Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2021. évi jegyzőkönyvek 2021.02.17 Társulási Tanács
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

2021.02.17 Társulási Tanács

There are no translations available.

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÉS ÁBRAHÁMHEGY, SALFÖLD KÖZSÉGEK

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODAI ELLÁTÁSÁT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA

2/2021.(II.17.) TÁRSULÁSI TANÁCSI HATÁROZATA


-->> TT 2021 évi költségvetése javított.xls <<--


Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás Társulási Tanácsának a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás Társulási Tanácsának elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

 1. Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás 2021. évi költségvetését a határozat 1-12. mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyja az alábbiak szerint:

a)       Kiadási főösszege                                         83.192.000 Ft, melyből

aa)   Költségvetési kiadások                                    254.000 Ft,

ebből:

1. személyi juttatások:                                              0 Ft

2. munkaadókat terhelő

járulékok és szociális hozzájárulási adó:                 0 Ft

3. dologi kiadások:                                          254.000 Ft

4. ellátottak pénzbeli juttatásai:                                 0 Ft

5. egyéb működési célú kiadások:                              0 Ft

6. beruházási kiadások:                                             0 Ft

7. felújítások:                                                            0 Ft

8. egyéb felhalmozási célú kiadások:                         0 Ft

ab) Finanszírozási kiadások                             82.938.000 Ft.

b)      Bevételi főösszege                                         83.192.000  Ft, melyből:

ba) működési célú támogatások Áht. belül:      81.792.000  Ft

bb) felhalmozási célú támogatások Áht. belülről:             0 Ft

bc) közhatalmi bevételek:                                                0 Ft

bd) működési bevételek:                                     1.400.000 Ft

be) felhalmozási bevételek:                                              0 Ft

bf)  működési célú átvett pénzeszközök:                          0 Ft

bg) felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                      0 Ft

bh) Finanszírozási bevételek                                            0 Ft

c)   Általános tartalék:                                           0 Ft

d)  Céltartalék:                                                     0 Ft

e)   Beruházások:                                                  0 Ft

f)   Felújítások:                                                     0 Ft

g)   Költségvetési engedélyezett létszámkeret:       0 fő

 

 1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda, Mini Bölcsőde és Bölcsőde – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 14. –
 2. 2021. évi költségvetésének

a)       Kiadási főösszegét                                        82.938.000 Ft, melyből

bb)  Költségvetési kiadások                               82.938.000 Ft,

ebből:

1. személyi juttatások:                                 59.542.000 Ft

2. munkaadókat terhelő

járulékok és szociális hozzájárulási adó:   10.062.000 Ft

3. dologi kiadások:                                      11.956.000 Ft

4. ellátottak pénzbeli juttatásai:                                 0 Ft

5. egyéb működési célú kiadások:                              0 Ft

6. beruházási kiadások:                               1.378.000 Ft

7. felújítások:                                                             0 Ft

8. egyéb felhalmozási célú kiadások:                          0 Ft

ab) Finanszírozási kiadások                                             0 Ft.

b)      Bevételi főösszegét                                         82.938.000 Ft, melyből:

ba) működési célú támogatások Áht. belül:                  0 Ft

bb) felhalmozási célú támogatások Áht. belülről:          0 Ft

bc) közhatalmi bevételek:                                             0 Ft

bd) működési bevételek:                                               0 Ft

be) felhalmozási bevételek:                                           0 Ft

bf)  működési célú átvett pénzeszközök:                        0 Ft

bg) felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                   0 Ft

bh) Finanszírozási bevételek                          82.938.000 Ft

c)   Általános tartalék:                                           0 Ft

d)  Céltartalék:                                                     0 Ft

e)   Beruházások:                                                  0 Ft

f)   Felújítások:                                                     0 Ft

g)   Költségvetési engedélyezett létszámkeretét   14 Fő

elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László TT elnök

Bolfné Tóth Melinda óvodavezető

Tamás Lászlóné Költségvetési- és adóosztály vezetője

 

 

 

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÉS ÁBRAHÁMHEGY, SALFÖLD KÖZSÉGEK

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODAI ELLÁTÁSÁT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA

3/2021.(II.17.) TÁRSULÁSI TANÁCSI HATÁROZATA

Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás Társulási Tanácsának a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás Társulási Tanácsának elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeknek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-ában biztosított jogkörében eljárva saját bevételeinek várható összegét 1.400.000,- Ft összegben állapítja meg, valamint a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege vonatkozásában nemleges döntést hoz.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László TT elnök

Bolfné Tóth Melinda óvodavezető

Tamás Lászlóné Költségvetési- és adóosztály vezetője

 


 

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÉS ÁBRAHÁMHEGY, SALFÖLD KÖZSÉGEK

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODAI ELLÁTÁSÁT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS

TÁRSULÁSI TANÁCSA ELNÖKÉTŐL

8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

Telefon: 87/571-270

Fax: 87/471-289

E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

 

Szám: 1/   -     /2021.

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS

Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek

Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás

2021. évi költségvetéséről középtávú tervének meghatározásáról

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország Kormánya által a 478/2020.(XI.3.) Kormányrendeletben veszélyhelyzetet hirdetett ki, mely veszélyhelyzet 2021. február 8-ával történő megszüntetéséről döntött a 26/2021.(I.29.) Kormányrendeletben. A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében, 2021. február 8. napjától, Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Fentiek alapján a veszélyhelyzeti jogrend 2020. november 4. óta folyamatos, azaz a veszélyhelyzet megszűnéséig továbbra sem tartható képviselő-testületi ülés, illetve közmeghallgatás.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján („Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”) a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét továbbra is a polgármester gyakorolja.

A Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség 2020. november 10. napján kiadott, TKF-1/1793/1/2020. iktatószámú tájékoztatója értelmében a katasztrófavédelmi törvény 46.§ (4) bekezdése alapján sem a képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének Mötv. szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre. A tájékoztató leírja azt is, hogy arra természetesen van mód, főleg a kialakult járványügyi helyzetben a polgármester emailban vagy más módon kikérje a képviselő-testület tagjainak véleményét, a döntés felelőssége azonban a polgármesteré. Jelen előterjesztéshez kapcsolódóan a TT tagjainak véleményét kikérem a döntés meghozatala előtt.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény – a továbbiakban: Nkt. – 83.§ (2) bekezdés c) pontja értelmében a köznevelési intézmény fenntartójának feladata meghatározni a köznevelési intézmény költségvetését.

 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény – a továbbiakban: Áht. – 24. § (4) bekezdése rögzíti, hogy „A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d) 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait”

Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet – a továbbiakban: Ávr. – 29.§ (3) bekezdése értelmében „A társulás költségvetési határozatának szerkezetére és elkészítésére a 24. §-t, a 27. §-t és a 28. §-t kell alkalmazni azzal, hogy a 24. § (2) bekezdése szerinti költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat a társulás költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között kell szerepeltetni, az önkormányzati hivatal és a jegyző alatt a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó önkormányzati hivatalt és az azt vezető jegyzőt is érteni kell.”

 

A Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde fenntartóját tekintve a Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulása alá tartozik, melynek megfelelően az intézmény 2021. évi költségvetésének elfogadása a Társulási Tanács hatásköre.

A költségvetés-tervezés során, az intézmény vezetőjével a szükséges egyeztetés lezajlott, melyről jegyzőkönyv felvételére sor került, illetve ez alapján és a hatályos jogszabályi előírásokat követve a költségvetés tervezése és előkészítése megtörtént (előterjesztés mellékleteként csatolva).

A társönkormányzatok által létszámarányosan fizetendő támogatáson felül az intézmény működtetéséhez szükséges fedezet Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésébe, pénzeszköz átadás jogcímen beépítésre került.

 

A további jogszabályi háttérről az alábbi tájékoztatást adom.

 

Áht. 23. §

(1) A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

(2)  A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok

szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok

szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

(4) A Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.

24. § (1)

(2)  A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

(3)  A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

(4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b)  a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c)  a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d)  a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

25. § (1)  Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszedhessék, kiadásaikat teljesítsék.

(2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik.

(3) Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát vesztette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(4) A (3) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület részére a polgármester beszámol. A képviselő-testület az új költségvetési rendeletet az (1) és (3) bekezdés szerint beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el.

 

26. § (1)  A nemzetiségi önkormányzatra, a társulásra és az általuk irányított költségvetési szervekre a 23-25. § rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy

a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,

b) a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete vagy a társulási tanács gyakorolja,

c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy a társulási tanács elnöke látja el,

d) a jegyző részére meghatározott feladatokat - a helyi nemzetiségi önkormányzatok kivételével - az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalvezetője vagy a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője látja el.

(2) A térségi fejlesztési tanácsra a 23-25. § rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni, a képviselő-testület hatáskörét a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, a polgármester részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője látja el.

 

28. §  (1) A fejezeti kezelésű előirányzatok, a központi kezelésű előirányzatok és az elkülönített állami pénzalapok költségvetési kiadási előirányzatai felhasználásának szabályait a fejezetet irányító szerv vezetője az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben, a központi költségvetés uniós fejlesztések fejezetébe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg. Jogalkotási jog hiányában a fejezetet irányító szerv vezetője - az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével - szabályzatot ad ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti rendeletben, belső szabályzatban a felhasználást - a költségvetési évre tekintet nélkül - mindaddig szabályozni kell, amíg annak eredeti vagy módosított kiadási előirányzatai terhére kifizetés teljesíthető.

 

28/A. § (1)

(2) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap, társadalombiztosítás pénzügyi alapja központi költségvetésről szóló törvényben, a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szerv költségvetési rendeletben, határozatban megállapított bevételi és kiadási előirányzatai egységes rovatrend szerinti részletezéséről a Kormány rendeletében foglaltak szerint elemi költségvetést kell készíteni. A Kormány rendelete elrendelheti az elemi költségvetésben egyéb, a gazdálkodással összefüggő tervadatok szerepeltetését is.

(3) A központi költségvetésről szóló törvénynek és az elemi költségvetésnek a költségvetési kiadások és bevételek előirányzata szintjén - ha a központi költségvetésről szóló törvény a kiemelt előirányzatokat is megállapítja a kiemelt előirányzatok szintjén - meg kell egyeznie. A költségvetési rendeletnek, határozatnak és az elemi költségvetésnek kiemelt előirányzati és finanszírozási bevételi előirányzati, finanszírozási kiadási előirányzati szinten meg kell egyeznie.

(4)

A bemutatott mérlegek szöveges indokolása:

A Társulás költségvetési bevételei 2021. évben mindösszesen 83.192.000  Ft  összegben kerültek tervezésre.

A bevételek tartalmazzák Magyarország központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete szerinti, a fenntartó önkormányzatok által fizetendő működési célú támogatás összege: 81.792.000 Ft, működési bevétel: 1.400.000 Ft.  A Társulás finanszírozási kiadásai 82.938.000 Ft,  dologi kiadás: 254.000 Ft  összegben kerültek tervezésre.

Az óvoda kiadásai kiemelt kiadási jogcímenként a következőképpen alakulnak:

- személyi juttatások:                                                             59.542.000 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó:  10.062.000 Ft

- dologi kiadások:                                                                   11.956.000 Ft

- beruházási kiadások:                                                              1.378.000 Ft

A személyi juttatások a garantált bérminimum figyelembe vételével kerültek tervezésre, a Kjt előírásai alapján. A dajkák illetve a pedagógiai asszisztensek a 326/2013 (VIII.30)  Korm.rendelet 32/A  pontja alapján a garantált bérminimum 110%-al került tervezésre.

Az Illetményhez kapcsolódó járulék 15,5%  A dologi kiadások  bázis alapon kerültek tervezésre.  Minimális beruházással számol az intézmény, amelyben laptop és az elhasználódott berendezési tárgyak (szekrények) cseréje került tervezésre.

Bevételei a finanszírozási bevételekből 82.938.000 Ft,  tevődik össze.

Az Óvoda, és bölcsőde működtetéséhez a normatív állami támogatás összegét Badacsonytomaj Város Önkormányzat veszi igénybe 51.165.730,- Ft összegben, melyhez támogatásként a Társuláshoz tartozó önkormányzatok 2021. évben 31.772.270,- Forintot tesznek gyermeklétszám arányosan.  Ábrahámhegy község önkormányzat területéről 3 gyermek, míg Salföld Község területéről jelenleg nem jár egy fő sem. A költségvetés főösszegét tekintve 469.310Ft/fő összeg az évi támogatás. A létszám az igénylés során 67,7 fő volt.

Az előző évben  385.260,- Ft/Fő  összeggel kellett kiegészíteni az intézmény költségvetését, mely az idei évben megnövekedett. Ennek oka a béremelés, illetve a nyugdíjazás miatti egy fő 8 hónapig tartó párhuzamos foglalkoztatása, illetve jelentős összegben jelentkezik a jubileumi jutalom a nyugdíjba vonuló kollégának.

 

A Társulás nem tervez többéves kihatással járó döntéseket, így azok számszerűsítésének évenkénti bontása és összesítése nemleges.

A Társulás nem tervez közvetett támogatásokat nyújtani, így ezek kimutatása nemleges.

 

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontja szerinti  Áht. 29/A.§ szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak, adósságot keletkeztető jogügyletekből eredő fizetési kötelezettsége a költségvetési évet követő három évre várható összege 0,  tekintettel,  hogy ilyen jellegű fejlesztéseket nem tervez a Társulás.

Az Áht. 29/A.§-a a középtávú tervezés keretein belül előírja - a Stabilitási törvény 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján -, hogy az önkormányzatok mellett a társulásoknak is határozatban kell megállapítaniuk - az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. évi (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint - saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

 

Áht. 29/A.§ „A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) Gst. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”


A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

 

 

 

 

 

Rovat megnevezése

Rovatszám

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

 

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

 

 

 

 

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

 

 

 

 

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

 

 

 

 

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

 

 

 

 

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

 

 

 

 

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

 

 

0

 

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

 

 

 

 

ebből: befektetési jegyek

B8121

 

 

 

 

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

 

 

 

 

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

 

 

 

 

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

 

 

 

 

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

 

 

 

 

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

 

 

0

 

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

B821

 

 

 

 

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

 

 

 

 

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

 

 

 

 

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

 

 

 

 

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

 

 

 

 

ebből: más kormányok

B824

 

 

 

 

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

 

 

 

 

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

 

 

0

 

 

 

 

 

Rovat megnevezése

Rovat-szám

saját bevételek 2020.

saját bevételek 2021.

saját bevételek 2022.

saját bevételek 2023.

353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

 

 

 

 

 1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,

 

 

 

 

 1. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

 

 

 

 

 1. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

 

 

 

 

 1. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

 

 

 

 

 1. bírság-, pótlék- és díjbevétel,

 

 

 

 

 1. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

 

 

 

 

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

 

Fentiekre tekintettel kérem a T. Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

 

Badacsonytomaj, 2021. február 10.

 

Krisztin N László

Társulási Tanács Elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. HATÁROZATI JAVASLAT

…./2021.(   .    .) Társulási Tanács határozata

Badacsonytomaj Város És Ábrahámhegy, Salföld Községek

Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulás

Társulási Tanácsának a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró

Badacsonytomaj Város És Ábrahámhegy, Salföld Községek

Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulás

Társulási Tanácsának elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

 1. Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás 2021. évi költségvetését a határozat 1-12. mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyja az alábbiak szerint:

a)       Kiadási főösszege                                         83.192.000 Ft, melyből

aa)   Költségvetési kiadások                                    254.000 Ft,

ebből:

1. személyi juttatások:                                              0 Ft

2. munkaadókat terhelő

járulékok és szociális hozzájárulási adó:                 0 Ft

3. dologi kiadások:                                          254.000 Ft

4. ellátottak pénzbeli juttatásai:                                 0 Ft

5. egyéb működési célú kiadások:                              0 Ft

6. beruházási kiadások:                                             0 Ft

7. felújítások:                                                            0 Ft

8. egyéb felhalmozási célú kiadások:                         0 Ft

ab) Finanszírozási kiadások                             82.938.000 Ft.

 

b)      Bevételi főösszege                                         83.192.000  Ft, melyből:

ba) működési célú támogatások Áht. belül:      81.792.000  Ft

bb) felhalmozási célú támogatások Áht. belülről:             0 Ft

bc) közhatalmi bevételek:                                                0 Ft

bd) működési bevételek:                                    1.400.000 Ft

be) felhalmozási bevételek:                                              0 Ft

bf)  működési célú átvett pénzeszközök:                          0 Ft

bg) felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                      0 Ft

bh) Finanszírozási bevételek                                            0 Ft

 

c)   Általános tartalék:                                           0 Ft

d)  Céltartalék:                                                     0 Ft

e)   Beruházások:                                                  0 Ft

f)   Felújítások:                                                     0 Ft

g)   Költségvetési engedélyezett létszámkeret:       0 fő

 

 

 

 

 

 1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda, Mini Bölcsőde és Bölcsőde – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 14. –
 2. 2021. évi költségvetésének

a)       Kiadási főösszegét                                        82.938.000 Ft, melyből

bb)  Költségvetési kiadások                               82.938.000 Ft,

ebből:

1. személyi juttatások:                                 59.542.000 Ft

2. munkaadókat terhelő

járulékok és szociális hozzájárulási adó:   10.062.000 Ft

3. dologi kiadások:                                      11.956.000 Ft

4. ellátottak pénzbeli juttatásai:                                 0 Ft

5. egyéb működési célú kiadások:                              0 Ft

6. beruházási kiadások:                               1.378.000 Ft

7. felújítások:                                                             0 Ft

8. egyéb felhalmozási célú kiadások:                          0 Ft

ab) Finanszírozási kiadások                                             0 Ft.

 

b)      Bevételi főösszegét                                         82.938.000 Ft, melyből:

ba) működési célú támogatások Áht. belül:                  0 Ft

bb) felhalmozási célú támogatások Áht. belülről:          0 Ft

bc) közhatalmi bevételek:                                             0 Ft

bd) működési bevételek:                                               0 Ft

be) felhalmozási bevételek:                                           0 Ft

bf)  működési célú átvett pénzeszközök:                        0 Ft

bg) felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                   0 Ft

bh) Finanszírozási bevételek                          82.938.000 Ft

 

c)   Általános tartalék:                                           0 Ft

d)  Céltartalék:                                                     0 Ft

e)   Beruházások:                                                  0 Ft

f)   Felújítások:                                                     0 Ft

g)   Költségvetési engedélyezett létszámkeretét   14 Fő

elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László TT elnök

Bolfné Tóth Melinda óvodavezető

Tamás Lászlóné Költségvetési- és adóosztály vezetője

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. HATÁROZATI JAVASLAT

…./2021.(   .    .) Társulási Tanács határozata

Badacsonytomaj Város És Ábrahámhegy, Salföld Községek

Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulás

Társulási Tanácsának a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró

Badacsonytomaj Város És Ábrahámhegy, Salföld Községek

Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulás

Társulási Tanácsának elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeknek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-ában biztosított jogkörében eljárva saját bevételeinek várható összegét 1.400.000,- Ft összegben állapítja meg, valamint a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege vonatkozásában nemleges döntést hoz.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László TT elnök

Bolfné Tóth Melinda óvodavezető

Tamás Lászlóné Költségvetési- és adóosztály vezetője