Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2013. évi jegyzőkönyvek 20130124 együttes orvosok céh
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

20130124 együttes orvosok céh

There are no translations available.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének, Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24-én (csütörtökön) 8.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Rózsakő termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott nyílt, együttes üléséről.

 

Jelen vannak:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Krisztin N. László                       polgármester

Dr. Magó Ágnes                          képviselő

Forintos Ervin                             képviselő

Folly Péter                                   képviselő

Orbán Péter                               képviselő

Rajzó Ildikó                                képviselő

Simonné Visi Erzsébet                 képviselő                                                       (7 fő)

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Vella Ferenc Zsolt                      polgármester

Kovács József                            alpolgármester

Gáspár József                             képviselő                                                       (3 fő)

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Vollmuth Péter                         polgármester

Horváth István                         alpolgármester

Potornai Edit                            képviselő

Széllné Péber Szilvia                 képviselő                                                         (4 fő)

 

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Fábián Gusztáv                         polgármester

Somogyi Márk                          képviselő                                                         (2 fő)

 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Balassa Balázs             polgármester                                                                            (1 fő)

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:

Fuchs Henrik                            polgármester

Kuti Istvánné                            alpolgármester

Perger János                            képviselő

Piros Zita                                   képviselő                                                      (4 fő)

 

MEGHÍVOTTAK:

Dr. Weller-Jakus Tamás                 jegyző

dr. Harkai Barbara                          jegyző

dr. Szabó Tímea                           körjegyző

dr. Sellyei Ferenc                         gyermekorvos

Békássy János                             Céh Turisztikai Egyesület alelnöke

Nagy Miklós                                Céh Turisztikai Egyesület

Weller Andrásné                          Céh Turisztikai Egyesület

Borbélyné G. Gabriella                  Céh Turisztikai Egyesület

Tóthné S. Zsuzsanna                    jkv. vezető

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent Önkormányzatok Képviselő-testületeinek tagjait és a meghívottakat az együttes ülésen.

 

Megállapítja, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7 tagja közül 7 fő jelen van, így Badacsonytomaj Város Önkormányzata részéről az ülés határozatképes.

Vella Ferenc Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket.

 

Megállapítja, hogy Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagja közül 3 fő jelen van, így Ábrahámhegy Község Önkormányzata részéről az ülés határozatképes.

 

Vollmuth Péter polgármester köszönti a megjelenteket.

 

Megállapítja, hogy Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagja közül 4 fő jelen van, így Badacsonytördemic Község Önkormányzata részéről az ülés határozatképes.

 

Fuchs Henrik polgármester köszönti a megjelenteket.

 

Megállapítja, hogy Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagja közül 4 fő jelen van, így Balatonrendes Község Önkormányzata részéről az ülés határozatképes.

Fábián Gusztáv polgármester köszönti a megjelenteket.

 

Megállapítja, hogy Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3 tagja közül 2 fő jelen van, így Salföld Község Önkormányzata részéről az ülés határozatképes.

Krisztin N. László polgármester: Jelen van az együttes ülésen Balassa Balázs, Szigliget polgármestere, aki már az ülés előkészítésének időszakában jelezte, hogy Képviselő-testületük nem tud határozatképes lenni. Ebben az ügyben a Képviselő-testülete részéről teljes körű felhatalmazással, tanácskozási joggal van jelen. Mivel több önkormányzat érintett a Céh Turisztikai Egyesülettel kapcsolatos témában, ezért készült a „Tájékoztató a Céh Turisztikai Egyesülettel kötött középtávú együttműködési megállapodás felülvizsgálata” című előterjesztés. Ha döntési helyzetbe kerülnek az önkormányzatok, akkor Szigliget Képviselő-testülete Balassa Balázs polgármester itt elhangzó nyilatkozata alapján fogja meghozni döntését.

Megállapítja, hogy az együttes ülés határozatképes.

Jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

1/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester: Jegyzőkönyv hitelesítőknek Folly Péter és Forintos Ervin képviselőket javasolja. Kéri Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, ha egyetértenek a javaslattal, kézfeltartással jelezzék.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

2/2013.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testület Polgármesterének javaslatára Folly Péter és Forintos Ervin képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester: Jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

……/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről –

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Vella Ferenc Zsolt polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Vella Ferenc Zsolt polgármester: Jegyzőkönyv hitelesítőnek Gáspár József képviselőt javasolja. Kéri Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, ha egyetértenek a javaslattal, kézfeltartással jelezzék.

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

…../2013.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Gáspár József  képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Vella Ferenc Zsolt polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

 

 

Vollmuth Péter polgármester: Jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

2/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről –

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Vollmuth Péter polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vollmuth Péter polgármester

Vollmuth Péter polgármester: Jegyzőkönyv hitelesítőnek Széllné Péber Szilvia képviselőt javasolja. Kéri Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, ha egyetértenek a javaslattal, kézfeltartással jelezzék.

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

3/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Széllné Péber Szilvia  képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Vollmuth Péter polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vollmuth Péter polgármester

Fábián Gusztáv polgármester: Jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

……/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről –

 

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Fábián Gusztáv polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester

Fábián Gusztáv polgármester: Jegyzőkönyv hitelesítőnek Somogyi Márk képviselőt javasolja. Kéri Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, ha egyetértenek a javaslattal, kézfeltartással jelezzék.

 

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

…../2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Somogyi Márk  képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Fábián Gusztáv polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester

 

Fuchs Henrik polgármester: Jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

……/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről –

 

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Fuchs Henrik polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Fuchs Henrik polgármester

Fuchs Henrik polgármester: Jegyzőkönyv hitelesítőnek Piros Zita képviselőt javasolja. Kéri Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, ha egyetértenek a javaslattal, kézfeltartással jelezzék.

 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

…../2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesterének javaslatára Piros Zita  képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Fuchs Henrik polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Fuchs Henrik polgármester

 

 

 

Krisztin N. László polgármester: Elmondja, hogy a meghívóban 2 napirendi pont szerepel. Kéri a Képviselő-testületeket, ha a meghívóban szereplő napirendi pontokat el tudják fogadni az együttes ülés alapjául, szavazzanak.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

3/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. január 24. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

 1. Gyermekorvossal és fogorvossal megkötött feladat ellátási szerződések felülvizsgálata

(előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj Várospolgármestere)

 

 1. Tájékoztató a CÉH Turisztikai Egyesülettel kötött középtávú együttműködési megállapodás felülvizsgálat

(előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj Várospolgármestere)

 

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

…../2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. január 24. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

 1. Gyermekorvossal és fogorvossal megkötött feladat ellátási szerződések felülvizsgálata

(előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj Várospolgármestere)

 

 1. Tájékoztató a CÉH Turisztikai Egyesülettel kötött középtávú együttműködési megállapodás felülvizsgálat

(előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj Várospolgármestere)

 

A Képviselő-testület utasítja Vella Ferenc Zsolt  polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

4/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. január 24. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

 1. Gyermekorvossal és fogorvossal megkötött feladat ellátási szerződések felülvizsgálata

(előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj Várospolgármestere)

 

 1. Tájékoztató a CÉH Turisztikai Egyesülettel kötött középtávú együttműködési megállapodás felülvizsgálat

(előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj Város polgármestere)

 

A Képviselő-testület utasítja Vollmuth Péter  polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vollmuth Péter polgármester

 

 

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

…../2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. január 24. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

 1. Gyermekorvossal és fogorvossal megkötött feladat ellátási szerződések felülvizsgálata

(előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj Város polgármestere)

 

 1. Tájékoztató a CÉH Turisztikai Egyesülettel kötött középtávú együttműködési megállapodás felülvizsgálat

(előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj Város polgármestere)

 

A Képviselő-testület utasítja Fábián Gusztáv  polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester

 

 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

…../2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. január 24. napján megtartott együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

 1. Gyermekorvossal és fogorvossal megkötött feladat ellátási szerződések felülvizsgálata

(előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj Várospolgármestere)

 

 1. Tájékoztató a CÉH Turisztikai Egyesülettel kötött középtávú együttműködési megállapodás felülvizsgálat

(előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj Város polgármestere)

 

A Képviselő-testület utasítja Fuchs Henrik  polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Fuchs Henrik polgármester

 

 

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont:

Gyermekorvossal és fogorvossal megkötött feladat ellátási szerződések felülvizsgálata

 

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester: Ismerteti Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 272/2012. számú határozatát. (2. számú melléklet). Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kiegészítés.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Az előterjesztés minden érintett önkormányzat részére 2012. decemberében kiküldésre került. A praxis törvény változása miatt szükséges együttes ülés keretében megtárgyalni az előterjesztést, mert felül kellett vizsgálni a feladat ellátási szerződéseket, melyet minden önkormányzat külön kötött meg az orvosokkal. Az egészségügyről szóló törvény alapján vegyes körzet esetében egy közös feladat ellátási szerződést kell kötni. Tavalyi évben Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete megpróbálta az Egészségház tárgyi feltételeinek biztosításához az érintett önkormányzatok hozzájárulását kérni.

Krisztin N. László polgármester: Felolvassa Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 152/2012. (XII.20.) számú határozatát. (3. számú melléklet)

 

Rajzó Ildikó képviselő: A legutóbbi Humán Bizottsági ülésen dr. Sellyei Ferenc gyermekorvos jelezte, hogy szükséges lenne az Egészségház világításának korszerűsítése, valamint megoldást kell találni arra a problémára, hogy a szociális helyiségük és a fertőző bejárat egy helyen van. Ezeket a problémákat az idei évben meg szeretnék oldani, ehhez kéri az érintett képviselő-testületek támogatását.

 

Krisztin N. László polgármester: A napirenddel kapcsolatos vitát megnyitja. Kérdezi a partner településeket, hogy kíván-e valaki a témában hozzászólni.

 

Fábián Gusztáv polgármester: Kérdése, hogy az orvosi rendelők fenntartásához Badacsonytomaj Önkormányzata kap-e plusz támogatást? Szeretnék tudni, hogy a fogorvosi rendelő költségei milyen összeget jelentenek.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Minden jelenlévő ismeri mit jelent a feladatalapú finanszírozás. Az egészségügyi feladatok ellátására háromlábú szerződéseket kötöttek az önkormányzatok, orvosok és az OEP. Ennek a feladatnak a finanszírozását a háziorvosok kapják meg. Mint vagyontárgyra az általános települési normatívát kapja az önkormányzat, amely összeg nem sok mindenre elég, ezzel mindenki tisztában van. A rendelőket korábban térítésmentesen biztosította az önkormányzat. A tavalyi évtől a magánrendelés után kell fizetnie az orvosoknak. Badacsonytomaj Város Önkormányzata azt mondta, hogy továbbra is térítésmentesen biztosítaná a helyiségeket.

Mivel a fogorvosi és gyermekorvosi feladatellátás vegyes körzet keretében történik, abban kell állást foglalni, hogy ezeket a költségeket ki fizesse.

 

Krisztin N. László polgármester: Megkérdezi, hogy kérdés van-e a napirenddel kapcsolatban.

 

Vollmuth Péter polgármester: A fogorvosi rendeléssel kapcsolatban több visszajelzés van, hogy elmaradnak a rendelések.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Az orvos jogszabályi kötelezettsége, hogy a helyettesítési feladatokról gondoskodjon. Tájékoztatásul elmondja, hogy a szerződésben ez a kötelezettség is szerepel, hogy tájékoztatni kell a beteget. Az orvos tevékenységével kapcsolatos problémákat a Magyar Orvosi Kamara felé kell továbbítani. Javasolja, hogy az orvosi tevékenységgel kapcsolatos kritikákat az érintett önkormányzatok jelezzék közvetlenül az orvos felé.

 

Krisztin N. László polgármester: Megkérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e a témával kapcsolatban. Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nincs. Javasolja, hogy külön szavazzanak a fogorvos és a gyermekorvos témájában a képviselő-testületek.

Kéri Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy a fogászati ellátásra vonatkozóan a feladat ellátási szerződést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

4/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

–        Fogorvossal megkötött feladat ellátási szerződés felülvizsgálatáról –

1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 01-jei hatálybalépéssel jóváhagyja a határozat I. mellékletében található fogorvosi feladat ellátási szerződés tervezetet, egyúttal hatályon kívül helyezi az önkormányzat és a feladatellátó fogorvos között megkötött feladat ellátási szerződést, annak mellékleteit és módosításait.

2. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban jóváhagyott feladat ellátási szerződéstervezet alapján a szerződést kösse meg a fogorvossal.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester: Kéri Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, ha elfogadják a fogászati ellátásra vonatkozóan a feladat ellátási szerződést az előterjesztés szerinti tartalommal, kézfeltartással jelezzék.

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

…../2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

–        Fogorvossal megkötött feladat ellátási szerződés felülvizsgálatáról –

1. Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 01-jei hatálybalépéssel jóváhagyja a határozat I. sz. mellékletében található fogorvosi feladat ellátási szerződés tervezetet, egyúttal hatályon kívül helyezi az önkormányzat és a feladatellátó fogorvos között megkötött feladat ellátási szerződést, annak mellékleteit és módosításait.

 

2. Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban jóváhagyott feladat ellátási szerződéstervezet alapján a szerződést kösse meg a fogorvossal.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

 

 

Vollmuth Péter polgármester: Kéri Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki elfogadja a fogászati ellátásra vonatkozóan a feladat ellátási szerződést az előterjesztés szerinti tartalommal, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete igen és ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozta.

5/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

–        Fogorvossal megkötött feladat ellátási szerződés felülvizsgálatáról – elutasításról

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 01-jei hatálybalépéssel elutasítja a határozat I. sz. mellékletében található fogorvosi feladat ellátási szerződés tervezetet.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vollmuth Péter polgármester-

 

 

Fábián Gusztáv polgármester: Kéri Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, ha elfogadják a fogászati ellátásra vonatkozóan a feladat ellátási szerződést az előterjesztés szerinti tartalommal, kézfeltartással jelezzék.

 

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete igen szavazat nélkül, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

…../2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

–        Fogorvossal megkötött feladat ellátási szerződés felülvizsgálatáról – elutasításról

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 01-jei hatálybalépéssel elutasítja a határozat I. sz. mellékletében található fogorvosi feladat ellátási szerződés tervezetet.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester

Krisztin N. László polgármester: Megkérdezi Fuchs Henriket, Balatonrendes Község Önkormányzat polgármesterét, hogy testületük decemberi határozata hatályban marad-e.

 

Fuchs Henrik polgármester: Válaszában elmondja, hogy igen.

 

Krisztin N. László polgármester: Megállapítja, hogy Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testület részéről a megküldött határozatuk szerint nemleges a válasz.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Jelzi, hogy a gyermekorvosi szerződés tervezet 25. pontjában véletlenül fogorvosi szolgálat ellátása szerepel. A kipontozott rész a szerződéstervezet elfogadása esetén a doktor úr adataival kerül kitöltésre. Dr. Sellyei Ferenc jelezte, hogy a rendelési idők változtak, azt módosítani kell.

 

Krisztin N. László polgármester: Kéri Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a gyermekorvosi ellátással kapcsolatos feladat ellátási szerződés tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal, illetve a Jegyző úr által elmondott módosításokkal el tudja fogadni, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

5/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

–        Gyermekorvossal megkötött feladat ellátási szerződés felülvizsgálatáról –

1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 01-jei hatályba lépéssel jóváhagyja a határozat II. sz. mellékletében található gyermekorvosi feladat ellátási szerződés tervezetet, egyúttal hatályon kívül helyezi az önkormányzat és a feladatellátó gyermekorvos között megkötött feladat ellátási szerződést, annak mellékleteit és módosításait.

2. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban jóváhagyott feladat ellátási szerződéstervezet alapján a szerződést kösse meg a gyermekorvossal.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester: Kéri Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki  el tudja fogadni a gyermekorvosi ellátással kapcsolatos feladat ellátási szerződés tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal, illetve a Jegyző úr által elmondott módosításokkal, szavazzon.

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

…../2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

–        Gyermekorvossal megkötött feladat ellátási szerződés felülvizsgálatáról –

1. Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 01-jei hatályba lépéssel jóváhagyja a határozat II. sz. mellékletében található gyermekorvosi feladat ellátási szerződés tervezetet, egyúttal hatályon kívül helyezi az önkormányzat és a feladatellátó gyermekorvos között megkötött feladat ellátási szerződést, annak mellékleteit és módosításait.

2. Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban jóváhagyott feladat ellátási szerződéstervezet alapján a szerződést kösse meg a gyermekorvossal.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

Vollmuth Péter  polgármester: Kéri Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki  el tudja fogadni a gyermekorvosi ellátással kapcsolatos feladat ellátási szerződés tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal, illetve a Jegyző úr által elmondott módosításokkal, szavazzon.

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

 

6/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

–        Gyermekorvossal megkötött feladat ellátási szerződés felülvizsgálatáról –

1. Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 01-jei hatályba lépéssel jóváhagyja a határozat II. sz. mellékletében található gyermekorvosi feladat ellátási szerződés tervezetet, egyúttal hatályon kívül helyezi az önkormányzat és a feladatellátó gyermekorvos között megkötött feladat ellátási szerződést, annak mellékleteit és módosításait.

2. Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban jóváhagyott feladat ellátási szerződéstervezet alapján a szerződést kösse meg a gyermekorvossal.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vollmuth Péter polgármester

 

Fábián Gusztáv polgármester: Kéri Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy aki  el tudja fogadni a gyermekorvosi ellátással kapcsolatos feladat ellátási szerződés tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal, illetve a Jegyző úr által elmondott módosításokkal, szavazzon.

 

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete igen szavazat nélkül, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elutasítja a javaslatot.

…../2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

–        Gyermekorvossal megkötött feladat ellátási szerződés felülvizsgálatáról –

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 01-jei hatályba lépéssel elutasítja a határozat II. sz. mellékletében található gyermekorvosi feladat ellátási szerződés tervezetet

 

Határidő: azonnal

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester

 

Krisztin N. László polgármester: Elmondja, hogy Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testület részéről a megküldött határozatuk szerint nemleges a válasz.

Kérdezi dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a Képviselő-testületek által meghozott döntés a gyakorlatban mit jelent?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Minden önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás. Egyező tartalmú döntés lenne szükséges a Képviselő-testületek részéről. Azzal, hogy az érintett települések szerződést kötöttek az orvosokkal, csak a személyi feltételeket biztosították, a tárgyi feltételeket nem. A rendelők költségeit az adott orvosnak kell vállalni, ha az önkormányzatok nem akarják vállalni. Megoldás lenne, ha az igennel szavazó önkormányzatok vállalnák a nemmel szavazó önkormányzatok helyett a finanszírozást.

 

Krisztin N. László polgármester: Szavazzanak arról, hogy az igennel szavazó önkormányzatok vállalnák-e a nemmel szavazó önkormányzatok helyett a költségeket. További lehetőség, hogy a nemmel szavazó települések biztosítják a rendelési lehetőséget saját településükön.

 

Somogyi Márk képviselő: Elmondja, hogy Salföld hozzáállása pozitívabb, mint amit a szavazás eredménye mutat, de képtelenek összeget tenni a feladat mellé. Tavalyi évben kötelezettség nélkül ajánlottak fel összeget ugyanerre a célra. Problémájuk, hogy nem tudják, mire mondanának igent.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A költségekre vonatkozóan a tavaly megküldött anyag áll rendelkezésre, mivel előre nem lehet megmondani, hogy 2013-ban mennyi lesz a rendelők költsége. Salföld esetében, tehát a tavaly már elfogadott összeggel kell számolni.

 

Krisztin N. László polgármester: Kéri, hogy a 2012-ben készült kimutatás kerüljön a képviselő-testületek részére kiosztásra.

 

Fuchs Henrik polgármester: Az egészségház költségeivel kapcsolatos korábbi tárgyalásokon Balatonrendes Képviselő-testülete nem vett részt, a tavaly készült táblázatot sem látták, ezért nem tudtak támogató döntést hozni a napirendre vonatkozóan.

Fábián Gusztáv polgármester: Elmondja, hogy Salföld Képviselő-testülete a számok ismeretében tudja módosítani határozati javaslatát. A tavaly már megállapított összeggel most is hozzájárulnának a költségekhez.

 

Krisztin N. László polgármester: Kérdezi dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy ez jogszerű-e?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A tavalyi évben támogató döntés született Salföld Képviselő-testülete részéről, ez a szerződés ezt törvényesíti.

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester:  Elmondja, hogy ugyanúgy, mint a többi kötelező feladatot, ezt is el kell látnia az önkormányzatoknak. Nincs választási lehetőség, hogy szeretnék, vagy sem. Minden település saját költségvetéséről van szó. Természetes, hogy minden forintra mindenkinek szüksége van. Nem tudják átvállalni, hogy másik település helyett fizessenek.

 

Krisztin N. László polgármester: Kérdése, hogy látva a költségeket változott-e valamelyik Képviselő-testület véleménye? Kérdezi Jegyző urat arra, van-e mód ugyan azon ülésen módosítani a testületek véleményét?

 

Somogyi Márk képviselő: Kérdése, hogy a 11. pontban foglaltak pontosan mit jelentenek?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A lényeg, hogy 50.000 Ft-ig a praxis jog jogosultja javíttat, e felett egyezség kérdése, hogy ezt ki fizessen.

 

Krisztin N. László polgármester: A szerződésben foglaltak a betegek ellátásához kapcsolódnak. Rajzó Ildikó képviselő által felvetett problémák megoldása ettől elkülönül, üzemeltetői jogosultság.

 

Fábián Gusztáv polgármester: Módosító indítványt tesz. Salföld Képviselő-testülete részéről azt javasolja, hogy a 4. pontnál év elején határozzák meg az összeget. Felhívja a figyelmet arra, hogy Salföld támogató határozata még nem elég, mert Badacsonytördemic és Balatonrendes sem fogadta el a fogorvosra vonatkozó határozati javaslatot.

 

Krisztin N. László polgármester: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondta, hogy bázis alapú tervezés valósulhat meg, utólagos elszámolással. Előfordulhat, hogy alul tervezik a költségeket, ilyenkor pótbefizetés lenne szükséges. Amennyiben többlet lenne abból pl. felújítási alapot képezhetnének, vagy visszafizetésre kerülne.

 

Somogyi Márk képviselő: Kérdése, hogy milyen változás várható a tavalyi évhez képest?

 

Krisztin N. László polgármester: Válaszában elmondja, hogy amennyiben vonatkozna a létesítményre a 10 %-os rezsi költség csökkentés, az jelentene a változást.

 

Somogyi Márk képviselő: Elmondja, hogy Salföld költségvetését pici dolgok is fel tudják borítani.

 

Fuchs Henrik polgármester: Mivel nem volt információjuk a költségekre vonatkozóan, ezért nem is hozhattak más döntést.

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester:  Javasolja, hogy Krisztin N. László polgármester rendeljen el 5 perc szünetet, hogy átbeszéljék a dolgokat a Képviselő-testületek, annak érdekében, hogy az együttes ülés keretében előbbre tudjanak lépni.

 

Krisztin N. László polgármester: Vella Ferenc Zsolt polgármester ügyrendi javaslatát elfogadja, 9.06 órakor szünetet rendel el. Az ülés 9.15 órakor folytatódik.

Az ülés szünetében Badacsonytördemic Képviselő-testületének tagja, Horváth István alpolgármester távozik az ülésről.

Badacsonytördemic Képviselő-testülete részéről az ülésen résztvevő képviselők száma: 3 fő

 

 

Fuchs Henrik polgármester: Módosító indítványa, hogy az önkormányzatok a feladat ellátási szerződéseket a finanszírozási rész nélkül fogadják el. Amelyik képviselő-testület nem fogadta el, az a következő soros ülésén fogadná el. A szerződést akkor írnák alá, amikor a képviselő-testületi döntések megszületnek.

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester:  Kérdése, hogy ez milyen határidővel történne? Ábrahámhegyen jövő héten lesz testületi ülés.

 

Fábián Gusztáv polgármester: Salföldön a hónap végén lesz testületi ülés.

 

Vollmuth Péter polgármester: Badacsonytördemicen szintén a hónap végén lesz testületi ülés.

 

Krisztin N. László polgármester: A válaszok alapján a határidő 01.31. lehetne. Kérdezi a képviselő-testületek tagjait, hogy egyéb hozzászólás van-e a napirendre vonatkozóan?

 

Dr. Harkai Barbara jegyző: Kérdése, hogy az állandó lakosság szám alapján melyik évet veszik figyelembe?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Válaszában elmondja, hogy a központi költségvetési számot kell figyelembe venni.

 

Krisztin N. László polgármester: Megkérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban nincs további észrevétel. Elmondja, hogy mivel a feladat ellátási szerződést Ábrahámhegy és Badacsonytomaj képviselő-testülete megszavazta, a módosító indítványt a másik három képviselő-testületnek tennék fel szavazásra.

 

Fuchs Henrik polgármester: Balatonrendes Képviselő-testülete részéről mielőtt szavaznának, vissza kell vonniuk a 152/2012. (XII.20.) sz. testületi határozatot. Kéri Balatonrendes Képviselő-testületének tagjait, hogy aki a 152/2012. (XII.20.) sz. testületi határozat visszavonásával egyetért, szavazzon.

 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

…./2013. (I.24.) Képviselő-testületi határozat

–        Gyermekorvossal és fogorvossal megkötött feladat ellátási szerződések felülvizsgálata tárgyban hozott testületi határozat visszavonása –

 1. Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyermekorvossal és fogorvossal megkötött feladat ellátási szerződések felülvizsgálata tárgyban hozott 152/2012. (XII.20.) számú testületi határozatot visszavonja.

 

2.   A Képviselő-testület utasítja Fuchs Henrik  polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Fuchs Henrik polgármester

 

Krisztin N. László polgármester: Ismerteti a módosító indítványt. Az önkormányzatok a feladat ellátási szerződéseket a finanszírozási rész nélkül fogadnák el. Amelyik képviselő-testület jelen együttes ülésen nem fogadta el, az a következő soros ülésén fogadná el. A szerződést akkor írnák alá, amikor a képviselő-testületi döntések megszületnek. Az állandó lakosságszámot a központi költségvetésben szereplő szám alapján vennék figyelembe.

 

Fuchs Henrik polgármester: Kéri Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy amennyiben az elhangzott módosító indítványt elfogadják, kézfeltartással jelezzék.

 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

…./2013. (I.24.) Képviselő-testületi határozat

- Gyermekorvossal és fogorvossal megkötött feladat ellátási szerződések felülvizsgálata (módosító indítvány)  -

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete

 1. a Gyermekorvossal és fogorvossal megkötött feladat ellátási szerződések felülvizsgálatát a módosító indítvány alapján, a finanszírozási összeg nélkül fogadja el.
 2. a finanszírozásra vonatkozóan 2013.01.31-ig képviselő-testületi ülés keretében hoz döntést.
 3. a lakosságszám alapja a központi költségvetésben szereplő szám.
 4. a feladat ellátási szerződések az érintett önkormányzatok döntését követően kerülhetnek aláírásra.

4.  utasítja Fuchs Henrik polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Fuchs Henrik polgármester

 

 

Fábián Gusztáv polgármester: Kéri Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy amennyiben az elhangzott módosító indítványt elfogadják, kézfeltartással jelezzék.

 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

…./2013. (I.24.) Képviselő-testületi határozat

- Gyermekorvossal és fogorvossal megkötött feladat ellátási szerződések felülvizsgálata (módosító indítvány)  -

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete

 1. 1. a Gyermekorvossal és fogorvossal megkötött feladat ellátási szerződések felülvizsgálatát a módosító indítvány alapján, a finanszírozási összeg nélkül fogadja el.
 2. 2. a finanszírozásra vonatkozóan 2013.01.31-ig képviselő-testületi ülés keretében hoz döntést.
 3. a lakosságszám alapja a központi költségvetésben szereplő szám.
 4. a feladat ellátási szerződések az érintett önkormányzatok döntését követően kerülhetnek aláírásra.
 5. utasítja Fábián Gusztáv  polgármestert a határozat végrehajtására

 

Határidő: azonnal

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester

 

Vollmuth Péter polgármester: Kéri Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, hogy amennyiben a fogorvosi feladat ellátási szerződésre vonatkozóan elhangzott módosító indítványt elfogadják, kézfeltartással jelezzék.

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

7/2013. (I.24.) Képviselő-testületi határozat

- Fogorvossal megkötött feladat ellátási szerződések felülvizsgálata (módosító indítvány)  -

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete

 1. a  fogorvossal megkötött feladat ellátási szerződés felülvizsgálatát a módosító indítvány alapján, a finanszírozási összeg nélkül fogadja el.
 2. a finanszírozásra vonatkozóan 2013.01.31-ig képviselő-testületi ülés keretében hoz döntést.
 3. a lakosságszám alapja a központi költségvetésben szereplő szám.
 4. a feladat ellátási szerződés az érintett önkormányzatok döntését követően kerülhetnek aláírásra.
 5. utasítja Vollmuth Péter  polgármestert a határozat végrehajtására

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vollmuth Péter polgármester

2. / Napirendi pont

Tájékoztató a CÉH Turisztikai Egyesülettel kötött közzéptávú együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester: Köszönti a Céh Turisztikai Egyesület képviseletében megjelenteket. Kérdezi az előterjesztés előkészítőjét, dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: 2012. november 28-án volt már ebben a témában együttes ülés. Az ott meghatározottak alapján készült el a napirend alapját képező tervezet, amely 95 %-ban ugyanazokat a megfogalmazásokat tartalmazza, amely az eddigi megállapodásokban is szerepel, a különbség a 2012. november 28-i határozatban foglaltak, az Egyesület működési költségeinek finanszírozási metódusa. Egy megállapodásba kerültek a 4 településen esetlegesen felmerülő különböző speciális feladatok.

 

Krisztin N. László polgármester: Kéri, hogy a Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnök-helyettese ismertesse az e tárgyban hozott határozatot.

 

Folly Péter Püb bizottság elnök-helyettese: Ismerteti a Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság 51/2012. (I.23.) számú határozatát.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. 1. a Céh Turisztikai Egyesülettel kötött középtávú együttműködési megállapodást az alábbi módosításokkal elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

-              II/5. Az elszámolási határidő január 31-re módosul.

-              II/9. pont módosítása és pontosítása szükséges.

-              III/1. 3. bek. pontosítása szükséges,  - megállapodás a 2010. január 1. naptól számított mondatrésszel.

 

 

Krisztin N. László polgármester: Az első javaslat arra vonatkozik, hogy a szövegben félre érthető, hogy mit kérnek december 31-én. Ez lehet a gazdasági év zárása, de jelentheti az elszámolási határidőt is. A záró rendelkezéseknél az időtartam ugyan az, mint a régi szerződésben. A módosítás időpontjától a szerződés kifutásáig tartó időszakról beszélnek. A II/9. pont pontosításra szorul.

Megkérdezi, hogy van-e hozzászólás az anyaggal kapcsolatban.

 

Békássy János BCTE alelnök: Örülnek annak, hogy ez a problémás kérdés a megoldás felé halad. Vannak felvetéseik a tervezettel kapcsolatban, melyek döntően technikai jellegűek. I. fejezet 2. bekezdése rendelkezik a támogatás ütemezéséről. Az előző szerződésben 12 egyenlő részletben kapták a támogatást. Mi indokolja az átállást a negyedéves verzióra. Felhívja a figyelmet arra, hogy a szöveges rész az első negyedévről nem rendelkezik. I. fejezet 1. bekezdés utolsó mondatában a bevétele szó helyett bevallást kellene szerepeltetni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella Céh Turisztikai Egyesület tagja, Borút Egyesület elnöke: A II./9. ponttal kapcsolatban elmondja, hogy a két egyesület között van egy szerződés, amely alapján a Borút Egyesület fizet 460.000 Ft-ot a Céh Turisztikai Egyesületnek, amely összegért ellátják a Borút Egyesület adminisztratív teendőit.

 

Balassa Balázs polgármester: Nem tudja lehetséges-e, hogy a pályázat részeként szereplő megállapodásokat felülírják? Szigliget eddig sem havonta küldte a támogatási összeget. Szerencsésnek tartaná, ha a negyedévenkénti támogatás maradna a tervezetben. Az 1. ponttal kapcsolatban elmondja, hogy jó lenne tudniuk, hogy milyen terhet jelent az önkormányzatoknak, milyen mértékű volt a településeken az ifa bevétel.

 

Békássy János BCTE alelnök: Kérésük, hogy a negyedéves finanszírozás ne áprilistól, hanem január 01-től induljon.

 

Krisztin N. László polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy Badacsonytomaj nem tudta tartani a havi ütemezést. Javasolja, hogy határozzák meg a negyedéves finanszírozás időpontjait.

 

Balassa Balász polgármester: Január 15-ét javasolja az első negyedéves finanszírozás kezdetének, Békássy János által javasolt január 01. helyett. Így az egyes negyedéveket előfinanszíroznák az önkormányzatok.

 

Krisztin N. László polgármester: Kéri a partner önkormányzatokat, hogy ismertessék 2012. évi idegenforgalmi adó bevételük összegét.

 

Balassa Balázs polgármester: Elmondja, hogy 2012. évi ifa bevételük 3.851.500 Ft. volt, 330 Ft./fő/éjszaka idegenforgalmi adó mellett.

 

Weller Andrásné Céh Turisztikai Egyesület képviseletében: Javasolja tárgyalják meg, hogy idegenforgalmi adó bevétel, vagy bevallás szerepeljen.

 

Gáspár József képviselő: Véleménye szerint a bevételből kellene gazdálkodni.

 

Krisztin N. László polgármester: Egyetért Gáspár József javaslatával, mert történhet olyan, hogy a bevallást benyújtják, de ezt követően a cég megszűnik.

 

Rajzó Ildikó képviselő: Felhívja a figyelmet arra, hogy az Egyesület elszámolási határideje 01.31., a támogatás pedig 01.15-től utalnák.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A tervezetben szerepel, hogy amennyiben nem számol el az Egyesület, addig nem kaphatja meg a következő évi támogatást.

 

Gáspár József képviselő: Az elszámolással kapcsolatban elmondja, hogy az előző évi számlákat 01.19-ig lehet befogadni.

 

Balassa Balázs polgármester: Elszámolás időpontjául 01.20-át, folyósítás időpontjául 31-ét javasolja. Az 1. pontban véleménye szerint változatlanul az idegenforgalmi adó bevételét tekintsék a finanszírozás alapjának.

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester:  Elmondja, hogy Ábrahámhegyen 1.500.000 Ft. volt az ifa bevétel. Az idegenforgalmi adó mértéke 300 Ft./fő/éjszaka. Ábrahámhegy Önkormányzata részéről kérik a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló bemutatását.

 

Békásy János BCTE képviseletében: Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az Egyesület közgyűlésén ezt be kell mutatniuk.

 

Balassa Balázs polgármester: Kérése, amennyiben a TDM szervezet számára elérhető pályázat kiírásra kerül, abban az esetben közös ülésen tárgyaljanak erről az érintett Képviselő-testületek.

Krisztin N. László polgármester: Javasolja, hogy ez a kérés az I. fejezet 2. pontjába kerüljön beépítésre.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő: Ezt kiterjesztené jelentős anyagi kihatással kapcsolatos döntésekre, amelyek érintik az önkormányzatok együttműködését.

 

Krisztin N. László polgármester: Az Egyesület önálló jogi személy, Balassa Balázs polgármester javaslata a többlet igényekre vonatkozik.

 

Békássy János BCTE alelnök: A kérdés rendezve van, hiszen az Önkormányzatok az Egyesület vezetőségi tagjai, csak nem élnek ezzel a lehetőséggel.

 

Krisztin N. László polgármester: Felmerült már korábban, mivel az önkormányzatok jelentős szerepet vállalnak a finanszírozásban, miért nincs nagyobb beleszólásuk a dolgokba. Tájékoztatás szerint ez az egyesülési joggal ellentétes lenne. Kérése az Egyesület felé, hogy mielőtt ülést hívnak össze, annak időpontját egyeztessék előzetesen az önkormányzatokkal.

 

Rajzi Ildikó képviselő: Kérdése az egyesület felé, hogy a 2012. évi elszámolás megtörtént-e?

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő: Megkérdezi, tisztázva lett-e, hogy az Önkormányzat részéről támogatásról, vagy tagdíjról van-e szó.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Válaszában elmondja, hogy a 13 m. Ft támogatási összeg. Az egyesülési törvény alapján, ha valaki tag egy egyesületben, akkor tagdíjat kell fizetnie. Az Egyesület Alapszabályában úgy van megfogalmazva az Önkormányzatok esetében, hogy az általuk nyújtott támogatást tagdíjként veszik figyelembe.

 

Békássy János BCTE alelnök: Megerősíti Jegyző úr által elmondottakat. Ez az alap, amely alapján az érintett önkormányzatok az Egyesület vezetőségének a tagjai.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő: Többször volt már arról szó, szeretnék, ha az Egyesület egy program szervezésében szerepet vállalna.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A tervezet 1. pontjában határozzák meg, hogy az Egyesület milyen feladatokat lát el, ez egyezség kérdése.

 

Békássy János BCTE alelnök: A felvetéssel nincs gondjuk. Ha ez konkrét elképzelés a Testület részéről, akkor ezt rakják össze és tárgyaljanak majd róla.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében nem szerepel a Borhetek rendezvény. Kérdése, hogy ebben tudnának-e szerepet vállalni?

 

Dr. Harkai Barbara jegyző: Tájékoztat arról, hogy Badacsonytördemic ifa bevétele 2.268.500 Ft., 250 Ft./fő/éjszaka idegenforgalmi adó mérték mellett. Kérdése, hogy ez a szerződés újból 5 + 2 év kötelezettség vállalást jelentene?

 

Krisztin N. László polgármester: Válaszában elmondja, hogy nem jelent újabb kötelezettséget. Azt kell tisztázni, hogy a 16. pontban szereplő szövegrész, hogy „2016. évig” mit határoz meg. 2015. december 31. vagy 2016. december 31.?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Az Egyesület a 2012. évről nem nyújtotta még be az elszámolását.

 

Békássy János BCTE alelnök: A Borhét vonatkozásában semmilyen számlát nem ismernek, ha megkapják, megismerik, lehet róla beszélni, nem zárkóznak el ettől. Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az Egyesület 3 saját rendezvénnyel járul hozzá a turisztikai szezonhoz: Jégkarnevál, Márton-nap, Hordó gurítás.

 

Krisztin N. László polgármester: 2011. novemberében egy megbeszélés alkalmával vállalták, hogy kölcsönösen figyelemmel kísérik egymás tevékenységét. Az Egyesület vállalja, hogy részt vesz a képviselő-testületi üléseken. Az Önkormányzat vállalta, hogy a kiemelt programjairól tájékoztatja az Egyesületet.

 

Borbélyné Galambos Gabriella BCTE képviseletében: Tájékoztat arról, hogy a Borhéttel kapcsolatban folynak már tárgyalások, a borászok Greznár Attila közreműködésével egy kicsit más irányt szeretnének megvalósítani, mint az előző években.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A 2012. évi adatok és a tervezetben szereplő metódus alapján, figyelembe véve a 13 m. Ft.-ot az alábbiak szerint alakulna a befizetés:

Badacsonytomaj    24.050.000 Ft. (ifa:390 Ft./fő/éjsz.) 61.666 fizetett vendégéjszaka: 70 %

Szigliget:                 3.851.000 Ft. (ifa: 330 Ft/fő/éjsz.) 11.670 fizetett vendégéjszaka: 14,3 %

Ábrahámhegy          1.500.000 Ft. (ifa: 300 Ft/fő/éjsz.)   5.000 fizetett vendégéjszaka: 5,7 %

Badacsonytördemic 2.270.000 Ft. (ifa: 250 Ft/fő/éjsz.)   9.080 fizetett vendégéjszaka: 10 %

 

Ezeket a százalékokat figyelembe véve az alábbiak szerint kellene fizetnie az egyes településeknek:

Badacsonytomaj:      9.100.000 Ft.

Szigliget:                   1.729.000 Ft.

Ábrahámhegy:             741.000 Ft.

Badacsonytördemic:  1.300.000 Ft.

 

Balassa Balázs polgármester: Szigliget részéről úgy tudnák a támogatást fizetni, ha az Önkormányzatuk által befizetett minden hozzájárulás, támogatás bele kerülne ebbe az összegbe.

 

Rajzó Ildikó képviselő: Kérdése, hogy elfogadhatják-e addig a tervezetet, amíg nem számolt el az Egyesület a 2012. évről?

 

Krisztin N. László polgármester: Javasolhatják, amíg nem történik meg az elszámolás, addig nem lép hatályba az új szerződés. Emlékezteti a jelenlévőket arra, hogy Badacsonytomaj azért kezdeményezte a megállapodás módosítását, hogy arányosabb teherviselés keletkezzen.

 

Balassa Balázs polgármester: Ha ebbe beleegyeznek, akkor a következő évben az Egyesület 800.000 Ft-tal kevesebbet fog kapni Szigliget részéről. A Tourinform iroda dolgozója 4 hónapig az Egyesület alkalmazottja.

 

Krisztin N. László polgármester: Megkérdezi, hogy van-e további észrevétel? Megállapítja, hogy a jelenlévők részéről további észrevétel nincs. Javasolja, hogy mindegyik Képviselő-testület szavazzon szándékáról.

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester: Ábrahámhegy Képviselő-testülete részéről elmondja, hogy akkor tudják elfogadni a jelenleg megállapított számot, ha ezt előtte a Képviselő-testületük megtárgyalja, mert számukra ez az összeg sok, a költségvetésük tárgyalásakor ezt még meg kell beszélniük. Természetesen nem zárkóznak el, a további partnerséget fenn kívánják tartani.

 

Krisztin N. László polgármester: Ez alapján ezt a napirendet megbeszélésnek kell tekinteni. A Képviselő-testületek vállalják, hogy soros ülésükön ezt a témát megtárgyalják és azt határozatban rögzítik, melyet megküldenek, nem lesz külön együttes ülés.

 

Balassa Balázs polgármester: Kéri, arról döntsenek a Képviselő-testületek, hogy kívánnak-e egységes szerződést kötni.

 

Krisztin N. László polgármester: Javaslata, hogy egy „szimpátiaszavazást” tegyenek, mely nem jár kötelezettséggel.

1.) A Képviselő-testületek vállalják, hogy január 31-ig tárgyalják a témát.

2.) Határozati javaslatban rögzítik a módosító indítványokat, amelyekről véleményt mondanak.

3.) A megküldött testületi határozatok alapján készül el a végleges szerződés.

 

Kéri, hogy a Képviselő-testületek részéről külön szavazzanak, hogy támogatják-e a javaslatot.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

6/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

- Céh Turisztikai Egyesülettel kötött középtávú együttműködési megállapodás felülvizsgálata –

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Céh turisztikai Egyesülettel kötött középtávú együttműködési megállapodás felülvizsgálatát az alábbiak szerint:

a)      Az érintett Képviselő-testületek vállalják, hogy január 31-ig tárgyalják a témát.

b)      Határozati javaslatban rögzítik a módosító indítványokat, amelyekről véleményt mondanak.

c)      A megküldött testületi határozatok alapján készül el a végleges együttműködési megállapodás.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Balassa Balázs polgármester Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről és képviseletében egyet ért azzal, hogy Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Céh turisztikai Egyesülettel kötött középtávú együttműködési megállapodás felülvizsgálatát az alábbiak szerint:

a)      Az érintett Képviselő-testületek vállalják, hogy január 31-ig tárgyalják a témát.

b)      Határozati javaslatban rögzítik a módosító indítványokat, amelyekről véleményt mondanak.

c)      A megküldött testületi határozatok alapján készül el a végleges együttműködési megállapodás.

Vollmuth Péter polgármester: Badacsonytördemic vonatkozásában akkora mértékű a növekedés, melyet Képviselő-testületüknek meg kell vitatnia. Ha adnak valamit, akkor vannak elvárásaik. Túl „gagyinak” tart sok rendezvényt Badacsonyban. Ha ilyen összeggel kell hozzájárulniuk az Egyesület finanszírozásához, akkor változtatni kell az értékrenden.

 

Krisztin N. László polgármester: Elmondja, hogy az Egyesületnek sem kötelezettsége, sem vállalása ebben a tekintetben nincs. Ezért volt Simonné Visi Erzsébet képviselő javaslata, hogy jó lenne, ha a jövőben az Egyesület is részt vállalna egyes rendezvényekben.

 

Vollmuth Péter polgármester: Badacsonytördemic részéről elmondja, hogy van szándékuk részt venni a további együttműködésben, de változtatni kell.

 

Krisztin N. László polgármester: A szerződésben felsorolásra került az összes olyan feladat, ami ismert. A Képviselő-testületnek az Egyesülettel kell átbeszélni, hogy mit várnak el, mert ezzel segítenék a munkájukat. A gondokat az Egyesület elnökségi ülésén kell szóvá tenni. Ez a megállapodás elindítana valamit, hogy az Önkormányzatok kommunikáljanak egymással.

 

Békássy János BCTE alelnök: Kéri, hogy az Önkormányzatok képviselői vegyenek részt az Egyesület vezetőségének munkájában. Delegáljanak személyt arra az esetre, amikor a Polgármester nem ér rá jelen lenni ülésükön. Minden információt és segítséget szívesen vesznek.

 

Balassa Balázs polgármester: Kéri, hogy Ábrahámhegy és Badacsonytördemic Képviselő-testületei szavazzanak, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzanak-e egyáltalán.

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester: Képviselő-testületük tartózkodik a szavazástól.

 

Vollmuth Péter polgármester: Képviselő-testületük tartózkodik a szavazástól.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő: Kéri a Céh Turisztikai Egyesületet, hogy a Képviselő-testületi ülésen vegyenek részt.

 

Krisztin N. László polgármester: Javasolja, hogy egy szimpátia szavazással nyilvánítsanak véleményt az együttműködési megállapodás felülvizsgálata tárgyában. Aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

7/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

- Céh Turisztikai Egyesülettel kötött középtávú együttműködési megállapodás felülvizsgálata –

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Céh turisztikai Egyesülettel kötött középtávú együttműködési megállapodás felülvizsgálatát

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről és képviseletében Balassa Balázs polgármester egyetért azzal, hogy Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Céh turisztikai Egyesülettel kötött középtávú együttműködési megállapodás felülvizsgálatát

 

 

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete igen szavazat és ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot.

 

8/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

- Céh Turisztikai Egyesülettel kötött középtávú együttműködési megállapodás felülvizsgálata –

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem hagyja jóvá a Céh turisztikai Egyesülettel kötött középtávú együttműködési megállapodás felülvizsgálatát.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vollmuth Péter polgármester

 

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete  igen szavazat és ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot.

 

……/2013.(I.24.) Képviselő-testületi határozat

- Céh Turisztikai Egyesülettel kötött középtávú együttműködési megállapodás felülvizsgálata –

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem hagyja jóvá a Céh turisztikai Egyesülettel kötött középtávú együttműködési megállapodás felülvizsgálatát

 

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester:

Krisztin N. László polgármester: Megállapítja, hogy a szavazás eredménye, a meglévő szerződések élnek tovább.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő: Kérdése, hogy egy későbbi időpontban nem lehetne-e erre a kérdésre visszatérni? Ne hagyják annyiban a folyamatot. Hogyan kell értelmezni az előbbi szimpátia szavazást?

 

Forintos Ervin képviselő: Ha marad az eredeti megállapodás, akkor Badacsonytomaj a 11,5 m. Ft. miatt a vurstlis megoldásra lehet, hogy rászorul.

 

Piros Zita képviselő: A tartózkodás nem az együttműködés ellen szól. Mivel az eddigi 300 e. Ft. helyett 1,3 m. Ft. lenne a fizetendő támogatás összege, ezt meg kell tárgyalnia Képviselő-testületüknek.

 

Vella Ferenc Zsolt polgármester: Meghívja Ábrahámhegy soros testületi ülésére a Céh Egyesület vezetőségét, hogy megismerjék a további együttműködés lehetőségét.

Krisztin N. László polgármester: Kötelessége elmondani, hogy ennek a szerződésnek az átdolgozására azért került sor, mert Badacsonytomaj kezdeményezte. A Képviselő-testület a kezdeményezés időszakában kinyilvánította, hogy nem tudja a korábban vállalt feltételeket biztosítani. A település költségvetése jelenleg is negatív szaldójú.

Megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás a napirendre vonatkozóan nincs, a vitát lezárja.

 

Több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testületek és a meghívottak megjelenését, munkáját, a Céh Turisztikai Egyesületnek, hogy segítette a képviselő-testületek munkáját, együttes ülést 10,43 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László

polgármester

 

dr. Weller-Jakus Tamás

jegyző

Vella Ferenc Zsolt

polgármester

Fuchs Henrik

polgármester

Fábián Gusztáv

polgármester

dr. Szabó Tímea

körjegyző

Vollmuth Péter

polgármester

dr. Harkai Barbara

jegyző

Balassa Balázs

polgármester

Folly Péter

Forintos Ervin

Gáspár József

Széllné Péber Szilvia

Somogyi Márk

Piros Zita

jegyzőkönyv-hitelesítők

 

 Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Ma 2019. August 26., Montag, Izsó napja van. Holnap Gáspár napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!