Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Ügyintéző Szervezési és Igazgatási osztály Hatósági ügyek Szabálysértési ügyek
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

Szabálysértési ügyek

There are no translations available.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

A feljelentésnek tartalmaznia kell:

o a feljelentett személy nevét, lakcímét, illetve /valamennyi rendelkezésre álló személyazonosító adatát/,/,

o a cselekmény pontos leírását,

o a cselekmény időpontját /a lehető legpontosabban/,

o a tanúk megnevezését, elérhetőségét,

o egyéb bizonyítékokat,

o feljelentő, sértett nevét és címét,

o szükség esetén illetékbélyeg

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

A szabálysértési eljárás illetékmentes, a magánindítványos /(magánlaksértés, becsületsértés/ eljárások kivételével, melyek illetékét /3.000,- Ft/ illetékbélyegen kell leróni az eljárás megindításakor.

A jogerős határozatban megállapított pénzbírság befizetésével kapcsolatosan előterjesztett kedvezményt kérő beadványok /részletfizetési, halasztási kérelem/ illetéke 2.200 Ft.

Vonatkozó jogszabályok

o         a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv. /Sztv./,

o         az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet

Ügyintézési határidő

30 nap, mely az ügy bonyolultsága vagy más elháríthatatlan akadály esetén egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.

Gyermekkorú sérelmére elkövetett szabálysértés esetén az eljárási határidő 15 nap, mely az ügy bonyolultsága vagy más elháríthatatlan akadály miatt egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható.

Ügyféli jogok

o         eljárást kezdeményezéséhez való jog,

o         tisztességes ügyintézéshez való jog,

o         hatóság kártérítési kötelezettsége,

o         jogorvoslathoz való jog,

o         iratbetekintési jog,

o         kérelem-visszavonási jog /a hatóság érdemi határozatának meghozataláig/

Ügyféli kötelezettségek

o         hiánypótlási felhívásnak eleget tegyen,

o         eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj megfizetése,

o         jóhiszemű ügyvitel

Az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

A szabálysértési eljárás körébe tartoznak a bűncselekménynek nem minősülő kisebb súlyú jogsértések.

A szabálysértési eljárás feljelentés, magánindítvány, illetve a szabálysértési hatóság észlelése alapján indul.

A feljelentést, illetve a magánlaksértés és becsületsértés esetén az eljárás megindításához szükséges magánindítványt a sérelmet szenvedett fél szóban, vagy írásban teheti meg. A szóban tett feljelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni.

A szabálysértési hatóság a rendelkezésre álló iratok, illetve a különböző bizonyítási eszközök alapján dönt a szabálysértési ügyben.

A szabálysértési hatóság szükség esetén meghallgatást tart melyen a meghallgatásra megidézett személy köteles a hatóság előtt megjelenni, ellenkező esetben rendőrség útján elővezethető.
A szabálysértési hatóság az eljárás befejezésekor az ügyben határozatot hoz. A határozat marasztaló, vagy megszüntető lehet.

Marasztaló határozatban a szabálysértési hatóság büntetést, vagy intézkedést alkalmaz.
Az önkormányzati szabálysértési hatóság büntetésként csak pénzbírságot szabhat ki, melynek meg nem fizetése setén - végső esetben - a szabálysértési hatóság a pénzbírság elzárásra történő átváltoztatását kezdeményezheti a Tapolcai Városi Bíróságnál.

Az elzárást a Büntetés-végrehajtási Intézetben kell letölteni.

Intézkedésként az önkormányzati szabálysértési hatóság figyelmeztetést, vagy elkobzást alkalmaz.

A szabálysértési hatóság határozataival szemben panasszal, illetve kifogással lehet élni.
A panaszjog a sértettet a szabálysértési eljárást megszüntető határozattal szemben, az elkövetőt a lefoglalással, illetetve a rendbírsággal kapcsolatosan illeti meg.

Az elkövető kifogással élhet a vele szemben hozott marasztaló határozattal szemben.
A sértett, amennyiben kár érte, az ezzel kapcsolatos döntéssel szemben élhet kifogással, amennyiben a szabálysértési hatóság a sértett javára a kártérítés mértékéről érdemben döntött.
A panaszjogot, és a kifogást a szabálysértési hatóság határozatának közlésétől számított 8 napon lehet gyakorolni.

A jogszabályokban felsorolt szabálysértési tényállások közül nem minden ügyfajta tartozik az önkormányzat szabálysértési hatóságának hatáskörébe, szabálysértési hatáskörrel rendelkeznek a rendőrség, határőrség, Vám és Pénzügyérség, határőrség illetékes szervei, ÁNTSZ, Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, bányakapitányságok, Megyei Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőség, Hírközlési Főfelügyelet, nemzeti park igazgatóságok illetékes szervei, Szerencsejáték Felügyelet,  Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont.

A magánindítványt attól a naptól számított 30 nap alatt lehet előterjeszteni, amelyen a sértett az eljárás alá vont személy kilétéről tudomást szerzett. E határidő elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. A magánindítvány a szabálysértési hatóság érdemi határozatának meghozataláig visszavonható.

A jogsértés, mulasztás, szabálysértő cselekmény elkövetésétől számított hat hónap elteltével /elévülés/ nincs helye felelősségre vonásnak. Ilyen esetekben előterjesztett feljelentések alapján indult eljárásokat a Szabálysértési Hatóság érdemi vizsgálat nélkül megszünteti.

A települési jegyző hatáskörébe tartozó szabálysértési ügytípusok:

 • emberi méltóság, a személyi szabadság és a közrend elleni szabálysértések /becsületsértés; magánlaksértés; környezetvédelmi; tiltott szerencsejáték.../
 • tulajdon elleni szabálysértések /lopás; szándékos rongálás; csalás .../
 • közrend elleni szabálysértések /veszélyeztetés kutyával; köztisztasági; tűzvédelmi.../
 • közigazgatás működésének zavartalanságát veszélyeztető szabálysértések /adatvédelmi; lakcímbejelentési kötelesség elmulasztása; tájékoztatási kötelesség elmulasztása ../
 • hírközlése szabálysértések
 • fogyasztóvédelmi szabálysértések /árdrágítás; árak megállapításának, közlésének és feltüntetésének elmulasztása; jogosulatlan kereskedés; vásárlók megkárosítása; kötelező fizetési jegyzék, számla átadásának elmulasztása; élelmiszer minőségének megrontása.../
 • munkaügyi szabálysértések
 • egészségügyi és szociális szabálysértések /orvosi vizsgálat elmulasztása.../
 • mező-, erdő- és vízgazdálkodási szabálysértések /növényvédelmi; állatbetegség elleni  védekezés elmulasztása.../
 • vállalkozói és ipari szabálysértések /kontárkodás; vállalkozói joggal való visszaélés.../)
 • önkormányzati rendeletekbe ütköző szabálysértések /közterület-használat; avarégetés; zöldterület szabálytalan használata.../
 • szabálysértési ügyekben kiszabott jogerős pénzbírságok és egyéb pénzösszegek végrehajtása, közérdekű munkára és elzárásra történő átváltoztatás kezdeményezése

Az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő

Magánlaksértés és becsületsértés esetén a cselekmény kizárólag magánindítványra üldözendő.

A magánindítványt az Sztv. alapján attól a naptól számított 30 nap alatt lehet előterjeszteni, amelyben a sértett a szabálysértés elkövetőjének kilétéről tudomást szerzett.

A magánindítvány a határozat meghozataláig visszavonható, de a többi egyéb feljelentés nem.

Ügyintéző:  Wolf Viktória jegyző
cím: 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.
telefon: 87571-270 / 106-os mellék
e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

Kapcsolódó dokumentumok:

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése

Önkormányzatunk pályázatai

Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

BaBi Badacsony
Ma 2020. August 15., Samstag, Mária napja van. Holnap Ábrahám napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!