Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2013. évi jegyzőkönyvek 2013. 04. 03. soros PÜB
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2013. 04. 03. soros PÜB

There are no translations available.

Szám: 10/2013. Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési BizottságaBadacsonytomaj Város ÖnkormányzatKészült: 2 példánybanJ E G Y Z Ő K Ö N Y VVárosfejlesztési Bizottságának 2013. április 03-án 8.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Ranolder termében (8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.) megtartott soros üléséről. Készült:         Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és 
Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag                     (4 fő)  Horváth Ferenc bizottsági kültag  Folly Péter  bizottsági elnök-helyettesJelen vannak: Orbán Péter elnökI. NAPIRENDEK ELŐTT Lakosság részéről megjelent: 0 fő    Tótné Sáfár Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető                         (13 fő) Horváth József r. százados, osztályvezető Székely István könyvvizsgáló Csizmarik Béláné iskola igazgató Perger János munkavédelmi megbízott Mórocz István  Polgárőr Egyesület elnöke  Békássy János                Céh Turisztikai Egyesület alelnöke Pásztor László VN. Kft. ügyvezető  Tamás Lászlóné Költségvetési és Adóosztály vezető Horváth Márta Müszaki Osztály vezető Wolf Viktória aljegyző dr. Weller-Jakus Tamás  jegyző  Krisztin N. László polgármester Meghívottak közül jelen vannak:Orbán Péter elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Vargáné Szőke Judit bizottsági kültagot, jegyzőkönyvvezetésre Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatot elfogadja, szavazzon.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről – 226/2013.(IV.03.) PüB határozatA Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnökének javaslatára Vargáné Szőke Juditot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.Felelős:  Orbán Péter PüB elnökHatáridő:  azonnal
Orbán Péter elnök: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság ülése 25. napirendi pontból fog állni. Horváth József rendőr százados kérése, hogy a meghívóban eredetileg 5. napirendi pontként szereplő Badacsonytomaj Város közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elsőként tárgyalja a bizottság. Kéri, hogy aki a napirend sorrendjére vonatkozó javaslatot elfogadja, szavazzon.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozza az alábbi határozatot.- Napirendi pontok sorrendjéről – 227/2013.(IV.03.) PüB határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. 04. 03. napján megtartott soros ülésének napirendjét az alábbiak szerint módosítja:A meghívóban 5. napirendi pontként szereplő Badacsonytomaj Város közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót 1. napirendi pontként tárgyalja a bizottság.A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.Felelős:           OrbánPéter PüB elnökHatáridő:       azonnalOrbán Péter elnök: Kéri, hogy aki a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kézfeltartással jelezze. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:– Napirendi pontok elfogadásáról – 228/2013.(IV.03.) PüB határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. 04. 03. napján megtartott soros ülésének – módosított – napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:Meghívott: Rausz István alezredes rendőrkapitány Tapolcai Rendőrkapitányság        Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester1. Beszámoló Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről Meghívott: Perger János munkavédelmi megbízottElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester2. Az intézmények munka- és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatai Meghívott: Csizmarik Béláné igazgatóElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester3. Büféüzemeltetés és nyári táboroztatás miatt KIK-el kötött megállapodás módosítására javaslatMeghívott: Székely István könyvvizsgálóElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester4. Badacsonytomaj Város önkormányzata képviselő-testülete és szervei 2012. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadása. Pénzmaradvány elszámolás.Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester5. Káptalantóti gyermekek utaztatása és óvodás gyermekek szállítása – kisbusz vásárlásáról tájékoztatás üzemeltetési költségek meghatározásávalMeghívott: Mórocz István PEB elnökElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester7. Beszámoló a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület tevékenységéről                    Előterjesztő: Krisztin N. László polgármesterJavaslat a 2013. évi Belső Ellenőrzési Terv módosítására6. Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzata és szervei 2012. évi belső ellenőrzéséről, megtett intézkedésekről. Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester8. Beszámoló a közterületek felügyeletével kapcsolatos tevékenységérőlMeghívottak: Czaun János elnök Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás részéről, Kiss Nándor ügyvezető Remondis Kft. részérőlElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester9. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás (Veszprém, Házgyári u. 1.) tájékoztatójaElőterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző10. Javaslat a helyben képződő hulladék kezeléséről szóló rendelet-tervezet elfogadásáraElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester11. A közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról – 242/2013.(III.18.) Képviselő-testületi határozat alapjánElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester12. Alsó bazársor – volt óriáspalacsintázó elnevezésű – üzlethelyiség bérleteMeghívott: Part Imre elnök CÉH Turisztikai Egyesület részéről és Laposa BenceElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester13. Badacsonyi Borhetek együttműködési megállapodás és költségvetési terv                         Meghívott: Borbélyné Galambos Gabriella elnökElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester14. Badacsonyi Borvidék Borút Egyesület támogatási kérelme
Meghívott: Pásztor László VN Kft. ügyvezető, Part Imre elnök CÉH Turisztikai Egyesület részérőlElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester15. Beszámoló településszemléről és az idegenforgalmi idényre való felkészülésről. Badacsonyörsi strand üzemeltetésének meghatározása.Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester16. Badacsony Újság és TV pályázatok elbírálásaElőterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző 17. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet elfogadásáraElőterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző18. Javaslat a 2013. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet-tervezet elfogadásáraElőterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző19. Javaslat a társadalmi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet-tervezet elfogadásáraElőterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző20. Javaslat a járművek elhelyezéséről, parkolóhelyek biztosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadásáraElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester21. 2014. évi költségvetési koncepcióról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (1) bekezdése értelmébenElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester22. Jóna János kérelme a 896. hrsz-ú közterület lezárása ügyébenElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester23. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásárólElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester24. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseirőlA Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.Felelős:  OrbánPéter PüB elnökHatáridő:  azonnal
II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSABeszámoló Badacsonytomaj Város közbiztonsági helyzetéről1./ Napirendi pont: /Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza/ 
Hozzászólások:Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.Horváth József r. zászlós, osztályvezető: Tájékoztat arról, hogy február 01-el megváltozott a Tapolcai Rendőrkapitányság belső szerkezete. Jelenleg a közrendvédelmi osztály vezetőjeként látja el a Badacsonytomaji Rendőrörs parancsnoki feladatait is. Az örs létszámhelyzetében változás nem állt be. A Rendőrség stratégiai partnere a Polgárőrség, akik nagyban segítették munkájukat. Kiemeli a közterület felügyelő szerepét, akivel hetente 3-4 alkalommal  teljesítettek közös szolgálatot. A közös szolgálatok eredménye, hogy a statisztika jól alakult. A rendezvények rendben lezajlottak. Örömmel számol be arról, hogy a Tapolcai Rendőrkapitányság megyei szintű elismerést kapott. A Fő utcai közlekedésrendészeti problémával kapcsolatban többször egyeztettek, komoly változást ebben az ügyben nem lehet tenni. Az igazgatásrendészeti tevékenységükhöz kapcsolódóan beszámol arról, hogy a fegyvertartási engedéllyel rendelkezőknél problémát nem tapasztaltak. dr. Weller-Jakus Tamás jegyző:  Megköszöni a Rendőrség 2012. évi együttműködését a közterület felügyelettel. Reményét fejezi ki, hogy az idei évben is folytatódhat a közös munka. Tájékoztat arról, hogy a 2013. évben segéd közterület felügyelő segíti a tevékenység végzését. Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a bizottsági tagok részéről? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Javasolja a beszámoló elfogadását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,  meghozza az alábbi határozatot:
- Beszámoló Badacsonytomaj Város közbiztonsági helyzetéről -229/2013.(IV.03.) PüB határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.1. elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Badacsonytomaj Város Közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót.Felelős:      Orbán  Péter PüB elnökHatáridő:  azonnal

Az intézmények munka- és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatai  2./ Napirendi pont: /Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. melléklete tartalmazza/ Hozzászólások:Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.Perger János munkavédelmi megbízott: Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a beszámolási időszakban az Önkormányzat és Intézményeinél munkahelyi baleset nem történt. Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a bizottság tagjai részéről az előterjesztéssel kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a beszámoló elfogadásával, szavazzon. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
- Az intézmények munka- és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatai  -230/2013.(IV.03.) PüB határozat2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.1. elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Az intézmények munka- és  balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatairól szóló beszámolót.                            Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési BizottságaFelelős:      Orbán  Péter PüB elnökHatáridő:  azonnal

Büféüzemeltetés és nyári táboroztatás miatt KIK-el kötött megállapodás módosítására javaslat3./ Napirendi pont: /Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. melléklete tartalmazza/ Hozzászólások:
Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.Csizmarik Béláné igazgató: Elmondja, hogy az iskolai büfé és a nyári táboroztatás bevétele a rezsi költséget levonva, az önkormányzathoz kerülhetne. Kéri a bizottság támogatását a korábban megkötött megállapodás módosításához. Krisztin N. László polgármester: Kérdése, hogy az egymás közötti elszámolás a energiaköltségek tekintetében hogy fog alakulni? Csizmarik Béláné igazgató: Válaszában elmondja, hogy Tóth Mária tankerületi igazgató arról tájékoztatta, hogy a korábbi évek gyakorlatának  megfelelően történhet az elszámolás. Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Javasolja a megállapodás módosítását. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
- Büféüzemeltetés és nyári táboroztatás miatt KIK-el kötött megállapodás módosítására javaslat -231/2013.(IV.03.) PüB határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy b) a nyári táboroztatásra Badacsonytomaj Város Önkormányzata köthessen szerződésta) az iskolai büfé bérbeadására Badacsonytomaj Város Önkormányzata köthessen szerződést a vállalkozóval,1. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal az általános iskolára vonatkozóan megkötött vagyonkezelési szerződés módosítását kezdeményezze az alábbiak szerint: 2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Felelős:       Orbán  Péter PüB elnökHatáridő:  azonnal
Badacsonytomaj Város önkormányzata képviselő-testülete és szervei 2012. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadása. Pénzmaradvány elszámolás. Badacsonytomaj Város Önkormányzat és OM intézményei 2012. évi költségvetési tervének teljesítéséről szóló beszámoló (kiegészítő melléklet)4./ Napirendi pont: /Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. melléklete tartalmazza/ Hozzászólások:Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.Tamás Lászlóné osztályvezető: Minden intézmény elkülönített zárszámadását megküldte az előterjesztéssel együtt. Könyvvizsgáló úr jelezte, hogy az Önkormányzat és OM intézmények kiadási előirányzatának és teljesítésének alakulását bemutató táblázatban az Önkormányzat finanszírozási kiadásainál a módosított előirányzatnál 92.556 szerepel, mely helyesen 902.556, a fő összeg jól szerepel. Az előirányzat módosítást ismételten be kellett terjeszteni a Képviselő-testülete elé, mert a zárszámadás folyamatában, amikor a Kincstártól az első adatokat megkaptuk, a konszolidáció úgy került elszámolásra, a 16. űrlapon csak a teljesítésnél szerepelt ez az összeg. A zárszámadás feldolgozáskor a Kincstár visszaküldte, hogy a 800 m. Ft-os összeget bele kell tenni, ki kell javítani. Ez úgy lehetséges csak, ha a Képviselő-testület megtárgyalja és jóváhagyja. dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Az anyag 3 részből áll össze és nagyon terjedelmes. Javasolja, hogy először az előirányzat módosítást tárgyalja meg a bizottság, majd a pénzmaradványról hozzon döntést, végül a zárszámadásról tárgyaljanak. Krisztin N. László polgármester: Javasolja, hogy a bizottság tagjai tegyenek majd javaslatot a pénzmaradvány felosztására. Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy amennyiben kérdésük van, Jegyző úr által javasolt sorrend szerint tegyék fel. Megállapítja, hogy kérdés nincs. Kéri, hogy akinek hozzászólása van, tegye meg.Székely István könyvvizsgáló: Elmondja, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet tervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel, rendeletalkotásra alkalmas. Orbán Péter elnök:  Kéri a bizottság tagjait, hogy aki az előirányzat módosításával egyetért, szavazzon. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:-- Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésének záró módosítására javaslat - 232/2013.(IV.03.) PüB határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.1. elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésének záró módosítását. Felelős:       Orbán  Péter PüB elnökHatáridő:  azonnal
Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy a pénzmaradvány felosztására tegyék meg javaslataikat. Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető:  Tájékoztat arról, hogy minden intézmény esetében szerepel pénzmaradvány. Az előterjesztésben ismertetettek szerint a szabad pénzmaradvány felhasználásról lenne szükséges döntést hozni. A pénzmaradvány abból adódik, hogy minden intézmény megpróbált takarékoskodni, a likviditási hitel felhasználása miatt az utolsó időszakban az intézmények finanszírozása nem történt meg teljes körűen. Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Kérdezi, hogy van-e olyan szükséges dolog a Polgármesteri Hivatalnál, amit ebből az összegből meg lehetne vásárolni. dr. Weller-Jakus Tamás jegyző:  Válaszában elmondja, hogy az épületbe történő átköltözéskor a működéshez csak a legszükségesebb, alapvető dolgok kerültek beszerzésre. Javaslata, hogy a Rózsakő termet, ahol a házasságkötések történnek, tegyék funkciójához méltóvá, kerüljön függöny beszerzésre. Krisztin N. László polgármester: Javasolja a bizottságnak, hogy fontolja meg azt, hogy a hivatali apparátus az elmúlt 2 – 2,5 évben megfeszített munkát végzett, csökkenő létszámmal, megnövekedett feladatmennyiség mellett. Javaslata, hogy vonják el a pénzmaradványt mindenhonnan és ebből egy közös önkormányzati kasszát képezzenek, melyből, ha van rá lehetőség egy jutalmazási keretet szakítson ki a Képviselő-testület, a többit pedig fejlesztési alapba javasolja helyezni. Horváth Ferenc bizottsági kültag: Egyetért Polgármester úr fejlesztési alapra vonatkozó javaslatával, illetve azzal is, hogy a dolgozók jutalmazására is lehetne ebből fordítani egy bizonyos összeget. Orbán Péter elnök: Kérdezi Krisztin N. László polgármestert, hogy sikerült-e megvásárolni a Peugeot gépjárművet a Kistérségtől.Krisztin N. László polgármester: Nem történt még meg a gépjármű megvásárlása. Képviselői bíztatásra bejelentette az igényt a Kistérség felé, a Társulási Tanács megszavazta, hogy Önkormányzatunkat bruttó 950.000 Ft-ért megvásárolhatja a Peugeot Expert gépjárművet. Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy van-e további javaslat a pénzmaradvány felosztására. Megállapítja, hogy nincs további javaslat. dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javaslatát teszi fel elsőként szavazásra, kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága-- Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2012. évi pénzmaradvány felosztására javaslat - 233/2013.(IV.03.) PüB határozat2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményeinek 2012. évi szabad pénzmaradványa terhére a Polgármesteri Hivatal Rózsakő termének nyílászáróira kerüljön függöny beszerzésre. Felelős:       Orbán  Péter PüB elnökHatáridő:  azonnal
Orbán Péter elnök: Krisztin N. László polgármester javaslatát teszi fel szavazásra, kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:-- Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2012. évi pénzmaradvány felosztására javaslat - 234/2013.(IV.03.) PüB határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményeinek 2012. évi szabad pénzmaradványából képezzen egy közös önkormányzati kasszát, melynek egy részéből jutalmazási keretet képezzen a Képviselő-testület, a fennmaradó összeg pedig kerüljön egy fejlesztési alapba. Felelős:  Orbán  Péter PüB elnökHatáridő: azonnal
Székely István könyvvizsgáló: Ismerteti a 2012. évi egyszerűsített összevont éves beszámolóra vonatkozó,  független könyvvizsgálói jelentését, melyet írásban is benyújt.  Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki az Önkormányzat és OM intézményei 2012. évi költségvetési tervének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:-- Badacsonytomaj Város Önkormányzat és OM intézményei 2012. évi költségvetési tervének teljesítéséről szóló beszámoló (kiegészítő melléklet) - 235/2013.(IV.03.) PüB határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.1. elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Badacsonytomaj Város Önkormányzat és OM intézményei 2012. évi költségvetési tervének teljesítéséről szóló beszámolót (kiegészítő melléklet).Felelős:       Orbán  Péter PüB elnökHatáridő:  azonnal
Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki rendelet tervezetet elfogadja, kézfeltartással jelezze. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:-- Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei költségvetésének 2012. évi  költségvetési tervének végrehajtásáról- 236/2013.(IV.03.) PüB határozat
Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.1. elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei költségvetésének 2012. évi költségvetési tervének végrehajtásáról szóló rendelet tervezetet. Felelős:       Orbán  Péter PüB elnökHatáridő:  azonnalVargáné Szőke Judit bizottsági kültag:  Javasolja, hogy vegyék előbbre a meghívóban szereplő 22. napirendi pont tárgyalását, mivel Polgármester úrnak Kistérségi ülésen kell részt vennie. Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a napirendre vonatkozó módosító indítvánnyal, szavazzon. - Napirendi pontok sorrendjéről – 237/2013.(IV.03.) PüB határozatA Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.A meghívóban 22. napirendi pontként szereplő Káptalantóti gyermekek további szállításához a költségek kimutatása című napirendet 5. napirendi pontként tárgyalja a bizottság.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. 04. 03. napján megtartott soros ülésének napirendjét az alábbiak szerint módosítja:Felelős:           OrbánPéter PüB elnökHatáridő:  azonnal
Káptalantóti gyermekek további szállításához a költségek kimutatása5./ Napirendi pont: /Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 5. melléklete tartalmazza/ Hozzászólások:Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.Krisztin N. László polgármester: A Kistérségnek 850.000 Ft-os ajánlatot tett a Peugeot Expert gépjármű megvásárlására egy tapolcai cég. Amikor erről értesültünk több képviselő fordult hozzá azzal a javaslattal, hogy Önkormányzatunk is tegyen ajánlatot, 860.000 Ft.-tal. Egyik képviselő javaslata az volt, hogy amennyiben licitre került sor, max. 950.000 Ft-ig menjenek el A Kistérségi ülésen szembesült azzal, hogy az ajánlatot tevő másik fél 100 e. Ft-tal megemelte korábbi ajánlatát. Licitre nem került sor, mert a Kistérség korábbi határozata alapján elővásárlási joga van annak az önkormányzatnak, amelyik a gépjárművel korábban használta, így 950.000 Ft-ért lehetőség van a gépjármű megvásárlására. Horváth Ferenc bizottsági kültag:  Javasolja, hogy bruttó 950.000 Ft. szerepeljen a határozatban. Orbán Péter elnök: Kéri, hogy aki egyetért a gépjármű megvásárlásával bruttó 950.000 Ft-os áron, szavazzon. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:- Kistérségi Peugeot Expert gépjármű megvásárlása -238/2013.(IV.03.) PüB határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy vásárolja meg a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás tulajdonában lévő Peugeot Expert gépjárművet bruttó 950.000 Ft. vételárért.Felelős:        Orbán  Péter PüB elnökHatáridő:  azonnalOrbán Péter elnök: Korábbi ülésen felvetődött kérdésként, hogy ez a gépjármű megoldja-e a Káptalantóti gyermekek szállítását. Krisztin N. László polgármester: Ennél a témánál mindig felvetődött a felelősség kérdése. Bizonyos munkáltatói kérdések is felmerülnek, hiszen a gyerekeket a hivatali munkaidőn túl kellene hazaszállítani. Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a bizottsági tagok részéről. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri a bizottsági tagok javaslatát.Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Véleménye szerint, mivel a tanévből 2,5 hónap van már csak hátra, a jelenlegi vállalkozóval végeztessék el a szállítást. Orbán Péter elnök:  Kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő 2. A.) határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:- Káptalantóti gyermekek további szállítása -239/2013.(IV.03.) PüB határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Káptalantóti gyermekek szállítását a tanév hátralévő részében a jelenlegi vállalkozóval lássa el. Felelős:        Orbán  Péter PüB elnökHatáridő:  azonnal
Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2012. évi belsőellenőrzéséről beszámoló, Javaslat a 2013. évi belsőellenőrzési terv módosítására6./ Napirendi pont: /Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 6. melléklete tartalmazza/ Hozzászólások:Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Javasolja elfogadásra a 2012. évről szóló beszámolót. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon. 


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:- Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2012. évi belsőellenőrzéséről beszámoló-240/2013.(IV.03.) PüB határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson1. elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2012. évi belsőellenőrzéséről szóló beszámolót.Felelős:       Orbán  Péter PüB elnökHatáridő:  azonnal
Horváth Ferenc bizottsági kültag: Az előkészítő anyagban a Lánczi Kft. megírta, hogy melyik ellenőrzési feladat milyen munkaigénnyel és vállalási árral járna. Ez alapján javaslata, hogy két belsőellenőrzési tevékenységet rendeljen meg az Önkormányzat: az önkormányzat gépkocsi használatának vizsgálata, a VN. Kft. szerződéskötéseinek vizsgálata. Orbán Péter elnök:  Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e részükről más javaslat. Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Azért kell módosítani a belsőellenőrzési tervet, mert a költségvetés tárgyalásakor bruttó 840.000 Ft-tal fogadta el a testület a Lánczi Kft. ajánlatát, amely nettó 840.000 Ft.-ról szólt. Vállalási áruk a 4 ellenőrzési feladatra vonatkozóan 1.220.000 Ft. lenne. A 2 ellenőrzési feladatra vonatkozóan ajánlatuk 609.600 Ft. Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető:  Emlékeztet arra, hogy a korábbi folyamatos könyvvizsgálatra tett ajánlat nem sokkal került többe. Orbán Péter elnök: Kéri, hogy aki elfogadja Horváth Ferenc javaslatát, kézfeltartással jelezze. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 1 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:- Javaslat a 2013. évi belsőellenőrzési terv módosítására-241/2013.(IV.03.) PüB határozatFelelős:       Orbán  Péter PüB elnökHatáridő:  azonnalFelkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson. a VN. Kft. szerződéskötéseinek vizsgálata az önkormányzat gépkocsi használatának vizsgálata,nem javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra Horváth Ferenc bizottsági kültag javaslatát, mely szerint 2013. évben két belsőellenőrzési tevékenységet rendeljen meg az Önkormányzat a Lánczi Kft. ajánlata alapján, bruttó 609.600 Ft. értékben és az alábbi tárgyban:Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési BizottságaBeszámoló a Polgárőr Egyesület tevékenységéről7./ Napirendi pont: /Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 7. melléklete tartalmazza/ Hozzászólások:Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.Mórocz István PEB elnök: A korábbi években nem volt ennyire központosítottan irányított a polgárőrség tevékenysége. Ahhoz, hogy megfelelő támogatást kapjanak, egyes kritériumoknak meg kell felelni. Beszámol a Támop pályázatról az előterjesztésben, amely 2 éves időtartamra nyújt fedezetet. Tegnapi napon értesítették arról, hogy ennek az összege emelkedni fog, mert sokan visszaléptek a pályázattól, mivel nem tudnak megfelelni az abban meghatározott feltételeknek. Beszámol arról, hogy rengeteg adminisztratív feladat hárul az egyesületekre. Szükségük van az Önkormányzattal kötött megállapodásban foglalt segítségre. Örömmel számol be arról, hogy a polgárőr gépjármű törlesztő részlete ezév januárjában lejárt. A felmerült kérdésekre szívesen válaszol.Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Megköszöni a Polgárőrség tevékenységét, Mórocz István elnöknek a bizottság nevében jó egészséget kíván. Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki elfogadja a beszámoló elfogadását, szavazzon. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:- Beszámoló a Polgárőr Egyesület tevékenységéről-242/2013.(IV.03.) PüB határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson1. elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület  tevékenységéről szóló beszámolót.Felelős:        Orbán  Péter PüB elnökHatáridő:  azonnal
Beszámoló a közterületek felügyeletével kapcsolatos tevékenységéről8./ Napirendi pont: /Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 8. melléklete tartalmazza/ Hozzászólások:Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.
Sipos Ferenc közterület-felügyelő: Tájékoztatja a bizottságot arról, hogy megkötésre került a Rendőrséggel egy együttműködési megállapodás a közös feladatellátásra vonatkozóan. A büntetés volumenének elmaradását az indokolja, hogy 2012-ben rengeteg dolog megváltozott, amely nagyobb felkészülést igényelt volna, így a büntetések figyelmeztetésre mérséklődtek. Hangsúlyozza, hogy a tavalyi évben egyedül látta el a közterület felügyelői feladatokat, amely amellett, hogy a területen folyamatosan jelen kell lenni, rengeteg papírmunkával is jár. Szeretné, ha a bizottság tagjai, illetve a Képviselő-testület is támogatná, hogy ne egyedül kelljen ellátnia ezt a feladatot, hiszen a szezonban a hétköznapokon kívül szombaton és vasárnap is szolgálatot kell teljesítenie. Jelzi azt a problémát, hogy a tevékenység folytatásához szükséges lenne jármű használata, amely jelen pillanatban nem megoldott. Horváth Ferenc bizottsági kültag: Javaslata, hogy a rendezvényszervezőknek be kellene számolnia a közterület felügyelőnek, hogy mi folyik a város különböző részein. Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Nem tudja, hogy van-e lehetőség a költségvetés elfogadását követően egy 6 órás közterület felügyelői foglalkoztatásra.Horváth Ferenc bizottsági kültag: Véleménye szerint egy közterület-felügyelő nem közterület-felügyelő, mert egy jegyzőkönyvet sem tud felvenni. dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Tájékoztatja a bizottságot, hogy lehetőség van segédfelügyelő bevonására, úgy próbáljuk megoldani a problémát, hogy az önkormányzati sofőr látná el a feladatot kapcsolt munkakörben. Krisztin N. László polgármester: Az Önkormányzat létszámkeretében emlékezete szerint van egy 4 órás foglalkoztatásra lehetőség. Elfogadja Jegyző úr szándékát a spórolás tekintetében, de a sofőr bevonását nem tudja elképzelni a gyakorlatban. Horváth Ferenc bizottsági kültag: A közterület-felügyelő szombat, vasárnapi munkanapja hogyan van megoldva? dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A közterület-felügyelő a szezonban dolgozik hétvégén is, a túlmunkavégzést pedig a téli hónapokban veszi ki. Krisztin N. László polgármester: A gyakorlat azt feltételezi, hogy a közterület-felügyelőnek csak a szezonban van dolga. A korábbi időszakban lehetőség volt pl. hegyőrök foglalkoztatására is, amikor a betörések száma nullára redukálódott. Véleménye szerint rengeteg feladat van, amit szezonon kívül is meg kellene oldani. Horváth Ferenc bizottsági kültag: Javasolja, hogy a következő ülésre kerüljön egy olyan napirendi pont előterjesztésre, amely az e napirend kapcsán felvetett problémákat tartalmazza, megoldási javaslattal, összefüggésben a Polgármesteri Hivatali létszámmal. Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki a beszámolót Horváth Ferenc javaslatával kiegészítve elfogadja, szavazzon. 
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


- Beszámoló a közterületek felügyeletével kapcsolatos tevékenységéről-243/2013.(IV.03.) PüB határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Horváth Ferenc bizottsági kültag módosító indítványa alapján készüljön előterjesztés a májusi soros ülésre a közterület-felügyelői tevékenység ellátásával kapcsolatban, amely tartalmazza a felmerült problémákat, és megoldási javaslatot fogalmaz meg, összefüggésben a polgármesteri hivatal létszámával. 1.  Elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a közterületek felügyeletével kapcsolatos tevékenységről szóló beszámolót az alábbi kiegészítéssel:Felelős:       Orbán  Péter PüB elnökHatáridő:  azonnal
Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás (Veszprém, Házgyári u. 1.) tájékoztatója9./ Napirendi pont: /Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 9. melléklete tartalmazza/ Hozzászólások:Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.Krisztin N. László polgármester: A bizottsági ülésekre is meghívtuk Czaun János és Kiss Nándor urakat, akik jelezték, hogy egyéb elfoglaltságuk miatt nem tudnak jelen lenni. Czaun János arról tájékoztatta, hogy a tavalyi év végén megküldött beszámolóhoz képest új beszámolót nem tud küldeni, de a megküldött kérdéseket megválaszolja a Képviselő-testületi ülésen. Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Kérdése, hogy a tavaly júliusi különbözetet leszámlázták-e, ha igen ki lett-e fizetve?dr. Weller-Jakus Tamás jegyző:  Véleményünk szerint nincs a számlájuknak jogalapja, ezért nem lett kifizetve. Az ügyben állásfoglalást kértünk a Magyar Energiahivataltól. Horváth Ferenc bizottsági kültag:  A Remondis Kft. magasabb díjról nyújtott be számlát, mint amit a 4,2 % -os emelés lehetővé tesz. Történt-e magyarázat kérés, hogy mi alapján tették ezt. Horváth Márta osztályvezető: Jeleztük a problémát a M.E.H. felé, a mai napig válasz nem érkezett megkeresésünkre. Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Mivel nincsenek jelen az érintettek, anyagot nem küldtek, javasolja a napirend levételét. Aki ezzel egyetért, kéri szavazzon.  Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:- Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás (Veszprém, Házgyári u. 1.) tájékoztatója -244/2013.(IV.03.) PüB határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.1. javasolja a napirend levételét, tekintettel arra, hogy az érintettek nem tudtak megjelenni a bizottsági ülésen, illetve beszámolót nem küldtek. Felelős:       Orbán  Péter PüB elnökHatáridő:  azonnal
Javaslat a helyben képződő hulladék kezeléséről szóló rendelet-tervezet elfogadására10./ Napirendi pont: /Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza/ Hozzászólások:Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Jogszabály változás miatt szükségessé vált a helyi önkormányzat hulladékgazdálkodással, hulladékkezeléssel összefüggő rendeletének felülvizsgálata. Horváth Ferenc bizottsági kültag: Az új szemlélet szerint kevesebb hulladékot kellene keletkeztetni. Az embereket meg kellene tanítani arra, hogy kell ezt végrehajtani. A szemétszállítási díj változatlan attól függetlenül, hogy válogatják-e az emberek a szemetet vagy nem. Ha ez a díjban nem jelentkezik, akkor senki nem fogja ezt csinálni. Olyan módosításra kellene a Remondist Kft-t rászorítani, hogy aki vállalja a szelektív gyűjtést, annak csökkenjen a díja. Krisztin N. László polgármester:  Egyetért a javaslattal. A Társulásnál arról volt szó, hogy lesz mérhető szemétszállítás. Helyi szinten ennek az előkészítését meg kellene kezdeni. dr. Weller-Jakus Tamás jegyző:  A Szolgáltatónak úgy kell végeznie a közszolgáltatást, ahogy az Önkormányzat helyi rendeletében megszabja. Tagjai vagyunk a nagytérségi társulásnak. Véleménye szerint lehetőség lenne a záró rendelkezések közé betenni, hogy 2014.01.01-től az egyes ingatlanoktól lehessen szelektíven szállítani a szemetet. Meg kellene kérdezni mind a 156 érintett önkormányzat véleményét erről. Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy van-e további hozzászólás. Megállapítja, hogy hozzászólás nincs. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért Horváth Ferenc javaslatával, szavazzon. 
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


- Javaslat a helyben képződő hulladék kezeléséről szóló rendelet-tervezet elfogadására-245/2013.(IV.03.) PüB határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.1. elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Horváth Ferenc módosító indítványát, mely szerint a Remondis Tapolca Kft-nél el kellene érni, hogy aki vállalja a szelektív szemétgyűjtést, annak csökkenjen a szemétszállítási díja. Felelős:       Orbán  Péter PüB elnökHatáridő:  azonnal
Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a rendelet tervezet elfogadásával, szavazzon. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:- Javaslat a helyben képződő hulladék kezeléséről szóló rendelettervezet elfogadására-246/2013.(IV.03.) PüB határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.1. elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a helyben képződő hulladék kezelésről szóló rendelet tervezetet.Felelős:       Orbán  Péter PüB elnökHatáridő:  azonnal

A közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról – 242/2013.(III.18.) Képviselő-testületi határozat alapján11./ Napirendi pont: /Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 11. melléklete tartalmazza/ Hozzászólások:Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.Feladat volt még, hogy a Borhét külön soron szerepeljen a rendeletben, illetve a költségvetési oldal módosítása is szükséges a közterület kiadások elmaradások miatt. Krisztin N. László polgármester:  A rendelet 7. § felfüggesztésére tesz javaslatot. Ugyan polgármesteri hatáskör, de a képviselő társait megnyilatkoztatta a kiadandó területek ügyében. A 71-es főközlekedési út alatti átjárónál lévő 12 helyet nem javasolják kiadni. A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 4 főFolly Péter elnök-helyettes 9,35 órakor megérkezik az ülésre.Krisztin N. László polgármester:  5-600.000 Ft-ot fizettek területenként ezekért a helyekért a bérlők. A képviselői szándék a „zsibvásár” megszüntetésére irányul. Kérdésként merült fel, hogy az egyéb területek díjának emelésével nem lehet-e kompenzálni az emiatt kieső összeget. Folly Péter elnök-helyettes:  A cél az volt, hogy Badacsonyban a zsibvásár jelleget csökkentsék . Ennek része lenne a Greznár úrral való megegyezés, hogy a hinta és egyéb dolgok kikerülhessenek a központból. Kérdése, hogy ez a rendelet biztosíthatja-e, hogy ezeket a kérdéseket rendezni lehessen. A cél hosszabb távon egy olyan megállapodás, amely mindenkinek megfelelő. Orbán Péter elnök:  Greznár úr 100 %-ban magántulajdonban lévő területen folytatja a tevékenységét. A Bahart várhatóan meg fogja adni neki az engedélyt. Folly Péter elnök-helyettes: Véleménye szerint magánterületre is van beleszólása az Önkormányzatnak, ha van ehhez kellő akarat. Úgy gondolja, hogy mivel a Bahart-ban az Önkormányzatnak van tulajdonrésze ott is tudnánk erről tárgyalni és eredményt elérni. Ha másként nem megy, akkor a HÉSZ-ben lehetne ezt szabályozni. Krisztin N. László polgármester:  A Bahart-ban lévő tulajdonrészünk szinte semmire sem alkalmas. Tájékoztatásul elmondja, hogy a II. Balatoni komp beruházást várhatóan pont a 2 nagyrészvényes nem fogja támogatni. Egyetért azzal, hogy tárgyalást kellene folytatni és ez alapján megoldani Greznár Attila vállalkozó problémáját. Ehhez az kellene, hogy adjunk ajánlatot, hova tudna költözni. Véleménye szerint el kellene gondolkodni, hogy egy alkalmas pillanatban azt a magánterületet nem kellene-e megszerezni, ahol most jelenleg Greznár Attila tartózkodik. Javasolja, hogy a nap folyamán 17.00 órakor tartandó képviselői fórumom beszéljék meg ezt a kérdést. Horváth Márta osztályvezető: Folly képviselő úr úgy értelmezi, hogy a rendelet a magánterületekre is vonatkozik. Tájékoztatásul elmondja, hogy a Bahart betartja a rendeletet, minden egyes engedély kiadása előtt egyeztetnek hivatalunkkal. Folly Péter elnök-helyettes: Véleménye szerint a Balaton parti önkormányzatok tudják a rendeletükben foglaltakat érvényesíteni. dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Nagyrészt mindenkinek igaza van. A jelenlegi önkormányzati rendelet szerint magánterületen Greznár Attila működhet. Meg lehet úgy csinálni, hogy erre ne legyen lehetőség, de véleménye szerint is kompromisszum lenne szükséges. A Bahart Zrt-nek és a MÁV-nak a rendelet megküldésre került. Tegnapi napon hívták a Bahart-tól az óriáskerék elhelyezésével kapcsolatban. A kérelmet mivel már tavaly benyújtották erre vonatkozóan, így nincs akadálya, hogy a Bahart az engedélyét megadja hozzá.Folly Péter elnök-helyettes: Véleménye szerint az a magánterület, melyet kiad a tulajdonosa egy vállalkozó számára és a területre emberek mehetnek be, hogy ott szolgáltatásokat vegyenek igénybe, közterületnek minősül. dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A rendelet jelenlegi állapotában nem alkalmas arra, hogy ezt szabályozza, de van lehetőség a módosítására. Ha ilyen szándék van, akkor a 2. § módosításra szorul, hogy ne legyen ebből jogvita. Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy van e javaslat a bizottsági tagok részéről. Megállapítja, hogy további javaslat nincs. Javasolja a javaslat szerinti tervezet elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, szavazzon. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
- A közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról – 242/2013.(III.18.) Képviselő-testületi határozat alapján-247/2013.(IV.03.) PüB határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.1. elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek A közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosítását.Felelős:       Orbán  Péter PüB elnökHatáridő:  azonnal

Horváth Márta műszaki osztályvezető: A 71-es főközlekedési út alatti közterületekre vonatkozóan határozatot kellene hozni, hogy nem adhatóak ki. Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon. 
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 1 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:
- A közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról -248/2013.(IV.03.) PüB határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.1. nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsony 71-es főközlekedési út alatti közterületek ne kerüljenek kiadásra.Felelős:       Orbán  Péter PüB elnökHatáridő:  azonnalAlsó bazársor – volt óriáspalacsintázó elnevezésű – üzlethelyiség bérlete12./ Napirendi pont: /Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 12.. melléklete tartalmazza/ Hozzászólások:Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.Wolf Viktória aljegyző: Tájékoztat, hogy az elmúlt években 5.000 Ft/m2/szezon díjtétel volt meghatározva az Alsó-bazársori üzletekre, a Képviselő-testület március 14-i ülésén azonban 5.000 Ft/m2/hó összegben határozta meg a fizetési feltételeket. Horváth Márta műszaki osztályvezető: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Képviselő-testület által elfogadott 5000 Ft/m2/hó összeggel hatszoros árat állapított meg, mint ami az előző években volt. Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, szavazzon. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:- Alsó bazársor – volt óriáspalacsintázó elnevezésű – üzlethelyiség bérleti díja-249/2013.(IV.03.) PüB határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága2. felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.1. nem javasolja az 5.000 Ft/m2/szezon előterjesztés szerinti díjtétel elfogadását a badacsonyi Alsó-bazársori üzlethelyiségek bérleti díjára vonatkozóan. Felelős:        Orbán  Péter PüB elnökHatáridő:  azonnal
Badacsonyi Borhetek együttműködési megállapodás és költségvetési terv                         13./ Napirendi pont: /Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 13. melléklete tartalmazza/ Hozzászólások:Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.Horváth Ferenc bizottsági kültag:  Kérdése, hogy a Céh Turisztikai Egyesület elszámolását benyújtotta-e.Orbán Péter elnök:  Válaszában elmondja, hogy igen, benyújtották az anyagot. dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Az előző testületi ülésen született határozat alapján került összeállításra az előterjesztésben szereplő anyag. Tudomása szerint a Céh Egyesület múlt heti elnökségi ülésén tárgyalták a témát. A finanszírozással kapcsolatban vannak kérdések, melyekre a bizottságnak javaslatot kellene tenni a Képviselő-testület felé. Békássy János Céh Turisztikai Egyesület alelnöke: Mivel a Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a közterület bérleti díjak beszedését magánál tartja, kérik az összeg megállapítását, illetve az átutalás rendjének a meghatározását. Javasolja, hogy a rendezvény költségvetési tervezetének áttekintését követően tegyen javaslatot a bizottság. Javaslata, hogy július 5-ig kelljen átadni az Egyesület részére a meghatározott összeget.Horváth Ferenc bizottsági kültag:  A költségvetésben 5 m. Ft. szerepel, tehát a 2.6 pontban a %-os meghatározás helyett ezt az összeget kellene szerepeltetni. Folly Péter elnök-helyettes:  Kérdése, hogy tartható-e ez az 5 m. Ft., ami a rendezvény költségvetésében szerepel. Horváth Márta műszaki osztályvezető:  Elmondja, hogy reálisnak tűnik ez az összeg. Békássy János BCTE elnök-helyettes: Végeztek erre vonatkozó számításokat, ami alapján beszedhetőnek látszik ez az összeg. Folly Péter elnök-helyettes: Mivel előfinanszírozásról van szó, utólagos elszámolás mellett van-e elszámolási kötelezettség erről az összegről?Horváth Ferenc bizottsági kültag:  Felhívja a figyelmet arra, hogy ezt a kérdést a tervezet 2.7 pontja tartalmazza. Horváth Márta műszaki osztályvezető:  16 nappal számolva, átlagosan 2,5 m2 igénybevételt nézve 4,2 m. Ft. bevétellel lehet számolni. Orbán Péter elnök:  Amennyiben nem éri el a bevétel az 5 m. Ft-ot, akkor az Önkormányzatnak kell kiegészítenie.Horváth Ferenc bizottsági kültag:  Javaslata, hogy a tervezet 2.6 pontja úgy legyen módosítva, hogy az 5 m. Ft. kerüljön bele a %-os támogatás helyett, az elszámolást pedig a Képviselő-testület elé kell terjesztenie az Egyesületnek.Orbán Péter elnök:  Kéri a bizottság tagjait, hogy aki Horváth Ferenc módosító indítványát elfogadja, szavazzon. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:- Badacsonyi Borhetek együttműködési megállapodás és költségvetési terv -250/2013.(IV.03.) PüB határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága2. felkéri Orbán Pétert, a bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.b) a rendezvény lebonyolítását követően az elszámolást a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.a) a szerződés 2.6 pontjában 5 m. Ft. támogatás szerepeljen a százalékban meghatározott támogatás helyett.1. elfogadásra javasolja a Badacsonyi Borhetek rendezvényszervezői szerződés tervezetét az alábbi kiegészítéssel:Felelős:       Orbán  Péter PüB elnökHatáridő:  azonnal
A bizottsági ülés 10.20 órakor folytatódik. Orbán Péter elnök 10.07 órakor szünetet rendel el.Badacsonyi Borvidéki Borút Egyesület kérelme14./ Napirendi pont: /Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 14. melléklete tartalmazza/ Hozzászólások:Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető:  Összeget az Egyesület nem jelölt meg kérelmében, amekkora támogatást az Önkormányzat biztosítani tud, örömmel fogadnák. Békássy János: Elmondja, hogy a kérelem benyújtója Borbélyné Galambos Gabriella, aki sajnos egészségügyi okok miatt nem tudott megjelenni a bizottság ülésen, őt kérte meg, hogy erre vonatkozóan adjon tájékoztatást. A táblarendszer vandálok rongálták meg, illetve azok egy része megkopott, eltűnt. dr. Weller-Jakus Tamás jegyző:  Felhívja a figyelmet arra, hogy ha 300.000 Ft-ot meg nem haladó összegről van szó, a bizottság saját hatáskörben hozhat döntést a kérelemmel kapcsolatban. Orbán Péter elnök:  50.000 Ft. támogatás megítélését javasolja. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:- Badacsonyi Borvidéki Borút Egyesület kérelme-251/2013.(IV.03.) PüB határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága átruházott hatáskörében eljárva a Badacsonyi Borvidéki Borút Egyesület egységes táblarendszerének pótlásához 50.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít.  Tamás Lászlóné osztályvezetőFelelős:       Orbán  Péter PüB elnökkifizetésre a támogatási szerződés aláírását követő 15 naptámogatási szerződés megkötésére 15 napHatáridő:  elfogadásra azonnal, 

Településszemle tapasztalatai, idegenforgalmi idényre való felkészülés15./ Napirendi pont: /Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 15. melléklete tartalmazza/ Hozzászólások:Orbán Péter elnök: Az anyagból kiderül, hogy a badacsonyörsi strandon valószínű, hogy nem lehet a vizesblokkot használni, mert le van kötve a szennyvízcsatorna rendszerről.Horváth Márta műszaki osztályvezető: Ismerteti a kemping területén a szennyvíz rendszerrel kapcsolatos műszaki problémákat. Elmondja, hogy szabad strand esetén 100 fő/nap az engedélyezett létszám. Mobil WC jelenthetne megoldást, de az jelentős költséggel járna. Orbán Péter elnök: Kérdése, hogy műszakilag megoldható-e a szennyvízcsatorna hálózatra történő rácsatlakozás?Horváth Márta osztályvezető: A rácsatlakozáshoz tulajdonosi hozzájárulást kellene beszerezni-Orbán Péter elnök: Javasolja, hogy az Önkormányzat kérjen tulajdonosi hozzájárulást.Horváth Ferenc bizottsági kültag: A Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesületnek van egy együttműködési megállapodása az ingatlan tulajdonosaival, amely azt tartalmazza, hogy ugyan olyan feltételeket biztosítanak a fürdőzők számára, mint ami korábban volt. Horváth Márta műszaki osztályvezető: Ha pozitívan állna a tulajdonos a dologhoz, az idei évben akkor sem lesz megoldott a kérdés, mert terveztetni kell, valamint vízjogi engedélyt is kellene kérni. Orbán Péter elnök: Ha tudtunk erről a problémáról, miért nem tettünk már ezügyben lépéseket? Horváth Márta műszaki osztályvezető: A tulajdonos az ősz folyamán végezte el a leválasztást, ezt követően derült ki a műszaki probléma. Horváth Ferenc bizottsági kültag: Javaslata, hogy az Önkormányzat és a B.Ö.É.E. keresse meg a tulajdonost hivatalos levélben, és ezt a kérdést próbálják egymás között rendezni. Horváth Márta műszaki osztályvezető: Elmondja, hogy amikor a műszaki gond felmerült, Simonné Visi Erzsébetnek, a B.Ö.É.E elnökének azt javasolta, hogy vegye fel a kapcsolatot az ingatlan tulajdonosával a probléma megoldása érdekében. Meg kellene kérdezni, hogy megtörtént-e a kapcsolat felvétel és érkezett-e válasz.Orbán Péter elnök: Horváth Ferenc javaslatát kéri, hogy aki elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

-Településszemle tapasztalatai, idegenforgalmi idényre való felkészülés, badacsonyörsi fürdőhelyen illemhely működése - 252/2013.(IV.03.) PüB határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.1. Horváth Ferenc bizottsági kültag módosító indítványa alapján javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata és a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület keresse meg a tulajdonost hivatalos levélben, hogy a badacsonyörsi fürdőhelyen az illemhely üzemeltetése érdekében a szennyvízelvezetéssel kapcsolatos műszaki problémákat próbálják meg rendezni. Felelős:        Orbán  Péter PüB elnökHatáridő:  azonnal
Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: A badacsonytomaji Fő utcán van egy kátyú, melyet a Közútkezelő Kht. felé jelezni kellene.Békássy János BCTE elnök-helyettes: Felhívja a figyelmet arra, hogy az idei évben is megjelenik a gyapjas pille az erdős területeken. Az Önkormányzat illetékességi területén kéri figyelemmel kísérni az ellenük való védekezést.Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki a beszámoló elfogadásával egyetért, szavazzon. 
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
- Településszemle tapasztalatai, idegenforgalmi idényre való felkészülés-253/2013.(IV.03.) PüB határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.1. elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a településszemle tapasztalatai, idegenforgalmi idényre való felkészülésről szóló beszámolót.Felelős:        Orbán  Péter PüB elnökHatáridő:  azonnalBadacsony újság és TV pályázatok elbírálása16./ Napirendi pont: /Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 16. melléklete tartalmazza/ Hozzászólások:Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A pályáztatás a testületi határozatban foglaltak szerint megtörtént, a beérkezett pályázatok bontási jegyzőkönyvét az előterjesztés tartalmazza.Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy a bizottsági tagok részéről van-e kérdés, hozzászólás, javaslat. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. A pályázati kiírásban foglaltaknak Kalmár György egyéni vállalkozó ajánlata felel csak meg, javasolja, hogy az Önkormányzat vele kössön szerződést. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért javaslatával, szavazzon. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:- Badacsony újság és TV pályázatok elbírálása-254/2013.(IV.03.) PüB határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.1. nem javasolja Kalmár György pályázóval szerződés megkötését a Badacsony Újság és TV működtetése tárgyban. Felelős:       Orbán  Péter PüB elnökHatáridő:  azonnalJavaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet elfogadására17./ Napirendi pont: /Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 17. melléklete tartalmazza/ Hozzászólások:Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.Az előterjesztés II. része szerint kell a közszolgáltatót kijelölni és az erre vonatkozó szerződést megkötni. Felmérés készült a nem csatornázott ingatlanokról. Ez alapján, mivel a közszolgáltatás becsült ellenértéke a jogszabályban meghatározott értéket nem haladja meg, a közszolgáltató kiválasztására nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni. Négy vállalkozástól érkezett be árajánlat megkeresésünkre, melyek a szükséges feltételeknek megfelelnek.dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Az Önkormányzatnak kötelező e közszolgáltatást megszervezni. Az anyag elkészítését elég nagy munka előzte meg. A Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség felé 80.000 Ft. eljárási díjat kell fizetni, valószínű, hogy a révfülöpi telepet fogják kijelölni a folyékony szennyvíz elhelyezésére. Ahol ki van építve a szennyvízcsatorna hálózat kötelező a rákötés. Aki nem köt rá, talajterhelési díjat köteles fizetni. Ahol nincs kiépített szennyvízcsatorna hálózat, azokra vonatkozik a rendelet tervezet, az ingatlantulajdonos köteles lesz az Önkormányzat által megjelölt vállalkozóval elszállíttatni a keletkezett szennyvizét. Orbán Péter elnök: Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy kérdésük, hozzászólásuk van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.Horváth Ferenc bizottsági kültag: A nem közművel összegyújtott háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról szóló rendelet tervezet 11. Záró rendelkezések (4) bekezdésében foglaltakat javasolja törölni, mert a külterületeken sok helyen van vízbekötés (kerti csap), de más nincs. Ez olyan pontja lenne a rendeletnek, ami betarthatatlan. A 8. § (9) bekezdése módosuljon úgy, hogy amennyiben van vízvételezési lehetőség. dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Javasolja, hogy ez a rész kerüljön hatályon kívül. Horváth Ferenc bizottsági kültag: Véleménye szerint úgy kellene módosítani, hogy amennyiben szükséges. A rendelet tervezet 8. § (9) bekezdése úgy módosulna, hogy az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai az önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást kötelesek igénybe venni, kivéve, ha az adott ingatlanon nem keletkezik szennyvíz. A záró rendelkezések 11. § (4) bekezdése úgy módosulna, hogy a 30/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3. § (13) bekezdés jelen rendelkezése hatályon kívül kerül. dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Ha valaki nem tud elszámolni a keletkezett szennyvízével, annak környezetvédelmi bírságot kell fizetnie. Májusig szeretné teljes körűen erről a lakosságot tájékoztatni. Orbán Péter elnök:  Kéri a bizottság tagjait, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:- Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet elfogadására-255/2013.(IV.03.) PüB határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.b) A tervezet 8. § (9) bekezdése kerüljön módosításra: az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai az önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást kötelesek igénybe venni, kivéve, ha az adott ingatlanon nem keletkezik szennyvíz. a) A záró rendelkezések 11.§ (4) bekezdésében: a 30/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3.§ (13) bekezdés rendelkezése kerüljön hatályon kívül helyezésre.1. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek:dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A kommunális szennyvíz elszállítására a vállalkozói ajánlatok közül a legolcsóbbat javasolja elfogadásra. Felelős:       Orbán  Péter PüB elnökHatáridő:  azonnalFolly Péter bizottsági elnök-helyettes: Véleménye szerint a helyi vállalkozót, aki egyben a legolcsóbb ajánlatot tette, javasolja a bizottság a feladat elvégzésére. Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért Folly Péter bizottsági elnök-helyettes javaslatával, kézfeltartással jelezze. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:- Javaslat Badacsonytomaj Város területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatás ellátására-256/2013.(IV.03.) PüB határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben szereplő tartalommal, a nem közművel összegyújtott háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására Németh László egyéni vállalkozóval kössön közszolgáltatási szerződést. Felelős: Orbán  Péter PüB elnökHatáridő:  azonnal
dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Arra vonatkozóan is kellene javaslatot tennie a bizottságnak, hogy milyen időszakra szóljon ez a szerződés. Felhívja a figyelmet arra, hogy ez a közszolgáltatás a VN. Kft. tevékenységi körének kiegészítése lehetne. Véleménye szerint 2 évre lenne célszerű megkötni a szerződést Németh Lászlóval, addig utána lehetne járni a tevékenységi kör engedélyeztetésének, meg lehetne nézni, hogy mennyibe kerülne egy ilyen szippantós autó, mivel a környéken sehol nincs ilyen közszolgáltatás megszervezve. Orbán Péter elnök: Kéri, hogy aki dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javaslatával egyetért, kézfeltartással jelezze. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:- Javaslat Badacsonytomaj Város területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatás ellátására-257/2013.(IV.03.) PüB határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben szereplő tartalommal, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására Németh László egyéni vállalkozóval 2 év időtartamra kössön közszolgáltatási szerződést. Felelős:       Orbán  Péter PüB elnökHatáridő:  azonnalOrbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki a rendelet tervezet elfogadásával egyetért, szavazzon. 
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:
- Badacsonytomaj Város területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatás ellátására közszolgáltatási szerződés tervezet -258/2013.(IV.03.) PüB határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.1. elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben szereplő tartalommal, a nem közművel összegyújtott háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés tervezetet.Felelős:       Orbán  Péter PüB elnökHatáridő:  azonnal

Javaslat a 2013. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet-tervezet elfogadására18./ Napirendi pont: /Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 18. melléklete tartalmazza/ Hozzászólások:
Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága- Javaslat a 2013. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet-tervezet elfogadására -259/2013.(IV.03.) PüB határozat2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.1. elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2013. évre vonatkozóan az igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet-tervezetet.Felelős:        Orbán  Péter PüB elnökHatáridő:  azonnal
Javaslat a társadalmi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet-tervezet elfogadására, SZMSZ módosítására javaslat - 19./ Napirendi pont: /Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 19. melléklete tartalmazza/ Hozzászólások:Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Az anyag a közösség ellenes magatartásokról szóló rendelet átalakítása, aktualizált formája a helyi rendeletek alapján. Orbán Péter elnök:  Kéri a bizottság tagjait, hogy aki a rendelet tervezet elfogadásával egyetért, szavazzon. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága- Javaslat a Javaslat a társadalmi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet-tervezet elfogadására -260/2013.(IV.03.) PüB határozat2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.1. elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a társadalmi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet-tervezetet.Felelős:       Orbán  Péter PüB elnökHatáridő:  azonnalOrbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a Szervezeti és Működési Szabályzat előterjesztésben foglaltak szerinti módosításával, szavazzon. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:- Javaslat a Javaslat a társadalmi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet-tervezet alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása -261/2013.(IV.03.) PüB határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.1. elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint. Felelős:       Orbán  Péter PüB elnökHatáridő:  azonnal
Javaslat a járművek elhelyezéséről, parkolóhelyek biztosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadására20./ Napirendi pont: /Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 20. melléklete tartalmazza/ Hozzászólások:Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.dr Weller-Jakus Tamás jegyző: Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy az Alaptörvény alapján lehet ezt a kérdés szabályozni. Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet, szavazzon. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága- Javaslat a járművek elhelyezéséről, parkolóhelyek biztosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadására -262/2013.(IV.03.) PüB határozat2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.1. elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a járművek elhelyezéséről, parkolóhelyek biztosításáról szóló rendelet tervezetet. Felelős:       Orbán  Péter PüB elnökHatáridő:  azonnal2014. évi költségvetési koncepcióról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (1) bekezdése értelmében21./ Napirendi pont: /Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 21. melléklete tartalmazza/ Hozzászólások:Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.Horváth Ferenc bizottsági kültag: Az előterjesztésben a köznevelés részben szerepel, hogy a további üzemeltetési költségeket (technikai dolgozók bére, közüzemi díjak, karbantartás,felújítás,stb.) az önkormányzat saját bevételei terhére fizeti ki. Kérdése, hogy kinek lett kifizetve és milyen jogcímen? Wolf Viktória aljegyző: A jelenlegi szabályozás szerint ezeket a költségeket az Önkormányzatoknak kell kifizetnie.dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Az Önkormányzatoknak minden évben lehetősége van nyilatkozni, hogy akar változtatni ezen a metóduson. Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, szavazzon. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:- 2014. évi költségvetési koncepció elfogadása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (1) bekezdése alapján -263/2013.(IV.03.) PüB határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.1. elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése alapján a 2014. évi költségvetési koncepciót.Felelős:       Orbán  Péter PüB elnökHatáridő:  azonnal
Jóna János kérelme a 896 hrsz-ú közterület lezárása ügyében22./ Napirendi pont: /Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 22. melléklete tartalmazza/ Hozzászólások:Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.Horváth Márta osztályvezető: Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a műszaki osztály kapott egy bejelentést, melyben kérték a kapu elbontását. A bejelentést kivizsgálták, megállapításra került, hogy az út papíron létezik csak. Három ingatlantulajdonos kéri, hogy maradhasson a kapu. Horváth Ferenc bizottsági kültag: Mivel önkormányzati területről van szó, javasolja a kapu elbontását, mert el fogják birtokolni a területet. Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a II. sz. határozati javaslat elfogadásával, szavazzon. 
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:- Jóna János kérelme a 896 hrsz-ú közterület lezárása ügyében -2642013.(IV.03.) PüB határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.1. az előterjesztés szerinti II. számú határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. Felelős:       Orbán  Péter PüB elnökHatáridő:  azonnal

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról23./ Napirendi pont: /Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza/ Hozzászólások:Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a Keresztury ház bérleti szerződése ügyében prof. Pusztay János haladékot kért az időközben bekövetkezett változások miatt. Orbán Péter elnök:  Kéri a bizottság tagjait, hogy aki a beszámoló elfogadásával egyetért, szavazzon. 
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:- Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról -265/2013.(IV.03.) PüB határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.1. elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a lejárt határidejű önkormányzati döntésekről szóló beszámolót.Felelős:       Orbán  Péter PüB elnökHatáridő:  azonnal
dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Dr. Szörtsey Zoltán fogorvos levelét ismerteti a helyettesítésre és a praxisra vonatkozóan. Amennyiben talál vevőt a praxisra, akkor az ellátási körzetébe tartozó önkormányzatok hozzájárulására is szükség lesz. Levelében kéri, hogy a magánrendelésre vonatkozó szerződése alapján, mivel a rendelőben fogászati ellátás nem történik, ne kelljen díjat fizetnie, a tevékenységét szünetelteti.  Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Megkérdezi, hogy az Önkormányzatnak van-e döntési joga, hogy kinek adja el a praxis jogot?dr.Weller-Jakus Tamás jegyző: Válaszában elmondja, hogy az Önkormányzatnak egyetértési joga van. Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért dr. Szörtsey Zoltán magánrendelésre vonatkozó kérelmével, szavazzon. 
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
- Dr. Szörtsey Zoltán kérelme fogorvosi magánrendelés szüneteltetésére -266/2013.(IV.03.) PüB határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.1. elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek dr. Szörtsey Zoltán fogorvos kérelmét a magánrendelés szüneteltetésére.Felelős:       Orbán  Péter PüB elnökHatáridő:  azonnal
Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről24./ Napirendi pont: /Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 24. melléklete tartalmazza/ Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. A beszámoló elfogadását javasolja. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon. Hozzászólások:Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:- Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről -267/2013.(IV.03.) PüB határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.1. elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót. Felelős:       Orbán  Péter PüB elnökHatáridő:   azonnal

Orbán Péter elnök: Javasolja sürgősségi indítványként tárgyalni a Badacsonytomaj VN. Kft. ügyvezetői állásának betöltésére vonatkozó pályázati kiírást. Badacsonytomaj VN. Kft. ügyvezetői állásának betöltésére pályázati kiírásSürgősségi indítvány25./ Napirendi pont: /Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 25. melléklete tartalmazza/ Hozzászólások:Orbán Péter elnök: Pályázatot kell kiírni a VN. Kft. ügyvezetői álláshelyre.Horváth Ferenc bizottsági kültag: Javasolja, hogy ne megbízásos jogviszony, hanem munkaviszony keretében legyen meghirdetve az álláshely, és legyen benne 3 hónap próbaidő kikötve a munkaviszony létesítését követően. Véleménye szerint a bérezés megegyezés kérdése legyen.Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki Horváth Ferenc bizottsági kültag módosító indítványát elfogadja, szavazzon. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:- Badacsonytomaj VN. Kft. ügyvezetői állásának betöltésére pályázati kiírás -268/2013.(IV.03.) PüB határozat a bérezés megegyezés alapján kerüljön megállapításra 3 hónap próbaidő kerüljön kikötésre az ügyvezetői tisztség ellátása munkaviszony keretében történjen1. a Badacsonytomaj VN. Kft. ügyvezetői állásának betöltésére vonatkozó pályázati kiírást Horváth Ferenc módosító indítványa alapján az alábbiak szerint javasolja elfogadni a Képviselő-testületnek:Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Felelős:       Orbán  Péter PüB elnökHatáridő:  azonnalOrbán Péter elnök megköszöni a bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, több napirendi pont nem lévén az ülést 11,20  órakor bezárja.

K.m.f.

jegyzőkönyv hitelesítőelnök Vargáné Szőke Judit Orbán Péter

 Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Ma 2019. August 26., Montag, Izsó napja van. Holnap Gáspár napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!