. Ő volt a Kistérségi Társulás egyik alelnöke. A rendszer átalakulóban van, új társulás áll fel. Az új társulás gesztora Lesenceistvánd lett. Arról tárgyaltak, hogy az elnökhelyettesi feladatra történő felkérést hogyan kezelik. A másik téma a Leader program volt, melynek önkormányzatunk alapító tagja, jelenleg a szervezetnek ő a tiszteletbeli elnöke. Június 1-től megjelennek a pályázatok, most folyik az előkészítésük.  Ezzel kapcsolatosan kérdőívet küldött ki, a visszaküldött iránymutatást megköszöni. Ez alapján 11 pontos pályázati lista kezd kialakulni, mely bizonyos állami és egyéb egyeztetés után várhatóan 8 témára fog korlátozódni. Pályázhatnak önkormányzatok, civil és társadalmi szervezetek. Lasztovicza úr a komppal kapcsolatosan adott tájékoztatást, a Veszprém Megyei Területfejlesztési tervben 2014. időszakában szerepel a komp. Az Európai Uniós pályázatok között is várhatóan találkozhatunk vele.Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy nagy szerepe lehet a település életében egy jó fogorvosnak. Egy hosszú gyakorlattal rendelkező, kiváló szakorvos komoly betegkört tud bevonzani. Meglepődött Folly Réka jelentkezésén, nem tudott róla, hogy fogorvosként dolgozott. Javasolja több szakorvost is megkérdezni, és az érintett önkormányzatokkal közösen dönteni. Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ebben most nem nyit vitát, külön napirendként kerül megtárgyalásra. Ha nincs több kérdés, akkor kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:- Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről -394/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozat Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontos eseményekről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja. Felelős: Krisztin N. László polgármesterHatáridő: azonnalBolla József elmondja, hogy a napirendek elfogadásakor a testület úgy döntött, hogy a lejárt határidejű határozatok között a pályázatokról a pályázati referens tájékoztatást ad. Ehhez szeretne kapcsolódni egy témával.A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6 főOrbán Péter alpolgármester 15.45  órakor távozott az ülésről.Krisztin N. László polgármester felkéri Gerencsér Tamás pályázati referenst, hogy röviden adjon tájékoztatást a pályázati lehetőségekről.Gerencsér Tamás pályázati referens elmondja, hogy hétfőn szerzett tudomást arról, hogy megjelent a BM. rendelet az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénylésének részletes szabályairól, erről az összefoglalót kiküldte a testületnek. Ismerteti, hogy lehetőség van pályázni a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, és felújítására. Óvoda, egészségház és városháza fejlesztésére lehetne pályázni energia hatékonysági fejlesztések keretében. Ezen felül az óvodai, iskola és utánpótlás sportfejlesztésre, a sportlétesítmények fejlesztésére. Ide sorolható a sportpálya illetve akár a strandon lévő sportlétesítmények is. Harmadik lehetőség a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések köre, kamerás térfigyelő rendszer kiépítése. 10 millió forint igényelhető, maximálisan 80 %-os támogatással. A Fő utca, strandok vonatkozásában 12,5 millió forint összköltségű pályázat lenne beadható, ebből 2,5 millió az önerő. A terveket a rendőrség és polgárőrség bevonásával javasolná elkészíteni, beadási határidő május 2. A tervezéshez egy keretösszeg biztosítására van szükség, ez alapján lehet az árajánlatokat bekérni.  A három felsorolt lehetőség közül egyre lehet pályázni.Folly Péter képviselő a kamerás térfigyelő rendszer kiépítését támogatná bizonyos helyeken, szakember bevonásával.Dr. Magó Ágnes képviselő szerint a döntés megalapozottságához a fenntartási költségeket éves viszonylatban látni kell. A rendszer nagysága befolyásolja a fenntartási költséget. Támogatja a pályázat benyújtását.A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 7 főOrbán Péter képviselő 15.56 órakor érkezett vissza az ülésre..Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy azok az önkormányzatok, akik nem vettek részt a konszolidációban, 100 %-kal pályázhatnak, illetve őket fogják előre venni. Ezt fontosnak tartja. Felveti, hogy az iskolai sportpálya többcélú hasznosítását segítené, ha világítást kaphatna. A  Petőfi utcai sportpálya jelenleg zárva van. A lakosság kérte, hogy a közelben lakó gyerekek legalább az aszfaltos részt használhassák. Úgy látja, ez nem lehet probléma.  A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6 főOrbán Péter képviselő 15.58 órakor távozott az ülésről.Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy szeretnék, ha a Fő utca egy komolyabb pályázat segítségével megújulna, ezért ott nem javasolja a térfigyelő rendszer kiépítését. A többi helyszín esetében támogatni tudja az elképzelést. Meg kell határozni a paramétereket, kit szólítana meg a testület, milyen összeget biztosít a tervezésre.  Javasolja, hogy a rendkívüli ülésre készüljön el a komplett anyag, történjen meg a terveztetés és az árajánlat kérés.Dr. Magó Ágnes képviselő kéri, hogy ilyen témákban több előzetes információt kaphasson a testület. A térfigyelő kamerák kiépítéséhez a rendőrség bevonását javasolja, segítségüket kérve. Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy a térfigyelő kamerát a Fő utcán korainak tartja. Inkább a sport fejlesztését támogatná az óvoda esetében, tornaszoba kialakításával.Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy erre nincs lehetőség, az óvodai tornaszoba nem minősül sportlétesítménynek.Folly Péter képviselő szerint előfordulhat, hogy az állami segítséget nem kapott települések kimerítik a keretösszeget, így feleslegesen próbálkozunk.Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy így volt az ÖNHIKI esetében is, ott a lista legvégére volt sorolva a település, ennek ellenére a támogatást megkaptuk.Gerencsér Tamás pályázati referens megjegyzi, hogy 700 millió forint a keretösszeg, ebből maximum 30 millió igényelhető le egy pályázattal. Meg kell határozni, hogy hová és hány kamerát szeretne a testület elhelyezni.Wolf Viktória aljegyző ismerteti a jogszabályi előírásokat a BM rendelet szerint, melyben tervezői költségvetést írnak elő.Rajzó Ildikó képviselő szerint a rendőrörs jelenléte többet ér a kameráknál. Azokat a beruházásokat támogatná inkább, melyek bevételhez juttatják az önkormányzatot.Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző szerint a kameráknak a bűncselekmények felderítésében komoly szerepük van. Ez a rendőrség részéről is elhangzott, az alezredes úr felajánlotta segítségét a rendszer kiépítéséhez.  A testületnek el kell dönteni, hogy a pályázaton részt kíván-e venni. Ha az árajánlatok itt vannak, akkor rendkívüli ülésen lehet dönteni. Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy javaslat érkezett a kamera rendszer kiépítésére és a sportpálya vonatkozásában. Kérdezi, hogy ki ért egyet az iskolai sportpálya világításának kiépítésével a pályázat keretében.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4  tartózkodással meghozza az alábbi:- 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján pályázat benyújtása –395/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozat Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendelet óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás tárgyában nem nyújt be pályázatot, Krisztin N. László polgármester módosító indítványát elutasítja.Felelős: Krisztin N. László polgármesterHatáridő: azonnal
Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a kamerás térfigyelő rendszer kiépítésével ért egyet, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:- 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján pályázat benyújtása –396/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozat Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendelet Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása céljából pályázatot kíván benyújtani, melyhez a fejlesztési célra vonatkozó adatait alátámasztó árajánlatot vagy tervezői költségvetést bekérését elrendeli. Gerencsér Tamás műszaki üi.Felelős: Krisztin N. László polgármester előkészítésre: rendkívüli képviselő-testületi ülés 2013. áprilisHatáridő: azonnalKrisztin N. László polgármester felkéri Bolla Józsefet, hogy mondja el tájékoztatóját.Bolla József elmondja, hogy 2012. december 1-jétől az Országgyűlés FIDESZ frakciójának alkalmazottja, a Veszprém megyei 03-as választókörzethez tartozik, bemutatkozó látogatás keretében van jelen. Egyes pályázatok népszerűsítését végzi az önkormányzatoknál, a civil szervezeteknél és a lakosság körében. Munkája kapcsán Badacsonytomajon is születtek eredmények az Erzsébet Program népszerűsítésével illetve munkahely teremtő pályázat kapcsán. Felhívja a figyelmet annak fontosságára, hogy a pályázatok eredményességéhez időben elő kell készíteni a szükséges anyagokat. Nem esett szó arról, hogy milyen nagy erőket mozgósított a település a konszolidáció során, az ÖNHIKI pályázattal összefüggésben. A polgármester úrral folyamatos munkakapcsolatot tart fenn, tájékoztatja a lehetőségekről.  Reméli, hogy az alpolgármester választás valódi együttműködés kezdete lesz. Tapasztalatai szerint a pályázatok kiírói azokat a településeket támogatják elsősorban, ahol egységet látnak, így a pályázati pénzeket biztonságban érzik. Köszönetet mond azoknak az állampolgároknak, akik a Kormány rezsicsökkentő akciójában részt vettek és aláírásukkal támogatták a törekvést. Aki még szeretné a támogató nyilatkozatot aláírni, a tájház udvarában felállított sátorban jövő szombaton megteheti. Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a civil szervezetek is fordulhatnak-e pályázati témában segítségért Bolla úrhoz.Bolla József elmondja, hogy igen. 977 szervezet tartozik hozzá, ebből 450 civil szervezet. Ha megfelelő pályázati lehetőség van, arról értesíti a civil szervezeteket.A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 7 főOrbán Péter képviselő 16.22 órakor érkezett vissza az ülésre.A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6 főFolly Péter képviselő 16.23 órakor távozott az ülésről.Krisztin N. László polgármester megköszöni Bolla úr tájékoztatóját.
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása – létszámcsökkentéssel kapcsolatos határozat26. Napirendi pont/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 35. számú melléklete/HozzászólásokKrisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztés sürgősségi indítványként került a testület elé. Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztésben foglaltakat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:- Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása – létszámcsökkentéssel kapcsolatos határozat397/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozat Badacsonytomaj Települési Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsülésén a társulás létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének - Magyar Államkincstárhoz a törvényes előírások betartásával történő - benyújtását elfogadja.Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnál: gépjármű vezető                                  2 fő Munkaszervezetnél:  Munkaszervezet vezető 1 fő, Vidék és területfejlesztési menedzser   1 fő, Gépjármű vezető 1 főA Társulás 62/2012.(XI.07.) T.K.T.számú határozatával – 2012.november 20.napjával – döntött arról, hogy a létszámcsökkentés keretében érintett foglalkoztatottaknak a jogviszonyban töltött idő folyamatosságának megszakítása nélküli továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség az alábbi munkakörökben:Tapolca És Környéke Kistérség Többcélú Társulása tag önkormányzataként Badacsonytomaj Települési Önkormányzat Képviselőtestülete határozott arról, hogy az igénylő fenntarói körén belül - a társulás intézményénél és munkaszervezeténél – a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. A Társulás intézményei létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető létszám-és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében döntött a felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésről.Határidő: azonnalFelelős:   Krisztin N. László polgármester
Badacsonytomaj VN. Kft. ügyvezetői állásának betöltésére pályázati kiírás27. Napirendi pont/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 36. számú melléklete/HozzászólásokKrisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta mindkét bizottság, kéri az elnököket, ismertessék határozati javaslataikat. a bérezés megegyezés alapján kerüljön megállapításra 3 hónap próbaidő kerüljön kikötésre az ügyvezetői tisztség ellátása munkaviszony keretében történjenOrbán Péter alpolgármester ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Badacsonytomaj VN. Kft. ügyvezetői állásának betöltésére vonatkozó pályázati kiírást Horváth Ferenc módosító indítványa alapján az alábbiak szerint javasolja elfogadni a Képviselő-testületnek:- A pályázati felhívás a Badacsony újságban és a képújságban is jelenjen meg. - A bérezés megegyezés szerint történjen.- a Badacsonytomaj VN. KFT. ügyvezetői állásának betöltésére vonatkozó pályázati kiírásban megbízásos jogviszony helyett munkaszerződéses jogviszony meghatározását. Rajzó Ildikó képviselő ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek Krisztin N. László polgármester kérdezi az előterjesztőt, kíván-e kiegészítést tenni.Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy 60 napos felmondási idő még rendelkezésre áll, de a javaslatot befogadta.Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy azért terjesztette be az előterjesztést, mivel a VN. Kft. ügyvezetője március 31-el lemondott, a Kft. pedig nem maradhat ügyvezető nélkül, meg kell pályáztatni a helyét.Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy arra kérte Pásztor urat, hogy vonja vissza a felmondását, vezesse saját belátása szerint a céget és ne hajtson végre etikátlan utasításokat. Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy az első levelet ő írta az ülést követően, mivel arra tett ígéretet, hogy tájékoztatást kér az ügyvezető úrtól, hogy igaz-e az állítás, miszerint két képviselő bizonyos személyi kérdésekben utasította őt. Erre a levélre Pásztor úrtól megkapta a választ.A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 7 főFolly Péter képviselő 16.28 órakor érkezett vissza az ülésre.Pásztor László ügyvezető ismerteti a polgármester felé írt válaszlevelet. Elmondja, hogy ezt követően adta be a felmondását. A képviselők többségével személyesen elbeszélgetett, mindenkitől azt hallotta, hogy sajnálja, hogy elmegy, ne hagyja bizonytalanságban a szezon kezdete előtt a céget. Elmondja, hogy tegnap is írt egy levelet, melyet szintén idéz. Elmondja, hogy az idő előre haladtával szaporodtak a rémhírek a cég felszámolásáról. Történtek hibák, a testület 2012. novemberében kért egy kimutatást az üzemanyag felhasználásról, itt 2 milliós eltérés volt tapasztalható. Az elmúlt héten értesült arról, hogy december 10-én leltározott és selejtezett. Jogosulatlan kifizetések is történtek, levelek és árajánlatok mentek ki a tudta nélkül. Szóbeli figyelmeztetést többen kaptak, a szabálytalanságokat meg kell szűntetni. Kapott egy levelet, melyben megneveznek dolgozókat a Városüzemeltetés részéről, akik napi szinten látnak el információkkal illetéktelen személyeket, és adatokat szolgáltatnak ki. Ezeknek az állításoknak, pletykáknak nem ad hitelt. Ezért jelen ügyben sem jelenti a bizonyítás azt, hogy valóban elmondta, amit állítottak. Elmondja, hogy visszavonja a felmondását, ha a VN Kft. nem lesz a csatározások színtere.Folly Péter képviselő szerint a munkavégzés során az ügyvezető által meghatározott kereteket be kell tartani. Ha ez nem így van, akkor tarthatatlan helyzet alakul ki, határozottabban kell a dolgok ezen részével foglalkozni. Támogatja a felmondás visszavonását, a feladatok minél jobb minőségben való ellátására kell koncentrálni, ehhez a testület megadja a segítséget. Pásztor László ügyvezető megjegyzi, hogy történtek retorziók munkajogi kérdésekben, melyről az ügyvéd úr véleményét is kikérte. Részben figyelembe vette az általa elmondott alternatívákat, ez alapján indult el egy irányba. Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a testület döntött a VN. Kft. szerződéseinek felülvizsgálatáról. Egyetért azzal, hogy a szerződésekben meghatározottakat be kell tartani. Úgy érzi, hogy a Városháza beruházás felülvizsgálata nem igazán lenne jogos, ezért is ment el a zárt ülésről. Az ügyvéd úrnak meg kellett volna mondania, hogy nem ért egyet az igazságügyi szakértő véleményével, és másik szakértő kirendelését kellett volna kérnie. Orbán Péter alpolgármester szerint Pásztor úrnak 4 hónapos vezetői megbízatása alatt nem volt ideje bebizonyítani, hogy alkalmas-e az ügyvezetői feladatokra. Azért kereste meg, hogy vonja vissza a felmondását, ne ő legyen az oka a távozásának.Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy Pásztor úr poharában utolsó csepp volt a képviselőkkel kapcsolatos pletyka. Nem érti, hogyan feltételezhető azokról az emberekről ilyen, akiket a település választott meg.  A városnak minden szinten nyugalomra van szüksége.  Ha a többi képviselő is támogatja, elfogadja az ügyvezető felmondásának visszavonását. Viszont tény, hogy a munkavégzést meg kell reformálni a Kft-ben. Tavaly szorgalmazta, hogy létesüljön termelői piac, ennek patronálására a VN. Kft. kapott megbízást.  Véleménye szerint ez ügyben inkább szabotázs akció történt. A problémákat az ügyvezetőnek következetesen meg kell oldania, a munkafegyelmet javítani kell. Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy örülne annak, ha az ügyvezető visszavonná a felmondását annak ellenére, hogy nem szavazott rá, hiszen két és fél év alatt a harmadik ügyvezető választására kerülne sor.Orbán Péter alpolgármester javasolja, hogy Pásztor úr saját hatáskörben vizsgálja meg az ügyet, és számoljon be a testületnek a történtekről.Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint a lakosságot is meg kell nyugtatni. Javasolja, hogy Orbán Péter kérjen nyilvánosan elnézést a lakosságtól és a testülettől a történtekért, az igaztalan vádért. Ellenkező esetben feljelentést kellene tennie. Orbán Péter alpolgármester nem gondolja, hogy elnézést kell kérnie. Mindent a Kft. és az ügyvezető érdekében tett, nem folytatja, ha kell, akkor abbahagyja. A két embert megkereste, akik azt mondták, hogy bárhol és bármikor tanúskodnak.  Javasolja, hogy Pásztor úr belső ügyként rendezze a történteket. Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy szeretné, ha normális mederben működne tovább a Kft. Ha az ügyvezető tovább dolgozik, valamilyen szinten meg kell követni azokért a kijelentésekért, melyek ezt a lavinát elindították. Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy megígérte, hogy nem hozza kényelmetlen helyzetbe Pásztor urat. Ha a testület úgy dönt, hívja be az érintetteket és mondják el, hogy mi a helyzet. Többet nem kér szót.Bolla József megköszöni, hogy kívülállóként is szót kap az ügyben. Elmondja, hogy két évig vezette a céget, Pásztor úrral nem ismerték egymást, teljesen elfogulatlanul tud nyilatkozni. Képviselőként is dolgozott, véleménye szerint mindig képesek voltak túllépni bizonyos dolgokon. Javasolja, hogy az ügyvezető saját hatáskörében oldja meg ezt a problémát. A testületnek ezen felül kell emelkednie, nem süllyedhet vissza a vádaskodásba. A testületnek előre kell haladnia, ezt várja el a lakosság is.Krisztin N. László polgármester bízik abban, hogy ez lesz a követendő irány, és az újonnan megválasztott alpolgármester ehhez hozzá tud járulni. Viszont ma is történtek olyan döntések, melyek nem ebbe az irányba visznek, ezért nincsenek illúziói. Ilyen a belső ellenőrzés, ahol 500 eFt-ért 4 feladatot elvégzett volna az egyik ajánlattevő, ehelyett a testület 2 feladat elvégzését támogatta 800 eFt-ért. A gépkocsi futás illetve a VN. Kft. szerződéseinek felülvizsgálata kapcsán elképzelhető, hogy a cél a hármak lehetetlen helyzetbe hozása. Elfogadta a helyzetet, de bízott abban, hogy a gépkocsi futás vizsgálatára azért van szükség, hogy tudja a testület, hogy milyen járművet vegyen. A javaslat visszavonására azonban nem került sor. Ismeri a megválasztott alpolgármestert, amit ő mond, annak súlya van. Amikor Pásztor úr megválaszolta a levelét, behívta. Elmondta, hogy sajnálja a történteket, annak ellenére, hogy a kinevezését nem támogatta, mivel azt egy koncepciós eljárásnak tekintette, személyét nem ismerte.  Utána több testületi ülésen határozottak kiállt mellette. Elmondta neki, hogy nehezen tudja elképzelni, miután ennyi ember mondta, hogy voltak bizonyos kijelentések, hogy azok valamilyen formában nem történtek meg. Az első levél jogi nyelven volt megírva, ez is jelez valamit számára. Sajnálja, hogy mások miatt kell félreállnia az ügyvezetőnek. Lezárult egy folyamat, melyet jegyzőkönyvek tanúsítanak, hogy igen is téma volt az a konkrét javaslat egy kültag képviselő részéről, hogy a céget át kell alakítani, adott esetben meg kell szüntetni.  Ezt nem tudta elfogadni, ezért a jelenlegi ügyvezető tevékenysége okán látott reményt arra, hogy ez az időszak befejeződik.  Kéri, hogy mondja el Pásztor úr, hogy a felmondás visszavonása hogyan történt. Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a parkolóban találkoztak. Elmondta, hogy a képviselőkkel beszélt, és az a terve, hogy a felmondását esetleg visszavonja. Erről kérdezte meg a polgármester véleményét. Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a felmondás visszavonását elfogadja, támogatja. Megjegyzi, hogy az utcán megállították azzal, hogy valóban könyörgött-e Pásztor úrnak, hogy vonja vissza a felmondását. Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy jogi szempontból ott áll a dolog, hogy Pásztor úr felmondott. Ez akkor válik befejezetté, ha a pályázati kiírás megtörténik. A másik lehetőség, ha a felmondás visszavonását elfogadja és nem írja ki a pályázatot a testület.Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki elfogadja Pásztor úr felmondásának a visszavonását, és nem támogatja új pályázat kiírását, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi- Badacsonytomaj VN. Kft. ügyvezetői állásának betöltésére pályázati kiírás398/2013.(IV.11.) Képviselő-testületi határozat Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pásztor László, a Badacsonytomaj VN. Kft. ügyvezetői lemondásának visszavonására vonatkozó nyilatkozatát elfogadja és nem írja ki a pályázatot, továbbra is Pásztor László látja el az ügyvezetői feladatot változatlan feltételekkel.Felelős: Krisztin N. László polgármesterHatáridő: azonnalKrisztin N. László polgármester megállapítja, hogy további kérdés nincs. Megköszöni a Képviselő-testület és a jelenlévők munkáját, a televízió nézők kitartását. Az ülést 17.05  órakor bezárja.K.m.f.
polgármester  jegyzőKrisztin N. László                          dr. Weller-Jakus Tamás
jegyzőkönyv hitelesítőRajzó Ildikó

jegyzőkönyv hitelesítőSimonné Visi Erzsébet

 

Önkormányzatunk pályázatai

Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

BaBi Badacsony
Ma 2020. July 05., Sunday, Emese és Sarolta napja van. Holnap Csaba napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!