Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Önkormányzat Képviselő testület (jegyzőkönyvek, határozatok) Határozatok Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évben meghozott határozatai IV.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évben meghozott határozatai IV.

There are no translations available.

301/2011. (XII. 08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a BAHART által megküldött hajózási szolgáltatási szerződés tervezetet elfogadja.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felkéri a Polgármestert, hogy az alsó bazársor előtti tér rendbetételét Szorgalmazza a BAHART RT-nél.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 30 nap, folyamatos


302/2011. (XII. 08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Egyetért azzal, hogy a Városi Művelődési Központ és Könyvtár, Balatoni Ősz pályázatához az 1 M Ft önrész a 2012. évi költségvetésben biztosításra kerüljön, amennyiben erre a költségvetés fedezetet nyújt.
A Képviselő-testület a mezőgazdasági szempontból megművelésre alkalmas ingatlanok haszonbérleti  szerződés tervezetében foglaltakkal egyetért.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a 172/2005. (VI. 6.) Képviselő-testületi határozatnak szerezzen érvényt.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: Folyamatos
303/2011. (XII. 08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a CÉH Turisztikai Egyesület által a Leader programban infoterminál rendszer kiépítése céljából, melynek bruttó bekerülési költsége 12.675.000,- Ft, annak megvalósítása érdekében Badacsonytördemic, Ábrahámhegy és Szigliget községekhez hasonlóan, a támogatás 25 %-ának 3.168.750,- Ft erejéig készfizető kezességet vállal.
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 1990. évi LXV. tv. 88. § (2) bekezdésében
meghatározott korlátozás alá.
A Képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a fentiek szerinti feltételekkel történő készfizető kezességvállalás ügyében eljárjon és az ügylethez kapcsolódó szerződést az önkormányzat
képviseletében a Balaton Felvidéki Takarékszövetkezettel megkösse.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2011. december 15.
304/2011. (XII. 08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rendőrség idegenforgalmi szezon tapasztalatairól szóló beszámolóját elfogadja az előterjesztés szerinti tartalommal.

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: Folyamatos
305/2011. (XII. 08.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodás módosítását Nyirád község csatlakozását - elfogadja az előterjesztés szerinti tartalommal.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester urat a Kistérségi Társulási megállapodás fenti tartalmú módosítás aláírására.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Határidő: 30 nap

 Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Ma 2019. August 19., Montag, Huba napja van. Holnap István napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!