Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2013. évi jegyzőkönyvek 2013. 02. 27. rendkívüli JKV
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2013. 02. 27. rendkívüli JKV

There are no translations available.

 

Sorszám: 10/2013.

Készült: 6 példányban

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének, Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 27-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Rózsakő termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott nyílt, együttes üléséről.

 

Jelen vannak:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Krisztin N. László                       polgármester

Dr. Magó Ágnes                        képviselő

Folly Péter                                 képviselő

Orbán Péter                              képviselő

Rajzó Ildikó                               képviselő

Simonné Visi Erzsébet             képviselő                                                                (6 fő)

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Vella Ferenc Zsolt                    polgármester

Kovács József                          alpolgármester

Gáspár József                          képviselő                                                                 (3 fő)

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Vollmuth Péter                         polgármester

Horváth István                          alpolgármester

Kövesdi Sándor                        képviselő                                                                 (3 fő)

 

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Fábián Gusztáv                        polgármester

Somogyi Márk                         képviselő                                                                 (2 fő)

 

MEGHÍVOTTAK:

Dr. Weller-Jakus Tamás        jegyző

dr. Harkai Barbara  jegyző megbízásából Bognár Andrea

Takács Katalin                       körjegyző-helyettes

Nagy Lászlóné                       óvodavezető

Tamás Lászlóné                    osztályvezető

Part Andrásné                       jkv. vezető                                                                  (6 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent Önkormányzatok Képviselő-testületeinek tagjait és a meghívottakat az együttes ülésen.

 

Megállapítja, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7 tagja közül 5 fő jelen van, így Badacsonytomaj Város Önkormányzata részéről az ülés határozatképes.

Vella Ferenc Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket.

 

Megállapítja, hogy Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagja közül 3 fő jelen van, így Ábrahámhegy Község Önkormányzata részéről az ülés határozatképes.

 

Vollmuth Péter polgármester köszönti a megjelenteket.

 

Megállapítja, hogy Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagja közül 3 fő jelen van, így Badacsonytördemic Község Önkormányzata részéről az ülés határozatképes.

Fábián Gusztáv polgármester köszönti a megjelenteket.

 

Megállapítja, hogy Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3 tagja közül 2 fő jelen van, így Salföld Község Önkormányzata részéről az ülés határozatképes.

Krisztin N. László polgármester: Jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek Orbán Péter és Folly Péter képviselőket javasolja. Kéri Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

177/2013.(II.27.) határozat

- Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásné jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja, Orbán Péter és Folly Péter képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester: Jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovács József képviselőt javasolja. Kéri Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

35/2013.(II.27.) határozat

- Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vella Zsolt polgármester javaslatára Part Andrásné jegyzőkönyvvezetőnek, Gáspár József képviselőt  jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

Vollmuth Péter polgármester: Jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kövesdi Sándor képviselőt javasolja. Kéri Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

42/2013.(II.27.) határozat

- Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytördemic község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vollmuth Péter polgármester javaslatára Part Andrásné jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja, Kövesdi Sándor képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vollmuth Péter polgármester

Fábián Gusztáv polgármester: Jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Somogyi Márk képviselőt javasolja.  Kéri Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

31/2013.(II.27.) határozat

- Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Salföld Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fábián Gusztáv polgármester javaslatára Part Andrásné jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja, Somogyi Márk képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester

 

Krisztin N. László polgármester: Elmondja, hogy a meghívóban 2 napirendi pont szerepel. Kéri a Képviselő-testületeket, ha a meghívóban szereplő napirendi pontokat el tudják fogadni az együttes ülés alapjául, szavazzanak.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

178/2013.(II.27.) határozat

- Napirendek elfogadásáról -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27. napján megtartott együttes nyílt ülésének – meghívó szerinti – napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

NAPIRENDI PONT:

 1. 1. Társulási megállapodások felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város   polgármestere

 

 1. 2. Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

36/2013. (II.27.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendi pontok elfogadásáról –

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. február 27. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

NAPIRENDI PONT:

 1. 1. Társulási megállapodások felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 

 1. 2. Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 

A Képviselő-testület utasítja Vella Zsolt polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

43/2013. (II.27.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. február 27. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

NAPIRENDI PONT:

1./ Társulási megállapodások felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 

2./ Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 

A Képviselő-testület utasítja Vollmuth Péter  polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vollmuth Péter polgármester

 

 

 

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

32/2013. (II.27.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendi pontok elfogadásáról –

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. február 27. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

NAPIRENDI PONT:

1./ Társulási megállapodások felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 

2./ Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

 

A Képviselő-testület utasítja Fábián Gusztáv  polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester

 

 

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont:

Társulási megállapodások felülvizsgálata

 

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester: Jelzi, hogy egy előterjesztés kiegészítés készült a napirendhez, mivel az információ az utolsó pillanatban érkezett. Kéri befogadását.

Elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága. Kéri a bizottság elnökét, ismertesse a határozatot.

 

Orbán Péter elnök: Ismerteti a bizottság 139/2013.(II.27.) számú határozatát a Társulási megállapodások felülvizsgálatáról.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az óvodai nevelési feladatokat ellátó intézményi társulás létrehozásáról, működéséről szóló 2001. augusztus 21. napján megkötött társulási megállapodás felülvizsgálatát követően a Mötv. 146. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének tegyen eleget.

A Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvodát továbbra is társulás formájában tartsa fenn.

Hatalmazza fel a Polgármestert az előterjesztés I. sz. melléklete szerinti tartalmú társulási megállapodás aláírására.

Felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Ismerteti a bizottság 140/2013.(II.27.) számú határozatát a Társulási megállapodások felülvizsgálata, Kötelező felvételt biztosító iskolába történő utazás költségeinek térítéséről szóló megállapodás tervezetről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Kötelező felvételt biztosító iskolába történő utazás költségeinek térítéséről szóló megállapodás tervezetet.

Felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Krisztin N. László polgármester: Kérdezi a Jegyző urat, hogy kíván-e szóbeli előterjesztést tenni.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Elmondja, hogy az új Ötv. hatályba lépésével az 1997. évi CXXXV. Törvény hatályon kívül helyezésre került.  A 146. §. kimondja, hogy 2013. június 30-ig a régi Ötv. szerinti társulási szerződéseket felül kell vizsgálni és újra kell őket alkotni az új Ötv. 87 – 95. §-ban meghatározottak szerint. Megjegyzi, hogy az új szabályok kötöttebbek.

 

Rajzó Ildikó képviselő 9.13 órakor érkezett meg az együttes ülésre.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületében a szavazók száma 6 fő.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Elmondja, hogy az előterjesztésből kiindulva két társulásban vesznek részt az önkormányzatok, az iskolával és az óvodával kapcsolatosan. Illetve a Kistérségi Társulás, melynek felülvizsgálatát a gesztor település, Tapolca fogja végrehajtani. Az iskola esetében a 2012. december 31-én a társulást fenntartó önkormányzatoknak a feladata megszűnt, mivel az állam az iskola fenntartását, üzemeltetését átvette. A társulási szerződés célját a jogszabályi változásokkal kiüresítették. Az előterjesztésben ezért az idevonatkozó javaslat a társulási szerződés megszűntetése.

Az óvodával kapcsolatosan más a helyzet, továbbra is az önkormányzatok feladata az óvodai nevelés ellátása.  A jelenleg hatályos társulási megállapodás nem felel meg az új Ötv-ben lefektetett szabályoknak.  Ezért javasoltuk az 1. számú mellékletben szereplő megállapodás elfogadását. A változások lényege, hogy csak jogi személyiséggel rendelkező társulást lehet létrehozni, melynek tagjai az önkormányzatok polgármesterei lennének. A legtöbb rendelkezés a régi társulási megállapodásból került át, kibővítve az új Ötv. megállapításaival. A következő társulási szerződésben szereplő elemeket az új önkormányzati törvény 93. §-a sorolja fel. Ezen túl belekerültek az elmúlt időszakban nem szabályozott eljárási kérdések is, pld. az elszámolás határideje, a költségvetés határideje, stb.  Elmondja, hogy a tankerület vezetőtől a megállapodás tegnap érkezett meg. Röviden ismerteti a megállapodásban foglaltakat. Elmondja, hogy a társulásban résztvevő három önkormányzat kifizette a Somló Volános bérleteket 2012. évben. A második félévre vonatkozóan a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ téríti meg a költségeket, a törvény szerint minden önkormányzatnak szerződést kell kötnie az Intézményfenntartóval. Mivel társulás keretében történt az általános iskola fenntartása, a megállapodás érvényben van. A tankerület vezetővel egyeztetve egy megállapodásba került bele az önkormányzatok megállapodásának az anyaga, mely szerint az iskolába bérlettel utazó gyerekek után 6 hónapra vonatkozóan az összeget megtéríti a társulásnak. A gesztor településnek utalják át a pénzösszeget.

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester:  Kérdezi, hogy a 9. oldalon a 7. pont összhangban van-e a 7.2. illetve 7.3. pontok tekintetében.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Elmondja, hogy igen, mivel a 7.2 pont mondja ki, hogy a naptári év utolsó napjáig kell jelezni, a költségvetés miatt. Érvényessé pedig a tanév kezdésétől válik.  Két külön törvényről beszélünk.

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester: A kiegészítő anyaggal kapcsolatosan kérdezi, hogy Ábrahámhegy Önkormányzatával hogyan fog megtörténni az elszámolás, mivel ők nem bérletesek.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Elmondja, hogy erről a tanterület vezetőjével kell egyeztetnie. A lehetőségekről tájékoztatást fog adni.

 

Krisztin N. László polgármester: Elmondja, hogy az elmúlt együttes ülésen beszéltek arról, hogy a gyermekétkeztetés költségvetésen kívüli feladat lesz.  A javaslat az iskola tekintetében a társulás megszűntetésére irányul. Megállapodtak abban, hogy a társulási szerződés felülvizsgálatakor erre vissza fognak térni. A szülők  nem a teljes összeget fizetik, hogyan lesz ez a jövőben rendezve.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Elmondja, hogy az óvoda esetében a tervezet 4. pontjába beépítette a finanszírozás kérdését. Az iskola fenntartása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ feladata, míg a gyermekétkeztetés az önkormányzaté. A társulást a gyermekétkeztetésre meg lehetne hagyni.

 

Krisztin N. László polgármester: Nem javasolja az apparátust működtetni, hiszen Ábrahámhegyről összesen két gyerek veszi igénybe az étkeztetést. A múltkor tisztázták, hogy a meglévő finanszírozás keretei között rendezve lett december 31-ig. Ezt minden érintett elfogadta. Kéri az önkormányzatok javaslatát. Kéri a további hozzászólásokat az iskolával kapcsolatosan.

 

Rajzó Ildikó képviselő: Ismerteti, hogy egy ebéd 540 forintba kerül, ebből a szülők 277 forintot térítenek meg. A háromszori étkezés 803 forint, melyből 412 forintot térít a szülő. A különbözet nem kevés.

 

Krisztin N. László polgármester: Megjegyzi, hogy ezek pillanatnyi adatok. Évek óta nem történt norma emelés, a testület előtt van az erre vonatkozó kérelem.

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester: Véleménye szerint nem kell társulást fenntartani az étkeztetés miatt. El tudja képzelni, hogy az összeg kiszámlázásra kerül feléjük, ki fogják fizetni.

 

Vollmuth Péter polgármester: Kérdezi, hogy miért a Volán kapja a megbízást. Örülne annak, ha a jövőben ezt a megbízást egy badacsonytomaji vállalkozó kapná meg.

 

Krisztin N. László polgármester: Egyetért a javaslattal, de január 1-től nincs olyan helyzetben az önkormányzat, hogy ebben döntést hozzon, az Intézményfenntartó Központ szervezi a dolgokat. Az élő szerződéseket egyenlőre kritika nélkül átvették. Nem tudja, hogy a jövőben milyen lépések várhatók, véleménye szerint ezeket a feladatokat meg fogják pályáztatni. A Kistérség működésének idején erre a célra normatívát kaptak, a feladatot a Kistérség pályáztatta meg, melyet a Volán nyert el.

Kérdezi, hogy kíván-e valaki észrevételt tenni. Megállapítja, hogy nem. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra, az elhangzott kiegészítéssel. Kérdezi Jegyző urat, hogy a kiszámlázáshoz is szükséges-e az egyedi megállapodás.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Elmondja, hogy nem. De megerősítés kell.

 

Krisztin N. László polgármester: Megjegyzi, hogy nem érkezett javaslat a társulási megállapodás felbontásának idejére.

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester: A társulási megállapodást január 1-től június 15-ig gondolta fenntartani.

 

Krisztin N. László polgármester: Egyetért azzal, hogy a tanév végéig maradjon meg a Társulás, azt 2013. június 15. napjával szűntessék meg.  Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

179/2013.(II.27.) határozat

- Társulási megállapodások módosítása –

Badacsonytomaj város önkormányzatának képviselő-testülete a 2005. április 25. napján Badacsonytördemic és Ábrahámhegy községgel a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a társuló településeket ellátó badacsonytomaji székhelyű Tatay Sándor Általános Iskola költségvetési intézmény közös fenntartására kötött társulási megállapodást 2013. június 15. felbontja és megszünteti, tekintettel arra, hogy a közoktatási intézmény közös fenntartása 2012. december 31. napján megszűnt.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2013. február 28.

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester: Kéri Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, ha elfogadják a Tatay Sándor Általános Iskola közös fenntartására kötött társulási megállapodás felbontását az elhangzottak szerint, kézfeltartással jelezzék.

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

37/2013.(II.27.) határozat

- Társulási megállapodások módosítása –

Ábrahámhegy Község önkormányzatának képviselő-testülete a 2005. április 25. napján Badacsonytördemic és Ábrahámhegy községgel a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a társuló településeket ellátó badacsonytomaji székhelyű Tatay Sándor Általános Iskola költségvetési intézmény közös fenntartására kötött társulási megállapodást 2013. június 15. felbontja és megszünteti, tekintettel arra, hogy a közoktatási intézmény közös fenntartása 2012. december 31. napján megszűnt.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Határidő: 2013. február 28.

 

Vollmut Péter polgármester: Kéri Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, ha elfogadják a Tatay Sándor Általános Iskola közös fenntartására kötött társulási megállapodás felbontását az elhangzottak szerint, kézfeltartással jelezzék.

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

44/2013.(II.27.) határozat

-Társulási megállapodások módosítása –

Badacsonytördemic Község önkormányzatának képviselő-testülete a 2005. április 25. napján Badacsonytördemic és Ábrahámhegy községgel a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a társuló településeket ellátó badacsonytomaji székhelyű Tatay Sándor Általános Iskola költségvetési intézmény közös fenntartására kötött társulási megállapodást 2013. június 15. felbontja és megszünteti, tekintettel arra, hogy a közoktatási intézmény közös fenntartása 2012. december 31. napján megszűnt.

Felelős: Vollmuth Péter polgármester

Határidő: 2013. február 28.

Krisztin N. László polgármester: Elmondja, hogy a gyermekétkeztetés tekintetében arra kéri a testületek szavazatát, hogy Vella Ferenc Zsolt polgármester javaslata szerint a tételes elszámolást, a kiszámlázási megoldást elfogadják-e. A számla kiküldése a teljesített hónapot követő 10 napon belül történne.

 

Rajzó Ildikó képviselő: Kérdezi, hogy dönthet-e úgy egy-egy önkormányzat, hogy az étkeztetést más százalékban támogatja, mint Badacsonytomaj.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Ismerteti, hogy előírás szerint a gyermekétkeztetés során a szülőnek kell fizetnie a nyersanyag normát és a hozzátartozó ÁFA értéket, a rezsiköltséget pedig az önkormányzatnak kell finanszíroznia. Rendelet szabályozza, hogy az adott intézményben mennyi a térítési díj. Ettől bármelyik önkormányzat eltérhet, a saját településéről bejáró gyerekek részére támogatást nyújthat szociális rendeletében. Megjegyzi, hogy a szülő többet nem fizethet.

 

Gáspár József képviselő: Véleménye szerint a testületeknek a Menü BT-vel kellene szerződést kötni, mint az étkeztetést biztosító vállalkozással.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Elmondja, hogy a gyermekétkeztetést az óvoda esetében a 3 önkormányzat tartja fenn, kötelező feladatként.  A törvény nem mondja ki, hogy a gyermekétkeztetést milyen módon lássa el az önkormányzat. Lehet vásárolt étkeztetés, szakfeladat, végeztetheti saját céggel. Különböző módok vannak, az a lényeg, hogy legyen engedélye és megfelelő minőségű ételt készítsen. Az önkormányzatok dönthetnek, hogy milyen módon kívánják ellátni a feladatot.

 

Gáspár József képviselő: Az iskola esetében közvetlen kapcsolat lesz a Menü Bt. és az önkormányzat között. Az óvoda esetében a társulási szerződés érvényben van, ott az eddigi rendszer maradhat, Badacsonytomaj pedig egyben számol el az óvodai étkeztetéssel kapcsolatosan. Nem érdemes azért a társulást fenntartani, hogy az étkeztetést elszámoljuk.

Simonné Visi Erzsébet képviselő: Felmerült Salföld polgármestere felé az idejáró gyerekek étkeztetése utáni fizetés. Megköszöni Salföld Község polgármesterének a felajánlását. Kérdezi, hogy Káptalantóti Község Önkormányzata fizet-e a gyerekek után. Nekik is ki lehetne számlázni a rájuk eső összeget.

 

Fábián Gusztáv polgármester: Megjegyzi, hogy nem szavaztatta meg a hozzájárulást, csak felvetette. Kiszámolta, egy gyerekre eléggé tetemes összegről van szó.

 

Krisztin N. László polgármester: Elmondja, hogy nem teljesen szabad az étkeztetés tekintetében a választás. Legfeljebb a Teletál szolgáltatásait lehetne még igénybe venni. A határozati javaslatot úgy próbálja majd módosítani, ha más javaslat nem érkezik, hogy a gyermekétkeztetés tekintetében az egyes önkormányzatok a Menü Bt-vel kötnek egyedi megállapodást.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Ismerteti, hogy Káptalantóti a társulásban nincs benne. Salföld sincs, számára sem kötelező a hozzájárulás, de van rá lehetőség. Káptalantótira visszatérve elmondja, hogy a testület nem véletlenül döntött úgy, hogy vállalja a tóti gyerekek szállítását, a törvény által meghatározott gyereklétszám biztosításához ez szükséges. A normatíva az iskolához érkezik a gyerekek után, így gazdaságosabb a fenntartása.

 

Krisztin N. László polgármester: Elmondja, hogy illogikus, ami az előbb elhangzott. A gyermekétkeztetés nem az iskola szolgáltatása, attól elkülönül. Az önkormányzatnak illetve a térségnek az az érdeke, hogy az intézmény hosszútávon működjön.  Ha egy tanuló itt veszi igénybe az intézmény nevelési, oktatási szolgáltatásait, nem jelenti azt, hogy itt is köteles étkezni. Salföld a beiskolázási körzethez tartozó település.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Helyesbítésként elmondja, hogy a gyerekek iskolába utaztatása nem kötelező önkormányzati feladat, de a gyermekétkeztetés igen.

 

Krisztin N. László polgármester: A határozati javaslatot teszi fel szavazásra. A Menü BT-vel, mivel az étkeztetés kötelező önkormányzati feladat, a saját területéről járó gyerekek tekintetében minden önkormányzat külön megállapodást köt. Ezt Káptalantóti Önkormányzata felé is jelezni kell. Kéri, hogy aki ezt el tudja fogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

180/2013.(II.27.) határozat

- Gyermekétkeztetésről –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vella Ferenc Zsolt Ábrahámhegy község polgármesterének gyermekétkeztetés tételes elszámolására vonatkozó indítványát elfogadja azzal, hogy az egyes érintett önkormányzatok MENÜ Bt-vel – szolgáltatóval – kötnek egyedi megállapodást.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

38/2013.(II.27.) határozat

- Gyermekétkeztetésről –

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vella Ferenc Zsolt Ábrahámhegy község polgármesterének gyermekétkeztetés tételes elszámolására vonatkozó indítványát elfogadja azzal, hogy az egyes érintett önkormányzatok MENÜ Bt-vel – szolgáltatóval – kötnek egyedi megállapodást.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

45/2013.(II.27.) határozat

- Gyermekétkeztetésről –

Badacsonytördemic Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vella Ferenc Zsolt Ábrahámhegy község polgármesterének gyermekétkeztetés tételes elszámolására vonatkozó indítványát elfogadja azzal, hogy az egyes érintett önkormányzatok MENÜ Bt-vel – szolgáltatóval – kötnek egyedi megállapodást.

Felelős: Vollmuth Péter polgármester

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

 

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

33/2013.(II.27.) határozat

- Gyermekétkeztetésről –

Salföld Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vella Ferenc Zsolt Ábrahámhegy község polgármesterének gyermekétkeztetés tételes elszámolására vonatkozó indítványát elfogadja azzal, hogy az egyes érintett önkormányzatok MENÜ Bt-vel – szolgáltatóval – kötnek egyedi megállapodást.

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos

Simonné Visi Erzsébet képviselő: Kérdezi, hogy mi történik akkor, ha valamelyik önkormányzat nem fizet.

 

Krisztin N. László polgármester: A MENÜ BT-nek vannak a módszerei erre az esetre.  A bérletekkel kapcsolatos szavazást előre hozza. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan van-e kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki Badacsonytomaj Város Önkormányzata részéről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő megállapodást el tudja fogadni, kézfeltartással jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

181/2013.(II.27.) határozat

- Kötelező felvételt biztosító iskolába történő utazás költségeinek térítéséről szóló megállapodás –

Badacsonytomaj város önkormányzatának képviselő-testülete a kötelező felvételt biztosító iskolába történő utazás költségeinek térítéséről szóló megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: elfogadásra azonnal;

KIK felé történő megküldésre 3 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

39/2013.(II.27.) határozat

- Kötelező felvételt biztosító iskolába történő utazás költségeinek térítéséről szóló megállapodás –

Ábrahámhegy Község önkormányzatának képviselő-testülete a kötelező felvételt biztosító iskolába történő utazás költségeinek térítéséről szóló megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza Vella Ferenc Zsolt polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: elfogadásra azonnal;

KIK felé történő megküldésre 3 munkanap

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot

46/2013.(II.27.) határozat

- Kötelező felvételt biztosító iskolába történő utazás költségeinek térítéséről szóló         megállapodás –

Badacsonytomaj város önkormányzatának képviselő-testülete a kötelező felvételt biztosító iskolába történő utazás költségeinek térítéséről szóló megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza Vollmuth Péter polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: elfogadásra azonnal;

KIK felé történő megküldésre 3 munkanap

Felelős: Vollmuth Péter polgármester

Krisztin N. László polgármester: Megköszöni Badacsonytördemic Képviselő-testületének a munkáját.

 

Badacsonytördemic Képviselő-testülete 9.43 órakor távozik az ülésről.

Krisztin N. László polgármester: Elmondja, hogy az óvoda esetében a Társulási megállapodás módosítására került sor a törvényesség betartása miatt. Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő: Kérdezi, hogy az új Társulási Tanácsban a szavazati arányok bizonyos kérdésekben hogyan működnek. Javasolja, hogy a befizetések arányában legyen a szavazati arány meghatározva.

 

Krisztin N. László polgármester: Megjegyzi, hogy nem ragaszkodik ahhoz, hogy Badacsonytomaj részéről ő vegyen részt a Társulási Tanácsban.

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester:  Kérdezi a képviselő asszonyt, hogy miért tette a javaslatot. Így Ábrahámhegy alacsonyabb rendű lenne.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő: Véleménye szerint igazságosabb lenne az általa javasolt rendszer, hiszen Ábrahámhegyről csak két gyerek jár ide.

Orbán Péter képviselő 9.49 órakor távozott a teremből

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületében a szavazók száma 5 fő.

 

 

Krisztin N. László polgármester: Elmondja, hogy az Óvoda költségvetésénél olyan tervezet van elfogadás közelében, melyben több milliós többletteher jelentkezik, például az óvodai kisegítő személy bére és járulékai esetében. Megjegyzi, hogy az a fél is fizet egy döntés esetén, aki esetleg nem akar meg szavazni egy adott javaslatot. Azért hozta ezt a példát, mert Badacsonytomaj is megszavazta.

 

Gáspár József képviselő: Elmondja, hogy költségvetési témákban megvárták Badacsonytomaj Önkormányzatának döntését, nem szoktak olyan döntést hozni, mely arányaiban nagy terhet jelentett volna Badacsonytomaj részére.

 

Fábián Gusztáv polgármester: Elfogadja, tudomásul veszi a javaslatot.

 

Krisztin N. László polgármester: Ismerteti, hogy úgy változna a helyzet, hogy a döntések egy része a Társulási Tanács ülésén születne meg, ahol 3 fő vesz részt. Ilyen méretű együttlétre évente 1-2 alkalommal kerülne sor, ha a módosítást a testületek elfogadják.

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester: Kérdezi, hogy mi okozott eddig hátrányt az együttműködésben. Kéri, hogy legyenek a testületek egymáshoz szolidárisak. A javaslat szerint Badacsonytomajnak mintegy 78 %-os, Ábrahámhegynek 12 %-os, Salföldnek 4 %-os szavazati aránya lenne.

 

Krisztin N. László polgármester: Megjegyzi, hogy egy felvetés, javaslat volt, ami elhangzott.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő: Megjegyzi, hogy az óvodavezetői pályázatot is újra kellett tárgyalni, mert nem volt döntésképesség. Ilyen kis dolgokról van szó, mindenben Badacsonytomaj fizet. Igazságosabbnak tartaná a javasolt rendszert.

 

Orbán Péter képviselő 9.53 órakor visszaérkezett az együttes ülésre.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületében a szavazók száma 6 fő.

Vella Ferenc Zsolt polgármester: Az óvodavezető pályázattal kapcsolatosan elmondja, hogy átgondolta a döntését, ezzel nincs gond. A szavazati arányokat csak egyformán tudja elképzelni.

 

Krisztin N. László polgármester: Kérdezi, hogy a javaslat módosító indítvány volt-e.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő: Elmondja, hogy igen.

 

Gáspár József képviselő: Elmondja, hogy a társulás létrehozása a magasabb állami támogatás érdekében történt. Működhetne Társulása Tanács nélkül is a rendszer, de akkor le kellene mondani a támogatásról.  Ha ez az ára, hogy úgy szavazzanak, mint Badacsonytomaj, akkor megteszik.

 

Folly Péter képviselő 9.55 órakor távozott a teremből

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületében a szavazók száma 5 fő.

 

Krisztin N. László polgármester: Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Ismerteti a Társulási szerződések létrehozásáról szóló új Ötv. 94. §. (2) bekezdését.

 

Folly Péter képviselő 9.57 órakor visszaérkezett az együttes ülésre.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületében a szavazók száma 6 fő.

 

Krisztin N. László polgármester: Módosító javaslatot tesz, miszerint a költségvetés tekintetében a kötelező feladatok erejéig egyenrangú és minden önállóan vállalt feladat tekintetében pedig hozzájárulás arányos legyen a szavazati arány. Így mindig külön mérlegelésre van mód. Kérdezi, hogy a mai ülés szavazatát még nem érinti a javaslat, mivel árpilis 1-től lép életbe.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Elmondja, hogy igen.

 

Krisztin N. László polgármester: Simonné Visi Erzsébet képviselő módosító indítványát teszi fel szavazásra, miszerint a társulás maradjon meg, viszont a szavazatok hozzájárulás arányosak legyenek. Kéri, hogy aki elsőként a társulás fenntartásával egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

182/2013.(II.27.) határozat

- Társulás fenntartása –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda továbbra is társulás formájában történő fenntartását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

40/2013.(II.27.) határozat

- Társulás fenntartása –

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda továbbra is társulás formájában történő fenntartását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

 

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

34/2013.(II.27.) határozat

- Társulás fenntartása –

 

Salföld Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda továbbra is társulás formájában történő fenntartását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester: Kéri, hogy aki Simonné Visi Erzsébet képviselő szavazati arányokra vonatkozó módosító indítványát elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot.

183/2013.(II.27.) határozat

- Simonné Visi Erzsébet képviselő módosító indítványáról –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Simonné Visi Erzsébet képviselő módosító indítványát elfogadja azzal, hogy a Társulási Tanácsban a szavazatok aránya hozzájárulás arányosan alakuljon.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 nem szavazattal, igen szavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

41/2013.(II.27.) határozat

- Simonné Visi Erzsébet képviselő módosító indítványáról –

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Simonné Visi Erzsébet képviselő módosító indítványát nem fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

 

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással, igen szavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot.

35/2013.(II.27.) határozat

- Simonné Visi Erzsébet képviselő módosító indítványáról –

 

Salföld Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Simonné Visi Erzsébet képviselő módosító indítványát nem fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester: Az általa előterjesztett módosító indítványt teszi fel szavazásra, miszerint minden ügyben egyenrangú részvétellel, azonos mértékű döntési arány a költségvetés kötelező elemeinek tekintetében is, az önként vállalt feladatok tekintetében pedig hozzájárulás arányos.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot.

184/2013.(II.27.) határozat

- Krisztin N. László polgármester módosító indítványáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester módosító indítványát elfogadja azzal, hogy 2013. április 1-jétől minden ügyben azonos mértékű döntési arány kerüljön a társulási megállapodásban rögzítésre, a költségvetés kötelező elemei tekintetében is, az önállóan vállalt feladatok vonatkozásában hozzájárulás arányos szavazati arányok kerüljenek a társulási megállapodásban rögzítésre.

Határidő: 2013. március 30.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

42/2013.(II.27.) határozat

- Krisztin N. László polgármester módosító indítványáról –

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester módosító indítványát elfogadja azzal, hogy 2013. április 1-jétől minden ügyben azonos mértékű döntési arány kerüljön a társulási megállapodásban rögzítésre, a költségvetés kötelező elemei tekintetében is, az önállóan vállalt feladatok vonatkozásában hozzájárulás arányos szavazati arányok kerüljenek a társulási megállapodásban rögzítésre.

Határidő: 2013. március 30.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

 

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

36/2013.(II.27.) határozat

- Krisztin N. László polgármester módosító indítványáról –

Salföld Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester módosító indítványát elfogadja azzal, hogy 2013. április 1-jétől minden ügyben azonos mértékű döntési arány kerüljön a társulási megállapodásban rögzítésre, a költségvetés kötelező elemei tekintetében is, az önállóan vállalt feladatok vonatkozásában hozzájárulás arányos szavazati arányok kerüljenek a társulási megállapodásban rögzítésre.

Határidő: 2013. március 30.

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester

 

Krisztin N. László polgármester: Kéri, hogy aki elfogadja a 2-es pontot, szavazással, tegye meg most.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

185/2013.(II.27.) határozat

- Társulási megállapodások módosítása -

 

Badacsonytomaj város önkormányzatának képviselő-testülete

 1. az óvodai nevelési feladatokat ellátó intézménytársulás létrehozásáról, működéséről szóló 2001. augusztus 21. napján megkötött társulási megállapodást felülvizsgálta, a Mötv. 146.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve.
 2. a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvodát továbbra is társulás formájában kívánja fenntartani, ezért felhatalmazza a polgármestert az elfogadott módosító indítványok átvezetése mellett az előterjesztés I. számú melléklete szerinti tartalmú társulási megállapodás aláírására.

Határidő: 2013. március 30.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

43/2013.(II.27.) határozat

- Társulási megállapodások módosítása -

 

Ábrahámhegy község önkormányzatának képviselő-testülete

1. az óvodai nevelési feladatokat ellátó intézménytársulás létrehozásáról,     működéséről szóló 2001. augusztus 21. napján megkötött társulási           megállapodást felülvizsgálta, a Mötv. 146.§ (1) bekezdésében foglalt            kötelezettségének eleget téve.

2. a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvodát továbbra is            társulás formájában kívánja fenntartani, ezért felhatalmazza a         polgármestert az elfogadott módosító indítványok átvezetése mellett az      előterjesztés I. számú melléklete szerinti tartalmú társulási      megállapodás aláírására.

Határidő: 2013. március 30.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

37/2013.(II.27.) határozat

- Társulási megállapodások módosítása -

 

Salföld község önkormányzatának képviselő-testülete

1. az óvodai nevelési feladatokat ellátó intézménytársulás létrehozásáról,     működéséről szóló 2001. augusztus 21. napján megkötött társulási           megállapodást felülvizsgálta, a Mötv. 146.§ (1) bekezdésében foglalt            kötelezettségének eleget téve.

2. a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvodát továbbra is            társulás formájában kívánja fenntartani, ezért felhatalmazza a         polgármestert az elfogadott módosító indítványok átvezetése mellett az      előterjesztés I. számú melléklete szerinti tartalmú társulási      megállapodás aláírására.

Határidő: 2013. március 30.

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester

 

 

2. / Napirendi pont

Pipitér Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetéséről

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester: Kéri Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozatának ismertetését.

 

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság 141/2013.(II.27.) számú határozatát a  Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal.

Felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető: Köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy az előző együttes ülésen ígéretet tett arra, hogy a dologi kiadásokat át fogja vizsgálni. A pedagógiai asszisztens 4 havi bérével együtt ezt a tételt 1.303 eFt-ra csökkentette. A munkaruha és védőruha összegét 15 eFt + ÁFÁ-ra csökkentette.  A polgármester úr javaslataként elhangzott, hogy a karbantartási munkálatokra tervezzünk be egy bizonyos összeget. Ez heti 10 órában 10 hónapra vetítve 480 eFt, mely beépítésre került az előző testületi ülés javaslataként. A Jegyző úr javaslata volt, hogy a belső ellenőrzésre 100 eFt kerüljön beépítésre, mely az önkormányzat költségvetésének ilyen mértékű csökkenését eredményezte.

 

Fábián Gusztáv polgármester:  Kérdezi, hogy a 33.824 eFt-os összegben szerepel-e a kisegítő bére is.

 

Krisztin N. László polgármester: Elmondja, hogy a pedagógiai asszisztens szeptembertől nincs benne.

 

Rajzó Ildikó képviselő: Megjegyzi, hogy előreláthatóan nem az önkormányzat fenntartásában lesz az óvoda, ezért kell beszélni a karbantartásról.

 

Krisztin N. László polgármester: Elmondja, hogy van ilyen hír. De elsősorban azért, mert jelenleg nincs olyan személy vagy szervezet, aki az óvodában a karbantartást ellátná. Felmerült egy fő alkalmazása, de nincs annyi feladat. Ezért találták ki, hogy vásárolt szolgáltatással kellene megoldani.  Ha sor kerülne az állami átvételre, akkor az iskola okán átveszi az ilyen típusú szerződéseket is az állam, tehát a jövőben fizeti a karbantartó bérét.  Megállapítja, hogy további hozzászólás nincs. Szavazásra teszi fel az óvoda kiadási főösszegét 33.824.0000 Ft-ban.  A résztvevő önkormányzatoknak 9.932.000 Ft-ot kell fizetniük. Az 1 főre jutó költség 160.193,- Ft.  Kéri, hogy aki ezekkel a paraméterekkel el tudja fogadni a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetését, kézfeltartással jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot.

186/2013.(II.27.) határozat

- Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetéséről -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetésének főösszegét

 

33.824.000,- Ft bevétellel

33.824.000,- Ft kiadással

9.932.000 Ft önkormányzati hozzájárulással

egy főre jutó költség 160.193,- Ft összeggel elfogadja.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

44/2013.(II.27.) határozat

- Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetéséről -

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetésének főösszegét

 

33.824.000,- Ft bevétellel

33.824.000,- Ft kiadással

9.932.000 Ft önkormányzati hozzájárulással

egy főre jutó költség 160.193,- Ft összeggel elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

 

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

38/2013.(II.27.) határozat

- Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetéséről -

 

Salföld Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetésének főösszegét

 

33.824.000,- Ft bevétellel

33.824.000,- Ft kiadással

9.932.000 Ft önkormányzati hozzájárulással

egy főre jutó költség 160.193,- Ft összeggel elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester: Elmondja, hogy  több megtárgyalandó napirend nincs. A Képviselő-testület felkérte, hogy egyeztessen Fábián Gusztáv salföldi polgármesterrel a tulajdonukban lévő busz esetleges közös üzemeltetésével kapcsolatosan. Kéri, hogy pár mondattal ismertesse álláspontját.

 

Fábián Gusztáv polgármester: Elmondja, hogy a busz teljes kihasználtsággal üzemel, jelenleg a salföldi iskolásokat a falugondnoksági busz szállítja.  Ha esetleg lesz plusz kapacitásuk, szívesen segítenek, de jelenleg nem tudnak több gyereket szállítani.

Krisztin N. László polgármester: Megköszöni a Képviselő-testületek és a meghívottak megjelenését, munkáját, az együttes ülést 10.10 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                                       dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                                                          jegyző

Vella Ferenc Zsolt                                               Takács Katalin

polgármester                                              körjegyző-helyettes

Vollmuth Péter dr. Harkai Barbara

polgármester jegyző megbízásából

Bognár Andrea

Fábián Gusztáv

polgármester

 

 

 

OrbánPéter

Folly Péter

Kovács József

Kövesdi Sándor

Somogyi Márk

jegyzőkönyv-hitelesítők

 

 

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szám: 11/2013.

 

Készült: 2 példányban

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 27-én 11.00 órai kezdettel  a Polgármesteri Hivatal Ranolder termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                    polgármester

dr. Magó Ágnes                      képviselő

Folly Péter                              képviselő

Orbán Péter                           képviselő

Rajzó Ildikó                             képviselő

Simonné Visi Erzsébet           Képviselő-testület

(6 fő)

Távolmaradását bejelentette:

Forintos Ervin                         képviselő                           (1 fő)

 

Meghívottként jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás         jegyző

Wolf Viktória                           aljegyző

Tamás Lászlóné                      költségvetési- és adóosztály vezető

Horváth Márta                         műszaki osztályvezető

Pásztor László                         ügyvezető

Fodor József                           igazgató

Lukács Antalné                       ügyvezető

Flamis Mihály                          Nyugdíjas Egyesület nevében

Part Andrásné                         jegyzőkönyvvezető

(9 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülésén megjelent képviselőtársait, Jegyző urat, Aljegyző asszonyt, intézményvezetőket, a munkájukat segítő alkalmazottakat.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel jelen van. Forintos Ervin képviselő bejelentette távolmaradását. Az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Part Andrásnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Folly Péter és Simonné Visi Erzsébet képviselőtársait megválasztani. Aki egyetért a személyi javaslatokkal, kéri kézfeltartással jelezze.

 

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

187/2013.(II.27.) határozat

-          Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásné jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja, Folly Péter és Simonné Visi Erzsébet képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirendek tárgyalására kerül sor. A meghívóban 5 napirendi pont szerepel.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a februári 14-i testületi ülés előtt egy nappal kérték, hogy a vagyongazdálkodással kapcsolatos napirend együtt legyen tárgyalva a hosszútávú fejlesztési koncepcióval, illetve a Menü Bt.-vel kapcsolatos napirendnek csak egy részét tárgyalta a testület február 14-én. A másik részét az ügyvezető asszony kérésének megfelelően halasztották.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a vagyongazdálkodással kapcsolatos kérdések bonyolult anyag, több kritika érte. Ennek csúszása miatt és mivel együtt kell tárgyalni a koncepcióval, a márciusi testületi ülésre szeretné előterjeszteni. A Menü Bt. üzleti tervével illetve továbbműködtetésével kapcsolatosan jogos a kritika, belefoglalható a napirendbe. Ha a testületnek arra igénye van, módosítható a napirend elnevezése, legfeljebb nem tudunk az egyik felében végleges döntést hozni.  Kérdezi, hogy ez alapján is javasolja-e a képviselő asszony a napirend módosítását. Múltkor is együtt tárgyaltuk a napirendeket egy csomagban. Kérdezi a  Jegyző urat, hogy erre van-e mód jelenleg.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy rendkívüli testületi ülésen nem lehet módosítani a napirendi pontokon. A pénzügyi bizottság megtárgyalta, a napirendek összefüggenek. A további működtetést és az üzleti tervet is szerencsésebb lenne a márciusi ülésen tárgyalni véleménye szerint.

 

Lukács Antalné ügyvezető elmondja, hogy az ügyvédjével tárgyalt. A Bt. Kft-vé történő átalakításának időtartama minimum fél év, és komoly anyagi vonzatai is vannak. El kell dönteni, hogy ezt ki állja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez túlmutat a jelenlegi vizsgálódáson. El kell dönteni mielőbb a kérdést, mert így minden érintett bizonytalanságban van. Jó lett volna, ha ez előbb elhangzik. Most azt tudja tenni, hogy a Menü Bt. üzleti tervét javasolja levenni a napirendről.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza a

 

188/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendek módosítására javaslat –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívó szerinti 3. napirendi pontot „MENÜ Bt. 2013. évi üzleti tervéről” a napirendjéről leveszi.

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a 4 napirendet a mai munka alapjául elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

189/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendek elfogadásáról -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 27. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének – módosított – napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pontok:

 1. 1. Javaslat Badacsonytomaj város alpolgármesterére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Javaslat Badacsonytomaj város önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. VN Kft. 2013. évi Üzleti tervéről, Karbantartási tervéről és SZMSZ módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítésért felelős: Pásztor László ügyvezető

 1. 4. Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Településfejlesztési koncepciójának elfogadására

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Lukács Antalné ügyvezető kérdezi, hogy kellene-e tartani egy tagi gyűlést.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy igen. De ilyen fajsúlyos kérdésben a tagot képviselő nem jelenhet meg megbízás nélkül. Jó lenne, ha tudná, hogy mit kell képviselnie a gyűlésen.

 

Lukács Antalné ügyvezető a Kft-vé való átalakulással kapcsolatosan kérdezi, hogy mi a testület szándéka. Marad-e ő illetve a dolgozók a helyükön. Megjegyzi, hogy ha a KFT-vé alakulás során elbocsátások lesznek, a dolgozók régóta dolgoznak nála, komoly végkielégítés járna részükre.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezek kimunkálásra kerülhetnek a márciusi ülésre. Olyan fajsúlyú kérdésről van szó, melyben véleménye szerint a képviselők valamennyien abban érdekeltek, hogy megalapozott döntést tudjanak hozni. Megköszöni az ügyvezető asszony megjelenését.

 

Rajzó Ildikó képviselő javasolja, hogy az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása előtt tárgyalja a testület a VN. Kft. üzleti tervét, mivel a kettőnek köze van egymáshoz.

 

Krisztin N. László polgármester befogadja a javaslatot. Kéri a testület szavazatát.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

190/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendek sorrendiségének változtatására javaslat – Módosító indítvány

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Rajzó Ildikó képviselő napirendek sorrendiségének módosítására tett indítványát elfogadja és a meghívó szerinti 3. napirendi pontot 1. napirendként “VN Kft. 2013. évi Üzleti tervéről, Karbantartási tervéről és SZMSZ módosításáról” tárgyalja.

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 1. II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

 1. 1. Napirendi pont

Javaslat Badacsonytomaj Város alpolgármesterére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester továbbra is Orbán Péter képviselőtársát javasolja alpolgármesternek. Felkéri Folly Péter képviselőt, a szavazat számláló bizottság elnökhelyettesét illetve a Jegyző urat a törvényesség képviseletében, hogy a szavazást bonyolítsa le.

 

Orbán Péter képviselő elmondja, hogy érintettség okán a szavazásban nem kíván részt venni.

 

Orbán Péter képviselő 11.12 órakor távozott a teremből.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 5  fő

Krisztin N. László polgármester 11.12  órakor szünetet rendelt el.

Az ülés 11.18 órakor folytatódik.

 

 

Krisztin N. László polgármester felkéri Folly Péter képviselőt, a szavazat számláló bizottság elnökhelyettesét, ismertesse a titkos szavazás eredményét.

 

Folly Péter képviselő, a szavazat számláló bizottság elnökhelyetteseként elmondja, hogy az alpolgármester választása során az alábbi eredmény született. A jelenlévő képviselők száma 5 fő. A leadott szavazólapok száma 5 db, rontott szavazatok száma 1 db, érvényes szavazatok száma 5 db. Orbán Péter jelöltre 2  igen szavazat  és 3 nem szavazat érkezett.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

191/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

-            Alpolgármester választásról -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Krisztin N. László polgármester javaslatára, titkos szavazással elutasította Orbán Péter Badacsonytomaj város alpolgármesterré választását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 2. Napirendi pont

VN. Kft. 2013. évi Üzleti tervéről, Karbantartási tervéről és SZMSZ módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítésért felelős: Pásztor László ügyvezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/

Hozzászólások

 

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy táblázat most került az asztalra?

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy igen, ő volt a tettes.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy az 5. napirendi pontban „Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Településfejlesztési koncepciójának elfogadására” az előkészítésért felelős Lukács Antalné. Ezt kéri javítani.

Krisztin N. László polgármester köszönti a VN. Kft. ügyvezetőjét az ülésen. Elmondja, hogy a napirendet tárgyalta a Pénzügyi és a Humán bizottság is. Kéri a bizottsági elnököket, ismertessék a bizottság határozati javaslatát.

 

Orbán Péter képviselő 11.21 órakor megérkezik a terembe..

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6  fő

Rajzó Ildikó képviselő ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága az előterjesztés szerinti tartalommal és formában a Vagyonkezelési szerződés tervezetét elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.

Javasolja továbbá a 2012. május 28. napján kelt Szorgos Fuvar  Kft-vel (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Táncsics M. u. 23.) kötött bérleti szerződés egyidejű felmondását a jogszabályi kötelezettségekre hivatkozással.

 

Orbán Péter képviselő elmondja, hogy az üzleti tervben nem szerepel a sportpálya üzemeltetése. Ez is kötelező feladata az önkormányzatnak. Amikor elnyertük a pályázatot, az önkormányzat vállalta, hogy 6 évig fenntartja. Javasolja, hogy vegyük le a napirendről és a következő, márciusi ülésre tegye bele ennek költségét az üzleti tervébe az ügyvezető.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy emlékezete szerint a márciusi a sportpálya üzemeltetésével kapcsolatosan előterjesztés készül.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy az ügyvezető által előterjesztett táblázatban szerepel a közvilágításból visszamaradt összeg, mely időarányosan feltűntetésre került. Amit Orbán úr problémának lát, igazából nem az, mert lehet forrás a sportpálya karbantartására, ha a testület úgy akarja. Ezért nem kell elhalasztani a napirendet.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy a Humán bizottság is felvetette ezt, és kérte, hogy ez a tétel egy rublikában szerepeljen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, ha elfogadják az üzleti tervet, akkor át kell emelniük, ezért bonyolultabb a helyzet. Okafogyottá válik a márciusi testületi ülésre készülő előterjesztés véleménye szerint. Ha viszont úgy nézzük, hogy nullás költségvetési tervezet van az asztalon, ebben benne van az említett közvilágítás maradvány, a sportüzemeltetés ebben az esetben viszont többlet finanszírozást igényel. Van valakinek határozati javaslata?

 

Orbán Péter képviselő javasolja levenni a napirendről és a következő soros ülésen megtárgyalni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy azért jött össze a testület, hogy ezeket a dolgokat megtárgyalja, nem javasolja levenni. Most lenne lehetőség mindent átbeszélni, nem a 30 napirendes soros ülésen.

 

Rajzó Ildikó képviselő úgy látja a táblázatból, hogy van lehetőség a sportpálya üzemeltetésére összeget beállítani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ennek a lehetőségnek az az ára, hogy az önkormányzat költségvetésében átvállalja, kifizeti a közvilágítást. Ezért van ez az üzleti terv előttünk, szemben az előzővel, mert ez egy lélegzetvétel a cég számára. Korábban tett egy javaslatot, amiről a testület még nem szavazott. Nagy problémának érezné, ha az üzleti tervben bennmaradt közvilágítási pénzeket elkezdené a testület feladatokra szétosztani.  Olyan megoldásban tud gondolkodni, hogy vagy a strandokon fejlesztésekben manifesztálódik a maradvány, vagy új telephely kialakításának alapjaként funkcionál. Nem ért egyet a szétosztásával. Orbán Péter ügyrendi javaslatát bocsátja szavazásra, az említett kérdések tisztázása miatt vegyük le a napirendről ezt a napirendet és márciusban tárgyaljuk meg.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 3 ellenszavazattal  meghozza az alábbi:

 

192/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

-          Orbán Péter képviselő ügyrendi javaslata -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Orbán Péter képviselő ügyrendi javaslatát, miszerint a napirendet az említett kérdések tisztázása miatt vegyék le és 2013. március 14-i ülésén tárgyalja a képviselő-testület, elutasítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi Pásztor László ügyvezetőt, kíván-e kiegészítést tenni.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy az előző pénzügyi tervhez képest lényeges változás a testületi határozat szerinti közvilágítás ügye. Kivették a közvilágítást, hogy a költségvetés jól látható legyen, nullás. Először úgy tették bele, hogy a testület által meghatározott tartalék keret volt a rovat neve. Úgy érzik, hogy ez nem egy ajándékpénz, ennek felhasználási célját a testületnek kell meghatározni. Készítettek egy olyan variációt, ahol a sportpálya illetve a strand fejlesztésekre osztottak le az összegből. Ez látható a most kiosztott táblázatból.

 

Orbán Péter képviselő meglepetéssel látja a Humán ügyek bizottságának javaslatát, hogy a FEB tagok díjazásban részesüljenek, pedig az volt az indok a régiek leváltására, hogy ők ingyen fogják a munkát végezni. Természetesen nem kéri ezt, de ez volt az indok, ezért ezt el kellett mondania. Ez felháborítja.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy a FEB tagok juttatása harmadára csökkent meglátása szerint. Akkor lehetne számon kérhető, hogy 0 forintért csinálják, ha a testület is 0 forintért vállalná a munkáját. Ez a 60 eFt + járulékai térítés is szinte jelképesnek mondható, ismerve a tagok hozzáállását és energikusságát. Bízik benne, hogy a VN. Kft-ben kedvező változások indulnak el megválasztásukkal. Emlékezete szerint az ő szájából nem hangzott el, senki nem mondta, hogy 0 forintért fogják vállalni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ő is folyamatosan hangsúlyozta a felelősséget, az ügyvezető és különösen a FEB tagok esetében, mivel teljes vagyonukkal felelnek. Nem ért egyet a 60 eFt-tal sem. Valóban elhangzott a 0 forint, megkeressük a jegyzőkönyvekben.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy nem csak az volt az indok, hogy nem volt térítésmentes a tevékenységük. Azt a kérdést tette fel a volt ügyvezető, RAkics Anna felé, hogy kérdezze meg a FEB tagoktól, hogy térítésmentesen vállalják-e. De a FEB választáskor nem erről volt szó. Ezeket a jegyzőkönyvből és az előterjesztésből lehet pontosítani.  Másik indok az, ha egy KFt. életében új ügyvezető van, akkor a testület próbálja a munkáját segíteni abban, hogy olyan FEB-et választ, aki szakmailag tudja a munkájukat segíteni.

 

Orbán Péter képviselő hangsúlyozza, hogy pontosan itt az hangzott el, hogy a FEB tagok 0 forintért vállalják a munkát.  A képviselőknek is ingyen kellene vállalni. Voltak itt T.E.T.T.-es képviselők, akik ingyen ezt vállalták is. Esetleg erről is számot kellene adni a lakosság felé.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy miután az ügyvezető jelezte, gondolkodtak a maradvány esetleges felhasználásán, felmerült benne is, hogy mi lenne a célszerű a felhasználásban. Gondolhatna a testület a rossz állapotban lévő badacsonyi strand fejlesztésére, kidolgozva és ütemezve azt. Ez többirányú. Vannak ott üzletek, amire ez a pénz biztosan kevés. Gondolkodni kell azon, hogy mi az, aminek idegenforgalom növelő hatása van. Erről az ügyvezető úr mondhatna valamit, szívesen meghallgatná mire gondoltak.

 

Folly Péter képviselő szerint jó cél lehet, hogy ezekből a forrásokból meghatározott gondolatok mentén strandokat újítunk fel. Az alsó bazársorral kapcsolatosan az épületek elbontását javasolja. Ha csak a területet rendezné a testület bármilyen szinten, akkor már egy rendezettebb kép lenne. Belátható időn belül nem biztos, hogy lenne forrás a felújításra, együtt gondolva a komp kérdésével fejlesztéseket hajtson végre.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az idekerülését megelőző periódusban a testület olyan döntést hozott, hogy a 71-es úttal párhuzamos szárnyat lebontja, a merőleges részre befektetőt keres. A határozatot a testület felfüggesztette. Egyelőre ez egy problémagóc. A Balaton törvény újabb módosítása zajlik, bizonyos sávban csak vendéglátó és sportlétesítmények építhetők tudomása szerint.  Annak idején az volt a lebontás elleni érv, hogy mivel 30 méteres parti sávban van az épület, nem kap az önkormányzat újabb építési engedélyt.  Ezért nem támogatta az akkori testület egy un. Skanzen kialakítását, 1 méteres falakkal. Kérdezi, hogy a közvilágítás maradványban 13.803 millió forint szerepel. A mi költségvetésünkben viszont 15 millióval szerepel. Kérdezi, hogy mi az oka az eltérésnek. A közvilágítás évek óta 20 millió felett van.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy március 31-gyel van lehetőségük az eddigi szolgáltatóval felmondani a szerződést. Az energiát ezután olcsóbban fogják kapni, és az újabb összeggel kalkuláltak. Célszerűnek látszik a strandokon az éjszakai strandvilágítás megoldása. A napelemes akkumulátoros rendszert tartaná jónak, teljesen zárt, biztonságos, a napelem 26 órát képes világítani egy feltöltéssel. 20-20 cm-es alapot igényel, nincs feltúrva a strand. Balatonszepezden van ilyen felállítva a strandon, meg fogja nézni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy úgy látja, hogy filozófia váltás történt a badacsonyi strand működtetésével kapcsolatosan. A badacsonytomaji strand volt látogatható éjszaka is, a másikat a zárórát követően bezárták.

 

Pásztor László ügyvezető megjegyzi, ha származik bevétel belőle, akkor javasolja nyitva tartani. Csak az eddigi tapasztalatokra tud hagyatkozni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy miért van szükség 705 ezer forint beállítására tehergépkocsi alkatrész címszó alatt.  Ennyiből szinte egy új járművet is lehet venni. Nagyon magasnak tartja az összeget, mely véleménye szerint még a biztosítási díjakat sem tartalmazza.

 

Pásztor László ügyvezető ismerteti, hogy januárban a multikárnál 48 ezer forintért cserélni kellett a hidraulikus motort, a sószóró illetve a tolólap mozgatásához. A traktoron a két elromlott akkumulátor 52 ezer forintba került. 18 ezer forint volt egy áramtalanító kapcsoló, az önindító a traktorba 48 ezer forintba került. A csapágy a sebességváltóba néhány ezer forint, de a hidraulika olaj 35 ezer forint volt a traktorhoz. A hótoló lap a multikárra szintén 1 napos javítási költséggel jelentkezik. Megjegyzi, hogy a javításokat házon belül oldják meg.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy a telefonköltségek csökkentéséről is volt szó a bizottsági ülésen, ennek ellenére 350 eFt-tal van betervezve. Szükséges-e annyi telefon.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy áprilistól fog szerepelni a csökkentett összeg. Elmondja, hogy az 5 autójukba szükség van egy-egy telefonra, a kollégák egymás között ingyen beszélnek. Egy telefon az irodában van. Az autók egész nap mozognak, az irányításukhoz feltétel a telefon.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy a dolgozók részére van-e egy keret, amit felhasználhatnak az ingyenes beszélgetéseken túl.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy nincs. Egymás között ingyen beszélnek, egyéb hívást az irodából lehet megoldani.

 

Krisztin N. László polgármester értékeli azokat a lépéseket, melyek az ésszerűbb gazdálkodás felé mutatnak, de a legfajsúlyosabb tételek esetében nem látja ennek a megvalósulását. A strandi személyzet bérköltsége évek óta 6-7 millió forint. Ez azt jelenti, hogy további megtakarítás nem érhető el, vagy egy későbbi fázisban lesz erre javaslat.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy átnézte a lehetőségeket. Bizonyos munkakörökben lehetséges további megtakarítás. Példaként hozza fel a vizimentést, amit ha a VN. KFt. kíván ellátni, sok előírásnak kell megfelelnie, nem kifizetődő. Az eddigi tapasztalatok alapján a vizimentőket továbbra is szerződtetni kell. A többi munkakör esetében munkaerő megtartó pályázatokon vesznek részt, az első időszakban 100 %-os, a későbbiekben 75 %-os támogatással. A harmadik periódusban teljesen átvállalják a járulékokat. Ezt figyelembe véve itt is lát megtakarítási lehetőséget.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ez az üzleti tervből nem derül ki.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző kérdezi, hogy a hulladékszállítás összege miért olyan magas.  A 2013. évi költségvetési törvényben le van írva, hogy alap közbiztonsági rendszerek kiépítésére lehetne pályázni 10 %-os önerővel. Ábrahámhegyen például a szelektívgyűjtő szigeteknél illetve a frekventáltabb helyeken kamerákat raktak fel, ez hatásos volt.  A beállított összegből ezt is meg lehetne oldani.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy gyakran a szelektív gyűjtő mellé teszik a hulladékot, kiderült, hogy van olyan étterem tulajdonos, akinek nincs szemétszállítási szerződése.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ezt meglepetéssel hallja. Mulasztásnak tűnik, ha a KFT. tud erről és nem tesz intézkedést.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy 2012-ben minden kereskedelmi egységet ellenőriztünk, nem volt olyan, aki nem rendelkezett volna a hulladékszállításra vonatkozó szerződéssel. Azt tudja elképzelni, hogy több szemét képződik, és azt teszik ki.  Egy pályázattal, a javasolt rendszer kiépítésével a probléma megoldódna.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a közvilágítás maradványa címén szereplő összeget a Képviselő-testület zárolja az üzleti terven belül. Készüljön egy fejlesztési program az ügyvezető bevonásával, és ne ötleteléssel, hanem előkészített közös gondolkodással határozzuk meg az összeg felhasználását.

 

Orbán Péter képviselő kérdezi, hogy az iskolában a közműórák leválasztási folyamata hogyan áll.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a gáztervező márciusra ígérte, hogy a munkát elkezdi. A három éven belüli javításokról szóló iratok előkeresését kérte a vállalkozó, ez megtörtént. Reméli, hogy ez meggyorsítja a folyamatot. A villanyt Gyécsek Norbert vállalkozó fogja csinálni. A vizesekhez úgy fog elmenni, hogy kap segítséget, és a dolgokat meggyorsítják.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy novemberben született döntés, most március lesz. Kéri, hogy gyorsuljon fel a rendszer, ha a vállalkozó nem tudja megcsinálni, akkor végezze el más helyi szakember.

 

Fodor József igazgató elmondja, hogy felajánlotta segítségét szervezés terén a badacsonytomaji strandon tartandó könnyűzenei műsorokhoz.

 

Krisztin N. László polgármester módosító indítványként javasolja, hogy a költségvetésben a strandok, parkolók használatáért fizetendő bérleti díj szerepeljen ezen a soron.  Ha a testület úgy látja, hogy az összeget a cég rendelkezésére bocsátja, akkor javasolja módosítani az üzleti tervet.  A vitát lezárja. Elmondja, hogy az üzleti tervvel kapcsolatosan több javaslat hangzott el, melyet a városüzemeltetés során az ügyvezető vagy figyelembe vesz, vagy nem. Kéri, hogy aki módosító indítványát támogatja, kézfelemeléssel szavazzon.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

193/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

-          módosító indítvány –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Krisztin N. László polgármester módosító indítványát és a VN Kft. 2013. évi Üzleti tervéhez kapcsolódóan a költségvetésben strandok, parkolók bérletéért fizetendő díj szerepeljen a közvilágításként szerepeltetett összegsoron.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki ezzel összefüggésben az üzleti tervet el tudja fogadni, kézfelemeléssel szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

194/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

-        VN Kft. 2013. évi Üzleti Tervének elfogadásáról -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Kft. 2013. évi Üzleti Tervét jóváhagyólag elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a karbantartási terv vonatkozásában mindkét bizottság támogató nyilatkozatot tett. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan van-e kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri a testületet, hogy kézfelemeléssel szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

195/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

-        VN Kft. 2013. évi Karbantartási Tervének elfogadásáról -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Kft. 2013. évi Karbantartási Tervét jóváhagyólag elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a VN. KFT. SZMSZ módosítását mindkét bizottság támogatta. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan van-e kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri a testületet, hogy kézfelemeléssel szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

196/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

-          VN Kft. SZMSZ elfogadásáról -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Kft. SZMSZ-t jóváhagyólag elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

3./ Napirendi pont

Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalja. Kéri a bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésében szerepeljen a sportegyesület támogatása 1 millió forinttal.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi a pénzügyi osztály vezetőjét, hogy van-e olyan momentum, amely nem került bele az anyagba.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy nincs.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző a bizottsági elnök által elmondottakat kiegészíti azzal, hogy a bizottság javasolta, hogy az államháztartási törvény 29. § (3) bekezdése alapján az önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatosan nemleges határozatot kell hoznia. Másik javaslata, hogy a költségvetési rendelet mellékleteiben a kiadási oldalon az előirányzatokat meg kell bontani az önként vállalt és kötelező részekre. Ez a költségvetést főösszegében nem érinti.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy ezek az elmúlt években történt jogszabályi változások-e.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy igen.

 

Krisztin N. László polgármester a közvilágítás tekintetében javasolja a 16 millió forintos számot átgondolni egyrészt annak függvényében, amit az ügyvezető mondott, hogy megtakarítás várható e tekintetben. Durván a fele összegért fogunk áramot vásárolni. Akkor viszont nem feltétlenül ezzel a számmal kell tervezni, hisz ennek kifizetése jelentős tartalék mozgósítást igényel.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy már a múltkori ülésen is kérdezte, hogy konkrétan mi indokolja az emelést a BVKI esetében. Most 3-4 milliós emelkedés látható, annak ellenére, hogy tavaly kevesebbet költöttek, mint ami a költségvetésükben szerepelt. Kérdezi az igazgató urat, hogy vállalkozása nem összeférhetetlen-e az itteni feladataival. Producerként kapcsolatban van előadókkal, akik a rendezvényeinken is szerepelnek. Ezt azért kérdezi, hogy a jövőben ebből ne legyen gond.

 

Fodor József igazgató elmondja, hogy a közüzemi díjak emelkedtek, illetve a caffetéria juttatást minden intézmény megkapja. Ezért ő is betervezte. Emiatt emelkedett a költségvetésük.  A produceri tevékenység adott esetben előnyt jelent, hiszen a meghívott együttesek egy része ingyen vagy kedvezményes díjazásért vállalja a fellépést. Ilyen volt tavaly a 3 + 1 együttes, akik 50 %-os díjazásért jöttek el. Tavaly nagy sikerük volt, ezért előzetesen meghívta őket az idei szezonban is.  A produceri tevékenység egyébként egy adott együttesnek lemez készítését jelenti.

 

Krisztin N. László polgármester ezen kérdések felvetését azért nem javasolja, mert messze vezethetnek.

 

Folly Péter képviselő felveti, hogy a múltkori ülésen a rendezvények költségének kibontását kérte. Ha ez elkészült volna, ezek a kérdések nem hangoznának el.

 

Fodor József igazgató megjegyzi, hogy a terv azt feltételezi, hogy adott rendezvény mennyibe kerül. Egy programot csak a költségvetés ismeretében tud lekötni. A közvélemény kutatás a testület illetve a közösség felé is megtörtént.


Folly Péter képviselő elmondja, hogy fontos lenne, hogy a testületnek legyen rálátása, hogy a 8 millió forint körüli összeg milyen részösszegekből tevődik össze.  Nem jó megoldás, ha egy nagy számot beállítunk a költségvetésbe, és a mögötte lévő tartalmat pontosan nem ismerjük.

 

Fodor József igazgató elmondja, hogy az elmúlt években a művelődési központ több programcsomagot nyújtott be a testület elé.  Ezekben jól látható a fellépési díjak, a technika bekerülési költsége. Készíthet tervet, de ha nem tudja a rendelkezésre álló összeg mértékét, nem tud érdemben tárgyalni egy együttessel sem.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a korábbi rendezvényekkel kapcsolatos tájékoztatót küldje meg Folly Péter képviselő számára.  A 2011. évi anyag támpontként használható, amíg az újabb tervezet nem készül el.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy a Múzeumok tekintetében ezévben mi várható. A kiválasztott személyzet részesül-e szakmai képzésben. Ezeknek az intézményeknek a működtetése többet igényel, nem mindenki alkalmas rá.  A Tájház működtetése szívügyévé vált, ha követi a testület a kulturális irányvonalat, a helyi értékek megőrzése és fokozott védelme nagyobb hangsúlyt kap. Olyan személyt kell keresni, aki megfelelően visz a múzeum bemutatását.

 

Fodor József igazgató ismerteti, hogy az Egry József Múzeum működtetésére a szerződés elő van készítve, a költségvetés elfogadása után kerül aláírásra. Két időszakos kiállítást  is terveznek. Ezen túl az idén már herendi porcelánt is fognak árusítani, az üzleti megállapodás a napokban lesz aláírva.  A személyzet 6 hónapra lesz alkalmazva, képzett tárlatvezetőt nem tudnak foglalkoztatni. A helyi lehetőségeket veszik figyelembe, véleménye szerint a helyi lakosoknak kellene munkalehetőséget biztosítani.  A költségek csökkentésére pályázatot nyújtottak be, amennyiben eredményes lesz, 4 dolgozó bérét megtérítik, 3 Egry Múzeumi és 1 tájházi alkalmazott részére. Megjegyzi, hogy a költségvetésben még szerepelnek az összegek. A megváltozott törvények miatt a Tájházban korábban foglalkoztatott dolgozót nem lehet tovább alkalmazni. Kéri a testület személyi javaslatát arra vonatkozóan, hogy ki tudná érdemben vinni ezt a feladatot. Az állást nem kell hivatalosan meghirdetni. Ha szakképzett munkaerő alkalmazásáról döntene a testület, ez pénzügyileg más történet lenne.

Orbán Péter képviselő 12.20 órakor távozott a teremből.

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 5 fő

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy nem elsősorban muzeológus alkalmazására gondolt, hanem egy viszonylag fiatal munkaerő alkalmazására, aki ehhez affinitást érez. Olyan embert kell keresni, aki esetleg az önképzést is vállalja, több éven keresztül végezné ezt a tevékenységet.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy mit takar a táblázatban szereplő 1 fő részmunkaidős illetve 1 alkalmi munkavállaló bére. Ezen kívül a Tájházra is van bér beállítva.

 

Fodor József intézményvezető elmondja, hogy a részmunkaidős 4 órában a takarítónő, illetve a tájházi alkalmazott.  Az alkalmi munkavállalók azért szerepelnek a költségvetésben, mert sok olyan jellegű feladatot kell éves szinten megoldani, ami így költségtakarékosabb, mint a vállalkozók megbízása.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy ő a rendezvényen fellépő munkavállalóra gondolt. Nem látja értelmét az alkalmi munkavállalónak, hiszen ha kőművesre van szükség, illetve bármilyen szakemberre, segítségre, a VN. Kft. rendelkezésre áll.

 

Fodor József igazgató szerint sok olyan tevékenység merül fel, mely a városüzemeltetőnél nincs meg, adott esetben az őrzés-védelem is idetartozik egy rendezvényen.

 

Folly Péter képviselő felveti, hogy a testület hozott egy határozatot a TV. illetve újsággal kapcsolatosan árajánlatok bekérésére. A betervezett összeget javasolja tartalékba helyezni. Kéri a 9 milliós összeg kivételét a tartalékból, az ne szerepeljen a költségvetésben.

 

Krisztin N. László polgármester helyesbítésként elmondja, hogy pályázat kiírására született határozat. A pályázati anyagot a jegyző úr elkészítette, a márciusi ülésen kerül megtárgyalásra.  A csökkentett rész kivételével egyet tud érteni, mert van olyan teljesülés, melyet ebből kell fizetni. Kérdezi, hogy mit jelent a gyakorlatban az, hogy a 9 millió forint ne szerepeljen a tartalék oldalon sem.  Valamilyen tartalék szinten meg kell hogy jelenjen.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető ismerteti, hogy nevesítve nem szerepel az összeg, az általános tartalékot növeli. Ha kiveszi, akkor gyakorlatilag a kiadási oldal csökken, a bevételi oldalon hiányozni fog. Megszűnik az egyensúly.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a fejlesztési alap üres, felhasználása csak testületi döntéssel lehetséges. Javasolja nevesíteni fejlesztési tartalékként vagy céltartalékként.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, ha valamilyen szinten megjelenik az összeg, akkor ezt követelhető a testületen. Véleménye szerint sehol nem szabad szerepeltetni. Egyetért a javaslattal.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ha az a félelem esetleg egy per esetén, hogy ez egy ráutaló magatartás, akkor el tudja fogadni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy külön van nevesítve 15 millió forinttal egy tartalék, perek, kötelezettségek néven.

 

Krisztin N. László polgármester szerint ezt a címkét is meg kellene változtatni.

 

Folly Péter képviselő javasolja az általános tartalékba tenni ezt a kategóriát, mely technikai jellegű kérdés.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a költségvetésben jelenleg 40.694 eFt tartalék van. Ha ebből az általános tartalék 10 millió forint, a többi céltartalék, az nem utal semmire.  Egy összegbe is bele lehet tenni, a célját a testület fogja meghatározni.

 

Folly Péter képviselő javasolja a megszűntetését. Az általános tartalékból bárhová át lehet csoportosítani az összeget testületi döntéssel.

 

Krisztin N. László polgármester hangsúlyozza, hogy a mindennapi működés az általános tartalékot koptatja. Ezért megnyugtatóbb lenne, ha valami céltartalék megjelölést kapna vagy alapba kerülne.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő rövid szünet elrendelését kéri.

 

Krisztin N. László polgármester 12.35 órakor szünetet rendel el.

A képviselő-testület ülése 12.46 órakor folytatók.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy javaslat hangzott el arra, hogy az önkormányzat tartalékai két ponton legyenek megnevezve, általános tartalék 10 millió forinttal, és fejlesztési tartalék 30.694.000 forinttal.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő felveti, hogy a szociális alapba nem jelölt meg forrást a testület. Kérdezi, hogy a tavalyi évben milyen összegben történt meg a kintlévőségek behajtása. Erre hivatkozva javasolja a szociális alapba beállítandó összeg meghatározását.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy örül annak, hogy a Képviselő asszony megértette javaslatát. Ha az adóbevételek részletezve lennének a költségvetésben, akkor szerepelne a kintlévőségek behajtásából származó bevétel.  A költségvetés elfogadását követően megjelenik a testületi elvárás.  Az ezen felüli teljesülések már képezhetik az ilyen típusú döntések tárgyát.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető ismerteti, hogy 5 millió forintos összeg került beállításra a kintlévőségek behajtásához. Jelenleg 10-20 millió forint közötti összegű kintlévőség van.

 

Krisztin N. László polgármester egy konkrét anyag előterjesztését kéri ezzel kapcsolatosan. Megjegyzi, hogy vannak behajthatatlan tételek is.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető ismerteti, hogy a tervezetben 500 eFt-os induló keret szerepel a szociális alapban. Ezen felül ifjúságpolitikai alap van, melyben az Arany János ösztöndíj program támogatása szerepel jelenleg. Külön soron, mint szociális alap, az idősek támogatására beállított összeg jelenik meg.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy számára indulóalapként ez a szám elfogadható, felosztásának feltételrendszerét kéri kidolgozni.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő javasolja, hogy olyan tételek ne kerüljenek az alapba, melyek másutt gazdaságosabban felhasználhatók.  Az alap feltöltésében a felső korlátokat meg kell szabni.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a szociális alap rendszerére egy előterjesztést készíteni. Az útalap esetében látható, hogy szépen működik, komoly összegek kerülnek bele.  Javasolja a turisztikai szezon előtt felhasználni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy emlékei szerint az előző ülésen 1 millió forintot szavaztak meg a szociális alapba.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 1 millió forintra tett ajánlatot Simonné képviselő asszony, a pénzügyi osztályvezető 500 eFt-ot állított be. Az összeg korlátai a szociális rendeletben lesznek meghatározva.

 

Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy az autóvásárlással kapcsolatosan sikerült-e előrelépni. Javasolja a költségvetésben erre egy összeg meghatározását.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja megvárni a márciusi ülést az összeg beállításával.

Jelenleg napi tízezer forintért szállítja a vállalkozó a gyerekeket, kiszámítható tehát a felhasználás.

 

Folly Péter képviselő felveti, hogy a műszaki osztályvezető tájékoztatása szerint folyamatos problémát jelent, hogy a közterület felügyelő illetve a kollégák autó hiányában nem tudnak megfelelően mozogni a területen. Kérdezi, hogy indokolt-e bármilyen beszerzésben gondolkodni, összekapcsolható-e ez a kérdés a tóti gyerekek szállításának ügyével. Ezt nehezen tudja elképzelni, de kérdezi, hogy kinek lenne ötlete ezzel kapcsolatosan. Megjegyzi, hogy rendkívüli esetben a VN. KFt. eszközeivel is meg lehetne oldani a szállítást, illetve a szemléket. Lehet, hogy ez olcsóbb megoldás lenne.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy vezetői értekezleten tárgyaltak erről, de nem találtak megoldást. Minden javaslattal szemben felhozható ellenérv. Elhatározták, hogy a következő ülésre minden vezető megpróbál javaslattal előállni. Be kell látni, hogy motorral csak egy személy tud közlekedni, rossz idő esetén pedig nem használható.  Saját gépkocsi használatra a dolgozók nem kötelezhetők. Az önkormányzat egy gépkocsija sok feladatot ellát. Felvetődött, hogy a helyszíni szemlék időpontja hétfői nap legyen. De ad hoc feladatok bármikor előfordulhatnak, az előzetes tervezés nem tartható be.   Elmondja, hogy a Kft. egy üzleti vállalkozás, üzleti tervében tervezi a tevékenységét, az ahhoz szükséges létszámot. Minden elvégzett feladatnak ára illetve értéke van, melyet évek óta leszámláznak az önkormányzat felé.

 

Folly Péter képviselő szerint ha olcsóbban megoldható a VN. KFt-n keresztül ez a feladat, akkor úgy kell megtenni. Ha ez nem működik, akkor vásárolni kell egy gépkocsit.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint megoldás lehet, ha a VN. KFt. a meglévő járműparkjának egy részét lecseréli. Szükség van egy autóra, mellyel az iskolások, őrsi óvodások és a KFT. dolgozóinak a kiszállítását meg lehet oldani. A meglévő fehér autóban szinte mindig egy személyt lát. Ha a munkavállalókat kiszállítják  helyszínre, az autónak nem kell egész nap ott lenni, ez munkaszervezés kérdése.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy évekig azon dolgoztak, hogy lehet olyan értelemben szétválasztani a céget, hogy minél kevesebb pénzt vigyen el az önkormányzati kasszából, minél több pénzt termeljen meg maga. Másfajta megközelítésnek érzi a javaslatot, ha azt kéri a testület, hogy adja el az autóit, vegyen egy kisbuszt, mellyel a felvázolt szállítások megoldhatók.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint nem biztos, hogy rossz a felvetés, egy próbát megérne. A traktorra évente 700 eFt-ot kell költeni, nem éri meg fenntartani. Egy-két autót le kellene cserélni.

 

Fodor József igazgató elmondja, hogy a művelődési háznak is sok olyan rendezvénye van, ahová ki kell jutniuk, eszközöket kell kiszállítaniuk. Ezt ők is saját erőből, saját gépjárművel tudják csak megoldani. Nem kötelezheti erre a dolgozóit és a VN. Kft-t sem tudja igénybe venni. Jónak tartaná, ha az önkormányzatnak lenne egy olyan autója, melyet ők is igénybe vehetnének a hétvégi programjaikhoz.

 

Krisztin N. László polgármester nem zárkózik el a javaslattól, de nem most kellene ebbe belemélyedni. Akkor kell átbeszélni ezt a kérdést, ha csak ezzel foglalkoznak.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a meglévő autóparkkal nekik is vannak problémáik. A külső körülmények eléggé mostohák a vállalkozáshoz. Már régebben is mondta, hogy szeretné, ha a cég igazán szolgáltatói, városüzemeltetői feladatokat látna el, nem áll távol tőle az intézmények segítése sem. Nyitottak bármire, amit személyzettel és költséggel bírnak.

 

Folly Péter képviselő szerint az önkormányzat azért hozta létre a KFT-t, hogy azokat a feladatokat, melyeket olcsóbb így működtetni, ellássa. Ezekre a feladatokra javasolja a cég felkérését.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha az üzleti terv korrektül van megszerkesztve, akkor az embereknek minden egyes munkaórára meg van tervezve, hogy mit kell csinálniuk. A cég létrehozásakor igényként merült fel, hogy ne jelentsen konkurenciát a vállalkozásoknak sem.  Súlyos kérdéseket kell a háttérben újra gondolni, erre az ügyvezetőnek is szüksége van. Javasolja egy napirend keretében áttárgyalni az elhangzottakat.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja felkérni az ügyvezetőt, hogy tekintse át a járműparkot, ebben lépni kell.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy minden jó szándék ellenére az üzleti terv a régi konstrukcióban készült el, nem abban a szellemben, amit most a testület felvillantott. A tóti gyerekek szállításához visszatérve javasolja, hogy a márciusi ülésen beszéljék át a kérdést, addig ehhez a tételhez ne nyúljanak hozzá.

Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a tíz millió forint illetve a harminc millió forint elkülönítése történjen meg, kézfelemeléssel szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

197/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj város önkormányzatának 2013. évi költségvetése -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez kapcsolódóan az

általános tartalékot 10 millió Ft összeggel,

fejlesztési tartalék 30.694 ezer Ft összeggel

elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az óvoda költségvetése 33.824 eFt-tal az együttes ülésen elfogadásra került.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Művelődési Ház költségvetését 34.520 eFt-tal elfogadja, szavazzon most.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 4 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

198/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj város önkormányzatának 2013. évi költségvetése -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez kapcsolódóan az

a BVKI költségvetését 34.520 ezer Ft összeggel

nem fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Dr. Magó Ágnes képviselő javasolja egy olyan összeg meghatározását, mellyel az igazgató úr csökkentse a költségvetést vagy plusz feladatot vállaljon be.

 

Fodor József igazgató elmondja, hogy a működési költségeket nem tudja csökkenteni, esetleg valamilyen rendezvényt tud elhagyni vagy csökkenteni. A költségek emelkedtek, illetve a cafetéria juttatás került beállításra.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy ez a két tétel nem indokolja a 3,5 milliós emelést. Javasolja, hogy az igazgató 1 millió forintot takarítson meg.

 

Fodor József igazgató elmondja, hogy be kellett állítania a költségvetésbe ötszázezer forint + ÁFA ÁFA befizetést, illetve négyszázezer forintot olyan eszközöknek a dotálására, amik idejönnek bizományba, és eladják. Ez is egymillió forintot jelent, korábban nem szerepeltek a költségvetésben. Minden emelkedik, nagyon nehéz csökkentenie a költségvetést.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért Dr. Magó Ágnes képviselő módosító indítványával, miszerint a Művelődési ház költségvetése 1 millió forinttal csökkentve legyen, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal  és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

199/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj város önkormányzatának 2013. évi költségvetése -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Magó Ágnes képviselő módosító indítványát elfogadja, miszerint a BVKI költségvetése 1.000.000 Ft-tal kerüljön csökkentésre.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

Tamás Lászlóné ismerteti, hogy a Polgármesteri Hivatal költségvetése 129.858 eFt.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért a Polgármesteri Hivatal 129.858 eFt-os költségvetésének elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

200/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj város önkormányzatának 2013. évi költségvetése -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez kapcsolódóan az

a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal költségvetését 129.858 ezer Ft összeggel elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Tamás Lászlóné osztályvezető ismerteti, hogy az önkormányzat nettó összköltsége intézményfinanszírozások nélkül 141.511 eFt. A tartalék számszakilag nem változott, csak a belső átcsoportosítás történt.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

 

201/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj város önkormányzatának 2013. évi költségvetése -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez kapcsolódóan az

önkormányzat nettó összköltségét (intézményfinanszírozások nélkül)

141.511 ezer Ft összeggel elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Tamás Lászlóné osztályvezető ismerteti, hogy mindösszesen változtatás a művelődési ház 1 millió forintos csökkentésével 338.713 eFt a nettó önkormányzati és intézményi költségvetés.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki ennek elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

202/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

-        Badacsonytomaj város önkormányzatának 2013. évi költségvetése -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez kapcsolódóan az

a nettó önkormányzati és intézményei költségvetését 338.713 ezer Ft összeggel elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Tamás Lászlóné osztályvezető kérdezi, hogy a művelődési ház dologi kiadásaiból történt-e a csökkentés. A rendelethez a főösszegeket is el kell fogadni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a dologi kiadásokból vagy a rendezvényekből lehet.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető ismerteti az alábbi rendelet főösszegeit:

Személyi juttatások 99.634 eFt.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki el tudja fogadni, szavazza meg.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

203/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

-        Badacsonytomaj város önkormányzatának 2013. évi költségvetése -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez kapcsolódóan az

a személyi juttatások kiadási előirányzat főösszegét  99.634 ezer Ft összeggel elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a Munkaadókat terhelő juttatások 27.744 eFt.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki el tudja fogadni, szavazza meg.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

204/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj város önkormányzatának 2013. évi költségvetése -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez kapcsolódóan az

a munkaadókat terhelő juttatások kiadási előirányzat főösszegét 27.744 ezer Ft összeggel elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a dologi kiadások 123.921 eFt, egy millió forinttal csökkentett összegben

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki el tudja fogadni, szavazza meg.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

205/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

- Badacsonytomaj város önkormányzatának 2013. évi költségvetése -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez kapcsolódóan az a dologi kiadási előirányzat főösszegét 123.921 ezer Ft összeggel elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a Működési célú pénzeszköz átadások 20.394 eFt

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki el tudja fogadni, szavazza meg.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

206/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj város önkormányzatának 2013. évi költségvetése -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez kapcsolódóan az

a működési célú pénzeszközátadások kiadási előirányzat főösszegét 20.394 ezer Ft összeggel elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a Szociális ellátások 5.250 eFt.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki el tudja fogadni, szavazza meg.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

207/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj város önkormányzatának 2013. évi költségvetése -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez kapcsolódóan az

a szociális ellátások kiadási előirányzat főösszegét 5.250 ezer Ft

összeggel elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a Felhalmozási kiadások 21.076 eFt.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki el tudja fogadni, szavazza meg.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

208/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj város önkormányzatának 2013. évi költségvetése -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez kapcsolódóan az

a felhalmozási kiadási előirányzat főösszegét 21.076 ezer Ft

összeggel elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az Általános tartalék 5 millió forint.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ebben már történt döntés.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a Fejlesztési tartalék 30.694 eFt.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki el tudja fogadni, szavazza meg.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

209/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

-        Badacsonytomaj város önkormányzatának 2013. évi költségvetése -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez kapcsolódóan az

a fejlesztési tartalék kiadási előirányzat főösszegét 30.694 ezer Ft

összeggel elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a rendeletet egységében támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy azzal a kitétellel, hogy a rendelet mellékleteiben az önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladatokra történő bontással.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kéri, hogy Orbán Péter képviselő 1 milliós javaslatát ne felejtsék beépíteni a sportegyesület vonatkozásában.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ez már lezárult. Javasolja, hogy egyelőre értelmezze úgy a testület – mivel ezt a szavazást elszalasztották – hogy nyolcszázezer forintot biztosít a testület a labdarúgással kapcsolatosan a következő költségvetés módosításig.

 

Rajzó Ildikó képviselő javasolja ennek a terhére átcsoportosítani, amit tartalékba helyeztük. Ha valaki kérelemmel fordul hozzánk, nem tudunk hozzányúlni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy fordulhat elő, hogy a Pénzügyi Bizottság módosító indítványa nem lett figyelembe véve. Először kellett volna erről szavazni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a módosító indítvány utólag is feltehető. Ha a testület támogatja a Pénzügyi Bizottság javaslatát, akkor az általános tartalék annyival fog csökkenni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki 1 millió forinttal támogatja a Pénzügyi Bizottság javaslatát, szavazza meg most.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

 

210/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

-        Badacsonytomaj város önkormányzatának 2013. évi költségvetése -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez kapcsolódóan az

a Pénzügyi Bizottság javaslatát jóváhagyva a sportegyesület támogatására 1.000.000 Ft összeget támogatás jogcímen elkülönít, mellyel egyidejűleg a működési célú pénzeszközátadás vonatkozásában elfogadott 206/2013.(II.27.) határozatát módosítja és annak összegét 21.394 ezer Ft-ban fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 9 millió forint az általános tartalék, 1 millió forint lekerült.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető ismerteti, hogy a működési célú pénzügyi átadás 21.394 eFt-ra módosul.

 

Wolf Viktória aljegyző javasolja, hogy  az önkormányzati rendelet bevételi és kiadási jogcímei a rendelet mellékletében kerüljenek megbontásra kötelező és önként vállalt feladatokra. Ez a költségvetést összegszerűen nem érinti.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a testületet, hogy amennyiben egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

211/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

-          Badacsonytomaj város önkormányzatának 2013. évi költségvetése -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez kapcsolódóan elfogadja, hogy az önkormányzati rendelet bevételi és kiadási jogcímei a rendelet mellékletében megbontásra kerülnek kötelező és önként vállalt feladatokra és tudomásul veszi, hogy ezen döntése a költségvetést összegszerűen nem érinti.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Wolf Viktória aljegyző javasolja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3) bekezdése szerint a testület „nemleges” döntést hozzon a saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege vonatkozásában. Ez a pénzügyi bizottsági ülésen is elhangzott.

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az államháztartási és stabilitási törvény miatt ebben is nyilatkozni kell. Nincs az önkormányzatnak olyan kötelezettsége, mely adósságot keletkeztetett, ezért lényegeset nem nyilatkozunk. Kéri, hogy aki ezt el tudja fogadni, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

212/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

-      Badacsonytomaj város önkormányzatának adósságot keletkeztető jogügyleteiről -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva „nemleges” döntést hoz a saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege vonatkozásában.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy kell-e szavazni arra vonatkozóan, hogy a szociális alappal kapcsolatos kérdést a következő ülésen fogja tárgyalni a testület.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy már megtörtént a szavazás. Kéri, hogy aki az elhangzott számokkal, kiegészítésekkel az önkormányzat 213. évi gazdálkodásáról szó rendeletet elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül megalkotta

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata képviselő-testületének

8/2013.(II.28.) önkormányzati rendeletet

az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről

 

 

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni azok munkáját, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a költségvetést a mai alkalommal el tudjuk fogadni. Kívánja, hogy a meghatározott keretek között tudja az önkormányzat a gazdálkodását végezni illetve a bevételi pozíciók még javuljanak.

 

 

4./ Napirendi pont

Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Településfejlesztési koncepciójának elfogadására.

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj Város Polgármestere

 

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/

Hozzászólások

 

 

Krisztin N László polgármester ismerteti, hogy az előterjesztést vizsgálta a Pénzügyi Bizottság.

Ismerteti a határozati javaslatot, mely szerint Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Településfejlesztési koncepcióját az előterjesztés szerinti formában és tartalommal fogadja el.

Elmondja, hogy a koncepcióval kapcsolatosan vegyesek az érzései. Azt hiányolja belőle, ami a korábbiban megvolt, ebbe viszont nem került bele. A konkrét cselekvési tervet. Elfogadja a készítő reakcióját, miszerint a megbízásnak nem ez volt a tartalma. Megköszöni a készítő cég tevékenységét, a lakossági egyeztetések lefolytatását. Jó érzéssel állapítja meg, hogy mindazok a gondolatok, melyet a település jövőképével kapcsolatosan megfogalmazódtak, a szakcég által megerősítésre kerültek. A település egyetlen kitörési pontja a turizmus. Ezzel az anyaggal a tervező munkát nem szabad lezárni, mellé kell tenni azt a konkrét anyagot, mely a koncepció lebontását tartalmazza rövid, közép és hosszútávon, meghatározva, hogy milyen lépésekre van szükség. Ennek feltételeit a testületnek kell megteremteni a jövőben, mert egy koncepciónak csak akkor van értelme, ha hozománya az állampolgárok érzetében megjelenik.

 

Rajzó Ildikó képviselő hiányolja, hogy egy közérthetően megfogalmazott anyag nem jelent meg a Badacsony újságban, így a lakosság nem tud reagálni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a közmeghallgatás után 2 oldalas tájékoztató jelent meg az újságban a témával kapcsolatosan.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő felveti, hogy a badacsonyörsi vízhez jutás lehetőségének biztosítása 2016–2020. között van jelölve. Ezt azonnal kéri javítani, nemcsak 2016-tól kell az önkormányzatnak felvállalnia ezt a célt. 2005-től minden alkalommal foglalkoztak a kérdéssel, kéri módosítani a dátumot.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a koncepciót a Képviselő-testület fogadja el. Kéri, hogy egy más időintervallumot határozzon meg a Képviselő asszony.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy nem tudja hogyan lehetne ezt megvariálni, mivel a cég nincs itt.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy 2015. legyen megjelölve. Ezzel nagy hibát nem követ el a testület, hiszen a ciklusprogramban ez a feladat 2014. októberéig folyamatosan ott van a testület előtt. A tervező a valós megvalósításban gondolkodott, ezért írta ezt a dátumot. A testület már két éve szeretné megoldani a helyzetet, de nem került közelebb a megoldáshoz minden jószándéka ellenére sem. Szívesen befogadja a módosító javaslatot.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja, hogy szerepeljen a rövid és középtávú programban is. A koncepció 22. oldalát kéri javítani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 2013. és 2014. legyen a javaslat, így a ciklusprogrammal is szinkronban van.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

213/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

-      Településfejlesztési koncepció – Módosító indítvány

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településfejlesztési Koncepció 2.2 Részcélok és a beavatkozások területi egységeinek meghatározása pontban a 22. oldalon rögzített 3.3/3-II Badacsonyörsön a vízparthoz jutás biztosítása középtávú intézkedéshez kapcsolódóan Simonné Visi Erzsébet képviselő módosító indítványát elfogadja és azt a rövid távú intézkedések között 2013-2014 időtávban határozza meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy számára „üresnek” tűnik az anyag. Nem tartalmaz konkrétumokat, általánosságban vannak megfogalmazva a dolgok. A településen bárki ezeket el tudta volna mondani, bár nem ezekkel a szavakkal. Hiányolja a konkrétumokat.

 

Krisztin N. László polgármester részben egyetért az előző véleménnyel. Muszáj elmondania viszont, hogy a korábbi HÉSZ kialakításakor is volt egy koncepció, mivel ez törvényi feltétel. Ebben a másik véglet szerepelt, nem tartalmazott általános részt. A tervezett feladatok pontokban voltak felsorolva. A civil szféra jobban belefolyt az önkormányzat működésébe, és belezavarta az önkormányzatot egy olyan koncepció elkészítésébe nem kis pénzért, melyről induló állapotában látszott, hogy nem teljesülhet. A koncepció elkészült, egy jelentős része ki is lett fizetve.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy első olvasatban számára is általánosnak tűnnek a leírtak. Ha egy külső szemlélő hasonlóan látja, akkor ez megerősítést jelent abban a vonatkozásban, hogy a testület is jól gondolkodik. Természetesen tartalommal kell megtölteni, ehhez eddig sem az akarat hiányzott, hogy a pénz. A HÉSZ módosítás során kell majd az elképzeléseket kifejteni. Az anyag humán kérdésekkel is foglalkozik. Fontos lenne magasabb iskolázottságú emberek foglalkoztatása a munkahelyeken, ehhez többek között lakótelkeket kellene biztosítani.  A turisztikában sem tud a település felemelkedni, ha nem érünk el humán oldalról fejlődést. Nyelvismerettel bíró munkaerőre van szükség, ennek megszerzéséhez az önkormányzat is szerepet vállalhatna. A betelepülők, nyaralók megfogalmazást el kell felejteni. A lakosság létszámának növekedni kell, ebben az idetelepülők és a fiatalok tudnak tenni.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy vannak jó gondolatok a koncepcióban, de a részletek, bizonyos kategóriák általánosságban jelennek meg.  Kérdezi, hogyan lehet az anyagot rendeletek szintjére hozni. Hogyan lehet ebből a műszaki osztály, a testület, illetve egyéb szervek közös munkájával előre lépni. Hogyan jelenhetne ez meg határozatok szintjén, például a fiatalok letelepedésének segítése érdekében.

Krisztin N. László polgármester szerint jó, ha valaki külső szemmel ugyanazt látja, mint a testület.  Amikor a koncepció készítésének a megrendelése történt, az önkormányzat más pénzügyi helyzetben volt, csak egy  nagyon leegyszerűsített változat megrendelésére volt anyagi lehetősége.  Az idei költségvetésünkben a feladat 8 millió forintot igényel.  A munka egy részét a testület is el tudja végezni, ha fel meri vállalni. Elmondja, hogy Klieg Zoltánnal tárgyalt, aki a HÉSZ-szel kapcsolatos ügyeket végzi. A koncepció készítőivel áttekintették az önkormányzat fejlesztési szempontból fontos területeit és a testület márciusi ülésre 38 pontos javaslatot tesznek le. Ez természetesen  demográfiai oldalról nem hoz előrelépést.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő a humán kérdéshez kapcsolódóan elmondja, hogy egy befektető oda települ, ahol megfelelő munkaerő, szellemi kapacitás áll rendelkezésre. El kell kezdeni ilyen irányba gondolkodni, mi az, amit a mai körülmények között iskolai rendszerben, a képzés területen fejleszteni lehet.  Például egy turizmust felépítő vállalkozáshoz nyelvtudással bíró emberekre van szükség. Amit az oktatásba beleteszünk, az meghozza a hatását.

 

Krisztin N. László polgármester egyetért az elmondottakkal, de a bizonytalansági tényezőket meg kell említenie. Példaként hozza, hogy az önkormányzat 8 helyi munkaerő szociális irányú képzését támogatta az egészségcentrum megvalósításához. A szociális végzettséget megszerezték, a beruházás viszont meghiusult. Az emberek egy kivétellel nem tudják hasznosítani a végzettségüket. Úgy gondolja, hogy előre kell tekinteni és nem a múltra koncentrálni és ellentételeket táplálni. Megjegyzi, hogy a pályázati munka nincs kellően megerősítve. A testület elhatározta korábban, hogy választ a tagjai sorából egy fejlesztésekért felelős személyt. A fejlesztési koncepció elfogadását javasolja Simonné Visi Erzsébet képviselő kiegészítésével együtt a további munka alapjául, megköszönve a bedolgozó magánszemélyek és szervezetek munkáját is. Kéri a testületet, hogy kézfelemeléssel szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

214/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

-        Településfejlesztési koncepció – elfogadásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településfejlesztési Koncepciót – megköszönve a bedolgozó magánszemélyek és szervezetek munkáját – az elfogadott módosításokkal elfogadja az előterjesztési szerinti tartalommal.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület a HÉSZ módosítása során próbáljon meg egy stratégiát kidolgozni annak érdekében, hogy főként a rövid távú feladatokat a hátralévő időben meg tudja valósítani. Amit lehet, azt konkretizálni kell a HÉSZ módosítás időszakában. Ebben a műszaki osztály előkészítő munkájára is számít. Javasolja a munkát a márciusi ülésen elvégezni, párhuzamosan a HÉSZ anyagokkal. Erre vonatkozóan a márciusi testületi ülésre előterjesztés készüljön a Településfejlesztési koncepció alapján aktuális feladatok meghatározása címmel. Kéri, hogy aki javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

215/2013.(II.27.) Képviselő-testületi határozat

-        Településfejlesztési koncepció -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatát elfogadja és elrendeli a HÉSZ módosítása során a márciusi soron következő képviselő-testületi ülésre „Településfejlesztési koncepció alapján aktuális feladatok meghatározása” címmel előterjesztés előkészítését a Műszaki Osztály közbenjárásával.

 

Határidő: elfogadásra azonnal;

egyebekben 2013. március 14. soros ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horvát Márta osztályvezető

 

 

 

Krisztin N. László polgármester az aktuális információkról ad tájékoztatást. Elmondja, hogy pénteken egy Napló fórumra kerül sor, melynek célja, hogy megismerjék az emberek véleményét az újságról. Kéri, hogy a március 15-i ünnepségen – mely 14-én kerül megrendezésre -  Simonné Visi Erzsébet és Dr. Magó Ágnes képviselők az önkormányzat nevében helyezzék el a koszorúkat a temetőben és az emlékparkban. A beszédet Orbán Péter képviselő úr mondja.  Március 2-án, szombaton 17.00 órakor a művelődési házban a települési labdarugó élet újraszervezésével kapcsolatos fórumra kerül sor, ahová a képviselőket is várják.

 

Fodor József igazgató március 8-án tartandó Kávéházi estre hívja meg a jelenlévőket.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő felveti, hogy a múlt héten volt egy rendkívüli testületi ülés, mely véleménye szerint nem az SZMSZ szerint lett összehívva. A Pénzügyi bizottság kültagja Horváth Ferenc jelezte felé, hogy nem tudott az ülésről. Furcsának tartja, hogy az önkormányzat dolgozója – megkerülve a hivatal vezetését – küld egy olyan előterjesztést, melyen a Jegyző úr neve is szerepel, hogy a törvényességet megvizsgálta. Jegyző úrral tárgyalt erről, beteg volt éppen, nem is értette, hogyan ment ki a tudomása nélkül.  Ennek anyagi vonzata is van, nem elfogadható dolog. Az SZMSZ szerint egyedül a polgármesternek van joga a testület összehívására. Ismerteti, hogy Gerencsér Tamás felhívta telefonon, hogy mikor érne rá. Elmondta, hogy dolgozik, válaszolt az emailjére, hogy nem érti az egész kérdést. Csütörtökön nem kapott visszajelzést, pénteken hívta vissza az ügyintéző, hogy mikor tud bejönni az önkormányzathoz. Nem kapott egy meghívót sem, ezt az ügymenetet képviselőként nem tudja elfogadni. Elfogadja, hogy sürgősen dönteni kellett, de a jövőben ez így nem működhet. A Pénzügyi bizottság rendkívüli ülésére illene minden tagot meghívni. Mindenkinek érdeke, hogy képben legyen, ezért kéri most megbeszélni.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy ő sem tudott semmiről, a képviselő társa telefonált, hogy jöjjön az ülésre.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy az SZMSZ szerint a rendkívüli ülés telefonon is összehívható. Akit így nem lehet elérni, az nem fog tudni róla. Megközelítésében a telefonos összehívás nem feltételezi írásos anyag illetve meghívó kiküldését. Az ügyről elmondja, hogy a testület egy korábbi ülésén elhatározta, hogy a Vanessia Kft. közreműködésével pályázatot nyújt be a napelemes beruházásra.  Akkor ő ezt nem támogatta.  Később a közbeszerzési bizottság ülésén - melynek nem tagja -  vita alakult ki és bizonyos bizalmi kérdések merültek fel a Kft-vel szemben, melyről Simonné Visi Erzsébet tájékoztatta őt. Olyan határozat, mely kimondja, hogy a testület nem kíván együttműködni a Kft-vel, tudomása szerint nem született.  Ennek következménye, hogy nem lepődött meg azon, hogy a határozat birtokában az ügyintéző szerdán megkereste azzal, hogy a cég küldött egy formahatározatot. A pályázatot hétfőn 9 óráig lehetett beadni, ezért azt kérte, hogy foglalja össze és írja meg a testületnek az üggyel kapcsolatos problémát. Ha azt válaszolják, hogy rendkívüli ülést kell összehívni akkor ezt kell tenni. Az anyagot az ügyintéző kiküldte a testületnek, azonban 1 írásbeli válasz érkezett mindössze. Kéri, hogy ilyen esetben a testületi tagok próbáljanak reagálni. 2 képviselő, Orbán Péter és Forintos Ervin azt mondta, hogy be tudnak jönni pénteken, ha szükséges, azonban érdemi nyilatkozatot nem tettek.

 

Folly Péter képviselő megjegyzi, hogy őt is elérte az ügyintéző.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy pénteken 10 óra körül tisztázták az aljegyző és a műszaki osztályvezető jelenlétében, hogy miről is van szó, az ügyintéző elmondta, hogy miért sürget az idő. Felvetődött a hétfői ülés gondolata is, de az a munkába menők részére még rosszabb időpont lett volna. Másik indok, hogy 8 óráig lehetett volna a pályázatot beadni, mely 9 órára módosult. Aljegyző asszony szóvá tette, hogy nem javasolja a megbízási szerződés elfogadását semmiképpen sem, mert „sok sebből vérzik”. Az a döntés született, hogy megpróbálja a testületi ülésig átdolgozni, mely nem sikerült.  Javasolta, ha a testület meg is hozza a támogató döntést, tudatosítani kell a céggel, hogy átdolgozás után kerül majd aláírásra a szerződés. Bizonyos anomáliák is kiderültek a műszaki osztályon belül. Ilyen előzmények után került a testületi ülés összehívásra.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy az előterjesztést 20-án ugyan a kolléga kiküldte, de sem a jegyző urat, sem távollétében őt erről nem tájékoztatta. Előterjesztés címen ment ki az anyag. A polgármester úr az ülés összehívását megelőzően a meghívót aláírta illetve a pénzügyi bizottság elnöke is aláírta. De csak az ülésen került kiosztásra, mivel 10 órától 12 óráig az előterjesztés törvényi áttekintésre nem kerülhetett sor a megbízási szerződés ismeretének hiányában, illetve a meghívót a helyszínen tudták kiosztani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a rendkívüli ülés telefonon történő összehívása nem törvénysértő, ez a folyamat gyorsítása érdekében lehetséges. Jegyző úr munkáltatói intézkedéseket tett a kolléga és az osztályvezető felé. Javasolja, hogy a jövőben az aljegyző asszony intézze az ilyen típusú összehívásokat, és ne egy adott ügyintéző. Ha nem sikerült volna beadni a pályázatot, akkor most az lenne a probléma. Megjegyzi, hogy  vasárnap este is rendelkezésre állt a dokumentáció aláírására, de csak másnap került rá sor. Kérdésként merül fel, hogy ha csak hétfőn lett aláírva, akkor miért volt szükség a lázas előkészületre.  Nem feltételezi, hogy egy ügyben bármelyik kolléga üzleti vagy magán kapcsolatban áll valakivel, illetve egy képviselő favorizál egy céget.  Javasolja a jövőben az olyan helyzeteket kizárni, akár SZMSZ módosítással, hogy a polgármester váljon felelőssé azért, ha a testületet nem hívja össze és az önkormányzat lecsúszik egy pályázatról.

 

Folly Péter képviselő 14.19 órakor távozott a teremből

A szavazók létszáma 4 fő

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő ismét elmondja, hogy szabálytalan a pénzügyi bizottság összehívása, ha egyesek tudnak, mások nem tudnak róla. Ha ő lett volna az érintett, biztosan megkifogásolná. Még telefonon sem hívták fel az illetőt, ez biztos. Az előterjesztést a bizottsági kültagok sem kapták meg, attól fél, hogy az egész ügylet szabálytalan onnantól kezdve, hogy a pénzügyi bizottság nem lett szabályosan összehívva.

 

Folly Péter képviselő 14.21 órakor visszaérkezett a Képviselő-testület ülésére.

A szavazók létszáma 5 fő

 

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nehezen tudja elképzelni, hogy a kolléga nem hívott végig minden bizottsági tagot. Kivizsgálást kezdeményez az ügyben, mert nem szeretné törvénytelenséghez adni a nevét.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint az rendben van, ha egy ügyintéző időpontot egyeztet a testülettel. De ha rendkívüli ülés lesz, akkor a hagyományoknak megfelelően a polgármestertől várja az üzenetet. Eddig mindig megkapták, ezért érthetetlen számára. A képviselőknek a törvényességet be kell tartatniuk, képviselőként kéri az ügy kivizsgálását záros határidőn belül. A rendszer eddig működött, most nem érti, hogy miért lett önjáró.

Folly Péter képviselő megjegyzi, hogy az ügyintéző részéről emlékezete szerint történt valami utalás arra, hogy megvan a határozatképesség.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a bizottsági illetve a testületi ülés telefonon, sms-ben, emailben is összehívható. Fő szabály szerint a polgármester, bizottságok esetében a bizottság elnöke jogosult erre.  Ha minden érintett kiértesítése megtörténik, akkor törvényes.  Az eljárási hiba úgy küszöbölhető ki, hogy a pénzügyi bizottság ismét megtárgyalja a napirendeket. A kivizsgálás természetesen megtörténik.  A telefonos összehívásnál előfordulhat, hogy valakit nem lehet elérni. A jövőre nézve támogatja, hogy egy konkrét személy legyen felelős az összehívásért.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy lehet hogy jó szándék áll a háttérben. Viszont furcsának tartja, hogy a testület megszavazta a pályázati önrészt és az előterjesztést minden magyarázat nélkül kiküldik, a Vanessia KFT. sikerdíjával megnövelt önrész meghatározással. Utána pedig azt mondják a testületi ülésen, hogy lealkudták az összeget 500 ezer forintra. De a semmiért még 50 eFt is sok. Valószínűleg az a gond, hogy globálisan sok volt a probléma egy napra vetítve.

 

Krisztin N. László polgármester szerint kivizsgálni felesleges, felvállalja, hogy ő a felelős. Nem fogja Orbán Péter bizottsági elnököt kellemetlen helyzetbe hozni azért, mert kitalálták, hogy a pályázat érdekében gyorsan össze kell hívni az ülést.  Elmondja, hogy korábban sms-ben is értesítették a bizottsági és testületi tagokat, de a testület a magas költségekbe belekötött.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint ha az ülés összehívása törvénytelen volt, akkor az ülésen született határozatok is törvénytelenek.  Ha az ügyintéző nem hívta fel az összes bizottsági tagot, annak következményének kell lennie. A szabálytalanságot korrigálni kell, ki kell vizsgálni. Az sms-ek véleménye szerint ingyenesek a rendszeren belül.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a polgármester a rendkívüli ülés összehívásával törvényi kötelezettségének eleget tett. Eljárási hiba történt, mely az előbb elmondottak szerint hozható helyre.

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni a Képviselő-testület és a jelenlévők munkáját és az ülést 14.34 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                                                                Dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                                                                            jegyző

Folly Péter

jegyzőkönyv hitelesítő

Simonné Visi Erzsébet

jegyzőkönyv hitelesítő

 

Önkormányzatunk pályázatai

Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

BaBi Badacsony
Ma 2020. July 05., Sunday, Emese és Sarolta napja van. Holnap Csaba napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!